sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat Uppdrag: sortera mera Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga"

Transkript

1 sidan 2»Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Swedish Match Scania-Bilar fördubblar Långsiktigt med ägarkommunerna Miljöservice utöver det vanliga Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström, Swedish Match Uppdrag: sortera mera

2 Nya samarbeten för miljöns bästa Vikten av att ha goda grannar gäller i högsta grad inom avfall och miljö, såväl på hemmaplan som ute i Europa. I synnerhet då vi har kommit olika långt i hållbarhetsarbetet. Renova har en viktig roll och ett stort ansvar att lyfta fram de relevanta frågorna och påverka vår omgivning till att ställa om till en mer miljöriktig avfallshantering. Intresset för hur vi genom samverkan mellan olika aktörer skapat ett effektivt och hållbart system för avfallshantering i Sverige är mycket stort utanför landets gränser. Detta visade sig tydligt vid den internationella konferensen Waste & Climate, som hölls i Köpenhamn i våras. Där presenterade Renova och Sysav* tillsammans den svenska modellen för en miljöriktig avfallshantering. Renova är ett av sex bolag i Sverige och Norge som har börjat diskutera hur vi ska kunna arbeta tillsammans för att bidra till utvecklingen av miljöriktig avfallshantering inom hela Europa. Det nordiska samarbetet är gränsöverskridande för miljöns och klimatets bästa. På hemmaplan presenterades nyligen den statliga avfallsutredningen som innehåller ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för olika typer av avfall. Visste du att... forskning visar att det bästa sättet att minska CO2- utsläppen inom avfallsområdet är att minska avfallsmängderna? På andra plats kommer att energiåtervinna avfall som annars skulle hamnat på deponi. sorterat Framför allt att ansvarsfördelningen mellan kommuner och verksamheter nu blir tydligare. Detta gäller även matavfallet. Utsortering av matavfall för biogasframställning är i dag en viktig del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Här satsar Renova stort och långsiktigt redan i dag har vi kapacitet att ta emot och förbehandla regionens matavfall. Vår ambition är att kunna erbjuda en fullskalig biogasproduktion inom några år. Renovas fokus på miljöriktig avfallshantering blir allt starkare och tydligare. Vårt långsiktiga uppdrag är en del av de globala avfallsfrågorna även om vi enbart bedriver verksamhet i Västsverige. I detta nummer av Sorterat kan du läsa om hur vi hjälper en av våra grannar, Swedish Match, med deras speciella avfall, samt hur en fastighetsförvaltare har löst avfallshanteringen tillsammans med Renova. Trevlig läsning! Christian Baarlid vd, Renova Bli vän med Renova på Facebook! Vill du få ta del av det senaste från Renova eller utbyta miljösmarta tips och tankar? Du vet väl att Renova finns på Facebook? Facebook.com/renovaab Facebook.com/miljosmart Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg, Telefon , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö, Redaktör: Anders Örtegren, Produktion Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens. Sorterat utkommer 4 ggr under sorterat # *Renovas motsvarighet i Malmö Förslag till tydligare ansvar för avfall Kommunerna ska ha ansvaret för att samla in det så kallade producentmaterialet, det vill säga förpackningar och tidningar från hushåll. Det är huvudförslaget i Avfallsutredningen som presenterades den 3 september. Utredaren Lars Ekecrantz har lagt fram ett antal intressanta förslag på förändringar när det gäller ansvaret för insamlingen av avfall. Utredningen ska nu ut på remiss och enligt miljöminister Lena Ek kommer en proposition att kunna behandlas i riksdagen först i början av sommaren nästa år. Glödlampor snart historia Den 1 september förbjöds även de klara glödlamporna på 40, 25 och 15 watt inte användning av dem utan enbart tillverkning och import. Alla glödlampor kommer sedan att förbjudas efter hand. Därför gäller det att i god tid se om sitt eget hus både hemma och på jobbet. Renova håller på att byta ut alla kvarvarande glödlampor, gör det du med! Läs mer om alternativa ljuskällor på Lampinfo.se Samlaren till Bryssel Den numera riksbekanta Samlaren som hjälper oss att på ett enkelt sätt sortera lampor, batterier och småel ska ställas ut på Göteborgs stads EU-kontor i Bryssel i höst. Samlaren finns på 160 platser runt om i Sverige och efter flera års erfarenhet vet vi att det är en riktigt bra lösning. Att plocka bort det farliga avfallet ur vårt kretslopp och samla in betydelsefulla material för återvinning är ett konkret exempel på hur var och en kan vara med och bidra i det dagliga miljöarbetet. Vi tror att Samlaren framöver kan vara ett exempel på miljöteknikexport, som kan hjälpa till att rena kretsloppet i andra länder på ett enkelt och lustfyllt sätt, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova. [nova] nyheter från branschen Den 29 september är det Återvinningens dag. Detta uppmärksammas på olika sätt på återvinningscentralerna i våra elva ägarkommuner. Renova syns bland annat med vår mobila utställningscontainer på Hultets ÅVC i Lerum!

3 Sortering till varje pris i Kungälv Swedish Match vill bli ledande i avfallshantering. Snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. FOTO LARS ARDARVE foto swedish match Under 2011 tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus.»vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar«vi strävar efter maximal sortering. Från avfall i produktionen till kaffesump, säger Viktor Nyström. Vi är på besök i snusfabriken i Kungälv. Här tillverkas en halv miljon dosor per dygn. Från råtobak på pall till färdiga dosor portionssnus redo för leverans. Tillverkningen sker med strikta kvalitets- och hygienkrav. Samma regler gäller för Swedish Match som för livsmedelsindustrin. Varje prilla inspekteras ur kvalitetssynpunkt, säger Marcus Lindström. Det är Visste du att... samma sak med dosor och lock. Tillsammans med Renova har Swedish Match tagit fram nya rutiner för allt avfall. Tobaksrester och kasserade prillor förvandlas nu till jord på Renovas återvinningsanläggning i Kläpp, Stenungsund. Medan plasten från dosor och lock mals ned och återvinns. Men sorteringen stoppar inte där. Förpackningsmaterial från lagret, elektronik och kablar från underhåll, papper och kaffesump från kontoret, besöksrockar från receptionen. Allt sorteras. Vi har jobbat medvetet för att få in sorteringen på alla avdelningar. Alla ska vara med. Vi försöker också så långt som möjligt ordna sorteringen vid källan. Där avfallet uppstår ska det också sorteras, säger Viktor Nyström. Arbetet med att skapa rutiner för sortering startade som ett examensarbete på Chalmers och utvecklades i miljögruppen i Swedish Match Supply Chain, säger Viktor Nyström och Andreas Kjellsson.» Marcus Lindström, Andreas Kjellson och Viktor Nyström har tillsammans med Renova utarbetat rutiner för sortering och återvinning. Allt startade som ett examensarbete. SNUS Är en naturlig produkt bestående av mald tobak, vatten, salt och smakämnen. SNUSPÅSARNA Materialet är av samma typ som används i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel. DOSORNA Pappdosorna består av återvunnen papp. Plastdosorna består av polypropylen som kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Efter eventuell förbränning bildas vatten och koldioxid. KUNGÄLVSFABRIKEN Varje dygn tillverkas en halv miljon dosor med snus i Kungälvsfabriken. Från råtobak till färdiga dosor. På snusfabrikerna i Kungälv och Göteborg arbetar sammanlagt runt 450 personer. 4 sorterat # sorterat #

4 »Vårt mål är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna«samarbetet med Renova förde också med sig en del skräddarsydda lösningar av utrustning och tjänster. Ett exempel är avropsstyrd tömning av avfallscontainrar och komprimatorer med hjälp av automatiska SMS. Vårt mål i miljögruppen är bland annat att maximera återvinningen och minimera transporterna, säger Viktor Nyström. Med den automatiska tömningen har vi minskat våra transporter av exempelvis brännbart avfall med 35 procent. Renova har också en omlastningsstation i närheten vilket bidrar till en minskning av transporterna. Samarbetet med Renova innebär också att samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Dels går man igenom de nya rutinerna som gäller vid respektive arbetsplats, dels vad som händer med det utsorterade avfallet. foto swedish match Swedish Match Det kommer att vara både teori och praktik. Att höja medvetenheten är viktigt, alla ska veta vilka miljöfördelar sorteringen innebär, säger Andreas Kjellsson. Utbildningstillfällena är också ett bra tillfälle att skapa engagemang för de nya rutinerna, menar Patrik Ahlström, säljare på Renova. Det är ett tillfälle att fånga upp åsikter och möjliga förbättringar av sorteringsrutinerna, säger han. Fabriken i Kungälv har i nuläget kommit längst med de nya rutinerna, men målsättningen är densamma även i fabriken i Göteborg maximal återvinning av restprodukter och avfall. Samarbetet med Renova sker med regelbundna avstämningar. På samma sätt som man jobbar med ständiga förbättringar i produktionsprocessen jobbar man för att förbättra avfallshanteringen. En ledande avfallshantering är en självklar del av vårt miljöarbete, säger Marcus Lindström. «Miljösamarbete. Samtliga anställda på fabriken i Kungälv kommer att få en utbildning i sortering och återvinning. Patrik Ahlström, säljare på Renova (t.h) ser utbildningarna som ett bra tillfälle att fånga upp förbättringsförslag. Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Snustillverkningen ligger under den operativa enheten Smokefree Products Division tillverkade Swedish Match 230 miljoner dosor snus. Swedish Match nettoomsättning för affärsområdet Snus uppgick till miljoner kronor Långsiktigt samarbete Scania-Bilar fördubblar sin närvaro i Göteborg med en ny lastbilsverkstad. Samtidigt väljer man att fördjupa samarbetet med Renova. FOTO LARS ARDARVE Från 24 timmars tvätt till plåt- och riktningsarbeten. Scania-Bilars nya anläggning i Arendal är en fullserviceverkstad med skadecenter. Byggnaden är helt nybyggd och anpassad efter verksamheten. I serviceavdelningen finns det exempelvis plats att arbeta med fyra lastbilar parallellt. Tanken är att anläggningen ska vara så flexibel som möjligt. Varje serviceplats har full utrustning för att utföra alla moment, säger servicechef Anssi Parviainen. Med den nya verkstaden kommer Scania-Bilar Region Väst att fördubbla kapaciteten i Göteborg. Placeringen i Arendal är i det närmaste idealisk, menar Leif Ericson, projektledare för etableringen. Tillgänglighet är nyckeln till bra service. Här har vi nära till våra kunder, det finns väl nästan ett 100-tal speditionsfirmor, åkerier och logistikcentrum i närheten. Verkstaden har full sortering av avfall, det finns också ett pumpsystem för återvinning av oljor och kemikalier. Samarbetet med Renova gäller främst avfallsfraktionerna. Vi har en bra relation och ett gott samarbete med Renova, även som leverantör, säger Leif Ericson Invigning i oktober. Verkstaden i Arendal är på cirka kvadratmeter i två plan. Anssi Parviainen och Leif Ericson övervakar de sista installationerna av maskiner och verktyg. Renovas anseende i Västsverige är en fördel, menar han. Verkstadskunderna måste känna en trygghet i att avfallet tas om hand på rätt sätt. Hela kedjan måste fungera. Med Renova är man säker på att de lever upp till Scanias miljökrav. «Scania-Bilar Scania-Bilar Sverige AB/Region Väst är återförsäljare för Scania i hela Storgöteborg, Borås, Sjuhäradsbygden och Varberg. Företaget har anläggningar för försäljning och service i Göteborg, Borås och Varberg. Verkstaden i Arendal har runt 25 anställda. 6 sorterat # sorterat #

5 Peter Nilsson och Samuel Ling i portgången till Karl Gustavsgatan 10. När portgången renoverades satte man bland annat in energibesparande LEDbelysning. När vi ändå renoverar försöker vi sätta in energismarta lösningar. Just nu håller vi på att byta takfläktar till ventilationen i våra fastigheter, där kommer vi spara en hel del energi, säger Samuel Ling. Gunnar Lövgren Fastigheter AB har sitt ursprung i Gunnar Lövgren Byggnads AB som startade sin verksamhet Gunnar Lövgren Fastigheter är i dag ett fristående företag som förvaltar ett 20-tal hyresfastigheter med omkring 500 hyresgäster. Fastighetsbeståndet är i huvudsak ombyggt under 80- och 90-talet. Samtliga fastigheter är i attraktiva lägen i centrala Göteborg. Extra allt för miljön Bättre service till hyresgäster ger fördelar för både miljön och ekonomin. För Gunnar Lövgren Fastigheter AB är sortering av avfall och samarbetsavtal med Renova en självklarhet. FOTO LARS ARDARVE Samuel Ling, vice vd, och Peter Nilsson, fastighetsskötare, möter upp utanför porten till Karl Gustavsgatan 10. Huset, mitt i Vasastan i Göteborg, är ett av Gunnar Lövgren Fastigheters senaste förvärv. Man har lagt ned en hel del arbete i fastigheten sedan 2010, berättar Samuel Ling. Bland annat har man renoverat trappuppgångarna och anlagt en ny uteplats. På innergården finns också soprummet. Vi försöker erbjuda sortering av avfall för våra hyresgäster i alla våra fastigheter, säger han. Här får vi plats med full sortering och även en avdelning för farligt avfall. Belysningen tänds automatiskt när vi kliver in. Innanför dörren möts vi av kaklade väggar och noggrant märkta kärl från glas, plast och metall till wellpapp. I ett hörn finns ett ställ med korgar för bland annat batterier och glödlampor. Det finns också plats för uttjänta lysrör. Folk blir bättre på att sortera om soprummet är fräscht och det är ordning och reda, det är det här rummet ett bra exempel på, säger Samuel Ling. När Gunnar Lövgren Fastigheter tog över huset på Karl Gustavsgatan var soprummet eftersatt. Det fanns ingen sortering, det var smutsigt och allmän oordning. Efter renoveringen har man kunnat halvera frekvensen på hämtning av brännbart avfall ett tydligt tecken på att sorteringen har tagit fart. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall, alltså få ned restavfallet med ytterligare 20 procent. Skötsel och rengöring av fastighetsbeståndets soprum har man lagt ut på Renovas Miljöservice. En tjänst som både är smidig och sparar tid för fastighetsskötarna. För min del behöver jag bara titta till soprummen då och då. Dessutom har jag en bra dialog med Renova, exempelvis om något inte fungerar som det ska med sorteringen, säger Peter Nilsson. Gunnar Lövgren Fastigheter har haft sortering i sina hus sedan början av 2000-talet. Dels av miljöhänsyn, dels 8 sorterat # sorterat # som en utökad service till sina hyresgäster. Alla måste ju dra sitt strå till stacken och göra vad de kan för miljön. Samtidigt vill vi underlätta så mycket som möjligt för de boende, säger Peter Nilsson. Nu är vår målsättning att med tiden kunna ta bort ett av kärlen för restavfall Snart sedan Göteborgs Stad gradvis gått över till en viktbaserad taxa för restavfall kommer den ökade sorteringen också att märkas genom lägre kostnader för restavfallet. Det är ju ännu en anledning till att arbeta för en bättre sortering. Vi har bland annat gjort en 12-sidig folder i samarbete med Kretsloppskontoret till alla hyresgäster om hur sorteringen går till, säger Samuel Ling. «Fastighetsägarna ökar servicegraden 9»

6 Snyggt och prydligt. Renovas säljare Christopher de Flon i samspråk med Samuel Ling och Peter Nilsson från Gunnar Lövgren Fastigheter AB. En bra dialog säkerställer att eventuella problem snabbt åtgärdas. Ekonomisk helhetslösning Allt fler fastighetsägare erbjuder sina boende full sortering av avfall. Det är smart för både miljön och ekonomin. Förutom att servicegraden ökar för de boende så är sortering av avfall en effektiv åtgärd för miljön. Plockanalyser av restavfall visar entydigt att sorteringen ökar med minskat avstånd till sorteringsstället. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Linda Abrahamsson, försäljningschef på Renova. Vi arbetar enligt avfallstrappan för att minska den totala mängden avfall, öka återanvändning och att öka andelen materialåtervinning. Det som i dag inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme vid förbränning. Våra kunder kan också vara trygga i att vi tar hand om avfallet på det bästa sättet I den dagliga verksamheten märks också resultaten snabbt när fastighetsägare börjar erbjuda full sortering i anslutning till huset. Vikten på restavfallet kan minska avsevärt. Det finns ju en ekonomisk sporre att minska vikten på restavfallet nu när fler kommuner inför viktbaserad avgiftstaxa men framförallt vill jag framhålla bekvämligheten och tidsbesparingen med våra tjänster, säger Linda Abrahamsson. Med Renovas Miljöservice tar vi över skötseln av soprummet, vi håller rent, ställer i ordning kärlen, ser till att allt är uppskyltat. Det blir bekymmersfritt, helt enkelt. «FOTO LARS ARDARVE OCH ANDERS ÖRTEGREN Linda Abrahamsson. 10 sorterat # sorterat # »Den som sopsorterar mest vinner«men bilarna har en lång väg kvar Och faktum är att Sverige ligger på pallplats: procent av hushållen kavlar upp ärmarna och sorterar de sopor som produceras hemma. Vi tillhör de länder som är allra bäst på att sopsortera. Det visar Avfallsutredningen som presenterades nyligen. Dessutom är vi ena baddare på att använda lågenergilampor, köpa kravmärkt och släcka lampor som inte behöver lysa. Men sedan då? Hur transporterar vi iväg soporna? Och oss själva? Klarar vi att gå hela vägen från teori till praktik? Där finns en del i övrigt att önska, särskilt i Göteborg som är så tätt förknippad med bilar och biltillverkning. Så skulle det inte behöva vara. Rena bilar har vi kunnat tillverka i 243 år. Fransmannen Nicolas Joseph Cugnots skapelse från 1769, som anses vara det första självgående fordonet, var nämligen ångdriven. En trehjuling visserligen och betraktad som fullständigt livsfarlig, omöjlig att styra och bromsa. Men den hade ingen miljöpåverkan! När biltillverkningen kom igång på allvar cirka hundra år senare hos bland andra fransmannen Peugeot och tysken Benz, var det bensindrivna fordon som gällde. Ungefär samtidigt, år 1890 hade General Electric den första elbilen klar. Men sedan tog det stopp, det var fossila bränslen och inget annat som användes. Det är inte förrän i dag som allt fler miljöfordon rullar på gatorna. Inom Göteborgs Stad är 93 procent av tjänstebilarna miljöanpassade. Målsättningen är att andelen miljöfordon ska Trafikkontoret krönika Anette Thorén, projektledare för Miljöfordon, Trafikkontoret, Göteborgs stad Vision: Att erbjuda göteborgaren en effektiv, säker och hållbar rörlighet Uppdrag: Trafikkontorets uppdrag är att utveckla ett väl fungerande trafiksystem som ska förstärka stadens attraktionskraft. öka ytterligare mot 100 procent samtidigt som användningen av förnyelsebara bränslen i stadens flotta ska ha nått minst 90 procent år Glädjande är också att Renova använder världens första serietillverkade tunga elhybridbil i arbetet på att hämta alla de där soporna som vi så noga sorterar. Kombinationen el- och dieselmotor har minskat utsläppen med 33 procent jämfört med en konventionell dieselsopbil och visar på möjligheten att gå från teori till praktik. Bilar med mindre miljöpåverkan är en möjlighet, bara vi satsar kraft på att utveckla tankesättet som i princip har funnits i 250 år. Vi ska inte återgå till ångdrivna fordon men vi ska definitivt ta efter det faktum att världens första bil inte hade någon miljöpåverkan alls! «11

7 Namn: Carina Åberg Gör på Renova: Kundansvarig för åtta av Renovas elva ägarkommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö Det bästa med mitt jobb: Att kunna bidra till miljönytta även i en större skala Gör på fritiden: Umgås med familjen, friluftsliv i sjö och skog, påta vid kolonistugan kundansvarig Spindeln i miljönätet Från Ale till Öckerö. Carina Åberg jobbar för en hållbar utveckling för fler än invånare. Min uppgift är att bygga långsiktiga relationer med våra ägarkommuner. Det handlar ofta om långa avtal som löper över flera år, säger hon. Det är till Carina kommunerna vänder sig till när de funderar över nya tjänster eller undrar över överenskommelser i avtalet. Men det kan också komma frågor om hämtningsrundor och tömningsfrekvens. Jag kan få frågor om de mest skilda saker, från tömning av ett enskilt avfallskärl till att bedöma framtida behov. Det är när hon kan vara med och påverka hon trivs som bäst. Lösningarna för återvinning och avfallshantering kan skilja sig en hel del från kommun till kommun. Miljönyttan har man med sig hela tiden i arbetet. Att föra fram Renovas fokusområden, miljö, kvalitet och nytänkande, är en stor del i mitt uppdrag. Carina har alltid varit engagerad i miljöfrågor. Från att tidigare ha arbetat i vården bytte hon inriktning till studier i miljövetenskap. Nu har hon arbetat på Renova i åtta år, senast inom Insamling och Logistik. Kunskapen om verksamheten är en fördel i arbetet, ur kundens synvinkel blir jag lite av spindeln i nätet på Renova. TEXT Jörgen tiger FOTO lars ardarve

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Avfallsplan Kick off 2013-01-30

Avfallsplan Kick off 2013-01-30 Kick-off Agenda 09.00 Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg 09.30 Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger 09.45 Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson 10.00 Delprojekt 4 Hans Skoglund 10.15 Delprojekt

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg INNEHÅLL 5 Mesta möjliga energi av det som blir över 6 Allt hänger på vad vi återvinner 8 Sortera

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL FASTIGHETSÄGARE Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden i din fastighet Nio av

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Omvärldsbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Miljömål 3 Lagkrav 3 NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer