Förebyggande arbete mot gäng och social oro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande arbete mot gäng och social oro"

Transkript

1 Förebyggande arbete mot gäng och social oro Torbjörn Forkby Docent i socialt arbete, FoU i Väst/GR och Institutionen för socialt arbete

2 Forskningsstött utvecklingsarbete

3 Kampen för att bli Någon mobiliserande trygghetsarbete Etnografisk ansats flera metoder Förorten som uppväxtmiljö Vägen in och ut frånriskfyllda utvecklingsvägar Cirka 130 personer i intervjuform 34 med unga som varit i riskmiljöer, varav 23 med egen erfarenhet av brottslighet I huvudsak i gymnasieåldern 30 skoluppsatser Anställda Föräldrar Fältanteckningar Möten och övrigt Nu studie av mobiliserande trygghetsarbete i Angered skuggning, intervjuer mm Söker medel för exit-processer från Gäng

4 Forna dagars ligor, våra gäng? Hvar tid har sina slagord. Så äfven vår. Och ett af vår tids allra mest slitna slagord är»ligapojkar». Så länge människors minne går tillbaka, har det varit godt om orostiftare och våldsverkare. Finnas ligor, så böra de för fullständighetens och redighetens skull gifvetvis också ha ett namn, och i så fall ligger det onekligen närmast till hands att uppkalla dem efter de»distrikt», inom hvilka de bedrifva sin organiserade verksamhet. Konsekvensen häraf har blifvit, att då något uppträde ägt rum borta på Kungsholmen, så har det varit»kungsholms-ligan», som»åter varit framme»; hafva några tjuguåriga lymlar ute vid Liljeholmen dragit knif eller kastat buteljer i hufvudet på hvarandra, så skrifves detta på»liljeholmsligans» konto; ett krogslagsmål vid Roslagstorg är naturligtvis anstiftadt af»roslagstorgsligan», och ett krakel med fruarna på Munkbron leder lika gifvet sitt upphof från ett ungdomsförbund med det nätta namnet»ligan i staden inom broarna» o. s. v. Svensk läraretidning, 1898, 17:e årgång, nr 50

5 Ligor ett hot som ska mötas med samverkan Socialpolis och kvinnlig polis, 1958 samt cirkulär 1959 Gemensam patrullering, socialpoliser Utearbete, uppsökande arbete (nattpatrullen) Samarbetsorgan i brottsförebyggande syfte Sålunda är ligabildningen bland ungdomen en utbredd företeelse och dess yttringar allvarliga. Medlemmarna i en sådan liga uppträder ofta synnerligen aggressivt mot vanliga hyggliga människor och direkta våldsgärningar äro inte ovanliga. De polismän som utredningen haft kontakt med, ha också framhållit ligabildningens betydelse för uppkomsten av den grövre kriminaliteten. (SOU, 1958:34, s.22). Utredningen har under sitt arbete erfarit, att det på sina håll brister i samarbetet mellan polis och socialvård. Man är icke enade om de åtgärder, som lämpligen böra vidtagas för att stävja brottsligheten, och man hyser inte full förståelse för varandras arbetsuppgifter (SOU 1958:34, s.36). (Disa Edvall Malm, 2012)

6 Gängens nya påtaglighet En skottskadad på Näset. Våldsamt gängbråk skapade panik på badplatsen vid sjutiden "Vi ska i går bryta kväll ner gängen. (Göteborgsposten ) Länspolismästaren har strategin klar efter Bandidos skottlossningarna etablerar i sig Göteborg i stan. Fem (Göteborgsposten kriminella ) gäng i Göteborg om mcklubben Gängens lyckas kamp med om sitt makt försök leder till våld. (Göteborgsposten ) Uppgörelser har blivit en del av vardagen i Göteborg Skottdrama på Avenyn 20-åring avfyrade (Göteborgsposten ) automatvapen rakt in genom restaurangfönster Fyra häktade för mord på Hisingen. Hela (Göteborgsposten ) kvartetten rör sig i OG-kretsar - offret betraktades Gäng rekryterar som fredlös i skolorna. i undre världen (Göteborgsposten ) Högstadieelever i segregerade områden i riskzonen, visar ny studie (Göteborgsposten )

7 Skottlossningar i Göteborg Summa Hisingen Nordost Syd City Summa

8 Likheter och skillnader gäng/social oro Jordmån Utlösande händelser Händelsernas inre logik Socioekonomiska förhållanden, skillnader Attityder, värderingar Konsumtion, Materiell framgång etc Framtidstro, identitetsprojekt Tolkningar Återberättande - I gruppen - I bostadsområdet - I samhället - Av medierna Emotionella - Aggression, hämnd - adrenalinkick Iscensättning - Positioneringar - Revansch, vinnare Navigeringsstrategier individ/grupp : Revanscherande; alternativa Socialt kitt - splittring Tillit eller uppdelning Vi och dom

9 Förorten i omvandling I förorten skulle den nya människan bo, hon som varken var borgare eller proletär, landsbygdsbo eller stadsbo Förorten blev en symbol för svensk framtidstro ett vapen mot det gamla klassamhället. Arnstberg 1998

10 Något annorlunda? The other Romantisering Exotisering Demonisering Det är en risk och en fara också tror ja, att man ser stadsdelen för ( ), för många av lärarna som jobbar här det bor ju inte här heller och då ser man den som någonting främmande, som någonting exotiskt. Och jag tror det är viktigt att man kommer förbi det där, det är inte exotiskt. De flesta eleverna här, de är ju födda i Sverige och de ska ha samma förutsättningar att lyckas med skolan, lämna grundskolan och gå vidare till gymnasiet. (Rektor)

11 Som i ett stormigt hav Rektor Rädslan styr i området Inne i skolan fungerar det ganska bra ( ) Men det där grövre, det känns ungefär som vargarna, här inne är en fårflock så att säga ( ), droger finns ju inte i allmänhet på skolan men det finns alltid kring. Ett utav Göteborgs mest frekventa försäljningsställen är där utanför det fönstret. Chef inom Fritid ungdomar i totalt utanförskap Organisationen är en långsam koloss och de kriminella gängen är snabbfotade. Lägg inte kraften på de som redan gått över till den mörka sidan

12 Polis Angered som ett tyst, sidosamhälle Man går inte till polisen för att få hjälp, man går till de kriminella De som har möjlighet flyttar härifrån, de som är kvar är tvingade till det Socialtjänst De kriminella gängen styr området Kommer inte i kontakt med kriminaliteten med befintliga metoder Andra förstår inte socialtjänstens organisering Många föräldrar blundar för verkligheten och skyller gärna på andras barn

13 Centrala motstrategier Samverkan, samverkan, samverkan Bygga tillit mellan myndigheter SSPF, nyckelform med oklart innehåll. Ger viktiga informella kontakter vid sidan av mötena. Uppsökande arbete och närvaro i området Mobilisera och stärka resurser, särskilt bland föräldrar Oros-/bekymringssamtal

14 Förortsbilder från ungdomar själva Det goda och trivsamma 1. Mångfald 2. Trygghet 3. Miljö 4. Närservice Det otrygga och missgynnade 1. Att försvara sig - respekt 2. Vanskötsel 3. Segregation 4. Kriminalitet

15 Att bära med sig sitt bostadsområde TJEJ A: Säger man att man bor i Backa, då måste man förklara sig. Alltså, för annars tar dom: Så jaha, du bor i Backa, då är du sån! Ja, alltså jag bor i Backa fast jag bor i den lugna delen, säger jag då. Jag umgås inte med dom som håller på med dumheter Jag gör inte det, jag gör inte det! [viftar med armarna] För att dom ska fatta alltså. Alla bara: Jaha, så du är sån gangsterbrud då? Alltså, man måste förklara sig så jävla mycket. TJEJ B: Ja, det är just det. Alla drar alla över samma kam. TJEJ C: Ja, och tror du verkligen att bara för att jag bor här så är jag sån? Och det är jobbigt. Ja, dom har fördomar om Backa. Eller det kanske inte bara är om Backa, utan om alla förorter. TJEJ D: Om man säger så här, om det var en tjej från Hammarkullen där då typ, då tänker man: Kaxiga! Fast när man väl känner dom så kanske dom inte är såna. TJEJ C: Alltså om man tänker Hammarkullen så tänker man på ett sätt. Då tänker man bara kriminella, bara höghus, bara utländska, inga svenskar, men när man tänker på Backa så tänker man ändå att det finns båda sidorna. TJEJ B: Vi tänker det, men kanske andra: Ja men Backa är bara kriminellt. Dom frågar ju så typ nu på den nya skolan: Vart bor du? Backa! Åh, är du kriminell? SUSANNE: Dom sa det till dej i skolan? TJEJ C: Ja, jo dom tar det som värsta grejen typ, frågar massa grejer om det här som händer i Backa nu typ, sitter och frågar jättelånga frågor och har värsta konversationen om det: Hur är det att bo där? Ser du nåt? Vet du vilka som gör det? Dom har värsta sån där chock.

16 Att hantera ett underläge Underläget, skam Tillkortakommande Revansch eller uppgivenhet Vantrivsel Gömma, skydda Stolthet Egenvärde Delaktig Bidra, omsorg Trivsel Visa fram

17 Vägen in och ut från brottsliga grupper Att söka respekt och värdighet Pojkar som gick i åttan och nian hade en support-chicanoströja på sig som är en undergrupp till Fat Mexicans som är undergrupp till X-team som är undergrupp till Bandidos. Liksom längst ner har de startat en slags årsålder grej - de har liksom 666 Satan Crew.

18 Gänget en sorts social grupp En social grupp som lockar vissa mer än andra Ömsesidig dragningskraft Involvering genom en socialisationsprocess Tränar brottskapacitet Neutraliserar empati När jag var med mina kompisar så, då var jag, för dem typ, den coola bruden. Jag stängde av mina känslor totalt typ och satt och skrattade åt allt folk sa och såna grejer. Så jag var liksom inte bara, tänk: jag skulle kanske inte gjort såhär och: då blev man ledsen och sånt. Då hade man visat sig som den svaga länken. Man visade aldrig det direkt när man är en stor grupp.

19 Hot och våld Kvalificerar Symboliserar (vänder på) status En initiationsrit i (brödra)skap Bygger respekt baserad på fruktan och rykte Ett kapital vid affärer En del av professionalitet Trappas upp när hypersensitiva, överpotenta och lättkränkta individer (ofta män) möts och mäts Blandas med omtänksamhet mot vissa Groe Lien

20 Olika grupper länkade strategier Främjande Förebyggande Repressiva Den stora ungdomsgruppen Riskzonsungdomar Stadsdelsgrupperingar Organiserade kriminella grupperingar

21 Att bli en gängmedlem Push-faktorer Pull-faktorer Underläge, tillkortakommande Gruppskapande Brottets egen drivkraft Närkontakt med organiserade gäng Strukturell, grupp och individuell nivå Otrygghet Reaktiva och proaktiva svar Försvar för den egna personen Aggression/attack Identitetssökande Inspiration från gäng, reella och i medier Brist på organiserad fritid Spänningssökande, sysslolöshet Experimenterar med roll och brott Respekt Pengar Spänning Status Att inte backa, skapa sitt namn Vilka är lämpade? Kontakt genom sitt rykte Börjar kvalificera sig och gradvis avancemang

22 Underläge och tillkortakommandevägen in på riskfyllda utvecklingsvägar En väg för starka upplevelser Makt - för olika syften En möjlig försvarsstrategi Underläge och tillkortakommande Reaktion på att bli särskild och särskilja sig Kompensation I åttan hamnade jag i en OBS-klass i alla fall, eller det heter ju inte OBS-klass. Det var ju bara jag och fyra till och det var ju typ dom värsta i skolan om man säger så. Så jag tror det var där allting började riktigt ordentligt i alla fall. Intervjuare: Fanns det några grejer som gjorde att du kom till den gruppen? Stina: Ja, jag ser det som att ingen lärare ville ha mig men jag vet inte om det är sant. Men alltså jag ser det så fortfarande, för att jag var görjobbig mot lärarna, alltså på rasterna på lunchen på lektionerna jag blev alltid utslängd.

23 Gruppskapande - En ny identitet tar form Alltså vi var så, vi prata ba ah, vad vill du bli?. Ja, ja vill bli, gå runt i en kappa, rakad och fullt skägg och två pistoler i handen och gå runt och vara sådana. Vi tänkte bara på det där. Tillsammans med kamraterna Att bygga upp sitt namn ett kapital En genväg Vi och dom. Med samhället som motpart en reaktion på utanförskap Öppet och internaliserat grupptryck: det gör ont att säga nej. Koppling till medialiserad (ungdoms)kultur.

24 Brottets egen drivkraft - Vad gjorde du med pengarna som du fick [från drogförsäljning]? Spänningen Respekten Pengarna - Kunde gå till lite allt möjligt faktiskt. Ena dagen hade jag ny jacka. Dagen efter kanske jag köpte nått till en kompis och dagen efter det köpte jag en ny mobil. Men dom pengarna betydde ju ingenting. Det gjorde ju inte saken du köpte för pengarna heller. Så det var ju mycket att du bytte ut grejerna hela tiden. Till exempel, jag kommer ihåg att jag och en kompis, köpte var sin Canada Goose jacka som är till för expeditioner och sånt egentligen. De hade värmeplattor inbyggda. Kostade styck. Då var man ju jävligt tuff tyckte man och så där - Ja, och varm - Ja riktigt varm också faktiskt, i en vecka. Sen så var den jävligt smutsig och då kanske man la undan den eller så kanske den gick sönder. Då gav du bort den till en kompis kanske.

25 Närkontakt med organiserade gäng Man ska vara kapabel till att köra, slåss och tänka. Det är dom tre gyllene reglerna för att kunna vara med i ett sånt gäng. Rekrytering en ömsesidig process Vilka är lämpade? Var kan jag få uttryck för identitet, status och beskydd? Kontaktetableringen Upprätthållande av moral Konkurrenshantering gatugrupperingar och affärsdrivande grupper Att yppa rätt information i rätt sammanhang

26 Vändpunkter och förändringsprocesser Att lära om den egna personen för sig själv och andra Att introducera skillnad som gör skillnad Emotionell nivå, empati Kognitiv nivå, konsekvenser Social nivå, tillhörighet Jag vill verkligen inte att min lillebror ska se upp till någon annan. Någon som själv har varit exempelvis.

27 Men vad skulle då kunna göras?

28 Handling för ett samhälleligt kitt Dynamiska processer för/mot framtidstro och delaktighet Utgångspunkter Finns inga enkla lösningar Mycket fungerar säkert bra, men det finns problem Arbete som förstärker trygghet, tillit och tillhörighet på alla nivåer Kunskap om vad som med-/ motverkar oroligheter och medvetenhet om vad man själv kan påverka Samordning och kunskapsgrundade handlingsplaner Långsiktighet Gärna insatser men ett till projekt löser inte problemen

29 Gängrelaterat ungdomsarbete 1 Utgångspunkter 1. Tänk långsiktigt 2. Inse kraften i gängen (men överdriv inte) 3. Etablera god samverkan 4. Ge kontinuerligt kunskapsbaserat stöd 5. Tänk helhetligt 6. Följ upp insatser 7. Arbeta med reflektion och i förändring

30 Gängrelaterat ungdomsarbete 2 Resurser - lokal kapacitet 8. Mobilisera ett partnerskap mellan civilsamhälle och offentlig verksamhet 9. Bevara starka institutioner i områdena Prioriteringar 10. Skola, skola, skola 11. Koncentrera förebyggande insatser till årsåldern 12. Aktiv närvaro/kommunikation i ungdomsmiljöerna 13. Kontrollstrategier mot personer med känd brottslighet 14. Skapa alternativa vägar genom sociala insatser 15. Utred förutsättningar för kapacitetshöjande fritidsaktiviteter

31 Gängrelaterat ungdomsarbete 3 Förortsbilden 16. Var vaksam mot svartmålning 17. Lyft fram positiva krafter och förebilder Tillitsbrist 18. Bygg broar mellan grupper 19. Bemötande som bygger tillit och ger nya möjligheter 20. Bli inte tillbakamotade. Polis en nyckelfunktion. Positiv ömsesidig respekt Värderingar 21. Motarbeta offermentalitet bland unga 22. Bemöt hot och hederskultur med humanistiska, demokratiska värderingar

32 Några konkreta möjligheter 1. Skola, skola bryta mönster. Handledning 2. Återkommande samtal politiker skolklass 3. Kulturbryggor integrerade i verksamheterna 4. Satsning i samarbete institution, kriminalvård kring återvändare 5. Uppsökande arbete - också kunskapsbyggande 6. Kompetenssatsning inom fritidsverksamheter för unga 7. Kontinuerlig satsning på reflektion i och kunskapsbyggande kring de ordinarie verksamheterna

33 Det viktigaste är ändå Reell tilltro till att komma in i samhället Demokratiarbete - delaktighetsfrämjande satsningar Dialog och möten mellan olika grupper Ett kontinuerlig bedrivet och högkvalitativt ungdomsarbete. Skapa signalsystem Grundläggande för olika satsningar att bygga på. Och, hellre än ett nytt projekt granska den egna verksamheten och motverka det som förstärker det man helst av allt vill undvika.