Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Söndagens förhandlingar den 7 april Justeras: Justeras: Zenitha Nordfjell Kenneth Andersson Ordförande: Ordförande: Ulla Lindqvist Björn Sundin Ordförande: Ordförande: Bosse Ringholm Laila Naraghi Ordförande: Ordförande: Ellinor Eriksson Per Tenggren 1

2 Söndagens förhandlingar den 7 april Söndagens förhandlingar inleddes klockan 08:32 Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutades klockan Talartidsbegränsning Kongressen beslutade om att återgå till 2 minuters talartid inför behandlingen av dagordningens punkt 20.4 klockan 08:41. Kongressen beslutade om att begränsa talartiden till en minut inför dagordningens punkt 17.1 klockan 10:49. Avtackningar Stefan Löfven tackade av avgående ledamöter och suppleanter i partistyrelsen och verkställande utskottet, avgående revisorer samt avgående ledamöter i programkommissionen. Presidiet avtackades för väl genomförda förhandlingar. Kulturinslag Stråkkvartetten Kvartiett Miriam Bryant Sång Internationalen Tal Avslutningsanförande hölls av Stefan Löfven klockan14:10 till 14:23 Uttalanden från redaktionsutskottet RU1 Ordning och reda på arbetsmarknaden Föredragande: Elvy Söderström, redaktionsutskottet Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Elvy Söderström, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till uttalande inom Ordning och reda på arbetsmarknaden Ordning och reda på arbetsmarknaden Sverige och Europa vinner på öppenhet. En mångfald på arbetsmarknaden är positivt. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. För det krävs starka 2

3 parter på arbetsmarknaden. Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi möts återkommande av exempel på oseriösa verksamheter, där det förekommer skattefusk, svartarbete, utnyttjande av utländsk arbetskraft, lönedumpning och livsfarliga säkerhetsbrister. Detta kan aldrig accepteras. Kollektivavtalsenliga villkor och löner ska gälla i Sverige. Det är inte acceptabelt att löntagare konkurrerar med varandra med löner, hälsa och i värsta fall livet som insats. Samtidigt har företagare som gör rätt för sig och följer svenska regler och avtal svårt att hävda sig mot oseriösa konkurrenter. Det har blivit vanligare med långa entreprenörskedjor exempelvis inom byggbranschen, transportsektorn och många servicenäringar. Den huvudentreprenör som anlitas anlitar i sin tur underentreprenörer, som i sin tur anlitar ytterligare underentreprenörer. Ju längre ner i kedjan, desto svårare är det att ha kontroll över de villkor som gäller. Vi Socialdemokrater vill därför införa ett solidariskt entreprenörsansvar. Vi vill också riva upp och göra om Lex Laval. Utstationeringsdirektivet ska skärpas, och ett socialt protokoll läggas till EU-fördraget. Det är viktigt att sätta stopp för oseriösa företag. Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa stärker vår konkurrenskraft. Förslag Eva-Lena Jansson, Örebro län, föreslog ett tillägg i sista meningen så att sista meningen lyder Ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa gynnar seriösa löntagare och företag och stärker vår konkurrenskraft. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet med tillägg från Eva-Lena Jansson, Örebro län. RU2 Internationellt uttalande Föredragande: Göran Färm Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann Charlotte Visén Föredragning och förslag Göran Färm, redaktionsutskottet, föredrog partistyrelsens förslag till Internationellt Uttalande Internationellt uttalande Socialdemokraternas politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen, skapa en säkrare och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld, stärka demokratin, solidariteten, respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Vi ser med oro på den mycket negativa uppflammande retoriken som kommer från Nordkoreas ledning. Kärnvapenhot är inte ett spel. Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Vi kräver att Nordkorea följer FN:s resolutioner samt återgår till samtal och förhandlingar. 3

4 Krisen på den koreanska halvön visar att Kärnvapenhotet är långt ifrån avvärjt. Sverige har en lång och stolt tradition att förvalta i nedrustningsfrågorna och kraftfulla röster för nedrustning, icke-spridning och rustningskontroll behövs. Det är dags att Sveriges röst hörs igen. Dödandet i Syrien måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till svars. FN måste ta kraftfulla tag för att säkra människans fri- och rättigheter samt stoppa våldet. Sverige ska vara en stor humanitär givare för att lindra den fruktansvärda nöden. Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Vi kräver att Sverige erkänner staten Palestina och inför en märkning av produkter från de illegala bosättningarna. Världen har 1000 dagar kvar att uppfylla FNs millenniemål. Målen har bidragit till att snabbt minska fattigdom och bidra till en positiv utveckling. Världens ledare får inte slå sig till ro. Nu måste kampen för att uppnå alla mål intensifieras. Vi vill också att de nya målen för tiden efter 2015 omfattar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt en hållbar utveckling. Kongresssen beslutade: att anta uttalandet. Dagordningens punkt 8 Val av partiorgan Dagordningens punkt övriga ledamöter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Niklas Karlsson, Skåne, Helene Fritzon, Skåne, Helene Björklund, Blekinge, Lena Hallengren, Kalmar län, Ilan de Basso, Jönköpings län, Hanna Westerén, Gotland, Hans Hoff, Hallands län, Phia Andersson, Älvsborgs södra, Talla Alkurdi, S-studenter, Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, 4

5 Ulric Andersson, Värmland, Mattias Ottosson, Östergötland, Hans Ekström, Södermanland, Pia Nilsson, Västmanland, Jonas Karlsson, Örebro län, Vivianne Macdisi, Uppsala län, Karin Wanngård, Stockholm, Helene Hellmark Knutsson, Stockholms län, Yilmaz Kerimo, Stockholms län, Åsa Westlund, Stockholms län, Daniel Olsson, Gävleborg, Anna-Caren Saẗherberg, Jämtlands län, Erik Bergkvist, Västerbotten, Karin Åstro m, Norrbotten, Janne Rudén, SEKO och Anders Ferbe. IF Metall, till ordinarie ledamöter i partistyrelsen. Dagordningens punkt övriga suppleanter i partistyrelsen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Roger Johansson, Västernorrland, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne, Omar Mustafa, Stockholm, Anna Johansson, Göteborg, Åsa Kullgren, Södermanland, Kent Ögren, Norrbotten, Monica Haider, Kronoberg, Matilda Ernkrans, Örebro län, Andreas Schönström, Skåne, Maria Strömqvist, Dalarna, Katarina Köhler, Västerbotten, Johan Persson, Kalmar län, Tonka Frodlund, Skåne, Carina Ödebrink, Jönköpings län och Kenneth G Forslund, Bohuslän till suppleanter i partistyrelsen. Dagordningens punkt 8.7 Tre revisorer Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Beslut Kongressen beslutade: att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorer. Dagordningens punkt 8.8 Tre revisorssuppleanter Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Håkan Bystedt, Ella Niia, och Lars Ericsson till revisorssuppleanter. 5

6 Beslut Kongressen beslutade: att välja Ingrid Lennerwald, Tommy Ternemar och Sara Heelge-Vikmång till revisorssuppleanter. Dagordningens punkt 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Dagordningens punkt 8.10 Fem suppleanter i programkommissionen Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Stefan Löfven (ordförande), Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi och Gabriel Wikström till ledamöter i programkommissionen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren till suppleanter i programkommissionen. Elisabet Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson och Katarina Berggren Dagordningens punkt 8.11 Ordinarie ledamöter i valberedningen Inledning Carin Jämtin Föredragning och förslag 6

7 Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ilmar Reepalu (ordförande), Tomas Riste (Väst), Carina Ohlsson (Väst), Claes-Göran Carlsson (Sydöstra), Teres Lindberg (Stockholm), Anders Karlsson (Skåne), Marie-Louise Rönnmark (Skogslänen), Hans Unander (Skogslänen), Ebba Östlin (Stockholms län), Lars Eriksson (CDUTE) och Karin Sundin (CDUTE) till ordinarie ledamöter i valberedningen. Dagordningens punkt 8.12 Ersättare i valberedningen Föredragning och förslag Kristina Zakrisson, kongressutskottets ordförande, föreslog kongressen att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. Beslut Kongressen beslutade: att välja Ulla Gradéen (Sydöstra), Anton Waara (Skogslänen), Jana Nilsson (Väst), Annelie Karlsson (Skåne), Greger Tidlund (CDUTE) och Lars Bryntesson (Stockholms län) till ersättare i valberedningen. att ersättarna träder in i den ordningen de har valts. Dagordningens punkt 25 Protokolljustering Tjänstgörande ordförande: Enligt den diskussionsordning som är tagen justeras protokollet från den avslutande kongressdagen av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Beslut Kongressen beslutade: att protokollet från söndagen den 7 april 2013 justeras av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen. Dagordningens punkt 10 Beslut om partistyrelsens förslag till prioriteringar (slutligt godkännande) 7

8 Kongressen beslutade: att slutligt fastställa Framtidskontraket i sin helhet. Dagordningens punkt 26 Avslutning Partiordförande Stefan Löfven avslutade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie kongress klockan 14:01. 8

9 Dagordningens punkt 20 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område J Ekonomisk trygghet Föredragande: Lena Hallengren Ordförande: Ulla Lindqvist, Björn Sundin Sekreterare: Oskar Magnusson, Pernilla Östberg Dagordningens punkt 20.4 Bekämpa social utsatthet och missbruk Motioner och utlåtanden som rör avsnitten Droger och missbruksvård (UJ7), Hemlöshet (UJ8) samt Socialtjänst (UJ9) TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 J180:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 J181:1 Björn Fries Blekinge Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 2 J179:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 J180:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 3 J181:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 3 J180:1 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 4 J159:1 Tyrone Hansson Norra Älvsborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:5 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J159:6 Lennart Holmlund Västerbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 6 J180:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Hansen 6 J181:1 Marika Bjernstedt- Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Hansen 7 J181:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 7 J180:1 Helena Frisk Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9

10 8 J180:1 Sarita Hotti Södermanland Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J179:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J180:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 J181:1 Marlene Burwick Uppsala län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 10 J180:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Lundberg 10 J181:1 Soraya Zarza- Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 Lundberg 11 J180:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 11 J181:1 Sonja Eriksson Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 12 J180:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 12 J181:1 Cecilia Dahl-Andersson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 13 J180:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 13 J181:1 Anna Kettner Stockholm Bifall Besvarad Bifall Bifall PS till 4 14 J180:1 Lena Palmén Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.4 Droger och missbruksvård, Hemlöshet samt Socialtjänst. Dagordningens punkt 10.5 Framtidskontraktet, Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ) Föredragande: Anneli Huthén Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 10

11 Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en pågående global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar all vår mat, allt vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden. Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för mänskligt liv kraftigt försämras. Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt. En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar i kampen mot klimatförändringarna. För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Det går dessutom att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra hur vi lever och vad vi handlar. Politiken har en viktig roll att ge ett tillräckligt stöd så att alla fullt ut kan göra aktiva val. Konsumenter ska få bättre information om matens innehåll, näringsvärde och ursprung. Det är vi i de rika industrialiserade länderna som historiskt stått för de största utsläppen av växthusgaser och det är de fattigaste länderna som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför menar vi att grundprincipen är att den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar för klimatförändringarna. Vi socialdemokrater ska verka för att göra klimatpolitiken rättvist utformad, såväl globalt som nationellt. Att försöka klara våra utsläppsmål genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder är kortsiktigt. Det gör vårt näringsliv mindre konkurrenskraftigt på lång sikt och hämmar omställningstrycket. Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare. Vi vill att EU ska vara en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Ett väl fungerande EU bidrar till ett starkt och tryggt Sverige. Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som inget land kan klara ensamt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land som är med och driver EU:s aktiva klimatpolitik - inte bromsar den. 11

12 Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling. En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige. Sverige behöver bryta sitt oljeberoende och leda omställningen till hållbara material och bränslen. Genom samarbete mellan forskning, näringsliv och politik kan Sverige bli ledande inom området grön kemi. Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer. Miljöproblemen i både Östersjön och Västerhavet är oroande. Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och oljeutsläpp. Det är inte längre möjligt att återskapa havens ekosystem till de förhållanden som rådde före det omfattande industriella fisket tog sin början. Men med strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera på ett tillfredsställande hållbart sätt. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor. Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Sverige ska ställa om till en hållbar energiförsörjning. 12

13 För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning av transport- och bostadssektorn. Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. I regeringsställning kommer vi att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål med en sådan överenskommelse är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför: Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar med minst 90 % till år 2050 jämfört med Delmål för år 2030 och 2040 liksom sektorsvisa mål ska finnas med och årliga avstämningar av klimatmålen ska göras. Effektivisera transportsektorn och minska utsläppen. Kollektivtrafiken utökas, järnväg blir det naturliga valet mellan våra storstäder och mer av godset ska transporteras på järnväg och fartyg. Styrmedel ska användas för att ställa om fordonsflottan så att den blir fri från fossila utsläpp. Vi vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för bilar med stora utsläpp. Aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande klimatavtal. Målet måste vara att hejda temperaturökningen under 2 grader. Sverige och EU ska gå före och minska sina utsläpp. Vi vill se en global utsläppshandel inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin och effektiva globala instrument för tekniköverföring och finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Klara de svenska miljömålen. Tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen ska arbetas fram. Koldioxidutsläppen ska minska. Den biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas om det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas ut om det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att kraftigt minska övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är nödvändig. Trygga energiförsörjningen. Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse. Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år Vi vill investera i energiforskning så att Sverige kan vara i fronten när det gäller att ta fram ny och innovativ energiteknik. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Hushållen ska ha möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt producera sin egen energi genom att de får en nettodebitering. Smarta elnät som stödjer energieffektiviseringen och klarar den ökande användningen av förnybar energi ska byggas ut. 13

14 Öka energieffektiviseringen. Vi ska stimulera och uppmuntra energieffektivisering. Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på ett miljöriktigt och hållbart sätt för minskad energiförbrukning. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade vita certifikat som ställer krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas. Efter behandlingen av respektive avsnitt beslutade kongressen: att slutligt godkänna Framtidskontraktet. Förslag och beslut TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Anneli Huthén Partistyrelsen Nytt förslag till politiska prioriteringar Bifall 2 Peter Söderström Värmland Bifall till partistyrelsens förslag 3 Åsa Westlund Stockholm Bifall till partistyrelsens förslag. Drar tillbaka eget Bifall Bifall PS yrkande 4 Kata Nilsson Jämtlands län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS 5 Anders Härnbro Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Johan Söderling Uppsala län Kontrollen effektiviseras..." Producentansvaret Avslag Bifall PS för läkemedelsindustrin måste förtydligas, vår miljö måste skyddas från de restprodukter som efter avloppsrening läcker ut och påverkar oss alla." Bifall G29 och G Börje Vestlund Stockholm Andra meningen ändras till: Sverige ska år 2050 Avslag Bifall PS vara ett land med enbart förnybar energi. 8 Jan Anders Palmqvist Blekinge Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Erik Pelling Uppsala län Tillägg: En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för biogasproduktion, en övergång till fossilfri Bifall Bifall PS 14

15 kollektivtrafik, prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt och andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige Lars Erik Soting Örebro län Stryk minska den totala förbrukningen Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning Lars Erik Soting Örebro län Istället för Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Ändras till: Alla statligt ägda bolag så som ex vattenfall ska användas så att bolagen blir ledande i energiomställningen Milan Obradovic Skåne Vårt dricksvatten ska säkras genom införandet av läkemedels- och kemikalierening på våra vattenverk. Bifall Johan Söderling sid 19 rad Avslag Avslag Avslag Bifall PS Bifall PS Milan Obradovic Skåne Bifall Avslag Bifall PS Alinda Zimmander Skåne Meningen: 'Vi måste göra vår hemläxa förr eller senare.' stryks och ersätts med meningen: Vår trovärdighet kräver att vi tar ansvar på hemmaplan. Bifall Bifall PS 13 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Yvonne Karlén Dalarna "minska den totala förbrukningen" Avslag Bifall PS Mattias Josefsson Älvsborg Södra Stryk minska den totala förbrukningen i partistyrelsens förslag. Ny lydelse: Vi måste verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning till en hållbar energiförsörjning. Avslag Bifall PS 16 Ylva Samuelsson Bifall till partistyrelsens förslag Marie-Louise Forsberg- Örebro län 40 Fransson Jag yrkar på en ändring i mening som bör få följande lydelse. Den förnybarara energin har en Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna att bifalla PS (1 avstod) Bifall PS

16 mycket stor potential att byggas ut och effektiviseras under en lång tid framöver, detta gäller inte minst vattenkraften. 18 Carina Gullberg Skaraborg Yrkar bifall till partistyrelsens förslag till Bifall Bifall PS politiska prioriteringar ansvar för en bättre miljö idag. 19 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Strykning; Kärnkraften framöver. Avslag Bifall PS Jytte Guteland Stockholm Bifall Bifall Bifall PS Åsa Ögren Västerbotten Bifall Bifall Bifall PS 22 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall till partistyrelsens förslag Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Carina Lidman Västmanland Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohland Kronoberg Bifall strykning Avslag Bifall PS Joakim Pohlman Kronoberg Bifall Bifall Bifall PS 26 Tomas Eneroth Föredragning 27 Anneli Hulthén PS förslag Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska prioriteringar i Framtidskontraktet, avsnittet Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag (s ). Dagordningens punkt 17 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området G Ansvar för morgondagens med en bättre miljö idag Dagordningens punkt 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen, Motioner och utlåtanden som rör klimatpolitik (UG1) Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén 16

17 Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Matilda Ernkrans Föredragande Bifall till PS Bifall Bifall Bifall PS utlåtande inom område Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till PS förslag. Bifall PS Bifall Bifall PS UG 1 tydliggör det klimatpolitiska ramverket och synd att det inte framgår. 3 Sara Karlsson Riksdagsgruppen Bifall PS Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.1 Ta ansvar för klimatutmaningen. Dagordningens punkt 17.2 Klara miljömålen, Motioner och utlåtanden som rör farliga ämnen (UG2), återvinning (UG3), hållbar utveckling (UG4), biologisk mångfald (UG5), miljörätt (UG6), samt varg (UG7). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G44 Jörgen Edsvik Gävleborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 2 G62:2 Lars Erik Soting Örebro län Bifall till att-satsen G 62:2 Besvarad Avslag Bifall PS 3 G36:1 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall Besvarad Avslag Bifall PS 17

18 3 G41 Marie Larsson Uppsala län Yrkar bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G36:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 4 G41 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 4 G43:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G44 Carin Lidman Västmanland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G57:4 Chatarina Holmberg Blekinge Bifall till att-sats 4 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G36:1 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motion G36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 6 G41 Åsa Ögren Västerbotten Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 7 G29:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G29:3 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Avslag Bifall PS helhet. 7 G31:2 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G31:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 7 G36:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till att-sats 1 Besvarad Avslag Bifall PS 7 G41:1 Milan Obradovic Skåne Bifall till motionen i sin Besvarad Bifall Bifall PS helhet. 8 G30:3 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 8 G30:2 Yvonne Karlén Dalarna Bifall till motionens attsats Besvarad Avslag Bifall PS 2 och 3 9 G74:4 Gunilla Zetterström Jämtland Bifall till G74:4 Besvarad Avslag Bifall PS Bäcke 10 G36:1 Åsa Westerlund Stockholms län Bifall till 36:1 Besvarad Avslag Bifall PS 11 G36 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Avslag Bifall PS 11 G41 Åsa Karlsson Bohuslän Bifall till motionen Besvarad Bifall Bifall PS 12 G62:2 Ylva Samuelsson Jönköpings län Bifall att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 13 G41:1 Johan Söderling Västerbotten Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 14 G43:1 Mikael von Krassow Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 15 Matilda Ernkrans PS Bifall G41 i övrigt bifall Bifall Bifall Bifall PS 18

19 till PS utlåtande inom område 17.2 Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.2 Klara miljömålen. Dagordningens punkt 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning, Motioner och utlåtanden som rör energipolitik (UG8) Föredragande: Anneli Huthén,Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G80:1 Carin Lidman Västmanland Bifall till G80:1 Besvarad Avslag Bifall PS 2 G102:1 Erik Pelling Uppsala län Bifall till att-satsen Besvarad Avslag Bifall PS 3 G110:1 Carina Gullberg Skaraborg Bifall till G110:1 Avslag Avslag Bifall PS 4 G110 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G109 Terese Bengard Jämtland Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 5 G110 Sven-Erik Lindestam Gävleborg Bifall till motionen Avslag Avslag Kongressen beslutade med röstsiffrorna ( 8 avstod) att bifall PS 6 Tomas Eneroth PS Bifall PS utlåtande över motioner inom område 17.3 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.3 Trygga en hållbar energiförsörjning. Dagordningens punkt

20 Bra mat för välfärd och jobb, Motioner och utlåtanden som rör mat (UG9), samt djurskydd (UG10). Föredragande: Anneli Huthén, Tomas Eneroth och Matilda Ernkrans Tjänstgörande ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 G130:1 Ing-Marie Elfström Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 2 Maria Carlsson Kronoberg Bifall till PS förslag Bifall Bifall Bifall PS 3 G130 Ibrahim Khalifa Stockholms län Bifall till motionen Avslag Avslag Bifall PS 4 G125:1 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Bifall Bifall PS att-satser 4 G125:2 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 4 G125:3 Eva-Lena Gustavsson Värmland Bifall till motionens Besvarad Avslag Bifall PS att-satser 5 Matilda Ernkrans PS Bifall till G125:1 i övrigt bifall till PS förslag till utlåtanden över motionerna inom 17.4 Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 17.4 Bra mat för välfärd och jobb. 20

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Lördagens förhandlingar den 30 maj Justeras: Justeras: Jonas Magnusson

Läs mer

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare:

Läs mer

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag G ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Innehållsförteckning TA ANSVAR FÖR KLIMATUTMANINGEN... 3 UG1 Utlåtande klimatpolitik... 3 KLARA MILJÖMÅLEN... 33 UG2 Utlåtande farliga ämnen... 33 UG3

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte F: En hållbar utveckling Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte F En hållbar utveckling Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör energipolitik (motionerna F1-F63)... 2 Partistyrelsens

Läs mer

Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009 Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009 2 (16) Socialdemokraterna V a l p l a t t f o r m E u r o p a p a r l a m e n t e t 2 0 0 9 Innehållsförteckning Framgång kräver

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm 3 4 Innehållsförteckning Fredagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 sidan Kongressens öppnande...

Läs mer

Torgprotokoll. E. Ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska utvecklingen

Torgprotokoll. E. Ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska utvecklingen Torgprotokoll E. Ekonomisk jämlikhet 5 10 15 20 Den ekonomiska utvecklingen SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik NUMMER DELAD [ ] Flerpartimotion En rödgrön klimat- och energipolitik Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet.

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet. 1 A22:1, A22:2, A23:1, A24:1, A25:1, A26:1, A27:1, A28:1, A28:2, A29:1,A30:1, A30:2, C2:19, F69:8, F69:11, F69:28, F80:3, H81:2, H82:2, H83:2,H84:2, H85:2, H86:2 (offentlig upphandling) I motion A27:1

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken 1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ 1.1 Förvaltarskapstanken En av kristdemokratins grundläggande principer är förvaltarskapstanken, vilken säger att varje människa har både ett personligt gemensamt

Läs mer

ARBETE... 5 BOSTÄDER... 14 ENERGI... 17 EU OCH INTERNATIONELLT... 24 KULTUR... 35

ARBETE... 5 BOSTÄDER... 14 ENERGI... 17 EU OCH INTERNATIONELLT... 24 KULTUR... 35 ARBETE... 5 Utlåtande NR 1 och 64... 5 Utlåtande NR 2...5 Utlåtande NR 3...5 Utlåtande NR 4...6 Utlåtande NR 5 och 6... 7 Utlåtande NR 7...8 Utlåtande NR 8...8 Utlåtande NR 9 och 10... 9 Utlåtande NR 11...

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

En grön omställning för framtiden

En grön omställning för framtiden 2006-09-09 En grön omställning för framtiden Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. (Valmanifestet) 2(19) Inledning Ett hållbart samhälle

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex Klimatriksdagen2014 De 35 motioner vi ska rösta om Blädderex UTSKOTT: ENERGI MOTION 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: 0703-49 74 94 e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns

Läs mer