sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga"

Transkript

1 sidan 2»Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Swedish Match Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström, Swedish Match Uppdrag: sortera mera

2 Nya samarbeten för miljöns bästa Vikten av att ha goda grannar gäller i högsta grad inom avfall och miljö, såväl på hemmaplan som ute i Europa. I synnerhet då vi har kommit olika långt i hållbarhetsarbetet. Renova har en viktig roll och ett stort ansvar att lyfta fram de relevanta frågorna och påverka vår omgivning till att ställa om till en mer miljöriktig avfallshantering. Intresset för hur vi genom samverkan mellan olika aktörer skapat ett effektivt och hållbart system för avfallshantering i Sverige är mycket stort utanför landets gränser. Detta visade sig tydligt vid den internationella konferensen Waste & Climate, som hölls i Köpenhamn i våras. Där presenterade Renova och Sysav* tillsammans den svenska modellen för en miljöriktig avfallshantering. Renova är ett av sex bolag i Sverige och Norge som har börjat diskutera hur vi ska kunna arbeta tillsammans för att bidra till utvecklingen av miljöriktig avfallshantering inom hela Europa. Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa. På hemmaplan presenterades nyligen den statliga avfallsutredningen som innehåller ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för olika typer av avfall. Visste du att... forskning visar att det bästa sättet att minska CO2- utsläppen inom avfallsområdet är att minska avfallsmängderna? På andra plats kommer att energiåtervinna avfall som annars skulle hamnat på deponi. sorterat Framför allt att ansvarsfördelningen mellan kommuner och verksamheter nu blir tydligare. Detta gäller även matavfallet. Utsortering av matavfall för biogasframställning är i dag en viktig del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Här satsar Renova stort och långsiktigt redan i dag har vi kapacitet att ta emot och förbehandla regionens matavfall. Vår ambition är att kunna erbjuda en fullskalig biogasproduktion inom några år. Renovas fokus på miljöriktig avfallshantering blir allt starkare och tydligare. Vårt långsiktiga uppdrag är en del av de globala avfallsfrågorna även om vi enbart bedriver verksamhet i Västsverige. I detta nummer av Sorterat kan du läsa om hur vi hjälper en av våra grannar, Swedish Match, med deras speciella avfall, samt hur en fastighetsförvaltare har löst avfallshanteringen tillsammans med Renova. Trevlig läsning! Christian Baarlid vd, Renova Bli vän med Renova på Facebook! Vill du få ta del av det senaste från Renova eller utbyta miljösmarta tips och tankar? Du vet väl att Renova finns på Facebook? Facebook.com/renovaab Facebook.com/miljosmart Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat # *Renovas motsvarighet i Malmö Förslag till tydligare ansvar för avfall Kommunerna ska ha ansvaret för att samla in det så kallade producentmaterialet, det vill säga förpackningar och tidningar från hushåll. Det är huvudförslaget i Avfallsutredningen som presenterades den 3 september. Utredaren Lars Ekecrantz har lagt fram ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för insamlingen av avfall. Utredningen ska nu ut på remiss och enligt miljöminister Lena Ek kommer en proposition att kunna behandlas i riksdagen först i början av sommaren nästa år. Glödlampor snart historia Den 1 september förbjöds även de klara glödlamporna på 40, 25 och 15 watt inte användning av dem utan enbart tillverkning och import. Alla glödlampor kommer sedan att förbjudas efter hand. Därför gäller det att i god tid se om sitt eget hus både hemma och på jobbet. Renova håller på att byta ut alla kvarvarande glödlampor, gör det du med! Läs mer om alternativa ljuskällor på Lampinfo.se Samlaren till Bryssel Den numera riksbekanta Samlaren som hjälper oss att på ett enkelt sätt sortera lampor, batterier och småel ska ställas ut på Göteborgs stads EU-kontor i Bryssel i höst. Samlaren finns på 160 platser runt om i Sverige och efter flera års erfarenhet vet vi att det är en riktigt bra lösning. Att plocka bort det farliga avfallet ur vårt kretslopp och samla in betydelsefulla material för återvinning är ett konkret exempel på hur var och en kan vara med och bidra i det dagliga miljöarbetet. Vi tror att Samlaren framöver kan vara ett exempel på miljöteknikexport, som kan hjälpa till att rena kretsloppet i andra länder på ett enkelt och lustfyllt sätt, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova. [nova] nyheter från branschen Den 29 september är det Återvinningens dag. Detta uppmärksammas på olika sätt på återvinningscentralerna i våra elva ägarkommuner. Renova syns bland annat med vår mobila utställningscontainer på Hultets ÅVC i Lerum!

3 Sortering till varje pris i Kungälv Swedish Match vill bli ledande i avfallshantering. Snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. FOTO LARS ARDARVE foto swedish match Under 2011 tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus.»vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar«vi strävar efter maximal sortering. Från avfall i produktionen till kaffesump, säger Viktor Nyström. Vi är på besök i snusfabriken i Kungälv. Här tillverkas en halv miljon dosor per dygn. Från råtobak på pall till färdiga dosor portionssnus redo för leverans. Tillverkningen sker med strikta kvalitets- och hygienkrav. Samma regler gäller för Swedish Match som för livsmedelsindustrin. Varje prilla inspekteras ur kvalitetssynpunkt, säger Marcus Lindström. Det är Visste du att... samma sak med dosor och lock. Tillsammans med Renova har Swedish Match tagit fram nya rutiner för allt avfall. Tobaksrester och kasserade prillor förvandlas nu till jord på Renovas återvinningsanläggning i Kläpp, Stenungsund. Medan plasten från dosor och lock mals ned och återvinns. Men sorteringen stoppar inte där. Förpackningsmaterial från lagret, elektronik och kablar från underhåll, papper och kaffesump från kontoret, besöksrockar från receptionen. Allt sorteras. Vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar. Alla ska vara med. Vi försöker också så långt som möjligt ordna sorteringen vid källan. Där avfallet uppstår ska det också sorteras, säger Viktor Nyström. Arbetet med att skapa rutiner för sortering startade som ett examensarbete på Chalmers och utvecklades i miljögruppen i Swedish Match Supply Chain, säger Viktor Nyström och Andreas Kjellsson.» Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. Allt startade som ett examensarbete. SNUS Är en naturlig produkt bestående av mald tobak, vatten, salt och smakämnen. SNUSPÅSARNA Materialet är av samma typ som används i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel. DOSORNA Pappdosorna består av återvunnen papp. Plastdosorna består av polypropylen som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Efter eventuell förbränning bildas vatten och koldioxid. KUNGÄLVSFABRIKEN Varje dygn tillverkas en halv miljon dosor med snus i Kungälvsfabriken. Från råtobak till färdiga dosor. På snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg arbetar sammanlagt runt 450 personer. 4 sorterat # sorterat #

4 »Vårt mål är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna«samarbetet med Renova förde också med sig en del skräddarsydda lösningar av utrustning och tjänster. Ett exempel är avropsstyrd tömning av avfallscontainrar och komprimatorer med hjälp av automatiska SMS. Vårt mål i miljögruppen är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna, säger Viktor Nyström. Med den automatiska tömningen har vi minskat våra transporter av exempelvis brännbart avfall med 35 procent. Renova har också en omlastningsstation i närheten vilket bidrar till en minskning av transporterna. Samarbetet med Renova innebär också att samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Dels går man igenom de nya rutinerna som gäller vid respektive arbetsplats, dels vad som händer med det utsorterade avfallet. foto swedish match Swedish Match Det kommer att vara både teori och praktik. Att höja medvetenheten är viktigt, alla ska veta vilka miljöfördelar sorteringen innebär, säger Andreas Kjellsson. Utbildningstillfällena är också ett bra tillfälle att skapa engagemang för de nya rutinerna, menar Patrik Ahlström, säljare på Renova. Det är ett tillfälle att fånga upp åsikter och möjliga förbättringar av sorteringsrutinerna, säger han. Fabriken i Kungälv har i nuläget kommit längst med de nya rutinerna, men målsättningen är densamma även i fabriken i Göteborg maximal återvinning av restprodukter och avfall. Samarbetet med Renova sker med regelbundna avstämningar. På samma sätt som man jobbar med ständiga förbättringar i produktionsprocessen jobbar man för att förbättra avfallshanteringen. En ledande avfallshantering är en självklar del av vårt miljöarbete, säger Marcus Lindström. «Miljösamarbete. Samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Patrik Ahlström, säljare på Renova (t.h) ser utbildningarna som ett bra tillfälle att fånga upp förbättringsförslag. Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Snustillverkningen ligger under den operativa enheten Smokefree Products Division tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus. Swedish Match nettoomsättning för affärsområdet Snus uppgick till miljoner kronor Långsiktigt samarbete Scania-Bilar fördubblar sin närvaro i Göteborg med en ny lastbilsverkstad. Samtidigt väljer man att fördjupa samarbetet med Renova. FOTO LARS ARDARVE Från 24 timmars tvätt till plåt- och riktningsarbeten. Scania-Bilars nya anläggning i Arendal är en fullserviceverkstad med skadecenter. Byggnaden är helt nybyggd och anpassad efter verksamheten. I serviceavdelningen finns det exempelvis plats att arbeta med fyra lastbilar parallellt. Tanken är att anläggningen ska vara så flexibel som möjligt. Varje serviceplats har full utrustning för att utföra alla moment, säger servicechef Anssi Parviainen. Med den nya verkstaden kommer Scania-Bilar Region Väst att fördubbla kapaciteten i Göteborg. Placeringen i Arendal är i det närmaste idealisk, menar Leif Ericson, projektledare för etableringen. Tillgänglighet är nyckeln till bra service. Här har vi nära till våra kunder, det finns väl nästan ett 100-tal speditionsfirmor, åkerier och logistikcentrum i närheten. Verkstaden har full sortering av avfall, det finns också ett pumpsystem för återvinning av oljor och kemikalier. Samarbetet med Renova gäller främst avfallsfraktionerna. Vi har en bra relation och ett gott samarbete med Renova, även som leverantör, säger Leif Ericson Invigning i oktober. Verkstaden i Arendal är på cirka kvadratmeter i två plan. Anssi Parviainen och Leif Ericson övervakar de sista installationerna av maskiner och verktyg. Renovas anseende i Västsverige är en fördel, menar han. Verkstadskunderna måste känna en trygghet i att avfallet tas om hand på rätt sätt. Hela kedjan måste fungera. Med Renova är man säker på att de lever upp till Scanias miljökrav. «Scania-Bilar Scania-Bilar Sverige AB/Region Väst är återförsäljare för Scania i hela Storgöteborg, Borås, Sjuhäradsbygden och Varberg. Företaget har anläggningar för försäljning och service i Göteborg, Borås och Varberg. Verkstaden i Arendal har runt 25 anställda. 6 sorterat # sorterat #

5 Peter Nilsson och Samuel Ling i portgången till Karl Gustavsgatan 10. När portgången renoverades satte man bland annat in energibesparande LEDbelysning. När vi ändå renoverar försöker vi sätta in energismarta lösningar. Just nu håller vi på att byta takfläktar till ventilationen i våra fastigheter, där kommer vi spara en hel del energi, säger Samuel Ling. Gunnar Lövgren Fastigheter AB har sitt ursprung i Gunnar Lövgren Byggnads AB som startade sin verksamhet Gunnar Lövgren Fastigheter är i dag ett fristående företag som förvaltar ett 20-tal hyresfastigheter med omkring 500 hyresgäster. Fastighetsbeståndet är i huvudsak ombyggt under 80- och 90-talet. Samtliga fastigheter är i attraktiva lägen i centrala Göteborg. Extra allt för miljön Bättre service till hyresgäster ger fördelar för både miljön och ekonomin. För Gunnar Lövgren Fastigheter AB är sortering av avfall och samarbetsavtal med Renova en självklarhet. FOTO LARS ARDARVE Samuel Ling, vice vd, och Peter Nilsson, fastighetsskötare, möter upp utanför porten till Karl Gustavsgatan 10. Huset, mitt i Vasastan i Göteborg, är ett av Gunnar Lövgren Fastigheters senaste förvärv. Man har lagt ned en hel del arbete i fastigheten sedan 2010, berättar Samuel Ling. Bland annat har man renoverat trappuppgångarna och anlagt en ny uteplats. På innergården finns också soprummet. Vi försöker erbjuda sortering av avfall för våra hyresgäster i alla våra fastigheter, säger han. Här får vi plats med full sortering och även en avdelning för farligt avfall. Belysningen tänds automatiskt när vi kliver in. Innanför dörren möts vi av kaklade väggar och noggrant märkta kärl från glas, plast och metall till wellpapp. I ett hörn finns ett ställ med korgar för bland annat batterier och glödlampor. Det finns också plats för uttjänta lysrör. Folk blir bättre på att sortera om soprummet är fräscht och det är ordning och reda, det är det här rummet ett bra exempel på, säger Samuel Ling. När Gunnar Lövgren Fastigheter tog över huset på Karl Gustavsgatan var soprummet eftersatt. Det fanns ingen sortering, det var smutsigt och allmän oordning. Efter renoveringen har man kunnat halvera frekvensen på hämtning av brännbart avfall ett tydligt tecken på att sorteringen har tagit fart. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall, alltså få ned restavfallet med ytterligare 20 procent. Skötsel och rengöring av fastighetsbeståndets soprum har man lagt ut på Renovas Miljöservice. En tjänst som både är smidig och sparar tid för fastighetsskötarna. För min del behöver jag bara titta till soprummen då och då. Dessutom har jag en bra dialog med Renova, exempelvis om något inte fungerar som det ska med sorteringen, säger Peter Nilsson. Gunnar Lövgren Fastigheter har haft sortering i sina hus sedan början av 2000-talet. Dels av miljöhänsyn, dels 8 sorterat # sorterat # som en utökad service till sina hyresgäster. Alla måste ju dra sitt strå till stacken och göra vad de kan för miljön. Samtidigt vill vi underlätta så mycket som möjligt för de boende, säger Peter Nilsson. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall Snart sedan Göteborgs Stad gradvis gått över till en viktbaserad taxa för restavfall kommer den ökade sorteringen också att märkas genom lägre kostnader för restavfallet. Det är ju ännu en anledning till att arbeta för en bättre sortering. Vi har bland annat gjort en 12-sidig folder i samarbete med Kretsloppskontoret till alla hyresgäster om hur sorteringen går till, säger Samuel Ling. «Fastighetsägarna ökar servicegraden 9»

6 Snyggt och prydligt. Renovas säljare Christopher de Flon i samspråk med Samuel Ling och Peter Nilsson från Gunnar Lövgren Fastigheter AB. En bra dialog säkerställer att eventuella problem snabbt åtgärdas. Ekonomisk helhetslösning Allt fler fastighetsägare erbjuder sina boende full sortering av avfall. Det är smart för både miljön och ekonomin. Förutom att servicegraden ökar för de boende så är sortering av avfall en effektiv åtgärd för miljön. Plockanalyser av restavfall visar entydigt att sorteringen ökar med minskat avstånd till sorteringsstället. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Linda Abrahamsson, försäljningschef på Renova. Vi arbetar enligt avfallstrappan för att minska den totala mängden avfall, öka återanvändning och att öka andelen materialåtervinning. Det som i dag inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme vid förbränning. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet I den dagliga verksamheten märks också resultaten snabbt när fastighetsägare börjar erbjuda full sortering i anslutning till huset. Vikten på restavfallet kan minska avsevärt. Det finns ju en ekonomisk sporre att minska vikten på restavfallet nu när fler kommuner inför viktbaserad avgiftstaxa men framförallt vill jag framhålla bekvämligheten och tidsbesparingen med våra tjänster, säger Linda Abrahamsson. Med Renovas Miljöservice tar vi över skötseln av soprummet, vi håller rent, ställer i ordning kärlen, ser till att allt är uppskyltat. Det blir bekymmersfritt, helt enkelt. «FOTO LARS ARDARVE OCH ANDERS ÖRTEGREN Linda Abrahamsson. 10 sorterat # sorterat # »Den som sopsorterar mest vinner«men bilarna har en lång väg kvar Och faktum är att Sverige ligger på pallplats: procent av hushållen kavlar upp ärmarna och sorterar de sopor som produceras hemma. Vi tillhör de länder som är allra bäst på att sopsortera. Det visar Avfallsutredningen som presenterades nyligen. Dessutom är vi ena baddare på att använda lågenergilampor, köpa kravmärkt och släcka lampor som inte behöver lysa. Men sedan då? Hur transporterar vi iväg soporna? Och oss själva? Klarar vi att gå hela vägen från teori till praktik? Där finns en del i övrigt att önska, särskilt i Göteborg som är så tätt förknippad med bilar och biltillverkning. Så skulle det inte behöva vara. Rena bilar har vi kunnat tillverka i 243 år. Fransmannen Nicolas Joseph Cugnots skapelse från 1769, som anses vara det första självgående fordonet, var nämligen ångdriven. En trehjuling visserligen och betraktad som fullständigt livsfarlig, omöjlig att styra och bromsa. Men den hade ingen miljöpåverkan! När biltillverkningen kom igång på allvar cirka hundra år senare hos bland andra fransmannen Peugeot och tysken Benz, var det bensindrivna fordon som gällde. Ungefär samtidigt, år 1890 hade General Electric den första elbilen klar. Men sedan tog det stopp, det var fossila bränslen och inget annat som användes. Det är inte förrän i dag som allt fler miljöfordon rullar på gatorna. Inom Göteborgs Stad är 93 procent av tjänstebilarna miljöanpassade. Målsättningen är att andelen miljöfordon ska Trafikkontoret krönika Anette Thorén, projektledare för Miljöfordon, Trafikkontoret, Göteborgs stad Vision: Att erbjuda göteborgaren en effektiv, säker och hållbar rörlighet Uppdrag: Trafikkontorets uppdrag är att utveckla ett väl fungerande trafiksystem som ska förstärka stadens attraktionskraft. öka ytterligare mot 100 procent samtidigt som användningen av förnyelsebara bränslen i stadens flotta ska ha nått minst 90 procent år Glädjande är också att Renova använder världens första serietillverkade tunga elhybridbil i arbetet på att hämta alla de där soporna som vi så noga sorterar. Kombinationen el- och dieselmotor har minskat utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell dieselsopbil och visar på möjligheten att gå från teori till praktik. Bilar med mindre miljöpåverkan är en möjlighet, bara vi satsar kraft på att utveckla tankesättet som i princip har funnits i 250 år. Vi ska inte återgå till ångdrivna fordon men vi ska definitivt ta efter det faktum att världens första bil inte hade någon miljöpåverkan alls! «11

7 Namn: Carina Åberg Gör på Renova: Kundansvarig för åtta av Renovas elva ägarkommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö Det bästa med mitt jobb: Att kunna bidra till miljönytta även i en större skala Gör på fritiden: Umgås med familjen, friluftsliv i sjö och skog, påta vid kolonistugan kundansvarig Spindeln i miljönätet Från Ale till Öckerö. Carina Åberg jobbar för en hållbar utveckling för fler än invånare. Min uppgift är att bygga långsiktiga relationer med våra ägarkommuner. Det handlar ofta om långa avtal som löper över flera år, säger hon. Det är till Carina kommunerna vänder sig till när de funderar över nya tjänster eller undrar över överenskommelser i avtalet. Men det kan också komma frågor om hämtningsrundor och tömningsfrekvens. Jag kan få frågor om de mest skilda saker, från tömning av ett enskilt avfallskärl till att bedöma framtida behov. Det är när hon kan vara med och påverka hon trivs som bäst. Lösningarna för återvinning och avfallshantering kan skilja sig en hel del från kommun till kommun. Miljönyttan har man med sig hela tiden i arbetet. Att föra fram Renovas fokusområden, miljö, kvalitet och nytänkande, är en stor del i mitt uppdrag. Carina har alltid varit engagerad i miljöfrågor. Från att tidigare ha arbetat i vården bytte hon inriktning till studier i miljövetenskap. Nu har hon arbetat på Renova i åtta år, senast inom Insamling och Logistik. Kunskapen om verksamheten är en fördel i arbetet, ur kundens synvinkel blir jag lite av spindeln i nätet på Renova. TEXT Jörgen tiger FOTO lars ardarve

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016 Analys av hushållens sopor till förbränning 2016 Sida 1(7) Upprättad av: Marcus Wisting och Catrine Edlund Avfall Återvinning 2016-12-08 Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Anläggningar för avfallshantering A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll Bakgrund och analys 3 Anläggningar för insamling, sortering,

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport DNR T2011-006-0351/T2011-703- 05617 Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-11-22 Anna Drakenberg Avfall 08-508 465 08 anna.drakenberg@stockholm.se

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER Miljö- och ÅTERVINNINGSföretaget som gör mer VILL DU HA EN PARTNER SOM GÖR mer eller mindre? Renova arbetar med alla branscher och alla typer av avfall. Vi arbetar hårt och envist för att hitta nya metoder

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Styrmedel. - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se

Styrmedel. - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se Styrmedel - vem påverkas av vad? - vad påverkas av vem? Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet jan-olov.sundqvist@ivl.se Avfallsområdet är komplext Aktörer inom avfallsområdet Myndigheter tillstånd,

Läs mer

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD

2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD 2011-07-19 AVFALLS PLAN TALL SHIPS RACE HALMSTAD KÄLLSORTERING Avfall för materialåtervinning (plast, papper, metall och glas) Avfallet samlas in i en blandad fraktion, där vi sorterar den i efterhand.

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Fem steg för bra sortering av matavfall. Checklista för flerbostadshus

Fem steg för bra sortering av matavfall. Checklista för flerbostadshus Fem steg för bra sortering av matavfall Checklista för flerbostadshus Så här använder du checklistan I den här skriften får du veta vad du kan göra för att matavfallsinsamlingen ska fungera på bästa sätt.

Läs mer

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall

Fråga 1. Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart. X. i plastförpackningar. 2. i farligt avfall Fråga 1 Var slänger du tandborste, diskborste och toalettborste? 1. i brännbart X. i plastförpackningar 2. i farligt avfall Tips: Panta mera! Visste du att endast 85 procent av alla burkar pantas. Det

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer