Hållbarhetsredovisning Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2012. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

2 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 VD s ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi och marknaden 8 Kunden är i centrum 9 Den gröna tråden En hållbar affär Socialt ansvar 18 Öppenhet och transparens 19 Framtid

3 3. Verksamhetspolicy Cleano Group Cleano Group står för nyskapande genom; kunskap, teknik och produkter som våra kunder behöver för rengöring, hygien och minskad miljöbelastning vi är den kompletta hygien- och miljöpartnern! Diskteknik erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder. Cleano Production utvecklar och producerar tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Ett samarbete med Cleano Production ger kunden trygghet med rätt produkt till rätt kvalitet som resulterar i prisvärda produkter som leder till lönsamhet för oss och våra kunder. Våra verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt genom att minska och förebygga belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle. Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga genom att vi håller vad vi lovar.

4 4. VD s ord Resurshushållningen Jag har erfarenheten av att ha varit med sedan efter kriget, yngst av fem barn blev jag fostrad i resurshushållningens verklighet. Uppväxten på en bondgård präglade närheten till natur och försörjning, mjölk hämtades varje dag i ladugården och vilka fantastiska mjölkprodukter som mamma kunde bereda. Pappa var agronom och specialiserade sig på hygien i djurhållningen, han var specialist runt mjölkhygien. Vi fick alla hjälpa till att plocka bär, svamp och vad skogen och årstiderna kunde erbjuda. Trädgårdsodlingen med potatis, grönsaker och annat var viktigt för en sjupersoners familj. Som yngst bland fem barn fick jag sällan några nya leksaker eller nya kläder, cykel, skridskor eller en ny fotboll. Jag kommer ihåg när den första plasten kom till byn, Tenhult, vilken sensation! Förebilderna Våra föräldrars bekanta var bönder, lärare, företagare, arbetare hos bönderna och företagarna och dessutom mina syskons och mina lekkamraters föräldrar och syskon. Samtalen som jag lyssnade till rörde företagande, hårt arbete för brödfödan, jakt och fiske, fotboll och bandy, den lokala festplatsen och Folkets Park. Samtalen handlade mycket om allt som var efter kriget, hur de lokala företagen gick, alla flyktingar som kom till Sverige, och i Tenhult bodde de i provisoriska baracker. Vi fick lyssna till finska och baltiska språk. Pappa och hans kamrater talade om att det passade bra att vi/sverige fick arbetskraft till alla fabriker som gick för högtryck. Hushållet Mamma tog vara på allting som var möjligt, det var inte tal om att mat skulle bli kvar i karotterna på matbordet, allt åts upp, det fanns ingen chans att slänga något. Blev det något över så åkte det på den hemmagjorda komposten. Mitt företagande och Diskteknik När möjligheten att starta Diskteknik kom hade jag inga problem med hur jag skulle göra. Jag hade mina förebilder och intryck från uppväxten, jag handlade som jag blivit lärd, resurssnålt och genom att samtala med kunder och senare anställda. Bilen har i alla tider betraktats som en av de största miljöbovarna, så också i dag. Från första dagen som säljare planerade jag mina resrutter och kundmöten, det var aldrig tal om att sitta i bilkön till och från Stockholm, jag var alltid före eller efter köerna. Det blev en sak för mig att dividera den totala körsträckan med antalet kunder och jag tävlade mot mig själv att minska den sträckan hela tiden. Disktekniks miljöarbete föddes med det att minimera mängderna på alla tänkbara sätt! Jag körde bil så lite som möjligt, dessutom hade jag säljaren, produkter och leverantören med på samma kostnad. Naturen jublade! Men vem gjorde den största vinsten? Det var jag och Diskteknik, jag hann med två kundbesök till varje dag! Miljö-/ Naturbesparingen var gratis! Lars Barkström VD

5 5. Resurshushållning - ren vinst Diskteknik startades av Lars Barkström, med grundtanken att sälja disk- och rengöringsmedel med hög kvalitet och ett något lägre pris än konkurrenterna. Han började tillverka diskmedlet i sin egen källare och körde runt till kunderna i en begagnad Hanomagbuss. Att distribuera direkt från en egen Diskteknikbuss var på denna tid snarast ett överlevnadsvillkor än en affärsidé: Lars hade tidigt förstått vikten av bra kundkontakt och betydelsen av att sälja och leverera varorna samtidigt Lars Barkström startar Diskteknik 1985 Verksamheten växer och Lars köper en före detta svinstia i Vallentuna och bygger om till kontor och fabrik. Antalet distributionsbussar var fem och anställda femton. Helhetstänket i arbetssättet har lagt grunden till Disktekniks nuvarande affärsidé Diskteknik expanderar till Göteborg och Malmö. Antalet distributionsbussar är åtta och antalet anställda tjugofem Diskteknik etableras i Norge och Finland och Barkenföretagen (senare Barken Group) bildas Produktionsanläggningen i Ägarås förvärvas, då med namnet Jasico AB. All utveckling och produktion flyttas från Vallentuna till Älgarås. Idag finns det moderna huvudkontoret för en koncern som sysselsätter drygt 170 personer i Vallentuna. Disktekniks rikstäckande sälj- och serviceorganisation gör närmare 400 kundbesök varje dag och hjälper många tusen hotell och restauranger med allt de behöver för god hygien och säker mathantering. Och idag vet de flesta i branschen vad Lars Barkström visste redan för 40 år sedan resurshushållning och hållbarhetsarbete är ren vinst Barken Group byter namn till Cleano Group, Jasico byter namn till Cleano Production Diskteknik och Cleano Production fortsätter att utvecklas tillsammans med kunder, leverantörer och övriga inressenter, för en fortsatt hållbar framtid.

6 6. Cleano Group Cleano Group består av bolag i Sverige, Norge (Lubeco A/S) och Finland (Diskteknik OY). I Cleano Group Sverige ingår Diskteknik AB och Cleano Production AB, båda under moderbolaget Cleano AB. Denna hållbarhetsredovisning omfattar endast Cleano Group Sverige. Organisation Diskteknik AB omfattar stabsfunktioner samt affärsområdena HoReCa och Livsmedelssäkerhet. Affärsområde Ho- ReCa är indelat i sju regioner i Sverige. Den rikstäckande sälj- och serviceorganisationen består av cirka 80 säljare och tekniker. Affärsområde Livsmedelssäkerhet har hygienkonsulter placerade över landet så att de täcker upp hela Sverige. Cleano Production AB omfattar affärsområde Private Label och är ett försäljnings- och produktionsföretag av kemtekniska produkter inom disk, tvätt och rengöring. Cleano Production med produktionsanläggning, utveckling och kontor ligger i Älgarås, Töreboda kommun. Bolagen inom Cleano Group Sverige drivs som aktiebolag, har en styrelse bestående av en extern ordförande, en extern ledamot, VD samt ägare och en medlem i ägarfamiljen som också är aktiv i två av koncernens bolag. CLEANO AB Diskteknik AB VD Lars Barkström Cleano Production AB Ekonomi o Logistik Magnus Christensen IT Erik Ericsson HR Martina Edvardsson Kvalitet o Hållbarhet Susanna Lagnerö Marknad o Produkt Martin Östmark AO Private Label Tobias Hillqvist AO HoReCa Harri Hautamäki AO Livsmedelssäkerhet Thomas Nybladh DISKTEKNIK AB CLEANO PRODUCTION AB Bolagsform Aktiebolag Aktiebolag Ägare Lars Barkström Lars Barkström VD Lars Barkström Lars Barkström Omsättning (Mkr) Antal kunder ca Antal anställda Medelålder Andel kvinnor/män 19% 81% 44% 56% Nationaliteter Finland, Tyskland, England, Grekland Bosnien, Vitenamn, Serbien, Italien, Syrien, Ryssland, Egypten, Sverige Norge, Sverige

7 Vi och marknaden 7. Diskteknik AB - med närproducerade produkter Diskteknik är unika i branschen med att kunna erbjuda ett komplett hygienteam med stor kompetens inom hygienområdet. Det breda produktsortimentet omfattar allt som behövs för disk, tvätt, städ och en bra fungerande egenkontroll; från disk- och torkmedel till hygienprodukter, förbrukningsvaror samt teknik- och storköksutrustning. Genom nära samarbete med kund ska vi utveckla kunskapen, tekniken och produkterna som våra kunder behöver inom disk, tvätt och städ för att skapa bra hygien, säker mat och bättre totalekonomi. Vi är den kompletta hygienoch miljöpartnern. I Sverige är Diskteknik rikstäckande och en stor del av produkterna är egenproducerade kemiska produkter, som utvecklas och tillverkas hos Cleano Production i Älgarås. Restaurangmarknaden i Sverige enheter 100,4 Mkr i omsättning Källa: Delfi/SCB Hotellmarknaden i Sverige 2005 enheter 17,9 Mkr i omsättning Källa: SCB Cleano Production AB - modern produktion Cleano Production erbjuder en av Sveriges modernaste anläggningar för utveckling och produktion av hygien- och rengöringsprodukter, där kunden äger och marknadsför sina egna varumärken - Private Label. Marknaden är professionella användare, offentlig sektor och konsumenter i Norden och norra Europa. Genom nära samarbete med kund ska vi utveckla och producera rätt tvätt- och rengöringsprodukter för professionellt och privat bruk. Vi har rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet. Vi är den professionella hygien- och miljöpartnern. Cleano Production är lokaliserade i Älgarås, Töreboda kommun i Västergötland. Bolaget omsätter cirka 83 Mkr och har 23 anställda. Eftersom Cleano Production arbetar med starkt fokus på miljöanpassning och hållbarhet i tillverkningen, eftersträvas att alla produkter uppfyller kraven för miljömärkning. Marknadsvärdet Total 3,4 Mkr Dagligvaruhandel 2,1 Mkr Övriga kanaler 1,3 Mkr Källa: Nielsen, IIH Egna varumärken är CleanoCare och Green Care

8 8. Kunden är i centrum I Cleano Groups löpande förbättringsarbete genomförs löpande NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index), vilket innebär ca en gång per år. Undersökningen görs via e-post och frågorna är validerade av experter. Undersökningarna skickas till samtliga kunder med e-postadresser i kundregistret. Feedback från undersökningen ges internt till ledningsgrupp efter sammanställning av resultatet samt till medarbetare via region- och avdelningsmöten. Under 2012 genomfördes NKI för både Cleano Production och för Diskteknik. Diskteknik AB Disktekniks undersökning skickades till 1696 kunder och 203 besvarade den, vilket motsvarar 12 %. Undersökningen bestod av sju påståenden med en bedömningsskala mellan 1 och 10, där 1 var Instämmer inte alls och 10 var Instämmer helt. Frågorna berörde upplevelse kring produkter, tjänster, service, personalens bemötande, prisvärdhet och hållbarhetsarbete. Det totala snittet på undersökningen var 8,2. På frågan om man skulle rekommendera Diskteknik som leverantör till någon annan var snittet 8,6. Cleano Production AB För Cleano Production skickades undersökningen till 42 kunder och besvarades av 25 stycken, vilket motsvarar 60 %. Kunderna fick besvara 16 frågor om kompetens och kunskap, bemötande, utvecklingsarbete, kvalitet, pris, reklamationshantering, hållbarhetsarbete med mera. Bedömningen gjordes på en skala mellan 1 och 4. Cleano Production fick ett totalt snitt på 3,2. Vid förfrågan om hur troligt det är att kunden skulle rekommendera Cleano Production till annan blev snittet 7,9 på en tiogradig skala. Vi har valt Diskteknik för att de har helhetsupplägget med bra service, bra sortiment för professionellt städ och utbildning till vår personal så att vi får den kunskap vi behöver. Diskteknik är en pålitlig partner med hög servicegrad. Maria Jackson, Executive Housekeeper, Radisson Blue Royal Park Hotel.

9 Den gröna tråden 9. Inom Cleanokoncernen har vi en helhetssyn - Den Gröna tråden - som löper genom verksamhetens alla delar. Den innebär att vi alltid och överallt strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vi vet att vår framtid inte bara handlar om att utveckla vår egen verksamhet. Vi ska använda vår kunskap till att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att jobba resurssnålt och minska sin miljöbelastning. Inom koncernen finns en lång historik av miljöarbete, från att varit tidiga med miljömärkning av produkter till initiativ för alternativa fordonsbränslen. Idag vill Cleano Sverige verka för utveckling på flera plan. Diskteknik och Cleano Production är engagerad i lokala föreningar men också i nationella och internationella miljöoch biståndsprojekt. Inom UNICEF drivs projektet Vatten inget liv utan men rikt med som startades av Diskteknik under 2010 och vars mål är att hjälpa befolkningen i Etiopien att få rent vatten och kunna hålla en bättre hygien för att minska smittspridning. Under 2012 togs också ett initiativ till samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen för att verka för en hållbar vattenmiljö i Sverige, något som kommer att utvecklas vidare och lanseras under Marknadens första miljömärkta maskindiskmedel för storkök lanseras 1994 Diskteknik får Vallentuna Kommuns miljöpris 1995 Disktekniks första miljöredovisning 1996 Disktekniks får Gävle Kommuns miljöpris 2006 Fosfatfritt tvättmedel lanseras. Cleano Production installerar bergvärme Svanenmärkt ren disk och Disktekniks VD Henrik Barkström nomineras till utmärkelsen Årets miljöledarskap 2003 Satsar ännu mer på miljöfordon. två biogaslastbilar, och fem etanol personbilar ISO certifierat miljöledningssystem Hela företaget utbildas i sparsam körning och Diskteknik lanserar marknadens första miljömärkta blötläggningsmedel Diskteknik driver miljöprojekt tillsammans med Svanen och krögare vilket leder till nio nya Svanenmärkta restauranger Arbetet med ISO påbörjas 2011 Första hållbarhetsredovisningen 2012 Start för tankning med biodiesel till bilar och lastbilar. Cleano Production verifieras för ISO

10 10. En hållbar affär Produktlivscykel Produktlivscykeln startar i produktionen när råvaror anländer till Cleano Production i Älgarås. Där blandas de till disk- och rengöringsprodukter och förpackas. Produkterna transporteras från fabriken till huvudlagret i Vallentuna och till de utländska systerbolagen och återförsäljarna. På lagret i Vallentuna packas varorna om enligt beställningar från säljarna ute i landet, tillsammans med andra varor som levererats till Vallentuna från övriga leverantörer. Produkterna distribueras av Disktekniks säljare ut till restauranger, hotell och storkök. De kemiska rengöringsprodukterna används hos kunden och följer därefter med avloppsvattnet till reningsverk. Övriga produkter blir avfall. Förpackningar som ingår i Disktekniks retursystem tas tillbaka vid ordinarie kundbesök för rengöring och återanvändning. Övriga förpackningar ska sorteras enligt anvisningar och tas omhand av respektive materialbolag för återvinning. Den mest betydande miljöaspekten har för Diskteknik identifierats som transporter, vilket främst orsakar utsläpp av koldioxid. För Cleano Production har de kemiska produkterna i sig den största miljöpåverkan. Genom att verksamheten bygger på produktion av Private Label-produker, är möjligheten att påverka innehållet begränsad, men vid produktutveckling ska alltid det mest miljövänliga alternativet presenteras. Sociala aspekter ska årligen bedömas av Cleano Sveriges hållbarhetsgrupp, bestående av representanter från bolagen. Produktion En produktionsanläggning drar en hel del energi och det går också åt mycket vatten. Från verksamheten uppstår avfall, påverkan på luft, utsläpp till vatten och buller. Idag är den energi som används till produktionen miljömärkt, vilket gör att vi räknar på noll kg koldioxidutsläpp. Till extra kalla perioder och för uppvärming av externa byggnader finns en oljepanna, med viss förbrukning av eldningsolja. Kontoret värms upp av bergvärme. Avfallet från produktionen hålls idag på en extremt låg nivå, under 2012 endast 0,7 % kassation. Vattnet renas genom industning innan det släpps ut i det kommunala avloppsnätet. För att begränsa partikelutsläpp finns luftfilter. Leverantör Resursförbrukning Utslöpp av främmande ämnen Risk för brott mot samtliga kärnområden Användning av naturresurser Klimatpåverkan Utsläpp främmande ämnen Klimatpåverkan Klimatpåverkan Påverkan hållbarhet Redan innan produkterna kommer till produktionsanläggningen i Älgarås finns påverkan på olika hållbarhetsfaktorer, även efter att produkterna har använts. Betydande miljöaspekter bedöms årligen och till dem kopplas miljömålen. Kundkontakt Utveckla Offerera Köpa in Producera Lagra Leverera Risk för farlig arbetsmiljö Returemballage Utsläpp av främmande ämnen Klimatpåverkan Användning av naturresurser Övergödning

11 11. En hållbar affär Transporter Transporter påverkar miljön genom fordonet, bränslet och den infrastruktur som krävs för transporterna. Dessa miljöpåverkningar bidrar bl.a. till förhöjd växthuseffekt, försurning, övergödning i sjöar och hav och hälsoeffekter. Miljöfordon Diskteknik anammade redan på 90-talet möjligheten att köra med miljöfordon i syfte att minska utsläppen och förbrukningen av ändliga resurser. Man valde att driva distributionsfordon med RME som då passade bra för Mercedes Vario. Allteftersom de behövdes bytas ut var de nyare fordonen inte anpassade för RME. Successivt har RME bytts ut mot andra typer av miljöfordon som drivs med fordonsgas, etanol alternativt är elhybridbilar. Idag är miljöfordon en självklar del i Cleano Groups bilpolicy. Alla nya personbilar som köps in är miljöfordon och vid inköp av nya distributionsfordon ses alltid möjligheten till miljöfordon över. Det som avgör är var i landet fordonet skall köras och behovet av fordonsstorlek. Diskteknik Cleano Production Andel miljöfordon vid årsskiftet 2012/ % 75 % Andel tankat biobränsle för etanol-/bensinbilar 78 % 96 % Andel tankat biobränsle för bensin-/metanbilar 93 % 72 % Målsättningarna avseende koldioxid har tydliggjorts och brutits ner på affärsområdesnivå. I koldioxidmålet har ännu inte tjänsteresor inkluderats, eftersom datasammanställningen idag är komplicerad. Vi håller också på att se över huruvuda inköpta transporter kan inkluderas i målet. Utsläpp från egna fordon och energianvändning (kg CO 2 ) Vid årsskiftet 2012/2013 bestod Cleano Groups fordonspark inom Sverige av 129 fordon med genomsnittlig ålder på 3,1 år. Av dessa är 36 % av fordonsparken klassade som miljöfordon. Samtliga fordon i storstäderna är godkända att köra i de så kallade miljözonerna. Fordonen används för kundbesök, leveranser, service, reparationer, installation, utbildning och konsultation Under 2012 var andelen miljöbilar på Diskteknik 36%, en försämring från 2011 då andelen låg på 38 %. Målsättningen för andelarna har över en femårsperiod tyvärr sänkts, främst på grund av begränsningar för var gasdrivna lastbilar kan tanka gas. Andelen miljöbilar på Cleano Production är 75 %, precis som året innan. Diskteknik Cleano Production Cleanos första elbil.

12 12. En hållbar affär Avfall Inom Cleano Group arbetar vi med att minska egna och våra kunders avfallsmängder, men också användningen av naturresurser, genom att återanvända i så stor utsträckning som möjligt. När det trots allt uppstår avfall strävar vi alltid efter att avfallet skall bidra till minsta möjliga påverkan. Mängden avfall minskas På Cleano Production förekommer råvaru- och emballagerester. Oftast beror det på att det blir lite kvar av en råvara vid blandning, eller att kunden väljer att byta typ av emballage. Vid rengöring av produktionsanläggningen skapas också en mängd processvatten som skickas på destruktion. För att få ner mängden råvarurester har man justerat alla recept och sett över produktionsplaneringen så att fulla råvaruförpackningar används i så stor utsträckning som möjligt. Tack vare nära dialog med kunderna i samband med byte av emballage, så har de gamla använts slut innan nya tagits in. Detta leder till stora miljö- och kostnadsbesparingar, såväl för kunden som för oss som tillverkare. Vid rengöring i produktionsanläggningen har man under ett flertal år använt varmt vatten. Det är effektivare, blir renare och mindre mängd vatten behöver användas. Ett nytt rengöringssystem installerades 2008, som gör det möjligt att rena mer processvatten (vatten i produktionen). Det renade processvattnet kan släppas ut i det kommunala avloppsnätet. Dessa åtgärder har lett till att avfallsmängden för destruktion har halverats, och mängden renat vatten som går ut i det kommunala nätet har fyrdubblats sedan Förpackningar som används igen De förpackningar som används till kemtekniska produkter är främst av polyetenplast och wellpapp, men även metallförpackningar förekommer. Förpackningarna innebär förbrukning av naturresurser och ger efter användning upphov till avfall. Vi och våra leverantörer är anslutna till REPA, vilket innebär att de produkter som inte ingår i vårt eget retursystem tas omhand genom respektive materialbolags försorg. Diskteknik började redan vid starten 1972 att ta emballage i retur för att återfyllas. Idag har Diskteknik ett väl inarbetat returtagningssystem för diskmedelskapslar. När kunden har använt produkten tar säljaren tillbaka den tomma förpackningen vid ordinarie kundbesök. Kapslarna rengörs och fylls med nytt innehåll i produktionen. Retursystemet har tidigare också omfattat 10-litersdunkar, men detta system avvecklades under 2012 av miljömässiga och ekonomiska skäl. Detta påverkar naturligtvis statistiken för andel återtagen plast men under kommande år är ambitionen att istället minska mängden transporter. I flera år har vi följt andelen återtagna diskmedelskapslar och 10-litersdunkar. Återtaget emballage uppgick under 2012 till 22 % av den totala volymen. Det betyder att 25 ton plast har återtagits. Räknat i antal har vi återtagit 75 % av de diskmedelskapslar och 10-liters dunkar som har levererats ut på marknaden Återtagen plast (ton) Koncentrerade produkter Diskteknik förespråkar koncentrerade produkter, exempelvis maskindiskmedel i pulverform istället för flytande, samt högkoncentrerade flytande produkter för rengöring. Koncentrerade produkter innebär mindre mängd emballage och minskade transporter för samma mängd brukslösning hos kunden. Dessa produkter används bäst tillsammans med doseringsutrustning som späder ut till brukslösning eller normallösning. Diskteknik erbjuder självklart doseringsutrustning till kunder som använder denna typ av produkter. Vi är också noga med att på ett tydligt och enkelt sätt ange doseringen på produkten och informera direkt till kund vid kundbesöket

13 En hållbar affär 13. Vatten Världens vatten är ojämnt fördelat, och 1 miljard människor lever utan rent vatten. Förorenat vatten är vår världs främsta dödsorsak. Även om vi i Sverige idag har rent vatten i överflöd, behöver vi vara rädda om vattnet. Vi bör tänka på vår vattenförbrukning, främst för att vattenanvändning innebär energiförbrukning, t ex för att värma, pumpa och transportera vatten. Minskar vi inte våra utsläpp av miljögifter kommer rent dricksvatten att bli en brist även i Sverige. Miljögifter är långlivade i miljön och kan lagras i kroppen. De kan orsaka cancer, skada arvsmassan, fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet. Vi utbildar kunden att diska, tvätta och städa rätt och därigenom minska vattenförbrukningen. Det innebär minskade kostnader och en mindre inverkan på miljön. Diskteknik bidrar till att minska vattenförbrukningen genom att hjälpa kunderna att minska sin förbrukning. Genom att placera disken rätt genom diskmaskinen minskar antalet diskkorgar per dag, vilket ger lägre vatten-, kem- och energiförbrukning. Och genom att städa rätt används rätt redskap och kemikalier för rätt ändamål och ingen överdosering av kemikalier sker. I samband alla våra kundbesök genomförs en förebyggande service på diskmaskinen, och den trimmas för minsta användning av kem-, vatten- och elförbrukning med bibehållet diskresultat. Cleano Production har förbättrat rengöringsrutinerna, vilket gör att det inte behöver användas lika mycket vatten samt att det blir renare. Tillverkningen av flytande produkter har dock ökat vilket gör att vattenförbrukningen ökar, men utan denna förbättring hade förbrukningen varit mycket högre. Det har också installerats ett ultraviolett filter för rening av inkommande kommunalt vatten för att ytterligare säkra hållbarheten på alla tillverkade produkter. Miljömärkta produkter Diskteknik arbetar med miljömärkningarna Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, den nordiska miljömärkningen Svanen och EU-ecolabel. Försäljningen av miljömärkta kemtekniska produkter uppgick under 2012 till ton, vilket innebär 95 % av den totala försäljningsvolymen. Inom Disktekniks övriga sortiment arbetas det ständigt med att hitta mer miljöanpassade alternativ. Som exempel erbjuds miljömärkta mikrodukar, papper och stålull. Under 2012 slutfördes också en översyn av egna och inköpta kemiska produkter där ingående ämnen granskades och bedömdes, med syfte att välja ut produkter som bör bytas ut av miljöskäl. Cleano Production erbjuder miljömärkta alternativ. Oavsett vad kunden väljer så är innehållet i produkten väl genomtänkt för minsta möjliga miljöpåverkan. I de fall kunden själv har eget recept förespråkas alltid fördelarna med miljömärkt och vi erbjuder att se över receptet för en mer miljöriktig sammansättning. 100% 95% 90% 85% 80% Andel miljömärkta produkter Diskteknik 83% 96% 94% 95% 95% 95% 95% 75% Andelen miljömärkta produkter sålda från Diskteknik under 2012.

14 14. En hållbar affär Miljöarbetet tillsammans med kund Under många år har vi sett hur vårt miljöarbete har varit till glädje för alla kunder som arbetar aktivt med dessa frågor, och underlättat även deras miljöarbete. Arbetssättet, som helt enkelt kallas Vårt sätt att arbeta, bidrar till hållbara arbetsmetoder och bättre resurshushållning hos kunden. Disktekniks arbetssätt är naturligtvis extra viktigt för hotell och restauranger som valt att miljömärka sina tjänster med Svanen, och de blir allt fler. År 1999 hade Diskteknik endast en kund som var Svanenmärkt, 2012 sammanställdes miljöstatistik till 312 kunder, något som främst Svanenmärkta kunder använder till sin redovisning. Vi har sett att vårt arbetssätt är en hjälp för de kunder som själva vill jobba aktivt med miljöfrågor Miljöstatistik till kunder Antalet miljöstatistiksammanställningar som vi skickar till kunder varje år. 312 Returtagningssystem för diskmedelskapslar Minskar antalet förpackningar och mängden sopor. RESTAURANG Kontrollerar vatten-, el- och NATUR diskmedelsförbrukningen. & MILJÖ Minskar vatten-, eloch kemförbrukningen. Utbildar personalen i hygien och diskrumsekonomi. Minskar risken för överdosering av kem och onödig vattenförbrukning. KÖK TVÄTT- RUM STÄD- FÖRRÅD PERSONAL LASTKAJ Förebyggande service på disk -och tvättmaskiner Ökar maskinens livslängd. Utbildar våra förare i sparsam körning Minskar utsläppen av CO 2. SOPRUM DISK BAR MATSAL UTESERVERING Tillhandahåller miljömärkta produkter. Minskar utsläppen av kemiska ämnen. GARDEROB Tankar biobränsle. Minskar utsläppen av CO 2. ENTRÉ WC Ruttplanering för kortast möjliga resväg mellan kundbesöken Minskar antalet transporter.

15 Socialt ansvar 15. Uppförandekod Uppförandekoden är grundläggande för det övergripande hållbarhetsarbetet, både för bolaget internt och i samarbetet med våra leverantörer, kunder, myndigheter och andra samarbetspartners. Den är fundamentet för det arbete som vi genomför och ska genomsyra allt vi gör. Produktansvar Som kemtekniska företag inom tillverkning och försäljning, ser vi som vårt ansvar att både internt och ute hos kund tydligt informera om försiktighetsåtgärder för att minimera risk för hälsa och säkerhet. Vi har all den lagstadgade information som krävs för våra produkter, och den är vi noga med att lämna ut och hålla lättillgänglig för användarna. En viktig del i Disktekniks arbetssätt är att utbilda användaren av produkterna hur de skall användas för bästa effekt, minsta miljöpåverkan och för att minska risken för ohälsa och skada. Skyddsinstruktioner sätts upp hos kunden, där produkterna används, för att minska risken för skador. Leverantörer Cleano Group i Sverige är certifierade inom miljö, ISO 14001, och kvalitet, ISO 9001, vilket betyder att liknande krav ställs på de leverantörer som vi valt att samarbeta med. Sedan flera år tillbaka arbetar vi också med en standard för socialt ansvarstagande, ISO Det innebär bland annat att vi kompletterar det skriftliga bedömningsunderlaget av leverantörens miljö- och kvalitetsarbete med frågor om arbetet med socialt ansvar. Det pågår ett aktivt arbete med att teckna avtal med leverantörer och i alla nya avtal som skrivs ingår uppförandekoden. Genom att underteckna den garanterar leverantören att de följer den, och att de ställer samma krav på sina leverantörer. Leverantörerna är kategoriserade efter risk och strategisk vikt. Alla dessa ska göra en självanalys via en skriftlig leverantörsbedömning, och vi har också påbörjat revisioner hos dessa leverantörer. För att tydliggöra detta har vi satt som mål att årligen genomföra minst fyra revisioner per år hos riskleverantörer fram till Uppföljningen av dessa revisioner hoppas vi kommer att ge oss goda möjligheter till att gemensamt med våra leverantörer bli bättre på alla plan. Medarbetare Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Varje år genomförs en medarbetarenkät där alla anställda får tycka till om sin arbetssituation. Resultaten sammanställs och från skalfrågorna (1-10) beräknas ett NMI, ett Nöjd-Medarbetar-Index. Vi har varje år sedan starten 2007 haft ett högt NMI. I undersökningen 2012 fick vi ett NMI-värde på 74,8 vilket är vårt högsta värde hittills. Enligt SCB är ett normalt värde ca 60, ett värde över 70 är ovanligt. Detta tyder förstås på att vi har nöjda medarbetare som trivs och mår bra. I undersökningen ställs frågor inom en rad olika områden. Medarbetarna har möjlighet att uttrycka sin åsikt anonymt och kan lämna kommentarer om de vill. Utöver de områden som ligger till grund för NMI, som är information, ledarskap, jämställdhet och mångfald, tillfredsställelse i arbetet samt arbetsplatskultur och värderingar, finns frågor om stress och sömnsvårigheter, hot, våld och sexuella trakasserier samt alkohol och droger. Undersökningen görs för att få en bild av hur medarbetarna mår och för att veta vilka områden vi bör fokusera vårt arbete på. Utifrån resultatet görs en prioritering av vad vi bör arbeta med under året. Under 2012 delade vi upp resultatet regionsvis och varje grupp kunde därmed diskutera och arbeta vidare med de frågor som var viktigast för dem. Fokusområden? ,5 NMI-värde Cleano Group Sverige 69,0 68,5 72,8 73,3 74,

16 16. Socialt ansvar Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig fråga för oss. Det är motiverande för de anställda men även ett måste för företagets utveckling. Inom Cleano Group har vi samlat våra interna och externa utbildningar inom ramen för Cleanoakademin. För våra säljare finns flera olika utbildningar inom försäljning, produkter och teknik. När en säljare genomgått alla steg i utbildningen blir han eller hon en Diplomerad Disktekniksäljare. Varje år har alla medarbetare planerings- och utvecklingssamtal med sin chef. Där pratar man om vad som fungerar bra och mindre bra, samt sätter upp mål för kommande år och en plan för hur målen ska nås. Värderingar Under 2012 har vi arbetat fram en ny vision. Vid vår årliga konferens bidrog alla medarbetare med sin syn på vad Cleano Group står för, dessa bidrag formulerade sedan vår nya vision Vi ska vara Sveriges ledande hygienpartner som alla kunder och medarbetare rekommenderar. I arbetet med vad vi står för och vad vi vill förmedla har vi även bytt ut ett av våra värdeord, de värdeord vi nu arbetare efter är Lyhörd Engagemang Affärsmässig Respekt Nyskapande. Dessa ord ska alla medarbetare leva efter och de ska kunna fungera som beslutsgrunder i olika frågor. Lyhörd Affärsmässig Nyskapande Respekt Engagemang Hälsa För att främja motion och god hälsa bidrar vi med ett friskvårdsbidrag för de anställda. Dessutom betalar företaget halva kostnaden för massage. För arbetsrelaterade problem har vi tillgång till företagshälsovård. Dem kan vi även ta in som experthjälp i andra arbetsmiljöfrågor. Vi ska vara Sveriges ledande hygienpartner som alla kunder och medarbetare rekommenderar. Säkerhet Inom bolaget har vi rutiner för att systematiskt följa upp vår arbetsmiljö. Vi genomför skyddsronder som resulterar i åtgärder som registreras i ärendehanteringssystemet. Det gör att de är samlade på ett ställe och de följs upp efter att de genomförts. För respektive verksamhet finns det skyddskommittéer som följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförda skyddsronder. Arbetsmiljöansvaret ligger hos respektive chef med personalansvar. Rutiner finns för att underlätta och påvisa vad som förväntas av cheferna. Alla medarbetare har ett skyddsombud att vända sig till om de har frågor eller synpunkter på sin arbetsmiljö eller om de inte får respons från sin chef. Skyddsombuden deltar i skyddskommittén och är medarbetarnas representant och expert i arbetsmiljöfrågor. Vi anmäler de olyckor som sker i bolaget till försäkringskassan enligt rutin, vi försöker även bli bättre på att internt rapportera våra tillbud för att minska risken för olyckor. Mångfald och Jämställdhet Inom Cleano var vi tidiga med att lyfta jämställdhetsfrågan. Vi har för alla verksamheter en tydlig jämställdhetsplan och följer systematiskt upp eventuella löneskillnader p g a kön. Vi har även tagit fram en mångfaldsplan, som säger att vi ska ha en personalsammansättning som speglar våra kunder och samhället i stort samt att alla anställda ska bedömas och utvärderas utifrån objektiva grunder och inte grupptillhörighet. Målen ska uppnås genom arbete inom rekrytering, kompetensutveckling samt förebyggande arbete inom diskriminering och sexuella trakasserier. Alla anställda har också möjlighet att lyfta dessa frågor i den årliga medarbetarenkäten.

17 17. Socialt ansvar Cleano Group har sedan flera år tillbaka en jämställdhetsbonus, som premierar anställda som delar på föräldraledigheten med sin partner. Vi ser fördelar med detta ur både individens och företagets perspektiv. Det jämlika och etniska perspektivet ska också vara tydligt i vår marknadskommunikation. För att förbättra oss inom området ser vi löpande över marknadsföringsmaterialet och uppdaterar där så behövs. Vi strävar efter att exempel och referenser som används i marknadsföringen ska utgöra ett representativt tvärsnitt av vår kundstock. Vi ser det som extra viktigt då våra kunder representerar många olika bakgrunder och kulturer. Vi har också påbörjat arbetet med att säkerställa att allt bildmaterial speglar vår hållning när det gäller jämlikhet och mångfald. Affärsetik Inom alla bolag finns det alltid en risk för korruption. Inom Cleano har vi valt att ta ställning till detta och satt riktlinjer inom området genom en policy för representation och gåvor till/från kunder och leverantörer. Som komplement finns även en policy för uppvaktning, som tydliggör riktlinjerna för interna gåvor.

18 18. Öppenhet och transparens För att kunna skapa rätt riktad information till alla som kommer i kontakt med oss har vi tydliggjort våra intressenter och utifrån det tagit fram en kommunikationsplan. I alla kontakter med våra intressenter är vi noga med att ha en öppen och ärlig dialog. Genom intressentanalysen kan vi lättare förstå varje grupps behov och intresse, och bestämma hur de bäst bör bemötas. Intressenternas intressen och vårt engagemang Våra intressenter finns inom områdena marknad, investerare, medarbetare och samhälle. Under 2012 har vi frågat några av våra intressenter, kunder och medarbetare, vilka hållbarhetsfrågor de ser som viktigast för deras/vår verksamhet, samt hur de prioriterar frågorna. Frågorna ställdes så att man fick ta ställning till vilken typ av områden Cleano skulle engagera sig i inom kategorierna Miljö, Arbetsförhållanden och arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, Produktansvar, Ansvarsfulla affärsmetoder och Lokal utveckling. För varje kategori fanns ett antal arbetsområden föreslagna. Man fick också rangordna kategorierna, för vilka man tyckte var viktigast. Följande tre alternativ fick högst prioritet hos kunder (Diskteknik): Miljö Produktansvar Arbetsförhållanden och arbetsvillkor Motsvarande för medarbetare: Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden och arbetsvillkor Ansvarsfulla affärsmetoder Inom Miljö, som var den mest intressanta kategorin för både kunder och medarbetare, tittade vi vidare på vilka typer av områden de var intresserade av att vi engagerade oss i. Alternativen var nationella eller lokala vattenprojekt, Globala vattenprojekt och klimatrelaterade projekt. Dessa områden är uttagna från våra miljöaspekter. Både hos kunder och hos medarbetare valdes nationella eller lokala vattenprojekt. Under 2012 togs därför initiativet till att starta upp ett projekt tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen. En vidareutveckling av detta kommer att ske under En liknande undersökning gjordes 2011, även då med Miljö som högsta prioritet som högsta snitt av kunder och medarbetare. Cleano Productions kunder (fyra stycken svarande) prioriterade produktansvar högst. Marknad Kunder Kundernas kunder Leverantörer Konkurrenter Branschorganisationer Svanen Fackpress Nyhetsmedia Social media Investerare Ägare Bank Leverantörer Våra intressenter Medarbetare Personal Personalens anhöriga Samhälle Länsstyrelsen Livsmedelsverket Kemikalieinspektionen Naturskyddsföreningen Unionen/IF metall Certifieringsorgan Kommun Närboende

19 Framtid 19. Cleano Sverige har formulerat hållbarhetsmål som brutits ner per affärsområde. Miljömålen härleds från den kartläggning av betydande miljöaspekter som görs varje år. Cleano Production kommer att fortsätta att fokusera på arbetet med att behålla en låg nivå på kassationerna, att optimera transporter och verka för produkter och råvaror som är ännu bättre ur miljösynpunkt. Titta bakåt för att se framåt För att vi ska kunna känna oss säkra på det vi lovar våra kunder, tittar vi också bakåt i leverantörskedjan. I hållbarhetsmålen ingår målsättningar för hur många leverantörer som skrivit under vår uppförandekod samt hur många leverantörsrevisioner vi ska genomföra. Under 2012 genomfördes två leverantörsrevisioner, där deras kvalitets- och hållbarhetsarbete utvärderades. För kommande år sätter vi högre mål - vi ska göra minst fyra stycken leverantörsrevisioner varje år. Tillsammans med våra leverantörer vill vi verka för ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågan. Fokus koldioxid Huvudmålet för Diskteknik berör koldioxidutsläpp från fastigheter och transporter. Varje år ska det totala utsläppet av koldioxid minska eller vara oförändrat, trots en ökad omsättning. Vi har även målsättningar för andel miljöfordon där 49 % av fordonsflottan inom Cleano Group Sverige ska bestå av miljöklassade fordon år Miljömål är också satta för bland annat pappersförbrukning och återtagna diskmedelskapslar. Inom Cleano Group finns ett antal olika fordonstyper. Förutom målsättningen och uppföljningen kring andelen miljöfordon, följs även bränsletankningarna upp, där ambitionen är att varje år öka andelen tankat biobränsle. Utöver ett på-gående arbete att få upp denna andel, planeras åtgärder för att totalt minska antalet transporter samt att varje bil ska dra mindre bränsle per kilometer. Vi ser ständigt över våra resor och möten. Enligt vår resepolicy ska resesätt med låg miljöbelastning alltid prioriteras, främst tåg. Våra produkter För våra kemtekniska produkter tas alltid hänsyn till miljöfrågor och finns miljömärkningskriterier för en produkt, ska produkten miljömärkas. Vi har redan tagit bort många råvaror som klassas som miljöfarliga och ersatt dem med mindre miljöfarliga. Under kommande år kommer vi också sätta tydligare riktlinjer för våra produkter och råvarornas ursprung, vilket främst är viktigt för de produktgrupper som idag inte kan miljömärkas på grund av brist på märkningskriterier. Kunden tjänar på miljön Vi vet att våra kunder tjänar på att arbeta resurssnålt och vi vet att vi kan hjälpa dem att bli ännu bättre på det. Med den kunskap och de produkter vi kan erbjuda, ska våra kunder tjäna pengar och spara på gemensamma resurser. Vi på Cleano Group Sverige kommer fortsätta att kämpa för våra kunders totala diskekonomi och en hållbar framtid. Tillbaka till grunden Precis som allting startade, med resurshushållningen i fokus fortsätter arbetet för att skapa en hållbar framtid, för oss och våra kunder.

20 Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret Hållbarhetsredovisningen tas fram varje år. Har ni frågor om redovisningen, kontakta oss på telefonnummer Avgränsningar Hållbarhetsredovisningen omfattar Cleano Group Sverige, inte övriga bolag i Cleano Group. Vi inkluderar inte leverantörernas eller kundernas påverkan på hållbarhetsfaktorer i våra beräkningar, endast i det förebyggande arbete vi utför i form av leverantörsutvärderingar eller utbildning av kunder och i riskanalyser. Förändringar från föregående redovisning Några relevanta förändringar har skett under perioden. Organisationen strukturerades om under hösten 2012, där olika funktioner förändrades. NKI-undersökningar görs numera varje år för Diskteknik istället för tidigare vart tredje år. Underlag och beräkningar Underlag för samtliga beräkningar är hämtade från Disktekniks respektive Cleano Productions affärssystem. Därifrån erhålles statistik via statistikprogrammet QlickView på sålda produkter och volymerna av dessa. Bränsleförbrukning beräknas utifrån tankningar, som i sin tur sammanställs av Autoplan och rapporteras vidare därifrån. En felkälla är att fel tankkort ibland används, då kortet tillhör bilen och inte föraren. Uppgifter kring energiförbrukning kommer direkt från energibolagens mätningar och deras fakturering. PRODUCTION Cleano Group Box Vallentuna Hållbarhetsredovisning Art.nr Vers. 1.3./SL

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15 För människor i rörelse Sustainability Report 14/15 Välkommen Vi tror att vårt hållbarhetsarbete är vägen till framgång och vill med hjälp av den här rapporten lyfta fram våra styrkor och berätta hur vi

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer