Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den"

Transkript

1 1

2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjätte i raden av nordiska kongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för dyslexifrågor. Internationella undersökningar har visat att läsförmågan i Sverige försämrats medan kraven på god läsförmåga stigit. Sedan förra kongressen 2008 har mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet mer om dyslexins natur, men också mer om forskningsbaserad, framgångsrik pedagogik än vi gjorde då. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna skall få del av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Välkommen till den sjätte nordiska kongressen. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Vid årets kongress uppmärksammas även matematik och matematiksvårigheter. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén 2

3 Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Viktiga adresser Före och efter kongressen Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Box Stockholm Tel: Fax: E-post allmänna frågor: E-post registreringsfrågor: congrex.com Hemsida: Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Karolinska Institutet Retzius väg 13A Solna Tel: E-post: neuro.ki.se Hemsidor: Organisationskommittén Siv Fischbein Professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Mats Myrberg Professor i specialpedagogik, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Peter af Trampe Docent i allmän språkvetenskap, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Egon Nordman Vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Under kongressen City Conference Centre Folkets Hus Att: Dyslexi 2011 Adress: Barnhusgatan Box Stockholm Tel: Fax: Utställning Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Adress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida: Anmälan på internet på hemsidan Åke Olofsson Professor i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen Christer Jacobson Fil dr, universitetslektor, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen Gerty Engh Universitetsadjunkt, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen 3

4 Torsdagen 11 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av Svenska Dyslexiföreningens ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas Vad vet vi om fonologisk medvetenhet och läsning efter 35 års forskning? Ingvar Lundberg Associations and dissociations of deficits in reading and spelling Karin Landerl Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Barns språk- och skrivutveckling Bente Hagtvet 1 FL, Gr Hur bör man arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter? En genomgång av interventionsstudier. Inger Fridolfsson 2 FL, Gr Andraspråksutveckling och tvåspråkighet Kenneth Hyltenstam 3 A Känslor om lärande - samspel mellan kompetens och välbefinnande: resultat och reflektioner från två forskningsöversikter Mara Westling Allodi 4 A Svenska femtonåringars förmåga att läsa och förstå. Resultat från PISA Karin Taube 5 A Hvilke børn profiterer ikke af fonologiske opmærksomhedstræning? Hvad kan vi gøre for disse børn? Dorthe Klint Petersen Louise Rønberg 6 FL, Gr Interventionsstudie av olika metoder som syftar att främja läsutvecklingen hos elever i årskurs två Linda Fälth 7 FL Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga elever i skolan Christina Hedman 8 FL, Gr Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Astrid Ahl 9 Vux Goda läsresultat i Finland - specialundervisningens roll Ulla Lahtinen 10 A Hur ger vi alla barn förutsättningar för en god skrivutveckling? Anna Stridh 11 FL Resultat från RAFT, en lästräningsstudie för 9-åringar med läs- och skrivsvårigheter Ulrika Wolff 12 Gr Dyslexi på ett språk - dyslexi på alla? Bodil Andersson Rack 13 A Att läsa med intellektuell funktionsnedsättning: Vad vet vi och vad behöver vi lära oss? Jakob Åsberg 14 Gr, Gy, Vux Dyslexi hos flerspråkiga universitetsstuderande - prestationer i svenska, finska och engelska under lupp Signe-Anita Lindgren 15 Vux Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gumnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4

5 Fredagen 12 augusti Stimulering av ordforråd på forskjellige klassetrinn: Teori, programmer og resultater. Jørgen Frost Elevers lässvårigheter i internationell belysning Jan-Eric Gustafsson Kaffe och tillfälle att se på utställningarna VAKS - Vælg Afkodningsstrategi! Undervisning i afkodningsstrategier for dyslektikere Elisabeth Arnbak 16 FL Lesing i informajonssamfunnet: Et komplekst syn på lesing. Ivar Bråten 17 Gr, Gy Matematiksvårigheter - en komplex historia och en pedagogisk utmaning Ingemar Holgersson 18 Gr, Gy Läsflyt i utveckling och träning - Kartläggning och trender i nybörjarläsning - Effekter av datoriserad flash-cardträning Maj-Gun Johansson 19 Gr Den biologiska bakgrunden till dyslexi Juha Kere 20 A Paus för lunch - tillfälle att bese utställningen Hur några erfarna lärare arbetar med läs- och skrivarbete. Verksamhetsnära forskning i klassrumsmiljöer. Ann-Katrin Swärd 21 FL, Gr Kan man undervisa i läsförståelse på särskolan? Monica Reichenberg 22 Gr, Gy Childrens early mathematic skills from developmental and cross-cultural perspectives Pirjo Aunio 23 FL, Gr Arbetsminnets betydelse för kunskapsinhämtning - att träna och att undvika överbelastning Karin Dahlin 24 A Dyslexia in regular orthographies: Manifestation and Causation Heinz Wimmer 25 A Små barns språkutveckling - forskningsbaserade principer för att främja senare läs- och skrivutveckling Mats Myrberg 26 FL Betydningen av lesestrategier for unge med lese- og skrivevansker Rune Andreasen 27 Gr, Gy Läsförståelsens roll inom matematikutbildning Markus Österholm 28 Gr, Gy Kaffe - tillfälle att bese utställningen Alternativa verktyg för att nå målen - om skolutveckling, IToch lärandefrågor Stefan Bonn 29 Gr, Gy, Vux Cross-linguistic perspectives on risk factors for reading difficulties Paavo Leppänen 30 A Vad är lätt och vad är svårt när man lär sig läsa? Pernilla Söderberg Juhlander 31 FL Läsförståelse i praktiken Barbro Westlund 32 FL, Gr Pedagogiska förslag och riktlinjer för elever som har svårigheter med tal och räkning Görel Sterner 33 Gr, Gy Läs- och skrivsvårigheter bland klienter och patienter på LVMhem och psykiatriska kliniker. Prevalens och åtgärdsstudier. Idor Svensson 34 Vux Att utveckla lärares kunskap om utredningar och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Språkpedagogiskt centrum i Linköping 35 FL, Gr, Gy 5

6 Lördagen den 13 augusti Undervisande samtal för att stödja det tidiga läs- och skrivlärandet. Videoinspelningar, reflektioner och analyser Anna-Lena Eriksson Gustavsson 36 FL, Gr Läsförståelse och svenska elevers resultat i internationella studier av läsande Caroline Liberg 37 Gr En svårighet kommer sällan ensam. Neuropsykiatriska svårigheter leder ofta till svårigheter inom flera områden Mona Näreskog 38 A Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Lässvagas egna berättelser. Anna Fouganthine 39 Vux Dyslexi - En eller flera samverkande förklaringar och orsaker? Stefan Samuelsson 40 A 9.40 Hvordan man kan hindre at genetisk risiko fører til store leseog skrivevansker. Sol Lyster Läsförståelseproblem Åsa Elwér Vad ska en pedagogisk läs- och skrivutredning innehålla? Eva Sundberg Vinnaren av Bertil Hults pris 2010 Örsundsbroskolan presenterar sin verksamhet Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Läs- och skrivutveckling från 9 år till 29. Christer Jacobson FL, Gr 42 Gr 43 Gr, Gy 44 Gr 45 A Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Prinsessan Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Dyslexia demystified. The Rose Report on identification and support in English Schools John Rack Språket - Hjärnan - Dyslexi Martin Ingvar Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein 6

7 Presentation av föreläsare Astrid Ahl är fil.dr. och universitetslektor i Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Bodil Andersson Rack är logoped och läs- och skrivkonsult med 15 års erfarenhet av läs- och skrivfrågor inom sjukvård, språkförskola, utbildning och handikapprörelsen. Hon är också engagerad i programutveckling genom företaget Oribi AB. Rune Andreassen har bakgrunn som lærer i grunnskolen og som pedagogisk-psykologisk rådgiver med leseog skrivevansker som spesialfelt. Han har skrevet phd-avhandling om den videre leseopplæring med vekt på lesestrategier. Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. Elisabeth Arnbak är lektor ved Center for Grundskoleforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Pirjo Aunio is PhD in special education. She is a docent in special education. in University of Helsinki. Her research interests are The development of early mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is the head of a LukiMat-project. (a Finnish web-based information service). Stefan Bonn är rådgivare med inriktning IT vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ivar Bråten, er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han er leder for doktorgradsprogrammet i språkutvikling, tekstforståelse og literacy ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot oppfatninger om kunnskap, kildevurdering og intertekstuelle prosesser når elever og studenter leser multiple dokumenter som inneholder konfliktfylt informasjon om naturvitenskapelige temaer. Karin Dahlin är verksam vid Stockholms universitet. Hon har undersökt om ett datoriserat interaktivt arbetsminnesprogram kan påverka dels arbetsminneskapaciteten, dels läs- och matematikförmåga hos barn med uppmärksamhetssvårigheter i åldern 9-12 år. Åsa Elwér är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om läsförståelse och avhandlingsprojektet utförs inom ramen för ett internationellt longitudinellt tvillingprojekt. Åsa undervisar om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammet i Linköping. Anna-Lena Eriksson Gustavsson är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning är idag inriktad mot högskole- och universitetsstuderande med skriftspråkliga svårigheter, förändrade läs- och skrivkrav och läs- och skrivmiljöer i dagens samhälle samt specialpedagogisk didaktisk forskning med inriktning mot utveckling av grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Anna Fouganthine är doktorand i specialpedagogik vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har skrivit boken Grunderna i läs- och skrivinlärning och är verksam i ett forskningsprojekt kring läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings universitet Jørgen Frost er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som lærer, skolepsykolog og seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter for språk i Oslo. Jørgen Frosts hovedinteresse er forholdet mellom tidlig språklig utvikling og lesing og skriving. Han er fagbokforfatter om begynnerundervisning i lesing med forebyggende siktemål og om undervisning av elever med store lese- og skrivevansker. Linda Fälth är doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är 1-7-lärare med specialpedagogexamen och har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Forskningsområdet är läs- och skrivsvårigheter med inriktning på åtgärdssidan. Hon medverkar i flera interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Jan-Eric Gustafsson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke studert tidlige møter med skriftspråket, spesielt i barnehage og i begynneropplæringen i lesing og skriving. Hun leder for tiden et forskningsprosjekt der hun følger barn fra 140 familier hvor flere medlemmer har lese- og skrivevansker fra 2-årsalderen til skolens mellomtrinn. Christina Hedman är leg logoped och fil dr i tvåspråkighetsforskning. Hon har varit kursansvarig för en specialutbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vid Stockholms universitet och är för närvarande verksam som lektor vid Mälardalens högskola. Ingemar Holgersson är universitetslektor i matematik, fysik och data vid Högskolan i Kristianstad. Hans huvudintresse är matematikdidaktik.. Han leder ett projekt, GÖMU (Gränsöverskridande matematik-undervisning). Han är även huvudansvarig för ett projekt om HKR tillsammans med Göteborgs Universitet om att via datorspel stimulera barns utveckling till en sund taluppfattning, och undersöka hur barns lärande inom detta område går till. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans främsta forskningsinsatser har gjorts inom området andraspråksinlärning, men han har också publicerat arbeten om minoritetsspråkens situation i Sverige samt om svenskan i relation till global engelska. Han har även studerat den patologiska inverkan på modersmål och andraspråk hos Alzheimersdementa. Martin Ingvar är professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet. Hans forskning berör centrala begrepp inom neurokognition som språk, minne, uppmärksamhet och kontextuella mekanismer. Målet för forskningen är en bättre förståelse av hjärnans funktion för att bygga kunskap kring hur olika sjukdomstillstånd skall förstås. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Maj-Gun Johansson är fil dr, speciallärare och föreläsare/fortbildare. Genom åren har hon utvecklat läs- och skrivdiagnoser för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, senast LäsEttan för kartläggning och säkerställande av nybörjarläsning. Hon är skapare av de datoriserade MGprogrammen där bland annat flashcardmetoden används för träning av läsflyt, en metod hon använt i sin avhandlings interventionsstudier. Juha Kere tog läkarexamen 1984 och disputerade 1989 vid Helsingfors universitet. Han är f n professor i molekulär genetik vid Karolinska institutet och vice Director för Science for Life Laboratory, Stockholm. Han leder forskargrupper vid både KI och Helsingfors universitet. Dr Kere var tidigare grundare och Director för det 7

8 finska genomcentret vid Helsingfors universitet. Dr Kere har varit medförfattare till över 280 vetenskapliga artiklar och har handlett 30 doktorander till doktorsexamen. Dr Kere är medlem av European Molecular Biology Organizsation, EMBO. Dorthe Klint Petersen er lektor på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Dorthe er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. I 2002 forsvarede hun sin ph.d-afhandling om dysleksi og sproglige færdigheder. Dorthe har primært arbejdet på forskningsprojekter med fokus på den første læseundervisning og vigtige sproglige forudsætninger for denne. Ulla Lahtinen är professor emerita i specialpedagogik. Hennes arbetskarriär sedan 1984 har varit inom Åbo Akademi och tidigare vid Jyväskylä universitet. För närvarande är hon aktivt involverad i utbildningsprojekt i Tanzania. Forskningsområden: Funktionsförmåga hos personer med utvecklingsstörning, speciallärarens arbete, läs- och skrivsvårigheter. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, Docent, PhD, is University research scientist at Finnish Center of Excellence for Learning and Motivation, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. His research interests include brain research and cross-linguistic studies of risk factors for dyslexia, auditory/speech processing, second language learning, and training for dyslexia. Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervisat och forskat om barns och ungdomars språkutveckling i tal och skrift samt medverkat i fortbildningssammanhang och i utarbetandet av läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs- och skrivlärandet. Signe-Anita Lindgrén är utbildad ämneslärare i engelska och tyska med gedigen undervisningserfarenhet på universitetsnivå. Hon doktorerade på dyslexi hos universitetsstuderande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, har bearbetat gruppscreeningtestet DU- VAN för bruk bland finlandssvenskar och publicerat artiklar i bland annat Scand J Psychol. Hon är forskare vid Engelska språket och litteraturen, Åbo Akademi, Finland. Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, är professor i psykologi och har tidigare varit verksam vid Umeå Universitet. Numera är han knuten till Göteborgs universitet. Han har under flera decennier forskat om läsprocessen och om läs- och skrivsvårigheter. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och antologier. Under senare år har han gjort en forskningsöversikt då det gäller utsatta barn och deras situation Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Mona Näreskog är lärare och läkare och arbetar som överläkare i skolpsykiatri i Stockholms kommun. I sin föreläsning kommer hon dels att ta upp de svårigheter som uppstår när man inte klarar av att läsa som andra, dels den komorbiditet som föreligger mellan läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD och Aspergers syndrom. Dr John Rack is Head of Research and Professional Development at the UK Dyslexia Action and Co-Director of the Dyslexia-SpLD Trust. He is involved in development and delivery of training for teachers in assessment and teaching practice and in advising the UK Government and training agencies. His main research interests concern the effectiveness of intervention programmes for children and adults with dyslexia and the development of systems for identifying the characteristics of dyslexia and related difficulties. Monica Reichenberg är professor och universitetslektor vid institutionen för Pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet. Louise Rønberg er ph.d.-stipendiat på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Hendes ph.d.-projekt drejer sig om komponenter i læseforståelse på mellemtrinnet. Louise er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Språkpedagogiskt Centrum i Linköpings kommun har i uppdrag att förmedla kunskap och kompetens om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter till skolpersonal. Centret bistår vid läs- och skrivutredningar och har som policy att utredningar görs ute på varje skolområde. Detta har visat sig vara en framgångsrik modell.. Till centret finns ett Skoldatatek knutet där elever och skolpersonal kan få stöd att hitta alternativa verktyg. Föreläsare är Anna-Lena Värmon, fil. mag i specialpedagogik och Mariann Ekström- Svensson, leg. Psykolog. Görel Sterner arbetar som specialpedagog i grundskolan och som projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg genomfört studier och utvecklingsarbeten kring frågor om matematiksvårigheter och lässvårigheter. Hon är för närvarande projektledare för två utvecklingsarbeten som rör intensivundervisning i matematik Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar för närvarande i Nacka kommun med fortbildning för verksamma lärare i förskola och skola. Hon ansvarar bl. a för kommunens fonologiska satsning, som erbjuds till alla förskoleklasser i kommunen. Anna har många års egen erfarenhet av språkstimulerande arbete och projekt, bl. a träning av barns språkliga och fonologiska medvetenhet, i förskola, förskoleklass och skola. Eva Sundberg är lärare och special/ dyslexipedagog. Hon är delkursansvarig på Underlag för bedömning samt åtgärder och alternativa hjälpmedel, på utbildningen Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 60 hp och även delkursansvarig i lärarfortbildningen Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksanvändare 15 hp, båda vid Stockholms universitet. 8

9 Idor Svensson är leg. Psykolog och fil. dr. i psykologi. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skolabarnomsorg. Ann-Katrin Swärd är fil. dr och lektor i specialpedagogik. Hennes forskning belyser hur några erfarna lärare och deras elever tillämpar Wittingmetoden i läs- och skrivundervisningen. Ann-Katrin Swärd är verksam vid Gävle Högskola och Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Pernilla Söderberg Juhlander är doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik/specialpedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö med såväl praktiska som teoretiska erfarenheter av barns läsinlärning Karin Taube är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, tidigare professor vid Högskolan i Kalmar och vid Mittuniversitetet. Hon har arbetat med omfattande nationella och internationella jämförande studier av barns och ungdomars läsförståelse som IEA: Reading Literacy och PISA. Hon är författare till populärvetenskapliga böcker om barns tidiga läsning och skrivning samt om barns läsinlärning och självförtroende. Mara Westling Allodi är docent i specialpedagogik vid Stockholms Universitet.. Hon har varit projektledare i en arbetsgrupp som har genomfört en systematisk forsknings-översikt om skola, lärande och psykisk hälsa. Hennes forskning undersöker skolans organisatoriska och sociala klimat, skolans värderingar och målsättningar, lärarnas arbetsmiljö samt elevers självuppfattning. Hon har arbetat med barn och ungdomar som lärare och specialpedagog. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och doktorand vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse- lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Heinz Wimmer, professor, is Head of the Center for Neurocognitive Research, University of Salzburg. He has, among other things, been a Humboldt Research Fellow at the Max-Planck- Institute for Psychological Research in Munich and a Visiting Professor at the Cognitive Development Unit, Medical Research Council in London. He has published within the fields of Theory of Mind and the Neurocognition of Reading and Reading Disability. Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jakob Åsberg är fil. dr i psykologi och verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör kopplingarna mellan neuropsykiatriska och kommunikativa funktionsnedättningar, läs- och skrivsvårigheter och klassrumsinlärning. Magnus Österholm är fil.dr i matematikdidaktik och arbetar vid Umeå universitet bl a vid dess forskningscentrum för matematikdidaktik, men är stationerad vid Monash University i Melbourne, Australien. Han disputerade 2006 vid Linköpings universitet med avhandlingen Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik. Hans senaste forskning handlar bland annat om hur läsförståelsen förhåller sig till elevers förmåga att lösa matematikuppgifter. Anmälan Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer görs via internet på: Du måste markera vilka sessioner du vill delta i. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas ut via e-post. Ta kontakt med Congrex om du har problem med att anmäla dig via internet. Moms Moms 25 % ingår i anmälningsavgifterna Anmälningsavgifter Avgift t.o.m 10/6 Avgift från 11/6 Inklusive 25% moms SEK SEK Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, kaffe och dysleximingel i Folkets Hus 11 augusti. Betalning Kongressavgiften och eventuell hotellbokning faktureras. Avbokning av anmälan Eventuell avbokning av deltagande i kongressen ska ske skriftligen till Congrex (se adress sid. 4) senast den 10 juni Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Återbetalning sker med erlagd avgift med avdrag för SEK 500 i administrativ avgift. Namnändring Om du får förhinder att deltaga i kongressen har du möjlighet att skicka en annan person i ditt ställe. Den administrativa kostnaden för namnändring är SEK 100. Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. 9

10 Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta Congrex för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 11 augusti när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Solliden Fredagen den 12 augusti ordnas en middag på vackra restaurang Solliden, som ligger högst upp på Skansen ute på Djurgården med utsikt över Stockholm. Avnjut en smakrik 3-rättersmiddag med dryck i denna fina miljö för endast SEK??? kr inkl. moms. Anmälan till middagen kan göras i anmälningsformuläret till kongressen. Det går också bra att anmäla sig i efterhand. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via internetregistreringen. Congrex har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Alla rum har badrum med dusch eller bad, telefon, tv och betal-tv. Betalning och bekräftelse av hotellrum Hotellrum bekräftas när Congrex mottagit betalning för samtliga nätter. Om det önskade hotellet är fullbokat har Congrex rätt att boka ett annat hotell. Efter den 10 juni minskar Congrex möjligheter att hjälpa till med hotellbokningar. Hotellet förbehåller sig rätten att debitera gästen för alla nätter som bokats i det fall gästen lämnar hotellet före bekräftat avresedatum eller om gästen inte anländer. För ändring och eventuell avbokning av hotellrum ber vi Er att skriftligen meddela Congrex. Vänligen kontakta inte hotellet direkt. Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till Congrex senast den 14 juli Återbetalning för avgifter erlagda före den 14 juli 2011 sker med avdrag för en administrativ avgift om SEK 500. Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Vandrarhem Congrex hjälper gärna till med information om vandrarhem i Stockholm. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 11 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. En förlorad namnskylt ersätts med en ny till en kostnad av SEK 100. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 5-10:e minut. Resan tar ca 35 minuter och kostar SEK 119 (okt 2010). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 240 enkel (okt 2010). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (okt 2010). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 79 enkel (okt 2010). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 5 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar. Kongressbyrå Congrex Sweden AB har utsetts till officiell kongressbyrå för denna kongress. Congrexgruppen arbetar internationellt med dotterbolag i Holland, Sverige, Schweiz, Tyskland, Venezuela, Panama och UK. Friskrivningsklausul Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några skador som åsamkas kongressdeltagare eller för förlust av eller skador på bagage, annan egendom eller personliga tillhörigheter. Ytterligare exemplar av detta kongressprogram kan beställas från Congrex 10

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015 Redskap för samverkan och förståelse Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning Specialundervisning

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

ATT GE ALLA BARN EN CHANS Tidiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

ATT GE ALLA BARN EN CHANS Tidiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ATT GE ALLA BARN EN CHANS Tidiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi RAPPORT 1 DECEMBER 2008 KOD-KNÄCKARNA, IDEELL FÖRENINGEN Genomfört med stöd av: Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet 16 augusti 2014 Christer Jacobson Linnéuniversitetet, Växjö Upptakten till Läsutveckling Kronoberg (1986) Sittande från

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Svårt att läsa och skriva

Svårt att läsa och skriva It och appar när läsningen glappar Idor Svensson IKEL Svårt att läsa och skriva Dyslexi = Huvudproblem för barn och vuxna Avkoda = Kunna läsa bokstäver (sätta samman till ord) och ord Kirkegaard Skriva

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kalenderåret 2009 Karolinska Institutet Tel: 08-524 868 25 Retzius väg 13 A www.dyslexiforeningen.se 171 65 Solna svenska-dyslexiforeningen@neuro.ki.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: 08-437 462 39 Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g www.dyslexiforeningen.se 11348 Stockholm kansliet@dyslexiforeningen.se

Läs mer

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter - specialpedagogiskt förhållningssätt och alternativa verktyg Dan Alberyd: Rådgivare med inriktning IT Läs och Skriv (lågstadielärare, specialpedagog) Lika värde. Lika

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Högaktuell konferens om språkets avgörande betydelse för bättre skolresultat! Konferens den 8-9 september 2015 Ingenjörshuset, Stockholm Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Strategier för ökad språk-

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

S E C O N D A N N O U N C E M E N T

S E C O N D A N N O U N C E M E N T S E C O N D A N N O U N C E M E N T Call for Papers NORDISK OTO-LARYNGOLOGISK FÖRENINGS XXVIII KONGRESS 6-9 juni 2002, Stockholm, Sverige Grand Hôtel www.congrex.se/otolaryngol För mer information, besök

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till

Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till Center för Skolutveckling Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till Program för utbildningsdagarna, vecka 44 Läsglädje F-3 Glädjen och motivationen

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Kunskap förändrar Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby Hund i skolan Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Bokhunden en fortbildning för lärare

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå 1 Föreläsningens innehåll Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av interventionsstudien

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Vem är dyslektiker? Idor Svensson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr1/2004 1 Vem är dyslektiker? Idor Svensson,

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter.

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Boken om mig själv En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Det finns flera informationsfilmer om dyslexi, men vi har saknat en film som kan förklara för yngre

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

föreläsningar och kurser

föreläsningar och kurser 141111 Kompetensinventering PeDi- föreläsningar och kurser Elisabeth A Föreläsningar: Elevhälsa Kurser: Uk1 ÄLP, UK2, Uk3 F-6 Fritids, Specialpedagogisk verksamhet, Barn som utmanar skolan: Specialpedagogprogrammet

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling

Del 1. Språkplan för Munkedals Kommun. Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Del 1 Språkplan för Munkedals Kommun Rutin och screening skapar goda förutsättningar för optimal språk-läs-och skrivutveckling Välfärdsförvaltningens område Barn & Utbildning 2015 Innehåll 1. Inledning:...1

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Innehåll. Oenighet om geners betydelse 82 Arv och miljö? 84 Könsskillnader kopplat till könsroller 86

Innehåll. Oenighet om geners betydelse 82 Arv och miljö? 84 Könsskillnader kopplat till könsroller 86 Innehåll ATT LÄSA ELLER INTE DET BERÖR OSS ALLA 7 Från husförhör till kunskapserövring 9 LÄSNING ETT KODAT ÄVENTYR 15 Nybörjarläsarens väg genom kodad orddjungel 16 Att förstå det vi läser 21 Rolig övning

Läs mer

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad.

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad. Läromedelsmässa! Läromedelsmässa! AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan av läromedelsmässan på YLLAN i Kristianstad. på YLLAN i Kristianstad. AV Media Skåne står för sjuttonde

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Den 7:e nordiska kongressen om dyslexipedagogik 2014 Stockholm, augusti 2014 Pekka Niemi Åbo universitet Medarbetare: Marja-Kristiina

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013 Planen antagen av skolledningen 2012-08-16 UTVÄRDERING AV PLANEN 2010-2011 Utifrån utvärderingar har planen för läsåret reviderats.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

alternativa verktyg i skolan

alternativa verktyg i skolan alternativa inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 speciellt inbjuden: barnatro Ab Micke Gunnarsson praktikfall från: Örebro universitet Anne-Sofie Strand kalmar kommun Susanna Quiros-Haag

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Ersdungen F-6 skola i Umeå Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Vad jag kommer att prata om: Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av

Läs mer