Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler"

Transkript

1 Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet 20 november Inledning Detta är en handledning som introducerar transkriptionssystemet minchat och visar hur man kan länka audiofiler till CHAT-transkriptionerna. Denna handledning är särskilt anpassad till transkriptörer inom projektet SveDiaSyn. 2 CHILDES-världen 2.1 CHILDES CHILDES är en akronym för the Child Language Data Exchange System. Detta är en samlingsplats för (främst) barnspråksforskare över hela världen som använder sig av transkriptionssystemet CHAT och verktygsprogrammen CLAN. Sajten har flera olika mejlinglistor (t ex en för frågor om barns språkutveckling, eller en för frågor av mer teknisk karaktär kring CLAN-programmen och transkriptionssystemet CHAT). CHILDES-forskarna delar ofta med sig av sina insamlade data (det går att ladda ner transkriptioner, och i vissa fall ljudfiler, från inspelningar på många olika språk!). På mejlinglistorna är folk också frikostiga med att dela med sig av tips kring transkription och analyser! Förutom transkriptionssystemet och programpaketet för att analysera transkriptioner har organisationen alltså stora databaser av barnspråkssamlingar på många olika språk, samlad information om olika metoder att koda tal, och verktyg för att länka transkriptoner till digitaliserat audio- och videomaterial. Alltihop finns gratis tillgängligt från CHILDES hemsida: Initiativtagare till CHILDES är Brian McWhinney. Han är väldigt angelägen om att fortsätta utveckla CLAN-programmen och transkriptionssystemet CHAT, vilket innebär att det ständigt kommer uppdaterade versioner. De 1

2 senaste åren har systemet utvecklats framför allt för att länkningen till audiooch videomaterial ska förenklas. Om du har laddat ner en ny version av CLAN och upptäcker att programmet inte beter sig som förut är det i allmänhet enklast att mejla direkt till Brian McWhinney och påtala problemet. Han brukar vara snabb att svara, och också snabb på att rätta till det som gått fel. 2.2 CHAT De forskare som jobbar med CHILDES använder sig i allmänhet av en särskild transkriptionsstandard: Codes for the Human Analysis of Transcripts, CHAT. Vi kommer titta mer på hur denna standard ser ut nedan CLAN Denna labbhandledning presenterar CHILDES programpaket som kallas CLAN (Computorized Language ANalysis). CLAN används av barnspråksforskare över hela världen, det är gratis och är ett verktyg för att analysera samtalsinteraktion. Programpaketet CLAN innehåller många mindre program med vars hjälp man kan utföra automatiska analyser på transkriptioner, främst sådana i det s k CHAT-formatet (se ovan). 2.4 Ladda ner CLAN-programmet Du kan transkribera i CHAT-formatet utan att ladda ner CLAN-programmen, men arbetet underlättas avsevärt om du har CLAN på den dator där du arbetar. Med CLAN installerat kan du t ex enkelt kontrollera att det inte uppstår några fel i din transkription. När du ska länka audiofiler till transkriptionern är det dessutom nödvändligt att ha CLAN installerat. CLAN fungerar både på Mac och PC (och även i Unix-miljö) 2. Gör så här för att ladda ner programmet: Du laddar ner programmet från CHILDES hemsida: Gå till rubriken Programs and database, och klicka på länken The CLAN program. Du kommer då till en sida där du kan välja vilken version du vill ladda ner. Här finns också tämligen utförliga instruktioner för hur nedladdningen ska gå till. Grundinställningen är att programmet installerar sig direkt under \C:(Den här datorn) på pc, och direkt i programmappen på Mac (OSX). Du kan förstås specificera någon annan plats om du föredrar det. 1 Det är också möjligt att vid behov använda sig av filer med annan standard, men det blir svårare att köra CLAN-analyser; vissa analyser går inte alls att köra. 2 Programmet brukar dock vara aningen mer stabilt på Mac... 2

3 När du sätter igång och transkriberar är det också bra att ha de olika manualerna till hands. Ständigt uppdaterade manualer finns också på hemsidan. Ladda åtminstone ner den manual som handlar om CHAT-transkriptioner: filen CHAT.pdf. Du hittar den under rubriken Manuals (in pdf) på CHILDES hemsida. Du kan också ladda ner manualen CLAN.pdf om du vill veta mer om CLANprogrammen. 3 Transkription Att transkribera i CHAT-formatet innebär att man måste följa några grundläggande villkor för hur en transkriptionsfil ska vara uppbyggd. Det går sedan att göra många ytterligare detaljspecifikationer, men om man åtminstone uppfyller baskraven kan man sedan lägga till de detaljer som är nödvändiga för just det syfte man har med transkriptionen. De transkriptioner som är utförda enligt CHAT-formatet består av en fil som har filextensionen.cha. Filerna brukar kallas chat-filer. I princip kan du transkribera i vilket ordbehandlingsprogram som helst, bara du följer standarden. Det du måste tänka på är att spara din fil som Endast text, och att ge den filextensionen.cha. 3.1 Innehållet i en CHAT-transkription Headers Varje transkription måste inleds med ett antal rader som hör till den s k headern, transkriptionens huvud, eller inledning. Dessa rader inleds Observera att det också allra sist i transkriptionen finns en rad som Observera: Alla rader i headern inleds Det är viktigt att raderna i headern kommer i just den ordning som anges ovan. Du ska ange vem som gjort transkriptionen/glossningen, ljudfilens namn och orten där inspelningen gjorts. ska du ange om filen innehåller en transkription eller en glossning. Använd följande mall för headers OM1 äldre_man1 Adult, INT intervjuare sv male 3

4 @Coder: Henrik ljudfilen finns i SweDias material, i Stenbergamappen transkription, INT ej transkriberad YM2 yngre_man2 Adult, INT intervjuare sv Fredrik Bengtsfors, ljudfilen finns i SweDias material, i Bengtsforsmappen glossning; Mirjam koll ok Förklaring till innehållet i Allra överst i filen ska du Detta kommer inte att synas i CHAT-filen om du öppnar den i CLAN, men kommandot talar om att du skriver i Unicode-format, och är nödvändigt för att programmet ska kunna läsa t ex bokstäverna ååö inleder anger vilket språk som talas i anger vilka som deltar i den inspelning som du transkriberar. Varje deltagare tilldelas en trebokstavs/siffer-kod (t ex YM2 eller INT ). Efter att man angett koden följs en beskrivning av vad koden står för (t ex yngre_man2 eller Intervjuare). Till sist anger man den roll som talaren har (t ex Adult eler Investigator). Det finns ett antal fördefinierade roller som det är säkrast att hålla sig till ger en identitet till filen. Du kan välja mellan sv male (när deltagaren är man) och sw female (när deltagaren är anger verm som transkriberat och kodat anger var inspelningen har skett, dvs i det här fallet den geografiska anger till vilken ljudfil transkriptionen är anger om det handlar om en transkription eller en glossning, och eventuella kommentarer om Allra sist i transkriptionen ska finnas. Den anger att transkripitionen är slut, och CLAN kommer inte att kunna analysera filen om denna rad saknas. Denna ska skrivas direkt (dvs utan mellanrad) efter transkriptionens slut! 3 Man kan dock skapa vilka roller man vill, men för att programmet inte ska klaga när man kontrollerar transkriptionen (med CHECK) så behöver koderna skrivas in i Lib-filen. 4

5 Main line Huvudraderna, eller main lines innenhåller information om vad som sägs. Alla main lines inleds med en stjärna (*), sedan följer en trebokstavskod (unik för varje talare), ett kolon och så en tabb. Varje talare har en egen personlig kod, bestående av tre bokstäver (eller siffror). Vem som är vem anges i Headern (se mer nedan). CLAN gör automatiska radbrytningar, så du ska endast använda return/enter när det är en ny talare, en ny makrosyntagm, eller när du ger en kommentar till mane line. Nedan är ett exempel på några transkriptionsrader (ur fao_om_3sp.tra.cha). Lägg märke till följande: Hur talarraderna är uppbyggda: *INT1: tab. Alla rader avslutas med ett mellanslag och sedan en punkt (.). Alla transkriptionsrader (main lines) måste avslutas med ett stort skiljetecken: punkt (.), frågetecken(?) eller utropstecken (!). Det normala är att man använder punkt. Utropstecken används vid direkta utrop eller uppmaningar, och frågetecken om det är fråga om frågeintonation. Kommatecken används för att markera frasgränser. En talare kan förekomma flera gånger efter varandra, eftersom man väljer att ta ny rad vid varje makrosyntagm (ungefär). (Läs mer i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn.) Man använder endast små bokstäver när man transkriberar. Stora bokstäver används för egennamn 4. Man har här använt sig av en ljudnära överföring vid transkriptionen (läs mer i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn.) Diverse symboler för att ange pauser, repetitioner och omtagningar finns med (inom hak- och vinkelparenteser) i transkriptionen. CHAT har särskilda standarder för dessa, men inom varje nytt transkriptionsprojekt brukar man definiera vilka man ska använda (läs mer vad som ska anges och hur i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn ). Utdrag ur en transkription: *INT1: vart ä du uppvucksen [//] ä du uppvucksen på en gård, berätta hur de var, din barndom å, å? OM3: nja <vi va> [/] ## vi va nie syskån. OM3: å eh ## fiem [/] fiem grabba å fyre töisar. 4 Bokstaven N på första raden i exemplet är ett sätt att anonymisera en person (N=Name) i transkriptionen. 5

6 Comment tiers Det går också att till varje transkriptionsrad knyta ett antal kommentarrader (comment tiers). Dessa inleds alltid med % och en trebokstavskod. Exempel på sådana är %mor som anger morfologisk kodning, eller %tim som anger var på ett audioband man kan hitta det som är skrivet i transkriptionen. Du kommer i princip inte att behöva använda dig av comment tiers när du arbetar med dialektinspelningarna i SweDiaSyn. 6

7 4 Övning i att transkribera Här följer en steg för steg-guide till hur du kan göra en kort transkription i CHAT, och sedan hur du länkar transkriptionen till ljudfilen. Guiden är anpassad för pc (men kan ganska lätt anpassas till Mac-användare; den största skillnaden är att man öppnar programmet på ett annat sätt). 4.1 Steg för steg-guide 1. Öppna CLAN genom att gå till Startmenyn och välj Alla program. Välj sedan programmet CLAN. 2. Programmet öppnas, och två fönster syns. Dels ett mindre, s k Commandsfönstret (eller Kommandorutan, dels ett större fönster, det s k outputfönstret Om det inte öppnas ett tomt output-fönster, kan du gå upp under Filemenyn och välja New. 4. Klicka sedan i outputfönstret, och börja skriv. 5. Fyll först i de obligatoriska raderna som ska vara med i headern (se ovan). Tänk på att börja 6. När du är klar med Headern kan du ta ett par mellanslag, och sedan skriva Mellan Headern ska du skriva in själva transkriptionen. Tänk på att det sedan inte ska finnas några blankrader kvar, så ta bort dessa innan du kontrollerar (genom att använda CHECK, se nedan). 7. Spara nu din fil innan du fortsätter. Gå upp under File-menyn och välj Save as.... Ge sedan filen ett namn (se häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn ). 8. När man arbetar med att transkribera och länka ljudfiler i CHAT använder man sig av det s k Sonic Mode. 9. Gå till menyn Mode och välj alternativet Sonic mode. 10. Leta dig fram till den ljudfil som du ska transkribera, markera filen, och klicka OK. 5 Om Kommandorutan inte öppnas kan man öppna gå in under menyn Windows överst på skärmen, och välja Commands, eller trycka ner tangentkombinationen Ctrl+D. Du behöver bara Kommandorutan om du ska köra analysprogram, och det ska vi inte göra nu. 7

8 11. OBS! Det kan vara ett bra trick att alltid spara transkriptionsfilen i samma mapp som ljudfilerna. Du kan innan du börjar transkribera lägga varje ljudfil i en egen mapp, och sedan se till att spara transkriptionsfilerna tillsammans med dessas. 12. När du valt ljudfilen kommer den upp som en vågform i nederkanten av skärmen. Om vågorna inte syns så tydligt kan du klicka på koderna +/-V och +/-H som syns till vänster och till höger om vågformsavsnittet. 13. Nu kan du markera ett stycke av vågformen med musen och sedan spela upp det genom att hålla nere SHIFT-tangenten på skrivbordet ( Stora bokstäver -tangenten), och samtidigt vänsterklicka med musen på det valda avsnittet. 14. När du lyssnat på det första avsnittet några gånger är det dags att börja skriva in talare. Du vet i allmänhet om du spelar in en yngre eller äldre person, om det är en man eller kvinna, och väljer talarkod efter det (YM2, OM1, beroende på filnamnet). Förutom denna person finns en eller två intervjuare med, som får koderna INT respektive INT Inled varje talarrad med stjärna (*), trebokstavskod, kolon och tab, t ex: *INT: va kommer du ifrån? 16. Glöm inte bort att göra mellanslag och ange skiljetecken i slutet av raden. 17. När du prövat att transkribera några rader kan du ta hjälp av CLAN för att koppla kortkommandon till varje talarkod. 18. Gå upp till File-menyn och spara filen. 19. Gå sedan in under Tiers-menyn och välj alternativet Update. 20. Gå sedan åter in under Tiers och se resultatet. Nu ska det ha skapats ett kortkommando för varje talare, vilket gör att du inte behöver skriva ut talarens namn varje gång. I stället kan du trycka Ctrl+1, Ctrl+2 osv. Du kommer snabbt att komma in i detta när du börjar transkribera. 21. Du kan också nu börja länka transkriptionen till ljudfilen. Gör så här: 22. Sätt markören sist på en rad (efter skiljetecknet). 23. Markera sedan den bit ljud som hör till detta transkriptionsavsnitt. 24. Klicka på symbolen s som finns i början av vågformen. Detta gör att en bullet (punkt) sätts in. 25. Du kan låta ljudet överlappa om talarna t ex talar i munnen på varandra. 8

9 26. Du kan också välja att arbeta med kortkommandot Ctrl+I. När du transkriberat ett yttrande kan du placera kursorn sist på raden (efter skiljetecknet) och trycka Ctrl + I. Du får en bullet, och ljudet länkas till transkriptionen. 27. När du är färdig med en bit transkription kan du se om du har gjort några syntaktiska fel. Gå upp under Mode-menyn och välj alternativet Check opened file. 28. Programmet kollar om allting stämmer, och om du har tur får du meddelandet Success! No errors found. Om det inte går lika bra får du försöka lista ut vad som gått fel. Har du glömt att avsluta en rad med skiljetecken? Har du glömt tabb mellan talare och yttrandet? Har du använt några otillåtna tecken? Ändra det som gått fel och testa CHECK igen. 4.2 Andra sätt att jobba med Sonic Mode Du kan också använda Sonic Mode för att spela upp det länkade ljudet, och att förändra länkningen, om den har blivit fel på något sätt 6. Spela upp ljudet från vågformen: Markera en del av vågformen med musen (vänster musknapp) När du släpper vänstra musknappen spelas den markerade delen. Så länge avsnittet är markerat kan du spela det igen genom att trycka SHIFT och vänster musknapp samtidigt. Ändra ett markerat avsnitts längd: Du kan ändra längden på ett markerat avsnitt genom att trycka SHIFT och klicka med vänster musknapp på den punkt dit du vill förlänga/förkorta det markerade avsnittet. Ändra vågformen: vågformen. Använd knapparna +V/-V och +H/-H till vänster om +H/-H ökar (+) eller minskar (-) tiden i fönstret. +V/-V ökar (+) eller minskar (-) amplituden av vågformen. Scrolla: I nederkant finns en scroll list som gör det möjligt att flytta sig fram och tillbaka I ljudfilen. Om filen är lång kan scrollningen ta lång tid! Få tidsförloppsinformation: Ovanför vågformen finns information om tiden i ljudfilen. Det är den svarta linjen som börjar med CLAN. Om du klickar på linjen kommer du att se tre siffror, a, b och c: (a) Början och sluttiden för det aktuella fönstret i sekunder (W = Window) 6 Tack till Jonas Grandfeldt för denna uppställning! 9

10 (b) Markörens position i timmar: minuter: sekunder: millisekunder. (C =cursor) (c) Början och slutet på den aktuella markeringen i sekunder. Om du klickar på linjen en gång till får du fram samplingsfrekvensen för ljudfilen. 5 Dep-filen När CLAN installeras på din dator installeras samtidigt en s k dep-fil. Det är en fil varifrån CLAN hämtar information om t ex vilka headers och vilka kommentarrader som får lov att finnas i filen. Dep-filen har ett antal förinställningar, och om man håller sig till de förslag på header och dependent tiers som CLAN själv tillåter så behöver man (nästan) aldrig bry sig om dep-filen. Dep-filen används när man kontrollerar om transkriptionen stämmer, dvs använder Check. Om du behöver uppdatera dep-filen hittar du den i CHILDES-mappen. På PC 1. Gå till \C:(Den här datorn). (CLAN installeras är om du inte explicit har valt en annan plats.) 2. Öppna mappen CHILDES. 3. Öppna mappen CLAN. 4. Öppna mappen lib (library). 5. Här ska dep-filen ligga. depfile.cut 6. Du kan dubbelklicka på den, och öppna den med hjälp av CLAN, eller med hjälp av vilket texteditorprogram som helst. 7. Här kan du fylla i alternativa headers eller comment tiers om du har infört sådana i dina transkriptioner. 8. Spara sedan depfilen, och se till att den fortfarande har filextensionen.cut. På Mac (OSX) 1. Gå till programmappen. (CLAN installeras är om du inte explicit har valt en annan plats.) 2. Öppna mappen CLANX. 3. Öppna mappen lib (library). 4. Här ska dep-filen ligga. Den heter depfile.cut 10

11 5. Du kan dubbelklicka på den, och öppna den med hjälp av CLAN, eller med hjälp av vilket texteditorprogram som helst. 6. Här kan du fylla i alternativa headers eller comment tiers om du har infört sådana i dina transkriptioner. 7. Spara sedan depfilen, och se till att den fortfarande har filextensionen.cut. 6 Transkriptionsknep Du kan välja att transkribera i CLAN direkt; detta har vissa fördelar. Men det kan ibland också vara bra att använda ett mer avancerat ordbehandlingsprogram, t ex Word. I Word har du nämligen möjlighet att utnyttja autokorrigeringen för att få väldigt mycket text utifrån några få knapptryckningar. Om du gör en ljudnära överföring kan du t ex välja att byta ut alla vanliga ord med sje-ljud till att alltid stavas med sj, eller att mig, dig automatiskt ändras till mej och dej. När du arbetar med en CHAT-transkription i Word måste du emellertid komma ihåg att gå upp under Arkiv-menyn och välja alternativet Spara som... Se sedan till att du sparar som Endast text-format, och att filen får filextensionen.cha (och alltså inte.doc som filen får om man sparar den utan att specificera sparform i Word, eller.txt som filen får om man sparar den som endast text). Du kan förstås variera dig mellan att ibland transkribera i Word, ibland i CLAN, beroende på vad som passar dina syften bäst. 11

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SveDiaSyn

Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SveDiaSyn Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SveDiaSyn I SveDiaSyn finns det två tillvägagångssätt då inspelningar ska överföras till skriftspråk: transkription och direktglossning. En transkription

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu. Att använda Fraps Victoria Johansson & Stefan Lindgren Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.se 2 februari 2009 Innehåll 1 Vad är Fraps? 2 2 Vad är

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Guide till att använda Audacity

Guide till att använda Audacity Guide till att använda Audacity Victoria Johansson victoria.johansson@ling.lu.se 15 augusti 2011 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in och att spela upp ljud. Syftet med

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Lyssna på Polar Internet Radio - En guide till din nya nätradiostation Kjelles Dansotek Topplistan, kan du lyssna på via Polar Internet Radio. Det är en sk. nätradio med blandad musik dygnet runt, alla

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Windows Vista mappstruktur 1

Windows Vista mappstruktur 1 Sidan 1 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar... 2 Skapa en egen mapp... 4 Radera en mapp... 4 Skapa ny mapp under Mina dokument... 5 Sidan 2 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual TorTalk Mac 1.0

Manual TorTalk Mac 1.0 Manual TorTalk Mac 1.0 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner hållits

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Hur du installerar och konfigurerar Adobe Media Live Encoder för HD-sändning

Hur du installerar och konfigurerar Adobe Media Live Encoder för HD-sändning Hur du installerar och konfigurerar Adobe Media Live Encoder för HD-sändning Adobe Media Live Encoder nedladdning: Steg 1 Gå till https://get.adobe.com/flashplayer/ Klicka på Download -knappen längst ner

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer