Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras"

Transkript

1 Heléne Fritzon:»Tack för mig!» Jag har bestämt mig för att lämna över stafettpinnen till en ny ledning, skriver Heléne Fritzon. Partiprogrammet revideras På partikongressen i april ska bland annat ett förslag till nytt partiprogram behandlas. Kaos för sjukresor och färdtjänst Skånetrafiken har stora underskott. Kaos för sjukresor och färdtjänst drabbar de utsatta värst. Skånska Tidning för dig som är socialdemokrat i Skåne I Nr 1 28 februari 2013 Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker Sjukvårdskrisen fördjupas Var femte motion från Skåne!

2 SKÅNSKA Socialdemokraterna i Skåne Olof Palmes plats Malmö Tel Fax Öppettider Måndag - fredag Personal Stefan Pettersson Förste ombudsman Petra Bergquist Per-Arne Håkansson Göran S Persson Britt-Louise Nilsson Regional verksamhet, studier mm Margaretha Liljedahl Eriksson Ekonomi Bo Molin Vaktmästare/tryckare Distriktsstyrelsen Ordförande Heléne Fritzon, Ledamöter: Ingela Andersson, Kerstin Engle, Pia Ingvarsson, Morgan Johansson, Anders Karlsson, Rikard Larsson, Stefan Malmberg, Joakim Sandell, Elisabeth Michalski Stenberg, Jimmy Runesson, Stefan Svalö, Katrin Stjernfelt Jammeh, Suppleanter: Marie Granlund, Ali Ismail, Ola Möller, Irene Nilsson, , Maria Nyman Stjärnskog, Ansvarig utgivare Stefan Pettersson, Redaktör Tony Johansson, Produktion Mezzo Media AB, Malmö TRYCK Exaktaprinting AB, Malmö 2 Skånska socialdemokraten Omslagsbilden: Henrik Fritzon, regionråd (S), konstaterar att majoritetens budget i Region Skåne kommer att fördjupa den skånska sjukvårdskrisen. Ledaren: heléne fritzon Tack för mig! Efter snart tio år som ordförande för det skånska partidistriktet har jag bestämt mig för att jag vill lämna över stafettpinnen till en ny ledning. Det var på kongressen 2003 som jag valdes till ordförande för partiets allra största distrikt. Jag minns den dagen väldigt väl. Partiordförande Göran Persson gästade kongressen. Det var ett oerhört stort, fint och ansvarsfullt uppdrag som jag mycket stolt, men väldigt nervös, valdes till. Uppdraget har på alla sätt varit mycket intressant. Det har varit fantastiskt lärorika, stimulerande och roliga år. Men det har självklart också varit arbetsintensiva år. Jag ser nu fram emot att kunna fördjupa mig i mitt arbete för vårt parti i de andra uppdrag som jag har. Jag har alltid sagt att man ska vara klok nog att lämna när det känns som allra bäst. Det är rätt tid nu. Det är drygt ett år kvar tills valrörelsen sätter igång. Vi har ett starkt distrikt med många Heléne Fritzon är ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Heléne Fritzon på partidistriktets kongress goda krafter som vill vara med och driva arbetet framåt. Det skånska partidistriktet är inte bara störst. Skåne är också klassisk mark för Socialdemokratin. Det var här allt började, och det är fortfarande ett partidistrikt där allting ständigt pågår! Vi har en i allra högsta grad levande diskussion om de politiska framtidsfrågorna. Våra årliga kongresser med 350 ombud som fattar beslut om motioner, som våra partivänner runt om i Skåne författat, är bara ett uttryck för att vi har en ständigt pågående politikutveckling. Vi har också en mycket stimulerande process igång med att forma det nya Skåneprogrammet. Partivänner från hela Skåne och från de olika politiska nivåerna riksdag, region och kommun ingår i de fem arbetsgrupper som intensivt arbetar med att ta fram underlag till det Skåneprogram som ska leda till valseger I vårt partidistrikt gör vi en unik satsning på unga framtida ledare genom studiesatsningen Idé2014. En viktig insats i denna utbildning gör vårt erfarna gäng Emeritus som består av tidigare ledande företrädare. Med denna satsning hoppas jag att vi ska uppfylla kongressbeslutet om att det på våra listor ska finnas 25 procent som är under 35 år. Jag är glad och stolt över att jag fått förtroendet att leda det skånska partidistriktet under alla dessa år. Jag har alltid känt ett mycket starkt stöd i partiorganisationen. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla partivänner som under de här åren bidragit till att göra det möjligt för mig att verka som ordförande utan er hade det inte varit möjligt! Tack för mig! Heléne Fritzon Var femte motion från Skåne Socialdemokraterna håller partikongress den 3-7 april 2013 i Göteborg. Mer än 20 procent, var femte, av kongressens motioner kommer från Skåne. Skåningarna har varit flitiga motionsskrivare. Av de motioner som behandlas på den socialdemokratiska partikongressen kommer 428 från Skåne. På kongressen kommer också ett antal motioner från partidistriktets styrelse att behandlas. Bland annat har styrelsen motionerat om Ekonomisk politik och investeringar, En politik för arbete åt alla och Non-profitprincip i välfärden. I den sju sidor långa motionen om ekonomisk politik vill distriktsstyrelsen att kongressen uppdrar åt partistyrelsen att utarbeta ett investeringsprogram för förnyelse och utbyggnad av infrastruktur som el- och järnvägsnät, ökat bostadsbyggande och åtgärder för energieffektivisering. Dessutom föreslår styrelsen att På partikongressen kommer ett nytt partiprogram att antas. investeringarna ska kunna lånefinansieras via stadsbudgeten och att därför gällande budgetnormer omdefinieras för att möjliggöra lånefinansiering på samhälleligt ansvarfulla villkor. I den under hösten hett debatterade frågan om vinster i välfärden föreslår distriktsstyrelsen att utförare av offentligt finansierad välfärd ska uppfylla kraven på non profit-företag och att kommuner ges avgörande inflytande över etablering av nya friskolor. Bland andra förslag från distriktsstyrelsen märks höjning av Under 2012 har ett diskussionsmaterial som programkommissionen sänt ut stötts och blötts i arbetarekommuner och S-föreningar runt om i landet. Fler än 400 S-föreningar har svarat på materialet. Den omfattande idédebatten kring programmet ligger till grund för det förslag på nytt partiprogram som programkommissionen tagit fram och som kommer att föreslås kongressen. Morgan Johansson, riksdagsledamot från Lund, har deltagit i programkommissionens arbete. Vi har haft intensiva diskussioner bland annat om hur vi ska se på förhållandet mellan marknad och politik, hur vår kritik mot kapitalismen ska uttryckas och hur vi ska beskriva klimatutmaningarna, säger Morgan Johansson. Jag tycker att programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, och understryker vikten av en aktiv ekonomisk politik. Det poängterar demokratins överhöghet över marknaden ännu tydligare än tidigare. Det beskriver det allt mer hårdnande klassamhället, och lyfter fram välfärdspolitiken som vårt viktigaste instrument för att minska klyftorna. Klimatfrågan tas också upp på ett mycket starkare sätt än i tidigare program. Samtidigt framhåller Morgan Johansson att programförslaget är ett resultat av kompromisser. Jag är glad för att det finns en skrivning om att vi ska verka för arbetstidsförkortning, men jag skulle a-kassan till 80 procent, med målet om 90 procent, minskad egenfinansiering av a-kasseavgiften, översyn av penningpolitiken, satsningar på velat gå längre och koppla den frågan till klimatutmaningarna. Jag är nämligen övertygad om att om vi ska klara klimatfrågan, så måste en större del av produktivitetsutvecklingen tas ut i form av arbetstidsförkortning, istället för konsumtionsökning. Där hade jag gärna sett offensivare skrivningar. FOTNOT: Sedan andra världskriget har partikongresserna beslutat om nytt partiprogram 1944, 1960, 1975, 1990 och Programkommissionens arbete går att följa på: Kongress 2013 vuxenutbildning och kravet att full sysselsättning ska vara den ekonomiska politikens huvudmål. FAKTA: Skåne på partikongressen Partiprogrammet revideras för sjätte gången i modern tid Det skånska partidistriktet representeras av 35 ombud som röstats fram i de socialdemokratiska grundorganisationerna. Sara Anheden, 25 år är yngsta ombud. Det äldsta är Jan Svärd, 71 år. Medelåldern är 46 år. Femton ombud är kvinnor och tjugo är män. De skånska ombuden kommer att träffas vid två tillfällen innan kongressen på utanför Höör. Programförslaget är bra. Det är tydligt i kritiken av den nyliberala ekonomiska politiken, säger Morgan Johansson. Skånska socialdemokraten 3

3 Skånska sjukvårdskrisen»det som händer är en katastrof» Problemen för den skånska sjukvården handlar om resursbrist, men en en viktig del handlar om ledarskapet. Det menar Rikard Larsson, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Det är en förtroendekris. De anställda litar inte på att ledningen ger dem rätt förutsättningar för att bedriva sittarbete, säger han. Förtroendekris Förtroendekrisen innebär att Region Skåne kommer att få svårt att rekrytera de medarbetare som sjukhusen behöver. Rikard Larsson ser sjuksköterskornas protestuppsägningar på barnintensiven i Lund som ett sådant exempel. Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med. Stora talens retorik Nästan det viktigaste uppdraget för en politiker i Region Skåne är att ge framtidstro till medarbetarna, framför»mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof.» Kvinnosjukvården riskerar att utarmas av borgarnas privatiseringsplaner, säger Elin Brusewitz. Bild: Per Wilkens allt när de är hårt ansatta av ekonomiska sparbeting. Region Skånes bokslutsrapport för 2012 är klar. Hur det gått för de enskilda sjukhusen ekonomiskt får man inte veta av rapporten, men Rikard Larsson misstänker att de gått dåligt. Totalt sett förs ett stort underskott in i Nu använder sig majoriteten i Region Skåne av de stora talens retorik, säger Rikard Larsson. De anger en hög siffra, 700 miljoner, som de satsar och menar därmed att allt är frid och fröjd. Avdramatisera ekonomin Om man ställer den siffran i relation till Region Skånes omsättning på 35 miljarder, upptäcker man emellertid att den inte räcker till för att kompensera för löne-, pris- och befolkningsökning. Mitt intryck är att de försöker avdramatisera ekonomin, men det som händer är en katastrof. Det dramatiska hittar man inte i de centrala siffrorna; det hittar man ute på avdelningarna i sjukvården med anställningsstopp, stress och i hastiga ogenomtänkta strukturförändringar, som inte är förankrade bland de anställda. Den styrande femklövern i Region Skåne vill införa vårdval för alla kvinnosjukdomar, utom underlivscancer. Förslaget hotar att ytterligare försämra en patientsäkerhet som är under all kritik genom nedskärningspolitiken, säger Elin Brusewitz, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hela kvinnosjukvården kommer att splittras upp om förslaget blir verklighet. Detta gör det till ett Vi befinner oss i ett läge där man allt mer hör från så väl personal, patienter som högre tjänstemän, att man inte riktigt vet vad den politiska ledningen sysslar med, säger Rikard Larsson. Vårdval hotar kvinnosjukvården av de värsta privatiseringsförslagen som borgarna kommit med, säger Elin Brusewitz. När många små kliniker tar över kvinnosjukvården blir det omöjligt att upprätthålla kompetensen för behandling av svårare sjukdomar, menar hon. Dessutom kommer småklinikerna att sakna förutsättningar att bedriva forskning och utbildning, vilket på längre sikt drabbar sjukvårdens kvalitet. Läkarna varnar Läkarna på kvinnokliniken har själva varit ute och varnat för förödande konsekvenser av en privatisering. Malmö och kvinnokliniken där riskerar att drabbas extra hårt, med dess stora hälsorelaterade klasskillnader. Hotad säkerhet Ett konkret exempel, som hon tar upp, är det väl fungerande endometriosteamet på kvinnokliniken i Malmö. Klinikens stora kunskaper om denna vanliga, men dolda, kvinnosjukdom riskerar förskingras om teamet försvinner. Patientsäkerheten är redan i dag allvarligt hotad eftersom sjukvården år efter år tillförts otillräckliga resurser, påpekar Elin Brusewitz. Vården vanstyrs Systemet som femklövern utformat innebär att vi köper vård av oss själva. Problemet är att mängden vård som beställs är helt otillräcklig. Hela grunden för vårt oppositionsarbete nu utgår från att den borgerliga majoriteten underfinansierar och vanstyr sjukvården i Skåne. Överbeläggningar, anställningsstopp, avhopp, kris... Detta har hänt i den skånska sjukvården 2012 och 2013: För få vårdplatser; överbeläggningar och underbemanning på alla sjukhus i Skåne. Sedan augusti råder generellt anställnings- och vikariestopp införs på Skånes universitetssjukhus (Sus), som en del av besparingarna. Socialstyrelsen kritiserar Sus för ständiga överbeläggningar och underbemanning. Minst fem dödsfall kopplar Socialstyrelsen till neddragningarna i den skånska sjukvården. Familje-BB i Malmö stänger. Bakgrunden är att kvinnokliniken skall spara 31 miljoner under Den skånska sjukvården debatteras i riksdagen och nästan dagligen kommer nya larm i medierna om hur situationen förvärras. Men Region Skånes borgerliga majoritet har hittills viftat bort den allvarliga kritiken. Vi har inte nått kulmen av problemen med den skånska sjukvården. Vi är i början av dem, säger Henrik Fritzon, regionråd för Socialdemokraterna och 2:e vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Riksdagsdebatt I december debatterades den skånska sjukvårdskrisen i riksdagen, efter att de skånska riksdagsledamöterna Morgan Johansson och Marie Granlund lyft frågan. Vi lyfte frågan för att vi fått en hel del signaler om att allt inte står rätt till. När Socialstyrelsen har en särskild kontroll av Skånes universitetssjukhus och dessutom konstaterar att fem personer dött på grund av platsbrist, då står inte allt rätt till, säger Morgan Johansson till Sydnytt. Sedan debatten har situationen knappast förbättras. En dryg månad senare publicerar Arbetsmiljöverket en rapport som påtalar mycket allvarliga brister på akutmottagningen Chefen för kvinnokliniken i Malmö, Göran Lingman, avgår i protest efter att ha protesterat mot de politiskt betingade nedskärningarna. Allvarlig kritik från Arbetsmiljöverket om situationen på akuten i Lund. Arbetsmiljöverket hävdar att arbetsmiljön är så dålig att om det varit ett privat företag hade de övervägt att stänga arbetsplatsen. Kris på neonatal avdelningen i Lund med platsbrist, personalbrist och isoleringsrum som hålls stängt för att bemanning saknas. Nedläggning av avdelning på onkologen i Lund. Stora protester bland personalen. Kris på akuten i Malmö. Den tjänstgörande verksamhetschefen säger till Sydsvenskan att patientsäkerheten är i fara under jul- och nyårshelgerna på Sus-akuten i Malmö. Massiv kritik mot den privatiserade ambulansverksamheten, som dras med ständiga problem. Det rapporteras om dålig teknisk utrustning och fall där ambulanser kommit fel för att de inte haft ordentliga kartor. 34 sjuksköterskor säger upp sig från barnintensiven på Sus i Lund, efter att arbetsgivaren velat säga upp de lokala arbetstidsavtalen. Skånska sjukvårdskrisen fördjupas i Lund och kräver omedelbara åtgärder. Några dagar senare säger 34 sjuksköterskor upp sig i protest på barnintensiven i Lund. Men socialminister Göran Hägglund vill inte ta tag i problemen, trots att hela den nationella sjukvårdsstrukturen påverkas, och den styrande femklövern vill inte skjuta till mer resurser. Allvarligt läge Läget är synnerligen allvarligt. Den budget som den borgerliga majoriteten lagt för 2013 är så snålt tilltagen att man inte kommer att kunna utföra lika mycket sjukvård som 2012, säger Henrik Fritzon. Vi sitter med en situation med problem som uppenbart beror på resursbrist och personalbrist. Det satsas för lite. Då lägger de en budget som innebär omfattande besparingar. Enligt de beräkningar som Socialdemokraterna i Region Skåne gjort kommer det borgerliga budgetförslaget att leda till att antalet anställda i den skånska Sjukvården måste minskas med 800 personer. I detta omöjliga läge kastar de dessutom fram ett omorganisations- Budgeten för 2013 fördjupar vårdkrisen, säger Henrik Fritzon (S). förslag där ganska mycket verksamhet ska flyttas mellan olika sjukhus och dessutom avveckla en stor del av den planerade operationsverksamheten i Landskrona. Det är det sista som behövs nu, säger Henrik Fritzon. Avgiftsfri primärvård Henrik Fritzon anser att det som den hårt belastade sjukvårdspersonalen behöver nu är lugn och ro och att tillräckliga resurser tillförs. Socialdemokraterna i Regionen föreslår en skattehöjning med 60 öre. Höjningen kommer, förutom att mer personal kan anställas och fler vårdplatser inrättas, även räcka till andra angelägna satsningar. Vi vill ha en kraftfullare tillgänglighet än vad den nationella vårdgarantin säger i dag. Vår uppfattning är att det borde vara 30 dagar, i stället för de 90 som lagen säger, menar Henrik Fritzon. Dessutom vill vi att primärvården skall vara helt avgiftsfri och att all vård för ungdomar upp tills det att de fyller tjugo år ska vara avgiftsfri. 4 Skånska socialdemokraten Skånska socialdemokraten 5 Bild: Love Flygren

4 Skånska sjukvårdskrisen Region skåne Skånetrafikens kaos drabbar sjukresor och färdtjänst För att garantera en offentligt finansierad välfärd av hög kvalitet föreslår LO en modell för att begränsa vinster i välfärden. Bakom förslaget står samtliga 14 LO förbund. LO:s förslag är ett konstruktivt sätt att försöka ena de olika viljor som finns inom arbetarrörelsen, säger Andreas Schönström, kommunalråd från Malmö, som tidigt var ute och försvarade förslaget. En viktig del av förslaget innebär att en ny typ av bolag, 6 Skånska socialdemokraten Folkstorm mot nedskärningar på Landskrona lasarett Sparivern har fått Region Skåne-majoriteten att planera en flytt av operationsenheten på Landskrona lasarett. Sjukhuset ska i stället bli ett ögoncentrum. Planerna är framhastade och har mötts av stora folkliga protester i Landskrona. Runt 700 Landskronabor trotsade kyla och snö på Kasernplan i centrala Landskrona, för att protestera mot planerna på att flytta»snart har vi bara en sjukstuga kvar i Landskrona.» större delen av operationsverksamheten från lasarettet. Som förälder och kvinna tycker jag det är fruktansvärt att man desarmerar det sjukhus som vi har i Landskrona, säger Alinda Zimmander, ordförande för Landskronas socialdemokratiska kvinnoklubb. Många Landskronabor är samhällsbolag, tillsammans med andra non-profit verksamheter skall vara huvudregeln för privata aktörer i den offentligt finansierade välfärden. Svenskt näringsliv vill ju gärna påstå att mångfalden skulle gå förlorad med LO:s förslag och att inget företag skulle vilja verka i Sverige, säger Andreas Schönström. Detta är ju helt enkelt inte sant. Han frågar retoriskt varför John Bauer-koncernen kan driva vinstdrivande skolor i Sverige och samtidigt icke vinstdrivna i Norge och pekar på att internationella Niklas Karlsson, oppositionsråd (S) oroade över vad som kommer att hända med sjukhuset när de ungefär årliga operationerna förvinner. Socialdemokraterna i Region Skåne är emot beslutet och har uttalat sig mycket kritiskt till såväl de omfattande förändringar av sjukvårdens struktur, som de stora nedskärningarna i sjukvården.»visst går det att begränsa vinster i välfärden» Patientsäkerheten är hotad, löd buskapet när Landskronaborna protesterade mot nedskärningarna på Landskrona lasarett. undersökningar visar att mångfalden är större i länder som inte tilllåter vinstuttag än de som tillåter. Det är ganska logiskt när man tänker på vilka finansiella muskler riskkapitalbolagen har. De har möjligheten att vänta ut konkurrensen, att lägga sig på låga priser under en tid, bara för att sedan köpa upp konkurrenterna. Det är precis det som händer i Sverige idag, säger Anderas Schönström. Det är ju helt enkelt inte sant att mångfalden går förlorad om LOs förslag genomförs, säger Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö Det är nästan så man undrar om regionens borgerliga femklöver har något emot Landskrona, säger Niklas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Landskrona och en av deltagarna på protestmanifestationen. Man ger sig på vårt lasarett, avvecklar vårdcentralen i Norrestad, tar bort biljettförsäljningen från stationen och nu vill man dra sig ur ansvaret för persontrafiken till och från Ven. Snart har vi bara en sjukstuga kvar här, säger Niklas Karlsson. Foto: Kasper Dudzik/Skånetrafiken Skånetrafiken tvingades under 2012 till stora besparingar. Trots det gick Skånetrafiken med 84 miljoner kronor i underskott under förra året. Kraftiga förseningar, inställda turer och allmänt försämrad service blev resultatet när nytt trafikledningssystem köptes in för sjukresor och färdtjänst i Region Skåne. Nu kräver Socialdemokraterna i Region Skåne att beställningscentralen ska drivas i offentlig regi. Trafikkaoset är extra allvarligt när det drabbar en grupp av människor som ofta är gamla, sjuka och i stark beroendeställning till samhället, säger regionrådet Henrik Fritzon Den rådande situationen är oacceptabel. Problemet ligger också i upphandlingen och hos taxibolagen. Det krävs god kontroll, bättre styrning och mer resurser. Omfattande kaos Skånetrafiken ansvarar för sjukresorna i regionen och sedan 2010 har man också tagit över ansvaret för färdtjänsten från 23 av Stora delar av Skåne har drabbats eller kommer att drabbas av nedlagda linjer och glesare turer när kostnader ska skäras bort. Av besparingsskäl har populära stadsbusslinjer i Malmö glesats ut och kortats ner. Till och med borgerliga kommunpolitiker i Kristianstad har protesterat mot de försämringar som drabbar trafiken i nordöstra Skåne där linjer har tagits bort och turtätheten minskats. Skånetrafiken har stora underskott och tvingas till nedskärningar, även på populära busslinjer. Stora underskott i Skånetrafiken Populära busslinjer bantas Socialdemokraterna i Region Skåne vill se ett omedelbart stopp för alla nedskärningar och tillföra kollektivtrafiken 125 miljoner kronor mer under Resurserna ska användas till att vända den negativa trenden, samtidigt som det blir pengar över för en satsning på trafiken över Öresund. Avsikten är att sänka broavgiften för tågresenärer med cirka 20 procent. Skånes 33 kommuner. I oktober förra året genomfördes en stor organisatorisk förändring när ett nytt trafikledningssystem köptes in. Förändringen ledde till ett omfattande kaos som fortfarande inte är över. Mängder av redan genomförda bokningar försvann, vilket ledde till att resenärer blev både kraftigt försenade och ibland helt utan bil. Vänta i timmar Jag har fått höra massor av fasansfulla berättelser om gamla människor som får sitta två timmar och vänta på transport, säger Henrik Fritzon. Anställda på vårdcentraler och särskilda boenden fick i flera fall själva rycka ut som chaufförer för att de berörda över huvud taget skulle komma hem. Bara härom dagen skrev Helsingborgs Dagblad om bilar som inte kommer eller kommer för sent. De berättade om en gammal människa som bara släpptes av utanför sjukhuset trots att det står i instruktionen att hon skulle följas in dit hon ska, säger Ingela Andersson, socialdemokratisk ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Frågan drunknar Hon misstänker att färdtjänst och sjuktransporter inte får den uppmärksamhet som behövs. Frågan drunknar i de andra stora frågorna som behandlas i nämnden. Samtidigt drabbas de människor som kanske är allra mest utsatta när transporterna inte fungerar. Kanske borde det inrättas ett speciellt utskott i nämnden som har hand om de här frågorna, säger Ingela Andersson. kalender 2 mars IDÈ NU, 9 mars Delegationsträff med ombuden inför partikongressen, 18 mars Pensionsseminarium, 3-7 april Partikongress, Göteborg 20 april Distriktskongress, Helsingborg 4 maj Socialdemokratisk fortsättningskurs, 18 maj Funktionsutbildning, Skånska socialdemokraten 7

5 Annan serviceverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Vård och omsorg, sociala tjänster Transport och magasinering Byggverksamhet Tillverkning SKÅNSKA Socialdemokraterna, Olof Palmes plats 1, Malmö POSTTIDNING B Illustration: Jan Stjernkvist Svensk industri från särintresse till ingenting Anställda i tusental per näringsgren, privat sektor, tredje kvartalet 2012 Utvinning av mineraler Vatten, avlopp, avfall, återvinning och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Jordbruk, skogsbruk och fiske Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Utbildning Information och kommunikationsverksamhet Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster & andra stödtjänster Handel»We used to have people in the industry, but they are basically gone.» Fredrik Reinfeldt, Davos, januari 2013 Vi brukade ha folk i industrin, men de är i princip borta, sa statsministern vid World Economic Forum i Davos i januari. Tillverkning är den enskilt största näringsgrenen i Sverige med anställda. Tidigare kallades industrins företrädare för särintressen av regeringen. Nu är hela näringsgrenen "basically gone".

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013

PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013 PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013 Påarps Socialdemokratiska Förening Påarpsbladet ges ut till 1400 hushåll tre gånger om året - maj, september och december Vår adress: Påarpsbladet

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Intranätet och webbsidor Goda förutsättningar för företag i Skåne Teambuilding i Stockeboda Nr. 2 maj 2006 Miljöpartiet borde säga tack och adjö Blå Skåne

Läs mer

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS

RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS Rör inte vårt akutsjukhus RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS ULRIKA ANDERSSON S jukvård är ett ämne som berör och upprör många människor, oavsett om de är kommunpolitiker, sjukvårdanställda eller vanliga medborgare.

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin 7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Anf. 1 TOMAS TOBÉ (M): Herr talman! Alliansens ansvarstagande för

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2010 TEMA KIRURGI Han öppnar dörren för hela världen Åke Andrén Sandberg Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta Patienter

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på.

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på. Partivänner, då är vi igång. Arbetet med våra rådslag har ju varit igång i en tid nu och det pågår, som ni alla vet, ett mycket intensivt och spännande arbete runt om i landet. Det pågår debatt och det

Läs mer