Sverige. Hållbarhetsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige. Hållbarhetsredovisning 2011"

Transkript

1 Sverige Hållbarhetsredovisning 2011

2 Innehållsförteckning 4 Den gröna tråden 5 Resurshushållning - Ren vinst 6 Cleano Group 7-8 Verksamheten 9 Öppenhet och transparens 10 Kunden vill ha helhet och service 11 En hållbar affär 12 Miljöarbetet hos kund Miljömärkta produkter Socialt ansvar 19 Framtid

3 Verksamhetspolicy Cleano Group Cleano Group står för nyskapande genom; kunskap, teknik och produkter som våra kunder behöver för rengöring, hygien och minskad miljöbelastning - vi är den kompletta hygien- och miljöpartnern! Diskteknik erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder. Cleano Production utvecklar och producerar tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Ett samarbete med Cleano Production ger kunden trygghet med rätt produkt till rätt kvalitet som resulterar i prisvärda produkter som leder till lönsamhet för oss och våra kunder. Våra verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt och minskar belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle. Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga vi håller vad vi lovar.

4 4. Den gröna tråden Att hushålla med jordens resurser har alltid varit självklart inom Cleano-koncernen. Inte bara viktigt, utan självklart. Långt innan ord som miljöpåverkan, hållbarhet och klimatkompensation kom i ropet, arbetade vi med att hitta sätt att spara på vatten, bensin, olja och arbetstimmar. Det är allmänt känt att bolagets ägare, som vuxit upp i den småländska myllan, är noga med att inget går till spillo. Under 90-talet fick han bönderna i Vallentuna att odla raps, för att våra fordon skulle kunna köra med så liten miljöpåverkan som möjligt. Som en trevlig bieffekt kändes det direkt på doften när vi var i stan. Rent med rent samvete Vi är sedan länge miljö- och kvalitetscertifierade, och det kändes helt naturligt att också socialt ansvarstagande skulle ingå i vårt ledningssystem. Under 2010 påbörjade vi arbetet med den nya standarden för socialt ansvarstagande ISO Den täcker områden som miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, etiska affärsmetoder och lokalt engagemang. Det går inte att certifiera sig mot ISO standarden men den är troligen bland de viktigaste att arbeta med. Vi har diskuterat etiska frågor och skrivit policies. Vi har frågat våra leverantörer om deras arbete. Att ta ett socialt ansvar för människor och miljö är både viktigt och svårt, men de svåra frågorna hindrar oss inte från att gå vidare. Cleano-företagens miljöpåverkan kommer främst från våra fordons koldioxidutsläpp. Idag har vi fordon som drivs av gas, el och etanol. En hindrande faktor har varit den dåliga utbyggnaden av gasstationer, främst i Stockholm. Där kan vi märka en stor skillnad mellan olika regioners anpassning till miljömål. Till våra fastigheter köper vi enbart vindkraft och använder jordvärme. För att kunna ta ansvar för kundens behov krävs mer än att sälja produkter. Därför har vi alltid strävat efter att leverera funktionslösningar baserade på kunskap och service. Vi lär personalen i diskrummet hur man diskar rätt, vilket också sänker förbrukningen av vatten och el. Vi utbildar personal i bättre städmetoder som minskar slitage på ömtåliga ytor och spar värdefulla arbetstimmar för kunden. Vår drivkraft är att visa kunden att effektiva metoder och rätt produkter spar pengar. Hygien inte bara en hygienfaktor Våra kunder är främst restauranger och hotell. Liksom dem, är vi beroende av att gäster vill äta i restaurangen eller sova på hotellet. Vi vill att våra kunders gäster är så nöjda när de lämnar restaurangen eller hotellet att de gärna kommer tillbaka. Därför hjälper vi kunderna att hålla toppstandard både i diskrummet, kylen, soprummet, toaletten, spaavdelningen, restaurangköket och receptionen. Det vet vi är, inte bara en hygienfaktor för restaurang- och hotellgäster, utan ofta helt avgörande. Det finns ingen yta som vi inte kan rengöra. Dessutom hjälper vi till att få ner antalet arbetstimmar, vilket också spar resurser. Vi analyserar allt som påverkar diskrums- och städekonomin för att hitta områden som går att förbättra och därigenom sänka kostnaderna. Miljösmart produktion Vår fabrik, där våra kemprodukter utvecklas och tillverkas, ligger i Älgarås i Västergötland. Fabriken värms upp av bergvärme och för driften används vindel. Våra egenproducerade kemprodukter är, där det finns kriterier, miljömärkta. För våra Private Label-kunder arbetar vi mycket nära Svanen, Bra Miljöval och Astma & Allergiförbundet. Vi försöker alltid att aktivt styra våra kunder till miljömärkta formuleringar. Produktionen har en hög automatiseringsgrad, vilket ger låg energiförbrukning. Vi använder varmvatten för rengöring mellan olika produktionsbatcher vilket minimerar vår vattenförbrukning. Det processvatten som kommer till avloppet renas i vår egen reningsanläggning innan det släpps ut på det kommunala nätet. För att stimulera och minska belastningen jobbar personalen ofta med arbetsrotation och vi är aktiva med olika typer av friskvård. Det har gjort även personalen mer hållbar. En hållbar morgondag Vi vet att vi är på rätt spår. Att tänka framåt för nästa generation kan inte vara fel. Kvalitets- och miljöarbete är viktigt, roligt och ger affärsvinster, både för oss och för våra kunder. Det tror vi är en hållbar affär! Towe Grew VD Diskteknik AB och Cleano Production AB

5 Resurshushållning - ren vinst 5. Diskteknik startades 1972 av Lars Barkström, med grundtanken att sälja disk- och rengöringsmedel med hög kvalitet och ett något lägre pris än konkurrenterna. Han började tillverka diskmedlet i sin egen källare och körde runt till kunderna i en begagnad Hanomag-buss. Att distribuera direkt från en egen Diskteknikbuss var på denna tid snarast ett överlevnadsvillkor än en affärsidé: Lars hade tidigt förstått vikten av bra kundkontakt och betydelsen av att sälja och leverera varorna samtidigt. Lars Barkströms starka övertygelse att resurshushållning är rätta vägen för både människa, miljö och ekonomi var också en stark drivkraft framåt. Han beslöt sig för att ta fram Sveriges första miljöanpassade diskmedel och snart följde fler produkter som kombinerade ett effektivt resultat med minimal miljöpåverkan. Så snart Svanenkriterierna fanns att jobba mot, såg han också till att sortimentet blev miljömärkt. Lars hittade ständigt nya resursbesparingar, bland annat genom att planera sina kundbesök, utföra förebyggande service på diskmaskiner, återanvända emballage, och utbilda kunderna att diska så effektivt och miljösmart som möjligt. Han gjorde dessutom mer omfattande och bättre service på diskmaskiner och doseringsutrustningar än vad konkurrenterna klarade av. Detta helhetstänk i arbetssättet har lagt grunden till Disktekniks nuvarande affärsidé, och företagets allomfattande miljöarbete och samhällsansvar hade Diskteknik vuxit. Lars köpte en före detta svinstia i Vallentuna och byggde om fastigheten till kontor och fabrik. Antalet distributionsbussar hade nu blivit 5 och antalet anställda var expanderade Diskteknik till Göteborg och Malmö. Antalet distributionsbussar var nu 8 och antalet anställda etablerades Diskteknik i Norge och Finland förvärvades produktionsanläggningen i Älgarås, då med namnet Jasico AB. All utveckling och produktion flyttades från Vallentuna till Älgarås. Under de kommande åren lyfts Livsmedelssäkerhet in som en nytt, viktigt affärsområde i Diskteknik, och koncernen Barkenföretagen bildas. Barkenföretagen byter senare namn till Barken Group, för att 2008 förnya sin logotype och byta namn till Cleano Group. Strax därefter byter Jasico namn till Cleano Production. Idag är den gamla svinstian i Vallentuna ett modernt huvudkontor i en koncern som sysselsätter ca 170 personer. Disktekniks rikstäckande sälj- och serviceorganisation gör närmare 400 kundbesök varje dag och hjälper många tusen hotell och restauranger med allt de behöver för god hygien och säker mathantering. Och idag vet de flesta i branschen det Lars Barkström visste redan för 40 år sedan resurshushållning och hållbarhetsarbete är ren vinst.

6 6. Cleano Group Cleano Group är ett helägt familjeföretag som bildades 1972 i Sverige. I Cleano Group ingår fem bolag: Diskteknik AB, Diskteknik Oy, Lubeco A/S, Cleano Production AB och Cleano AB. Huvudkontor och lager ligger i Vallentuna, norr om Stockholm. Cleano Group är indelat i tre affärsområden, Private Label, HoReCa och Livsmedelssäkerhet. Omsättning: 245 Mkr Ägare: Lars Barkström Antal anställda: Diskteknik AB: 120 st Cleano Production AB: 18 st Lubeco A/S: 40 st Diskteknik Finland OY: 4 st Cleano Group totalt: 182 st Medelålder: 41 år Observera: följande hållbarhetsredovisning omfattar endast Cleano Group Sverige. Cleano Group Sverige I Cleano Group Sverige ingår bolagen Diskteknik AB och Cleano Production AB. Huvudkontor och centrallager för Diskteknik ligger i Vallentuna. Produktionsanläggning och kontor för Cleano Production ligger i Älgarås, i Västra Götaland. Diskteknik AB Diskteknik AB omfattar stabsfunktioner samt affärsområdena HoReCa och Livsmedelssäkerhet. Affärsområde Ho- ReCa är indelat i 5 regioner i Sverige; Nord, Mellan Nord, Mellan Syd, Syd och Teknik. Den rikstäckande sälj- och serviceorganisationen består av drygt 80 säljare och tekniker. Affärsområde Livsmedelssäkerhet har hygienkonsulter placerade över landet så att de täcker upp hela Sverige. Omsättning: 207 Mkr Ägare: Lars Barkström VD: Towe Grew Antal anställda: 120 st Medelålder: 41 år Andel kvinnor: 20 % Andel män: 80 % Nationaliteter: Sverige, Finland, Egypten, Serbien, Grekland, Ryssland, Tyskland, Italien, England, Syrien Antal kunder: st Antal miljöfordon: 41 st (38 %) Andel sålda miljömärkta produkter: 95% Antal miljömärkta kemprodukter: 40 st, varav 32 egentillverkade. Cleano Production AB Cleano Production omfattar affärsområde Private Label och är ett försäljnings- och produktionsföretag av kemtekniska produkter inom disk, tvätt och rengöring. Omsättning: 74 Mkr Ägare: Lars Barkström VD: Towe Grew Antal anställda: 18 st Medelålder: 42 år Andel kvinnor: 33% Andel män: 67% Nationaliteter: Sverige Antal kunder: 54 Antal miljöfordon: 3 (75 %) Andel sålda miljömärkta produkter: 46 % Antal miljömärkta kemprodukter: 112 st. ORGANISATION Cleano Group VD Towe Grew Kvalitet & Hållbarhet Susanna Lagnerö Ekonomi/Logistik Magnus Christensen IT Erik Ericsson HR Martina Edvardsson Marknad Martin Östmark AO HoReCa Sverige Patrik Setzman AO Livsmedelssäkerhet Thomas Nybladh AO Private Label Tobias Hillqvist

7 Verksamheten 7. Diskteknik AB Genom nära samarbete med kund ska vi utveckla kunskapen, tekniken och produkterna som våra kunder behöver inom disk, tvätt och städ för att skapa bra hygien, säker mat och bättre totalekonomi. Vi är den kompletta hygien- och miljöpartnern. Diskteknik är unika i branschen med att kunna erbjuda ett komplett hygienteam med kompetens att hjälpa hotell och restauranger med allt inom disk, tvätt och städ till en bra fungerande egenkontroll. I Sverige är Diskteknik rikstäckande med 120 anställda, varav de flesta arbetar med att serva ca kunder. Företaget omsätter 207 Mkr, och 95 % av kemförsäljningen består av miljömärkta produkter. Större delen av det kemtekniska sortimentet är Disktekniks egna produkter som tillverkas av systerbolaget Cleano Production i Älgarås. Disktekniks breda produktsortiment omfattar allt som behövs för disk, tvätt, städ och en bra fungerande egenkontroll, från disk- och torkmedel till hygienprodukter, förbrukningsvaror och teknisk utrustning. Marknad Diskteknik, Restaurang 79,4 miljarder kr enheter 2010 Diskteknik: kunder Marknad Diskteknik, Hotell 28 miljarder kronor* enheter* 36,6 miljoner disponibla hotellrum* 18,3 miljoner belagda hotellrum* Diskteknik: 608 hotell och konferensanläggningar Källa: Statistiska Centralbyrån/Nutek. * Gäller Siffror för 2011 inte tillgängliga. 11,7 % 5,6 % 13,6 % Försäljningsandelar för restaurangbranschen 2011 Hotell 7,8 % Caféer 5,2 % Snabbmat Lunch / kväll 43,0 % 13,1 % Trafik Nöjes Personal Källa: SCB Restaurangindex, december 2011

8 8. Verksamheten Cleano Production AB Genom nära samarbete med kund ska vi utveckla och producera rätt tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Vi har rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet. Vi är den professionella hygien- och miljöpartnern. Cleano Production erbjuder en av Sveriges modernaste anläggningar för utveckling och produktion av hygienoch rengöringsprodukter, där kunden äger och marknadsför sina egna varumärken - Private Label. Marknaden är professionella användare, offentlig sektor och konsumenter i Norden och norra Europa. Cleano Production är lokaliserade i Älgarås, Töreboda kom- mun i Västra Götaland. Bolaget omsätter ca 74 Mkr och har ca 18 anställda. Eftersom Cleano Production arbetar med stark fokus på miljöanpassning och hållbarhet i tillverkningen, strävar vi efter att alla produkter uppfyller kraven för miljömärkning. Marknad produkter för disk, tvätt och rengöring Marknadsvärde >4 miljarder kronor 2,1miljarder = dagligvaruhandeln 1,9 miljarder = övriga kanaler Egna varumärken CleanoCare Green Care Miljösmarta produkter

9 Öppenhet och transparens 9. För att kunna skapa rätt riktad information till alla som kommer i kontakt med oss har vi tydliggjort våra intressenter och utifrån det tagit fram en kommunikationsplan. Som en del i detta har vi inför framtagningen av hållbarhetsredovisningen frågat både våra miljökunder och våra anställda vilka hållbarhetsfrågor de ser som viktigast för deras/vår verksamhet, samt hur de prioriterar frågorna utifrån deras egna värderingar. I alla kontakter med våra intressenter är vi noga med att ha en öppen och ärlig dialog. Genom intressenta-nalysen kan vi lättare förstå varje grupps behov och intresse, och bestämma hur de bäst bör bemötas. De huvudsakliga intressentgrupperna i företaget och dess närmaste omgivning är: Kunder Anställda Leverantörer Organisationer Myndigheter Investerare Samhälle Länsstyrelsen Livsmedelsverket Kemikalieinspektionen Naturskyddsföreningen Unionen/IF Metall Certifieringsorgan Kommun Närboende Marknad Kunder Kundernas kunder Leverantörer Konkurrenter Branschorganisationer (SHR, KTF, IIH) Svanen Fackpress Nyhetsmedia Social media Anställda Personal Personalens anhöriga Samhälle Marknad Investerare Ägare Bank Leverantörer (Distributörer, konsult, råvaror) Cleano Medarbetare Investerare

10 10. Kunden vill ha helhet och service vårt löpande förbättringsarbete genomför vi vart tredje I år en omfattande NKI-undersökning, riktad till Disktekniks kunder. Undersökningen görs med telefonintervjuer, utförda av ett externt researchföretag i samarbete med intern personal. För Cleano Productions kunder görs detta vartannat år. För Diskteknik börjar vi med att göra ett utskick till kunderna för att informera om att de kan komma att bli kontaktade. Vid senaste undersökningen, 2010, skickades information ut till kunder som köper för mer än kronor samt alla nya kunder 2009 och 2010, sammanlagt ca företag. Drygt 200 intervjuer genomfördes 20 per team i vår rikstäckande organisation. Därmed kan vi också analysera resultatet per team. När undersökningen är slutförd, skickas ett brev med feedback till intervjuade kunder. Motsvararande feedback skickas även ut till hela vår organisation, och information läggs ut på hemsida och intranät. Alla säljteam får specifik återkoppling, och eventuella förbättringspunkter tilldelas respektive regionchef och teamleader för åtgärd. För Cleano Production skickas en enkät ut via e-post. Vid senaste enkäten 2010 fick Cleano Producion ett totalt snitt på 3,23 av 4,0. Sammanfattning av NKI-undersökning 2010 (Angivna betyg satta i skala 1-10) Totalbetyg 4,4 (de flesta företag ligger mellan 3,7-3,9). Bästa betygen får Kundtjänst (9,17), förrådsservice och servicerapporten. Kund hos Diskteknik, antal år: 6 år i snitt Främsta skälet till att välja Diskteknik: Helhetslösningen samt servicen. Om Disktekniks miljöarbete Kännedomen har ökat från 36% till 62%. Betyget har ökat från 7,62 till 8,64! Vad var kunderna mest nöjda med? Helheten - Bekvämt att nån sköter allt Service - Snabb personlig service värt ett högre pris Säljaren - Han är grym, Hon är super, Fenomenal, serviceminded ut i fingerspetsarna Låg kännedom om diskkostnaden 90% av kunderna känner inte till vad som påverkar kostnaderna i diskrummet.

11 En hållbar affär 11. Inom Cleano-koncernen har vi en helhetssyn - Den Gröna tråden - som löper genom verksamhetens alla delar. Den innebär att vi alltid och överallt strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vi vet att vår framtid inte bara handlar om att utveckla vår egen verksamhet. Vi ska använda vår kunskap till att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att jobba resurssnålt och minska sin miljöbelastning. Produktlivscykel Råvaror anländer till Cleano Productions produktionsanläggning i Älgarås, där de blandas till disk- och rengöringsprodukter och förpackas. Produkterna transporteras från fabriken till huvudlagret i Vallentuna. Därifrån packas varorna om enligt beställningar från säljarna ute i landet, bolagen i Norge, Finland och Danmark, samt återförsäljare på Island, i Lettland och Estland. Produkterna distribueras av Disktekniks säljare ut till restauranger, hotell och storkök. Produkterna används hos kunden och följer därefter med avloppsvattnet till reningsverk. Förpackningar som ingår i Disktekniks återanvändningssystem tas i retur vid ordinarie kundbesök för rengöring, återanvändning och återvinning. Övriga förpackningar ska sorteras enligt anvisningar och tas omhand av respektive materialbolag för återvinning Marknadens första miljömärkta maskindiskmedel för storkök lanseras 1994 Vallentuna Kommuns miljöpris Disktekniks första miljöredovisning Gävle Kommuns miljöpris ISO certifierat miljöledningssystem 2003 Vi satsar ännu mer på miljöfordon, 2 biogaslastbilar och 5 etanol personbilar Svanenmärkt ren disk samt att VD Henrik Barkström blev en av 5 nominerade till utmärkelsen Årets miljöledarskap 2006 Fosfatfritt tvättmedel lanseras. Bergvärme installeras i produktionen Hela företaget får utbildning i sparsam körning och marknadens första blötläggningsmedel lanseras Första Hållbarhetsredovisningen Drev miljöprojekt tillsammans med krögare och Svanen, vilket ledde till 9 nya Svanemärkta restauranger Påbörjade arbetet mot den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO Produktionen arbetar med att optimera recepten och inköpen av emballage, vilket visar att mängden kassationer har minskat i snitt 3% sedan 2006.

12 12. Miljöarbetet hos kund Under många år har vi sett hur vårt miljöarbete har varit till glädje för alla kunder som arbetar aktivt med dessa frågor, och underlättat även deras miljöarbete. Arbetssättet, som helt enkelt kallas Vårt sätt att arbeta, bidrar till hållbara arbetsmetoder och bättre resurshushållning hos kunden. Disktekniks arbetssätt är naturligtvis extra viktigt för hotell och restauranger som valt att miljömärka sina tjänster med Svanen, och de blir allt fler. År 1999 hade Diskteknik endast en kund som var Svanenmärkt, 2011 sammanställdes miljöstatistik till 263 kunder. Detta är en uppskattad tjänst hos våra Svanenmärkta kunder, som enkelt kan använda det i sin redovisning till Svanen. Vårt arbetssätt innebär bland annat att vi: Utför förebyggande service på disk- och tvättmaskinen Kontrollerar vatten, el- och diskmedelsförbrukning Utbildar personalen i hygien samt städ- och diskekonomi Tillhandahåller miljömärkta produkter Har ett retursystem för emballage Utbildar våra bil- och bussförare i sparsam körning Ruttplanering för kortast möjliga resväg mellan kundbesöken, med bibehållet besöksintervall Miljöstatistiker Därmed kan vi hjälpa kunden att: Minska vatten-, kem- och elförbrukningen Öka diskmaskinens livslängd Minska risken för överdosering av kem Minska utsläpen av kemiska ämnen Minska antalet transporter Minska antalet förpackningar Minska mängden sopor Minska utsläppen av CO2 vid transporter År

13 Miljömärkta produkter 13. Vi strävar efter att ha miljömärkta produkter i vårt sortiment och att dessa ska stå för den största delen av försäljningen. Andelen Miljömärkta produkter i % Diskteknik har i sitt produktsortiment flera typer av miljömärkning: Bra Miljöval, EU EcoLabel och Svanen. Försäljningen av miljömärkta kemtekniska produkter uppgick under 2011 till 2577 ton, vilket innebär 95 % av den totala försäljningsvolymen Inom Disktekniks övriga sortiment arbetas det ständigt med att hitta mer miljöanpassade alternativ. Som exempel erbjuder vi miljömärkta mikrodukar, papper och stålull. Under 2011 tog vi också beslutet att byta ut våra engångshandskar till ftalatfria varianter, eftersom de mjukgörande ftalaterna är reproduktionsstörande Cleano Production erbjuder miljömärkta alternativ. Oavsett vad kunden väljer så är innehållet i produkten väl genomtänkt för minsta möjliga miljöpåverkan. I de fall kunden själv har eget recept förespråkas alltid fördelarna med miljömärkt och vi erbjuder att se över receptet för en mer miljöriktig sammansättning. 0 År Vatten Vatten är en livsnödighet för överlevnad - inget liv utan, men rikt med. Världens vatten är ojämnt fördelat, och 1 miljard människor lever utan rent vatten. Förorenat vatten är vår världs främsta dödsorsak. Även om vi, i Sverige, idag har rent vatten i överflöd behöver vi vara rädda om vattnet. Vi bör tänka på vår vattenförbrukning, främst för att vattenanvändning innebär energiförbrukning, t ex för att värma, pumpa och transportera vatten. Minskar vi inte våra utsläpp av miljögifter kommer rent dricksvatten att bli en brist även i Sverige. Miljögifter är långlivade i miljön och kan lagras i kroppen. De kan orsaka cancer, skada arvsmassan, fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet. Diskteknik bidrar till att minska vattenförbrukningen genom att hjälpa kunderna att minska sin förbrukning. Vi utbildar kunden att diska och städa rätt. Genom att t ex placera disken rätt genom diskmaskinen minskar antalet diskkorgar per dag, vilket ger lägre vatten-, kem- och energiförbrukning. Och genom att städa rätt används rätt redskap och kemikalier för rätt ändamål och ingen överdosering av kemikalier sker. I samband alla våra kundbesök genomförs en förebyggande service på diskmaskinen, och den trimmas för minsta användning av kem-, vatten- och elförbrukning med bibehållet diskresultat. Cleano Production har förbättrat rengöringsrutinerna, vilket gör att det inte behöver användas lika mycket vatten samt att det blir renare. Tillverkningen av flytande produkter har dock ökat vilket gör att vattenförbrukningen ökar, men utan denna förbättring hade förbrukningen varit mycket högre. Det har också installerats ett ultraviolett filter för rening av inkommande kommunalt vatten för att ytterligare säkra hållbarheten på alla tillverkade produkter.

14 14. Transporter Vårt mål är att 2016 skall vår fordonspark bestå av 55 % miljöfordon. Transporter påverkar miljön genom fordonet, bränslet och den infrastruktur som krävs för transporterna. Dessa miljöpåverkningar bidrar bl.a. till förhöjd växthuseffekt, försurning, övergödning i sjöar och hav och hälsoeffekter. Miljöfordon Diskteknik anammade redan på 90-talet möjligheten att köra med miljöfordon i syfte att minska utsläppen och förbrukningen av ändliga resurser. Man valde att driva distributionsfordon med RME(rapsmetylester) som då passade bra för Mercedes Vario. Allteftersom de behövdes bytas ut var inte de nyare anpassade för RME. Successivt har RME bytts ut mot andra typer av miljöfordon som drivs med fordonsgas, etanol alternativt elhybrid. Idag är miljöfordon en självklar del i Cleano Groups bilpolicy. Alla nya personbilar som köps in är miljöfordon, och vid inköp av nya distributionsfordon ses alltid möjligheten till miljöfordon över. Det som avgör är var i landet fordonet skall köras och behovet av fordonsstorlek. Vid årsskiftet 2011/2012 bestod Cleano Groups fordonspark inom Sverige av 112 fordon med genomsnittlig ålder på 2,9 år. Av dessa är 44 fordon, eller 39% av fordonsparken, klassade som miljöfordon. Samtliga fordon i storstäderna är godkända att köra i de s.k. miljözonerna. Fordonen används för kundbesök, leveranser, service, reparationer, installation, utbildning och konsultation. Avfall Vår strävan är att i möjligaste mån återanvända. Inom Cleano Group arbetar vi med att minska egna och våra kunders avfallsmängder, men också användningen av naturresurser, genom att återanvända i så stor utsträckning som möjligt. När det trots allt uppstår avfall strävar vi alltid efter att avfallet skall bidra till minsta möjliga påverkan. Mängden avfall minskas Tack vara bättre planering och bra dialog med våra kunder så ser vi till att minimera typen av emballage och ser till att använda slut på de gamla innan nya tas in. I produktionen, inom Cleano Production, förekommer råvaru- och emballagerester. Oftast beror det på att det blir lite kvar av en råvara vid blandning, eller att kunden väljer att byta typ av emballage (ny flaska, kapsyl m m). Vid rengöring av produktionsanläggningen skapas också en mängd processvatten som måste skickas på destruktion. För att få ner mängden råvarurester har man justerat alla recept och sett över produktionsplaneringen så att fulla råvaruförpackningar används i stor utsträckning som möjligt. Tack vare nära dialog med kunderna i samband med byte av emballage, så har de gamla används slut innan de nya tas in. Detta leder till stora miljö- och kostnadsbesparingar, såväl för kunden som för oss som tillverkare. Åtgärderna har lett till att mängden råvaru- och emballagerester i snitt har minskat med 3 % sedan Under 2011 installerades en ny, helautomatisk anläggning som ersättning för två äldre fyllningsmaskiner. Detta ökar effektiviteten och minska arbetsbelastningen men minskar också energiförbrukning och spill. Vid rengöring i produktionsanläggningen har man under ett flertal år använt varmt vatten. Det är effektivare, blir renare och mindre mängd vatten kan användas. Ett nytt rengöringssystem har installerats, som gör det möjligt att rena mer processvatten. Det renade processvattnet kan släppas ut i det kommunala avloppsnätet. Dessa åtgärder har lett till att avfallsmängden för destruktion har halverats, och mängden renat vatten som går ut i det kommunala nätet har fyrdubblats sedan Förpackningar som används igen Våra kunder har totalt minskat sitt avfall med 38 ton plast diskkapslar har återtagits från kund. De förpackningar som används till kemtekniska produkter är främst av polyetenplast och wellpapp, men även metallförpackningar förekommer. Förpackningarna innebär förbrukning av naturresurser och ger efter användning upphov till avfall.

15 15. Vi och våra leverantörer är anslutna till REPA, vilket innebär att de produkter som inte ingår i vårt eget retursystem tas omhand genom respektive materialbolags försorg. Diskteknik började redan vid starten 1972 att ta emballage i retur för att återfyllas. Idag har Diskteknik ett väl inarbetat returtagningssystem för främst 4 literskapslar. Det har tidigare också omfattat 10 litersdunkar, men detta system kommer troligen att avvecklas under 2012, då beräkningar visar att det varken ger miljömässiga eller ekonomiska besparingar. När kunden har använt produkten tar säljaren tillbaka den tomma förpackningen vid ordinarie kundbesök. Kapslarna rengörs och fylls med nytt innehåll i produktionen. Från och med år 2002 har vi följt upp andelen återtagna 4-liters kapslar och 10-liters dunkar genom att mäta andelen returförpackningar som säljarna tar tillbaka och ställt i relation till den mängd plast de sätter på marknaden. Återtaget emballage registreras av säljarna vid kundbesöket, och uppgick under 2011 till 29 % av den totala volymen. Det betyder att 38 ton plast har återtagits. Under 2011 flyttades diskanläggningen för returemballage från huvudlagret i Vallentuna till produktionsanläggningen i Älgarås. Under flyttiden stod disken stilla under ett antal månader, vilket gör att alla återtagna kapslar inte har diskats och återanvänts. Räknat i antal har vi återtagit 43 % av de 4-liters kapslar och 10-liters dunkar som har levererats ut på marknaden. Koncentrerade produkter För att undvika överdosering av koncentrerade produkter används de bäst tillsammans med doseringsutrustning som späder ut till brukslösning eller normallösning. Diskteknik förespråkar koncentrerade produkter, exempelvis maskindiskmedel i pulverform istället för flytande, samt högkoncentrerade flytande produkter för rengöring. Koncentrerade produkter innebär mindre mängd emballage och minskade transporter för samma mängd brukslösning hos kunden. Dessa produkter används bäst tillsammans med doseringsutrustning som späder ut till brukslösning eller normallösning. Diskteknik erbjuder självklart doseringsutrustning till kunder som använder denna typ av produkter. Vi är också noga med att på ett tydligt och enkelt sätt ange doseringen på produkten och informera direkt till kund vid kundbesöket Total mängd plast Återtagen mängd (ton) % 28 22% 33 32% 35 33% 36 27% 38 29% År

16 16. Socialt ansvar Uppförandekod Uppförandekoden är grundläggande för det övergripande hållbarhetsarbetet inom miljö och socialt ansvar, både för bolaget internt och i samarbetet med våra leverantörer, kunder, myndigheter och andra samarbetspartners. Den är fundamentet för det arbete som vi genomför och ska genomsyra allt vi gör. Produktansvar Som kemtekniskt företag, inom tillverkning och försäljning, ser vi vårt ansvar att både internt och ute hos kund tydligt informera om försiktighetsåtgärder för att minimera risk för hälsa och säkerhet. Vi har all den lagstadgade information som krävs för våra produkter, och den är vi noga med att lämna ut och hålla lättillgänglig för användarna. En viktig del i Disktekniks arbetssätt är att utbilda användaren av produkterna hur de skall användas för bästa effekt, minsta miljöpåverkan och för att minska risken för ohälsa och skada. Skyddsinstruktioner sätts upp hos kunden, där produkterna används, för att minska risken för skador. Leverantörer Cleano Group i Sverige är certifierade inom miljö och kvalitet, vilket betyder att liknande krav ställs på de leverantörer som vi valt att samarbeta med. Det har vi sedan länge tydliga rutiner för, och vi har nu även börjat ställa krav på socialt ansvar. Det innebär att vi kompletterar det skriftliga bedömningsunderlaget av leverantörens miljö och kvalitetsarbete med frågor om arbetet med socialt ansvar. I alla nya avtal som skrivs med leverantörer ingår uppförandekoden. Genom att underteckna den garanterar leverantören att de följer den, och att de ställer samma krav på sina leverantörer. För att få en bättre struktur på våra leverantörer och fokusera på rätt företag, har vi kategoriserat dem efter riskleverantörer och de strategiskt mest viktiga. Alla dessa ska göra en självanalys via den skriftliga leverantörsbedömningen men även att vi påbörjar revision hos dessa leverantörer. För att tydliggöra detta har vi satt som mål att årligen genomföra minst två revisioner hos riskleverantörer fram till Uppföljningen av dessa revisioner hoppas vi kommer att ge oss goda möjligheter till att gemensamt med våra leverantörer bli bättre på alla plan. Ser vi att det inte leder fram till förbättringar kommer detta att leda till att vi försöker hitta andra kanaler som tillsammans med oss kan göra det bättre.

17 17. Medarbetare Våra medarbetare är våra viktigaste resurser och det är de som driver bolagets utveckling framåt. Vi vill vara ett företag som man söker sig till istället för ifrån. Vi tror att nöjda medarbetare = nöjda kunder Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Varje år genomförs en medarbetarenkät där alla anställda får tycka till om sin arbetssituation. Resultaten sammanställs och från skalfrågorna (1-10) beräknas ett NMI, ett Nöjd-Medarbetar-Index. Vi har varje år sedan starten 2007 haft ett högt NMI. I undersökningen 2011 fick vi ett NMI-värde på 73,3 vilket är vårt högsta värde hittills. Enligt SCB är ett normalt värde ca 60, ett värde över 70 är ovanligt Detta tyder förstås på att vi har nöjda medarbetare som trivs och mår bra. I undersökningen ställs frågor inom en rad olika områden. Medarbetarna har möjlighet att uttrycka sin åsikt anonymt och kan lämna kommentarer om de vill. Utöver de områden som ligger till grund för NMI, som är information, ledarskap, jämställdhet och mångfald, arbetstillfredsställelse samt arbetsplatskultur och värderingar, finns frågor om stress och sömnsvårigheter, hot, våld och sexuella trakasserier samt alkohol och droger. Undersökningen görs för att få en bild av hur medarbetarna mår och för att veta vilka områden vi bör fokusera vårt arbete på ,5 NMI Cleano Group Sverige 69 68,6 72,8 Utifrån resultatet görs en prioritering av vad vi bör arbeta med under året. Under 2011 arbetade vi med informationsfrågor, ledarskap, policys och sjuknärvaron. För att förbättra den interna kommunikationen påbörjades arbetet med ett nytt intranät, vilket förhoppningsvis kommer att färdigställas under Under 2011 hölls en chefsutbildning inom alkoholrelaterade frågor och problem på arbetsplatsen och vi har förtydligat informationen kring våra policys under den introduktion som alla nya medarbetare deltar på. För att komma åt problemet med hög sjuknärvaro har också företagets syn på detta förtydligats och kommunicerats ut till chefer inom organisationen. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig fråga för oss. Det är motiverande för de anställda men även ett måste för företagets utveckling. Inom Cleano Group har vi tidigare haft många interna utbildningar, men utan tydlig struktur. Under året påbörjades våra interna och externa utbildningar inom ramen för Cleanoakademin. För våra säljare finns flera olika utbildningar inom försäljning, produkter och teknik. När en säljare genomgått alla steg i utbildningen blir han eller hon en Diplomerad Disktekniksäljare. Varje år har alla medarbetare planerings- och utvecklingssamtal med sin chef. Där pratar man om vad som fungerar bra och mindre bra, samt sätter upp mål för kommande år och en plan för hur målen ska nås. Hälsa För att främja motion och god hälsa bidrar vi med ett friskvårdsbidrag för de anställda. Dessutom kan man få massage på arbetstid, där bolaget betalar halva kostnaden. För arbetsrelaterade problem har vi tillgång till företagshälsovård. Dem kan vi även ta in som experthjälp i andra arbetsmiljöfrågor År

18 18. För anställda på Diskteknik genomfördes en hälsoenkät, vilket resulterade att personal fick möjligheten att delta i en hälsoprofilbedömning. Cleano Production genomför hälsoprofilbedömningar vartannat år, nästa gång är Säkerhet Inom bolaget har vi rutiner för att systematiskt följa upp vår arbetsmiljö. Vi genomför skyddsronder som resulterar i åtgärder som registreras i avvikelsesystemet. Det gör att de är samlade på ett ställe och de följs upp efter att de genomförts. För respektive verksamhet finns det skyddskommittéer som följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförda skyddsronder. Arbetsmiljöansvaret ligger hos respektive chef med personalansvar. Rutiner finns för att underlätta och påvisa vad som förväntas av cheferna. Alla medarbetare har ett skyddsombud att vända sig till om de har frågor eller synpunkter på sin arbetsmiljö eller om de inte får respons från sin chef. Skyddsombuden deltar i skyddskommittén och är medarbetarnas representant och expert i arbetsmiljöfrågor. Vi anmäler de olyckor som sker i bolaget till försäkringskassan enligt rutin, vi försöker även bli bättre på att internt rapportera våra tillbud för att minska risken för olyckor. Mångfald och Jämställdhet Inom Cleano var vi tidiga med att lyfta jämställdhetsfrågan. Vi har för alla verksamheter en tydlig jämställdhetsplan och följer systematiskt upp eventuella löneskillnader p g a kön. Vi har även tagit fram en mångfaldsplan, som säger att vi ska ha en personalsammansättning som speglar våra kunder och samhället i stort samt att alla anställda ska bedömas och utvärderas utifrån objektiva grunder och inte grupptillhörighet. Målen ska uppnås genom arbete inom rekrytering, kompetensutveckling samt förebyggande arbete inom diskriminering och sexuella trakasserier. Alla anställda har också möjlighet att lyfta dessa frågor i den årliga medarbetarenkäten. Cleano group har sedan flera år tillbaka en jämställdhetsbonus, som premierar anställda som delar på föräldraledigheten med sin partner. Vi ser fördelar med detta ur både individens och företagets perspektiv. Det jämlika och etniska perspektivet ska också vara tydligt i vår marknadskommunikation. För att förbättra oss inom området ser vi löpande över marknadsföringsmaterialet och uppdaterar där så behövs. Vi strävar efter att exempel och referenser som används i marknadsföringen ska utgöra ett representativt tvärsnitt av vår kundstock. Vi ser det som extra viktigt då våra kunder representerar många olika bakgrunder och kulturer. Vi har också påbörjat arbetet med att säkerställa att allt bildmaterial speglar vår hållning när det gäller jämlikhet och mångfald. Affärsetik Inom alla bolag finns det alltid en risk för korruption. Inom Cleano har vi valt att ta ställning till detta och satt riktlinjer inom området genom en policy för representation och gåvor till/från kunder och leverantörer. Som komplement finns även en policy för uppvaktning, som tydliggör riktlinjerna för interna gåvor.

19 Framtid 19. Cleano Sverige har formulerat hållbarhetsmål som brutits ner per affärsområde. Huvudmålet berör koldioxidutsläpp från fastigheter och tranporter. Vi har även målsättningar för andel miljöfordon där 55% av fordonsparken inom Cleano Group Sverige ska bestå av miljöklassade fordon år Tidigare målsättningar kring kemikalier har tagits bort, på grund av att vi har en mycket hög andel miljömärkta produkter och redan arbetar mycket medvetet kring kemikaliefrågan. I hållbarhetsmålen ingår också målsättningar för hur många leverantörer som skrivit under vår uppförandekod samt hur många leverantörsrevisioner vi ska genomföra. Inom produktionsverksamheten på Cleano Production målsätts kassationsmängder och produktionseffektivitet, som förutom är en kvalitetsfaktor också ingår i miljöpåverkan. Inom Cleano Group finns ett antal olika fordonstyper. Förutom målsättningen och uppföljningen kring andelen miljöfordon, följs även bränsletankningarna upp. Under 2011 var andelen tankat biobränsle för etanol-/bensinbilarna ca 77%* och för bensin/metanbilarna 88%. Utöver ett pågående arbete att få upp denna andel, planeras åtgärder för att totalt minska antalet transporter samt att varje bil ska dra mindre bränsle per kilometer. *Här finns en felkälla p g a felregistrerade tankningar. Vi ser ständigt över våra resor och möten. Enligt vår resepolicy ska resesätt med låg miljöbelastning alltid prioriteras, främst tåg. För våra kemtekniska produkter tas alltid hänsyn till miljöfrågor och finns miljömärkningskriterier för en produkt, ska produkten miljömärkas. Under 2011 påbörjades också en översyn av egna och inköpta kemiska produkter där ingående ämnen granskades och bedömdes, med syfte att välja ut produkter som bör bytas ut av miljöskäl. Vi har redan tagit bort många råvaror som klassas som miljöfarliga och ersatt dem med mindre miljöfarliga. Under 2010 påbörjades ett pilotprojekt med Svanen, där Diskteknik går in som konsult och hjälper hotell och restauranger att Svanenmärka sig med allt från nulägesanalys till slutförande. Kompetensen förstärks också ytterligare genom att en tjänst avsätts för att stötta och utbilda våra kunder i effektiv, ekonomisk och miljöanpassad städning påbörjade Diskteknik sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Detta är egentligen inte nytt för oss, men vi har inte tidigare kommunicerat det tydligt till kunder och samarbetspartners. Arbetet pågår fortfarande för ständig förbättring inom området, främst genom företagets interna hållbarhetsgrupp. En del i arbetet är att Cleano Sverige skall ersätta sin Miljöredovisning med en Hållbarhetsredovisning.

20 Sverige PRODUCTION Cleano Group Box Vallentuna Hållbarhetsredovisning Art.nr Vers. 1.0./SL

Hållbarhetsredovisning 2012. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2012. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2012 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 VD s ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Verksamhet Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern teknik,

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen?

hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen? hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen? 40% direkt ner i kassan! Vi är DTD produkter. Vi på DTD Produkter erbjuder lag och föreningar en möjlighet att tjäna en större summa pengar

Läs mer

hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen?

hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen? hur gör vi för att enkelt dra in extra pengar till föreningen? 40% direkt ner i kassan! Vi är DTD produkter. Vi på DTD Produkter erbjuder lag och föreningar en möjlighet att tjäna en större summa pengar

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer