LIA rapport 2001 Presentation Re: Orient Anställda och styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIA rapport 2001 Presentation Re: Orient Anställda och styrelse"

Transkript

1 LIA rapport 2001 Presentation Re: Orient Jag har genomfört min LIA period på Re: Orient i Stockholm. Re: orient är en ideell förening vars syfte är att presentera musik och kultur från det som brukar refereras till som Orienten, det vill säga deländer som befinner sig i skarven mellan öst och västvärlden. Intentionen är att försöka presentera en så bredd bild av den musik som härstammar härifrån som möjligt, det vill säga allt från klassisk arabisk musik à la Oum Kaltoum till bhangrabaserade breakbeats skapade av 3:e generationens invandrare i Storbritannien med rötter i Indien och Pakistan. Re: Orients verksamhet startade 1993 med en Orientfestival som sedan dess har återkommit årligen med undantag av år 2000 då en av de stora bidragsgivarna drog sig ur, vilket omöjliggjorde arrangerandet av festivalen. Verksamheten fortlöper även under resten av året med bland annat klubbar, konserter och olika temaarrangemang. Det är dock inte bara musik som presenteras, arrangemang med fokus på teori där teman som till exempel hybriditet och religiös mysticism diskuteras är också en del av Re: Orient. Själv kände jag egentligen inte till Re: Orients verksamhet mer än utifrån det besök jag gjorde vid Orientfestivalen 1995 och utifrån det goda rykte som deras arrangemang har en tendens att omges av. Valet att lägga min praktikperiod där stammade alltså mer ur ett slags nyfikenhet än en djupare kunskap om deras verksamhet. Det var en kombination av ett intresse av att del av någonting för mig alldeles nytt tillsammans med en iver att försöka utröna vad föreningens goda rykte egentligen stammade ur som fick mig att bestämma mig. Hur skapas egentligen ett sådant rykte? Är det enbart beroende på verksamhetens kvalitet eller är det kanske i själva verket en skicklig marknadsföringsstrategi som ligger bakom framgångarna?. Anställda och styrelse Re: Orients kontor ligger på Tjärhovsgatan 19 på Södermalm i Stockholm, tidigare låg kontoret på Svartensgatan, men där blev hyran slutligen för dyr. Anställda är Anders Ålander, projektledare, Cattis Nilsson, producent och Erika

2 Betzén, funktionärsansvarig. Cattis och Erika är projektanställda, Anders har en tjänst på 75 % fördelad över hela året, en tjänst utöver vilken han verkar som producent på Nya Pistolteatern. Re: Orients styrelse består av fyra personer som alla arbetar på Södra Teatern sedan fyra år tillbaka. De fyra är: Ozan Sunar, chef för Södra Teatern, tillika konstnärlig ledare för och initiativtagare till Re: Orient, Anneli Gunnar, marknadsförings- och pressansvarig, Södra Teatern och Re: Orient, Anna Ljungkvist, producent och programläggare, Södra Teatern och Re: Orient, samt Anders Lindblom, ekonomichef på Södra Teatern och ekonomiskt ansvarig Re: Orient. Utöver det faktum att arbetsgruppen är delad mellan olika lokaliteter på detta sätt är årets Orientfestival eller Re: Orient 2001, som arrangemanget kallas i år, ett praktiskt samarbete med Södra Teatern. Festivalen har alltså ändrat form från att ha varit en utomhustilldragelse med allt från basarer till kamelridning, till att bli ett arrangemang som till största delen utspelas inomhus (med undantag av Mosebacke terrass, där vissa konserter förhoppningsvis kommer att äga rum). Ekonomi Samarbetet med Södra Teatern utgjorde räddningen för årets festival eftersom bidragen inte längre räcker till för att täcka de utgifter som en utomhusfestival innebär. Utomhusfestivalen har tidigare enbart kunnat genomföras tack vare bidrag från mer godtyckliga bidragsgivare som t ex kulturhuvudstad 98 och integrationsverket. Det var frånvaron av en sådan bidragsgivare som ledde till uppehållet Trots de ekonomiska svårigheter Re: Orient befunnit sig i är föreningens självfinansieringsgrad ovanligt hög. Mycket av detta beror på att den klubb man arrangerar en gång i veckan är oerhört populär och i princip alltid fullsatt. I övrigt finansieras verksamheten av projektbidrag som man söker för ett år i taget och det utdelas av både från stat, kommun och region. Enstaka bidrag för t ex resor och uppehälle för artisterna vid olika projekt tillkommer och utdelas av t ex Svenska Institutet och olika ambassader. Re: Orient är en ideell förening och alla pengar klubben och de övriga projekten genererar går in i nya projekt. Festivalen är onekligen det arrangemang som kostar mest, utöver fasta kostnader

3 som löner och hyra. För de stora internationella artisterna får man räkna med ca en kvarts miljon i kostnader. Eftersom antalet avlönade i år sträckt sig till två personer för den fortlöpande verksamheten och enbart utvidgats till att omfatta två ytterligare personer inför festivalen, är beroendet av volontärerna, eller funktionärerna stort. Utan dem skulle festivalen givetvis aldrig kunna genomföras. Mina arbetsuppgifter Mina arbetsuppgifter på Re: Orient har varit skiftande. Jag har framförallt befunnit mig på Re: Orients kontor där jag har arbetat jämte Cattis och Anders. En vecka spenderade jag dock uppe på Södra Teaterns kansli för att få tillfälle att ställa frågor till Anneli Gunnar. Det arbete som har utförts under min praktikperiod har kretsat mycket kring programmet och det visuella utförandet av trycksaker. Mycket har dock även handlat om artisterna, jag har bland annat fått ansvara för uppstyrandet av hotellbokningar. Många saker har legat i luften kring vilka artister som verkligen kommer att delta och vilka scener de kommer att uppträda på. Jag har deltagit i möten mellan olika inblandade i arrangemanget både, tekniskt, konstnärligt, praktiskt och ekonomiskt. Rent praktiskt har jag fått ta del av den befintliga (eller snarare obefintliga) informationen om artisterna för att skriva texter både till programboken och utskick till vänner, press, etc. Jag har hjälpt till att utforma kontrakt för de nationella artisterna och haft kontakt med andra artister för att inkräva passnummer, tekniska riders, etc. och Jag har dessutom sysselsatts med mer rent praktiska kontorssysslor, som registrerandet av nya vänner, utskick, etc. Jag har kort och gott fått delta i många av de bitar som utgör arbetet inför arrangerandet av en festival. Arbetet har med andra ord varit mångfacetterat och jag anser mig ha fått en god inblick i hur föreningen är organiserad utan att egentligen ha fått ta del av några styrdokument eller arbetsplaner. Organisation Organisationen på Re: Orient har för mig tett sig tämligen vag. När jag har ställt frågor kring den har jag fått ganska svävande svar. Den grupp som utgör styrelsen har arbetat med Re: Orient sedan begynnelsen och det känns som om de har förlitat sig på varandra och på den erfarenhet de fått genom åren. Nu när

4 nya personer anställts för att se till att arrangemanget kan genomdrivas tycks det mig som om man inte riktigt vågar ge dessa personer lösa tyglar samtidigt som man inte har tillräckligt med tid för det engagemang som faktiskt krävs för att kunna behålla tyglarna fasta. Man tycks även förlita sig på de nyanställdas inblick i och kunskap kring festivalen. Alla tre anställda på kontoret har deltagit vid tidigare festivaler i större eller mindre utsträckning. För mig blev detta frustrerande då jag inte kunde få svar på ens självklara frågor, utan ständigt hänvisades till pärmar innehållande material från tidigare festivaler. Redan från början talades det om veckomöten där alla inblandade skulle träffas för att hålla varandra à jour, men i praktiken skedde det inte mer än några få gånger att de faktiskt genomdrevs. Kommunikationen med Södra Teatern framstod därmed för mig som en smula bristfällig, vilket givetvis var problematiskt då inga beslut kunde fattas utan deras närvaro. När jag ställde mig lite frågande inför denna organisation under min intervju med Anneli Gunnar, svarade hon att det viktigaste för styrelsen är att inte Re: Orient glider dem ur händerna. Re. Orient har en unik profil som byggts upp under många år och man är ytterst kräsen i allt från val av samarbetspartners till formuleringar i utskick. En viktig del av marknadsföringen är att den aldrig får bli tillrättavisande och politisk korrekt. Den betonar snarare det självtillräckligt lustfyllda i att presentera bra artister och svängig musik. Mitt samtal med Anneli fick mig dock att undra om dessa idéer verkligen är klargjorda för nykomlingarna nere på kontoret. Den verkliga kontrollen ligger onekligen kvar hos styrelsen. Reflektioner ekonomi Även om inte jag fick se någon budget nedpräntad på papper insåg jag snabbt att den ekonomiska situationen för Re: Orient ändå är ganska unik. Dels har föreningen haft tur vad gäller mer nischade bidragsgivare som t ex integrationsverket, något som man också fick se baksidan av när denna bidragsdel försvann inför Samtidigt förvånar den höga självförsörjningsgraden, något som tyder på det enorma intresse som finns för föreningens arrangemang. En annan bit av verksamheten som förvånade mig var

5 anordnandet av företagsfester med orientalisk prägel, en betydligt mer kommersiell sysselsättning än vad de flesta kulturföreningar arbetar med. Upplägget försvaras av att Re: Orient ensamma står för upplägget och inte låter sig påverkas av företagens egna önskemål, konceptet är detsamma som för klubbarna, men med livemusik och mat. Reflektioner arbete Ingenting av det jag såg på Re: Orient överraskade mig särskilt mycket, arbetstiderna var godtyckliga för alla inblandade, projektledaren hade nyligen varit utbränd, man förlitade sig på ideell arbetskraft, skrivborden var pappersbelamrade, det fanns ingen utarbetad arbetsplan, beslut fattades informellt, kommunikationen parterna emellan var bristfällig. En ganska klassisk kulturarbetsplats med andra ord. Framtidens arbete kändes ganska långt borta, trots att det försiggick en ständig världsvid kommunikation via elektroniska nätverk. Samma nätverk upprätthåller även kontakten mellan Re. Orients kontor och de som arbetar på Södra Teatern. Visst det finns också en kontakt med liknande föreningar och institutioner på andra platser i Europa, men den sker brevledes via gammal hederlig snigelpost. Utskick till Re: Orients vänner sker även den via papperspost och efter de pappersskärsår jag fick på grund av dessa kunde jag inte annat än drömma om det papperslösa kontoret. Flexibiliteten tycks dock ha ökat och med den den ökade arbetstiden och stressen. Det finns förstås mycket att orda om dessa nackdelar samtidigt som det finns alltför mycket som ursäktar detta sätt att arbeta på. Arbetsmiljön är trots allt rätt avslappnad, inte sällan korkas en flaska vin upp när arbetstiden börjar krypa in på kvällstimmarna och kommunikationen mellan dem som arbetar på kontoret är hjärtlig och kretsar inte enbart kring arbete. Det odisciplinerade kompenseras av ett djupt liggande intresse för projektets genomförande. Abstract in English I have been working as a trainee at Re: Orient in Stockholm. Re: orient is a nonprofit organization which aims at presenting music and culture from the part of the world, in Sweden refered to as the Orient, i. e. Northern Africa and Western Asia including Turkey. Their intention is to present a wide range of the music

6 deriving its origin from this part of the world, i. e. everything from classical arabic music à la Oum Kaltoum to the bhangrabased breakbeats created by the third generation of British immigrants with their roots in India and Pakistan. The operation started back in 1993 with a festival of the Orient which has been an annual event ever since, with the one exception of last year when some of the contributors drew back their support, which made the arrangement of the festival impossible. Re: Orient also arranges clubs, concerts and arrangments with different kinds of theoretical themes. Before I started working as a trainee, I didn t really know more about the work of Re: Orient other than being a visitor at one festival back in 1995 and taking part of the reputation surronding the organization. Thus my choice fell on Re: orient more out of a sort of curiousity than out of a deeper knowledge about the organization. It was a combination of wanting to find out more about something, for me, completely new and an erge to try to find out which the grounds for the good reputation of the organization were. My main aim was in other words to find out more about the marketing strategies behind Re: Orient. My practice at Re: Orient consisted of a wide range of different kind of work, I have been booking hotelrooms, writing texts for the program, sending mail to the members of Re. Orient, and a lot of other things having to do with the preparations for a festival. I think that my five weeks at Re: Orient have given me a good view of their organization and way of thinking.

Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002

Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002 Konsten & Nätet Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002 Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet? 2 Innehållsförteckning Huvudsaklig frågeställning...

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO 2002... 2 Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3

INNEHÅLL. SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2 TEMPO 2002... 2 Bakgrund... 2 Syfte & Mål... 2 Metod. 3 En rapport om dokumentärfestivalen TEMPO 2002. Undersökningen är gjord av Oskar Ekström som examinerande arbete på kursen LIA 2 på Kulturverkstan i Göteborg 2002. INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING. 2

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar Marknadsföring på den personliga bloggen Sofi Åkerman Medieteknik Augusti 2010 Marknadsföring på den personliga bloggen 2 Sammandrag Följande uppsats behandlar området marknadsföring på den personliga

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2011:26 Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare Survey of the issues that were important in the choice of Realtors Karin Hildingsson

Läs mer

INFORMATIK C-10. Personas Hur kan de bidra till en lyckad systemutveckling? Författare: Towa Eng toen0000@student.miun.

INFORMATIK C-10. Personas Hur kan de bidra till en lyckad systemutveckling? Författare: Towa Eng toen0000@student.miun. INFORMATIK C-10 Personas Författare: Towa Eng toen0000@student.miun.se 2005-05-27 Mittuniversitetet i Sundsvall Institutionen för informationsteknologi och medier Systemvetenskapliga programmet Informatik

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LILLY BENGTSSON & KRISTINA PANDUREVIC Institutionen för Bygg- och miljöteknik

Läs mer

Shanghai Comes to Sweden

Shanghai Comes to Sweden Shanghai Comes to Sweden En text om projektledning baserad på ett delegationsbesök från Shanghai stad i Göteborg 18-25 augusti 2000 Uppgift i Lärande i arbete, LIA 3 Kulturverkstan, projektledarutbildning

Läs mer

Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala medier

Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala medier KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:88 Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman 1. Vad avser författaren med titeln The world is flat? Författaren ger många exempel på hur platt jorden har blivit men jag har satt upp en annan bild

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft

Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft Beteckning: Institutionen för ekonomi Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft Carolina Borbos & Nadja Wedin Januari 2007 10 poäng C-nivå Marknadsföring Examensarbete i ämnet

Läs mer

Kontaktlista: Per Andersson: per.andersson@sourze.se Richard Herold: info@pocky.nu Ingela af Geijerstam: Ingela.af.Geijerstam@abforlag.bonnier.

Kontaktlista: Per Andersson: per.andersson@sourze.se Richard Herold: info@pocky.nu Ingela af Geijerstam: Ingela.af.Geijerstam@abforlag.bonnier. I bokens förlängning. En studie av bokförlag och webbstrategi Rapport Lia II, Olav Unsgaard KV-01. Denna rapport kommer att handla om hur bokförlag använder webben. Men samtidigt jag tror att denna rapport

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B?

Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B? Beteckning: Institutionen för Företagsekonomi Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B? Philip Kihlström, Joakim Thyberg 06-2010 C-uppsats 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i Företagsekonomi Per-Arne

Läs mer

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen

Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen Bildande av vattengrupper inom Greppa Näringen En studie över framgångsfaktorer hos involverade företag och möjliga förändringar av projektet Therese Olsson Student Examensarbete i miljö- och hälsoskydd

Läs mer

En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd

En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd A case study of entrepreneurship in the rural areas around Uppsala Maja Cardell Institutionen för

Läs mer

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Den eländiga elen En studie om att utforma information om elförbrukning på webben med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Isabelle Willén Examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign,

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer