Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler"

Transkript

1 Introduktion till transkription i CHAT med länkning av audiofiler Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet 20 november Inledning Detta är en handledning som introducerar transkriptionssystemet minchat och visar hur man kan länka audiofiler till CHAT-transkriptionerna. Denna handledning är särskilt anpassad till transkriptörer inom projektet SveDiaSyn. 2 CHILDES-världen 2.1 CHILDES CHILDES är en akronym för the Child Language Data Exchange System. Detta är en samlingsplats för (främst) barnspråksforskare över hela världen som använder sig av transkriptionssystemet CHAT och verktygsprogrammen CLAN. Sajten har flera olika mejlinglistor (t ex en för frågor om barns språkutveckling, eller en för frågor av mer teknisk karaktär kring CLAN-programmen och transkriptionssystemet CHAT). CHILDES-forskarna delar ofta med sig av sina insamlade data (det går att ladda ner transkriptioner, och i vissa fall ljudfiler, från inspelningar på många olika språk!). På mejlinglistorna är folk också frikostiga med att dela med sig av tips kring transkription och analyser! Förutom transkriptionssystemet och programpaketet för att analysera transkriptioner har organisationen alltså stora databaser av barnspråkssamlingar på många olika språk, samlad information om olika metoder att koda tal, och verktyg för att länka transkriptoner till digitaliserat audio- och videomaterial. Alltihop finns gratis tillgängligt från CHILDES hemsida: Initiativtagare till CHILDES är Brian McWhinney. Han är väldigt angelägen om att fortsätta utveckla CLAN-programmen och transkriptionssystemet CHAT, vilket innebär att det ständigt kommer uppdaterade versioner. De 1

2 senaste åren har systemet utvecklats framför allt för att länkningen till audiooch videomaterial ska förenklas. Om du har laddat ner en ny version av CLAN och upptäcker att programmet inte beter sig som förut är det i allmänhet enklast att mejla direkt till Brian McWhinney och påtala problemet. Han brukar vara snabb att svara, och också snabb på att rätta till det som gått fel. 2.2 CHAT De forskare som jobbar med CHILDES använder sig i allmänhet av en särskild transkriptionsstandard: Codes for the Human Analysis of Transcripts, CHAT. Vi kommer titta mer på hur denna standard ser ut nedan CLAN Denna labbhandledning presenterar CHILDES programpaket som kallas CLAN (Computorized Language ANalysis). CLAN används av barnspråksforskare över hela världen, det är gratis och är ett verktyg för att analysera samtalsinteraktion. Programpaketet CLAN innehåller många mindre program med vars hjälp man kan utföra automatiska analyser på transkriptioner, främst sådana i det s k CHAT-formatet (se ovan). 2.4 Ladda ner CLAN-programmet Du kan transkribera i CHAT-formatet utan att ladda ner CLAN-programmen, men arbetet underlättas avsevärt om du har CLAN på den dator där du arbetar. Med CLAN installerat kan du t ex enkelt kontrollera att det inte uppstår några fel i din transkription. När du ska länka audiofiler till transkriptionern är det dessutom nödvändligt att ha CLAN installerat. CLAN fungerar både på Mac och PC (och även i Unix-miljö) 2. Gör så här för att ladda ner programmet: Du laddar ner programmet från CHILDES hemsida: Gå till rubriken Programs and database, och klicka på länken The CLAN program. Du kommer då till en sida där du kan välja vilken version du vill ladda ner. Här finns också tämligen utförliga instruktioner för hur nedladdningen ska gå till. Grundinställningen är att programmet installerar sig direkt under \C:(Den här datorn) på pc, och direkt i programmappen på Mac (OSX). Du kan förstås specificera någon annan plats om du föredrar det. 1 Det är också möjligt att vid behov använda sig av filer med annan standard, men det blir svårare att köra CLAN-analyser; vissa analyser går inte alls att köra. 2 Programmet brukar dock vara aningen mer stabilt på Mac... 2

3 När du sätter igång och transkriberar är det också bra att ha de olika manualerna till hands. Ständigt uppdaterade manualer finns också på hemsidan. Ladda åtminstone ner den manual som handlar om CHAT-transkriptioner: filen CHAT.pdf. Du hittar den under rubriken Manuals (in pdf) på CHILDES hemsida. Du kan också ladda ner manualen CLAN.pdf om du vill veta mer om CLANprogrammen. 3 Transkription Att transkribera i CHAT-formatet innebär att man måste följa några grundläggande villkor för hur en transkriptionsfil ska vara uppbyggd. Det går sedan att göra många ytterligare detaljspecifikationer, men om man åtminstone uppfyller baskraven kan man sedan lägga till de detaljer som är nödvändiga för just det syfte man har med transkriptionen. De transkriptioner som är utförda enligt CHAT-formatet består av en fil som har filextensionen.cha. Filerna brukar kallas chat-filer. I princip kan du transkribera i vilket ordbehandlingsprogram som helst, bara du följer standarden. Det du måste tänka på är att spara din fil som Endast text, och att ge den filextensionen.cha. 3.1 Innehållet i en CHAT-transkription Headers Varje transkription måste inleds med ett antal rader som hör till den s k headern, transkriptionens huvud, eller inledning. Dessa rader inleds Observera att det också allra sist i transkriptionen finns en rad som Observera: Alla rader i headern inleds Det är viktigt att raderna i headern kommer i just den ordning som anges ovan. Du ska ange vem som gjort transkriptionen/glossningen, ljudfilens namn och orten där inspelningen gjorts. ska du ange om filen innehåller en transkription eller en glossning. Använd följande mall för headers OM1 äldre_man1 Adult, INT intervjuare sv male 3

4 @Coder: Henrik ljudfilen finns i SweDias material, i Stenbergamappen transkription, INT ej transkriberad YM2 yngre_man2 Adult, INT intervjuare sv Fredrik Bengtsfors, ljudfilen finns i SweDias material, i Bengtsforsmappen glossning; Mirjam koll ok Förklaring till innehållet i Allra överst i filen ska du Detta kommer inte att synas i CHAT-filen om du öppnar den i CLAN, men kommandot talar om att du skriver i Unicode-format, och är nödvändigt för att programmet ska kunna läsa t ex bokstäverna ååö inleder anger vilket språk som talas i anger vilka som deltar i den inspelning som du transkriberar. Varje deltagare tilldelas en trebokstavs/siffer-kod (t ex YM2 eller INT ). Efter att man angett koden följs en beskrivning av vad koden står för (t ex yngre_man2 eller Intervjuare). Till sist anger man den roll som talaren har (t ex Adult eler Investigator). Det finns ett antal fördefinierade roller som det är säkrast att hålla sig till ger en identitet till filen. Du kan välja mellan sv male (när deltagaren är man) och sw female (när deltagaren är anger verm som transkriberat och kodat anger var inspelningen har skett, dvs i det här fallet den geografiska anger till vilken ljudfil transkriptionen är anger om det handlar om en transkription eller en glossning, och eventuella kommentarer om Allra sist i transkriptionen ska finnas. Den anger att transkripitionen är slut, och CLAN kommer inte att kunna analysera filen om denna rad saknas. Denna ska skrivas direkt (dvs utan mellanrad) efter transkriptionens slut! 3 Man kan dock skapa vilka roller man vill, men för att programmet inte ska klaga när man kontrollerar transkriptionen (med CHECK) så behöver koderna skrivas in i Lib-filen. 4

5 Main line Huvudraderna, eller main lines innenhåller information om vad som sägs. Alla main lines inleds med en stjärna (*), sedan följer en trebokstavskod (unik för varje talare), ett kolon och så en tabb. Varje talare har en egen personlig kod, bestående av tre bokstäver (eller siffror). Vem som är vem anges i Headern (se mer nedan). CLAN gör automatiska radbrytningar, så du ska endast använda return/enter när det är en ny talare, en ny makrosyntagm, eller när du ger en kommentar till mane line. Nedan är ett exempel på några transkriptionsrader (ur fao_om_3sp.tra.cha). Lägg märke till följande: Hur talarraderna är uppbyggda: *INT1: tab. Alla rader avslutas med ett mellanslag och sedan en punkt (.). Alla transkriptionsrader (main lines) måste avslutas med ett stort skiljetecken: punkt (.), frågetecken(?) eller utropstecken (!). Det normala är att man använder punkt. Utropstecken används vid direkta utrop eller uppmaningar, och frågetecken om det är fråga om frågeintonation. Kommatecken används för att markera frasgränser. En talare kan förekomma flera gånger efter varandra, eftersom man väljer att ta ny rad vid varje makrosyntagm (ungefär). (Läs mer i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn.) Man använder endast små bokstäver när man transkriberar. Stora bokstäver används för egennamn 4. Man har här använt sig av en ljudnära överföring vid transkriptionen (läs mer i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn.) Diverse symboler för att ange pauser, repetitioner och omtagningar finns med (inom hak- och vinkelparenteser) i transkriptionen. CHAT har särskilda standarder för dessa, men inom varje nytt transkriptionsprojekt brukar man definiera vilka man ska använda (läs mer vad som ska anges och hur i häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn ). Utdrag ur en transkription: *INT1: vart ä du uppvucksen [//] ä du uppvucksen på en gård, berätta hur de var, din barndom å, å? OM3: nja <vi va> [/] ## vi va nie syskån. OM3: å eh ## fiem [/] fiem grabba å fyre töisar. 4 Bokstaven N på första raden i exemplet är ett sätt att anonymisera en person (N=Name) i transkriptionen. 5

6 Comment tiers Det går också att till varje transkriptionsrad knyta ett antal kommentarrader (comment tiers). Dessa inleds alltid med % och en trebokstavskod. Exempel på sådana är %mor som anger morfologisk kodning, eller %tim som anger var på ett audioband man kan hitta det som är skrivet i transkriptionen. Du kommer i princip inte att behöva använda dig av comment tiers när du arbetar med dialektinspelningarna i SweDiaSyn. 6

7 4 Övning i att transkribera Här följer en steg för steg-guide till hur du kan göra en kort transkription i CHAT, och sedan hur du länkar transkriptionen till ljudfilen. Guiden är anpassad för pc (men kan ganska lätt anpassas till Mac-användare; den största skillnaden är att man öppnar programmet på ett annat sätt). 4.1 Steg för steg-guide 1. Öppna CLAN genom att gå till Startmenyn och välj Alla program. Välj sedan programmet CLAN. 2. Programmet öppnas, och två fönster syns. Dels ett mindre, s k Commandsfönstret (eller Kommandorutan, dels ett större fönster, det s k outputfönstret Om det inte öppnas ett tomt output-fönster, kan du gå upp under Filemenyn och välja New. 4. Klicka sedan i outputfönstret, och börja skriv. 5. Fyll först i de obligatoriska raderna som ska vara med i headern (se ovan). Tänk på att börja 6. När du är klar med Headern kan du ta ett par mellanslag, och sedan skriva Mellan Headern ska du skriva in själva transkriptionen. Tänk på att det sedan inte ska finnas några blankrader kvar, så ta bort dessa innan du kontrollerar (genom att använda CHECK, se nedan). 7. Spara nu din fil innan du fortsätter. Gå upp under File-menyn och välj Save as.... Ge sedan filen ett namn (se häftet Transkription och direktglossning av dialektinspelningar i SweDiaSyn ). 8. När man arbetar med att transkribera och länka ljudfiler i CHAT använder man sig av det s k Sonic Mode. 9. Gå till menyn Mode och välj alternativet Sonic mode. 10. Leta dig fram till den ljudfil som du ska transkribera, markera filen, och klicka OK. 5 Om Kommandorutan inte öppnas kan man öppna gå in under menyn Windows överst på skärmen, och välja Commands, eller trycka ner tangentkombinationen Ctrl+D. Du behöver bara Kommandorutan om du ska köra analysprogram, och det ska vi inte göra nu. 7

8 11. OBS! Det kan vara ett bra trick att alltid spara transkriptionsfilen i samma mapp som ljudfilerna. Du kan innan du börjar transkribera lägga varje ljudfil i en egen mapp, och sedan se till att spara transkriptionsfilerna tillsammans med dessas. 12. När du valt ljudfilen kommer den upp som en vågform i nederkanten av skärmen. Om vågorna inte syns så tydligt kan du klicka på koderna +/-V och +/-H som syns till vänster och till höger om vågformsavsnittet. 13. Nu kan du markera ett stycke av vågformen med musen och sedan spela upp det genom att hålla nere SHIFT-tangenten på skrivbordet ( Stora bokstäver -tangenten), och samtidigt vänsterklicka med musen på det valda avsnittet. 14. När du lyssnat på det första avsnittet några gånger är det dags att börja skriva in talare. Du vet i allmänhet om du spelar in en yngre eller äldre person, om det är en man eller kvinna, och väljer talarkod efter det (YM2, OM1, beroende på filnamnet). Förutom denna person finns en eller två intervjuare med, som får koderna INT respektive INT Inled varje talarrad med stjärna (*), trebokstavskod, kolon och tab, t ex: *INT: va kommer du ifrån? 16. Glöm inte bort att göra mellanslag och ange skiljetecken i slutet av raden. 17. När du prövat att transkribera några rader kan du ta hjälp av CLAN för att koppla kortkommandon till varje talarkod. 18. Gå upp till File-menyn och spara filen. 19. Gå sedan in under Tiers-menyn och välj alternativet Update. 20. Gå sedan åter in under Tiers och se resultatet. Nu ska det ha skapats ett kortkommando för varje talare, vilket gör att du inte behöver skriva ut talarens namn varje gång. I stället kan du trycka Ctrl+1, Ctrl+2 osv. Du kommer snabbt att komma in i detta när du börjar transkribera. 21. Du kan också nu börja länka transkriptionen till ljudfilen. Gör så här: 22. Sätt markören sist på en rad (efter skiljetecknet). 23. Markera sedan den bit ljud som hör till detta transkriptionsavsnitt. 24. Klicka på symbolen s som finns i början av vågformen. Detta gör att en bullet (punkt) sätts in. 25. Du kan låta ljudet överlappa om talarna t ex talar i munnen på varandra. 8

9 26. Du kan också välja att arbeta med kortkommandot Ctrl+I. När du transkriberat ett yttrande kan du placera kursorn sist på raden (efter skiljetecknet) och trycka Ctrl + I. Du får en bullet, och ljudet länkas till transkriptionen. 27. När du är färdig med en bit transkription kan du se om du har gjort några syntaktiska fel. Gå upp under Mode-menyn och välj alternativet Check opened file. 28. Programmet kollar om allting stämmer, och om du har tur får du meddelandet Success! No errors found. Om det inte går lika bra får du försöka lista ut vad som gått fel. Har du glömt att avsluta en rad med skiljetecken? Har du glömt tabb mellan talare och yttrandet? Har du använt några otillåtna tecken? Ändra det som gått fel och testa CHECK igen. 4.2 Andra sätt att jobba med Sonic Mode Du kan också använda Sonic Mode för att spela upp det länkade ljudet, och att förändra länkningen, om den har blivit fel på något sätt 6. Spela upp ljudet från vågformen: Markera en del av vågformen med musen (vänster musknapp) När du släpper vänstra musknappen spelas den markerade delen. Så länge avsnittet är markerat kan du spela det igen genom att trycka SHIFT och vänster musknapp samtidigt. Ändra ett markerat avsnitts längd: Du kan ändra längden på ett markerat avsnitt genom att trycka SHIFT och klicka med vänster musknapp på den punkt dit du vill förlänga/förkorta det markerade avsnittet. Ändra vågformen: vågformen. Använd knapparna +V/-V och +H/-H till vänster om +H/-H ökar (+) eller minskar (-) tiden i fönstret. +V/-V ökar (+) eller minskar (-) amplituden av vågformen. Scrolla: I nederkant finns en scroll list som gör det möjligt att flytta sig fram och tillbaka I ljudfilen. Om filen är lång kan scrollningen ta lång tid! Få tidsförloppsinformation: Ovanför vågformen finns information om tiden i ljudfilen. Det är den svarta linjen som börjar med CLAN. Om du klickar på linjen kommer du att se tre siffror, a, b och c: (a) Början och sluttiden för det aktuella fönstret i sekunder (W = Window) 6 Tack till Jonas Grandfeldt för denna uppställning! 9

10 (b) Markörens position i timmar: minuter: sekunder: millisekunder. (C =cursor) (c) Början och slutet på den aktuella markeringen i sekunder. Om du klickar på linjen en gång till får du fram samplingsfrekvensen för ljudfilen. 5 Dep-filen När CLAN installeras på din dator installeras samtidigt en s k dep-fil. Det är en fil varifrån CLAN hämtar information om t ex vilka headers och vilka kommentarrader som får lov att finnas i filen. Dep-filen har ett antal förinställningar, och om man håller sig till de förslag på header och dependent tiers som CLAN själv tillåter så behöver man (nästan) aldrig bry sig om dep-filen. Dep-filen används när man kontrollerar om transkriptionen stämmer, dvs använder Check. Om du behöver uppdatera dep-filen hittar du den i CHILDES-mappen. På PC 1. Gå till \C:(Den här datorn). (CLAN installeras är om du inte explicit har valt en annan plats.) 2. Öppna mappen CHILDES. 3. Öppna mappen CLAN. 4. Öppna mappen lib (library). 5. Här ska dep-filen ligga. depfile.cut 6. Du kan dubbelklicka på den, och öppna den med hjälp av CLAN, eller med hjälp av vilket texteditorprogram som helst. 7. Här kan du fylla i alternativa headers eller comment tiers om du har infört sådana i dina transkriptioner. 8. Spara sedan depfilen, och se till att den fortfarande har filextensionen.cut. På Mac (OSX) 1. Gå till programmappen. (CLAN installeras är om du inte explicit har valt en annan plats.) 2. Öppna mappen CLANX. 3. Öppna mappen lib (library). 4. Här ska dep-filen ligga. Den heter depfile.cut 10

11 5. Du kan dubbelklicka på den, och öppna den med hjälp av CLAN, eller med hjälp av vilket texteditorprogram som helst. 6. Här kan du fylla i alternativa headers eller comment tiers om du har infört sådana i dina transkriptioner. 7. Spara sedan depfilen, och se till att den fortfarande har filextensionen.cut. 6 Transkriptionsknep Du kan välja att transkribera i CLAN direkt; detta har vissa fördelar. Men det kan ibland också vara bra att använda ett mer avancerat ordbehandlingsprogram, t ex Word. I Word har du nämligen möjlighet att utnyttja autokorrigeringen för att få väldigt mycket text utifrån några få knapptryckningar. Om du gör en ljudnära överföring kan du t ex välja att byta ut alla vanliga ord med sje-ljud till att alltid stavas med sj, eller att mig, dig automatiskt ändras till mej och dej. När du arbetar med en CHAT-transkription i Word måste du emellertid komma ihåg att gå upp under Arkiv-menyn och välja alternativet Spara som... Se sedan till att du sparar som Endast text-format, och att filen får filextensionen.cha (och alltså inte.doc som filen får om man sparar den utan att specificera sparform i Word, eller.txt som filen får om man sparar den som endast text). Du kan förstås variera dig mellan att ibland transkribera i Word, ibland i CLAN, beroende på vad som passar dina syften bäst. 11

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Lyssna på Polar Internet Radio - En guide till din nya nätradiostation Kjelles Dansotek Topplistan, kan du lyssna på via Polar Internet Radio. Det är en sk. nätradio med blandad musik dygnet runt, alla

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Redigera bilder snabbt och enkelt!

Redigera bilder snabbt och enkelt! Redigera bilder snabbt och enkelt! När du ska ladda upp bilder till din hemsida så är det klokt att anpassa bilderna så att dom får rätt storlek och att dom blir så lätta som möjligt i filstorlek. Detta

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras.

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras. Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR ÄNDRA EN LÄNK Sida 1 av 11 ÄNDRA EN LÄNK I denna guide får du lära dig: Ändra en länk: Ändra textlänk till en extern www adress Ändra en länk: Ändra en textlänk till en PDF-länk

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Manual TorTalk Mac 1.0

Manual TorTalk Mac 1.0 Manual TorTalk Mac 1.0 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner hållits

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT

SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR SKAPA EN WWWLÄNK I EN ARTIKEL Sida 1 av 7 SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Skapa en www-länk till en extern hemsida i din artikeltext Guiden

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012 Utbildning webbredaktörer Hösten 2012 Att komma igång Organisation för webben Skapa en sida Publiceringsdatum Redigera sidan Bilder Länkar Spalter Rubriker Verktygslådan Att komma igång Registrera dig

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Väl installerat får du en ikon som du förhoppningsvis också hittar Så du klickar på den och startar upp programmet:

Väl installerat får du en ikon som du förhoppningsvis också hittar Så du klickar på den och startar upp programmet: Privat dator Ruter rapportering. För att kunna rapportera en tävling till Svensk Bridge behövs en s.k. FTP-klient. I de flesta fall kan en sådan sättas upp med Utforskaren som medföljer alla varianter

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Bruksanvisning Anmälningsblankett.

Bruksanvisning Anmälningsblankett. Bruksanvisning Anmälningsblankett. Allmänt. Anmälningsblanketter till tävlingar är väldigt olika och ställer ofta speciella krav på användaren som ska ha tillgång till en viss ordbehandlare (Word eller

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer