Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD"

Transkript

1 Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD

2 Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning Lösning Utformning Erfarenheter och resultat

3 Dim. Bel p.e. (70 g BOD7/(d*p)) Bel p.e Q dim = 2200 l/s Q max = 4400 l/s Q medel = m3/d (1350 l/s)

4 Sjölunda avloppsreningsverk -processchema

5 Bakgrund Spillvattennätet i Malmö Duplikat system 64% Kombinerat system 29 % Ej verksamt duplikat system 7%

6 Bakgrund Omfattande arbete på ledningsnätet görs men det tar tid Inte tillräcklig magasineringskapacitet på ledningsnätet Normalflöde in verket runt ca 1000 l/s Vid regnväder kan flödet in verket 4- till 8-dubblas Bräddning före galler och förbiledning efter försedimentering

7 Bakgrund Flödestopparna utgjorde 1-2 % av det totala årliga flödet Totalflöde Bräddflöde Flöde (m 3 /d) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

8 Bakgrund Flödestopparna utgjorde 1-2 % av det totala årliga flödet Föroreningsutsläppen från bräddflöden bidrog till 20-30% av verkets totala utsläpp av BOD och totalfosfor Ut ut flotation verket Ut ut verket inkl. bräddningar Utg. Fosforhalt, mg/l 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d månad

9 Bakgrund Bräddning före galler p g a överbelastning av verkets renshantering Förbilett vatten efter försedimentering är mycket förorenat vatten p g a mycket förorenad first-flush och ursköljning av grunda försedimenteringsbassänger

10 Bakgrund På grund av de kraftiga flödestopparna och bräddflöden har det varit svårt att klara strängare utsläppskrav Parameter Riktvärden (fr.o.m. 1/1 2006) BOD7 12 mg/l, månadsmedel Totalfosfor 0,3 mg/l, månadsmedel Totalkväve 10 mg/l, årsmedel

11 Arbetsprocess för att hitta lösning Grundlig hydraulisk modell över verket för att bl.a. hitta flaskhalsar Lösning med att rena bräddflöden utreddes Försök med Actiflo Försök med trumfilter Snabb uppstart ett måste Svårigheter att få ner halterna av suspenderad substans pga kraftigt förorenade first-flush Svårighet att samla 6 st olika bräddflöden till en reningsanläggning Måste dimensioneras efter mycket höga toppflöden Problem med överbelastning av verkets renshantering skulle kvarstå? Rening

12 Arbetsprocess för att hitta lösning Lösning att undvika bräddflöden genom magasinering utreddes Storlek på magasin togs fram för att klara 60 % av flödestopparna på ett år I ett andra skede skulle ett reningssteg efter magasinet byggas Reningssteget kunde dimensioneras för lägre flöde med magasinet före Hitta markyta lång process då det inte fick plats inom verkets område Magasin Rening

13 Arbetsprocess för att hitta lösning Slutlig lösning Det framkom att kostnaderna för enbart ett magasin översteg det förväntade En lösning med kombinationen av både magasin och reningssteg kom fram En totalentrepenad av Purac, Läckeby Water Group Magasin+Rening

14 Lösning: Magasinering och rening av flödestoppar Två funktioner 1. Magasinering vid kortvariga flödestoppar -> återpumpas till verket 2. Vid långvariga flödestoppar fylls magasinet upp och utgående vatten blir renat genom direktfällning och förbättrad sedimentation med lamellsedimentering innan det leds till verkets utgående ledning max 3600 l/s < 4400 l/s

15 Utformning: Bräddvattenanläggning Inpumpning från verkets befintliga dygnsutjämningsmagasin (3 st bräddvattenpumpar, max 2 i drift samtidigt, 1 i reserv, total kap. 3600l/s) Renshanteringsbyggnad med 3 renssilar med tillhörande renstvättar och renspressar Magasin uppdelat i 2 delar ( m 3 ) Möjlighet att tillsätta järnklorid och polymer i inloppen till andra magasindelen Fe3+ polymer

16 Utformning: Bräddvattenanläggning Lamellsedimenteringspaket i andra magasindelen Utgående vatten leds till verkets utloppskulvert Nedtömning sker genom två pumpar som för vattnet till dygnsutjämningsmagasinet Spolning av bassängbotten med hjälp av 3 spolfack till vardera magasindel där luckor öppnas snabbt så en flodvåg för med sig slam till en kanal i ena änden av bassängen.

17 Avancerad styrning Många inställningar och börvärden som styr inpumpning, återpumpning, dosering och spolning Starten av bräddvattenpumpar kritisk Den del som överstiger börvärdet för vad som tas in på verket pumpas till bräddvattenanläggningen, (max 3600 l/s).

18 Extra fördelar Verket är inte lika känsligt vid driftstörningar eller avstängningar under underhållsarbete Om underhållsarbete kräver att flödet in på verket ska stängas av helt räcker magasinets volymer under ca 3 timmar vid normalflöde

19 Kostnader Ungefärliga kostnader 60 milj. för magasinet 15 miljoner för lamellsedimenteringen Anläggning överlämnad efter godkänd slutbesiktning mars 2009

20 Erfarenheter och resultat Intrimningsperiod lång eftersom den står stilla mesta av tiden och när den går igång är det oftast på kvällar och nätter. Avancerad styrning gör att operatör måste aktivt ändra inställningar efter behov Resurser har lagts på: renshantering flödesmätning pumpkapacitet

21 Erfarenheter och resultat Statistik över drifttillfällen jan 2009 aug 2009 antal ggr Total volym (m 3 ) IN Bräddvattenanläggning UT Bräddvattenanläggning 27 7 av

22 Erfarenheter och resultat Bräddvattenanläggningens reningsresultat på utgående vatten Varierande analysresultat på utgående vatten beroende på olika inställningar i kemikaliedosering och ingående vatten. Halter mellan 0,5-2 mg P/l och mg SS/l Intrimning pågår

23 Totala bräddflöden på verket Bräddflöde verket mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 jan-09 nov-08 sep-08 jul-08 Flöde (m 3 /d) jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 Fr.o.m rött streck började bräddvattenanläggningen användas godkända flödesanvgivelser in och ut bräddvattenanläggning

24 Totala bräddflöden och flöde in bräddvattenanläggning Bräddflöde verket In bräddvattenanl. Flöde (m 3 /d) jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 Fr.o.m rött streck började bräddvattenanläggningen användas godkända flödesanvgivelser in och ut bräddvattenanläggning

25 Totala bräddflöden och flöde ut bräddvattenanläggning Bräddflöde verket Ut bräddvattenanl. Flöde (m 3 /d) jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 Fr.o.m rött streck började bräddvattenanläggningen användas godkända flödesanvgivelser in och ut bräddvattenanläggning

26 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 feb-09 apr-09 jun-09 aug-09 dec-08 okt-08 aug-08 jun-08 Månadsmedel för totalfosfor ut verket ut verket inkl. bräddning jun-06 aug-06 okt-06 dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 Fr.o.m rött streck började bräddvattenanläggningen användas

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV

Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 1(14) Definitiv Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % kväveavskiljning vid Bergkvara RV 2011-04-11 Uppdragsnummer: 225620 Uppdragsansvarig: Hans Carlsson Handläggare Hans Carlsson 010-4522157 2(14)

Läs mer

Creating Water Solutions

Creating Water Solutions Creating Water Solutions Nyhetsbrev Nr 3 VA-Ingenjörerna är ett helägt dotterbolag till Danska Krüger A/S som är en del av Veolia Water Solutions & Technologies. Världsledande inom processtekniska lösningar

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar

Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar 1(34) Tillskottsvatten påverkar Ryaverket höga flöden och föroreningar Gryaab Rapport 2010:7 Ann Mattsson Jan Mattsson 2(34) Gryaab svarar för avloppsvattenreningen inom regionen. Bolaget ägs av Ale, Göteborg,

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Ålavledaren vid Vessige Kraftverk

Ålavledaren vid Vessige Kraftverk Ålavledaren vid Vessige Kraftverk Kraftverksdammen Dammbyggnaden vid Vessige kraftverk har fyra öppningar: två skibord, ett flodutskov och ett intag. Skiborden fungerar som bräddavlopp för dammen och underlättar

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Årsredovisning 2003. för ett renare hav

Årsredovisning 2003. för ett renare hav Årsredovisning 2003 för ett renare hav 2 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg 418 34 Göteborg Organisationsnr: 55 61 37-2177 Bankgironr: 617-5400

Läs mer

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten UPTEC W08 004 Examensarbete 30 hp Februari 2008 Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten Investigation of the seasonal variations at Braviken wastewater

Läs mer

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening V A-F O R S K R A P P O R T N r 6 n o v e m b e r 2 0 0 2 De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening Jonas Andersson Sofia Kallner VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2011 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2011 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB, får härmed avlämna

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer