Utbildningskatalog Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014. Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 1"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

2 Cura Individutveckling arbetar för att människor som behöver stöd och vägledning ska kunna växa och fungera utifrån sina individuella förutsättningar. Vi har på uppdrag av våra medlemskommuner ansvarat för många olika typer av verksamheter under snart 20 år och driver idag fem större institutioner och ansvarar för fyra mindre verksamheter. Vi verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser. Lång erfarenhet tillsammans med duktiga och kompetenta medarbetare, både generellt och på specialistnivå, har medverkat till att vi idag har unika kunskaper inom våra områden. Föreläsningar, workshops och utbildningar Vi vill gärna att kommunerna ska få del av denna kompetens även när det inte handlar om institutionsplaceringar. Sedan några år samordnar Cura Resurscentrum all den specialist- och nyckelkompetens som finns inom Cura och ser till att den kan komma kommunerna tillgodo i annan form, som handledning, utbildning, rådgivning och öppenvårdsinsatser. För mer information; eller ring Resurscentrum För att tydliggöra vårt utbud av utbildningar och föreläsningar har vi sammanställt dem i denna katalog. Det kan tillkomma nya utbildningar under året varför det alltid är bäst att gå in på vår hemsida för att se aktuellt program. Kurskatalog utgiven och tryckt i december Avvikelser kan förekomma efter utgivningsdatum. Besök vår hemsida eller ring oss på tel för att säkerställa datum etc. Vi ser fram emot ett år av nyvunna kunskaper inom en rad områden. Kunskaper som kan hjälpa människor att växa. 2 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

3 Index Januari 14/1 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. 23/1 Tvångssyndrom/OCD, Susanne Bejerot Psykiater, psykoterapeut och docent. 28/1 Stress och autismspektrumtillstånd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, som tar sin utgångspunkt i TEACCH-pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Februari 5/2 Att lyfta fram och sprida positiva erfarenheter, Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, beskriver hur individer, grupper och arbetsplatser kan stärka sitt möjlighetstänkande, se möjligheter istället för problem och skapa ett positivt klimat som stimulerar till utveckling. Mars 10 12/3 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 11/3 Livskvalitet att förstå och bli förstådd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Cura Resurscentrum. 18/3 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. April 7 9/4 Kommunikation, fördjupning. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps utbildningsgrupp. 22/4 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Maj 5 7/5 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 13/5 Autismspektrumtillstånd och sexualitet, Dr. Peter Vermuelen, Centre for Concrete Communication, Belgien. 20/5 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. 21/5 Du valde Sverige, Rolf Beckman och Asef Saberi. Rolf Beckman är medförfattare till boken Du valde Sverige en handbok till ditt nya land. Föreläsningen belyser ett antal faktorer som har betydelse för hur väl ensamkommande flyktingbarn integreras i sitt nya land. Asef Saberi har flytt från Afghanistan och bor i dag på Cura ungdomsboende. Asef berättar om sin flykt och hur det var att komma till Sverige. September 9/9 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare /9 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 23/9 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Oktober 14/10 Autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och åldrande, Lena Nylander, överläkare och specialist i psykiatri /10 Kommunikation, fördjupning. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 27/10 Livskvalitet att förstå och bli förstådd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Cura Resurscentrums utbildare. November 10 12/11 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 14/11 Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd, Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog. 18/11 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. 20/11 Kloka möten & möjlighetsstrukturer Om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och om möjligheten av att bryta livets mönster, Mats Trondman, Professor i kultursociologi särskilt inriktad på barn och ungdomsforskning. Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande Curas utbildare från Cura Resurscentrum 14 januari, 18 mars, 20 maj, 9 september, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 350 kr/person Förmiddagsfika ingår. En halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autismspektrumtillstånd och praktiska tips kring den tydliggörande pedagogiken. Föreläsningen är lämplig för dig som är ny i jobbet och arbetar med personer med autismspektrumtillstånd men också för dig som känner att du vill friska upp dina gamla kunskaper. Föreläsarna kommer att dela med sig av både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter både avseende tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå inom autismspektrum. Fokus ligger på bemötande och förhållningssätt med utgångspunkt i den tydliggörande pedagogiken. Föreläsare är Gun-Britt Carlsson och Malin Clemedtsson Kallhagen, Cura Resurscentrum. Antal platser: 20 st 4 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

4 Tvångssyndrom/OCD Susanne Bejerot 23 januari, kl Knut Hahnskolans aula, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar dagen med fika kl Stress och autismspektrumtillstånd Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet Curas utbildare från Resurscentrum och Sjöarps gruppbostäder 28 januari, 22 april, 23 september, 18 november, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Susanne Bejerot är en uppskattad föreläsare och debattör inom sitt område, nu senast kring immunologiska faktorer som orsak till uppkomst av tvångssyndrom. Dagens föreläsning kommer vara en exposé över hur tvångssyndrom tar sig uttryck och hur det kan behandlas. Susanne är psykiater, legitimerad psykoterapeut och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon disputerade år 2000 på en avhandling om tvångssyndrom och autistiska drag. Mellan åren 2001 och 2008 ledde Susanne en enhet för vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd där utredning, farmakologisk och psykologisk behandling, undervisning, metodutveckling och forskning bedrevs i samklang. Hon har även arbetat med vuxna med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser. författare till ytterligare två böcker, Vem var det du sa var normal Psykiatri och rim samt tillsammans med Anna Sjölund Boendestödsboken Vuxna med autismspektrumtillstånd. Välkommen till en utbildningsdag innehållande föreläsning och workshop kring stress och stressförebyggande verktyg. De dagliga stressorerna för personer med autismspektrumtillstånd är många och det är vi som jobbar med eller träffar dessa personer som ansvarar för att minimera stressorerna. Till vår hjälp i det dagliga arbetet behöver vi förutom struktur ofta använda oss av tydliggörande pedagogiska verktyg för att underlätta vardagen. Utbildningsdagen börjar med en föreläsning kring stress och dess konsekvenser. Eftermiddagen ägnas åt att under ledning av Curas utbildare, skapa de verktyg som kan vara användbara i den egna verksamheten så som sociala berättelser, guideböcker, seriesamtal, objektschema osv. Föreläsningen är lämplig för dig som vill lära dig att tillverka och använda tydliggörande verktyg i din vardag oberoende av om du arbetar med eller träffar personer på tidig utvecklingsnivå eller högfungerande personer. Antal platser: 20 st Föreläsarna, som i vardagslag arbetar på Sjöarps gruppbostäder och Cura År 2002 utkom hennes lärobok, Tvångssyndrom/OCD - Nycklar på bordet Resurscentrum, kommer att dela med sig av teoretiska kunskaper och som bl.a. beskriver hur man använder sig av KBT vid OCD. Susanne är praktiska erfarenheter, både utifrån tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå inom autismspektrum. 6 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog Utbuldningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

5 Se möjligheterna! Att lyfta fram och sprida positiva erfarenheter Bosse Angelöw, Docent och socialpsykolog 5 februari kl Knut Hahnskolans aula, Ronneby Kostnad: 400 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Tydliggörande pedagogik Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder mars, 5 7 maj, september, november Sjöarp Kostnad medlemskommuner: kr/person Kostnad icke medlemskommuner: kr/person Fika och lunch ingår alla dagar. Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, verksam vid Nova Futura. Han har under 25 år arbetat med att utveckla kapaciteten hos individer, grupper och på arbetsplatser. Bosse har skrivit ett flertal böcker. Framgångsrikt förändringsarbete, Ledarskapshandboken och Se möjligheterna är några av dem. Föreläsningen handlar om hur individer, grupper och arbetsplatser kan stärka sitt möjlighetstänkande, arbeta mot samma mål och respektera varandra. Det finns många fördelar med att vara möjlighetstänkare och möjlighetsletare. De mår bättre, presterar bättre, är mer hoppfulla och företagsamma och de kommer snabbare igen efter en motgång. Genom att fokusera mer på möjligheterna än problemen kan vi lättare hantera de utmaningar vi står inför. En arbetsplats har allt att vinna på att chefer och medarbetare blir möjlighetstänkare och möjlighetsletare. Då vi ser möjligheterna är det lättare att nå framgång. På Sjöarp finns lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism på olika utvecklingsnivåer. Sjöarp har genom åren tillägnat sig en särskild pedagogik, den tydliggörande pedagogiken, som tar sin utgångspunkt i TEACCH-pedagogiken vilken upplevts som mycket framgångsrik. Arbetet är mycket strukturerat där varje stund på dagen är individuellt schemalagd för varje klient, från uppstigning till sänggående. I detta arbete är det viktigt att veta på vilken nivå klienten befinner sig varför man arbetat fram olika bedömningsverktyg. Stor vikt läggs vid att kommunicera vad som ska hända härnäst i klientens tillvaro. Detta för att skapa en förförståelse och en beredskap hos klienten. När klienten vet och förstår vad som ska hända, blir hon trygg och lugn. Förutsättningarna stärks för att utveckla klientens förmågor och ge denna möjlighet att utnyttja sin fulla potential. och strukturens betydelse för ett framgångsrikt arbete med den här gruppen. I de praktiska delarna får deltagarna tillfälle att tillverka eget material som ska användas vid den informella bedömningen. Vi låter några av våra klienter medverka i de praktiska delarna så att deltagarna får tillfälle att prova sitt material och lära sig dra rätt slutsatser av bedömningen. För vidare information om Sjöarps utbildningar kontakta Sjöarp; , Resurscentrum; För anmälan kontakta; INNEHÅLL Under föreläsningen presenteras metoder och tips på vad vi kan göra för Under de tre utbildningsdagarna varvas teori med praktiskt arbete. Utbildningen kan förläggas till din hemkommun att stärka möjlighetstänkandet hos oss själva och andra. Deltagarna får i föreläsningsform kunskaper kring den autistiske vid en gruppanmälan på personer personens svårigheter att förstå sin omvärld liksom kommunikationens 8 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

6 Livskvalitet - Att förstå och bli förstådd Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken Curas utbildare från Resurscentrum 11 mars och 27 oktober, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Kommunikation, fördjupning Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism Curas utbildare från Sjöarps utbildningsgrupp 7 9 april och oktober, Sjöarp Kostnad medlemskommun: kr/person Kostnad icke medlemskommun: kr/person Fika och lunch ingår alla dagar. Att kommunicera för att bli förstådd och få möjligheten att förstå är några av de viktigaste förutsättningarna för en god livskvalitet. Cura Resurscentrum erbjuder en heldagsföreläsning med workshop med fokus på personer med utvecklingsstörning och kommunikation. Utbildningen tar utgångspunkt i den tydliggörande pedagogiken och förmedlar vikten av att individanpassa all kommunikation till den man kommunicerar med. Dagen inleds med en föreläsning kring utvecklingsstörning och kommunikation. Eftermiddagen ägnar vi åt att tillverka de kommunikationsverktyg som kan vara till hjälp i den egna verksamheten såsom kommunikationspass, livsberättelse, sociala berättelser och guideböcker. Föreläsare är Gun-Britt Carlsson och Malin Clemedtsson Kallhagen, Cura Resurscentrum. Antal platser: 20 I arbetet med personer med autism är förhållningssätt och bemötande de allra viktigaste faktorerna. Personer med autism har ofta stora svårigheter att förstå sin omvärld. När man inte förstår vad som händer och varför, är risken stor att man blir orolig och stressad, vilket kan ta sig uttryck i aggressivitet eller andra destruktiva beteenden. INNEHÅLL Vilka svårigheter har personer med autism för att kommunicera med omvärlden? Vilka funktioner krävs i vår hjärna för att kommunicera med andra? Hur ser barns normala språkutveckling ut? Vilka olika former använder man för kommunikation? Informell bedömning gällande kommunikation Egna observationer Det är en fördel att tidigare ha deltagit i utbildningen Tydliggörande pedagogik, 3 dagar i Sjöarps regi, men är ej nödvändigt. För vidare information om Sjöarps utbildningar kontakta Sjöarp; eller Resurscentrum; Utbildningen kan förläggas till din hemkommun vid en gruppanmälan på personer. 10 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

7 Autismspektrumtillstånd och sexualitet Dr. Peter Vermeulen, Centre for concrete communication 13 maj, kl Kostnad: 600 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar dagen med fika kl Du valde Sverige Rolf Beckman och Asef Saberi 21 maj kl Kostnad: 350 kr/person Vi börjar dagen med fika kl Peter Vermeulen har en doktorsexamen i psykologi och har över 20 års erfarenhet som utbildare inom autismspektrat. Peter är en av ledarna på CCC- Centre for concrete communication i Belgien som föreläser och utbildar inom området autismspektrumtillstånd över hela världen. People with an autism spectrum disorder experience and understand the world differently because of their autistic thinking, characterized by its context blindness. Contextual sensitivity is pivotal in many areas, such as communication and social interaction, but especially in areas where things are vague, ambiguous and not rule-based, such as sexuality and intimacy. Peter will describe how sexuality is a challenge for the autistic brain and then explore how we can support people with autism in their sexual development. OVERVIEW OF THE PRESENTATION: Sexuality on the agenda: developing a policy on sex education and the management of sexual problems Consequences of autistic thinking on the sexual development in autism Consequences of autistic thinking on sex education: concrete communication about sex Principles of an autism friendly sex education Strategies for coping with sexual problems Questions NOTE: This presentation is aimed at professionals such as psychologists, teachers, assistants, social workers, therapists and so on working with people with an autism spectrum disorder, autistic disorder, Asperger s syndrome etc. of different ages (children and adults) and different levels of intelligence. Föreläsningen är på engelska. Asef Asberi är 20 år och kommer från Afghanistan. Han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn för tre år sedan. Idag bor Asef på Cura Park ungdomsboende i Ronneby. Han inleder eftermiddagen med sin berättelse om; Varför han flydde och flykten till Sverige Tiden i Sverige och på Cura Park Ungdomsboende Vad han gör nu och vad han ser sig själv göra de närmsta åren Rolf Beckman är leg. psykolog, konsult och föredragshållare, tidigare VD på VoB Syd. VoB drev bl.a. fem boenden för ensamkommande barn. Rolf har tidigare arbetat som handledare, med organisationsutveckling och varit kvalitetscontroller i Kristianstads kommun. Han är nu verksam som föredragshållare och konsult. Rolf är medförfattare till boken Du valde Sverige en handbok till ditt nya land. tillfälle att skapa relationer till ungdomarna och påverka dem i en riktning som underlättar för dem att anpassa sig till svenska förhållanden, liksom att hjälpa dem att formulera och börja sträva efter sina livsmål. Föreläsningen belyser ett antal faktorer som har betydelse för hur väl barnen integreras i det svenska samhället. Utgångspunkten är det arbete som sker under tiden barnen bor i HVB. Denna tid innebär ett utmärkt 12 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

8 Autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och åldrande Lena Nylander 14 oktober kl Kostnad: 500 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd Bo Hejlskov Elvén 14 november kl Kostnad: 600 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar med fika kl Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri. Hon är anställd i Region Skåne inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund samt Vuxenhabiliteringen. Lena Nylanders forskningsintresse ligger inom autismspektrumtillstånd och andra kognitiva utvecklingsavvikelser samt hur dessa kan ta sig uttryck hos vuxna psykiatripatienter. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet den 14 december 2011, på sin avhandling om autismspektrumstörningar och ADHD hos vuxna psykiatripatienter. Autismspektrumtillstånd (ASD) är sannolikt i flertalet fall en varaktig funktionsnedsättning. Symtomen och svårigheterna som är märkbara från tidig barndom finns alltså kvar hos den vuxna och så småningom äldre personen som har ASD. Antalet forskningsstudier om ASD i vuxen ålder är fortfarande förhållandevis litet, och om ASD hos äldre finns nästan inget skrivet. Föreläsningen tar upp den litteraur och forskning som finns på området, dvs ASD med respektive utan utvecklingsstörning hos personer äldre än 60 år, samt föreläsarens erfarenhet, utifrån 20 års arbete med vuxna och äldre med ASD, av de problem och möjligheter som kan finnas. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och en mycket frekvent anlitad handledare och föreläsare. Bo kommer åter till Cura Individutveckling och denna gången föreläser han på temat Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd. Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld, skadegörelse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och psykologiska metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har därför fokus på att ändra beteendet. Det har tyvärr visat sig att det är svårt och tar lång tid att ändra beteende hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller utvecklingsstörning, om fokus är just på beteendet. Inom handikappomsorgen ser man, precis som i annan omsorgsverksamhet, ofta problemskapande beteende. Föreläsningen kommer att belysa vikten av att arbeta förebyggande. Hur man gör rent praktiskt för att förebygga konflikter och problemskapande beteende och vad man gör när de uppstår. 14 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

9 Kloka möten & möjlighetsstrukturer Om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och om möjligheten att bryta livets mönster Mats Trondman 20 november kl Kostnad: 500 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Kommande föreläsningar 2015: Psykisk ohälsa Ullakarin Nyberg 27 januari 2015 kl Mer information om föreläsningen kommer senare. Se vår hemsida Mats Trondman är professor i kultursociologi och är särskilt inriktad på barn- och ungdomsforskning. Han disputerade 1994 med avhandlingen Bilden av en klassresa. Mats har skrivit ett flertal böcker. Några av dem är Kloka möten: om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar samt Unga och föreningsidrotten. För vidare information och anmälan kontakta; I sin föreläsning talar Mats Trondman om vad det innebär att vara ung idag. Att vara ung tills man är 30 år och samtidigt vara vuxen. Att växa upp i en tid med förändrade relationsmönster mellan vuxna och barn/ unga. Hur mycket är förändrat? Hur ska vi förstå vår samtid? Dess hinder och möjligheter. Därtill: vad händer när unga bryter mönster? När, till exempel, utbildning blir till möjlighet! 16 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

10 Handledning Cura Resurscentrum erbjuder handledning Våra handledare har lång erfarenhet av att praktiskt arbeta med klienter och har adekvat handledarutbildning. Handledningen ges i grupp eller individuellt för personal som arbetar i skola, boende eller i daglig verksamhet. Handledning kan också ges till en enskild individ, exempelvis till en elev som är i behov av handledning/ vägledning eller till en klient. Handledningen är metod- eller processintriktad. Avsikten med handledning är att använda kompetensen som finns inom gruppen för att ge klienten en så god livskvalitet som möjligt, och för att få gruppen att reflektera och finna verktyg att hantera olika situationer som kan vara svåra. Kontakta Resurscentrum för mer information om handledning via e-post; eller telefon; Dyslexiutredningar Cura individutveckling erbjuder pedagogiska utredningar angående läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Handledare från Notavillan barn- och familjeenhet Notavillan erbjuder handledning till personalgrupper inom förskoleverksamhet, fritidsverksamhet eller skola som i sina verksamheter har barn från Notavillan Kontakta Resurscentrum för mer information om handledning via e-post; eller telefon; Taktil beröring På Sjöarp finns erfarenhet av taktil beröring Taktil beröring stimulerar lugn och ro-hormonet i kroppen. Sjöarp har erfaren personal som kan erbjuda tjänst i en uppstart av taktil beröring på ett boende eller daglig verksamhet. Kontakta Resurscentrum för mer information om taktil beröring via e-post; eller telefon; Cura individutveckling erbjuder pedagogiska utredningar avseende läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom en av våra certifierade specialpedagoger. För vidare information kontakta; eller telefon; Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

11 20 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Besöksadress: Ågatan 38 Postadress: Cura Individutveckling, Rådhuset, Karlshamn Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Postgiro: Orgnr:

SMART board NYHETSBREV NR 4 2014-05-28

SMART board NYHETSBREV NR 4 2014-05-28 SMART board På Sjöarp Gruppbostäder har man investerat i en SMART board att använda i den dagliga verksamheten. Nu pågår arbetet för fullt att lägga upp en mapp till varje klient med material som kan intressera

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2015 1

Utbildningskatalog 2015. Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2015 1 Utbildningskatalog 2015 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2015 1 Cura Individutveckling arbetar för att människor som behöver stöd och vägledning ska kunna växa och fungera utifrån sina individuella

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

sjöarps gruppbostäder

sjöarps gruppbostäder sjöarps gruppbostäder Vårdförbundet Blekinge VfB ägs av kommunerna i Blekinge men är juridiskt fristående från annan kommunal verksamhet. Vår huvuduppgift är att i första hand svara för institutionsvård

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125. 1. Val av sekreterare Per Nilsson. 2. Genomgång av läget i verksamheterna

Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125. 1. Val av sekreterare Per Nilsson. 2. Genomgång av läget i verksamheterna Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125 1. Val av sekreterare Per Nilsson 2. Genomgång av läget i verksamheterna Kansli- Gunvi har börjat förbereda för årsskiftet, en bankupphandlig är på gång och anbudstiden

Läs mer

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

Utbildningar Autism och Aspergers syndrom. UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningar Autism och Aspergers syndrom 2011 Praktisk information om kursanmälan Skriv med tydliga bokstäver. En

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADHD - i skolan Gunilla Svanfeldt Är extremt beroende av stimulans utifrån för att inte tröttna En tendens att reagera på allt utan urskillning, reflektion eller eftertanke Svårighet att styra och reglera

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Välkommen till oss på Enigma Education

Välkommen till oss på Enigma Education Kurskatalog aug 2012-juni 2013 Våra utbildare Välkommen till oss på Enigma Education Enigma Education startade år 2000 och är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom det neuropsykiatriska

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HÖSTEN 2015 Solhaga gruppen 2 Autism/utvecklingsstörning Högfungerande autism/aspergers syndrom Utvecklingsstörning ADHD Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet

Läs mer

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Vad är det och vad kan man göra? Linköping 2012-11-07 Tove Lugnegård, överläkare, med dr, Vuxenhabiliteringen i Värmland Exempel

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA

ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA ATT UPPTÄCKA ; FÖRSTÅ OCH AGERA Föreläsning av Susanne Jessen Helsingborg oktober 2014 Varje hemmasinare är unik! Elever i behov av särskilt stöd Med sin egen historia Inte passar in i skolans värld Inget

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik

Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Det sociokulturella funktionshindret och Tydliggörande pedagogik Elin Löberg Habiliteringsassistent Iraj Yekerusta Habiliteringsutvecklare Presentation Autism och det pedagogiska arbetssättet Utmanande

Läs mer

Personer med autism lider ofta av stress

Personer med autism lider ofta av stress Artikel ur Specialpedagogik 1/06 Text och foto: Camilla Törngren Personer med autism lider ofta av stress Människor som blir utbrända får oftast stöd av sina kollegor, nära och kära. Men när personer med

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum Välkommen till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark, leg psykolog Farhad Assadi, leg psykolog Christoffer Lord, leg psykolog Serie föreläsningar Vad är

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Elisabeth Fernell, Gunnar Fransson, Mats Johnson och Sven Östlund /Presentation I: Elisabeth Fernell 2012-10-25 Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Utvecklingsneurologiska

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Autismspektrumtillstånd AST

Autismspektrumtillstånd AST Autismspektrumtillstånd AST Malin Sunesson, specialpedagog Resursgrupp Au4sm malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd orebro.se DSM-5 Autismspektrumtillstånd Autistiskt syndrom Desintegrativ störning

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer