Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta. www.skane.socialdemokraterna.se"

Transkript

1 »Var tid behöver sitt ledarskap...» God hälsa är en klassfråga 108 motioner på en dag HH-förbindelse kommer först "Var tid behöver sitt ledarskap" skriver Heléne Fritzon inför valet av ny partiordförande. Socialdemokraterna i Malmö tar nu upp kampen för ett socialt hållbart Malmö. 108 motioner ska behandlas på en dag när partidistriktet håller årskongress. HH bör få nästa fasta förbindelse, anser regionrådet Rikard Larsson. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr1 17 mars 2011 Partiets politik under lupp Kriskommissionens rapport en diger lunta

2 Omslagsbilden: Morgan Johansson, Anna Johansson och Ardalan Shekarabi presenterar kriskommissionens rapport. Bild: Linda Håkansson Ledaren: heléne fritzon SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Distriktsexpeditionen Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Liv eller död en fråga om klass Bild: Love Flygren Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Ombudsman Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Christine Axelsson, Kerstin Engle, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Ulrika Thulin, Suppleanter: Marie Granlund, Pia Ingvarsson, Karl-Erik Innala, Sedat Arif, Ismail Ali, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Malmötryckarna AB 2 Skånska socialdemokraten»han var en briljant agitator och debattör, fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande.» Var tid behöver sitt ledarskap... Jag stod i tankar den där natten för 25 år sedan, jag var ensam i mitt kök och lyssnade på radion. Jag minns allting kristallklart. Rösten från radion som gick genom rummet med orden Sveriges statsminister är skjuten Olof Palme är död. Det ofattbara hade hänt. I vårt fria, öppna och demokratiska samhälle hade nu landets statsminister skjutits ner på öppen gata. Sverige blev denna februarinatt för 25 år sedan så mycket kallare. När jag gick med i SSU i mina tidiga tonår var Olof Palme inte bara vår partiordförande utan på många sätt också vår förebild. Vi som var unga då tyckte liksom att vi fick växa upp med Olof Palme. Han påverkade oss mycket med sin starka övertygelse om människors lika värde, sin starka vision om framtiden och sin inneboende tro på alla folks frihet. Olof Palme väckte starka känslor, han berörde människor som ingen annan partiledare. Han var en uppskattad men ständigt ifrågasatt partiordförande. Han var en briljant agitator och debattör fruktad av sina motståndare. Han var en skicklig statsminister och reformpolitiker. Han var dessutom en sann internationalist och har satt många och starka avtryck ute i världen. Hans minne lever fortfarande. När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna i arbetet med att föreslå en ny partiordförande för vårt Socialdemokratiska parti. Det är höga förväntningar på den person som på kongressen ska utses att leda och hålla samman vårt stora parti. Det är i dessa dagar lätt att snudda vid jämförelsen med Olof Palmes starka politiska ledarskap. En sak står dock alldeles klar, framtidens ledning har stora utmaningar framför sig. Det handlar bland annat om miljö- och klimatfrågor, om jobben och om välfärden och dess finansiering. Framtidens frågor måste lösas med fortsatt samhällsbyggande där en politik för utveckling och reformer för jämlikhet blir lika viktiga nu som då. Det politiska arvet efter Palme handlar om att både vilja och våga. Varje tid behöver självklart sitt ledarskap men varje gång som jag går Sveavägen fram och passerar minnesplattan vid korsningen Tunnelgatan tänker jag på Olof Palme. Ibland undrar jag hur han skulle hanterat vår tids politiska utmaningar. Vad skulle han ha sagt om de svåra frågorna, han som alltid låg ett fotsteg före alla andra in i framtiden? Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Socialdemokraterna satsar på kommission för att göra Malmö socialt hållbart Toppmodern framgångssaga och yttersta misär efter svenska mått mätt. Så kan Malmö beskrivas. Av Tony Johansson Den bild som vi blivit vana vid att Malmös företrädare vill ge är dock i huvudsak den förstnämnda: den av staden som lyckats omvandlas från industristad, via industrikris till en stad i omvandlingens och den nya tjänste- och kunskapsekonomins framkant, med miljötänkande, kreativ ny stadsplanering och med Europa om inte runt hörnan, så åtminstone där på andra sidan bron. Segregerad stad Det är inte en osann bild. Men Malmö är också en av de mest FAKTA/ Så ska hälsoskillnaderna minska i Malmö Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har i uppdrag att minska ojämlikheten i hälsa i Malmö. Under de kommande två åren ska kommissionen, med ordförande Sven-Olof Isacsson i spetsen, bland annat fastställa de faktorer som är avgörande för hälsan, så som uppväxtvillkor, utbildning, arbete och arbetslöshet, ekonomiska förutsättningar och jämställdhet. Utifrån dessa ska ett antal strategier utarbetas, ett arbete som planeras pågå under våren Hösten segregerade städerna i landet, med avgrundsdjupa skillnader mellan människor, skyhög barnfattigdom och stora sociala problem. Dessa förhållanden står i fokus för det nya projekt som nyligen dragits igång på socialdemokratiskt initiativ, och som går under namnet Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Tydligare kan inte klassamhällets effekter åskådliggöras. Skevt räknesätt Kommissionen som nu håller på att ta form, har till uppgift att analysera orsakerna till de stora skillnaderna i hälsa och livsvillkor och föreslå strategier och konkreta LIMHAMN Det skiljer så mycket som åtta år i livslängd mellan olika stadsdelar i Malmö, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). INNERSTADEN Hälsa är en klassfråga och det avspeglas i livslängd för människorna i olika stadsdelar i Malmö. ROSENGÅRD KIRSEBERG samma år förväntas kommissionen att presentera en slutrapport, och våren 2013 presentera ett underlag till beslut för kommunstyrelsen. Kommissionens arbete följs med stort intresse av nationella och internationella forskare. åtgärder för att minska dessa. Bland kommissionärerna ingår några av de främsta experterna inom sina områden. Katrin Stjernfeldt Jammeh, som har kommunalrådsansvaret för skola och välfärd, betonar det förebyggande arbetets roll och tar upp vad hon menar är en skevhet i hur kommunerna enligt lagstiftning tvingas räkna. Beslutar vi om ett vägbygge, så är det en investering och tillåts betalas under ett antal år framöver. Logiken är att investeringen kommer att generera tillväxt på sikt. Men gör vi sociala investeringar i ungdomar, exempelvis med ungdomsgårdar eller med läxhjälp, då måste det betalas under året. Men en social investering kan betala sig många gånger om på några års sikt. Det är ett av skälen till att kommissionen ska räkna på kostnaderna för ojämlikheten, så att politikerna får bättre underlag för sina beslut. Men vissa åtgärder har redan vidtagits för att jämna ut en del skillnader. Rätten till barnomsorg har utökats för arbetslösa och nattis erbjuds numera också. Nyligen togs även beslut om att helt förbjuda avgifter i skolan. Det var hård strid mot borgerligheten om avgifter i skolan, exempelvis vid skolutflykter. Men vi vet att dessa avgifter har gjort att en del barn sjukanmält sig eller stannat hemma, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Därför har vi beslutat att all skolans verksamhet ska vara helt avgiftsfri, så att alla kan delta. Laga efter läge Samtidigt är det så, påpekar Katrin Stjernfeldt Jammeh, att kommunen har ett begränsat manöverutrymme. Försämringarna i socialförsäkringarna och de allt hårdare tagen mot sjuka och arbetslösa som regeringen Reinfeldt genomdrivit, gör att ojämlikheten ökar och att kostnaderna för kommunerna stiger. Men vi har att laga efter läge och från kommunens sida ska vi göra vad vi kan för att minska ojämlikheten. Skånska socialdemokraten 3

3 kriskommissionen»vi måste våga ställa frågor utan förbehåll» Anna-lena Hogerud från lund, en av ledamöterna i kriskommissionen Den 15 februari presenterade den socialdemokratiska kriskommissionen sin rapport. 4 Skånska socialdemokraten Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar, säger Anna-Lena Hogerud, en av kriskommissionens ledamöter. Det är en 118 sidor tjock lunta med analys och rekommendationer, från de fyra grupper som arbetat inom områdena sakpolitik, idéutveckling, organisation och med en sifferbaserad studie kring väljarbeteende och väljarmönster. Av Tony Johansson Kriskommissionens rapport är på samma gång en deprimerande och entusiasmerande läsning. Sprungen som den är ur det sämsta valresultatet någonsin, fylld sida upp och sida ner med fallande förtroendesiffror, det ena valresultat sämre än det andra och beskrivningar av missade chanser och gjorda felbedömningar. Men samtidigt finns där en klar ambition och övertygelse om att detta går att vända. Vänt partiet ryggen Lika sprungen som rapporten är ur valresultatet, lika påkallad av utvecklingen är nämligen en socialdemokratisk politik: ökande klyftor, social- och arbetslöshetsförsäkringar som havererat, ökande barnfattigdom och en regering som gått i stå och som med kommissionens ord förpassat framtidsfrågorna till finansdepartementets bakgård. Utvecklingen talar för behovet av en socialdemokratisk välfärdspolitik, men ändå har väljarna vänt ryggen åt partiet. Det är också den bild man får när man talar med dem som deltagit i kommissionens arbete. En av dessa är Anna-Lena Hogerud, som nyligen tillträdde som kommunalråd i Lund. Vad beror socialdemokratins kris på, frågar jag henne när jag några minuter försenad slår mig ner i hennes tjänsterum i kommunhuset i Lund? Ett skäl, säger Anna-Lena Hogerud, är att vi har haft problem att förhålla oss till de förändringar som skett, med exempelvis globaliseringen och EU-medlemskapet, och att vi inte lyckats formulera egna idéer, en egen politik för att hantera de nya utmaningar som vi har ställts inför. Istället har vi svalt många av nyliberalismens idéer. Exempel är, menar Hogerud, hur arbetslöshetsbekämpningen prioriterats ned till förmån för inflationsbekämpning. Men också hur den gemensamma välfärden förändrats, med ökande marknadisering. Man är inte längre vårdtagare eller elev, man är kund i vården och köpare av skoltjänster med sin skolpeng. Det är ingen bra utveckling. Dessa förändringar, som socialdemokratin i viss mån bistått, har vidare lett till, menar Hogerud, att vårt sätt att tänka snävats in. Vi blir mer eller mindre låsta inom ramen för en borgerlig verklighetsuppfattning. Den verklighet som borgarna beskriver som självklar blir till slut nära på självklar även för oss, säger Anna-Lena Hogerud. Vi har till exempel sett att det finns problem med vinstdrivande företag inom skolan och vården, där vinstuttagen till ägarna blir det främsta målet, med personalnedskärningar, minskad jämlikhet och sämre verksamhet som följd. Vi har också konstaterat att det finns ett problem här som borde lösas, men det är som om vi har låst oss fast vid att detta system är här för att stanna, oavsett vad konsekvenserna blir. Vi måste våga Vi måste våga ställa frågor utan förbehåll och våga vara orealistiska ibland. För det som är orealistiskt idag, kan mycket väl vara realistiskt imorgon. Hogerud efterlyser ett nytt helhetsgrepp om skattepolitiken. Den måste bli mer rättvis, menar hon, och exemplifierar med att förmögenhetsskatten bör återinföras. Kriskommissionens viktigaste förslag l Arbete åt alla för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning. l Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet. l Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden Också relationen till EU-frågorna måste förändras och det är uppenbart att i denna fråga har hon mycket att säga i grunden är hon jurist och kan de juridiska aspekterna kring EU-medlemskapet, ett medlemskap som hon förespråkade inför omröstningen. Inte lika EUforisk I dag är jag inte lika EUforisk längre, säger hon. Inte efter Lavaldomen. Samtidigt kan socialdemokratin agera om den vill, menar hon. Man kan effektivt motsätta sig domstolen, man kan agera politiskt. Men istället står vi för mycket och tittar på och så blir vi överkörda. Vi blev det med strejkrätten i och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt. l Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete. l Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas. Lavaldomen. Och vi accepterade Lissabonfördraget rakt av, trots att vi vet att utvecklingen går mot ett Europas förenta stater och att det inte finns folkligt stöd för det. Tid för våra idéer Hon vill se en socialdemokrati som vågar gå sin egen väg och som ibland kan sätta sig på tvären för att driva fram en annan utveckling. Detta borde vara socialdemokratins tidevarv, en tid att föra fram våra idéer om solidaritet och gemensamt ansvar. Klyftorna ökar, massarbetslöshet råder, otryggheten växer. Och vi har lösningarna. Därför tror jag också att chanserna att vinna nästa val är tämligen goda. Partidistriktets årskongress: 108 motioner ska behandlas på en dag Att skånska socialdemokrater är aktiva och önskar påverka politiken är knappast en nyhet. Och ett av de tydligaste tecknen på detta är den väldiga mängd motioner som alltid kommer in till partidistriktet för behandling på partidistriktets årskongress. I årets motionsskörd finns det mesta mellan himmel och jord, men som vanligt är det områden som arbete, skola och välfärd som genererar flest förslag. Här finner vi förslag om att behovspröva RUT-avdragen, stärka MBL och anställningsskyddet, höjning av a-kassans tak samt av ersättningsgraden till 90 procent, att Bild: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild man ska verka för att lagstifta fram en successiv sänkning av normalarbetstiden samt att full sysselsättning åter blir det överordnade målet för den ekonomiska politiken. I motionerna som rör skola och förskola finns förslag om vinstförbud i alla skolverksamheter, bättre fortbildning av personalen och att rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider ska lagstiftas. Men det finns också, som brukligt, motioner som är mer av reaktioner på konkreta händelser som inträffat under året. Så finns det exempelvis en motion om hur PRföretag ska hanteras inom arbetarrörelsen. Detta med anledning av Kriskommissionens rapport uppmärksammades stort. En bild från presskonferensen. Primeskandalen, då det visade sig att ett par välkända socialdemokrater agerat inom arbetarrörelsen på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Man kan anta att det blir ett styvt jobb för distriktskongressen att behandla de 108 motionerna på blott en dag den 16 april i Kristianstad. Bild: Linda Håkansson Analys: Tony Johansson Skönjer vi en ny ekonomisk politik? Kommissionens rapport är i stora delar befriande läsning. Man tar ett helhetsgrepp kring de stora frågorna. Bland annat gör man det i diskussionen om full sysselsättning. Den kan återskapas med rätt utformad utbildningspolitik och innovationspolitik, i kombination med en väl avvägd ekonomisk politik, argumenterar man. Och just i resonemangen kring den ekonomiska politiken finns ett kritiskt djup, även om kommissionen inte vågar dra resonemangen till sin spets. Den ekonomiska politiken ska, skriver man, användas för att dämpa överhettningar och stimulera i recessioner. Särskilda riktade satsningar ska också göras gentemot sektorer som bedöms ha god tillväxtpotential. Man betonar att det har investerats för lite i infrastruktur under senare år och att socialförsäkringarna måste byggas ut. Kommissionens slutsatser är dock knappast kontroversiella, men frågan är om de inte skulle bli det om resonemangen drogs till sin spets? Exempelvis i finansoch penningpolitiken. Jag ställer i vart fall frågan om inte en väl fungerande konjunkturutjämnande ekonomisk politik, skulle kräva förändringar i det finanspolitiska ramverket, som idag begränsar finanspolitikens manöverutrymme. För har inte överskottsmålet spelat ut sin roll i ett läge då Sverige har en av världens lägsta statsskulder? Bör man inte åtminstone fundera över om investeringar som gynnar den långsiktiga tillväxten ska kunna undantas från regelverket? I kommissionens rapport finns också en sund skepticism mot inflationsbekämpningspolitiken. Penningvärdet ges företräde framför arbetslöshetsbekämpning och inflationsbekämpningen sker utan hänsyn till arbetslösheten, skriver kommissionen i en kritik av nyliberalismen. Problemet är att när man sedan diskuterar penningpolitiken, står man, så vitt jag förstår av de luddiga formuleringarna, fast vid att dess uppgift är att stabilisera inflationstakten. Man kan knappast hävda båda dessa positioner. Men saken är ju den att, skulle man löpa linan ut med sin kritik av nyliberalismen skulle man inte bara tvingas kritisera de senaste femton årens penningpolitik, utan också indirekt ifrågasätta ambitionen att gå med i EMU (inträde i EMU, där inflationsbekämpningen är grundlagsfäst, är förstås omöjligt om man har för avsikt att ändra inflationsnormspolitiken). Men en sådan självrannsakande omsvängning är man tydligen inte mogen för. Det är synd. Dels därför att det knappast kan ha undgått någon att krisen i Europa idag i hög utsträckning är orsakad av euron. Dels därför att mycket tyder på att inflationsnormspolitiken bidragit till att permanenta arbetslösheten på en hög nivå och att utan förändringar i denna politik, så riskerar även andra åtgärder att stjälpas. Men medvetenheten finns där. Kommissionen är medveten om att det finns motsättningar inbyggda i penningpolitiken. Ett lågt generellt inflationstryck kan ju uppträda samtidigt som priserna på exempelvis bostäder skenar, vilket riskerar leda till bubblor och ökad skuldsättning. Det gör att räntan pressas upp trots att arbetslösheten är hög det är vad vi ser just nu. I rapporten diskuteras olika metoder för att hantera detta. Ett sätt skulle vara att reglera banksektorns utlåning. Ett annat är att öka bostadsbyggandet. Det är ett av skälen till att kommissionen föreslår ökade statliga satsningar på bostadsbyggandet. Så, ska man avslutningsvis svara på frågan om en ny ekonomisk politik skönjes, så är svaret: Nja. Kritiken finns där, men man löper inte linan ut och man är förmodligen också osäker på hur alternativen ska formuleras. Men det är god början. Skånska socialdemokraten 5

4 En fast HH-förbindelse ligger närmast till hands, anser regionrådet Rikard Larsson. Var ska nästa fasta förbindelse byggas, Rikard? Vi träffade Rikard Larsson, regionråd i och gruppledare för (S) Region Skåne för en intervju om Öresundsområdet och dess framtid. Var ska en framtida fast förbindelse över Öresund byggas? Den som följt debatten i medierna kan lätt få uppfattning att det finns en konflikt mellan Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Helsingör om var en ny fast förbindelse ska byggas. Bland annat för att Ilmar Reepalu i Malmö lyft tanken om att bygga samman en Metroförbindelse under Malmö och Köpenhamn. Jag ser inte det alls som en omöjlighet i framtiden. Det ska nämligen vara Öresundsbornas visioner och behov som ska styra byggandet och utformandet av infrastrukturen över och kring sundet. Men det som ligger närmast ett förverkligande idag är att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör först. Behövs det verkligen fler fasta förbindelser över Öresund? Det vore en hämsko på utvecklingen att inta ståndpunkten att själva förbindelsen är målet och att vi har uppnått det genom Öresundsbron. Att ytterligare knyta samman Öresundsregionen gör den gemensamma arbetsmarknadsregionen ännu större och mer lättillgänglig för oss som bor i den. Jobben är det främsta argumentet. I sin tur är ju det avgörande för att vi ska klara välfärden i framtiden. Men det verkar ju finnas oöverstigliga gränshinder som varken den svenska eller Bild: Helsingborgs hamn AB danska staten verkar vilja eliminera. Varför ska vi i Skåne envist fortsätta bygga samman oss med Själland? Genom att vi i Skåne och Danmark bokstavligen bygger över gränserna kan den svenska och den danska regeringen, oavsett partifärg, pressas till att ta gränshindersfrågorna på allvar. Färre gränshinder skulle underlätta för de enskilda medborgarna och även gynna tillväxten i södra Sverige. Du har tillsammans med ett antal partikamrater skrivit under en debattartikel om att det behövs en fast förbindelse över Helsingborg - Helsingör. Varför engagerar du dig som regionråd i frågan? För att Region Skåne tack vare sitt självstyre har ett större eget ansvar för hur vår del av landet ska utvecklas och kunna blomstra. Därför ligger det i mitt och mina kamraters intresse att hitta konkreta vägar för hur vi ska kunna vidga arbetsmarknaden för skåningarna, hitta samarbetspartners till sjukvården och utveckla Skåne. Att ha ett starkt samarbete även över gränserna är ett viktigt steg i detta arbete och det är därför jag engagerar mig så mycket i det. Vi behöver fler fasta förbindelser över Öresund för jobbens skull, säger Rikard Larsson. Karta: Daniel Sjödin/Mezzo Media Efter Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige: Avgiftsfri vård för barn en hjärtefråga för S Rädda Barnen släppte i februari sin åttonde rapport om barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att Sverige är rikare än någonsin men trots detta ökar klyftan mellan de fattigaste och rikaste barnen. Krävt avgiftsfri barnvård Socialdemokraterna i Region Skåne har konsekvent krävt att sjukvården för barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder ska vara avgiftsfri. Barn väljer inte sina föräldrar och kan inte heller ta ansvar för familjens ekonomiska situation, säger Yvonne Augustin gruppledare för S i Region Skånes närsjukvårdsberedning. Det finns de som ifrågasätter om det verkligen finns fattiga barn i Sverige och om samhället ska bistå föräldrar med dålig ekonomi. Avstår på grund av ekonomin Rädda Barnens rapport bekräftar att barnfattigdom verkligen finns i Sverige. Det är vårt ansvar Socialdemokraternas krav på avgiftsfri vård till barn och ungdomar har fått stärkt aktualitet efter Rädda Barnens larmrapport om barnfattigdomen i Sverige. som politiker att göra vad vi kan för att göra livet lättare för barnen i utsatta familjer. Om Region Skåne återinför den avgiftsfria barnsjukvården som femklövermajoriteten avskaffade 2006 gör vi vad vi kan för att föräldrar inte avstår från att söka vård åt sina barn på grund av att de helt enkelt inte har råd, säger Yvonne Augustin. Region skåne Kontakta oss gärna! En viktig del i det politiska arbetet är dialogen och därför blir vi glada om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Ringer du så når du den du söker lättast genom att ringa växeln Brev skickar du till: Socialdemokraterna i Region Skåne JA Hedlunds väg Kristianstad På socialdemokraterna.se/ skane hittar du e-postadresser och andra kontaktuppgifter till alla på kansliet. Bli vän med oss... Socialdemokraterna i Region Skåne finns även på Facebook. Bli gärna vän med oss på Facebook. Lägg gärna till oss bland dina vänner. Sök bara på Region Skåne så hittar du oss. Läs vår blogg Läs gärna bloggen Socialdemokraterna i Region Skåne om du vill följa med i det den politiska vardagen. FAKTA/ Vad är en sjukresa? Sjukresa är resa mellan folkbokföringsadressen och vård och behandling. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg för sjukresor. Man kan också resa med privatbil. Tillåter inte det medicinska hälsotillståndet något av detta, finns möjlighet att resa med taxifordon. (Källa: Region Skåne.se/1177) 6 Skånska socialdemokraten Skånska sjukresenärer blir inte behandlade lika Ska två patienter med samma vårdbehov betala olika mycket för sin sjukresa beroende på var i Skåne de bor? Socialdemokrater i Region Skåne menar att nu när det nya sjukresereglementet varit igång en tid så måste verksamheten utvärderas utifrån ett patientperspektiv. Det är hög tid att patienten sätts i centrum vid sjukresorna, skriver regionrådet Henrik Fritzon och gruppledaren i kollektivtrafiknämnden Stefan Svalö i en motion till regionfullmäktige. Vad har blivit bättre eller sämre och kräver likabehandlingsprincipen att enhetstaxan återinförs, frågar motionärerna. Påverkas av resans längd I maj 2009 överfördes ansvaret för sjukresorna från hälso- och sjukvårdsnämnden till kollektivtrafiknämnden och de tidigare enhetstaxorna ersattes med en differentierad sjukresetaxa. För resenärerna innebär det nya systemet att priset på sjukresan påverkas av resans längd. Det har blivit tydligt att den differentierade sjukresetaxan inte stämmer överens med intentio-»» nerna i Skånsk livskraft, skriver de bägge motionärerna. Mer än en trafikfråga En annan konsekvens av den nya ordningen är att sjukresor kommit att betraktas mer som en trafikfråga än som en del av vården av patienterna. Enligt socialdemokraterna innebär dock en sjukresa mycket mer. Särskilda hänsyn måste tas till att det handlar om sjuka människor med varierande behov av anpassning och service vid transporten. Samtliga resenärer behöver känna trygghet och få ett gott bemötande. Detta ställer särskilda kompetenskrav på den personal som ska utföra sjukresorna, utöver taxikortinnehav. Några sådana krav ställs emellertid inte av Region Skåne på utförarna, konstaterar Henrik Fritzon och Stefan Svalö i sin motion. Kalender Extra partikongress. Val av partiordförande och allmänpolitisk debatt. Stockholm Waterfront mars Partidistriktets årskongress Sommarlust, Kristianstad. 16 april Skånska socialdemokraten 7

5 SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Välkommen till distriktskongressen! Skånes socialdemokratiska partidistrikt håller årskongress Lördag 16 april kl 9.00 på sommarlust i Kristianstad Förhandlingarna pågår tills dess att dagordningen är genomgången Tal av Sven-Erik Österberg, partistyrelsen Alla medlemmar är välkomna! Vill du närvara som gäst annmäl ditt deltagande till partidistriktet,

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Socialdemokraten S VILL HA NY VÅRD- GARANTI. »Köerna till den skånska vården är för långa» Bevara vårdcentralen i Norrestad Utveckla ett Familjens hus

Socialdemokraten S VILL HA NY VÅRD- GARANTI. »Köerna till den skånska vården är för långa» Bevara vårdcentralen i Norrestad Utveckla ett Familjens hus »Vi har valt rätt politisk kurs» Starkt stöd för välfärdspolitik Skåne behöver miljöbokslut Cilla signalerar en ny anda Mediadrevet till trots, den politiska kurs vi valt är i huvudsak rätt, skriver Heléne

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Den bruna kilen Tony Johansson

Den bruna kilen Tony Johansson Den bruna kilen Tony Den bruna kilen Tony Johansson 100 Progressiva, höger och bruna 90 80 70 60 Övriga 50 40 Höger Bruna Vänster-progressiva 30 20 10 0 1921 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS Prominensen taler. Erfaring Arvet erfaring Fordomme Mennesker ser. Hvad jeg tror, jeg ser? Hvad jeg siger jeg ser? Att omvandla Greater Copenhagen från ett idéprojekt

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG: *Ordförande *Rösträknare *Redaktionsutskott *Tider för val *Valberedning *Anslag *Rapport över bostadsbyggande *Föredragande vid motionsbehandling *Riktlinjer för partiverksamheten

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden:

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden: 1 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne Region Skåne har höga målsättningar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Professor Olle Lundberg, ordförande Hur sluter vi hälsoklyftorna? Frågan som alla vill ha svar på och som den svenska

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Socialdemokraten. www.skane.socialdemokraterna.se. Heléne Fritzon kritiserade den borgerliga krispolitiken:» För lite och för sent»

Socialdemokraten. www.skane.socialdemokraterna.se. Heléne Fritzon kritiserade den borgerliga krispolitiken:» För lite och för sent» »Rösta för ett rött Europa» Marita Ulvskog och Hillevi Larsson (bilden) talade på den skånska upptakten inför EU-valet. Skånska Israels brott mot folkrätten Israels angrepp mot Gaza bröt mot FN-stadgans

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer