3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr 04 10 kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet."

Transkript

1 Protokoll nr från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 7 och 10 maj 2010 Föreningsstyrelsen Närvarande Anna Holgersson, vice ordf 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Angelika Andersson 1411 Linnégatan, Göteborg AA Magnus Lindberg 0231 Ekerö ML Maria Nilsson 0163 Ringen, Stockholm MN Maj Britt Eriksson 0802 Norra Långgatan, Kalmar MBE Karin Larsson 0606 Huskvarna KL Nils Undall Behrend 1250 Center Syd, Löddeköpinge NUB Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Förhinder Patrik Ström slutat 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning AH förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 2 Fastläggande av dagordning MLs förslag godkändes med några tillägg. 3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet. 5 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning, SPF KL förklarade det ekonomiska läget. MBE önskade utförligare ekonomisk rapport i protokollet. Vi bestämde att KL funderar ut vilka ekonomiska begrepp som skall finnas som fasta punkter from nästa möte, eller efter planeringskonferensen. Beslut Bordlagt Beslut b) Inkomna äskanden Inget inkommet. c) Kostnadsredovisning Inget inkommet. d) Uppföljning KST 3250 KL redovisade läget på KST Diskuterades olika sätt för oss att följa upp hur mycket tid som registreras på SPF. e) Budgetfrågor Balansrapporten lästes. Sidan 1 av 6

2 f) Övrigt Ekonomi SS undrar om föreningen sponsrar fika och lunch vid det gemensamma 7 grupps chefs möte som kommer att ske inom kort. Eftersom det är en chefssatsning och engångsföreteelse sade vi ja till detta. Denna planerade utgift godkändes alltså. Olika Beslut ML har haft utlägg om 145:61 för saker till RS MN har haft utlägg om 440:50 för gåvor vid RS SS har haft utlägg om 928:00 för blommor till RS MBE har haft utlägg om 1 000:00 för en andra SPF premie samt 195:50 för attiraljer till SPF premierna Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående utgifter. KL lyfter frågan om vi skall ändra utbetalningsmånad till klubbarna. I nuläget har vi mars och september, men i mars har det i regel inte kommit in så många årsmötesprotokoll varför det inte går att betala ut några pengar. KL vill ändra till april och september, vilket styrelsen sade ja till på stående fot. 6 Kontakter med företagsrepresentanter Inget att rapportera. 7 Samverkansråd a) Nästa möte 26 maj Punkter finns i fg prot, kallelse har kommit till berörda parter. 8 7 gruppsmöten a) Punkter till kommande möten (veckorna 20 21) Förutom det som listats i fg prot: Möjlighet att skicka arbetsmiljöfrågor direkt till skyddskommittén Samverkansavtalet Informera om det gemensamma BC mötet 9 Klubbar a) Klubbesök Inget nytt att berätta. b) SPF ombudsdagar Inte heller här fanns något att avrapportera. c) Klubbutveckling MBE meddelar att det nu gått ut en ny kallelse/påminnelse till alla butikschefer i områdena inför träffen den 31/5. Inget nytt i Värmland/Örebro frågan, tyst från Unionen. CK Helsingborg för en tynande tillvaro, säger NUB som bevakar frågan. d) Årsmöten Enstaka protokoll droppar fortfarande in, säger ML. Sidan 2 av 6

3 10 Kommittéer a) Kontaktombud Inget nytt sedan sist. b) Skyddskommittén Man hade möte 6 maj, nya arbetsmiljöstrategen Jeanette Rubertson medverkade och det var positivt. P&K presenterade ergonomihandledarprojektet och man pratade också om kassadiskar. Riskbedömningsdokumentet som KL arbetar med förevisades. Förslag till system för lagring av dokument från KL: SharePoint. Previa har meddelat resultat från friskvårdsprofiler. Mer info finns hos KL. Det viktigaste är att börja motionera, anser företagssköterskan. BAM kursen utvärderades. Nästa möte 29 september. c) Bolagsstyrelsen Den 29 april hade man möte och fattade där beslutet att sälja Lagena. d) Pensionsstiftelsen Olof Lindblad rapporterar med sedvanlig ackuratess: Rapport från sammanträde Systembolagets pensionsstiftelse Till ny ordförande för pensionsstiftelsen valdes Anna Hedborg. Hon är också ordförande för 1:a AP-fonden och var styrelseledamot i Systembolaget AB. Börsutvecklingen har påverkat våra aktieindexobligationer gynnsamt. Durationen eller matchningen mot pensionsåtaganden har ökat genom köp av realränteobligationer med löptid till Styrelsen har också ökat viktningen mot fastigheter något. Följande sammanträdesdatum är beslutade: torsdagen 10 jun kl , torsdagen 16 sep kl och torsdagen 9 dec kl Handlingsprogrammet ML redovisade dokumentet och vi kunde konstatera att det allra mesta är helt klart, och styrelsen känner att det känns bra att lämna ifrån sig dokumentet inför det stundande representantskapet. Handlingsprogrammet läggs därmed ad acta. 12 Information a) SPF nytt Rapport från RS, Ny ordförande, Samverkansavtalet, Arbetsmiljöfrågor till Skyddskommittén, SPF på nätet b) Klubbinformation Samverkansavtalet, RS info, FS tillgänglighet under sommaren. c) Hemsidan RS info inalles. Sidan 3 av 6

4 13 Stadgar KL och MBE redovisade i korta drag hur arbetet fortlöper. Diverse instanser har inkommit med synpunkter och det finns mycket att ta hänsyn till. Man konstaterar att det behöver motioneras till Unionen om förbundets stadgar och KL frågar församlingen hur detta lämpligast skall ske. Detta bordlades till nästa möte, dvs i juni. Bordlagt 14 Egna frågor 14.1 Praktik i butik (LYFT projektet) Det avtal som PS träffat med företaget presenterades Det goda kundmötet Susanne Öhrn, VoF, önskar träffa SPF och presentera projektet. Vi bjuder in henne till nästa möte. AH verkställer. 15 Nordiskt Samarbete AA meddelar att den norske kontakten för närvarande inte arbetar fackligt i normal omfattning utan har lämnat över till en annan person. Denna person meddelar att man i år tvingas skjuta evenemanget till i höst. Vi ombedes därför inkomma med datum då vi inte kan, för att underlätta deras planering. Diskuterades även lite ekonomiska detaljer kring detta. Mer om detta i juni. Juni! 16 RS Nu är det över, konstaterar vi och denna punkt byter namn till SPFkonferensen under ett halvår ungefär. Mer om detta vid nästa möte. 17 Fackliga studier Den webbaserade grundkursen är igång, meddelar MN, och har lockat ca 25 deltagare. Man fortsätter arbeta med Unionen för att utveckla funktionen och de fackliga studierna över huvud taget. 18 Strategiska mål Bordlades till juni. Bordlagt 19 Värva och vårda medlemmar a) BC värvning NUB redovisar de kontakter som tagits med förbundet. Tyvärr rådde datumförvirring, och Unionens kontakt var inte närvarande när SPFs delegation dök upp. Ett nytt möte är bokat till 8 juni. Material tas fram mha Unionen b) Information till nyanställda Nu lossnar det, en kontakt är tagen och förslag till brev presenterades av ML. Detta revideras i några små detaljer och används sedan. Företaget ger oss listor 4 ggr/år, förhoppningsvis med start i sommar. ML bevakar. Sidan 4 av 6

5 20 Kollektivavtalsfrågor a) Delade arbetspass vid kombitjänst Rapporteras från en liten, liten butik med ensamarbete där man i samband med ombyggnad sänker städtiden med 20 minuter/dag och att den person som har kombitjänsten dels skulle fungera som lunchavlösare, dels komma in och städa på kvällen. Därmed blir det split shift, dvs två arbetspass på samma dag. Detta har SPF tidigare sagt nej till, även om det explicit inte finns hinder i KAV. Allehanda upplysningar diskuterades och MN bevakar ärendet. 21 Arbetsmiljö KL rapporterar att företaget planerar inrätta tjänsten ergonomihandledare, oklart hur många och på vilken nivå. Vi har blivit informerade väldigt sent i processen. Utannonsering kommer att ske till sommaren, med avisering på ViNet. SPF har begärt tydlig arbetsbeskrivning, utrymme i budget och övrig information om hur tjänsten skall se ut. NUB, som redan blivit informerad på OC möte, berättar att han fått informationen att det kommer att handla om en tjänst som påminner om systemhandledare eller städsupport, dvs allmänt löst hållet och luddigt, utan tydliga avtal och/eller ekonomisk ersättning. KL bevakar stenhårt. 22 Samverkansavtal Avtalet är klart och på väg ut i butikerna i tryckt form tillsammans med instruktioner om hur det skall användas i verksamheten. Tjoho! 23 Arbetstidsgruppen Inget att rapportera. AH kollar med företaget hur gruppens sammansättning skall se ut. 24 Inkomna protokoll Styrelsemöten Försäljarklubbar Sydost & Jönköping Mellannorrland Östgöta mån (allt som står ) Göteborg Stockholm Styrelsemöten Chefsklubbar Styrelsemöten Kontorsklubben HK Årsmöten Försäljarklubbar Malmö Lund komplettering (fel år, dock) Mellannorrland Göteborg Sydost Östgöta Årsmöten Chefsklubbar Skövde komplettering Norr Västerbotten Sidan 5 av 6

6 25 Övriga frågor Hotellbokningar: I och med att Ströms Resebyrå lagt ned verksamheten blir det numera vars och ens ansvar att sköta sina hotellbokningar utom vid våra ordinarie styrelsemöten, då AH ansvarar för detta. ML mailar länken till Hotellzon till samtliga styrelseledamöter. Info till nyvalda: AA skickar välkomstbrev till nyvalda i styrelsen. ML ordnar e postadresser, AD inloggning mm tekniskt samt avregistrerar avgångna. Även andra funktioner än i styrelsen. ML meddelar också P&K vilka som är aktuella som förtroendevalda. Datum för SPF konferensen skall bestämmas. (AA och MN prel ansvariga i väntan på ny konstituering) oktober blir det, på Skarpö. Planeringskonferens: prel 30 augusti 1 september. AA och MN ansvarar även för detta, tillsammans med ML (som hanterar dago mm) FS Handbok: ML ansvarar för att denna skrivs ut innan planeringskonferensen. Vi skippar central tryckning. 26 Kalender Nästa möte juni, start 10:00. En del av oss har förhinder dag 2. Semesterlista upprättas alla meddelar ML. För övriga datum, se Mötets avslutande AH tackade allesammans, och förklarade därefter mötet avslutat! Vid protokollet Justeras/ordf Originalet är justerat. Originalet är justerat. Magnus Lindberg Anna Holgersson Månadens citat: Jag tar ett enhälligt beslut i frågan. (Maj Britt omdefinierar begreppet demokrati) Jag tycker att alla ombud skall ha yttrandefrihet. (Angelika släpper lite på demokraturen när vi planerar RS) Nej, nej inte citat! Nej! Snälla! (Angelika inser att skrattsalvorna kan leda till publicering ) Nej, du var definitivt inte först. (Anna påpekar att Maj Britt inte riktigt stod i tur på talarlistan.) Sidan 6 av 6

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Protokoll nr 02 11 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 14 15 februari 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg

Läs mer

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi Protokoll nr 05-13 I samband med föreningsstyrelsens möte Skarpö 3 och 6 Maj 2013 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Dagordning vid SPFs Representantskap 2010 1. Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010

Protokoll. fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Protokoll fört vid Systembolagets Personalförenings Representantskap (RS) Systembolagets Lärcenter, Skarpö 8 9 maj 2010 Närvarande Inbjudna Försäljarklubbarnas delegater Butikschefsklubbarnas delegater

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2.

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer