IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-08-15 01-8703. IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor"

Transkript

1 DATUM DIARIENUMMER IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor

2

3 Innehåll Bilagor... 2 Bilaga 1: Kartor... 2 Karta 1: Banverkets nationella fibernät... 2 Karta 2: Svenska Kraftnäts stamnät... 3 Karta 3: Telias fjärrnät... 4 Karta 4: Telias fjärrnät investeringar och planer... 5 Karta 5: Teracoms nät... 6 Karta 6: Utfors nordiska nät... 7 Karta 7: Vattenfalls stamnät... 8 Bilaga 2: Enkät till bolagen... 9 Bilaga 3: Enkät till kommuner Bilaga 4: Frågor till länsstyrelser Bilaga 5: Erhållna svar Kommuner Operatörer Länsstyrelser Bilaga 6: Regionindelningar Svenska Kommunförbundets kommungrupper Lokala arbetsmarknader NUTS-indelningen Post- och telestyrelsen 1

4 Bilagor Bilaga 1: Kartor Karta 1: Banverkets nationella fibernät Källa: Banverket Telenät (www.banverket.se/telenat/). Post- och telestyrelsen 2

5 Karta 2: Svenska Kraftnäts stamnät Källa: Svenska Kraftnät Post- och telestyrelsen 3

6 Karta 3: Telias fjärrnät Post- och telestyrelsen 4

7 IT-INFRASTRUKTUREN I SVERIGE Karta 4: Telias fjärrnät investeringar och planer Post- och telestyrelsen 5

8 Karta 5: Teracoms nät Källa: Teracom Post- och telestyrelsen 6

9 Karta 6: Utfors nordiska nät Källa: Utfors Post- och telestyrelsen 7

10 Karta 7: Vattenfalls stamnät Källa: Vattenfall Post- och telestyrelsen 8

11 Bilaga 2: Enkät till bolagen Post- och telestyrelsen 9

12 Kartläggning av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet Enkäten avser att kartlägga bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, dvs. vad bolaget äger av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Med hög överföringskapacitet avses att kapaciteten är sådan att den kan förmedla multimedietjänster med god kvalitet i riktning både till och från användaren. Ovanstående definition liksom övriga definitioner i enkäten överensstämmer med de som anges i Bredbandsutredningen, SOU 2000:111, IT-infrastruktur för stad och land. Om svarsutrymmet inte räcker till, skriv i första hand på baksidan av enkäten. Gör tydliga hänvisningar vid den aktuella frågan. Företag: Kontaktperson: Telefon: E-post: Bolaget äger ingen IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet Bolagets uppgifter finns angivna i enkäten från kommun Omfattning Fråga 1. Nationellt stamnät Ange i nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av nationellt stamnät Med nationellt stamnät avses ett rikstäckande allmänt tillgängligt nät som förbinder nationella noder och huvudnoder i landets olika delar med varandra. Nationellt stamnät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Post- och telestyrelsen 10

13 Fråga 2. Ortssammanbindande nät Ange i nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av ortssammanbindande nät. Med ortssammanbindande nät avses det nät som förbinder olika orter med varandra, samt med huvudnoderna i nätet. Detta nät kommer fysiskt ibland att sammanfalla med nationella stamnät i de delar dessa passerar genom området/kommunen och med områdesnätet i de orter och områden näten passerar igenom. Ortssammanbindande nät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Fråga 3. Områdesnät Ange nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av områdesnät. Med områdesnät avses ett spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten i en ort eller ett geografiskt avgränsat område med det ortssammanbindande nätet. Områdesnätet kan bestå av flera olika nätstrukturer som är sammanlänkade via områdesnoder. Områdesnät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: kabel-km Fiber: fiber-km Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Radioaccess, antal spridningspunkter (punkt till multipunkt) Post- och telestyrelsen 11

14 Fråga 4. Ledig kapacitet Ange i nedanstående tabell omfattningen av ledig kapacitet i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i bolagets ortssammanbindande nät och områdesnät. Ledig kapacitet i ortssammanbindande nät och områdesnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Ortssammanbindande nät Områdesnät Ange i nedanstående tabell om ledig kapacitet finns i befintliga radiolänkar. Ledig kapacitet i befintliga radiolänkar (Ja/Nej) Ortssammanbindande nät Områdesnät Fråga 5. Noder Ange antalet områdesnoder som bolaget äger i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet fördelat på kommuner där bolaget är verksamt Kommun Antal områdesnoder Fråga 6. Redundans Med redundans avses att det i alla situationer finns ett antal olika alternativa vägar för informationen att färdas mellan två givna punkter. Med full redundans avses fysisk separation av kanalisation. Redundans kan åstadkommas dels genom egen infrastruktur och dels genom hyrd infrastruktur. Ange i procent hur stor andel av förbindelserna i bolagets nationella stamnät, ortsammanbindande nät och områdesnät som är byggda med beaktande av full redundans. Nationellt stamnät Ortssammanbindande nät Områdesnät Andel av förbindelserna med full redundans Post- och telestyrelsen 12

15 Utbredning Fråga 7. Utbredning av nationellt stamnät Ange hur många av Sveriges 289 kommuner som nås av bolagets nationella stamnät. av Sveriges 289 kommuner nås av bolagets nationella stamnät Fråga 8. Utbredning av ortssammanbindande nät och områdesnät Ange i nedanstående tabell - kommuner där bolaget har ortssammanbindande nät och/eller områdesnät - antalet tätorter i respektive kommun där bolaget åtminstone har en framdragen anslutning till nät med hög överföringskapacitet (ortssammanbindande nät) - antalet tätorter i respektive kommun där bolaget har områdesnät - huruvida bolaget har nät även utanför tätorterna i respektive kommun Med tätort avses i enlighet med SCBs definition: sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare Kommun Antal tätorter med ortssammanbindande nät Antal tätorter med områdesnät Finns nät utanför tätorter (ja/nej) Post- och telestyrelsen 13

16 Tillgänglighet Fråga 9. Tillgänglighet till nät Ange i nedanstående tabeller hur stor andel (a och b) respektive antalet (c) av kommunernas hushåll, företag respektive offentlig förvaltning i och utanför tätort i kommuner där bolaget är verksamt, som kan nås respektive är abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. (Detta innebär för fråga a och b att för hushåll, företag och förvaltning anges vardera två svar ett för tätort och ett för utanför tätort. Samtliga svar ska anges mellan 0-100%). (I bilaga 1a visas statistik avseende folkmängden i och utanför tätort år 1995) a) Ange i procent hur stor andel som är fysiskt anslutna eller möjliga att fysiskt ansluta till bolagets befintliga IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Med möjliga att fysiskt ansluta avses hushåll, företag och offentlig förvaltning där uppkoppling är förberedd, t ex att bostaden är förberedd för anslutning Hushåll Företag Offentlig förvaltning Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Andel som nås i kommun b) Ange i procent hur stor andel som är abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Hushåll Företag Offentlig förvaltning Andel som är abonnenter i kommun Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Post- och telestyrelsen 14

17 c) Uppskatta antalet abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Antal abonnenter anslutna i kommun Tätort Hushåll Utanför tätort Tätort Företag Utanför tätort Offentlig förvaltning Tätort Utanför tätort Fråga 10. Öppna nät - tillgänglighet till tjänster Med öppet nät avses att abonnenten kan välja tjänsteleverantör/internetleverantör och därvid vara garanterad full funktionalitet i tjänsterna. Föreligger öppna nät i bolagets IT-infrastruktur? Ja Ja, delvis Nej Vet ej Ej tillämpligt, näten är ej publika Användningsområden Fråga 11. Utbud av tjänster och produkter Ange med (X) vilka produkter och tjänster som erbjuds i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Uthyrning av nätkapacitet Övrigt Svart fiber Optiska våglängder Transmission Fast Internetanslutning Telefoni Kabel-TV Andra tjänster Post- och telestyrelsen 15

18 Planerad utbyggnad Med planerad utbyggnad avses i nedanstående frågor planerad utbyggnad som är beslutad. Fråga 12. Nationellt stamnät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets nationella stamnät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 1. Nationellt stamnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Planerad utbyggnad Fråga 13. Ortssammanbindande nät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets ortssammanbindande nät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 2. Ortssammanbindande nät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Planerad utbyggnad Post- och telestyrelsen 16

19 Fråga 14. Områdesnät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets områdesnät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 3. Områdesnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Radioaccess, antal spridningspunkter (punkt till multipunkt) Planerad utbyggnad Fråga 15. Noder Ange i nedanstående tabell antalet områdesnoder som bolaget planerar att bygga, fördelat på kommuner. Jämför fråga Kommun Antal nya områdesnoder Fråga 16. Utbredning av nationellt stamnät Ange hur många av Sveriges 289 kommuner som kommer att nås av bolagets nationella stamnät efter genomförd planerad utbyggnad. Jämför fråga 7. Av Sveriges 289 kommuner kommer att kunna nås av bolagets nationella stamnät. Post- och telestyrelsen 17

20 Fråga 17. Utbredning av ortssammanbindande nät och områdesnät Ange i nedanstående tabell utbredningen av ortsammanbindande nät och områdesnät som den kommer att se ut efter genomförd planerad utbyggnad fördelat per kommun. Jämför fråga Kommun Antal tätorter med ortssammanbindande nät Antal tätorter med områdesnät Finns nät utanför tätorter (ja/nej) Fråga 18. Tillgänglighet Ange i nedanstående tabell andelen av hushåll, företag respektive offentlig förvaltning i respektive kommun, i och utanför tätort som efter genomförd beslutad utbyggnad kommer att kunna nås av bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 9a. Andel som nås i kommun Tätort Hushåll Utanför tätort Tätort Företag Utanför tätort Offentlig förvaltning Tätort Fråga 19. Utbud av tjänster och produkter Ange med (X) vilka produkter och tjänster som bolaget kommer att erbjuda inom den närmaste treårsperioden i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet? Ange med (X) både tjänster som redan erbjuds (där bolaget planerar att fortsätta med tjänsten) och ytterligare tjänster som planeras att erbjudas att erbjudas. Jämför fråga 11. Utanför tätort Uthyrning av nätkapacitet Övrigt Svart fiber Optiska våglängder Transmission Fast Internetanslutning Telefoni Kabel-TV Andra tjänster Post- och telestyrelsen 18

21 Bilaga 3: Enkät till kommuner Post- och telestyrelsen 19

22 Post- och telestyrelsen 20

23 Post- och telestyrelsen 21

24 Post- och telestyrelsen 22

25 Post- och telestyrelsen 23

26 Post- och telestyrelsen 24

27 Post- och telestyrelsen 25

28 Post- och telestyrelsen 26

29 Post- och telestyrelsen 27

30 Post- och telestyrelsen 28

31 Post- och telestyrelsen 29

32 Post- och telestyrelsen 30

33 Post- och telestyrelsen 31

34 Post- och telestyrelsen 32

35 Bilaga 4: Frågor till länsstyrelser Utnyttjande av stöd Län: Enkät besvarad av: E-post: Telefon: Maximistöd Ansökt stöd Beviljat stöd Belopp anmält till Kommun (SEK) (SEK) (SEK) Riksskatteverket Redundans mellan huvudnoder Län: Enkät besvarad av: E-post: Telefon: Från säkerhetssynpunkt är redundans med avseende på fysisk separation av kanalisation (full redundans) mellan huvudnoder av särskilt stor betydelse. Ange i nedanstående tabell om full redundans mellan huvudnoder i länet föreligger. Ja Ja, delvis Nej Vet ej Ange i nedanstående tabell om full redundans mellan huvudnoder i länet planeras. Ja, mellan samtliga huvudnoder Ja, delvis Nej Vet ej Ej tillämpligt, full redundans råder mellan samtliga huvudnoder Post- och telestyrelsen 33

36 Bilaga 5: Erhållna svar Kommuner Det är 233 av 289 kommuner som har svarat på enkäten. Dessa har förtecknats länsvis. Inom länen redovisas kommunerna i bokstavsordning. Stockholms län (AB) Ekerö Norrtälje Tyresö Haninge Salem Upplands-Bro Huddinge Sollentuna Värmdö Järfälla Solna Vaxholm Lidingö Stockholm Nacka Sundbyberg Uppsala län (C) Enköping Uppsala Östhammar Tierp Älvkarleby Södermanlands län (D) Eskilstuna Katrineholm Strängnäs Flen Nyköping Trosa Gnesta Oxelösund Vingåker Östergötlands län (E) Boxholm Motala Valdemarsvik Kinda Norrköping Ydre Linköping Söderköping Åtvidaberg Mjölby Vadstena Ödeshög Jönköpings län (F) Aneby Jönköping Tranås Eksjö Mullsjö Vaggeryd Gislaved Nässjö Vetlanda Habo Sävsjö Värnamo Kronobergs län (G) Alvesta Markaryd Uppvidinge Ljungby Tingsryd Älmhult Kalmar län (H) Borgholm Mörbylånga Vimmerby Emmaboda Nybro Högsby Oskarshamn Gotlands län (I) Gotland Blekinge län (K) Karlshamn Olofström Sölvesborg Karlskrona Ronneby Skåne län (M) Post- och telestyrelsen 34

37 Bjuv Landskrona Svedala Burlöv Lund Tomelilla Båstad Malmö Åstorp Eslöv Osby Ängelholm Hässleholm Simrishamn Östra Göinge Hörby Sjöbo Örkelljunga Höör Skurup Klippan Staffanstorp Hallands län (N) Falkenberg Hylte Laholm Halmstad Kungsbacka Varberg Västra Götalands län (O) Ale Lidköping Svenljunga Alingsås Lilla Edet Tanum Bengtsfors Lysekil Tibro Bollebygd Mariestad Tidaholm Borås Mark Tjörn Dals-Ed Mellerud Tranemo Essunga Munkedal Trollhättan Falköping Mölndal Töreboda Grästorp Orust Uddevalla Gullspång Partille Ulricehamn Göteborg Skara Vara Götene Skövde Vårgårda Herrljunga Sotenäs Vänersborg Kungälv Stenungsund Åmål Lerum Strömstad Öckerö Värmlands län (S) Arvika Hagfors Munkfors Eda Hammarö Storfors Filipstad Karlstad Säffle Forshaga Kil Torsby Grums Kristinehamn Årjäng Örebro län (T) Degerfors Laxå Nora Hallsberg Lekeberg Örebro Hällefors Lindesberg Karlskoga Ljusnarsberg Västmanlands län (U) Fagersta Köping Skinnskatteberg Hallstahammar Norberg Surahammar Heby Sala Västerås Dalarnas län (W) Avesta Ludvika Smedjebacken Borlänge Malung Säter Gagnef Mora Vansbro Hedemora Orsa Älvdalen Leksand Rättvik Gävleborgs län (X) Bollnäs Hudiksvall Ockelbo Gävle Ljusdal Sandviken Hofors Nordanstig Post- och telestyrelsen 35

38 Västernorrlands län (Y) Timrå Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län (Z) Berg Krokom Åre Bräcke Ragunda Östersund Härjedalen Strömsund Västerbottens län (AC) Dorotea Skellefteå Vilhelmina Lycksele Sorsele Vindeln Malå Storuman Vännäs Nordmaling Umeå Åsele Norrbottens län (BD) Boden Kalix Pajala Gällivare Kiruna Älvsbyn Haparanda Luleå Operatörer Det är 103 av 174 operatörer som har svarat på enkäten. Dessa har i förtecknats i bokstavsordning. 360Networks (Sverige) AB AB Borlänge Energi AB STOKAB Alingsås Energi AB Banverket Bjäre Kraft ekonomisk förening BOA Broadband Optical Access Carrier1 Nordic AB City Reach International Sverige AB Colt Telecom AB Dataplus DGC Systems AB Energis Switzerland AG Engboms Kontorsmaskiner AB Facilicom International Sweden AB Farland B.V. GC Pan European Crossing Sverige Gothnet 1 Gotlands Energiverk AB Alvesta Elnät AB Arete Internet Aktiebolag Borderlight Bredbandsteknik 2000 i Karlshamn Concert Global Networks Ltd. COPAC AB DigiDoc Open IP Doera Service Provider AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Flag Telecom Ireland Ltd. Gävle Energi AB Götalandsnätet AB 1 tidigare, Göteborg Energi Post- och telestyrelsen 36

39 Helsinge Net AB HerjeNet AB Hofors Kommun Hudiksvall Kommun ICL Invia AB IP-Only Telecommunication AB IFRAnet International AB Ipcelum AB Infogram System AB IQ Sverige 2 Infracom AB Jämtkraft Telecom AB Jönköping Energi AB Karlskoga Elnät AB Lan Assistans & Konsulting Stockholm Level 3 Communications S.A. Ljungby Energi AB Malmö Stad MFN Sweden AB Net at Once Sweden AB NetConnection i Göteborg AB Netnod Internet Exchange i Sverige Netscream AB Olofströms Kabel-TV Omninet AB Powercom A/S Ringsjö Energi AB Sandviken Energi Elnät AB SAVVIS Europé BV (NL) SE-Netlink AB/Cybercity Aps SkyNet AB Sollentuna Energi AB Sonera Sverige AB Song Networks AB 3 T.M.I. Sweden Tekniska Verken I Linköping AB Telia AB Tele Danmark A/S Umeå Energi AB Uppsala Energi AB Uunet Sweden AB Varberg Kabel AB Vattenfall Regionnät AB WinEasy AB WorldCom AB World Online AB Öresundsbro konsortiet LNS Kommunikation AB Luleå Energi AB MWNet AB Nissamedia AB Norrköping Miljö & Energi AB Nässjö Affärsverk AB Oy Finnet International AB PTN Sweden AB Route66 Telecom AB Spray Network AB Startec Global Communication Corporation Statnett SF Straznet AB Svenska Kraftnät Sydkraft Elnät Mälardalen AB Teleglobe Sverige AB Telenordia AB Teracom AB Triangelbolaget D4 AB Utsikt Katrineholm AB Utfors AB Värnamo Energi AB Worldnet Production International AB Woxway AB Övik Energi Nät AB 2 tidigare, Intellinet AB 3 tidigare, Tele 1 Europé Holding AB Post- och telestyrelsen 37

40 WinEasy AB WorldCom AB World Online AB Öresundsbro konsortiet Worldnet Production International AB Woxway AB Övik Energi Nät AB Länsstyrelser Länsstyrelserna har tillfrågats om det finns redundans mellan huvudnoder och utnyttjandegraden av stöd. Det är 12 av 21 länsstyrelser som svarat på frågan om redundans och 16 länsstyrelser på frågan om stöd. Dessa redovisas i ordning efter länsbokstav. Redundans AB D F G K M O S T W AC BD Stöd AB C D F G K M N O S T W Y Z AC BD Stockholm Södermanland Jönköping Kronoberg Blekinge Skåne Västra Götaland Värmland Örebro Dalarna Västerbotten Norrbotten Stockholm Uppsala Södermanland Jönköping Kronoberg Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Dalarna Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Post- och telestyrelsen 38

41 Bilaga 6: Regionindelningar I redovisningen hänvisas till olika regionindelningar. Denna bilaga beskriver dessa indelningar. De indelningar som avses är 1. Svenska Kommunförbundets kommungrupper 2. Lokala arbetsmarknader 3. NUTS-indelningen. Svenska Kommunförbundets kommungrupper Svenska Kommunförbundet har delat in landets kommuner i nio grupper efter strukturella egenskaper. Grupperingen är främst tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisning. De nio grupperna är Storstäder, kommun med en folkmängd som överstiger invånare Förortskommuner, mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad. Större städer, kommuner med invånare samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. Medelstora städer, kommun med invånare med tätortsgrad över 70 % samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. Industrikommuner, kommun med mer än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. Landsbygdskommuner, kommun med mer än 6,4 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. Glesbygdskommuner, kommun med mindre än 5 invånare per kvadratkilometer och mindre än invånare Övriga större kommuner, övriga kommuner med invånare. Övriga mindre kommuner, övriga kommuner med mindre än invånare. I det följande redovisas vilka kommuner som ingår i respektive grupp. Kommunerna redovisas i alfabetisk ordning. Storstäder Göteborg Malmö Stockholm Förortskommuner Ale Kungälv Sundbyberg Bollebygd Lerum Svedala Botkyrka Lidingö Tyresö Burlöv Lomma Täby Danderyd Mölndal Upplands-Bro Ekerö Nacka Upplands Väsby Haninge Partille Vallentuna Huddinge Salem Vaxholm Post- och telestyrelsen 39

42 Håbo Skurup Vellinge Härryda Sollentuna Värmdö Järfälla Solna Öckerö Kungsbacka Staffanstorp Österåker Större städer Borås Karlstad Umeå Eskilstuna Kristianstad Uppsala Falun Linköping Varberg Gävle Luleå Västerås Halmstad Lund Växjö Helsingborg Norrköping Örebro Jönköping Skellefteå Örnsköldsvik Kalmar Sundsvall Östersund Karlskrona Södertälje Medelstora städer Alingsås Kiruna Piteå Avesta Kristinehamn Ronneby Boden Köping Sigtuna Borlänge Landskrona Skövde Eslöv Lidköping Strängnäs Falkenberg Lindesberg Söderhamn Falköping Ludvika Trelleborg Gällivare Mariestad Uddevalla Hudiksvall Mjölby Vänersborg Härnösand Mora Västervik Hässleholm Motala Ystad Höganäs Nyköping Ängelholm Karlshamn Nynäshamn Katrineholm Nässjö Industrikommuner Arboga Hylte Perstorp Bengtsfors Hällefors Sandviken Bjuv Karlskoga Skinnskatteberg Boxholm Kumla Smedjebacken Bromölla Kungsör Storfors Degerfors Laxå Surahammar Emmaboda Lessebo Tibro Fagersta Lilla Edet Tidaholm Filipstad Ljungby Tranemo Finspång Markaryd Trollhättan Gislaved Munkfors Uppvidinge Gnosjö Mönsterås Vaggeryd Grums Norberg Vetlanda Gullspång Nybro Värnamo Götene Olofström Åstorp Herrljunga Osby Örkelljunga Hofors Oskarshamn Östra Göinge Hultsfred Oxelösund Landsbygdskommuner Aneby Kinda Svalöv Borgholm Laholm Tanum Båstad Lekeberg Tierp Essunga Ljusdal Tomelilla Färgelanda Mellerud Torsås Gotland Mörbylånga Töreboda Post- och telestyrelsen 40

43 Grästorp Ockelbo Valdemarsvik Heby Ovanåker Vara Högsby Robertsfors Ydre Hörby Sjöbo Ödeshög Glesbygdskommuner Arjeplog Malung Vansbro Arvidsjaur Malå Vilhelmina Berg Norsjö Vindeln Bjurholm Orsa Ånge Bräcke Pajala Åre Dorotea Ragunda Åsele Härjedalen Sorsele Älvdalen Jokkmokk Storuman Överkalix Krokom Strömsund Övertorneå Lycksele Torsby Övriga större kommuner Alvesta Kramfors Stenungsund Arvika Kävlinge Säffle Bollnäs Leksand Sölvesborg Eksjö Lysekil Timrå Enköping Mark Tranås Flen Norrtälje Ulricehamn Hallsberg Orust Vimmerby Hallstahammar Sala Älmhult Hedemora Simrishamn Östhammar Kalix Skara Klippan Sollefteå Övriga mindre kommuner Askersund Ljusnarsberg Söderköping Dals-Ed Mullsjö Tingsryd Eda Munkedal Tjörn Forshaga Nora Trosa Gagnef Nordanstig Vadstena Gnesta Nordmaling Vingåker Habo Nykvarn Vårgårda Hagfors Rättvik Vännäs Hammarö Sotenäs Åmål Haparanda Strömstad Årjäng Hjo Sunne Åtvidaberg Höör Svenljunga Älvkarleby Karlsborg Säter Älvsbyn Kil Sävsjö Lokala arbetsmarknader SCB har i samarbete med dåvarande Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) tagit fram enhetliga kriterier för att beskriva funktionella lokala arbetsmarknader (LA). Arbetsmarknaderna följer sällan administrativa indelningar som kommuner och län. Det är därför LA-indelning har tagits fram. Statistik om arbetspendling över kommungräns ligger till grund för indelningen. Post- och telestyrelsen 41

44 NUTEK gjorde en ny indelning 1998 som omfattar 81 stycken LA-regioner (se rapport Regionala utvecklingstendenser i Sverige 1999). Denna indelning är mer av normativ karaktär. Tanken är att indelningen skall kunna ligga fast under ca tio års tid. Varje LA-indelning från NUTEK kan sorteras in i sex regionfamiljer. Regionfamiljerna är 1. Storstadsregioner 2. Universitets- och högskoleregioner 3. Regionala centra 4. Sekundära centra 5. Småregioner, privat sysselsättning 6. Småregioner, offentlig sysselsättning I det följande anges för varje regionfamilj den lokala arbetsmarknadsregionen. Arbetsmarknadsregionen är inte alltid detsamma som kommun. Regionerna redovisas i alfabetisk ordning. 1 Storstadsregioner Göteborgsregionen Malmöregionen Stockholmsregionen 2 Universitets- och högskoleregioner Helsingborgsregionen Uppsalaregionen Jönköpingsregionen Västeråsregionen Linköpingsregionen Örebroregionen Umeåregionen 3 Regionala centra Boråsregionen Eskilstuna Falun/Borlängeregionen Fyrstadregionen Gävle/Sandvikenregionen Halmstad/Laholm/Hylte Karlstad/Kristinehamnsregionen Kalmarregionen/Öland 4 Sekundära centra Arjeplog Avesta/Hedemora Falkenberg/Varberg Gotland Karlskogaregionen Katrineholm/Flen/Vingåker Köping/Arboga/Kungsör Lidköping/Götene/Vara Nyköping/Oxelösund Karlskrona/Ronneby Kristianstad/Hässleholmsregionen Luleå/Fyrkantenregionen Norrköpingsregionen Skövde/Skararegionen Sundsvall/Härnösandsregionen Växsjöregionen Östersundsregionen Nässjöregionen Olofström/Karlshamn Oskarshamnsregionen Simrishamn/Tomelilla Skellefteå/Norsjö Strömstad/Tanum Tranås/Ydre/Aneby Värnamo/Gnosjö/Gislaved Älmhult/Osby 5 Småregioner, privat sysselsättning Bengtsfors/Dals-Ed Ludvikaregionen Fagerstaregionen Malung Filipstad/Hällefors Markaryd/Ljungby Hagfors Söderhamn Hultsfred/Vimmerby Vansbro Härjedalen Åre Post- och telestyrelsen 42

45 Jokkmokk Kiruna Årjäng Örnsköldsvik 6 Småregioner, offentlig sysselsättning Arvidsjaur Sollefteå/Kramfors Arvika/Eda Sorsele Bollnäs/Ovanåker Storuman Gällivare Strömsund Haparanda Sunne/Torsby Hudiksvall/Nordanstig Säffle/Åmål Kalix Vilhelmina/Dorotea/Åsele Ljusdal Västervik Lycksele/Malå Överkalix Mora/Orsa/Älvdalen Övertorneå Pajala NUTS-indelningen NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS står för Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. I Sverige utgörs NUTS 1 av hela riket NUTS 2 av riksområden NUTS 3 av län NUTS 5 av kommuner. Områden för NUTS 4 har inte definierats. NUTS-områden har åsatts en kod. Koden inleds med en bokstavsförkortning för landet vilket för Sverige är SE följt av siffror för varje nivå. I det följande redovisas riksområden dvs. NUTS 2. Länen redovisas i ordning efter länsbokstav. Stockholm (SE01) AB, Stockholms län Östra Mellansverige (SE02) C, Uppsala län D, Södermanlands län E, Östergötlands län T, Örebro län U, Västmanlands län Småland med öarna (SE09) F, Jönköpings län G, Kronobergs län H, Kalmar län I, Gotlands län Sydsverige (SE04) K, Blekinge län Post- och telestyrelsen 43

46 M, Skåne län Västsverige (SE0A) N, Hallands län O, Västra Götalands län Norra Mellansverige (SE06) S, Värmlands län W, Dalarnas län X, Gävleborgs län Mellersta Norrland (SE07) Y, Västernorrlands län Z, Jämtlands län Övre Norrland (SE08) AC, Västerbottens län BD, Norrbottens län Post- och telestyrelsen 44

47 Post- och telestyrelsen 45

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer