LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes"

Transkript

1 LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta och uppdatera dina kunskaper. Vi ordnar dels kostnadsfria seminarier, där vi kommer ut till er på plats och dels kurser i våra lokaler i Flemingsberg. Välkommen att kontakta oss! Boka - vi kommer till er arbetsplats! Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator från CeFAM. Målgrupp: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, distriktsläkare. Innehåll: Diskussion om förbättringsarbete på enheten utifrån data från NDR och verktyget Knappen. Lärandemål: Planera och implementera kvalitetsarbete på enheten. Föreläsare: Kaija Seijboldt, /Nouha Saleh- Stattin, /Alexandre Wajngot, leg. läkare. Kontaktperson: Kaija Seijboldt, e-post: Mat och diabetes vad är det som gäller? Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral måndagar till onsdagar och pratar 60 minuter om mat och diabetes. Målgrupp: Läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor m.fl. Innehåll: Grundläggande kostråd, nya rön och Socialstyrelsens vägledning. Lärandemål: Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna redogöra för vilken mat som kan rekommenderas vid diabetes. Föreläsare: Monica Pehrsson, dietist. Kontaktperson: Monica Pehrsson, e-post: tfn: Att starta grupputbildning vid typ 2-diabetes En högt prioriterad rekommendation i Nationella riktlinjer för diabetesvården är att erbjuda grupputbildning till personer med diabetes. Det finns vetenskapliga bevis för att den som genomgår grupputbildning får ett bättre Hba1c, vilket minskar risken för komplikationer som stroke och hjärtinfarkt. Målgrupp: Sjuksköterskor. Innehåll: Stöd i att starta grupputbildning med hjälp av Nationella programrådets utbildningsverktyg. Kl Lärandemål: Planera och genomföra grupputbildning för vuxna med diabetes. Föreläsare: Marina Stenbäck,. Kontaktperson: Marina Stenbäck, e-post: Fotstatus hur gör man? Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus. Målgrupp: Distriktssköterskor/diabetessjuksköterskor. Innehåll: Varför behöver man undersöka fötterna på personer med diabetes? Vi gör fotstatus på varandra; palperar fotpulsarna, tar ankeltryck., testar känseln med monofilament och stämgaffel samt riskgrupperar. Lärandemål: Beskriva och motivera egenvårdsbehandling för personer med diabetes. Praktiskt kunna utföra en fotstatus och förklara eventuella komplikationer för personer med diabetes. Föreläsare: Ann Lindström, fotterapeut/lärare. Kontaktperson: Ann Lindström, e-post: tfn:

2 Äldre med diabetes I hemsjukvård och särskilda boenden möter vårdpersonalen både personer med typ 1- och typ 2- diabetes. Det nya vårdprogrammet från SKL tar upp rekommendationer och målsättning för vård, behandling och uppföljning av denna patientgrupp. Målgrupp: Personal i hemsjukvård. Datum: 25/9, 23/10, 25/11, 18/12, kl Innehåll: Information och diskussion utifrån det nya vårdprogrammet Äldre med diabetes - för dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård. Lärandemål: Ökad kunskap om målvärden, vård och behandling av äldre med diabetes. Föreläsare: Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska,. Kontaktperson: Marianne Pegelow, e-post: tfn: Våra ordinarie kurser Diabetes i primärvården Kursen är ett måste för dig som arbetar med personer med diabetes på vårdcentralen. Syftet är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten. Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar, patientfallsdiskussioner, hemuppgifter. förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer identifiera egenvårdsbehov och planera åtgärder visa hur man initierar kvalitetsarbete inomdiabetesvården på arbetsplatsen identifiera omvårdnadsbehov för äldre personer med diabetes. Kursdatum: 18-21/ /10. Behandlingsstrategi för personer med typ 2- diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol framtaget av Nationella Programrådet-Diabetes När diabetesvården bedrivs strukturerat är det lättare för riskpatienter att ta kontroll över sitt blodsocker. NPR-D har tagit fram en behandlingsstrategi med förslag på ett arbetssätt. Strategin ska underlätta planering av teamarbete kring riskpatienter samt fungera som ett diskussionsunderlag. Kostnad: kr, exklusive moms. Kursmaterial ingår. via Mer information Marianne Pegelow, e-post: Målgrupp: Allmänläkare och sjuksköterskor. Innehåll: Föreläsning och diskussion. Lärandemål: Att kunna identifiera och arbeta strukturerat med patienter med HbA1c > 70 mmol/mol. Föreläsare: Alexandre Wajngot, överläkare. Kontaktperson: Alexandre Wajngot, e-post: tfn

3 Diabetes i primärvården 7,5 högskolepoäng Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten. Målgrupp: Distriktssköterska, Sjuksköterska Utbildningsform: Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp. Hemuppgifter. Kursinnehåll: etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik. diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande etnicitet äldre och diabetes organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation psykosociala aspekter kommunikation och samtalsteknik. Insulinbehandling vid typ 2 diabetes För att kunna starta insulinbehandling ska du ha gått denna industrioberoende kurs. Kursen är godkänd av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och Svensk förening för diabetologi (SFD). Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor. Utbildningsform: Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner, praktiska övningar och patientfall. identifiera personer som behöver insulin föreslå och starta insulinbehandling samt motivera vald behandling tillämpa forskningsresultat och nationella riktlinjer gällande insulinbehandling. Kursdatum : 22/10 Plats: Liljeholmens akademiska vårdcentral Kostnad: kr, exklusive moms. Mer information: Marina Stenbäck, e-post: Kursdatum: 13-16/ / /12 Kostnad: kr för landstingsanställda, kr Anmälan: Senast 1/8 på Mer information: Nouha Saleh Stattin, e-post: Tfn:

4 Specialdesignad kurs för ST-läkare diabetes i primärvården Kursen är en komprimerad tredagarskurs för STläkare och innehåller allt du behöver veta om diabetes. Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner och patientfall. identifiera patienter som behöver insulin föreslå och starta insulinbehandling samt motivera vald behandling tillämpa forskningsresultat och nationella riktlinjer gällande insulinbehandling ha kännedom om diabeteshjälpmedel utifrån nationella riktlinjer. Kursdatum: 14/11. förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier och komplikationer tillämpa aktuella behandlingsprinciper beskriva och resonera kring levnadsstilens betydelse vid diabetes identifiera egenvårdsbehov och planera åtgärder visa hur man initierar kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen. Kursdatum : 8-10/9. Kostnad: kr, exklusive moms. Fika ingår. Mer information: Alexandre Wajngot, e-post: Specialdesignad kurs för ST-läkare insulinbehandling vid typ 2 diabetes Var det några år sedan du gick kursen Diabetes i primärvården? Då är det hög tid att fylla på med nya kunskaper. Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner och patientfall. Kostnad: kr, exklusive moms. Kurslitteratur och fika ingår. Mer information:alexandre Wajngot, e-post: Mat vid diabetes vad är det som gäller? Livsstilsförändring med mat och fysisk aktivitet är basen i behandling av typ 2 diabetes. Men vilken mat är det som kan rekommenderas vid diabetes? Kursen handlar om grundläggande kostråd, nya rön och Socialstyrelsens vägledning. Målgrupp: Vårdpersonal i primärvården som träffar personer med diabetes. Utbildningsform: Föreläsningar och diskussioner. Lärandemål: Efter kursen ska deltagarna kunna redogöra för vilken mat som kan rekommenderas vid diabetes. Kursdatum: 9/10. Kostnad: Kostnadsfritt. Mer information: Monica Pehrsson, leg dietist, e-post:

5 Starta diabetesmottagning För att starta en diabetesmottagning i primärvården krävs kunskap om såväl aktuella riktlinjer som hur det praktiska arbetet kan läggas upp. CeFAM fortbildning erbjuder en kurs för att underlätta att komma igång med en kvalitetssäkrad diabetesmottagning. Målgrupp: Distriktssköterskor och sjuksköterskor med diabetesansvar. Utbildningsform: Föreläsningar och diskussioner. känna till vilka dokument som styr diabetesvården ha kunskap om hur arbetet kan läggas upp känna till hur ett lokalt vårdprogram för diabetes kan skrivas utifrån föreslagna exempel förstå vikten av att skapa väntelistor för kallelse till t. ex. årsbesök och ögonbottenfotografering ha kunskap om de diabetes hjälpmedel som behöver finnas på mottagningen för demonstration och distribution till patienterna kunna utvärdera och diskutera vårdcentralernas statistik utifrån NDR samt känna till de vanligaste problemen. Kursdatum: 17/11. Kostnad: kr, exklusive moms. Diabeteskurs för fotterapeuter steg 2 Nervskada med fotproblem är en vanlig följd av långvarig diabetes, vilket ökar risken för skador och sår. På denna kurs fördjupar vi oss i diabetes och behandling, cirkulationen, diabetiska fotsår, hudsjukdomar, ortopedtekniska hjälpmedel, smärta och avslutar med diskussion kring kvalitetssäkring av fotsjukvården. Målgrupp: Fotterapeuter som gått steg 1-utbildningen eller motsvarande. Utbildningsform: Föreläsningar. sammanfatta diabetessjukdomen upptäcka och förklara fotkomplikationer argumentera för ortopedtekniska hjälpmedel identifiera fotterapeutens roll i vårdkedjan. Kursdatum: 29/9-2/10. Kostnad: kr, exklusive moms. Mer information: Ann Lindström, e-post: tfn: Anmälan: Anmäl dig en månad före kursstart Mer information:marianne Pegelow, e-post:

6 Det är vi som är LUC-D LUC- D står för Ledande Utbildningsområde på CeFAM - ämnesområde diabetes. Vi är ett team som erbjuder fortbildning och stöd till dig som arbetar i primärvården. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård av patienter med diabetes. Vi erbjuder utbildningar, nätverk och support - exempelvis att komma igång med kvalitetssäkringsarbete och i grupp och att presentera och diskutera arbetsplatsens resultat i Nationella diabetesregistret. Teamet består av: Nouha Saleh-Stattin, disputerad sjuksköterska, e-post: Marina Stenbäck, distriktssköterska, e-post: Marianne Pegelow, distriktssköterska, e-post: Ann Lindström, fotterapeut, e-post: Monica Pehrsson leg dietist, e-post: Alexandre Wajngot, överläkare, e-post: Kaija Seijboldt, distriktssköterska, e-post: Centrum för allmänmedicin (CeFAM) är det största utvecklings-, utbildnings- och forskningscentrumet inom allmänmedicin i Sverige, och bland det största i Europa. Vår främsta uppgift är att utveckla och förmedla kunskap för att förbättra människors hälsa samt omvandla goda idéer till praktisk nytta i primärvården. Vi vänder oss i första hand till personal och studenter i primärvården. Verksamheten är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. På kan du läsa mer om vår verksamhet, nyheter och erbjudanden. Centrum för allmänmedicin Bilder: Istock

Bättre läkemedelskoll

Bättre läkemedelskoll Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Dec 2012 Bättre läkemedelskoll Nytt koncept prövas på ett 70-tal vårdcentraler SMA bra instrument för att fånga upp risker

Läs mer

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN JUNI 2010 Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola VESTA gav

Läs mer

Pionjärer inom diabetesutbildning TEMA DIABETES. Stavgång är en bra diabetesmedicin. Ta småsår på fötterna på allvar

Pionjärer inom diabetesutbildning TEMA DIABETES. Stavgång är en bra diabetesmedicin. Ta småsår på fötterna på allvar NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2009 TEMA DIABETES Pionjärer inom diabetesutbildning Stavgång är en bra diabetesmedicin Ta småsår på fötterna på allvar

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Aug 2012 Idéspruta Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Distriktsläkaren med lungkoll Studiecirklar ska minska

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin april 2011 Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nu vässas distriktsläkarnas

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2007 SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept SID 7 Stort sug efter fortbildning SID 11 En bild säger mer

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2014 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg

Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg Författare: Siw Lambertsson, fotterapeut Vårdcentralen Södra Ryd, Skövde Ingeborg Lexén, fotterapeut Vårdcentralen Mösseberg, Falköping Projektredovisning

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Nationella riktlinjer utvärdering 2015 Diabetesvård Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar 1 Rapport En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Sammanfattning De stora folksjukdomarna tar stor plats i hälso- och sjukvården. Patientgrupper med dessa kroniska sjukdomar behöver

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD SVENSK FÖRENING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I DIABETESVÅRD SFSD & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD KOMPETENSBESKRIVNING

Läs mer

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm 2009-09-03 Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Svenska Diabetesförbundet har inbjudits till att lämna synpunkter på den preliminära versionen av Nationella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014 DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 4 2014 Diabetesläger 2014 Rapport från EADN i Wien Swediabkids IQ rapporterar Rapport från Almedalen 2014

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer