Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras"

Transkript

1 Heléne Fritzon:»Tack för mig!» Jag har bestämt mig för att lämna över stafettpinnen till en ny ledning, skriver Heléne Fritzon. Partiprogrammet revideras På partikongressen i april ska bland annat ett förslag till nytt partiprogram behandlas. Kaos för sjukresor och färdtjänst Skånetrafiken har stora underskott. Kaos för sjukresor och färdtjänst drabbar de utsatta värst. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr 1 28 februari 2013 Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker Sjukvårdskrisen fördjupas Var femte motion från Skåne!

2 SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Per-Arne Håkansson Göran S Persson Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Margaretha Liljedahl Eriksson Ekonomi Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Kerstin Engle, Pia Ingvarsson, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Joakim Sandell, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Suppleanter: Marie Granlund, Ali Ismail, Ola Möller, Irene Nilsson, , Maria Nyman Stjärnskog, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Exaktaprinting AB, Malmö 2 Skånska socialdemokraten Omslagsbilden: Henrik Fritzon, regionråd (S), konstaterar att majoritetens budget i Region Skåne kommer att fördjupa den skånska sjukvårdskrisen. Ledaren: heléne fritzon Tack för mig! Efter snart tio år som ordförande för det skånska partidistriktet har jag bestämt mig för att jag vill lämna över stafettpinnen till en ny ledning. Det var på kongressen 2003 som jag valdes till ordförande för partiets allra största distrikt. Jag minns den dagen väldigt väl. Partiordförande Göran Persson gästade kongressen. Det var ett oerhört stort, fint och ansvarsfullt uppdrag som jag mycket stolt, men väldigt nervös, valdes till. Uppdraget har på alla sätt varit mycket intressant. Det har varit fantastiskt lärorika, stimulerande och roliga år. Men det har självklart också varit arbetsintensiva år. Jag ser nu fram emot att kunna fördjupa mig i mitt arbete för vårt parti i de andra uppdrag som jag har. Jag har alltid sagt att man ska vara klok nog att lämna när det känns som allra bäst. Det är rätt tid nu. Det är drygt ett år kvar tills valrörelsen sätter igång. Vi har ett starkt distrikt med många Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Heléne Fritzon på partidistriktets kongress goda krafter som vill vara med och driva arbetet framåt. Det skånska partidistriktet är inte bara störst. Skåne är också klassisk mark för Socialdemokratin. Det var här allt började, och det är fortfarande ett partidistrikt där allting ständigt pågår! Vi har en i allra högsta grad levande diskussion om de politiska framtidsfrågorna. Våra årliga kongresser med 350 ombud som fattar beslut om motioner, som våra partivänner runt om i Skåne författat, är bara ett uttryck för att vi har en ständigt pågående politikutveckling. Vi har också en mycket stimulerande process igång med att forma det nya Skåneprogrammet. Partivänner från hela Skåne och från de olika politiska nivåerna riksdag, region och kommun ingår i de fem arbetsgrupper som intensivt arbetar med att ta fram underlag till det Skåneprogram som ska leda till valseger I vårt partidistrikt gör vi en unik satsning på unga framtida ledare genom studiesatsningen Idé2014. En viktig insats i denna utbildning gör vårt erfarna gäng Emeritus som består av tidigare ledande företrädare. Med denna satsning hoppas jag att vi ska uppfylla kongressbeslutet om att det på våra listor ska finnas 25 procent som är under 35 år. Jag är glad och stolt över att jag fått förtroendet att leda det skånska partidistriktet under alla dessa år. Jag har alltid känt ett mycket starkt stöd i partiorganisationen. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla partivänner som under de här åren bidragit till att göra det möjligt för mig att verka som ordförande utan er hade det inte varit möjligt! Tack för mig! Heléne Fritzon Var femte motion från Skåne Socialdemokraterna håller partikongress den 3-7 april 2013 i Göteborg. Mer än 20 procent, var femte, av kongressens motioner kommer från Skåne. Skåningarna har varit flitiga motionsskrivare. Av de motioner som behandlas på den socialdemokratiska partikongressen kommer 428 från Skåne. På kongressen kommer också ett antal motioner från partidistriktets styrelse att behandlas. Bland annat har styrelsen motionerat om Ekonomisk politik och investeringar, En politik för arbete åt alla och Non-profitprincip i välfärden. I den sju sidor långa motionen om ekonomisk politik vill distriktsstyrelsen att kongressen uppdrar åt partistyrelsen att utarbeta ett investeringsprogram för förnyelse och utbyggnad av infrastruktur som el- och järnvägsnät, ökat bostadsbyggande och åtgärder för energieffektivisering. Dessutom föreslår styrelsen att På partikongressen kommer ett nytt partiprogram att antas. investeringarna ska kunna lånefinansieras via stadsbudgeten och att därför gällande budgetnormer omdefinieras för att möjliggöra lånefinansiering på samhälleligt ansvarfulla villkor. I den under hösten hett debatterade frågan om vinster i välfärden föreslår distriktsstyrelsen att utförare av offentligt finansierad välfärd ska uppfylla kraven på non profit-företag och att kommuner ges avgörande inflytande över etablering av nya friskolor. Bland andra förslag från distriktsstyrelsen märks höjning av Under 2012 har ett diskussionsmaterial som programkommissionen sänt ut stötts och blötts i arbetarekommuner och S-föreningar runt om i landet. Fler än 400 S-föreningar har svarat på materialet. Den omfattande idédebatten kring programmet ligger till grund för det förslag på nytt partiprogram som programkommissionen tagit fram och som kommer att föreslås kongressen. Morgan Johansson, riksdagsledamot från Lund, har deltagit i programkommissionens arbete. Vi har haft intensiva diskussioner bland annat om hur vi ska se på förhållandet mellan marknad och politik, hur vår kritik mot kapitalismen ska uttryckas och hur vi ska beskriva klimatutmaningarna, säger Morgan Johansson. Jag tycker att programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, och understryker vikten av en aktiv ekonomisk politik. Det poängterar demokratins överhöghet över marknaden ännu tydligare än tidigare. Det beskriver det allt mer hårdnande klassamhället, och lyfter fram välfärdspolitiken som vårt viktigaste instrument för att minska klyftorna. Klimatfrågan tas också upp på ett mycket starkare sätt än i tidigare program. Samtidigt framhåller Morgan Johansson att programförslaget är ett resultat av kompromisser. Jag är glad för att det finns en skrivning om att vi ska verka för arbetstidsförkortning, men jag skulle a-kassan till 80 procent, med målet om 90 procent, minskad egenfinansiering av a-kasseavgiften, översyn av penningpolitiken, satsningar på velat gå längre och koppla den frågan till klimatutmaningarna. Jag är nämligen övertygad om att om vi ska klara klimatfrågan, så måste en större del av produktivitetsutvecklingen tas ut i form av arbetstidsförkortning, istället för konsumtionsökning. Där hade jag gärna sett offensivare skrivningar. FOTNOT: Sedan andra världskriget har partikongresserna beslutat om nytt partiprogram 1944, 1960, 1975, 1990 och Programkommissionens arbete går att följa på: Kongress 2013 vuxenutbildning och kravet att full sysselsättning ska vara den ekonomiska politikens huvudmål. FAKTA: Skåne på partikongressen Partiprogrammet revideras för sjätte gången i modern tid Det skånska partidistriktet representeras av 35 ombud som röstats fram i de socialdemokratiska grundorganisationerna. Sara Anheden, 25 år är yngsta ombud. Det äldsta är Jan Svärd, 71 år. Medelåldern är 46 år. Femton ombud är kvinnor och tjugo är män. De skånska ombuden kommer att träffas vid två tillfällen innan kongressen på utanför Höör. Programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, säger Morgan Johansson. Skånska socialdemokraten 3

3 Skånska sjukvårdskrisen»det som händer är en katastrof» Problemen för den skånska sjukvården handlar om resursbrist, men en en viktig del handlar om ledarskapet. Det menar Rikard Larsson, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Det är en förtroendekris. De anställda litar inte på att ledningen ger dem rätt förutsättningar för att bedriva sittarbete, säger han. Förtroendekris Förtroendekrisen innebär att Region Skåne kommer att få svårt att rekrytera de medarbetare som sjukhusen behöver. Rikard Larsson ser sjuksköterskornas protestuppsägningar på barnintensiven i Lund som ett sådant exempel. Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med. Stora talens retorik Nästan det viktigaste uppdraget för en politiker i Region Skåne är att ge framtidstro till medarbetarna, framför»mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof.» Kvinnosjukvården riskerar att utarmas av borgarnas privatiseringsplaner, säger Elin Brusewitz. Bild: Per Wilkens allt när de är hårt ansatta av ekonomiska sparbeting. Region Skånes bokslutsrapport för 2012 är klar. Hur det gått för de enskilda sjukhusen ekonomiskt får man inte veta av rapporten, men Rikard Larsson misstänker att de gått dåligt. Totalt sett förs ett stort underskott in i Nu använder sig majoriteten i Region Skåne av de stora talens retorik, säger Rikard Larsson. De anger en hög siffra, 700 miljoner, som de satsar och menar därmed att allt är frid och fröjd. Avdramatisera ekonomin Om man ställer den siffran i relation till Region Skånes omsättning på 35 miljarder, upptäcker man emellertid att den inte räcker till för att kompensera för löne-, pris- och befolkningsökning. Mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof. Det dramatiska hittar man inte i de centrala siffrorna; det hittar man ute på avdelningarna i sjukvården med anställningsstopp, stress och i hastiga ogenomtänkta strukturförändringar, som inte är förankrade bland de anställda. Den styrande femklövern i Region Skåne vill införa vårdval för alla kvinnosjukdomar, utom underlivscancer. Förslaget hotar att ytterligare försämra en patientsäkerhet som är under all kritik genom nedskärningspolitiken, säger Elin Brusewitz, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hela kvinnosjukvården kommer att splittras upp om förslaget blir verklighet. Detta gör det till ett Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med, säger Rikard Larsson. Vårdval hotar kvinnosjukvården av de värsta privatiseringsförslagen som borgarna kommit med, säger Elin Brusewitz. När många små kliniker tar över kvinnosjukvården blir det omöjligt att upprätthålla kompetensen för behandling av svårare sjukdomar, menar hon. Dessutom kommer småklinikerna att sakna förutsättningar att bedriva forskning och utbildning, vilket på längre sikt drabbar sjukvårdens kvalitet. Läkarna varnar Läkarna på kvinnokliniken har själva varit ute och varnat för förödande konsekvenser av en privatisering. Malmö och kvinnokliniken där riskerar att drabbas extra hårt, med dess stora hälsorelaterade klasskillnader. Hotad säkerhet Ett konkret exempel, som hon tar upp, är det väl fungerande endometriosteamet på kvinnokliniken i Malmö. Klinikens stora kunskaper om denna vanliga, men dolda, kvinnosjukdom riskerar förskingras om teamet försvinner. Patientsäkerheten är redan i dag allvarligt hotad eftersom sjukvården år efter år tillförts otillräckliga resurser, påpekar Elin Brusewitz. Vården vanstyrs Systemet som femklövern utformat innebär att vi köper vård av oss själva. Problemet är att mängden vård som beställs är helt otillräcklig. Hela grunden för vårt oppositionsarbete nu utgår från att den borgerliga majoriteten underfinansierar och vanstyr sjukvården i Skåne. Överbeläggningar, anställningsstopp, avhopp, kris... Detta har hänt i den skånska sjukvården 2012 och 2013: För få vårdplatser; överbeläggningar och underbemanning på alla sjukhus i Skåne. Sedan augusti råder generellt anställnings- och vikariestopp införs på Skånes universitetssjukhus (Sus), som en del av besparingarna. Socialstyrelsen kritiserar Sus för ständiga överbeläggningar och underbemanning. Minst fem dödsfall kopplar Socialstyrelsen till neddragningarna i den skånska sjukvården. Familje-BB i Malmö stänger. Bakgrunden är att kvinnokliniken skall spara 31 miljoner under Den skånska sjukvården debatteras i riksdagen och nästan dagligen kommer nya larm i medierna om hur situationen förvärras. Men Region Skånes borgerliga majoritet har hittills viftat bort den allvarliga kritiken. Vi har inte nått kulmen av problemen med den skånska sjukvården. Vi är i början av dem, säger Henrik Fritzon, regionråd för Socialdemokraterna och 2:e vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Riksdagsdebatt I december debatterades den skånska sjukvårdskrisen i riksdagen, efter att de skånska riksdagsledamöterna Morgan Johansson och Marie Granlund lyft frågan. Vi lyfte frågan för att vi fått en hel del signaler om att allt inte står rätt till. När Socialstyrelsen har en särskild kontroll av Skånes universitetssjukhus och dessutom konstaterar att fem personer dött på grund av platsbrist, då står inte allt rätt till, säger Morgan Johansson till Sydnytt. Sedan debatten har situationen knappast förbättras. En dryg månad senare publicerar Arbetsmiljöverket en rapport som påtalar mycket allvarliga brister på akutmottagningen Chefen för kvinnokliniken i Malmö, Göran Lingman, avgår i protest efter att ha protesterat mot de politiskt betingade nedskärningarna. Allvarlig kritik från Arbetsmiljöverket om situationen på akuten i Lund. Arbetsmiljöverket hävdar att arbetsmiljön är så dålig att om det varit ett privat företag hade de övervägt att stänga arbetsplatsen. Kris på neonatal avdelningen i Lund med platsbrist, personalbrist och isoleringsrum som hålls stängt för att bemanning saknas. Nedläggning av avdelning på onkologen i Lund. Stora protester bland personalen. Kris på akuten i Malmö. Den tjänstgörande verksamhetschefen säger till Sydsvenskan att patientsäkerheten är i fara under jul- och nyårshelgerna på Sus-akuten i Malmö. Massiv kritik mot den privatiserade ambulansverksamheten, som dras med ständiga problem. Det rapporteras om dålig teknisk utrustning och fall där ambulanser kommit fel för att de inte haft ordentliga kartor. 34 sjuksköterskor säger upp sig från barnintensiven på Sus i Lund, efter att arbetsgivaren velat säga upp de lokala arbetstidsavtalen. Skånska sjukvårdskrisen fördjupas i Lund och kräver omedelbara åtgärder. Några dagar senare säger 34 sjuksköterskor upp sig i protest på barnintensiven i Lund. Men socialminister Göran Hägglund vill inte ta tag i problemen, trots att hela den nationella sjukvårdsstrukturen påverkas, och den styrande femklövern vill inte skjuta till mer resurser. Allvarligt läge Läget är synnerligen allvarligt. Den budget som den borgerliga majoriteten lagt för 2013 är så snålt tilltagen att man inte kommer att kunna utföra lika mycket sjukvård som 2012, säger Henrik Fritzon. Vi sitter med en situation med problem som uppenbart beror på resursbrist och personalbrist. Det satsas för lite. Då lägger de en budget som innebär omfattande besparingar. Enligt de beräkningar som Socialdemokraterna i Region Skåne gjort kommer det borgerliga budgetförslaget att leda till att antalet anställda i den skånska Sjukvården måste minskas med 800 personer. I detta omöjliga läge kastar de dessutom fram ett omorganisations- Budgeten för 2013 fördjupar vårdkrisen, säger Henrik Fritzon (S). förslag där ganska mycket verksamhet ska flyttas mellan olika sjukhus och dessutom avveckla en stor del av den planerade operationsverksamheten i Landskrona. Det är det sista som behövs nu, säger Henrik Fritzon. Avgiftsfri primärvård Henrik Fritzon anser att det som den hårt belastade sjukvårdspersonalen behöver nu är lugn och ro och att tillräckliga resurser tillförs. Socialdemokraterna i Regionen föreslår en skattehöjning med 60 öre. Höjningen kommer, förutom att mer personal kan anställas och fler vårdplatser inrättas, även räcka till andra angelägna satsningar. Vi vill ha en kraftfullare tillgänglighet än vad den nationella vårdgarantin säger i dag. Vår uppfattning är att det borde vara 30 dagar, i stället för de 90 som lagen säger, menar Henrik Fritzon. Dessutom vill vi att primärvården skall vara helt avgiftsfri och att all vård för ungdomar upp tills det att de fyller tjugo år ska vara avgiftsfri. 4 Skånska socialdemokraten Skånska socialdemokraten 5 Bild: Love Flygren

4 Skånska sjukvårdskrisen Region skåne Skånetrafikens kaos drabbar sjukresor och färdtjänst För att garantera en offentligt finansierad välfärd av hög kvalitet föreslår LO en modell för att begränsa vinster i välfärden. Bakom förslaget står samtliga 14 LO förbund. LO:s förslag är ett konstruktivt sätt att försöka ena de olika viljor som finns inom arbetarrörelsen, säger Andreas Schönström, kommunalråd från Malmö, som tidigt var ute och försvarade förslaget. En viktig del av förslaget innebär att en ny typ av bolag, 6 Skånska socialdemokraten Folkstorm mot nedskärningar på Landskrona lasarett Sparivern har fått Region Skåne-majoriteten att planera en flytt av operationsenheten på Landskrona lasarett. Sjukhuset ska i stället bli ett ögoncentrum. Planerna är framhastade och har mötts av stora folkliga protester i Landskrona. Runt 700 Landskronabor trotsade kyla och snö på Kasernplan i centrala Landskrona, för att protestera mot planerna på att flytta»snart har vi bara en sjukstuga kvar i Landskrona.» större delen av operationsverksamheten från lasarettet. Som förälder och kvinna tycker jag det är fruktansvärt att man desarmerar det sjukhus som vi har i Landskrona, säger Alinda Zimmander, ordförande för Landskronas socialdemokratiska kvinnoklubb. Många Landskronabor är samhällsbolag, tillsammans med andra non-profit verksamheter skall vara huvudregeln för privata aktörer i den offentligt finansierade välfärden. Svenskt näringsliv vill ju gärna påstå att mångfalden skulle gå förlorad med LO:s förslag och att inget företag skulle vilja verka i Sverige, säger Andreas Schönström. Detta är ju helt enkelt inte sant. Han frågar retoriskt varför John Bauer-koncernen kan driva vinstdrivande skolor i Sverige och samtidigt icke vinstdrivna i Norge och pekar på att internationella Niklas Karlsson, oppositionsråd (S) oroade över vad som kommer att hända med sjukhuset när de ungefär årliga operationerna förvinner. Socialdemokraterna i Region Skåne är emot beslutet och har uttalat sig mycket kritiskt till såväl de omfattande förändringar av sjukvårdens struktur, som de stora nedskärningarna i sjukvården.»visst går det att begränsa vinster i välfärden» Patientsäkerheten är hotad, löd buskapet när Landskronaborna protesterade mot nedskärningarna på Landskrona lasarett. undersökningar visar att mångfalden är större i länder som inte tilllåter vinstuttag än de som tillåter. Det är ganska logiskt när man tänker på vilka finansiella muskler riskkapitalbolagen har. De har möjligheten att vänta ut konkurrensen, att lägga sig på låga priser under en tid, bara för att sedan köpa upp konkurrenterna. Det är precis det som händer i Sverige idag, säger Anderas Schönström. Det är ju helt enkelt inte sant att mångfalden går förlorad om LOs förslag genomförs, säger Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö Det är nästan så man undrar om regionens borgerliga femklöver har något emot Landskrona, säger Niklas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Landskrona och en av deltagarna på protestmanifestationen. Man ger sig på vårt lasarett, avvecklar vårdcentralen i Norrestad, tar bort biljettförsäljningen från stationen och nu vill man dra sig ur ansvaret för persontrafiken till och från Ven. Snart har vi bara en sjukstuga kvar här, säger Niklas Karlsson. Foto: Kasper Dudzik/Skånetrafiken Skånetrafiken tvingades under 2012 till stora besparingar. Trots det gick Skånetrafiken med 84 miljoner kronor i underskott under förra året. Kraftiga förseningar, inställda turer och allmänt försämrad service blev resultatet när nytt trafikledningssystem köptes in för sjukresor och färdtjänst i Region Skåne. Nu kräver Socialdemokraterna i Region Skåne att beställningscentralen ska drivas i offentlig regi. Trafikkaoset är extra allvarligt när det drabbar en grupp av människor som ofta är gamla, sjuka och i stark beroendeställning till samhället, säger regionrådet Henrik Fritzon Den rådande situationen är oacceptabel. Problemet ligger också i upphandlingen och hos taxibolagen. Det krävs god kontroll, bättre styrning och mer resurser. Omfattande kaos Skånetrafiken ansvarar för sjukresorna i regionen och sedan 2010 har man också tagit över ansvaret för färdtjänsten från 23 av Stora delar av Skåne har drabbats eller kommer att drabbas av nedlagda linjer och glesare turer när kostnader ska skäras bort. Av besparingsskäl har populära stadsbusslinjer i Malmö glesats ut och kortats ner. Till och med borgerliga kommunpolitiker i Kristianstad har protesterat mot de försämringar som drabbar trafiken i nordöstra Skåne där linjer har tagits bort och turtätheten minskats. Skånetrafiken har stora underskott och tvingas till nedskärningar, även på populära busslinjer. Stora underskott i Skånetrafiken Populära busslinjer bantas Socialdemokraterna i Region Skåne vill se ett omedelbart stopp för alla nedskärningar och tillföra kollektivtrafiken 125 miljoner kronor mer under Resurserna ska användas till att vända den negativa trenden, samtidigt som det blir pengar över för en satsning på trafiken över Öresund. Avsikten är att sänka broavgiften för tågresenärer med cirka 20 procent. Skånes 33 kommuner. I oktober förra året genomfördes en stor organisatorisk förändring när ett nytt trafikledningssystem köptes in. Förändringen ledde till ett omfattande kaos som fortfarande inte är över. Mängder av redan genomförda bokningar försvann, vilket ledde till att resenärer blev både kraftigt försenade och ibland helt utan bil. Vänta i timmar Jag har fått höra massor av fasansfulla berättelser om gamla människor som får sitta två timmar och vänta på transport, säger Henrik Fritzon. Anställda på vårdcentraler och särskilda boenden fick i flera fall själva rycka ut som chaufförer för att de berörda över huvud taget skulle komma hem. Bara härom dagen skrev Helsingborgs Dagblad om bilar som inte kommer eller kommer för sent. De berättade om en gammal människa som bara släpptes av utanför sjukhuset trots att det står i instruktionen att hon skulle följas in dit hon ska, säger Ingela Andersson, socialdemokratisk ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Frågan drunknar Hon misstänker att färdtjänst och sjuktransporter inte får den uppmärksamhet som behövs. Frågan drunknar i de andra stora frågorna som behandlas i nämnden. Samtidigt drabbas de människor som kanske är allra mest utsatta när transporterna inte fungerar. Kanske borde det inrättas ett speciellt utskott i nämnden som har hand om de här frågorna, säger Ingela Andersson. kalender 2 mars IDÈ NU, 9 mars Delegationsträff med ombuden inför partikongressen, 18 mars Pensionsseminarium, 3-7 april Partikongress, Göteborg 20 april Distriktskongress, Helsingborg 4 maj Socialdemokratisk fortsättningskurs, 18 maj Funktionsutbildning, Skånska socialdemokraten 7

5 Annan serviceverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Vård och omsorg, sociala tjänster Transport och magasinering Byggverksamhet Tillverkning SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Svensk industri från särintresse till ingenting Anställda i tusental per näringsgren, privat sektor, tredje kvartalet 2012 Utvinning av mineraler Vatten, avlopp, avfall, återvinning och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Jordbruk, skogsbruk och fiske Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Utbildning Information och kommunikationsverksamhet Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster & andra stödtjänster Handel»We used to have people in the industry, but they are basically gone.» Fredrik Reinfeldt, Davos, januari 2013 Vi brukade ha folk i industrin, men de är i princip borta, sa statsministern vid World Economic Forum i Davos i januari. Tillverkning är den enskilt största näringsgrenen i Sverige med anställda. Tidigare kallades industrins företrädare för särintressen av regeringen. Nu är hela näringsgrenen "basically gone".

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Socialdemokraten S VILL HA NY VÅRD- GARANTI. »Köerna till den skånska vården är för långa» Bevara vårdcentralen i Norrestad Utveckla ett Familjens hus

Socialdemokraten S VILL HA NY VÅRD- GARANTI. »Köerna till den skånska vården är för långa» Bevara vårdcentralen i Norrestad Utveckla ett Familjens hus »Vi har valt rätt politisk kurs» Starkt stöd för välfärdspolitik Skåne behöver miljöbokslut Cilla signalerar en ny anda Mediadrevet till trots, den politiska kurs vi valt är i huvudsak rätt, skriver Heléne

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 Regionbulletinen Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 (S) kritiska mot nedläggning av familje-bb i Malmö Pressmeddelande från (S) i Region Skåne 21 mars 2012 Familje-BB i Malmö

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG: *Ordförande *Rösträknare *Redaktionsutskott *Tider för val *Valberedning *Anslag *Rapport över bostadsbyggande *Föredragande vid motionsbehandling *Riktlinjer för partiverksamheten

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Arbetsplatserna i Vasaregionen

Arbetsplatserna i Vasaregionen Arbetsplatserna i Vasaregionen 2000 2014 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 29.9.2016 Arbetsplatserna i Vasaregionen åren 2000 2014* *) Statistikcentralen publicerar arbetsplatsuppgifterna

Läs mer

Information till moderata seniorer i Trelleborg

Information till moderata seniorer i Trelleborg Information till moderata seniorer i Trelleborg REGION SKÅNE Carl Johan Sonesson regionråd i opposition Region Skåne Följ oss på 149 mandat i regionfullmäktige 51 11 23 8 56 35 5 9 7 M 35 (-13) KD 5 (0)

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Tack för den här gången

Tack för den här gången KONGRESSBLADET 15 juni 2014 valdes med acklamation och applåder. En föryngrad förbundsstyrelse är också vald med fem nya ledamöter. Kongressen har även tagit ställning till ett flertal uttalanden, till

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer