nme - keep your friends close

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nme - keep your friends close"

Transkript

1 nme - keep your friends close en liten applikation Multimodala System ITK3:MM Linus Harling Anders Mellerborg Emma Wilson 1 18 maj, Författarna i bokstavsordning

2 Innehåll 1 Introduktion Liknande system Motivation samt målsättning med systemet Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Calm Technology Beskrivning av nme - keep your friends close Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close Utnyttjade modaliteter Framtidsvisioner Analys och använda modaliteter Datalogg Modaliteter Aktiviteter Transkribering av interaktioner Bilder

3 1 Introduktion Samhället har förändrats ganska radikalt de senaste 100 åren, vi har gått från en miljö nära och kära alltid funnits i närheten till ett allt mer socialt splittrat liv. Från att ha levt i kvarter med aktiva innergårdar, eller i små samhällen där alla känner alla, har vi gott till att bo själva. Alltmer separerade från grannar och omvärlden, med en fritid som alltmer kretsar kring TV och dator har vi idag mindre socialt umgänge än tidigare enligt Nie och Erbrings rapport Internet and Society: a Preliminary Report [5]. Dagens teknik ger oss dock även nya möjligheter att hålla kontakten, från de nya sociala nätverken som t.ex. facebook och twitter till mobiltelefoner och netbooks. Kanske kan den ökande fysiska distansen människor emellan minskas eller åtminstone byta karaktär genom att utnyttja all den teknik som står till vårt förfogande. Den vetskap man förr hade om sina näras förehavanden genom daglig muntlig kommunikation kanske kan återskapas med hjälp av ett annat perspektiv på varseblivning. 1.1 Liknande system Vi har bland annat hittat inspiration till nme - keep your friends close hos Li, m.fl. och deras Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones [4] samt Krumm och Hinckley och deras The Nearme Wireless Proximity Server [3]. 2 Motivation samt målsättning med systemet 2.1 Möjliggöra fysiska möten i en ökande virtuell värld Målsättningen med vårt system är att göra det möjligt för användaren att snabbt kunna organisera fysiska möten med vänner i en annars så virtuell värld. Genom att göra användaren uppmärksam på när vänner och bekanta befinner sig inom ett visst område skapas denna möjlighet till fysisk interaktion. Vi anser att ett behov av nme - keep your friends close finns då mobiltelefonerna i princip tagit bort behovet av att fråga en vän i förväg om vad denne ska göra, och befinna sig, i och med att man alltid är anträffbar via mobilen. Detta kan leda till att två vänner sitter i samma område men på två olika restauranger och äter lunch i all ensamhet, helt ovetande om den andres närvaro, för att båda tagit för givet att den andre är på sitt jobb. nme - keep your friends close kan hjälpa till att ge vänner möjligheten att träffas spontant fysiskt om så bara för ett ögonblick. 2.2 Calm Technology Vi vill också försöka skapa en, vad Weiser och Brown i sin artikel The Coming Age of Calm Technology [7] från 1997 kallar calm technology, dvs. teknik som enbart kräver vår uppmärksamhet när vi är i behov av denna. Weiser och Brown anser att teknik ska kunna växla mellan att befinna sig i vår stimulibakgrund (periferi) och att kräva vår totala fokus. Detta åstadkommer vi genom att använda oss av haptik istället för audiell stimuli när systemet vill uppmärksamma användaren på att dess vänner träder in i användarens nuvarande närområde. Om användaren är upptagen i en konversation, samtidigt som en vän träder in i närområdet och upptäcks av nme - keep your friends close, är risken mindre att motparten blir störd av användarens vibrerande mobiltelefon jämfört med om ett högt ljud hade spelats upp. Om mobiltelefonen istället skulle låta är risken, enligt Hansson, m.fl. [2], att konversationen störs alternativt avslutas för att båda parter istället fokuserar helt på mobiltelefonen. Om användaren kan missta en väns närvaroindikering med ett ljudlöst inkommande telefonsamtal stör även detta, enligt Hansson, m.fl., konversationen för att användaren inte vet vilken information som avses vilket kan leda till ett fokuseringsskifte. För att minimera denna risk ska meddelanden om vänners närvaro ske via så kallade Tactons 1, som presenteras i Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display [1] av Brewster och Brown och är speciellt designade vibrationer, för att kunna särskilja informationen genom vibrationens längd, frekvens och styrka. 1 Tactile icons 2

4 3 Beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close fungerar på så sätt att när en av dina vänner kommer i din närhet informeras du om detta genom att din mobil börjar vibrera samt markeras visuellt på mobiltelefonens skärm. Användaren kan sedermera välja att skicka ett snabbt meddelande till sin vän genom applikationen. Dessa meddelanden skapas av färdiga steg för steg-mallar där plats samt aktivitet finns definierade, exempelvis steg 1: fika i, steg 2: Prego. 3.1 Teknisk beskrivning av nme - keep your friends close nme - keep your friends close är en applikation som är utvecklad för mobiltelefoner med operativsystemet Android 2. I nuvarande prototypversion sker all kommunikation mellan anslutna mobiltelefoner och vår server via det trådlösa nätverket. Lokaliseringen av närbelägna vänner sker också med hjälp av det trådlösa nätverkets accesspunkts BSSID 3. I vår databas är dessa BSSID, i dagsläget, hopkopplade med en specifik geografisk plats, exempelvis Kista. Varje geografisk plats i databasen har ett antal lokaler knutna till sig, exempelvis: Kista: Kista galleria DISK caféet Prego caféet Foo bar Lokalerna har sedan ett antal olika aktiviteter som går att utföra på dessa platser, exempelvis: DISK caféet: fika äta 3.2 Utnyttjade modaliteter Applikationen använder sig framförallt av tre modaliteter, ljud, känsel(vibration) och syn. Alla dessa utnyttjas på ganska traditionellt vis och framförallt för att fånga användarens uppmärksamhet, även om en ambition är att kunna använda gester för att snabbt indikera jakande eller nekande. Vad som är mer intressant i det här fallet är vår förhoppning att närhet, eller plats relativt andra, ska utvecklas till en modalitet i sig. Att en mer permanent kännedom om sina vänners befintlighet blir en del av den normala uppfattningen om sin omgivning. Tyvärr är den aspekten inget vi kunnat undersöka närmre av naturliga anledningar (tid). Däremot kan man se en tydlig reaktion hos våra försökspersoner då en av våra prototyper uppmärksammar dem om en persons närvaro. Vi vill gärna tolka detta som att telefonen kan fungera som en förmedlare av närhet via de andra modaliteterna, men det kan precis lika gärna bara vara nyfikenhet. I ett tidigare försök missade försökspersonen signalen helt, vilket förstärker uppfattningen om att flera modaliteter i kombination är nödvändigt för att tillförlitligt påkalla uppmärksamhet. Det är också ungefär så långt klassisk multimodal analys så som Norris [6] beskriver den kan leda oss. En annan metodik, förslagsvis med intervjuer och användningsstatistik behövs för att i ett längre perspektivet kunna se eventuella förändringar i beteendemönster Basic Service Set Identifier 3

5 4 Framtidsvisioner Våra framtidsplaner för nme - keep your friends close är att även implementera positionering via GPS 4 för att göra applikationen oberoende av tillgång till trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverket kommer även i fortsättningen att användas för att lokalisera användare även i sådana miljöer där GPS inte fungerar, exempelvis inomhus. Vi vill även göra det möjligt för användarna att lägga till aktiviteter samt platsen för denna aktivitet. Exempelvis kan en användare när han/hon promenerar i Kista upptäcka en underbar minigolfbana och skicka in information om platsen till vår server samt förslag på aktiviteter som passar in, dvs. spela minigolf. Detta leder till ett mycket dynamiskt och ekonomiskt system eftersom det är användarna själva som uppdaterar och underhåller denna information. En annan fördel med användarunderhåll är att det ger oss möjlighet att lansera systemet mycket tidigare än om vi själva skulle behöva söka upp och lägga in information. En annan vision är att kunna utveckla nme - keep your friends close för andra plattformar än Android, exemplevis som Apple Store-applikation 5 till iphone 6. Sociala nätverk och chatt-program är andra väldigt lämpliga miljöer, ett antal olika standarder för platsbestämning i webbapplikationer är på väg och kommer antagligen att förenkla en sådan tillämpning avsevärt. Vad som vore mycket intressant att studera under ett längre perspektiv är även om individers beteende och uppfattning om personer i deras närhet förändras av att ha en mer permanent uppfattning av var de befinner sig. Udo Wächters upplevelser med sitt vibrationsbälte 7 visar till exempel att försökspersonen utvecklade en helt ny uppfattning om sin kringmiljö. Skulle detta vara fallet när det gäller en social situational awareness leder det till helt nya möjligheter att använda teknik för att inte bara krympa avstånden virtuellt utan även reellt. Som en avslutande liten not har åtminstone två av författarna utvecklat en stark övertygelse om att dagens mobiltelefoner har ett helt felaktigt gränssnitt. På första parkett borde kontaktlistan vara, det är trots allt det som är största anledningen att ha en telefon än så länge. En kontaktlista som påminner om exempelvis pidgins 8 med tillägg för att visa exempelvis avstånd skulle ge användaren en betydligt starkare social återkoppling än dagens enkla telefonböcker. 5 Analys och använda modaliteter 5.1 Datalogg Inspelad 2 juni, 2009 Tid 12:15 12:21 Interaktion användandet av mobiltelefon med nme - keep your friends close Deltagare G och A samt intervjuledare (I) Beskrivning G och A sitter och programmerar i ett allmänt utrymme i KTH-sektionen av Forum. G har fått i uppdrag av intervjuledarna att prova applikationen nme - keep your friends close. I utrymmet omkring G och A sitter flertalet KTH-studenter samt intervjuledarna. 5.2 Modaliteter G Talat språk, minspel, blickfång, huvudrörelser, närhet, handrörelser (kontroll av objektet via känsel och rörelse). A Blickfång, huvudrörelser, närhet. I Talat språk 4 Global Positioning System

6 5.3 Aktiviteter G fokuserar på sin dator tills mobiltelefonen visar att en av hans vänner är i närheten vilket leder till ett skifte av huvudaktivitet från programmering till användandet av nme - keep your friends close. Han skiftar därefter hela tiden fokus mellan mobiltelefonen och intervjuledarna, detta visar han tydligt genom att hans blickfång hela tiden pendlar mellan intervjuarna och mobilen. A:s enda reaktion under aktiviteten är att närma sig och fokusera på G:s mobiltelefon i samband med att denna indikerar att G:s vän kommit in i G:s närområde för att direkt efter stillad nyfikenhet återgå till sin huvudaktivitet programmering. All fokus från A är därefter på sin datorskärm. Modaliteterna under interaktionen med mobiltelefonen är av medelhög komplexitet samt låg intensitet. Att G inte ger applikationen all fokus utan även är intresserad av hur och om prototypen verkligen fungerar samt intervjuledarna kan ha med att göra att den vän som dök upp i G:s närområde och upptäcktes av nme - keep your friends close inte är en av G:s närmsta vänner. Troligtvis förstod även G att det skulle hända något i applikationen, då han var helt medveten om att vi filmade honom. G:s intresse för hur applikationen fungerar kan mycket väl förklaras i att han själv har programmerat mobilapplikationer. Det relativt låga kravet på fokus från G:s sida kan tyda på att vi lyckats skapa ett lättanvänt användargränssnitt eftersom G lätt och snabbt kunde använda och navigera i nme - keep your friends close. Något intressant händer dock efter att G skickat iväg meddelandet. Trots medvetenheten om att det är ett icke funktionellt test uttrycker G en förväntan att få ett svar. När G dessutom råkar trycka bort svaret när det kommer får G ett tonfall som vi tolkar som viss besvikelse. I våra ögon visar det här, inte bara kraften i en Wizard of Oz studie, utan visar också en av riskerna med system som våra. Att få kännedom om att en vän är i närheten kan även leda till besvikelse om eller när den vännen inte svarar på en inbjudan. En del i att bemöta sådana situationer är att skapa ett gränssnitt som gör det snabbt att svara ja eller nej. En annan kanske viktigare är att se till att det finns möjlighet att dölja sin närvaro. Det är inte alltid önskvärt att vara synlig för alla, ett liknande system som chatt-klienter använder med olika status är en möjlig väg att gå. 6 Transkribering av interaktioner Förklaringar [ visar överlappning i tal (flera röster samtidigt) VERSALER visar betoningen (2) visar paus (i sekunder) visar ett glottalt stopp eller hastigt avbrutet ljud kursivstil visar skrift (text) visar kommunikation med övriga modaliteter (ej tal/skrift) 5

7 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 1 [00:00:00] G: när jag tänker efter (tittar på datorn) 2 [00:00:01] D: (vibrerar) (se fig. 1) 3 [00:00:02] G: (tittar på mobilen) (se fig. 2) 4 [00:00:03] G: (tar upp mobiltelefonen) (se fig. 3) 5 [00:00:05] G: händer värsta grejen (se fig. 4) 6 [00:00:06] A: (skiftar fokus från dator till G:s mobil) 7 [00:00:08] A: (närmar sig G:s mobil) (se fig. 5) 8 [00:00:10] G: (fniss) 9 [00:00:11] G: bärsa (väljer BÄRSA) 10 [00:00:13] A: (skiftar fokus från G:s mobil till datorn) 11 [00:00:14] A: aahh (tittar på A:s dator) 12 [00:00:14] G: (väljer FOO BAR) 13 [00:00:20] G: nu stod det inte Foo (se fig. 6) 14 [00:00:21] G: (tittar på I) 15 [00:00:23] G: det stod ska vi bärsa (se fig. 7) 16 [00:00:24] I: ah, det är en radbrytning som saknas 17 [00:00:25] G: (tittar på mobilen) 18 [00:00:28] G: sen skickar den inte ett SMS tror jag 19 [00:00:29] G: (tittar på I) 20 [00:00:29] I: ah 21 [00:00:30] G: (fniss) 22 [00:00:31] G: (tittar på mobilen) 23 [00:00:32] I: klart den gör! 24 [00:00:37] G: (tittar på I och fnissar) 25 [00:00:38] G: (tittar på mobilen) 26 [00:00:39] G: mm (se fig. 8) 27 [00:00:41] G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting (se fig. 9) 28 [00:00:43] G: han svarar inte (se fig. 10) 29 [00:00:46] G: det är bara att sitta här och vänta (tittar på I) 30 [00:00:48] G: jag kanske kan äta(1) jag kan äta med Billy så länge 31 [00:00:53] G: nu kommer jag träffa dem på samma ställe. (tittar på mobilen) 32 [00:00:54] G: nu kommer de bli sura för att jag ringt två personer (tittar på I) 6

8 radnr tidsstämpel ev. överlappning person/mobil (D) tal/skrift övriga modaliteter 33 [00:00:55] G: (tittar på mobilen) 34 [00:00:56] G: (tittar på I) 35 [00:00:57] G: (tittar på mobilen) 36 [00:01:04] G: vad är AM, förresten 37 [00:01:06] [ G: (tittar på I) 38 [00:01:07] G: det står AM (tittar på mobilen) 39 [00:01:07] I: det är ID:et för telefonen 40 [00:01:08] G: (tittar på I) 41 [00:01:10] G: (tittar på mobilen) 42 [00:01:10] I: ah han det det är Anders telefon den heter ju 43 [00:01:11] G: (tittar på I) 44 [00:01:12] G: (tittar på mobilen) 45 [00:01:14] [ G: det står ju w910i efter den och det är ju 46 [00:01:16] I: ah, men det är hans namn 47 [00:01:17] G: (tittar på I) 48 [00:01:18] G: aha, ok det är tittar på mobilen 49 [00:01:20] G: så han heter Anders(1) ehmm(1) Magnusson 50 [00:01:21] G: (tittar på I) 51 [00:01:22] G: (tittar på I) 52 [00:01:22] D: (klickljud) 53 [00:01:23] G: VA!? (tittar på mobilen) (se fig. 11) 54 [00:01:26] G: jaha, ni fuskade! (se fig. 12) 7

9 7 Bilder Figur 4: G: händer värsta grejen Figur 1: G: mobiltelefonen vibrerar Figur 5: A närmar sig G:s mobil Figur 2: G: tittar på mobilen Figur 6: G: nu stod det inte Foo Figur 3: G: tar upp mobiltelefonen Figur 7: G: det stod ska vi bärsa Figur 8: G: mm 8

10 Figur 9: G: vad kan jag göra nu då,(1) det går inte att göra någonting Figur 10: G: han svarar inte Figur 11: G: VA!? (tittar på mobilen) Figur 12: G: jaha, ni fuskade! 9

11 Referenser [1] Stephen A. Brewster och Lorna M. Brown. Tactons: Structured Tactile Messages for Non-Visual Information Display. I AUIC, sidor 15 23, [2] R. Hansson, P. Ljungstrand, och J. Redstrom. Subtle and Public Notification Cues for Mobile Devices. Lecture Notes in Computer Science, sidor , [3] John Krumm och Ken Hinckley. The Nearme Wireless Proximity Server. I In Proceedings of Ubicomp: Ubiquitous Computing, sidor Springer, [4] Kevin A. Li, Timothy Y. Sohn, Steven Huang, och William G. Griswold. Peopletones: a System for the Detection and Notification of Buddy Proximity on Mobile Phones. I MobiSys 08: Proceeding of the 6Th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services, sidor , New York, NY, USA, ACM. ISBN [5] Norman H. Nie och Lutz Erbring. Internet and Society: a Preliminary Report. sidor MIT Press, Cambridge, MA, USA, ISBN [6] Sigrid Norris. Analyzing Multimodal Interaction : a Methodological Framework. Routledge, New York, NY, ISBN [7] Mark Weiser och John S. Brown. The Coming Age of Calm Technology. I Peter J. Denning och Robert M. Metcalfe, redaktörer, Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Copernicus, New York, NY, USA, ISBN

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Interaktiva Bibliotek. Eva Eriksson. IDC Interaction Design Collegium

Interaktiva Bibliotek. Eva Eriksson. IDC Interaction Design Collegium Interaktiva Bibliotek Eva Eriksson Innehåll Children s Interactive Library, Århus Danmark Ubiquitous Computing, Chalmers Göteborg The Interactive Children s Library Interactivespaces.net Aarhus School

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Smarta telefoner. Smarta telefoner. Smarta telefoner vad är det? Lite statistik

Smarta telefoner. Smarta telefoner. Smarta telefoner vad är det? Lite statistik Smarta telefoner Smarta telefoner Smarta telefoner vad är det? Termen smartphone användes första gången 1997 vid lanseringen av Ericsson GS88, även kallad Ericsson Penelope. GS88 var dock endast en koncepttelefon

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA HYBRID SMARTKLOCKOR ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA Nedan ser du de unika egenskaperna hos Emporio Armani Hybrid Smartwatch. LADDNINGSFRI Laddning krävs ej för hybrid smartklocka. Alla armbandsur levereras

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Ubiquitous Computing

Ubiquitous Computing Ubiquitous Computing Personliguppsats En reflektion kring Ubicomp och Calm Technologi Cecilia Gustafsson Författare: Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Dokumentation...3 Calm technology...3

Läs mer

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. intro.tex 1257 2013-09-05 07:55:25Z

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Tangible interaction &TUI KIRSTEN RASSMUS-GRÖHN

Tangible interaction &TUI KIRSTEN RASSMUS-GRÖHN Tangible interaction &TUI KIRSTEN RASSMUS-GRÖHN Innehåll Vad är TUI? Historia Massor med exempel Hur gör man? Problem och utmaningar Vad är TUI = Tangible User Interface? I bred mening Att ge fysisk form

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Marknadsföring med hjälp av Flickr

Marknadsföring med hjälp av Flickr Marknadsföring med hjälp av Flickr Essä i kursen Digitala Distributionsformer på Högskolan Väst Av: Emma Malmkjell Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion 5 Slutsats

Läs mer

Ljud och interaktion. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper

Ljud och interaktion. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper Ljud och interaktion Innehåll och mål Om ljud och hörsel Om ljudinteraktion Lite om virtuellt 3D-ljud Tips och trix Mål: att ni ska få verktyg att resonera om ljudinteraktion, samt få lite exempel Ljudet

Läs mer

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research Abstract in English This work is about combining textile design and information technology. The

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Systemskiss Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version 0.2 Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Status Granskad Johan Lundström 2008-02-08 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner?

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Telefoni Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Det är frågor vi ska svara på i denna presentationen! Introduktion

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Datorer i hemmet. Anna Stockhaus - Datorer i hemmet. Målmedvetenhet & effektivitet. Hemmet. Användare? Amerikanska hem 1998-2000 (Alladi Venkatesh)

Datorer i hemmet. Anna Stockhaus - Datorer i hemmet. Målmedvetenhet & effektivitet. Hemmet. Användare? Amerikanska hem 1998-2000 (Alladi Venkatesh) Målmedvetenhet & effektivitet Datorer i hemmet Anna Stockhaus IPLab Definition av användbarhet enligt ISO 9241: Den grad i vilken användaren i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

UTVECKLING. Sara Mejtoft, universitetsadjunkt sara.mejtoft@umu.se 2013

UTVECKLING. Sara Mejtoft, universitetsadjunkt sara.mejtoft@umu.se 2013 UTVECKLING Mål med detta moment Få en förståelse för hur tekniken har förändrats Få en förståelse att medieteknik finns i många olika tekniker Få en inblick i vissa tekniska innovationer Gutenbergs tryckteknik

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Nederländerna (läsåret 2011-12) Reseberättelse av Sebastian Brieger Bakgrund När jag valde att åka till Nederländerna för mitt utbyte, studerade jag tredje året

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA

LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA Framtidens LSS, Ability and Partner nov 2017 Sussan Öster VITAL GoodSolution sussan@goodsolution.se Mobil 070-552 41 21 SUSANNE SANDSTRÖM,

Läs mer

Bortom skärmen mobil interaktion, haptik och ljud. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper

Bortom skärmen mobil interaktion, haptik och ljud. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper Bortom skärmen mobil interaktion, haptik och ljud Innehåll Den mobila kontexten Utvidgad design- rymd Sensorer Känselinteraktion Ljudinteraktion UX User experience En del av livet Användbart Lekfullt Socialt

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Kommunikation och interaktion. 020918 Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T

Kommunikation och interaktion. 020918 Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Kommunikation och interaktion 020918 Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Dagens föreläsning: Diskutera artiklar Introduktion till kommunikation Exemplifiering Presentation av kognitionsövningen Diskussionsunderlag

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Sinnena den mänskliga hårdvaran Sinnena den mänskliga hårdvaran Synsinnet Organet som används för att utnyttja synen är ögat. Näthinnan har ca 130 Bilden är tagen från wwww.ne.se miljoner sinnesceller, dessa kallas för stavar och tappar.

Läs mer

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on TDDD80 Mobila och sociala applika1oner Kursintroduk1on Personal Kursansvarig, föreläsare, seminarieledare Rita Kovordanyi Labbansvarig, föreläsare, seminarieledare Anders Fröberg

Läs mer

Mot en ny (?) Internet-arkitektur

Mot en ny (?) Internet-arkitektur Mot en ny (?) Internet-arkitektur Dr. Bengt Ahlgren Bengt.Ahlgren@sics.se SICS Öppet hus den 9 maj 2003 1 Introduktion Internet skapades i enklare tider dess skapare delade ett gemensamt mål Framgången

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Lynx varseblivningssystem - More ways to hear -

Lynx varseblivningssystem - More ways to hear - Lynx varseblivningssystem - More ways to hear - Innehållsförteckning Lynx Systemet...s.4 På arbetsplatsen...s.6 I hemmet...s.8 Några Lynx-lösningar...s.10 Stilren, snygg och smart. Framtidens hjälpmedel

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA Användarinstruktion TIDSMASKINEN Tidsmaskinen tar dig tillbaka i historien. Genom historiska ljudfönster kan du höra en kreatursmarknad eller ljuden från en smedja. Medan du lyssnar på ljuden kan du gå

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Bemötande och beteendeanalys

Bemötande och beteendeanalys Bemötande och beteendeanalys Skoldagen 21 mars 2013 Christina Tysk Leg. Psykolog Agenda Beteendeanalys Förhållningssätt och bemötande - LUNCH Falldiskussion i grupper Beteendeanalys Situation ( gör att

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer