Utbildningskatalog Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014. Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 1"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

2 Cura Individutveckling arbetar för att människor som behöver stöd och vägledning ska kunna växa och fungera utifrån sina individuella förutsättningar. Vi har på uppdrag av våra medlemskommuner ansvarat för många olika typer av verksamheter under snart 20 år och driver idag fem större institutioner och ansvarar för fyra mindre verksamheter. Vi verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser. Lång erfarenhet tillsammans med duktiga och kompetenta medarbetare, både generellt och på specialistnivå, har medverkat till att vi idag har unika kunskaper inom våra områden. Föreläsningar, workshops och utbildningar Vi vill gärna att kommunerna ska få del av denna kompetens även när det inte handlar om institutionsplaceringar. Sedan några år samordnar Cura Resurscentrum all den specialist- och nyckelkompetens som finns inom Cura och ser till att den kan komma kommunerna tillgodo i annan form, som handledning, utbildning, rådgivning och öppenvårdsinsatser. För mer information; eller ring Resurscentrum För att tydliggöra vårt utbud av utbildningar och föreläsningar har vi sammanställt dem i denna katalog. Det kan tillkomma nya utbildningar under året varför det alltid är bäst att gå in på vår hemsida för att se aktuellt program. Kurskatalog utgiven och tryckt i december Avvikelser kan förekomma efter utgivningsdatum. Besök vår hemsida eller ring oss på tel för att säkerställa datum etc. Vi ser fram emot ett år av nyvunna kunskaper inom en rad områden. Kunskaper som kan hjälpa människor att växa. 2 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

3 Index Januari 14/1 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. 23/1 Tvångssyndrom/OCD, Susanne Bejerot Psykiater, psykoterapeut och docent. 28/1 Stress och autismspektrumtillstånd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, som tar sin utgångspunkt i TEACCH-pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Februari 5/2 Att lyfta fram och sprida positiva erfarenheter, Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, beskriver hur individer, grupper och arbetsplatser kan stärka sitt möjlighetstänkande, se möjligheter istället för problem och skapa ett positivt klimat som stimulerar till utveckling. Mars 10 12/3 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 11/3 Livskvalitet att förstå och bli förstådd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Cura Resurscentrum. 18/3 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. April 7 9/4 Kommunikation, fördjupning. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps utbildningsgrupp. 22/4 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Maj 5 7/5 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 13/5 Autismspektrumtillstånd och sexualitet, Dr. Peter Vermuelen, Centre for Concrete Communication, Belgien. 20/5 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare. 21/5 Du valde Sverige, Rolf Beckman och Asef Saberi. Rolf Beckman är medförfattare till boken Du valde Sverige en handbok till ditt nya land. Föreläsningen belyser ett antal faktorer som har betydelse för hur väl ensamkommande flyktingbarn integreras i sitt nya land. Asef Saberi har flytt från Afghanistan och bor i dag på Cura ungdomsboende. Asef berättar om sin flykt och hur det var att komma till Sverige. September 9/9 Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande, Cura Resurscentrums utbildare /9 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 23/9 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. Oktober 14/10 Autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och åldrande, Lena Nylander, överläkare och specialist i psykiatri /10 Kommunikation, fördjupning. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 27/10 Livskvalitet att förstå och bli förstådd. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Cura Resurscentrums utbildare. November 10 12/11 Tydliggörande pedagogik. Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder. 14/11 Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd, Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog. 18/11 Stress och autismspektrumtillstånd. Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet. Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken, Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder och Cura Resurscentrum. 20/11 Kloka möten & möjlighetsstrukturer Om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och om möjligheten av att bryta livets mönster, Mats Trondman, Professor i kultursociologi särskilt inriktad på barn och ungdomsforskning. Autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik Teori, förhållningssätt och bemötande Curas utbildare från Cura Resurscentrum 14 januari, 18 mars, 20 maj, 9 september, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 350 kr/person Förmiddagsfika ingår. En halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autismspektrumtillstånd och praktiska tips kring den tydliggörande pedagogiken. Föreläsningen är lämplig för dig som är ny i jobbet och arbetar med personer med autismspektrumtillstånd men också för dig som känner att du vill friska upp dina gamla kunskaper. Föreläsarna kommer att dela med sig av både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter både avseende tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå inom autismspektrum. Fokus ligger på bemötande och förhållningssätt med utgångspunkt i den tydliggörande pedagogiken. Föreläsare är Gun-Britt Carlsson och Malin Clemedtsson Kallhagen, Cura Resurscentrum. Antal platser: 20 st 4 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

4 Tvångssyndrom/OCD Susanne Bejerot 23 januari, kl Knut Hahnskolans aula, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar dagen med fika kl Stress och autismspektrumtillstånd Om motivation och kommunikation när det krävs en större tydlighet Curas utbildare från Resurscentrum och Sjöarps gruppbostäder 28 januari, 22 april, 23 september, 18 november, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Susanne Bejerot är en uppskattad föreläsare och debattör inom sitt område, nu senast kring immunologiska faktorer som orsak till uppkomst av tvångssyndrom. Dagens föreläsning kommer vara en exposé över hur tvångssyndrom tar sig uttryck och hur det kan behandlas. Susanne är psykiater, legitimerad psykoterapeut och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon disputerade år 2000 på en avhandling om tvångssyndrom och autistiska drag. Mellan åren 2001 och 2008 ledde Susanne en enhet för vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd där utredning, farmakologisk och psykologisk behandling, undervisning, metodutveckling och forskning bedrevs i samklang. Hon har även arbetat med vuxna med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser. författare till ytterligare två böcker, Vem var det du sa var normal Psykiatri och rim samt tillsammans med Anna Sjölund Boendestödsboken Vuxna med autismspektrumtillstånd. Välkommen till en utbildningsdag innehållande föreläsning och workshop kring stress och stressförebyggande verktyg. De dagliga stressorerna för personer med autismspektrumtillstånd är många och det är vi som jobbar med eller träffar dessa personer som ansvarar för att minimera stressorerna. Till vår hjälp i det dagliga arbetet behöver vi förutom struktur ofta använda oss av tydliggörande pedagogiska verktyg för att underlätta vardagen. Utbildningsdagen börjar med en föreläsning kring stress och dess konsekvenser. Eftermiddagen ägnas åt att under ledning av Curas utbildare, skapa de verktyg som kan vara användbara i den egna verksamheten så som sociala berättelser, guideböcker, seriesamtal, objektschema osv. Föreläsningen är lämplig för dig som vill lära dig att tillverka och använda tydliggörande verktyg i din vardag oberoende av om du arbetar med eller träffar personer på tidig utvecklingsnivå eller högfungerande personer. Antal platser: 20 st Föreläsarna, som i vardagslag arbetar på Sjöarps gruppbostäder och Cura År 2002 utkom hennes lärobok, Tvångssyndrom/OCD - Nycklar på bordet Resurscentrum, kommer att dela med sig av teoretiska kunskaper och som bl.a. beskriver hur man använder sig av KBT vid OCD. Susanne är praktiska erfarenheter, både utifrån tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå inom autismspektrum. 6 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog Utbuldningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

5 Se möjligheterna! Att lyfta fram och sprida positiva erfarenheter Bosse Angelöw, Docent och socialpsykolog 5 februari kl Knut Hahnskolans aula, Ronneby Kostnad: 400 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Tydliggörande pedagogik Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism Curas utbildare från Sjöarps gruppbostäder mars, 5 7 maj, september, november Sjöarp Kostnad medlemskommuner: kr/person Kostnad icke medlemskommuner: kr/person Fika och lunch ingår alla dagar. Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, verksam vid Nova Futura. Han har under 25 år arbetat med att utveckla kapaciteten hos individer, grupper och på arbetsplatser. Bosse har skrivit ett flertal böcker. Framgångsrikt förändringsarbete, Ledarskapshandboken och Se möjligheterna är några av dem. Föreläsningen handlar om hur individer, grupper och arbetsplatser kan stärka sitt möjlighetstänkande, arbeta mot samma mål och respektera varandra. Det finns många fördelar med att vara möjlighetstänkare och möjlighetsletare. De mår bättre, presterar bättre, är mer hoppfulla och företagsamma och de kommer snabbare igen efter en motgång. Genom att fokusera mer på möjligheterna än problemen kan vi lättare hantera de utmaningar vi står inför. En arbetsplats har allt att vinna på att chefer och medarbetare blir möjlighetstänkare och möjlighetsletare. Då vi ser möjligheterna är det lättare att nå framgång. På Sjöarp finns lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism på olika utvecklingsnivåer. Sjöarp har genom åren tillägnat sig en särskild pedagogik, den tydliggörande pedagogiken, som tar sin utgångspunkt i TEACCH-pedagogiken vilken upplevts som mycket framgångsrik. Arbetet är mycket strukturerat där varje stund på dagen är individuellt schemalagd för varje klient, från uppstigning till sänggående. I detta arbete är det viktigt att veta på vilken nivå klienten befinner sig varför man arbetat fram olika bedömningsverktyg. Stor vikt läggs vid att kommunicera vad som ska hända härnäst i klientens tillvaro. Detta för att skapa en förförståelse och en beredskap hos klienten. När klienten vet och förstår vad som ska hända, blir hon trygg och lugn. Förutsättningarna stärks för att utveckla klientens förmågor och ge denna möjlighet att utnyttja sin fulla potential. och strukturens betydelse för ett framgångsrikt arbete med den här gruppen. I de praktiska delarna får deltagarna tillfälle att tillverka eget material som ska användas vid den informella bedömningen. Vi låter några av våra klienter medverka i de praktiska delarna så att deltagarna får tillfälle att prova sitt material och lära sig dra rätt slutsatser av bedömningen. För vidare information om Sjöarps utbildningar kontakta Sjöarp; , Resurscentrum; För anmälan kontakta; INNEHÅLL Under föreläsningen presenteras metoder och tips på vad vi kan göra för Under de tre utbildningsdagarna varvas teori med praktiskt arbete. Utbildningen kan förläggas till din hemkommun att stärka möjlighetstänkandet hos oss själva och andra. Deltagarna får i föreläsningsform kunskaper kring den autistiske vid en gruppanmälan på personer personens svårigheter att förstå sin omvärld liksom kommunikationens 8 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

6 Livskvalitet - Att förstå och bli förstådd Föreläsning och workshop utifrån den tydliggörande pedagogiken Curas utbildare från Resurscentrum 11 mars och 27 oktober, kl Soft center, Ronneby Kostnad: 500 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Kommunikation, fördjupning Tredagarsutbildning för personal som arbetar med personer med autism Curas utbildare från Sjöarps utbildningsgrupp 7 9 april och oktober, Sjöarp Kostnad medlemskommun: kr/person Kostnad icke medlemskommun: kr/person Fika och lunch ingår alla dagar. Att kommunicera för att bli förstådd och få möjligheten att förstå är några av de viktigaste förutsättningarna för en god livskvalitet. Cura Resurscentrum erbjuder en heldagsföreläsning med workshop med fokus på personer med utvecklingsstörning och kommunikation. Utbildningen tar utgångspunkt i den tydliggörande pedagogiken och förmedlar vikten av att individanpassa all kommunikation till den man kommunicerar med. Dagen inleds med en föreläsning kring utvecklingsstörning och kommunikation. Eftermiddagen ägnar vi åt att tillverka de kommunikationsverktyg som kan vara till hjälp i den egna verksamheten såsom kommunikationspass, livsberättelse, sociala berättelser och guideböcker. Föreläsare är Gun-Britt Carlsson och Malin Clemedtsson Kallhagen, Cura Resurscentrum. Antal platser: 20 I arbetet med personer med autism är förhållningssätt och bemötande de allra viktigaste faktorerna. Personer med autism har ofta stora svårigheter att förstå sin omvärld. När man inte förstår vad som händer och varför, är risken stor att man blir orolig och stressad, vilket kan ta sig uttryck i aggressivitet eller andra destruktiva beteenden. INNEHÅLL Vilka svårigheter har personer med autism för att kommunicera med omvärlden? Vilka funktioner krävs i vår hjärna för att kommunicera med andra? Hur ser barns normala språkutveckling ut? Vilka olika former använder man för kommunikation? Informell bedömning gällande kommunikation Egna observationer Det är en fördel att tidigare ha deltagit i utbildningen Tydliggörande pedagogik, 3 dagar i Sjöarps regi, men är ej nödvändigt. För vidare information om Sjöarps utbildningar kontakta Sjöarp; eller Resurscentrum; Utbildningen kan förläggas till din hemkommun vid en gruppanmälan på personer. 10 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

7 Autismspektrumtillstånd och sexualitet Dr. Peter Vermeulen, Centre for concrete communication 13 maj, kl Kostnad: 600 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar dagen med fika kl Du valde Sverige Rolf Beckman och Asef Saberi 21 maj kl Kostnad: 350 kr/person Vi börjar dagen med fika kl Peter Vermeulen har en doktorsexamen i psykologi och har över 20 års erfarenhet som utbildare inom autismspektrat. Peter är en av ledarna på CCC- Centre for concrete communication i Belgien som föreläser och utbildar inom området autismspektrumtillstånd över hela världen. People with an autism spectrum disorder experience and understand the world differently because of their autistic thinking, characterized by its context blindness. Contextual sensitivity is pivotal in many areas, such as communication and social interaction, but especially in areas where things are vague, ambiguous and not rule-based, such as sexuality and intimacy. Peter will describe how sexuality is a challenge for the autistic brain and then explore how we can support people with autism in their sexual development. OVERVIEW OF THE PRESENTATION: Sexuality on the agenda: developing a policy on sex education and the management of sexual problems Consequences of autistic thinking on the sexual development in autism Consequences of autistic thinking on sex education: concrete communication about sex Principles of an autism friendly sex education Strategies for coping with sexual problems Questions NOTE: This presentation is aimed at professionals such as psychologists, teachers, assistants, social workers, therapists and so on working with people with an autism spectrum disorder, autistic disorder, Asperger s syndrome etc. of different ages (children and adults) and different levels of intelligence. Föreläsningen är på engelska. Asef Asberi är 20 år och kommer från Afghanistan. Han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn för tre år sedan. Idag bor Asef på Cura Park ungdomsboende i Ronneby. Han inleder eftermiddagen med sin berättelse om; Varför han flydde och flykten till Sverige Tiden i Sverige och på Cura Park Ungdomsboende Vad han gör nu och vad han ser sig själv göra de närmsta åren Rolf Beckman är leg. psykolog, konsult och föredragshållare, tidigare VD på VoB Syd. VoB drev bl.a. fem boenden för ensamkommande barn. Rolf har tidigare arbetat som handledare, med organisationsutveckling och varit kvalitetscontroller i Kristianstads kommun. Han är nu verksam som föredragshållare och konsult. Rolf är medförfattare till boken Du valde Sverige en handbok till ditt nya land. tillfälle att skapa relationer till ungdomarna och påverka dem i en riktning som underlättar för dem att anpassa sig till svenska förhållanden, liksom att hjälpa dem att formulera och börja sträva efter sina livsmål. Föreläsningen belyser ett antal faktorer som har betydelse för hur väl barnen integreras i det svenska samhället. Utgångspunkten är det arbete som sker under tiden barnen bor i HVB. Denna tid innebär ett utmärkt 12 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

8 Autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och åldrande Lena Nylander 14 oktober kl Kostnad: 500 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd Bo Hejlskov Elvén 14 november kl Kostnad: 600 kr/person För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår ej. Vi börjar med fika kl Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri. Hon är anställd i Region Skåne inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund samt Vuxenhabiliteringen. Lena Nylanders forskningsintresse ligger inom autismspektrumtillstånd och andra kognitiva utvecklingsavvikelser samt hur dessa kan ta sig uttryck hos vuxna psykiatripatienter. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet den 14 december 2011, på sin avhandling om autismspektrumstörningar och ADHD hos vuxna psykiatripatienter. Autismspektrumtillstånd (ASD) är sannolikt i flertalet fall en varaktig funktionsnedsättning. Symtomen och svårigheterna som är märkbara från tidig barndom finns alltså kvar hos den vuxna och så småningom äldre personen som har ASD. Antalet forskningsstudier om ASD i vuxen ålder är fortfarande förhållandevis litet, och om ASD hos äldre finns nästan inget skrivet. Föreläsningen tar upp den litteraur och forskning som finns på området, dvs ASD med respektive utan utvecklingsstörning hos personer äldre än 60 år, samt föreläsarens erfarenhet, utifrån 20 års arbete med vuxna och äldre med ASD, av de problem och möjligheter som kan finnas. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och en mycket frekvent anlitad handledare och föreläsare. Bo kommer åter till Cura Individutveckling och denna gången föreläser han på temat Beteendeproblematik vid autismspektrumtillstånd. Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld, skadegörelse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och psykologiska metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har därför fokus på att ändra beteendet. Det har tyvärr visat sig att det är svårt och tar lång tid att ändra beteende hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller utvecklingsstörning, om fokus är just på beteendet. Inom handikappomsorgen ser man, precis som i annan omsorgsverksamhet, ofta problemskapande beteende. Föreläsningen kommer att belysa vikten av att arbeta förebyggande. Hur man gör rent praktiskt för att förebygga konflikter och problemskapande beteende och vad man gör när de uppstår. 14 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbuldningskatalog Utbildningskatalog

9 Kloka möten & möjlighetsstrukturer Om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och om möjligheten att bryta livets mönster Mats Trondman 20 november kl Kostnad: 500 kr/person Eftermiddagsfika ingår. Kommande föreläsningar 2015: Psykisk ohälsa Ullakarin Nyberg 27 januari 2015 kl Mer information om föreläsningen kommer senare. Se vår hemsida Mats Trondman är professor i kultursociologi och är särskilt inriktad på barn- och ungdomsforskning. Han disputerade 1994 med avhandlingen Bilden av en klassresa. Mats har skrivit ett flertal böcker. Några av dem är Kloka möten: om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar samt Unga och föreningsidrotten. För vidare information och anmälan kontakta; I sin föreläsning talar Mats Trondman om vad det innebär att vara ung idag. Att vara ung tills man är 30 år och samtidigt vara vuxen. Att växa upp i en tid med förändrade relationsmönster mellan vuxna och barn/ unga. Hur mycket är förändrat? Hur ska vi förstå vår samtid? Dess hinder och möjligheter. Därtill: vad händer när unga bryter mönster? När, till exempel, utbildning blir till möjlighet! 16 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

10 Handledning Cura Resurscentrum erbjuder handledning Våra handledare har lång erfarenhet av att praktiskt arbeta med klienter och har adekvat handledarutbildning. Handledningen ges i grupp eller individuellt för personal som arbetar i skola, boende eller i daglig verksamhet. Handledning kan också ges till en enskild individ, exempelvis till en elev som är i behov av handledning/ vägledning eller till en klient. Handledningen är metod- eller processintriktad. Avsikten med handledning är att använda kompetensen som finns inom gruppen för att ge klienten en så god livskvalitet som möjligt, och för att få gruppen att reflektera och finna verktyg att hantera olika situationer som kan vara svåra. Kontakta Resurscentrum för mer information om handledning via e-post; eller telefon; Dyslexiutredningar Cura individutveckling erbjuder pedagogiska utredningar angående läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Handledare från Notavillan barn- och familjeenhet Notavillan erbjuder handledning till personalgrupper inom förskoleverksamhet, fritidsverksamhet eller skola som i sina verksamheter har barn från Notavillan Kontakta Resurscentrum för mer information om handledning via e-post; eller telefon; Taktil beröring På Sjöarp finns erfarenhet av taktil beröring Taktil beröring stimulerar lugn och ro-hormonet i kroppen. Sjöarp har erfaren personal som kan erbjuda tjänst i en uppstart av taktil beröring på ett boende eller daglig verksamhet. Kontakta Resurscentrum för mer information om taktil beröring via e-post; eller telefon; Cura individutveckling erbjuder pedagogiska utredningar avseende läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom en av våra certifierade specialpedagoger. För vidare information kontakta; eller telefon; Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog

11 20 Cura Individutvecklings Utbildningskatalog 2014 Besöksadress: Ågatan 38 Postadress: Cura Individutveckling, Rådhuset, Karlshamn Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Postgiro: Orgnr:

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 74:2013. Gör ökad kompetens skillnad?

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 74:2013. Gör ökad kompetens skillnad? Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 74:2013 Gör ökad kompetens skillnad? En studie av en gemensam kompetenssatsning mellan Luleå kommun och Norrbottens läns landsting Maria Andreasson

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år Omtanke TIDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Ny Tidning! SiL byter namn till Omtanke MTFC-behandling Hade jag inte kommit in på den här behandlingen så hade det kunnat sluta med att jag suttit i fängelse Monica

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

SLUTRAPPORT 2008-08-21. Kristina Lange Carlsson

SLUTRAPPORT 2008-08-21. Kristina Lange Carlsson SLUTRAPPORT Analysuppdrag avseende handläggning av neuropsykiatriska funktionshinder i gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och barnhabilitering 2008-08-21 Kristina Lange Carlsson Uppdrag...

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 vald vid årsmötet 2005-10-05 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare Vice kassör, hemsidan: Ledamot: Gunilla

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer