Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hassleholm.se Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012"

Transkript

1 1 Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012

2 2 3 Hässleholm idag / 2012 Kommunfakta 03 Hässleholm idag 08 Befolkning 11 Näringsliv och arbetsmarknad 19 Bo i Hässleholm 22 Barn och utbildning 24 Omsorgsverksamhet 26 Kultur 28 Fritid 30 Miljö 33 Räddningstjänsten 35 Ekonomi 38 Politik 44 Kommunala bolag 46 Kommunala förvaltningar Hässleholm växte fram i slutet på 1800-talet kring den nyanlagda järnvägsstationen längs södra stambanan. Namnet härstammar från Hässleholmsgården, på vars ägor stationen anlades. Hässle kommer från hassel, som ännu växer kring gården, och holm anger belägenhet, ö eller plats. Hässleholms stad planerades enligt dåtidens stadsplaneideal med avenyer och gator i ett rutsystem. Hässleholm blev municipal-

3 4 5 samhälle 1887, köping 1901 och stad Staden utvecklades till en industri-, militär- och skolstad. Hässleholms kommun av idag bildades 1974 i samband med kommunsammanslagningen. Hässleholm är den till landytan största kom munen i Skåne med en areal på km 2. Alla kommunens tätorter har vuxit fram som stationssamhällen, ibland med en kyrkby som kärna. Hässleholm har sedan flera år en positiv befolkningsutveckling. Vid 2010 års slut fanns invånare i kommunen, vilket är cirka 39 invånare per km 2. < Hässleholm fick beskrivningen av sitt heraldiska vapen (blasoneringen) fastställd av regeringen 1920: En sköld av guld med ett grönt andreaskors, åtföljt av fyra nötklasar av samma färg. Allt fler upptäcker fördelarna med att bo, leva och verka i Hässleholms kommun, en viktig knutpunkt i såväl Sverige som Öresundsregionen. Här kan människor mötas för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun som präglas av utveckling genom nyfikenhet och öppenhet mot omvärlden. I Hässleholm står inte tiden stilla.

4

5 8 9 Befolkning Vid 2010 års slut fanns totalt invånare i kommunen. Kommunens befolkning fördelar sig jämnt mellan staden, de sex kransorterna och landsbygden. (Befolkningssiffrorna redovisas 31 december aktuellt år.) Tätorter Hässleholm Tyringe Vinslöv Bjärnum Sösdala Vittsjö Hästveda Tormestorp Sjörröd Stoby Finja Vankiva Ballingslöv Emmaljunga Röke Mala Västra Torup * : 2010 års tätortsavgränsning. Övriga år: 2005 års tätortsavgränsning * Västra Torup räknas inte längre som tätort. Befolkningsförändringar Födelsenetto Flyttningsnetto Summa förändringar Totalt invånarantal

6 Åldersfördelning, ( ) procentuell fördelning Åldersgrupp Hässleholm Riksgenomsnitt Totalt Flyttningsströmmar Inrikes inflyttning Inrikes utflyttning Inflyttning från utlandet Utflyttning till utlandet Flyttningsnetto Mer befolkningsstatistik finns på 11 Näringsliv och arbetsmarknad Hässleholm är en strategisk knutpunkt i Skåne. Med nya stora satsningar som Hässleholm Nord, Pågatåg nordost samt etablering av en underhållsdepå för persontåg stärks Hässleholms roll i regionen ytterligare. Hässleholm har goda framtidsutsikter som också bekräftas i senaste rapporten från Småföretagarbarometern (2010). Företagen i Hässleholms kommun har en mycket positiv utveckling av orderingång och omsättning, och denna trend förväntas fortsätta. Även nyföretagandet har ökat under 2000-talet.

7 12 13 Arbetsmarknad Hässleholm Skåne Antal sysselsatta Antal Procent Antal Procent Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 678 3, ,0 Tillverkning och utvinning , ,6 Energiförsörjning, miljöverksamhet 240 1, ,0 Byggverksamhet , ,9 Handel , ,7 Transport och magasinering , ,3 Information och kommunikation 226 1, ,5 Hotell- och restaurangverksamhet 322 1, ,9 Finans- och försäkringsverksamhet 371 1, ,5 Fastighetsverksamhet 251 1, ,7 Företagstjänster , ,1 Offentlig förvaltning och försvar 677 3, ,8 Utbildning , ,9 Vård och omsorg, sociala tjänster , ,7 Kulturella och personliga tjänster 805 3, ,3 Okänd verksamhet 234 1, , , ,0 (SCB, RAMS 2009) Hässleholms större arbetsgivare/företag Hässleholms kommun Region Skåne Bergendahlsgruppen Ballingslöv AB Backer BHV AB Distansapoteket AB Transportledet AB Veab Heat Tech AB Infranord AB Stoby Måleri AB Bombardier Transportation Sweden forts.

8 14 15 Autoliv Mekan AB Levins Elektriska AB Finja Betong AB Göinge Bil AB Hilding AB Älvsbyhus AB Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB Hälsoringen Vård AB RP Frukt AB (webselect) Nyregistrerade företag Antal Förändring +32,1 % -22 % +7 % Nyreg. företag per 1000 invånare 4,9 3,7 4,7 (Nyföretagarbarometern) Pendlande arbetskraft p Pendlare till Hässleholms kommun kvinnor män o Pendlare från Hässleholms kommun kvinnor män (SCB, AMPAK 2009)

9 16 17 Pågatåg nordost Pågatåg nordost 16 nya tågstationer byggs under för att förbättra kommunikationerna i norra Skåne och södra Småland. Stationerna ska trafikeras av Pågatåg och Krösatåg. I Hässleholms kommun blir det fem nya stationer: Sösdala, som invigdes i maj 2011, Hästveda, Ballingslöv, Bjärnum och Vittsjö. Turism och besöksnäring Besöksnäringen omfattar alla branscher som får del av de pengar som turisterna spenderar. Det betyder att hotell, campingplatser och aktivitetsföretag samt delar av handeln med livsmedelsaffärer, bensinstationer och transportföretag ingår. Turistnäringen i Hässleholm ger arbete åt ungefär 325 personer (årssysselsatta) och omsätter ca 387 mnkr. (TEM 2010)

10 Turistkronan fördelad på branscher 19 Aktivitet 7 % Logi 10 % Shopping 22 % Livsmedel 10 % Transport 24 % Restaurang 27 % Bo i Hässleholm Folkmängden i Hässleholms kommun har ökat flera år i rad, något som märks i ett växande intresse för att bygga nytt. Kommunen arbetar med att ta fram nya attraktiva tomter och erbjuda bostäder för olika behov och önskemål. Några exempel: Intill Finjasjön byggs ett nytt blandat bostadsområde Finjasjö park. Bostäderna ligger i ett sjönära läge omgivna av lövskog. I södra delen av staden växer området Björklunda fram med friliggande villor, radhus och mindre flerfamiljshus.

11 20 21 De närmaste tio åren ska Brinova bygga ca 400 nya bostäder på det före detta regementsområdet T4. Hassellunden har blandade bostadstyper, är omgärdat av skogsdungar och ligger alldeles i närheten av Hässlegårdens golfbana. Ett mindre område för enfamiljshus finns kvar att bygga ut. Parallellt med planeringen av områden i stadens utkanter pågår också en förtätning av centrala Hässleholm med så kallat trygghetsboende i både kvarteret Verkmästaren med cirka 30 bostäder och i kvarteret Macken med cirka 70 bostäder i 15-våningshuset Hässleholmsporten. I centrala Hässleholm planeras för upp till 60 ägarlägenheter i ett 16-våningshus i kvarteret Rust hållaren samt ägarlägenheter i de två översta våningarna i Hässleholmsporten i kvarteret Macken. Centralt i Hässleholm planerar Finja AB att bygga stadsradhus och ett flerfamiljshus i kvarteren Limkokaren och Oden. EG Bygg AB planerar att uppföra marklägenheter i par- och radhus på Bestotomten i Stoby. I sydvästra delen av Sösdala planeras för ett nytt blandat bostadsområde för cirka 70 bostäder i ett stationsnära läge. I södra delen av Vinslöv invid Furutorpsskogen har anlagts två nya kvarter för friliggande villor. Mer information om lediga tomter och bygglov:

12 22 23 Barn och utbildning Barnomsorg Kommunal verksamhet (antal barn) Förskola Fritidshem Enskild verksamhet (antal barn) Förskola Fritidshem Skolornas elevantal Grundskolan (antal elever) Åk Silviaskolan Totalt Gymnasieskolan (antal elever) I kommunens skolor I annan kommuns skolor Från annan kommun I fristående skolor Särskolan (antal elever) Grundskolans särskola Gymnasiesärskolan Musik- & kulturskolan (antal elever) Totalt Kommunal vuxenut bildning (antal elever) Grundvux FlexVux Yrkeshögskolan Syd Svenska för invandrare (Sfi)

13 24 25 Omsorgsverksamhet Särskilt boende Särskild boendeform (antal platser) Antal vårddagar Enskilda sjukhem (antal boende) Bostäder LSS* Antal vårddagar (bo städer) Antal arbetsdagar för brukarna (daglig verksamhet) *LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Hemtjänst Antal arbetade hemtjänsttimmar Antal personer med hemtjänst Kollektivtrafik för äldre För att göra kollektivtrafiken tillgänglig för äldre i Hässleholm erbjuder kommu nen alla invånare som fyllt 70 år gratis resor. Det sker genom ett samarbetsavtal med Skånetrafiken.

14 26 27 Kultur I det välbesökta Hässleholm Kulturhus finns utställningshall, bibliotek, skolbibliotekscentral, teaterscener, bio, turistbyrå, kafé och restaurang. Hässleholms kommun har huvudbibliotek, sex biblioteksfilialer och en bokbuss. Åtta studieförbund och 36 kulturföreningar är verksamma i Hässleholm. Skånes teaterförening är den regionala kulturinstitution som är placerad i Hässleholms kommun. Hovdala slott, 7 km söder om Hässleholm, har olika arrangemang under sommarhalvåret. På Hovdala naturområde finns också Hovdala trädhus med konferensmöjligheter året om samt kaféverksamhet sommartid Bibliotekslån (böcker, musik, CD-rom och film) Antal barnkulturpro gram Antal vuxenkulturpro gram

15 28 29 Fritid I Hässleholms kommun finns fyra simhallar, ett friluftsbad och ett varmvattenbad. En ny bad- och friskvårdsanläggning på Österåsområdet i Hässleholm är under upphandling. Det finns ca 190 anläggningar för olika idrotter som fotboll, curling, discgolf, ridning, bowling, friidrott mm. I kommunen finns ett varierat utbud av slingor och leder, särskilda hund- och ridslingor, kanotoch cykelleder samt ett utegym. I kommunen finns åtta fritidsgårdar, ett allaktivitetshus och en mötesplats. Det finns ca 470 registrerade föreningar. Av dessa är ca 280 bidragsberättigade Antal bad i simhallarna Varmvatten/handikappbad

16 30 31 Miljö Miljö är en naturlig del i utvecklingen av kommunen och innefattar bland annat avfallshantering, utbyggnad av vatten- och avloppsnät, energieffektivisering och etablering av förnybar energi, naturvård samt tillsyn av verksamheter. Det är lätt att välja miljöanpassade transporter i Hässleholms kommun då järnvägsnätet är väl utbyggt och både stadsbussar och regionbussar drivs av 100 procent biogas. En stor satsning på järnväg görs i projekten Hässleholm Nord och Pågatåg nordost. På Hässleholm Nord ska gods flyttas från väg till järnväg vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med 7,3 ton per år. I projektet Pågatåg nordost ska fem nya tågstopp etableras i kommunen under Kommunen har två tankställen för biogas, ett pub likt vid Göinge Bil AB och ett för biogasbussarna vid Göinge Lastvagnar AB. Biogasen kommer från Karpalunds rötgasanläggning och består av 100 procent biogas. Kommunens energi- och klimatrådgivning bistår både privatpersoner och företag. Tack vare statliga medel har bland annat fjärrvärmenätet byggts ut och förtätats, klimatkommunikation till allmänhet genomförts och naturstigar anlagts. Drygt enskilda avlopp har inventerats och åtgärdsarbete pågår för att minska avloppens utsläpp av övergödande ämnen.

17 32 33 Emmaljunga Perstorp Vittsjö Bjärnum Röke Tyringe Sösdala Hässleholm Hästveda Ballingslöv Vinslöv Räddningstjänstens upptagningsområde Räddningstjänsten Räddningstjänsten samarbetar med grannkommunerna för att ge invånarna snabbast möjliga hjälp. Det är viktigt att du ser över ditt brandskydd, då det kan ta en stund innan du får hjälp, särskilt om du bor utanför tätbebyggt område. Fast personal på brandstationen finns bara i Hässleholm, men i vissa byar finns beredskap via jourpersonal och värn. Insatser kan därför påbörjas i väntan på förstärkning. Via samverkan med Region Skåne larmas ibland räddningstjänsten på hjärtstopp och vissa sjukvårdsfall i väntan på ambulans.

18 34 35 Ekonomi Antal larm Brand i byggnad Undersökning brand Brand ute Automatlarm Nödställd person Nödställt djur 11 5 Trafikolycka Vatten/översvämnning Utsläpp farligt ämne Sjukvård Falsklarm 3 6 Övrigt Summa Skattesats (%) 32,25 32,26 Varav till kommunen (%) 20,61 20,61 Årets resultat (mnkr) Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Verksamhetens nettokostnader i % av skatteintäkter Nettoinvesteringar (mnkr) Låneskuld (mnkr) Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda (ej timanställda) Antal årsarbetare - tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstid (ej timanställda)

19 kr i skatt till kommunen användes så här 2010 och härifrån får kommunen sina pengar 20,01 kr vård och omsorg om äldre 17,02 kr grundskola 12,85 kr barnomsorg 10,99 kr verksamhet för funktionshindrade 9,40 kr gymnasieskola 6,93 kr årets resultat 5,48 kr sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,12 kr bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,16 kr övrig verksamhet 2,57 kr gator, vägar, park och mark 2,02 kr vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,30 kr räddningstjänst 0,75 kr politisk verksamhet 0,52 kr exploateringsverksamhet 0,48 kr planarbete och lantmäteriverksamhet 0,39 kr miljö och hälsoskydd 100,00 kr 81,1% skatter och generella statsbidrag 5,1% övrigt 4,9% avgifter för kommunal service 3,2% statsbidrag till olika verksamheter 2,1% övriga bidrag 2,0% hyror och arrenden 1,5% avkastning på placerat pensionskapital 100%

20 38 39 Politik (Mandatperiod ) Kommunfullmäktige Parti Antal mandat Socialdemokraterna 18 Moderaterna 14 Sverigedemokraterna 9 Centerpartiet 5 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Folkpartiet 3 Folkets Väl 2 Vänsterpartiet 2 Totalt 61 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Douglas Roth, M 1:e vice ordf. Mikael Koenen, FP 2:e vice ordf. Lena Wallentheim, S Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls i regel sista måndagen varje månad utom i juli och december. Tid och plats annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida där även dagord ningen presenteras.

21 40 41 Kommunstyrelsen Ordförande Urban Widmark, M 1:e vice ordf. Lars-Göran Wiberg, C 2:e vice ordf. Tommy Nilsson, S Robin Gustavsson, KD Lena Wallentheim, S Patrik Jönsson, SD Pär Palmgren, M Joachim Fors, S Douglas Roth, M Susanna Kennethsdotter, FV Irene Nilsson, S Lars Arvidsson, FP Ulf Erlandsson, SD Jeanette Thelander, MP Per-Åke Purk, V Presidierna i nämnder/utskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Urban Widmark, M, ordf. Kommunalråd Lars-Göran Wiberg, C, vice ordf. Kommunalråd Tommy Nilsson, S, led. Oppositionsråd Barn- och utbildningsnämnden Johan Berglund, M, ordf. Lena Svensson, C, 1:e vice ordf. Joachim Fors, S, 2:e vice ordf. Byggnadsnämnden Peter Groth, MP, ordf. Mats Sturesson, C, 1:e vice ordf. Leif Nilsson, S, 2:e vice ordf.

22 42 43 Fritidsnämnden Lars Johnsson, M, ordf. Gunnel Gustavsson, KD, 1:e vice ordf. Connie Asterman, S, 2:e vice ordf. Socialnämnden Robin Gustavsson, KD, ordf. Sven-Erik Andersson, C, 1:e vice ordf. Leif Jannerstig, S, 2:e vice ordf. Kulturnämnden Margreth Segerstein, M, ordf. Ann-Kristine Johnsson, C, 1:e vice ordf. Helena Malje, S, 2:e vice ordf. Miljönämnden Agne Nilsson, C, ordf. Christer Jönsson, MP, 1:e vice ordf. Camilla Lindoff, S, 2:e vice ordf. Omsorgsnämnden Lina Bengtsson, M, ordf. Kerstin Andersson, C, 1:e vice ordf. Rolf Delcomyn, S, 2:e vice ordf. Valnämnden Christer Caesar, KD, ordf. Lena Wallentheim, S, vice ordf. Revisionen Nils Olof Sennmalm, C, ordf. Bo Anders Friberg, M, 1:e vice ordf. Börje Fasth, S, 2:e vice ordf. Överförmyndare Lars Johnsson, M, ledamot Sune Persson, C, ersättare

23 44 45 Kommunala bolag Hässleholms Industribyggnads AB:s affärsidé är att köpa, sälja, bygga, utveckla, äga och förvalta fastigheter och mark. Hibab förvaltar och utvecklar Finjasjö park/garnisonen och Hovdala/Mölleröds naturområde, samt förvaltar i övrigt ca m 2 verksamhetslokaler i kommunen. AB Hässleholmsbyggen är ett bostadsserviceföretag som äger och förvaltar cirka lägenheter. Företaget erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i hela kommunen. Lägenheterna finns i centralorten och ytterområdena i form av flerfamiljshus, radhus och gruppboende. Hässleholm Miljö AB ansvarar för renhållning och fjärrvärme. Bolaget arbetar med fjärrvärmeproduktion, renhållning samt avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och annan verksamhet. I Hässleholms fjärrvärmeverk produceras energi av det brännbara avfallet. Hässleholms kretsloppscenter är en modern regional anläggning för avfallshantering. Hässleholm Teknik AB sköter kommunens gator och vägar samt drift och löpande underhåll av lokaler, fastigheter, parker, lekplatser och grönytor. Hässleholms Vatten AB förser invånarna med hälsosamt dricksvatten och har ansvar för den allmänna VA-anläggningen. Bolaget renar också spillvatten, så att sjöar och vattendrag hålls friska.

24 46 47 Kommunala förvaltningar Postadress: Hässleholms kommun Stadshuset Hässleholm Ställf. kommunchef Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret Stadshuset, Nytorget 1 Hässleholm Tel (vl) Fax Förvaltningschef Bengt-Arne Persson Arbetsmarknad och kompetensutveckling Stobygatan 5, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Karina Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Stobyvägen 6, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Eva Andersson Fritidsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 12, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Stefan Larsson

25 48 49 Kulturförvaltningen Hässleholm Kulturhus Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Lars Härstedt Salmonson Miljökontoret Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Sven-Inge Svensson Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Omsorgschef Förvaltningschef Annica Andersson Räddningstjänsten Kommendörsgatan, Hässleholm Tel Förvaltningschef Anders Nählstedt Socialförvaltningen Tingshusgatan 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Bodil Sundlöf Stadsbyggnadskontoret Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Camilla Ehrenflod

26 50 51 Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms kommun Stadshuset Hässleholm vx Turistbyrån bergström & co, lund / bco.se bilder magnus bergström tryck ca andersson, malmö 2011

27 Markaryd Älmhult Ängelholms flygplats Hässleholm Karlshamn Helsingør Helsingborg Kristianstad Sölvesborg Åhus København Øresund Landskrona Lund Kristianstad Airport Hanöbukten Kastrup Copenhagen International Airport Malmö Malmö-Sturup Airport Trelleborg Ystad Simrishamn

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun Innehåll Hässleholm för mångfald 4 Så här används skattepengarna 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 7 Kommunchefen har ordet 8 Politisk organisation

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning

www.hassleholm.se Årsredovisning www.hassleholm.se Årsredovisning 2013 1 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna

Läs mer

En tidning för alla nya Hässleholmsbor www.hassleholm.se

En tidning för alla nya Hässleholmsbor www.hassleholm.se 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Hässleholmsbor www.hassleholm.se Välkommen till Hässleholms kommun! Allt fler upptäcker fördelarna med att bo i Hässleholm. Vi erbjuder ett storstadsnära alternativ

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com ö www.burlovguiden.nu Plattform & ställning AB www.begeab.se Tfn 040-631 34 50 Nya och begagnade symaskiner Egen serviceverkstad Allt i sybehör S. Söderg. 8, 222 23 Lund Tel 046-15 20 20 VIKING Vi erbjuder

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

Ur kommunalrådets synvinkel 3

Ur kommunalrådets synvinkel 3 Årsredovisning Innehållsförteckning Inledning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Förvaltningsberättelse Utvecklingsstrategi ( US) 4 Mål, nämnder och bolag 12 Ekonomisk översikt- kommunen 14 Personalöversikt-kommunen

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 000 invånare bor

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

fakta om växjö kommun

fakta om växjö kommun fakta om växjö kommun 2011-2012 Växjö kommuns organisation Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

«Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL.

«Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL. Årsredovisning 2014 «Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL. VÅR BERÄTTELSE 5 Fem år i siffror 6 Vart gick skattepengarna? 7

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Version 2011-06-07, utskick KF Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer