Vann du? -Föräldrainitierat motivationsklimat. Henrik Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vann du? -Föräldrainitierat motivationsklimat. Henrik Gustafsson henrik.gustafsson@kau.se"

Transkript

1 Vann du? -Föräldrainitierat motivationsklimat Henrik Gustafsson

2 Exempel på rubriker O Stökiga föräldrar skapar domarbrist O Uppretad pappa gav sig på motståndare O Aggressiva föräldrar problem för fotbollen

3 Exempel på kända idrottsföräldrar O Johnny Holm (Stefan Holm) O Ulrika Knape (Anna Lindberg) O Anders Persson (Anja Persson) O Earl Woods (Tiger Woods) O Richard Williams (Serena & Venus Williams)

4 Dagens föreläsning O Varför idrottar barn och ungdomar? O Föräldrarnas betydelse i idrott O Motivation och motivationsklimat O Konsekvenser av olika motivationsklimat Forskargrupp: Stefan Wagnsson Christian Augustsson Henrik Gustafsson

5 Hur barn lär sig idrotta Jo, du Hamrén

6 Familjens betydelse i idrott O Ofta föräldrar som introducerar till idrott (oftast pappa) O Aktiva föräldrar har aktiva barn - speciellt viktigt för tjejer O Tjejer som idrottar har oftare föräldrar som idrottar än icke idrottande tjejer O Föräldrars engagemang är positivt relaterat till barns engagemang i idrott O Hög press och överdrivet engagemang är relaterat till stress och utmattning (Fredricks & Eccles, 2004)

7 Varför idrottar barn? 1. För att det är kul och de gillar att idrotta 2. För att lära sig nya och förbättra sina färdigheter (i idrott) 3. För att bli vältränad och sundare 4. För att de gillar utmaningen och spänningen att idrotta och att tävla 5. För att de gillar att vara i en idrottsgrupp och umgås kompisar (Ewing & Seefeldt, 1996; Lee et al., 2000; White et al., 1998)

8 Synen på idrott: för vem? O Vad är huvudmålet med ungdomsidrott? O I Elitidrott mäts framgång i vinster och i intjänade pengar O Ungdomsidrott däremot är en arena för inlärning där framgång mäts i personlig utveckling och individuella framsteg (Smith & Smoll, 2002) 8

9 Familjens betydelse i idrott O Stort familjeengagemang krävs för att kunna ta tillvara på möjligheter för träning och tävlingsmöjligheter O Föräldrar som ger stöd utan att pressa, värderar insats framför att vinna och uppmuntrar processen snarare än resultatmål får barn som kommer att tycka om sitt idrottande (Babkes & Weiss, 1999; Brustad, 1996; Smoll, 2001)

10 Familjen och talangutveckling O Verkar som dessa familjer är fokuserade på barnet barnets intressen är satta främst (Bloom, 1985; Coté, 1999; Csikszentmihaily et al., 1993). O Intervjuerna visade att föräldrarna inte dikterade vilka idrotter som skulle väljas men när valet var gjort så uppmuntrade de ihärdighet. O Fynden är i linje med self-determination theory att påvisa vad som krävs utan att underminera självbestämmande (Deci & Ryan; 1985; Ryan & Deci, 2007).

11 Idrott i ett utvecklingsperspektiv Ålder Idrotts nivå Introduktion Utveckling Elitnivå Karriärens avslut Psykologisk Barndom Ungdom Vuxen Psykosocial Föräldrar Syskon Kompisar Kompisar Tränare Föräldrar Partner Tränare Familj (Tränare) Utb/ Yrkesmässig Grundskola Gymnasiet Högre utbildning Yrkesförberedande Yrkeskarriär

12 Idrottsengagemang -En liten historia om en skidmamma.

13 Föräldraengagemang O Ett lagom/måttligt engagemang anses vara optimalt O Måttligt familjen är engagerad i barnets idrottande men den större delen av familjens identitet är oberoende från idrotten.

14 Måttligt/lagom engagemang Idrottaren Idrotten Familjen

15 Föräldraengagemang O Överengagemang Nästan alla aktiviteter i familjen är kopplade till idrott. Att vara en del i familjen kräver deltagande i idrott O Barnet innebär detta att för att utveckla en egen identitet så måste hon söka icke idrottsaktiviteter, vilket kan riskerar att göra föräldrarna besvikna O En sådan situation kan leda till att hon/han slutar med idrott

16 Överengagemang Idrottaren Familjen Idrotten

17 Underengagemang Familjen Idrottaren Idrotten

18 Tävling i huvudräkning!!

19 I'm seven years old, talking to myself, because I'm scared, and because I'm the only person who listens to me. Under my breath I whisper: Just quit, Andre, just give up. Put down your racket and walk off this court, right now. Wouldn't that feel like heaven, Andre? To just quit? To never play tennis again? But I can't. Not only would my father, Mike, chase me around the house with my racket, but something in my gut, some deep unseen muscle, won't let me. I hate tennis, hate it with all my heart, and still I keep playing, keep hitting all morning, and all afternoon, because I have no choice. No matter how much I want to stop, I don't. I keep begging myself to stop, and still I keep playing, and this gap, this contradiction between what I want to do and what I actually do, feels like the core of my life. (Andre Agassi, Open: An Autobiography )

20 Föräldrapress O Föräldrar som pressar sina ungdomar att vinna och antingen direkt eller indirekt kommunicerar att resultatet är viktigare än processen verkar leda till ökad prestationsängslan hos deras barn (Brustad, 1996; White, 1999)

21 Föräldrapress hos unga idrottare O Majoriteten av unga idrottare upplever sina föräldrar som ett stöd och deras närvaro som positiv O Upplevd föräldrapress är i någon utsträckning en verklighet för en ansenlig grupp (19%) av de unga idrottarna inom undersökningsgruppen (Augustsson, 2007)

22 Barns uppfattning av föräldrapress O Ibland tycker de att jag kunde vara bättre. (fotboll, pojke 12 år) O Ibland kan jag känna att jag måste vara bra. (fotboll, flicka 13 år) O Jag känner att jag måste prestera mycket mer. (simning, flicka 15 år) O När de lägger sig i för mycket när man inte spelar så bra. (golf, flicka 15 år) (Augustsson, 2007)

23 Föräldrar, stress och utmattningssyndrom Idrottare 1: Jag kände att det blev för mycket. Jag kunde inte leva upp till förväntningar Förväntningar från föräldrar och tränare, plus mina egna Idrottare 2: Släktingar och andra såg mig som idrottare. Jag hade presterat bra under så lång tid. Det var ingen direkt press men det kändes ändå (Gustafsson, Kenttä, Hassmén, & Johansson, 2008)

24 Föräldrar, stress och utmattningssyndrom En outtalad press: Mamma och pappa hade offrat så mycket tid och pengar för att stötta mig så jag kände att jag måste fortsätta för deras skull (Ung fd. RIG-elev) (Gustafsson, Hassmén, Kenttä & Johansson, 2008)

25 Vem är Du mest lik? O Person 1: Tycker att det är roligast att idrotta när han/hon vinner och klarar av något som andra inte klarar av. Känner sig kompetent när man får vara bäst. O Person 2: Tycker det är roligast att idrotta när man klarar av att göra saker som man inte klarat av förut och när man känner att man kämpat så mycket man orkat. Känner sig kompetent när man presterat bättre än man gjort förut.

26 Målinriktning -vikten av när vi känner oss duktiga Hur vi bestämmer att vi är framgångsrika är viktigt för motivationen Två generella inriktningar: O Uppgiftsinriktad O Resultatinriktad Kan ha högt/lågt på bägge! (Duda, 2001;Nicholls, 1989)

27 Målinriktning Hur vi bedömer vår skicklighet Att få visa skicklighet Resultatinvolverad Uppgiftsinvolverad Förmåga visas genom att vara bättre än andra eller lika bra med mindre insats Förmåga jämförs med sig själv Fokuseras på insats och att klara uppgiften

28 Hur bestäms motivationsinriktningen i situationen? Målinriktning Individens tendens mot resultat el uppgiftsinriktning Målinriktningstillstånd Beteendet i en viss situation (resultat eller uppgiftsinriktat) Motivationsklimat Upplevelsen av resultat el uppgiftsinriktning i idrottsmiljön

29 Vilken fråga ställer du till ditt barn efter matchen/tävlingen? O Vann du? O Hur många mål gjorde du? O Slog du Louise? O Vad lärde du dig idag? O Hur kändes det?

30 Frågor till barn efter matchen O Vad gäller frågor till barnen, så börja med att fråga om de hade roligt på träningen/om det var roligt att spela match, om de lärde sig något nytt och i så fall vad (lärde du dig någon ny fint/lyckades du med någon snygg dragning/passning eller om de var speciellt nöjda med något de gjorde). Helt enkelt fokusera på processen snarare än resultaten. Däremot bör man även fråga hur det gick på matchen/träningen och om han eller hon gjorde något mål, men inte börja med denna fråga (Stefan Wagnsson, idrottsforskare och idrottsförälder)

31 Tävlingsängslan O Föräldrar och tränare är viktiga källor till tävlingsängslan O Karaktärsängslan baseras på en historia av att ha blivit kritiserad och bestraffad för för misslyckade prestationer (Smith & Smoll, 1996)

32 Omvända beroendefällan O Identifieringen med barnet blir för stor och barnet blir en förlängning av en själv O Föräldrarna blir vinnare eller förlorare genom sina barn O Det kan bli en mycket tung börda om föräldrarnas kärlek är beroende av hur bra det går i idrotten (Smith & Smoll, 2002)

33 Psykologiska behov och motivation (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2007) Alla har behov att känna sig: O Kompetenta känner sig tillräckligt duktiga på uppgiften O Självstyrande upplever att de agerar utifrån sin egen vilja och har valmöjligheter. O Närhet/relaterad till andra viktiga personer i ens närhet upplevs som stödjande och respektfulla.

34 Amotivation Typ av motivation Ingen yttre eller inre motivation Idrottaren drivs av yttre belöning/bestraffning Beteende Ej självbestämt Självbestämmandegräns Yttre motivation Deltagande är kopplat till inre belöningar o bestraffningar Deltagande är självbestämt men aktiviteten i sig är inte kul Inre motivation Deltagande är självbestämt och inspireras av glädje till aktiviteten i sig Självbestämt

35 Amotivation Typ av motivation Ingen yttre eller inre motivation Idrottaren drivs av yttre belöning/bestraffning Beteende Ej självbestämt Självbestämmandegräns Yttre motivation Deltagande är kopplat till inre belöningar o bestraffningar Deltagande är självbestämt men aktiviteten i sig är inte kul Inre motivation Deltagande är självbestämt och inspireras av glädje till aktiviteten i sig Självbestämt

36 En av mina idrottsföräldrar..

37 Råd till föräldrar från idrottare O Vanligaste rådet- Var stöttande O Ha en tillåtande attityd, pusha inte barnen. O Se till att barnen får ta del av beslutsprocessen eller låt dem få bestämma (i idrott) O Viktigt att låta dem få veta att de deltar på deras egna premisser

38 Råd till föräldrar från idrottare O Ta reda på vad barnet vill/känner O Undvik att lägga sig träningen och kritisera inte. O Låt dem utvecklas i sin egen takt och låt dem prova så många sporter de vill (Gustafsson, 2007)

39 Summering -Att ta med sig hem Sträva mot att idrottaren ska uppleva och utveckla: O Självbestämmande möjlighet att påverka O Kompetens få idrottarna att känna sig duktiga, ofta! O Samhörighet med andra ge stöd och respekt O Förklara framgång med arbete/insats O Uppgiftsinriktade mål jmf med egen förmåga O Att skapa ett uppgifts inriktat motivationsklimat leder till positiva psykologiska effekter och bra resultat Det handlar om att tävla mot sig själv. Att förbättra din egen kapacitet, att du ska vara bättre än du var dagen innan - Steve Young, MVP Super Bowl

Motivera mera! Bara en anledning för barn att idrotta!

Motivera mera! Bara en anledning för barn att idrotta! Motivera mera! November är här och det med dunder och brak! En fantastisk höst har bytts mot mörker och kyla. Som det så bör. För det är ju just november. För att muntra upp lite i tillvaron har du nu

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

Viljan till fysisk aktivitet

Viljan till fysisk aktivitet Viljan till fysisk aktivitet Örebro Studies in Sport Sciences 6 Jenny Isberg Viljan till fysisk aktivitet En intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva Jenny Isberg, 2009 Titel:

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Svenska professionella golfspelares upplevelser och beskrivningar av socialt stöd. En kvalitativ intervjustudie

KANDIDATUPPSATS. Svenska professionella golfspelares upplevelser och beskrivningar av socialt stöd. En kvalitativ intervjustudie Psykologi inriktning idrott (61-90), 30 hp KANDIDATUPPSATS Svenska professionella golfspelares upplevelser och beskrivningar av socialt stöd En kvalitativ intervjustudie Therése Larsson och Josefin Odenring

Läs mer

PSYKOLOGI ISHOCKEY. En värld av. inom. Metafor: Jag är som en betongmur, jag stoppar allt!

PSYKOLOGI ISHOCKEY. En värld av. inom. Metafor: Jag är som en betongmur, jag stoppar allt! En värld av PSYKOLOGI inom ISHOCKEY HITTA RÄTT KÄNSLA ÖKA MOTIVATION PROBLEMLÖSNING ÖKA SJÄLVFÖRTROENDE HANTERA SMÄRTA PROBLEMLÖSNING SÄNKA/HÖJA ANSPÄNNING FÖRBÄTTRA TEKNIK FÖRBÄTTRA STRATEGIER/TEKNIK

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN

DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN KARLSTADS UNIVERSITET 16-17 NOVEMBER 2011 SVEBI-KONFERENSEN, 2011 Idrottsvetenskaplig forskning utmaningar i nutid och framtid TEMA: Barn- och ungdomsidrott Ämnet Idrottsvetenskap

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar Av Karin Redelius 1 STOCKHOLM JUNI 2007 ANDRÈN & HOLM OMSLAGSFOTON: Bildbyrån Skriftserie om idrottens ledarskap I projektet Idrottens ideella ledare erbjuder vi

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? 1 Psykiatriker Grundläggande kognitiv psykoterapiutbildning Chef och arbetsledare för en massa läkare under utbildning Tidigare själv varit minst semideprimerad

Läs mer

Ungdomar vill diskutera gränser

Ungdomar vill diskutera gränser Ungdomar vill diskutera gränser ett material för gymnasieskolan om alkohol och narkotika Produktion: Projektledare: Redaktion: Mobilisering mot Narkotika och Alkoholkommittén Gunborg Brännström, Alkoholkommittén

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

TEMA: Målinriktad försäljning

TEMA: Målinriktad försäljning ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 5 Har du grunderna på plats? Så når du nya resultat Visualisera din idé Upprepad framgång är planerad TEMA: Målinriktad försäljning AFFLUENCE

Läs mer