Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta. www.skane.socialdemokraterna.se"

Transkript

1 »Var tid behöver sitt ledarskap...» God hälsa är en klassfråga 108 motioner på en dag HH-förbindelse kommer först "Var tid behöver sitt ledarskap" skriver Heléne Fritzon inför valet av ny partiordförande. Socialdemokraterna i Malmö tar nu upp kampen för ett socialt hållbart Malmö. 108 motioner ska behandlas på en dag när partidistriktet håller årskongress. HH bör få nästa fasta förbindelse, anser regionrådet Rikard Larsson. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr1 17 mars 2011 Partiets politik under lupp Kriskommissionens rapport en diger lunta

2 Omslagsbilden: Morgan Johansson, Anna Johansson och Ardalan Shekarabi presenterar kriskommissionens rapport. Bild: Linda Håkansson Ledaren: heléne fritzon SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Distriktsexpeditionen Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Liv eller död en fråga om klass Bild: Love Flygren Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Ombudsman Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Christine Axelsson, Kerstin Engle, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Ulrika Thulin, Suppleanter: Marie Granlund, Pia Ingvarsson, Karl-Erik Innala, Sedat Arif, Ismail Ali, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Malmötryckarna AB 2 Skånska socialdemokraten»han var en briljant agitator och debattör, fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande.» Var tid behöver sitt ledarskap... Jag stod i tankar den där natten för 25 år sedan, jag var ensam i mitt kök och lyssnade på radion. Jag minns allting kristallklart. Rösten från radion som gick genom rummet med orden Sveriges statsminister är skjuten Olof Palme är död. Det ofattbara hade hänt. I vårt fria, öppna och demokratiska samhälle hade nu landets statsminister skjutits ner på öppen gata. Sverige blev denna februarinatt för 25 år sedan så mycket kallare. När jag gick med i SSU i mina tidiga tonår var Olof Palme inte bara vår partiordförande utan på många sätt också vår förebild. Vi som var unga då tyckte liksom att vi fick växa upp med Olof Palme. Han påverkade oss mycket med sin starka övertygelse om människors lika värde, sin starka vision om framtiden och sin inneboende tro på alla folks frihet. Olof Palme väckte starka känslor, han berörde människor som ingen annan partiledare. Han var en uppskattad men ständigt ifrågasatt partiordförande. Han var en briljant agitator och debattör fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande. När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna i arbetet med att föreslå en ny partiordförande för vårt Socialdemokratiska parti. Det är höga förväntningar på den person som på kongressen ska utses att leda och hålla samman vårt stora parti. Det är i dessa dagar lätt att snudda vid jämförelsen med Olof Palmes starka politiska ledarskap. En sak står dock alldeles klar, framtidens ledning har stora utmaningar framför sig. Det handlar bland annat om miljö- och klimatfrågor, om jobben och om välfärden och dess finansiering. Framtidens frågor måste lösas med fortsatt samhällsbyggande där en politik för utveckling och reformer för jämlikhet blir lika viktiga nu som då. Det politiska arvet efter Palme handlar om att både vilja och våga. Varje tid behöver självklart sitt ledarskap men varje gång som jag går Sveavägen fram och passerar minnesplattan vid korsningen Tunnelgatan tänker jag på Olof Palme. Ibland undrar jag hur han skulle hanterat vår tids politiska utmaningar. Vad skulle han ha sagt om de svåra frågorna, han som alltid låg ett fotsteg före alla andra in i framtiden? Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Socialdemokraterna satsar på kommission för att göra Malmö socialt hållbart Toppmodern framgångssaga och yttersta misär efter svenska mått mätt. Så kan Malmö beskrivas. Av Tony Johansson Den bild som vi blivit vana vid att Malmös företrädare vill ge är dock i huvudsak den förstnämnda: den av staden som lyckats omvandlas från industristad, via industrikris till en stad i omvandlingens och den nya tjänste- och kunskapsekonomins framkant, med miljötänkande, kreativ ny stadsplanering och med Europa om inte runt hörnan, så åtminstone där på andra sidan bron. Segregerad stad Det är inte en osann bild. Men Malmö är också en av de mest FAKTA/ Så ska hälsoskillnaderna minska i Malmö Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har i uppdrag att minska ojämlikheten i hälsa i Malmö. Under de kommande två åren ska kommissionen, med ordförande Sven-Olof Isacsson i spetsen, bland annat fastställa de faktorer som är avgörande för hälsan, så som uppväxtvillkor, utbildning, arbete och arbetslöshet, ekonomiska förutsättningar och jämställdhet. Utifrån dessa ska ett antal strategier utarbetas, ett arbete som planeras pågå under våren Hösten segregerade städerna i landet, med avgrundsdjupa skillnader mellan människor, skyhög barnfattigdom och stora sociala problem. Dessa förhållanden står i fokus för det nya projekt som nyligen dragits igång på socialdemokratiskt initiativ, och som går under namnet Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Tydligare kan inte klassamhällets effekter åskådliggöras. Skevt räknesätt Kommissionen som nu håller på att ta form, har till uppgift att analysera orsakerna till de stora skillnaderna i hälsa och livsvillkor och föreslå strategier och konkreta LIMHAMN Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). INNERSTADEN Hälsa är en klassfråga och det avspeglas i livslängd för människorna i olika stadsdelar i Malmö. ROSENGÅRD KIRSEBERG samma år förväntas kommissionen att presentera en slutrapport, och våren 2013 presentera ett underlag till beslut för kommunstyrelsen. Kommissionens arbete följs med stort intresse av nationella och internationella forskare. åtgärder för att minska dessa. Bland kommissionärerna ingår några av de främsta experterna inom sina områden. Katrin Stjernfeldt Jammeh, som har kommunalrådsansvaret för skola och välfärd, betonar det förebyggande arbetets roll och tar upp vad hon menar är en skevhet i hur kommunerna enligt lagstiftning tvingas räkna. Beslutar vi om ett vägbygge, så är det en investering och tillåts betalas under ett antal år framöver. Logiken är att investeringen kommer att generera tillväxt på sikt. Men gör vi sociala investeringar i ungdomar, exempelvis med ungdomsgårdar eller med läxhjälp, då måste det betalas under året. Men en social investering kan betala sig många gånger om på några års sikt. Det är ett av skälen till att kommissionen ska räkna på kostnaderna för ojämlikheten, så att politikerna får bättre underlag för sina beslut. Men vissa åtgärder har redan vidtagits för att jämna ut en del skillnader. Rätten till barnomsorg har utökats för arbetslösa och nattis erbjuds numera också. Nyligen togs även beslut om att helt förbjuda avgifter i skolan. Det var hård strid mot borgerligheten om avgifter i skolan, exempelvis vid skolutflykter. Men vi vet att dessa avgifter har gjort att en del barn sjukanmält sig eller stannat hemma, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Därför har vi beslutat att all skolans verksamhet ska vara helt avgiftsfri, så att alla kan delta. Laga efter läge Samtidigt är det så, påpekar Katrin Stjernfeldt Jammeh, att kommunen har ett begränsat manöverutrymme. Försämringarna i socialförsäkringarna och de allt hårdare tagen mot sjuka och arbetslösa som regeringen Reinfeldt genomdrivit, gör att ojämlikheten ökar och att kostnaderna för kommunerna stiger. Men vi har att laga efter läge och från kommunens sida ska vi göra vad vi kan för att minska ojämlikheten. Skånska socialdemokraten 3

3 kriskommissionen»vi måste våga ställa frågor utan förbehåll» Anna-lena Hogerud från lund, en av ledamöterna i kriskommissionen Den 15 februari presenterade den socialdemokratiska kriskommissionen sin rapport. 4 Skånska socialdemokraten Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar, säger Anna-Lena Hogerud, en av kriskommissionens ledamöter. Det är en 118 sidor tjock lunta med analys och rekommendationer, från de fyra grupper som arbetat inom områdena sakpolitik, idéutveckling, organisation och med en sifferbaserad studie kring väljarbeteende och väljarmönster. Av Tony Johansson Kriskommissionens rapport är på samma gång en deprimerande och entusiasmerande läsning. Sprungen som den är ur det sämsta valresultatet någonsin, fylld sida upp och sida ner med fallande förtroendesiffror, det ena valresultat sämre än det andra och beskrivningar av missade chanser och gjorda felbedömningar. Men samtidigt finns där en klar ambition och övertygelse om att detta går att vända. Vänt partiet ryggen Lika sprungen som rapporten är ur valresultatet, lika påkallad av utvecklingen är nämligen en socialdemokratisk politik: ökande klyftor, social- och arbetslöshetsförsäkringar som havererat, ökande barnfattigdom och en regering som gått i stå och som med kommissionens ord förpassat framtidsfrågorna till finansdepartementets bakgård. Utvecklingen talar för behovet av en socialdemokratisk välfärdspolitik, men ändå har väljarna vänt ryggen åt partiet. Det är också den bild man får när man talar med dem som deltagit i kommissionens arbete. En av dessa är Anna-Lena Hogerud, som nyligen tillträdde som kommunalråd i Lund. Vad beror socialdemokratins kris på, frågar jag henne när jag några minuter försenad slår mig ner i hennes tjänsterum i kommunhuset i Lund? Ett skäl, säger Anna-Lena Hogerud, är att vi har haft problem att förhålla oss till de förändringar som skett, med exempelvis globaliseringen och EU-medlemskapet, och att vi inte lyckats formulera egna idéer, en egen politik för att hantera de nya utmaningar som vi har ställts inför. Istället har vi svalt många av nyliberalismens idéer. Exempel är, menar Hogerud, hur arbetslöshetsbekämpningen prioriterats ned till förmån för inflationsbekämpning. Men också hur den gemensamma välfärden förändrats, med ökande marknadisering. Man är inte längre vårdtagare eller elev, man är kund i vården och köpare av skoltjänster med sin skolpeng. Det är ingen bra utveckling. Dessa förändringar, som socialdemokratin i viss mån bistått, har vidare lett till, menar Hogerud, att vårt sätt att tänka snävats in. Vi blir mer eller mindre låsta inom ramen för en borgerlig verklighetsuppfattning. Den verklighet som borgarna beskriver som självklar blir till slut nära på självklar även för oss, säger Anna-Lena Hogerud. Vi har till exempel sett att det finns problem med vinstdrivande företag inom skolan och vården, där vinstuttagen till ägarna blir det främsta målet, med personalnedskärningar, minskad jämlikhet och sämre verksamhet som följd. Vi har också konstaterat att det finns ett problem här som borde lösas, men det är som om vi har låst oss fast vid att detta system är här för att stanna, oavsett vad konsekvenserna blir. Vi måste våga Vi måste våga ställa frågor utan förbehåll och våga vara orealistiska ibland. För det som är orealistiskt idag, kan mycket väl vara realistiskt imorgon. Hogerud efterlyser ett nytt helhetsgrepp om skattepolitiken. Den måste bli mer rättvis, menar hon, och exemplifierar med att förmögenhetsskatten bör återinföras. Kriskommissionens viktigaste förslag l Arbete åt alla för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning. l Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet. l Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden Också relationen till EU-frågorna måste förändras och det är uppenbart att i denna fråga har hon mycket att säga i grunden är hon jurist och kan de juridiska aspekterna kring EU-medlemskapet, ett medlemskap som hon förespråkade inför omröstningen. Inte lika EUforisk I dag är jag inte lika EUforisk längre, säger hon. Inte efter Lavaldomen. Samtidigt kan socialdemokratin agera om den vill, menar hon. Man kan effektivt motsätta sig domstolen, man kan agera politiskt. Men istället står vi för mycket och tittar på och så blir vi överkörda. Vi blev det med strejkrätten i och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt. l Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete. l Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas. Lavaldomen. Och vi accepterade Lissabonfördraget rakt av, trots att vi vet att utvecklingen går mot ett Europas förenta stater och att det inte finns folkligt stöd för det. Tid för våra idéer Hon vill se en socialdemokrati som vågar gå sin egen väg och som ibland kan sätta sig på tvären för att driva fram en annan utveckling. Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar. Klyftorna ökar, massarbetslöshet råder, otryggheten växer. Och vi har lösningarna. Därför tror jag också att chanserna att vinna nästa val är tämligen goda. Partidistriktets årskongress: 108 motioner ska behandlas på en dag Att skånska socialdemokrater är aktiva och önskar påverka politiken är knappast en nyhet. Och ett av de tydligaste tecknen på detta är den väldiga mängd motioner som alltid kommer in till partidistriktet för behandling på partidistriktets årskongress. I årets motionsskörd finns det mesta mellan himmel och jord, men som vanligt är det områden som arbete, skola och välfärd som genererar flest förslag. Här finner vi förslag om att behovspröva RUT-avdragen, stärka MBL och anställningsskyddet, höjning av a-kassans tak samt av ersättningsgraden till 90 procent, att Bild: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild man ska verka för att lagstifta fram en successiv sänkning av normalarbetstiden samt att full sysselsättning åter blir det överordnade målet för den ekonomiska politiken. I motionerna som rör skola och förskola finns förslag om vinstförbud i alla skolverksamheter, bättre fortbildning av personalen och att rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider ska lagstiftas. Men det finns också, som brukligt, motioner som är mer av reaktioner på konkreta händelser som inträffat under året. Så finns det exempelvis en motion om hur PRföretag ska hanteras inom arbetarrörelsen. Detta med anledning av Kriskommissionens rapport uppmärksammades stort. En bild från presskonferensen. Primeskandalen, då det visade sig att ett par välkända socialdemokrater agerat inom arbetarrörelsen på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Man kan anta att det blir ett styvt jobb för distriktskongressen att behandla de 108 motionerna på blott en dag den 16 april i Kristianstad. Bild: Linda Håkansson Analys: Tony Johansson Skönjer vi en ny ekonomisk politik? Kommissionens rapport är i stora delar befriande läsning. Man tar ett helhetsgrepp kring de stora frågorna. Bland annat gör man det i diskussionen om full sysselsättning. Den kan återskapas med rätt utformad utbildningspolitik och innovationspolitik, i kombination med en väl avvägd ekonomisk politik, argumenterar man. Och just i resonemangen kring den ekonomiska politiken finns ett kritiskt djup, även om kommissionen inte vågar dra resonemangen till sin spets. Den ekonomiska politiken ska, skriver man, användas för att dämpa överhettningar och stimulera i recessioner. Särskilda riktade satsningar ska också göras gentemot sektorer som bedöms ha god tillväxtpotential. Man betonar att det har investerats för lite i infrastruktur under senare år och att socialförsäkringarna måste byggas ut. Kommissionens slutsatser är dock knappast kontroversiella, men frågan är om de inte skulle bli det om resonemangen drogs till sin spets? Exempelvis i finansoch penningpolitiken. Jag ställer i vart fall frågan om inte en väl fungerande konjunkturutjämnande ekonomisk politik, skulle kräva förändringar i det finanspolitiska ramverket, som idag begränsar finanspolitikens manöverutrymme. För har inte överskottsmålet spelat ut sin roll i ett läge då Sverige har en av världens lägsta statsskulder? Bör man inte åtminstone fundera över om investeringar som gynnar den långsiktiga tillväxten ska kunna undantas från regelverket? I kommissionens rapport finns också en sund skepticism mot inflationsbekämpningspolitiken. Penningvärdet ges företräde framför arbetslöshetsbekämpning och inflationsbekämpningen sker utan hänsyn till arbetslösheten, skriver kommissionen i en kritik av nyliberalismen. Problemet är att när man sedan diskuterar penningpolitiken, står man, så vitt jag förstår av de luddiga formuleringarna, fast vid att dess uppgift är att stabilisera inflationstakten. Man kan knappast hävda båda dessa positioner. Men saken är ju den att, skulle man löpa linan ut med sin kritik av nyliberalismen skulle man inte bara tvingas kritisera de senaste femton årens penningpolitik, utan också indirekt ifrågasätta ambitionen att gå med i EMU (inträde i EMU, där inflationsbekämpningen är grundlagsfäst, är förstås omöjligt om man har för avsikt att ändra inflationsnormspolitiken). Men en sådan självrannsakande omsvängning är man tydligen inte mogen för. Det är synd. Dels därför att det knappast kan ha undgått någon att krisen i Europa idag i hög utsträckning är orsakad av euron. Dels därför att mycket tyder på att inflationsnormspolitiken bidragit till att permanenta arbetslösheten på en hög nivå och att utan förändringar i denna politik, så riskerar även andra åtgärder att stjälpas. Men medvetenheten finns där. Kommissionen är medveten om att det finns motsättningar inbyggda i penningpolitiken. Ett lågt generellt inflationstryck kan ju uppträda samtidigt som priserna på exempelvis bostäder skenar, vilket riskerar leda till bubblor och ökad skuldsättning. Det gör att räntan pressas upp trots att arbetslösheten är hög det är vad vi ser just nu. I rapporten diskuteras olika metoder för att hantera detta. Ett sätt skulle vara att reglera banksektorns utlåning. Ett annat är att öka bostadsbyggandet. Det är ett av skälen till att kommissionen föreslår ökade statliga satsningar på bostadsbyggandet. Så, ska man avslutningsvis svara på frågan om en ny ekonomisk politik skönjes, så är svaret: Nja. Kritiken finns där, men man löper inte linan ut och man är förmodligen också osäker på hur alternativen ska formuleras. Men det är god början. Skånska socialdemokraten 5

4 En fast HH-förbindelse ligger närmast till hands, anser regionrådet Rikard Larsson. Var ska nästa fasta förbindelse byggas, Rikard? Vi träffade Rikard Larsson, regionråd i och gruppledare för (S) Region Skåne för en intervju om Öresundsområdet och dess framtid. Var ska en framtida fast förbindelse över Öresund byggas? Den som följt debatten i medierna kan lätt få uppfattning att det finns en konflikt mellan Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Helsingör om var en ny fast förbindelse ska byggas. Bland annat för att Ilmar Reepalu i Malmö lyft tanken om att bygga samman en Metroförbindelse under Malmö och Köpenhamn. Jag ser inte det alls som en omöjlighet i framtiden. Det ska nämligen vara Öresundsbornas visioner och behov som ska styra byggandet och utformandet av infrastrukturen över och kring sundet. Men det som ligger närmast ett förverkligande idag är att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör först. Behövs det verkligen fler fasta förbindelser över Öresund? Det vore en hämsko på utvecklingen att inta ståndpunkten att själva förbindelsen är målet och att vi har uppnått det genom Öresundsbron. Att ytterligare knyta samman Öresundsregionen gör den gemensamma arbetsmarknadsregionen ännu större och mer lättillgänglig för oss som bor i den. Jobben är det främsta argumentet. I sin tur är ju det avgörande för att vi ska klara välfärden i framtiden. Men det verkar ju finnas oöverstigliga gränshinder som varken den svenska eller Bild: Helsingborgs hamn AB danska staten verkar vilja eliminera. Varför ska vi i Skåne envist fortsätta bygga samman oss med Själland? Genom att vi i Skåne och Danmark bokstavligen bygger över gränserna kan den svenska och den danska regeringen, oavsett partifärg, pressas till att ta gränshindersfrågorna på allvar. Färre gränshinder skulle underlätta för de enskilda medborgarna och även gynna tillväxten i södra Sverige. Du har tillsammans med ett antal partikamrater skrivit under en debattartikel om att det behövs en fast förbindelse över Helsingborg - Helsingör. Varför engagerar du dig som regionråd i frågan? För att Region Skåne tack vare sitt självstyre har ett större eget ansvar för hur vår del av landet ska utvecklas och kunna blomstra. Därför ligger det i mitt och mina kamraters intresse att hitta konkreta vägar för hur vi ska kunna vidga arbetsmarknaden för skåningarna, hitta samarbetspartners till sjukvården och utveckla Skåne. Att ha ett starkt samarbete även över gränserna är ett viktigt steg i detta arbete och det är därför jag engagerar mig så mycket i det. Vi behöver fler fasta förbindelser över Öresund för jobbens skull, säger Rikard Larsson. Karta: Daniel Sjödin/Mezzo Media Efter Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige: Avgiftsfri vård för barn en hjärtefråga för S Rädda Barnen släppte i februari sin åttonde rapport om barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att Sverige är rikare än någonsin men trots detta ökar klyftan mellan de fattigaste och rikaste barnen. Krävt avgiftsfri barnvård Socialdemokraterna i Region Skåne har konsekvent krävt att sjukvården för barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder ska vara avgiftsfri. Barn väljer inte sina föräldrar och kan inte heller ta ansvar för familjens ekonomiska situation, säger Yvonne Augustin gruppledare för S i Region Skånes närsjukvårdsberedning. Det finns de som ifrågasätter om det verkligen finns fattiga barn i Sverige och om samhället ska bistå föräldrar med dålig ekonomi. Avstår på grund av ekonomin Rädda Barnens rapport bekräftar att barnfattigdom verkligen finns i Sverige. Det är vårt ansvar Socialdemokraternas krav på avgiftsfri vård till barn och ungdomar har fått stärkt aktualitet efter Rädda Barnens larmrapport om barnfattigdomen i Sverige. som politiker att göra vad vi kan för att göra livet lättare för barnen i utsatta familjer. Om Region Skåne återinför den avgiftsfria barnsjukvården som femklövermajoriteten avskaffade 2006 gör vi vad vi kan för att föräldrar inte avstår från att söka vård åt sina barn på grund av att de helt enkelt inte har råd, säger Yvonne Augustin. Region skåne Kontakta oss gärna! En viktig del i det politiska arbetet är dialogen och därför blir vi glada om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Ringer du så når du den du söker lättast genom att ringa växeln Brev skickar du till: Socialdemokraterna i Region Skåne JA Hedlunds väg Kristianstad På socialdemokraterna.se/ skane hittar du e-postadresser och andra kontaktuppgifter till alla på kansliet. Bli vän med oss... Socialdemokraterna i Region Skåne finns även på Facebook. Bli gärna vän med oss på Facebook. Lägg gärna till oss bland dina vänner. Sök bara på Region Skåne så hittar du oss. Läs vår blogg Läs gärna bloggen Socialdemokraterna i Region Skåne om du vill följa med i det den politiska vardagen. FAKTA/ Vad är en sjukresa? Sjukresa är resa mellan folkbokföringsadressen och vård och behandling. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg för sjukresor. Man kan också resa med privatbil. Tillåter inte det medicinska hälsotillståndet något av detta, finns möjlighet att resa med taxifordon. (Källa: Region Skåne.se/1177) 6 Skånska socialdemokraten Skånska sjukresenärer blir inte behandlade lika Ska två patienter med samma vårdbehov betala olika mycket för sin sjukresa beroende på var i Skåne de bor? Socialdemokrater i Region Skåne menar att nu när det nya sjukresereglementet varit igång en tid så måste verksamheten utvärderas utifrån ett patientperspektiv. Det är hög tid att patienten sätts i centrum vid sjukresorna, skriver regionrådet Henrik Fritzon och gruppledaren i kollektivtrafiknämnden Stefan Svalö i en motion till regionfullmäktige. Vad har blivit bättre eller sämre och kräver likabehandlingsprincipen att enhetstaxan återinförs, frågar motionärerna. Påverkas av resans längd I maj 2009 överfördes ansvaret för sjukresorna från hälso- och sjukvårdsnämnden till kollektivtrafiknämnden och de tidigare enhetstaxorna ersattes med en differentierad sjukresetaxa. För resenärerna innebär det nya systemet att priset på sjukresan påverkas av resans längd. Det har blivit tydligt att den differentierade sjukresetaxan inte stämmer överens med intentio-»» nerna i Skånsk livskraft, skriver de bägge motionärerna. Mer än en trafikfråga En annan konsekvens av den nya ordningen är att sjukresor kommit att betraktas mer som en trafikfråga än som en del av vården av patienterna. Enligt socialdemokraterna innebär dock en sjukresa mycket mer. Särskilda hänsyn måste tas till att det handlar om sjuka människor med varierande behov av anpassning och service vid transporten. Samtliga resenärer behöver känna trygghet och få ett gott bemötande. Detta ställer särskilda kompetenskrav på den personal som ska utföra sjukresorna, utöver taxikortinnehav. Några sådana krav ställs emellertid inte av Region Skåne på utförarna, konstaterar Henrik Fritzon och Stefan Svalö i sin motion. Kalender Extra partikongress. Val av partiordförande och allmänpolitisk debatt. Stockholm Waterfront mars Partidistriktets årskongress Sommarlust, Kristianstad. 16 april Skånska socialdemokraten 7

5 SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Välkommen till distriktskongressen! Skånes socialdemokratiska partidistrikt håller årskongress Lördag 16 april kl 9.00 på sommarlust i Kristianstad Förhandlingarna pågår tills dess att dagordningen är genomgången Tal av Sven-Erik Österberg, partistyrelsen Alla medlemmar är välkomna! Vill du närvara som gäst annmäl ditt deltagande till partidistriktet,

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

på spaning efter jobben

på spaning efter jobben på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa Jobbkongressen 2009 Häfte K Agera för förändring En modern folkrörelse för jobb och rättvisa Förord... 2 Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

VI BYGGER NORDEN SAMAK

VI BYGGER NORDEN SAMAK NORDISK ARBETARKONGRESS SØRMARKA 11-12 NOVEMBER 2014 SØRMARKA DEKLARATIONEN VI BYGGER NORDEN SAMAK SØRMARKA-DEKLARATIONEN INLEDNING... 3 SOLIDARITET GER FRIHET... 4 POLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Med stigande arbetslöshet ökas efterfrågan på kompetensutveckling och omställningsarbete. Att inte tillvarata en individs informella och formella kunskaper är

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad En högre växel! Vid denna tidpunkt på året är det vanligt att göra en reflektion över året som har gått, samtidigt som blicken fästs mot framtiden. Under året har vi tagit fram 25 stycken motioner till

Läs mer

Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen

Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen Bilaga 4 Finansutskottets offentliga utfrågning Finanspolitiska rådets rapport Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 10.00 11.50 i Förstakammarsalen Inbjudna: Finansminister Anders Borg Professor Lars Calmfors

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Rickard tänder på julen

Rickard tänder på julen 7 Dec 2009 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Rickard tänder på julen Sid 26-27 Ansökte att få skjuta b i l j e t t k o n t r o l l a n t e r Sid 3 Regionens miss kostade

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer