Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den"

Transkript

1 1

2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjätte i raden av nordiska kongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för dyslexifrågor. Internationella undersökningar har visat att läsförmågan i Sverige försämrats medan kraven på god läsförmåga stigit. Sedan förra kongressen 2008 har mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet mer om dyslexins natur, men också mer om forskningsbaserad, framgångsrik pedagogik än vi gjorde då. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna skall få del av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Välkommen till den sjätte nordiska kongressen. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Vid årets kongress uppmärksammas även matematik och matematiksvårigheter. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén 2

3 Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta Congrex Sweden AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Viktiga adresser Före och efter kongressen Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Box Stockholm Tel: Fax: E-post allmänna frågor: E-post registreringsfrågor: congrex.com Hemsida: Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Karolinska Institutet Retzius väg 13A Solna Tel: E-post: neuro.ki.se Hemsidor: Organisationskommittén Siv Fischbein Professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Mats Myrberg Professor i specialpedagogik, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen Peter af Trampe Docent i allmän språkvetenskap, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Egon Nordman Vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Under kongressen City Conference Centre Folkets Hus Att: Dyslexi 2011 Adress: Barnhusgatan Box Stockholm Tel: Fax: Utställning Congrex Sweden AB Att: Dyslexi 2011 Adress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida: Anmälan på internet på hemsidan Åke Olofsson Professor i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen Christer Jacobson Fil dr, universitetslektor, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen Gerty Engh Universitetsadjunkt, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen 3

4 Torsdagen 11 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av Svenska Dyslexiföreningens ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas Vad vet vi om fonologisk medvetenhet och läsning efter 35 års forskning? Ingvar Lundberg Associations and dissociations of deficits in reading and spelling Karin Landerl Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Barns språk- och skrivutveckling Bente Hagtvet 1 FL, Gr Hur bör man arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter? En genomgång av interventionsstudier. Inger Fridolfsson 2 FL, Gr Andraspråksutveckling och tvåspråkighet Kenneth Hyltenstam 3 A Känslor om lärande - samspel mellan kompetens och välbefinnande: resultat och reflektioner från två forskningsöversikter Mara Westling Allodi 4 A Svenska femtonåringars förmåga att läsa och förstå. Resultat från PISA Karin Taube 5 A Hvilke børn profiterer ikke af fonologiske opmærksomhedstræning? Hvad kan vi gøre for disse børn? Dorthe Klint Petersen Louise Rønberg 6 FL, Gr Interventionsstudie av olika metoder som syftar att främja läsutvecklingen hos elever i årskurs två Linda Fälth 7 FL Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga elever i skolan Christina Hedman 8 FL, Gr Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Astrid Ahl 9 Vux Goda läsresultat i Finland - specialundervisningens roll Ulla Lahtinen 10 A Hur ger vi alla barn förutsättningar för en god skrivutveckling? Anna Stridh 11 FL Resultat från RAFT, en lästräningsstudie för 9-åringar med läs- och skrivsvårigheter Ulrika Wolff 12 Gr Dyslexi på ett språk - dyslexi på alla? Bodil Andersson Rack 13 A Att läsa med intellektuell funktionsnedsättning: Vad vet vi och vad behöver vi lära oss? Jakob Åsberg 14 Gr, Gy, Vux Dyslexi hos flerspråkiga universitetsstuderande - prestationer i svenska, finska och engelska under lupp Signe-Anita Lindgren 15 Vux Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gumnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4

5 Fredagen 12 augusti Stimulering av ordforråd på forskjellige klassetrinn: Teori, programmer og resultater. Jørgen Frost Elevers lässvårigheter i internationell belysning Jan-Eric Gustafsson Kaffe och tillfälle att se på utställningarna VAKS - Vælg Afkodningsstrategi! Undervisning i afkodningsstrategier for dyslektikere Elisabeth Arnbak 16 FL Lesing i informajonssamfunnet: Et komplekst syn på lesing. Ivar Bråten 17 Gr, Gy Matematiksvårigheter - en komplex historia och en pedagogisk utmaning Ingemar Holgersson 18 Gr, Gy Läsflyt i utveckling och träning - Kartläggning och trender i nybörjarläsning - Effekter av datoriserad flash-cardträning Maj-Gun Johansson 19 Gr Den biologiska bakgrunden till dyslexi Juha Kere 20 A Paus för lunch - tillfälle att bese utställningen Hur några erfarna lärare arbetar med läs- och skrivarbete. Verksamhetsnära forskning i klassrumsmiljöer. Ann-Katrin Swärd 21 FL, Gr Kan man undervisa i läsförståelse på särskolan? Monica Reichenberg 22 Gr, Gy Childrens early mathematic skills from developmental and cross-cultural perspectives Pirjo Aunio 23 FL, Gr Arbetsminnets betydelse för kunskapsinhämtning - att träna och att undvika överbelastning Karin Dahlin 24 A Dyslexia in regular orthographies: Manifestation and Causation Heinz Wimmer 25 A Små barns språkutveckling - forskningsbaserade principer för att främja senare läs- och skrivutveckling Mats Myrberg 26 FL Betydningen av lesestrategier for unge med lese- og skrivevansker Rune Andreasen 27 Gr, Gy Läsförståelsens roll inom matematikutbildning Markus Österholm 28 Gr, Gy Kaffe - tillfälle att bese utställningen Alternativa verktyg för att nå målen - om skolutveckling, IToch lärandefrågor Stefan Bonn 29 Gr, Gy, Vux Cross-linguistic perspectives on risk factors for reading difficulties Paavo Leppänen 30 A Vad är lätt och vad är svårt när man lär sig läsa? Pernilla Söderberg Juhlander 31 FL Läsförståelse i praktiken Barbro Westlund 32 FL, Gr Pedagogiska förslag och riktlinjer för elever som har svårigheter med tal och räkning Görel Sterner 33 Gr, Gy Läs- och skrivsvårigheter bland klienter och patienter på LVMhem och psykiatriska kliniker. Prevalens och åtgärdsstudier. Idor Svensson 34 Vux Att utveckla lärares kunskap om utredningar och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Språkpedagogiskt centrum i Linköping 35 FL, Gr, Gy 5

6 Lördagen den 13 augusti Undervisande samtal för att stödja det tidiga läs- och skrivlärandet. Videoinspelningar, reflektioner och analyser Anna-Lena Eriksson Gustavsson 36 FL, Gr Läsförståelse och svenska elevers resultat i internationella studier av läsande Caroline Liberg 37 Gr En svårighet kommer sällan ensam. Neuropsykiatriska svårigheter leder ofta till svårigheter inom flera områden Mona Näreskog 38 A Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Lässvagas egna berättelser. Anna Fouganthine 39 Vux Dyslexi - En eller flera samverkande förklaringar och orsaker? Stefan Samuelsson 40 A 9.40 Hvordan man kan hindre at genetisk risiko fører til store leseog skrivevansker. Sol Lyster Läsförståelseproblem Åsa Elwér Vad ska en pedagogisk läs- och skrivutredning innehålla? Eva Sundberg Vinnaren av Bertil Hults pris 2010 Örsundsbroskolan presenterar sin verksamhet Läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv: Läs- och skrivutveckling från 9 år till 29. Christer Jacobson FL, Gr 42 Gr 43 Gr, Gy 44 Gr 45 A Kaffe och tillfälle att se på utställningarna Prinsessan Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Dyslexia demystified. The Rose Report on identification and support in English Schools John Rack Språket - Hjärnan - Dyslexi Martin Ingvar Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein 6

7 Presentation av föreläsare Astrid Ahl är fil.dr. och universitetslektor i Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Bodil Andersson Rack är logoped och läs- och skrivkonsult med 15 års erfarenhet av läs- och skrivfrågor inom sjukvård, språkförskola, utbildning och handikapprörelsen. Hon är också engagerad i programutveckling genom företaget Oribi AB. Rune Andreassen har bakgrunn som lærer i grunnskolen og som pedagogisk-psykologisk rådgiver med leseog skrivevansker som spesialfelt. Han har skrevet phd-avhandling om den videre leseopplæring med vekt på lesestrategier. Arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. Elisabeth Arnbak är lektor ved Center for Grundskoleforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Pirjo Aunio is PhD in special education. She is a docent in special education. in University of Helsinki. Her research interests are The development of early mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is the head of a LukiMat-project. (a Finnish web-based information service). Stefan Bonn är rådgivare med inriktning IT vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ivar Bråten, er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han er leder for doktorgradsprogrammet i språkutvikling, tekstforståelse og literacy ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot oppfatninger om kunnskap, kildevurdering og intertekstuelle prosesser når elever og studenter leser multiple dokumenter som inneholder konfliktfylt informasjon om naturvitenskapelige temaer. Karin Dahlin är verksam vid Stockholms universitet. Hon har undersökt om ett datoriserat interaktivt arbetsminnesprogram kan påverka dels arbetsminneskapaciteten, dels läs- och matematikförmåga hos barn med uppmärksamhetssvårigheter i åldern 9-12 år. Åsa Elwér är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om läsförståelse och avhandlingsprojektet utförs inom ramen för ett internationellt longitudinellt tvillingprojekt. Åsa undervisar om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammet i Linköping. Anna-Lena Eriksson Gustavsson är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning är idag inriktad mot högskole- och universitetsstuderande med skriftspråkliga svårigheter, förändrade läs- och skrivkrav och läs- och skrivmiljöer i dagens samhälle samt specialpedagogisk didaktisk forskning med inriktning mot utveckling av grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Anna Fouganthine är doktorand i specialpedagogik vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har skrivit boken Grunderna i läs- och skrivinlärning och är verksam i ett forskningsprojekt kring läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings universitet Jørgen Frost er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som lærer, skolepsykolog og seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter for språk i Oslo. Jørgen Frosts hovedinteresse er forholdet mellom tidlig språklig utvikling og lesing og skriving. Han er fagbokforfatter om begynnerundervisning i lesing med forebyggende siktemål og om undervisning av elever med store lese- og skrivevansker. Linda Fälth är doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är 1-7-lärare med specialpedagogexamen och har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Forskningsområdet är läs- och skrivsvårigheter med inriktning på åtgärdssidan. Hon medverkar i flera interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Jan-Eric Gustafsson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke studert tidlige møter med skriftspråket, spesielt i barnehage og i begynneropplæringen i lesing og skriving. Hun leder for tiden et forskningsprosjekt der hun følger barn fra 140 familier hvor flere medlemmer har lese- og skrivevansker fra 2-årsalderen til skolens mellomtrinn. Christina Hedman är leg logoped och fil dr i tvåspråkighetsforskning. Hon har varit kursansvarig för en specialutbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vid Stockholms universitet och är för närvarande verksam som lektor vid Mälardalens högskola. Ingemar Holgersson är universitetslektor i matematik, fysik och data vid Högskolan i Kristianstad. Hans huvudintresse är matematikdidaktik.. Han leder ett projekt, GÖMU (Gränsöverskridande matematik-undervisning). Han är även huvudansvarig för ett projekt om HKR tillsammans med Göteborgs Universitet om att via datorspel stimulera barns utveckling till en sund taluppfattning, och undersöka hur barns lärande inom detta område går till. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans främsta forskningsinsatser har gjorts inom området andraspråksinlärning, men han har också publicerat arbeten om minoritetsspråkens situation i Sverige samt om svenskan i relation till global engelska. Han har även studerat den patologiska inverkan på modersmål och andraspråk hos Alzheimersdementa. Martin Ingvar är professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet. Hans forskning berör centrala begrepp inom neurokognition som språk, minne, uppmärksamhet och kontextuella mekanismer. Målet för forskningen är en bättre förståelse av hjärnans funktion för att bygga kunskap kring hur olika sjukdomstillstånd skall förstås. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Maj-Gun Johansson är fil dr, speciallärare och föreläsare/fortbildare. Genom åren har hon utvecklat läs- och skrivdiagnoser för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, senast LäsEttan för kartläggning och säkerställande av nybörjarläsning. Hon är skapare av de datoriserade MGprogrammen där bland annat flashcardmetoden används för träning av läsflyt, en metod hon använt i sin avhandlings interventionsstudier. Juha Kere tog läkarexamen 1984 och disputerade 1989 vid Helsingfors universitet. Han är f n professor i molekulär genetik vid Karolinska institutet och vice Director för Science for Life Laboratory, Stockholm. Han leder forskargrupper vid både KI och Helsingfors universitet. Dr Kere var tidigare grundare och Director för det 7

8 finska genomcentret vid Helsingfors universitet. Dr Kere har varit medförfattare till över 280 vetenskapliga artiklar och har handlett 30 doktorander till doktorsexamen. Dr Kere är medlem av European Molecular Biology Organizsation, EMBO. Dorthe Klint Petersen er lektor på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Dorthe er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. I 2002 forsvarede hun sin ph.d-afhandling om dysleksi og sproglige færdigheder. Dorthe har primært arbejdet på forskningsprojekter med fokus på den første læseundervisning og vigtige sproglige forudsætninger for denne. Ulla Lahtinen är professor emerita i specialpedagogik. Hennes arbetskarriär sedan 1984 har varit inom Åbo Akademi och tidigare vid Jyväskylä universitet. För närvarande är hon aktivt involverad i utbildningsprojekt i Tanzania. Forskningsområden: Funktionsförmåga hos personer med utvecklingsstörning, speciallärarens arbete, läs- och skrivsvårigheter. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, Docent, PhD, is University research scientist at Finnish Center of Excellence for Learning and Motivation, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. His research interests include brain research and cross-linguistic studies of risk factors for dyslexia, auditory/speech processing, second language learning, and training for dyslexia. Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervisat och forskat om barns och ungdomars språkutveckling i tal och skrift samt medverkat i fortbildningssammanhang och i utarbetandet av läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs- och skrivlärandet. Signe-Anita Lindgrén är utbildad ämneslärare i engelska och tyska med gedigen undervisningserfarenhet på universitetsnivå. Hon doktorerade på dyslexi hos universitetsstuderande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, har bearbetat gruppscreeningtestet DU- VAN för bruk bland finlandssvenskar och publicerat artiklar i bland annat Scand J Psychol. Hon är forskare vid Engelska språket och litteraturen, Åbo Akademi, Finland. Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, är professor i psykologi och har tidigare varit verksam vid Umeå Universitet. Numera är han knuten till Göteborgs universitet. Han har under flera decennier forskat om läsprocessen och om läs- och skrivsvårigheter. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och antologier. Under senare år har han gjort en forskningsöversikt då det gäller utsatta barn och deras situation Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Mona Näreskog är lärare och läkare och arbetar som överläkare i skolpsykiatri i Stockholms kommun. I sin föreläsning kommer hon dels att ta upp de svårigheter som uppstår när man inte klarar av att läsa som andra, dels den komorbiditet som föreligger mellan läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD och Aspergers syndrom. Dr John Rack is Head of Research and Professional Development at the UK Dyslexia Action and Co-Director of the Dyslexia-SpLD Trust. He is involved in development and delivery of training for teachers in assessment and teaching practice and in advising the UK Government and training agencies. His main research interests concern the effectiveness of intervention programmes for children and adults with dyslexia and the development of systems for identifying the characteristics of dyslexia and related difficulties. Monica Reichenberg är professor och universitetslektor vid institutionen för Pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet. Louise Rønberg er ph.d.-stipendiat på Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Hendes ph.d.-projekt drejer sig om komponenter i læseforståelse på mellemtrinnet. Louise er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Språkpedagogiskt Centrum i Linköpings kommun har i uppdrag att förmedla kunskap och kompetens om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter till skolpersonal. Centret bistår vid läs- och skrivutredningar och har som policy att utredningar görs ute på varje skolområde. Detta har visat sig vara en framgångsrik modell.. Till centret finns ett Skoldatatek knutet där elever och skolpersonal kan få stöd att hitta alternativa verktyg. Föreläsare är Anna-Lena Värmon, fil. mag i specialpedagogik och Mariann Ekström- Svensson, leg. Psykolog. Görel Sterner arbetar som specialpedagog i grundskolan och som projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg genomfört studier och utvecklingsarbeten kring frågor om matematiksvårigheter och lässvårigheter. Hon är för närvarande projektledare för två utvecklingsarbeten som rör intensivundervisning i matematik Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar för närvarande i Nacka kommun med fortbildning för verksamma lärare i förskola och skola. Hon ansvarar bl. a för kommunens fonologiska satsning, som erbjuds till alla förskoleklasser i kommunen. Anna har många års egen erfarenhet av språkstimulerande arbete och projekt, bl. a träning av barns språkliga och fonologiska medvetenhet, i förskola, förskoleklass och skola. Eva Sundberg är lärare och special/ dyslexipedagog. Hon är delkursansvarig på Underlag för bedömning samt åtgärder och alternativa hjälpmedel, på utbildningen Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 60 hp och även delkursansvarig i lärarfortbildningen Läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksanvändare 15 hp, båda vid Stockholms universitet. 8

9 Idor Svensson är leg. Psykolog och fil. dr. i psykologi. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skolabarnomsorg. Ann-Katrin Swärd är fil. dr och lektor i specialpedagogik. Hennes forskning belyser hur några erfarna lärare och deras elever tillämpar Wittingmetoden i läs- och skrivundervisningen. Ann-Katrin Swärd är verksam vid Gävle Högskola och Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Pernilla Söderberg Juhlander är doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik/specialpedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö med såväl praktiska som teoretiska erfarenheter av barns läsinlärning Karin Taube är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, tidigare professor vid Högskolan i Kalmar och vid Mittuniversitetet. Hon har arbetat med omfattande nationella och internationella jämförande studier av barns och ungdomars läsförståelse som IEA: Reading Literacy och PISA. Hon är författare till populärvetenskapliga böcker om barns tidiga läsning och skrivning samt om barns läsinlärning och självförtroende. Mara Westling Allodi är docent i specialpedagogik vid Stockholms Universitet.. Hon har varit projektledare i en arbetsgrupp som har genomfört en systematisk forsknings-översikt om skola, lärande och psykisk hälsa. Hennes forskning undersöker skolans organisatoriska och sociala klimat, skolans värderingar och målsättningar, lärarnas arbetsmiljö samt elevers självuppfattning. Hon har arbetat med barn och ungdomar som lärare och specialpedagog. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och doktorand vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse- lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Heinz Wimmer, professor, is Head of the Center for Neurocognitive Research, University of Salzburg. He has, among other things, been a Humboldt Research Fellow at the Max-Planck- Institute for Psychological Research in Munich and a Visiting Professor at the Cognitive Development Unit, Medical Research Council in London. He has published within the fields of Theory of Mind and the Neurocognition of Reading and Reading Disability. Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jakob Åsberg är fil. dr i psykologi och verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör kopplingarna mellan neuropsykiatriska och kommunikativa funktionsnedättningar, läs- och skrivsvårigheter och klassrumsinlärning. Magnus Österholm är fil.dr i matematikdidaktik och arbetar vid Umeå universitet bl a vid dess forskningscentrum för matematikdidaktik, men är stationerad vid Monash University i Melbourne, Australien. Han disputerade 2006 vid Linköpings universitet med avhandlingen Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik. Hans senaste forskning handlar bland annat om hur läsförståelsen förhåller sig till elevers förmåga att lösa matematikuppgifter. Anmälan Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer görs via internet på: Du måste markera vilka sessioner du vill delta i. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas ut via e-post. Ta kontakt med Congrex om du har problem med att anmäla dig via internet. Moms Moms 25 % ingår i anmälningsavgifterna Anmälningsavgifter Avgift t.o.m 10/6 Avgift från 11/6 Inklusive 25% moms SEK SEK Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, kaffe och dysleximingel i Folkets Hus 11 augusti. Betalning Kongressavgiften och eventuell hotellbokning faktureras. Avbokning av anmälan Eventuell avbokning av deltagande i kongressen ska ske skriftligen till Congrex (se adress sid. 4) senast den 10 juni Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Återbetalning sker med erlagd avgift med avdrag för SEK 500 i administrativ avgift. Namnändring Om du får förhinder att deltaga i kongressen har du möjlighet att skicka en annan person i ditt ställe. Den administrativa kostnaden för namnändring är SEK 100. Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. 9

10 Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta Congrex för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 11 augusti när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Solliden Fredagen den 12 augusti ordnas en middag på vackra restaurang Solliden, som ligger högst upp på Skansen ute på Djurgården med utsikt över Stockholm. Avnjut en smakrik 3-rättersmiddag med dryck i denna fina miljö för endast SEK??? kr inkl. moms. Anmälan till middagen kan göras i anmälningsformuläret till kongressen. Det går också bra att anmäla sig i efterhand. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via internetregistreringen. Congrex har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Alla rum har badrum med dusch eller bad, telefon, tv och betal-tv. Betalning och bekräftelse av hotellrum Hotellrum bekräftas när Congrex mottagit betalning för samtliga nätter. Om det önskade hotellet är fullbokat har Congrex rätt att boka ett annat hotell. Efter den 10 juni minskar Congrex möjligheter att hjälpa till med hotellbokningar. Hotellet förbehåller sig rätten att debitera gästen för alla nätter som bokats i det fall gästen lämnar hotellet före bekräftat avresedatum eller om gästen inte anländer. För ändring och eventuell avbokning av hotellrum ber vi Er att skriftligen meddela Congrex. Vänligen kontakta inte hotellet direkt. Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftligen till Congrex senast den 14 juli Återbetalning för avgifter erlagda före den 14 juli 2011 sker med avdrag för en administrativ avgift om SEK 500. Efter detta datum kan inga återbetalningar göras. Vandrarhem Congrex hjälper gärna till med information om vandrarhem i Stockholm. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 11 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. En förlorad namnskylt ersätts med en ny till en kostnad av SEK 100. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 5-10:e minut. Resan tar ca 35 minuter och kostar SEK 119 (okt 2010). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 240 enkel (okt 2010). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (okt 2010). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 79 enkel (okt 2010). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 5 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar. Kongressbyrå Congrex Sweden AB har utsetts till officiell kongressbyrå för denna kongress. Congrexgruppen arbetar internationellt med dotterbolag i Holland, Sverige, Schweiz, Tyskland, Venezuela, Panama och UK. Friskrivningsklausul Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några skador som åsamkas kongressdeltagare eller för förlust av eller skador på bagage, annan egendom eller personliga tillhörigheter. Ytterligare exemplar av detta kongressprogram kan beställas från Congrex 10

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig

Läs mer

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från Konsensusprojektet 5 september 2003 Redaktör: Mats Myrberg

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens

Läs mer

Flerspråkighet i fokus

Flerspråkighet i fokus Kvällsaktivitet: show med Björn Skifs Flerspråkighet i fokus identitet, språk och lärande 18 19 mars 2010 P r o g r a m Torsdagen den 18 mars 2010 Förskola Grundskola GY / Vuxen Allmänt 09.00 10.00 Kaffe

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg Kongressprogram www.skolledarexpo.se 2014 Elaine Eksvärd Isabella Grybe Matz Nilsson Jan Björklund Henrik Fexeus Andreas Schleicher Percy Barnevik Jesper Strömbäck Ulrika Wallén Johanna Lundén Linda Persson-Melin

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket

Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Av Margareta Lundmark SID 1 (15) Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projektarbete med syfte att kartlägga och utveckla skolans

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Gunilla Sandberg På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande Dissertation presented at Uppsala University

Läs mer

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET? 15-16 mars 2010 STOCKHOLM ARRANGÖR Konferensinformation Arrangör Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan. Målgrupp

Läs mer

TEMA Utbildning. Sex lärosäten med logopedutbildning. Böcker och kortspel för fängslande ljudträning! Forskning om stavning och textkvalitet

TEMA Utbildning. Sex lärosäten med logopedutbildning. Böcker och kortspel för fängslande ljudträning! Forskning om stavning och textkvalitet Så lämnar man motioner till förbundsmötet Forskning om stavning och textkvalitet Böcker och kortspel för fängslande ljudträning! TEMA Utbildning Sex lärosäten med logopedutbildning medlemstidning för logopedförbundet

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Medlemstidning för Nummer 8 december 2010 Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Program till Logopedstämman 2011 Innehåll 8 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN VINN BILJETT TILL ASHA! Delta

Läs mer

FÖRÄLDRAR - EN RESURS FÖR SINA BARN

FÖRÄLDRAR - EN RESURS FÖR SINA BARN FÖRÄLDRAR - EN RESURS FÖR SINA BARN RAPPORT 31 AUGUSTI 2008 KOD-KNÄCKARNA, IDEELL FÖRENING STEG 2 GENOMFÖRT I 10 KOMMUNER 2007/08 MED STÖD FRÅN: STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 311 Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 om lärares möjligheter och hinder Tarja Alatalo Tarja Alatalo,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Specialpedagogiska institutionen Studies in Special Education

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Specialpedagogiska institutionen Studies in Special Education STOCKHOLMS UNIVERSITET Specialpedagogiska institutionen Studies in Special Education Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande Catharina Tjernberg Abstract The aim of this study is to analyse the factors

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

SAT SA PÅ F RAMT IDEN NAT IONELL HANDLINGSPLAN OM LÄS- OCH SKRIV SVÅRIGHET ER/DY SLEXI

SAT SA PÅ F RAMT IDEN NAT IONELL HANDLINGSPLAN OM LÄS- OCH SKRIV SVÅRIGHET ER/DY SLEXI SAT SA PÅ F RAMT IDEN NAT IONELL HANDLINGSPLAN OM LÄS- OCH SKRIV SVÅRIGHET ER/DY SLEXI Innehåll Inledning 3 En fullvärdig medborgare 5 Forskning 6 Skolpersonalens kompetens 9 Tidiga insatser 0-5 år 11

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:92 Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE 1< 17 Lärkraft vill väcka din nyfikenhet för den forskning som bedrivs inom området IT och lärande. Vi vet fortfarande ganska lite

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa

Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa 26-28 april 2010 Detta uttalande har utarbetats av en oberoende, tvärvetenskaplig panel

Läs mer