Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hassleholm.se Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012"

Transkript

1 1 Hässleholm idag. Kommunfakta 2011/2012

2 2 3 Hässleholm idag / 2012 Kommunfakta 03 Hässleholm idag 08 Befolkning 11 Näringsliv och arbetsmarknad 19 Bo i Hässleholm 22 Barn och utbildning 24 Omsorgsverksamhet 26 Kultur 28 Fritid 30 Miljö 33 Räddningstjänsten 35 Ekonomi 38 Politik 44 Kommunala bolag 46 Kommunala förvaltningar Hässleholm växte fram i slutet på 1800-talet kring den nyanlagda järnvägsstationen längs södra stambanan. Namnet härstammar från Hässleholmsgården, på vars ägor stationen anlades. Hässle kommer från hassel, som ännu växer kring gården, och holm anger belägenhet, ö eller plats. Hässleholms stad planerades enligt dåtidens stadsplaneideal med avenyer och gator i ett rutsystem. Hässleholm blev municipal-

3 4 5 samhälle 1887, köping 1901 och stad Staden utvecklades till en industri-, militär- och skolstad. Hässleholms kommun av idag bildades 1974 i samband med kommunsammanslagningen. Hässleholm är den till landytan största kom munen i Skåne med en areal på km 2. Alla kommunens tätorter har vuxit fram som stationssamhällen, ibland med en kyrkby som kärna. Hässleholm har sedan flera år en positiv befolkningsutveckling. Vid 2010 års slut fanns invånare i kommunen, vilket är cirka 39 invånare per km 2. < Hässleholm fick beskrivningen av sitt heraldiska vapen (blasoneringen) fastställd av regeringen 1920: En sköld av guld med ett grönt andreaskors, åtföljt av fyra nötklasar av samma färg. Allt fler upptäcker fördelarna med att bo, leva och verka i Hässleholms kommun, en viktig knutpunkt i såväl Sverige som Öresundsregionen. Här kan människor mötas för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun som präglas av utveckling genom nyfikenhet och öppenhet mot omvärlden. I Hässleholm står inte tiden stilla.

4

5 8 9 Befolkning Vid 2010 års slut fanns totalt invånare i kommunen. Kommunens befolkning fördelar sig jämnt mellan staden, de sex kransorterna och landsbygden. (Befolkningssiffrorna redovisas 31 december aktuellt år.) Tätorter Hässleholm Tyringe Vinslöv Bjärnum Sösdala Vittsjö Hästveda Tormestorp Sjörröd Stoby Finja Vankiva Ballingslöv Emmaljunga Röke Mala Västra Torup * : 2010 års tätortsavgränsning. Övriga år: 2005 års tätortsavgränsning * Västra Torup räknas inte längre som tätort. Befolkningsförändringar Födelsenetto Flyttningsnetto Summa förändringar Totalt invånarantal

6 Åldersfördelning, ( ) procentuell fördelning Åldersgrupp Hässleholm Riksgenomsnitt Totalt Flyttningsströmmar Inrikes inflyttning Inrikes utflyttning Inflyttning från utlandet Utflyttning till utlandet Flyttningsnetto Mer befolkningsstatistik finns på 11 Näringsliv och arbetsmarknad Hässleholm är en strategisk knutpunkt i Skåne. Med nya stora satsningar som Hässleholm Nord, Pågatåg nordost samt etablering av en underhållsdepå för persontåg stärks Hässleholms roll i regionen ytterligare. Hässleholm har goda framtidsutsikter som också bekräftas i senaste rapporten från Småföretagarbarometern (2010). Företagen i Hässleholms kommun har en mycket positiv utveckling av orderingång och omsättning, och denna trend förväntas fortsätta. Även nyföretagandet har ökat under 2000-talet.

7 12 13 Arbetsmarknad Hässleholm Skåne Antal sysselsatta Antal Procent Antal Procent Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 678 3, ,0 Tillverkning och utvinning , ,6 Energiförsörjning, miljöverksamhet 240 1, ,0 Byggverksamhet , ,9 Handel , ,7 Transport och magasinering , ,3 Information och kommunikation 226 1, ,5 Hotell- och restaurangverksamhet 322 1, ,9 Finans- och försäkringsverksamhet 371 1, ,5 Fastighetsverksamhet 251 1, ,7 Företagstjänster , ,1 Offentlig förvaltning och försvar 677 3, ,8 Utbildning , ,9 Vård och omsorg, sociala tjänster , ,7 Kulturella och personliga tjänster 805 3, ,3 Okänd verksamhet 234 1, , , ,0 (SCB, RAMS 2009) Hässleholms större arbetsgivare/företag Hässleholms kommun Region Skåne Bergendahlsgruppen Ballingslöv AB Backer BHV AB Distansapoteket AB Transportledet AB Veab Heat Tech AB Infranord AB Stoby Måleri AB Bombardier Transportation Sweden forts.

8 14 15 Autoliv Mekan AB Levins Elektriska AB Finja Betong AB Göinge Bil AB Hilding AB Älvsbyhus AB Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB Hälsoringen Vård AB RP Frukt AB (webselect) Nyregistrerade företag Antal Förändring +32,1 % -22 % +7 % Nyreg. företag per 1000 invånare 4,9 3,7 4,7 (Nyföretagarbarometern) Pendlande arbetskraft p Pendlare till Hässleholms kommun kvinnor män o Pendlare från Hässleholms kommun kvinnor män (SCB, AMPAK 2009)

9 16 17 Pågatåg nordost Pågatåg nordost 16 nya tågstationer byggs under för att förbättra kommunikationerna i norra Skåne och södra Småland. Stationerna ska trafikeras av Pågatåg och Krösatåg. I Hässleholms kommun blir det fem nya stationer: Sösdala, som invigdes i maj 2011, Hästveda, Ballingslöv, Bjärnum och Vittsjö. Turism och besöksnäring Besöksnäringen omfattar alla branscher som får del av de pengar som turisterna spenderar. Det betyder att hotell, campingplatser och aktivitetsföretag samt delar av handeln med livsmedelsaffärer, bensinstationer och transportföretag ingår. Turistnäringen i Hässleholm ger arbete åt ungefär 325 personer (årssysselsatta) och omsätter ca 387 mnkr. (TEM 2010)

10 Turistkronan fördelad på branscher 19 Aktivitet 7 % Logi 10 % Shopping 22 % Livsmedel 10 % Transport 24 % Restaurang 27 % Bo i Hässleholm Folkmängden i Hässleholms kommun har ökat flera år i rad, något som märks i ett växande intresse för att bygga nytt. Kommunen arbetar med att ta fram nya attraktiva tomter och erbjuda bostäder för olika behov och önskemål. Några exempel: Intill Finjasjön byggs ett nytt blandat bostadsområde Finjasjö park. Bostäderna ligger i ett sjönära läge omgivna av lövskog. I södra delen av staden växer området Björklunda fram med friliggande villor, radhus och mindre flerfamiljshus.

11 20 21 De närmaste tio åren ska Brinova bygga ca 400 nya bostäder på det före detta regementsområdet T4. Hassellunden har blandade bostadstyper, är omgärdat av skogsdungar och ligger alldeles i närheten av Hässlegårdens golfbana. Ett mindre område för enfamiljshus finns kvar att bygga ut. Parallellt med planeringen av områden i stadens utkanter pågår också en förtätning av centrala Hässleholm med så kallat trygghetsboende i både kvarteret Verkmästaren med cirka 30 bostäder och i kvarteret Macken med cirka 70 bostäder i 15-våningshuset Hässleholmsporten. I centrala Hässleholm planeras för upp till 60 ägarlägenheter i ett 16-våningshus i kvarteret Rust hållaren samt ägarlägenheter i de två översta våningarna i Hässleholmsporten i kvarteret Macken. Centralt i Hässleholm planerar Finja AB att bygga stadsradhus och ett flerfamiljshus i kvarteren Limkokaren och Oden. EG Bygg AB planerar att uppföra marklägenheter i par- och radhus på Bestotomten i Stoby. I sydvästra delen av Sösdala planeras för ett nytt blandat bostadsområde för cirka 70 bostäder i ett stationsnära läge. I södra delen av Vinslöv invid Furutorpsskogen har anlagts två nya kvarter för friliggande villor. Mer information om lediga tomter och bygglov:

12 22 23 Barn och utbildning Barnomsorg Kommunal verksamhet (antal barn) Förskola Fritidshem Enskild verksamhet (antal barn) Förskola Fritidshem Skolornas elevantal Grundskolan (antal elever) Åk Silviaskolan Totalt Gymnasieskolan (antal elever) I kommunens skolor I annan kommuns skolor Från annan kommun I fristående skolor Särskolan (antal elever) Grundskolans särskola Gymnasiesärskolan Musik- & kulturskolan (antal elever) Totalt Kommunal vuxenut bildning (antal elever) Grundvux FlexVux Yrkeshögskolan Syd Svenska för invandrare (Sfi)

13 24 25 Omsorgsverksamhet Särskilt boende Särskild boendeform (antal platser) Antal vårddagar Enskilda sjukhem (antal boende) Bostäder LSS* Antal vårddagar (bo städer) Antal arbetsdagar för brukarna (daglig verksamhet) *LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Hemtjänst Antal arbetade hemtjänsttimmar Antal personer med hemtjänst Kollektivtrafik för äldre För att göra kollektivtrafiken tillgänglig för äldre i Hässleholm erbjuder kommu nen alla invånare som fyllt 70 år gratis resor. Det sker genom ett samarbetsavtal med Skånetrafiken.

14 26 27 Kultur I det välbesökta Hässleholm Kulturhus finns utställningshall, bibliotek, skolbibliotekscentral, teaterscener, bio, turistbyrå, kafé och restaurang. Hässleholms kommun har huvudbibliotek, sex biblioteksfilialer och en bokbuss. Åtta studieförbund och 36 kulturföreningar är verksamma i Hässleholm. Skånes teaterförening är den regionala kulturinstitution som är placerad i Hässleholms kommun. Hovdala slott, 7 km söder om Hässleholm, har olika arrangemang under sommarhalvåret. På Hovdala naturområde finns också Hovdala trädhus med konferensmöjligheter året om samt kaféverksamhet sommartid Bibliotekslån (böcker, musik, CD-rom och film) Antal barnkulturpro gram Antal vuxenkulturpro gram

15 28 29 Fritid I Hässleholms kommun finns fyra simhallar, ett friluftsbad och ett varmvattenbad. En ny bad- och friskvårdsanläggning på Österåsområdet i Hässleholm är under upphandling. Det finns ca 190 anläggningar för olika idrotter som fotboll, curling, discgolf, ridning, bowling, friidrott mm. I kommunen finns ett varierat utbud av slingor och leder, särskilda hund- och ridslingor, kanotoch cykelleder samt ett utegym. I kommunen finns åtta fritidsgårdar, ett allaktivitetshus och en mötesplats. Det finns ca 470 registrerade föreningar. Av dessa är ca 280 bidragsberättigade Antal bad i simhallarna Varmvatten/handikappbad

16 30 31 Miljö Miljö är en naturlig del i utvecklingen av kommunen och innefattar bland annat avfallshantering, utbyggnad av vatten- och avloppsnät, energieffektivisering och etablering av förnybar energi, naturvård samt tillsyn av verksamheter. Det är lätt att välja miljöanpassade transporter i Hässleholms kommun då järnvägsnätet är väl utbyggt och både stadsbussar och regionbussar drivs av 100 procent biogas. En stor satsning på järnväg görs i projekten Hässleholm Nord och Pågatåg nordost. På Hässleholm Nord ska gods flyttas från väg till järnväg vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med 7,3 ton per år. I projektet Pågatåg nordost ska fem nya tågstopp etableras i kommunen under Kommunen har två tankställen för biogas, ett pub likt vid Göinge Bil AB och ett för biogasbussarna vid Göinge Lastvagnar AB. Biogasen kommer från Karpalunds rötgasanläggning och består av 100 procent biogas. Kommunens energi- och klimatrådgivning bistår både privatpersoner och företag. Tack vare statliga medel har bland annat fjärrvärmenätet byggts ut och förtätats, klimatkommunikation till allmänhet genomförts och naturstigar anlagts. Drygt enskilda avlopp har inventerats och åtgärdsarbete pågår för att minska avloppens utsläpp av övergödande ämnen.

17 32 33 Emmaljunga Perstorp Vittsjö Bjärnum Röke Tyringe Sösdala Hässleholm Hästveda Ballingslöv Vinslöv Räddningstjänstens upptagningsområde Räddningstjänsten Räddningstjänsten samarbetar med grannkommunerna för att ge invånarna snabbast möjliga hjälp. Det är viktigt att du ser över ditt brandskydd, då det kan ta en stund innan du får hjälp, särskilt om du bor utanför tätbebyggt område. Fast personal på brandstationen finns bara i Hässleholm, men i vissa byar finns beredskap via jourpersonal och värn. Insatser kan därför påbörjas i väntan på förstärkning. Via samverkan med Region Skåne larmas ibland räddningstjänsten på hjärtstopp och vissa sjukvårdsfall i väntan på ambulans.

18 34 35 Ekonomi Antal larm Brand i byggnad Undersökning brand Brand ute Automatlarm Nödställd person Nödställt djur 11 5 Trafikolycka Vatten/översvämnning Utsläpp farligt ämne Sjukvård Falsklarm 3 6 Övrigt Summa Skattesats (%) 32,25 32,26 Varav till kommunen (%) 20,61 20,61 Årets resultat (mnkr) Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Verksamhetens nettokostnader i % av skatteintäkter Nettoinvesteringar (mnkr) Låneskuld (mnkr) Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda (ej timanställda) Antal årsarbetare - tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstid (ej timanställda)

19 kr i skatt till kommunen användes så här 2010 och härifrån får kommunen sina pengar 20,01 kr vård och omsorg om äldre 17,02 kr grundskola 12,85 kr barnomsorg 10,99 kr verksamhet för funktionshindrade 9,40 kr gymnasieskola 6,93 kr årets resultat 5,48 kr sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,12 kr bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,16 kr övrig verksamhet 2,57 kr gator, vägar, park och mark 2,02 kr vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,30 kr räddningstjänst 0,75 kr politisk verksamhet 0,52 kr exploateringsverksamhet 0,48 kr planarbete och lantmäteriverksamhet 0,39 kr miljö och hälsoskydd 100,00 kr 81,1% skatter och generella statsbidrag 5,1% övrigt 4,9% avgifter för kommunal service 3,2% statsbidrag till olika verksamheter 2,1% övriga bidrag 2,0% hyror och arrenden 1,5% avkastning på placerat pensionskapital 100%

20 38 39 Politik (Mandatperiod ) Kommunfullmäktige Parti Antal mandat Socialdemokraterna 18 Moderaterna 14 Sverigedemokraterna 9 Centerpartiet 5 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Folkpartiet 3 Folkets Väl 2 Vänsterpartiet 2 Totalt 61 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Douglas Roth, M 1:e vice ordf. Mikael Koenen, FP 2:e vice ordf. Lena Wallentheim, S Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls i regel sista måndagen varje månad utom i juli och december. Tid och plats annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida där även dagord ningen presenteras.

21 40 41 Kommunstyrelsen Ordförande Urban Widmark, M 1:e vice ordf. Lars-Göran Wiberg, C 2:e vice ordf. Tommy Nilsson, S Robin Gustavsson, KD Lena Wallentheim, S Patrik Jönsson, SD Pär Palmgren, M Joachim Fors, S Douglas Roth, M Susanna Kennethsdotter, FV Irene Nilsson, S Lars Arvidsson, FP Ulf Erlandsson, SD Jeanette Thelander, MP Per-Åke Purk, V Presidierna i nämnder/utskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Urban Widmark, M, ordf. Kommunalråd Lars-Göran Wiberg, C, vice ordf. Kommunalråd Tommy Nilsson, S, led. Oppositionsråd Barn- och utbildningsnämnden Johan Berglund, M, ordf. Lena Svensson, C, 1:e vice ordf. Joachim Fors, S, 2:e vice ordf. Byggnadsnämnden Peter Groth, MP, ordf. Mats Sturesson, C, 1:e vice ordf. Leif Nilsson, S, 2:e vice ordf.

22 42 43 Fritidsnämnden Lars Johnsson, M, ordf. Gunnel Gustavsson, KD, 1:e vice ordf. Connie Asterman, S, 2:e vice ordf. Socialnämnden Robin Gustavsson, KD, ordf. Sven-Erik Andersson, C, 1:e vice ordf. Leif Jannerstig, S, 2:e vice ordf. Kulturnämnden Margreth Segerstein, M, ordf. Ann-Kristine Johnsson, C, 1:e vice ordf. Helena Malje, S, 2:e vice ordf. Miljönämnden Agne Nilsson, C, ordf. Christer Jönsson, MP, 1:e vice ordf. Camilla Lindoff, S, 2:e vice ordf. Omsorgsnämnden Lina Bengtsson, M, ordf. Kerstin Andersson, C, 1:e vice ordf. Rolf Delcomyn, S, 2:e vice ordf. Valnämnden Christer Caesar, KD, ordf. Lena Wallentheim, S, vice ordf. Revisionen Nils Olof Sennmalm, C, ordf. Bo Anders Friberg, M, 1:e vice ordf. Börje Fasth, S, 2:e vice ordf. Överförmyndare Lars Johnsson, M, ledamot Sune Persson, C, ersättare

23 44 45 Kommunala bolag Hässleholms Industribyggnads AB:s affärsidé är att köpa, sälja, bygga, utveckla, äga och förvalta fastigheter och mark. Hibab förvaltar och utvecklar Finjasjö park/garnisonen och Hovdala/Mölleröds naturområde, samt förvaltar i övrigt ca m 2 verksamhetslokaler i kommunen. AB Hässleholmsbyggen är ett bostadsserviceföretag som äger och förvaltar cirka lägenheter. Företaget erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i hela kommunen. Lägenheterna finns i centralorten och ytterområdena i form av flerfamiljshus, radhus och gruppboende. Hässleholm Miljö AB ansvarar för renhållning och fjärrvärme. Bolaget arbetar med fjärrvärmeproduktion, renhållning samt avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och annan verksamhet. I Hässleholms fjärrvärmeverk produceras energi av det brännbara avfallet. Hässleholms kretsloppscenter är en modern regional anläggning för avfallshantering. Hässleholm Teknik AB sköter kommunens gator och vägar samt drift och löpande underhåll av lokaler, fastigheter, parker, lekplatser och grönytor. Hässleholms Vatten AB förser invånarna med hälsosamt dricksvatten och har ansvar för den allmänna VA-anläggningen. Bolaget renar också spillvatten, så att sjöar och vattendrag hålls friska.

24 46 47 Kommunala förvaltningar Postadress: Hässleholms kommun Stadshuset Hässleholm Ställf. kommunchef Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret Stadshuset, Nytorget 1 Hässleholm Tel (vl) Fax Förvaltningschef Bengt-Arne Persson Arbetsmarknad och kompetensutveckling Stobygatan 5, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Karina Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Stobyvägen 6, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Eva Andersson Fritidsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 12, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Stefan Larsson

25 48 49 Kulturförvaltningen Hässleholm Kulturhus Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Lars Härstedt Salmonson Miljökontoret Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Sven-Inge Svensson Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm Omsorgschef Förvaltningschef Annica Andersson Räddningstjänsten Kommendörsgatan, Hässleholm Tel Förvaltningschef Anders Nählstedt Socialförvaltningen Tingshusgatan 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Bodil Sundlöf Stadsbyggnadskontoret Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm Tel exp Förvaltningschef Camilla Ehrenflod

26 50 51 Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms kommun Stadshuset Hässleholm vx Turistbyrån bergström & co, lund / bco.se bilder magnus bergström tryck ca andersson, malmö 2011

27 Markaryd Älmhult Ängelholms flygplats Hässleholm Karlshamn Helsingør Helsingborg Kristianstad Sölvesborg Åhus København Øresund Landskrona Lund Kristianstad Airport Hanöbukten Kastrup Copenhagen International Airport Malmö Malmö-Sturup Airport Trelleborg Ystad Simrishamn

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Innehåll Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig Månadsfördelning

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke www.hassleholm.se Foto: Johan Funke Foto: Johan Funke Foto: Jens Christian Bo i storstadsnära landsbygd Rött torp eller nybyggd funkis. Sjönära, lantligt eller på bekvämt gångavstånd till centrum. Hässleholms

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Anna Wallentheim och Per-Åke Purk Lena Wallentheim och Mikael Koenen

Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Anna Wallentheim och Per-Åke Purk Lena Wallentheim och Mikael Koenen m HÄSSLEHOLMS!/. KOMMUN '~ KOMMUNFULLMÄK11GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-02-23 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl. 16.00-18.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-05-30 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.50 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer