Idé, vilja och ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé, vilja och ledarskap"

Transkript

1 Företagarna vill vara del av stadens utveckling. Sidan 2 Företag i regionen ska utvecklas mer genom forskning. Sidan 4 Tänk på regelverket för minderåriga som sommarjobbar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Idé, vilja och ledarskap Vad är avgörande för att ett företag ska växa? Är det timing, affärsidén, marknadsföringen, laguppställningen, kapitalet eller kanske en kombination? Vilka faktorer avgör? Ledaren Svenskt Näringslivs ranking var ingen dans på rosor. Sidan 2 Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), berättar om Expedition Framåt som handlar om kompetensutveckling för tillväxt. Bortskämda? Finns det generella epitet på varje generation? Sidan 6 Utmaningen är att nå sitt mål, växa som företag och växa som ledare, menar hon. Sidan 12 Nya skatteförslag Höstens budgetproposition berör egenföretagare. Sidan 14 Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Efter rankingen kom det ösregn Ä r det viktigt för en kommun att ha bra företagsklimat? För er som läser detta och är företagare eller anställda företagsledare ter sig förmodligen den frågan lätt imbecill. Klart det har betydelse. Och en stor sådan också. Det tror jag till och med att alla svarar ja på oavsett om man arbetar som företagsledare, inom offentlig sektor, är politiker eller pensionär. Därför är det än mer förvånande att det ska vara så svårt att gå från ord till handling. Läpparnas bekännelse Det är lätt att säga rätt saker, att välja vackra ord i strategier, visioner, utvecklingsdokument och mål. Alla kommuner i Mittenälvsborg har dessa dokument. Hur kommer det sig då att de backar i rankingen om företagsklimat? Företagsklimatet är en grundläggande faktor i en kommun. Om företagen inte trivs nyinvesterar de inte i den kommunen. De väljer att satsa på utveckling och tillväxt någon annanstans. Det är förödande för en kommun om detta blir vardagsmat i kommunen. När vi penetrerar siffrorna i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking i år är det inte utan att jag blir bekymrad. Hur långt eller kort har vi kommit? Att kommuntjänstemäns, skolans, politikernas, allmänhetens och medias DEBATT attityder till företagande borde förbättras per automatik är en självklarhet. Mer och mer kommer människor till insikt om hur det hänger ihop. Om företagen mår bra mår samhället bra. Då finns det jobb och skatteintäkterna växer. För skatteinkomsterna kan kommuner och landsting bygga välfärd och infrastruktur. Med ett blomstrande näringsliv får fler jobb, sats ningar kan göras på både företaget, i kompetensutveckling men också ute i samhället i form av olika engagemang. Sett i det perspektivet måste man väl ändå inse att alternativet förskräcker. Krångla till det för företagen, beskatta dem hårt och gör det krångligt att ha anställda, så blir det snart inga företag som vill växa, och då blir det heller ingen välfärd som kan byggas. Ta bara i Alingsås, där ett antal företag engagerat sig och med pengar från företag arrangerar en kompetenskväll för lärare i kommunen. De bjuds på middag och ett inspirerande företag, bara för att dessa företagare brinner för skolans utveckling. Om dessa företag inte tilläts gå med vinst eller hade möjlighet till det skulle de aldrig kunna satsa på en sådan kväll. Hur kan det då komma sig att politiker i vissa kommuner och kommunala tjänstemän i andra får sämre betyg från företagarna än föregående år? En annan fråga som seglat upp i årets ranking i Mittenälvsborg är tilllämpningen av lagar och regler. Företagare jag talar med upplever att krånglet ökar. Tjänstemän, och ibland politiker, vill säga nej istället för ja, och känslan hos företagaren blir uppgivenhet. Varför måste man lägga lök på laxen och ytterligare förstärka kraven utöver vad regelverk och lagstiftning kräver? Det kan jag aldrig förstå, för det är väl ändå så att kommunen och den kommunala apparaten är till för invånarna och de verksamheter som bedrivs där och inte tvärtom. Låt oss hjälpas åt att finna former som underlättar, förbättrar och utvecklar, så kanske det istället kommer sol efter nästa ranking. Anna-Karin Jansson Alla hyllar småföretagarna men de får inte tjäna pengar I dag är det skattemässigt mer fördelaktigt att investera i ett börsbolag än i sitt eget företag. Fåmansbolagsbeskattningen, de så kallade 3:12 reglerna, stoppar i stort sett företagare att ta avkastningen som aktieutdelning. Det vanliga är att allt överskott i småföretag över två och ett halvt basbelopp beskattas som tjänst om det inte finns några anställda. Totalt kan utdelningen därmed kosta företaget och ägaren ca 70 procent i skatt, beroende på den kommunala skattesatsen. Det kan jämföras med en skattenivå på 30 procent om den hade beskattats som kapital eller med de 20 procent i skatt som gäller för utdelning på de första två och ett halvt basbeloppen. Normen i Sverige idag är att vara anställd. Hur mycket småföretagarna än hyllas så är förståelsen för företagarens vardag minimal. Nästan nio av tio jobbar mer än 40 timmar i veckan och en fjärdedel tar max en veckas sommarsemester. Dessutom har de ett väsentligt svagare skyddsnät än anställda Blomstrande näringsliv ger utrymme för byggande av välfärd. Alternativet förskräcker. och de tar ofta en ekonomisk risk i och med att de bygger upp sitt företag. Småföretagen ska gärna skapa nya jobb och tillväxt i Sverige men de får inte tjäna pengar på sin framgång. De flesta är nog överens om att vi behöver fler som vill starta och driva företag i Sverige. Och kanske framförallt fler små företag som vill växa och i framtiden kanske bli ett nytt Clas Ohlson eller Hennes & Mauritz. Men då måste det bli mer attraktivt att vara ägare av småföretag än att satsa pengarna på börsen. Reglerna för utdelning måste därför reformeras så de i högre utsträckning skapar incitament och motsvarar den risk som den som startar företag faktiskt tar. FöretagarFörbundet och Sveriges cirka små aktiebolag kräver därför flexiblare möjligheter att bygga upp ett personligt ekonomiskt skydd för att möta företagarriskerna och öka incitamentet att driva framgångsrika växande företag. Det som gynnar småföretagen gynnar Sverige. Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet GÄSTKRÖNIKÖR Nils Erik Molin ordförande i Företagarna Alingsås. Företagarna vill vara del av Alingsås utveckling S edan en tid tillbaka innehar jag det hedersamma uppdraget att såsom ordförande för Företagarna Alingsås verka för att underlätta för företagaren och hans eller hennes företagande. Vi kan som medlemsorganisation gör detta på flera olika sätt. Ett är att erbjuda ett programutbud som är berikande och utvecklande, och för den delen också av det mer lustbetonade slaget. Ett annat sätt är att ta del av utvecklingen av Alingsås som kommun och det gör vi inom flera områden. Kommunen har som alla vet antagit Vision 2019 där anmärkningsvärt nog begreppet näringsliv eller företagande inte finns med. Nu nämns boende, arbete och lärande gott nog kan tyckas, men ett väl fungerande näringsliv torde vara en förutsättning för att lyckas. En avgörande roll I den senaste Småföretagarbarometern lyftes bristen på kompetent arbetskraft fram som ett stort problem för Sverige. Under ledning av Alingsås Futurum har ett projekt startats som har till syfte att kartlägga och identifiera näringslivets framtida behov av kompetens i Alingsås. Från Företagarnas sida, men också från annat håll, har det under flera år påtalats att Alströmergymnasiet har en avgörande roll i detta sammanhang. Vi har pekat på att skolan måste bestämma sig för vad den skall stå för och vilka värden den skall vara förknippad med att helt enkelt se på verksamheten med mer professionella ögon från politiken. Inte minst med tanke på den allt mer konkurrensutsatta situation skolväsendet befinner sig i. Tyvärr anser vi oss inte ha fått något gensvar på våra önskemål. Trist är att i stället ta del av information om nedlagda program (fordon och industri till exempel), vikande elevunderlag, för gamla läromedel och knappa resurser. Jag kan inte låta bli att fundera över vilka konsekvenser kommunens alla sparade miljoner fått för verksamheter av olika slag. Det var det här med lärande i visionen gott sådant behövs onekligen om vi skall kunna tillgodose kompetensbehoven i framtiden. Pengar är inte allt men i det här fallet måste den politiska ledningen ta sitt ansvar och satsa. Lyfta blicken Arbetar inom Företagarna gör man på ideell basis. Det innebär att vi tar plats i olika typer av projekt för att vi är intresserade av att vår kommun och verksamheterna i den skall utvecklas. Medlemmar ställer därför upp med sin tid, sitt engagemang och sitt kunnande. Ett exempel på detta är Ken Petersson, Företagarna Alingsås, som deltar i utvecklingsrådet för Strategin för industri- och tjänstenäring, som i sig är initierad av kommunen. Personerna som sitter där skall vara råd- och idégivande för att driva strategin framåt för att på sikt uppnå Vision Detta utan att några egentliga resurser ställs till deras förfogande. Jag är övertygad om att man för att lyckas måste få tillfälle att lyfta blicken, komma ut och se hur andra gör eller ta till sig extern kompetens till exempel. Även här anser jag att den politiska ledningen måste skjuta till medel för att utvecklingsråden skall få en rimlig chans att lyckas. Det finns ju som sagt uppenbarligen pengar att tillgå. Alla vill vi Alingsås bästa och vi inom Företagarna kommer definitivt att verka i den andan. Nils Erik Molin ordförande Företagarna Alingsås Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av Alingsås Kuriren AB, maj 2011 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2011

3 Vi tar hand om allt. T ex, oljeskadad jord, stubbar, slam. Vi hjälper dig även med deponi, blandat avfall, byggavfall samt schaktmassor. Elektronikskrot och farligt avfall tar vi också hand om. Ring oss för info! Färdiga paket. Väl beprövade lösningar, enkla att beställa och använda. T ex RentBygge, 100% återvinning av avfall från bygget. ReturMera, källsorteringssystem för flerfamiljshus. Källsortering på företaget. Vi ger dig utbildning, sorteringsguider, skyltning, snygga möbler, rapporter och mycket annat. Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Har du problem med ditt avfall så har vi en bra lösning Alingsås Konferens på Golfklubben i Alingsås Lokal för upp till 50 personer. Halvdag: 500: Heldag: 1.000: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Kaffe och Fralla Lunch Eftermiddagsfika 195: Kaffe och Fralla Lunch 165: Lunch Eftermiddagsfika 145: Lunch 100: Affärskuriren

4 Forskning ger konkurrenskraft Flera företag i Västra Götaland ska få möjligheten att utvecklas genom forskning, i ett projekt som drivs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Men det finns även många vägar som företagen kan gå. Fyra nätverk av företag i Västra Götaland har valts ut av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, för att delta i projektet. Det gjordes en undersökning förra året som visade att mindre företag som samarbetat med institutioner hade fått en kompetenshöjning och blivit stärkta i sin konkurrenskraft. Det är ett exempel på fördelar när det gäller forskning och utveckling, säger Susanna Kindberg från SP. Den satsning man nu gör är finansierad av Västra Götalandsregionen och riktar sig till små och mellanstora företag. Susanna Kindberg menar att det är få mindre företag som arbetar med forskning. Endast 18 procent. Det är ett fåtal stora företag som bedriver forskning, för internationellt sett ligger Sverige i topp, säger hon och tillägger att de stora företagens forskning oftast leder till jobb i utlandet. Nu söker SP två företag från de utvalda nätverken i Alingsås, Floda, Trollhättan och Vara som har en idé som de vill utveckla. Företagen får hjälp med att hitta en expert för att jobba med projektet, åtta timmars kostnadsfri rådgivning och hjälp med att hitta finansiering. Projektet med de olika nätverken startade för ett par veckor sedan och SP siktar på att ha kommit igång med arbetet tillsammas med nätverken innan sommaren. Arbetet kommer från SP:s sida att löpa under ett år och ska även resultera i en erfarenhetsskrift som ska vara klar i december. Efter arbetet hoppas man kunna lära andra län hur man kan jobba tillsammans med företagsnätverk. Andra vägar Det finns även andra sätt för företag att samarbeta med SP eller andra institutioner. Ett relativt nytt program är det så kallade FoU-kortet, som är en nabb lösning för att finansiera ett utvecklingsarbete i företaget. Västra Götalandsregionen har lanserat två nya erbjudanden för små och medelstora företag. FoU-kort Bas är på max kronor för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs för att utveckla ny kunskap för specifika markknadsbehov. FoU-kort Avancerat ger max en halv miljon i stöd till forskningsprojekt för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer. Det är en fantastisk chans för företag att få hjälp med att finansiera forskningen, säger Susanna Kindberg. I båda fallen är det fråga om en delfinansiering. Företaget som söker stödet måste svara för en lika stor del, antingen kontant eller i form av egen arbetstid. 40 procent av de som sökt har fått en halv miljon, så det finns en stor chans att man får bidrag, säger Susanna Kindberg. Ett annat program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag är Forska&Väx. Det är en satsning av myndigheten VINNOVA som vänder sig till företag som vill stärka och utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Målet är att det ska bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Söktrycket är stort, och prog rammet har en budget på 120 miljoner per år. Björn Granat Susanna Kindberg på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättar om företags fördelar med att satsa på forskning tillsammans med olika institut. Foto: Björn Granat Vi hjälper dig med allt! Hemsidor Pennor Profilkläder Logoband Jackor USB-minnen Arbetskläder Köksartiklar SPÄNNANDE AKTIVITETER... Ta med kollegorna eller vännerna till Trollhättan för spännande aktiviteter och trevlig samvaro! First Hotel Kung Oscar erbjuder med samarbetspartners roliga aktiviteter, god mat, nöjen och riktigt sköna sängar. Prisex. 1095:- / person i dubbelrum, Buddy s RaceRoom 1 h, 3-rätters middag, frukost. Visitkort Trycksaker Muggar RollUp Skor Spel Flyers T-Shirts Kepsar Sommarpresenter FIRST HOTEL KUNG OSCAR // TROLLHÄTTAN Drottninggatan Trollhättan In- och utrikestransporter, lager Tel Tel Affärskuriren 2011

5 Vi gör det lättare att vara företagare Behöver du hjälp med: - Bokföring - Bokslut - Deklaration - Löner - E-bokföring - Starta Eget-rådgivning - Affärsrådgivare - Affärstödgivare - Skatteplanering - Mäkleri - Juridik - Generationsskifte - EU-rådgivning/-ansökningar Kontakta oss LRF Konsult i Vårgårda tel LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret M od e rn tele foni Köp inget hyr istället! let Tr renden inom telefoni behöver i form av några stora enklare, tryggare, i produkter, är investeringa ar fast flexiblare, behov av. Fördelarna som du själv väljer ett ispeak är namnet på idag efterfrågas ning som är bäst för Vill du veta mer Johansson, som är olika situationer. dag är tydlig du köper inte, teknik Candidators inom fast, dig och ditt någ ra och kapacitet och betalar aldrig omoderna, kommer det du själv mer uppenbara: tjänsterna blir eller uppgraderingar och så pris så betalar du bara för om vad Candidator telefoniansvarig Ring Anders funktionellare och mycket telefonitjänst. mobil och trådlös telefoni. Vi företags behov. Hos kan erbjuda dig så kan han ge dig direkt på ! Den innehåller hjälper Candidator dyra produkter utan hyr bara för de tjänster du har du behöver inte göra Och efter- du igång direkt. har behov av. Det blir ekonomiskt fördelaktigt. vad du alla de funktioner som dig att skräddarsy får du full valfrihet. den lös- och ditt företag? Kontakta Anders råd om vilka lösningar som fungerar i Kontakta a Candidator dator för ett ks kostnadsfritt dfrrittf förslag! Exempel företagspaket: e t iphone 4 alt. HTC Desire HD, mobil telefonväxee l, och fri mobilsurf. Du behåller givetvis ditt gamla nummer. Fast pris med iphone: 559:-/mån Fast pris med HTC: 449:-/mån (Gäller vid 24 mån avtal. Priser avser per användare exkl moms.) C andidd ator är ett väletablerat och heltäckande IT-företag s om sysselsätter drygt 40 medarbetare i Alingsås o ch Vara. Vårt mål är att skapa lång- m siktiga relationer som bygger på ömsesidighet och förtroende partnerskap där vi skapar värden för våra uppdragsgivare genom att leverera lösningar som ger affärsmässiga fördelar. Vår kompetens inom IT/ IT/telefoni/kommunikation. Så oavsett om du behöver en enklare eller en mer avancerad telefonilösning som är integrerad med din IT-miljö så har vi på Candidator lösningen för just dina behov. Vi samarbetar /systemintegration gör attt vi kan har ett med alla stora operatörer på marknaden spännande helhetserbjudande inom och förutom ett brettt utbud av tjäns- ter och produkter så erbjuder vi service, support, installa tion, tillbehör och givetvis alla de mobila och fastaa telefoner som finns på marknaden. make IT simple! Candidator AB Telefon Affärskuriren

6 När du ska försäkra gods Transportförsäkringar behövs tecknas av företag som handlar med varor och eller ombesörjer transport och distribution av dessa. Transportörer och speditörer som hanterar eller fraktar gods för annans räkning har ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Det är viktigt att veta när risken övergår mellan olika företag. När det gäller affärstransaktioner där varor förmedlas är det mycket viktigt för de inblandade företagen funderar på vem det är som har intresse av försäkring, hur omfattande den ska vara och på vilka villkor den ska tecknas. Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. För oss som handlar mest med försäkringar inom Norden och oftast på en regional marknad. Då är det ofta som en tran sport försäkringen ingår i företagsförsäkringen, förklarar Karl-Johan Karlsson, Dina Försäkringar, Alingsås. Om eget företag fraktar egna varor är godset försäkrat upp till två basbelopp, förklarar han. Det handlar om att göra en värdering av avtalsvillkoren och också att värdera risken i vad som kan hända med godset. Det är viktigt att försäkringstagaren värderar risken så att vi kan skräddarsy för varje enskilt fall, menar Karl-Johan Karlsson. Trea för vårbudgeten FöretagarFörbundets medlemmar är besvikna på att de inte ges fler möjligheter att bidra till full sysselsättning. Budgeten skulle ha presenterat fler reformer för att stärka villkoren för de som efterfrågar arbetskraften, säger FöretagarFörbundet. Skattelättnader för utgifter för forskning och utveckling är bra men mycket viktigt är också skattelättnader för att lyckas ta sitt nästa utvecklingssteg. Förbättringar inom 3:12-regelverket och sänkt restaurangmoms välkomnas med öppna armar, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet. Forskning och utveckling är viktigt för ett konkurrenskraftigt Sverige, men det är ingenting som gör att vi får fler i arbete här och nu. Småföretagarnas enskilt högsta önskan är en sänkt arbetsgivaravgift och därefter ett slopat sjuklöneansvar. Om de förslagen funnits med i budgeten, skulle det skapa jobb redan i eftermiddag, säger Camilla Littorin. Regeringen vill också se över villkoren för landets enskilda näringsidkare i syfte att göra det lönsammare att driva företag. Toppen att man äntligen ser värdet i egenföretagarna. Det är de värda, de står för femton procent av förädlingsvärdet i BNP, kommenterar Camilla Littorin. FöretagarFörbundet har länge drivit frågan om sänkt restaurangmoms och gläds nu med sina medlemmar inom restaurangoch cateringbranschen. Tusentals småföretagare kommer att jubla om det blir en halvering av momsen. Vi har jobbat hårt för att restaurangmomsen ska halveras och förslaget är ett steg i rätt riktning för fler jobb. Inte minst för alla arbetslösa ungdomar, avslutar Camilla Littorin. Chefen förstår inte 80-talisterna I en undersökning som Kompetensgalan gjort ihop med Kairos Future om 80-talisterna konstateras att chefen inte förstår 80-talisterna. Svenska chefer anser att 80-talister ställer krav på en annan typ av ledarskap jämfört med tidigare generationer. Undersökningen visar att nära två tredjedelar (65 procent) av Sveriges 80-talister anser att det är viktigt att göra karriär under sitt arbetsliv. Dock är endast hälften (51 procent) av Sveriges chefer medvetna om detta. De unga är däremot inte särskilt intresserade av att bli chefer. Hälften (48 procent) av de unga säger att de inte har något behov av att bli chefer under sin karri är. Enligt cheferna ställer de unga 80- talisterna, idag mellan 20 och 30 år, krav på en annan typ av ledarskap. Framförallt är de unga mer ifrågasättande och har ett större behov av beröm och uppmuntran. Enligt cheferna är karriären inte så viktig för de unga och de unga vill inte själva bli chefer. Önskan hos de unga att bli chef har enligt 42 procent av cheferna minskat under de sista 5-10 åren. Enligt drygt hälften av cheferna är de unga mindre villiga att göra privata uppoffringar då det krävs i arbetet. Och endast 40 procent av de unga känner lojalitet mot sina arbetsgivare. Hela 34 procent kan tänka sig att byta jobb under det kommande halvåret. Är generaliseringar överförbara Affärskuriren ställde sig frågan om detta är sant, och lät tre erfarna chefer fundera över några frågor. Frågorna vi ställde var: 1) Vilken generation tillhör du själv? 2) Hur länge har du varit chef? 3) Vad är det svåraste med att vara chef? 4) Har du personalansvar? 5) Om ja på fråga 4, vad är din största utmaning som personalansvarig? 6) Undersökningen ovan talar i sin förlängda form om 80-talisterna som generationen "ung och bortskämd". Har du några 80-talister anställda? 7) Hur ser du på den generationen? 8) Är det stor skillnad mellan generationer (förenklat sammanfattar vi dem decennievis, 40-talister, 50-talister etc)? Yngre bevakar sina rättigheter Hans Arvidsson har under många år drivit Arvidssons Tandtekniska. Han svarade så här på frågorna. Jag är 40-talist och jag har varit chef i 40 år. Det svåraste med att vara chef är att få medarbetare att gå åt samma håll som man själv vill. Att inte behöva ge order utan att istället övertyga. Jag har inget personalansvar längre, och just nu har vi inga 80-talister anställda i företaget. Jag tycker det är rätt stor skillnad mellan generationerna. Yngre människor bevakar sina rättigheter noggrannare än vi äldre, menar Hans Arvidsson. 80-talisterna är sköna Ann-Christine Hagberg är chef för IT Service Desk Nordic på Posten Norden AB. Hon är född i slutet av 1969 och ser sig som både 60- och 70-talist. Hon har varit chef sedan Det svåraste med att vara chef är kommunikation. Alla har olika behov av kommunikation och föredrar olika sätt, personligt, mail, webb. Hur man än gör så är det alltid någon som inte sig tillräckligt informerad. Att motivera medarbetare, som egentligen borde vara någon annanstans, till att ändå göra ett bra jobb är också en utmaning, säger Ann-Christine Hagberg. Hon är personalansvarig nu och ser som sin största utmaning att, i den organisation hon har nu, kommunicera, motivera och att hinna med att vara synlig i organisationen. Hon har 80-talister i sin organisation. Personligen tycker jag det är lättare att arbeta med unga oförstörda än med talister, som ångrar att de inte gjorde något av sitt liv tidigare. 80- talisterna tar chanser och är inte rädda för att ta ansvar för sina liv. För dem är inte världen så stor. De äldre som, av någon anledning, har fastnat i sina liv har en tendens att tycka att arbetsgivaren ska fixa allt. Eget ansvar tas inte i så hög grad som hos 80-talisterna, menar Ann-Christine Hagberg. Jag tycker 80-talisterna är sköna som fattar att jobbet inte är allt här i livet - utan EN viktig del i det, avslutar hon. Mer omogna idag Klas Åkerlund. Teamkraft AB, är 40-talist. Han arbetade som chef inom Ericssonkoncernen, på Almi Företagspartner Älvsborg, och därefter har han varit chef över sig själv, men arbetat som konsult i organisationer med mycket personal. Det svåraste med att vara chef är i början osäkerheten, mot slutet de dolda förväntningarna och att styra det egna agerandet till att balansera kravställande och stöd till medarbetarna, menar Klas Åkerlund. I mitt konsultarbete har jag lett stora förändringsprocesser, coachat chefer och jag ser den största utmaning som personalansvarig är att få medarbetarna att se sitt eget ansvar för tolkning av situationer, sina ageranden och de konsekvenser önskade och oönskade som blir, betonar Klas Åkerlund. Jag har mött 80-talisterna, som undersökningen handlar om, hos kundföretag de senaste femton åren, och jag ser dem som alla unga i alla tider. De har höga tankar om sin förmåga och fokus på egna behoven, menar Klas Åkerlund. Han gillar inte generaliseringar överhuvudtaget, och menar att det är större skillnader mellan två män än mellan en man och en kvinna i genomsnitt. Skillnaderna mellan individer är alltid större än mellan de eventuella kategoriseringar vi väljer att göra det må handla om ålder, kön eller etnicitet. Men visst finns åldersskillnader på grund av olika livserfarenhet och situation i livet, men med stor spridning, säger han. Sedan tycker jag att 20-åringar i dag är mycket mer omogna och mindre ansvarstagande än när jag själv var där. Jag fick mina barn mellan 23 och 30 års ålder, mina barn har fått sina mellan 30 och 40. Så visst är samhället annorlunda, säger Klas Åkerlund, med glimten i ögat. Sammanställt av Anna-Karin Jansson Hans Arvidsson, Arvidssons Tandtekniska, är fyrtiotalist. Han tycker att det svåraste med att vara chef är att få medarbetare att gå åt samma håll som man själv vill. Att inte ge order utan att istället övertyga. Foton: Anna-Karin Jansson Klas Åkerlund, Teamkraft AB, konstaterar att skillnaderna mellan individer alltid är större än mellan de eventuella kategoriseringar vi väljer att göra det må handla om ålder, kön eller etnicitet. Ann-Christine Hagberg, Posten Norden AB, Alingsås, är 60-talist, på gränsen till 70-talist, Hon tycker att 80-talisterna är engagerade, motiverade och ej rädda för förändringar. 6 Affärskuriren 2011

7 Hyr bil billigt! Person & lastbil, Minibuss, Släp SÄKERHET I CENTRUM Alingsås enda auktoriserade låssmed För din säkerhet arbetar vi med alla på marknaden ledande fabrikat auktoriserad låssmedsmästare med Mästarbrev välutbildad personal med Gesällbrev behörig ingenjör inbrottslarm trygghet genom ansvarsförsäkring rekommenderas av Stölskyddsföreningen licensierad för på marknaden ledande låsfabrikat NU 42 ÅR I ALINGSÅS UTAN AVBROTT Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Kungsgatan 47, Alingsås T-SHIRTS 29: /st 12-pack/färg. 100% bomull. Europas mest sålda T-shirt. Prowear.se är en e-handelssajt inriktad på de bästa varumärkena för arbetskläder, profi lkläder och arbetsskor för företagare och privatpersoner. Totalt fi nns över produkter i företagets sortiment av de bästa varumärkena på marknaden! Vi har ett brett sortiment, bra priser och snabba leveranser. Välkommen in på prowear.se och fyll kundkorgen med sommarpresenter till trevligt låga priser! Kungsgatan 25, Alingsås. Kundservice är öppen vardagar kl Tel Affärskuriren

8 Företagsklimatet ner eller oförändrat i Mittenälvsborg Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat visar inga positiva siffror i Västsverige. Alingsås föll från 23:e plats förra året till 50:e plats i år, ett ras på 27 placeringar. Vårgårda föll sju placeringar till 18:e plats. Lerum rasade femton placeringar, Essunga backade fjorton placeringar och Herrljunga stannade på 37:e plats. Går vi ytterligare ett steg utanför mitten - älvsborg finner vi att Ale kommun rasade 59 placeringar. Bollebygd och Trollhättan gick dock fram i rankingen. Rankingen beräknas på tre delar: statistik, enkätsvar från företagare och företagarnas samlade omdöme om företagsklimatet. Alla tre delarna väger var för sig lika tungt. Inga topplaceringar När det gäller statistiken handlar det om kommunal skattesats, hur stor del av kommunens verksamhet som ligger på entreprenad, andelen företag och nyföretagande i förhållande till antalet invånare, hur många som arbetar och hur stor andel som finns inom privata näringslivet. Alingsås ligger på 102 till 159:e plats bland Sveriges 290 kommuner i de statistiska delarna. Essunga kommun ligger på 43:e till 176:e plats där nyföretagandet har den bästa placeringen. I Lerum ser statistiken bättre ut. Här hamnar kommunen på 32 till 80 plats men här drar dock andelen företag ner. Här ligger Lerum på 257:e plats bland Sveriges 290 kommuner. I Vårgårda ligger man mellan plats 64 och 168 i statistiska delarna. Andel i arbete ser bra ut med 31:a plats i Sverige. I Herrljunga drar statistiken ner resultatet. Här hamnar man på 70 till 229 plats där andelen verksamhet utlagd på entreprenad ligger på bottenplaceringen. Från plats 1 till 55 på tre år Alingsås har legat stadigt senaste åren mellan 20 och 24:e plats. I år föll kommunen dock 27 placeringar ner till 50:e plats. När det gäller enkätsvaren faller Alingsås på alla områden utom kommunala tjänstemäns attityder till företagande, medias attityder samt tele- och IT-nätet. Största tappet jämfört med föregående år är hur kommunen tillämpar lagar och regler. Här åker Alingsås från 29:e till 86:e plats bland Sveriges kommer ( 57). När det gäller konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag hittar vi Alingsås bottenplacering, på 133:e plats ( 53). Kommunens service till företagen och tillgången på relevant kompetens kanar också ner 29 placeringar vardera. Beträffande relevant arbetskraft ligger Alingsås på plats 55 i år vilket ska jämföras med att kommunen låg på första plats i landet Då var det lättast att hitta relevant kompetens i Alingsås i hela Sverige. Kommunen konkurrerar mer Vårgårda har legat stadigt under senare år. Som bäst en niondeplats (2008) och som sämst 15:e plats (2009). I år föll man sju placeringar från förra årets elfte plats till 18:e. Här placerar företagarnas svar Vårgårda på plats 1 till 15 i landet på alla punkter utom tre. Det som drar ner är väg-, tåg- och flygförbindelser (plats 69), tele- och IT-nät (76:e plats) Ranking 2011 Alingsås/Vårgårda med kranskommuner Antal ändrade Kommun placering i år + 14 Bollebygd Vårgårda / 0 Herrljunga Alingsås Essunga Lerum Trollhättan Ale och konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag, där kommunen i det sistnämnda exemplet gått från en femteplats till 38:e plats. Allra bäst ligger Vårgårda när det gäller medias attityder till företagande. Här hamnar man på första plats i landet (Alingsås ligger på fjärde plats). Kommunala tjänstmäns attityder får också mycket bra betyg, och lägger Vårgårda på en åttonde plats. Ros och ris I Herrljunga är totalplaceringen oförändrad i år. När det kommer till enkätsvaren finns det dock förändringar. Största hoppet är bakåt 44 placeringar när det gäller uppfattningen om tåg-, väg- och flygförbindelser. Också tillgången till relevant kompetens backar ( 30). Herrljunga går dock även på plus. Största hoppet framåt gäler kommunens tillämpning av lagar och regler (+22) och medias attityder till företagande (+19) till 14:e plats i landet. I Essunga är det största på plussidan företagarnas uppfattning om tele- och IT-nätet (+44) och kommunens konkurerns med egna verksamheter mot privata företag (+33). Sämst gick det för Essunga när det gäller tillgången till relevant kompetens ( 28) och kommunala tjänstemäns attityder till företagande ( 24). När det gäller Lerum tappar de hela 95 placeringar när företagarna tycker till om kommunens verksamheters konkurrens med privata företag. Medias attityder till företagande föll 73 placeringar och kommunala tjänstemännens attityder till företagande med 60 placeringar. På plussidan finns kommunens tillämpning av lagar och regler (+63) och tele- och ITnätet (+23). Sammanfattande När företagarna i kommunerna sätter ett samlat omdöme på företagsklimatet hamnar Vårgårda i topp i mittenälvsborg på 14:e plats bland Sveriges kommuner ( 5 placeringar jämfört med föregående år). Herrljunga följer därefter med plats 26 ( 9), Alingsås på 56:e plats ( 31), Essunga på 86:e plats ( 37) och Lerum på 112:e plats ( 10). Nu återstår att se vad kommunerna tar för grepp för att förbättra sitt företagsklimat till nästa års ranking. Anna-Karin Jansson Dags att anställa sommarvikarier För ungdomar under 18 år gäller särskilda regler när det gäller deras arbetstider, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. et är viktigt att tänka på när det är dags att anställa sommarvikarier. Det är också viktigt att tänka på de särskilda reglerna vad gäller anställningsvillkor och semesterförmåner för korttidsanställda. Det finns flera olika regelverk som måste beaktas när det gäller anställning av sommarvikarier. Det gäller till exempel vilken anställningsform som ska avtalas, rätten till sjuklön och vilket skatteavdrag som ska göras. Särskilda regler om arbetstid och arbetsuppgifter Vad gäller arbetstidens längd och förläggning finns särskilda regler för ungdomar som inte har fyllt 18 år, detta framgår av Arbetsmiljö - verkets särskilda föreskrifter för minderåriga. Arbetsuppgifterna för ungdomar mellan 13 och 15 år får endast avse enkla och ofarliga sysslor. Vissa arbetsuppgifter får aldrig utföras av minderåriga. Exempel på detta är arbete på hög höjd samt arbete med speciella maskiner och farliga ämnen. För minderåriga som inte har fullgjort sin skolplikt, alltså inte avslutat grundskolan, krävs alltid att förälder eller vårdnadshavare ger sitt tillstånd till det aktuella arbetet. Om arbetet omfattar mer än fem skoldagar per termin krävs dessutom tillstånd från skolledningen. Minderåriga som inte har gått klart grundskolan måste också få en sammanhängande ledighet från både skola och arbete i minst fyra veckor. Anställningsregler för korttidsanställda För tidsbegränsat anställda gäller särskilda anställningsformer enligt lagen om anställningsskydd, (LAS). Det kan vara fråga om vikariat då semesterlediga ska ersättas eller allmän visstidsanställning om det är fråga om extraarbete som ska utföras under sommaren. Omfattas företaget av kollektivavtal kan detta ha särskilda regler för korttidsanställningar. Om en anställning är avtalad för en period om mer än tre veckor ska denna bekräftas skriftligen. Bekräftelsen ska lämnas till den anställde senast inom en månad efter att anställningen påbörjades. Semesterförmåner för korttidsanställda Även korttidsanställda har rätt till semesterledighet. Om anställningen är avtalad för en period om längst tre månader kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att någon semesterledighet inte ska förläggas. Oavsett hur kort anställningen är ska semesterersättning ges med lägst 12 procent, detta framgår av semesterlagen. Semesterersättningen kan enligt kollektivavtal eller företagets egna regler uppgå till ett högre belopp. Semesterersättningen får inte räknas in i lönen utan ska redovisas separat. Sjuklöneregler Alla anställda har rätt till sjuklön redan från och med den första anställningsdagen. En förutsättning är dock att den avtalade anställningstiden är minst en månad. För den som är anställd för kortare tid än en månad krävs dock att anställningen har pågått 14 kalenderdagar i följd. Om en person har återkommande anställningar hos samma arbetsgivare ingår i princip även tidigare anställningstid i beräkningen av 14-dagarsperioden. Detta gäller dock under förutsättning att det inte har gått längre tid än 14 kalenderdagar mellan de olika anställningarna. Skatteavdrag för studerande När det gäller ersättningar till studerande och skolungdomar med tillfälliga anställningar under lov med mera finns särskilda regler för skatteavdrag. En arbetsgivare behöver under inkomståret 2011 inte göra något avdrag alls om den studerandes årsinkomst beräknas understiga kronor för hela året. Kerstin Larsson, Tholin & Larsson, ger tips inför sommarens semesteranställningar. Tänk på att den arbetsgivare som är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan alltid begära att den anställde lämnar ett särskilt beslut om jämkning (ändrad beräkning) från Skatteverket istället för det aktuella intyget. Det kan hända att den studerande kommer att tjäna mer under året än vad han intygade från början. Det ursprungliga beslutet om jämkning kan också bli fel av samma anledning. För att få den preliminära skatten korrekt beräknad för hela året bör den anställde i ett sådant fall få ett beslut om jämkning. Annars ska skatteavdraget göras enligt tabell. 8 Affärskuriren 2011

9 är ett komplett förvaltningsföretag i fastighetsbranschen. DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Komplett fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Vi skräddarsyr allt efter era specifika behov: Skötsel Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Sven Prytz Tel När det gäller privatpersoner tar vi även hand om allt inom mark- och trädgårdsanläggning För mer info se vår hemsida Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Tel Kristineholmsvägen 8, Alingsås. Tel Försäljning Reservdel/tillbehör Kundmottagning verkstad Öppet: Vardagar Lördagar Affärskuriren

10 Alingsås Värme och Kyla En trygg och trevlig bekanskap Service Installation Projektering Industri och datakyla Komfortkyla Restaurang och storkökskyla Kyl och frysrum Värmepumpar för industri och fastigheter Jour alla dagar Stråhles Allé 1 (mitt emot MC Donalds) FASTIGHET CENTER Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel Affärskuriren 2011

11 Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Stående från vänster Ulf Hagström, Ingemar Klasson, Björn Nordlund. Sittande från vänster Ulf Andersson, Magnus Magnå. Allt inom VVS och sprinkler Några av våra samarbetspartners: Fabs Alingsåshem Alingsås Kommun Lerums Kommun Kristineholmsvägen 10 A, Alingsås Tel Affärskuriren

12 Vad krävs för att företaget ska växa? Vad är avgörande för att ett företag ska växa, frågar Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), och svaren är många. BRG, Business Region Göteborg, är ett kommunalt bolag som arbetar med affärsutveckling. Vi arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Vi hjälper så väl befintliga företag som ny - etableringar i deras ambitioner att växa, säger hon. Svaren hon får på vad som är avgörande för att ett företag ska växa är allt från affärsidén, timingen och marknadsföringen till rätt laguppställning, finansiella resurser, vilja och engagemang. Expedition Framåt Ett av BRG:s verktyg nu är Expedition Framåt, där fokus ligger på kompetensutveckling för tillväxt. Vi har ett tillväxthjul som handlar om att företaget måste ha en unik affärsidé, ordning och reda i bolaget, rätt paketering och säljlösning, fokus och ledarskap, rätt inställning, kunna få extern hjälp och satsa på vinnande kunskap. Allt hakar i varann och blir ett hjul där man behöver fokusera mer på vissa saker, beskriver Anna-Lena Johansson. Företag lever av vinnande kunskap, slår hon En expedition kräver en idé, vilja och ledarskap. Sedan förbereder vi oss, sätter mål, visar mod och handlingskraft och vi samarbetar. fast. Finns inte det är det svårt att växa, kanske ens att överleva. Det måste också vara ordning och reda i företaget. Ägarna måste gemensamt vilja samma sak och det ska finnas tydliga mål och värderingar, betonar Anna-Lena Johansson. Till det kommer självklart rutiner, struktur, likviditet, god ekonomi och förmåga att bedöma risker. Jag tror att mycket handlar om att man måste vilja att växa. Sedan är det viktigt att fokusera på tre, fyra mål och ge strategifrågorna tid, säger Anna-Lena Johansson. Att skapa rätt organisation och ges tid att arbeta med ledarskapet är andra viktiga delar i ett företag under tillväxt. När vi kommer till rätt inställning handlar det om engagemang. Ett företag som vill växa måste ha medarbetare med rätt attityd, konstaterar hon. Det måste också finnas en förändringsbenägenhet. Många känner sig trygga i status quo, och förändring leder till oro. Växa är utmaningen Det handlar om företagskulturen och vilka värderingar ledningen satt hos och tillsammans med medarbetarna. Jag ser Expedition framåt som en resa. En expedition kräver en idé, vilja och ledarskap. Sedan förbereder vi oss, sätter mål, visar mod och handlingskraft och vi samarbetar, sammanfattar Anna-Lena Johansson. Utmaningen är att nå sitt mål, att växa som företag och att växa som ledare. Expedition Framåt passar för såväl soloföretagaren som för företag med anställda. Att satsa på tillväxt i sitt företag är en investering för framtiden, och det gäller att ta sig tid att arbeta med framtidsfrågorna för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av företaget, betonar Anna-Lena Johansson. Anna-Karin Jansson Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), arbetar bland annat med kompetensutveckling för tillväxt. Foto: Anna-Karin Jansson En oslagbar kombination Garageportar från Te eckentrup och automatik från Aperto. Kontakta Porttjänst för offert eller mer information. DÖRRAR & PORTAR FÖR VILLA L OCH INDUSTRI I TECKENTRUP.SE E 12 Affärskuriren 2011

13 Bud Lagerhotell Skräpbingar Flytt Grus Jord Godstransporter Pellets Anläggnings- och kranbilstransporter GRÄVER LYFTER TRANSPORTERAR Sävelundsgatan 10 B Alingsås Tel Fax Nu är det dags för en ny uppvisning i bilteknologi där effektiviteten når helt nya höjder parallellt med njutningsfaktorn. Välkommen in och prova ut. Snabba fakta: Minskad vikt, ökad styrka och effektivitet Högre effekt, lägre förbrukning/utsläpp Start-stopp-system, Drive select 2.0/3.0 TDI/3.0 TFSI, hk quattro med centrumdifferential Bl. förbrukning från 4,9 l/100 km Lättare och styvare unik konstruktion av aluminium och höghållfast stål. Starkare och effektivare motorer från 0,49 l/mil. A6 2.0 TDI från ))/$&&& ah ) $&J<I?g\h* -)$/&& ah Leasing: \ h ( $&-& %c d Förmånsvärde: \ h( $(' -%c d Skruva upp förväntningarna. Nya Audi A6. BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 4,9-8,2 L/100 KM. CO2 UTSL G/KM, MILJÖ EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. LEASING EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO PER MÅN VID 50% MARGINAL SKATT. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. Häradsvägen/Boråsvägen Alingsås Affärskuriren

14 Västsverige störst på export Västsverige är fortfarande störst när det gäller varuexport, men Stockholm är på god väg att komma ikapp. Det visar siffror från Handelskammaren, som nu hoppas på bildandet av ett industripolitiskt råd. Västsvenska Industri- och Handelskammaren har låtit Statistiska Centralbyrån ta fram siffror över varuexporten på regional nivå. Dessa visar att nedgången i den västsvenska ekonomin blev mer långvarig än väntat. När jag träffar företagare i regionen hör jag om en ekonomi som har vänt och jag märker en bred optimism bland företagsledarna. Men statistiken talar delvis ett annat språk. Västsverige har ännu inte hämtat hem det vi tappade under krisåren, säger Johan Trouvé som är vd för Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Statistiken visar att Västra Götaland alltjämt är Sveriges främsta län när det gäller varuexport. Värdet av den varuexport som går att härleda till Västra Götaland, uppgick under år 2010 till 248 miljarder kronor. Ökningen blev därmed 10 procent jämfört med lågkonjunkturåret 2009, men såväl Stockholms län och riket som helhet noterar en större uppgång. När vi började följa varuexportens utveckling på det här viset brukade vi säga att Västsverige stod för nästan lika mycket export av fysiska varor som Skåne och Stockholmsregionen tillsammans. Så är det inte längre. Skillnaden mellan storstadsregionerna minskar, säger Johan Trouvé. Under 2010 lyckades västsvenska företag bara hämta tillbaka hälften av den dramatiska nedgång som drabbade regionen under Sänkta skatter och utökad avdragsrätt Regeringen aviserar skatteförslag som berör egenföretagare och fåmansdelägare. Detta kommer i höstens budgetpropositionen. Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs. Det innebär att skatten sänks med cirka kronor per år för de som berörs av förslagen. Det förhöjda grundavdrag för pensionärer höjs likaså. Skattesatsen för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) sänks från 25 procent till 20 procent. Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år (el- och gasbilar) till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Ändringar i 3:12-reglerna Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp från den 1 januari En takregel för beskattning i inkomstslaget tjänst till 100 basbelopp finns idag endast för kapitalvinster. Nu föreslås en motsvarande Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs i höstens budgetproposition. begränsning för utdelningar som ska beskattas i tjänst. Stopp för vissa upplägg 1. För att förhindra att förenklingsregeln används i skatteplaneringssyfte föreslås att en andelsägare bara ska få använda sig av förenklingsregeln i ett företag. 2. För att förhindra att upplägg inte sker med kapitaltillskott som inte är varaktiga så ska underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. 3. För att förhindra upplägg med bolag som i princip bara har ett löneunderlag så begränsas det lönebaserade utrymmet om en andel förvärvas av en fysiker under löneunderlagsåret så att bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts räknas in i löneunderlaget. Räntefördelning för egenföretagare Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs Bertil Båvall, skatteexport på Tholin & Larsson, skriver om höstens budgetproposition och vad den innebär för egenföretagare. med 0,5 procent till 5,5 procentenheter för att behålla balansen mellan enskilda näringsidkare och fåmansdelägare. Expertskatten förenklas. En anställd med en lön som överstiger två prisbasbelopp per månad förutsätts ha den kompetens som krävs för att expertskatt ska ges. Avdragsrätten för forskning och utveckling utvidgas. Avslutningsvis aviseras också en höjning av skatten på tobak och alkohol. Bertil Båvall Skyltar För lysande varumärken Tak- och väggplåt Lagerförsäljning till hämtpriser Hängrännor och stuprör. Skruv, beslag, tätningsband, korrugerad plast. Nu även: Portar och dörrar. Stål: Balk, konstruktionsstål och armering m.m. HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER! Per Håkansgården Tel , Öppettider Tråvad Fax Mån tor 8 17, fre Mob lör RING ÖSTADS SÄTERI Grus- och bergprodukter Skyltar, storformatsreklam & dekor Vårgårda Måndag fredag Affärskuriren 2011

15 «±ª½ ª±»ª μªº ª ¹ijİİĸ ³º²ª ĵè ³¾ ± ³¹ Bästa affärsresebyrå 2010 ²¾ ª¹ º¹ º ¹³ ³ ³ È Petra Maria Spara tid och pengar! Karin μijiiĸı Ķ º¹ º ¹³ ³ ² ³ È ı IJ «$ μ IJıĴ ĺii μ$ij$ńij$x!! ĵ$ıiiiii X! $X$!! X!!X Ų!IJ$μ ij$ ıij$ ij$!xx $Ĵ ĺ ıii! IJ $ıijķ $! Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås. Tel Öppettider: Mån tors Fre Lördag Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 18 Affärsresor en företagsutmaning 2011! Torsdag 1 september på Vårgårda GK 27 bollar med 4 spelare/boll + 1 markör. SPELFORM LAG bästboll, de 3 bästa scorerna räknas. SPELFORM INDIVIDUELL poängbogey Uppstart First Hotel Grand, kaffe & fralla, genomgång av spelregler, presentation av lagen och utdelning av scorekort Avresa från Grand med buss till Vårgårda GK Shotgunstart Vårgårda GK, aktiviteter & lunch på banan Avresa Drink i baren Middag med underhållning, prisutdelning Pris: 4800:-/lag 5 personer. Inkluderar alla måltider, golfspel, transporter, välkomstdrink, middag och underhållning. SAMARBETSPARTNERS Hotellrum: 800:-/enkelrum 1065:-/dubbelrum Pris exkl moms BOKNING: Via telefon/mail till Barbro Modin , FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Alingsås Affärskuriren

16 Kungsgatan Vi vet inte hur man sotar en skorsten. Men vi är bra på att rensa upp i ekonomin. Våra kunder är experter på det de gör och säljer. Och vi är experter på det vi gör. Att hjälpa företag ta tag i det som måste göras och ofta är svårt att få grepp på. Som finansiering, kapitalplaceringar, pensionssparande, försäkringar, avtalsskrivningar och annan juridik. Sådant du får sota för imorgon om du inte gör det ordentligt idag. Välkommen.

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer