sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga"

Transkript

1 sidan 2»Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Swedish Match Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström, Swedish Match Uppdrag: sortera mera

2 Nya samarbeten för miljöns bästa Vikten av att ha goda grannar gäller i högsta grad inom avfall och miljö, såväl på hemmaplan som ute i Europa. I synnerhet då vi har kommit olika långt i hållbarhetsarbetet. Renova har en viktig roll och ett stort ansvar att lyfta fram de relevanta frågorna och påverka vår omgivning till att ställa om till en mer miljöriktig avfallshantering. Intresset för hur vi genom samverkan mellan olika aktörer skapat ett effektivt och hållbart system för avfallshantering i Sverige är mycket stort utanför landets gränser. Detta visade sig tydligt vid den internationella konferensen Waste & Climate, som hölls i Köpenhamn i våras. Där presenterade Renova och Sysav* tillsammans den svenska modellen för en miljöriktig avfallshantering. Renova är ett av sex bolag i Sverige och Norge som har börjat diskutera hur vi ska kunna arbeta tillsammans för att bidra till utvecklingen av miljöriktig avfallshantering inom hela Europa. Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa. På hemmaplan presenterades nyligen den statliga avfallsutredningen som innehåller ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för olika typer av avfall. Visste du att... forskning visar att det bästa sättet att minska CO2- utsläppen inom avfallsområdet är att minska avfallsmängderna? På andra plats kommer att energiåtervinna avfall som annars skulle hamnat på deponi. sorterat Framför allt att ansvarsfördelningen mellan kommuner och verksamheter nu blir tydligare. Detta gäller även matavfallet. Utsortering av matavfall för biogasframställning är i dag en viktig del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Här satsar Renova stort och långsiktigt redan i dag har vi kapacitet att ta emot och förbehandla regionens matavfall. Vår ambition är att kunna erbjuda en fullskalig biogasproduktion inom några år. Renovas fokus på miljöriktig avfallshantering blir allt starkare och tydligare. Vårt långsiktiga uppdrag är en del av de globala avfallsfrågorna även om vi enbart bedriver verksamhet i Västsverige. I detta nummer av Sorterat kan du läsa om hur vi hjälper en av våra grannar, Swedish Match, med deras speciella avfall, samt hur en fastighetsförvaltare har löst avfallshanteringen tillsammans med Renova. Trevlig läsning! Christian Baarlid vd, Renova Bli vän med Renova på Facebook! Vill du få ta del av det senaste från Renova eller utbyta miljösmarta tips och tankar? Du vet väl att Renova finns på Facebook? Facebook.com/renovaab Facebook.com/miljosmart Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat # *Renovas motsvarighet i Malmö Förslag till tydligare ansvar för avfall Kommunerna ska ha ansvaret för att samla in det så kallade producentmaterialet, det vill säga förpackningar och tidningar från hushåll. Det är huvudförslaget i Avfallsutredningen som presenterades den 3 september. Utredaren Lars Ekecrantz har lagt fram ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för insamlingen av avfall. Utredningen ska nu ut på remiss och enligt miljöminister Lena Ek kommer en proposition att kunna behandlas i riksdagen först i början av sommaren nästa år. Glödlampor snart historia Den 1 september förbjöds även de klara glödlamporna på 40, 25 och 15 watt inte användning av dem utan enbart tillverkning och import. Alla glödlampor kommer sedan att förbjudas efter hand. Därför gäller det att i god tid se om sitt eget hus både hemma och på jobbet. Renova håller på att byta ut alla kvarvarande glödlampor, gör det du med! Läs mer om alternativa ljuskällor på Lampinfo.se Samlaren till Bryssel Den numera riksbekanta Samlaren som hjälper oss att på ett enkelt sätt sortera lampor, batterier och småel ska ställas ut på Göteborgs stads EU-kontor i Bryssel i höst. Samlaren finns på 160 platser runt om i Sverige och efter flera års erfarenhet vet vi att det är en riktigt bra lösning. Att plocka bort det farliga avfallet ur vårt kretslopp och samla in betydelsefulla material för återvinning är ett konkret exempel på hur var och en kan vara med och bidra i det dagliga miljöarbetet. Vi tror att Samlaren framöver kan vara ett exempel på miljöteknikexport, som kan hjälpa till att rena kretsloppet i andra länder på ett enkelt och lustfyllt sätt, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova. [nova] nyheter från branschen Den 29 september är det Återvinningens dag. Detta uppmärksammas på olika sätt på återvinningscentralerna i våra elva ägarkommuner. Renova syns bland annat med vår mobila utställningscontainer på Hultets ÅVC i Lerum!

3 Sortering till varje pris i Kungälv Swedish Match vill bli ledande i avfallshantering. Snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. FOTO LARS ARDARVE foto swedish match Under 2011 tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus.»vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar«vi strävar efter maximal sortering. Från avfall i produktionen till kaffesump, säger Viktor Nyström. Vi är på besök i snusfabriken i Kungälv. Här tillverkas en halv miljon dosor per dygn. Från råtobak på pall till färdiga dosor portionssnus redo för leverans. Tillverkningen sker med strikta kvalitets- och hygienkrav. Samma regler gäller för Swedish Match som för livsmedelsindustrin. Varje prilla inspekteras ur kvalitetssynpunkt, säger Marcus Lindström. Det är Visste du att... samma sak med dosor och lock. Tillsammans med Renova har Swedish Match tagit fram nya rutiner för allt avfall. Tobaksrester och kasserade prillor förvandlas nu till jord på Renovas återvinningsanläggning i Kläpp, Stenungsund. Medan plasten från dosor och lock mals ned och återvinns. Men sorteringen stoppar inte där. Förpackningsmaterial från lagret, elektronik och kablar från underhåll, papper och kaffesump från kontoret, besöksrockar från receptionen. Allt sorteras. Vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar. Alla ska vara med. Vi försöker också så långt som möjligt ordna sorteringen vid källan. Där avfallet uppstår ska det också sorteras, säger Viktor Nyström. Arbetet med att skapa rutiner för sortering startade som ett examensarbete på Chalmers och utvecklades i miljögruppen i Swedish Match Supply Chain, säger Viktor Nyström och Andreas Kjellsson.» Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. Allt startade som ett examensarbete. SNUS Är en naturlig produkt bestående av mald tobak, vatten, salt och smakämnen. SNUSPÅSARNA Materialet är av samma typ som används i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel. DOSORNA Pappdosorna består av återvunnen papp. Plastdosorna består av polypropylen som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Efter eventuell förbränning bildas vatten och koldioxid. KUNGÄLVSFABRIKEN Varje dygn tillverkas en halv miljon dosor med snus i Kungälvsfabriken. Från råtobak till färdiga dosor. På snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg arbetar sammanlagt runt 450 personer. 4 sorterat # sorterat #

4 »Vårt mål är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna«samarbetet med Renova förde också med sig en del skräddarsydda lösningar av utrustning och tjänster. Ett exempel är avropsstyrd tömning av avfallscontainrar och komprimatorer med hjälp av automatiska SMS. Vårt mål i miljögruppen är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna, säger Viktor Nyström. Med den automatiska tömningen har vi minskat våra transporter av exempelvis brännbart avfall med 35 procent. Renova har också en omlastningsstation i närheten vilket bidrar till en minskning av transporterna. Samarbetet med Renova innebär också att samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Dels går man igenom de nya rutinerna som gäller vid respektive arbetsplats, dels vad som händer med det utsorterade avfallet. foto swedish match Swedish Match Det kommer att vara både teori och praktik. Att höja medvetenheten är viktigt, alla ska veta vilka miljöfördelar sorteringen innebär, säger Andreas Kjellsson. Utbildningstillfällena är också ett bra tillfälle att skapa engagemang för de nya rutinerna, menar Patrik Ahlström, säljare på Renova. Det är ett tillfälle att fånga upp åsikter och möjliga förbättringar av sorteringsrutinerna, säger han. Fabriken i Kungälv har i nuläget kommit längst med de nya rutinerna, men målsättningen är densamma även i fabriken i Göteborg maximal återvinning av restprodukter och avfall. Samarbetet med Renova sker med regelbundna avstämningar. På samma sätt som man jobbar med ständiga förbättringar i produktionsprocessen jobbar man för att förbättra avfallshanteringen. En ledande avfallshantering är en självklar del av vårt miljöarbete, säger Marcus Lindström. «Miljösamarbete. Samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Patrik Ahlström, säljare på Renova (t.h) ser utbildningarna som ett bra tillfälle att fånga upp förbättringsförslag. Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Snustillverkningen ligger under den operativa enheten Smokefree Products Division tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus. Swedish Match nettoomsättning för affärsområdet Snus uppgick till miljoner kronor Långsiktigt samarbete Scania-Bilar fördubblar sin närvaro i Göteborg med en ny lastbilsverkstad. Samtidigt väljer man att fördjupa samarbetet med Renova. FOTO LARS ARDARVE Från 24 timmars tvätt till plåt- och riktningsarbeten. Scania-Bilars nya anläggning i Arendal är en fullserviceverkstad med skadecenter. Byggnaden är helt nybyggd och anpassad efter verksamheten. I serviceavdelningen finns det exempelvis plats att arbeta med fyra lastbilar parallellt. Tanken är att anläggningen ska vara så flexibel som möjligt. Varje serviceplats har full utrustning för att utföra alla moment, säger servicechef Anssi Parviainen. Med den nya verkstaden kommer Scania-Bilar Region Väst att fördubbla kapaciteten i Göteborg. Placeringen i Arendal är i det närmaste idealisk, menar Leif Ericson, projektledare för etableringen. Tillgänglighet är nyckeln till bra service. Här har vi nära till våra kunder, det finns väl nästan ett 100-tal speditionsfirmor, åkerier och logistikcentrum i närheten. Verkstaden har full sortering av avfall, det finns också ett pumpsystem för återvinning av oljor och kemikalier. Samarbetet med Renova gäller främst avfallsfraktionerna. Vi har en bra relation och ett gott samarbete med Renova, även som leverantör, säger Leif Ericson Invigning i oktober. Verkstaden i Arendal är på cirka kvadratmeter i två plan. Anssi Parviainen och Leif Ericson övervakar de sista installationerna av maskiner och verktyg. Renovas anseende i Västsverige är en fördel, menar han. Verkstadskunderna måste känna en trygghet i att avfallet tas om hand på rätt sätt. Hela kedjan måste fungera. Med Renova är man säker på att de lever upp till Scanias miljökrav. «Scania-Bilar Scania-Bilar Sverige AB/Region Väst är återförsäljare för Scania i hela Storgöteborg, Borås, Sjuhäradsbygden och Varberg. Företaget har anläggningar för försäljning och service i Göteborg, Borås och Varberg. Verkstaden i Arendal har runt 25 anställda. 6 sorterat # sorterat #

5 Peter Nilsson och Samuel Ling i portgången till Karl Gustavsgatan 10. När portgången renoverades satte man bland annat in energibesparande LEDbelysning. När vi ändå renoverar försöker vi sätta in energismarta lösningar. Just nu håller vi på att byta takfläktar till ventilationen i våra fastigheter, där kommer vi spara en hel del energi, säger Samuel Ling. Gunnar Lövgren Fastigheter AB har sitt ursprung i Gunnar Lövgren Byggnads AB som startade sin verksamhet Gunnar Lövgren Fastigheter är i dag ett fristående företag som förvaltar ett 20-tal hyresfastigheter med omkring 500 hyresgäster. Fastighetsbeståndet är i huvudsak ombyggt under 80- och 90-talet. Samtliga fastigheter är i attraktiva lägen i centrala Göteborg. Extra allt för miljön Bättre service till hyresgäster ger fördelar för både miljön och ekonomin. För Gunnar Lövgren Fastigheter AB är sortering av avfall och samarbetsavtal med Renova en självklarhet. FOTO LARS ARDARVE Samuel Ling, vice vd, och Peter Nilsson, fastighetsskötare, möter upp utanför porten till Karl Gustavsgatan 10. Huset, mitt i Vasastan i Göteborg, är ett av Gunnar Lövgren Fastigheters senaste förvärv. Man har lagt ned en hel del arbete i fastigheten sedan 2010, berättar Samuel Ling. Bland annat har man renoverat trappuppgångarna och anlagt en ny uteplats. På innergården finns också soprummet. Vi försöker erbjuda sortering av avfall för våra hyresgäster i alla våra fastigheter, säger han. Här får vi plats med full sortering och även en avdelning för farligt avfall. Belysningen tänds automatiskt när vi kliver in. Innanför dörren möts vi av kaklade väggar och noggrant märkta kärl från glas, plast och metall till wellpapp. I ett hörn finns ett ställ med korgar för bland annat batterier och glödlampor. Det finns också plats för uttjänta lysrör. Folk blir bättre på att sortera om soprummet är fräscht och det är ordning och reda, det är det här rummet ett bra exempel på, säger Samuel Ling. När Gunnar Lövgren Fastigheter tog över huset på Karl Gustavsgatan var soprummet eftersatt. Det fanns ingen sortering, det var smutsigt och allmän oordning. Efter renoveringen har man kunnat halvera frekvensen på hämtning av brännbart avfall ett tydligt tecken på att sorteringen har tagit fart. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall, alltså få ned restavfallet med ytterligare 20 procent. Skötsel och rengöring av fastighetsbeståndets soprum har man lagt ut på Renovas Miljöservice. En tjänst som både är smidig och sparar tid för fastighetsskötarna. För min del behöver jag bara titta till soprummen då och då. Dessutom har jag en bra dialog med Renova, exempelvis om något inte fungerar som det ska med sorteringen, säger Peter Nilsson. Gunnar Lövgren Fastigheter har haft sortering i sina hus sedan början av 2000-talet. Dels av miljöhänsyn, dels 8 sorterat # sorterat # som en utökad service till sina hyresgäster. Alla måste ju dra sitt strå till stacken och göra vad de kan för miljön. Samtidigt vill vi underlätta så mycket som möjligt för de boende, säger Peter Nilsson. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall Snart sedan Göteborgs Stad gradvis gått över till en viktbaserad taxa för restavfall kommer den ökade sorteringen också att märkas genom lägre kostnader för restavfallet. Det är ju ännu en anledning till att arbeta för en bättre sortering. Vi har bland annat gjort en 12-sidig folder i samarbete med Kretsloppskontoret till alla hyresgäster om hur sorteringen går till, säger Samuel Ling. «Fastighetsägarna ökar servicegraden 9»

6 Snyggt och prydligt. Renovas säljare Christopher de Flon i samspråk med Samuel Ling och Peter Nilsson från Gunnar Lövgren Fastigheter AB. En bra dialog säkerställer att eventuella problem snabbt åtgärdas. Ekonomisk helhetslösning Allt fler fastighetsägare erbjuder sina boende full sortering av avfall. Det är smart för både miljön och ekonomin. Förutom att servicegraden ökar för de boende så är sortering av avfall en effektiv åtgärd för miljön. Plockanalyser av restavfall visar entydigt att sorteringen ökar med minskat avstånd till sorteringsstället. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Linda Abrahamsson, försäljningschef på Renova. Vi arbetar enligt avfallstrappan för att minska den totala mängden avfall, öka återanvändning och att öka andelen materialåtervinning. Det som i dag inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme vid förbränning. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet I den dagliga verksamheten märks också resultaten snabbt när fastighetsägare börjar erbjuda full sortering i anslutning till huset. Vikten på restavfallet kan minska avsevärt. Det finns ju en ekonomisk sporre att minska vikten på restavfallet nu när fler kommuner inför viktbaserad avgiftstaxa men framförallt vill jag framhålla bekvämligheten och tidsbesparingen med våra tjänster, säger Linda Abrahamsson. Med Renovas Miljöservice tar vi över skötseln av soprummet, vi håller rent, ställer i ordning kärlen, ser till att allt är uppskyltat. Det blir bekymmersfritt, helt enkelt. «FOTO LARS ARDARVE OCH ANDERS ÖRTEGREN Linda Abrahamsson. 10 sorterat # sorterat # »Den som sopsorterar mest vinner«men bilarna har en lång väg kvar Och faktum är att Sverige ligger på pallplats: procent av hushållen kavlar upp ärmarna och sorterar de sopor som produceras hemma. Vi tillhör de länder som är allra bäst på att sopsortera. Det visar Avfallsutredningen som presenterades nyligen. Dessutom är vi ena baddare på att använda lågenergilampor, köpa kravmärkt och släcka lampor som inte behöver lysa. Men sedan då? Hur transporterar vi iväg soporna? Och oss själva? Klarar vi att gå hela vägen från teori till praktik? Där finns en del i övrigt att önska, särskilt i Göteborg som är så tätt förknippad med bilar och biltillverkning. Så skulle det inte behöva vara. Rena bilar har vi kunnat tillverka i 243 år. Fransmannen Nicolas Joseph Cugnots skapelse från 1769, som anses vara det första självgående fordonet, var nämligen ångdriven. En trehjuling visserligen och betraktad som fullständigt livsfarlig, omöjlig att styra och bromsa. Men den hade ingen miljöpåverkan! När biltillverkningen kom igång på allvar cirka hundra år senare hos bland andra fransmannen Peugeot och tysken Benz, var det bensindrivna fordon som gällde. Ungefär samtidigt, år 1890 hade General Electric den första elbilen klar. Men sedan tog det stopp, det var fossila bränslen och inget annat som användes. Det är inte förrän i dag som allt fler miljöfordon rullar på gatorna. Inom Göteborgs Stad är 93 procent av tjänstebilarna miljöanpassade. Målsättningen är att andelen miljöfordon ska Trafikkontoret krönika Anette Thorén, projektledare för Miljöfordon, Trafikkontoret, Göteborgs stad Vision: Att erbjuda göteborgaren en effektiv, säker och hållbar rörlighet Uppdrag: Trafikkontorets uppdrag är att utveckla ett väl fungerande trafiksystem som ska förstärka stadens attraktionskraft. öka ytterligare mot 100 procent samtidigt som användningen av förnyelsebara bränslen i stadens flotta ska ha nått minst 90 procent år Glädjande är också att Renova använder världens första serietillverkade tunga elhybridbil i arbetet på att hämta alla de där soporna som vi så noga sorterar. Kombinationen el- och dieselmotor har minskat utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell dieselsopbil och visar på möjligheten att gå från teori till praktik. Bilar med mindre miljöpåverkan är en möjlighet, bara vi satsar kraft på att utveckla tankesättet som i princip har funnits i 250 år. Vi ska inte återgå till ångdrivna fordon men vi ska definitivt ta efter det faktum att världens första bil inte hade någon miljöpåverkan alls! «11

7 Namn: Carina Åberg Gör på Renova: Kundansvarig för åtta av Renovas elva ägarkommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö Det bästa med mitt jobb: Att kunna bidra till miljönytta även i en större skala Gör på fritiden: Umgås med familjen, friluftsliv i sjö och skog, påta vid kolonistugan kundansvarig Spindeln i miljönätet Från Ale till Öckerö. Carina Åberg jobbar för en hållbar utveckling för fler än invånare. Min uppgift är att bygga långsiktiga relationer med våra ägarkommuner. Det handlar ofta om långa avtal som löper över flera år, säger hon. Det är till Carina kommunerna vänder sig till när de funderar över nya tjänster eller undrar över överenskommelser i avtalet. Men det kan också komma frågor om hämtningsrundor och tömningsfrekvens. Jag kan få frågor om de mest skilda saker, från tömning av ett enskilt avfallskärl till att bedöma framtida behov. Det är när hon kan vara med och påverka hon trivs som bäst. Lösningarna för återvinning och avfallshantering kan skilja sig en hel del från kommun till kommun. Miljönyttan har man med sig hela tiden i arbetet. Att föra fram Renovas fokusområden, miljö, kvalitet och nytänkande, är en stor del i mitt uppdrag. Carina har alltid varit engagerad i miljöfrågor. Från att tidigare ha arbetat i vården bytte hon inriktning till studier i miljövetenskap. Nu har hon arbetat på Renova i åtta år, senast inom Insamling och Logistik. Kunskapen om verksamheten är en fördel i arbetet, ur kundens synvinkel blir jag lite av spindeln i nätet på Renova. TEXT Jörgen tiger FOTO lars ardarve

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden

sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden sidan 2»Vi gillar samarbeten där det finns långsiktighet och möjlighet att utvecklas tillsammans«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2013 Svenska Mässan Planer på hög nivå Renovas forskare ser

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Succé som smakar fågel. På rätt håll i avfallstrappan. Så blir loppisprylar rent vatten

Succé som smakar fågel. På rätt håll i avfallstrappan. Så blir loppisprylar rent vatten SYSAV En tidning om avfall och miljöarbete från sysav 3.11 På rätt håll i avfallstrappan Så blir loppisprylar rent vatten Succé som smakar fågel Färgglada idéer FS Grafiska är ett ungt tryckeri som med

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen

Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen SYSAV 2.13 sysavstipendiater brinner för avfall nobina: Energiåtervinning lönar sig Gasen i botten för biogasbussen ett steg i taget På den välbesökta Sysavdagen togs besökarna stegvis upp för avfallstrappan.

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 213 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet vi minskar vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet vi skapar långsiktiga värden Social hållbarhet

Läs mer

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. NUMMER ETT 2009 HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT DAMMFRITT LYFT 120 SKÄL. MINST! MED KÄNSLA FÖR FASADPUTS CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Går i land med miljöarbetet

Går i land med miljöarbetet SYSAV En tidning om avfall och miljöarbete från sysav 2.12 Maria Wetterstrand vill gärna provocera Sysav belönade studenter Simrishamns varv: Går i land med miljöarbetet på experimentstadiet På den välbesökta

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR

En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Laila har egna solpaneler 6 9 En vinnande kombination 4 5 Götene kyltransporter kör en hybrid med diesel och biogas Göteborg

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Tidningen. VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4. Nr 53 / Juni 2008

Tidningen. VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4. Nr 53 / Juni 2008 Tidningen Nr 53 / Juni 2008 VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4 Ny organisation närmare kunderna sidan 8 Gigantiskt projekt banar väg i väst sidan 13 Erik Åsbrink - återvinning

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer