Positiv gemenskap, motivation och en känsla av sammanhang är På rätt köls ledord och är de framgångsfaktorer vi ser som viktigast för ungdomar att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positiv gemenskap, motivation och en känsla av sammanhang är På rätt köls ledord och är de framgångsfaktorer vi ser som viktigast för ungdomar att"

Transkript

1 Positiv gemenskap, motivation och en känsla av sammanhang är På rätt köls ledord och är de framgångsfaktorer vi ser som viktigast för ungdomar att komma på rätt köl. Vi kan konstatera elevresultat många inte vågat drömma om. Beslutsfattare, politiker och förvaltningschefer i Umeå, är idag eniga om att vår utbildningsmodell är väl avpassad för målgruppen och att På rätt köl behöver vara kvar även efter att projekttiden går ut i juni Under perioden aug 2012 tom dec 2014 kommer vi stegvis att utöka antalet utbildningsplatser och implementera verksamheten till en reguljärt finansierad lärlingsutbildning med teknisk inriktning. Sedan starten har vår utbildningsmodell uppmärksammats medialt och vår avsikt är att skapa förutsättningar för etablering av På rätt köl i annan kommun. Kanske redan hösten 2012.

2 Utvärdering läsåret 2011/2012 Bakgrund Skam och hopplöshet Det viktigaste för alla barn är att fungera i skolan. Kunna lära sig, fatta vad lärarna säger, kunna vara med och leka på rasterna, ha kompisar, få bra på proven, göra mamma och pappa glada. Inte vara ett besvär, inte vara en belastning, ett problem eller någon som hela tiden misslyckas. Alla vill lyckas och vara någon att vara stolt över, inte någon att skämmas för. Ibland kan inte den traditionella skolan möta alla elever. Ibland väljer (tvingas) barn och ungdomar att stanna hemma och inte delta. Det är illa. Jag började min yrkesbana som byggnadsingenjör men bytte bana och utbildade mig till lärare. Våren 2006 träffade jag den unga Cecilia. Hon hade misslyckats totalt i skolan, ingen hade lyckats ta tillvara hennes förmåga. Hon vägrade delta i den vanliga skolan. Cecilia hade förlorat sin självkänsla och sitt självförtroende. Hon upplevde sig vara utdömd, att hon inte hade en chans. Hon hade add och social fobi. När jag frågade henne om vad hon trodde om framtiden svarade hon: Nisse, hur ska jag kunna tro på framtiden, ingen har ju någonsin trott på mig. Utslagning Cecilia riskerar utslagning redan innan hon fyller 20. Utslagning är vidrigt och innebär förutom mänskligt lidande också oerhörda kostnader för kommunen. Det finns kunskap som visar att ungdomar som inte kommer in på gymnasieutbildning eller som tidigt hoppar av sin utbildning i hög grad hamnar i långtidsarbetslöshet och bidragsystem de inte kan ta sig ur. I Umeå finns årligen ca 50 ungdomar likt Cecilia i grundskolans nionde år. De är alla i behov av kvalificerat och långsiktigt stöd för att kunna slutföra en gymnasieutbildning. Umeå skiljer sig inte från andra kommuner. Det finns tusentals Cecilia runt om i Sverige. Förstudie och idé På rätt köl Tiden med Cecilia tände en eld hos mig. Fixa en gymnasieutbildning som kan öppna dörren till hennes egen drivkraft. Under åren genomförde jag en Tilda-finansierad(Umeå kommun) förstudie där jag tillsammans med företagare, ungdomar, Umeå kommun och Umeå universitet tog fram en pedagogisk modell. Resultatet blev en unik utbildning som jag gav namnet På rätt köl; ett yrkesförberedande gymnasieäventyr som på ett nytt sätt utmanar förmågor och låter ungdomar med ADHD/ADD ta till vara hela sin potential. Under tre års tid bygger de den 16 meter långa Friheten II som tar dem på seglats över Östersjön. Båtbyggande kombineras med teoretiska studier och som förutom samarbete och vilja även utvecklar noggrannhet, hög kvalitet och lärdomen om att hålla budget och tidsplan. Utbildningen tar fasta på den energi som eleven är beredd att satsa. Och vi har kul!

3 Målinriktat arbete. Action! Gemenskap. Alla är betydelsefulla. Tillsammans 2009 bildade jag föreningen På rätt köl som är huvudman för verksamheten. PRK kombinerar allmännyttiga syften med näringsverksamhet. För att särskilja dem åt äger PRK På rätt köl at Sea AB. Vi tror på samverkan mellan offentliga, ideella och privata krafter för ett starkt socialt entreprenörskap med ungdomar i centrum. Jag har sedan 2007 byggt upp ett nätverk av samarbetspartners inom olika branscher. I början var vi 2, idag 22 som stöttar ungdomarna i deras arbete. Förutom med P4C har vi ett nära samarbete med Umeå kommun, Universitetet i Umeå och nätverket Innovation Pioneers. Vi arbetar ständigt för att kunna dela idéer, inspireras och lära av andra. Vision Vi vill och kan förändra den traditionella skolan så att fler ungdomar slutför en gymnasieutbildning. Alla har rätt att vara en del av en positiv gemenskap. Med visionen att minska antalet unga vuxna i långvarigt utanförskap är På Rätt Köl en del av lösningen.

4 Målgrupper Idag är vi verksamma i Umeå med omnejd. Vårt arbete riktas i första hand till elever i åldern år med adhd/add och som den traditionella skolan inte har verktyg att möta. Andra målgrupper är föräldrar, Umeå kommun och universitet, landstinget(barn- och ungdomspsykiatri samt lokalt och nationellt näringsliv. Förändringsteorikarta Vår vision anger riktningen i det vardagliga arbetet. Med hjälp av en förändringsteorikarta kan vi definiera delmål och strukturera aktiviteter för att nå mål på lång sikt. Effektmål beskriver tvåårsmål, resultatmål ettårsmål. Utfallsmål är målsättningar av aktiviteter som ska leda till resultatmål. Målen är kvantitativa och kvalitativa och beskrivs i möjligaste mån för att underlätta uppföljning och utvärdering. Mätmetod och dokumentation Med hjälp av enkel dokumentation och formativ utvärdering ska vi på olika sätt synliggöra yttre och inre processer som kan bekräfta om satsade resurser medfört önskat resultat. Utvärderingen ska beskriva om projektet genomförts på ett bra sätt och om PRK är en arbetsmetod som är värd att satsa på i framtiden. Dokumentationen tar fasta på närvarokoll, utvecklingssamtal, observationer, studieresultat, studentuppsatser, avstämningar mot budget och tidplan, besiktningar och egenkontroll av båtbyggande, sponsorsamtal, artiklar i media och respons från studiebesök och föreläsningar.

5 Mål och resultat Effektmål maj 2013 Stärkt gemenskap och känsla av sammanhang. Samtliga i På Rätt Köls testgrupp har slutfört sin gymnasieutbildning och nått kraven för betyg. De har alla utvecklat kreativitet, samarbetsförmåga, ansvarstagande och målfokusering. På Rätt Köl har utökat verksamheten till totalt 21 utbildningsplatser. Resultat mars 2012 Efter tre terminers målinriktat arbete upplever eleverna en stark gemenskap där alla behövs för att färdigställa båten och kunna ge sig ut på den avslutande seglatsen. De är väl medvetna om att slutresultatet är viktigt när de ska ut på arbetsmarknaden. Idag ser vi att eleverna har utvecklat sin problemlösningsförmåga. De tar allt oftare egna initiativ och samarbetar för att få jobbet gjort. Eleverna tar också ansvar för teoretiska studier. De når alla högre måluppfyllelse i såväl matematik som språk. Samarbetet med Umeå kommun fungerar väl och vår avsikt är att under våren tillsammans med skolkontoret och socialtjänsten teckna avtal för stegvis utökning av utbildningsplatser och reguljär finansiering. Resultatmål juli Fler anställda. Inte aktuellt förrän i juni. 2. Fungerande individuell lifecoaching. Fungerar. PRK:s ledare även kompetenta coacher. Samarbete med Svenska kyrkan vid behov. Elevernas lifecoaching fungerar bäst just-in-time och då den är relationsbetonad. Ledarnas erfarenhet och kompetens har varit underskattad. Det har visat sig att de är väl lämpade för uppgiften. Extern lifecoaching kan inte vara just-in-time. Eleverna har också negativa erfarenheter av denna typ av coachning. 3. Eleverna klarar att lösa enklare uppgifter utan handledning. Absolut! Idag kan ledarna backa tillbaka och lämna över mycket av ansvaret till eleverna. Detta är ett led i att komma på rätt köl. 4. Utföra heta arbeten på ett säkert sätt. Absolut! Alla elever är medvetna om och kan hantera heta arbeten på ett säkert sätt. Inga incidenter uppstår. Eleverna har koll på riskerna och kan skapa förutsättningar för att undvika olyckor. 5. Godkända betyg i minst två kärnämnen. Troligt är att ingen elev når betyg i två kärnämnen denna termin. Alla på god väg. Organisationsproblem vid Östra gymnasiet gjorde att undervisningen kom igång för sent. De flesta elever har stort läsmotstånd. Ingen har läsvana. Men, alla vill nå betyg.

6 6. 75% certifierade svetsare. Troligen. Certifiering ännu ej utförd. Alla elever har tränat svetsning under tre terminer. Det kommer att ge resultat. Organisationen för certifiering sköts av samarbetspartner. 7. Samtliga elever delaktiga i arbetet med båtbyggande. Absolut! 8. Annan kommun intresserad av etablering av PRK. Osäkert. Yrkessamma inom skola och socialtjänst mycket intresserad av att vi etablerar i deras kommun. Ingen kontakt än så länge med beslutsfattare. Påbörjas senare i vår. 9. Minst 75% närvaro. Ca 70 %. Pga av att många av eleverna varit sjuka under hösten ligger närvaron tyvärr lägre än tidigare. Är idag på uppgång. Dock är eleverna övertygade om att PRK är rätt utbildning för dem. Många timmar av putsning.

7 10. Resurser för ämnesstudier och båtbyggande. Studier: avtalat stöd uteblev till stora delar under hösten Båtbygge: allt ok. Ny chef, ombyggnationer och omorganisation bland lärare vid Östra gymnasiet i Umeå gjorde att studier i engelska startade senare än planerat. Eleverna kommer därför att nå godkända betyg under hösten 2012 istället för denna vår. Båtbyggandet går enligt plan. 11. Undersökning av faktorer som gör att eleverna väljer På rätt köl. Ej påbörjat. Utfallsmål kronor i medfinansiering. Påbörjat. Idag finns en konkret idé för hur vi ska konceptualisera På rätt köl och på så sätt hitta samarbetspartners som tillsammans ställer upp med kr i medfinansiering till starten av ett nytt båtbygge. 2. Nätverk för individuell lifecoaching. Ja. Vi samarbetar nu med olika organisationer med olika alternativ för individuell lifecoaching. 3. Fungerande samarbete bland eleverna. Ja, men behöver fortfarande utvecklas. Alla samarbetar, bättre med vissa. Några tycker fortfarande att det är besvärligt att prata. Samarbete utan snack allra bäst. 4. Medarbetare följer studieplan. Ja. Alla arbetar i stort enligt samma plan med målet att maximera ämnes-, yrkes- och personliga kvalifikationer. 5. Nödvändig handledning inom båtbyggande. Ja. Vi kan när som helst få tillgång till spetskompetens så att bygget når önskad kvalitet och håller tidplan. 6. Minst fem kommuner har varit på studiebesök. Nej, inte än. Vi har tänkt om och kommer att arbeta mot två grannkommuner. Örnsköldsvik och Skellefteå. Vi kommer att göra detta i samarbete med Umeå kommun. Studiebesök hos oss planerat in under mars och april. 7. Starkt samarbete med samarbetspartners. Ja. Samarbetet fungerar så som önskat. Flera nya partners har på eget initiativ kontaktat oss för samarbete.

8 Svetsdatablad och svetsprov. Reflektion Under perioden har vi tillsammans med eleverna lyckats bevara den positiva gemenskapen. Eleverna ger uttryck för stärkt självförtroende och självkänsla. Det visar allt oftare en tillit till sin egen förmåga och börjar förstå den potential de besitter. Vi upplever att de ändrat sin syn på framtiden. Det tycks gå upp för dem att de faktiskt kan bli något. Och att det är värt att kämpa för. De har tagit sig igenom tre terminers hårt arbete. De når krav för betyg och båtbygget håller tidsplan. Deras uthållighet har satts på prov och de har segrat. Ingen som besöker oss går härifrån utan att vara helt tagna av elevernas framgångar. Vi har skakat om i statshusets korridorer. Idag tvivlar ingen politiker eller förvaltningschef på att På rätt köls elever kan leverera resultat. Alla samarbetspartners är viktiga. Men vi hade aldrig lyckats utan eleverna. De ställer oss dagligen mot väggen och tvingar oss att tänka nytt. De är källan till att vi är på god väg att förändra synen på utbildning i Umeå. Deras vilja gör oss alla starka och motiverar oss att bli bättre och göra mer. Nils Holm, Umeå

9 Modebranschen är en ytlig värld. Det känns meningsfullt att få kliva ur den bubblan för att skapa något större i ett annat sammanhang. Nils Holm är en stark entreprenör och På rätt köl inspirerar och gör mig stark och glad. Jonny Johansson, chefsdesigner Acne På rätt köl betyder mycket för oss. Hopp- Nils och hans elever är för oss ett bevis på att det finns värden, som med passion, engagemang och nytänkande kan lyftas fram hos alla. Resultat- Vi ser att vårt engagemang har effekt och det driver oss att vilja mer. Glädje- Vi är stolta över de resultat ungdomarna uppnår och gläder oss i att de är ledstjärnor för många andra. Dariush Ghatan, Googol Vänner är viktiga. De vet att det kostar att hjälpa en ung människa men det kostar betydligt mer att låta henne hamna utanför. Hela gänget på P4C, Peter, Gunnar, Håkan, Margareta och Hans på skolkontoret i Umeå, Stickan vid Umeå universitet, Maria, Niklas och Benny på Östra Gymnasiet, Lennart på Ersängskolan, Ann-Britt vid Sjöfruskolan, psykolog Bruno Hägglöf, Marine, Gunnar och Maggan på BUP, Micke på Svenska Kyrkan, Curt och Benny på VK, Ulrika på Spira, Stefan, Christer, Ann och Eva på socialtjänsten, resursedagogerna Susanne och Jessica, Micke och Magnus på Allmek och svets, Janne på JWMarindesign, Ulf på StenaStål, Marika, Malin och Evelina på Pondus, Peter och Niklas på Nyströmssvetsteknik, Andreas på Skanska, Ulf på Sweco, Rickard på CodeMill, Roland på NyströmsEl, Ville på Joyn, Jonny på Acne, hela gänget på Googol, Erik på LEMaskin, Joakim på Ernst&Young, Martin på Zirkona, Anders på LövångerBygg, Ulf och Lage på SävarSnickerier, Micke på JobLine i Umeå och alla föräldrar. Tack!

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet.

Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet. MIR Människa i riskzon 9 oktober 2007 Tema: Ungdomskraft Arbetskraft Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet. Moderator: Margrethe Kristensson Introduktion till dagen Efter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars 2014. Fokus på Åre. Kontakt Ungas

FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars 2014. Fokus på Åre. Kontakt Ungas Anja Skålén FÅKUS mars 2014 Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Delrapport 1 avser perioden sept 2013 feb 2014 1 Sammanfattning FÅKUS är ett samarbets projekt där målsättningen är att få unga människor att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer