Medarbetarhandboken. Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarhandboken. Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK"

Transkript

1 Medarbetarhandboken Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK

2 Produktion: KTH skola för elektro- och systemteknik, Skolkansli, 2013 Utgåva: 2. Tryck: US-AB Foto: Janne Danielsson och Marie Androv

3 Guiden till din anställning

4 Innehållsförteckning Välkommen till KTH EE!... 4 Guiden till din anställning... 5 EE i korthet... 6 EE:s organisation och verksamhet... 7 Ledning... 7 Avdelningar... 7 Samverkansgruppen... 7 Fackliga organisationer på KTH... 7 Skolkansli administrativa stödfunktioner... 9 KTH:s policy och tillämpning Jämställdhet, mångfald och likabehandling Arbetsmiljöpolicy Etisk policy Säkerhet Brand Olycka Inbrott Praktisk information Datakonto Nycklar och passerkort Telefon Sök anställd KTH:s online kontaktlista Din personliga profil Parkering Inköp och utlägg Representation Utlägg Inköp och upphandling Om din anställning Kollektivavtal Personalförmåner KTH för mig Egenrapportering Lön Arbetstid Semester Företagshälsovård... 21

5 Friskvård För föräldrar Sjukdom Andra tjänstledigheter Bisysslor Försäkringar och pensioner Tjänstereseförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Arbetsskadeförsäkring Pensioner Tjänsteresor KTH-RES Reseorder Bokningar Reseräkning KTH:s grafiska profil och mallar E-postsignatur Skrivregler Presentationsbank Kommunikationsplattformar Kurs-, program- och gruppwebbarna KTH:s publikationsdatabas DiVA På gång på EE och KTH EE i sociala medier... 29

6

7 Välkommen till KTH EE! Jag vill hälsa dig välkommen till oss här på KTH skola för elektro- och systemteknik, EE. Den här guiden är avsedd att fungera som en introduktion till EE-skolan och ge dig den information du behöver som medarbetare hos oss. Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor på KTH. Vid skolans elva avdelningar och två centrumbildningar forskar och utbildar vi bland annat inom elkraftteknik, industriella informations- och styrsystem, mikro- och nanosystem, nätverkande system, reglerteknik, rymd- och plasmafysik, smarta elnät och energilagring, signalbehandling och telekommunikation. Skolan har en mycket stark ställning inom både grundläggande- och tillämpad forskning. Forskningen står för hela 85 % av vår verksamhet. Mer än 50 % av skolans totala forskningsfinansiering kommer också från externa finansiärer, där EU ligger i topp med 36 %. EE har därmed den högsta andelen EU-finansiering på KTH, 1/5, och har dessutom 1/6 av KTH:s totala VR-anslag. Inom den tillämpade forskningen har vi ett omfattande och nära samarbete med svensk industri, som ABB, Bombardier, Ericsson, Scania. Vi erbjuder ett civilingenjörsprogram inom Elektroteknik och fem masterprogram. Masterprogrammen har en starkt internationell prägel nära 70 procent av det totala antalet studenter som läser på EE kommer från ett annat land, de flesta från Kina och Frankrike. Våra kurser attraherar även många utbytes- och dubbeldiplomstudenter från framstående universitet i Europa, Supélec och BarcelonaTech med flera. Elektro- och systemteknik ligger på KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen i centrala Stockholm. Här bidrar närmare 400 medarbetare, varav 31 professorer, 36 universitetslektorer, 215 doktorander och 34 administratörer och teknisk personal till forskning och utbildning på högsta internationella nivå. Tillsammans är ni skolans starkaste resurs. Jag hoppas att du kommer att trivas på KTH och vår skola och vi ser fram emot att arbeta med dig. Prof. Stefan Östlund Dekan, skolan för elektro- och systemteknik

8 Guiden till din anställning För att förenkla för dig har vi samlat det viktigaste du behöver veta som anställd på KTH och Skolan för elektro- och systemteknik. I den här guiden tar vi upp vilka personer du ska kontakta i olika frågor, vilka avtal och regler som gäller, fakta kring arbetstid, semester, friskvård och mycket annat. En stor del av informationen hittar du även på vårt intranät. Därför har varje avsnitt länkhänvisningar så att du lätt ska kunna hitta fördjupad information på nätet. En introduktör, i de flesta fall din avdelningsadministratör/-ekonom, kommer att vara din stödperson under din första tid på vår skola. Vänd dig till henne eller honom om du har frågor som rör skolans regler och praxis eller om du behöver råd i andra KTHrelaterade frågor. Dina synpunkter är viktiga. Meddela gärna om du saknar någon information till personalansvarig Irina Radulescu, Mer information om respektive område hittar du på KTH:s och EE:s intranät: intra.ees.kth.se/ intra.kth.se/anstallning 5

9 EE i korthet Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid Kungliga Tekniska högskolan KTH. Vår verksamhet omfattar utbildning och forskning inom de strategiska områdena energi, elektrofysik, kommunikation, medicinsk elektroteknik och transport. EE:s forskning bedrivs vid elva avdelningar (se figur 1) och två centrumbildningar, Linnécenter ACCESS och SweGRIDS (Svenskt centrum för smarta elnät och energilagring). Skolans 11 avdelningar: Elektriska energisystem Elektrisk energiomvandling Elektroteknisk teori och konstruktion Fusionsplasmafysik Industriella informations- och styrsystem Kommunikationsnät Kommunikationsteori Mikro- och nanosystem Reglerteknik Rymd- och plasmafysik Signalbehandling Skolan erbjuder ett doktorsprogram i elektroteknik (E2DOC) som leder till licentiat- eller doktorsexamen. Doktorandprogrammet är organiserat i fem inriktningar inom elektroteknik: Energi och elektromagnetism Informations-och kommunikationsteknik Intelligenta transportsystem Microsystem Plasmafysik På skolan finns också ett Civilingenjörsprogram i elektroteknik, samt sju masterprogram: Elektrofysik Elkraftteknik Nätverkstjänster och system Systemteknik och robotik Research on Information and Communication Technologies (Erasmus Mundus) Smart Electrical Networks and Systems (EIT) Trådlösa system 6

10 EE:s organisation och verksamhet Ledning Det operativa arbetet på skolan drivs och utvecklas av vår ledningsgrupp som består av skolans avdelningschefer och ledning. Ledningsgruppen inhämtar råd från det strategiska rådet, forskarprogramrådet och grundutbildningsrådet. Skolchef Stefan Östlund Vice skolchef Mikael Skoglund Administrativ chef Lise-Lotte Wahlberg Forskarutbildningsansarig (FA) Håkan Hjalmarsson Grundutbildningsansvarig (GA) Joakim Lilliesköld Avdelningar Skolans 11 avdelningar bedriver forskning och utbildning. Varje avdelning leds av en avdelningschef som har övergripande ansvar för avdelningens ekonomi och personal samt arbetsmiljö. På varje avdelning finns en eller flera avdelningsekonomer, och i vissa fall även avdelningsadministratörer. De ansvarar för avdelningarnas ekonomi från budgetplanering, och projektredovisning till bokslut. Avdelningsekonomen/- administratören är din primära kontaktperson i frågor om din anställning, så som anställningskontrakt, anställningsvillkor, förmåner, tjänsteresor, etc. Samverkansgruppen Samverkansgruppen (SVG) består av företrädare utsedda av de fackliga arbetstagarorganisationerna på KTH samt av arbetsgivarrepresentanter. SVG:s uppgift är att bevaka medarbetarnas intressen. Frågor som behandlas i SVG är anställningsärenden, ekonomi, ombyggnader, arbetsskadeanmälningar m.m. SVG på EE sammanträder en gång varje månad. För mer information, kontakta HR-ansvarig, Irina Radulescu, Fackliga organisationer på KTH SACO Hans Edin, tfn ST Niclas Carlsson, tfn SEKO Per-Ove Öster, tfn För mer information se KTH Intranät/Organisation/Föreningar 7

11 Strategiskt råd Elektriska energisystem Elektrisk energiomvandling Elektroteknisk teori & konstruktion Grundutbildningsråd Forskarprogramråd Ledningsgrupp Fusionsplasmafysik Industriella informations- och styrsystem Kommunikationsnät Skolkansli ACCESS SweGRIDS Kommunikationsteori Mikro- och nanosystem Reglerteknik Rymd- och plasmafysik Signalbehandling Figur 1: EE:s verksamhet och organisation. Skolan har 11 avdelningar, 2 centrumbildningar (ACCESS och SweGRIDS). Det strategiska rådet, forskarprogramrådet och grundutbildningsrådet är rådgivande organ till ledningsgruppen, som leder skolans operativa arbete. Skolkansliet står för verksamhetens administrativa stöd. 8

12 Skolkansli administrativa stödfunktioner En del av skolans administration bedrivs på skolkansliet. Skolkansliet leds av den administrativa chefen och inkluderar fem funktioner: utbildningsadministration, ekonomi, personal, kommunikation och IT. Utsedda funktionsansvariga ansvarar för skolövergripande frågor och koordinerar avdelningarnas aktiviteter inom sina respektive områden. Besöksadress: KTH Campus, Osquldasväg 10, entréplanet Utbildningsadministration Utbildningsadministrationsansvarig (UA) Katharine Hammar Grundutbildning Administration av grundutbildning bedrivs på skolans utbildningskansli. Utbildningskansliet ansvarar för studievägledning och programadministration för civilingenjörsprogrammet inom elektroteknik samt för skolans sex masterprogram. Kansliet koordinerar antagning och uppföljning av skolans masterstudenter, samt bistår utresande studenter och inkommande utbytes- och dubbeldiplomstudenter. Vid utbildningskansliet finns även en studentrekryteringsansvarig som arbetar med kommunikation av skolans utbildningsprogam. Studentrekryteraren samarbetar med olika grupper så som alumni, skolans studenter och lärare för att rekrytera fler studenter till EE:s utbildningar. Forskarutbildning Vissa frågor hanteras på avdelningarna, vissa på kanslinivå. På kansliet handläggs frågor som rör antagning till forskarstudier, licentiat- och doktorsexamina. Mer information om EE:s forskarutbildningsprogram och ämne, forskarkurser och krav för examen samt administrativt stöd för gången vid licentiat- och doktorsexamen hittar du på EE:s webb under Utbildning/Forskarutbildning. Studerandeexpeditionen STEX STEX ansvarar för kursadministrationen på de flesta avdelningar. Hos STEX kan studenter köpa kurslitteratur, hämta kompletterande kursmaterial, lämna in hemuppgifter, hämta ut tentor m.m. Avdelningarna Reglerteknik och Industriella informations- och styrsystem har egen kursadministration. För mer information, kontakta kursadministratören på respektive avdelning: Industriella informations- och styrsystem: Judith Westerlund, Reglerteknik: Hanna Holmqvist, STEX: Osquldasväg 10, entréplan, e-post Mer information om STEX finns på EE:s webb under Utbildning/Studentservice 9

13 Ekonomi Ekonomiansvarig Agneta Rune EE-skolans centrala ekonomifunktion samordnar ekonomin på skolan, rapporterar till KTH:s universitetsförvaltning (UF), skolchefen och skolans strategiska råd, samt informerar skolans ekonomer om nyheter från UF. Den centrala ekonomifunktionen ska vara ett stöd till avdelningarna och skolans ledning i övergripande ekonomiska frågor. Avdelningsekonomerna arbetar i korthet med: Budgetering och planering Bokföring Bokslut Uppföljning EU-redovisning Ekonomiansvarig är dessutom inköpsansvarig på EE och ser till att skolans inköp görs enligt gällande regelverk. Personal HR-ansvarig Irina Radulescu Skolans HR-ansvarig säkerställer att skolan arbetar utifrån lagar, regler och riktlinjer på personalområdet. Funktionen erbjuder stöd till avdelningschefer och avdelningsekonomer/-administratörer i frågor så som tolkning och tillämpning av arbetslagar och -avtal, anställningsvillkor, lön och andra personalersättningar, anställningsförmåner, tjänsteresor, arbetsmiljö, etc. HR-ansvarig handlägger även skolans rekryteringar och är delaktig i rekryteringar och befordringar till högre akademiska tjänster. Kommunikation Kommunikationsansvarig Marie Androv Skolans kommunikationsansvarig ansvarar för intern och extern kommunikation samt mediekontakter. Exempel på kommunikationsstöd är kurser och seminarier i forskningskommunikation, strategisk hjälp att kommunicera forskningsresultat i olika kanaler för olika målgrupper, skrivråd och redigeringshjälp till medarbetarna. Kommunikationsfunktionen har också övergripande ansvar för innehåll och struktur på EE:s webb och intranät, utformar och uppdaterar skolans presentationsbank, tar fram skolövergripande profilmaterial och hjälper till med kommunikation inför och under avdelningarnas konferenser och workshopar. 10

14 IT-support IT-systemansvarig Niclas Horney IT-supporten administrerar skolans IT-system och utrustning och ger teknisk support åt skolans medarbetare vid datorrelaterade problem. IT-supporten ansvarar för tekniskt underhåll av skolans hemsida och databassystem, e-postlistor, programvaror samt hanterar licenser. Förutom att IT-systemansvarig leder arbetet på EE:s IT-support godkänner han skolans inköp av IT-produkter och ansvarar för lån av IT-utrustning. För mer information om inköp av IT-utrustning se kapitel Inköp och utlägg. Kontakta EE:s IT-support via e-post till Mer information om EE-skolans IT-support finns på intra.ees.kth.se/it 11

15 KTH:s policy och tillämpning De värderingar som styr KTHs verksamhet uttrycks i olika KTH policyer. För mer information om dessa riktlinjer, se KTH Intranät/Regelverk/Policyer Som KTH-anställd är vi alla skyldiga att arbeta för att KTH:s policyer införlivas i vår dagliga verksamhet. Jämställdhet, mångfald och likabehandling KTH strävar efter att vara trivsam och stimulerande studie- och arbetsplatsen för alla sina medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling är oönskade beteenden på KTH. EE-skolan arbetar aktivt med att främja lika rättigheter och icke-diskriminering. På KTH råder noll tolerans mot alla former av diskriminering. KTH strävar efter en jämn könsfördelning i alla grupper och att säkerställa att kvinnor och män får lika rättigheter och möjligheter inom alla arbets- och studiesituationer. EE:s personal är multietniskt, men har med en låg andel kvinnor. Skolans utbildningar visar också en generellt låg, om än ökande andel kvinnliga studenter. EE-skolans långsiktiga rekryteringsinsatser strävar alltid efter att uppnå en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Internationalisering räknas i utvecklingsplanen som en av skolans gemensamma grundvärden och framgångsfaktorer. Därför sätter vi också stort värde på personalens kulturella mångfald och främjar samarbete mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Vi tror att mångfalden skapar mer gynnsamma förutsättningar för innovation och kvalitet. För mer information om hur KTH hanterar eventuella diskriminerande situationer se KTH Intranät/Om din anställning/jämställdhet, mångfald och likabehandling Arbetsmiljöpolicy EE-skolan arbetar för att skapa en trivsam arbetsmiljö i attraktiva, funktionella lokaler. Vi främjar hälsa och välbefinnande bland vår personal och studenter, samt verkar för att minska ohälsa och olycksfall. Vi vill skapa arbets-och studietillfällen som leder till personlig tillfredsställelse, individuell utveckling och stark gruppsamhörighet. Vi strävar därför efter en arbetsmiljö där studenter och anställda upplever ömsesidig respekt och tillit. I enlighet med KTH: s rekommendationer, sammanställer skolan en årlig arbetsmiljöplan och följer upp tidigare planer och aktiviteter. Skolchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid EE, medan varje avdelningschef är ansvarig för dess avdelning. Etisk policy KTH: s grundläggande värderingar är djupt rotade i demokrati, individernas lika värde, mänskliga rättigheter, frihet och rätten till fria och öppna diskussioner. För mer information om den etiska policyn och den etiska kommittén se KTH Intranät/KTH informerar/kth:s etiska kommitté 12

16 Säkerhet Brand Utrymningsvägar finns markerade med grönt lysande lampor placerade ovanför dörrarna. Släckningsutrustning finns utplacerad på strategiska platser på respektive plan i alla EE:s byggnader. Det är var och ens ansvar att känna till de egna utrymningsvägarna samt var närmaste släckningsutrustning finns. Brandövningar utförs kontinuerligt. Det är av största vikt att övningarna tas på allvar, så att rutinerna är väl inövade vid eventuell akut fara. Uppsamlingsplats vid utrymning för EE:s anställda är utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38. Olycka Ring 112 vid behov av ambulans. Larma dessutom alltid KTH:s interna larmnummer, Tillbud som kan leda till en allvarligare personskada ska även rapporteras. Informera administrativ chef på EE Lise-Lotte Wahlberg om situationen på telefonnummer: , e-post: Första hjälpen-låda finns på: Skolkansliet på Osquldas väg 10, entréplanet, hos Hannelore Eklund, Teknikringen 33, plan 3 utanför rum 3220 och på plan 2 utanför rum 2202, samt i elmaskinlabbet, TR33, i källarplanet. Teknikringen 31 finns sjukvårdstavlor utsatta i alla korridorer. Hjärtstartare finns på: Osquldas väg 10, Skolkansliet, entréplanet, bredvid det vita skåpet i köket. Osquldas väg 10, plan 7, avdelningen för industriella informations- och styrsystem, rum A737 (Annica Johannesson). Teknikringen 33, Elektroniklabbet, 1 tr. ned från entréplanet, rum Teknikringen 31, plan 3, utanför kafferummet, plan. Närmast anhörig Det är bra om vi har namn och telefonnummer till närstående personer som bör underrättas vid oförutsedda händelser som olyckor och sjukdomsfall. Uppgifterna lämnas frivilligt. Du kan registrera uppgifterna själv i Egenrapporteringen under Mina sidor. Inbrott Kontakta alltid KTH:s larmnummer samt ring till polisen. Vid akuta ärenden 112 och vid övriga ärenden

17 Praktisk information Datakonto Datakonto beställs av din avdelningsekonom/-administratör och skapas av KTH:s centrala IT-support. Ditt användarnamn och lösenord gäller för inloggning till alla dataprogram och -system som används på KTH. För eventuella frågor om datakonto, kontakta EE:s IT-support, Nycklar och passerkort Nycklar till ditt rum och andra utrymmen får du av din avdelningsekonom/- administratör. Passerkortet hjälper din ekonom till med att beställa. Kortet hämtar du sedan ut på Kortexpeditionen, där du även tar ett foto till ditt kort. Ta alltid med ID-kort eller pass för identifikation! Kortexpeditionen: Osquldasväg 6, 1 trappa. För mer information om Kortexpeditionen och öppettider se KTH Intranät/Campusrelaterat/Lokalservice/Servicefunktioner Telefon För att ringa utanför KTH:s interna nät, slå 00 före själva telefonnumret. Inom KTH-nätet, behöver du bara slå de fyra sista siffrorna i telefonnumret. Du kan lämna olika förinställda meddelanden på din telefonsvarare, t.ex. för att meddela frånvaro eller när du beräknar att komma tillbaka. Du väljer meddelandet och anger tidsparametrarna med hjälp av telefonens knappset. För instruktioner se KTH Intranät/IT och telefoni/teleservice/hänvisningskoder Sök anställd KTH:s online kontaktlista För kontaktinformation till alla medarbetare på KTH finns funktionen Sök anställd på KTH Intranät. Du kan också söka anställd i sökrutan högst upp på KTH:s webbplats. Informera din avdelningsekonom/-administratör om din kontaktinformation inte är tillgänglig eller felaktig i sökfunktionen (den borde synas strax efter din anställningsstart). Din personliga profil Alla KTH-anställda har en personlig profilsida, under Din profilsida genereras automatiskt på din första anställningsdag. Profilsidan ger möjlighet att kommunicera en tydlig bild av dig, dina forskningsintressen och engagemang på och utanför KTH. Din e-post och arbetstelefonnummer importeras från personaldatabasen HR+. Om du vill göra ändringar i denna information kontaktar du din avdelningsekonom/-administratör. 14

18 På din profilsida kan du även ladda upp en bild på dig och lägga upp en beskrivning av ditt arbete och forskningsintressen, samt lägga upp CV och länka till externa åtaganden. Kurser som du undervisar i kopplas automatiskt till din profilsida genom att du avaktiverar denna funktion i profilen. Mer information om din profil hittar du på KTH/Gruppwebb/Virtuellt Campus/ Din profil Parkering Som medarbetare på KTH har du möjlighet att parkera till ett reducerat pris på Akademiska Hus parkeringsområden i Stockholm. Hämta i så fall en p-dekal som du fäster på bilrutan hos din närmaste administratör. På Info-center finns även möjlighet att köpa en månadsbiljett för 690 kr. För mer info se KTH Intranät/Campusrelaterat/Parkering KTH hyr lokaler hos Akademiska Hus. I deras husguide kan du hitta information om byggnaderna samt parkering, se mer på 15

19 Inköp och utlägg Representation EE har utifrån KTH:s regelverk tagit fram en förenklad guide för representation. Representationsreglerna hittar du på EE Intranät/Administrativt stöd/ekonomi Utlägg Det kan förekomma att du får göra egna utlägg. Innan du gör det, kolla först att det inte finns andra inköpsalternativ på KTH och att ditt utlägg är godkänt av projektkoordinator. För ersättning av resekostander se kapitlet Tjänsteresor/Reseräkning i denna medarbetarhandbok. För ersättning av andra utlägg fyller du i blanketten "Redovisning av utlägg" som du lämnar till avdelningsekonom/ -administratör tillsammans med kvittot i original eller en annan verifikation som identifierar dig som betalare. Blanketten hittar du på KTH Intranät/Blankettarkiv/Personal-, löne- och anställningsärenden Företagskort Du kan också ansöka om Eurocard företagsupphandlat privatkort. Kortet är personligt och du betalar fakturan själv. Mer information om kortet hittar du på KTH Intranät/Tjänsteresor/Betalkort Inköp och upphandling KTH använder beställningsprogrammet WISUM för inköp av produkter och tjänster. Beställning via WISUM garanterar att KTH använder de leverantörer som högskolan har ramavtal med, och att vi får priser enligt avtalen. När du ska köpa in en produkt eller tjänst, skapar du en varukorg i WISUM. Ekonomen på din avdelning tar över din varukorg i systemet och lägger din beställing hos leverantören. Motsvarande ansvar för IT-produkter har skolans IT-systemansvarige, Niclas Horney och systemadministratör Peter Lönn. För mer information och inloggning till WISUM se: För mer information om upphandling, ramavtal, direkt inköp och beloppsgränser se KTH Intranät/Inköp och upphandling 16

20 Om din anställning Kollektivavtal Det centrala kollektivavtalet, Villkorsavtalet, reglerar anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. KTH tecknar dessutom en rad lokala kollektivavtal. Mer information om KTH:s lokala kollektivavtal hittar du på KTH Intranät: KTH:s regelverk /Personal/KTHs lokala löne- och anställningsavtal Personalförmåner KTH för mig Du kan ta del av alla KTH:s personalförmåner i den webbaserade portalen KTH för mig. Kort efter din anställningsstart kommer du att få hem ett välkomstbrev till portalen som också innehåller ditt personalkort. Till portalen loggar du in med ditt KTH-ID. Här är ett axplock av personalförmåner i KTH för mig (mer om vissa förmåner på följande): KTH för mig Personalförmåner Logga in med ditt KTH-ID! Friskvårdsbidrag SL-kort (årskort på nettolöneavdrag, d.v.s. 692 SEK/månad) Terminalglasögon Läkemedelssubvention Sjukvårdsersättning Försäkringsskydd på arbetstid Hushållsnära tjänster Bruttolöneavdrag för bland annat IVF och synoperation Via KTH för mig har du dessutom tillgång till ett stort antal erbjudanden och rabatter på varor och tjänster från flera av landets mest kända företag. Du använder dig av personalkortet för att kunna ta del av dessa erbjudanden, t.ex. genom att visa upp det i aktuell butik. Mer info om portalen hittar du på KTH Intranät/Om din anställning/kth för mig Egenrapportering Egenrapporteringen är en portal där du tar ut information och hanterar: lönspecifikationer, semester, föräldraledighet, skatteuppgifter m.m. Du loggar in på portalen med ditt KTH-ID. Under Mina ärenden i Egenrapporteringen kan du bland annat registrera: semesteransökan (med undantag för dem med schablonsemester) VAB- eller föräldraledighetsansökan sjukanmälan tjänstledighetsansökan. 17

21 Under "Mina sidor" i Egenrapporteringen kan du: se dina lönespecifikationer se dina kvarvarande semesterdagar se dina skatteuppgifter, t.ex. din skattetabell registrera kontaktinformation för nära anhörig ändra bostadadress, telefonnummer, etc. Du hittar manualer och lathundar för Egenrapportering på KTH Intranät under Om din anställning/egenrapportering/manualler Lön Löneutbetalning Som medarbetare vid KTH utbetalas din lön normalt den 25:e varje månad via Nordea. Utbetalning av vissa ersättningar, t.ex. utläggsersättningar, kan också göras kring den 10:e varje månad. Lönespecifikationerna hittar du i Egenrapporteringen under Mina sidor. Överföring till bankkonto KTH genomför alla löneutbetalningar via Nordea Bank. Oavsett om du vill ha lönen direkt på ett Nordeakonto eller överförd till en annan bank måste du som nyanställd fylla i blanketten Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter som du får av din avdelningsekonom/- administratör. Blankettens lämnas till närmaste Nordeakontor eller skickas till: Nordea, P1306, STOCKHOLM Om Nordea saknar uppgifter om ditt bankkonto utbetalas lönen på ett utbetalningskort som skickas till din hemadress. Skattesedel För att KTH skall kunna dra av rätt skatt på din lön behöver du lämna in en preliminär A- skattesedel eller beslut om godkänd skattejämkning snarast efter din första anställningsdag. Skattsedeln beställs online på Skatteverket, och skickas direkt till din hemadress så som den finns registrerad hos Skatteverket. Lämna skattesedeln till din avdelningsekonom. Saknas skattesedeln vid löneberäkning görs ett skatteavdrag med extra marginal. 18

22 Arbetstid För mer information om arbetstid, läs vidare på KTH intranät under Om din anställning/arbetstid och ledighet Teknisk-administrativ personal För arbetstagare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka och flextid tillämpas. Den ordinarie arbetstiden är med obligatoriskt avbrott för minst 30 minuters lunch (ej betald arbetstid). Du kan flexa inom följande tidsramar: Arbetsstart mellan Lunch mellan Arbetsslut Det finns möjlighet till två pauser á 15 min på betald arbetstid på förmiddagen, respektive eftermiddagen. Flextidssaldot ska hålla sig inom ramen minus 10 timmar och plus 50 timmar. Om saldot överskrider minimum- eller maxgränsen, ska du med en gång flexa så att arbetstiden hamnar inom flextidsgränsen. Arbetstimmarna på plussidan kan växlas mot ledig tid men aldrig mot pengar. Lärare Den totala ordinarie arbetstiden är klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag. Doktorander Doktorander är undantagna från arbetstidslagens tillämpning. Detta innebär att du själv får ta ansvar för arbetsplaneringen. Därmed registreras inte övertid, flextid eller minskad arbetstid inför arbetsfria dagar. Arbetsfria dagar Arbetsfria dagar är lördagar, söndagar och helgdagar samt påskafton, nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag och behöver inte arbetas in. Följande dagar minskas arbetstiden med 4 timmar: Trettondagsafton, Skärtorsdagen, den 30 april, dagen före Alla Helgons dag samt den 23 december om den infaller på en fredag. Övertid Övertidsarbete ska alltid beordras skriftligen av närmaste chef med hjälp av blanketten "Övertid". Övertid tillämpas i praktiken mycket sällan. 19

23 Semester Semestern ska förläggas under intjänandeåret, vilket är detsamma som kalenderåret. Planeringen av ledighet ska alltid göras med hänsyn till verksamheten, samt stämmas av med avdelningschefen. Om arbetsflödet tillåter har du rätt till fyra sammanhängande veckors semester mellan juni och augusti. Ansökan om semester registreras i Egenrapportering. Nettosemester T.o.m. 29 år = 28 dagar Fr.o.m. 30 år = 31 dagar Fr.o.m. 40 år = 35 dagar KTH tillämpar två modeller för beräkning av semester, schablon- och blankettmetoden. Schablonmetoden Metoden gäller lärare och doktorander samt övriga med förtroendearbetstid som väljer schablonmetoden. Schablonmetoden innebär att semesteransökan inte rapporteras i Egenrapportering. Semestern planeras i samråd med närmaste chef. Metoden tillåter inte att du sparar innevarande års semesterdagar till nästa år, utan årets semester antas vara förbrukat helt i slutet av året. Semesteruttag görs under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid. Blankettmetoden Blankettmetoden gäller teknisk- och administrativ personal och innebär att en semesteransökan blir registrerad och godkänd i Egenrapportering. Spara semesterdagar till ett senare år Anställda som använder blankettmetoden kan spara dagar från årets semester och sedan ta ut dem under kommande år. En förutsättning är att arbetstagaren har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar per år och att denne redan tagit ut minst 20 dagar under innevarande år. Önskemål om att spara semester anmäls i Egenrapporteringen senast den 15 maj. Du kan spara högst 35 dagar. Mer information om semester hittar du på KTH Intranät under KTH:s regelverk/löne- och anställningsförmåner/semester och semesterersättning 20

24 Företagshälsovård KTH har avtal om företagshälsovård med Feelgood Östermalmshälsan. Du kan vända dig till företagshälsovården i frågor om arbetsrelaterad hälsa eller sjukdom, både fysisk eller psykisk. Avtalet inkluderar hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser och du kan träffa olika specialister för samtal och rådgivning. Boka tid via telefon, eller personligt besök: Grev Turegatan 34, Stockholm, telefon eller , e-post: De första tre besöken hos Feelgood är kostandsfria. Om längre behandling krävs, ska detta godkännas av skolans HR-ansvarig Irina Radulescu. Behandlingskostnaderna betalas av skolan. Hälsoproblem som inte är relaterade till ditt arbete behandlas av sjukvårdcentralen i din hemkommun. Läs mer på KTH Intranät under Om din anställning/arbetsmiljö/företagshälsovård Friskvård Friskvårdstimme utan löneavdrag Enligt KTH:s ALFA-avtal har du möjlighet att under en timme per vecka (ett tillfälle) inom ordinarie arbetstidsramar ( ) utöva någon form av motion inklusive ombyte/transport. Detta utan löne- eller arbetstidavdrag. Timmen kan inte ackumuleras eller delas upp. Friskvårdbidrag Alla KTH-anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag för att stimulera och uppmuntra till fysisk aktivitet och välmående. Friskvårdbidraget erhålls via KTH för mig. Bidraget ligger på 2400 SEK år 2013 och gäller per kalenderår. Vid anställning under ett helt år får du hela beloppet, vid kortare anställning minskas beloppet med motvarande anställningstiden (dvs. 200 SEK per anställningsmånad). Friskvårdbidraget får spridas fritt under anställningsperioden. Ersättningen avser aktiviteter som omfattas av Skatteverkets regler för motion och annan friskvård. Friskvårdsaktiviteter utan kostnad Alla medarbetare är välkomna att delta i de kostnadsfria aktiviteter som anordnas på skolan. Innebandy i KTH-hallen, varje tisdag kl. 08:30; ingen föranmälan krävs. Kontaktperson på EE-skolan är Andreas Krings, Basket i KTH-hallen varje tisdag kl Ingen föranmälan krävs. Kontaktperson på EE-skolan är Panagiotis Papadimitratos, Easylinepass i KTH-hallen, varje måndag kl Detta är ett slags cirkel- och styrketräning. Ingen föranmälan krävs, det enda som behövs är träningskläder. Du säger bara att du ska delta i det Easyline pass som EES-skolan har bokat. Qigong på Skolkansliet (plan 3, Osquldasväg 10), 30 min. varje torsdag kl Ingen föranmälan behövs; inga speciella träningskläder eller förkunskaper krävs. 21

25 För föräldrar Föräldraledighet Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara ledig för att vårda barn då du uppbär havandeskapspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Ledighet med föräldrapenning anmäler du till Försäkringskassan och begär sedan tjänstledighet från EE i god tid före periodens början. Läs mer på Föräldrapenningtillägg och föräldralön För dig som har barn födda före betalas föräldrapenningtillägg av KTH för högst 360 dagar per barnsbörd. Tillägget utgör 10 procent av lönen + 80 procent av lönen över 7,5 basbelopp. Du redovisar uttagna dagar från Försäkringskassan för att föräldrapenningtillägget ska betalas ut på din lön. För dig som har barn födda efter utbetalas istället 10 procent föräldralön i förhållande till föräldraledighetens omfattning under högst 360 dagar eller tills barnet är 1,5 år, enligt kollektivavtal på KTH. Sjukdom Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron registreras online via Egenrapportering från den första sjukdagen (se kapitlet Egenrapportering). Kontakta också din avdelningsekonom-/administratör eller närmaste chef via telefon eller e-post för att informera om sjukfrånvaron. Vid sjukfrånvaro som överstiger en vecka, lämnar du läkarintyg från den åttonde sjukdagen till din avdelningsadministratör/-ekonom. Varar sjukperioden längre än 14 dagar skickar du läkarintyg i original till Försäkringskassan och en kopia till kontaktpersonen på KTH Löner, som anmäler till Försäkringskassan. När du är tillbaka i arbete ska du registrera en friskanmälan i Egenrapporteringen. Sjuklön Första arbetsdagen du är sjuk är en karensdag som inte berättigar till någon sjukersättning. Mellan sjukdag 2 och 14 får du sjuklön från KTH, 80 procent av den faktiska lönen. Du som har blankettsemester och har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under kalenderåret, kan byta ut karensdagen mot en semesterdag. Detta registreras också i Egenrapporteringen. Först registrerar du hela sjukdomsperioden och sedan bytet av karensdag. Mer information om sjukersättningar hittar du på KTH Intranät under Om din anställning/sjukanmälan och sjukavdrag 22

26 Arbetsglasögon Alla medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag eller som upplever besvär med synen får genomgå synundersökning. Arbetsgivaren bekostar särskilda arbetsglasögon om behov finns. Mer info om hur du går tillväga inför beställning hittar du på KTH Intranät under Om din anställning/arbetsmiljö/arbetsglasögon Ersättning för sjukvårdskostnader KTH ersätter delvis vissa sjukvårdskostnader. Önskas ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, läkemedel samt sjukvårdskostnader, gå in på portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända originalkvitton får inte vara äldre än ett år. Läkarvård Tandvård Sjukgymnastik Sjukhusvård Läkemedel Mammografi Prostataunders. Högst 95 kr för varje besök. Högst 95 kr för oralkirurgisk behandling som utförs på sjukhus eller vid Odontologisk fakultet. Övrig tandvård ersätts inte. Högst 55 kr för varje besök. Högst 70 kr för varje vårddag. Egenavgiften ersätts. Apotekets receptkvitto lämnas till avdelningsekonom/-administratör. Högst 95 kr för varje besök. Högst 95 kr för varje besök. Andra tjänstledigheter Ledighet med månadslön Inget löneavdrag görs när du besöker läkare, tandläkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral och vid blodgivning. Du kan även ansöka i Egenrapportering om ledighet för nedan angivna skäl utan att få avdrag på lön. Tjänstledighet prövas i varje enskilt fall. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag. Släktangelägenhet: Högst tio dagar per kalenderår. Gäller trängande familjeskäl, allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen. Flytt: En arbetsdag som regel, tre dagar kan beviljas i enstaka fall, t.ex. vid flytt från utlandet, som ska beviljas av skolchefen i samråd med personalavdelningen. Fackligt förtroendemannauppdrag: Högst tio arbetsdagar per kalenderår. Examen och tentamen: Högst fem arbetsdagar per kalenderår. Ledighet utan lön Du kan ansöka i Egenrapportering om ledighet utan lön för t.ex. studier eller enskild angelägenhet. 23

27 Bisysslor Enligt bl.a. lagen om offentlig anställning, högskolelagen och Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) ska samtliga statligt anställda redogöra för sina bisysslor till sin arbetsgivare. Mer information om bisysslor samt blankett för redovisning av bisysslor hittar du på KTH Intranät under KTH:s regelverk/ Personal / Bisysslor 24

28 Försäkringar och pensioner Samtliga medarbetare på KTH har via sin anställning försäkringsskydd enligt följande. Mer om de olika försäkringarna nedan finns att läsa på KTH Intranät under KTH:s regelverk/personal/personförsäkringar Tjänstereseförsäkring KTH har en tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet. Tjänstereseförsäkringen inkluderar skydd för förlorad resgods, för resgodsförsening (mer än två timmar vid utresa) för sjuk-, tandvårds- och hemtransport, skadestånd för personskada, etc. OBS! Om du ska på tjänsteresa behöver du Kammarkollegiets reseförsäkringskort som hämtas hos närmaste administratör eller personalfunktionen på skolan. När du reser inom EU bör du även beställa ett sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan, om du har rätt att vara registrerad hos dem. Mer information om hur du beställer kortet finns på Försäkringskassans webbplats: Tjänstegrupplivförsäkring Alla statligt anställda omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring TGL-S som administreras av SPV. Försäkringen träder i kraft vid anställningens början och gäller så länge anställningen varar, men i mindre omfattning efter du fyllt 65 år. Du kan också läsa mer på: Arbetsskadeförsäkring Om du skadar dig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från Arbetsskadeförsäkringen som administreras av Försäkringskassan. Dessutom kan du under vissa förutsättningar få ersättning för arbetskador från Kammarkollegiet tack vare Avtalet om ersättning vid personskada (PSA). För mer information se KTH Intranät: KTH:s regelverk/arbetsmiljö/rutin vid arbetsskada Alla olyckor och sjukdomar som har uppstått i arbetet ska anmälas till KTH, oavsett om de har lett till sjukfrånvaro eller inte. Pensioner Din framtida pension kommer från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från KTH och eventuella andra arbetsgivare i form av tjänstepension. Rätten till tjänstepension regleras i PA-03 för dig som är född 1943 eller senare. Tjänstepensionen grundar sig på den lön du får och på anställningstiden. Vid frågor om tjänstepension vänder du dig direkt till Statens Pensionsverk (SPV) som tar hand om KTHs pensionsadministration. Läs mer på KTH Intranät/Om din anställning/pension 25

29 Tjänsteresor För mer information om KTH:s allmänna resepolicy, bestämmelser för inrikes- och utrikesresor, traktamenten, kostförmån, etc. hittar du på KTH:s intranät under KTH:s regelverk/personal/tjänsteresor KTH-RES KTH-RES är KTH:s system för hantering av tjänsteresor som du använder för att: skriva reseorder före utresan och begära reseförskott boka biljetter online på VIA Travel skriva reseräkning och begära ersättning för resekostnaderna. För inloggning, detaljerade manualler och lathundar se KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res. Du loggar in med ditt KTH-ID. Reseordern eller reseräkningen hanteras elektroniskt och skickas till din administratör för granskning och sedan till chef för ekonomiskt godkännande. Du får ett meddelande per e- post när den har godkänts. Reseorder Reseordern är obligatorisk inför en tjänsteresa och ska vara godkänd av närmaste chef innan du placerar eventuella resebokningar. KTH:s reseförsäkring är giltigt förutsatt att det finns en godkänd reseorder. Det är också viktigt att KTH känner till var och vilka anställda som befinner sig på tjänsteresa, t.ex. i fall av naturkatastrofer, allvarliga flygproblem, etc. Bokningar Alla flygbokningar görs via KTH:s resebyrå VIA Egencia. Onlinebokningar på VIA Egencia kan endast göras via KTH-RES. Följ instruktionerna i Lathund bokaresor i KTH-RES. Vid enklare resor rekommenderar vi att du alltid bokar online på VIA Egencia. För att kunna använda onlinebokningen måste du uppdatera din reseprofil och ge ditt godkännande enligt PUL-lagen. Se Lathund uppdatera "Min profil" och PUL-godkänna. Hotellbokningar kan göras i VIA Egencia, alternativt kan du kontakta personligen ett hotell eller boka din hotellvistelse på nätet. Vi rekommenderar starkt att välja ett måttligt hotellpris. Kontaktuppgifter för telefon- eller e-postbokningar till VIA Egencia hittar du på KTH Intranät/Administrativt stöd/tjänsteresor Reseräkning Reseräkningen registreras i KTH-RES. Läs Lathund för resenären om hur du redovisar dina resekostnader. Snarast efter det att du har skickat reseräkningen behöver du intyga dina kostnader genom att lämna in alla kvitton i original till din avdelningsekonom. 26

30 KTH:s grafiska profil och mallar Att bygga och förvalta KTH:s varumärke är en viktig uppgift. Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke och identitet. För att förenkla för dig att bidra till att förmedla en enhetlig bild av KTH har vi tagit fram mallar för e-postsignatur och brev, presentationer, poster, avhandlingar, examensarbeten m.m. Mallarna följer KTH:s grafiska profil och inkluderar logotyp, profilfärger, grafiska element, typsnitt, bildpolicy etc. Läs mer om KTH:s grafiska profil och ladda ner mallar på KTH:s intranät: KTH:s regelverk/policyer/grafisk-profil E-postsignatur För att ytterligare förstärka KTH:s identitet i vår externa kommunikation är det viktigt att dina e-postmeddelanden har en tydlig avsändare. Ladda ner och installera e- postsignaturen för Outlook på KTH:s intranät under IT-support & info/guider & info Skrivregler På svenska kommunicerar vi i första hand KTH. I de fall det är nödvändigt att förtydliga avsändaren skrivs Kungliga Tekniska högskolan (observera gemen bokstav på högskolan) ut en första gång, därefter skrivs endast KTH. På engelska skriver vi KTH Royal Institute of Technology första gången och därefter endast KTH. Förkortningen EES används när vi kommunicerar med universitetsförvaltningen och övriga skolor på KTH, men internt på skolan och mot omvärlden använder vi endast EE, som är en internationellt etablerad förkortning av Electrical Engineering. På KTH intranät under KTH:s policyer/grafisk profil/skrivregler kan du läsa mer om hur vi skriver skolnamnen, avdelningar, akademiska titlar på både svenska och engelska, förkortningar m.m. Presentationsbank För att ge våra besökare, samarbetspartner och andra externa kontakter en enhetlig bild av KTH kan du i KTH:s presentationsbank välja bland runt 120 bilder som presenterar vår verksamhet. Bilderna är i första hand till för att spegla KTH:s aktiviteter inom utbildning, forskning, ekonomi etc. Du kan läsa mer om bildbanken och ladda ner bilder på: KTH:s regelverk/policyer/grafisk-profil/kthpp-bank Presentationsbank på EE På skolan för elektro- och systemteknik finns också en powerpointbank. Bankens bilder ger i första hand en bild av våra gemensamma aktiviteter. EE:s powerpointbank går att ladda ner på EE:s intranät under Administrativt stöd/mallar & konferens/ee PowerPoint bank 27

31 Kommunikationsplattformar Kurs-, program- och gruppwebbarna Kurs-, program- och gruppwebbarna är platsen för KTH:s alla kurser och program på grundläggande nivå. Du kan även lägga upp forskarkurser på en gruppsida. Här hittar du också olika intressegrupper som du kan prenumerera på. Du kan också skapa en egen grupp för ett visst syfte där ni kan samla material, anteckningar och diskutera frågor inom området. Kurs-, program- och gruppwebbarna hittar du på här KTH:s publikationsdatabas DiVA KTH:s publikationsdatabas DiVA synliggör KTH och KTH:s forskning. Att publicera i DiVA är avgörande för att KTH ska komma högre i rankinglistor och dess forskare få fler citeringar. I DiVA redovisas samtliga publikationer som publiceras av KTH-forskare - tidskriftsartiklar, böcker, rapporter, konferensbidrag etc. I DiVA publiceras också KTH:s avhandlingar, examensarbeten och rapporter. Inloggning och mer information om DIVA hittar du under KTHB/Publicering/Registrera i DiVA Affiliering För att dina publikationer ska bli högre indexerade i sökmotorer och du ska få fler citeringar och KTH högre ranking, är det viktigt att du alltid skriver din affiliering på samma sätt. Så här skriver vi på KTH. KTH, skola, centrumbildning eller avdelning: KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering, ACCESS Linnaeus Centre/Automatic Control eller med både centrumbildning och avdelning: KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering, Automatic Control, ACCESS Linnaeus Centre 28

32 På gång på EE och KTH För att hålla dig á jour med vad som händer på EE och KTH finns det flera källor. På KTH Aktuellt kan du följa nyheter om ny forskning, stora anslag och studentprojekt etc. I KTH:s personaltidning Campi kan du läsa om aktuella händelser, människor och debatter på KTH. På EE:s intranät hittar du skolans administrativa stöd och verktyg för att boka lokaler och följa upp exjobb etc. Här samlas också information, protokoll, nyheter, inbjudningar, konferenser och sådant som är på gång på EE och KTH, och mycket annat som kan vara till hjälp i ditt dagliga arbete. intra.ees.kth.se/ EE i sociala medier Facebook EE-skolan är aktiv på Facebook på sidan KTH Electrical Engineering. Gilla oss på för att hålla dig uppdaterad med händelser och forskning och för att komma i kontakt med studenter och forskare på skolan. Twitter Följ oss på med hashtagen #kthee för att komma i kontakt med kollegor och andra forskare i ditt område och för att sprida våra resultat så att de kan komma till ännu bättre nytta i samhället. 29

33

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad 20150213 Det finns många anledningar att arbeta vid Högskolan Kristianstad Flera studier visar att statligt anställda trivs på jobbet. Arbetet upplevs som

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Introduktion till din anställning

Introduktion till din anställning Introduktion till din anställning Nedan följer en sammanställning av regler, förmåner och andra villkor kring din anställning som särskilt vänder sig till dig som är nyanställd vid Göteborgs universitet.

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1 Arbetstid för administrativ, teknisk personal och lärare......5 1.1

Läs mer

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-12-09 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010)

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) DNR Exempel på skrivningar för redan anställd vid GU som är folkbokförd och betalar skatt i Sverige. Viktigt att observera att skrivningarna

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRÄLDRALEDIGHET... 3 Tillfällig föräldrapenning...3 Föräldralön/föräldrapenning...3 Avtal och regler avseende föräldraledighet...4 PROCESS HANTERA

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-03-16 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling Arbetsrätt och trygghetsfrågor Övertalighet och avveckling Ledar- och kompetensutveckling Lönebildning Hälsa och miljö Jämställdhet och inkluderande

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Information till dig som fått Ferieplats 2017

Information till dig som fått Ferieplats 2017 Information till dig som fått Ferieplats 2017 Innehållsförteckning Information till dig som fått Ferieplats 2017... 3 Ta kontakt med din arbetsplats... 3 Närvaro... 3 Utdrag ur belastningsregistret...

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Högskoleledning CF-P / Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola

Högskoleledning CF-P / Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning CF-P 1.3.4 68/11 2011-06-22 1 (5) Handläggare Marie Eriksson Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola 1 Inledning Avtalet sluts med stöd av 2 kap 2 Villkorsavtalet samt

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

MANUAL EGENRAPPORTERING

MANUAL EGENRAPPORTERING 1(28) 2(28) Inledning Den grundläggande tanken med egenrapportering är att lyfta rapporteringen av en lönehändelse till den person som har kunskap om den. I fallet med t ex föräldraledighet eller sjukdom

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Introduktion till din anställning

Introduktion till din anställning PERSONALENHETEN Introduktion till din anställning Det här är en sammanställning av regler, förmåner och andra villkor kring din anställning som särskilt vänder sig till dig som är nyanställd vid Göteborgs

Läs mer

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Finansieringsformer för doktorander 1. Utbildningsbidrag 2. Doktorandtjänst 3. Annan finansiering Utbildningsbidrag

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden 2014-10-21 Manual - Avser mandatperioden 2015-2018 KS14.666 Efter beslut om Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i KF 2014-08-24, 169 Innehåll 1 Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

För dig som är administratör eller handläggare

För dig som är administratör eller handläggare Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som är administratör eller handläggare Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställning...

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Personalavdelningen. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalavdelningen. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juni 2011 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer