Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre"

Transkript

1 Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

2

3 Förord När jag växte upp i Malmö var luften i staden långt ifrån vad den är idag. Dagens gränsvärden överskreds kraftigt när det gäller svavel, kväve och bly. Det sistnämnda bär man väl med sig lagrat i kroppen än idag. Sedan dess har stora förbättringar skett. Svavel- och kvävedioxid är generellt långt under gränsvärdena och blyad bensin är förbjudet. Trots detta utgör luftföroreningarna i staden fortfarande den största utmaningen och också det största ofrivilliga folkhälsoproblemet. Man räknar med att det kanske är upp emot 10 gånger fler dödsfall av luftföroreningar än människor som dör i trafikolyckor. Och väldigt mycket av dessa föroreningar kommer just från trafiken. När miljöfrågan åter började ta fart som politisk fråga i mitten av 80-talet var det just denna för malmöborna omedelbara miljöeffekt som stod i fokus. Nu har vi dessutom lärt oss att avgaserna även betyder att vi spär på den redan alltför höga halten av koldioxid i atmosfären. Till detta kommer att trafiken ofta upplevs som otrevlig och stadens verkligt stora trivselproblem. När staden nu växer befolkningsmässigt i en rasande fart tillkommer i allt högre utsträckning också trängsel. Skälen för en bättre trafikmiljö är som ni förstår många och betydande. Vi behöver resa mer resurssnålt och med förnyelsebara bränslen för att både minska vår påverkan på klimatet och vårt välbefinnande. Men vi behöver också öka tillgängligheten till staden och då kan inte bilen dominera på det sätt den gör idag. Om fler går, cyklar och åker kollektivt får alla tillgång till stadens utbud på ett effektivt och miljövänligt sätt. Och blodomloppet i form av gods- och persontransporter kan bli mycket mer effektivt än det är idag med mer samordning och effektivare planering. Våra insatser inom Civitas-SMILE-projektet utgör en provkatalog på alla de åtgärder vi måste göra ännu mycket mer av. Kollektivtrafikens attraktivitet måste öka liksom cyklandet och gåendet vi behöver inga löjligt korta bilresor. Spårvagnar och eldrivna bussar är nödvändiga utvecklingssteg för att uppnå detta. Liksom utbyggnad av cykelvägarna. När vi om år tittar tillbaka på den stora omställning vi gjort av hur vi reser i staden tror jag att vi kommer att skänka en tacksam tanke över alla de insatser vi gjorde under Smile-projektet för att ändra attityder till resande. Så sjung gärna med i Miljökörens hyllning av Smile-projektets alla insatser för en ännu bättre och hållbarare stad. Anders Rubin Kommunalråd med ansvar för boende och stadsmiljö MAlmö stad

4 Luften och trafiken

5 Så håller vi koll på trafik, resvanor och utsläpp Resvaneundersökningar och trafikräkningar är metoder för att få kunskap om hur Malmöborna reser och för att hålla koll på trafikströmningarna i staden. Genom att mäta utsläpp från trafiken ser vi hur luften mår. Avgaserna innehåller skadliga utsläpp och mätningarna visar att det finns mycket att göra för att förbättra luftkvaliteten. Men det finns hopp. Den senaste resvaneundersökningen visar att allt fler väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen. TRAFIKEN OCH UTSLÄPPEN Trafiken svarar för det mesta av luftföroreningarna i Malmö. Vid de trånga och hårt trafikerade gatorna i centrum är utsläppen så stora att Malmö överskrider de värden, så kallade miljökvalitetsnormer som finns för kvävedioxid. Kvävedioxidhalterna i stadens luft brukar var högst vid Värnhemstorget, Nobeltorget, Södervärn, Dalaplan, Triangeln och trafikkorsningarna vid konserthuset. Sett ur ett långsiktigt perspektiv (de senaste 20 åren) har luften i Malmö dock överlag blivit mycket bättre. I Malmö har luftkvaliteten övervakats sedan början av talet. Då började man mäta svaveldioxid och partiklar vid en mätstation på Rådhuset. Sedan dess har mätarbetet utökats efter hand och idag samlas luftdata in från tre fasta mätstationer samt från en mobil mätvagn. Du kan följa luftkvaliteten i Malmö på malmo.se/luft. TRAFIKRÄKNINGAR I Malmö räknas trafiken årligen i ett antal trafikräknepunkter som utgör olika snitt. Räknesnitten är placerade så att man täcker in trafikens rörelse till och från olika områden i staden. Det finns ca 140 mätpunkter som tillsammans utgör 10 snitt inom staden och räknas med tidsintervall om 1-6 år beroende på trafikmängd. De digitala räkningarna kompletteras även med manuella räkningar. MALMÖBORNA VÄLJER INTE BILEN LIKA OFTA Malmö stad genomför en stor resvaneundersökning vart femte år, senast gjordes undersökningen Eftersom vi kan följa förändringarna i Malmöbornas resvanor kan vi glädjas åt att malmöborna tar bilen för kortare resor mer sällan. Antalet resor per person 2008 och 2003 är i genomsnitt lika många. Däremot har andelen bilresor minskat från 52 procent av alla resor år 2003 till 41 procent På kortare sträckor har istället resor till fots och med cykel ökat och på längre sträckor har tågresor vunnit mark. Detta ligger i linje med de tåg- och cykeltrafikökningar som registrerats i regionen. Andelen cykelresor har totalt ökat från 20 procent till 23 procent och andelen resor till fots har ökat från 14 procent till 20 procent. Resorna med tåg har ökat från 3 procent till 5 procent. Läs mer på malmo.se/vagvalet

6

7 Cykla i Malmö

8 Det skall vara lätt att vara cyklist! Service som efterfrågas är betjänad parkering, hjälp med att laga och serva cykeln under dagen, hjälp med att ta hand om hjälmar, försäljning och koll av av reflexer, cykelbelysning etc. Kombinera detta med en bilpool, ett cafe, och ett utämningsställe för förbeställda ekogrönsaker och man har skapat en mötesplats och samtidigt underlättat människors vardag. INNEHÅLL: Valet parking Serviceverkstad Cykeluthyrning/bilpool Café/hämtställe Information Byteshylla Cykla i Malmö Malmö är Sveriges bästa cykelstad. Med 421 kilometer cykelbanor och en fjärdedel av alla resor i staden på cykel kan Malmö mäta sig med världens cykelmetropoler. Det milda förhållandevis klimatet och platta landskapet gör att man cyklar året runt i Malmö. snabbare, säkrare och roligare att cykla Ett långt cykelstråk genom Malmö går från södra delarna av innerstaden till Universitetsholmen i norr. Stråkets karaktär är mycket varierande. I norr passeras den gamla delen av staden och stråket följer sedan paradgatan Fersens väg, följer Pildammsvägen för att senare svänaga av österut. Södervärn passeras innan stråket fortsätter under Nobelvägen mot Sofielund och Heleneholm. Här cyklar man längs före detta Falsterbojärnvägen på en del av stråket som är mer ruffig. Buskage skymmer sikten och belysningen är sämre. Längs med detta stråk testas en rad olika lösningar som ska göra det snabbare, säkrare och roligare att cykla. Bland framtidsexperimenten kan nämnas stoppräcken vid trafikljus som cyklisterna kan stötta sig mot för att slippa sätta ner foten. För att kunna se vad som händer runt knuten har stora speglar satts upp vid passagen över Bragegatan där sikten annar är dålig. Längs med streckan testas också olika typer av belysning för att synliggöra cyklelbanan även i mörker. De tre luftpumparna på cykelstråket kompletteras med verktyg och blir på så vis små servicestationer där man själv kan fixa enklare reparationer. inspirerande bok om cykelgarage Två nya tågstationer öppnar i Malmö när Citytunneln är klar. Samtidigt byggs Malmö C ut och förändras radikalt. För ännu fler än idag blir kollektivt resande i kombination med cykling ett smidigt sätt att pendla. Ytorna att parkera cyklar på vid stationerna är mycket begränsade. För att underlätta för cyklister, locka fler att cykla och för att förekomma ett cykelkaos vid stationerna planeras Malmös första cykelgarage. För att nå en hög nivå på utformning av garagen och dess innehåll har Malmö stad tagit fram en inspirerande bok om cykelgarage. I boken presenteras några utvalda arkitekters och industridesigners idéer, bilder och visioner om hur framtida cykelgarage kan se ut och vad de kan inehålla. Garagen vid Malmös nya stationer är utgångspunkt men idéerna är universella. Boken inspirerar bortom invanda tankemönster och traditionella synsätt om hur ett garage ska se ut. Här sätts cyklisten och cyklistens behov i första hand. Här samsas ren fakta och mått LA DOLCE VELO VITA... på cyklar, cykelställ och tillbehör med nya tekniska lösningar, nya typer av cykelställ, TILLBAKA VID FYRA, KLART DÅ? TVÅ LATTE, beauty spots, helautomatiska cykeltorn T AMED? och vågad arkitektur. Boken är till för alla som planerar för cykel i staden. testbedstudio arkitekter L Å T N Å G O NA N NA N T AH A N D O M D I N C Y K E L!

9 Prioritet för cykeln Vid ett trettiotal korsningar i Malmö finns radardetektorer uppsatta som känner av när en cyklist kommer och då automatiskt ger grönt ljus. På så sätt får cyklister bättre flyt i trafiken. gratis luft Luft i däcken gör cyklingen så mycket enklare. På sex platser i staden, Kaptensgatan, Södervärn, Värnhem, Hovrätten och Erikslust, finns luftpumpar för alla cyklister som behöver fylla på luft. Pumparna fungerar också till barnvagnar och rullstolar. hitta bästa cykelvägen på nätet En resa kan börja redan innan du sätter dig på cykeln. På trafiken.nu och Skånetrafikens hemsida finns digitala cykelreseplanerare där du får förslag på bästa vägen när du ska cykla i Malmö. Du får också en tidsjämförelse mellan cykel, buss och bil. Cykeln vinner ofta. Cykelbarometrar räknar cyklister Som visuella markörer för cyklingen i Malmö står cykelbarometrarna på Kaptensgatan och vid Södervärn och räknar passerande cyklister. Barometrarna är ett sätt att visa hur många det är som cyklar i Malmö och en vink till cyklisterna att de är uppskattade. Ta kartan med dig Det finns en karta med alla Malmös cykelvägar. Och den är gratis. Kartan uppdateras med nya cykelvägar vartannat år. Den senaste versionen hittar du alltid i stadshuset och på turistbyråerna. Hämta gärna en och ha med dig när du ska ut och cykla.

10

11 Kollektivtrafik i Malmö

12 Kollektivtrafik i Malmö idag Det är enkelt att åka buss och tåg till och från och i Malmö. Skånetrafikens gröna stadsbussar i Malmö går i tät trafik utmed stomlinjerna och drivs till 100% av gas. Med hjälp av satsningar på en miljöanpassad och modern kollektivtrafik kan du som resenär få avgångstiden i mobilen och prioritet i korsningarna, allt för en grön och skön resa. Malmö är dessutom sammankopplat via Öresundstågen med Köpenhamn och Danmark som avgår var tjugonde minut från Malmö. Bussåkarna känner sig prioriterade I Malmö är bussåkarna prioriterade. Rent praktiskt går det till så att stadsbussarna kommunicerar elektroniskt med trafikljusen och kan på så sätt snabbare få grönt ljus än bilarna. Och om trafikljuset precis ska slå om till rött kan bussen få lite dispens och det gröna ljuset förlängs. Det är bara ett sätt som Malmö stad hjälper till för att göra det lite enklare att färdas miljöanpassat i Malmö. Åtta stomlinjer ger täta förbindelser Skånetrafikens stadsbusstrafik i Malmö är uppbyggt kring åtta stycken stomlinjer som når stora delar av Malmö. På stomlinjerna är det tätt mellan stadsbussarna och tidtabellen är nästan överflödig. I rusningstid körs flera av linjerna så ofta som var sjätte minut. Skånetrafiken har dessutom utvecklat en säkerhetspolicy och installerat kameror i alla stadsbussar för en ökad trygghet ombord. Håll koll på bussen Skånetrafiken har installerat digitala realtidsskyltar på nästan 100 busshållplatser i Malmö. På så sätt kan du se när bussen verkligen kommer. Du kan dessutom få tillgång till realtidsinformationen direkt i din mobiltelefon antingen via mobilt Internet eller via ett program du kan ladda hem. Här kan du också planera din resa på språng, för reseplaneraren finns också i mobilen. Skulle du ändå missa bussen är det inte så farligt, stadsbussarna går så ofta ändå. Ta tåget till Malmö city Öresundståget knyter samman Malmö och Köpenhamn med förbindelser tre gånger i timmen eller mer över Öresundsbron. I och med Citytunnelns öppnande 2010 kan du även ta tåget direkt till Malmö citykärna, tågen stannar på Malmö C, Triangeln och Hyllie.

13 Kollektivtrafiken imorgon Malmö står inför stora utmaningar när det gäller att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Öresundsregionen och Malmö växer i befolkningsmängd och i takt med det blir det dagliga resorna med buss och tåg allt fler. Dessutom är kollektivtrafiken viktig att utveckla för att minska belastningen på vår miljö. Spårbunden Ringlinje Planer finns att använda sig av Citytunneln och Kontinentalbanans sträckning till att knyta samman östra Malmö med centrum och Hyllie. Ett tåg i vardera riktningen ett par gånger i timmen innebär ett lätt sätt att förflytta sig till olika platser i Malmö. Nya stationer planeras där stationen i Rosengård är först ut. Förslag finns att återöppna Östervärns station och bygga ny station ute i Fosie industriområde. attraktivt alternativ till bilen Hösten 2007 startade Malmö stad en omfattande utredning om framtidens kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att den blir ett fullgott eller bättre alternativ till bilen. Det innebär ett enkelt och tydligt linjenät med hög turtäthet, god tillgänglighet och hög komfort. Malmö behöver ett transportsystem där olika kollektivtrafikslag samverkar och knyter an till gång och cykel. Förutom stadsbuss, regionbuss och tåg, behövs spårburen stadstrafik. Regionbusstrafiken kan vidareutvecklas genom att prioriteras bättre i trafiksystemet och få attraktiva bytespunkter till stadstrafiken. Resenären måste kunna lita på att hon kommer fram i rätt tid, att resan är snabb, trygg och säker samt att informationen fungerar. En god kollektivtrafik som lockat över många bilister kan också öka tillgängligheten för de som även framgent måste använda bilen.

14

15 transporter, miljöbilar och bränsle

16 Transport av varor Kortare transporter och färre tomma kilometrar ger både bättre ekonomi och bättre miljö. Tack vare satsningar på satellitstyrda logistiksystem, distributionssystem och Eco- Driving har företag och Malmö stad kunnat minska sina utsläpp från varudistribution i Malmö. Smartare väg med GPS Transportföretaget har inom projektet CIVITAS SMILE infört ett nytt logistiksystem som med GPS och GPRS ger dem full kontroll på var alla leveransbilar är. På så sätt har de anställda på beställningscentralen ökat effektiviteten och minskt stressen, samtidigt minskar de onödiga tomma kilometerna för deras bilar. Sparsamma och smarta lastbilar Malmö Lastbilscentral har storsatsat på så kallad Heavy EcoDriving, eller sparsam körning för tunga fordon, vilket gör att de sparar runt 15 procent av bränsleförbrukningen på sina körningar. Dessutom har vissa av lastbilarna försetts med fordonsdatorer som har järnkoll på snabbaste vägen och hur mycket bränsle som går åt. Som en positiv bieffekt har Malmö LBC:s godsskador minskat drastiskt tack vare dessa åtgärder. Nu kommer mjölken med gas Inom projektet CIVITAS SMILE har mejeriföretaget Skånemejerier bytt ut tio av sina dieseldrivna lastbilar mot biogasdrivna sådana och har dessutom fått en egen tankstation. Dessutom kan Skånemejerier genom ett nytt lagersystem packa mer varor på varje pall och minska sina körsträckor vilket sparar bränsle. Närodlat direkt från bonden Malmö stad har hjälpt till att etablera beställningsystemet Lokal mat 250 som kopplar samman producenter och restauranger och storkök via en hemsida. Lantbrukare kan lägga in på hemsidan vad säsongen erbjuder just då och restauranger kan gå in och beställa närodlat och ekologiskt som levereras gemensamt med biogaslastbil.

17 Miljöbilar och bränslen Malmö stad och många organisationer och företag i Malmö satsar på miljöbilar. Redan idag består Malmö stads egen fordonsflotta av nästan enbart miljöbilar, och många privata företag är inte sämre. I Malmö producerar vi förnybar biogas och kan tanka etanol på många bensinmackar. Vi har Sveriges enda vätgasmack och privatpersoner kan få billigare parkering om de har miljöbil. Enklare MED miljöfordon I Malmö är det lite enklare och billigare för dig som kör miljöanpassade fordon, både privat och i tjänsten. Malmö har en miljözon för tunga fordon vars gräns går vid Inre Ringvägen, innanför får bara tunga fordon med moderna motorer köra. För dig som kör miljöbil privat finns ett särskilt miljöbilsparkeringstillstånd att lösa ut hos Malmö stad som ger rätt till en timme fri parkering för miljöbilar som är tre år gamla eller yngre. Helt ren fordonsflotta hos Malmö stad Malmö stad har idag nästan enbart tjänstefordon som är klassade som miljöbilar, en stor del av dem drivs av förnybara bränslen som biogas och etanol. Några få drivs direkt av elektricitet och en går faktiskt på vätgas från vindkraft! Företag och organisationer satsar på miljöfordon Inom EU-projektet CIVITAS SMILE har flera företag och organisationer i Malmö köpt in fler miljöfordon, och satsningarna fortsätter i full fart. Till exempel har Skånemejerier bytt ut 10 av sina lastbilar till gasdrivna sådana med koldioxidkylare. Universitetssjukhuset har köpt in över 20 miljöbilar och transportfirman och bilpoolsföretaget Sunfleet kör med miljöbilar. Dessutom går alla Skånetrafikens stadsbussar i Malmö på gas och många regionbussar likaså. Kör din bil på matrester I Malmö samlar VA SYD in organiskt avfall, som till exempel matrester, från hushåll och restauranger. Det organiska avfallet rötas sedan på Sjölunda reningsverk. Biogasen som produceras där renas sedan i E.ONs biogasuppgraderingsanläggning och pumpas ut på gasnätet i Malmö, totalt blir det 20 GWh, eller motsvarande 2 miljoner liter bensin per år. På så sätt kan både bussar och bilar köra på förnybara matrester utan fossila koldioxidutsläpp.

18

19 resepåverkan

20 Resepåverkan Sedan 2001 arbetar Malmö stad med attitydoch betteendepåverken med syftet att påverka Malmöbornas resvanor. Målet är att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att välja bilen. EU-projektet CIVITAS SMILE möjliggjorde många satsningar resepåverkan, så kallad mobility management. vänlig väg till skolan Att många föräldrar regelbundet skjutsar sina barn till skolan på morgonen har blivit ett stort problem. Den stora mängden bilar i kombination med morgonstressande föräldrar gör det osäkert för barnen att vistas i trafiken runt skolan. Avgaserna med hälsofarliga utsläpp ligger kvar vid skolorna långt efter att bilarna har kört vidare. Dessutom förlorar barnen viktig aktivitet och rörelse på morgonen. I Vänlig väg till skolan vill vi få föräldrar till barn i de första årskurserna att gå eller cykla med sina barn till skolan istället fr att skjutsa dem i bil. Trafiken kring skolan blir säkrare för barnen att vistas i. Luften blir renare och mer hälsosam att andas. Men framförallt får barnen en promenad som får det mesta av springet i bena att försvinna så att de har bättre förutsättningar att koncentrera sig i skolan. Och så mår man ju så klart bra av att röra på sig. Varje meter eleverna promenerar till skolan omvandlas till fotsteg på en gigantisk europakarta som alla Vänlig väg-skolor har. På så vis integreras projektet i pedagogiken och eleverna kan lära sig om städer och länder man passerar. Ny adress nya resvanor Flyttade du till Malmö någon gång mellan 2005 och 2007 så är chansen stor att du stött på projektet Ny adress, Nya resvanor. Alla nya Malmöbor fick ett brev, undertecknat gatudirektören, som berättade hur lätt det är att ta sig fram i Malmö utan bil. Brevet följdes upp med er reserådgivning på telefon. De som använde bil till större delen av sina resor erbjöds ett månadskort från Skånetrafiken alternativt en lånecykel. Alla som till största del redan åkte kollektivt, cyklade eller gick deltog i en utlottning av cyklar. Sedan 2007 genomförs Ny adress, Nya resvanor riktat mot inflyttade i specifika områden i staden, exempelvis i Västra Hamnen. samverkan med företag Att få företag att ta större ansvar för tjänsteresor och anställdas resor till och från arbetet är en del av resepåverkansarbetet. Från att ha ordnat seminarier och frukostträffar på ämnet erbjuder vi nu företag samverkan i form av rådgivning och hjälp att ta fram mobilitetsplaner med åtgärder för att påverka resvanor. Företag på cykel, där 53 företag bytte ut löjligt korta bilresor mot cykelturer.

21 Vägvalet Vilken väg ska vi gå för att minska biltrafiken i Malmö? Den frågan ställde vi i en kampanj riktad till Malmöborna. Intresset var stort och över idéer kom till vårt forum på webbsidan malmo.se/vagvalet. Många av förslagen handlade om kollektivtrafik och cykling, men också om bilfri innerstad. Att göra om hela Södra Förstadsgatan till gågata och på så vis få ett grönt stråk bort till Möllan, var en idé. Någon annan föreslog att utnyttja kanalen till kollektivtrafik. Malmöbornas idéer har tolkats och visualiserats av illustratörer, arkitekter och konstnärer och visats upp i unika framtidskikare på tre platser i staden och på malmo.se/vagvalet. Framtidskikarna gav Malmöborna möjlighet att uppleva staden så som den skulle kunna vara om bilen hade mindre utrymme och gående, cyklister och kollektivtrafik fick ta mer plats. Inga löjliga bilresor I Malmö görs varje dag många löjligt korta bilresor, det vill säga resor som är kortare än fem kilometer. Kampanjen Inga löjliga bilresor vill få folk att tänka över hur man använder bilen och byta ut de löjligt korta bilresorna mot cykelturer. Ett inslag i kampanjen är tävlingen där man kan vinna en cykel genom att ange sin egen eller en kompis löjliga bilresa. Varannan Malmöbo uppmärksammade kampanjen redan då den lanserades, i maj 2007 och många Malmöbor väljer nu cykeln istället för bilen vid tillfällen då man tidigare gjorde en löjligt kort bilresa. Inga löjliga bilresor har uppmärksammats internationellt såväla som av andra svenska städer. I Helsingborg, Kristianstad och Umeå har redan lånat kampanjen och fler städer är på gång. I Malmö återkommer Inga löjliga bilresor vår efter vår. Resepåverkan i Malmö stads organisation resepolicy ska ge hållbara resor En utvecklad resepolicy och ett digert åtgärdsprogram ska påskynda det arbete som görs inom Malmö stads organisation för att skapa ett hållbart transportsystem. Sparsam körning lönar sig Alla anställda inom Malmö stad erbjöds att gå en gratis EcoDrivinglektion mellan år 2005 och 2008 och över 1000 anställda tog chansen. De flesta som gått utbildningen kan minska sin bränsleförbrukning med runt 15% bara genom en annorlunda körstil. Här finns stora besparingar att göra både för lätta och tunga fordon. malmö stad cyklar på himmelsblå hojar Malmö stads anställda cyklar genom stan på himmelsblå hojar. De nya tjänstecyklarna rullar på några förvaltningar redan och målet är att alla förvaltningar ska ta del av erbjudandet och ge sina anställda möjlighet att byta ut sina korta bilresor i tjänsten mot cykelturer. De himmelsblå cyklarna leasas och service ingår i avtalet.

22 Program som ligger till grund för trafikmiljöarbetet Malmö stad har en rad program, mål och planer som ligger till grund för det arbete som görs för att skapa en bättre trafikmiljö. Trafikmiljöprogrammet, Översiktsplan 2000, Miljöprogram för Malmö stad och Trafikstrategi är några av dem. Dessutom har länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram som gör att Malmö stad måste arbeta ännu mer för att komma tillrätta med problemet att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överträds, eller riskerar att överträdas på flera platser i staden. trafikmiljöprogram Malmö stads trafikmiljöprogram har fyra inriktningsmål; sundare, renare, tystare och snålare transportsystem. För att minska utsläppen av bland annat koldioxid och kväveoxider krävs en omfattande omfördelning av andel resor som idag sker med bil till mer hållbara alternativ som exempelvis kollektivtrafik eller cykel. miljöprogram Frisk luft är ett av målområdena i miljöprogram för Malmö stad I miljöprogrammet slår man fast att miljöanpassade transporter måste integreras och bli en naturlig del i stads- och trafikplaneringen, så att man på ett tidigt stadium planerar för hållbara lösningar. Cykelprogram och fotgängarprogram Malmö stads nya cykelprogram och det allra första fotgängarprogrammet presenteras under Programmen ska vara basen för ett kontinuerligt arbete för att höja cyklisternas och de gåendes status och göra det mer attraktivt att gå och cykla. Både framtagande och genomförande av programmen tar ett brett grepp och kommer att beröra stads- och trafikplanering, säkerhet och miljö såväl som marknadsföring, beteendepåverkan och turism.

23 Europeiska och nationella stödprojekt Malmö stad söker ständigt samarbete med företag och ekonomiskt stöd från europeiska och nationella organ. Här följer några exempel från de senaste åren som möjliggjort stora trafikmiljösatsningar i Malmö. CIVITAS SMILE Mellan 2005 och 2009 ledde Malmö stad det EU-finansierade projektet CIVITAS SMILE tillsammans med Potenza (Italien), Suceava (Rumänien), Norwich (England) och Tallinn (Estland). I alla fem städer genomfördes totalt över 50 delprojekt som alla syftade till att förbättra trafikmiljön med mindre utsläpp och buller. SMILE är det största EU-projekt som Malmö stad lett hittills med en totalbudget på över 300 miljoner kronor. Delprojekten inom SMILE rör till exempel trafikmiljösatsningar som cykling, miljözoner, varudistribution, logistiksystem, alternativa bränslen, kollektivtrafik och bilpooler. I alla fem städer har satsningar gjorts på att förbättra kollektivtrafiken genom prioritering i korsningar, realtidsinformation, enklare biljettförsäljning och renare bussar. I Malmö har bilpoolsföretaget Sunfleet etablerat sig och i Norwich City Car Club genom SMILE-projektet, ett enkelt och miljöanpassat sätt att få tillgång till bil utan att äga själv. Klimatinvesteringsprogram Genom Malmö stads Klimatinvesteringsprogram har flera satsningar gjorts på hållbart resande i Malmö. Till exempel kan Vänlig väg till skolan nämnas där skolbarn uppmuntras att gå och cykla till skolan istället för att skjutsas med bil som orsakar både utsläpp och säkerhetsproblem.

24 Biogas, bilpool, buss och cykelbarometer. I Malmö har vi gjort en lång rad insatser för att få en bättre trafikmiljö. I den här skriften vill vi berätta om några av de konkreta insatser som Malmö stad gjort med samarbetspartners de senaste åren. Särskild tyngd har lagts vid projektet CIVITAS SMILE som innehöll en hel portfölj av insatser för en renare och tystare trafik i stan. Många av Malmö stads trafikmiljösatsningar har du nog redan sett på gator och torg i staden, men du har kanske inte greppat sammanhanget. Här kommer en kort förklaring som visar vad vi har satsat på. Men de flesta trafikmiljöproblemen är ännu inte lösta, här finns mycket kvar att göra. GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: MILJÖFÖRVALTNINGEN Malmö, Telefon E-post:

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Karin Söderholm, Länsstyrelsen Skåne och Henric Nilsson, Malmö stad Malmös åtgärdsprogram fastställdes juni 2007

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö

Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö Välkommen till det första numret av nyhetsbrevet för Civitas SMILE i Malmö. Malmö deltar mellan 2005 och 2009 i EU-projektet Civitas SMILE som stödjer lokala

Läs mer

Klimatsmarta Malmö. Hållbarhet blir verklighet

Klimatsmarta Malmö. Hållbarhet blir verklighet Klimatsmarta Malmö Hållbarhet blir verklighet Klimatsmarta Malmö Malmö siktar på att bli en världsledande klimatstad, och vi är på god väg. Det är en bred satsning: inom trafik, energi och stadsplanering

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Hälsoeffekter Där det finns mest luftföreoreningar finns en ökad risk att barn föds underviktiga.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Framtidens cykelbanor

Framtidens cykelbanor Framtidens cykelbanor Sammanställning av utförda åtgärder och idéer i projektet demonstrationscykelstråk 2009-06-23 Gatukontoret 1 2 Innehållsförteckning INLEDNING 4 PROGRAMMETS RAMAR 5 BAKGRUND 5 Stråket

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister

Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister Mattias Goldmann Malmö Stad Gatukontoret Att. Stina Nilsson Stina.nilsson@malmo.se Trafikmiljöprogram för Malmö stad - Remissyttrande från Gröna Bilister Inledning Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö

CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö Miljökören sjunger utanför Triangelns köpcentrum här är det Hyllie Gospel & Kyrkokör som står för tonerna. I slutet av september tågade över hundra körsångare

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Vänlig väg till skolan

Vänlig väg till skolan Vänlig väg till skolan Jag har 261 steg till skolan och jag gillar att gå. Christopher, Risebergaskolan, Malmö Att gå eller cykla till skolan gör barnen piggare, friskare och minskar biltrafiken. Det sparar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer