SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna"

Transkript

1 SÅGMYRAKUNGEN 1. Redovisat projekt Journalnummer Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna 2. Kontaktpersoner vid frågor om projektet NBV Dalarna Ganime Stålenhag Box 1190, Falun , NBV Dalarna Barbro Ekström Gisslar Box Falun Sammanfattning Bakgrund Sågmyrakungen är en nyskriven musikal som handlar om fabrikör Axel Ludvig Tidstrand. Han blev känd under namnet Sågmyrakungen. Axel Ludvig Tidstrand grundade inte bara yllefabriken, han grundade hela Sågmyra. Han letade vattenfall efter järnvägen. I Sågmyra fann han vad han sökte. Han klev av tåget, köpte vattenfallet och byggde en textilindustrin som 50 år senare hade närmare anställda. Projektidén kom från sågmyrabon Kurth Pettersson. Han ansåg att Sågmyra, som andra orter, behöver ett bygdespel. En pjäs som skildrar orten under Tidstrands-epoken. Idén resulterade i en nyskriven musikdramatisk teater. Musikdramatiken ska framföras i fabriken där Axel Ludvig Tidstrand regerade. Manuset är skrivet av Roland Pettersson Musiken är komponerad av Carina Jonsson Musikalen var planerad till hösten 2011 Projektgruppen samarbetar med studieförbundet NBV och Sågmyra Hembygdsförening. Sågmyra behöver ett projekt att samlas kring! Teaterprojektet utmynnar i ett sceniskt framförande, en komplett uppsättning, av och med sågmyrabor och andra. Ungdomar av båda könen samt äldre medverkar. Sågmyrakören är involverad. Det är en amatöruppsättning från manusstadiet till utförande. Projektet är förankrat bland föreningarna i Sågmyra och privatpersoner. Form av samarbete sker mellan projektgruppen och

2 föreningar i bygden. Nyttan och målet med projektet kan i förstone sägas vara upplevelsen. Hembygdsmuséet finns med på ett hörn. Butikerna ska förhoppningsvis dra fördel av teaterprojektet med flera besökare. Men teaterprojektet ska också, i förlängningen, generera hugskott och alstra gemenskap. Föreställningarna riktar sig såväl till närpublik som längre ifrån kommande besökare. Med nära anställda under storhetsperioden i fabriken finns det många utflyttade som har en relation till Sågmyra. Musikalen handlar om yllefabrikens uppgång och fall och utvecklingen i Sågmyra fram till nedläggningen. I ett par decennier var Sågmyra en ort i förfall. Först när Lager 157 etablerade sig påbörjades uppgången. Meningen är att sågmyraborna och företagare ska engagera sig i teatern och arbetet runt omkring. Projektgruppens avsikt är att skapa en angelägenhet för bygden, något att samlas kring framöver, en positiv injektion. Erfarenheter kan vi sprida till andra grupper som är i färd med liknande landsbygdsprojekt. Teaterprojektet är tänkt att genomföras med start i december 2010, repetitioner under vintern, våren och förhösten, fram till premiären hösten Repetitioner sker i grupper. Mer än 60 personer engageras som aktörer, sångkör, klädgrupp, ljud- och ljus, scenbyggare med mera. Projektgruppen hoppas på en fortsättning! Vi tror på projektet, att det finns ett mervärde i Sågmyra! Planerade aktiviteter och genomförande Projektplanens alla delar förutom vissa delar av repetitionslokalens ombyggnad som bygdespelet från början skulle stå för men under projektets gång visade fastighetsägarna, Hedlundsgruppen ett stort engagemang och tog de kostnader och arbetsresurser som ombyggnaden krävde. I januari 2011 engagerades Cia Embretsen som regissör till bygdemusikalen. Projektgruppen bestod då av Cia Embretsen, Roland Pettersson, Carina Jonsson samt Barbro Ekström Gisslar NBV Dalarna. I samråd arrangerades en audition i slutet av januari 2011 på IOGT-NTO lokalen i Sågmyra. Projektgruppen har under projektets gång haft fortlöpande avstämningsmöten vad gäller alla delar i projektet. Projektgruppen utökades under den senare halvan av förberedelserna med Mia Bergqvist som säkerhets och sjukvårdsansvarig. Tillsammans med projektgruppen inkl Mia och Räddningsstationen Falun togs en genomtänkt säkerhetspolicy fram för lokalen, ensemblen och publiken. De säkerhetslösningar som fanns gav oss ett tillstånd från polismyndigheten att framföra spelet inför publik. Deltagandet vid audition kunde ha varit större när det gällde vuxen rollerna samt omvänt när det gällde barn rollerna som endast var två. De vuxna som kom var dock mycket engagerade samt hade hög kompetens. Alla vuxenroller blev dock inte tillsatta vid första audition. Alla barn som deltog vid audition och inte fick en spelade barnrollblev erbjudna en plats i en barnkör som skulle vara med i spelet. Sökande efter de sista vuxenrollerna tog mycket tid i anspråk. I mitten av februari skedde upptakten med de delar av ensemblen som var tillsatt. Fattades gjorde bla direktör Tidstand. Svårast har varit att hitta manliga aktörer. I slutet av februari började ensemblen lära känna varandra genom olika övningar samt studera rollkaraktärerna från autentisk film, böcker och tidningsurklipp hos Sågmyra Hembygdsförenings muséum över Tidstrandsfabriken (Falu Yllefabrik). Träffarna har fortsatt fram till slutet av juni 2011 med olika övningar om tillit, förtroende, lära känna, manusläsning, dramaövningar samt gruppdynamik. Alla träffar har varit i IOGT-NTOs lokaler i Sågmyra. Dansarna i spelet har bestått av fristående dansare samt aktörer. Arbetet kom i gång lite sent. Koreografen Emil Bewö har tagit fram danser som växt och har blivit bra. Sågmyrakören har under ledning av Carina Jonsson under våren sommaren och hösten ihärdigt arbetat med att lära sig sångtexterna. Arbetet har tidvis varit mycket svårt då Carina varit sjukskriven i perioder och ersättaren haft svårt att ersätta Carina som ledare så kören har tidvis repeterat på egen hand. Carina har även varit den som skrivit musiken till spelet. Hon har även ansvarat för musikerna som har varit 5 st. Musikerna har arbetet ihop sig med början i augusti Musikernas korta repetitions tid har fungerat bra för de flesta av musikerna har musiken som någon form av

3 profession. Parallellt har klädgruppen jobbat med att hitta tidstypiska kläder, tagit mått, studerat klädhistoria, gjort studiebesök, letat rekvisita, tagit mått, stöttat ensemblen i klädval. Det har varit svårt att hitta personer till alla önskvärda stödfunktioner som behövs kring en ensemble pga projektet var en nyproduktion och det fanns en viss osäkerhet kring slutresultatet från omgivningen. Arbetet med att finna medfinansiärer tog enormt med tid och de som blev delaktiga i projektet var mycket engagerade och trodde på projektet. Leader Falun Borlänge, Falu kommun, IOGT-NTO Sågmyra, NBV Dalarna, Sågmyra Hembygdsförening, Bjursås Hembygdsförening, Bjursås Församling och Sparbank har alla trott och stöttat projektet. Arbetet med fastighetsägarna, Hedlundsgruppen har gått bra. Under framväxandet av bygdemusikalen har Hedlundsgruppen tagit ett större ansvar än vad som överenskommits från början. Vid den första kontakten med Sågmyra köpmannaförening var intresset mycket svalt, näst intill obefintligt för att till ca 2 veckor innan premiär vänt till ett stort intresse till att få vara delaktiga. Tiden var dock knapp för ett strukturerat samarbete då programblad mm var färdiga. Företagen Loritas Café, Bubbleroom, Calimero, Sågmyra Herrgård samt ett antal andra lokala företag och privatpersoner har dock stöttat projektet och varit delaktiga. Samarbetet med Sågmyras lokala föreningar, Sågmyra SK, Sågmyra barnens förening, Sågmyra hembygdsförening och Sågmyra IOGT-NTO har fungerat mycket bra. Föreningarna ville vara delaktiga i ordandet av fika i pausen i bygdespelets föreställningar. Ett antal planeringsmöten genomfördes under våren och andan var positiv i samtliga föreningar. Resultat och positiva effekter av projektet Samarbetet har varit över förväntan vilket resulterat i en önskan om en fortsättning av bygdemusikalen från både betraktare, ensemble, företagen och föreningarna som varit delaktiga. Ett utökat samarbete mellan bygdemusikalen, företagen och föreningarna är också aktuellt. Det har varit 8 föreställningar för allmänheten varav 6 av dessa har varit slutsålda. Den gemenskap som vuxit fram i ensemblen har lett till att den tveksamhet som fanns i början är helt borta och man vill ha en fortsättning av i den positiva andan som uppstått under projektets gång. Vi upplever att vi nått ambitionen om att skapa gemenskap och mervärde för Sågmyra som bygd. Bygdespelet har i sin positiva anda spridit glädje och något att samlas kring och vara stolt över för bygdens invånare. Erfarenheter av projektet Att genom engagemang, positiv anda, rätt stöd, hårt ideellt arbete mm tillsammans skapa en bygdemusikal som bidrar till ett ökat positivt företags, förenings och medborgarklimat som ökar livskvalitén i bygden samt drar till sig nya besökare till orten. Att genomföra ett projekt med så många aktivt inblandade, ca 100 personer i olika roller är ett mycket arbetskrävande projekt. För ett liknade framtida projekt bör det finnas en projektledare på minst 50 % arbetstid som kan leda projektet med odelad uppmärksamhet. 4. Deltagande i projektet Huvudpersonerna har bestått av projektgruppen Cia Embretsen, Roland Pettersson, Carina Jonsson samt Barbro Ekström Gisslar NBV Dalarna. Sågmyrakören som bestått av 20 personer, Drama/teatergruppen som varit mellan personer i alla åldrar, klädgruppen 4 personer. Vidare har 4 föreningar med sitt säte i Sågmyra varit delaktiga samt ett antal företag från Sågmyra, Bjursås med omnejd. Projektet har varit förankrat bland befolkning och föreningar i Sågmyra med omnejd. Många har ställt upp med material, lokal, kläder, tid och engagemang. Projektet har inneburit att fler företag och Sågmyra köpmannaförening är intresserade av ett Fortsatt och fördjupad samverkan inför framtiden.

4 5. Varför vi ville genomföra projektet I ett par decennier var Sågmyra en ort i förfall. Först när Lager 157 etablerade sig påbörjades uppgången. Meningen är att sågmyraborna och företagare ska engagera sig i teatern och arbetet runt omkring. Projektgruppens avsikt är att skapa en angelägenhet för bygden, något att samlas kring framöver, en positiv injektion. 6. Vem riktade sig projektet till? Sågmyras befolkning, föreningar och företag. Sågmyras befolkning har fått något positivt att samlas kring en gemensam upplevelse och arbete. Sågmyras föreningar har fått möjlighet att arbeta tillsammans och utveckla och i förlängningen berika sin verksamhet. Företagen och befolkningen i Sågmyra har haft möjligheten att komma varandra närmare och ha en gemensam upplevelse som grund och i förlängningen dra fler människor till ortens affärsrörelser. 7. Vad genomfördes i projektet Projektet har följt projektplanen i stort som redan skrivits under punkt 3. Engagemanget från alla runt omkring har varit större än förväntat i slutet av projektet. De hinder vi stött på med bla för få sökande till teater ensemblen och svårigheter att få ihop grupper till allt runtomkring teater och kör gruppernas arbete samt en viss skepsis gentemot projektet i början har under projektets gång ersatts med förväntan och framtidstro. Att starta upp något helt nytt har alltid en riskfaktor och vi är mycket stolta över att fått varit delaktiga i detta projekt med en positiv framtid. 8. Projektets mål och resultat Projektets mål var att skapa en angelägenhet för bygden, något att samlas kring framöver, en positiv injektion samt att efter projektets avslut vara redo för att framföra resultatet från projektet i bygdespelsform i Sågmyrafabrikens lagsal i Sågmyra. Resultatet av alla samarbeten har varit över förväntan vilket resulterat i en önskan om en fortsättning av bygdemusikalen från både betraktare, ensemble, företagen och föreningarna som varit delaktiga. Ett utökat samarbete mellan bygdemusikalen, företagen och föreningarna är också aktuellt. Det har varit 8 föreställningar för allmänheten varav 6 av dessa har varit slutsålda. Den gemenskap som vuxit fram i ensemblen har lett till att den tveksamhet som fanns i början är helt borta och man vill ha en fortsättning av i den positiva andan som uppstått under projektets gång. Vi upplever att vi nått ambitionen om att skapa gemenskap och mervärde för Sågmyra som bygd. Bygdespelet har i sin positiva anda spridit glädje och något att samlas kring och vara stolt över för bygdens invånare. Projektet har gynnat den sociala miljön i Sågmyra och en fortsatt årligen bygdemusikal i Sågmyra är under utveckling. I projektet har alla samhällets medborgare varit delaktiga. Vi har haft alla åldrar med från barn till äldre vuxna, kvinnor och mån samt även med personer med utländsk härkomst. Dom har deltagit i alla förberedelser i spelet från marknadsföring till drama och kör övningar. Projektet har bidragit till att stärka människor i deras tro på sig själva, orten, spelet och varandra. 9. Projektets mätbara resultat Se nästa sida

5 10. Resultatets spridning Vi har spridit resultatet via tidningar, hemsida, affischering. Alla som funderar på att starta någon form av bygdespel för att stärka sin bygd och uppmärksamma sin unika bygd har möjlighet att dra nytta av våra erfarenheter. 11. Kostnader och finansiering Projektets faktiska kostnader Projektets finansiering Löner Falu kommun Bjursås församling 5000 Öriga kostnader Sågmyra 5000 hembygdsförening Bjursås fornminne & 5000 hembygdsförening Bjursås Sparbank 5000 NBV Dalarna Summa Finansieringen har varit genom olika gåvor och stöd från olika intressenter. För att täcka det negativa resultatet på har en ansökan om ekonomiskt stöd gjorts till Leader Falun Borlänge. Ansökan har blivit beviljad. Projektet resurser Ideellt arbete Summa De ideella timmarna är till ett värde av kr efter Leader Falun Borlänge schablon. (Det tillkommer ca 380 timmar som inte har blivit bokförda korrekt så de ingår inte i de kr). 12. Slutsatser av projektet Samarbetet har varit över förväntan vilket resulterat i en önskan om en fortsättning av bygdemusikalen från både betraktare, ensemble, företagen och föreningarna som varit delaktiga. Ett utökat samarbete mellan bygdemusikalen, företagen och föreningarna är också aktuellt. Det har varit 8 föreställningar för allmänheten varav 6 av dessa har varit slutsålda. Den gemenskap som vuxit fram i ensemblen har lett till att den tveksamhet som fanns i början är helt borta och man vill ha en fortsättning av i den positiva andan som uppstått under projektets gång. Vi upplever att vi nått ambitionen om att skapa gemenskap och mervärde för Sågmyra som bygd. Bygdespelet har i sin positiva anda spridit glädje och något att samlas kring och vara stolt över för bygdens invånare. Falun Ganime Stålenhag

6 Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Dalarna

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid" Org. Nr. 802439-7435 Datum: 25 seotember 2010 SLUTRAPPORT

mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid Org. Nr. 802439-7435 Datum: 25 seotember 2010 SLUTRAPPORT l.ii o'16! - 50 ::~.~.::"..!.:" Alliansen Hälsingehambon Slutrapport 2009-2843 Sid 1 (15) :;;,~~:~'".; Knöttasvägen 9 "H~rgadansen - fr~n mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid" SLUTRAPPORT "Hårgadansen

Läs mer

UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1

UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1 UMA Magasin Nummer 1 UMA ger resultat Över 50% i sysselsättning Mattias fick jobb Tack vare UMA Unik metod Gör succé Uma_tidning120417.indd 1 2012-04-26 13.03 Lars Aleniusson om hur idén med UMA uppstod

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna

Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Brun-vit turistväg mellan Dellensjöarna Slutrapport för förstudien Catherine Vennberg 2010-04-01 Vår vid Björsbo. sommar vid Avholm, höst vid Blodmyra. vinter vid Norrboån Foto: Stefan Gunnarsson. Kent

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer