FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM"

Transkript

1 FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1

2 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA SYSTEM Designspecifikation Verktyg för Computer-Aided Design Simulera och modifiera designen tills den fungerar som önskat Design Entry Simulera designen Överför designen Manuellt eller automatiskt Överför designen till kretsar (fysisk implementation) 2

3 SCHEMATISK DESIGN Grafisk metod Placera fördefinierade komponenter i ritområdet Koppla ihop komponenternas ingångar och utgångar för att skapa den önskade funktionen 3

4 EXEMPEL 1: SYNTES AV KOMBINATORISK LOGIK Implementera med tillgängliga grindar funktionen: Z = (A+B) (C+D) 4

5 EXEMPEL 2: ANALYS AV EN TILLSTÅNDSMASKIN Vad är denna tillståndsmaskins funktion? A=0 A=1 0 1 A=1 A=0 Strukturell beskrivning -Ihopkoppling av fördefinierade komponenter -Netlist på grind-nivå Beskrivning av beteende -Beskriver hur den fungerar -Säger ingenting om hur den är implementerad 5

6 EXEMPEL 3: DESIGN MED HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGES 8-bitsadderare architecture rtl of add8 is begin process (a,b) variable s_var : std_logic_vector(8 downto 0); begin s_var := ( 0 & a) + ('0' & b); s <= s_var(7 downto 0); cout <= s_var(8); end process add; end rtl; a b s cout 6

7 FORTS. EXEMPEL 3 Automatisk syntes av adderarens kod 7

8 EXEMPEL 4: TILLSTÅNDSMASKIN Modulo-8 upp-/ner-räknare med enable architecture rtl of fsm is signal count : std_logic_vector(2 downto 0); begin -- rtl process (clk, reset) begin -- process if reset = '0' then count <= (others=>'0'); elsif clk'event and clk = '1' then if enable='1' then case up is when '1' => count <= count + 1; when others => count <= count -1; end case; end if; end if; end process; q <= count; end rtl; enable reset up q 8

9 FORTS. EXEMPEL 4 Automatisk syntes av räknarens kod 9

10 HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE Fördelar Jämfört med schematisk design är det enklare att beskriva och läsa designens funktion Koden är oberoende av implementationsteknologi Designen kan implementeras med olika teknologier Koden kan återanvändas Parametriserbar kod 10

11 IMPLEMENTATIONSTEKNOLOGIER En design kan implementeras i olika teknologier Fysisk implementation (automatisk) Standardkomponenter Programmerbara kretsar Applikationsspecifika t.ex. TTL 74-serien t.ex. PAL, PLA, FPGA ASIC (Application Specific IC) 11

12 PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC PAL Förkonstruerade byggblock med många AND-/OR-grindar Använder sig egentligen av NOR- och NAND-grindar Kretsen kan konfigureras ( programmeras ) genom att bryta kopplingar Blockdiagram för den programmerbara kretsen implementerar logiska uttryck på Summa av Produkt (SOP) form inputs AND matrix product term OR matrix outputs 12

13 INNAN PROGRAMMERING Alla möjliga kopplingar är tillgängliga innan programmering AND-plan Programmerbar koppling OR-plan 13

14 EFTER PROGRAMMERING Kopplingar tas bort Fuse Normalt har man kopplingar och tar bort de man inte behöver Anti-fuse Normalt har man inga kopplingar, och skapar de man behöver A B C AB B'C AC' B'C' A F0 F1 F2 F3 14

15 EXEMPEL Förenklad notation alla kopplingar ritas ej ut Visa när det finns en koppling till ingången Implementera F0=AB + A B och F1=CD + C D A B C D AB A'B' CD' C'D AB+A'B' CD'+C'D 15

16 GATE-ARRAYS Enkla logikgrindar Transistorer implementerar kombinatoriska och sekventiella kretsar Interconnects Trådar för att koppla ihop block I/O block Speciella block för koppling till externa signaler Lägg till kopplingar för interconnects Metalltrådar läggs till 16

17 BYGGA STORA PROGRAMMERBARA KRETSAR Alternativ 1: CPLD (Complex Prog. Logic Device) Sätt flera PALs på samma chip Lägg till programmerbara interconnects mellan PALs Alternativ 2: FPGA Ger samma funktion som Gate-array Kallas Field Programmable Gate Array (FPGA) Detta kräver Ett sätt att implementera konfigurerbara logiska grindar Ett sätt att göra kopplingarna på 17

18 FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAYS PAL-kretsar grindar per chip Field Programmable Gate Arrays Altera MAX Family Actel Programmable Gate Array Xilinx Logical Cell Array flera miljoner grindar per chip 18

19 FPGA Logikblock Implementerar kombinatorisk och sekventiell logik Interconnects Trådar för att koppla ihop block I/O block Speciella block för koppling till externa signaler 19

20 FPGA FRÅN XILINX CLB CLB Slew Rate Control Passive Pull-Up, Pull-Down Vcc Switch Matrix D Q Output Buffer Pad CLB CLB Q D Delay Input Buffer Programmable Interconnect C1 C2 C3 C4 I/O Blocks (IOBs) H1 DIN S/R EC G4 G3 G2 G1 F4 F3 F2 F1 K G Func. Gen. F Func. Gen. H Func. Gen. DIN F' G' H' G' H' DIN F' G' H' H' F' 1 1 S/R Control S/R Control D SD Q EC RD D SD Q EC RD Y X Configurable Logic Blocks (CLBs) 20

21 COMPUTER-AIDED DESIGN Det är inte praktiskt möjligt att göra en design för en FPGA manuellt För mycket logik att hantera Hardware description language (HDL) Hög-nivå specifikation för logiken Validering: hög-nivå simulering Används för att hitta designfel tidigt i designfasen Syntes av logik Kompilerar HDL-program till grindar Överföring av designen till implementeringsteknologin (FPGA) 21

22 VHDL ETT HÅRDVARUBESKRIVNINGSSPRÅK (HDL) Det finns två HDLs som har en väl spridd användning VHDL Verilog HDL VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language Historia Skapades av Amerikanska Försvarsdepartementet för att dokumentera designer Standardiserades av IEEE (1076 VHDL)

23 BAKGRUND TILL VHDL Problem Ökade krav på design, implementering och test av system med ökande komplexitet på kortare tid Lösning (?) Ett hög-nivåspråk som tillåter beskrivning av digital hårdvara (HDL) HDL och CAD stöder automatisk syntes av designer Programmerbar logik för snabb implementering 23

24 BAKGRUND TILL VHDL Anledningar att använda HDL Hög-nivåspråk kan bli kraftfulla och flexibla Designen kan göras oberoende av implementeringsteknologi (teknologioberoende) Standardiserade språk gör det möjligt att använda CADverktyg från olika leverantörer (plattformsoberoende) Kortar ned tiden från idé till produkt eller prototyp 24

25 DESIGNFLÖDE FÖR FPGA Design Entry architecture rtl of fsm is signal count : std_logic_vector(2 downto 0); begin -- rtl process (clk, reset) begin -- process if reset = '0' then count <= (others=>'0'); elsif clk'event and clk = '1' then if enable='1' then case up is when '1' => count <= count + 1; when others => count <= count -1; end case; end if; end if; end process; q <= count; end rtl; Simulera och modifiera designen tills den fungerar som önskat Simulera designen Automatisk överföring av designen Syntes av logik (Automatisk) Implementering (Automatisk) Place and Route 25

26 DESIGNVERKTYG I VHDL Data från komponenttillverkaren Specificerade av designern Design Entry Test Bench Generera testdata Analysera resultaten Teknologi Data för grindarna t.ex. fördröjningar, energianvändning Direktiv t.ex. klockfrekvens VHDL-simulator Syntesverktyg Vågformer Netlist på grindnivå 26

27 DESIGNVERKTYG II Netlist på grindnivå Place & Route -verktyg Post-layout -simulering Binär-fil för programmering av komponenten Grind-fördröjningar efter place & route Vågformer 27

28 SLUT PÅ FÖRELÄSNING 8 Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 28

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 Kursomgång för IT, (ME), och IT-Kandidat, Kista. F11 Programmerbar logik VHDL för sekvensnät william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi,

Läs mer

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO

Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Styrning av stegmotor för robot med NI CompactRIO Joacim Augustsson Gustaf Larsson October 2009 MSI Report 09065 Växjö

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-08-27 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

Integration of Hardware with Simulation Platform

Integration of Hardware with Simulation Platform CODEN:LUTEDX/(TEIE-5256)/-3/(2008) Industrial Electrical Engineering and Automation Integration of Hardware with Simulation Platform Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Maria Asplund FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta

Läs mer

Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation

Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Datavetenskap William Hemmingsson Emil Vieweg Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation Handling and presentation of measurement data in a

Läs mer

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik Anna Nordevik Institutionen för signaler och system Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Sverige 2014

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Styrning av Siemens PLC med Android applikation

Styrning av Siemens PLC med Android applikation Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3029)/1-39/(2013) Styrning av Siemens PLC med Android applikation - En studie om en Android applikation för styrning av Siemens PLC S7-300/1200

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

PneuAlpha - Omfattande fun

PneuAlpha - Omfattande fun PneuAlpha - Omfattande fun Behöver du kontroll? Ska du automatisera din process, implementera säkerhetsfunktioner, eller har du ett pneumatikprojekt som kräver fler händer än du har? Välkommen till PneuAlpha,

Läs mer

Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output

Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output KTH Syd Campus Haninge Modernizing of business-system output Av Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsexamen, i datateknik med inriktning mot programvaruutveckling,

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Nya standarder för säkerhet i styrsystem Att bygga ett skyddssystem som fungerar i praktiken och ger tillräckligt hög

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM

UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR INLOGGNING I TIDSKRITISKA SYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/05 Adis Redzovic och Elmin Dindic Magisterprogrammet/-elektronik 160 p

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Datateknik Computer Engineering Videokonferens med Raspberry Pi Roger Sundh MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Design av en feltolerant RISCprocessor

Design av en feltolerant RISCprocessor Design av en feltolerant RISCprocessor ANDREAS SÖDERBERG TOMAS HOLMGREN Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Abstract

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Automatiskt byggande med Ant

Automatiskt byggande med Ant Automatiskt byggande med Ant Joakim Beijar Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-205420 Åbo, Finland ACM Klassificering: D.2.9, D.2.6, K.6.3 ACM Special Intrest Groups: SIGSOFT 19

Läs mer

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Andreas Göransson 8 maj 2012 1 Mål med avsnittet Vad menas med att tänka som

Läs mer

Utveckling av en radiolänkssimulator

Utveckling av en radiolänkssimulator Avdelning för datavetenskap Fredrik Nilsson och Jonas Wånggren Utveckling av en radiolänkssimulator Development of a radio link simulator Examensarbete (20p) Civilingenjör Informationsteknologi Datum:

Läs mer

1 Sammanfattning. Utökning av programmeringsspråk(plex-c) för telekommunikation

1 Sammanfattning. Utökning av programmeringsspråk(plex-c) för telekommunikation 2 Mälardalens högskola Rapport Institutionen för elektroteknik 2000-10-10 Examensarbete 10p, C-nivå Johnny Huss 660329-1037 Handledare på Ericsson Utvecklings AB: Robert Lindh Handledare på Mälardalens

Läs mer

Rekonditionering av IBC

Rekonditionering av IBC EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK, Robotik och mekatronik, högskoleingenjör 15 hp SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2014 Rekonditionering av IBC Emil Rasmusson Fredrik Silvennoinen SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT

Läs mer