Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta. www.skane.socialdemokraterna.se"

Transkript

1 »Var tid behöver sitt ledarskap...» God hälsa är en klassfråga 108 motioner på en dag HH-förbindelse kommer först "Var tid behöver sitt ledarskap" skriver Heléne Fritzon inför valet av ny partiordförande. Socialdemokraterna i Malmö tar nu upp kampen för ett socialt hållbart Malmö. 108 motioner ska behandlas på en dag när partidistriktet håller årskongress. HH bör få nästa fasta förbindelse, anser regionrådet Rikard Larsson. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr1 17 mars 2011 Partiets politik under lupp Kriskommissionens rapport en diger lunta

2 Omslagsbilden: Morgan Johansson, Anna Johansson och Ardalan Shekarabi presenterar kriskommissionens rapport. Bild: Linda Håkansson Ledaren: heléne fritzon SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Distriktsexpeditionen Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Liv eller död en fråga om klass Bild: Love Flygren Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Ombudsman Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Christine Axelsson, Kerstin Engle, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Ulrika Thulin, Suppleanter: Marie Granlund, Pia Ingvarsson, Karl-Erik Innala, Sedat Arif, Ismail Ali, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Malmötryckarna AB 2 Skånska socialdemokraten»han var en briljant agitator och debattör, fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande.» Var tid behöver sitt ledarskap... Jag stod i tankar den där natten för 25 år sedan, jag var ensam i mitt kök och lyssnade på radion. Jag minns allting kristallklart. Rösten från radion som gick genom rummet med orden Sveriges statsminister är skjuten Olof Palme är död. Det ofattbara hade hänt. I vårt fria, öppna och demokratiska samhälle hade nu landets statsminister skjutits ner på öppen gata. Sverige blev denna februarinatt för 25 år sedan så mycket kallare. När jag gick med i SSU i mina tidiga tonår var Olof Palme inte bara vår partiordförande utan på många sätt också vår förebild. Vi som var unga då tyckte liksom att vi fick växa upp med Olof Palme. Han påverkade oss mycket med sin starka övertygelse om människors lika värde, sin starka vision om framtiden och sin inneboende tro på alla folks frihet. Olof Palme väckte starka känslor, han berörde människor som ingen annan partiledare. Han var en uppskattad men ständigt ifrågasatt partiordförande. Han var en briljant agitator och debattör fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande. När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna i arbetet med att föreslå en ny partiordförande för vårt Socialdemokratiska parti. Det är höga förväntningar på den person som på kongressen ska utses att leda och hålla samman vårt stora parti. Det är i dessa dagar lätt att snudda vid jämförelsen med Olof Palmes starka politiska ledarskap. En sak står dock alldeles klar, framtidens ledning har stora utmaningar framför sig. Det handlar bland annat om miljö- och klimatfrågor, om jobben och om välfärden och dess finansiering. Framtidens frågor måste lösas med fortsatt samhällsbyggande där en politik för utveckling och reformer för jämlikhet blir lika viktiga nu som då. Det politiska arvet efter Palme handlar om att både vilja och våga. Varje tid behöver självklart sitt ledarskap men varje gång som jag går Sveavägen fram och passerar minnesplattan vid korsningen Tunnelgatan tänker jag på Olof Palme. Ibland undrar jag hur han skulle hanterat vår tids politiska utmaningar. Vad skulle han ha sagt om de svåra frågorna, han som alltid låg ett fotsteg före alla andra in i framtiden? Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Socialdemokraterna satsar på kommission för att göra Malmö socialt hållbart Toppmodern framgångssaga och yttersta misär efter svenska mått mätt. Så kan Malmö beskrivas. Av Tony Johansson Den bild som vi blivit vana vid att Malmös företrädare vill ge är dock i huvudsak den förstnämnda: den av staden som lyckats omvandlas från industristad, via industrikris till en stad i omvandlingens och den nya tjänste- och kunskapsekonomins framkant, med miljötänkande, kreativ ny stadsplanering och med Europa om inte runt hörnan, så åtminstone där på andra sidan bron. Segregerad stad Det är inte en osann bild. Men Malmö är också en av de mest FAKTA/ Så ska hälsoskillnaderna minska i Malmö Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har i uppdrag att minska ojämlikheten i hälsa i Malmö. Under de kommande två åren ska kommissionen, med ordförande Sven-Olof Isacsson i spetsen, bland annat fastställa de faktorer som är avgörande för hälsan, så som uppväxtvillkor, utbildning, arbete och arbetslöshet, ekonomiska förutsättningar och jämställdhet. Utifrån dessa ska ett antal strategier utarbetas, ett arbete som planeras pågå under våren Hösten segregerade städerna i landet, med avgrundsdjupa skillnader mellan människor, skyhög barnfattigdom och stora sociala problem. Dessa förhållanden står i fokus för det nya projekt som nyligen dragits igång på socialdemokratiskt initiativ, och som går under namnet Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Tydligare kan inte klassamhällets effekter åskådliggöras. Skevt räknesätt Kommissionen som nu håller på att ta form, har till uppgift att analysera orsakerna till de stora skillnaderna i hälsa och livsvillkor och föreslå strategier och konkreta LIMHAMN Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). INNERSTADEN Hälsa är en klassfråga och det avspeglas i livslängd för människorna i olika stadsdelar i Malmö. ROSENGÅRD KIRSEBERG samma år förväntas kommissionen att presentera en slutrapport, och våren 2013 presentera ett underlag till beslut för kommunstyrelsen. Kommissionens arbete följs med stort intresse av nationella och internationella forskare. åtgärder för att minska dessa. Bland kommissionärerna ingår några av de främsta experterna inom sina områden. Katrin Stjernfeldt Jammeh, som har kommunalrådsansvaret för skola och välfärd, betonar det förebyggande arbetets roll och tar upp vad hon menar är en skevhet i hur kommunerna enligt lagstiftning tvingas räkna. Beslutar vi om ett vägbygge, så är det en investering och tillåts betalas under ett antal år framöver. Logiken är att investeringen kommer att generera tillväxt på sikt. Men gör vi sociala investeringar i ungdomar, exempelvis med ungdomsgårdar eller med läxhjälp, då måste det betalas under året. Men en social investering kan betala sig många gånger om på några års sikt. Det är ett av skälen till att kommissionen ska räkna på kostnaderna för ojämlikheten, så att politikerna får bättre underlag för sina beslut. Men vissa åtgärder har redan vidtagits för att jämna ut en del skillnader. Rätten till barnomsorg har utökats för arbetslösa och nattis erbjuds numera också. Nyligen togs även beslut om att helt förbjuda avgifter i skolan. Det var hård strid mot borgerligheten om avgifter i skolan, exempelvis vid skolutflykter. Men vi vet att dessa avgifter har gjort att en del barn sjukanmält sig eller stannat hemma, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Därför har vi beslutat att all skolans verksamhet ska vara helt avgiftsfri, så att alla kan delta. Laga efter läge Samtidigt är det så, påpekar Katrin Stjernfeldt Jammeh, att kommunen har ett begränsat manöverutrymme. Försämringarna i socialförsäkringarna och de allt hårdare tagen mot sjuka och arbetslösa som regeringen Reinfeldt genomdrivit, gör att ojämlikheten ökar och att kostnaderna för kommunerna stiger. Men vi har att laga efter läge och från kommunens sida ska vi göra vad vi kan för att minska ojämlikheten. Skånska socialdemokraten 3

3 kriskommissionen»vi måste våga ställa frågor utan förbehåll» Anna-lena Hogerud från lund, en av ledamöterna i kriskommissionen Den 15 februari presenterade den socialdemokratiska kriskommissionen sin rapport. 4 Skånska socialdemokraten Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar, säger Anna-Lena Hogerud, en av kriskommissionens ledamöter. Det är en 118 sidor tjock lunta med analys och rekommendationer, från de fyra grupper som arbetat inom områdena sakpolitik, idéutveckling, organisation och med en sifferbaserad studie kring väljarbeteende och väljarmönster. Av Tony Johansson Kriskommissionens rapport är på samma gång en deprimerande och entusiasmerande läsning. Sprungen som den är ur det sämsta valresultatet någonsin, fylld sida upp och sida ner med fallande förtroendesiffror, det ena valresultat sämre än det andra och beskrivningar av missade chanser och gjorda felbedömningar. Men samtidigt finns där en klar ambition och övertygelse om att detta går att vända. Vänt partiet ryggen Lika sprungen som rapporten är ur valresultatet, lika påkallad av utvecklingen är nämligen en socialdemokratisk politik: ökande klyftor, social- och arbetslöshetsförsäkringar som havererat, ökande barnfattigdom och en regering som gått i stå och som med kommissionens ord förpassat framtidsfrågorna till finansdepartementets bakgård. Utvecklingen talar för behovet av en socialdemokratisk välfärdspolitik, men ändå har väljarna vänt ryggen åt partiet. Det är också den bild man får när man talar med dem som deltagit i kommissionens arbete. En av dessa är Anna-Lena Hogerud, som nyligen tillträdde som kommunalråd i Lund. Vad beror socialdemokratins kris på, frågar jag henne när jag några minuter försenad slår mig ner i hennes tjänsterum i kommunhuset i Lund? Ett skäl, säger Anna-Lena Hogerud, är att vi har haft problem att förhålla oss till de förändringar som skett, med exempelvis globaliseringen och EU-medlemskapet, och att vi inte lyckats formulera egna idéer, en egen politik för att hantera de nya utmaningar som vi har ställts inför. Istället har vi svalt många av nyliberalismens idéer. Exempel är, menar Hogerud, hur arbetslöshetsbekämpningen prioriterats ned till förmån för inflationsbekämpning. Men också hur den gemensamma välfärden förändrats, med ökande marknadisering. Man är inte längre vårdtagare eller elev, man är kund i vården och köpare av skoltjänster med sin skolpeng. Det är ingen bra utveckling. Dessa förändringar, som socialdemokratin i viss mån bistått, har vidare lett till, menar Hogerud, att vårt sätt att tänka snävats in. Vi blir mer eller mindre låsta inom ramen för en borgerlig verklighetsuppfattning. Den verklighet som borgarna beskriver som självklar blir till slut nära på självklar även för oss, säger Anna-Lena Hogerud. Vi har till exempel sett att det finns problem med vinstdrivande företag inom skolan och vården, där vinstuttagen till ägarna blir det främsta målet, med personalnedskärningar, minskad jämlikhet och sämre verksamhet som följd. Vi har också konstaterat att det finns ett problem här som borde lösas, men det är som om vi har låst oss fast vid att detta system är här för att stanna, oavsett vad konsekvenserna blir. Vi måste våga Vi måste våga ställa frågor utan förbehåll och våga vara orealistiska ibland. För det som är orealistiskt idag, kan mycket väl vara realistiskt imorgon. Hogerud efterlyser ett nytt helhetsgrepp om skattepolitiken. Den måste bli mer rättvis, menar hon, och exemplifierar med att förmögenhetsskatten bör återinföras. Kriskommissionens viktigaste förslag l Arbete åt alla för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning. l Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet. l Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden Också relationen till EU-frågorna måste förändras och det är uppenbart att i denna fråga har hon mycket att säga i grunden är hon jurist och kan de juridiska aspekterna kring EU-medlemskapet, ett medlemskap som hon förespråkade inför omröstningen. Inte lika EUforisk I dag är jag inte lika EUforisk längre, säger hon. Inte efter Lavaldomen. Samtidigt kan socialdemokratin agera om den vill, menar hon. Man kan effektivt motsätta sig domstolen, man kan agera politiskt. Men istället står vi för mycket och tittar på och så blir vi överkörda. Vi blev det med strejkrätten i och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt. l Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete. l Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas. Lavaldomen. Och vi accepterade Lissabonfördraget rakt av, trots att vi vet att utvecklingen går mot ett Europas förenta stater och att det inte finns folkligt stöd för det. Tid för våra idéer Hon vill se en socialdemokrati som vågar gå sin egen väg och som ibland kan sätta sig på tvären för att driva fram en annan utveckling. Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar. Klyftorna ökar, massarbetslöshet råder, otryggheten växer. Och vi har lösningarna. Därför tror jag också att chanserna att vinna nästa val är tämligen goda. Partidistriktets årskongress: 108 motioner ska behandlas på en dag Att skånska socialdemokrater är aktiva och önskar påverka politiken är knappast en nyhet. Och ett av de tydligaste tecknen på detta är den väldiga mängd motioner som alltid kommer in till partidistriktet för behandling på partidistriktets årskongress. I årets motionsskörd finns det mesta mellan himmel och jord, men som vanligt är det områden som arbete, skola och välfärd som genererar flest förslag. Här finner vi förslag om att behovspröva RUT-avdragen, stärka MBL och anställningsskyddet, höjning av a-kassans tak samt av ersättningsgraden till 90 procent, att Bild: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild man ska verka för att lagstifta fram en successiv sänkning av normalarbetstiden samt att full sysselsättning åter blir det överordnade målet för den ekonomiska politiken. I motionerna som rör skola och förskola finns förslag om vinstförbud i alla skolverksamheter, bättre fortbildning av personalen och att rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider ska lagstiftas. Men det finns också, som brukligt, motioner som är mer av reaktioner på konkreta händelser som inträffat under året. Så finns det exempelvis en motion om hur PRföretag ska hanteras inom arbetarrörelsen. Detta med anledning av Kriskommissionens rapport uppmärksammades stort. En bild från presskonferensen. Primeskandalen, då det visade sig att ett par välkända socialdemokrater agerat inom arbetarrörelsen på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Man kan anta att det blir ett styvt jobb för distriktskongressen att behandla de 108 motionerna på blott en dag den 16 april i Kristianstad. Bild: Linda Håkansson Analys: Tony Johansson Skönjer vi en ny ekonomisk politik? Kommissionens rapport är i stora delar befriande läsning. Man tar ett helhetsgrepp kring de stora frågorna. Bland annat gör man det i diskussionen om full sysselsättning. Den kan återskapas med rätt utformad utbildningspolitik och innovationspolitik, i kombination med en väl avvägd ekonomisk politik, argumenterar man. Och just i resonemangen kring den ekonomiska politiken finns ett kritiskt djup, även om kommissionen inte vågar dra resonemangen till sin spets. Den ekonomiska politiken ska, skriver man, användas för att dämpa överhettningar och stimulera i recessioner. Särskilda riktade satsningar ska också göras gentemot sektorer som bedöms ha god tillväxtpotential. Man betonar att det har investerats för lite i infrastruktur under senare år och att socialförsäkringarna måste byggas ut. Kommissionens slutsatser är dock knappast kontroversiella, men frågan är om de inte skulle bli det om resonemangen drogs till sin spets? Exempelvis i finansoch penningpolitiken. Jag ställer i vart fall frågan om inte en väl fungerande konjunkturutjämnande ekonomisk politik, skulle kräva förändringar i det finanspolitiska ramverket, som idag begränsar finanspolitikens manöverutrymme. För har inte överskottsmålet spelat ut sin roll i ett läge då Sverige har en av världens lägsta statsskulder? Bör man inte åtminstone fundera över om investeringar som gynnar den långsiktiga tillväxten ska kunna undantas från regelverket? I kommissionens rapport finns också en sund skepticism mot inflationsbekämpningspolitiken. Penningvärdet ges företräde framför arbetslöshetsbekämpning och inflationsbekämpningen sker utan hänsyn till arbetslösheten, skriver kommissionen i en kritik av nyliberalismen. Problemet är att när man sedan diskuterar penningpolitiken, står man, så vitt jag förstår av de luddiga formuleringarna, fast vid att dess uppgift är att stabilisera inflationstakten. Man kan knappast hävda båda dessa positioner. Men saken är ju den att, skulle man löpa linan ut med sin kritik av nyliberalismen skulle man inte bara tvingas kritisera de senaste femton årens penningpolitik, utan också indirekt ifrågasätta ambitionen att gå med i EMU (inträde i EMU, där inflationsbekämpningen är grundlagsfäst, är förstås omöjligt om man har för avsikt att ändra inflationsnormspolitiken). Men en sådan självrannsakande omsvängning är man tydligen inte mogen för. Det är synd. Dels därför att det knappast kan ha undgått någon att krisen i Europa idag i hög utsträckning är orsakad av euron. Dels därför att mycket tyder på att inflationsnormspolitiken bidragit till att permanenta arbetslösheten på en hög nivå och att utan förändringar i denna politik, så riskerar även andra åtgärder att stjälpas. Men medvetenheten finns där. Kommissionen är medveten om att det finns motsättningar inbyggda i penningpolitiken. Ett lågt generellt inflationstryck kan ju uppträda samtidigt som priserna på exempelvis bostäder skenar, vilket riskerar leda till bubblor och ökad skuldsättning. Det gör att räntan pressas upp trots att arbetslösheten är hög det är vad vi ser just nu. I rapporten diskuteras olika metoder för att hantera detta. Ett sätt skulle vara att reglera banksektorns utlåning. Ett annat är att öka bostadsbyggandet. Det är ett av skälen till att kommissionen föreslår ökade statliga satsningar på bostadsbyggandet. Så, ska man avslutningsvis svara på frågan om en ny ekonomisk politik skönjes, så är svaret: Nja. Kritiken finns där, men man löper inte linan ut och man är förmodligen också osäker på hur alternativen ska formuleras. Men det är god början. Skånska socialdemokraten 5

4 En fast HH-förbindelse ligger närmast till hands, anser regionrådet Rikard Larsson. Var ska nästa fasta förbindelse byggas, Rikard? Vi träffade Rikard Larsson, regionråd i och gruppledare för (S) Region Skåne för en intervju om Öresundsområdet och dess framtid. Var ska en framtida fast förbindelse över Öresund byggas? Den som följt debatten i medierna kan lätt få uppfattning att det finns en konflikt mellan Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Helsingör om var en ny fast förbindelse ska byggas. Bland annat för att Ilmar Reepalu i Malmö lyft tanken om att bygga samman en Metroförbindelse under Malmö och Köpenhamn. Jag ser inte det alls som en omöjlighet i framtiden. Det ska nämligen vara Öresundsbornas visioner och behov som ska styra byggandet och utformandet av infrastrukturen över och kring sundet. Men det som ligger närmast ett förverkligande idag är att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör först. Behövs det verkligen fler fasta förbindelser över Öresund? Det vore en hämsko på utvecklingen att inta ståndpunkten att själva förbindelsen är målet och att vi har uppnått det genom Öresundsbron. Att ytterligare knyta samman Öresundsregionen gör den gemensamma arbetsmarknadsregionen ännu större och mer lättillgänglig för oss som bor i den. Jobben är det främsta argumentet. I sin tur är ju det avgörande för att vi ska klara välfärden i framtiden. Men det verkar ju finnas oöverstigliga gränshinder som varken den svenska eller Bild: Helsingborgs hamn AB danska staten verkar vilja eliminera. Varför ska vi i Skåne envist fortsätta bygga samman oss med Själland? Genom att vi i Skåne och Danmark bokstavligen bygger över gränserna kan den svenska och den danska regeringen, oavsett partifärg, pressas till att ta gränshindersfrågorna på allvar. Färre gränshinder skulle underlätta för de enskilda medborgarna och även gynna tillväxten i södra Sverige. Du har tillsammans med ett antal partikamrater skrivit under en debattartikel om att det behövs en fast förbindelse över Helsingborg - Helsingör. Varför engagerar du dig som regionråd i frågan? För att Region Skåne tack vare sitt självstyre har ett större eget ansvar för hur vår del av landet ska utvecklas och kunna blomstra. Därför ligger det i mitt och mina kamraters intresse att hitta konkreta vägar för hur vi ska kunna vidga arbetsmarknaden för skåningarna, hitta samarbetspartners till sjukvården och utveckla Skåne. Att ha ett starkt samarbete även över gränserna är ett viktigt steg i detta arbete och det är därför jag engagerar mig så mycket i det. Vi behöver fler fasta förbindelser över Öresund för jobbens skull, säger Rikard Larsson. Karta: Daniel Sjödin/Mezzo Media Efter Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige: Avgiftsfri vård för barn en hjärtefråga för S Rädda Barnen släppte i februari sin åttonde rapport om barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att Sverige är rikare än någonsin men trots detta ökar klyftan mellan de fattigaste och rikaste barnen. Krävt avgiftsfri barnvård Socialdemokraterna i Region Skåne har konsekvent krävt att sjukvården för barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder ska vara avgiftsfri. Barn väljer inte sina föräldrar och kan inte heller ta ansvar för familjens ekonomiska situation, säger Yvonne Augustin gruppledare för S i Region Skånes närsjukvårdsberedning. Det finns de som ifrågasätter om det verkligen finns fattiga barn i Sverige och om samhället ska bistå föräldrar med dålig ekonomi. Avstår på grund av ekonomin Rädda Barnens rapport bekräftar att barnfattigdom verkligen finns i Sverige. Det är vårt ansvar Socialdemokraternas krav på avgiftsfri vård till barn och ungdomar har fått stärkt aktualitet efter Rädda Barnens larmrapport om barnfattigdomen i Sverige. som politiker att göra vad vi kan för att göra livet lättare för barnen i utsatta familjer. Om Region Skåne återinför den avgiftsfria barnsjukvården som femklövermajoriteten avskaffade 2006 gör vi vad vi kan för att föräldrar inte avstår från att söka vård åt sina barn på grund av att de helt enkelt inte har råd, säger Yvonne Augustin. Region skåne Kontakta oss gärna! En viktig del i det politiska arbetet är dialogen och därför blir vi glada om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Ringer du så når du den du söker lättast genom att ringa växeln Brev skickar du till: Socialdemokraterna i Region Skåne JA Hedlunds väg Kristianstad På socialdemokraterna.se/ skane hittar du e-postadresser och andra kontaktuppgifter till alla på kansliet. Bli vän med oss... Socialdemokraterna i Region Skåne finns även på Facebook. Bli gärna vän med oss på Facebook. Lägg gärna till oss bland dina vänner. Sök bara på Region Skåne så hittar du oss. Läs vår blogg Läs gärna bloggen Socialdemokraterna i Region Skåne om du vill följa med i det den politiska vardagen. FAKTA/ Vad är en sjukresa? Sjukresa är resa mellan folkbokföringsadressen och vård och behandling. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg för sjukresor. Man kan också resa med privatbil. Tillåter inte det medicinska hälsotillståndet något av detta, finns möjlighet att resa med taxifordon. (Källa: Region Skåne.se/1177) 6 Skånska socialdemokraten Skånska sjukresenärer blir inte behandlade lika Ska två patienter med samma vårdbehov betala olika mycket för sin sjukresa beroende på var i Skåne de bor? Socialdemokrater i Region Skåne menar att nu när det nya sjukresereglementet varit igång en tid så måste verksamheten utvärderas utifrån ett patientperspektiv. Det är hög tid att patienten sätts i centrum vid sjukresorna, skriver regionrådet Henrik Fritzon och gruppledaren i kollektivtrafiknämnden Stefan Svalö i en motion till regionfullmäktige. Vad har blivit bättre eller sämre och kräver likabehandlingsprincipen att enhetstaxan återinförs, frågar motionärerna. Påverkas av resans längd I maj 2009 överfördes ansvaret för sjukresorna från hälso- och sjukvårdsnämnden till kollektivtrafiknämnden och de tidigare enhetstaxorna ersattes med en differentierad sjukresetaxa. För resenärerna innebär det nya systemet att priset på sjukresan påverkas av resans längd. Det har blivit tydligt att den differentierade sjukresetaxan inte stämmer överens med intentio-»» nerna i Skånsk livskraft, skriver de bägge motionärerna. Mer än en trafikfråga En annan konsekvens av den nya ordningen är att sjukresor kommit att betraktas mer som en trafikfråga än som en del av vården av patienterna. Enligt socialdemokraterna innebär dock en sjukresa mycket mer. Särskilda hänsyn måste tas till att det handlar om sjuka människor med varierande behov av anpassning och service vid transporten. Samtliga resenärer behöver känna trygghet och få ett gott bemötande. Detta ställer särskilda kompetenskrav på den personal som ska utföra sjukresorna, utöver taxikortinnehav. Några sådana krav ställs emellertid inte av Region Skåne på utförarna, konstaterar Henrik Fritzon och Stefan Svalö i sin motion. Kalender Extra partikongress. Val av partiordförande och allmänpolitisk debatt. Stockholm Waterfront mars Partidistriktets årskongress Sommarlust, Kristianstad. 16 april Skånska socialdemokraten 7

5 SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Välkommen till distriktskongressen! Skånes socialdemokratiska partidistrikt håller årskongress Lördag 16 april kl 9.00 på sommarlust i Kristianstad Förhandlingarna pågår tills dess att dagordningen är genomgången Tal av Sven-Erik Österberg, partistyrelsen Alla medlemmar är välkomna! Vill du närvara som gäst annmäl ditt deltagande till partidistriktet,

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras

Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras Heléne Fritzon:»Tack för mig!» Jag har bestämt mig för att lämna över stafettpinnen till en ny ledning, skriver Heléne Fritzon. Partiprogrammet revideras På partikongressen i april ska bland annat ett

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Socialdemokraten. Kundval i vården? Din informationskanal på nätet! ingrid lennerwald: Förslaget stärker. Axplock ur motionsskörden

Socialdemokraten. Kundval i vården? Din informationskanal på nätet! ingrid lennerwald: Förslaget stärker. Axplock ur motionsskörden Axplock ur motionsskörden 147 motioner har inkommit till partidistrikets kongress i Helsingborg den 12 april. Skånska Bakslag för facket... EU:s lagstiftning gynnar arbetsgivare. Det visar domen i Lavalmålet....

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst?

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? En rapport från Malmöcentern om kvaliteten i kommunala och privata äldreboenden i Malmö. Juli 2014 www.malmocentern.se malmocentern Sammanfattning Socialdemokraterna

Läs mer

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik.

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik. TILL VÄLJARNA I HÖSTENS VAL VALET GÄLLER RÄTTVISAN Socialdemokratins uppgift inför valet är att skapa klarhet om vår praktiska politik och om de värderingar som styr socialdemokratin. Vi vill skapa förståelse

Läs mer

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 Regionbulletinen Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 (S) kritiska mot nedläggning av familje-bb i Malmö Pressmeddelande från (S) i Region Skåne 21 mars 2012 Familje-BB i Malmö

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer