Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Söndagens förhandlingar den 7 april Justeras: Justeras: Zenitha Nordfjell Kenneth Andersson Ordförande: Ordförande: Ulla Lindqvist Björn Sundin Ordförande: Ordförande: Bosse Ringholm Laila Naraghi Ordförande: Ordförande: Ellinor Eriksson Per Tenggren 1

2 Söndagens förhandlingar den 7 april Söndagens förhandlingar inleddes klockan 08:32 Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutades klockan Talartidsbegränsning Kongressen beslutade om att återgå till 2 minuters talartid inför behandlingen av dagordningens punkt 20.4 klockan 08:41. Kongressen beslutade om att begränsa talartiden till en minut inför dagordningens punkt 17.1 klockan 10:49. Avtackningar Stefan Löfven tackade av avgående ledamöter och suppleanter i partistyrelsen och verkställande utskottet, avgående revisorer samt avgående ledamöter i programkommissionen. Presidiet avtackades för väl genomförda förhandlingar. Kulturinslag Stråkkvartetten Kvartiett Miriam Bryant Sång Internationalen Tal Avslutningsanförande hölls av Stefan Löfven klockan14:10 till 14:23 Uttalanden från redaktionsutskottet RU1 Ordning och reda på arbetsmarknaden Föredragande: Elvy Söderström, redaktionsutskottet Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Elvy Söderström, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till uttalande inom Ordning och reda på arbetsmarknaden Ordning och reda på arbetsmarknaden Sverige och Europa vinner på öppenhet. En mångfald på arbetsmarknaden är positivt. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. För det krävs starka 2

3 parter på arbetsmarknaden. Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi möts återkommande av exempel på oseriösa verksamheter, där det förekommer skattefusk, svartarbete, utnyttjande av utländsk arbetskraft, lönedumpning och livsfarliga säkerhetsbrister. Detta kan aldrig accepteras. Kollektivavtalsenliga villkor och löner ska gälla i Sverige. Det är inte acceptabelt att löntagare konkurrerar med varandra med löner, hälsa och i värsta fall livet som insats. Samtidigt har företagare som gör rätt för sig och följer svenska regler och avtal svårt att hävda sig mot oseriösa konkurrenter. Det har blivit vanligare med långa entreprenörskedjor exempelvis inom byggbranschen, transportsektorn och många servicenäringar. Den huvudentreprenör som anlitas anlitar i sin tur underentreprenörer, som i sin tur anlitar ytterligare underentreprenörer. Ju längre ner i kedjan, desto svårare är det att ha kontroll över de villkor som gäller. Vi Socialdemokrater vill därför införa ett solidariskt entreprenörsansvar. Vi vill också riva upp och göra om Lex Laval. Utstationeringsdirektivet ska skärpas, och ett socialt protokoll läggas till EU-fördraget. Det är viktigt att sätta stopp för oseriösa företag. Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa stärker vår konkurrenskraft. Förslag Eva-Lena Jansson, Örebro län, föreslog ett tillägg i sista meningen så att sista meningen lyder Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa gynnar seriösa löntagare och företag och stärker vår konkurrenskraft. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet med tillägg från Eva-Lena Jansson, Örebro län. RU2 Internationellt uttalande Föredragande: Göran Färm Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Göran Färm, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till Internationellt Uttalande Internationellt uttalande Socialdemokraternas politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen, skapa en säkrare och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld, stärka demokratin, solidariteten, respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Vi ser med oro på den mycket negativa uppflammande retoriken som kommer från Nordkoreas ledning. Kärnvapenhot är inte ett spel. Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Vi kräver att Nordkorea följer FN:s resolutioner samt återgår till samtal och förhandlingar. 3

4 Krisen på den koreanska halvön visar att Kärnvapenhotet är långt ifrån avvärjt. Sverige har en lång och stolt tradition att förvalta i nedrustningsfrågorna och kraftfulla röster för nedrustning, icke-spridning och rustningskontroll behövs. Det är dags att Sveriges röst hörs igen. Dödandet i Syrien måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till svars. FN måste ta kraftfulla tag för att säkra människans fri- och rättigheter samt stoppa våldet. Sverige ska vara en stor humanitär givare för att lindra den fruktansvärda nöden. Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Vi kräver att Sverige erkänner staten Palestina och inför en märkning av produkter från de illegala bosättningarna. Världen har 1000 dagar kvar att uppfylla FNs millenniemål. Målen har bidragit till att snabbt minska fattigdom och bidra till en positiv utveckling. Världens ledare får inte slå sig till ro. Nu måste kampen för att uppnå alla mål intensifieras. Vi vill också att de nya målen för tiden efter 2015 omfattar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt en hållbar utveckling. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet. Dagordningens punkt 8 Val av partiorgan Dagordningens punkt övriga ledamöter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, 4

5 Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Dagordningens punkt övriga suppleanter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Dagordningens punkt 8.7 Tre revisorer Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Beslut Kongressen beslutade: att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Dagordningens punkt 8.8 Tre revisorssuppleanter Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorssuppleanter. 5

6 Beslut Kongressen beslutade: att välja Ingrid Lennerwald, Tommy Ternemar och Sara Heelge-Vikmång till revisorssuppleanter. Dagordningens punkt 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Dagordningens punkt 8.10 Fem suppleanter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren till suppleanter i programkommissionen. Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren Dagordningens punkt 8.11 Ordinarie ledamöter i valberedningen Inledning Carin Jämtin Föredragning och förslag 6

7 Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Dagordningens punkt 8.12 Ersättare i valberedningen Föredragning och förslag Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. att ersättarna träder in i den ordningen de har valts. Dagordningens punkt 25 Protokolljustering Tjänstgörande ordförande: Enligt den diskussionsordning som är tagen justeras protokollet från den avslutande kongressdagen av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Beslut Kongressen beslutade: att protokollet från söndagen den 7 april 2013 justeras av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Dagordningens punkt 10 Beslut om partistyrelsens förslag till prioriteringar (slutligt godkännande) 7

8 Kongressen beslutade: att slutligt fastställa Framtidskontraket i sin helhet. Dagordningens punkt 26 Avslutning Partiordförande Stefan Löfven avslutade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie kongress klockan 14:01. 8

9 Dagordningens punkt 20 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område J Ekonomisk trygghet Föredragande: Lena Hallengren Ordförande: Ulla Lindqvist, Björn Sundin Sekreterare: Oskar Magnusson, Pernilla Östberg Dagordningens punkt 20.4 Bekämpa social utsatthet och missbruk Motioner och utlåtanden som rör avsnitten Droger och missbruksvård (UJ7), Hemlöshet (UJ8) samt Socialtjänst (UJ9) TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 J180:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 J181:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 2 J179:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 J180:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 3 J181:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 3 J180:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 4 J159:1 Tyrone Hansson Norra Älvsborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:5 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:6 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 6 J180:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Hansen 6 J181:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Hansen 7 J181:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 7 J180:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9

10 8 J180:1 Sarita Hotti Södermanland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J179:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J180:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J181:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 10 J180:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Lundberg 10 J181:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Lundberg 11 J180:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 11 J181:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 12 J180:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 12 J181:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 13 J180:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 13 J181:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 14 J180:1 Lena Palmén Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.4 Droger och missbruksvård, Hemlöshet samt Socialtjänst. Dagordningens punkt 10.5 Framtidskontraktet, Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ) Föredragande: Anneli Huthén Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 10

11 Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en pågående global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar all vår mat, allt vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden. Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för mänskligt liv kraftigt försämras. Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt. En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar i kampen mot klimatförändringarna. För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Det går dessutom att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra hur vi lever och vad vi handlar. Politiken har en viktig roll att ge ett tillräckligt stöd så att alla fullt ut kan göra aktiva val. Konsumenter ska få bättre information om matens innehåll, näringsvärde och ursprung. Det är vi i de rika industrialiserade länderna som historiskt stått för de största utsläppen av växthusgaser och det är de fattigaste länderna som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför menar vi att grundprincipen är att den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar för klimatförändringarna. Vi socialdemokrater ska verka för att göra klimatpolitiken rättvist utformad, såväl globalt som nationellt. Att försöka klara våra utsläppsmål genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder är kortsiktigt. Det gör vårt näringsliv mindre konkurrenskraftigt på lång sikt och hämmar omställningstrycket. Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare. Vi vill att EU ska vara en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Ett väl fungerande EU bidrar till ett starkt och tryggt Sverige. Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som inget land kan klara ensamt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land som är med och driver EU:s aktiva klimatpolitik - inte bromsar den. 11

12 Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling. En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige. Sverige behöver bryta sitt oljeberoende och leda omställningen till hållbara material och bränslen. Genom samarbete mellan forskning, näringsliv och politik kan Sverige bli ledande inom området grön kemi. Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer. Miljöproblemen i både Östersjön och Västerhavet är oroande. Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och oljeutsläpp. Det är inte längre möjligt att återskapa havens ekosystem till de förhållanden som rådde före det omfattande industriella fisket tog sin början. Men med strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera på ett tillfredsställande hållbart sätt. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor. Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Sverige ska ställa om till en hållbar energiförsörjning. 12

13 För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning av transport- och bostadssektorn. Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. I regeringsställning kommer vi att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål med en sådan överenskommelse är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför: Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar med minst 90 % till år 2050 jämfört med Delmål för år 2030 och 2040 liksom sektorsvisa mål ska finnas med och årliga avstämningar av klimatmålen ska göras. Effektivisera transportsektorn och minska utsläppen. Kollektivtrafiken utökas, järnväg blir det naturliga valet mellan våra storstäder och mer av godset ska transporteras på järnväg och fartyg. Styrmedel ska användas för att ställa om fordonsflottan så att den blir fri från fossila utsläpp. Vi vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för bilar med stora utsläpp. Aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande klimatavtal. Målet måste vara att hejda temperaturökningen under 2 grader. Sverige och EU ska gå före och minska sina utsläpp. Vi vill se en global utsläppshandel inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin och effektiva globala instrument för tekniköverföring och finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Klara de svenska miljömålen. Tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen ska arbetas fram. Koldioxidutsläppen ska minska. Den biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas om det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas ut om det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att kraftigt minska övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är nödvändig. Trygga energiförsörjningen. Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse. Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år Vi vill investera i energiforskning så att Sverige kan vara i fronten när det gäller att ta fram ny och innovativ energiteknik. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Hushållen ska ha möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt producera sin egen energi genom att de får en nettodebitering. Smarta elnät som stödjer energieffektiviseringen och klarar den ökande användningen av förnybar energi ska byggas ut. 13

14 Öka energieffektiviseringen. Vi ska stimulera och uppmuntra energieffektivisering. Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på ett miljöriktigt och hållbart sätt för minskad energiförbrukning. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade vita certifikat som ställer krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas. Efter behandlingen av respektive avsnitt beslutade kongressen: att slutligt godkänna Framtidskontraktet. Förslag och beslut TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Anneli Huthén Partistyrelsen Nytt förslag till politiska prioriteringar Bifall 2 Peter Söderström Värmland Bifall till partistyrelsens förslag 3 Åsa Westlund Stockholm Bifall till partistyrelsens förslag. Drar tillbaka eget Bifall Bifall PS yrkande 4 Kata Nilsson Jämtlands län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS 5 Anders Härnbro Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Johan Söderling Uppsala län Kontrollen effektiviseras..." Producentansvaret Avslag Bifall PS för läkemedelsindustrin måste förtydligas, vår miljö måste skyddas från de restprodukter som efter avloppsrening läcker ut och påverkar oss alla." Bifall G29 och G Börje Vestlund Stockholm Andra meningen ändras till: Sverige ska år 2050 Avslag Bifall PS vara ett land med enbart förnybar energi. 8 Jan Anders Palmqvist Blekinge Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Erik Pelling Uppsala län Tillägg: En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri Bifall Bifall PS 14

15 kollektivtrafik, prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige Lars Erik Soting Örebro län Stryk minska den totala förbrukningen Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning Lars Erik Soting Örebro län Istället för Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Ändras till: Alla statligt ägda bolag så som ex vattenfall ska användas så att bolagen blir ledande i energiomställningen Milan Obradovic Skåne Vårt dricksvatten ska säkras genom införandet av läkemedels- och kemikalierening på våra vattenverk. Bifall Johan Söderling sid 19 rad Avslag Avslag Avslag Bifall PS Bifall PS Milan Obradovic Skåne Bifall Avslag Bifall PS Alinda Zimmander Skåne Meningen: 'Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare.' stryks och ersätts med meningen: Vår trovärdighet kräver att vi tar ansvar på hemmaplan. Bifall Bifall PS 13 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Yvonne Karlén Dalarna "minska den totala förbrukningen" Avslag Bifall PS Mattias Josefsson Älvsborg Södra Stryk minska den totala förbrukningen i partistyrelsens förslag. Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning. Avslag Bifall PS 16 Ylva Samuelsson Bifall till partistyrelsens förslag Marie-Louise Forsberg- Örebro län 40 Fransson Jag yrkar på en ändring i mening som bör få följande lydelse. Den förnybarara energin har en Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna att bifalla PS (1 avstod) Bifall PS

16 mycket stor potential att byggas ut och effektiviseras under en lång tid framöver, detta gäller inte minst vattenkraften. 18 Carina Gullberg Skaraborg Yrkar bifall till partistyrelsens förslag till Bifall Bifall PS politiska prioriteringar ansvar för en bättre miljö idag. 19 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Strykning; Kärnkraften framöver. Avslag Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Bifall Bifall Bifall PS Åsa Ögren Västerbotten Bifall Bifall Bifall PS 22 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohland Kronoberg Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohlman Kronoberg Bifall Bifall Bifall PS 26 Tomas Eneroth Föredragning 27 Anneli Hulthén PS förslag Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska prioriteringar i Framtidskontraktet, avsnittet Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ). Dagordningens punkt 17 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området G Ansvar för morgondagens med en bättre miljö idag Dagordningens punkt 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen, Motioner och utlåtanden som rör klimatpolitik (UG1) Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén 16

17 Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Matilda Ernkrans Föredragande Bifall till PS Bifall Bifall Bifall PS utlåtande inom område Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till PS förslag. Bifall PS Bifall Bifall PS UG 1 tydliggör det klimatpolitiska ramverket och synd att det inte framgår. 3 Sara Karlsson Riksdagsgruppen Bifall PS Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen. Dagordningens punkt 17.2 Klara miljömålen, Motioner och utlåtanden som rör farliga ämnen (UG2), återvinning (UG3), hållbar utveckling (UG4), biologisk mångfald (UG5), miljörätt (UG6), samt varg (UG7). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G44 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 2 G62:2 Lars Erik Soting Örebro län Bifall till att-satsen G 62:2 Besvarad Avslag Bifall PS 3 G36:1 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall Besvarad Avslag Bifall PS 17

18 3 G41 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G36:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 4 G41 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G43:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G44 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G57:4 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till att-sats 4 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G36:1 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motion G36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G41 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 7 G29:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:3 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G31:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G31:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G36:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till att-sats 1 Besvarad Avslag Bifall PS 7 G41:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Bifall Bifall PS helhet. 8 G30:3 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 8 G30:2 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 9 G74:4 Gunilla Zetterström Jämtland Bifall till G74:4 Besvarad Avslag Bifall PS Bäcke 10 G36:1 Åsa Westerlund Stockholms län Bifall till 36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 11 G36 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 11 G41 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 12 G62:2 Ylva Samuelsson Jönköpings län Bifall att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 13 G41:1 Johan Söderling Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 14 G43:1 Mikael von Krassow Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 15 Matilda Ernkrans PS Bifall G41 i övrigt bifall Bifall Bifall Bifall PS 18

19 till PS utlåtande inom område 17.2 Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.2 Klara miljömålen. Dagordningens punkt 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning, Motioner och utlåtanden som rör energipolitik (UG8) Föredragande: Anneli Huthén,Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G80:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till G80:1 Besvarad Avslag Bifall PS 2 G102:1 Erik Pelling Uppsala län Bifall till att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 3 G110:1 Carina Gullberg Skaraborg Bifall till G110:1 Avslag Avslag Bifall PS 4 G110 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G109 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G110 Sven-Erik Lindestam Gävleborg Bifall till motionen Avslag Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna ( 8 avstod) att bifall PS 6 Tomas Eneroth PS Bifall PS utlåtande över motioner inom område 17.3 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning. Dagordningens punkt

20 Bra mat för välfärd och jobb, Motioner och utlåtanden som rör mat (UG9), samt djurskydd (UG10). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G130:1 Ing-Marie Elfström Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 2 Maria Carlsson Kronoberg Bifall till PS förslag Bifall Bifall Bifall PS 3 G130 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G125:1 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Bifall Bifall PS att-satser 4 G125:2 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 4 G125:3 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 5 Matilda Ernkrans PS Bifall till G125:1 i övrigt bifall till PS förslag till utlåtanden över motionerna inom 17.4 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.4 Bra mat för välfärd och jobb. 20

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Europaforum norra Sverige välkomnar den nya

Läs mer

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare:

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet 2009-02-05 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Partiledarna i Allians för Sverige har idag slutit en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag G ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Innehållsförteckning TA ANSVAR FÖR KLIMATUTMANINGEN... 3 UG1 Utlåtande klimatpolitik... 3 KLARA MILJÖMÅLEN... 33 UG2 Utlåtande farliga ämnen... 33 UG3

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Investera för ett hållbart klimat De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Utgångsläget Få kan ha undgått de ringande varningsklockorna om hur klimatet förändras. Klimatförändringarna är en ödesfråga

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Frossa en brännhet klimatfars

Frossa en brännhet klimatfars Introduktion till Frossa en brännhet klimatfars Vi kommer från Teater Barbara och vi heter Johan Ehn, Anders Jansson och Carina Jingrot. Vi är skådespelare i pjäsen FROSSA en brännhet klimatfars. Föreställningen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming

Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch-

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Söndagens förhandlingar den 31 maj Justeras: Justeras: Magnus Andersson

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer