Tidningen Nr SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen Nr 2 2005 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND"

Transkript

1 Tidningen Nr Kettingfabriken i Loshult, ett industriminne som förvaltas och visas av Loshults hembygdsförening. Foto: Kerstin Arcadius INNEHÅLL Ständiga medlemmar ett problem? s 2 Hembygdsrally s 2 Hembygdsförsäkringen s 2 Brandskyddsarbete s 3 Kyrkvaktmästaranteckningar s 3 Arkivens dag s 3 Skadedjursbekämpning s 4 Killebergs Kettingfabrik s 4 Nationaldagsfirande s 5 Skog och historia i Skåne s 5 Café- och konditoridokumentation s 5 K-märkning av sanatorium? s 6 Mejeridokumentation s 6 Kansli-uppgifter s 7 Tidningen är sju sidor i utskrift. Skriv gärna ut flera ex och sprid! November 2005 Ansvarig utgivare: Per Stenmarck Redaktör: Björn Rosenberg SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

2 STÄNDIGA MEDLEMMAR ETT PROBLEM? Många föreningar har ständiga medlemmar, vars medlemsavgift en gång var till glädje i ekonomin men som med tiden istället innebär kostnader: för årliga utskick, egna avgifter till andra organisationer där man betalar per medlem etc. Flera föreningar har numera tagit bort denna form av medlemskap, dvs. man tar inte längre in ständiga medlemmar. Men de som redan har fått ständigt medlemskap är förstås kvar. Sveriges Hembygdsförbund har tagit upp den här problematiken i en av sina handledningar. Ni som är medlemmar i SHF kan konsultera nr 12 (2002) som heter Konsten att lösa juridiska knivigheter. I den behandlas frågan om ständiga medlemmar. I vårens nummer av Skånes hembygdsförbunds tidning planerar vi att ha en artikel om detta. Kerstin Arcadius De som på eftermiddagen körde längs Öresund fick en stark naturupplevelse. Man fick se fem tromber på en gång dra fram i Öresund. Ca 50 personer lämnade in sina tipslappar. Tre hade tolv rätt och utslagsfrågan fick fälla avgörande. Men det fanns säkert deltagare som tyckte att frågorna var för svåra och avstod från att lämna sina tipslappar. För räkningar som vi gjorde visade att ca 120 personer deltog på två eller flera platser. Utvärderingen gav styrelsen blodad tand. Det är redan beslutat att vi kör nästa år också och hoppas på bättre väder. Lars-Göran Persson Kullens hembygdsförening HEMBYGDSRALLY Under flera år har styrelsen i Kullens Hembygdsförening diskuterat hur kan vi öka intresset för Hembygdsföreningens verksamhet. Så väcktes frågan kan vi ordna ett rally så att alla våra 8 objekt blir besökta. Så blev beslutet vi tillsätter en kommitté som tittar på hur andra gjort och hur vi skulle lägga upp ett rally där också de objekt som inte är så kända kommer att besökas. Slutligen blev beslutet att vi anordnar ett rally. Minst fyra objekt måste besökas, utslagsfrågan fanns på ett objekt, max 12 rätt, tre frågor på varje ställe, om man besökte mer än fyra objekt fick den tävlande själv avgöra vilka objekt som skulle räknas. På varje objekt fanns det en person som skulle signera att man besökt objektet. Så skulle det fixas priser och det gick lätt. Vi betalade fyrahundra kronor för tretton priser. Första pris var en gourmémåltid på Rusthållaregården i Arild. Sen var priserna allt från keramik till karta över Kullaberg. Så var det dags för att tala om att det var Hembygdsrally, som man också kan kalla en tipsrunda. Annons i dagspressen och en artikel i ortspressen, lite flygblad i butiker och på anslagstavlor. Så var vi framme vid den 7 aug, Hembygdens dag, tipslapparna fanns på alla objekten, man kunde starta och avsluta på vilket av objekten som man önskade. Det var med viss spänning som vi klockan öppnade objektens portar. Den summering vi gjort visar att det var en ganska lyckad dag. Vissa av objekten hade aldrig tidigare haft så många besökare. Andra, de som år efter år är mest besökta, hade svårt att engagera besökarna att köra rundan. I medlemsavgiften till Sveriges Hembygdsförbund ingår en grundförsäkring som består av fem olika försäkringar. Ansvars-, styrelseansvar-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts-, och olycksfallsförsäkring. Om inte föreningen betalar medlemsavgiften till SHF (betalas via avgiften till det regionala förbundet) i tid, så omfattas man inte av grundförsäkringen. Utöver grundförsäkringen kan föreningen till en rimlig premie försäkra sina byggnader och sin lösegendom. Hembygdsförsäkringen är konkurrenskraftig både till innehåll och pris. För att inbrottsförsäkringen skall gälla krävs att byggnaderna uppfyller kraven i skyddsklass 1. Tänk också på att inför vintern inte ha för låg underhållsvärme så att vattenledningarna fryser med en vattenskada som följd. Alternativet är att tappa ur systemet under vintern, om inte hembygdsgården används. Det lönar sig att montera ett vattenlås en liten kostnad jämfört med vad en vattenskada kostar. Vissa skadeförebyggande åtgärder medför rabatt på försäkringspremien. Skicka in rabattformuläret senast den 31 oktober för att få rabatt på nästa års försäkringsfaktura. Alla ändringar i försäkringsbeståndet skall anmälas till försäkringskansliet. Mer information lämnas av det regionala förbundets försäkringsansvarige eller av försäkringskansliet. Hembygdsförsäkringen, Box 25, Träslövsläge. Tel:

3 HUR HAR VI I BARA HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING GJORT MED SBA (BRANDSKYDDSARBE- TET)? Föreningen äger en 35 m lång skånelänga med vasstak, klineväggar och allmoge som är byggnadsminnesförklarad. För byggnader med stora kulturhistoriska värden gäller att man skall arbeta systematiskt med egenkontroll. Detta skall vara dokumenterat och man skall rapportera till kommunen (senast 1 januari 2005). Hembygdsförsäkringen skrev även om det i ett utskick till föreningarna i december Hur har vi gjort då med SBA? Vi började med att gå igenom olika ställen på nätet där vi kunde hitta mallar och beskrivningar. Våra främsta källor har varit Svenska Brandskyddsföreningen (www.svbf.se), Malmö Stad (www.malmo.se!trygghet o Säkerhet!Systematiskt brandskydd) och Räddningsverkets Allmänna råd. Med hjälp av dessa har vi hittat en enkel och fungerande modell som följer rekommendationerna. Modellen består av följande fyra delar. 1. Brandskyddspolicy Styrelsen har fastställt en policy på 10 rader. Den anger vad som är viktigast att skydda. Det görs en allmän riskvärdering. Dessutom anges att det måste finnas en balans mellan brandskyddsarbetet och uppdraget att bevara en kulturhistorisk miljö. 2. Skriftlig redogörelse till Kommunen Här har vi använt den blankett som Svenska Brandskyddsföreningen utformat. När vi skickade in blanketten så bifogade vi även kopia av vårt dokumenterade brandskyddsarbete och protokoll från den senaste Checklista Internkontroll Brandskydd. 3. Dokumentation av Brandskyddsarbetet Dokumentationen ligger i stort fast mellan åren och finns i en speciell pärm som alla i styrelsen har tillgång till. I pärmen finns även brandskyddspolicyn. Eventuella ändringar beslutas av styrelsen. Vi följer de standardiserade rubrikerna: Ansvar Vem har ansvar för säkerheten i föreningen. Finns det någon tillsynsmyndighet. Organisation Namn på personer och vilken roll de har i säkerhetsarbetet. Utbildning Vilken utbildning skall ansvariga ha. T ex guider och vakter. Vem utbildar. Instruktioner och rutiner Utrymningsrutiner, uppsamlingsställe, kaffekokare, övernattning, rökning. Dokumentation av brandskydd Planritningar, utrymningsplaner, särskilda risker, vilket brandskydd finns. Drift och underhåll Kontroll och underhåll av brandskyddet t ex årliga besiktningar. Kontroll / Uppföljning / Tillbudsrapportering Rutiner för internkontroll, tillbudsrapportering. 4. Checklista, Internkontroll Brandskydd Här följer vi en av de standardiserade checklistorna. Lite formellt sker en besiktning av byggnaden. Ordförande är i detta fall brandskyddsansvarig medan två andra styrelsemedlemmar är kontrollanter. Den har inneburit t ex bättre skyltning, ändrad förvaring av brandfarliga vätskor, ändrade lås osv. Inga stora saker men flera små som gör att vi idag känner att vi har en lägre risknivå. Det strukturerade sättet att arbeta gör att brandskyddet kan hanteras relativt enkelt av styrelse och de ansvariga. Svårigheten ligger fortsatt i överväganden kring risker, brandskydd och bevarande. Anders Menander Bara härads hembygdsförening KYRKVAKTMÄSTAR- ANTECKNINGAR Skånes hembygdsförbund har uppmärksammats på att det förekommer att kyrkvaktmästare för anteckningar i sitt arbete om kyrkan och dess historia, kyrkogården, begravda personer m.m. och att det är tveksamt om dessa blir bevarade. Med det intresse för gravstenar och kyrkogårdar som vi märker i Skånes hembygdsförbund vill vi vidareföra detta tips om ett kanhända värdefullt källmaterial. K. A. ARKIVENS DAG 12 NOVEMBER Det ska vi fira är temat för årets Arkivens dag. I arkiven finns spännande material som visar hur människor har firat högtider och bemärkelsedagar under olika tidsepoker. Under en gemensam öppet-hus-dag på landets arkiv presenteras firande sett genom arkivens material. Passa på och besök landsarkiv, folkrörelsearkiv, kommunarkiv och hembygdsföreningars arkiv. Det samlade programmet finns att läsa på Riksarkivets hemsida: dag Pia Sander 3

4 VAD GÖR MAN FÖR ATT MOTA SKADEDJUREN?? Nyckelordet är Samordnad skadedjurskontroll (IPM). Släpp inte in djuren tillsammans med föremål som förvärvats till samlingarna, utan gör en karantän. Inspektera samlingarna regelbundet, använd klisterfällor för övervakning, försök förvara föremålen överskådligt, håll rent, så att inte härdar döljer sig i omgivningen, se till att inte gnagare kan ta sig in genom hål vid rörgenomdragningar eller att fåglar kan bygga bo på vinden. De är några av de förebyggande åtgärder som ingår i IPM. PRE-MAL, de svenska museernas, arkivens och bibliotekens skadedjursgrupp har arbetat med forskning och undervisning om skadedjursproblem i samlingar sedan 20 år tillbaka. För att kunna tackla problemet från olika aspekter är gruppen sammansatt av personer med skilda specialiteter, såsom konservering av textil, trä, papper och djur, entomologi och yrkesmedicin. Gruppen leds från Naturhistoriska riksmuseet. När man bekämpar skadedjur är det viktigt att föremålen inte skadas och att människorna som arbetar med samlingarna inte utsätts för hälsorisker, därför är forskningen inriktad på ogiftiga bekämpningsmetoder, såsom frysning, värme och låg syrehalt. PRE-MAL ger service till museer och andra institutioner med samlingar. Du kan kostnadsfritt få hjälp med artbestämning av förmodade skadeinsekter och rådgivning om åtgärder. Gruppen arrangerar konferenser, kurser, seminarier och workshops. Två böcker har getts ut: Åkerlund, 1991, Ängrar finns dom? och Åkerlund, Flato & Hellekant 1998, Från silverfisk till hälsorisk. samt en undervisningsvideo. Dessa och klisterfällor kan köpas från PRE-MALs sekretariat. Besök gärna PRE-MALs webbsida Där hittar du bl.a. Pandoras Ask, som visar hur man arbetar med Samordnad skadedjurskontroll (IPM) i samlingar. Där finns också en databas i access, för dokumentation av fångster och åtgärder. Den kan du ladda ner gratis från Internet. PRE-MAL har förärats EUs kulturarvspris Europa Nostra Award 2004, för sitt arbete. Monika Åkerlund DOKUMENTÄR OM KILLEBERGS KETTINGFABRIK Killebergs Kettingfabrik, med anor sedan slutet av 1700-talet, har ägts och drivits av samma smedsläkt i sex generationer. Den sjätte generationen av ägarfamiljen heter Tryggve Hillerström. Han lade ner produktionen 2002 och året efter övertogs fabriken med maskinpark, inredning och verktyg av Loshults Hembygdsförening. Redan vid övertagandet beslöt föreningen att filmdokumentera den unika industrimiljön, där praktiskt taget ingenting förändrats sedan 1930-talet. Riksantikvarieämbetet stödde projektet och ställde välvilligt pengar till förfogande. Landsantikvarie Åke Werdenfels från Länsmuseet i Kristianstad har, såväl före som under arbetets gång, på många sätt hjälpt oss med kontakter, goda råd och värdefulla synpunkter. För att framställa filmen har vi anlitat Q-Film i Hästveda med Carl Slättne som producent och filmare och Karin Slättne som medproducent och redigerare. Från hembygdsföreningens sida är det främst eldsjälarna Stig Nyman och Torsten Trulsson som har bistått filmteamet. Övriga medlemmar har ställt upp när så behövts. Vår målsättning har varit att göra en dokumentär som så långt möjligt visar hur kätting tillverkades i Killeberg från 1926 fram till dess fabriken lades ner Det hade naturligtvis varit önskvärt att även kunna visa hur kätting tillverkades före 1926, innan maskiner började användas, men tyvärr så har vi inte den kunskap som krävs för detta. I arbetet med filmen har vi haft stor hjälp av tidigare ägaren, Tryggve Hillerström. Tillsammans med två tidigare anställda, Ingvar Persson och Roland Johansson, har han hjälpt oss med att ställa maskinerna i brukbart skick och med råd och upplysningar. Dessa tre medverkar även i filmen med att visa olika moment i produktionen t ex hur man tillverkar kogrimmor och draglinor för hästar. Filmarbetet är nu inne i sin slutfas, men än återstår en del arbete. Bl a med den slutliga redigeringen och påläggning av speakertext. Loshults hembygdsförening Adressen till PRE-MAL är: Monika Åkerlund Naturhistoriska riksmuseet Box Stockholm E-post: Webbadress: www. nrm.se/premal 4

5 NATIONALDAGSFIRANDE Deltog er förening i firandet av nationaldagen den 6 juni i år? Som arrangör eller som medverkande? Nationalkommittén för nationaldagen söker uppgifter om hur hembygdsföreningar firat nationaldagen Det kanske ska bli en bok med exempel på hur föreningar kan göra. Den som vill sprida erfarenheter från sin förening kan höra av sig till mig på tel eller e-post: K. A. SKOG OCH HISTORIA I SKÅNE Skog och historia i Skåne är ett storskaligt inventeringsprojekt som syftar till att registrera forn- och kulturlämningar i Skånes skogstrakter. Ett mål är att tydliggöra den historiska utvecklingen i länet och människans påverkan på landskapet. Ett annat är att öka förståelsen för kulturhistoriska lämningar och möjligheter till kunskapsuppbyggnad kring den skogliga kulturmiljön. Målet är även att skapa ett underlag för att effektivt skydda, vårda och bruka olika typer av lämningar. Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Skåne län, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Regionmuseet Kristianstad och Länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen. Uttrycket Skog och historia kan vara missvisande. Man får uppfattningen att det rör sig om lämningar som människan efterlämnat vid försörjningsstrategier i skogslandskapet men de flesta av skogens lämningar är anlagda i ett öppet landskap (t.ex. gravhögar, odlingslämningar, torp). Idag har bruket förändrats på många håll och skogen tar över. Faran med inventeringar är att materialet inte används vid kunskapsuppbyggnaden kring landskapets utveckling. Inom Skog och historia har ett forskningsprogram upprättats för att arbeta vidare med de påträffade lämningarna. Forn- och kulturlämningar påträffas som objekt i ett skogslandskap men de har en gång varit delar av ett kulturlandskap. För att kunna förstå lämningarna är det nödvändigt att beskriva de system som de är produkter av. Vad påträffas och vad mer borde finnas? Detta kräver att man analyserar historiska processer och då inte bara de ekonomiska. Också politiska (ex. olika reformer), sociala (ex. rätten till mark), religiösa (ex. sätt att utforma förhistoriska gravar) och teknologiska (ex. kunskapen att utnyttja olika nischer) kan ha spelat roll för vilka lämningar som finns och hur de ser ut. Fyra olika teman kommer att diskuteras: - Försörjningsstrategier och skogsmiljö vilken produktion och ekonomi har varit rådande inom olika områden och vilka lämningar har det givit upphov till. - Öster, väster, norr och söder här undersöks de regionala variationer som kan påvisas bland lämningarna och detta relateras till olika naturgeografiska förhållanden. - Skogsmiljöernas ideologiska dimensioner det är inte bara ekonomin som styrt hur landskapet utformades i äldre tider. Religion och politiska/sociala förhållanden har spelat roller här. Viktiga har säkert också etiska och estetiska aspekter varit. - De dolda lämningarna slutledning ex silentio. En diskussion kring lämningar som måste ha funnits i anslutning till de lämningar som påträffas, men som tagits bort eller försvunnit på naturlig väg. Ett av de grundläggande målen för Skog och historia är att öka förståelsen för skogen som kulturmiljö med alla dess kulturlämningar och därför finns en strategi för hur materialet skall bli tillgängligt för flera. En viktig målgrupp är förstås skogsbrukarna som har skogen som inkomstkälla och vars hänsyn mot lämningarna är en garanti för att de skall få finnas kvar. Det inventerade materialet kommer också att göras tillgängligt för beslutsfattare/makthavare, forskning och utbildning. Det kommer också, på sikt, att finnas tillgängligt för allmänheten. Bertil Helgesson Regionmuseet, Kristianstad MINNS DE GAMLA CAFÉERNA OCH KONDITORIERNA Minns du flipperspelet, jukeboxen och de goda wienerbröden? Minns du hur många fotbollsmatcher ni diskuterat på fiket i byn? Minns du de speciella stamgästerna som satt och läste dagens tidning och drack kaffe kopp efter kopp? Kanske på Café Continental eller som i mitt fall på Café Linnea. Café- och konditoriepoken försvann eller åtminstone minskade dramatiskt i mitten på 1960-talet i min hembygd. I byn (Broby) fanns 1950 fem caféer och 1965 fanns det bara ett kvar. Varför försvann caféerna? Kanske för att TV kom in i alla hem och man kunde handla kakor till låga priser i snabbköpen. Caféet flyttade till TV-soffan. Ännu minns vi dessa mysiga ofta av rök inpyrda lokalerna. Men hur länge? Jag har själv försökt dokumentera caféer och konditorier i min hembygd och märkt att efter 50 år har många minnen hamnat långt bak i människors medvetande. Min uppmaning till dig, käre läsare, är att du skall samla ihop minnena från denna viktiga epok snarast. Det är ett spännande arbete! Här följer några förslag till frågor du kan ställa till caféinnehavare, bagare, tidigare anställda och besökare: - När startade och upphörde caféet/k(c)onditoriet? - Finns det foton av caféet exteriört/interiört? - Bakade man själv eller köptes brödet från annat bageri? - Fanns det jukebox och/eller flipperspel? - Vilka öppettider hade man? - Fanns det uteservering? - Hur många anställda hade man? 5

6 - Vilken typ av besökare dominerade på det aktuella caféet/konditoriet? - Hade man servering vid begravningar, födelsedagar etc.? - Levererade man kaffekorgar till privatpersoner eller företag? - Vilken typ av porslin använde man? Listan på frågor kan göras oändligt lång och alla passar inte till alla gamla caféer. Det viktiga är att du försöker att ta reda på något om den för många människor så viktiga miljön det gamla caféet/konditoriet/fiket. Sven Jensén Göinge hembygdsförening KAN MAN K-MÄRKA ETT GAMMALT SANATORIUM? År 1912 byggdes det av Ivar Tengbom ritade Broby sanatorium i NÖ Skåne (i nuvarande Ö.Göinge kommun) och året därpå skedde den officiella invigningen. Med tiden tillkom också andra byggnader i området. Barnpaviljongen stod färdig 1933 och den betraktades länge som dåvarande Kristianstad läns Landstings vackraste byggnad. En annan märklig byggnad är den s.k. FA-paviljongen (FA står för första och andra våningen). Den byggdes under 2:a världskriget med dåligt byggnadsmaterial. Märkligt nog är det den byggnad förutom underläkarhuset numera hyreshus som är i bäst skick idag. Hundratals TBC-patienter, läkare, sjuksköterskor och annan personal har tillbringat längre eller kortare perioder i denna miljö ett samhälle i samhället. Sorg och glädje ingick i sanatorielivet på ett självklart sätt, vilket kanske kan vara svårt att förstå för den som aldrig upplevt det själv. Det finns otaliga minnen kring och en del dokumentationer om detta sanatorium. En bok, som visar utvecklingen på Broby sanatorium , har utgivits av en intressegrupp, och några artiklar, som skrivits av före detta patienter, har införts i Göinge hembygdsförenings årsbok. På 1960-talet bytte Broby sanatorium namn till Brobysjukhuset och omvandlades till ett långvårdshem. TBC var för evigt utrotad. Trodde man! Idag vet vi annorlunda. År 1995 är ett märkesår i före detta Broby sanatoriums historia. Då upphörde all sjukvård. Vårdcentralen flyttade ner i byn. Redan några år tidigare hade de äldre placerats ut i hem på sina hemorter. Den anrika anläggningen var till salu. Kommunen ville inte köpa sjukhusområdet och ingen annan heller. Underhållet sköttes trots allt och små verksamheter förekom lite här och var i byggnaderna. Spekulationerna var många och media publicerade artikel på artikel. Slutligen köpte en dansk affärsgrupp byggnaderna, den vackra parken och skogen med sina mytomspunna vandringsleder. Det blev konkurs och en ny dansk grupp köpte alltihop. Nu slutade underhållet helt förutom de ovan nämnda byggnaderna. Och här står vi med ett gammalt sanatorium i originalskick. Varje dag ökar förfallet. Sanatorier i andra delar av Sverige har omvandlats exempelvis till SPA-anläggning eller privat sjukhem. Men inget sjukhus eller sanatorium i Sverige har blivit K-märkt dvs skyddat för att kunna visa eftervärlden en av de viktiga milstolparna i vår medicinala historia. Jag vill därför besvara min fråga i rubriken med JA. Man skulle rädda ett kulturarv och tillfredställa 100-tals människor som levde där och fortfarande minns. Men hur gör man? Sven Jensén DOKUMENTERA MJÖLKHANTE- RINGEN OCH MEJERIRÖRELSEN I DIN HEMBYGD De lokala mejeriernas, andelsmejerierna, tid är förbi. De flesta av dem startade i slutet på 1800-talet och upphörde på 1960-talet eller tidigare. Det är alltså minst 40 år sedan vi förlorade denna typ av verksamhet ute i bygderna. I stället fick vi centrala mejerier. Ibland kan man återfinna de gamla mejeribyggnaderna med en ny verksamhet, såsom bryggeri, konstlokal eller filmlokal. Men i väldigt många fall har byggnaderna fått skatta åt förgängelsen. Mjölken hämtades förr i kannor, sedan kom mjölktanken. När skedde denna förändring? Minnena bleknar och människor, som verkade inom mjölkhanteringen och mejerinäringen försvinner. Det är alltså hög tid att samla minnena, vilka kan vara i form av foton, där såväl interiörer med människor och maskiner i verksamhet som exteriörer med byggnader och mjölktransporter. Andra viktiga dokument är olika mjölkarundor. Som exempel kan jag nämna att i mina hemtrakter har vi dokumenterat en mjölkarunda som hade 61 kunder Den siste på denna runda upphörde med mjölkning i augusti i år. Enskilda människors berättelser är väldigt viktiga. Jag ger några förslag till frågor, som du kan ställa till de människor du vill intervjua: - Minns du var mjölken hämtades från din/grannens gård? - Finns det något foto från din grannes mjölkbord? - Hämtades mjölken med häst eller lastbil? - När slutade mjölken att hämtas i kannor? - Hur kyldes mjölken på gårdarna före mjölktankens tid? - Hämtade du smör, ost och grädde från mejeriet? - Kom det någon mjölkfettprovare till din/grannens gård? - Hur mycket mjölk lämnade du till ditt mejeri? Ja, frågorna är många. Gör ett formulär med dina frågor och börja intervjua personer bönder, mejeripersonal och konsumenter - som var med på den tiden. Det är fortfarande inte för sent! Glöm inte att leta i hembygdsföreningarnas arkiv och årsböcker. Om du har tur kan du också hitta uppslag på internet. Sven Jensén 6

7 Kansliet i Lund Kerstin Arcadius, kanslichef (heltid) Pia Sander, hembygdskonsulent (heltid) Carina Johansson, kontorsassistent (förmiddagar) Postadr: Box 153, LUND Besöksadress: Byggnad 10, S:t Lars-området Telefon: , resp Fax: E-post: Kansliet i Kristianstad Björn Rosenberg, hembygdskonsulent (halvtid, dagar med ojämnt datum) Postadr: Nya Boulevarden 9, KRISTIANSTAD Besöksadress: Regionmuseet, Stora Torg Telefon: Fax: E-post: Skånes Hembygdsförbunds plusgiro: Skånes Hembygdsförbunds bankgiro:

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Vad ska vi göra med alla våra gamla hus?

Vad ska vi göra med alla våra gamla hus? Vad ska vi göra med alla våra gamla hus? Vid förra sekelskiftet flyttades en mängd gamla byggnader till hembygdsparker och hembygdsgårdar. Husen räddades från förgängelsen i ett försvinnande allmogearv.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Kulturarvslyftet - enkät

Kulturarvslyftet - enkät Kultursekretariatet Kulturarvslyftet - enkät Kulturarvslyftet möjlighet till nya resurser Vad behöver göras i din förening eller organisation? Kulturarvslyftet är en statlig arbetsmarknadssatsning som

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ditt ansvar din och andras trygghet Inventera ert brandskydd. Sammankalla till ett möte om brandskyddsarbete. Ditt ansvar din och andras trygghet Du som är ansvarig för en

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde FOTON: PRIVAT ÄGO Kulturhistoriskt värde Stort eller litet av alla de slag Vi pratar ofta om kulturhistoriskt värde men vad betyder det egentligen? Det handlar inte om pengar eller marknadsvärde, utan

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015 Hembygdsföreningarnas Temaresor 2015 Foto, nerifrån: Kenneth Olsson, Sara Lind, Helene Stalin Åkesson, Kullens hembygdsförening, Sara Lind, Färs härads hembygdsförening, Kulturen i Lund, Helene Stalin

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19

RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19 RESTAURANG SOM HYRESGÄST FASTIGHETSJURIST ÅSA THONFORS 2015-03-19 ATT LYCKAS ELLER INTE LYCKAS DET ÄR DET SOM ÄR FRÅGAN! 2015-03-19 Fastighetsmässa - Restaurang som hyresgäst - Åsa Thonfors 2 VARANNAN

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplan Ju förr desto bättre CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplanen till Ju förr desto bättre är framtagen av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Goda minnen ger glädje och lugn

Goda minnen ger glädje och lugn Goda minnen ger glädje och lugn Platsminnen är ett nytt digitalt verktyg som med foton som stöd ger en enkel ingång till goda samtal och minnen, meningsfulla aktiviteter, ökat lugn och livskvalitet åt

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete?

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete? Varför säkerhetsarbete? Att arbeta med säkerheten medför högre kvalitet och ökar värdet av tjänsten. Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Kunder, ägare och anställda känner

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Bästa meddelare! Lund juni 2002

Bästa meddelare! Lund juni 2002 Bästa meddelare! Lund juni 2002 Lagom till sommaren kommer här en frågelista på temat Livets högtider. Högtider och ritualer i människans liv har alltid intresserat etnologer och folklorister. I Folklivsarkivet

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016

Läs mer

Brandförsvaret gör tillsyn

Brandförsvaret gör tillsyn Brandförsvaret gör tillsyn Här får du information om hur tillsynen går till, varför tillsyn utförs, vad som kontrolleras samt vad som händer efter tillsynen. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) I lagen

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Sida 1 (8) Systematiskt brandskyddsarbete Nivå medel - grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för t.ex. en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott

Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott Onsdag 15 augusti 2012 för lågstadie- och mellanstadielärare och fritidspedagoger Torsdag 16 augusti 2012 för högstadie- och gymnasielärare Hur

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

UPPRÄTTAT: 2017 REV: PB1 REV. DAT: ANSVARIG: Pekka Puska BRANDSKYDDSPÄRM. Dokumentation - SBA. BRF Jasminen LERTAGSGATAN ÖREBRO

UPPRÄTTAT: 2017 REV: PB1 REV. DAT: ANSVARIG: Pekka Puska BRANDSKYDDSPÄRM. Dokumentation - SBA. BRF Jasminen LERTAGSGATAN ÖREBRO UPPRÄTTAT: 2017 REV: PB1 REV. DAT: 2017-05-09 ANSVARIG: Pekka Puska BRANDSKYDDSPÄRM Dokumentation - SBA BRF Jasminen LERTAGSGATAN 54 703 47 ÖREBRO REVISIONSHANTERING Syfte: Spårbarhet Anvisning: PA1 (Preliminär

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bli en säker och trygg förening...3 Jobba med materialet i lärgrupp...4 Svensk idrott - världens bästa...5

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer