Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras"

Transkript

1 Heléne Fritzon:»Tack för mig!» Jag har bestämt mig för att lämna över stafettpinnen till en ny ledning, skriver Heléne Fritzon. Partiprogrammet revideras På partikongressen i april ska bland annat ett förslag till nytt partiprogram behandlas. Kaos för sjukresor och färdtjänst Skånetrafiken har stora underskott. Kaos för sjukresor och färdtjänst drabbar de utsatta värst. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr 1 28 februari 2013 Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker Sjukvårdskrisen fördjupas Var femte motion från Skåne!

2 SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Per-Arne Håkansson Göran S Persson Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Margaretha Liljedahl Eriksson Ekonomi Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Kerstin Engle, Pia Ingvarsson, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Joakim Sandell, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Suppleanter: Marie Granlund, Ali Ismail, Ola Möller, Irene Nilsson, , Maria Nyman Stjärnskog, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Exaktaprinting AB, Malmö 2 Skånska socialdemokraten Omslagsbilden: Henrik Fritzon, regionråd (S), konstaterar att majoritetens budget i Region Skåne kommer att fördjupa den skånska sjukvårdskrisen. Ledaren: heléne fritzon Tack för mig! Efter snart tio år som ordförande för det skånska partidistriktet har jag bestämt mig för att jag vill lämna över stafettpinnen till en ny ledning. Det var på kongressen 2003 som jag valdes till ordförande för partiets allra största distrikt. Jag minns den dagen väldigt väl. Partiordförande Göran Persson gästade kongressen. Det var ett oerhört stort, fint och ansvarsfullt uppdrag som jag mycket stolt, men väldigt nervös, valdes till. Uppdraget har på alla sätt varit mycket intressant. Det har varit fantastiskt lärorika, stimulerande och roliga år. Men det har självklart också varit arbetsintensiva år. Jag ser nu fram emot att kunna fördjupa mig i mitt arbete för vårt parti i de andra uppdrag som jag har. Jag har alltid sagt att man ska vara klok nog att lämna när det känns som allra bäst. Det är rätt tid nu. Det är drygt ett år kvar tills valrörelsen sätter igång. Vi har ett starkt distrikt med många Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Heléne Fritzon på partidistriktets kongress goda krafter som vill vara med och driva arbetet framåt. Det skånska partidistriktet är inte bara störst. Skåne är också klassisk mark för Socialdemokratin. Det var här allt började, och det är fortfarande ett partidistrikt där allting ständigt pågår! Vi har en i allra högsta grad levande diskussion om de politiska framtidsfrågorna. Våra årliga kongresser med 350 ombud som fattar beslut om motioner, som våra partivänner runt om i Skåne författat, är bara ett uttryck för att vi har en ständigt pågående politikutveckling. Vi har också en mycket stimulerande process igång med att forma det nya Skåneprogrammet. Partivänner från hela Skåne och från de olika politiska nivåerna riksdag, region och kommun ingår i de fem arbetsgrupper som intensivt arbetar med att ta fram underlag till det Skåneprogram som ska leda till valseger I vårt partidistrikt gör vi en unik satsning på unga framtida ledare genom studiesatsningen Idé2014. En viktig insats i denna utbildning gör vårt erfarna gäng Emeritus som består av tidigare ledande företrädare. Med denna satsning hoppas jag att vi ska uppfylla kongressbeslutet om att det på våra listor ska finnas 25 procent som är under 35 år. Jag är glad och stolt över att jag fått förtroendet att leda det skånska partidistriktet under alla dessa år. Jag har alltid känt ett mycket starkt stöd i partiorganisationen. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla partivänner som under de här åren bidragit till att göra det möjligt för mig att verka som ordförande utan er hade det inte varit möjligt! Tack för mig! Heléne Fritzon Var femte motion från Skåne Socialdemokraterna håller partikongress den 3-7 april 2013 i Göteborg. Mer än 20 procent, var femte, av kongressens motioner kommer från Skåne. Skåningarna har varit flitiga motionsskrivare. Av de motioner som behandlas på den socialdemokratiska partikongressen kommer 428 från Skåne. På kongressen kommer också ett antal motioner från partidistriktets styrelse att behandlas. Bland annat har styrelsen motionerat om Ekonomisk politik och investeringar, En politik för arbete åt alla och Non-profitprincip i välfärden. I den sju sidor långa motionen om ekonomisk politik vill distriktsstyrelsen att kongressen uppdrar åt partistyrelsen att utarbeta ett investeringsprogram för förnyelse och utbyggnad av infrastruktur som el- och järnvägsnät, ökat bostadsbyggande och åtgärder för energieffektivisering. Dessutom föreslår styrelsen att På partikongressen kommer ett nytt partiprogram att antas. investeringarna ska kunna lånefinansieras via stadsbudgeten och att därför gällande budgetnormer omdefinieras för att möjliggöra lånefinansiering på samhälleligt ansvarfulla villkor. I den under hösten hett debatterade frågan om vinster i välfärden föreslår distriktsstyrelsen att utförare av offentligt finansierad välfärd ska uppfylla kraven på non profit-företag och att kommuner ges avgörande inflytande över etablering av nya friskolor. Bland andra förslag från distriktsstyrelsen märks höjning av Under 2012 har ett diskussionsmaterial som programkommissionen sänt ut stötts och blötts i arbetarekommuner och S-föreningar runt om i landet. Fler än 400 S-föreningar har svarat på materialet. Den omfattande idédebatten kring programmet ligger till grund för det förslag på nytt partiprogram som programkommissionen tagit fram och som kommer att föreslås kongressen. Morgan Johansson, riksdagsledamot från Lund, har deltagit i programkommissionens arbete. Vi har haft intensiva diskussioner bland annat om hur vi ska se på förhållandet mellan marknad och politik, hur vår kritik mot kapitalismen ska uttryckas och hur vi ska beskriva klimatutmaningarna, säger Morgan Johansson. Jag tycker att programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, och understryker vikten av en aktiv ekonomisk politik. Det poängterar demokratins överhöghet över marknaden ännu tydligare än tidigare. Det beskriver det allt mer hårdnande klassamhället, och lyfter fram välfärdspolitiken som vårt viktigaste instrument för att minska klyftorna. Klimatfrågan tas också upp på ett mycket starkare sätt än i tidigare program. Samtidigt framhåller Morgan Johansson att programförslaget är ett resultat av kompromisser. Jag är glad för att det finns en skrivning om att vi ska verka för arbetstidsförkortning, men jag skulle a-kassan till 80 procent, med målet om 90 procent, minskad egenfinansiering av a-kasseavgiften, översyn av penningpolitiken, satsningar på velat gå längre och koppla den frågan till klimatutmaningarna. Jag är nämligen övertygad om att om vi ska klara klimatfrågan, så måste en större del av produktivitetsutvecklingen tas ut i form av arbetstidsförkortning, istället för konsumtionsökning. Där hade jag gärna sett offensivare skrivningar. FOTNOT: Sedan andra världskriget har partikongresserna beslutat om nytt partiprogram 1944, 1960, 1975, 1990 och Programkommissionens arbete går att följa på: Kongress 2013 vuxenutbildning och kravet att full sysselsättning ska vara den ekonomiska politikens huvudmål. FAKTA: Skåne på partikongressen Partiprogrammet revideras för sjätte gången i modern tid Det skånska partidistriktet representeras av 35 ombud som röstats fram i de socialdemokratiska grundorganisationerna. Sara Anheden, 25 år är yngsta ombud. Det äldsta är Jan Svärd, 71 år. Medelåldern är 46 år. Femton ombud är kvinnor och tjugo är män. De skånska ombuden kommer att träffas vid två tillfällen innan kongressen på utanför Höör. Programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, säger Morgan Johansson. Skånska socialdemokraten 3

3 Skånska sjukvårdskrisen»det som händer är en katastrof» Problemen för den skånska sjukvården handlar om resursbrist, men en en viktig del handlar om ledarskapet. Det menar Rikard Larsson, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Det är en förtroendekris. De anställda litar inte på att ledningen ger dem rätt förutsättningar för att bedriva sittarbete, säger han. Förtroendekris Förtroendekrisen innebär att Region Skåne kommer att få svårt att rekrytera de medarbetare som sjukhusen behöver. Rikard Larsson ser sjuksköterskornas protestuppsägningar på barnintensiven i Lund som ett sådant exempel. Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med. Stora talens retorik Nästan det viktigaste uppdraget för en politiker i Region Skåne är att ge framtidstro till medarbetarna, framför»mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof.» Kvinnosjukvården riskerar att utarmas av borgarnas privatiseringsplaner, säger Elin Brusewitz. Bild: Per Wilkens allt när de är hårt ansatta av ekonomiska sparbeting. Region Skånes bokslutsrapport för 2012 är klar. Hur det gått för de enskilda sjukhusen ekonomiskt får man inte veta av rapporten, men Rikard Larsson misstänker att de gått dåligt. Totalt sett förs ett stort underskott in i Nu använder sig majoriteten i Region Skåne av de stora talens retorik, säger Rikard Larsson. De anger en hög siffra, 700 miljoner, som de satsar och menar därmed att allt är frid och fröjd. Avdramatisera ekonomin Om man ställer den siffran i relation till Region Skånes omsättning på 35 miljarder, upptäcker man emellertid att den inte räcker till för att kompensera för löne-, pris- och befolkningsökning. Mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof. Det dramatiska hittar man inte i de centrala siffrorna; det hittar man ute på avdelningarna i sjukvården med anställningsstopp, stress och i hastiga ogenomtänkta strukturförändringar, som inte är förankrade bland de anställda. Den styrande femklövern i Region Skåne vill införa vårdval för alla kvinnosjukdomar, utom underlivscancer. Förslaget hotar att ytterligare försämra en patientsäkerhet som är under all kritik genom nedskärningspolitiken, säger Elin Brusewitz, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hela kvinnosjukvården kommer att splittras upp om förslaget blir verklighet. Detta gör det till ett Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med, säger Rikard Larsson. Vårdval hotar kvinnosjukvården av de värsta privatiseringsförslagen som borgarna kommit med, säger Elin Brusewitz. När många små kliniker tar över kvinnosjukvården blir det omöjligt att upprätthålla kompetensen för behandling av svårare sjukdomar, menar hon. Dessutom kommer småklinikerna att sakna förutsättningar att bedriva forskning och utbildning, vilket på längre sikt drabbar sjukvårdens kvalitet. Läkarna varnar Läkarna på kvinnokliniken har själva varit ute och varnat för förödande konsekvenser av en privatisering. Malmö och kvinnokliniken där riskerar att drabbas extra hårt, med dess stora hälsorelaterade klasskillnader. Hotad säkerhet Ett konkret exempel, som hon tar upp, är det väl fungerande endometriosteamet på kvinnokliniken i Malmö. Klinikens stora kunskaper om denna vanliga, men dolda, kvinnosjukdom riskerar förskingras om teamet försvinner. Patientsäkerheten är redan i dag allvarligt hotad eftersom sjukvården år efter år tillförts otillräckliga resurser, påpekar Elin Brusewitz. Vården vanstyrs Systemet som femklövern utformat innebär att vi köper vård av oss själva. Problemet är att mängden vård som beställs är helt otillräcklig. Hela grunden för vårt oppositionsarbete nu utgår från att den borgerliga majoriteten underfinansierar och vanstyr sjukvården i Skåne. Överbeläggningar, anställningsstopp, avhopp, kris... Detta har hänt i den skånska sjukvården 2012 och 2013: För få vårdplatser; överbeläggningar och underbemanning på alla sjukhus i Skåne. Sedan augusti råder generellt anställnings- och vikariestopp införs på Skånes universitetssjukhus (Sus), som en del av besparingarna. Socialstyrelsen kritiserar Sus för ständiga överbeläggningar och underbemanning. Minst fem dödsfall kopplar Socialstyrelsen till neddragningarna i den skånska sjukvården. Familje-BB i Malmö stänger. Bakgrunden är att kvinnokliniken skall spara 31 miljoner under Den skånska sjukvården debatteras i riksdagen och nästan dagligen kommer nya larm i medierna om hur situationen förvärras. Men Region Skånes borgerliga majoritet har hittills viftat bort den allvarliga kritiken. Vi har inte nått kulmen av problemen med den skånska sjukvården. Vi är i början av dem, säger Henrik Fritzon, regionråd för Socialdemokraterna och 2:e vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Riksdagsdebatt I december debatterades den skånska sjukvårdskrisen i riksdagen, efter att de skånska riksdagsledamöterna Morgan Johansson och Marie Granlund lyft frågan. Vi lyfte frågan för att vi fått en hel del signaler om att allt inte står rätt till. När Socialstyrelsen har en särskild kontroll av Skånes universitetssjukhus och dessutom konstaterar att fem personer dött på grund av platsbrist, då står inte allt rätt till, säger Morgan Johansson till Sydnytt. Sedan debatten har situationen knappast förbättras. En dryg månad senare publicerar Arbetsmiljöverket en rapport som påtalar mycket allvarliga brister på akutmottagningen Chefen för kvinnokliniken i Malmö, Göran Lingman, avgår i protest efter att ha protesterat mot de politiskt betingade nedskärningarna. Allvarlig kritik från Arbetsmiljöverket om situationen på akuten i Lund. Arbetsmiljöverket hävdar att arbetsmiljön är så dålig att om det varit ett privat företag hade de övervägt att stänga arbetsplatsen. Kris på neonatal avdelningen i Lund med platsbrist, personalbrist och isoleringsrum som hålls stängt för att bemanning saknas. Nedläggning av avdelning på onkologen i Lund. Stora protester bland personalen. Kris på akuten i Malmö. Den tjänstgörande verksamhetschefen säger till Sydsvenskan att patientsäkerheten är i fara under jul- och nyårshelgerna på Sus-akuten i Malmö. Massiv kritik mot den privatiserade ambulansverksamheten, som dras med ständiga problem. Det rapporteras om dålig teknisk utrustning och fall där ambulanser kommit fel för att de inte haft ordentliga kartor. 34 sjuksköterskor säger upp sig från barnintensiven på Sus i Lund, efter att arbetsgivaren velat säga upp de lokala arbetstidsavtalen. Skånska sjukvårdskrisen fördjupas i Lund och kräver omedelbara åtgärder. Några dagar senare säger 34 sjuksköterskor upp sig i protest på barnintensiven i Lund. Men socialminister Göran Hägglund vill inte ta tag i problemen, trots att hela den nationella sjukvårdsstrukturen påverkas, och den styrande femklövern vill inte skjuta till mer resurser. Allvarligt läge Läget är synnerligen allvarligt. Den budget som den borgerliga majoriteten lagt för 2013 är så snålt tilltagen att man inte kommer att kunna utföra lika mycket sjukvård som 2012, säger Henrik Fritzon. Vi sitter med en situation med problem som uppenbart beror på resursbrist och personalbrist. Det satsas för lite. Då lägger de en budget som innebär omfattande besparingar. Enligt de beräkningar som Socialdemokraterna i Region Skåne gjort kommer det borgerliga budgetförslaget att leda till att antalet anställda i den skånska Sjukvården måste minskas med 800 personer. I detta omöjliga läge kastar de dessutom fram ett omorganisations- Budgeten för 2013 fördjupar vårdkrisen, säger Henrik Fritzon (S). förslag där ganska mycket verksamhet ska flyttas mellan olika sjukhus och dessutom avveckla en stor del av den planerade operationsverksamheten i Landskrona. Det är det sista som behövs nu, säger Henrik Fritzon. Avgiftsfri primärvård Henrik Fritzon anser att det som den hårt belastade sjukvårdspersonalen behöver nu är lugn och ro och att tillräckliga resurser tillförs. Socialdemokraterna i Regionen föreslår en skattehöjning med 60 öre. Höjningen kommer, förutom att mer personal kan anställas och fler vårdplatser inrättas, även räcka till andra angelägna satsningar. Vi vill ha en kraftfullare tillgänglighet än vad den nationella vårdgarantin säger i dag. Vår uppfattning är att det borde vara 30 dagar, i stället för de 90 som lagen säger, menar Henrik Fritzon. Dessutom vill vi att primärvården skall vara helt avgiftsfri och att all vård för ungdomar upp tills det att de fyller tjugo år ska vara avgiftsfri. 4 Skånska socialdemokraten Skånska socialdemokraten 5 Bild: Love Flygren

4 Skånska sjukvårdskrisen Region skåne Skånetrafikens kaos drabbar sjukresor och färdtjänst För att garantera en offentligt finansierad välfärd av hög kvalitet föreslår LO en modell för att begränsa vinster i välfärden. Bakom förslaget står samtliga 14 LO förbund. LO:s förslag är ett konstruktivt sätt att försöka ena de olika viljor som finns inom arbetarrörelsen, säger Andreas Schönström, kommunalråd från Malmö, som tidigt var ute och försvarade förslaget. En viktig del av förslaget innebär att en ny typ av bolag, 6 Skånska socialdemokraten Folkstorm mot nedskärningar på Landskrona lasarett Sparivern har fått Region Skåne-majoriteten att planera en flytt av operationsenheten på Landskrona lasarett. Sjukhuset ska i stället bli ett ögoncentrum. Planerna är framhastade och har mötts av stora folkliga protester i Landskrona. Runt 700 Landskronabor trotsade kyla och snö på Kasernplan i centrala Landskrona, för att protestera mot planerna på att flytta»snart har vi bara en sjukstuga kvar i Landskrona.» större delen av operationsverksamheten från lasarettet. Som förälder och kvinna tycker jag det är fruktansvärt att man desarmerar det sjukhus som vi har i Landskrona, säger Alinda Zimmander, ordförande för Landskronas socialdemokratiska kvinnoklubb. Många Landskronabor är samhällsbolag, tillsammans med andra non-profit verksamheter skall vara huvudregeln för privata aktörer i den offentligt finansierade välfärden. Svenskt näringsliv vill ju gärna påstå att mångfalden skulle gå förlorad med LO:s förslag och att inget företag skulle vilja verka i Sverige, säger Andreas Schönström. Detta är ju helt enkelt inte sant. Han frågar retoriskt varför John Bauer-koncernen kan driva vinstdrivande skolor i Sverige och samtidigt icke vinstdrivna i Norge och pekar på att internationella Niklas Karlsson, oppositionsråd (S) oroade över vad som kommer att hända med sjukhuset när de ungefär årliga operationerna förvinner. Socialdemokraterna i Region Skåne är emot beslutet och har uttalat sig mycket kritiskt till såväl de omfattande förändringar av sjukvårdens struktur, som de stora nedskärningarna i sjukvården.»visst går det att begränsa vinster i välfärden» Patientsäkerheten är hotad, löd buskapet när Landskronaborna protesterade mot nedskärningarna på Landskrona lasarett. undersökningar visar att mångfalden är större i länder som inte tilllåter vinstuttag än de som tillåter. Det är ganska logiskt när man tänker på vilka finansiella muskler riskkapitalbolagen har. De har möjligheten att vänta ut konkurrensen, att lägga sig på låga priser under en tid, bara för att sedan köpa upp konkurrenterna. Det är precis det som händer i Sverige idag, säger Anderas Schönström. Det är ju helt enkelt inte sant att mångfalden går förlorad om LOs förslag genomförs, säger Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö Det är nästan så man undrar om regionens borgerliga femklöver har något emot Landskrona, säger Niklas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Landskrona och en av deltagarna på protestmanifestationen. Man ger sig på vårt lasarett, avvecklar vårdcentralen i Norrestad, tar bort biljettförsäljningen från stationen och nu vill man dra sig ur ansvaret för persontrafiken till och från Ven. Snart har vi bara en sjukstuga kvar här, säger Niklas Karlsson. Foto: Kasper Dudzik/Skånetrafiken Skånetrafiken tvingades under 2012 till stora besparingar. Trots det gick Skånetrafiken med 84 miljoner kronor i underskott under förra året. Kraftiga förseningar, inställda turer och allmänt försämrad service blev resultatet när nytt trafikledningssystem köptes in för sjukresor och färdtjänst i Region Skåne. Nu kräver Socialdemokraterna i Region Skåne att beställningscentralen ska drivas i offentlig regi. Trafikkaoset är extra allvarligt när det drabbar en grupp av människor som ofta är gamla, sjuka och i stark beroendeställning till samhället, säger regionrådet Henrik Fritzon Den rådande situationen är oacceptabel. Problemet ligger också i upphandlingen och hos taxibolagen. Det krävs god kontroll, bättre styrning och mer resurser. Omfattande kaos Skånetrafiken ansvarar för sjukresorna i regionen och sedan 2010 har man också tagit över ansvaret för färdtjänsten från 23 av Stora delar av Skåne har drabbats eller kommer att drabbas av nedlagda linjer och glesare turer när kostnader ska skäras bort. Av besparingsskäl har populära stadsbusslinjer i Malmö glesats ut och kortats ner. Till och med borgerliga kommunpolitiker i Kristianstad har protesterat mot de försämringar som drabbar trafiken i nordöstra Skåne där linjer har tagits bort och turtätheten minskats. Skånetrafiken har stora underskott och tvingas till nedskärningar, även på populära busslinjer. Stora underskott i Skånetrafiken Populära busslinjer bantas Socialdemokraterna i Region Skåne vill se ett omedelbart stopp för alla nedskärningar och tillföra kollektivtrafiken 125 miljoner kronor mer under Resurserna ska användas till att vända den negativa trenden, samtidigt som det blir pengar över för en satsning på trafiken över Öresund. Avsikten är att sänka broavgiften för tågresenärer med cirka 20 procent. Skånes 33 kommuner. I oktober förra året genomfördes en stor organisatorisk förändring när ett nytt trafikledningssystem köptes in. Förändringen ledde till ett omfattande kaos som fortfarande inte är över. Mängder av redan genomförda bokningar försvann, vilket ledde till att resenärer blev både kraftigt försenade och ibland helt utan bil. Vänta i timmar Jag har fått höra massor av fasansfulla berättelser om gamla människor som får sitta två timmar och vänta på transport, säger Henrik Fritzon. Anställda på vårdcentraler och särskilda boenden fick i flera fall själva rycka ut som chaufförer för att de berörda över huvud taget skulle komma hem. Bara härom dagen skrev Helsingborgs Dagblad om bilar som inte kommer eller kommer för sent. De berättade om en gammal människa som bara släpptes av utanför sjukhuset trots att det står i instruktionen att hon skulle följas in dit hon ska, säger Ingela Andersson, socialdemokratisk ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Frågan drunknar Hon misstänker att färdtjänst och sjuktransporter inte får den uppmärksamhet som behövs. Frågan drunknar i de andra stora frågorna som behandlas i nämnden. Samtidigt drabbas de människor som kanske är allra mest utsatta när transporterna inte fungerar. Kanske borde det inrättas ett speciellt utskott i nämnden som har hand om de här frågorna, säger Ingela Andersson. kalender 2 mars IDÈ NU, 9 mars Delegationsträff med ombuden inför partikongressen, 18 mars Pensionsseminarium, 3-7 april Partikongress, Göteborg 20 april Distriktskongress, Helsingborg 4 maj Socialdemokratisk fortsättningskurs, 18 maj Funktionsutbildning, Skånska socialdemokraten 7

5 Annan serviceverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Vård och omsorg, sociala tjänster Transport och magasinering Byggverksamhet Tillverkning SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Svensk industri från särintresse till ingenting Anställda i tusental per näringsgren, privat sektor, tredje kvartalet 2012 Utvinning av mineraler Vatten, avlopp, avfall, återvinning och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Jordbruk, skogsbruk och fiske Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Utbildning Information och kommunikationsverksamhet Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster & andra stödtjänster Handel»We used to have people in the industry, but they are basically gone.» Fredrik Reinfeldt, Davos, januari 2013 Vi brukade ha folk i industrin, men de är i princip borta, sa statsministern vid World Economic Forum i Davos i januari. Tillverkning är den enskilt största näringsgrenen i Sverige med anställda. Tidigare kallades industrins företrädare för särintressen av regeringen. Nu är hela näringsgrenen "basically gone".

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 Regionbulletinen Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 (S) kritiska mot nedläggning av familje-bb i Malmö Pressmeddelande från (S) i Region Skåne 21 mars 2012 Familje-BB i Malmö

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta. www.skane.socialdemokraterna.se

Socialdemokraten. Partiets politik under lupp. Kriskommissionens rapport en diger lunta. www.skane.socialdemokraterna.se »Var tid behöver sitt ledarskap...» God hälsa är en klassfråga 108 motioner på en dag HH-förbindelse kommer först "Var tid behöver sitt ledarskap" skriver Heléne Fritzon inför valet av ny partiordförande.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs

Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs Uppsala 2012-05-14 Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs 2 (11) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sämre för arbetslinjen... 5 Sämre för miljön... 8 Det här vill

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer