VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON. Vägledningscentrum. SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON. Vägledningscentrum. SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum"

Transkript

1 VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON Infoteket Valideringscentrum Vägledningscentrum SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum Totalt 27 syv i organisationen chef Anette Stoltz 1

2 Vägledningscentrums uppdrag Vägledning Karriärpaketet FUB Slutbetyg 2

3 ÖPPEN VÄGLEDNINGSMOTTAGNING Kundvärd Drop-in vägledning Självservice - informationsmaterial Temadagar Slutbetygsplaneringar CSN ÖPPEN VÄGLEDNINGSMOTTAGNING Komvuxansökan - studieplan Kopiering - vidimering Karriärpaketet, Meritportfölj Regionens högskolor/universitet Kundenkät, postiv! 3

4 Informativa samtal ÖV Vägledningssamtal Stödjande samtal Flera samtal Samma vägledare Karriär paketet Meritportfölj/ Eportfolio Överenskomna samtal Dokumentation Gruppvägledning Enskild vägledning Vägledningscentrum definitionen av vad vägledning är: "När det skapas ett värde för den sökande som innefattar att han/hon ser sin situation och sina möjligheter på ett nytt sätt och att en strategi skapas för att gå vidare till nästa steg." 4

5 Vägledningscentrums samtalsmodell NU VILL HUR Vi handleder till handling! Yrkesetiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum Studie- och yrkesvägledare följer rådande sekretessregler. Studie- och yrkesvägledare skall i mötet med den enskilda människan visa respekt samt sträva efter att etablera professionell kontakt. Studie- och yrkesvägledare respekterar att all form av vägledning är en rättighet för alla och strävar efter att ge likvärdig och opartisk vägledning i enlighet med den modell och de metoder Vägledningscentrum arbetar efter. Studie- och yrkesvägledare anpassar vägledningsinsatser efter den enskilda människans behov och motverkar all form av diskriminering, respekterar varje individs unika och lika värde samt främjar rättvisa och lika behandling. Studie- och yrkesvägledare skall sträva efter att presentera information som är relevant, korrekt och opartisk samt visa på alternativ. Studie- och yrkesvägledare skall stå fri från sådana påtryckningar från andra intressenter som innebär en inskränkning i den enskilda människans möjlighet att komma fram till självständiga val och beslut. Studie- och yrkesvägledaren skall respektera varje individs rätt till meningsfull utbildning och arbete. Studie- och yrkesvägledaren skall uppmuntra den enskilda människans rätt till fria val samt stödja och uppmuntra individens väg till eget ansvar att fatta självständiga beslut. Studie- och yrkesvägledare säkrar kvaliteten på Vägledningscentrum genom att hålla sig uppdaterad på förändringar i samhället, kontinuerligt inventera kundernas behov samt utveckla metoder för sitt arbete genom att regelbundet delta i kompetensutveckling. Studie- och yrkesvägledare skall ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en annan individ eller motverkar en individs rättigheter. 5

6 Statistik öppen verksamhet Totalt antal besökare vecka 1-45: besökare (totalt 2011: ) Snittantal besökare/dag: 323 personer Antal vägledningssamtal vecka 1-45: besökare 47 vägledningssamtal/dag snittantal Inkommande telefonsamtal vecka 1-45: st (totalt 2011: 6 394) Inkommande e-post vecka 1-45: st (totalt 2011: st) 6

7 RESURSGRUPPEN Alla som på sin ansökan markerat i särskilt stöd kontaktas via mail av resursgruppen. De som har särskilda behov kontaktas. I många fall räcker det med mail- eller telefonkontakt. Besök bokas vid behov. RESURSGRUPPEN Samarbete med enheternas kuratorer, vuxenhabiliteringen, AF, Försäkringskassan m.m. Under 2012 t.o.m. vecka 45 kontakt genom mail, telefon och brev med sökande och berörda: personer (totalt 2011: 821 personer) Verksamheten har tydliga toppar i ansökningsperioderna. 7

8 SLUTBETYG Slutbetyget planeras i den öppna verksamheten Studievägledare sammanställer och färdigställer slutbetyget T.o.m. okt 2012 har vi sammanställt 155 slutbetyg. (totalt 2011: 164 slutbetyg) TESTER Tester i engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. Drop-in en dag/vecka lågsäsong året runt. Högsäsong två dagar/vecka. Genomförda tester vecka 1-45: tester Totalt 2011: genomförda tester 8

9 GRANSKNINGSENHETEN Endast webbanmälan Kontinuerlig antagning Beredning av ansökan till Komvux Malmö Behörighetsgranskar behörig obehörig Prioriterar enligt utbildningsnämndens direktiv GRANSKNINGSENHETEN Vecka 1-45: Granskat ansökningar (totalt 2011: ansökningar) E-post och scanning Nivåtest Antagningsbeslut centralt Prioriterar enligt utbildningsnämndens direktiv 9

10 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING Bereder ansökan Beslut av vuxenutbildningschefen SFI-STUDER Malmö stad 10

11 SFI svenskundervisning för invandrare En rättighet Omfattar alla vuxna utom personer från Danmark och Norge Ge grunderna i det svenska språket, det svenska samhället och dess värderingar Den studerande ska ha förmågan att tala, läsa och skriva svenska i olika sammanhang Består av tre olika studievägar och fyra kurser 11

12 ANMÄLAN TILL SFI Vår assistent i receptionen möter upp, tar uppgifter och påbörjar registreringen Samtal med studievägledare Informerar om studierna Utbildningsbakgrund Studieplan med mål Önskemål om skola Information om sfi-bonus Pedagogisk bedömning STATISTIK SFI Vecka kundbesök vilka ledde till anmälningar (totalt 2011: 5 774) kundbesök vilka inte ledde till anmälningar (totalt 2011: 3 707) totalt antal besökare (totalt 2011: 9 481) 12

13 Valideringsverksamheten VALIDERINGSTEAMETS UPPDRAG Yrkesbedömning Validering Bedömning mot gymnasiala yrken Kompletterande utbildning Meritportfölj / eportfolio 13

14 Anmälan via kartläggningssamtal görs av alla studie- och yrkesvägledare på VLC Antagningskrav Kartläggningsmall: Personuppgifter Utbildningsbakgrund Arbetsbakgrund Utifrån kartläggningsmallen arbetar valideringsteamet med att ordna starter, kalla till start, slutsamtal etc. Bedömning mot gymnasiala yrken: Validering 2-8 veckor beroende på yrke Bedöms både teoretiskt och praktiskt Gymnasiebetyg och/eller intyg på delmål 14

15 KOMPLETTERANDE UTBILDNING Individuell kompletterande utbildning, direkt efter om valideringen gått bra Gymnasiebetyg, samlat betygsdokument 2-5 dagar YRKESBEDÖMNING Vi såg att en del inte lyckades med bedömning mot gymnasiebetyg och vi studie- och yrkesvägledare kände behövde hjälp av yrkeslärare för en bättre bedömning av yrkeserfarenheten Bedöms praktiskt på skola Protokoll Identifiera yrkestillhörighet Ger säkrare planering för framtiden Snabbare ut i jobb 15

16 Meritportfölj / eportfolio Ligger på internet för åtkomst överallt Strukturerad sammanställning för att synliggöra all kompetens en individ besitter Tre delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, fritid Individen arbetar med stöd av handledare Meritportfölj / eportfolio Går på djupet och besvarar frågor som; Vad, Hur och Varför Hjälper deltagaren kommunicera kring sin kompetens i alla sammanhang; Validering Handläggare, syv Anställningsintervju Reell kompetens Finns i avtalet med SFI-utbildarna i Malmö 16

17 Ungdomsuppföljningen Tjänster/individuella uppdrag 4 studie- och yrkesvägledare. Bokade samtal + drop-in. Besök på praktikplats + uppföljning av dessa. Extern vägledning hos våra samverkanspartners. 1 kurator. Stödsamtal till de uppföljningselever som är i behov. Remitteras via vägledarna eller via uppsökande arbete. Kontakten vidare om Socialtjänst eller annan myndighet behöver kopplas in. 1 praktikackvisatör. Samordnar och administrerar praktikplatser. Kommunikation, marknadsföring och kvalitetssäkring. 17

18 Uppsökande verksamhet Uppsökning av ungdomar i åldern år som inte erhållit slutbetyg från gymnasiet. Effektivisering och modernisering av Malmö Stads uppföljningsverktyg ökad svarsfrekvens Brev, telefonsamtal, mail, Facebook, hembesök + samverkan med andra ungdomsfokuserade aktörer ungdomar läsåret 2012/2013. Dokumentation, statistik, samverkan, vidareslussning/stöttning. Uppföljningsbrevet före och efter 18

19 Drop-in 4 dropouts 8 deltagare 2 ggr/vecka i 10 veckor Föreläsare, meritportfölj, studiebesök, övningar, information mm. Gemensam frukost. Fortlöpande intag. Kölista. 19

20 CHATT INOM SKÅNEGY.SE Föreningsgatan 7 A Malmö Tel:

21 Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp Kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och praktik Teoribildning inom psykologi pedagogik sociologi/ samhällsvetenskap examensarbete med vetenskapligt skrivande Karriärmöjligheter inom både privat och offentlig sektor Skolsektorn Arbetsförmedling Vägledningscentrum/ lärcentrum Kompetensutveckling på företag Rekryteringsföretag Utbildningens grund Ca 60 hp samtalsmetodik 17 veckors praktik Vägledningsteori Vägledningsmetodik Karriärutvecklingsteori Vägledningens utveckling Vägledning i ett globalt perspektiv Coaching Enskilda samtal filmas och examineras. Samtalsfilmerna visas i större och mindre grupper och ingår som moment i alla vägledningskurser. 21

22 YRKESBEDÖMNING Vi såg att en del inte lyckades med bedömning mot gymnasiebetyg och vi studie- och yrkesvägledare kände behövde hjälp av yrkeslärare för en bättre bedömning av yrkeserfarenheten 2-5 dagar Bedöms praktiskt på skola Protokoll Identifiera yrkestillhörighet Ger säkrare planering för framtiden Snabbare ut i jobb Meritportfölj / eportfolio Ligger på internet för åtkomst överallt Strukturerad sammanställning för att synliggöra all kompetens en individ besitter Tre delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, fritid Individen arbetar med stöd av handledare 22

23 Meritportfölj / eportfolio Går på djupet och besvarar frågor som; Vad, Hur och Varför Hjälper deltagaren kommunicera kring sin kompetens i alla sammanhang; Validering Handläggare, syv Anställningsintervju Reell kompetens Finns i avtalet med SFI-utbildarna i Malmö Ungdomsuppföljningen 23

24 Tjänster/individuella uppdrag 4 studie- och yrkesvägledare. Bokade samtal + drop-in. Besök på praktikplats + uppföljning av dessa. Extern vägledning hos våra samverkanspartners. 1 kurator. Stödsamtal till de uppföljningselever som är i behov. Remitteras via vägledarna eller via uppsökande arbete. Kontakten vidare om Socialtjänst eller annan myndighet behöver kopplas in. 1 praktikackvisatör. Samordnar och administrerar praktikplatser. Kommunikation, marknadsföring och kvalitetssäkring. Uppsökande verksamhet Uppsökning av ungdomar i åldern år som inte erhållit slutbetyg från gymnasiet. Effektivisering och modernisering av Malmö Stads uppföljningsverktyg ökad svarsfrekvens Brev, telefonsamtal, mail, Facebook, hembesök + samverkan med andra ungdomsfokuserade aktörer ungdomar läsåret 2012/2013. Dokumentation, statistik, samverkan, vidareslussning/stöttning. 24

25 Uppföljningsbrevet före och efter 8 deltagare Drop-in 4 dropouts 2 ggr/vecka i 10 veckor Föreläsare, meritportfölj, studiebesök, övningar, information mm. Gemensam frukost. Fortlöpande intag. Kölista. 25

26 CHATT INOM SKÅNEGY.SE 26

27 Föreningsgatan 7 A Malmö Tel: Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp Kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och praktik Teoribildning inom psykologi pedagogik sociologi/ samhällsvetenskap examensarbete med vetenskapligt skrivande Karriärmöjligheter inom både privat och offentlig sektor Skolsektorn Arbetsförmedling Vägledningscentrum/ lärcentrum Kompetensutveckling på företag Rekryteringsföretag 27

28 Utbildningens grund Ca 60 hp samtalsmetodik 17 veckors praktik Vägledningsteori Vägledningsmetodik Karriärutvecklingsteori Vägledningens utveckling Vägledning i ett globalt perspektiv Coaching Enskilda samtal filmas och examineras. Samtalsfilmerna visas i större och mindre grupper och ingår som moment i alla vägledningskurser. 28

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT Meritportfölj inom SFI Idéer och tips för handledare ERIT Förord Att skapa förutsättningar för nyanlända att arbeta med sin meritportfölj inom SFI (Svenska för invandrare) har varit basaktiviteten i projekten

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum Plug In Partille Porten Vägledningscentrum PlugInnovation djupstudier 2014:7 Plug In Partille - Porten Vägledningscentrum Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte och mål med djupstudierna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 From life long learning to long life learning Rektor Joakim Olefeldt 1 Inledning... 3 Kunskapsforums budskap inför framtiden... 3 Enhetens övergripande förutsättningar och resultat...

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer