Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013"

Transkript

1 FDB:s FDB:s NYHETER 2/2013 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2013 JAG VILL BLI FLYGKAPTEN! Ny länsavdelning i Dalarna välkomnar alla intresserade Pappa och son ger skolan råd: skaffa rutiner och framförhållning Hon berättade om sin dyslexi i teve och fick mod att berätta i klassen Språklig medvetenhet hjälper gymnasister 1 klara skolan Andreas bästa vapen för att klara utbildningen: tankekartor

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Foto: Stefan Knorn Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De är rekommendationer, men visar mycket tydligt vilket ansvar huvudman, rektor och lärare har. Det är skolverkets förhoppning att de allmänna råden med kommentarer ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med åtgärdsprogram. De allmänna råden ger en tydlig bild av skolans uppdrag och gör det med hänvisning och stöd i skollag och förordningar. Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Det finns ingen definition av begreppet särskilt stöd, men man visar tydligt hur skolan ska arbeta med åtgärdsprogram och med individuella utvecklingsplaner (IUP). Här råder sunt förnuft med hänvisning till skolans uppdrag. Rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt att undervisning, elevhälsan och studie och yrkesvägledning utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta. Man slår fast att skolans uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende om eleven har diagnos eller inte. Man beskriver när och hur åtgärdsprogram ska upprättas, uppföljning och utvärdering. I vissa fall kan elevens behov också tillgodoses genom att skolan gör anpassningar i det dagliga pedagogiska arbetet och genom justeringar i den individuella utvecklingsplanen. Ansvaret för att genomföra särskilda stödåtgärder ligger på skolan. Jag tror att de allmänna råden med kommentarer kan fungera som en god hjälp även för oss som föräldrar. Beväpna er med FDB:s material och Skolverkets allmänna råd! Fakta om föreningen FDB är rikstäckande och öppen för alla. Föreningen vill främja samarbete mellan hem och skola, sprida information, ta del av forskning och bevaka barns och ungdomars lagstadgade rättigheter. FDB arbetar med rådgivning, studiecirklar, föreläsningar, barn- och ungdomsläger samt ger ut FDB:s NYHETER. Som medlem stöder du föreningens viktiga arbete! Kansli Susanne af Sandeberg Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm Tfn , fax: Följ oss på facebook! Medlemsavgift Huvudmedlem: 200 kr/år Stödmedlem i familj: 25 kr/år Pensionär/student: 100 kr Skola/institution: 500 kr/år (får 5 ex av varje nummer) Betala till bankgiro , plusgiro Ange namn, adress och e-postadress. FDB:s styrelse Ordf: Eva Halldén, Västerbotten Kassör: Malin Bengtsson, Skåne Ledamöter: Åke Strand, Östergötland, Yvonne Ollman, Stockholm, Eva Fredlund, Skåne, Ann Karlsson, Södermanland, Jessica Nyberg Pettersson, Västra Götalands län. Suppleanter: Carina Falk, Västernorrland, Camilla Lund, Västra Götalands län, Agneta Wollert Stalder, Stockholm. FDB:s NYHETER Medlemstidningen ges ut 4 ggr/år Texten får kopieras, men ange källa. Redaktionskommitté: Lotta Person, Susanne af Sandeberg, Eva Halldén Redaktör: Lotta Person Sångarevägen 31, Sollentuna Tfn Ansvarig utgivare: Eva Halldén Tfn Tryckeri: Linderoths tryckeri Omslagsfoto: Johannes Nordemar

3 I detta nr! FDB LAnDet runt 4 Bok- och bloggtips. Klassiker i ny upplaga och bloggadress till fl icka som skriver om sin dyslexi. 5 Stephani vill bli pilot, hennes mamma vill sprida kunskap om dyslexi till fl er föräldrar med svenska som andra språk Här tar eleverna eget ansvar genom att berätta vad de behöver. Och skolan ordnar det. I Kosovo såddes fröet till en karriär inom vården. Nu strukturerar Andreas sina studier med hjälp av tankekartor. Örongodis för lediga dagar. VARFÖR FÅR INTE DYSLEKTIKER LJUDSTÖD VID HÖGSKOLEPROVET? Dyslektiker kan få förlängd provtid vid högskoleprovet. Vi anser att de även ska kunna få ljudstöd. Därför uppvaktar FDB, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen den 31 maj Universitets- och högskolerådet i detta ärende. Anna-Maria Gustafsson och Mats Hellgren planterar nytt inför sommaren, och har startat ny länsavdelning i Dalarna. Dottern Ida övervakar. ny LÄnSAVDeLnInG I DALArnA Mats Hellgren och Anna-Maria Gustafsson har startat länsavdelning i Dalarna. Varför? Som förälder står man ofta nollställd inför ens barns svårigheter. Man kan inte så mycket och vet inte vad man kan göra för att stötta sitt barn. Vi har lärt oss mycket genom vår egen dotter Ida och hennes skolgång. Nu vill vi hjälpa andra, och underlätta för föräldrar att stötta och stärka varandra. Vad vill ni uppnå? Vårt mål är att skapa ett nätverk för föräldrar som har barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi föräldrar behöver träffas och prata och få tips om hur vi bäst samarbetar med skolan. Det är inget skamligt att ha dyslexi och för skolan måste det bli mer naturligt att lära ut på olika sätt, att ha en palett av olika metoder, inte bara skicka hem ett läxpapper rakt upp och ner. Dalarna är stort, så vi börjar arbeta regionalt, i Gagnefs och Vansbro kommun. Alla är varmt välkomna att kontakta oss. Ju fler vi är, desto lättare blir det att fördela arbetet oss emellan. Vill du komma i kontakt med länsavdelningen i Dalarna? Telefon: , e-post: 3

4 NYA LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN Camilla Lund och Jessica Nyberg Pettersson är nya ledamöter i FDB:s riks styrelse. Välkomna! Vad är ni för filurer? Camilla: Har en pojke på nio år som fick sin diagnos för ett år sedan. Vi fick själva i första skedet bekosta den och åkte till Stockholm för att få den gjord. Detta för att skolan ville vänta och se och för att vårdgarantin för dyslexiutredningar inte gäller i Göteborg. Om du lyckas få skolan att bekosta en utredning är väntetiden till logoped ca två år. När diagnosen var ett faktum hotade jag att anmäla skolan för att den inte skyndsamt utrett och den svarade då med att betala för utredningen. Vilka frågor vill du driva i FDB? Utan tvekan skolfrågor. Samt vikten av att bli utredd tidigt. Jag blev medlem för ett år sedan och har sedan dess slukat allt som kommit i min väg vad gäller dyslexi, skola, politik och digitala hjälpmedel. Jessica: Är mamma till en pojke med dyslexi som kämpar med skolan. För mig har FDB varit viktigt eftersom jag genom FDB:s material har fått mycket hjälp och idéer att ta med mig till samtalen med skolan. För mig som förälder har det även varit viktigt att känna att jag inte är ensam, att det finns fler som kämpar med samma saker och vi kan hjälpa varandra. Vilka frågor vill du driva i FDB? Föreningen behöver bli mer känd och nå ut ännu mer med lättillgänglig information och stöd till alla som behöver. Sedan är det viktigt med nätverksbyggande, att knyta samman föräldrar så att vi kan stötta varandra. 4 KLASSIKER I NY UPPLAGA Boken Dyslexi från teori till praktik, av författarna Ingvar Lundberg och Torleiv Höien och har kommit ut i en uppdaterad och omarbetad andra upplaga. Boken redovisar aktuell forskning och visar att undervisning i fonemanalys i många fall förebygger framtida svårigheter. Den pekar också ut faktorer som främjar läsoch skrivinlärning. Boken passar såväl verksamma inom skola om vård som intresserade föräldrar. Läs mer på HANNA BLOGGAR OM SIN DYSLEXI Hej, om du har Dyslexi ska du inte skämmas för det. Och dyslexi är INGEN sjukdom. Jag har Dyslexi och är 13 år snart. Vi märkte på mig när jag gick i 1:an att det var svårare att lära mig saker t.ex att läsa och skriva. I denna blogg kommer jag skriva en typ dagbok där jag skriver vad Dyslexi är och hur det går för mig på dagarna i skolan. Så skriver Hanna, 13 år, på sin blogg. Där skriver hon om livet, och om sin dyslexi. Följ henne på

5 Tolvåriga Stephani Melander är ett av åtta barn som medverkar i teveserien Åsså har jag dyslexi. Hon jobbar stenhårt tillsammans med sin mamma Soraya för att övervinna sina hinder. OM ATT VÅGA BERÄTTA I KLASSENText och foto: Johannes Nordemar Först ville jag inte berätta för klassen, säger Stephani Melander. Hon var rädd att de skulle tro att hon var dum och osmart. Men under inspelningen av programmet bestämde hon sig för att berätta. Sedan kändes det jätteskönt. Nu är det också lättare för henne att våga fråga klasskompisarna om hjälp. Till exempel Hur stavas grotta? Hon har också fått en Ipad med appar som hjälper henne i vardagen. Page, Mental Note, Prizmo och Mindmap är hennes favoriter. Om man har möjlighet tycker jag att man ska skaffa appar. Man ser enklare om man skrivit fel. Pluggar med sin mamma Sedan behövs mycket träning också. Stephani pluggar med mamma flera timmar varje dag. Glosor pluggar hon in genom att skriva lappar och spela memory. Hon har också en stor whiteboardtavla där hon kan skriva upp orden. Det är mycket plugg, men det är det värt. Att lära sig saker och att utbilda sig är väldigt viktigt. Och Stephani har stora planer. Jag vill bli flygkapten. Men när hon inte pluggar för att nå sina drömmar lyssnar hon på musik. Ibland så högt att varken mamma eller pappa står ut. Och idolen som spelas i högtalarna och även pryder väggen är Justin Bieber. Allt med Justin är bra. Han är snygg och sjunger bra, säger Stephani och ler. Mamma började leta efter fakta När Stephani fick sin diagnos började hennes mamma Soraya läsa om dyslexi på webben och ganska snart hittade hon till FDB. Det var inte självklart för henne att kontakta föreningen, men hon gjorde det för Stephanis skull. Jag kände att jag måste göra vad jag kan för att hjälpa. Viktigt nå alla föräldrar Hon reagerade på att det nästan bara var svenskfödda föräldrar som var engagerade. Eftersom hon själv har spanska som modersmål vet hon att det inte är så lätt med ett nytt språk. Därför har hon nu engagerat sig i FDB:s stockholmsstyrelse för att nå ut särskilt till dem med invandrarbakgrund. Hur många barn sitter inte hemma och behöver hjälp utan att få det för att mamma och pappa inte kan språket? 5 Soraya vill jobba för att uppmuntra föräldrar som har annat modersmål än svenska att söka stöd och hjälp för sina barns skull. En väg kan vara genom information om dyslexi på flera språk. LYSSNA UR PLAY Åsså har jag dyslexi är en teveserie i åtta delar som tar upp frågor kring dyslexi, hur man handskas med frågor som är jag dum? och vad är det för fel på mig?. I varje avsnitt får man träffa ett nytt barn som har diagnosen dyslexi. Man får veta både vad barnen tänkte om sig själva innan de visste att de hade dyslexi, hur de hanterar sina svårigheter och vad de har för strategier. Serien sändes våren 2013 i Svt/UR Barnkanalen. Alla program finns nu tillgängliga via UR Play på eller sök via

6 HON LÄR ELEV OM SPRÅKETS Text: Johannes Nordemar Till Gerd Nymans kurs i språklig medvetenhet kommer elever på sovmorgnar och håltimmar. Och hon har fått pris för sin skicklighet. Men Skolverket har bestämt att kursen inte ska ge några poäng. Jag fick brev idag från en mamma som ville tacka mig, säger Gerd Nyman, lärare på Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg. I brevet skriver mamman att hennes son som gick ut gymnasiet för elva år sedan idag är högskoleingenjör, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Ger eleverna verktyg Och exemplet beskriver på ett tydligt sätt vad hennes undervisning går ut på att ge elever verktyg för att hantera sin problematik. Jag ser att jag faktiskt kan hjälpa elever och det är fantastiskt. Gerd är i grunden lärare i svenska och historia, men intresserade sig tidigt för läs- och skrivutveckling. I början av 90-talet läste hon flera kurser i ämnet och var med och bildade föreningen Dyslexipedagoger i gymnasieskolan. Undervisar i språklig medvetenhet De senaste 20 åren har Gerd Nyman undervisat i språklig medvetenhet där eleverna får träna språkets formsida, ordbildning, ordkunskap och grammatik. De får lära sig att tänka språkligt och förstå hur ord uppkommit och är uppbyggda. Dessutom tränar de studieteknik. Det gör att det går lättare för eleverna i alla ämnen. Alla gymnasie-ettor screenas Genom att varje år screena alla ettor upptäcks de som har problem. Förra året var det en fjärdedel av eleverna som erbjöds gruppundervisning eller individuell hjälp inklusive de som har svenska som andraspråk. Får alternativa verktyg Förutom språklig träning kan elever få hjälp med inlästa läromedel, scannerpennor för engelska och datorer med programmen ViTal, Gustavas ordbok och Stava Rex. Fler och fler gymnasieelever har svårigheter, i synnerhet med ordförståelsen. Jag tror att det 6 Fler och fler elever har svårt med ordförståelsen beror på att vi inte läser så mycket sammanhängande text idag. Gerd Nyman menar att djupläsningen får stå tillbaka när allt större del av läsningen görs online. Det blir en annan typ av läsning på dator, det vet jag själv. En del individuell undervisning En del undervisning sker individuellt, en-till-en. Även gruppundervisning är viktig, men där blir det allt svårare gjordes gymnasieskolan om och kursen i språklig medvetenhet blev inte godkänd som en nationell kurs. Men Gerd har strävat på. Istället för att köra kursen på schemalagd tid har hon bedrivit gruppundervisning där eleverna varken får betyg eller poäng. De kommer frivilligt på sovmorgnar och håltimmar. Vi har skrivit till Skolverket och försökt få det till en nationell kurs, men de vill inte lyssna.

7 erna FOrM form elever Skolverket anser att kursens innehåll ska ingå i ämnet svenska. Verket verkar inte ta hänsyn till att svenskämnet redan innehåller så många andra moment. Vad som händer när Gerd går i pension är osäkert. Hon befarar att undervisningen i språklig medvetenhet kommer att dras in om hon slutar, när skolan ska spara pengar. Tyvärr är det eleverna med problem som blir lidande och som riskerar att hoppa av skolan. Har fått pris Tidigare i år fick Gerd Anita Sandells pris som delas ut av Svenska Dyslexiföreningen. Det ges till personer som uträttat något som inneburit en väsentlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Hon uppmärksammades särskilt för sin skicklighet att omsätta kunskap i praktiskt arbete. Gerd Norman hoppas kunna fortsätta med sitt engagemang efter pensioneringen, som stöd till skolor som anlitar hennes tjänster. Å FDB har vaskat fram de viktigaste punkterna för SKOLVerKetS råd UPPDAterADe Skolverket har tagit fram nya Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. med dyslexi. När råden skulle omarbetas utgjorde bland annat FDB remissinstans. De nya råden stärker rätten tillsärskilt stöd i ett längre perspektiv, kanske en effekt av FDB:s remissvar. Skolverket skriver bland annat att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram om en utredning visar att eleven behöver särskilt stöd för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolan ska även utarbeta ett åtgärdsprogram om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som gör att skolan befarar att eleven genom sina svårigheter riskerar att inte nå kunskapskraven längre fram. Diagnos är inget krav Skolverket säger också att en diagnos inte får vara ett villkor för att få särskilt stöd. Skolan ska skapa förutsättningar för fortsatt lärande oberoende av om eleven har en diagnos eller inte. Skolverket tydliggör: Av skollagens bestämmelser följer att det särskilda stödet emellertid inte alltid ska dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven kan i vissa fall ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det kan 7 handla om en elev med dyslexi som utan det särskilda stödet skulle riskera att inte kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Kommunen har huvudansvaret Det är huvudmannens, alltså kommunens, ansvar att rektorer och lärare får förutsättningar att kunna följa råden. Det är i sin tur rektors ansvar att se till att det finns tillräckliga resurser och att vid behov omprioritera befintliga resurser eller begära mer resurser av huvudmannen. Läs råden i sin helhet på Ur Skollagen 3 kap 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

8 HUR SVÅRT KAN DET Rutiner, framförhållning och uppföljning är en ledningsfråga, menar Stefan Knorn. Att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter är inget extraordinärt arbete som utförs i mån av tid. Det utgör en del av skolans vardagsuppdrag. I grund och botten är det oerhört enkelt. Det handlar bara om rutiner och uppföljning när en skola ska ta ansvar för sina elever med läs- och skrivsvårigheter. Det menar Stefan Knorn, pappa till Oliver. Stefan och Oliver Knorn förundras ofta av hur trögstartad och sen skolan är när det gäller att ta ansvar för att även elever med dyslexi får den skolgång de har rätt till. Det verkar som att det år efter år kommer som en överraskning att vissa elever har läs- och skrivsvårigheter och det är också ofta svårt för skolan att gå från tomma ord till handling. Även annat innebär anspänning För en del innebär nytt läsår även ny klass, ny skola, eller ett läsår där prestationerna ska betygssattas för första gången. Allt detta innebär en stor anspänning i sig, menar Stefan Knorn. Då är det extra viktigt att grundförutsättningarna finns på plats. Bordet ska vara färdigdukat när eleven kommer till skolan på hösten. Annars tappar eleven flera veckor av värdefull tid som inte alltid går att arbeta in. Stefans och Olivers råd till skola/ rektor före sommarlovet Utarbeta rutiner, exempelvis en checklista som ni bockar av och följer upp. På checklistan kan det stå: Se över och beställ nödvändig programvara. Säkerställ att alla inblandade lärare behärskar programvaran. Se över och komplettera inlästa läromedel. Byter ni böcker, beställ även ett antal inläsa läromedel samtidigt. Rusta datorerna. Deras råd till föräldrar före sommarlovet Kontakta skolan och lämna över eventuella intyg. Fråga på expeditionen vem som har ansvar och gå på rätt person från början. Be om skriftlig kvittens på att skolan fått intygen. Be skolan redogöra i skrift för vad den ska göra för att anpassa skolgången för ditt barn. Till exempel bärbar dator, längre skrivtid, muntliga prov. Be om skriftlig kvittens på att skolan har beställt böcker i Daisyformat, bärbar dator, aktuell programvara etc. 8

9 VARA? Eleverna kommer hit, berättar vad de behöver, och får det. Det säger Annette Modin vid Lärcentrum på en av Stockholms gymnasieskolor. Råd till föräldrar vid höstterminens start Följ upp utfästelser gjorda av skolan på våren. Be om kvittens på allt. Du kan behöva ligga på som en iller. Be om tid för möte kring åtgärdsprogram/individuell utvecklingsplan. Diskutera med ansvarig lärare vilka anpassningar som passar just ditt barn. Be om terminsplanering. Testa den utrustning barnet har fått så att ni tillsammans ser att den fungerar. Återkoppla hela tiden till rektor. Rudbecksskolan i Sollentuna, där Oliver Knorn går i gymnasiet, tar elever med dyslexi på allvar. Redan på informationsmötet inför gymnasievalet lämnar skolans Lärcentrum ut information om hur man arbetar. Alla nya elever screenas Vid skolstarten på hösten screenas sedan alla nya elever för att skolan ska upptäcka dem med läs- och skrivsvårigheter. Alla elever som behöver stöd och anpassningar erbjuds samtal med speciallärare för att diskutera hur skolan bäst kan stötta var och en. Det kan handla om bärbar dator, förlängd provtid, programvara, kurs i studieteknik. Informerar alla berörda lärare Eleverna berättar också vilka lärare de har i sina olika ämnen och Lärcentrum ser till att lärarna 9 får information om elevernas olika behov av anpassningar. Lärcentrum har ett mycket gott samarbete med skolans tekniker som ser till att eleverna enkelt har tillgång till alla läromedel via en gemensam server som eleverna loggar in på. Utbildar sina kolleger Varje år utbildar Lärcentrum sina kolleger om olika funktionsnedsättningar och hur de kan anpassa både undervisning och examination för att underlätta för denna grupp elever. Skriver klart på Lärcentrum Oliver väljer ofta att skriva prov ihop med sin klass. När den ordinarie provtiden är slut kan jag skriva klart i Lärcentrum, berättar han. Antingen följer läraren med mig dit eller så tar jag med provet och går dit själv.

10 TANKEKARTOR GER HANS Först skissar han med blyerts. Därefter fyller han i med tusch. Får han plats så ritar han figurer till. Olika figurer för olika celler. Tyvärr funkar det inte kirurgi och trauma dock, förklarar Andreas Hjelmtorp, blivande sjuksköterska. De ämnena innehåller för mycket text. Andreas Hjelmtorp har dyslexi. Och Andreas, med ett förflutet inom försvaret, har knappt ett år kvar tills han tar examen som sjuksköterska. Studierna klarar han med hjälp av tankekartor, mind maps. Kartorna gör han i ett stort block med vita papper. På så sätt för han ihop fakta ur föreläsningar och kurslitteratur till en begriplig och hanterlig massa. Klarade knappt gymnasiet Diagnosen dyslexi fick han någon gång i grundskolan. Gymnasiet klarade han med nöd och näppe. Sedan sökte han till försvaret, utbildade sig till gruppsjukvårdare Har du ett mål så jobba på även om det är tufft. Alla har vi hinder av något slag. Banka dig fram och ta hjälp av nära och kära. Ingenting är omöjligt! Andreas Hjelmtorp, 26 år, snart klar sjuksköterska med dyslexi 10 och tjänstgjorde en vända i Kosovo. På plats i verkligheten insåg han hur lite han kunde om sjukvård, trots sin grundutbildning. Fröet till yrkesval var sått. Jag stortrivs! Teorin är absolut vråljobbig men praktiken underbar. Försökte göra som alla andra De första terminerna ignorerade han sina svårigheter. Stretade emot, gjorde som de andra, låg hela tiden på gränsen till sin förmåga. Efter två år släpade han på ett berg av resttentor och blev tvungen att ta ett sabbatsår och beta sig igenom dem. Då tog han också tag

11 STUDIER BRA STRUKTUR i sin studieteknik, som milt uttryckt varit rätt bristfällig fram till dess. Andreas lär sig bäst genom vad han ser. Hans tankekartor, veritabla konstverk som han lägger ner stor möda på, hjälper honom att bena upp all fakta. Han börjar med en huvudrubrik, själva problemställningen. Kring den rubriken radar han sedan upp symptom, vilka kontroller han som sjuksköterska ska göra samt därefter vilka åtgärder han ska vidta. Det blir en karta per föreläsning. Skissar först för att få med allt En karta tar honom en till två dagars intensivt arbete att få till. Först blyertsskisser, därefter tusch. Och som sagt, illustrationer, om det får plats. Alla kartor är samlade i ett stort block i A3-format. Det faktum att många med dyslexi tvingas lägga ner mycket mer tid än sina klasskamrater på studierna tar han med ro. Jag har valt att inte slösa tid på att sura utan lägger min energi på annat, roligt istället. Jag jämför mig inte med andra. Allt får ta den tid det tar. Det händer att media diskuterar patientsäkerhet utifrån vad man befarar är sjuksköterskors bristfälliga kunskaper i matematik och läs- och skrivförmåga, till exempel när det kommer till medicinhantering. Inte heller det upprör Anderas Hjelmtorp. Tentorna i läkemedel kräver alla rätt, och det har han. Sedan kompenserar han genom att alltid vara extra noggrann och varken handledare eller lärare har någon enda gång haft anledning att korrigera honom. Psykiatrin lockar Julen 2013 är Andreas Hjelmtorp färdig sjuksköterska. Praktiken inom psykiatrin har, som han uttrycker det, satt sina klor i honom så han siktar på en framtid inom det området, parallellt med intensivvård. Gärna utomlands. På praktiken blev jag så upprörd över alla patienter i min egen ålder som i brist på rätt vård inte kan leva ett gott liv. Det vill jag ändra på. 11 TIPS DIGITALA TANKEKARTOR Appen Popplet. Du kan brainstorma, göra diagram eller andra uppställningar av information, göra listor, anteckningar, scrapbooking, reseplaner, fotoalbum, collage, portfolios, presentationer m m. Läs mer om appen på www. skolappar.nu/popplet. Kostar 38 kronor att ladda ner. Freemind. Ett gratisprogram. Läs mer på XMind. Ett program för att arbeta med tankekartor. Genom att organisera material i en tankekarta kan du göra det överblickbart och strukturerat. XMind laddar du ner från Ett par boktips Ingemar Svantesson: Tankekartor Tony Buzan: Använd hjärnan ännu bättre.

12 POSttIDnInG FDB:s NYHETER B 2/2013 FDB FDB Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g. Surbrunnsg. SE STOCKHOLM 42, 1 tr.ö.g. SE STHLM tips FÖr LeDIGA DAGAr Ett knippe nyheter för upplevelsehungriga, lite yngre öron Ellen, Sorken och hemligheten Förf: Maria Frensborg En lite knasig och rolig bok och bästisarna Ellen och Sorken som tillsammans har den hemliga Krumelurklubben. De pratar om allt som är viktigt och om hur de aldrig vill bli tråkiga. På just en tråkigt vuxenfest träffar de en annorlunda tant, Nelle. Hon har en hemlighet som hon vill dela med tjejerna. En hemlighet som gör att deras högsta önskan om att alltid få vara barn kan slå in. Finns som e-bok. Daisy talbok med text är under produktion. De spökande prästerna Förf: Widmark och Alvner En mörk höstkväll när monsteragenten Nelly Rapp är ute med sin hund så hamnar de på kyrkogården. Nelly vet att en kyrkogård är den mest hemsökta platsen av alla, och blir livrädd när hon plötsligt springer in i någon. Det visar sig vara hennes lärare på monsterakademin, Lena-Sleva. Lena-Sleva berättar att kyrkan är utsatt för en spökattack. Varje natt flyger det omkring biblar, fladdras, skriks och härjas i kyrkan. Finns som Daisy talbok. Huset där humlorna bor Förf: Stefan Casta Myra bor med sin mamma vid havet, en bit utanför byn. Hennes pappa jobbar på oljeplattform och kommer bara hem då och då. Med sin låtsashund Morgan promenerar Myra längs med stranden och som vanligt ser hon Jungfruhuset ute på Svartholmen. Huset står tomt sedan flera år, Humlekungen kallades han som brukade bo där. Varje kväll vid samma tid tänds lamporna i tio fönster men så en kväll, tänds en elfte lampa! Är Humlekungen tillbaka? Finns som Daisy talbok Slagsmål Förf: Helena Bross På torsdagar går Frank till Siv. Hon hjälper honom med bokstäverna som han tycker hoppar hit och dit. Frank gillar Siv, men en dag händer något jobbigt. När Siv går ut ur rummet så kommer Olle in och tar en semla ur Sivs påse som hon köpt. Olle hotar Frank med stryk om han berättar för någon. Nu tror Siv att det är Frank som tagit semlan och Frank får ont i magen och vill inte gå till skolan. Om att vara modig och säga ifrån. Ingår i serien Klass 1B. Finns som Daisy talbok med text. Låna gärna talbok via Legimus, ett gigantiskt bibliotek för talböcker på nätet. Gå till ditt närmaste bibliotek så hjälper personalen dig med inloggningsuppgifter till Det finns en app för Legimus också, för både Iphone/Ipad och Android. Den är gratis. Tal- och punktskriftsbiblioteket har ersatts av Myndigheten för tillgängliga medier. Legimus är MTM:s mediawebb. Läs mer på En blomma till fantastiska barnbibliotekarier i Sollentuna för boktipsen! Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm 12 Telefon: Fax: