Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den"

Transkript

1 1

2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjätte i raden av nordiska kongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för dyslexifrågor. Internationella undersökningar har visat att läsförmågan i Sverige försämrats medan kraven på god läsförmåga stigit. Sedan förra kongressen 2008 har mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet mer om dyslexins natur, men också mer om forskningsbaserad, framgångsrik pedagogik än vi gjorde då. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna skall få del av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Välkommen till den sjätte nordiska kongressen. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Vid årets kongress uppmärksammas även matematik och matematiksvårigheter. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén 2

3 Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Viktiga adresser Före och efter kongressen Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Box Stockholm Tel: Fax: E-post allmänna frågor: E-post registreringsfrågor: congrex.com Hemsida: Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Karolinska Institutet Retzius väg 13A Solna Tel: E-post: neuro.ki.se Hemsidor: Organisationskommittén Siv Fischbein Professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Mats Myrberg Professor i specialpedagogik, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Peter af Trampe Docent i allmän språkvetenskap, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Egon Nordman Vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Under kongressen City Conference Centre Folkets Hus Att: Dyslexi 2011 Adress: Barnhusgatan Box Stockholm Tel: Fax: Utställning Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Adress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida: Anmälan på internet på hemsidan Åke Olofsson Professor i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen Christer Jacobson Fil dr, universitetslektor, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen Gerty Engh Universitetsadjunkt, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen 3

4 Torsdagen 11 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av Svenska Dyslexiföreningens ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas Vad vet vi om fonologisk medvetenhet och läsning efter 35 års forskning? Ingvar Lundberg Associations and dissociations of deficits in reading and spelling Karin Landerl Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Barns språk- och skrivutveckling Bente Hagtvet 1 FL, Gr Hur bör man arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter? En genomgång av interventionsstudier. Inger Fridolfsson 2 FL, Gr Andraspråksutveckling och tvåspråkighet Kenneth Hyltenstam 3 A Känslor om lärande - samspel mellan kompetens och välbefinnande: resultat och reflektioner från två forskningsöversikter Mara Westling Allodi 4 A Svenska femtonåringars förmåga att läsa och förstå. Resultat från PISA Karin Taube 5 A Hvilke børn profiterer ikke af fonologiske opmærksomhedstræning? Hvad kan vi gøre for disse børn? Dorthe Klint Petersen Louise Rønberg 6 FL, Gr Interventionsstudie av olika metoder som syftar att främja läsutvecklingen hos elever i årskurs två Linda Fälth 7 FL Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga elever i skolan Christina Hedman 8 FL, Gr Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Astrid Ahl 9 Vux Goda läsresultat i Finland - specialundervisningens roll Ulla Lahtinen 10 A Hur ger vi alla barn förutsättningar för en god skrivutveckling? Anna Stridh 11 FL Resultat från RAFT, en lästräningsstudie för 9-åringar med läs- och skrivsvårigheter Ulrika Wolff 12 Gr Dyslexi på ett språk - dyslexi på alla? Bodil Andersson Rack 13 A Att läsa med intellektuell funktionsnedsättning: Vad vet vi och vad behöver vi lära oss? Jakob Åsberg 14 Gr, Gy, Vux Dyslexi hos flerspråkiga universitetsstuderande - prestationer i svenska, finska och engelska under lupp Signe-Anita Lindgren 15 Vux Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gumnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4

5 Fredagen 12 augusti Stimulering av ordforråd på forskjellige klassetrinn: Teori, programmer og resultater. Jørgen Frost Elevers lässvårigheter i internationell belysning Jan-Eric Gustafsson Kaffe och tillfälle att se på utställningarna VAKS - Vælg Afkodningsstrategi! Undervisning i afkodningsstrategier for dyslektikere Elisabeth Arnbak 16 FL Lesing i informajonssamfunnet: Et komplekst syn på lesing. Ivar Bråten 17 Gr, Gy Matematiksvårigheter - en komplex historia och en pedagogisk utmaning Ingemar Holgersson 18 Gr, Gy Läsflyt i utveckling och träning - Kartläggning och trender i nybörjarläsning - Effekter av datoriserad flash-cardträning Maj-Gun Johansson 19 Gr Den biologiska bakgrunden till dyslexi Juha Kere 20 A Paus för lunch - tillfälle att bese utställningen Hur några erfarna lärare arbetar med läs- och skrivarbete. Verksamhetsnära forskning i klassrumsmiljöer. Ann-Katrin Swärd 21 FL, Gr Kan man undervisa i läsförståelse på särskolan? Monica Reichenberg 22 Gr, Gy Childrens early mathematic skills from developmental and cross-cultural perspectives Pirjo Aunio 23 FL, Gr Arbetsminnets betydelse för kunskapsinhämtning - att träna och att undvika överbelastning Karin Dahlin 24 A Dyslexia in regular orthographies: Manifestation and Causation Heinz Wimmer 25 A Små barns språkutveckling - forskningsbaserade principer för att främja senare läs- och skrivutveckling Mats Myrberg 26 FL Betydningen av lesestrategier for unge med lese- og skrivevansker Rune Andreasen 27 Gr, Gy Läsförståelsens roll inom matematikutbildning Markus Österholm 28 Gr, Gy Kaffe - tillfälle att bese utställningen Alternativa verktyg för att nå målen - om skolutveckling, IToch lärandefrågor Stefan Bonn 29 Gr, Gy, Vux Cross-linguistic perspectives on risk factors for reading difficulties Paavo Leppänen 30 A Vad är lätt och vad är svårt när man lär sig läsa? Pernilla Söderberg Juhlander 31 FL Läsförståelse i praktiken Barbro Westlund 32 FL, Gr Pedagogiska förslag och riktlinjer för elever som har svårigheter med tal och räkning Görel Sterner 33 Gr, Gy Läs- och skrivsvårigheter bland klienter och patienter på LVMhem och psykiatriska kliniker. Prevalens och åtgärdsstudier. Idor Svensson 34 Vux Att utveckla lärares kunskap om utredningar och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Språkpedagogiskt centrum i Linköping 35 FL, Gr, Gy 5

6 Lördagen den 13 augusti Undervisande samtal för att stödja det tidiga läs- och skrivlärandet. Videoinspelningar, reflektioner och analyser Anna-Lena Eriksson Gustavsson 36 FL, Gr Läsförståelse och svenska elevers resultat i internationella studier av läsande Caroline Liberg 37 Gr En svårighet kommer sällan ensam. Neuropsykiatriska svårigheter leder ofta till svårigheter inom flera områden Mona Näreskog 38 A Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Lässvagas egna berättelser. Anna Fouganthine 39 Vux Dyslexi - En eller flera samverkande förklaringar och orsaker? Stefan Samuelsson 40 A 9.40 Hvordan man kan hindre at genetisk risiko fører til store leseog skrivevansker. Sol Lyster Läsförståelseproblem Åsa Elwér Vad ska en pedagogisk läs- och skrivutredning innehålla? Eva Sundberg Vinnaren av Bertil Hults pris 2010 Örsundsbroskolan presenterar sin verksamhet Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Läs- och skrivutveckling från 9 år till 29. Christer Jacobson FL, Gr 42 Gr 43 Gr, Gy 44 Gr 45 A Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Prinsessan Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Dyslexia demystified. The Rose Report on identification and support in English Schools John Rack Språket - Hjärnan - Dyslexi Martin Ingvar Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein 6

7 Presentation av föreläsare Astrid Ahl är fil.dr. och universitetslektor i Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Bodil Andersson Rack är logoped och läs- och skrivkonsult med 15 års erfarenhet av läs- och skrivfrågor inom sjukvård, språkförskola, utbildning och handikapprörelsen. Hon är också engagerad i programutveckling genom företaget Oribi AB. Rune Andreassen har bakgrunn som lærer i grunnskolen og som pedagogisk-psykologisk rådgiver med leseog skrivevansker som spesialfelt. Han har skrevet phd-avhandling om den videre leseopplæring med vekt på lesestrategier. Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. Elisabeth Arnbak är lektor ved Center for Grundskoleforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Pirjo Aunio is PhD in special education. She is a docent in special education. in University of Helsinki. Her research interests are The development of early mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is the head of a LukiMat-project. (a Finnish web-based information service). Stefan Bonn är rådgivare med inriktning IT vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ivar Bråten, er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han er leder for doktorgradsprogrammet i språkutvikling, tekstforståelse og literacy ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot oppfatninger om kunnskap, kildevurdering og intertekstuelle prosesser når elever og studenter leser multiple dokumenter som inneholder konfliktfylt informasjon om naturvitenskapelige temaer. Karin Dahlin är verksam vid Stockholms universitet. Hon har undersökt om ett datoriserat interaktivt arbetsminnesprogram kan påverka dels arbetsminneskapaciteten, dels läs- och matematikförmåga hos barn med uppmärksamhetssvårigheter i åldern 9-12 år. Åsa Elwér är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om läsförståelse och avhandlingsprojektet utförs inom ramen för ett internationellt longitudinellt tvillingprojekt. Åsa undervisar om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammet i Linköping. Anna-Lena Eriksson Gustavsson är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning är idag inriktad mot högskole- och universitetsstuderande med skriftspråkliga svårigheter, förändrade läs- och skrivkrav och läs- och skrivmiljöer i dagens samhälle samt specialpedagogisk didaktisk forskning med inriktning mot utveckling av grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Anna Fouganthine är doktorand i specialpedagogik vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har skrivit boken Grunderna i läs- och skrivinlärning och är verksam i ett forskningsprojekt kring läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings universitet Jørgen Frost er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som lærer, skolepsykolog og seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter for språk i Oslo. Jørgen Frosts hovedinteresse er forholdet mellom tidlig språklig utvikling og lesing og skriving. Han er fagbokforfatter om begynnerundervisning i lesing med forebyggende siktemål og om undervisning av elever med store lese- og skrivevansker. Linda Fälth är doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är 1-7-lärare med specialpedagogexamen och har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Forskningsområdet är läs- och skrivsvårigheter med inriktning på åtgärdssidan. Hon medverkar i flera interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Jan-Eric Gustafsson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke studert tidlige møter med skriftspråket, spesielt i barnehage og i begynneropplæringen i lesing og skriving. Hun leder for tiden et forskningsprosjekt der hun følger barn fra 140 familier hvor flere medlemmer har lese- og skrivevansker fra 2-årsalderen til skolens mellomtrinn. Christina Hedman är leg logoped och fil dr i tvåspråkighetsforskning. Hon har varit kursansvarig för en specialutbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vid Stockholms universitet och är för närvarande verksam som lektor vid Mälardalens högskola. Ingemar Holgersson är universitetslektor i matematik, fysik och data vid Högskolan i Kristianstad. Hans huvudintresse är matematikdidaktik.. Han leder ett projekt, GÖMU (Gränsöverskridande matematik-undervisning). Han är även huvudansvarig för ett projekt om HKR tillsammans med Göteborgs Universitet om att via datorspel stimulera barns utveckling till en sund taluppfattning, och undersöka hur barns lärande inom detta område går till. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans främsta forskningsinsatser har gjorts inom området andraspråksinlärning, men han har också publicerat arbeten om minoritetsspråkens situation i Sverige samt om svenskan i relation till global engelska. Han har även studerat den patologiska inverkan på modersmål och andraspråk hos Alzheimersdementa. Martin Ingvar är professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet. Hans forskning berör centrala begrepp inom neurokognition som språk, minne, uppmärksamhet och kontextuella mekanismer. Målet för forskningen är en bättre förståelse av hjärnans funktion för att bygga kunskap kring hur olika sjukdomstillstånd skall förstås. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Maj-Gun Johansson är fil dr, speciallärare och föreläsare/fortbildare. Genom åren har hon utvecklat läs- och skrivdiagnoser för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, senast LäsEttan för kartläggning och säkerställande av nybörjarläsning. Hon är skapare av de datoriserade MGprogrammen där bland annat flashcardmetoden används för träning av läsflyt, en metod hon använt i sin avhandlings interventionsstudier. Juha Kere tog läkarexamen 1984 och disputerade 1989 vid Helsingfors universitet. Han är f n professor i molekulär genetik vid Karolinska institutet och vice Director för Science for Life Laboratory, Stockholm. Han leder forskargrupper vid både KI och Helsingfors universitet. Dr Kere var tidigare grundare och Director för det 7

8 finska genomcentret vid Helsingfors universitet. Dr Kere har varit medförfattare till över 280 vetenskapliga artiklar och har handlett 30 doktorander till doktorsexamen. Dr Kere är medlem av European Molecular Biology Organizsation, EMBO. Dorthe Klint Petersen er lektor på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Dorthe er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. I 2002 forsvarede hun sin ph.d-afhandling om dysleksi og sproglige færdigheder. Dorthe har primært arbejdet på forskningsprojekter med fokus på den første læseundervisning og vigtige sproglige forudsætninger for denne. Ulla Lahtinen är professor emerita i specialpedagogik. Hennes arbetskarriär sedan 1984 har varit inom Åbo Akademi och tidigare vid Jyväskylä universitet. För närvarande är hon aktivt involverad i utbildningsprojekt i Tanzania. Forskningsområden: Funktionsförmåga hos personer med utvecklingsstörning, speciallärarens arbete, läs- och skrivsvårigheter. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, Docent, PhD, is University research scientist at Finnish Center of Excellence for Learning and Motivation, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. His research interests include brain research and cross-linguistic studies of risk factors for dyslexia, auditory/speech processing, second language learning, and training for dyslexia. Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervisat och forskat om barns och ungdomars språkutveckling i tal och skrift samt medverkat i fortbildningssammanhang och i utarbetandet av läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs- och skrivlärandet. Signe-Anita Lindgrén är utbildad ämneslärare i engelska och tyska med gedigen undervisningserfarenhet på universitetsnivå. Hon doktorerade på dyslexi hos universitetsstuderande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, har bearbetat gruppscreeningtestet DU- VAN för bruk bland finlandssvenskar och publicerat artiklar i bland annat Scand J Psychol. Hon är forskare vid Engelska språket och litteraturen, Åbo Akademi, Finland. Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, är professor i psykologi och har tidigare varit verksam vid Umeå Universitet. Numera är han knuten till Göteborgs universitet. Han har under flera decennier forskat om läsprocessen och om läs- och skrivsvårigheter. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och antologier. Under senare år har han gjort en forskningsöversikt då det gäller utsatta barn och deras situation Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Mona Näreskog är lärare och läkare och arbetar som överläkare i skolpsykiatri i Stockholms kommun. I sin föreläsning kommer hon dels att ta upp de svårigheter som uppstår när man inte klarar av att läsa som andra, dels den komorbiditet som föreligger mellan läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD och Aspergers syndrom. Dr John Rack is Head of Research and Professional Development at the UK Dyslexia Action and Co-Director of the Dyslexia-SpLD Trust. He is involved in development and delivery of training for teachers in assessment and teaching practice and in advising the UK Government and training agencies. His main research interests concern the effectiveness of intervention programmes for children and adults with dyslexia and the development of systems for identifying the characteristics of dyslexia and related difficulties. Monica Reichenberg är professor och universitetslektor vid institutionen för Pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet. Louise Rønberg er ph.d.-stipendiat på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Hendes ph.d.-projekt drejer sig om komponenter i læseforståelse på mellemtrinnet. Louise er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Språkpedagogiskt Centrum i Linköpings kommun har i uppdrag att förmedla kunskap och kompetens om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter till skolpersonal. Centret bistår vid läs- och skrivutredningar och har som policy att utredningar görs ute på varje skolområde. Detta har visat sig vara en framgångsrik modell.. Till centret finns ett Skoldatatek knutet där elever och skolpersonal kan få stöd att hitta alternativa verktyg. Föreläsare är Anna-Lena Värmon, fil. mag i specialpedagogik och Mariann Ekström- Svensson, leg. Psykolog. Görel Sterner arbetar som specialpedagog i grundskolan och som projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg genomfört studier och utvecklingsarbeten kring frågor om matematiksvårigheter och lässvårigheter. Hon är för närvarande projektledare för två utvecklingsarbeten som rör intensivundervisning i matematik Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar för närvarande i Nacka kommun med fortbildning för verksamma lärare i förskola och skola. Hon ansvarar bl. a för kommunens fonologiska satsning, som erbjuds till alla förskoleklasser i kommunen. Anna har många års egen erfarenhet av språkstimulerande arbete och projekt, bl. a träning av barns språkliga och fonologiska medvetenhet, i förskola, förskoleklass och skola. Eva Sundberg är lärare och special/ dyslexipedagog. Hon är delkursansvarig på Underlag för bedömning samt åtgärder och alternativa hjälpmedel, på utbildningen Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 60 hp och även delkursansvarig i lärarfortbildningen Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksanvändare 15 hp, båda vid Stockholms universitet. 8

9 Idor Svensson är leg. Psykolog och fil. dr. i psykologi. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skolabarnomsorg. Ann-Katrin Swärd är fil. dr och lektor i specialpedagogik. Hennes forskning belyser hur några erfarna lärare och deras elever tillämpar Wittingmetoden i läs- och skrivundervisningen. Ann-Katrin Swärd är verksam vid Gävle Högskola och Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Pernilla Söderberg Juhlander är doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik/specialpedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö med såväl praktiska som teoretiska erfarenheter av barns läsinlärning Karin Taube är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, tidigare professor vid Högskolan i Kalmar och vid Mittuniversitetet. Hon har arbetat med omfattande nationella och internationella jämförande studier av barns och ungdomars läsförståelse som IEA: Reading Literacy och PISA. Hon är författare till populärvetenskapliga böcker om barns tidiga läsning och skrivning samt om barns läsinlärning och självförtroende. Mara Westling Allodi är docent i specialpedagogik vid Stockholms Universitet.. Hon har varit projektledare i en arbetsgrupp som har genomfört en systematisk forsknings-översikt om skola, lärande och psykisk hälsa. Hennes forskning undersöker skolans organisatoriska och sociala klimat, skolans värderingar och målsättningar, lärarnas arbetsmiljö samt elevers självuppfattning. Hon har arbetat med barn och ungdomar som lärare och specialpedagog. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och doktorand vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse- lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Heinz Wimmer, professor, is Head of the Center for Neurocognitive Research, University of Salzburg. He has, among other things, been a Humboldt Research Fellow at the Max-Planck- Institute for Psychological Research in Munich and a Visiting Professor at the Cognitive Development Unit, Medical Research Council in London. He has published within the fields of Theory of Mind and the Neurocognition of Reading and Reading Disability. Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jakob Åsberg är fil. dr i psykologi och verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör kopplingarna mellan neuropsykiatriska och kommunikativa funktionsnedättningar, läs- och skrivsvårigheter och klassrumsinlärning. Magnus Österholm är fil.dr i matematikdidaktik och arbetar vid Umeå universitet bl a vid dess forskningscentrum för matematikdidaktik, men är stationerad vid Monash University i Melbourne, Australien. Han disputerade 2006 vid Linköpings universitet med avhandlingen Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik. Hans senaste forskning handlar bland annat om hur läsförståelsen förhåller sig till elevers förmåga att lösa matematikuppgifter. Anmälan Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer görs via internet på: Du måste markera vilka sessioner du vill delta i. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas ut via e-post. Ta kontakt med Congrex om du har problem med att anmäla dig via internet. Moms Moms 25 % ingår i anmälningsavgifterna Anmälningsavgifter Avgift t.o.m 10/6 Avgift från 11/6 Inklusive 25% moms SEK SEK Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, kaffe och dysleximingel i Folkets Hus 11 augusti. Betalning Kongressavgiften och eventuell hotellbokning faktureras. Avbokning av anmälan Eventuell avbokning av deltagande i kongressen ska ske skriftligen till Congrex (se adress sid. 4) senast den 10 juni Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Återbetalning sker med erlagd avgift med avdrag för SEK 500 i administrativ avgift. Namnändring Om du får förhinder att deltaga i kongressen har du möjlighet att skicka en annan person i ditt ställe. Den administrativa kostnaden för namnändring är SEK 100. Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. 9

10 Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta Congrex för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 11 augusti när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Solliden Fredagen den 12 augusti ordnas en middag på vackra restaurang Solliden, som ligger högst upp på Skansen ute på Djurgården med utsikt över Stockholm. Avnjut en smakrik 3-rättersmiddag med dryck i denna fina miljö för endast SEK??? kr inkl. moms. Anmälan till middagen kan göras i anmälningsformuläret till kongressen. Det går också bra att anmäla sig i efterhand. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via internetregistreringen. Congrex har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Alla rum har badrum med dusch eller bad, telefon, tv och betal-tv. Betalning och bekräftelse av hotellrum Hotellrum bekräftas när Congrex mottagit betalning för samtliga nätter. Om det önskade hotellet är fullbokat har Congrex rätt att boka ett annat hotell. Efter den 10 juni minskar Congrex möjligheter att hjälpa till med hotellbokningar. Hotellet förbehåller sig rätten att debitera gästen för alla nätter som bokats i det fall gästen lämnar hotellet före bekräftat avresedatum eller om gästen inte anländer. För ändring och eventuell avbokning av hotellrum ber vi Er att skriftligen meddela Congrex. Vänligen kontakta inte hotellet direkt. Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till Congrex senast den 14 juli Återbetalning för avgifter erlagda före den 14 juli 2011 sker med avdrag för en administrativ avgift om SEK 500. Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Vandrarhem Congrex hjälper gärna till med information om vandrarhem i Stockholm. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 11 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. En förlorad namnskylt ersätts med en ny till en kostnad av SEK 100. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 5-10:e minut. Resan tar ca 35 minuter och kostar SEK 119 (okt 2010). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 240 enkel (okt 2010). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (okt 2010). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 79 enkel (okt 2010). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 5 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar. Kongressbyrå Congrex Sweden AB har utsetts till officiell kongressbyrå för denna kongress. Congrexgruppen arbetar internationellt med dotterbolag i Holland, Sverige, Schweiz, Tyskland, Venezuela, Panama och UK. Friskrivningsklausul Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några skador som åsamkas kongressdeltagare eller för förlust av eller skador på bagage, annan egendom eller personliga tillhörigheter. Ytterligare exemplar av detta kongressprogram kan beställas från Congrex 10

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig

Läs mer

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet

Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet 2 VILKA ÄR VI & VARFÖR FINNS VI? En icke vinstdrivande stiftelse grundad på initiativ av Bertil Hult (grundare av EF

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

K U R S P L A N. Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Language, reading and writing development from a special needs

K U R S P L A N. Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Language, reading and writing development from a special needs 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv Language, reading and writing development from a special needs Kurskod GU2152 Dnr 211/2007-514

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Registrering, kaffe/te med smörgås Introduktion En vetenskaplig framgångssaga Mats Myrberg

Registrering, kaffe/te med smörgås Introduktion En vetenskaplig framgångssaga Mats Myrberg Program Tid 09.00-16.15 Datum 19 april 2013 Plats China Teatern Berzelii Park 9, Stockholm Läs mer www.laskonferensen.se 08.00-09.00 Registrering, kaffe/te med smörgås 09.00-09.10 Introduktion 09.10-09.40

Läs mer

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se Forskning om läs- och skrivundervisning 11 oktober 2014 tao@du.se Vem är jag? Grundskollärare 1-7 sv /so 1998 Magister i pedagogik 2005 Doktor i pedagogiskt arbete 2011 Undervisade i åk 1-3 i 10 år Föreläsningens

Läs mer

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås Aktivitets ID: 5229 Tid: 15 oktober 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 19 november 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 18 februari 2014, kl 13:00-16:30 Tid: 25 mars 2014, kl

Läs mer

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Dyslexi Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Ea Adler, Björn Neuropedagogik : om komplicerat lärande / Björn Adler & Hanna Adler. - 2., [rev.]

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi. 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1

Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi. 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Tidiga insatser ger goda läsare ett finländskt perspektiv Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa

Läs mer

Specialpedagogiskt forum

Specialpedagogiskt forum Kognitiva arbetsminnet - matematiksvårigheter och dyskalkyli språkstörningar och språkutveckling inkludering och elevhälsa Elite Palace Hotel, Stockholm, den 23 och 24 september 2014 Matematiksvårigheter

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling RUC-råd, torsdagen den 2 mars i Kosta Språk-, läs- och skrivutveckling forskning om elevers lärande och lärares undervisning Ewa Bergh Nestlog svenska språket med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet

Läs mer

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Gunnel Brink Holm Logoped Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Vetlanda kommuns språkutvecklingsplan förskolan - gymnasiet Kugghjulen Nationellt centrum för språk-, läs-

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

Fyra presentationer med följande innehåll

Fyra presentationer med följande innehåll Fyra presentationer med följande innehåll Stefan Samuelsson Är det en eller flera språkliga svårigheter som predicerar dyslexi? Anne Elisabeth Dahle &Ann-Mari Knivsberg Problematferd ved alvorlig og ved

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Verktyg för samverkan och upptäckt Malmö 141114 Lindén 2014 1 Läs- och skrivundervisning i olika kontexter Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi PM Version 2 2015-05-04 Sedan våren 2014 bedriver Inläsningstjänst en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Läs mer

Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018 Specialpedagogik 2018 kunskap utveckling inspiration Nyhet! Workshop med elevcase vilka extra anpassningar är effektiva och fungerar i praktiken? Erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor Utveckla

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Stefan Samuelsson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Lesesenteret Universitetet i Stavanger Disposition Hur tidigt kan man upptäcka läs-

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

K U R S P L A N. Specialpedagogik. Special education. Kurskod GU2102 Dnr 244/ Rev 26/ Rev 45/ Svenska.

K U R S P L A N. Specialpedagogik. Special education. Kurskod GU2102 Dnr 244/ Rev 26/ Rev 45/ Svenska. Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Specialpedagogik Special education Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514 Rev 26/2008-514 Rev 45/2009-514 Beslutsdatum 2008-01-30 Rev 2009-02-10 Beslutande organ Institutionsstyrelsen

Läs mer

Fotograf är Klas Eriksson. Välkommen till. Göteborg 14 15 maj 2009. Foto: Klas Eriksson. Språkklasskonferens. För personal i tal- och språkklasser

Fotograf är Klas Eriksson. Välkommen till. Göteborg 14 15 maj 2009. Foto: Klas Eriksson. Språkklasskonferens. För personal i tal- och språkklasser Fotograf är Klas Eriksson Välkommen till Göteborg 14 15 maj 2009 Foto: Klas Eriksson Språkklasskonferens För personal i tal- och språkklasser Program torsdag 14 maj 08.30 09.30 Registrering och kaffe 09.30

Läs mer

Lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass Görel Sterner Tänka, resonera och räkna Tänka, resonera och räkna i förskoleklass Här beskriver artikelförfattaren ett utvecklingsarbete som har resulterat i en guide för lärare som undervisar matematik

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 1 2015-11-10 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Kursledare Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Christer

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg Anna Olsson UE i Mölndal Anna Maria Åkerberg Glasbergsskolan Mölndal Ett förändrat arbetssätt kräver kompetens och adekvata mätmetoder Forskning Utbildning Drakrosetter PIRLS-rapporten 2006 (Progress in

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken

Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken Gunilla Almgren-Bäck & Idor Svensson Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken Utvecklingsenhet i Mölndal och SPSM Linnéuniversitetet Forskningsstudie: Assisterande teknik & läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Reading Kids läs och ha roligt!

Reading Kids läs och ha roligt! Reading Kids läs och ha roligt! Ett samarbetsprojekt mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun Bakgrund - Rapporten: Utvärdering Tidig läsinlärning

Läs mer

Språkombudsutbildning

Språkombudsutbildning Språkombudsutbildning Bakgrund Projektet APU- Arbetet platsen för utveckling drevs under tiden 2006-2008 av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet finansierades av den statliga satsningen Kompetensstegen

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt Make the best out of one session Konferens Malmö 4-5 september 2013 Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning!

Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning! Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning! Uppsala den 15 september 2015 Innehåll Vad är dyslexi? Pedagogisk utredning

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015 Redskap för samverkan och förståelse Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning Specialundervisning

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

Idor Svensson Linnéuniversitetet

Idor Svensson Linnéuniversitetet Stödjande läs- och skrivappar - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter? Idor Svensson Linnéuniversitetet Dyslexi och alternativa verktyg (AV) Åtgärder: Träna och/eller kompensera?

Läs mer

Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser

Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser Ulrika Wolff Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr1/2006

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015

Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 Pedagogisk utredning av läs och skrivsvårigheter/dyslexi Växjö 11 augusti 2015 En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson &Evelinn Fagerberg Rådgivare Pedagogisk

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden Utvecklingen av FonoMix Munmetoden av Gullan Löwenbrand Jansson Efter att ha arbetat som lågstadielärare och därefter speciallärare i många år, påbörjade jag 1992 pedagogiska studier vid Linköpings universitet

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

MATEMATIKSVÅRIGHETER

MATEMATIKSVÅRIGHETER Konferens den 14-15 mars 2016 Ingenjörshuset Stockholm MATEMATIKSVÅRIGHETER Tidigare upptäckt Forskning & dyskalkyli Motiverande undervisning Kognitiva inlärningsstrategier vid matematiksvårigheter senaste

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp MELLANVÅNGSSKOLAN Handlingsplan För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp Omarbetad i aug 2014 av Ulrika Odin Persson specialpedagog Alexandra Lundquist

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LLU460, Lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning, 15,0 högskolepoäng Learning and development concerning pupils with intellectual disability, 15.0

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Språkfestivalen Språkfestivalen anordnas tisdag och onsdag v. 44: Onsdag 29/10 Svenska och engelska för f 6

Språkfestivalen Språkfestivalen anordnas tisdag och onsdag v. 44: Onsdag 29/10 Svenska och engelska för f 6 Språkfestivalen 2014 Språkfestivalen anordnas tisdag och onsdag v. 44: Tisdag 28/10 Svenska för ämneslärare Onsdag 29/10 Svenska och engelska för f 6 Onsdag 29/10 Onsdag 29/10 Modersmålslärare Engelska

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Specialpedagogik Special Education Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514 Beslutsdatum 2007-09-25 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen för pedagogik

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Vinnare av Tal- och Språkpriset 2010 Språkförskolan

Läs mer

Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22. Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22. Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22 Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor Datum: onsdag 22 augusti 2007 Tid: 13:00-16:00 Plats: Hemma hos Åsa Morberg Skissen för utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG516 SKRIFTSPRÅKSLÄRANDE I FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLANS FÖRSTA ÅR, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Emergent literacy early literacy, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Aktivitets ID: 35509 Tid: 14 oktober 2015, kl 08:30-16:00 Plats: Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Typ av aktivitet: Konferens

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 2 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst bedriver sedan våren 2014 en utbildningsverksamhet inom området läsoch skrivsvårigheter och dyslexi. Syftet

Läs mer