Information om Brf Sjöviksberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Brf Sjöviksberget"

Transkript

1 Information om Brf Sjöviksberget På följande sidor finns allmän information om hur vår förening fungerar, bl.a. med tvättstuga och gästlägenhet, vår- och höststädning, dina rättigheter och skyldigheter och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Föreningen har en hemsida med föreningsinformation. Där finns även kontaktinformation, nyheter samt kopia av detta dokument. Om det är något du undrar över så kontakta styrelsen, Brf. Sjöviksberget Brf Sjöviksberget är en bostadsrättsförening. Det innebär att det är vi medlemmar som tillsammans äger och förvaltar bostäderna och gemensamma anläggningar som ingår i området. Det finns 60 lägenheter i föreningen fördelade på Hildebergsvägen Årsstämman & styrelsen De grundläggande besluten för hur föreningen ska skötas fattas på den ordinarie årsstämman. Då väljs också styrelsen som verkställer besluten och sköter den löpande förvaltningen. Till årsstämman kan medlemmarna motionera om önskade insatser eller åtgärder. Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

2 Föreningens stadgar och budget styr föreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Egendom, årsavgift & förvaltning Till föreningens egendom, förutom bostäderna, hör miljöstuga, gästlägenhet, styrelserum, trädgårdsanläggning och tekniska installationer. För drift och underhåll av detta och det yttre underhållet, som t.ex. fasader, yttertak och trapphus betalar vi en medlemsavgift till föreningen för att täcka kostnaderna. En viss summa avsätts också till en underhållsfond. Avgiften betalas per månad och dess storlek beslutas av styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum UBC ekonomisk förvaltning i Stockholm, tel och det är också de som skickar ut avierna avseende avgiften. Den tekniska förvaltningen sköts sedan den 1/10-13 av Allgranth. Felanmälan på den tekniska förvaltningen görs i första hand till styrelsen eller till Allgranth och då på deras hemsida alternativt på telefon vardagar dit även ändring av namnskyltar till brevlådan och bostaden ska anmälas. Jour Vid akut hjälp utanför kontorstid ring larmcentralen och meddela att felet ska vidarebefordras till Wahlings AB (wiab). Gemensamhetsanläggning i Årstaberg Området Årstaberg består av fyra bostadsrättsföreningar: Sjöviksberget, Sjöviksskogen, Sjöviksparken och Sjövikshöjden. Innergården, garaget och vissa tekniska anläggningar mellan husen utgör en gemensamhetsanläggning (GA) som föreningarna äger tillsammans. Med ansvar för förvaltningen av gemensamma anläggningar (GA) bildades i februari 2010 Årstabergs Samfällighetsföring med egen styrelse och ekonomisk redovisning. Dess medlemmar utgörs av de fyra bostadsrättsföreningarna. Din bostad Du har rätt att göra vissa mindre förändringar inne i bostaden. Större förändringar, som t.ex. att flytta dörrar, riva väggar eller ingrepp i stammar måste godkännas av styrelsen. För marklägenheterna gäller särskilda regler, se Särskilda regler mark i slutet av detta dokument. Du har rätt att sälja din bostadsrätt till vem du vill. Styrelsen måste dock godkänna köparen som ny medlem i föreningen. Reparationer, underhåll & tillsyn Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av den egna bostaden. Detta gäller även marken om du har en marklägenhet. Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

3 Representanter för föreningen ska ges tillträde till bostaden om det behövs för tillsyn eller för att utföra sådant arbete som föreningen svarar för. Det kan förekomma fall då service behöver göras i lägenheten du inte inte är hemma. För att möjligöra access till lägenheten är våra lås till ytterdörren utrustade med ett service- läge. Om låset är satt i serviceläge är det möjligt att låsa upp med servicenyckel/huvudnyckel. Serviceläge jourutryckning. Din trapphusvärd kan hjälpa dig med byte av säkring vid eventuella problem. Värmen och rumstemperaturen regleras med de termostatventiler som finns på radiatorerna. Dessa är förinställda på ca +21 grader. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt temperatur och alltså sättas ur funktion. Bostaden är förberedd för anslutning till vatten och avlopp för egen tvättoch diskmaskin. Om du råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Det gör du med kranarna (ballofix) på vattenledningarna i badrummet eller under diskbänken. Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge "klockan 10". Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget "klockan 12". I normalläget "klockan 12" öppnar endast lägenhetsnyckeln. Andrahandsuthyrning Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad i andra hand. Styrelsen kan dock tillåta andrahandsuthyrning i vissa fall, om det föreligger s.k. beaktningsvärda skäl. Styrelsen följer alllmännyttans praxis. El, värme & vatten Elmätarna och huvudsäkringarna finns i elskåpet i cykel- och barnvagns-rummet i källarplanet eller i entréplanet i trapphus som saknar källare. Bostadsnyckeln går till elskåpet där du kan läsa av mätarställningen och själv byta huvudsäkring till bostaden. Observera att du själv ansvarar för elanläggningen för din bostad och att du debiteras kostnaden för ev. Egna installationer Av säkerhetsskäl är det viktigt att anslutningar till el, vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Sådana installationer måste alltid göras av en behörig installatör. Ventilation & filterbyte Bakom radiatorerna (utom i köket) finns ett luftfilter som enligt rekommendation bör bytas en gång per år. Styrelsen köper in filter och trapphusvärdarna delar ut till hushållen. Uteluft sugs in i luftdonet och passerar genom filtret som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in. Ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga flödet av friskluft. Dammsug därför filtren några gånger per år. Tilluftsdonet kan kompletteras med ett kolfilter som fångar upp t.ex. avgaser. Ändra inte inställningen av frånluftsventilerna i kök och badrum eftersom det kan rubba funktionen i hela ventilationssystemet. Ett system i obalans kan ge ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall fukt- och mögelskador i våtutrymmen. Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

4 TV, telefoni & bredband Bostaden är utrustad med s.k. universella multimediauttag. Det innebär att du kan välja om du vill ha TV, telefon eller dator i respektive uttag. Huset är också anslutet till Comhem och föreningen har ett gruppavtal med avseende bredband, telefoni och digitaltv 8 favoriter. Kostnaden ingår f.n. i månadsavgiften. Försäkringar Fastigheten är försäkrad hos Dina försäkringar i Mälardalen som täcker skador på fastigheten. Som medlem måste du se till att du har en egen bostadsrättsförsäkring för ev. skador i den egna bostaden. I stadgarna beskrivs vad du respektive föreningen ansvarar för. JM har tagit fram en markis (färgnummer 8203) för att få en enhetlig fasad. Kontakta Farsta Markis & Persienner för information och beställning: Telefon Husens putsade fasader har utförts med en konstruktion som inte tål infästningar. Gör du infästningar eller hål i fasaden är det stor risk för fuktoch mögelskador, vilket är skador som du som bostadsrättsinnehavare då är ansvarig för att återställa och bekosta. Utomhusbelsysning balkong En särskild lampmodell för utomhusbelysning rekommenderas för att få ett enhetligt utseende i området. Modellen heter Scorpius eller Paris och finns i rostfri eller förzinkad plåt och finns att köpa i byggvaruhandeln. Yttre miljö Eftersom man lagt ner stort arbete på att ge området en enhetlig karaktär finns det också vissa riktlinjer vi bör följa för att bevara denna harmoni. Styrelsen har i samråd med arkitekten tagit fram riktlinjer för exempelvis parabolantenn, markiser, persienner, staket, inglasning av balkong, utbyggnad och armatur till uteplats och balkong. Nya anläggningar eller förändringar av befintliga måste alltid godkännas av styrelsen innan de genomförs. Se under rubriken Särskilda regler i slutet av detta häfte. Markiser & infästningar i fasaden Självklart får du sätta upp exempelvis markiser och persienner. Vi bör dock samordna kulörer och modeller så att helhetsintrycket blir så enhetligt som möjligt. Kontakta därför styrelsen när det gäller förändringar av det yttre.. Vår- & höststädningstädning Samfälligheten kallar till gemensam städdag för föreningarna i april/maj och oktober/november och fördelar arbetsuppgifter i samråd med de boende. Rökning & grillning För den gemensamma trevnaden ber vi alla att visa hänsyn vid rökning på balkong eller uteplats. Röken sugs in genom öppna fönster och tilluftsventilerna och försämrar miljön för grannarna, speciellt för astmatiker. Av samma skäl som för rökningen, samt med tanke på brandrisken, är det inte tillåtet att grilla med kol på balkongen eller uteplatsen. Vill man kolgrilla så hänvisar vi till gården och att man då Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

5 placerar grillen minst fem meter från husväggen. Grillning med el eller gasol är tillåtet på såväl balkong som uteplats. Nyår & raketer Eftersom husen ligger så tätt och med tanke på de bilar som är parkerade runt innergården får raketer och fyrverkerier inte användas inom området. Det finns fyra miljöstugor på gården, varav den mitt emot port tillhör vår förening. Där finns tre soprum: ett för hushållssopor, ett för källsortering (glas, papper, metall, plast, batterier) och ett för grovsopor. Biltrafik inom området Det finns många småbarn som springer rakt ut i trafiken, utan att tänka sig för. Var därför extra uppmärksam och kör försiktigt när du kör bil inom området. För vår gemensamma trevnad, tänk på att hålla god ordning i soprummen. Sopor får inte läggas på golvet eller i fel kärl. Om kärlen är fulla får du vänta till nästa tömning eller åka med dina sopor till återvinningscentralen i Östberga. Det råder gånghastighet inom hela området. Det innebär en maxhastighet av 10 km/h. Området har också försetts med farthinder Parkering & gästparkering Årstabergs Samfällighetsförening förvaltar vårt gemensamma garage där Sjöviksberget innehar 32 platser. Vi har även 7 P-platser efter vägen längs vår fastighet. Fastum kundtjänst ansvarar för uthyrningen: Telefon: Det finns en allmän avgiftsbelagd gästparkering söder om fastigheten Sjöviksberget mot Sjöviksbacken. Cyklar & barnvagnar Cykel- och barnvagnsrum finns i de trapphus, som har källarplan. Det finns också ett cykelrum i vår miljöstuga för uppgång nr. 28. Cyklar och barnvagnar får av säkerhetsskäl inte stå i trapphusen eftersom det försvårar framkomlighet och kan utveckla giftiga gaser vid brand. Tvättstugan Tvättstugan ligger i källarplanet i trappuppgång 26. Tvättstugan bokar du genom att markera önskad dag och tid på den cylindertavla som finns utanför tvättstugan. Miljöstuga & sopsortering Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

6 En bokad tid anses förverkad om den inte nyttjats efter 30 minuter och är då tillgänglig för någon annan. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. I tvättstugan finns anvisningar på den städning som ska göras när du är klar. Eventuell avsaknad av bokningscylinder, rengöringsmedel och fel på maskinerna anmäls till styrelsen. Gästlägenhet Föreningen har en gästlägenhet på 1 rum och kokvrå samt toalett med dusch och uteplats mot söder. Den ligger i bottenvåningen på Hildebergsvägen 22. Den kostar f.n. 300 kr natten att hyra och ska betalas i förskott enligt instruktion på hemsidan. I lägenheten finns anvisningar på den städning som ska göras innan du lämnar lägenheten. Om olyckan är framme och det uppstår en skada eller något går sönder ska du tala om det när nyckeln lämnas tillbaka. Den som hyr gästlägenheten ansvarar också för nyckeln och för att eventuella skador åtgärdas och får själv stå för kostnaden. Kontakter och telefonnummer Felanmälan Tel: Extra nycklar Aspuddens Lås, Västertorp, tel Tänk på att ta med kopia på upplåtelseavtal på bostaden, legitimation och nyckel. P-platser tel Vår grannförening Brf. Sjöviksskogen har dispositionsrätt till lägenheten. Bokning gör du på Sjöviksbergets hemsida Markiser och persienner Farsta Markis & Persienner tel Inglasning av balkong Lumon AB: tel Fastighetsförsäkring Dina försäkringar i Mälardalen Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

7 Tel: Särskilda regler mark All byggnation och anläggning på markområdet måste redovisas för och godkännas av styrelsen, före igångsättning. Särskilda regler för marklägenheter med uteplats mot söder Bostadsrättshavaren disponerar ett markområde som motsvarar lägenhetens bredd och ca 5 m ut från fasaden fram till befintlig häck. Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att på egen bekostnad sköta markområdet och den del av häcken som berörs. Trädäck får byggas direkt på befintliga plattor efter skriftligt godkännande av utförandet från styrelsen. Speciella regler för marklägenheter med uteplats mot norr Som bostadsrättshavare disponerar du ett markområde som motsvarar den ursprungliga plattläggningen Uteplatsen ska bestå av plattor på marken. Trädäck direkt på plattorna och med samma mått får byggas. Passagen mellan 4:orna och entrén får användas som genväg bara om bostadsrättshavaren i intilliggande marklägenhet tillåter det. Växtligheten och räcket utanför uteplatsen ska bevaras och skötas av föreningen. Det är dock önskvärt att du som bostadsrättsinnehavare, om möjligt,sköter den växtligheten. Har du inte möjlighet att göra det, kontakta styrelsen. För att bibehålla en enhetlig infart till huset får räcket utanför uteplatsen inte kläs in med markis eller dylikt. Särskilda regler balkong Inglasning av balkonger Det finns ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Vid inglasning måste följande iakttas: Inglasning ska utföras med klarglas och utan lister mellan glasen. Metallprofiler, infästningar m.m. ska utföras med korrosionsbeständigt material och vara vita i samma kulör som på balkongen i övrigt. För balkonger på gemensam platta ska täckning över befintlig skärm utföras med klarglas i brandklass E15. Utförs inglasning på bägge sidor om skärmen måste skärmen byggas om till brandklass E15. Brandtätning och rökgastätning ska utföras enligt gällande bestämmelser. Utförande och ritningar ska redovisas och godkännas av styrelsen innan inglasningen. Exempel på företag som har godkänt utförande är Lumon AB i Spånga, tel Komplement till JM:s bostadspärm: version 4, oktober (7)

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1

Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1 1 Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1 Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

2014-11-10. Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal

2014-11-10. Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal 2014-11-10 Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal 2 HSB Brf Kärrdal bildades redan 1962 och var klar för inflyttning våren 1973. Föreningen består av 182 lägenheter som med tillhörande markområden,

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Brf Lilla Bantorget, org. nr. 769617-1524 Säte: Stockholm Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A- Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer