Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013"

Transkript

1 FDB:s FDB:s NYHETER 2/2013 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013 JAG VILL BLI FLYGKAPTEN! Ny länsavdelning i Dalarna välkomnar alla intresserade Pappa och son ger skolan råd: skaffa rutiner och framförhållning Hon berättade om sin dyslexi i teve och fick mod att berätta i klassen Språklig medvetenhet hjälper gymnasister 1 klara skolan Andreas bästa vapen för att klara utbildningen: tankekartor

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Foto: Stefan Knorn Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De är rekommendationer, men visar mycket tydligt vilket ansvar huvudman, rektor och lärare har. Det är skolverkets förhoppning att de allmänna råden med kommentarer ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med åtgärdsprogram. De allmänna råden ger en tydlig bild av skolans uppdrag och gör det med hänvisning och stöd i skollag och förordningar. Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Det finns ingen definition av begreppet särskilt stöd, men man visar tydligt hur skolan ska arbeta med åtgärdsprogram och med individuella utvecklingsplaner (IUP). Här råder sunt förnuft med hänvisning till skolans uppdrag. Rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt att undervisning, elevhälsan och studie och yrkesvägledning utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta. Man slår fast att skolans uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende om eleven har diagnos eller inte. Man beskriver när och hur åtgärdsprogram ska upprättas, uppföljning och utvärdering. I vissa fall kan elevens behov också tillgodoses genom att skolan gör anpassningar i det dagliga pedagogiska arbetet och genom justeringar i den individuella utvecklingsplanen. Ansvaret för att genomföra särskilda stödåtgärder ligger på skolan. Jag tror att de allmänna råden med kommentarer kan fungera som en god hjälp även för oss som föräldrar. Beväpna er med FDB:s material och Skolverkets allmänna råd! Fakta om föreningen FDB är rikstäckande och öppen för alla. Föreningen vill främja samarbete mellan hem och skola, sprida information, ta del av forskning och bevaka barns och ungdomars lagstadgade rättigheter. FDB arbetar med rådgivning, studiecirklar, föreläsningar, barn- och ungdomsläger samt ger ut FDB:s NYHETER. Som medlem stöder du föreningens viktiga arbete! Kansli Susanne af Sandeberg Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm Tfn , fax: Följ oss på facebook! Medlemsavgift Huvudmedlem: 200 kr/år Stödmedlem i familj: 25 kr/år Pensionär/student: 100 kr Skola/institution: 500 kr/år (får 5 ex av varje nummer) Betala till bankgiro , plusgiro Ange namn, adress och e-postadress. FDB:s styrelse Ordf: Eva Halldén, Västerbotten Kassör: Malin Bengtsson, Skåne Ledamöter: Åke Strand, Östergötland, Yvonne Ollman, Stockholm, Eva Fredlund, Skåne, Ann Karlsson, Södermanland, Jessica Nyberg Pettersson, Västra Götalands län. Suppleanter: Carina Falk, Västernorrland, Camilla Lund, Västra Götalands län, Agneta Wollert Stalder, Stockholm. FDB:s NYHETER Medlemstidningen ges ut 4 ggr/år Texten får kopieras, men ange källa. Redaktionskommitté: Lotta Person, Susanne af Sandeberg, Eva Halldén Redaktör: Lotta Person Sångarevägen 31, Sollentuna Tfn Ansvarig utgivare: Eva Halldén Tfn Tryckeri: Linderoths tryckeri Omslagsfoto: Johannes Nordemar

3 I detta nr! FDB LAnDet runt 4 Bok- och bloggtips. Klassiker i ny upplaga och bloggadress till fl icka som skriver om sin dyslexi. 5 Stephani vill bli pilot, hennes mamma vill sprida kunskap om dyslexi till fl er föräldrar med svenska som andra språk Här tar eleverna eget ansvar genom att berätta vad de behöver. Och skolan ordnar det. I Kosovo såddes fröet till en karriär inom vården. Nu strukturerar Andreas sina studier med hjälp av tankekartor. Örongodis för lediga dagar. VARFÖR FÅR INTE DYSLEKTIKER LJUDSTÖD VID HÖGSKOLEPROVET? Dyslektiker kan få förlängd provtid vid högskoleprovet. Vi anser att de även ska kunna få ljudstöd. Därför uppvaktar FDB, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen den 31 maj Universitets- och högskolerådet i detta ärende. Anna-Maria Gustafsson och Mats Hellgren planterar nytt inför sommaren, och har startat ny länsavdelning i Dalarna. Dottern Ida övervakar. ny LÄnSAVDeLnInG I DALArnA Mats Hellgren och Anna-Maria Gustafsson har startat länsavdelning i Dalarna. Varför? Som förälder står man ofta nollställd inför ens barns svårigheter. Man kan inte så mycket och vet inte vad man kan göra för att stötta sitt barn. Vi har lärt oss mycket genom vår egen dotter Ida och hennes skolgång. Nu vill vi hjälpa andra, och underlätta för föräldrar att stötta och stärka varandra. Vad vill ni uppnå? Vårt mål är att skapa ett nätverk för föräldrar som har barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi föräldrar behöver träffas och prata och få tips om hur vi bäst samarbetar med skolan. Det är inget skamligt att ha dyslexi och för skolan måste det bli mer naturligt att lära ut på olika sätt, att ha en palett av olika metoder, inte bara skicka hem ett läxpapper rakt upp och ner. Dalarna är stort, så vi börjar arbeta regionalt, i Gagnefs och Vansbro kommun. Alla är varmt välkomna att kontakta oss. Ju fler vi är, desto lättare blir det att fördela arbetet oss emellan. Vill du komma i kontakt med länsavdelningen i Dalarna? Telefon: , e-post: 3

4 NYA LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN Camilla Lund och Jessica Nyberg Pettersson är nya ledamöter i FDB:s riks styrelse. Välkomna! Vad är ni för filurer? Camilla: Har en pojke på nio år som fick sin diagnos för ett år sedan. Vi fick själva i första skedet bekosta den och åkte till Stockholm för att få den gjord. Detta för att skolan ville vänta och se och för att vårdgarantin för dyslexiutredningar inte gäller i Göteborg. Om du lyckas få skolan att bekosta en utredning är väntetiden till logoped ca två år. När diagnosen var ett faktum hotade jag att anmäla skolan för att den inte skyndsamt utrett och den svarade då med att betala för utredningen. Vilka frågor vill du driva i FDB? Utan tvekan skolfrågor. Samt vikten av att bli utredd tidigt. Jag blev medlem för ett år sedan och har sedan dess slukat allt som kommit i min väg vad gäller dyslexi, skola, politik och digitala hjälpmedel. Jessica: Är mamma till en pojke med dyslexi som kämpar med skolan. För mig har FDB varit viktigt eftersom jag genom FDB:s material har fått mycket hjälp och idéer att ta med mig till samtalen med skolan. För mig som förälder har det även varit viktigt att känna att jag inte är ensam, att det finns fler som kämpar med samma saker och vi kan hjälpa varandra. Vilka frågor vill du driva i FDB? Föreningen behöver bli mer känd och nå ut ännu mer med lättillgänglig information och stöd till alla som behöver. Sedan är det viktigt med nätverksbyggande, att knyta samman föräldrar så att vi kan stötta varandra. 4 KLASSIKER I NY UPPLAGA Boken Dyslexi från teori till praktik, av författarna Ingvar Lundberg och Torleiv Höien och har kommit ut i en uppdaterad och omarbetad andra upplaga. Boken redovisar aktuell forskning och visar att undervisning i fonemanalys i många fall förebygger framtida svårigheter. Den pekar också ut faktorer som främjar läsoch skrivinlärning. Boken passar såväl verksamma inom skola om vård som intresserade föräldrar. Läs mer på HANNA BLOGGAR OM SIN DYSLEXI Hej, om du har Dyslexi ska du inte skämmas för det. Och dyslexi är INGEN sjukdom. Jag har Dyslexi och är 13 år snart. Vi märkte på mig när jag gick i 1:an att det var svårare att lära mig saker t.ex att läsa och skriva. I denna blogg kommer jag skriva en typ dagbok där jag skriver vad Dyslexi är och hur det går för mig på dagarna i skolan. Så skriver Hanna, 13 år, på sin blogg. Där skriver hon om livet, och om sin dyslexi. Följ henne på

5 Tolvåriga Stephani Melander är ett av åtta barn som medverkar i teveserien Åsså har jag dyslexi. Hon jobbar stenhårt tillsammans med sin mamma Soraya för att övervinna sina hinder. OM ATT VÅGA BERÄTTA I KLASSENText och foto: Johannes Nordemar Först ville jag inte berätta för klassen, säger Stephani Melander. Hon var rädd att de skulle tro att hon var dum och osmart. Men under inspelningen av programmet bestämde hon sig för att berätta. Sedan kändes det jätteskönt. Nu är det också lättare för henne att våga fråga klasskompisarna om hjälp. Till exempel Hur stavas grotta? Hon har också fått en Ipad med appar som hjälper henne i vardagen. Page, Mental Note, Prizmo och Mindmap är hennes favoriter. Om man har möjlighet tycker jag att man ska skaffa appar. Man ser enklare om man skrivit fel. Pluggar med sin mamma Sedan behövs mycket träning också. Stephani pluggar med mamma flera timmar varje dag. Glosor pluggar hon in genom att skriva lappar och spela memory. Hon har också en stor whiteboardtavla där hon kan skriva upp orden. Det är mycket plugg, men det är det värt. Att lära sig saker och att utbilda sig är väldigt viktigt. Och Stephani har stora planer. Jag vill bli flygkapten. Men när hon inte pluggar för att nå sina drömmar lyssnar hon på musik. Ibland så högt att varken mamma eller pappa står ut. Och idolen som spelas i högtalarna och även pryder väggen är Justin Bieber. Allt med Justin är bra. Han är snygg och sjunger bra, säger Stephani och ler. Mamma började leta efter fakta När Stephani fick sin diagnos började hennes mamma Soraya läsa om dyslexi på webben och ganska snart hittade hon till FDB. Det var inte självklart för henne att kontakta föreningen, men hon gjorde det för Stephanis skull. Jag kände att jag måste göra vad jag kan för att hjälpa. Viktigt nå alla föräldrar Hon reagerade på att det nästan bara var svenskfödda föräldrar som var engagerade. Eftersom hon själv har spanska som modersmål vet hon att det inte är så lätt med ett nytt språk. Därför har hon nu engagerat sig i FDB:s stockholmsstyrelse för att nå ut särskilt till dem med invandrarbakgrund. Hur många barn sitter inte hemma och behöver hjälp utan att få det för att mamma och pappa inte kan språket? 5 Soraya vill jobba för att uppmuntra föräldrar som har annat modersmål än svenska att söka stöd och hjälp för sina barns skull. En väg kan vara genom information om dyslexi på flera språk. LYSSNA UR PLAY Åsså har jag dyslexi är en teveserie i åtta delar som tar upp frågor kring dyslexi, hur man handskas med frågor som är jag dum? och vad är det för fel på mig?. I varje avsnitt får man träffa ett nytt barn som har diagnosen dyslexi. Man får veta både vad barnen tänkte om sig själva innan de visste att de hade dyslexi, hur de hanterar sina svårigheter och vad de har för strategier. Serien sändes våren 2013 i Svt/UR Barnkanalen. Alla program finns nu tillgängliga via UR Play på eller sök via

6 HON LÄR ELEV OM SPRÅKETS Text: Johannes Nordemar Till Gerd Nymans kurs i språklig medvetenhet kommer elever på sovmorgnar och håltimmar. Och hon har fått pris för sin skicklighet. Men Skolverket har bestämt att kursen inte ska ge några poäng. Jag fick brev idag från en mamma som ville tacka mig, säger Gerd Nyman, lärare på Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg. I brevet skriver mamman att hennes son som gick ut gymnasiet för elva år sedan idag är högskoleingenjör, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Ger eleverna verktyg Och exemplet beskriver på ett tydligt sätt vad hennes undervisning går ut på att ge elever verktyg för att hantera sin problematik. Jag ser att jag faktiskt kan hjälpa elever och det är fantastiskt. Gerd är i grunden lärare i svenska och historia, men intresserade sig tidigt för läs- och skrivutveckling. I början av 90-talet läste hon flera kurser i ämnet och var med och bildade föreningen Dyslexipedagoger i gymnasieskolan. Undervisar i språklig medvetenhet De senaste 20 åren har Gerd Nyman undervisat i språklig medvetenhet där eleverna får träna språkets formsida, ordbildning, ordkunskap och grammatik. De får lära sig att tänka språkligt och förstå hur ord uppkommit och är uppbyggda. Dessutom tränar de studieteknik. Det gör att det går lättare för eleverna i alla ämnen. Alla gymnasie-ettor screenas Genom att varje år screena alla ettor upptäcks de som har problem. Förra året var det en fjärdedel av eleverna som erbjöds gruppundervisning eller individuell hjälp inklusive de som har svenska som andraspråk. Får alternativa verktyg Förutom språklig träning kan elever få hjälp med inlästa läromedel, scannerpennor för engelska och datorer med programmen ViTal, Gustavas ordbok och Stava Rex. Fler och fler gymnasieelever har svårigheter, i synnerhet med ordförståelsen. Jag tror att det 6 Fler och fler elever har svårt med ordförståelsen beror på att vi inte läser så mycket sammanhängande text idag. Gerd Nyman menar att djupläsningen får stå tillbaka när allt större del av läsningen görs online. Det blir en annan typ av läsning på dator, det vet jag själv. En del individuell undervisning En del undervisning sker individuellt, en-till-en. Även gruppundervisning är viktig, men där blir det allt svårare gjordes gymnasieskolan om och kursen i språklig medvetenhet blev inte godkänd som en nationell kurs. Men Gerd har strävat på. Istället för att köra kursen på schemalagd tid har hon bedrivit gruppundervisning där eleverna varken får betyg eller poäng. De kommer frivilligt på sovmorgnar och håltimmar. Vi har skrivit till Skolverket och försökt få det till en nationell kurs, men de vill inte lyssna.

7 erna FOrM form elever Skolverket anser att kursens innehåll ska ingå i ämnet svenska. Verket verkar inte ta hänsyn till att svenskämnet redan innehåller så många andra moment. Vad som händer när Gerd går i pension är osäkert. Hon befarar att undervisningen i språklig medvetenhet kommer att dras in om hon slutar, när skolan ska spara pengar. Tyvärr är det eleverna med problem som blir lidande och som riskerar att hoppa av skolan. Har fått pris Tidigare i år fick Gerd Anita Sandells pris som delas ut av Svenska Dyslexiföreningen. Det ges till personer som uträttat något som inneburit en väsentlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Hon uppmärksammades särskilt för sin skicklighet att omsätta kunskap i praktiskt arbete. Gerd Norman hoppas kunna fortsätta med sitt engagemang efter pensioneringen, som stöd till skolor som anlitar hennes tjänster. Å FDB har vaskat fram de viktigaste punkterna för SKOLVerKetS råd UPPDAterADe Skolverket har tagit fram nya Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. med dyslexi. När råden skulle omarbetas utgjorde bland annat FDB remissinstans. De nya råden stärker rätten tillsärskilt stöd i ett längre perspektiv, kanske en effekt av FDB:s remissvar. Skolverket skriver bland annat att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram om en utredning visar att eleven behöver särskilt stöd för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolan ska även utarbeta ett åtgärdsprogram om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som gör att skolan befarar att eleven genom sina svårigheter riskerar att inte nå kunskapskraven längre fram. Diagnos är inget krav Skolverket säger också att en diagnos inte får vara ett villkor för att få särskilt stöd. Skolan ska skapa förutsättningar för fortsatt lärande oberoende av om eleven har en diagnos eller inte. Skolverket tydliggör: Av skollagens bestämmelser följer att det särskilda stödet emellertid inte alltid ska dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven kan i vissa fall ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det kan 7 handla om en elev med dyslexi som utan det särskilda stödet skulle riskera att inte kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Kommunen har huvudansvaret Det är huvudmannens, alltså kommunens, ansvar att rektorer och lärare får förutsättningar att kunna följa råden. Det är i sin tur rektors ansvar att se till att det finns tillräckliga resurser och att vid behov omprioritera befintliga resurser eller begära mer resurser av huvudmannen. Läs råden i sin helhet på Ur Skollagen 3 kap 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

8 HUR SVÅRT KAN DET Rutiner, framförhållning och uppföljning är en ledningsfråga, menar Stefan Knorn. Att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter är inget extraordinärt arbete som utförs i mån av tid. Det utgör en del av skolans vardagsuppdrag. I grund och botten är det oerhört enkelt. Det handlar bara om rutiner och uppföljning när en skola ska ta ansvar för sina elever med läs- och skrivsvårigheter. Det menar Stefan Knorn, pappa till Oliver. Stefan och Oliver Knorn förundras ofta av hur trögstartad och sen skolan är när det gäller att ta ansvar för att även elever med dyslexi får den skolgång de har rätt till. Det verkar som att det år efter år kommer som en överraskning att vissa elever har läs- och skrivsvårigheter och det är också ofta svårt för skolan att gå från tomma ord till handling. Även annat innebär anspänning För en del innebär nytt läsår även ny klass, ny skola, eller ett läsår där prestationerna ska betygssattas för första gången. Allt detta innebär en stor anspänning i sig, menar Stefan Knorn. Då är det extra viktigt att grundförutsättningarna finns på plats. Bordet ska vara färdigdukat när eleven kommer till skolan på hösten. Annars tappar eleven flera veckor av värdefull tid som inte alltid går att arbeta in. Stefans och Olivers råd till skola/ rektor före sommarlovet Utarbeta rutiner, exempelvis en checklista som ni bockar av och följer upp. På checklistan kan det stå: Se över och beställ nödvändig programvara. Säkerställ att alla inblandade lärare behärskar programvaran. Se över och komplettera inlästa läromedel. Byter ni böcker, beställ även ett antal inläsa läromedel samtidigt. Rusta datorerna. Deras råd till föräldrar före sommarlovet Kontakta skolan och lämna över eventuella intyg. Fråga på expeditionen vem som har ansvar och gå på rätt person från början. Be om skriftlig kvittens på att skolan fått intygen. Be skolan redogöra i skrift för vad den ska göra för att anpassa skolgången för ditt barn. Till exempel bärbar dator, längre skrivtid, muntliga prov. Be om skriftlig kvittens på att skolan har beställt böcker i Daisyformat, bärbar dator, aktuell programvara etc. 8

9 VARA? Eleverna kommer hit, berättar vad de behöver, och får det. Det säger Annette Modin vid Lärcentrum på en av Stockholms gymnasieskolor. Råd till föräldrar vid höstterminens start Följ upp utfästelser gjorda av skolan på våren. Be om kvittens på allt. Du kan behöva ligga på som en iller. Be om tid för möte kring åtgärdsprogram/individuell utvecklingsplan. Diskutera med ansvarig lärare vilka anpassningar som passar just ditt barn. Be om terminsplanering. Testa den utrustning barnet har fått så att ni tillsammans ser att den fungerar. Återkoppla hela tiden till rektor. Rudbecksskolan i Sollentuna, där Oliver Knorn går i gymnasiet, tar elever med dyslexi på allvar. Redan på informationsmötet inför gymnasievalet lämnar skolans Lärcentrum ut information om hur man arbetar. Alla nya elever screenas Vid skolstarten på hösten screenas sedan alla nya elever för att skolan ska upptäcka dem med läs- och skrivsvårigheter. Alla elever som behöver stöd och anpassningar erbjuds samtal med speciallärare för att diskutera hur skolan bäst kan stötta var och en. Det kan handla om bärbar dator, förlängd provtid, programvara, kurs i studieteknik. Informerar alla berörda lärare Eleverna berättar också vilka lärare de har i sina olika ämnen och Lärcentrum ser till att lärarna 9 får information om elevernas olika behov av anpassningar. Lärcentrum har ett mycket gott samarbete med skolans tekniker som ser till att eleverna enkelt har tillgång till alla läromedel via en gemensam server som eleverna loggar in på. Utbildar sina kolleger Varje år utbildar Lärcentrum sina kolleger om olika funktionsnedsättningar och hur de kan anpassa både undervisning och examination för att underlätta för denna grupp elever. Skriver klart på Lärcentrum Oliver väljer ofta att skriva prov ihop med sin klass. När den ordinarie provtiden är slut kan jag skriva klart i Lärcentrum, berättar han. Antingen följer läraren med mig dit eller så tar jag med provet och går dit själv.

10 TANKEKARTOR GER HANS Först skissar han med blyerts. Därefter fyller han i med tusch. Får han plats så ritar han figurer till. Olika figurer för olika celler. Tyvärr funkar det inte kirurgi och trauma dock, förklarar Andreas Hjelmtorp, blivande sjuksköterska. De ämnena innehåller för mycket text. Andreas Hjelmtorp har dyslexi. Och Andreas, med ett förflutet inom försvaret, har knappt ett år kvar tills han tar examen som sjuksköterska. Studierna klarar han med hjälp av tankekartor, mind maps. Kartorna gör han i ett stort block med vita papper. På så sätt för han ihop fakta ur föreläsningar och kurslitteratur till en begriplig och hanterlig massa. Klarade knappt gymnasiet Diagnosen dyslexi fick han någon gång i grundskolan. Gymnasiet klarade han med nöd och näppe. Sedan sökte han till försvaret, utbildade sig till gruppsjukvårdare Har du ett mål så jobba på även om det är tufft. Alla har vi hinder av något slag. Banka dig fram och ta hjälp av nära och kära. Ingenting är omöjligt! Andreas Hjelmtorp, 26 år, snart klar sjuksköterska med dyslexi 10 och tjänstgjorde en vända i Kosovo. På plats i verkligheten insåg han hur lite han kunde om sjukvård, trots sin grundutbildning. Fröet till yrkesval var sått. Jag stortrivs! Teorin är absolut vråljobbig men praktiken underbar. Försökte göra som alla andra De första terminerna ignorerade han sina svårigheter. Stretade emot, gjorde som de andra, låg hela tiden på gränsen till sin förmåga. Efter två år släpade han på ett berg av resttentor och blev tvungen att ta ett sabbatsår och beta sig igenom dem. Då tog han också tag

11 STUDIER BRA STRUKTUR i sin studieteknik, som milt uttryckt varit rätt bristfällig fram till dess. Andreas lär sig bäst genom vad han ser. Hans tankekartor, veritabla konstverk som han lägger ner stor möda på, hjälper honom att bena upp all fakta. Han börjar med en huvudrubrik, själva problemställningen. Kring den rubriken radar han sedan upp symptom, vilka kontroller han som sjuksköterska ska göra samt därefter vilka åtgärder han ska vidta. Det blir en karta per föreläsning. Skissar först för att få med allt En karta tar honom en till två dagars intensivt arbete att få till. Först blyertsskisser, därefter tusch. Och som sagt, illustrationer, om det får plats. Alla kartor är samlade i ett stort block i A3-format. Det faktum att många med dyslexi tvingas lägga ner mycket mer tid än sina klasskamrater på studierna tar han med ro. Jag har valt att inte slösa tid på att sura utan lägger min energi på annat, roligt istället. Jag jämför mig inte med andra. Allt får ta den tid det tar. Det händer att media diskuterar patientsäkerhet utifrån vad man befarar är sjuksköterskors bristfälliga kunskaper i matematik och läs- och skrivförmåga, till exempel när det kommer till medicinhantering. Inte heller det upprör Anderas Hjelmtorp. Tentorna i läkemedel kräver alla rätt, och det har han. Sedan kompenserar han genom att alltid vara extra noggrann och varken handledare eller lärare har någon enda gång haft anledning att korrigera honom. Psykiatrin lockar Julen 2013 är Andreas Hjelmtorp färdig sjuksköterska. Praktiken inom psykiatrin har, som han uttrycker det, satt sina klor i honom så han siktar på en framtid inom det området, parallellt med intensivvård. Gärna utomlands. På praktiken blev jag så upprörd över alla patienter i min egen ålder som i brist på rätt vård inte kan leva ett gott liv. Det vill jag ändra på. 11 TIPS DIGITALA TANKEKARTOR Appen Popplet. Du kan brainstorma, göra diagram eller andra uppställningar av information, göra listor, anteckningar, scrapbooking, reseplaner, fotoalbum, collage, portfolios, presentationer m m. Läs mer om appen på www. skolappar.nu/popplet. Kostar 38 kronor att ladda ner. Freemind. Ett gratisprogram. Läs mer på XMind. Ett program för att arbeta med tankekartor. Genom att organisera material i en tankekarta kan du göra det överblickbart och strukturerat. XMind laddar du ner från Ett par boktips Ingemar Svantesson: Tankekartor Tony Buzan: Använd hjärnan ännu bättre.

12 POSttIDnInG FDB:s NYHETER B 2/2013 FDB FDB Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g. Surbrunnsg. SE STOCKHOLM 42, 1 tr.ö.g. SE STHLM tips FÖr LeDIGA DAGAr Ett knippe nyheter för upplevelsehungriga, lite yngre öron Ellen, Sorken och hemligheten Förf: Maria Frensborg En lite knasig och rolig bok och bästisarna Ellen och Sorken som tillsammans har den hemliga Krumelurklubben. De pratar om allt som är viktigt och om hur de aldrig vill bli tråkiga. På just en tråkigt vuxenfest träffar de en annorlunda tant, Nelle. Hon har en hemlighet som hon vill dela med tjejerna. En hemlighet som gör att deras högsta önskan om att alltid få vara barn kan slå in. Finns som e-bok. Daisy talbok med text är under produktion. De spökande prästerna Förf: Widmark och Alvner En mörk höstkväll när monsteragenten Nelly Rapp är ute med sin hund så hamnar de på kyrkogården. Nelly vet att en kyrkogård är den mest hemsökta platsen av alla, och blir livrädd när hon plötsligt springer in i någon. Det visar sig vara hennes lärare på monsterakademin, Lena-Sleva. Lena-Sleva berättar att kyrkan är utsatt för en spökattack. Varje natt flyger det omkring biblar, fladdras, skriks och härjas i kyrkan. Finns som Daisy talbok. Huset där humlorna bor Förf: Stefan Casta Myra bor med sin mamma vid havet, en bit utanför byn. Hennes pappa jobbar på oljeplattform och kommer bara hem då och då. Med sin låtsashund Morgan promenerar Myra längs med stranden och som vanligt ser hon Jungfruhuset ute på Svartholmen. Huset står tomt sedan flera år, Humlekungen kallades han som brukade bo där. Varje kväll vid samma tid tänds lamporna i tio fönster men så en kväll, tänds en elfte lampa! Är Humlekungen tillbaka? Finns som Daisy talbok Slagsmål Förf: Helena Bross På torsdagar går Frank till Siv. Hon hjälper honom med bokstäverna som han tycker hoppar hit och dit. Frank gillar Siv, men en dag händer något jobbigt. När Siv går ut ur rummet så kommer Olle in och tar en semla ur Sivs påse som hon köpt. Olle hotar Frank med stryk om han berättar för någon. Nu tror Siv att det är Frank som tagit semlan och Frank får ont i magen och vill inte gå till skolan. Om att vara modig och säga ifrån. Ingår i serien Klass 1B. Finns som Daisy talbok med text. Låna gärna talbok via Legimus, ett gigantiskt bibliotek för talböcker på nätet. Gå till ditt närmaste bibliotek så hjälper personalen dig med inloggningsuppgifter till Det finns en app för Legimus också, för både Iphone/Ipad och Android. Den är gratis. Tal- och punktskriftsbiblioteket har ersatts av Myndigheten för tillgängliga medier. Legimus är MTM:s mediawebb. Läs mer på En blomma till fantastiska barnbibliotekarier i Sollentuna för boktipsen! Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm 12 Telefon: Fax:

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Nyheter. FDB:s. Dyslexiutredningar s. 4-6. - Sofia Grunér berättar s. 4

Nyheter. FDB:s. Dyslexiutredningar s. 4-6. - Sofia Grunér berättar s. 4 FDB:s Nr 4 2014 Nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Dyslexiutredningar s. 4-6 - Sofia Grunér berättar s. 4 Karin Taube - om högre utbildning s. 8

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Nyheter. FDB:s. Vera Nord. - sjunger om dyslexin. Anna ger hopp s. 8-9 Ta tekniken till hjälp s. 7 Verktygen för självkänslan s. 11.

Nyheter. FDB:s. Vera Nord. - sjunger om dyslexin. Anna ger hopp s. 8-9 Ta tekniken till hjälp s. 7 Verktygen för självkänslan s. 11. FDB:s FDB:s Nyhter Nr 2 2014 Nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska barn Foto: Klara Börjeson Vera Nord - sjunger om dyslexin Anna ger hopp s. 8-9 Ta tekniken

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Studieteknik Hur lär jag mig att lära?

Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Helena Jacobsson helena.jacobsson56@gmail.com Helena Jacobsson 20130411 1 Vad är läsning? Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation Matteuseffekten Dalby

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap Simon klarade skolan mot alla odds Fotografering, ljud- eller bildinspelning under föreläsningen är inte tillåtet. Presentationen är skyddad enligt upphovsrättslagen

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Nyheter. FDB:s. Den flytande skolan. - läger med segling och engelska s. 12. Stöd och anpassningar En läsande klass. Nr 3 2014

Nyheter. FDB:s. Den flytande skolan. - läger med segling och engelska s. 12. Stöd och anpassningar En läsande klass. Nr 3 2014 FDB:s Nr 3 2014 Nyheter Foto: Klara Börjeson Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Den flytande skolan - läger med segling och engelska s. 12 Stöd och anpassningar

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson &Evelinn Fagerberg Rådgivare Pedagogisk

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. september 2016 Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om extra anpassningar samt åtgärdsprogram

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning. bedömning, betyg och nationella prov

Elever med funktionsnedsättning. bedömning, betyg och nationella prov Elever med funktionsnedsättning bedömning, betyg och nationella prov Allmänna råd Allmänna råd Planera Undervisa och bedöma Dokumentera & informera Sätta betyg Följa upp Bedömning Allsidig bedömning Betygssättning

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen

Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen Likvärdighet i skolan Palmius & Rådbrink 2014 1 Dagens webseminarium Likvärdighet och anpassning Anpassningar av kunskapskrav Anpassningar i bedömningen

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Skola för alla. Anpassa bedöma betygsätta

Skola för alla. Anpassa bedöma betygsätta Skola för alla Anpassa bedöma betygsätta Skolgång för alla Bedömning / betyg Anpassningar Åtgärdsprogram En skola för alla Funktionshinder Elevsamtal Identifiera elevens svårigheter Pedagogiskbedömning

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Dyslexi Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Ea Adler, Björn Neuropedagogik : om komplicerat lärande / Björn Adler & Hanna Adler. - 2., [rev.]

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola!

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Kerstin Isaksson Specialpedagog Centralt Skolstöd, Örebro kommun ansvarig för kommungemensamma skolplaceringar 019-21 67 61 kerstin.isaksson@ Syftet

Läs mer

Europeiska Dyslexiveckan 1 7 oktober 2012 Europeiska Dyslexiveckan Vill du få svar på några av dessa frågor?

Europeiska Dyslexiveckan 1 7 oktober 2012 Europeiska Dyslexiveckan Vill du få svar på några av dessa frågor? Europeiska Dyslexiveckan Under vecka 40 uppmärksammar Bibliotek & läranderesurser Europeiska Dyslexiveckan. Vad är dyslexi? Vilket stöd finns? Hur är det att vara student på högskolan om man har dyslexi?

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundskolan 4-6 Sjötofta Innehåll 1 Anvisningar 3 2 Resultat 4 2.1 Kunskaper Utbildningsresultat... 4 2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn och talböcker för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa samma böcker som sina kamrater,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:8. Läs- och skrivsvårigheter /dyslexi i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2011:8. Läs- och skrivsvårigheter /dyslexi i grundskolan Sammanfattning Rapport 2011:8 Läs- och skrivsvårigheter /dyslexi i grundskolan 1 Sammanfattning Kvalitetsgranskningen omfattar 21 grundskolor och deras huvudmän. Skolorna är geografiskt spridda över landet.

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Dragonskolans Teamarbete

Dragonskolans Teamarbete Dragonskolans Teamarbete På Dragonskolan arbetar såväl lärare som elevteam nära eleven. Syftet med detta är att eleven ska känna sig trygg i skolan och samt att skapa bra skapa bra förutsättningar och

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

KLASS 1B ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE VICKE FRANK IDA LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN REKTOR JOHN PETER MELKER ALICE OSCAR SIV MAJA LINUS ELIN

KLASS 1B ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE VICKE FRANK IDA LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN REKTOR JOHN PETER MELKER ALICE OSCAR SIV MAJA LINUS ELIN KLASS 1B FRANK VICKE ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN IDA MELKER ALICE OSCAR PETER REKTOR JOHN MAJA LINUS ELIN SKOLSYSTER ROBERT/IDROTT SIV Läs också : SPÖKET i skolan STARKAST

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

NYHETER. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013

NYHETER. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013 FDB:s FDB:s NYHETER 3/2013 NYHETER Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013 Ordföranden bemöter regeringens förslag om slopat krav på åtgärdsprogram Lyckade

Läs mer

Nationella prov och anpassning. http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909

Nationella prov och anpassning. http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909 Nationella prov och anpassning http://www.skolverket.se/regelverk/nyhetsarkiv/starkt-skydd-motdiskriminering-1.228909 Syften med nationella prov stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi Kommunförbundet Skåne Datum Beteckning 2011-08-15 Dnr 11-6-29 Siv Wilborgsson 0709-719938 Till kommunerna i Skåne Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer