Idé, vilja och ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé, vilja och ledarskap"

Transkript

1 Företagarna vill vara del av stadens utveckling. Sidan 2 Företag i regionen ska utvecklas mer genom forskning. Sidan 4 Tänk på regelverket för minderåriga som sommarjobbar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Idé, vilja och ledarskap Vad är avgörande för att ett företag ska växa? Är det timing, affärsidén, marknadsföringen, laguppställningen, kapitalet eller kanske en kombination? Vilka faktorer avgör? Ledaren Svenskt Näringslivs ranking var ingen dans på rosor. Sidan 2 Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), berättar om Expedition Framåt som handlar om kompetensutveckling för tillväxt. Bortskämda? Finns det generella epitet på varje generation? Sidan 6 Utmaningen är att nå sitt mål, växa som företag och växa som ledare, menar hon. Sidan 12 Nya skatteförslag Höstens budgetproposition berör egenföretagare. Sidan 14 Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar Utgiven av Alingsås Kuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Efter rankingen kom det ösregn Ä r det viktigt för en kommun att ha bra företagsklimat? För er som läser detta och är företagare eller anställda företagsledare ter sig förmodligen den frågan lätt imbecill. Klart det har betydelse. Och en stor sådan också. Det tror jag till och med att alla svarar ja på oavsett om man arbetar som företagsledare, inom offentlig sektor, är politiker eller pensionär. Därför är det än mer förvånande att det ska vara så svårt att gå från ord till handling. Läpparnas bekännelse Det är lätt att säga rätt saker, att välja vackra ord i strategier, visioner, utvecklingsdokument och mål. Alla kommuner i Mittenälvsborg har dessa dokument. Hur kommer det sig då att de backar i rankingen om företagsklimat? Företagsklimatet är en grundläggande faktor i en kommun. Om företagen inte trivs nyinvesterar de inte i den kommunen. De väljer att satsa på utveckling och tillväxt någon annanstans. Det är förödande för en kommun om detta blir vardagsmat i kommunen. När vi penetrerar siffrorna i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking i år är det inte utan att jag blir bekymrad. Hur långt eller kort har vi kommit? Att kommuntjänstemäns, skolans, politikernas, allmänhetens och medias DEBATT attityder till företagande borde förbättras per automatik är en självklarhet. Mer och mer kommer människor till insikt om hur det hänger ihop. Om företagen mår bra mår samhället bra. Då finns det jobb och skatteintäkterna växer. För skatteinkomsterna kan kommuner och landsting bygga välfärd och infrastruktur. Med ett blomstrande näringsliv får fler jobb, sats ningar kan göras på både företaget, i kompetensutveckling men också ute i samhället i form av olika engagemang. Sett i det perspektivet måste man väl ändå inse att alternativet förskräcker. Krångla till det för företagen, beskatta dem hårt och gör det krångligt att ha anställda, så blir det snart inga företag som vill växa, och då blir det heller ingen välfärd som kan byggas. Ta bara i Alingsås, där ett antal företag engagerat sig och med pengar från företag arrangerar en kompetenskväll för lärare i kommunen. De bjuds på middag och ett inspirerande företag, bara för att dessa företagare brinner för skolans utveckling. Om dessa företag inte tilläts gå med vinst eller hade möjlighet till det skulle de aldrig kunna satsa på en sådan kväll. Hur kan det då komma sig att politiker i vissa kommuner och kommunala tjänstemän i andra får sämre betyg från företagarna än föregående år? En annan fråga som seglat upp i årets ranking i Mittenälvsborg är tilllämpningen av lagar och regler. Företagare jag talar med upplever att krånglet ökar. Tjänstemän, och ibland politiker, vill säga nej istället för ja, och känslan hos företagaren blir uppgivenhet. Varför måste man lägga lök på laxen och ytterligare förstärka kraven utöver vad regelverk och lagstiftning kräver? Det kan jag aldrig förstå, för det är väl ändå så att kommunen och den kommunala apparaten är till för invånarna och de verksamheter som bedrivs där och inte tvärtom. Låt oss hjälpas åt att finna former som underlättar, förbättrar och utvecklar, så kanske det istället kommer sol efter nästa ranking. Anna-Karin Jansson Alla hyllar småföretagarna men de får inte tjäna pengar I dag är det skattemässigt mer fördelaktigt att investera i ett börsbolag än i sitt eget företag. Fåmansbolagsbeskattningen, de så kallade 3:12 reglerna, stoppar i stort sett företagare att ta avkastningen som aktieutdelning. Det vanliga är att allt överskott i småföretag över två och ett halvt basbelopp beskattas som tjänst om det inte finns några anställda. Totalt kan utdelningen därmed kosta företaget och ägaren ca 70 procent i skatt, beroende på den kommunala skattesatsen. Det kan jämföras med en skattenivå på 30 procent om den hade beskattats som kapital eller med de 20 procent i skatt som gäller för utdelning på de första två och ett halvt basbeloppen. Normen i Sverige idag är att vara anställd. Hur mycket småföretagarna än hyllas så är förståelsen för företagarens vardag minimal. Nästan nio av tio jobbar mer än 40 timmar i veckan och en fjärdedel tar max en veckas sommarsemester. Dessutom har de ett väsentligt svagare skyddsnät än anställda Blomstrande näringsliv ger utrymme för byggande av välfärd. Alternativet förskräcker. och de tar ofta en ekonomisk risk i och med att de bygger upp sitt företag. Småföretagen ska gärna skapa nya jobb och tillväxt i Sverige men de får inte tjäna pengar på sin framgång. De flesta är nog överens om att vi behöver fler som vill starta och driva företag i Sverige. Och kanske framförallt fler små företag som vill växa och i framtiden kanske bli ett nytt Clas Ohlson eller Hennes & Mauritz. Men då måste det bli mer attraktivt att vara ägare av småföretag än att satsa pengarna på börsen. Reglerna för utdelning måste därför reformeras så de i högre utsträckning skapar incitament och motsvarar den risk som den som startar företag faktiskt tar. FöretagarFörbundet och Sveriges cirka små aktiebolag kräver därför flexiblare möjligheter att bygga upp ett personligt ekonomiskt skydd för att möta företagarriskerna och öka incitamentet att driva framgångsrika växande företag. Det som gynnar småföretagen gynnar Sverige. Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet GÄSTKRÖNIKÖR Nils Erik Molin ordförande i Företagarna Alingsås. Företagarna vill vara del av Alingsås utveckling S edan en tid tillbaka innehar jag det hedersamma uppdraget att såsom ordförande för Företagarna Alingsås verka för att underlätta för företagaren och hans eller hennes företagande. Vi kan som medlemsorganisation gör detta på flera olika sätt. Ett är att erbjuda ett programutbud som är berikande och utvecklande, och för den delen också av det mer lustbetonade slaget. Ett annat sätt är att ta del av utvecklingen av Alingsås som kommun och det gör vi inom flera områden. Kommunen har som alla vet antagit Vision 2019 där anmärkningsvärt nog begreppet näringsliv eller företagande inte finns med. Nu nämns boende, arbete och lärande gott nog kan tyckas, men ett väl fungerande näringsliv torde vara en förutsättning för att lyckas. En avgörande roll I den senaste Småföretagarbarometern lyftes bristen på kompetent arbetskraft fram som ett stort problem för Sverige. Under ledning av Alingsås Futurum har ett projekt startats som har till syfte att kartlägga och identifiera näringslivets framtida behov av kompetens i Alingsås. Från Företagarnas sida, men också från annat håll, har det under flera år påtalats att Alströmergymnasiet har en avgörande roll i detta sammanhang. Vi har pekat på att skolan måste bestämma sig för vad den skall stå för och vilka värden den skall vara förknippad med att helt enkelt se på verksamheten med mer professionella ögon från politiken. Inte minst med tanke på den allt mer konkurrensutsatta situation skolväsendet befinner sig i. Tyvärr anser vi oss inte ha fått något gensvar på våra önskemål. Trist är att i stället ta del av information om nedlagda program (fordon och industri till exempel), vikande elevunderlag, för gamla läromedel och knappa resurser. Jag kan inte låta bli att fundera över vilka konsekvenser kommunens alla sparade miljoner fått för verksamheter av olika slag. Det var det här med lärande i visionen gott sådant behövs onekligen om vi skall kunna tillgodose kompetensbehoven i framtiden. Pengar är inte allt men i det här fallet måste den politiska ledningen ta sitt ansvar och satsa. Lyfta blicken Arbetar inom Företagarna gör man på ideell basis. Det innebär att vi tar plats i olika typer av projekt för att vi är intresserade av att vår kommun och verksamheterna i den skall utvecklas. Medlemmar ställer därför upp med sin tid, sitt engagemang och sitt kunnande. Ett exempel på detta är Ken Petersson, Företagarna Alingsås, som deltar i utvecklingsrådet för Strategin för industri- och tjänstenäring, som i sig är initierad av kommunen. Personerna som sitter där skall vara råd- och idégivande för att driva strategin framåt för att på sikt uppnå Vision Detta utan att några egentliga resurser ställs till deras förfogande. Jag är övertygad om att man för att lyckas måste få tillfälle att lyfta blicken, komma ut och se hur andra gör eller ta till sig extern kompetens till exempel. Även här anser jag att den politiska ledningen måste skjuta till medel för att utvecklingsråden skall få en rimlig chans att lyckas. Det finns ju som sagt uppenbarligen pengar att tillgå. Alla vill vi Alingsås bästa och vi inom Företagarna kommer definitivt att verka i den andan. Nils Erik Molin ordförande Företagarna Alingsås Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av Alingsås Kuriren AB, maj 2011 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2011

3 Vi tar hand om allt. T ex, oljeskadad jord, stubbar, slam. Vi hjälper dig även med deponi, blandat avfall, byggavfall samt schaktmassor. Elektronikskrot och farligt avfall tar vi också hand om. Ring oss för info! Färdiga paket. Väl beprövade lösningar, enkla att beställa och använda. T ex RentBygge, 100% återvinning av avfall från bygget. ReturMera, källsorteringssystem för flerfamiljshus. Källsortering på företaget. Vi ger dig utbildning, sorteringsguider, skyltning, snygga möbler, rapporter och mycket annat. Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Har du problem med ditt avfall så har vi en bra lösning Alingsås Konferens på Golfklubben i Alingsås Lokal för upp till 50 personer. Halvdag: 500: Heldag: 1.000: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Kaffe och Fralla Lunch Eftermiddagsfika 195: Kaffe och Fralla Lunch 165: Lunch Eftermiddagsfika 145: Lunch 100: Affärskuriren

4 Forskning ger konkurrenskraft Flera företag i Västra Götaland ska få möjligheten att utvecklas genom forskning, i ett projekt som drivs av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Men det finns även många vägar som företagen kan gå. Fyra nätverk av företag i Västra Götaland har valts ut av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, för att delta i projektet. Det gjordes en undersökning förra året som visade att mindre företag som samarbetat med institutioner hade fått en kompetenshöjning och blivit stärkta i sin konkurrenskraft. Det är ett exempel på fördelar när det gäller forskning och utveckling, säger Susanna Kindberg från SP. Den satsning man nu gör är finansierad av Västra Götalandsregionen och riktar sig till små och mellanstora företag. Susanna Kindberg menar att det är få mindre företag som arbetar med forskning. Endast 18 procent. Det är ett fåtal stora företag som bedriver forskning, för internationellt sett ligger Sverige i topp, säger hon och tillägger att de stora företagens forskning oftast leder till jobb i utlandet. Nu söker SP två företag från de utvalda nätverken i Alingsås, Floda, Trollhättan och Vara som har en idé som de vill utveckla. Företagen får hjälp med att hitta en expert för att jobba med projektet, åtta timmars kostnadsfri rådgivning och hjälp med att hitta finansiering. Projektet med de olika nätverken startade för ett par veckor sedan och SP siktar på att ha kommit igång med arbetet tillsammas med nätverken innan sommaren. Arbetet kommer från SP:s sida att löpa under ett år och ska även resultera i en erfarenhetsskrift som ska vara klar i december. Efter arbetet hoppas man kunna lära andra län hur man kan jobba tillsammans med företagsnätverk. Andra vägar Det finns även andra sätt för företag att samarbeta med SP eller andra institutioner. Ett relativt nytt program är det så kallade FoU-kortet, som är en nabb lösning för att finansiera ett utvecklingsarbete i företaget. Västra Götalandsregionen har lanserat två nya erbjudanden för små och medelstora företag. FoU-kort Bas är på max kronor för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs för att utveckla ny kunskap för specifika markknadsbehov. FoU-kort Avancerat ger max en halv miljon i stöd till forskningsprojekt för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer. Det är en fantastisk chans för företag att få hjälp med att finansiera forskningen, säger Susanna Kindberg. I båda fallen är det fråga om en delfinansiering. Företaget som söker stödet måste svara för en lika stor del, antingen kontant eller i form av egen arbetstid. 40 procent av de som sökt har fått en halv miljon, så det finns en stor chans att man får bidrag, säger Susanna Kindberg. Ett annat program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag är Forska&Väx. Det är en satsning av myndigheten VINNOVA som vänder sig till företag som vill stärka och utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Målet är att det ska bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Söktrycket är stort, och prog rammet har en budget på 120 miljoner per år. Björn Granat Susanna Kindberg på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättar om företags fördelar med att satsa på forskning tillsammans med olika institut. Foto: Björn Granat Vi hjälper dig med allt! Hemsidor Pennor Profilkläder Logoband Jackor USB-minnen Arbetskläder Köksartiklar SPÄNNANDE AKTIVITETER... Ta med kollegorna eller vännerna till Trollhättan för spännande aktiviteter och trevlig samvaro! First Hotel Kung Oscar erbjuder med samarbetspartners roliga aktiviteter, god mat, nöjen och riktigt sköna sängar. Prisex. 1095:- / person i dubbelrum, Buddy s RaceRoom 1 h, 3-rätters middag, frukost. Visitkort Trycksaker Muggar RollUp Skor Spel Flyers T-Shirts Kepsar Sommarpresenter FIRST HOTEL KUNG OSCAR // TROLLHÄTTAN Drottninggatan Trollhättan In- och utrikestransporter, lager Tel Tel Affärskuriren 2011

5 Vi gör det lättare att vara företagare Behöver du hjälp med: - Bokföring - Bokslut - Deklaration - Löner - E-bokföring - Starta Eget-rådgivning - Affärsrådgivare - Affärstödgivare - Skatteplanering - Mäkleri - Juridik - Generationsskifte - EU-rådgivning/-ansökningar Kontakta oss LRF Konsult i Vårgårda tel LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret M od e rn tele foni Köp inget hyr istället! let Tr renden inom telefoni behöver i form av några stora enklare, tryggare, i produkter, är investeringa ar fast flexiblare, behov av. Fördelarna som du själv väljer ett ispeak är namnet på idag efterfrågas ning som är bäst för Vill du veta mer Johansson, som är olika situationer. dag är tydlig du köper inte, teknik Candidators inom fast, dig och ditt någ ra och kapacitet och betalar aldrig omoderna, kommer det du själv mer uppenbara: tjänsterna blir eller uppgraderingar och så pris så betalar du bara för om vad Candidator telefoniansvarig Ring Anders funktionellare och mycket telefonitjänst. mobil och trådlös telefoni. Vi företags behov. Hos kan erbjuda dig så kan han ge dig direkt på ! Den innehåller hjälper Candidator dyra produkter utan hyr bara för de tjänster du har du behöver inte göra Och efter- du igång direkt. har behov av. Det blir ekonomiskt fördelaktigt. vad du alla de funktioner som dig att skräddarsy får du full valfrihet. den lös- och ditt företag? Kontakta Anders råd om vilka lösningar som fungerar i Kontakta a Candidator dator för ett ks kostnadsfritt dfrrittf förslag! Exempel företagspaket: e t iphone 4 alt. HTC Desire HD, mobil telefonväxee l, och fri mobilsurf. Du behåller givetvis ditt gamla nummer. Fast pris med iphone: 559:-/mån Fast pris med HTC: 449:-/mån (Gäller vid 24 mån avtal. Priser avser per användare exkl moms.) C andidd ator är ett väletablerat och heltäckande IT-företag s om sysselsätter drygt 40 medarbetare i Alingsås o ch Vara. Vårt mål är att skapa lång- m siktiga relationer som bygger på ömsesidighet och förtroende partnerskap där vi skapar värden för våra uppdragsgivare genom att leverera lösningar som ger affärsmässiga fördelar. Vår kompetens inom IT/ IT/telefoni/kommunikation. Så oavsett om du behöver en enklare eller en mer avancerad telefonilösning som är integrerad med din IT-miljö så har vi på Candidator lösningen för just dina behov. Vi samarbetar /systemintegration gör attt vi kan har ett med alla stora operatörer på marknaden spännande helhetserbjudande inom och förutom ett brettt utbud av tjäns- ter och produkter så erbjuder vi service, support, installa tion, tillbehör och givetvis alla de mobila och fastaa telefoner som finns på marknaden. make IT simple! Candidator AB Telefon Affärskuriren

6 När du ska försäkra gods Transportförsäkringar behövs tecknas av företag som handlar med varor och eller ombesörjer transport och distribution av dessa. Transportörer och speditörer som hanterar eller fraktar gods för annans räkning har ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Det är viktigt att veta när risken övergår mellan olika företag. När det gäller affärstransaktioner där varor förmedlas är det mycket viktigt för de inblandade företagen funderar på vem det är som har intresse av försäkring, hur omfattande den ska vara och på vilka villkor den ska tecknas. Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. För oss som handlar mest med försäkringar inom Norden och oftast på en regional marknad. Då är det ofta som en tran sport försäkringen ingår i företagsförsäkringen, förklarar Karl-Johan Karlsson, Dina Försäkringar, Alingsås. Om eget företag fraktar egna varor är godset försäkrat upp till två basbelopp, förklarar han. Det handlar om att göra en värdering av avtalsvillkoren och också att värdera risken i vad som kan hända med godset. Det är viktigt att försäkringstagaren värderar risken så att vi kan skräddarsy för varje enskilt fall, menar Karl-Johan Karlsson. Trea för vårbudgeten FöretagarFörbundets medlemmar är besvikna på att de inte ges fler möjligheter att bidra till full sysselsättning. Budgeten skulle ha presenterat fler reformer för att stärka villkoren för de som efterfrågar arbetskraften, säger FöretagarFörbundet. Skattelättnader för utgifter för forskning och utveckling är bra men mycket viktigt är också skattelättnader för att lyckas ta sitt nästa utvecklingssteg. Förbättringar inom 3:12-regelverket och sänkt restaurangmoms välkomnas med öppna armar, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet. Forskning och utveckling är viktigt för ett konkurrenskraftigt Sverige, men det är ingenting som gör att vi får fler i arbete här och nu. Småföretagarnas enskilt högsta önskan är en sänkt arbetsgivaravgift och därefter ett slopat sjuklöneansvar. Om de förslagen funnits med i budgeten, skulle det skapa jobb redan i eftermiddag, säger Camilla Littorin. Regeringen vill också se över villkoren för landets enskilda näringsidkare i syfte att göra det lönsammare att driva företag. Toppen att man äntligen ser värdet i egenföretagarna. Det är de värda, de står för femton procent av förädlingsvärdet i BNP, kommenterar Camilla Littorin. FöretagarFörbundet har länge drivit frågan om sänkt restaurangmoms och gläds nu med sina medlemmar inom restaurangoch cateringbranschen. Tusentals småföretagare kommer att jubla om det blir en halvering av momsen. Vi har jobbat hårt för att restaurangmomsen ska halveras och förslaget är ett steg i rätt riktning för fler jobb. Inte minst för alla arbetslösa ungdomar, avslutar Camilla Littorin. Chefen förstår inte 80-talisterna I en undersökning som Kompetensgalan gjort ihop med Kairos Future om 80-talisterna konstateras att chefen inte förstår 80-talisterna. Svenska chefer anser att 80-talister ställer krav på en annan typ av ledarskap jämfört med tidigare generationer. Undersökningen visar att nära två tredjedelar (65 procent) av Sveriges 80-talister anser att det är viktigt att göra karriär under sitt arbetsliv. Dock är endast hälften (51 procent) av Sveriges chefer medvetna om detta. De unga är däremot inte särskilt intresserade av att bli chefer. Hälften (48 procent) av de unga säger att de inte har något behov av att bli chefer under sin karri är. Enligt cheferna ställer de unga 80- talisterna, idag mellan 20 och 30 år, krav på en annan typ av ledarskap. Framförallt är de unga mer ifrågasättande och har ett större behov av beröm och uppmuntran. Enligt cheferna är karriären inte så viktig för de unga och de unga vill inte själva bli chefer. Önskan hos de unga att bli chef har enligt 42 procent av cheferna minskat under de sista 5-10 åren. Enligt drygt hälften av cheferna är de unga mindre villiga att göra privata uppoffringar då det krävs i arbetet. Och endast 40 procent av de unga känner lojalitet mot sina arbetsgivare. Hela 34 procent kan tänka sig att byta jobb under det kommande halvåret. Är generaliseringar överförbara Affärskuriren ställde sig frågan om detta är sant, och lät tre erfarna chefer fundera över några frågor. Frågorna vi ställde var: 1) Vilken generation tillhör du själv? 2) Hur länge har du varit chef? 3) Vad är det svåraste med att vara chef? 4) Har du personalansvar? 5) Om ja på fråga 4, vad är din största utmaning som personalansvarig? 6) Undersökningen ovan talar i sin förlängda form om 80-talisterna som generationen "ung och bortskämd". Har du några 80-talister anställda? 7) Hur ser du på den generationen? 8) Är det stor skillnad mellan generationer (förenklat sammanfattar vi dem decennievis, 40-talister, 50-talister etc)? Yngre bevakar sina rättigheter Hans Arvidsson har under många år drivit Arvidssons Tandtekniska. Han svarade så här på frågorna. Jag är 40-talist och jag har varit chef i 40 år. Det svåraste med att vara chef är att få medarbetare att gå åt samma håll som man själv vill. Att inte behöva ge order utan att istället övertyga. Jag har inget personalansvar längre, och just nu har vi inga 80-talister anställda i företaget. Jag tycker det är rätt stor skillnad mellan generationerna. Yngre människor bevakar sina rättigheter noggrannare än vi äldre, menar Hans Arvidsson. 80-talisterna är sköna Ann-Christine Hagberg är chef för IT Service Desk Nordic på Posten Norden AB. Hon är född i slutet av 1969 och ser sig som både 60- och 70-talist. Hon har varit chef sedan Det svåraste med att vara chef är kommunikation. Alla har olika behov av kommunikation och föredrar olika sätt, personligt, mail, webb. Hur man än gör så är det alltid någon som inte sig tillräckligt informerad. Att motivera medarbetare, som egentligen borde vara någon annanstans, till att ändå göra ett bra jobb är också en utmaning, säger Ann-Christine Hagberg. Hon är personalansvarig nu och ser som sin största utmaning att, i den organisation hon har nu, kommunicera, motivera och att hinna med att vara synlig i organisationen. Hon har 80-talister i sin organisation. Personligen tycker jag det är lättare att arbeta med unga oförstörda än med talister, som ångrar att de inte gjorde något av sitt liv tidigare. 80- talisterna tar chanser och är inte rädda för att ta ansvar för sina liv. För dem är inte världen så stor. De äldre som, av någon anledning, har fastnat i sina liv har en tendens att tycka att arbetsgivaren ska fixa allt. Eget ansvar tas inte i så hög grad som hos 80-talisterna, menar Ann-Christine Hagberg. Jag tycker 80-talisterna är sköna som fattar att jobbet inte är allt här i livet - utan EN viktig del i det, avslutar hon. Mer omogna idag Klas Åkerlund. Teamkraft AB, är 40-talist. Han arbetade som chef inom Ericssonkoncernen, på Almi Företagspartner Älvsborg, och därefter har han varit chef över sig själv, men arbetat som konsult i organisationer med mycket personal. Det svåraste med att vara chef är i början osäkerheten, mot slutet de dolda förväntningarna och att styra det egna agerandet till att balansera kravställande och stöd till medarbetarna, menar Klas Åkerlund. I mitt konsultarbete har jag lett stora förändringsprocesser, coachat chefer och jag ser den största utmaning som personalansvarig är att få medarbetarna att se sitt eget ansvar för tolkning av situationer, sina ageranden och de konsekvenser önskade och oönskade som blir, betonar Klas Åkerlund. Jag har mött 80-talisterna, som undersökningen handlar om, hos kundföretag de senaste femton åren, och jag ser dem som alla unga i alla tider. De har höga tankar om sin förmåga och fokus på egna behoven, menar Klas Åkerlund. Han gillar inte generaliseringar överhuvudtaget, och menar att det är större skillnader mellan två män än mellan en man och en kvinna i genomsnitt. Skillnaderna mellan individer är alltid större än mellan de eventuella kategoriseringar vi väljer att göra det må handla om ålder, kön eller etnicitet. Men visst finns åldersskillnader på grund av olika livserfarenhet och situation i livet, men med stor spridning, säger han. Sedan tycker jag att 20-åringar i dag är mycket mer omogna och mindre ansvarstagande än när jag själv var där. Jag fick mina barn mellan 23 och 30 års ålder, mina barn har fått sina mellan 30 och 40. Så visst är samhället annorlunda, säger Klas Åkerlund, med glimten i ögat. Sammanställt av Anna-Karin Jansson Hans Arvidsson, Arvidssons Tandtekniska, är fyrtiotalist. Han tycker att det svåraste med att vara chef är att få medarbetare att gå åt samma håll som man själv vill. Att inte ge order utan att istället övertyga. Foton: Anna-Karin Jansson Klas Åkerlund, Teamkraft AB, konstaterar att skillnaderna mellan individer alltid är större än mellan de eventuella kategoriseringar vi väljer att göra det må handla om ålder, kön eller etnicitet. Ann-Christine Hagberg, Posten Norden AB, Alingsås, är 60-talist, på gränsen till 70-talist, Hon tycker att 80-talisterna är engagerade, motiverade och ej rädda för förändringar. 6 Affärskuriren 2011

7 Hyr bil billigt! Person & lastbil, Minibuss, Släp SÄKERHET I CENTRUM Alingsås enda auktoriserade låssmed För din säkerhet arbetar vi med alla på marknaden ledande fabrikat auktoriserad låssmedsmästare med Mästarbrev välutbildad personal med Gesällbrev behörig ingenjör inbrottslarm trygghet genom ansvarsförsäkring rekommenderas av Stölskyddsföreningen licensierad för på marknaden ledande låsfabrikat NU 42 ÅR I ALINGSÅS UTAN AVBROTT Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Kungsgatan 47, Alingsås T-SHIRTS 29: /st 12-pack/färg. 100% bomull. Europas mest sålda T-shirt. Prowear.se är en e-handelssajt inriktad på de bästa varumärkena för arbetskläder, profi lkläder och arbetsskor för företagare och privatpersoner. Totalt fi nns över produkter i företagets sortiment av de bästa varumärkena på marknaden! Vi har ett brett sortiment, bra priser och snabba leveranser. Välkommen in på prowear.se och fyll kundkorgen med sommarpresenter till trevligt låga priser! Kungsgatan 25, Alingsås. Kundservice är öppen vardagar kl Tel Affärskuriren

8 Företagsklimatet ner eller oförändrat i Mittenälvsborg Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat visar inga positiva siffror i Västsverige. Alingsås föll från 23:e plats förra året till 50:e plats i år, ett ras på 27 placeringar. Vårgårda föll sju placeringar till 18:e plats. Lerum rasade femton placeringar, Essunga backade fjorton placeringar och Herrljunga stannade på 37:e plats. Går vi ytterligare ett steg utanför mitten - älvsborg finner vi att Ale kommun rasade 59 placeringar. Bollebygd och Trollhättan gick dock fram i rankingen. Rankingen beräknas på tre delar: statistik, enkätsvar från företagare och företagarnas samlade omdöme om företagsklimatet. Alla tre delarna väger var för sig lika tungt. Inga topplaceringar När det gäller statistiken handlar det om kommunal skattesats, hur stor del av kommunens verksamhet som ligger på entreprenad, andelen företag och nyföretagande i förhållande till antalet invånare, hur många som arbetar och hur stor andel som finns inom privata näringslivet. Alingsås ligger på 102 till 159:e plats bland Sveriges 290 kommuner i de statistiska delarna. Essunga kommun ligger på 43:e till 176:e plats där nyföretagandet har den bästa placeringen. I Lerum ser statistiken bättre ut. Här hamnar kommunen på 32 till 80 plats men här drar dock andelen företag ner. Här ligger Lerum på 257:e plats bland Sveriges 290 kommuner. I Vårgårda ligger man mellan plats 64 och 168 i statistiska delarna. Andel i arbete ser bra ut med 31:a plats i Sverige. I Herrljunga drar statistiken ner resultatet. Här hamnar man på 70 till 229 plats där andelen verksamhet utlagd på entreprenad ligger på bottenplaceringen. Från plats 1 till 55 på tre år Alingsås har legat stadigt senaste åren mellan 20 och 24:e plats. I år föll kommunen dock 27 placeringar ner till 50:e plats. När det gäller enkätsvaren faller Alingsås på alla områden utom kommunala tjänstemäns attityder till företagande, medias attityder samt tele- och IT-nätet. Största tappet jämfört med föregående år är hur kommunen tillämpar lagar och regler. Här åker Alingsås från 29:e till 86:e plats bland Sveriges kommer ( 57). När det gäller konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag hittar vi Alingsås bottenplacering, på 133:e plats ( 53). Kommunens service till företagen och tillgången på relevant kompetens kanar också ner 29 placeringar vardera. Beträffande relevant arbetskraft ligger Alingsås på plats 55 i år vilket ska jämföras med att kommunen låg på första plats i landet Då var det lättast att hitta relevant kompetens i Alingsås i hela Sverige. Kommunen konkurrerar mer Vårgårda har legat stadigt under senare år. Som bäst en niondeplats (2008) och som sämst 15:e plats (2009). I år föll man sju placeringar från förra årets elfte plats till 18:e. Här placerar företagarnas svar Vårgårda på plats 1 till 15 i landet på alla punkter utom tre. Det som drar ner är väg-, tåg- och flygförbindelser (plats 69), tele- och IT-nät (76:e plats) Ranking 2011 Alingsås/Vårgårda med kranskommuner Antal ändrade Kommun placering i år + 14 Bollebygd Vårgårda / 0 Herrljunga Alingsås Essunga Lerum Trollhättan Ale och konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag, där kommunen i det sistnämnda exemplet gått från en femteplats till 38:e plats. Allra bäst ligger Vårgårda när det gäller medias attityder till företagande. Här hamnar man på första plats i landet (Alingsås ligger på fjärde plats). Kommunala tjänstmäns attityder får också mycket bra betyg, och lägger Vårgårda på en åttonde plats. Ros och ris I Herrljunga är totalplaceringen oförändrad i år. När det kommer till enkätsvaren finns det dock förändringar. Största hoppet är bakåt 44 placeringar när det gäller uppfattningen om tåg-, väg- och flygförbindelser. Också tillgången till relevant kompetens backar ( 30). Herrljunga går dock även på plus. Största hoppet framåt gäler kommunens tillämpning av lagar och regler (+22) och medias attityder till företagande (+19) till 14:e plats i landet. I Essunga är det största på plussidan företagarnas uppfattning om tele- och IT-nätet (+44) och kommunens konkurerns med egna verksamheter mot privata företag (+33). Sämst gick det för Essunga när det gäller tillgången till relevant kompetens ( 28) och kommunala tjänstemäns attityder till företagande ( 24). När det gäller Lerum tappar de hela 95 placeringar när företagarna tycker till om kommunens verksamheters konkurrens med privata företag. Medias attityder till företagande föll 73 placeringar och kommunala tjänstemännens attityder till företagande med 60 placeringar. På plussidan finns kommunens tillämpning av lagar och regler (+63) och tele- och ITnätet (+23). Sammanfattande När företagarna i kommunerna sätter ett samlat omdöme på företagsklimatet hamnar Vårgårda i topp i mittenälvsborg på 14:e plats bland Sveriges kommuner ( 5 placeringar jämfört med föregående år). Herrljunga följer därefter med plats 26 ( 9), Alingsås på 56:e plats ( 31), Essunga på 86:e plats ( 37) och Lerum på 112:e plats ( 10). Nu återstår att se vad kommunerna tar för grepp för att förbättra sitt företagsklimat till nästa års ranking. Anna-Karin Jansson Dags att anställa sommarvikarier För ungdomar under 18 år gäller särskilda regler när det gäller deras arbetstider, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. et är viktigt att tänka på när det är dags att anställa sommarvikarier. Det är också viktigt att tänka på de särskilda reglerna vad gäller anställningsvillkor och semesterförmåner för korttidsanställda. Det finns flera olika regelverk som måste beaktas när det gäller anställning av sommarvikarier. Det gäller till exempel vilken anställningsform som ska avtalas, rätten till sjuklön och vilket skatteavdrag som ska göras. Särskilda regler om arbetstid och arbetsuppgifter Vad gäller arbetstidens längd och förläggning finns särskilda regler för ungdomar som inte har fyllt 18 år, detta framgår av Arbetsmiljö - verkets särskilda föreskrifter för minderåriga. Arbetsuppgifterna för ungdomar mellan 13 och 15 år får endast avse enkla och ofarliga sysslor. Vissa arbetsuppgifter får aldrig utföras av minderåriga. Exempel på detta är arbete på hög höjd samt arbete med speciella maskiner och farliga ämnen. För minderåriga som inte har fullgjort sin skolplikt, alltså inte avslutat grundskolan, krävs alltid att förälder eller vårdnadshavare ger sitt tillstånd till det aktuella arbetet. Om arbetet omfattar mer än fem skoldagar per termin krävs dessutom tillstånd från skolledningen. Minderåriga som inte har gått klart grundskolan måste också få en sammanhängande ledighet från både skola och arbete i minst fyra veckor. Anställningsregler för korttidsanställda För tidsbegränsat anställda gäller särskilda anställningsformer enligt lagen om anställningsskydd, (LAS). Det kan vara fråga om vikariat då semesterlediga ska ersättas eller allmän visstidsanställning om det är fråga om extraarbete som ska utföras under sommaren. Omfattas företaget av kollektivavtal kan detta ha särskilda regler för korttidsanställningar. Om en anställning är avtalad för en period om mer än tre veckor ska denna bekräftas skriftligen. Bekräftelsen ska lämnas till den anställde senast inom en månad efter att anställningen påbörjades. Semesterförmåner för korttidsanställda Även korttidsanställda har rätt till semesterledighet. Om anställningen är avtalad för en period om längst tre månader kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att någon semesterledighet inte ska förläggas. Oavsett hur kort anställningen är ska semesterersättning ges med lägst 12 procent, detta framgår av semesterlagen. Semesterersättningen kan enligt kollektivavtal eller företagets egna regler uppgå till ett högre belopp. Semesterersättningen får inte räknas in i lönen utan ska redovisas separat. Sjuklöneregler Alla anställda har rätt till sjuklön redan från och med den första anställningsdagen. En förutsättning är dock att den avtalade anställningstiden är minst en månad. För den som är anställd för kortare tid än en månad krävs dock att anställningen har pågått 14 kalenderdagar i följd. Om en person har återkommande anställningar hos samma arbetsgivare ingår i princip även tidigare anställningstid i beräkningen av 14-dagarsperioden. Detta gäller dock under förutsättning att det inte har gått längre tid än 14 kalenderdagar mellan de olika anställningarna. Skatteavdrag för studerande När det gäller ersättningar till studerande och skolungdomar med tillfälliga anställningar under lov med mera finns särskilda regler för skatteavdrag. En arbetsgivare behöver under inkomståret 2011 inte göra något avdrag alls om den studerandes årsinkomst beräknas understiga kronor för hela året. Kerstin Larsson, Tholin & Larsson, ger tips inför sommarens semesteranställningar. Tänk på att den arbetsgivare som är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan alltid begära att den anställde lämnar ett särskilt beslut om jämkning (ändrad beräkning) från Skatteverket istället för det aktuella intyget. Det kan hända att den studerande kommer att tjäna mer under året än vad han intygade från början. Det ursprungliga beslutet om jämkning kan också bli fel av samma anledning. För att få den preliminära skatten korrekt beräknad för hela året bör den anställde i ett sådant fall få ett beslut om jämkning. Annars ska skatteavdraget göras enligt tabell. 8 Affärskuriren 2011

9 är ett komplett förvaltningsföretag i fastighetsbranschen. DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Komplett fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Vi skräddarsyr allt efter era specifika behov: Skötsel Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Sven Prytz Tel När det gäller privatpersoner tar vi även hand om allt inom mark- och trädgårdsanläggning För mer info se vår hemsida Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Tel Kristineholmsvägen 8, Alingsås. Tel Försäljning Reservdel/tillbehör Kundmottagning verkstad Öppet: Vardagar Lördagar Affärskuriren

10 Alingsås Värme och Kyla En trygg och trevlig bekanskap Service Installation Projektering Industri och datakyla Komfortkyla Restaurang och storkökskyla Kyl och frysrum Värmepumpar för industri och fastigheter Jour alla dagar Stråhles Allé 1 (mitt emot MC Donalds) FASTIGHET CENTER Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel Affärskuriren 2011

11 Kungälvs Rörläggeri i Alingsås Stående från vänster Ulf Hagström, Ingemar Klasson, Björn Nordlund. Sittande från vänster Ulf Andersson, Magnus Magnå. Allt inom VVS och sprinkler Några av våra samarbetspartners: Fabs Alingsåshem Alingsås Kommun Lerums Kommun Kristineholmsvägen 10 A, Alingsås Tel Affärskuriren

12 Vad krävs för att företaget ska växa? Vad är avgörande för att ett företag ska växa, frågar Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), och svaren är många. BRG, Business Region Göteborg, är ett kommunalt bolag som arbetar med affärsutveckling. Vi arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Vi hjälper så väl befintliga företag som ny - etableringar i deras ambitioner att växa, säger hon. Svaren hon får på vad som är avgörande för att ett företag ska växa är allt från affärsidén, timingen och marknadsföringen till rätt laguppställning, finansiella resurser, vilja och engagemang. Expedition Framåt Ett av BRG:s verktyg nu är Expedition Framåt, där fokus ligger på kompetensutveckling för tillväxt. Vi har ett tillväxthjul som handlar om att företaget måste ha en unik affärsidé, ordning och reda i bolaget, rätt paketering och säljlösning, fokus och ledarskap, rätt inställning, kunna få extern hjälp och satsa på vinnande kunskap. Allt hakar i varann och blir ett hjul där man behöver fokusera mer på vissa saker, beskriver Anna-Lena Johansson. Företag lever av vinnande kunskap, slår hon En expedition kräver en idé, vilja och ledarskap. Sedan förbereder vi oss, sätter mål, visar mod och handlingskraft och vi samarbetar. fast. Finns inte det är det svårt att växa, kanske ens att överleva. Det måste också vara ordning och reda i företaget. Ägarna måste gemensamt vilja samma sak och det ska finnas tydliga mål och värderingar, betonar Anna-Lena Johansson. Till det kommer självklart rutiner, struktur, likviditet, god ekonomi och förmåga att bedöma risker. Jag tror att mycket handlar om att man måste vilja att växa. Sedan är det viktigt att fokusera på tre, fyra mål och ge strategifrågorna tid, säger Anna-Lena Johansson. Att skapa rätt organisation och ges tid att arbeta med ledarskapet är andra viktiga delar i ett företag under tillväxt. När vi kommer till rätt inställning handlar det om engagemang. Ett företag som vill växa måste ha medarbetare med rätt attityd, konstaterar hon. Det måste också finnas en förändringsbenägenhet. Många känner sig trygga i status quo, och förändring leder till oro. Växa är utmaningen Det handlar om företagskulturen och vilka värderingar ledningen satt hos och tillsammans med medarbetarna. Jag ser Expedition framåt som en resa. En expedition kräver en idé, vilja och ledarskap. Sedan förbereder vi oss, sätter mål, visar mod och handlingskraft och vi samarbetar, sammanfattar Anna-Lena Johansson. Utmaningen är att nå sitt mål, att växa som företag och att växa som ledare. Expedition Framåt passar för såväl soloföretagaren som för företag med anställda. Att satsa på tillväxt i sitt företag är en investering för framtiden, och det gäller att ta sig tid att arbeta med framtidsfrågorna för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av företaget, betonar Anna-Lena Johansson. Anna-Karin Jansson Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg AB (BRG), arbetar bland annat med kompetensutveckling för tillväxt. Foto: Anna-Karin Jansson En oslagbar kombination Garageportar från Te eckentrup och automatik från Aperto. Kontakta Porttjänst för offert eller mer information. DÖRRAR & PORTAR FÖR VILLA L OCH INDUSTRI I TECKENTRUP.SE E 12 Affärskuriren 2011

13 Bud Lagerhotell Skräpbingar Flytt Grus Jord Godstransporter Pellets Anläggnings- och kranbilstransporter GRÄVER LYFTER TRANSPORTERAR Sävelundsgatan 10 B Alingsås Tel Fax Nu är det dags för en ny uppvisning i bilteknologi där effektiviteten når helt nya höjder parallellt med njutningsfaktorn. Välkommen in och prova ut. Snabba fakta: Minskad vikt, ökad styrka och effektivitet Högre effekt, lägre förbrukning/utsläpp Start-stopp-system, Drive select 2.0/3.0 TDI/3.0 TFSI, hk quattro med centrumdifferential Bl. förbrukning från 4,9 l/100 km Lättare och styvare unik konstruktion av aluminium och höghållfast stål. Starkare och effektivare motorer från 0,49 l/mil. A6 2.0 TDI från ))/$&&& ah ) $&J<I?g\h* -)$/&& ah Leasing: \ h ( $&-& %c d Förmånsvärde: \ h( $(' -%c d Skruva upp förväntningarna. Nya Audi A6. BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 4,9-8,2 L/100 KM. CO2 UTSL G/KM, MILJÖ EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. LEASING EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO PER MÅN VID 50% MARGINAL SKATT. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. Häradsvägen/Boråsvägen Alingsås Affärskuriren

14 Västsverige störst på export Västsverige är fortfarande störst när det gäller varuexport, men Stockholm är på god väg att komma ikapp. Det visar siffror från Handelskammaren, som nu hoppas på bildandet av ett industripolitiskt råd. Västsvenska Industri- och Handelskammaren har låtit Statistiska Centralbyrån ta fram siffror över varuexporten på regional nivå. Dessa visar att nedgången i den västsvenska ekonomin blev mer långvarig än väntat. När jag träffar företagare i regionen hör jag om en ekonomi som har vänt och jag märker en bred optimism bland företagsledarna. Men statistiken talar delvis ett annat språk. Västsverige har ännu inte hämtat hem det vi tappade under krisåren, säger Johan Trouvé som är vd för Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Statistiken visar att Västra Götaland alltjämt är Sveriges främsta län när det gäller varuexport. Värdet av den varuexport som går att härleda till Västra Götaland, uppgick under år 2010 till 248 miljarder kronor. Ökningen blev därmed 10 procent jämfört med lågkonjunkturåret 2009, men såväl Stockholms län och riket som helhet noterar en större uppgång. När vi började följa varuexportens utveckling på det här viset brukade vi säga att Västsverige stod för nästan lika mycket export av fysiska varor som Skåne och Stockholmsregionen tillsammans. Så är det inte längre. Skillnaden mellan storstadsregionerna minskar, säger Johan Trouvé. Under 2010 lyckades västsvenska företag bara hämta tillbaka hälften av den dramatiska nedgång som drabbade regionen under Sänkta skatter och utökad avdragsrätt Regeringen aviserar skatteförslag som berör egenföretagare och fåmansdelägare. Detta kommer i höstens budgetpropositionen. Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs. Det innebär att skatten sänks med cirka kronor per år för de som berörs av förslagen. Det förhöjda grundavdrag för pensionärer höjs likaså. Skattesatsen för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) sänks från 25 procent till 20 procent. Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år (el- och gasbilar) till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Ändringar i 3:12-reglerna Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp från den 1 januari En takregel för beskattning i inkomstslaget tjänst till 100 basbelopp finns idag endast för kapitalvinster. Nu föreslås en motsvarande Jobbskatteavdraget förstärks och gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs i höstens budgetproposition. begränsning för utdelningar som ska beskattas i tjänst. Stopp för vissa upplägg 1. För att förhindra att förenklingsregeln används i skatteplaneringssyfte föreslås att en andelsägare bara ska få använda sig av förenklingsregeln i ett företag. 2. För att förhindra att upplägg inte sker med kapitaltillskott som inte är varaktiga så ska underlaget för årets gränsbelopp minskas med kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. 3. För att förhindra upplägg med bolag som i princip bara har ett löneunderlag så begränsas det lönebaserade utrymmet om en andel förvärvas av en fysiker under löneunderlagsåret så att bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts räknas in i löneunderlaget. Räntefördelning för egenföretagare Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs Bertil Båvall, skatteexport på Tholin & Larsson, skriver om höstens budgetproposition och vad den innebär för egenföretagare. med 0,5 procent till 5,5 procentenheter för att behålla balansen mellan enskilda näringsidkare och fåmansdelägare. Expertskatten förenklas. En anställd med en lön som överstiger två prisbasbelopp per månad förutsätts ha den kompetens som krävs för att expertskatt ska ges. Avdragsrätten för forskning och utveckling utvidgas. Avslutningsvis aviseras också en höjning av skatten på tobak och alkohol. Bertil Båvall Skyltar För lysande varumärken Tak- och väggplåt Lagerförsäljning till hämtpriser Hängrännor och stuprör. Skruv, beslag, tätningsband, korrugerad plast. Nu även: Portar och dörrar. Stål: Balk, konstruktionsstål och armering m.m. HÖG KVALITET TILL LÅGA PRISER! Per Håkansgården Tel , Öppettider Tråvad Fax Mån tor 8 17, fre Mob lör RING ÖSTADS SÄTERI Grus- och bergprodukter Skyltar, storformatsreklam & dekor Vårgårda Måndag fredag Affärskuriren 2011

15 «±ª½ ª±»ª μªº ª ¹ijİİĸ ³º²ª ĵè ³¾ ± ³¹ Bästa affärsresebyrå 2010 ²¾ ª¹ º¹ º ¹³ ³ ³ È Petra Maria Spara tid och pengar! Karin μijiiĸı Ķ º¹ º ¹³ ³ ² ³ È ı IJ «$ μ IJıĴ ĺii μ$ij$ńij$x!! ĵ$ıiiiii X! $X$!! X!!X Ų!IJ$μ ij$ ıij$ ij$!xx $Ĵ ĺ ıii! IJ $ıijķ $! Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås. Tel Öppettider: Mån tors Fre Lördag Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 18 Affärsresor en företagsutmaning 2011! Torsdag 1 september på Vårgårda GK 27 bollar med 4 spelare/boll + 1 markör. SPELFORM LAG bästboll, de 3 bästa scorerna räknas. SPELFORM INDIVIDUELL poängbogey Uppstart First Hotel Grand, kaffe & fralla, genomgång av spelregler, presentation av lagen och utdelning av scorekort Avresa från Grand med buss till Vårgårda GK Shotgunstart Vårgårda GK, aktiviteter & lunch på banan Avresa Drink i baren Middag med underhållning, prisutdelning Pris: 4800:-/lag 5 personer. Inkluderar alla måltider, golfspel, transporter, välkomstdrink, middag och underhållning. SAMARBETSPARTNERS Hotellrum: 800:-/enkelrum 1065:-/dubbelrum Pris exkl moms BOKNING: Via telefon/mail till Barbro Modin , FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Alingsås Affärskuriren

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Mål för att veta färdriktningen

Mål för att veta färdriktningen Gästkrönikören: Lön och belöning som gör skillnad Sidan 2 Per H Börjesson gästföreläser i Alingsås. Sidan 4 USB-användning har blivit säkerhetsrisk. Sidan 6 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3

Läs mer

Vi får aldrig sluta vara nyfikna

Vi får aldrig sluta vara nyfikna Du är, har alltid varit och kommer alltid att vara presentationen. Sidan 2 Att lyckas som extern VD. Sidan 6 Många spännande bokutgivningar. Sidan 14 till företagare i mittenälvsborg Årgång 2 Nummer 6

Läs mer

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden Gästkrönikör: Hans Åkerblom Sidan 2 Vad är en Personalbil och när är det en intressant lösning. Sidan 4 Vad kan man skriva om arbetsgivaren på facebook? Sidan 8 till företagare i mittenälvsborg Årgång

Läs mer

Tema IT om moln och mobilitet

Tema IT om moln och mobilitet Krisavtal kan hjölpa företag att övervintra. Sidan 2 Bankerna ser på 2011 med tillförsikt. Sidan 6 Alingsåsförfattare uppmärksammas. Sidan 14 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer 1 2011 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Framgång är ingen slump

Framgång är ingen slump Debatt: Om kriminella bluffakturor Sidan 2 Lästips Om HQ Banks uppgång och fall Sidan 8 Spara på nytt sätt med investeringskonto Sidan 10 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 4 Nummer 1 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Handla med ditt forna hemland. Nytt projekt hos Almi.

Handla med ditt forna hemland. Nytt projekt hos Almi. Gästkrönikör Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren. Handla med ditt forna hemland. Nytt projekt hos Almi. Håll koll på dina skattereduktioner. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Allt fler företag växer

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

Att synas på nätet är a och o

Att synas på nätet är a och o Gästkrönikör Per Florén om att bli tagen för given. Sidan 2 Reder ut begreppen kring intjänande och semesterår. Sidan 4 Sponsring av förening ger bra företagsnätverk. Sidan 10 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE

Läs mer

Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6

Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6 Medveten kommunikation ger friskare arbetsliv. Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6 Inhyrda och anställda ska behandlas lika. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Fördelar med att köpa ett

Läs mer

Extern styrelse eller inte

Extern styrelse eller inte Gästkrönikör: Kaj Pedersen Sidan 2 Kommer revisionsplikten av avskaffas för små bolag? Sidan 6 Vi har haft stor nytta av externa styrelseledamöter. Sidan 9 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 2 Nummer

Läs mer

Varumärken är som fallskärmar

Varumärken är som fallskärmar Gästkrönikör: Muazzam Choudhurym VD MSC Konsult AB Sidan 2 Linc Sourcing är företagens inköps - avdelning i Kina Sidan 12 Elfi Elektrofilter satsar på produktion i Kina Sidan 14 till företagare i mittenälvsborg

Läs mer

Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 MITTENÄLVSBORG

Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 MITTENÄLVSBORG Gästkrönikör: Stefan Ekwing Sidan 2 Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 Köpa eller leasa? Vad är bäst för dig och företaget Sidan 8 9 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 1 Nummer 3

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Ny kontorsmodell blev succé direkt

Ny kontorsmodell blev succé direkt Gästkrönikör Marie Langwagen, Framtid Alingsås Tips till arbetsgivare inför semesterperioden Lästips TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ny kontorsmodell blev succé direkt I förra numret av Affärskuriren berättade

Läs mer

Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar.

Gasellföretag igen. Ny skattereform. Skatteförenklingsutredningen har lämnat förslag på stora förändringar. Var noga med vem som betalar Rotavdraget. Gasellföretag igen Nya regler inom arbetsrätten för arbetsgivare. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Rundabordssamtal om företagsklimatet Svenskt Näringsliv genomför

Läs mer

Expertspalt om konflikthantering. Sidan 4 MITTENÄLVSBORG

Expertspalt om konflikthantering. Sidan 4 MITTENÄLVSBORG Om ledningens betydelse för verksam verksamhet. Om löneväxling för anställda. Expertspalt om konflikthantering Sidan 4 Sidan 2 Sidan 4 MITTENÄLVSBORG Årgång 4 Nummer 4 2012 TILL FÖRET AGARE FÖR FÖRET AGARE

Läs mer

Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras

Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras Gästkrönikör: Kenneth Krantz Sidan 2 Bluffakturor omsätter över en miljard kronor. Sidan 6 Utmaningsrätten ger företag nya möjligheter. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 1 Nummer 4 2009

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Ledarskap i lågkonjunktur

Ledarskap i lågkonjunktur Ny lag hindrar svarthandel men drabbar småföretag Sidorna 10 11 Revisorn förvånad över avsaknad av styrverktyg i företag Sidan 6 Gästkrönikör: Finn Bitsch Björklund Företagarna Alingsås Sidan 2 Ny tidning

Läs mer