WOOD. Fakta om trägolv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOOD. Fakta om trägolv"

Transkript

1 WOOD Fakta om trägolv 1

2 2 Epoque Ek Winter Plank 162 mm

3 Tarkett är en av världens ledande trägolvstillverkare med anor som går tillbaka mer än 120 år. Våra golv återfinns i miljöer världen över. Trägolvs popularitet har ökat med en genomsnittlig tillväxt på drygt 5 % per år i Europa. Trägolv har blivit alternativ till ytor och sammanhang där trägolv tidigare inte använts så ofta, t ex i pubar och restauranger, i butiker och kontor, på arbetsplatser, i sjukhem och på hotell. Detta är en utveckling som inte enbart är knuten till mode och trender. Det har också blivit möjligt genom den tekniska utvecklingen av stabilare golvkonstruktioner, läggningsteknik, lacker, oljor, tillbehör och bättre grundkonstruktioner i byggnader. Här har vi samlat viktiga specifikationer och egenskaper över Tarketts trägolv. Information som krävs för installation av trägolv i offentliga och kommersiella miljöer. Innehåll Underhållstabell 8 Golvfamiljer 4 Renovering 9 Konstruktion 5 Ytskydd Träs hårdhet (Brinell) 6 Miljö 12 Test av slitage (Taber) 6 Låssytem 13 UV-påverkan 7 Teknisk spec 13 Golvärme 7 Tillbehör

4 Sortiment och ytbehandlingar Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Redan 1886 började Tarkett tillverka trägolv. Tarkett fick patent på 3-skiktsbrädan redan på 40-talet då den också introducerades. Tarketts trägolv är en kvalitetsprodukt gjord för att stå emot slitage och användning i olika miljöer. 3-skiktskonstruktionen ger extra stabilitet då den effektivt minskar träets naturliga rörelser, ytskyddssystemet Proteco skyddar mot slitage och repor samt gör golvet lätt att sköta. Proteco ger också golvet lång hållbarhet. Planka eller stav Tarkett tillverkar trägolv i olika mönster. Ett plankgolv består av en stav som täcker hela brädan, medan 2- och 3-stavsutföranden har två respektive tre rader stavar som figuren visar. De olika mönstren ger golven olika uttryck där 1-staven eller plankan skapar en lugnare yta och ger mer exklusivitet och där ett flerstavsgolv ger större variation och en livligare känsla. Kvaliteten är dock densamma. Ytan är viktig Tarkett har olika ytbehandlingar som ger golvet olika utseende och känsla. Men de olika ytbehandlingarna ger också golvet olika specifikationer som är av betydelse för val av rätt golv till en miljö. Proteco Lack som ger en blank yta, är Tarketts mest slitstarka ytbehandling. Den har också bäst reptålighet och är det mest lättskötta golvet. Proteco Natura, är en mattlack som ger en yta liknande ett oljat golv. Det är också en mycket slitstark lack med liknande egenskaper som Proteco Lack. Matta ytor kräver mer frekvent underhåll än Proteco Lack eftersom matta ytor drar till sig mer smuts. Proteco Hardwax, är en olja som innehåller hårdvax. Hårdvaxet fyller igen träets ytporer vilket ger ett betydligt bättre skydd än traditionella golvoljor som tränger ner i träet. Periodiskt underhåll som tillför olja och nytt vaxlager krävs ett antal gånger per år. 5-Tech är en enklare lack som Tarkett har på ett begränsat sortiment. Den har inte samma styrka och reptålighet som Proteco Lack och glansen är också något lägre. Utöver grundskydden ovan har Tarkett också produkter med laserade och borstade ytor. Lasyr täcker ytan på golvet som sedan skyddas med något av ytskydden ovan. Egenskaperna blir de samma som för övriga golv, men efter eventuell omslipning av golvet måste golvet laseras igen för att få tillbaka den ursprungliga kulören. Borstade golv framhäver strukturen i träet som också ger ett rustikare utseende. Dessa golv har också Proteco ytskydd. Ett borstat golv har inte samma skydd mot slitage som ett oborstat men slitaget är sådant att det snarare förstärker det rustika utseendet. Efter omslipning tappar golvet den borstade effekten. Ska golvet slipas om Livslängden kan också påverkas vid val av golv. Tarketts golv kan slipas om 2 5 gånger beroende på slitskiktets tjocklek. Viva som har fanér som slitskikt, är inte omslipningsbar. Salsa, Bravo och Epoque kan slipas om upp till 4 5 gånger, samma som för de flesta massiva golv se även sidan 9. Tarketts golvfamiljer Epoque De mest exklusiva designerna finns hos plankgolven i Epoque. Golven är 14 mm tjocka och finns i flera bredder. Epoque har ett slitskikt på ca 3,6 mm som kan slipas om 4 5 gånger. Alla Epoque- plank har fasade kanter, för en mer exklusiv känsla. Salsa / Bravo Dessa kollektioner erbjuder 14 mm golv och ett slitskikt om ca 3,6 mm och är omslipningsbara 4 5 gånger. Gemensamt för Salsa och Bravo är 3-stavs-designen. Skillnaden mellan de båda är att Bravo har en livligare karaktär. Rumba / Tango Rumba och Tango är kollektioner av 13 mm trägolv med ett 2,5 mm tjockt slitskikt. Det kan slipas om 2 3 gånger. Rumba finns som 3-stav och Tango kommer som plankgolv. Tango har fasade kanter. Viva Viva är ett 8,5 mm golv i äkta träfanér. Den tunna konstruktionen möjliggör oftast att lägga golvet på ett befintligt utan att kapa dörrar eller byta trösklar. Viva kan omlackeras men inte slipas om. Viva finns som plank, 2-stav och 3-stav. Professional Professional är en specialrange i 13, 14 eller 22 mm 3-stav framtagen för specifika projekt och konstruktioner. Se den aktuella kollektionen på 4

5 En stabil konstruktion Värmebehandling genomfärgar slitskiktet och ger en mörk varm och exotisk ton på vanliga träslag som ek, ask och björk. Salsa Ask Cognac 3-stav Epoque Ek Design Grey Contrast Plank Epoque Ek Borstad Plank På ett laserat golv är det enbart ytan som är infärgad. Efter omslipning måste golvet laseras på nytt. En borstad yta framhäver träets naturliga ådring. Ytskyddet blir något sämre även om skillnaderna är små. Genom att kombinera lasyr, borstning och faser kan vi idag skapa designade trägolv för nya och spännande interiörer. Trä är ett naturmaterial som påverkas av temperatur och luftfuktighet. I många länder är skillnaderna stora mellan sommar och vinter vilket får ett trägolv att svälla och krympa. Vid särskilt stora variationer kan ett trägolv få deformationer mellan plankorna. Tarketts konstruktion minimerar dessa effekter påtagligt. Torkningsprocess för stabilitet Trä är hygroskopiskt - det rör sig beroende av relativ luftfuktighet. Fuktkvoten är beroende av den omgivande luftfuktigheten som i sin tur är beroende av temperaturen. Träet sväller när luftfuktigheten ökar och krymper när den går ner. För att minimera rörelserna i det färdiga golvet måste träet först få en egen optimal fuktighet genom torkning. I Tarketts process utnyttjas avancerad teknik som säkerställer värden inom mycket snäva toleranser vilket ger stabila golv. Tre skikt motverkar rörelser För att minimera de naturliga rörelserna är våra trägolv uppbyggda i tre skikt. Genom att korsa fiberriktingarna i skikten motverkas effektivt rörelserna i träet och man får balans i golvet. Stående årsringar i mellanskiktet förhindrar osymmetriska förändringar och minimerar rörelser. Tarketts starka och limfria låssystem låser brädorna effektivt utan springor mellan dem. 3-skiktsgolv visavi massiva golv Tarkett tillverkar och säljer lamellparkett i 3-skiktsutförande. Fördelarna med ett flerskiktsgolv är flera i jämförelse med massiva golv. Flerskiktsgolv har upp till 3 gånger lägre rörelser än massiva konstruktioner viket ger planare golv med färre glipor. Tarketts trägolv klarar ett större spann mellan låg och hög relativ luftfuktighet än massiva konstruktioner. Den lägre rörligheten i 3-skiktsgolvvet ger mindre risk för fuktskador och dessutom bättre hygien. 3-skiktgolvens större stabilitet motverkar också upp- och nedgående rörelser, vilket ger mindre problem med konkavitet/ konvexitet i golvet. Epoque Ek Winter Plank 5

6 Brinell-testet är ett enkelt sätt att mäta träets hårdhet Testet (EN 1534) utförs genom att pressa en stålkula med belastning mot träets yta. Brinell-värdet avgörs av hur stort avtryck som lämnas i träet. Ju högre Brinellvärde, desto hårdare och tåligare mot intryck är golvet. Eftersom trä är ett levande material med naturliga variationer i strukturen varierar hårdheten på olika delar av träet. Där årsringarna ligger tätt är också träet hårdare, i trädens mitt finns kärnved som är hårdare än ytved. De Brinellvärden som anges är medelvärdet av flera mätningar på olika ställen över ytan. Hårdheten över tid ändras inte nämnvärt. Fuktkvoten i Tarketts trägolv varierar mellan ca 5-10 % vilket har marginell betydelse för hårdheten. Vid frekvent användning av ett trägolv pressas fibrerna samman vilket tenderar att göra golvet hårdare över tiden men även detta är marginellt och täcks inom spannet i Brinellskalan. Brinell Viva* Kanadensisk Lönn Ask Rödek Bok Ek Ek Java Ask Cognac Europeisk Lönn Valnöt Körsbär Björk 6,0 4,8 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 2, Trä som material är alltid hårdast longitudiellt, dvs över stubbytan vilket kan utnyttjas vid tillverkning av industrigolv av kubb-typ. Den typen av golv är ytterst sällsynta idag och har ersatts av andra golv. *Att Viva har ett högt Brinellvärde beror på att den hårda kärnan av HDF tar upp kraften från Brinellkulan. Trots att det tekniska mätvärdet är likvärdigt för samtliga Viva-golv kan man i praktiken märka en viss skillnad i hårdhet inom Viva-sortimentet beroende på fanérskiktets träslag. Taber-testet Taber testet (EN ) mäter slitstyrkan hos olika lacker. Det utförs genom att man fäster en bit lackbehandlat trägolv vid Taber-maskinen (se bild) som sedan sätts i rotation. Därefter utsätts lacken för ihållande slitage från sand. Antalet varv som krävs för att nöta igenom lacken visar hur starkt den är. Ju fler varv, desto starkare lack. Borstade ytor kan dock inte testas med Taber-metoden då ytan måste vara slät. Ett annat sätt att visa slitstyrkan är att använda kontorsstolstestet (EN ). Den lackbehandlade ytan utsätts för slitage från en kontorsstol med hjul. Tarketts produkter klarar testet mer än tio gånger bättre än minimikravet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Diagram: Relativ jämförelse Tarkett med Proteco lacquer vs konkurrenter Källa: Intern test från Tarkett R&D (2007) Tarkett Proteco lacquer 6

7 Trä ändrar färg Trä ändrar färg (ljusoxidation) då det exponeras för UV-ljus. Färgförändringen är en process som pågår tills en mättnad uppnåtts i regel efter 6-12 månader beroende av träslag och ljusintensitet. En del träslag påverkas mindre än andra och reagerar också olika fort. Körsbär mörknar och det går tämligen snabbt. Valnöt får en ljusare ton. Ljusa träslag som t ex ask, lönn och björk går mot gult men processen är inte så snabb som för körsbär. Ljusförändringarna är en naturlig process som inte går att undvika för trä. Nedanstående exempel är hämtat från Tarketts Grading Book där även fler träslag redovisas. Ek Valnöt Innan exponering av UV-ljus Efter exponering av UV-ljus Viva Ek Borstad 2-stav Trägolv på golvvärme Tarketts trägolv passar utmärkt att lägga på golvvärme med undantag för bok och lönn. Dessa träslag krymper och sväller mer än andra träslag vid olika relativ luftfuktighet, vilket kan leda till springor mellan stavar och brädor. Den relativa luftfuktigheten skall ligga mellan % såväl under läggning som efter. Normalt sett bidrar golvvärme till en något lägre luftfuktighet omedelbart över golvytan eftersom luftens temperatur där höjs i förhållande till rummet i övrigt. I områden med låg relativ luftfuktighet (< 30%) rekommenderar vi inte trägolv på golvvärme. Yttemperaturen på golvet får inte överstiga 27 C och detta gäller även under mattor och andra övertäckningar. Självbegränsande system rekommenderas för att ha full kontroll över max temperatur. Samtliga trägolvsinstallationer på golvvärme skall skyddas av ett underlagsmaterial med ångspärr som placeras enligt tillverkarens anvisningar, dock så nära trägolvet som möjligt. Epoque Ek Grey Contrast Plank 162 mm 7

8 Underhållstabell för Tarketts olika ytbehandlingar Tarketts ytbehandlingar ger ett utmärkt skydd mot slitage och mikrorepor. Starkast av ytbehandlingarna är Proteco lacquer som också ger ett av marknadens bästa skydd. Trots en stark yta behöver ett golv vårdas för att behålla sin fräschör och sitt representativa utseende över tid. I följande tabell har vi sammanställt grundläggande rekommendationer baserat på normalt slitage i offentlig miljö. Vid kraftig trafik och användning krävs mer frekvent underhåll. Tarkett kan också utfärda specifika underhållsinstruktioner för varje typ av projekt. Kontaka Tarkett för mer information. 5tech lacquer Dagligt underhåll: Lös smuts Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Dagligt underhåll : Kraftigare nedsmutsning Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermoppmed Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermopp med Osmo Rengöringsmedel (innehåller även olja för återskapning av ytan). Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Periodiskt underhåll och grovrengöring Tarkett Lacquer Refresher 1-2 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 2-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Osmo Underhållsvax 3-4 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 1-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Renovering Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Fläckborttagning: Frukt, bär, juice, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, the Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Fläckborttagning: Chocklad, fett, gummimärken, olja, tjära, asfalt Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Bläck, tusch, skokräm, målarfärg, färgkrita Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Urin, uppkastningar Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Att tänka på vid skötsel och underhåll av matta golvbehandlingar Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil. En matt golvyta kräver mer underhåll än ett golv med högre glans. En matt yta drar alltid till sig mer smuts än en blank yta. En matt yta ändrar också karaktär på ett mer notabelt sätt än en blank. Detta är en viktig skillnad som uppskattas av en del medan andra tycker det är en mindre tilltalande egenskap. Den är dock naturlig. Eftersom en matt yta drar till sig mer smuts än en blank, krävs ett mer frekvent underhåll av Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil behandlade golv (se tabell ovan). Trots detta kommer ytan att åldras mer på dessa golv jämfört med Proteco Lacquer. 8

9 Renovering av trägolv Samtliga trägolv från Tarkett är renoveringsbara och möjliga att slipa. Undantaget är Viva som inte kan slipas ner till trärent, men möjlig att finputsa och sedan lacka om. Om olyckan varit framme och gett märken och småskador på golvet, är hjälpen inte långt borta. Med Tarkett Repair Kit, är det lätt att reparera småskador. Kitten innehåller sandpapper, spackel (finns i flera toner) samt reparationslack. För större installationer med golv i flera träslag, har Tarkett tagit fram en Repair Box med minibrännare och vaxstavar i toner som matchar golven. Det går även blanda färgerna. Tarkett Repair Box rekommenderas som ett obligatoriskt tillbehör för inrättningar där slitaget är extra starkt och där risken för småskador är större. Ett Tarkett golv kan slipas om 2-3 gånger (Rumba, Tango) eller 4-5 gånger (Salsa, Epoque, Professional). Detta är typvärden. Vid lätt slipning, där man inte går igenom lacken, och som behandlas med Tarkett Refresher, kan golvet slipas betydligt fler gånger. På ytor som fått djupare intrycksmärken och kraftiga repor, kan det krävas en djupare slipning för att få golvet helt rent. Antalet möjliga omslipningar kan då vara färre än indikationen ovan. Omslipning av golv bör göras av fackmän. De har de rätta maskinerna och de har också de bästa rekommendationerna för ny ytbehandling efter det att slipning ner till trärent gjorts. Ett lackat golv som renslipats, ges full flexibilitet vid val av ny ytbehandling. Det kan lackas igen, det kan oljas, det kan laseras och på så sätt få ett helt nytt utseende. Ett oljat golv rekommenderas dock att oljas om igen, då olja tränger ner djupare i träet som gör den svårare att få bort vid omslipning. Ett borstat golv förlorar helt eller delvis den effekten efter nerslipning, beroende på hur djup omslipning som gjorts. Antalet möjliga omslipningar av ett borstat golv är också något lägre. Tarketts Epoque och Salsa kan slipas om lika många gånger som ett massivt golv trots tjockleksskillnaden i slitskiktet. En massiv bräda blir aldrig lika plan som ett Tarkettgolv, vilket innebär att ett tjockare lager måste slipas bort. Låsningssystemet i massiva konstruktioner sätter också gränser för antalet möjliga omslipningar. 9

10 Naturlig design som skyddas av Proteco En träyta behöver ett bra skydd mot slitage, fukt och fläckar. Tarkett svarar upp mot detta krav med marknadens mest slitstarka ytbehandlingskoncept som vi kallar Proteco. Tarkett lanserade Proteco-lacken 1997 och Proteco Natura (matt lack) något år senare. Båda lackerna är unika innovationer utvecklade av Tarkett. De testas regelbundet med Tabermetoden (EN se även sidan 6) som är den enda officiella testmetod som finns. Varje gång visar Proteco lackerna den högsta motståndskraften mot förslitning, nötning och mikrorepor. Proteco konceptet ger ett starkt trägolv samtidigt som den äkta träkänslan bevaras. Det finns många starka argument som talar för Proteco lack. 17 argument för Proteco lack! 1 Marknadens slitstarkaste lack.* 2 Gör trägolvet lätt att städa och underhålla. 3 Finns i 2 utföranden blank och matt. 4 Framhäver träets ådring och struktur. 5 Unikt patent** gör att Proteco lacken även skyddar de fasade kanterna på plankgolv. 6 Läggs på i 5 lager där varje lager fyller en unik funktion för att kombinera hårdhet med maximal slitstyrka. 7 Suverän vidhäftning mellan de 5 lagren som ytterligare förstärker skyddet. 8 Fri från formaldehyd. 9 Härdas med UV-ljus vilket skapar en starkare och mer homogen lack. 10 Skyddar mot små repor som lätt kan skapa en grå och trist yta från t.ex. fint grus i entréer. 11 Förlänger golvets livslängd. 12 Proteco Natura ger det oljade trägolvets utseende men med ett starkare skydd. 13 God elasticitet minimerar sprickbildning vid slagmärken. 14 Klarar slitage från kontorsstolar mycket bättre än andra trägolv. 15 Speciellt utformade tillbehör för skötsel & underhåll. 16 Ger trägolvet dess lyster. 17 Tillgänglig på alla träslag. * enligt officiella metoden för Tabertest EN ** patent PCT/SE2007/ Skillnader mellan olika ytbehandlingar En traditionell olja tränger in i träets porer. Träytan ligger relativt oskyddad. För att behålla skydd och fräschör krävs frekvent underhåll med förbättringsolja. Denna typ av oljade golv ingår inte i Tarketts sortiment. Proteco Hardwax oil. Genom att tillsätta hårdwax i oljan, fås en skyddande yta som ger ett bättre skydd mot slitage i ytskiktet. Det kräver mer frekvent underhåll än lackade golv men mindre än golv behandlade med traditionell olja. Proteco Lack och Proteco Natura är lacker som förseglar ytan på ett trägolv. Detta ger det starkaste skyddet mot slitage och mikrorepor. Du går på lacken. De båda lackerna är i stort sett lika starka men en matt yta kräver mer frekvent rengöring eftersom en matt yta drar till sig mer smuts. 10

11 Proteco hardwax oil Ett oljat golv skiljer sig från de lackade genom att ytan inte är förseglad. Det innebär att ytan är känsligare för slitage och repor. Proteco Hardwax Oil ger betydligt starkare skydd än traditionellt oljade golv där oljan penetrerar ner i träet, där inget förslitning sker. Den magiska komponenten i vår Proteco Hardwax Oil är hårdvaxen, som lägger sig kvar i ytskiktet och ger ett starkare skydd där det behövs. Effekten kan jämföras med en nyvaxad bil. Det ger en fuktavvisande och lättstädad yta. Golvet är färdigt att användas efter installation - ingen installationsoljning krävs. Golvet kan också renoveras fläckvis vid mindre skador utan behov av att olja om hela golvet. Samtliga komponenter kommer från växtriket vilket även inkluderar hårdvaxen - en helt igenom miljövänlig lösning. 5tech lacquer Tarkett erbjuder också en något enklare lack i ett begränsat sortiment. Vi kallar den 5Tech som härstammar från en äldre generation av lacker. Glansen är drygt 30-35% lägre än hos Proteco lacqer och taber värdet är också på en lägre nivå. Det ger ett sämre skydd mot förslitning men även skyddet mot mikroreport är svagare än lackerna i vårt Proteco koncept. 5Tech är en lack som fungerar utmärkt i rum och utrymmen där kraven ställs något lägre. Val av golv Att välja golv handlar mycket om smak vad gäller träslag, lasyrer och design. I fråga om lack eller olja, blank eller matt och lasyrer eller inte måste andra överväganden göras. Ett utrymme med stark trafik, ger större slitage och kräver mer periodiskt underhåll och grovrengöring än utrymmen med låg trafik. Ett mörkt laserat golv kan se mer slitet ut än ett olaserat i anslutning till entréer t ex. Efter en omslipning måste ett laserat golv laseras på nytt för att få samma ton. Det bör beaktas i utrymmen där slitaget är stort. Matta ytor drar till sig mer smuts än blanka. Ett matt golv kan därför vara ett mindra bra val där kraven är extra stora på god hygien. En blank yta är mer lättstädad än en matt. Golvets livslängd kan förlängas genom att lägga mattor där trafiken är som störst, dörrmattor och fuktavvisande mattor i anslutning till entréer och liknande. Allt fler vill byta golv efter 4-5 år, framför allt i trendiga butiker. Då blir argumentet att kunna slipa om ett golv mindre viktigt. Här kan den bästa lösningen vara ett golv ur Vivas sortiment. Det finns ingen universallösning om vilket trägolv och yta som passar bäst för olika utrymmen. Kontakta Tarkett för mer information. 11

12 Tarkett och miljön The Balanced Choice Trä är ett naturligt och förnyelsebart material. Trä är därför ett bra miljöval. Som en av världens ledande trägolvstillverkare har vi också ett stort ansvar att medverka till ett hållbart skogsbruk. För att bidra till och säkerställa en bra miljöhantering och uthålligt bruk av den känsliga skogsråvaran, samarbetar Tarkett med olika organ för miljöcertifiering. Exempel på externa certifieringsprogram där uppföljning sker en gång per år av externa revisorer. ISO vårt miljöprogram där samtliga miljömål och rutiner styrs. FSC Chain of Custody/Rainforest Alliance Våra enheter och säljbolag i Europa är certifierade för att tillverka och sälja FSC-märkta golv. Tarkett kan idag på beställning leverera FSC-certifierad ek, bok, ask och lönn. PEFC (från 2:a kvartalet 2010) certifierar främst europeiska skogar. Svanen miljömärkning Trä är en förnyelsebar råvara vilket gör det till ett bra miljöval. Samtliga Tarketts produkter har miljödeklarationer. Tarkett strävar efter att utveckla nya produkter från vanliga europeiska träslag med samma utseende och egenskaper som de tropiska träslagen. Värmebehandlade Ask Cognac och Ek Java är några exempel. Av spillet i tillverkningen gör vi pellets som används för energitillverkning. Tarkett har också kontinuerliga program för att minska energioch vattenåtgång i tillverkningsprocessen. Våra produktionsenheter är certifierade enligt ISO miljöledningssystem och ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Ett bra miljöval inkluderar även ägandet. Tarketts trägolv har mer än 5 gånger lägre emissioner än EU-normen E1. Det ger en bra inomhusmiljö. Ett trägolv från Tarkett är lätt att lägga, det är lätt att städa och underhålla utan behov av förorenande kemikalier. Proteco systemet underlättar också skötseln samtidigt som dess starka skydd garanterar lång livslängd och bra ekonomi. Tarkett har ett omfattande internt miljöarbete med kraftfulla mål för att minimera t ex konsumtion av vatten och energi samt återanvändningsprogram för spill. Som exempel tar vi drygt 50 % av fabrikens energibehov ur vårt eget spill (sågspån). Hela produktlivscykeln är en del i miljötänkandet som täcker kedjan från skogen, tillverkningen, ägandet och slutet av livscykeln. Tarkett formulerar detta i Tarkett Balanced Choice Våra omslipningsbara trägolv ger lång livslängd. I vårt sortiment finns golv som kan slipas upp till 5 gånger. Det gör att ett trägolv från Tarkett kan vara i generationer. När det väl är dags att byta, så är de mycket lätta att riva ut. Vid slutet av sin livscykel kan golvet återanvändas som energi. 12

13 Lätt att lägga! Tre smarta lösningar från Tarkett gör det enkelt att lägga trägolv utan lim i fogarna. Alla tre är lika starka. Skillnaderna ligger i hur läggningen sker, behov av verktyg och hur snabbt det går att lägga. Traditioner styr också. En del föredrar vik ner system medan andra vill arbeta med horisontella system. 2-lock är den nyaste s k 5G-lösningen för låssystem. Brädorna viks ner längsgående och snäpps ihop i kortändan med hjälp av ett inbyggt fjäderbelastat blad. Det är den mest effektiva lösningen för snabb installation. Tidsvinsten är uppemot 30 % mot övriga. T-lock identisk med 2-lock längs långsidan men saknar dennes lösning på kortsidan där brädan måste vikas ner. Ultraloc ett s k snäppsystem, där brädan slås in horisontellt med hammare och slagkloss. Tarkett har också fogar som limmas ihop, T&G (Tounge & Groove) på ett litet sortiment där annan läggningsteknik används. Exempel på detta är 22 mm som spikas ner i undergolvet. På sådana golv tillför inte limfria låssystem något. Samliga trägolv kan limmas ner mot undergolvet, oavsett låssystem. Golvytor större än 12m X 20m skall limmas mot undergolvet för att erhålla utlovade specifikationer. En annan anledning att limma mot undergolvet är att minska stegljud i rummet. Däremot ökar ljudöverföringen till rummet under. Teknisk information Family Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Tjocklek (mm) ,5 22 Bredd (mm) 117/162/190/ / / / Längd (mm) 1075/1245/2000/2200/ /2200/ / / Tjocklek slitskikt (mm) ca 3,6 ca 2,5 ca 3,6 ca 3,6 ca 2,5 ca 0,6 ca 3,6 Vikt (kg/m 2 ) ca 8,0 ca 7,2 ca 8,0 ca 8,0 ca 7,2 8,1 14 Taber Test/Slitstyrka lack* pren genomnötning Proteco Lack (ant. varv) >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 genomnötning Proteco Natura (ant. varv) >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 abrasiv nötning (mg/100revs) ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 Stegljudsdämpning, vägt index. NF EN ISO / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔLw in db med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New Emission formaldehyd EN E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 Brandklassning EN Dfl Dfl Dfl Dfl Dfl Cfl Dfl Termisk resistans (RT m 2 K/W) endast golvbräda 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,054 0,152 med grålumppapp 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,074 0,182 med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,094 0,192 Installation** Flytande (Fl)/ Nerlimmad (Gd) Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd/Spik Läggning på golvvärme*** Max tempertur på golvet 27 C - termostatreglering * Data avser nya golv (2006). Metoden ej tillämplig för borstade golv pga av dess ytstruktur. ** Kontakta Tarkett för ytterligare information. *** Träslagen bok och lönn ej lämpade för golvvärme pga naturliga orsaker. Gäller ej Viva med dessa träslag. 13

14 Viktiga tillbehör för en lyckad installation Tarkett tillhandahåller ett fullt sortiment av tillbehör som höjer intrycket av den färdiga installationen dessutom installationsverktyg och golvvårdsprodukter. Snygga och smarta sockel- och övergångslister, trappnoslister och rörmanschetter förhöjer utseendet och känslan. Tillbehör som är viktiga för en effektiv och lyckad installation som t ex slag- och distansklossar, fukt- eller ångspärr och praktiska skyddskläder. Golvets akustiska egenskaper kan förbättras med rätt underlag, t ex Tarkoflex II som dämpar stegljud och som dessutom fungerar som fuktspärr. Tarkofoam II är stegljudsdämpande. Tystast golv får man genom nerlimning mot undergolvet. För stora ytor krävs också nerlimning. Tarkett har de rätta limmerna och tillbehören. Tarkett Bioclean och Tarkett Lackrefresher är effektiva hjälpmedel för att behålla golvets fräschör under lång tid. Om olyckan varit framme behövs reparationstillbehör, t ex lösa slitskikt, spackel i träslagens färger, förbättringslacker, färgade vaxstavar som levereras i reparationskit. Kontakta Tarkett för mer information ,

15 Limma direkt mot undergolvet De flesta trägolv läggs flytande, dvs golvet kan röra sig fritt mot undergolvet. Det är en lösning som fungerar utmärkt i många sammanhang, framför allt i bostäder där ytorna är mindre och belastningen lägre än i publika utrymmen. Ett trägolv som är större än 12 x 20 meter bör limmas direkt mot undergolvet eftersom den naturliga och totala rörelsen vid olika relativ luftfuktighet kan bli för stor med flytande läggning. När ett golv limmas mot underlaget rör sig golvet endast minimalt. Ett trägolv där tyngre föremål applicerats, t ex köksöar och tunga hyllsystem, bör också limmas ner, även på mindre ytor. Ett golv som är limmat mot underlaget får också bättre akustiska egenskaper. Stegljudsnivån blir betydligt lägre. I Tarketts sortiment finns limmer för olika undergolv. Tabellen ger en grov vägledning över lösningar för nerlimning mot undergolv. Kontakta Tarkett för mer information TyP AV Lim PRimER TyP AV undergolv TARKETT ADHESiVE D TARKETT ADHESiVE K TARKETT ADHESiVE ms TARKETT PRimER ms Ny betong - enligt norm X X X Gammal betong med mjuka limrester, mjuk yta X X Gammal utan gamla limrester X X Gammal betong med hårda limrester, hård yta X X X Betong med hög fuktkvot, upp emot 90% RF X X Undergolvsvärme X X Undergolvsvärme vid hög fuktighetskvot, uppemot 75% RF X X Gammalt trägolv X X X Dammfri spånskiva - enligt norm X X X Gammal spånskiva med limrester (hårda eller mjuka) X X Klinker golv X

16 ingång Tarkett - en stabil partner Tarkett är representerade i alla världsdelar med försäljning i mer än 100 länder. Totalt har Tarkettkoncernen drygt 9,000 stolta medarbetare som utvecklar, tillverkar, säljer och distribuerar mer än 300,000,000 m2 golv vart år. Det motsvarar ca 25 vardagsrum i timmen. Drygt 30 kvalitetscertifierade produktionsenheter är spridda över världen. Tarkett är krafigt decentraliserat med hög självständighet för länder att utveckla de golvlösningar som bäst svarar mot lokala krav och traditioner. Storleken ger styrka i forskning och utveckling, produktivitet och distribution samt en stabil finansiell bas. Unika lösningar för bättre livskvalitet Tarkett erbjuder unika golvlösningar för yrkesverksamma och slutanvändare som främjar livskvalitet och bidrar till effektiva och hållbara lösningar. Oavsett om projektet är en offentlig eller kommersiell miljö, bostads- eller idrottsanläggning, nybygge eller renovering, så har Tarkett flera lösningar till hands. Global kompetens, en bred produktportfölj med golvlösningar i vinyl, linoleum, textila, laminat, parkett och sport samt förståelse för kunders behov gör det möjligt för Tarkett att ständigt skapa bättre golvupplevelser. Alltid i rörelse Tarkett har tillverkat trägolv sedan 1886 mer än 120 år av erfarenhet och ett gediget kunnande samt alltid fokus på bättre lösningar har lett till en mängd innovationer där några blivit allmän standard på marknaden. Tradition och förnyelse All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan starten 1886 samlas i de golv som produceras idag. Samtidigt kombineras den genuina kunskapen med den absolut senaste tekniken vilket resulterar i nya, moderna, smarta och vackra golv. Utbudet imponerar och valfriheten är stor. Mer än bara trä att gå på Ett golv är ett golv. Men allt runt omkring har också betydelse. Är golven lätta att lägga? Är tillverkningen miljövänlig? Kan man återvinna golven? Finns det extra stark lack för att skydda golven? Finns det produkter för att sköta om golven? Är golven lättstädade och enkla att sköta? På alla dessa frågor är svaret JA! Det är en viktig del i framgången för Tarkett. DANmARK Tarkett A/S Lunikvej Greve Tel : Fax : Suomi/FiNLAND Tarkett oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NoRgE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERigE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Frågor och svar om trägolv

Frågor och svar om trägolv Frågor och svar om trägolv Hur många år håller golvet? Det är en knepig fråga ungefär som: Hur långt är ett snöre? Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv Byggstädning lackerade trägolv trägolv Rengöring Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas.

Läs mer

Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet. Spännande mix av klassiker och nyheter

Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet. Spännande mix av klassiker och nyheter Parquet Magazine INSPIRATION, IDÉER OCH EN GUIDE TILL TARKETT TRÄGOLVSORTIMENT / 2010 Tema: DESIGN Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet Spännande

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar:

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: Byggstädning Lackerade trägolv sid 2-3 Skötsel & underhåll Lackerade trägolv sid 4-5 Skötsel & underhåll Proteco Natura trägolv sid 6-7 Skötsel

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV I mer än 45 år har vi levererat noggrant utvalda plankgolv världen över. Varje planka som skapas i vårt småländska familjeföretag i Mörkaskog

Läs mer

GOLV - ett naturligt val

GOLV - ett naturligt val GOLV - ett naturligt val Välkommen Välkommen Naturens material trä, är en väsentlig ingrediens i vardagen hos Molan och, medvetet eller omedvetet, också i de flesta människors vardag. I våra bostäder fungerar

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Basparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara/ ring och hör vad som finns på

Läs mer

Golv och paneler från hjärtat av Lappland

Golv och paneler från hjärtat av Lappland Golv och paneler från hjärtat av Lappland ARVET 3 Naturlig kvalitet kommer inte utan starka rötter. Familjen Abrahamsson. Från vänster Monica, Krister, Daniel, Marcus och Patrik. Trä är ett levande material.

Läs mer

Sortiment 2009. Introduktion. Furugolv. Ekgolv. Behandling. Sortiment. Kontakt NORRLANDS

Sortiment 2009. Introduktion. Furugolv. Ekgolv. Behandling. Sortiment. Kontakt NORRLANDS Sortiment 2009 Introduktion Furugolv Ekgolv Behandling Sortiment Kontakt NORRLANDS M A S S I V A T R Ä G O L V Att välja golv är ett av dina viktigaste val Att använda trä är ett sätt att förbättra klimatet

Läs mer

Det finns vinylgolv. Och Pergo-golv.

Det finns vinylgolv. Och Pergo-golv. VINYL NYHET! Det finns vinylgolv. Och Pergo-golv. Det är inte bara utseendet som gör Pergos vinylgolv till ett bra val. De är även extremt hållbara, ljudabsorberande och sköna att gå på. Pergo är välkänt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV Följer du läggningsanvisningen så kommer du att få glädje av ditt golv i många

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 2 Lugn, behåll skorna på när du dansar! Upplev den säkra känslan med ett nytt laminatgolv från Tarkett. När du bjuder upp hemma i vardagsrummet kan du helt njuta av

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

en dag med inspiration

en dag med inspiration en dag med inspiration 2014 en dag med inspirationion 2009 en dag med inspiration 2012 en dag med inspiration en dag med inspiration 2012 en dag med inspiration 2010 2013 1 2013-10-08 09.04 2014 Hösten

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se 2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

projektvinyl HETEROGEN VINYL

projektvinyl HETEROGEN VINYL projektvinyl HETEROGEN VINYL 11:00:51 V9_Eternal_Broch_SE-W.indd 1 03-03-2008 11:00:51 Innehåll Inledning 3 Produktsortiment 4 6 Kollektionsöversikt 10 16 20 Rengöring och skötsel 22 Teknisk information

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Lev naturligt med. Massiva golv

Lev naturligt med. Massiva golv Lev naturligt med Massiva golv Innehåll 4. Introduktion 6. Natura 8. Alpine 10. Noir 12. Terre Slät 13. Terre Borstad 14. Grigio slät 15. Grigio borstad 16. Lumiere 18. Lacca Natura 19. Lacca Bianco 20.

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

UNDERHÅLLSGUIDE SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV

UNDERHÅLLSGUIDE SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV SKÖTSEL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV 1 2013-01 SE UNDERHÅLLSGUIDE SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

2012-13 VINYL FLOORS L I F E W I T H C H O I C E. www.mystepfloor.se

2012-13 VINYL FLOORS L I F E W I T H C H O I C E. www.mystepfloor.se VINYL FLOORS 2012-13 L I F E W I T H C H O I C E www.mystepfloor.se 2 Välkommen till Vinyl Floors en värld av möjligheter VINYL COLLECTION VINYL FLOORS L I F E W I T H C H O I C E Vinyl floors innehåller

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

iljö 2010 och offentlig m golv för hem Mer än bara yta

iljö 2010 och offentlig m golv för hem Mer än bara yta golv för hem och offentlig miljö 2010 Mer än bara yta 230297 Ek Prime Skeppsgolv innehåll 4 6 15 16 Råd från arkitekten Trägolv Fakta trägolv Laminatgolv Mer än bara yta Begrunda ditt val noga. Ett golv

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

SKÖTSELBIBELN. De bästa tipsen för. den perfekta golvvård

SKÖTSELBIBELN. De bästa tipsen för. den perfekta golvvård SKÖTSELBIBELN De bästa tipsen för den perfekta golvvård 2 SNABBT, ENKELT OCH NATURLIGT: SÅ VÅRDAR MAN GOLV I DAG. Rätt golvvård på ett enkelt sätt! Rätt golvvård bevarar värdet på ditt vackra golv och

Läs mer

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning TarkoDry Wall* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik Tarkett TarkoDry Wall kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv.

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv. v1.2 1 Hotel Scandic Opalen, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 2 Ek INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 08 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Kasthall - massiva TRÄGOLV

Kasthall - massiva TRÄGOLV Kasthall - massiva TRÄGOLV INNEHÅLL GOLV för GENERATIONER 3 INSPIRATION och REFERENSER 5 VÅRA OLIKA TRÄSLAG och SORTERINGAR 33 Kasthall MOSAIKPARKETT 34 Kasthall INDUSTRIPARKETT 35 Kasthall BASPARKETT

Läs mer

BerryAlloc Parkett. Wherever. Forever.

BerryAlloc Parkett. Wherever. Forever. BerryAlloc Parkett Wherever. Forever. 3 5 6 7 8 20 21 22 Den unika parketten, Made in France. Med respekt för skogen. Varför välja BerryAlloc parkett? Det naturliga valet. Parkett kollektionen. Parkett

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

GOLV - ett naturligt val

GOLV - ett naturligt val GOLV - ett naturligt val A natural choice by moland - med blick för nya möjligheter Golv, märkta med FSC, visar, att produkten stödjer ansvarsfullt skogsbruk och är certifierad i överensstämmelse med FSC:s

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

NANOFLOOR PRO 2008. Nanofloor

NANOFLOOR PRO 2008. Nanofloor NANOFLOOR PRO 2008 Nanofloor Grundlack & Spackel Topplack Golvbets Underhållningsprodukter lackade golv Golvolja & lut Underhållningsprodukter oljade golv Slippapper Register 4 6 8 10 12 14 16 18 Grundlack

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Instruktion för UNICLIC

Instruktion för UNICLIC Instruktion för UNICLIC Arena 06 07 SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör.

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Golvkatalog. Känslan blir din

Golvkatalog. Känslan blir din Golvkatalog Känslan blir din 255115 Slottsplank Ek Vit 300 KÄNSLAN BLIR DIN Arenagolvet Slottspank Ek Vit 300 ger här en fint avvägd bas till det minimalistiska köket. Ytan är lätt borstad, vitoljad och

Läs mer