Vi i. Vi presenterar vår nye kommundirektör. Nr Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. Vi presenterar vår nye kommundirektör. Nr 2 2009 Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 Vi i Nr Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Vi presenterar vår nye kommundirektör

2 Utblick från kommunalrådsstolen Den härliga svenska sommaren är här och som vanligt är vädret inte riktigt som vi hoppats på. Visst önskade vi att alla våra studenter skulle ha sluppit regnstövlar vid utspringet. Men nu när semestrarna börjar önskar jag verkligen att hela Sverige och vår region i synnerhet får visa upp sina kvalitéer för många nya besökare. Under året har Ängelholm varit i fokus som aldrig förr. Vi har haft sportsliga framgångar som gjort att Ängelholm har nämnts i alla sorters media. Nu senast har vi dessutom fått mycket positiv publicitet genom sportbilsproducenten Koenigsegg till ett avtal om övertagande av SAAB personbilar. Den slutliga uppgörelsen är ännu inte känd, men här visas att det finns entreprenörer som inte är rädda för utmaningar och det sprids över Sverige och kanske ännu längre. Jag vill gratulera Koenigsegg till detta!. Lågkonjunktur innebär arbetslöshet. Även om vi inte har några dramatiska varsel innebär det stora problem framför allt för våra unga vuxna. Nya grupper kommer ut från sina utbildningar på gymnasie- och högskolenivå och får ingen chans att inträda i arbetslivet. På olika sätt försöker arbetsförmedlingen och även vår kommun och vårt näringsliv bistå. Competensum har haft ett framgångsrikt projekt som kallats Unga Resurser och som finansierats genom Ängelholms Näringsliv. Av 15 deltagare har majoriteten fått arbete, medan de övriga har utbildningsplaner i tanken. Även kommunens Resurscentrum genomför program för de unga långtidsarbetslösa. I båda fallen sker arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vuxenutbildningen fyller också en viktig uppgift. Det är i dessa tider man har chansen att stärka sin meritportfölj. I ett samarbete i Skåne Nordväst kommer flera yrkesutbildningar för vuxna att starta. Ängelholms vuxenutbildning är värd för omvårdnadsutbildningen, medan exempelvis Båstad erbjuder utbildning till kockbiträde. Gå gärna in och titta på kommunens hemsida där alla yrkesutbildningarna presenteras. Kommunens nya fräscha hemsida har nu äntligen sjösatts! Den var efterlängtad av många. Inte nog med det attraktiva yttre, den är också utvecklingsbar och kommer successivt att möjliggöra en allt högre grad av service till alla kommuninvånare. Av den samlade intäkten från kommunalskatten i hela Sverige fördelas 110 procent ut till kommunerna. Staten skjuter alltså till i detta fördelningssystem utöver de extra miljoner som regeringen nyligen beslutade hjälpa kommunerna med. Sveriges Kommuner och Lansting (SKL), som är vår arbetsgivarorganisation, presenterar prognoser för att vi inte skall drabbas av negativa överraskningar. Under våren har prognoserna visat fallande intäkter. Efter sommaren presenteras nya indikationer, som kommer att vara mycket viktiga för den budget som skall tas fram under hösten. Den 7 juni var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i vår kommun låg på snittet i Skåne, 43 procent, vilket var ett par procent lägre än valdeltagande totalt i Sverige. Vid valet 2004 var deltagande i Ängelholm 34 procent, så det går ju faktiskt framåt. Till skillnad mot andra europeiska länder ökar Sveriges valdeltagande, vilket säkert kommer att innebära ett större svenskt engagemang för EU-frågor i framtiden. Två slutsatser kan man dra av resultatet. Vi röstar allt mer på vilka personer vi vill se representeras samt att ungdomarna måste uppmärksammas i mycket högre grad av oss, som tillhör de etablerade partierna. Ängelholm kommer att bjuda på många attraktioner även denna sommar. Ekebofestivalen har ett fullt program och kommer att bjuda upp Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande extra smakprov även på Stortorget i centrum. Visfestivalen vid Västersjön blir ett nytt inslag och Sommarfesten i juli ser jag också mycket fram emot. I augusti blir det Ljusfest, precis som vanligt. Dessutom händer det mycket, mycket mer. Turistbyråns hemsida visar ett Ängelholm fyllt av trevliga arrangemang för alla åldrar. På Turistbyrån finns också Ängelholmsguiden 2009, en mycket innehållsrik skrift, som givetvis är gratis för alla. Jag önskar därmed alla en riktigt skön och vederkvickande sommar! Åsa Herbst Rensning av cyklar Vi vill göra kommunen renare. Under några veckor har vi därför gjort en översyn av de cyklar som står parkerade i de centrala delarna av Ängelholm. Har du en gammal cykel stående som du glömt bort? Hämta då hem den innan juli månads utgång. Då kommer vi nämligen att ta in de cyklar som har markerats under översynen, dvs.: Cyklar som saknar vitala delar. Cyklar som är skrotfärdiga. Cyklar som har stått kvar på samma plats utan att användas. Cyklarna kommer att förvaras på Industrigatan 10, tekniska kontorets förråd i 14 dagar innan de skickas till skrotning. Särskild vårdnadshavare Ängelholms kommun söker personer som är intresserade av att bli särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) till ensamkommande flyktingbarn. Detta uppdrag innebär att man träder in som vårdnadshavare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Det innebär att man bl.a. hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. För mer information samt intresse anmälan, kontakta Johanna Kaspersson, socialsekreterare, eller Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 Fritt att välja på kommunal eller privat hemtjänst Nästa år kommer den som har rätt att få hjälp inom äldreomsorgens hemvård i Ängelholm att kunna välja om han eller hon vill ha denna service av kommunen eller av ett privat företag. Då inför nämligen kommunen ett så kallat kundval enligt den nya lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär också att företag kan anmäla sig till kommunen för att bli godkända som utförare av dessa tjänster. Kundval innebär att personer som bor i ordinärt boende och fått ett biståndsbeslut av kommunens handläggare får möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna. De företag som är aktuella utöver kommunen kommer att listas i en pärm. Det blir samma kostnad oavsett om man väljer kommunens hemvård eller av det privata företaget, säger Mona Ringh, som tillsammans med Birgitta Knutsson leder en styrgrupp, som under det här året ska arbeta med alla frågor som måste klargöras innan konceptet kan tas i bruk. Kundvalet omfattar fyra olika former av insatser. Det är också inom dessa områden som privata företag kan erbjuda sina tjänster. TJÄNSTERNA Det handlar om matleverans av lunch. Service som tvätt, städning och hjälp med inköp. Utöver detta service- och omsorgsinsatser som hjälp för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta sin personliga hygien och avlösning i hemmet. Slutligen service, omsorg och hemsjukvård. Den som vill bli utförare ska först bli godkänd av kommunen enligt de kriterier som politikerna kommer att fastställa. Företaget kommer då att stå med i en lista eller pärm som den som har rätt till bistånd kan välja ur. Den som blir godkänd utförare kan också erbjuda tilläggstjänster och ersättningen regleras då helt mellan företaget och kunden, säger Mona Ringh. Under första kvartalet nästa år räknar vi med att införa kundval inom hemvården. I nästa skede kan ett valfrihetssystem bli aktuellt för särskild boende, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, säger Birgitta Knutsson. Estrid Holmer får hjälp av Prachit Mårtensson från kommunens hemtjänst med att bland annat handla. Vill du motionera tillsammans med dina kompisar? Hyr en tid i kommunens gymnastiksalar. Kontakta Christel på Kultur- och fritidsförvaltningen, tel Narkotikan minskar bland ungdomar i Ängelholm En nyligen genomförd drogvaneundersökning visar att andelen ungdomar i Ängelholm som har provat narkotika har minskat de senaste två åren. Samtidigt har andelen generellt ökat i resten av Skåne. Under våren 2009 har elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet deltagit i en regionalt genomförd drogvaneundersökning. Undersökningen har genomförts i 22 skånska kommuner och siffrorna visar på både glädjande och oroväckande resultat. Det är mycket glädjande att andelen som provat narkotika minskar i vår kommun, säger Maria Selway, drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun. Nu ligger Ängelholm betydligt lägre än Skånegenomsnittet. Killarna i årskurs 9 är dock en grupp att hålla ögonen på. I den gruppen uppger en av tio att de har provat narkotika, vilket ligger nära Skånegenomsnittet. Rökningen ökar bland killar och minskar bland tjejer, både på högstadiet och gymnasiet. Det är märkligt att rökningen ökar i dagens samhälle där tobaken blir mer och mer otillåten, säger Maria Selway. Vi har just nu inga teorier om vad som kan ligga bakom men vi hoppas att vi kan göra en bättre analys till hösten då vi kommer att få resterande resultat från undersökningen. Då kommer också de nationella siffrorna vara klara och vi kommer att kunna jämföra Ängelholm med riksgenomsnittet. Vid den senaste undersökningen år 2007 var alkoholen det stora problemet i Ängelholm. Årets undersökning visar att alkoholkonsumtionen visserligen har minskat kraftigt på gymnasiet, men killarna i årskurs 2 på gymnasiet dricker fortfarande väldigt mycket och ligger högre än Skånegenomsnittet. Det är framförallt berusningsdrickandet som verkar vara populärt i Ängelholm. Har ni någon teori om varför siffrorna sjunker? Ängelholms kommun har länge satsat aktivt på det drogförebyggande arbetet och troligtvis är det alla föräldrar, lärares och föreningsledares förtjänster att siffrorna nu sjunker för flera indikatorer, säger Hanna Mann, drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun. Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet månd fred kl 8-17 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm Växelns öppettider Månd - Torsd 8-17, Fred 8-16 Tel

4 Med handel på rättvisa villkor känner jag att jag äntligen kan vara med och påverka utsatta människors vardag nu och i framtiden Christer Arnrup, Världsbutiken Kiotet Känns positivt att jag personligt och Ängelholm kommun lokalt, tar ansvar för att globalt påverka för förbättrade levnadsvillkor, för människor och företagare i utvecklingsländer. Lennart Engström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ängelholms kommun ska bli ett så kallat Fairtrade City. Just nu arbetar en styrgrupp inom kommunen för en ansökan som ska leda till ett certifikat. För att bli certifierade ska det såväl inom det privata näringslivet som i den kommunala verksamheten finnas ett visst antal produkter som har blivit rättvisemärkta. Sedan gäller det för styrgruppen att informera så att allmänheten verkligen köper Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning. Konsumenten som köper en Rättvisemärkt produkt bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. EXTRA PREMIE Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. BRETT UTBUD Idag finns det ett brett utbud av Rättvisemärkt i de flesta svenska butiker, men också på kaféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck. Det finns Rättvisemärkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går 4 Rättvisemärkt Ängelholm Styrgruppen som ska arbeta för att Ängelholm ska bli Rättvisemärkt, fr v Elisabeth Ernehag, Susanne Jönsson, Madeleine Eidmark, Lennart Engström, Christer Arnrup, Anna Ilirzon och Karl-Otto Rosenqvist. Dessutom ska Svenska kyrkan ha en representant med i gruppen. det att köpa Rättvisemärkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Rättvisemärkt bomull. De senaste två åren har försäljningen av rättvisemärkta produkter ökat kraftigt. kontroller Det görs väldigt noggranna kontroller inom den internationella organisationen och man kan vara ganska säker på, att om en vara är Rättvisemärkt, så har den också uppfyllt de kriterier som gäller, säger Karl-Otto Rosenqvist, som är ambassadör för Rättvisemärkt och ingår i Ängelholms styrgrupp. Styrgruppen i Ängelholm ska arbeta för att såväl företag som privatpersoner handlar Rättvisemärkt och att butiker tar in rättvisemärkta produkter i sitt sortiment. rättvisemärkt i stadshuset När kommunen ska göra sina inköp ska man också ta Rättvisemärkt i beaktande. Vi ska erbjuda Rättvisemärktprodukter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt, exempelvis frukt, te, kaffe och socker. Dessutom ska vi i stadshuset i så stor utsträckning som möjligt konsumera varor som har blivit Rättvisemärkt, säger Anna Ilirzon, som är samordnare för styrgruppen. För att Ängelholms kommun ska bli certifierad som Fairtrade City krävs det att ett visst antal butiker, kaféer, restauranger och hotell saluför och serverar rättvisemärkta produkter. Det gäller för styrgruppen att bedriva ett intensivt informationsarbete. När vi väl har blivit certifierade måste vi fortsätta arbetet. Det krävs minst fyra informationskampanjer om året, säger Karl-Otto Rosenqvist. Det finns ett stort utbud idag av rättvisemärkta produkter. Karl-Otto Rosenqvist, ambassadör för Rättvisemärkt visar upp en korg med varor. Jag vill bo i en kommun som tar ansvar och gör skillnad. Vi skulle aldrig acceptera att ha den arbetssituation som odlare och anställda i fattiga länder har och genom att bli en Fairtrade City visar vi att mänskliga rättigheter är viktiga och rättvis handel tillhör vardagen. Karl-Otto Rosenqvist, Ambassadör för Rättvisemärkt Som företagare är det viktigt för mig att föregå med gott exempel och arbeta i enlighet med ett socialt ansvarstagande. Jag vill bidra till en utveckling av lönsamt företagande i ett globalt perspektiv, en utveckling som inte tär på framtidens kapital men ger nästa generation styrkan att få utveckla sina idéer om entrepenörsskapets möjligheter. Elisabeth Ernehag, företagare Vi som har det bra måste kunna göra något för dem som har det sämre. Därför känns det extra viktigt att man kan påverka våra affärer i kommunen, alla arbetsplatser att börja sälja eller använda rättvisemärkta varor. Det är konsumenterna och anställda som kan ställa krav på våra butiker och arbetsplatser. Susanne Jönsson, SKTF Vi i Engelholms cityförening vill naturligtvis verka för ett utbud med varor som produceras under rimliga arbetsvillkor, som tyvärr inte är en självklarhet idag. Genom att bli en Fair Trade City tar vi ställning för de mänskliga rättigheterna och ger konsumenterna möjligheten att göra detsamma genom at välja produkter som gör världen mer rättvis. Madeleine Eidmark, Engelholms Cityförening

5 Ängelholms nye kommundirektör Jan- Inge Hansson vet hur Sveriges kommuner fungerar. Under tio års tid har han som konsult på ledande nivå haft uppdrag i 230 av landets 290 kommuner. Möt Jan-Inge Hansson, som i jobbet klär sig i kavaj och slips, men som på fritiden byter om till antingen kläder för trädgårdsskötsel eller spänner på sig sina inlines. Han berättar också om sin vision om att Ängelholm som kuststad bör ha en koppling till hamnen och stranden. Det ska synas att vi finns vid kusten Jan-Inge Hansson, ny kommundriektör i Ängelholm vill att vi utnyttjar vattnet mer för att göra Ängelholm ännu mer attraktivt. PORTRÄTTET Namn: Jan-Inge Hansson Ålder: 54 år Familj: Hustru Maj-Sofie, tre barn, två barnbarn Bor: Barkåkra Aktuell: Som ny kommundirektör i Ängelholms kommun har drygt anställda inom olika förvaltningar. Varje förvaltning har en ansvarig chef, men fram till nu har kommunen inte haft någon person med övergripande ansvar, motsvarande ett företags vd, som också kan jobba långsiktigt med viktiga strategiska frågor med målet att utveckla och effektivisera kommunens verksamhet. Politikerna tog därför beslutet att anställa en kommundirektör. Tjänsten gick till Jan-Inge Hansson, 54 år, som är Ängelholmare sedan 1984 med ett avbrott för fem år i Jönköping. Jag har rest mycket i Sverige under min tid som konsult i olika kommuner och kände att det var dags att skaffa en fast arbetsplats. Därför kom denna tjänst alldeles lämpligt och eftersom jag själv är Ängelholmare och känner väl till kommunen såväl som medborgare som konsult, visste jag vad jag gav mig in på, säger Jan-Inge Hansson och tillägger: Jag visste att jag kom till en välskött och effektiv kommunal verksamhet men fortfarande finns här självfallet saker som kan bli bättre. Det var roligt att få den här första tjänsten och jag ser framför mig en spännande tid med många intressanta frågor och utmaningar. skriver bok Jan-Inge Hansson är född i Malmö, läste i Lund till socionom och har sedan studierna avslutades i stort sett jobbat med kommunal verksamhet både som anställd, bland annat var han ekonomichef i Örkelljunga på 80-talet, och som konsult i Sveriges kommuner. Sina erfarenheter kommer Jan-Inge nu också att delge i en bok. Jag håller på att skriva boken Den framgångsrika verksamheten som har koppling till den kommunala sektorn, där jag belyser olika frågor, som till exempel varför lyckas vissa verksamheter och inte andra. Vilka är de bakomliggande faktorerna? Som kommundirektör ska Jan-Inge Hansson förutom att leda en organisation med drygt anställda förbereda och omsätta politiska beslut. Han ska medverka till att utveckla Ängelholms kommun och dess varumärke. Det ska jag göra med ett starkt medborgar- och brukarfokus utifrån vad är bäst för Ängelholmarna, säger Jan-Inge, som har en vision. ÖPPNING MOT HAVET Ängelholm är ju en kuststad, men vi har ingen tydlig koppling till vare sig hamnen eller stranden. Tänk om vi kunde få en öppning från centrum ner mot havet. Jag vet att det är kontroversiellt, men som flitig motionär är jag övertygad om att det ändå finns stor plats för friluftslivet i Kronoskogen. Ja, den skulle till och med kunna bli mer tillgänglig. Dessutom skulle jag vilja se en utveckling av strandlivet och strandmiljön. Varför inte en gång- och cykelväg från Råbocka till Klitterhus, där man kan promenera, cykla eller sätta sig och njuta och titta ut över Skälderviken? NÄRINGSLIVET I rollen som kommundirektör ingår också att ha ansvaret för strategiska näringslivsfrågor. Där blir jag en viktig länk till Ängelholms Näringsliv AB, som med sitt nätverk och anställd personal medverkar till att utveckla näringslivsfrågorna i kommunen. Det blir oftast långa arbetsdagar för Jan-Inge Hansson men som anställd i hemkommunen slipper han numera resorna och det ger mer tid för fritidssysselsättningen trädgårdsskötsel. Jag älskar att jobba med händerna och njuter av gräsklippning, häckklippning mm här hemma i Barkåkra. INLINES Flera gånger i veckan tar Jan- Inge också på sig träningskläderna, antingen blir det en joggingrunda eller så spänner han på sig sina inlines. Det är jättekul att åka inlines. Man behöver inte vara tonåring för det, utan det kan också en 54-åring göra. Jan-Inge Hansson samtalar med ungdomarna Hadi Fares, Sebastian Norgren och Dalsbad Hassan. - Det är viktigt att prata framtidsfrågor med ungdomarna, säger vår nye kommundirektör. Att jobba i trädgården är ren avkoppling för Jan-Inge Hansson. 5

6 Gör ett besök på flygmuseet! En bit av Ängelholms historia Ängelholms traditioner med järnväg och flyg har resulterat i två museer, Järnvägsmuseet och Flygmuseet. Det sistnämnda öppnades för fem år sedan och under de här åren har en grupp medlemmar i F 10 Kamratförening utvecklat och successivt förbättrat museet, som idag är ett välbesökt och uppskattat turistmål i Nordvästskåne. Utställningen om Elsa Andersson är ett undantag från det militärhistoriska på flygmuseet i Ängelholm. Skånska flygflottiljen F 10 kom till Ängelholm 1945 och var kvar till 2002, då verksamheterna omlokaliserades. F 10 Kamratförening hyrde då en del av en äldre hangar och en grupp om medlemmar började bygga upp museet som öppnades två år senare. Det är dock en stor skillnad på museet idag och för fem år sedan. Ja, hela tiden försöker vi göra förbättringar. Inför det här året har vi gjort flera förändringar och dessutom utvidgat våra utställningar. Allt detta arbete görs av oss medlemmar i F 10 Kamratförening och museet drivs helt med frivilliga krafter, säger Ulf Ohlsson, f d pressofficer på F 10, som har fått rollen som museets informatör. LIVET PÅ FLOTTILJEN På Ängelholms Flygmuseum, som är det rätta namnet, visas inte bara propeller- och jetflygplan, utan museet förmedlar dessutom lite av hur livet och verksamheten tedde sig för värnpliktiga och olika yrkesgrupper som fanns innanför flottiljens grindar. Här kan man se hur värnpliktiga bodde i träbaracker på så kallade krigsbaser, känna på atmosfären i ett hemligt bergrum varifrån jaktplanen leddes eller se hur det dukades till fest inför den årliga gåsamiddagen på officersmässen. Därutöver finns det flygplan, uniformer, flygutrustningar och teknik genom tiderna att studera. ELSA ANDERSSON En ny separatutställning berättar om Elsa Andersson från Strövelstorp, Sveriges första kvinnliga aviatris, vars tragiska historia Jan Troell berättade om i filmen Så vit som en snö. Den utställningen är ett undantag från det militärhistoriska, säger Ulf Ohlsson. DOKTOR LÖFBERG En annan Ängelholmare figurerar också på museets utställningar, nämligen doktor Ove Löfberg, som förutom att han var många Ängelholmares husläkare och skolläkare också var förste flygläkare på F 10. På museet visas hans mottagning på Doktor Löfbergs mottagning. Här hänger också hans uniform. F 10 och här hänger också hans uniform. Varje heltimme går en gammal journalfilm igång. Då och då dyker det upp nya saker till museet som har sin historia från flottiljen. Vi fick nyligen en moped och en militärcykel. Cykeln har tillhört fotodetaljen på F 10 och användes av värnpliktiga fotobiträden för att hämta film från jaktplanens sikteskameror för framkallning direkt efter landning. Att få sitta i en J 35 Draken är populärt bland barnen. I år kan man också få känna på hur det är att sitta i en helikopter. simulatorflyg Flygsimulatorn är svår att motstå. Man kan välja mellan J 35 Draken, SK60, helikopter eller ett snällt propellerflygplan. Den som flyger i simulatorn har en jätteskärm med landskapet framför sig. Om man undrar över något vid besöket finns det alltid minst en museivärd på plats, som kan berätta eller hjälpa till att finna svaret. Flygmuseet är ett militärhistoriskt museum och vi hoppas att så småningom få bli medlemmar i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv, som skulle ge oss marknadsföring över hela landet, säger Ulf Ohlsson, som förstås tycker att alla Ängelholmare borde göra ett besök i museet som speglar ett arv i Ängelholm. Flygmuseet har öppet nu under sommaren tisdagar söndagar kl Under tiden september maj är det öppet lördagar och söndagar kl Museets informatör, fd pressofficeren på F 10, Ulf Ohlsson har ställt sig i montern som visar officersmässen. Andra historiska museer i Ängelholm Sveriges Järnvägsmuseeum i Ängelholm Visar Järnvägen - en spännande historia. Öppet året om tisdag - söndag Juni - augusti alla dagar Hembygdsparkens fem museer Tekniskt museum, Skolmuseum, Grönvallska gården från 1817, Luntertunstugan från 1763 Läder- och lokalhistoriskt museum Öppet t o m den 30 augusti kl

7 Nytt skolprojekt kan rädda framtida seglingsgymnasium Seglingsgymnasiet i Ängelholm har en lång tradition, men nästa läsår blir det sista som riksintag. Det blir inte heller någon fortsättning på regionalt intag. Men seglarklubbarna i Ängelholm och på Bjärehalvön ger dock inte upp. Just nu driver man ett skolprojekt för att få fler intresserade av segling, så att det går att driva ett regionalt seglingsgymnasium och på sikt få tillbaka den nationella statusen. I Skälderviken finns de perfekta förhållandena för tävlingsseglare. Seglarna lovordar Skälderviken och skolans mest framgångsrike seglare, Jonatan Norrman, har lärt sig mycket under sina fyra år här. Jag kommer från Västerås och där hade vi Mälaren att segla på men för att bli en bättre seglare krävs det träning på delvis öppet hav. Här blåser det för det mesta och vi kan träna nästan året om. Jonatan valde att lägga ut studierna på fyra år i stället för tre. Det valet gjorde jag i tvåan, det var ett tufft år och jag fick svårt att hinna med både träning och skola. Han seglar Laser Standard och har vunnit junior-sm och siktar på ännu en seger där nu i sommar. Han blev femma i EM-kvlaet, seglar Europacup i Tyskland och senior-sm i Malmö. TRE TJEJER Under det senaste läsåret har det gått tre tjejer och tolv killar på Seglingsgymnasiet. En av tjejerna är Johanna Gillberg, 18 år från Vänersborg, som har ett år kvar på gymnasiet. Hon seglar E-jolle. Jag trivs väldigt bra här. Jag valde Ängelholm för de fina seglingsförhållandena men har också upptäckt det positiva med skolan och staden. Johanna kom sjua på Nordiska Mästerskapen förra året och i sommar ser hon fram emot det stora eldprovet, ungdoms-vm. satsar regionalt Det var för två år sedan som Ängelholm fick beskedet att seglingsgymnasiet skulle läggas ner. Riksidrottsförbundet ville ta bort Lerum men Svenska Seglarförbundet tog ändå beslutet med minsta möjliga majoritet att låta Lerum vara kvar och därmed få statlig finansiering. Vi beslöt då tillsammans med skolan och klubbarna att fortsätta som ett regionalt seglingsgymnasium och därför tog vi in nya elever i fjol. Tyvärr är det nu klart att det inte blir någon fortsättning. Pengarna räcker inte till eftersom det är för få elever, säger Jimmy Talén, som sedan 2004 är ansvarig chef och tränare för Seglingsgymnasiet. FLER ELEVER ÖNSKAS Nu kastar man inte yxan i sjön, förhoppningen är att kunna fortsätta med seglingsgymnasium, i första hand på regional nivå. Seglingsgymnasiet har en lång tradition i Ängelholm och seglarna lovordar förhållandena i Skälderviken. Det krävs då fler seglare och vi bedriver nu ett skolprojekt med pengar från Skånes Idrottsförbund där elever från skolor i Ängelholm och på Bjärehalvön har segling som specialarbete, säger Jimmy. Projektet går ut på att eleverna lär sig segla i grupp. Två större båtar används. Det handlar inte bara om att prova på, utan när kursen är slut ska eleverna ha lärt sig segla och förhoppningsvis då bli medlemmar i någon av klubbarna. En effekt av detta hoppas vi ska leda till att tillräckligt många från närområdet söker in till det regionala seglingsgymnasiet, säger Jimmy Talén som ansvarar för projektet tillsammans med Jens Palm. Jimmy Talén är ansvarig för seglingsgymnasiet och han hoppas att det nya skolprojektet ska ge elever i framtiden. Bilden t v: Jonatan Norrman är Seglingsgymnasiets mest meriterade seglare. Johanna Gillberg, går i tvåan, och ska i sommar segla i ungdoms-vm. Bilden t h: Mathilda Salminen, drar upp sin E-jolle efter ett träningspass på Skäldervikens vatten. Mathilda ska delta i ungdoms-vm i Braslien. 7

8 Det unika Barkåkra präglar utbyggnaden av samhället Barkåkra ska bli ett levande samhälle, en blandstad där man finner boende, arbete, service och rekreation och en urbanitet i den låga, täta skalan. Hela området ska präglas av det som gör Barkåkra unikt; havet, närheten, landskapet och kommunikationerna. I dagarna går fördjupad översiktsplan Barkåkra ut på samråd, där Ängelholmarna och olika organisationer får säga sitt. Genom utbyggnadstakt och struktur ska lager efter lager, årsring efter årsring, läggas till området, som ska vara åldersintegrerat och funktionsblandat där människan står i centrum, med mötesplatser och samlingspunkter. BEVARA KARAKTÄRER Ett av förslagets huvuddrag är att undvika en sammanhängande bebyggelse längs med kusten, och att i stället arbeta med tydliga gröna sammanhang. De områden som inte pekas ut som utbyggnadsområden är de viktigaste det är dessa mellanrum som ger förutsättningarna för en utbyggnad. Utgångspunkten för all exploatering i området syftar till att bevara och utveckla de karaktärer som finns i planområdet och nordvästra Skåne. Översiktlig planering handlar om att hitta strategier som gör det möjligt att skapa förutsättningar för det goda livet. Dessa strategier ska vara robusta nog att tåla trender och konjunkturer, och de ska kunna utvecklas under lång tid med olika etapper, markägare, exploatörer och arkitekter, säger Stina Pettersson, planarkitekt och projektledare för arbetet. MÖTE 25 AUGUSTI Handlingarna för samrådet finns i sin helhet tillgängliga på kommunens hemsida och på Stadshuset, Stadsbiblioteket och Skäldervikens bibliotek under ordinarie öppettider. Ett samrådsmöte kommer att hållas i matsalen på Errarps skola den 25 augusti kl Omgestaltning av väg 1710/Barkåkravägen till karaktärsfullbygata är ett förslag för nya Barkåkra. Valhall Park ligger till höger. Bild: Tegnestuen Vandkunsten För frågor hänvisas till Stadsarkitektkontoret, tel , samt planarkitekt Stina Pettersson, tel , Eventuella synpunkter på förslaget och MKB:n skickas till Stadsarkitektkontoret, Ängelholms kommun, Ängelholm. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 4 september Påminnelser om ventilationskontroll Många fastighetsägare i Ängelholm har blivit påminda om att göra obligatorisk ventilationskontroll. Bara en tredjedel av cirka objekt är besiktigade och redovisade. Övriga fastighetsägare har fått två månader på sig att komma in med redovisning, men nu finns det möjlighet att få förlängd tid eftersom besiktningsmännen har mycket att göra. Men det krävs att byggnadsnämnden får en redovisning av en tidplan och vem som ska utföra arbetet. Sedan den 1 maj i år finns två intervaller för ventilationskontroll, tre respektive sex år. Den kortare tiden gäller för skolor, daghem, sjukvård och liknande, oberoende av ventilationssystem. Samma tid gäller för bostäder, kontor, butiker med mekanisk till- och frånluftssystem. Övriga ventilationssystem har sex års intervalltid enligt den nya föreskrifterna från Boverket. I nybyggda en- och tvåbostadshus med FTX- eller FX-ventilation, som är system med värmeåtervinning, ska besiktning utföras en gång och några återkommande besiktningar behövs alltså inte Låg, tät, kvartersstad med småskalig karaktär och väldefinierade gaturum. Inbjudan till samråd Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun. Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun har i samverkan tagit fram ett gemensamt förslag till tillägg till respektive översiktsplan avseende vindkraft. Tilläggets syfte är att utreda eventuella möjligheter för en utbyggnad av vindkraften i kommunerna och därigenom stärka den långsiktigt hållbara energiproduktionen. Samrådsförslaget är ett dialogmaterial som presenterar intressanta utredningsområden för vindkraft. Samrådet omfattar även den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats. Ni är välkomna att komma in med synpunkter under samrådstiden. Samrådstid: 3 juni 4 september 2009 Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm och samtliga bibliotek i kommunen (under ordinarie öppettider). Handlingarna finns även tillgängliga på internet, (under Bygga, bo och miljö). Samrådsmöte: Ett öppethus möte kommer att hållas den 20 augusti 2009, mellan kl och i Stadshuset, Ängelholm. Synpunkter: Eventuella synpunkter på förslaget och miljökonsekvensbeskrivningen ska skriftligen ha inkommit senast den 4 september Synpunkter skickas till Ängelholms kommun, Stadsarkitektkontoret, Ängelholm Ev. frågor besvaras av planarkitekt Stina Pettersson, eller Stadsarkitektkontorets expedition,

9 LÄTTLÄSTA NOTISER Kommundirektör i Ängelholm Ängelholm har anställt en kommundirektör som ska ha ansvar för kommunens arbete. Kommundirektören heter Jan-Inge Hansson. Han är 54 år och bor i Barkåkra. Alla förvaltningar, alltså alla kommunens kontor har en chef. Men kommunen har valt att också ha en kommundirektör som har ansvar för alla förvaltningar och som ska jobba med planer för framtiden. Han ska arbeta med det som politikerna har bestämt och se till att det blir verklighet. Jan-Inga Hansson har tidigare arbetat med olika frågor i kommuner. Just nu skriver han en bok om hur de svenska kommunerna fungerar. Jan-Inga Hansson tycker om att motionera och att åka inlines, när han inte arbetar. Han tycker också om att jobba i trädgården. Det kan vi se på bild på omslaget. Höstträdgårdsmässa Höstträdgårdsmässan i Ängelholms Hembygdspark blir bara mer populär för varje år. Den 6 september är det dags för fjärde mässan med ett 60-tal deltagare. Förra året lockades nästan besökare till parken för att i den vackra höstsolen inhandla vackra ting och blomster till trädgård och balkong, men också för att lära sig lite mer av våra experter inom området. Trädgårdsförfattare Inger Palmstierna inviger mässan och finns med som rådgivare i arrangörernas, Nordvästra Skånes Trädgårdsförenings, torgstånd. Bland utställarna finns gårdsbutiker, plantskolor, landskapsarkitekter med flera. Publiken får också rösta på den tjusigaste brudbuketten. Deltagande tävlingsflorister har fått den spännande utmaningen att skapa en bukett som får kosta högst 200 kronor. En hel del underhållning bjuds det också på under mässan som håller på mellan För mer information läs vidare på Rätt att välja hemtjänst De som bor i Ängelholm ska nu kunna välja vilken hemtjänst de vill ska hjälpa dem hemma. Det kallas kundval. Politikerna har bestämt om kundval för alla som bor kvar hemma och har hemtjänst. De som har hemtjänst får en lista på vilka som kan sköta hemtjänsten åt dem. De kan välja på kommunens hemvård eller ett företag, som kommunen har godkänt. Det här beslutet beror på den nya lagen om valfrihetssystem, som kallas LOV. En grupp i socialförvaltningen kommer arbeta med kundval och i början av år 2010 kommer LOV att gälla i Ängelholm. Vi ska köpa rättvisemärkt Vi ska i framtiden köpa mer rättvistemärkta varor i Ängelholm. Rättvistemärkt är ett märke på varor du köper som talar om att varan är gjord i länder där många är fattiga och att de som varit med och gjort varan har kunnat arbeta och leva på ett bra sätt. Om du köper en rättvistmärkt vara hjälper du till i arbetet för bättre arbete och liv i länder där många är fattiga. Ängelholms kommun ska bli ett så kallat Fair Trade City. Fair Trade är samma sak som rättvisemärkt. En grupp arbetar för att söka om att bli godkänd. Så här ska badhuset se ut Arkitekttävlingen om badhuset vanns av ÅWL arkitekter med förslaget Zoetrop. I det nya badhuset ska det finnas motionsbassäng, barnavdelning med lekland, rehabliteringsbassänger, spa, turkiskt bad, gym och andra träningslokaler samt en restaurang. Badhuset kommer att ligga på Sockerbruksomårdet. Man börjar bygga nästa år. Så här kommer badhuset att se ut utifrån. Vi återkommer med mer information i nästa nummer. Så här ska det se ut, Ängelholms nya badhus, som börjar byggas nästa år. Bild: ÅWL arkitekter, Stockholm. 9

10 Årets företag tillverkar nyttiga produkter Jan-Eric Andersson visar upp solrosskott som är under uppväxt. Bilden till höger: Jan-Eric och Cynthia Andersson har precis tagit emot priset som Årets företag. Nyttogrönt AB i Munka Ljungby blev Årets företag 2008 i Ängelholms kommun. Företaget fick ta emot priset för att man är ett marknads-ledande företag med sin nisch. Produkterna ligger helt rätt i tiden, då de är hälsosamma och odlas helt utan gödnings- och bekämpningsmedel. Nyttogrönt, som producerar de nyttiga livsmedlen solrosskott och ärtskott gjorde en storsatsning för två år sedan. Några av våra största kunder krävde större leveranssäkerhet. och då beslöt vi att bygga nytt för att kunna odla ännu mer solrosskott och ärtskott och därmed säkra leveranserna under hela året, säger Jan-Eric Andersson som tillsammans med sin hustru Cynthia äger och driver företaget. Sverige är det land, där det konsumeras mest solrosskott i hela Europa. Både solrosskott och ärtskott har en unik färsk smak, ett alldeles speciellt utseende och innehåller viktiga näringsämnen. Det ligger i tiden och vi ökar försäljningen hela tiden sedan vi för många år sedan startade att odla några få kilo solrosskott i 10 en hörna i ett växthus. I höst kommer vi också att satsa på marknadsföring i butikerna för att visa upp produkterna. Produktionen i Munka Ljungby är helt ekologisk på det viset att man inte använder kemikalier eller gödning samt att ärtorna bildar värme och det behövs nästan inte tillföras någon annan värme i odlingsbyggnaden. Vi har naturgas som värmekälla och vi använder inte mer än vad som går åt till en vanlig villa under ett år, säger Jan-Eric. Det tar sju dagar från frö till färdig produkt för solrosskott och två dagar längre för ärtskott. Nyttogrönt har åtta årsanställda men tar också hjälp av skolungdomar under helgerna. Edith Akinyi sprider ut frön som ska bli solrosskott. Lyckad mässa i Lindab Arena Årets företagardag i arrangemang av Företagarna och Ängelholms Näringsliv blev mycket lyckad. Det kom cirka personer och utrymmet för utställarna var fullbokat. Det passade alldeles utmärkt att ha en mässa i Lindab Arena. Här fanns utrymme för såväl utställare som seminarier. Det var också första gången som Företagardagen fick en fortsättning dagen efter och då öppen för allmänheten. Mycket talar för att arrangemanget också förläggs till Lindab Arena nästa år. Ulla Nilsson paketerar produkterna för vidarebefordran till butikerna. Svante Paulsson årets företagare Svante Paulsson, vd Backahill, utsågs till Årets företagare 2008 och tog emot priset vid Företagardagen i slutet av april på Lindab Arena. Platsen för mottagandet passade väl för Svante Paulsson. Utöver sitt företagande är han nämligen ledamot av styrelsen i elitserielaget Rögle BK. Svante Paulsson är vd för Backahill, ett fastighetsföretag som utvecklats starkt de senaste åren. Inte minst har det under senare år gjorts ett antal fastighetsköp i Ängelholm för att stärka bolaget. Svante är genom sitt företag mycket engagerad i utvecklingen av handeln i Ängelholms centrum. Han är också ledamot i Ängelholms Näringslivs styrelse.

11 Ängelholms Näringsliv AB höll sin årsstämma i början av maj. Styrelsen består av fem representanter från näringslivet och fyra från kommunen. Här på bild den nya styrelsen. Fr v: Svante Paulsson, Backahill Ingrid Skoog Bengtsson, Skoogs Åkeri (ordförande) Bent Jensen (kommunen) Åsa Herbst (kommunen) Lennart Engström (kommunen) BrittMarie Hansson (kommunen) Per Sjöberg, LPS Medical. Infällda bilder: Mats Nilsson (överst) Sparbanken Gripen Kalle Paulsson, Svenska Timbertech. Unga Resurser gav bra utdelning Projektet Unga Resurser gav bra utdelning mycket tack vare Ängelholms Näringsliv, som avsatte pengar för projektet. Målet var att 50 procent av de deltagande ungdomarna skulle ha sysselsättning när projektet var över. Det slogs med bred marginal. Deltagarna i projektet Unga Resurser är nöjda med de fyra månaderna. Projektledaren Anna Persson (vit kofta) är också överraskad över resultatet. Grant Thorntons kunder allt från fåmansbolag till stora koncerner Grant Thornton har sitt kontor på Stortorget, mitt i Helsingborg. Eftersom många kunder finns i Ängelholm har företaget valt att bli medlem i Ängelholms Närlingsliv. Kontoret har 15 medarbetare, alla specialiserade på ägarledda företag. Vi fungerar lika mycket som rådgivare i skattefrågor som revisor eller redovisningskonsult. Våra kunder finns i alla branscher, allt från tjänsteföretag till tillverkningsindustrin, säger Annika Tomberg. Några kunder är fåmansbolag, andra är stora koncerner. Vi jobbar med frågor som rör allt från företagets uppstarts- och tillväxtfas till generationsskifte eller avvecklingsfrågor, säger Annika Tomberg. Förutom revision och redovisning, erbjuder vi tjänster och rådgivning inom lönehantering och personalfrågor, elektronisk fakturahantering, verksamhetsstyrning, skatt och corporate Finance. Till vårt stöd har vi dessutom en stab av mycket skickliga experter på andra orter inom Grant Thornton och ett stort internationellt nätverk, tillägger Rickard Juhlin. Annika Tomberg, redovisningskonsult och Rickard Juhlin, autoriserad revisor. Det är Arbetsförmedlingen och Competensum som med stöd av Ängelholms Näringsliv startade projektet Unga Resurser. Syftet var att öka möjligheterna för långtidsarbetslösa ungdomar att komma ut i arbetslivet. Femton ungdomar deltog och nu när projektet efter fyra månader är avslutat visar det sig att sex lämnade i förtid till förmån för arbete, en hade arbete men valde att stanna kvar tiden ut, tre fick sommarjobb, en fick erbjudande om jobb utomlands, två antogs till praktikplats och resterande har sökt utbildningar i höst. Därtill ska man lägga den personliga utvecklingen. De har bland annat fått hjälp med personlig vägledning, gjort studiebesök, lyssnat på gästföreläsningar, tränat att skriva CV och att vara på anställningsintervju, berättar projektledaren Anna Persson. Alla arbetsgivare vill att man ska ha erfarenhet, men man måste börja någonstans och det här projektet har gett oss möjligheten att få den första kontakten, säger Hava, som efter kursen känner att självförtroendet har ökat betydligt. Nya medlemmar CaGu Säljutveckling & Coaching FALCK Bilbärgning QTator AB Rönneå Bygg AB Bjäre Flytt AB CHEK Resource AB Hotell Erikslund MK Kvalitetsfirma Mats Landerberg Studio Arcus produkter ab Bo Konsult i Ängelholm AB Bjäre Flytt AB Dina försäkringar Ängelholm Hasse Nilssons Transport AB Adecco Sweden AB Binwest MegaRent i Munka 11

12 i samarbete med Ängelholms stämningsfulla och gemytliga Ljusfest arrangeras i år för 44:e året. Här bjuds det på ett fullspäckat scenprogram både för barn och vuxna, god mat, utställare och roliga tävlingar! i samarbete med I år antar komikern Martin Svensson rollen som konferencier under Ljusfesten! Han kommer att guida alla besökarna genom en dag med massor av kul happenings från scenen! Nytt för i år är att Skattkammarön och Restaurang- och scenområdet byter plats! I år hittar man Skattkammarön på Rönnebadets parkering och Restaurang- och scenområdet på Hemköps parkering. Martin Svensson Foto: Mats Landerberg Anledningen att vi har valt att byta på dessa platser är just för att Skattkammarön känns lite mindre och mysigare samt säkrare på Rönnebadets parkering. På Hemköps parkering blir området för scen och mat mycket större och fler besökare får plats, berättar Louise Petersson, projektledare för Ljusfesten. På området längs med Rönne å och broarna Nybron och Pyttebron finns utställare med allt från godis till silversmycke. Företagstävlingen Som företag ska man inte missa att anmäla sig till Företagstävlingen som innehåller tre deltävlingar ringar på vattnet, dragkampen och Carton Cup! Läs mer och anmäl ett lag på SOMMARFESTENS HÅLLTIDER Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ängelholms lergöksorkester Sven Stures poporkester Ängelholm got talent Clown på slak lina - Clownen Jumping Joe Katzen Jammers Taxfree Sommarhits med Chris Lindh, Ulrika Skoglund och Anna-Lena Björklund The Ultimate Beach Boys Experience Sommarhits med Chris Lindh, Ulrika Skoglund och Anna-Lena Björklund CITYSTRANDEN Kl Utmana EVS stjärnor i Beach Volleyboll Kl Utmana EVS stjärnor i Beach Volleyboll Kl Beach Volleykamp med Rögle BK, ÄFF, FBC Engelholm, EVS FAMILJEOMRÅDET Cirkusskola Kl , 14.00, 16.00, Sagostunder med Pippi Långstrump Kl , 13.00, 15.00, 16.15, Ulrika Skoglund Mer information finns på Sven Stures poporkester Chris Lindh Konferencier under dagen: Jenny Silver Båtparad och fyrverkeri Den mysiga Båtparaden som går från Skälderviken in till Ljusfestens område och fyrverkeriet som lyser upp himlen kl är två viktiga programpunkter. Hela programmet presenteras på Ängelholms kommuns hemsida under vecka 29. Håll till godo! Ekebofestivalen Ekebofestivalen arrangeras i år för 14:e året. Årets datum är 2, 3 och 4 juli. Ett 25-tal dansband deltar, bland andra vinnarna i SVT:s Dansbandskampen Larz Kristerz samt Scotts, Lasse Stefanz, Thorleifs, Arvingarna m fl. Vidare deltar sex liveband, bland andra Danne Stråhed och Dynamo. Fredagen den 3 juli kommer Ekebofestivalen till Stortorget med bland andra Thomas Deutgen Thorleifs. Det blir en lite försmak av vad som kommer under kvällen samt med den riksomfattande talangtävlingen Popkorn. Konferencier blir Thomas Deutgen, känd som jurymedlem i Dansbandskampen. Arrangemanget i centrum är ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Ekebofestivalen. Därför kommer också ett antal festivalbiljetter att delas eller lottas ut till Ängelholmare. Thorleifs Thorleifs kommer att spela några låtar samt signera sin nya skiva. Vidare medverkar Ängelholmsbandet Hedins. Talangtävlingen Popkorn har från början åtta deltagare som tävlar på Stortorget. Tre av dem går vidare till en final på Ekebofestivalen på lördagskvällen. Västersjöns Visfestival Den 4 juli mellan kl kommer Västersjöns Visfestival att äga rum på fotbollsplanen i Ljungabolet. Visfestivalen är ett samarrangemang mellan Ängelholms kommun och Ljungabolets Intresseförening. Bland andra medverkar Evert Ljusberg, Hanna Åberg och Helene Lindqvist! 12

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Ängelholm en kommun i vackra Nordvästskåne

Ängelholm en kommun i vackra Nordvästskåne 10 ekebo FESTIVALEN 2-3 - 4 juli Ängelholm en kommun i vackra Nordvästskåne Ängelholms kommun är belägen i nordvästra Skånes vackraste del kring Skälderviken. Naturen är en av Ängelholms största tillgångar

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015!

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 22 23 augusti 2015 Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Kristinehamns skytteförening

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak ADRENALIN puls energi ACTION- och sportsupplevelser Helikopter - Mountainbike - havskajak ACTION- och sportsupplevelser DU ALDRIG kommer att glömma... HELIKOPTER MOUNTAINBIKE TUR I HAVSKAJAK Action- och

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 28-48. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 28-48. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 27 januari 2010 klockan 13.00 16.30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S)

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer