Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Söndagens förhandlingar den 7 april Justeras: Justeras: Zenitha Nordfjell Kenneth Andersson Ordförande: Ordförande: Ulla Lindqvist Björn Sundin Ordförande: Ordförande: Bosse Ringholm Laila Naraghi Ordförande: Ordförande: Ellinor Eriksson Per Tenggren 1

2 Söndagens förhandlingar den 7 april Söndagens förhandlingar inleddes klockan 08:32 Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutades klockan Talartidsbegränsning Kongressen beslutade om att återgå till 2 minuters talartid inför behandlingen av dagordningens punkt 20.4 klockan 08:41. Kongressen beslutade om att begränsa talartiden till en minut inför dagordningens punkt 17.1 klockan 10:49. Avtackningar Stefan Löfven tackade av avgående ledamöter och suppleanter i partistyrelsen och verkställande utskottet, avgående revisorer samt avgående ledamöter i programkommissionen. Presidiet avtackades för väl genomförda förhandlingar. Kulturinslag Stråkkvartetten Kvartiett Miriam Bryant Sång Internationalen Tal Avslutningsanförande hölls av Stefan Löfven klockan14:10 till 14:23 Uttalanden från redaktionsutskottet RU1 Ordning och reda på arbetsmarknaden Föredragande: Elvy Söderström, redaktionsutskottet Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Elvy Söderström, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till uttalande inom Ordning och reda på arbetsmarknaden Ordning och reda på arbetsmarknaden Sverige och Europa vinner på öppenhet. En mångfald på arbetsmarknaden är positivt. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. För det krävs starka 2

3 parter på arbetsmarknaden. Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi möts återkommande av exempel på oseriösa verksamheter, där det förekommer skattefusk, svartarbete, utnyttjande av utländsk arbetskraft, lönedumpning och livsfarliga säkerhetsbrister. Detta kan aldrig accepteras. Kollektivavtalsenliga villkor och löner ska gälla i Sverige. Det är inte acceptabelt att löntagare konkurrerar med varandra med löner, hälsa och i värsta fall livet som insats. Samtidigt har företagare som gör rätt för sig och följer svenska regler och avtal svårt att hävda sig mot oseriösa konkurrenter. Det har blivit vanligare med långa entreprenörskedjor exempelvis inom byggbranschen, transportsektorn och många servicenäringar. Den huvudentreprenör som anlitas anlitar i sin tur underentreprenörer, som i sin tur anlitar ytterligare underentreprenörer. Ju längre ner i kedjan, desto svårare är det att ha kontroll över de villkor som gäller. Vi Socialdemokrater vill därför införa ett solidariskt entreprenörsansvar. Vi vill också riva upp och göra om Lex Laval. Utstationeringsdirektivet ska skärpas, och ett socialt protokoll läggas till EU-fördraget. Det är viktigt att sätta stopp för oseriösa företag. Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa stärker vår konkurrenskraft. Förslag Eva-Lena Jansson, Örebro län, föreslog ett tillägg i sista meningen så att sista meningen lyder Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa gynnar seriösa löntagare och företag och stärker vår konkurrenskraft. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet med tillägg från Eva-Lena Jansson, Örebro län. RU2 Internationellt uttalande Föredragande: Göran Färm Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Göran Färm, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till Internationellt Uttalande Internationellt uttalande Socialdemokraternas politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen, skapa en säkrare och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld, stärka demokratin, solidariteten, respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Vi ser med oro på den mycket negativa uppflammande retoriken som kommer från Nordkoreas ledning. Kärnvapenhot är inte ett spel. Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Vi kräver att Nordkorea följer FN:s resolutioner samt återgår till samtal och förhandlingar. 3

4 Krisen på den koreanska halvön visar att Kärnvapenhotet är långt ifrån avvärjt. Sverige har en lång och stolt tradition att förvalta i nedrustningsfrågorna och kraftfulla röster för nedrustning, icke-spridning och rustningskontroll behövs. Det är dags att Sveriges röst hörs igen. Dödandet i Syrien måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till svars. FN måste ta kraftfulla tag för att säkra människans fri- och rättigheter samt stoppa våldet. Sverige ska vara en stor humanitär givare för att lindra den fruktansvärda nöden. Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Vi kräver att Sverige erkänner staten Palestina och inför en märkning av produkter från de illegala bosättningarna. Världen har 1000 dagar kvar att uppfylla FNs millenniemål. Målen har bidragit till att snabbt minska fattigdom och bidra till en positiv utveckling. Världens ledare får inte slå sig till ro. Nu måste kampen för att uppnå alla mål intensifieras. Vi vill också att de nya målen för tiden efter 2015 omfattar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt en hållbar utveckling. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet. Dagordningens punkt 8 Val av partiorgan Dagordningens punkt övriga ledamöter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, 4

5 Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Dagordningens punkt övriga suppleanter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Dagordningens punkt 8.7 Tre revisorer Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Beslut Kongressen beslutade: att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Dagordningens punkt 8.8 Tre revisorssuppleanter Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorssuppleanter. 5

6 Beslut Kongressen beslutade: att välja Ingrid Lennerwald, Tommy Ternemar och Sara Heelge-Vikmång till revisorssuppleanter. Dagordningens punkt 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Dagordningens punkt 8.10 Fem suppleanter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren till suppleanter i programkommissionen. Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren Dagordningens punkt 8.11 Ordinarie ledamöter i valberedningen Inledning Carin Jämtin Föredragning och förslag 6

7 Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Dagordningens punkt 8.12 Ersättare i valberedningen Föredragning och förslag Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. att ersättarna träder in i den ordningen de har valts. Dagordningens punkt 25 Protokolljustering Tjänstgörande ordförande: Enligt den diskussionsordning som är tagen justeras protokollet från den avslutande kongressdagen av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Beslut Kongressen beslutade: att protokollet från söndagen den 7 april 2013 justeras av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Dagordningens punkt 10 Beslut om partistyrelsens förslag till prioriteringar (slutligt godkännande) 7

8 Kongressen beslutade: att slutligt fastställa Framtidskontraket i sin helhet. Dagordningens punkt 26 Avslutning Partiordförande Stefan Löfven avslutade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie kongress klockan 14:01. 8

9 Dagordningens punkt 20 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område J Ekonomisk trygghet Föredragande: Lena Hallengren Ordförande: Ulla Lindqvist, Björn Sundin Sekreterare: Oskar Magnusson, Pernilla Östberg Dagordningens punkt 20.4 Bekämpa social utsatthet och missbruk Motioner och utlåtanden som rör avsnitten Droger och missbruksvård (UJ7), Hemlöshet (UJ8) samt Socialtjänst (UJ9) TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 J180:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 J181:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 2 J179:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 J180:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 3 J181:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 3 J180:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 4 J159:1 Tyrone Hansson Norra Älvsborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:5 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:6 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 6 J180:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Hansen 6 J181:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Hansen 7 J181:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 7 J180:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9

10 8 J180:1 Sarita Hotti Södermanland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J179:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J180:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J181:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 10 J180:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Lundberg 10 J181:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Lundberg 11 J180:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 11 J181:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 12 J180:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 12 J181:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 13 J180:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 13 J181:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 14 J180:1 Lena Palmén Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.4 Droger och missbruksvård, Hemlöshet samt Socialtjänst. Dagordningens punkt 10.5 Framtidskontraktet, Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ) Föredragande: Anneli Huthén Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 10

11 Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en pågående global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar all vår mat, allt vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden. Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för mänskligt liv kraftigt försämras. Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt. En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar i kampen mot klimatförändringarna. För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Det går dessutom att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra hur vi lever och vad vi handlar. Politiken har en viktig roll att ge ett tillräckligt stöd så att alla fullt ut kan göra aktiva val. Konsumenter ska få bättre information om matens innehåll, näringsvärde och ursprung. Det är vi i de rika industrialiserade länderna som historiskt stått för de största utsläppen av växthusgaser och det är de fattigaste länderna som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför menar vi att grundprincipen är att den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar för klimatförändringarna. Vi socialdemokrater ska verka för att göra klimatpolitiken rättvist utformad, såväl globalt som nationellt. Att försöka klara våra utsläppsmål genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder är kortsiktigt. Det gör vårt näringsliv mindre konkurrenskraftigt på lång sikt och hämmar omställningstrycket. Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare. Vi vill att EU ska vara en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Ett väl fungerande EU bidrar till ett starkt och tryggt Sverige. Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som inget land kan klara ensamt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land som är med och driver EU:s aktiva klimatpolitik - inte bromsar den. 11

12 Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling. En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige. Sverige behöver bryta sitt oljeberoende och leda omställningen till hållbara material och bränslen. Genom samarbete mellan forskning, näringsliv och politik kan Sverige bli ledande inom området grön kemi. Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer. Miljöproblemen i både Östersjön och Västerhavet är oroande. Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och oljeutsläpp. Det är inte längre möjligt att återskapa havens ekosystem till de förhållanden som rådde före det omfattande industriella fisket tog sin början. Men med strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera på ett tillfredsställande hållbart sätt. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor. Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Sverige ska ställa om till en hållbar energiförsörjning. 12

13 För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning av transport- och bostadssektorn. Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. I regeringsställning kommer vi att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål med en sådan överenskommelse är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför: Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar med minst 90 % till år 2050 jämfört med Delmål för år 2030 och 2040 liksom sektorsvisa mål ska finnas med och årliga avstämningar av klimatmålen ska göras. Effektivisera transportsektorn och minska utsläppen. Kollektivtrafiken utökas, järnväg blir det naturliga valet mellan våra storstäder och mer av godset ska transporteras på järnväg och fartyg. Styrmedel ska användas för att ställa om fordonsflottan så att den blir fri från fossila utsläpp. Vi vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för bilar med stora utsläpp. Aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande klimatavtal. Målet måste vara att hejda temperaturökningen under 2 grader. Sverige och EU ska gå före och minska sina utsläpp. Vi vill se en global utsläppshandel inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin och effektiva globala instrument för tekniköverföring och finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Klara de svenska miljömålen. Tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen ska arbetas fram. Koldioxidutsläppen ska minska. Den biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas om det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas ut om det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att kraftigt minska övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är nödvändig. Trygga energiförsörjningen. Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse. Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år Vi vill investera i energiforskning så att Sverige kan vara i fronten när det gäller att ta fram ny och innovativ energiteknik. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Hushållen ska ha möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt producera sin egen energi genom att de får en nettodebitering. Smarta elnät som stödjer energieffektiviseringen och klarar den ökande användningen av förnybar energi ska byggas ut. 13

14 Öka energieffektiviseringen. Vi ska stimulera och uppmuntra energieffektivisering. Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på ett miljöriktigt och hållbart sätt för minskad energiförbrukning. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade vita certifikat som ställer krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas. Efter behandlingen av respektive avsnitt beslutade kongressen: att slutligt godkänna Framtidskontraktet. Förslag och beslut TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Anneli Huthén Partistyrelsen Nytt förslag till politiska prioriteringar Bifall 2 Peter Söderström Värmland Bifall till partistyrelsens förslag 3 Åsa Westlund Stockholm Bifall till partistyrelsens förslag. Drar tillbaka eget Bifall Bifall PS yrkande 4 Kata Nilsson Jämtlands län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS 5 Anders Härnbro Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Johan Söderling Uppsala län Kontrollen effektiviseras..." Producentansvaret Avslag Bifall PS för läkemedelsindustrin måste förtydligas, vår miljö måste skyddas från de restprodukter som efter avloppsrening läcker ut och påverkar oss alla." Bifall G29 och G Börje Vestlund Stockholm Andra meningen ändras till: Sverige ska år 2050 Avslag Bifall PS vara ett land med enbart förnybar energi. 8 Jan Anders Palmqvist Blekinge Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Erik Pelling Uppsala län Tillägg: En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri Bifall Bifall PS 14

15 kollektivtrafik, prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige Lars Erik Soting Örebro län Stryk minska den totala förbrukningen Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning Lars Erik Soting Örebro län Istället för Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Ändras till: Alla statligt ägda bolag så som ex vattenfall ska användas så att bolagen blir ledande i energiomställningen Milan Obradovic Skåne Vårt dricksvatten ska säkras genom införandet av läkemedels- och kemikalierening på våra vattenverk. Bifall Johan Söderling sid 19 rad Avslag Avslag Avslag Bifall PS Bifall PS Milan Obradovic Skåne Bifall Avslag Bifall PS Alinda Zimmander Skåne Meningen: 'Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare.' stryks och ersätts med meningen: Vår trovärdighet kräver att vi tar ansvar på hemmaplan. Bifall Bifall PS 13 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Yvonne Karlén Dalarna "minska den totala förbrukningen" Avslag Bifall PS Mattias Josefsson Älvsborg Södra Stryk minska den totala förbrukningen i partistyrelsens förslag. Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning. Avslag Bifall PS 16 Ylva Samuelsson Bifall till partistyrelsens förslag Marie-Louise Forsberg- Örebro län 40 Fransson Jag yrkar på en ändring i mening som bör få följande lydelse. Den förnybarara energin har en Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna att bifalla PS (1 avstod) Bifall PS

16 mycket stor potential att byggas ut och effektiviseras under en lång tid framöver, detta gäller inte minst vattenkraften. 18 Carina Gullberg Skaraborg Yrkar bifall till partistyrelsens förslag till Bifall Bifall PS politiska prioriteringar ansvar för en bättre miljö idag. 19 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Strykning; Kärnkraften framöver. Avslag Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Bifall Bifall Bifall PS Åsa Ögren Västerbotten Bifall Bifall Bifall PS 22 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohland Kronoberg Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohlman Kronoberg Bifall Bifall Bifall PS 26 Tomas Eneroth Föredragning 27 Anneli Hulthén PS förslag Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska prioriteringar i Framtidskontraktet, avsnittet Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ). Dagordningens punkt 17 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området G Ansvar för morgondagens med en bättre miljö idag Dagordningens punkt 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen, Motioner och utlåtanden som rör klimatpolitik (UG1) Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén 16

17 Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Matilda Ernkrans Föredragande Bifall till PS Bifall Bifall Bifall PS utlåtande inom område Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till PS förslag. Bifall PS Bifall Bifall PS UG 1 tydliggör det klimatpolitiska ramverket och synd att det inte framgår. 3 Sara Karlsson Riksdagsgruppen Bifall PS Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen. Dagordningens punkt 17.2 Klara miljömålen, Motioner och utlåtanden som rör farliga ämnen (UG2), återvinning (UG3), hållbar utveckling (UG4), biologisk mångfald (UG5), miljörätt (UG6), samt varg (UG7). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G44 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 2 G62:2 Lars Erik Soting Örebro län Bifall till att-satsen G 62:2 Besvarad Avslag Bifall PS 3 G36:1 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall Besvarad Avslag Bifall PS 17

18 3 G41 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G36:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 4 G41 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G43:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G44 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G57:4 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till att-sats 4 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G36:1 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motion G36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G41 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 7 G29:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:3 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G31:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G31:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G36:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till att-sats 1 Besvarad Avslag Bifall PS 7 G41:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Bifall Bifall PS helhet. 8 G30:3 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 8 G30:2 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 9 G74:4 Gunilla Zetterström Jämtland Bifall till G74:4 Besvarad Avslag Bifall PS Bäcke 10 G36:1 Åsa Westerlund Stockholms län Bifall till 36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 11 G36 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 11 G41 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 12 G62:2 Ylva Samuelsson Jönköpings län Bifall att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 13 G41:1 Johan Söderling Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 14 G43:1 Mikael von Krassow Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 15 Matilda Ernkrans PS Bifall G41 i övrigt bifall Bifall Bifall Bifall PS 18

19 till PS utlåtande inom område 17.2 Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.2 Klara miljömålen. Dagordningens punkt 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning, Motioner och utlåtanden som rör energipolitik (UG8) Föredragande: Anneli Huthén,Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G80:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till G80:1 Besvarad Avslag Bifall PS 2 G102:1 Erik Pelling Uppsala län Bifall till att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 3 G110:1 Carina Gullberg Skaraborg Bifall till G110:1 Avslag Avslag Bifall PS 4 G110 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G109 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G110 Sven-Erik Lindestam Gävleborg Bifall till motionen Avslag Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna ( 8 avstod) att bifall PS 6 Tomas Eneroth PS Bifall PS utlåtande över motioner inom område 17.3 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning. Dagordningens punkt

20 Bra mat för välfärd och jobb, Motioner och utlåtanden som rör mat (UG9), samt djurskydd (UG10). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G130:1 Ing-Marie Elfström Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 2 Maria Carlsson Kronoberg Bifall till PS förslag Bifall Bifall Bifall PS 3 G130 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G125:1 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Bifall Bifall PS att-satser 4 G125:2 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 4 G125:3 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 5 Matilda Ernkrans PS Bifall till G125:1 i övrigt bifall till PS förslag till utlåtanden över motionerna inom 17.4 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.4 Bra mat för välfärd och jobb. 20

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Lördagen den 8 april tema: Framtidspartiet 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lördagens förhandlingar den 6 april

Lördagens förhandlingar den 6 april 1 Lördagens förhandlingar den 6 april Kongressen öppnades klockan 8:30 Kongressen ajournerades klockan 12:13 Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13:15 Kongressen ajournerades för dagen klockan

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Fredagens förhandlingar den 29 maj Justeras: Justeras: Johan Pettersson

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden Beslutsprotokoll torsdag den 3 november 2005 -bordlagda ärenden 9.2.1 Full sysselsättning, inledning bordlagt ärende Kongressordförande: Jörgen Linder, sekreterare Anders Lindberg och Lars Westbr Redaktionsutskottets

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Torsdagens förhandlingar den 4 april

Torsdagens förhandlingar den 4 april 1 Torsdagens förhandlingar den 4 april Kongressens förhandlingar inleddes klockan 08:33. Kongressen ajournerades för lunch klockan 12.04. Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13:39. Kongressen

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 9.4 Välfärd - nya behov, nya möjligheter 9.4.1 Politiska riktlinjer, Inledning Tjänstgörande ordförande Ulla Lindqvist och Karl-Petter Thorwaldsson, sekreterare:

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54 Riksdagens protokoll 2005/06:54 Fredagen den Kl. 15.15 15.17 Protokoll 2005/06:54 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2006 Andre vice talmannen meddelade att en preliminär

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts Sammanfattning Uppdraget och hur det genomförts Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten Energiöverenskommelsen Gustav Ebenå Energimyndigheten Påminnelse om EKs uppdrag Energikommissionen ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken redovisa resultatet

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta?

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Andreas Hagnell www.skl.se/klimat 1 Roller i klimatarbetet Politisk arena Samhällsplanering Egen verksamhet Utbildning Rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. a) Val av förbundsordförande Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. En person ska väljas och en person har nominerats, nämligen Anders Ferbe. att välja Anders Ferbe till

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken ABCD-projektets roll i klimatpolitiken Skogens roll i klimatpolitiken Innehåll: De första klimatpropositionerna avvaktande hållning till skogens som kolsänka Vision 2050 förändrade behov ger nya initiativ

Läs mer