VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012"

Transkript

1 Föreningen Vårt Hjärta r.f. 1/5/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 MÖTEN Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. Vårmötet hölls den 27 mars 2012 i Ålands hotell- och restaurangskola gemensamt med Ålands Lungskadeförening, 32 medlemmar deltog. Höstmötet hölls den 22 november 2012 i Ålands hotell- och restaurangskola gemensamt med Ålands Diabetesförening, 22 medlemmar deltog. MEDLEMSMÖTEN/ARRANGEMANG Den 12 mars Minimässa i ÅHS riktad till ÅHS-personal. Den 27 mars Vårmöte, föreläsning av docent Dag Nyman Kroppen på äldre da r. Den 11 april Temadag i Godby högstadieskola på temat Tobak. Den 25 april Mässa för inflyttade i Medis. Den 25 augusti Möjligheternas Torg. Den 10 september Lottvikartalka med 20 deltagare. Den 10 oktober Seniormässa i Röda Korsgården. Den 29 september Internationella Hjärtdagen, blodtrycksmätning och konsultation på och i samarbete med Nya Apoteket. Den 1 oktober föreläsning om Medicinsk yoga av Daniel Flöjt i Folkhälsans Allaktivitetshus med cirka 80 personer närvarande. Den 1 november Höstmöte, föreläsare läkaren Michael von Beetzen Trafikmedicin hur fungerar det om och när körkortet dras in. Den 23 november informerade VL om föreningen på ÅHS medicinska enhets personal-utbildningsdag för ca 80 personer och samtidigt bjöds deltagarna att pröva ett yoga-pass under ledning av Daniel Flöjt. Den 24 november tillsammans med Ålands invalider bussresa och julshopping i Uppsala, 15 personer deltog. Den 1 december Öppet hus i Handicampen, information om föreningen och utdelning av temaskrifter.

2 STÖDPERSONARBETE Målinriktad kampanj med information och inbjudan att bli stödperson gnomfördes i sociala medier; hemsida och fb och gav gott resultat, många kontakter. Den 1 september hölls en heldag utbildning för 10, nya och redan fungerande, stödpersoner i Lemböte lägergård underledning av familjeterapeut på kvalificerad utbildningsnivå Tarja Gustafsson som även fungerar som handledare för stödpersonerna och erbjuder enskilda handledningssamtal då det efterfrågas av stödpersonerna. Den 9 oktober höll stödpersonerna gemensam träff för att ventilera gemensamma frågeställningar i stödpersonarbetet. Under året har kontinuerliga kontakter och förfrågningar tagits av anhöriga och insjuknade i hjärtkärlsjukdom både i den första fasen efter insjuknandet och även en bit in i rehabiliteringen. Trenden är att människor har klara önskemål om vilken stödperson man vill träffa gällande bland annat kvinna/man, ålder, intressen, osv. VL administrerar. LIVSSTILSFÖRÄNDRING Hjärtlaget, ny verksamhet år I samarbete med Medimar, start den 12 mars med 2 grupper, sammanlagt 42 deltagare och dessutom väntelista med drygt 20 namn. Hjättlaget är en efterföljare av Skapa ett unikt välbefinnande, som bygger på samma princip och erbjuder deltagarna att under ett år med olika inslag, coaching, mätning av kondition etc, uppföljande mätningar, föreläsningar på aktuella teman, gruppträffar och extra träningsarrangemang - förändra livsstilsvanor i avsikt att gå ner i vikt, minska stress, balansera blodtryck, förändra kost- och motionsvanor. 1:a coaching och mätning den 26 mars, den 8 maj förläsning om kost av dietist Anna-Maria Feldhoffer, den 25 maj föreläsning om träningslära med fysioterapeut Tomas Söderberg, den 18 september träningsträff, den 2 oktober föreläsning av docent Dag Nyman om hur kroppen svarar på livsstilsvanor. Planeringmöten har hållits 4, 17 och 31 januari, 14 och 27 februari samt 23 mars, 8 juni, 28 augusti och 19 november. VL administrerar med assistens av Medimar. Vårda Hjärtat i konsten, ny verksamhet år 2012 Start den 19 september med ledare Tiina Barck som erhållit kulturpengar för ändamålet och använder erfarenheten av Vårda Hjärtat i konsten i sitt slutarbete som konstterapeut. Kursen hade tio tillfällen där deltagarna kravlöst fick pröva på olika konstformer och samtidigt medvetet och nyfiket göra och lära sig något utöver det vanliga, hitta glädje, slappna av, sänka blodtryck och puls och framför allt ha en rolig stund i gemenskap. Vårda Hjärtat i konsten arrangerades på dagtid vilket kan vara en orsak till att rätt få tog tillfället i akt att delta, mellan 3 5 personer. Tre planeringsmöten hölls. VL sammankallar och administrerar.

3 Skapa ett unikt välbefinnande Skapa ett unikt välbefinnande inriktad på kost, motion och viktkontroll, med personlig coaching av mentaltränare Christoph Treier startade den 18 augusti 2011 och avslutades under Den 17 januari föreläsning med Treier Självförtroende självkänsla. Den 24 januari föreläsning med Jessica Eriksson om mindfulness. Den 7 mars föreläsning med Treier Kan hon, kan jag! Den 17 april föreläsning med Treier Motivation. Den 13 juni gruppträff med Treier. Den 3 augusti ettårs-träff med Treier. Gruppen har efter kursens slut även fortsatt att träffas med Christoph Treier, ca var tredje månad. VL har administrerat kursen. Rehabiliterande Yogakurs, Medicinsk Yoga Den 16 oktober start för Rehabiliterande yoga i minimal grupp med Eila Mattsson introduktion och därefter 4 träningar a 1,5 timme, fyra deltagare. Den 8 oktober start för Medicinsk Yoga, med Daniel Flöjt, två grupper á 10 deltagare och väntelista. Träning en timme i veckan under hela höstterminen. VL har administrerat. RÖRELSETERAPI Hjärtfriskgymnastik, ny aktivitet år Den 8 februari/vårterminen och den 3 september/höstterminen startades Hjärtfriskgymnastik i Medimars träningslokal under ledning av fysioterapeut Tomas Söderberg som gav individuell visning med målet att deltagarna förbättrar kondition, koordination, balans och styrka. Aktiviteten vänder sig till både personer som har kommit in i rehabilitering efter hjärtkrångel och även till dem som vill bygga upp sin redan goda hjärtkärlhälsa. Hjärtrundepromenaderna med start 15 januari/vårterminen och 23 september/höstterminen leddes av Inga-Maj och Sven-Erik Heinonen i norra Mariehamn. Nanna Backas ledde promenaderna i södra delen av stan. Ett nytt inslag var att föreningen inbjöd övriga patientföreningars medlemmar att enligt eget önskemål delta i Hjärtrundan. Särskild annonsering gjordes om detta. Många har promenerat för sin hälsa och det goda kamratskapet som uppstår. Traditionsenligt deltog också deltagarna med sina ifyllda motionskort i vår- och höstmötets särskilda hjärtrundelotterier. Vattengymnastik ordnades för dryga 70-talet medlemmar i Gullåsens terapibassäng/två grupper, i Mariebad/två grupper och i Godby Simhall; totalt 5 timmar/vecka, 5 grupper. Gujan Östman,, Eva Helling, Lillemor Svens och Malin Johnsson har varit vattengymnastikledare. VL administrerar

4 HJÄRTSTARTARE, särskild samarbetsgrupp. Samarbetsgruppen bestående av VL, Stefan Simonsen, Röda Korset och Bertil Nordin, Folkhälsan har sammanträtt i maj samt den 30 maj, 13 och 28 augusti, 11 och 19 september Efter diskussion i gruppen under våren hölls ett möte den 30 maj med Ulla Rindler-Wrede för att sondera möjligheterna att ansöka om särskilt paf-medel för särskilt hjärtstartarprojekt Hjärtstartare på Åland. En projektplan gjordes upp liksom en budget för ett tre år långt projekt och lämnades in. Vardera samarbetsparts förenings styrelse godkände upplägget. VL sammankallar och administrerar. RÖKAVVÄNJNING Antirök för högstadiets elever I samarbete med Folkhälsan på Åland, Ålands Lungskadeförening r.f. och högstadieskolorna arrangerades i september Antirök för högstadieungdomar enligt tidigare upplägg, bl a föreläsningar för föräldrar och elever. Vårt Hjärta startade ursprungligen Antirök med stöd av en donation. Mentaltränare Christoph Treier föreläser i skolorna kring aktuella frågeställningar för både elever, personal och föräldrar. Coaching till rökfrihet ges av skolpersonal. Folkhälsan administrerar. Rökstopp med mentalträning har erbjudits vuxna; introduktion den 30 augusti samt enskild coaching den 13, 14 och 15 september av mentaltränare Christoph Treier samt gemensamma träffar uppföljningar den 3 oktober,, den 31 oktober och den 3 december, under sammanlagt ett år. Rökstoppkurserna från 2011 avslutades också med gruppträff den 4 oktober.. Den 10 januari presenterades enkätundersökningen/slutarbetet i sjuksköterskeutbildning på temat Rökstopp och mentala coachingens betydelse i sammanhanget. Föreningen bidrog med kostnaderna för enkätutskicken. VL administrerar och sammankallar verksamheten som förverkligas med Ålands lungskadeförening som delar på kostnaden. INFORMATIONSVERKSAMHET Den 6 februari släpptes föreningens nya hemsida. VL fick introduktion av StraxOnline att administrera hemsidan och även efter hand ansluta Facebook-sida, allt för att skapa tillgänglighet och synlighet på en ny arena. Möten den 3 januari, 30 januari och 6 mars. Den 14 februari/alla hjärtans dag, krönika skriven av VL på temat livsstilsförändring och stress, publicerat i lokaltidningarna. Den 7 mars var VL inbjuden att informera om föreningen i Trobergshemmet. Den 14 maj informerade VL studerande vid Vårdinstitutet på studiebesök. Den 28 februari presskonferens om Hjärtlaget. Den 29 februari VL intervju i radion. Den 18 april intervju i radion. Den 11 september VL och Tiina Barck i intervju i Ålands Radio om Vårda hjärtat i konsten. Den 27 november pressinformation om planerat Öppet hus i Handicampen. Under året skrev VL elva pressmeddelanden som publicerades i lokalpressen.

5 UNDERGRUPPERNA Hjärtebarnen. Tidigare aktiva och drivande familjer i Hjärtebarnsgruppen har valt att inte engagera sig i nuläget vilket innebär att styrelsen och VL har beredskap för att, när intresse uttalas och önskemål om verksamhet efterfrågas, åter dra igång enligt tidigare eller förändrat upplägg med ex. månadsträffar, sommarlägerdag, familje-simning en gång i månaden, införskolstarten-bussresa, föreläsningar samt stöd för familjerna. Under året har flertalet nyblivna hjärtebarnsfamiljer tagit kontakt med önskan om att få träffa andra familjer med motsvarande erfarenhet och VL har i dessa fall förmedlat kontakt enligt förfrågan. VL administrerar. Strokegruppen Strokedrabbade medlemmar och deras anhöriga har fortsatt med sin självhjälps-, samtalsgrupp. Gruppen träffas var femte vecka och har även lockat med nya deltagare. VL sammankallar och håller i samtalet. Modellen är det vedertagna självhjälpsprincipen där alla talar i den mån man själv önskar och får tala obrutet. Strokegruppens självhjälpsgrupp hade, totalt 9 träffar under året. Mellan 5 och 10 personer deltar. Den 20 augusti deltog Erica Grunér som ansvara för stadens friskvårdande hembesök till pensionärer och berättade om möjligheter att i tid göra förändringar som höjer livskvalitéten. Den 24 september deltog Roger Wahtera, stroke-medlemmarnas representant i styrelsen, och berättade om sin historia samt diskuterade förväntningar på sitt uppdrag. FÖRSÄLJNING, LOTTERIER Hjärt och Lungfondens i Sverige bok Alla Hjärtans Recept har sålts till medlemspris. Även kondoleanser såldes via bankerna och begravningsentreprenörerna. Vid både höst- och vårmöte säljs pins och arrangeras lotterier: möteslotterier och Hjärtrundelotterier. Ett större lotteri arrangerades på hösten och bestod av lotter med en cykel donerad av Andelsbanken som huvudvinst och Alandiabolagen som sponsor för lott-tryckningen. MEDLEMSKAP OCH REPRESENTANTER Stig Ekstrand var föreningens representant i Ålands Handikappråd och Kauko Salin med Sven-Erik Heinonen som personlig ersättare var föreningens representanter i Ålands Handikappförbund. Föreningen var medlem i Ålands Bildningsförbund r.f. MEDLEMSBREV VL skrivit fem medlemsbrev, i februari, april, augustti, oktober och november, varav tre publicerades i medlemstidningen Bulletinen som distribueras till alla medlemmar. Två medlemsbrev sändes personligt.

6 STYRELSEN Styrelsen har under år 2012 bestått av ordförande Lars Porko, första viceordförande Kitty Andersson, andra viceordförande Nanna Backas och ledamöter Rose-Marie Sundqvist, Roger Wahtera, även representant för Strokegruppen, Raimo Toivonen och Bo Gustafsson samt kallade att närvara utan beslutsrätt föreningens representant i Ålands Handikappförbunds styrelse Kauko Salin, föreningens representant i Ålands handikappråd och därtill suppleant i styrelsen Stig Ekstrand och övriga suppleanter var Tor-Erik Eklund, Sven-Erik Heinonen, Catharina Mattsson, Gun Mattsson och E Roine Mattsson. SAMARBETE Föreningen har under året fortsatt att utveckla sitt samarbete med patientföreningar och institutioner; Ålands lungskadeförening/rökstopp och föreläsning/medlemsmöte, Folkhälsan på Åland/Antirök, föreläsningar samt hjärtstartaren,, Diabetesföreningen/föreläsning/medlemsmöte, Ålands Invalider/medlemsresa, alla patientföreningar/hjärtrundan, Nya Apoteket/informationsdag, ÅHS rehab, Gujan Östman, Folkhälsans Saltviksavdelning/vattengymnastik, Tarja Gustafsson, ÅHS:s medicinavdelning och hjärtmottagning/stödpersonverksamheten. VERKSAMHETSLEDARTJÄNSTEN Annette Bergbo har innehaft tjänsten som verksamhetsledare, 75 procent av heltid. Under året har VL deltagit i månatliga arbetsplatsmöten i Handicampen, FPA-inf den 24 januari, utvärdering av Ö hus den 1 februari, föreläsning/diskussion med Mikael Ericson Hitta glädjen i föreningslivet den 13 mars, den 4 maj presentation av slutarbete om Rökstopp i ÅHS, ministrarna Carina Aaltonen och G-M Lindholms info om Tillgänglighetsdag den 5 september, info om ÅHF:s hemsida den 17 september, den 18 september informerade VL studerande på studiebesök, den 34 oktober Tillgänglighetsseminarium och den 25 oktober planeringsmöte för Öppet hus. Den 2 april samt 4 maj deltog VL i marknadsföringsstrategier i sociala medier planering och analys i Öppna Högskolan på Åland och producerade då som slutarbete en egen strategi för föreningen. KANSLI Kansliet har varit öppet främst måndag, tisdag och onsdag mellan kl och VL har då samtidigt funnits på plats från kl kl 08 och fram till dessa dagar, samt även andra dagar och tider enligt överenskommelse och beroende av pågående verksamhet. Föreningens hemsida och fb-sida; kontinuerliga uppdateringar och textproduktion sköts av VL. Medlemsregistrets uppdateringar, nyregistreringar osv, sköts av VL. Medlemsantalet fortsätter att växa. VL fakturerar, kontrollerar betalningar samt förbereder bokföringsarbetet som genomförs av förbundets bokförare Bertil Bergens. Föreningens ordinarie verksamhetsgranskare var Jessica Laaksonen och Ken Lindberg.

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Slutrapport. juni 2012. Hälsa 3 i Nyland 2011-2012

Slutrapport. juni 2012. Hälsa 3 i Nyland 2011-2012 Hälsa 3 i Nyland 2011-2012 juni 2012 Slutrapport Inledning Projektet Hälsa 3 i Nyland 2011-2012 har avslutats. Nitton deltagare har under sex träffar fått vara med om intressanta föreläsningar, konst-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Info för styrelseaktiva NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Välkommen på Landskapsföreningens vårmöte och simombudsträff på Ålands Sjöfartsmuseum lördagen den 6 april 2013. Vi har i år vårmöte och simombudsträff

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets splan 2014 Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets Innehåll 1 Bakgrund... 3 2... 3 3... 3 4 Ekonomi... 3 5 Styrelse... 3 5.1 Styrelsestöd... 4 6 Frivilliga...

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsplan för år 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Rödakorsbladet. Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm

Rödakorsbladet. Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm Rödakorsbladet Informationsblad för och av dem som arbetar inom Röda Korset i Sverige nr 3/09 - Region Stockholm Innehåll Misstänkt bedrägeri... 2 Medlemsnytt... 3 Nytt kring utbildningar... 4-5 Valberedningens

Läs mer

Larm via mobilen kan rädda liv Verksamhetsberättelse för 2011 Fler kvinnor än män drabbas av KOL! KOL-rehab på Södersjukhuset INNEHÅLL

Larm via mobilen kan rädda liv Verksamhetsberättelse för 2011 Fler kvinnor än män drabbas av KOL! KOL-rehab på Södersjukhuset INNEHÅLL Larm via mobilen kan rädda liv sid 2 Verksamhetsberättelse för 2011 sid 4-11 Fler kvinnor än män drabbas av KOL! sid 12 13 KOL-rehab på Södersjukhuset sid 14 15 INNEHÅLL Ledaren sid 2 Larm via mobilen

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29

För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29 För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 Datum: 2012-03-29 :s STYRELSE OCH LEDAMÖTER VERKSAMHETSÅRET 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande Magnus Järnefors Kassör Birgit

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer