IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001-08-15 01-8703. IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor"

Transkript

1 DATUM DIARIENUMMER IT-infrastrukturen i Sverige Bilagor

2

3 Innehåll Bilagor... 2 Bilaga 1: Kartor... 2 Karta 1: Banverkets nationella fibernät... 2 Karta 2: Svenska Kraftnäts stamnät... 3 Karta 3: Telias fjärrnät... 4 Karta 4: Telias fjärrnät investeringar och planer... 5 Karta 5: Teracoms nät... 6 Karta 6: Utfors nordiska nät... 7 Karta 7: Vattenfalls stamnät... 8 Bilaga 2: Enkät till bolagen... 9 Bilaga 3: Enkät till kommuner Bilaga 4: Frågor till länsstyrelser Bilaga 5: Erhållna svar Kommuner Operatörer Länsstyrelser Bilaga 6: Regionindelningar Svenska Kommunförbundets kommungrupper Lokala arbetsmarknader NUTS-indelningen Post- och telestyrelsen 1

4 Bilagor Bilaga 1: Kartor Karta 1: Banverkets nationella fibernät Källa: Banverket Telenät (www.banverket.se/telenat/). Post- och telestyrelsen 2

5 Karta 2: Svenska Kraftnäts stamnät Källa: Svenska Kraftnät Post- och telestyrelsen 3

6 Karta 3: Telias fjärrnät Post- och telestyrelsen 4

7 IT-INFRASTRUKTUREN I SVERIGE Karta 4: Telias fjärrnät investeringar och planer Post- och telestyrelsen 5

8 Karta 5: Teracoms nät Källa: Teracom Post- och telestyrelsen 6

9 Karta 6: Utfors nordiska nät Källa: Utfors Post- och telestyrelsen 7

10 Karta 7: Vattenfalls stamnät Källa: Vattenfall Post- och telestyrelsen 8

11 Bilaga 2: Enkät till bolagen Post- och telestyrelsen 9

12 Kartläggning av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet Enkäten avser att kartlägga bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, dvs. vad bolaget äger av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Med hög överföringskapacitet avses att kapaciteten är sådan att den kan förmedla multimedietjänster med god kvalitet i riktning både till och från användaren. Ovanstående definition liksom övriga definitioner i enkäten överensstämmer med de som anges i Bredbandsutredningen, SOU 2000:111, IT-infrastruktur för stad och land. Om svarsutrymmet inte räcker till, skriv i första hand på baksidan av enkäten. Gör tydliga hänvisningar vid den aktuella frågan. Företag: Kontaktperson: Telefon: E-post: Bolaget äger ingen IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet Bolagets uppgifter finns angivna i enkäten från kommun Omfattning Fråga 1. Nationellt stamnät Ange i nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av nationellt stamnät Med nationellt stamnät avses ett rikstäckande allmänt tillgängligt nät som förbinder nationella noder och huvudnoder i landets olika delar med varandra. Nationellt stamnät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Post- och telestyrelsen 10

13 Fråga 2. Ortssammanbindande nät Ange i nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av ortssammanbindande nät. Med ortssammanbindande nät avses det nät som förbinder olika orter med varandra, samt med huvudnoderna i nätet. Detta nät kommer fysiskt ibland att sammanfalla med nationella stamnät i de delar dessa passerar genom området/kommunen och med områdesnätet i de orter och områden näten passerar igenom. Ortssammanbindande nät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Fråga 3. Områdesnät Ange nedanstående tabell omfattningen av bolagets befintliga innehav (utnyttjat och ledigt) av områdesnät. Med områdesnät avses ett spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten i en ort eller ett geografiskt avgränsat område med det ortssammanbindande nätet. Områdesnätet kan bestå av flera olika nätstrukturer som är sammanlänkade via områdesnoder. Områdesnät Omfattning Tomma rör/kanalisation i km Fiber: kabel-km Fiber: fiber-km Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Radioaccess, antal spridningspunkter (punkt till multipunkt) Post- och telestyrelsen 11

14 Fråga 4. Ledig kapacitet Ange i nedanstående tabell omfattningen av ledig kapacitet i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i bolagets ortssammanbindande nät och områdesnät. Ledig kapacitet i ortssammanbindande nät och områdesnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Ortssammanbindande nät Områdesnät Ange i nedanstående tabell om ledig kapacitet finns i befintliga radiolänkar. Ledig kapacitet i befintliga radiolänkar (Ja/Nej) Ortssammanbindande nät Områdesnät Fråga 5. Noder Ange antalet områdesnoder som bolaget äger i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet fördelat på kommuner där bolaget är verksamt Kommun Antal områdesnoder Fråga 6. Redundans Med redundans avses att det i alla situationer finns ett antal olika alternativa vägar för informationen att färdas mellan två givna punkter. Med full redundans avses fysisk separation av kanalisation. Redundans kan åstadkommas dels genom egen infrastruktur och dels genom hyrd infrastruktur. Ange i procent hur stor andel av förbindelserna i bolagets nationella stamnät, ortsammanbindande nät och områdesnät som är byggda med beaktande av full redundans. Nationellt stamnät Ortssammanbindande nät Områdesnät Andel av förbindelserna med full redundans Post- och telestyrelsen 12

15 Utbredning Fråga 7. Utbredning av nationellt stamnät Ange hur många av Sveriges 289 kommuner som nås av bolagets nationella stamnät. av Sveriges 289 kommuner nås av bolagets nationella stamnät Fråga 8. Utbredning av ortssammanbindande nät och områdesnät Ange i nedanstående tabell - kommuner där bolaget har ortssammanbindande nät och/eller områdesnät - antalet tätorter i respektive kommun där bolaget åtminstone har en framdragen anslutning till nät med hög överföringskapacitet (ortssammanbindande nät) - antalet tätorter i respektive kommun där bolaget har områdesnät - huruvida bolaget har nät även utanför tätorterna i respektive kommun Med tätort avses i enlighet med SCBs definition: sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare Kommun Antal tätorter med ortssammanbindande nät Antal tätorter med områdesnät Finns nät utanför tätorter (ja/nej) Post- och telestyrelsen 13

16 Tillgänglighet Fråga 9. Tillgänglighet till nät Ange i nedanstående tabeller hur stor andel (a och b) respektive antalet (c) av kommunernas hushåll, företag respektive offentlig förvaltning i och utanför tätort i kommuner där bolaget är verksamt, som kan nås respektive är abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. (Detta innebär för fråga a och b att för hushåll, företag och förvaltning anges vardera två svar ett för tätort och ett för utanför tätort. Samtliga svar ska anges mellan 0-100%). (I bilaga 1a visas statistik avseende folkmängden i och utanför tätort år 1995) a) Ange i procent hur stor andel som är fysiskt anslutna eller möjliga att fysiskt ansluta till bolagets befintliga IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Med möjliga att fysiskt ansluta avses hushåll, företag och offentlig förvaltning där uppkoppling är förberedd, t ex att bostaden är förberedd för anslutning Hushåll Företag Offentlig förvaltning Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Andel som nås i kommun b) Ange i procent hur stor andel som är abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Hushåll Företag Offentlig förvaltning Andel som är abonnenter i kommun Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Tätort Utanför tätort Post- och telestyrelsen 14

17 c) Uppskatta antalet abonnenter i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i respektive kommun där bolaget är verksamt. Antal abonnenter anslutna i kommun Tätort Hushåll Utanför tätort Tätort Företag Utanför tätort Offentlig förvaltning Tätort Utanför tätort Fråga 10. Öppna nät - tillgänglighet till tjänster Med öppet nät avses att abonnenten kan välja tjänsteleverantör/internetleverantör och därvid vara garanterad full funktionalitet i tjänsterna. Föreligger öppna nät i bolagets IT-infrastruktur? Ja Ja, delvis Nej Vet ej Ej tillämpligt, näten är ej publika Användningsområden Fråga 11. Utbud av tjänster och produkter Ange med (X) vilka produkter och tjänster som erbjuds i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Uthyrning av nätkapacitet Övrigt Svart fiber Optiska våglängder Transmission Fast Internetanslutning Telefoni Kabel-TV Andra tjänster Post- och telestyrelsen 15

18 Planerad utbyggnad Med planerad utbyggnad avses i nedanstående frågor planerad utbyggnad som är beslutad. Fråga 12. Nationellt stamnät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets nationella stamnät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 1. Nationellt stamnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Planerad utbyggnad Fråga 13. Ortssammanbindande nät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets ortssammanbindande nät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 2. Ortssammanbindande nät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Planerad utbyggnad Post- och telestyrelsen 16

19 Fråga 14. Områdesnät Ange i nedanstående tabell den planerade utbyggnaden av bolagets områdesnät med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 3. Områdesnät Tomma rör/kanalisation i km Fiber: km kabel Fiber: km fiberpar Koaxialkabel i km Koppar i km Radiolänk, antal master/antennplatser Radiolänk, totalt antal km Radioaccess, antal spridningspunkter (punkt till multipunkt) Planerad utbyggnad Fråga 15. Noder Ange i nedanstående tabell antalet områdesnoder som bolaget planerar att bygga, fördelat på kommuner. Jämför fråga Kommun Antal nya områdesnoder Fråga 16. Utbredning av nationellt stamnät Ange hur många av Sveriges 289 kommuner som kommer att nås av bolagets nationella stamnät efter genomförd planerad utbyggnad. Jämför fråga 7. Av Sveriges 289 kommuner kommer att kunna nås av bolagets nationella stamnät. Post- och telestyrelsen 17

20 Fråga 17. Utbredning av ortssammanbindande nät och områdesnät Ange i nedanstående tabell utbredningen av ortsammanbindande nät och områdesnät som den kommer att se ut efter genomförd planerad utbyggnad fördelat per kommun. Jämför fråga Kommun Antal tätorter med ortssammanbindande nät Antal tätorter med områdesnät Finns nät utanför tätorter (ja/nej) Fråga 18. Tillgänglighet Ange i nedanstående tabell andelen av hushåll, företag respektive offentlig förvaltning i respektive kommun, i och utanför tätort som efter genomförd beslutad utbyggnad kommer att kunna nås av bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Jämför fråga 9a. Andel som nås i kommun Tätort Hushåll Utanför tätort Tätort Företag Utanför tätort Offentlig förvaltning Tätort Fråga 19. Utbud av tjänster och produkter Ange med (X) vilka produkter och tjänster som bolaget kommer att erbjuda inom den närmaste treårsperioden i bolagets IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet? Ange med (X) både tjänster som redan erbjuds (där bolaget planerar att fortsätta med tjänsten) och ytterligare tjänster som planeras att erbjudas att erbjudas. Jämför fråga 11. Utanför tätort Uthyrning av nätkapacitet Övrigt Svart fiber Optiska våglängder Transmission Fast Internetanslutning Telefoni Kabel-TV Andra tjänster Post- och telestyrelsen 18

21 Bilaga 3: Enkät till kommuner Post- och telestyrelsen 19

22 Post- och telestyrelsen 20

23 Post- och telestyrelsen 21

24 Post- och telestyrelsen 22

25 Post- och telestyrelsen 23

26 Post- och telestyrelsen 24

27 Post- och telestyrelsen 25

28 Post- och telestyrelsen 26

29 Post- och telestyrelsen 27

30 Post- och telestyrelsen 28

31 Post- och telestyrelsen 29

32 Post- och telestyrelsen 30

33 Post- och telestyrelsen 31

34 Post- och telestyrelsen 32

35 Bilaga 4: Frågor till länsstyrelser Utnyttjande av stöd Län: Enkät besvarad av: E-post: Telefon: Maximistöd Ansökt stöd Beviljat stöd Belopp anmält till Kommun (SEK) (SEK) (SEK) Riksskatteverket Redundans mellan huvudnoder Län: Enkät besvarad av: E-post: Telefon: Från säkerhetssynpunkt är redundans med avseende på fysisk separation av kanalisation (full redundans) mellan huvudnoder av särskilt stor betydelse. Ange i nedanstående tabell om full redundans mellan huvudnoder i länet föreligger. Ja Ja, delvis Nej Vet ej Ange i nedanstående tabell om full redundans mellan huvudnoder i länet planeras. Ja, mellan samtliga huvudnoder Ja, delvis Nej Vet ej Ej tillämpligt, full redundans råder mellan samtliga huvudnoder Post- och telestyrelsen 33

36 Bilaga 5: Erhållna svar Kommuner Det är 233 av 289 kommuner som har svarat på enkäten. Dessa har förtecknats länsvis. Inom länen redovisas kommunerna i bokstavsordning. Stockholms län (AB) Ekerö Norrtälje Tyresö Haninge Salem Upplands-Bro Huddinge Sollentuna Värmdö Järfälla Solna Vaxholm Lidingö Stockholm Nacka Sundbyberg Uppsala län (C) Enköping Uppsala Östhammar Tierp Älvkarleby Södermanlands län (D) Eskilstuna Katrineholm Strängnäs Flen Nyköping Trosa Gnesta Oxelösund Vingåker Östergötlands län (E) Boxholm Motala Valdemarsvik Kinda Norrköping Ydre Linköping Söderköping Åtvidaberg Mjölby Vadstena Ödeshög Jönköpings län (F) Aneby Jönköping Tranås Eksjö Mullsjö Vaggeryd Gislaved Nässjö Vetlanda Habo Sävsjö Värnamo Kronobergs län (G) Alvesta Markaryd Uppvidinge Ljungby Tingsryd Älmhult Kalmar län (H) Borgholm Mörbylånga Vimmerby Emmaboda Nybro Högsby Oskarshamn Gotlands län (I) Gotland Blekinge län (K) Karlshamn Olofström Sölvesborg Karlskrona Ronneby Skåne län (M) Post- och telestyrelsen 34

37 Bjuv Landskrona Svedala Burlöv Lund Tomelilla Båstad Malmö Åstorp Eslöv Osby Ängelholm Hässleholm Simrishamn Östra Göinge Hörby Sjöbo Örkelljunga Höör Skurup Klippan Staffanstorp Hallands län (N) Falkenberg Hylte Laholm Halmstad Kungsbacka Varberg Västra Götalands län (O) Ale Lidköping Svenljunga Alingsås Lilla Edet Tanum Bengtsfors Lysekil Tibro Bollebygd Mariestad Tidaholm Borås Mark Tjörn Dals-Ed Mellerud Tranemo Essunga Munkedal Trollhättan Falköping Mölndal Töreboda Grästorp Orust Uddevalla Gullspång Partille Ulricehamn Göteborg Skara Vara Götene Skövde Vårgårda Herrljunga Sotenäs Vänersborg Kungälv Stenungsund Åmål Lerum Strömstad Öckerö Värmlands län (S) Arvika Hagfors Munkfors Eda Hammarö Storfors Filipstad Karlstad Säffle Forshaga Kil Torsby Grums Kristinehamn Årjäng Örebro län (T) Degerfors Laxå Nora Hallsberg Lekeberg Örebro Hällefors Lindesberg Karlskoga Ljusnarsberg Västmanlands län (U) Fagersta Köping Skinnskatteberg Hallstahammar Norberg Surahammar Heby Sala Västerås Dalarnas län (W) Avesta Ludvika Smedjebacken Borlänge Malung Säter Gagnef Mora Vansbro Hedemora Orsa Älvdalen Leksand Rättvik Gävleborgs län (X) Bollnäs Hudiksvall Ockelbo Gävle Ljusdal Sandviken Hofors Nordanstig Post- och telestyrelsen 35

38 Västernorrlands län (Y) Timrå Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län (Z) Berg Krokom Åre Bräcke Ragunda Östersund Härjedalen Strömsund Västerbottens län (AC) Dorotea Skellefteå Vilhelmina Lycksele Sorsele Vindeln Malå Storuman Vännäs Nordmaling Umeå Åsele Norrbottens län (BD) Boden Kalix Pajala Gällivare Kiruna Älvsbyn Haparanda Luleå Operatörer Det är 103 av 174 operatörer som har svarat på enkäten. Dessa har i förtecknats i bokstavsordning. 360Networks (Sverige) AB AB Borlänge Energi AB STOKAB Alingsås Energi AB Banverket Bjäre Kraft ekonomisk förening BOA Broadband Optical Access Carrier1 Nordic AB City Reach International Sverige AB Colt Telecom AB Dataplus DGC Systems AB Energis Switzerland AG Engboms Kontorsmaskiner AB Facilicom International Sweden AB Farland B.V. GC Pan European Crossing Sverige Gothnet 1 Gotlands Energiverk AB Alvesta Elnät AB Arete Internet Aktiebolag Borderlight Bredbandsteknik 2000 i Karlshamn Concert Global Networks Ltd. COPAC AB DigiDoc Open IP Doera Service Provider AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Flag Telecom Ireland Ltd. Gävle Energi AB Götalandsnätet AB 1 tidigare, Göteborg Energi Post- och telestyrelsen 36

39 Helsinge Net AB HerjeNet AB Hofors Kommun Hudiksvall Kommun ICL Invia AB IP-Only Telecommunication AB IFRAnet International AB Ipcelum AB Infogram System AB IQ Sverige 2 Infracom AB Jämtkraft Telecom AB Jönköping Energi AB Karlskoga Elnät AB Lan Assistans & Konsulting Stockholm Level 3 Communications S.A. Ljungby Energi AB Malmö Stad MFN Sweden AB Net at Once Sweden AB NetConnection i Göteborg AB Netnod Internet Exchange i Sverige Netscream AB Olofströms Kabel-TV Omninet AB Powercom A/S Ringsjö Energi AB Sandviken Energi Elnät AB SAVVIS Europé BV (NL) SE-Netlink AB/Cybercity Aps SkyNet AB Sollentuna Energi AB Sonera Sverige AB Song Networks AB 3 T.M.I. Sweden Tekniska Verken I Linköping AB Telia AB Tele Danmark A/S Umeå Energi AB Uppsala Energi AB Uunet Sweden AB Varberg Kabel AB Vattenfall Regionnät AB WinEasy AB WorldCom AB World Online AB Öresundsbro konsortiet LNS Kommunikation AB Luleå Energi AB MWNet AB Nissamedia AB Norrköping Miljö & Energi AB Nässjö Affärsverk AB Oy Finnet International AB PTN Sweden AB Route66 Telecom AB Spray Network AB Startec Global Communication Corporation Statnett SF Straznet AB Svenska Kraftnät Sydkraft Elnät Mälardalen AB Teleglobe Sverige AB Telenordia AB Teracom AB Triangelbolaget D4 AB Utsikt Katrineholm AB Utfors AB Värnamo Energi AB Worldnet Production International AB Woxway AB Övik Energi Nät AB 2 tidigare, Intellinet AB 3 tidigare, Tele 1 Europé Holding AB Post- och telestyrelsen 37

40 WinEasy AB WorldCom AB World Online AB Öresundsbro konsortiet Worldnet Production International AB Woxway AB Övik Energi Nät AB Länsstyrelser Länsstyrelserna har tillfrågats om det finns redundans mellan huvudnoder och utnyttjandegraden av stöd. Det är 12 av 21 länsstyrelser som svarat på frågan om redundans och 16 länsstyrelser på frågan om stöd. Dessa redovisas i ordning efter länsbokstav. Redundans AB D F G K M O S T W AC BD Stöd AB C D F G K M N O S T W Y Z AC BD Stockholm Södermanland Jönköping Kronoberg Blekinge Skåne Västra Götaland Värmland Örebro Dalarna Västerbotten Norrbotten Stockholm Uppsala Södermanland Jönköping Kronoberg Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Dalarna Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Post- och telestyrelsen 38

41 Bilaga 6: Regionindelningar I redovisningen hänvisas till olika regionindelningar. Denna bilaga beskriver dessa indelningar. De indelningar som avses är 1. Svenska Kommunförbundets kommungrupper 2. Lokala arbetsmarknader 3. NUTS-indelningen. Svenska Kommunförbundets kommungrupper Svenska Kommunförbundet har delat in landets kommuner i nio grupper efter strukturella egenskaper. Grupperingen är främst tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisning. De nio grupperna är Storstäder, kommun med en folkmängd som överstiger invånare Förortskommuner, mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad. Större städer, kommuner med invånare samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. Medelstora städer, kommun med invånare med tätortsgrad över 70 % samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. Industrikommuner, kommun med mer än 40 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. Landsbygdskommuner, kommun med mer än 6,4 % av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. Glesbygdskommuner, kommun med mindre än 5 invånare per kvadratkilometer och mindre än invånare Övriga större kommuner, övriga kommuner med invånare. Övriga mindre kommuner, övriga kommuner med mindre än invånare. I det följande redovisas vilka kommuner som ingår i respektive grupp. Kommunerna redovisas i alfabetisk ordning. Storstäder Göteborg Malmö Stockholm Förortskommuner Ale Kungälv Sundbyberg Bollebygd Lerum Svedala Botkyrka Lidingö Tyresö Burlöv Lomma Täby Danderyd Mölndal Upplands-Bro Ekerö Nacka Upplands Väsby Haninge Partille Vallentuna Huddinge Salem Vaxholm Post- och telestyrelsen 39

42 Håbo Skurup Vellinge Härryda Sollentuna Värmdö Järfälla Solna Öckerö Kungsbacka Staffanstorp Österåker Större städer Borås Karlstad Umeå Eskilstuna Kristianstad Uppsala Falun Linköping Varberg Gävle Luleå Västerås Halmstad Lund Växjö Helsingborg Norrköping Örebro Jönköping Skellefteå Örnsköldsvik Kalmar Sundsvall Östersund Karlskrona Södertälje Medelstora städer Alingsås Kiruna Piteå Avesta Kristinehamn Ronneby Boden Köping Sigtuna Borlänge Landskrona Skövde Eslöv Lidköping Strängnäs Falkenberg Lindesberg Söderhamn Falköping Ludvika Trelleborg Gällivare Mariestad Uddevalla Hudiksvall Mjölby Vänersborg Härnösand Mora Västervik Hässleholm Motala Ystad Höganäs Nyköping Ängelholm Karlshamn Nynäshamn Katrineholm Nässjö Industrikommuner Arboga Hylte Perstorp Bengtsfors Hällefors Sandviken Bjuv Karlskoga Skinnskatteberg Boxholm Kumla Smedjebacken Bromölla Kungsör Storfors Degerfors Laxå Surahammar Emmaboda Lessebo Tibro Fagersta Lilla Edet Tidaholm Filipstad Ljungby Tranemo Finspång Markaryd Trollhättan Gislaved Munkfors Uppvidinge Gnosjö Mönsterås Vaggeryd Grums Norberg Vetlanda Gullspång Nybro Värnamo Götene Olofström Åstorp Herrljunga Osby Örkelljunga Hofors Oskarshamn Östra Göinge Hultsfred Oxelösund Landsbygdskommuner Aneby Kinda Svalöv Borgholm Laholm Tanum Båstad Lekeberg Tierp Essunga Ljusdal Tomelilla Färgelanda Mellerud Torsås Gotland Mörbylånga Töreboda Post- och telestyrelsen 40

43 Grästorp Ockelbo Valdemarsvik Heby Ovanåker Vara Högsby Robertsfors Ydre Hörby Sjöbo Ödeshög Glesbygdskommuner Arjeplog Malung Vansbro Arvidsjaur Malå Vilhelmina Berg Norsjö Vindeln Bjurholm Orsa Ånge Bräcke Pajala Åre Dorotea Ragunda Åsele Härjedalen Sorsele Älvdalen Jokkmokk Storuman Överkalix Krokom Strömsund Övertorneå Lycksele Torsby Övriga större kommuner Alvesta Kramfors Stenungsund Arvika Kävlinge Säffle Bollnäs Leksand Sölvesborg Eksjö Lysekil Timrå Enköping Mark Tranås Flen Norrtälje Ulricehamn Hallsberg Orust Vimmerby Hallstahammar Sala Älmhult Hedemora Simrishamn Östhammar Kalix Skara Klippan Sollefteå Övriga mindre kommuner Askersund Ljusnarsberg Söderköping Dals-Ed Mullsjö Tingsryd Eda Munkedal Tjörn Forshaga Nora Trosa Gagnef Nordanstig Vadstena Gnesta Nordmaling Vingåker Habo Nykvarn Vårgårda Hagfors Rättvik Vännäs Hammarö Sotenäs Åmål Haparanda Strömstad Årjäng Hjo Sunne Åtvidaberg Höör Svenljunga Älvkarleby Karlsborg Säter Älvsbyn Kil Sävsjö Lokala arbetsmarknader SCB har i samarbete med dåvarande Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) tagit fram enhetliga kriterier för att beskriva funktionella lokala arbetsmarknader (LA). Arbetsmarknaderna följer sällan administrativa indelningar som kommuner och län. Det är därför LA-indelning har tagits fram. Statistik om arbetspendling över kommungräns ligger till grund för indelningen. Post- och telestyrelsen 41

44 NUTEK gjorde en ny indelning 1998 som omfattar 81 stycken LA-regioner (se rapport Regionala utvecklingstendenser i Sverige 1999). Denna indelning är mer av normativ karaktär. Tanken är att indelningen skall kunna ligga fast under ca tio års tid. Varje LA-indelning från NUTEK kan sorteras in i sex regionfamiljer. Regionfamiljerna är 1. Storstadsregioner 2. Universitets- och högskoleregioner 3. Regionala centra 4. Sekundära centra 5. Småregioner, privat sysselsättning 6. Småregioner, offentlig sysselsättning I det följande anges för varje regionfamilj den lokala arbetsmarknadsregionen. Arbetsmarknadsregionen är inte alltid detsamma som kommun. Regionerna redovisas i alfabetisk ordning. 1 Storstadsregioner Göteborgsregionen Malmöregionen Stockholmsregionen 2 Universitets- och högskoleregioner Helsingborgsregionen Uppsalaregionen Jönköpingsregionen Västeråsregionen Linköpingsregionen Örebroregionen Umeåregionen 3 Regionala centra Boråsregionen Eskilstuna Falun/Borlängeregionen Fyrstadregionen Gävle/Sandvikenregionen Halmstad/Laholm/Hylte Karlstad/Kristinehamnsregionen Kalmarregionen/Öland 4 Sekundära centra Arjeplog Avesta/Hedemora Falkenberg/Varberg Gotland Karlskogaregionen Katrineholm/Flen/Vingåker Köping/Arboga/Kungsör Lidköping/Götene/Vara Nyköping/Oxelösund Karlskrona/Ronneby Kristianstad/Hässleholmsregionen Luleå/Fyrkantenregionen Norrköpingsregionen Skövde/Skararegionen Sundsvall/Härnösandsregionen Växsjöregionen Östersundsregionen Nässjöregionen Olofström/Karlshamn Oskarshamnsregionen Simrishamn/Tomelilla Skellefteå/Norsjö Strömstad/Tanum Tranås/Ydre/Aneby Värnamo/Gnosjö/Gislaved Älmhult/Osby 5 Småregioner, privat sysselsättning Bengtsfors/Dals-Ed Ludvikaregionen Fagerstaregionen Malung Filipstad/Hällefors Markaryd/Ljungby Hagfors Söderhamn Hultsfred/Vimmerby Vansbro Härjedalen Åre Post- och telestyrelsen 42

45 Jokkmokk Kiruna Årjäng Örnsköldsvik 6 Småregioner, offentlig sysselsättning Arvidsjaur Sollefteå/Kramfors Arvika/Eda Sorsele Bollnäs/Ovanåker Storuman Gällivare Strömsund Haparanda Sunne/Torsby Hudiksvall/Nordanstig Säffle/Åmål Kalix Vilhelmina/Dorotea/Åsele Ljusdal Västervik Lycksele/Malå Överkalix Mora/Orsa/Älvdalen Övertorneå Pajala NUTS-indelningen NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS står för Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. I Sverige utgörs NUTS 1 av hela riket NUTS 2 av riksområden NUTS 3 av län NUTS 5 av kommuner. Områden för NUTS 4 har inte definierats. NUTS-områden har åsatts en kod. Koden inleds med en bokstavsförkortning för landet vilket för Sverige är SE följt av siffror för varje nivå. I det följande redovisas riksområden dvs. NUTS 2. Länen redovisas i ordning efter länsbokstav. Stockholm (SE01) AB, Stockholms län Östra Mellansverige (SE02) C, Uppsala län D, Södermanlands län E, Östergötlands län T, Örebro län U, Västmanlands län Småland med öarna (SE09) F, Jönköpings län G, Kronobergs län H, Kalmar län I, Gotlands län Sydsverige (SE04) K, Blekinge län Post- och telestyrelsen 43

46 M, Skåne län Västsverige (SE0A) N, Hallands län O, Västra Götalands län Norra Mellansverige (SE06) S, Värmlands län W, Dalarnas län X, Gävleborgs län Mellersta Norrland (SE07) Y, Västernorrlands län Z, Jämtlands län Övre Norrland (SE08) AC, Västerbottens län BD, Norrbottens län Post- och telestyrelsen 44

47 Post- och telestyrelsen 45

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer