ÅRSRAPPORT PROJEKTLEDNING. Faveo 1. han ble født. Det var en gang en dinnnsnsnns heiso ble født Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT PROJEKTLEDNING. Faveo 1. han ble født. Det var en gang en dinnnsnsnns heiso ble født Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen han han ble født. Det var en gang en dinnnsnsnns heiso ble født Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem kom hjem til byen han ble født. Det var en gang en til byen han ble 2013 født Det var en gang en dinnnsnsnns dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født Det so kom hjem til byen han ble født Det var en gang en var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født Det han ble født. ette vet jeg ingenting omdet var en var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble han ble fødtl byen han ble født. Det var en gang en født. Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem dinnnsnsnns so kom hjem til byen gratulererhan ble til byen gratulererhan ble født. Det var en gang en født. Det var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født. Det til byen han ble født. Det var en gang en dinnnsnsnns var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem til byen han so kom hjem til byen han ble født. Vet du hva? Det ble født. Vet du hva? Det var en gang en dinnnsnsnns var en gang en dinnnsnsnns so kom hjem ha ha ha so kom hjem ha ha ha til byen han ble født. Er det til byen hn til byen han ble født Det var en gang en virkelig sant? Det var en gang en dinnnsnsnns so dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født. ette kom hjem til byen han ble født. Det var en gang en vet jeg ingenting omdet var en gang en dinnnsnsnns dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født. Har so kom hjem til byen han ble født. Det var en gang en du hørt om bedriften som utvidet dt Det var en gang din en dinnnsnsnns so kom hjem til byen han ble født Det PROJEKTLEDNING Faveo 1

2 INNEHÅLL: 4 STYRELSEN FÖR FAVEO MANAGEMENT AS 5 FAVEO EN BETYDANDE SAMHÄLLSBYGGARE 6 TJÄNSTER OCH AFFÄRSOMRÅDEN 8 FAVEO PROJEKTLEDNING I VÄRLDSKLASS 12 FAVEOS VÄRDERINGAR 13 ATT JOBBA PÅ FAVEO 14 FAVEO ACADEMY 16 ÅRSREDOVISNING FAVEOKONCERNEN 2 Faveo

3 FAKTA OM FAVEO Omkring 1500 pågående projekt medarbetare fördelade på regioner i Sverige 478 och Norge. En omsättning på miljoner NOK. Certifierade enligt ISO och VI ÄR DET VI HETER OCH VI SKAPAR TRYGGHET I PROJEKT Faveo är det latinska ordet för hjälp och stöd. Vi valde namnet Faveo för att vi vill betona att vårt uppdrag är att skapa trygghet i projekt och värde för våra kunder. Projektledning är vår profession och kärnkompetens. Varje dag planerar, styr och genomför vi små och stora projekt. Genom Faveo Academy delar vi erfarenheter och utvecklas tillsammans. Faveo är ett värderingsstyrt bolag där vår kultur styrs av vår GPS: Generositet Professionalism Samverkan. Vi är inte alltid billigast, men vår vision är att leverera projektledning i världsklass. Faveo 3

4 FAVEO grundades utifrån DRÖMMEN om att skapa en stor, kommersiell NORDISK AKTÖR inom professionell projektledning, men även utifrån DRÖMMEN om att leverera projektledning i VÄRLDSKLASS. STYRELSEN I FAVEO MANAGEMENT AS Olof Ehrlèn Styrelseordförande. Tidigare verkställande direktör och koncernchef för NCC Anne-Grete Ellingsen Styrelsemedlem. CEO/Partner Energy&Management AS Per Øyvind Gøystdal Styrelsemedlem. Projektledare Faveo Lars Bennhult Styrelsemedlem. Projektledare Faveo Anders Gustafsson Styrelsemedlem. Företrädare för de anställda Projektledare Faveo Henriette Frafjord Berntsen Styrelsemedlem. Företrädare för de anställda Projektledare Faveo 4 Faveo

5 MED OBEROENDE PROFESSIONELL PROJEKTLEDNING SKAPAR VI VÄRDEN FÖR VÅRA KUNDER Flera indikatorer visar på att utvecklingen av världsekonomin är på rätt spår. USA, tillsammans med klassiska industriländer som Tyskland och Storbritannien, väntas vara motorn som driver tillväxten under det kommande året. Samtidigt går det lite trögare i tillväxtländerna, som Kina och Indien, med lägre tillväxt än tidigare. Detta kommer att påverka Faveo på många sätt, men vi ser att vår placering i Sverige och Norge är mycket fördelaktig i det globala sammanhanget. Norge har med sina oljeintäkter, statsfinanser och full sysselsättning, en särskilt stark ekonomi. I Sverige väntas bygginvesteringarna öka under Det är främst bostadsinvesteringar som ökar. Infrastrukturinvesteringarna minskade under 2013, men ökar igen från och med Energibranschens plan att investera 300 miljarder kronor inom bland annat elproduktion och elnät under tio år fram till 2018 håller alltjämt. Som Nordens ledande företag inom professionell projektledning verkar vi med vår erfarenhet och kunskap i projekt för ett hållbart samhälle. Vi bidrar aktivt till utveckling och effektivisering av infrastruktur, transportsystem, energiförsörjning, fastighetsutveckling och industriell verksamhet. Projektledning är vår profession och kärnkompetens. Vi har en vilja och en strävan att leda utvecklingen av professionell projektledning. Varje dag planerar, styr och genomför vi såväl små som stora och komplexa projekt och vi tillämpar vår projektledningsmetodik systematiskt. Faveo ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden. Konkurrensen är tuff och utmanande. I Sverige har prispressen tilltagit framförallt inom våra offentliga beställare. Faveo konkurrera med större företag med hög kapacitet och bred kompetens men även med mindre lokala specialiserade aktörer. Vi ser ändå att vi har ett starkt varumärke. Över tusen pågående kundprojekt ser vi som ett kvitto på att våra kunder känner förtroende för det vi gör. Vi erbjuder våra kunder bred projektlednings- och specialistkompetens samt optimering av team och kunskap skräddarsytt för varje projekt. Konkurrensen om duktiga och erfarna medarbetare fortsätter. Vårt program för kunskapsutveckling och kunskapsöverföring, Faveo Academy, spelar en viktig roll för att behålla och attrahera medarbetare. I Faveo Academy delar vi erfarenheter och utvecklas tillsammans med målsättningen att kunna erbjuda projektledningskompetens i världsklass. Under 2013 genomförde Faveo Academy 47 kurser med totalt 520 deltagare har på många sätt varit ett år för att säkra trenden för vidare tillväxt och under de första månaderna av 2014 visar vi bra fart i verksamheten. De närmsta åren ska Faveo fortsätta att växa och bygga kompetens och därmed stärka vår position som ledande aktör inom professionell projektledning. Med visionen Projektledning i världsklass ska vi utveckla företaget. Vi är ett värderingsstyrt företag där våra värdeord och kultur påverkar vårt beteende och är en framgångsfaktor för att lyckas. Våra värderingar, vår GPS är: Generositet Professionalism Samverkan. Med vår GPS ska vi vidareutveckla oss som individer och som företag. Knut Jonny Johansen Koncernchef VD för Faveo Prosjektledelse Norge Lise Langseth VD för Faveo Projektledning Sverige Faveo 5

6 TJÄNSTER OCH AFFÄRSOMRÅDEN Nordens ledande projektledningsföretag Projektledning inom samhällsbyggnadssektorn Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder projektledning, projektutveckling och specialisttjänster. Bygg- och infrastrukturprojekt kännetecknas oftast av stora investeringar med många berörda intressenter. Faveo har bemannat hela projektorganisationer eller haft nyckelroller i flera av Nordens största byggprojekt med betydelse för morgondagens samhälle. Faveo deltar i ett stort antal projekt runtom i Norden inom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser samt skolor, idrottshallar, bostäder, industri- och kontorsbyggnader. Faveo erbjuder främst tjänster inom tre affärsområden: Samhällsbyggnad Energi Verksamhetsutveckling Projektledning Faveo erbjuder professionell projektledning till både små och stora projekt inom flera olika branscher. Vi kan antingen ha en roll i ett tidigt skede av projektet, i genomförandefasen eller leda projektet från början till slut. 6 Faveo Projektledning inom energisektorn Projekt i energisektorn har varit en betydande del av vår verksamhet sedan mitten av 1980-talet. Vi har varit projektledare för byggnation och modernisering av kärnkraft och hantering av kärnbränsle och avfall. Våra projektledare bidrar också till modernisering och byggande av vindkraftverk, vattenkraftverk och värmekraftverk.

7 Specialisttjänster Projektledning är ett område som oftast förknippas med generalistkompetens - vilket är helt rätt enligt vår uppfattning. Dock är vår erfarenhet att det i väldigt många projekt även finns ett mycket stort behov av specialistkompetens inom olika områden och under olika faser av ett projekt. Vi erbjuder därför i huvudsak följande specialisttjänster: Tidplanering Ekonomistyrning Kvalitetssäkring Riskhantering Upphandling och avtal Miljö Hälsa, miljö och säkerhet Projektutveckling Verksamhetsutveckling Genom vårt omfattande kunnande inom projektledning kan vi bidra till effektivisering och förbättring av våra kunders projektverksamheter. Bland annat genom att integrera projektstyrning i projekt för att frigöra kraft i kundens organisation eller så hjälper vi våra kunder att starta projekt på bästa möjliga sätt. Flera av våra kunder anlitar oss även i rollen som projektstrateg eller projektcontroller. Huvuduppgiften är att stödja kundernas projektledare och chefer i deras beslutsfattande genom att kontinuerligt tillhandahålla aktuellt och korrekt beslutsunderlag. Vi kan även vara rådgivare, där vi stödjer företag och organisationer bland annat vid framtagande av projektstrategier, projektmodeller och projekthandböcker. En viktig del i vårt erbjudande inom verksamhetsutveckling är det som ofta kallas portföljhantering, dvs hur organisationer styr, leder och följer upp de projekt som initieras. Projektledning Specialisttjänster Verksamhetsutveckling Ett urval av våra tjänster Arbetsmiljö Brand- och personsäkerhet Byggledning Ekonomistyrning Integrerad projektstyrning Kravhantering Kvalitetsledning Miljöinriktade tjänster Planering Portföljstyrning Projekteringsledning Projektstart Readiness Review Riskhantering Tekniska system Upphandling Utbildning Faveo 7

8 FAVEO - PROJEKTLEDNING I VÄRLDSKLASS LEDNINGSGRUPPEN FAVEO PROSJEKTLEDELSE AS NORGE Knut Jonny Johansen Koncernchef VD för Faveo Norge Lars Berner Ekonomi- och finansdirektör (Nordic CFO) Ole Jonny Klakegg Forskning- och utvecklingsdirektör Jill Akselsen Regiondirektör Syd Åge Alexandersen Regiondirektör Norr Per Christian Randgaard Regiondirektör Öst Sven Erik Nørholm Regiondirektör Mitt Leif Rathe Regiondirektör Väst 8 Faveo

9 LEDNINGSGRUPPEN FAVEO PROJEKTLEDNING AB SVERIGE Lise Langseth VD för Faveo Sverige Eva Mandal Administrativ chef Susanna Stellnert HR-direktör Åsa Björklund Regionchef Mitt Christer Hansson Regionchef Syd Lars Bowald Regionchef Väst Bo Wahlström Regionchef Öst Faveo 9

10 G EN ER OS IT ET R FE SS I O A N 10 Faveo O P

11 FAVEOS VÄRDERINGAR SAMVERKAN LISM Faveo 11

12 FAVEOS VÄRDERINGAR Samverkan Vi involverar, kommunicerar och tar ansvar. Vi stödjer varandra, ger feedback och jobbar med kontinuerliga förbättringar. Vi söker kunskap och insikter om helhet och sammanhang. Värderingarna i ett företag säger något om organisationskulturen. Kulturen har en väsentlig inverkan på medarbetarnas inställning och beteende, samt på deras förmåga och vilja att realisera målen. Värderingsfrågor spelar en central roll för Faveos utveckling. De är viktiga för de enskilda medarbetarna och för företaget som helhet. Det är viktigt att ständigt arbeta vidare med värderingarna och ge dem ett meningsfullt innehåll. De värderingar som eftersträvas ska genomsyra företagets interna och externa relationer. Faveos värderingar är: Generositet Vi skapar trygghet och glädje och bjuder på oss själva och vår kompetens. Vi respekterar varandra. Vi ser alla runt oss och gläds åt varandras framgång. Professionalism Vi är affärsmässiga. Vi levererar värde till våra kunder. Vi kan vårt yrke och vi lever upp till våra krav på etik. Etik Det är genom våra handlingar vi visar vilka etiska riktlinjer vi har på Faveo. Allt vi gör ska tåla dagens ljus. Vi har en öppenhet som gör att vi diskuterar etiskt svåra situationer båda i förhållande till kollegors, samarbetspartners eller kunders beteende. Faveo har nolltolerans mot mutor, korruption och ekonomiska oegentligheter. Det ska aldrig finnas något tvivel om att vi alltid tillvaratar kundens intressen. Vi utför alltid våra kunduppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. En hållbar framtid Som professionella projektledare vill vi bidra till utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid. I våra uppdrag verkar vi för ett hållbart samhälle och bidrar aktivt till en hållbar utveckling av infrastruktur, transportsystem, energiförsörjning, boendemiljö och industriell verksamhet. Faveo är kvalitetcertificerat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO Faveo

13 ATT JOBBA PÅ FAVEO Som anställd i Faveo erbjuds du arbetsuppgifter i projekt, både i Sverige och Norge, som har betydelse för samhället. Efter sex månader erbjuds du delägarskap i form av köp av aktier i bolaget. Du får också ta del av vårt ambitiösa program, Faveo Academy, för kunskapsutveckling och kompetensöverföring. På Faveo har vi ett innovativt och framåtblickande företagsklimat, där samhörighet, jämlikhet och trivsel är viktiga delar för oss. Det är spännande, stimulerande och utmanande att jobba på Faveo. Faveo 13

14 FAVEO ACADEMY Delad kunskap är dubbel kunskap Genom vårt interna kompetenscenter Faveo Academy utvecklar vi kontinuerligt våra medarbetare med målsättningen att kunna erbjuda projektledningskompetens i världsklass. Vår långsiktiga ambition är att Faveo Academy ska vara Skandinaviens ledande 14 Faveo kompetenscenter inom projektledning. Som ett led i detta kommer vi inom kort även att erbjuda våra kunder att delta i Faveo Academy.

15 Certifierade projektledare Vi erbjuder marknaden professionell projektledning. Som ett led i detta är många av våra medarbetare internationellt certifierade projektledare, antingen från International Project Management Association (IPMA ) i Schweiz eller från Project Management Institute (PMI ) i USA. SPECIALIST- OMRÅDEN AFFÄRSOMRÅDEN PROJEKT- MODELLER ARBETSFLÖDE Vår metodik Vi är mycket stolta över vårt strukturkapital. Inom Faveo Academy har vi utvecklat vår egen projektmetodik för att stödja våra medarbetare så att de kan göra ett ännu bättre jobb hos våra kunder. I projektmetodiken samlar vi kontinuerligt de bästa exemplen, mallarna och verktygen från våra kunduppdrag. Den teoretiska grunden är baserad på de internationella ramverken PMBOK Guide och IPMA Competence Baseline. Metodikens innehåll är strukturerat i fyra huvudområden enligt vår egna fyrklöver. Faveo 15

16 ÅRSREDOVISNING KONCERN 2013 RESULTATRÄKNING Moderbolag Koncern Försäljningsintäkter Försäljningsintäkter egna anställda Försäljningsintäkter på köpta tjänster Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Köpta tjänster Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterbolag Ränteintäkter Finansiella intäkter Räntekostnader Finansiella kostnader Netto finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat Disponering av årets resultat Avsatt till utdelning Övrigt eget kapital Summa disponeringar Trondheim, 30. april Styrelsen i Faveo Management AS Alla siffror är i NOK. 16 Faveo

17 BALANSRÄKNING Moderbolag Koncern Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Latent skatt Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0 0 Kontorsmaskiner, inventarier och fordon Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Värdepappersinnehav Avsatt till pensioner Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 0 0 Kundfordringar Pågående projekt Övriga kortsiktiga fordringar Fordringar koncernbolag Summa fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Faveo 17

18 ÅRSREDOVISNING KONCERN 2013 BALANSRÄKNING Moderbolag Koncern Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Egna aktier Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst och årets vinst Summa balanserade vinstmedel Summa eget kapital Skulder Avsättningar Pensionsåtaganden Latent skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Avsatt till utdelning Obetalda skatter och avgifter Skuld til selskap i samma koncern Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Faveo

19 FAVEO Management AS FAVEO Prosjektledelse AS FAVEO Projektledning AB Tromsø Grønnegata 78-80, N-9253 Tromsø Trondheim Granåsvegen 15, N-7048 Trondheim Bergen C. Sundts gt. 1 N-5004 Bergen Stockholm Korta gatan 7, SE Solna Sundsvall Skönsbergsvägen 3, SE Sundsvall Kristiansand Vestre Strandgt , N-4611 Oslo Fred Olsens gt 1, N-0152 Oslo Tønsberg Storgaten 38, N-3126 Tønsberg Göteborg Första Långgatan 28 B, SE Göteborg Örnsköldsvik Tjänstemannagatan 1, SE Örnsköldsvik Sarpsborg Hunnskinnsveien 94, N-1711 Sarpsborg Notodden Merdeveien 2 F, N-3676 Notodden Brekstad Meieriveien 5, N-7130 Brekstad Malmö Hjulhamnsgatan 3, SE Malmö Östersund Öneslingan SE Frösön Stavanger Gamle Forusvei 1, N-4031 Stavanger Faveo 19

20 20 Faveo

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

Vi skall vara våra kunders första val.

Vi skall vara våra kunders första val. Årsredovisning 2010 Consid årsredovisning 2010 Vi skall vara våra kunders första val. Innehåll Marknadens vassaste konsultbolag! Vi skall vara våra kunders första val. De skall tycka att de samarbetar

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013. Karlavagnsgatan 7 417 65 Göteborg. 031-712 97 00 www.serneke.se info@serneke.se

ÅRSREDO VISNING 2013. Karlavagnsgatan 7 417 65 Göteborg. 031-712 97 00 www.serneke.se info@serneke.se ÅRSREDO VISNING 2013 ÅRET I SIFFROR, BILDER OCH ARTIKLAR. En berättelse om koncernen som gick från SEFA till SERNEKE och från noll till en miljard på drygt tio år. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK Koncernbroschyr / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNEHÅLL Side 4-7 FRÅN koncernchefen Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKnad / GK DANMARK Side 12-13 MARKnad / GK NORGE Side 14-15

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Foto: Beyond Skiing Falun 2015 ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Efficiency Quality Competence www.eqcgroup.se Affärsidé Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 Tillväxten tar fart Med god fart inom samtliga divisioner och ett antal stora, bärande projekt i orderportföljen kan verksamhetsåret 2012 summeras på ett utmärkt sätt.

Läs mer

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB

POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB POPULÄRVERSION ÅRSREDOVISNING 2008 GALÄREN I LULEÅ AB 2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET Innehåll 2 Viktiga händelser under året 3 Nyckeltal 4-5 VD-ordet 6 Referenser 7 Affärsområde Lokaler 8 Affärsområde Bostäder

Läs mer

VD har ordet. Med engagerade medarbetare

VD har ordet. Med engagerade medarbetare Årsredovisning 2014 VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder På rätt kurs i 15 år Pro4u grundades 1997 kring ett nytt koncept som skulle ge både kunder och konsulter ett bättre erbjudande. Idén var att erbjuda

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

COWI AB Koncernen i sammandrag 2010

COWI AB Koncernen i sammandrag 2010 COWI AB Koncernen i sammandrag 2010 Anders Rydberg, VD COWI AB VD-ord: Stark marknadsposition på tröskeln till 2011 2010 var året då Flygfältsbyrån blev COWI AB, och en del av en betydligt större, världsomspännande

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer