Gruppens betydelse för maskuliniteter och våld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppens betydelse för maskuliniteter och våld"

Transkript

1 Gruppens betydelse för maskuliniteter och våld Tove Pettersson Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Gruppens betydelse För normer och förväntningar maskulinitetskonstruktioner För att saker händer 1

2 Brott (våld) som gruppfenomen I flera kriminologiska teorier om brott är gruppen (och dess normer) betydelsefulla delar. Chicagoskolan och socialekologin Teorier om subkulturer och gäng Neutraliseringsmekanismer Stämplingsperspektivet Kamraters påverkan och medbrottslingskap, cooffending Att begå brott ihop Storstadsdistrikt i England, mars 2002-feb brott, misstänkta, brottsdeltaganden. Medbrottsligskap i relation till ålder, kön och brottstyp (Van Mastrigt & Farrington 2009) 2

3 Resultat Att begå brott ihop är mycket vanligare bland yngre. Kvinnor begår oftare brott ihop än män, men skillnaderna är små jämfört med ålder. Varierar mellan brottstyper. Vanligast med medbrottslingar var vid: Rån, mordbrand och inbrott av olika slag. Vi kontroll för ålder, kön och brottstyp visar sig rån vara den faktor som har högst sannolikhet för att medbrottslingskap. Betydelse av tredje part ( publiken ) Intervjuer med fängelsedömda män, mord/dråp eller grov misshandel. Samtliga kom från områden med hög koncentration av problem i USA. Inte maskulinitetsfokus samtliga konflikter mellan män. (Phillips & Cooney 2005) 3

4 Frågeställningar Har den sociala positionen för tredje part betydelse för hur tredje part agerar vid en konflikt? Nära ena parten distanserad till andra parten Individuell eller grupprelaterad (familj, gäng osv) relation till ena parten Distanserad relation till båda Nära relationer till båda parter Individuell eller grupprelaterad (familj, gäng osv) relation Har den generella strukturen hos tredje part i en situation betydelse för om konflikten blir (fysiskt) våldsam? Studien Intervjuer med 100 fångar. Den konflikt som den intervjuade är dömd för. En konflikt om samma sak under samma tidsperiod (inom tre år) som inte ledde till en (fysiskt) våldsam konflikt. 200 konflikter (minus bortfall) 4

5 Handlingsmönster hos tredjepart Inte ingripa betraktare Stödja/underblåsa konflikten Medla - försöka minska konflikten Alltså. 1) Har tredje parts relationer till parterna betydelse för hur de agerar enligt ovan mönster, och 2) Har detta i sin tur betydelse för hur konflikten fortlöper Resultat agerande tredje part Vid distanserad relation till båda parter så är det nästan uteslutande ingen som ingriper. En dryg tredjedel av de med relation till båda parter försökte medla, men en majoritet var inaktiva. Drygt hälften av dem med individuella band till ena parten (och distanserade till den andra) underblåste konflikten. Tre fjärdedelar av dem med grupprelaterad relation till ena parten (och distanserad till den andra) underblåste konflikten. 5

6 Resultat agerande tredje part Kön påverkade underblåsande av konflikten, men inte att försöka medla. Män var mer benägna att underblåsa konflikter. Antalet personer närvarande hade också betydelse ju fler närvarande desto mindre ingripanden av båda slag (underblåsa/medla). Avvikande mot hypotesen Oväntad inaktivitet relation mellan de som bråkar minskar ingripande från tredje part. Oväntade medlingar oftare kvinnor Resultat - konfliktens utfall När alla tredje parter har nära relation till ena parten och distanserad till den andra ökade risken för våld. Relation till båda parter minskade inte risken för våld. Relationell distans mellan de som bråkar ökade risken för våld. 6

7 Ungdomars syn på gruppens betydelse Att visa sig tuffa, coola och fräcka inför andra ger status respekt och rykte (Uhnoo 2011; Honkatukia m fl 2006) Det är inför andra som vissa ungdomar antas vilja slåss för att hävda sig (Uhnoo 2011, 163) Våld för gruppens eller kompisens skull Av lojalitet till kompisar och gruppen. Även om jag skulle börja bråka med en kille ensam, så klart mina kompisar de hade aldrig stått och kollat på, de hade också hoppat på honom (Uhnoo 2011, 166) Om man däremot inte backar upp utan backar ur betraktas man som feg och illojal och blir retad av kompisarna efteråt. (Uhnoo 2011, 167) Men gruppen kan också fungera tillbakahållande dvs brottspreventivt! 7

8 Gängmaskuliniter avvikande eller norm? Bilden av gängmaskulinitet (när den alls undersökts) har varit stereotyp Tydligt inslag av lojalitet till gruppen Flera olika typer av maskuliniteter Inte egen subkultur samma normer som i övriga samhället Förändring är möjlig Exemplet fotbollshuliganer: För gruppen en högre lojalitet Maskulin status kan nås på flera (och förhandlingsbara) sätt: Endast slåss mot andra huliganer Endast mot de huliganformationer som har tillräckligt rykte Utmana en huligangrupp med högre rykte Viktigt att framgångar i slagsmål med andra grupper kommuniceras både internt och externt! Inte att vara orädd utan att visa disciplin att agera när man är rädd Hyperheterosexistisk maskulin identitet: hårdhet och styrka och i kontrast till femininitet Genom att ifrågasätta motståndarnas maskulinitet 8

9 Fotbollshuliganer Lagets ära måste försvaras Kritiserar att huliganer ses som ett specialfall integrerad del av andra kulturella system och inte väsensskilt från andra formeringar Normen: inte avvikande från normen utan normen är förklaringen (Mendel-Enk) Radikala vänsterrörelser exemplet AFA Norm av hypermaskulinitet kopplat till våld Kollektiv, konfrontativ och aggressiv maskulinitet Förtryck gentemot de män som inte lever upp till normen Spänning mellan den kollektiva normen och den individuella känslan av utsatthet Avsaknaden av att kunna prata om sin utsatthet 9

10 Betydelse av våld för ungdomsgrupper Erhålla social status i gruppen Öka sammanhållningen Attacker på (förmodat) homosexuella män som medel för unga män att demonstrera tuffhet och heterosexualitet. Gruppvåldtäkter fyller denna funktion i än högre grad. Franklin 2004 Gruppvåldtäkter, campus ideologiska inslag Bild av kvinnor som andra och som hotar manlig gemenskap Män som är respektfulla mot kvinnor uppfattas som fegisar och veklingar Gruppens prestige och rättigheter viktigast vilket gör att de överser med brottslighet En traditionell syn på könsroller och fokus på dikotomin hora madonna Homofobi och ett behov av att säkra sin maskulinitet genom sex med kvinnor men utan närhet till kvinnor 10

11 Socialiseringsfaktorer kopplade till gruppvåldtäkter Pojkars vänskap är centrerad kring gruppaktiviteter snarare än att dela förtroligheter i par Både tävling och samarbete mellan gruppmedlemmarna Särskilt tävling om riskabelt och/eller antisocialt beteende, i syfte att etablera en eftertraktad identitet som orädd och skräckinjagande Förödmjukelser av varandra inom gruppen är vanligt (men inte alltid förekommande) Kulturell praktik med kvinnohat, som sånger och skämt som glorifierar sexuellt våld Delad heterosexualitet Gruppvåldtäkter gang rape is a performace put on for other men, proving once masculinity through heterosexual dominace and explotetion of women. O Sullivan, 1998, s

12 Grupprocesser, institutioner och maskuliniteter Det är de tuffa maskulinitetskonstruktionerna som måste förändras och ifrågasättas. Förstärker personalen detta istället? Göra typiska killsaker Inte tillåtas vara små och rädda För det mesta är det ju, ja, alltid bland pojkar så att säga, det är alltid bland ungdomarna, det är ju mycket testosteron. Det är det alltid. Och att emellanåt kan det blir så i personalgruppen med. Där det kan bli att, jag vet inte hur jag ska säga, men det kan ja, det är så svårt att ta på, men att det kan bli lite tuffare ibland kan det bli. Där man får säga, att ja, nu får du lugna ned dig [till en manlig personal]. Om du tänker på, alltså, om vi tittar på problemet utifrån det här sättet, att dom [den manliga personalen] kan vara så inkörda. Att ja, det är väl ingenting med det. Det är bara upp och hoppa igen och så är det nya tag. Alltså det är lite den mentaliteten. Eller han ska inte, det kan han gott ta [ ] att det kan blir lite tuffare, att, ja, ja, det är väl, det är väl ingenting att gnälla över. Eller ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. (paus). Där, där tjej, alltså där kvinnorna [i personalen] får gå in liksom och ta ner männen lite på jorden. (kvinna i personalen, pojkavdelning) 12

13 Mobbning Att inte våga slåss likställs med att visa rädsla: Jag har varit rädd för den personen men jag har gjort det ändå [ ] Jag har varit skräckslagen när jag har gått in i bråk [ ] men bara att få det överstökat, det var alltid det som gällde. Fast jag sade aldrig att: nej jag vågar inte, jag går inte in [ ] Det skulle innebära värre konsekvenser. Jag vill inte gärna bli mobbad. I Uhnoo 2011, 143 Mobbning, maskulinitet och gruppens betydelse Ett sätt att visa sig som stark, tuff och maskulin inför gruppen. Strategier för att uppnå och bibehålla en identitet som populär och normal pojke. Sker inför andra och ofta av äldre/större/starkare. Tydliga inslag av feminisering av den nedvärdering som sker. Skapar och bibehåller hierarkier (mellan pojkar) Risk för egen utsatthet om man protesterar! Alternativet till att inte leva upp till eller delta i den maskulina normen om tuffhet och dominans är att bli retad, förlöjligad, förnedrad och fysiskt utsatt 13

14 Mobbning offentligt en del av förutsättningen Similar to many of the boys in the study, Nick emphasized that punking only affirmed normative masculinity if it was done in front of an audience. (Phillips 2007, s. 170) The idea that punking is not a personal attack on another boy but is a strategy necessary to affirm normative masculine identity in front av others underscores the objectifiation of the boy who is punked. (Phillips 2007, s. 173, min kursivering) Kamratfostran = maskulinitetsfostran Träningsläger: åringar angrep yngre spelare: två angripare höll ned en pojke medan en tredje angripare penetrerade honom analt med ett kvastskaft. Detta gjordes inför andra spelare, som skrattade och skämtade om det 14

15 Kamratfostran = maskulinitetsfostran Inte ovanligt med trakasserier av yngre och svagare pojkar som har en sexualiserad och/eller homofobisk karaktär. Publikt uppvisande av maskulinitet Skillnad mot attacker på kvinnor och bögar offret kan belönas för att den uthärdar övergreppet genom att få ingå i den dominanta gruppen i framtiden. kamratfostran = maskulinitetsfostran En historia av kränkningar som inte vuxna tagit tag i. Ett socialt klimat där dominanta pojkar tillåts trakassera flickor och svagare pojkar är vanligt i miljöer med hög andel gruppvåldtäkter och attacker på homosexuella (män). Gruppangrepp (av pojkar) på dem som symboliserar femininitet eller den andre - minskar med minskad hypermaskulina ideal i heterosexuell manlig identitet. 15

16 Kamratfostran i AIK NN, XX, YY och ZZ har tillsammans tagit tag i och dragit ned målsäganden på golvet där de hållit fast honom och dragit ned hans byxor och kalsonger, en av dem har suttit på hans rygg och på hans ben, varefter NN fört in änden av en galge i analöppningen med smärta som följd. Ur tingsrättens dom B , Solna TR, s. 13) Tradition av kamratfostran Han hade hört talas om galgning och visste vad det innebar, nämligen att en galge fördes in i analöppningen. [ ] Han känner till att galgning är en grej som pågått i generationer. (målsägande) han hade hört att det vara en tradition att det äldre laget skulle galga det yngre (åtalad) 16

17 Kamratfostran som hierarkisk funktion Han vet inte varför de fyra försökte galga honom, men han tror att de tyckte att han varit kaxig (målsägande) Han vet inte varför pojke A, B och C blev offer för galgning. Det är möjligt att pojke B eller C kallat någon av gärningsmännen för bög eller liknande. (åtalad) Redan under bussresan från Stockholm hörde han talas om att åttioåttor som var kaxiga skulle galgas. Han visste inte då vad galgning var men han tyckte det lät obehagligt. Möjligheten att få tillhöra i framtiden Två av förövarna hade själva varit utsatt för galgning på tidigare läger när de tillhörde de yngre spelarna. Han tyckte det var skönt att han sluppit bli galgad men tyckte å andra sidan inte att händelsen var så farlig. Medan det pågick skrattade han. Han var aldrig rädd och grät inte. 17

18 Sexuell handling? Ingenting i utredningen ger emellertid stöb för ett antagande att någon av de tilltalade handlat i avsikt att väcka eller tillfredsställa vare sig sin egen eller pojke A:s sexualdrift (domstolens överväganden) Något sexuellt umgänge har alltså inte ägt rum, och något ansvar för våldtäkt kommer följaktligen inte i fråga (domstolen, om ett av de andra fallen) Det var skönt att sanningen kom fram och visade att det aldrig hade med sex att göra, forsätter pappan. (DN , s. 31) If wife abuse is often sexual, conversely, gang rape is often asexual, or at least not erotic. It is the use of sexuality to conquere, show off and bond, but the men often don t ejaculate and often use objects to penetrate the woman O Sullivan 1998, s 93 Kamratfostran de vuxnas ansvar Han visste vad galgning innebar. Han hade själv blivit utsatt för ett galgningsförsök av äldre spelare under ett fotbollsläger på Gotland. Han talade om det inträffade för en tränare som svarade att så gör man i AIK. Därefter hände ingenting. (åtalad) Vi vet inte om det är så allvarligt. Ledningen för klubben har inte hört talas om begreppet galgning före det här, säger Lars Viklund, också ledamot av AIK:s huvudstyrelse (DN ) Vi borde våga säga stopp lite oftare (Jens Orback DN ) 18

19 Ansvaret som vuxen Betydelsen av vuxnas accepterande eller ickeaccepterande av normer återkommande SiS-personalen, pojkar som inte tillåts vara små och ledsna. Vikten av att bryta maskulinitetsnormer som premierar tuffhet, uppvisningar för kamrater och våld. Att försöka undvika grupprocesser med uppvisande av maskulinitet. Att rädda ansiktet Pelle men seriöst sluta nu. Pelle står och pratar med dem allvarlig och bestämd, mest med Hanan. Pelle börjar förklara vad som kan hända. Han tar upp att de ropade svarskalle, att de stojar, öppnade dörren osv. och att de kan bedöma det som att de stör ordningen. Då kan polisen be dem skingra sig, att de får gå därifrån alltså. Hanan står med armarna korsade framför bröstkorgen och tittar stint på Pelle medan han säger till honom det där tar jag som att du hotar mig. Pelle står med armarna i sidorna och tittar tillbaka på Hanan. Han drar sedan med armen som i en gest som kom med och säger till Hanan kom Hanan så får vi snacka lite. De går en bit bort och ställer sig och pratar. Efter en stund ser jag att båda skrattar. En annan av pojkarna, Hussein, går dit då och då. 19

20 Litteratur Christiansen, A-D (2010) Resistance ans violence: Constructions of masculinities in radical left-wing movements in Danmark Norma, Vol 5. Collins, R (2008) Violence. A micro-spociological theory. Princeton: Preinceton University Press. Frankling, K (2004) Enacting masculinity: Antigay violence and groupe rape as participatory theater sexuality Research & Social Policy, Vol 1 Hagdorn, J M (1998) Frat boys, Bossmen, Studs and Gentlemen: A typology of gang masculinites. In (eds.) Bowker, L H Masculinites and violence. Thousand Oaks: SAGE. Litteratur Honkatukia, P, Nyqvist, L & Pösö, T (2006) Violence from within reform school Youth Violence and Juvenile Justice, Vol 4 Laanemets, L & Christiansen, A (2008) Kön och behandling inom tvångsvården. En studie av hur vården organiseras med avseende på genus. SiS följer upp och utvecklar 2009: 1. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. van Mastrigt, S B & Farrington, D P (2009) Co-Offending age, gender and crime type: Implications for criminal justice policy British Jounsnal of Criminology Vol 49 Mende-Enk, S, (2004) Med uppenbar känsla för stil. Stockholm: Atlas. 20

21 Litteratur Phillips, D A (2007) Punking and bullying: Strategies in middle school, high school, and beyond Journal of Interpersonal Violence, Vol 22 Phillips, S & Cooney, M (2005) Aiding peace, abetting violence: Third parties and the management of conflict American Sociological Review, Vol 70. Pettersson, T (2009) Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. Betydelse för vårdens utformning. SiS följer upp och utvecklar 2009:1. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Pettersson, T (2012) Att balanser mellan kontroll och kontakt. Lokala polisers arbete med ungdomar. Lund: Studentlitteratur. Litteratur Stoudt, B G (2006) You re either in or you re out: School violence, peer discipline, and the (re)production of hegemonic masculinity Men and Mesculinities, Vol 8 O Sullivan, C (1998) Ladykillers: Simmilarities and divergencies of masculinities in gang rape and wife batteri In (eds.) Bowker, L H Masculinites and violence. Thousand Oaks: SAGE. Spaaij, R (2008) Men lik us, boys like them: Violenvce, masculinity, and collective identity in the football hooliganism Journal of Sport and Social Issues, Vol 320 Uhnoo, S. (2011) Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos. 21