WOOD. Fakta om trägolv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOOD. Fakta om trägolv"

Transkript

1 WOOD Fakta om trägolv 1

2 2 Epoque Ek Winter Plank 162 mm

3 Tarkett är en av världens ledande trägolvstillverkare med anor som går tillbaka mer än 120 år. Våra golv återfinns i miljöer världen över. Trägolvs popularitet har ökat med en genomsnittlig tillväxt på drygt 5 % per år i Europa. Trägolv har blivit alternativ till ytor och sammanhang där trägolv tidigare inte använts så ofta, t ex i pubar och restauranger, i butiker och kontor, på arbetsplatser, i sjukhem och på hotell. Detta är en utveckling som inte enbart är knuten till mode och trender. Det har också blivit möjligt genom den tekniska utvecklingen av stabilare golvkonstruktioner, läggningsteknik, lacker, oljor, tillbehör och bättre grundkonstruktioner i byggnader. Här har vi samlat viktiga specifikationer och egenskaper över Tarketts trägolv. Information som krävs för installation av trägolv i offentliga och kommersiella miljöer. Innehåll Underhållstabell 8 Golvfamiljer 4 Renovering 9 Konstruktion 5 Ytskydd Träs hårdhet (Brinell) 6 Miljö 12 Test av slitage (Taber) 6 Låssytem 13 UV-påverkan 7 Teknisk spec 13 Golvärme 7 Tillbehör

4 Sortiment och ytbehandlingar Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Redan 1886 började Tarkett tillverka trägolv. Tarkett fick patent på 3-skiktsbrädan redan på 40-talet då den också introducerades. Tarketts trägolv är en kvalitetsprodukt gjord för att stå emot slitage och användning i olika miljöer. 3-skiktskonstruktionen ger extra stabilitet då den effektivt minskar träets naturliga rörelser, ytskyddssystemet Proteco skyddar mot slitage och repor samt gör golvet lätt att sköta. Proteco ger också golvet lång hållbarhet. Planka eller stav Tarkett tillverkar trägolv i olika mönster. Ett plankgolv består av en stav som täcker hela brädan, medan 2- och 3-stavsutföranden har två respektive tre rader stavar som figuren visar. De olika mönstren ger golven olika uttryck där 1-staven eller plankan skapar en lugnare yta och ger mer exklusivitet och där ett flerstavsgolv ger större variation och en livligare känsla. Kvaliteten är dock densamma. Ytan är viktig Tarkett har olika ytbehandlingar som ger golvet olika utseende och känsla. Men de olika ytbehandlingarna ger också golvet olika specifikationer som är av betydelse för val av rätt golv till en miljö. Proteco Lack som ger en blank yta, är Tarketts mest slitstarka ytbehandling. Den har också bäst reptålighet och är det mest lättskötta golvet. Proteco Natura, är en mattlack som ger en yta liknande ett oljat golv. Det är också en mycket slitstark lack med liknande egenskaper som Proteco Lack. Matta ytor kräver mer frekvent underhåll än Proteco Lack eftersom matta ytor drar till sig mer smuts. Proteco Hardwax, är en olja som innehåller hårdvax. Hårdvaxet fyller igen träets ytporer vilket ger ett betydligt bättre skydd än traditionella golvoljor som tränger ner i träet. Periodiskt underhåll som tillför olja och nytt vaxlager krävs ett antal gånger per år. 5-Tech är en enklare lack som Tarkett har på ett begränsat sortiment. Den har inte samma styrka och reptålighet som Proteco Lack och glansen är också något lägre. Utöver grundskydden ovan har Tarkett också produkter med laserade och borstade ytor. Lasyr täcker ytan på golvet som sedan skyddas med något av ytskydden ovan. Egenskaperna blir de samma som för övriga golv, men efter eventuell omslipning av golvet måste golvet laseras igen för att få tillbaka den ursprungliga kulören. Borstade golv framhäver strukturen i träet som också ger ett rustikare utseende. Dessa golv har också Proteco ytskydd. Ett borstat golv har inte samma skydd mot slitage som ett oborstat men slitaget är sådant att det snarare förstärker det rustika utseendet. Efter omslipning tappar golvet den borstade effekten. Ska golvet slipas om Livslängden kan också påverkas vid val av golv. Tarketts golv kan slipas om 2 5 gånger beroende på slitskiktets tjocklek. Viva som har fanér som slitskikt, är inte omslipningsbar. Salsa, Bravo och Epoque kan slipas om upp till 4 5 gånger, samma som för de flesta massiva golv se även sidan 9. Tarketts golvfamiljer Epoque De mest exklusiva designerna finns hos plankgolven i Epoque. Golven är 14 mm tjocka och finns i flera bredder. Epoque har ett slitskikt på ca 3,6 mm som kan slipas om 4 5 gånger. Alla Epoque- plank har fasade kanter, för en mer exklusiv känsla. Salsa / Bravo Dessa kollektioner erbjuder 14 mm golv och ett slitskikt om ca 3,6 mm och är omslipningsbara 4 5 gånger. Gemensamt för Salsa och Bravo är 3-stavs-designen. Skillnaden mellan de båda är att Bravo har en livligare karaktär. Rumba / Tango Rumba och Tango är kollektioner av 13 mm trägolv med ett 2,5 mm tjockt slitskikt. Det kan slipas om 2 3 gånger. Rumba finns som 3-stav och Tango kommer som plankgolv. Tango har fasade kanter. Viva Viva är ett 8,5 mm golv i äkta träfanér. Den tunna konstruktionen möjliggör oftast att lägga golvet på ett befintligt utan att kapa dörrar eller byta trösklar. Viva kan omlackeras men inte slipas om. Viva finns som plank, 2-stav och 3-stav. Professional Professional är en specialrange i 13, 14 eller 22 mm 3-stav framtagen för specifika projekt och konstruktioner. Se den aktuella kollektionen på 4

5 En stabil konstruktion Värmebehandling genomfärgar slitskiktet och ger en mörk varm och exotisk ton på vanliga träslag som ek, ask och björk. Salsa Ask Cognac 3-stav Epoque Ek Design Grey Contrast Plank Epoque Ek Borstad Plank På ett laserat golv är det enbart ytan som är infärgad. Efter omslipning måste golvet laseras på nytt. En borstad yta framhäver träets naturliga ådring. Ytskyddet blir något sämre även om skillnaderna är små. Genom att kombinera lasyr, borstning och faser kan vi idag skapa designade trägolv för nya och spännande interiörer. Trä är ett naturmaterial som påverkas av temperatur och luftfuktighet. I många länder är skillnaderna stora mellan sommar och vinter vilket får ett trägolv att svälla och krympa. Vid särskilt stora variationer kan ett trägolv få deformationer mellan plankorna. Tarketts konstruktion minimerar dessa effekter påtagligt. Torkningsprocess för stabilitet Trä är hygroskopiskt - det rör sig beroende av relativ luftfuktighet. Fuktkvoten är beroende av den omgivande luftfuktigheten som i sin tur är beroende av temperaturen. Träet sväller när luftfuktigheten ökar och krymper när den går ner. För att minimera rörelserna i det färdiga golvet måste träet först få en egen optimal fuktighet genom torkning. I Tarketts process utnyttjas avancerad teknik som säkerställer värden inom mycket snäva toleranser vilket ger stabila golv. Tre skikt motverkar rörelser För att minimera de naturliga rörelserna är våra trägolv uppbyggda i tre skikt. Genom att korsa fiberriktingarna i skikten motverkas effektivt rörelserna i träet och man får balans i golvet. Stående årsringar i mellanskiktet förhindrar osymmetriska förändringar och minimerar rörelser. Tarketts starka och limfria låssystem låser brädorna effektivt utan springor mellan dem. 3-skiktsgolv visavi massiva golv Tarkett tillverkar och säljer lamellparkett i 3-skiktsutförande. Fördelarna med ett flerskiktsgolv är flera i jämförelse med massiva golv. Flerskiktsgolv har upp till 3 gånger lägre rörelser än massiva konstruktioner viket ger planare golv med färre glipor. Tarketts trägolv klarar ett större spann mellan låg och hög relativ luftfuktighet än massiva konstruktioner. Den lägre rörligheten i 3-skiktsgolvvet ger mindre risk för fuktskador och dessutom bättre hygien. 3-skiktgolvens större stabilitet motverkar också upp- och nedgående rörelser, vilket ger mindre problem med konkavitet/ konvexitet i golvet. Epoque Ek Winter Plank 5

6 Brinell-testet är ett enkelt sätt att mäta träets hårdhet Testet (EN 1534) utförs genom att pressa en stålkula med belastning mot träets yta. Brinell-värdet avgörs av hur stort avtryck som lämnas i träet. Ju högre Brinellvärde, desto hårdare och tåligare mot intryck är golvet. Eftersom trä är ett levande material med naturliga variationer i strukturen varierar hårdheten på olika delar av träet. Där årsringarna ligger tätt är också träet hårdare, i trädens mitt finns kärnved som är hårdare än ytved. De Brinellvärden som anges är medelvärdet av flera mätningar på olika ställen över ytan. Hårdheten över tid ändras inte nämnvärt. Fuktkvoten i Tarketts trägolv varierar mellan ca 5-10 % vilket har marginell betydelse för hårdheten. Vid frekvent användning av ett trägolv pressas fibrerna samman vilket tenderar att göra golvet hårdare över tiden men även detta är marginellt och täcks inom spannet i Brinellskalan. Brinell Viva* Kanadensisk Lönn Ask Rödek Bok Ek Ek Java Ask Cognac Europeisk Lönn Valnöt Körsbär Björk 6,0 4,8 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 2, Trä som material är alltid hårdast longitudiellt, dvs över stubbytan vilket kan utnyttjas vid tillverkning av industrigolv av kubb-typ. Den typen av golv är ytterst sällsynta idag och har ersatts av andra golv. *Att Viva har ett högt Brinellvärde beror på att den hårda kärnan av HDF tar upp kraften från Brinellkulan. Trots att det tekniska mätvärdet är likvärdigt för samtliga Viva-golv kan man i praktiken märka en viss skillnad i hårdhet inom Viva-sortimentet beroende på fanérskiktets träslag. Taber-testet Taber testet (EN ) mäter slitstyrkan hos olika lacker. Det utförs genom att man fäster en bit lackbehandlat trägolv vid Taber-maskinen (se bild) som sedan sätts i rotation. Därefter utsätts lacken för ihållande slitage från sand. Antalet varv som krävs för att nöta igenom lacken visar hur starkt den är. Ju fler varv, desto starkare lack. Borstade ytor kan dock inte testas med Taber-metoden då ytan måste vara slät. Ett annat sätt att visa slitstyrkan är att använda kontorsstolstestet (EN ). Den lackbehandlade ytan utsätts för slitage från en kontorsstol med hjul. Tarketts produkter klarar testet mer än tio gånger bättre än minimikravet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Diagram: Relativ jämförelse Tarkett med Proteco lacquer vs konkurrenter Källa: Intern test från Tarkett R&D (2007) Tarkett Proteco lacquer 6

7 Trä ändrar färg Trä ändrar färg (ljusoxidation) då det exponeras för UV-ljus. Färgförändringen är en process som pågår tills en mättnad uppnåtts i regel efter 6-12 månader beroende av träslag och ljusintensitet. En del träslag påverkas mindre än andra och reagerar också olika fort. Körsbär mörknar och det går tämligen snabbt. Valnöt får en ljusare ton. Ljusa träslag som t ex ask, lönn och björk går mot gult men processen är inte så snabb som för körsbär. Ljusförändringarna är en naturlig process som inte går att undvika för trä. Nedanstående exempel är hämtat från Tarketts Grading Book där även fler träslag redovisas. Ek Valnöt Innan exponering av UV-ljus Efter exponering av UV-ljus Viva Ek Borstad 2-stav Trägolv på golvvärme Tarketts trägolv passar utmärkt att lägga på golvvärme med undantag för bok och lönn. Dessa träslag krymper och sväller mer än andra träslag vid olika relativ luftfuktighet, vilket kan leda till springor mellan stavar och brädor. Den relativa luftfuktigheten skall ligga mellan % såväl under läggning som efter. Normalt sett bidrar golvvärme till en något lägre luftfuktighet omedelbart över golvytan eftersom luftens temperatur där höjs i förhållande till rummet i övrigt. I områden med låg relativ luftfuktighet (< 30%) rekommenderar vi inte trägolv på golvvärme. Yttemperaturen på golvet får inte överstiga 27 C och detta gäller även under mattor och andra övertäckningar. Självbegränsande system rekommenderas för att ha full kontroll över max temperatur. Samtliga trägolvsinstallationer på golvvärme skall skyddas av ett underlagsmaterial med ångspärr som placeras enligt tillverkarens anvisningar, dock så nära trägolvet som möjligt. Epoque Ek Grey Contrast Plank 162 mm 7

8 Underhållstabell för Tarketts olika ytbehandlingar Tarketts ytbehandlingar ger ett utmärkt skydd mot slitage och mikrorepor. Starkast av ytbehandlingarna är Proteco lacquer som också ger ett av marknadens bästa skydd. Trots en stark yta behöver ett golv vårdas för att behålla sin fräschör och sitt representativa utseende över tid. I följande tabell har vi sammanställt grundläggande rekommendationer baserat på normalt slitage i offentlig miljö. Vid kraftig trafik och användning krävs mer frekvent underhåll. Tarkett kan också utfärda specifika underhållsinstruktioner för varje typ av projekt. Kontaka Tarkett för mer information. 5tech lacquer Dagligt underhåll: Lös smuts Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Dagligt underhåll : Kraftigare nedsmutsning Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermoppmed Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermopp med Osmo Rengöringsmedel (innehåller även olja för återskapning av ytan). Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Periodiskt underhåll och grovrengöring Tarkett Lacquer Refresher 1-2 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 2-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Osmo Underhållsvax 3-4 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 1-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Renovering Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Fläckborttagning: Frukt, bär, juice, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, the Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Fläckborttagning: Chocklad, fett, gummimärken, olja, tjära, asfalt Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Bläck, tusch, skokräm, målarfärg, färgkrita Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Urin, uppkastningar Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Att tänka på vid skötsel och underhåll av matta golvbehandlingar Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil. En matt golvyta kräver mer underhåll än ett golv med högre glans. En matt yta drar alltid till sig mer smuts än en blank yta. En matt yta ändrar också karaktär på ett mer notabelt sätt än en blank. Detta är en viktig skillnad som uppskattas av en del medan andra tycker det är en mindre tilltalande egenskap. Den är dock naturlig. Eftersom en matt yta drar till sig mer smuts än en blank, krävs ett mer frekvent underhåll av Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil behandlade golv (se tabell ovan). Trots detta kommer ytan att åldras mer på dessa golv jämfört med Proteco Lacquer. 8

9 Renovering av trägolv Samtliga trägolv från Tarkett är renoveringsbara och möjliga att slipa. Undantaget är Viva som inte kan slipas ner till trärent, men möjlig att finputsa och sedan lacka om. Om olyckan varit framme och gett märken och småskador på golvet, är hjälpen inte långt borta. Med Tarkett Repair Kit, är det lätt att reparera småskador. Kitten innehåller sandpapper, spackel (finns i flera toner) samt reparationslack. För större installationer med golv i flera träslag, har Tarkett tagit fram en Repair Box med minibrännare och vaxstavar i toner som matchar golven. Det går även blanda färgerna. Tarkett Repair Box rekommenderas som ett obligatoriskt tillbehör för inrättningar där slitaget är extra starkt och där risken för småskador är större. Ett Tarkett golv kan slipas om 2-3 gånger (Rumba, Tango) eller 4-5 gånger (Salsa, Epoque, Professional). Detta är typvärden. Vid lätt slipning, där man inte går igenom lacken, och som behandlas med Tarkett Refresher, kan golvet slipas betydligt fler gånger. På ytor som fått djupare intrycksmärken och kraftiga repor, kan det krävas en djupare slipning för att få golvet helt rent. Antalet möjliga omslipningar kan då vara färre än indikationen ovan. Omslipning av golv bör göras av fackmän. De har de rätta maskinerna och de har också de bästa rekommendationerna för ny ytbehandling efter det att slipning ner till trärent gjorts. Ett lackat golv som renslipats, ges full flexibilitet vid val av ny ytbehandling. Det kan lackas igen, det kan oljas, det kan laseras och på så sätt få ett helt nytt utseende. Ett oljat golv rekommenderas dock att oljas om igen, då olja tränger ner djupare i träet som gör den svårare att få bort vid omslipning. Ett borstat golv förlorar helt eller delvis den effekten efter nerslipning, beroende på hur djup omslipning som gjorts. Antalet möjliga omslipningar av ett borstat golv är också något lägre. Tarketts Epoque och Salsa kan slipas om lika många gånger som ett massivt golv trots tjockleksskillnaden i slitskiktet. En massiv bräda blir aldrig lika plan som ett Tarkettgolv, vilket innebär att ett tjockare lager måste slipas bort. Låsningssystemet i massiva konstruktioner sätter också gränser för antalet möjliga omslipningar. 9

10 Naturlig design som skyddas av Proteco En träyta behöver ett bra skydd mot slitage, fukt och fläckar. Tarkett svarar upp mot detta krav med marknadens mest slitstarka ytbehandlingskoncept som vi kallar Proteco. Tarkett lanserade Proteco-lacken 1997 och Proteco Natura (matt lack) något år senare. Båda lackerna är unika innovationer utvecklade av Tarkett. De testas regelbundet med Tabermetoden (EN se även sidan 6) som är den enda officiella testmetod som finns. Varje gång visar Proteco lackerna den högsta motståndskraften mot förslitning, nötning och mikrorepor. Proteco konceptet ger ett starkt trägolv samtidigt som den äkta träkänslan bevaras. Det finns många starka argument som talar för Proteco lack. 17 argument för Proteco lack! 1 Marknadens slitstarkaste lack.* 2 Gör trägolvet lätt att städa och underhålla. 3 Finns i 2 utföranden blank och matt. 4 Framhäver träets ådring och struktur. 5 Unikt patent** gör att Proteco lacken även skyddar de fasade kanterna på plankgolv. 6 Läggs på i 5 lager där varje lager fyller en unik funktion för att kombinera hårdhet med maximal slitstyrka. 7 Suverän vidhäftning mellan de 5 lagren som ytterligare förstärker skyddet. 8 Fri från formaldehyd. 9 Härdas med UV-ljus vilket skapar en starkare och mer homogen lack. 10 Skyddar mot små repor som lätt kan skapa en grå och trist yta från t.ex. fint grus i entréer. 11 Förlänger golvets livslängd. 12 Proteco Natura ger det oljade trägolvets utseende men med ett starkare skydd. 13 God elasticitet minimerar sprickbildning vid slagmärken. 14 Klarar slitage från kontorsstolar mycket bättre än andra trägolv. 15 Speciellt utformade tillbehör för skötsel & underhåll. 16 Ger trägolvet dess lyster. 17 Tillgänglig på alla träslag. * enligt officiella metoden för Tabertest EN ** patent PCT/SE2007/ Skillnader mellan olika ytbehandlingar En traditionell olja tränger in i träets porer. Träytan ligger relativt oskyddad. För att behålla skydd och fräschör krävs frekvent underhåll med förbättringsolja. Denna typ av oljade golv ingår inte i Tarketts sortiment. Proteco Hardwax oil. Genom att tillsätta hårdwax i oljan, fås en skyddande yta som ger ett bättre skydd mot slitage i ytskiktet. Det kräver mer frekvent underhåll än lackade golv men mindre än golv behandlade med traditionell olja. Proteco Lack och Proteco Natura är lacker som förseglar ytan på ett trägolv. Detta ger det starkaste skyddet mot slitage och mikrorepor. Du går på lacken. De båda lackerna är i stort sett lika starka men en matt yta kräver mer frekvent rengöring eftersom en matt yta drar till sig mer smuts. 10

11 Proteco hardwax oil Ett oljat golv skiljer sig från de lackade genom att ytan inte är förseglad. Det innebär att ytan är känsligare för slitage och repor. Proteco Hardwax Oil ger betydligt starkare skydd än traditionellt oljade golv där oljan penetrerar ner i träet, där inget förslitning sker. Den magiska komponenten i vår Proteco Hardwax Oil är hårdvaxen, som lägger sig kvar i ytskiktet och ger ett starkare skydd där det behövs. Effekten kan jämföras med en nyvaxad bil. Det ger en fuktavvisande och lättstädad yta. Golvet är färdigt att användas efter installation - ingen installationsoljning krävs. Golvet kan också renoveras fläckvis vid mindre skador utan behov av att olja om hela golvet. Samtliga komponenter kommer från växtriket vilket även inkluderar hårdvaxen - en helt igenom miljövänlig lösning. 5tech lacquer Tarkett erbjuder också en något enklare lack i ett begränsat sortiment. Vi kallar den 5Tech som härstammar från en äldre generation av lacker. Glansen är drygt 30-35% lägre än hos Proteco lacqer och taber värdet är också på en lägre nivå. Det ger ett sämre skydd mot förslitning men även skyddet mot mikroreport är svagare än lackerna i vårt Proteco koncept. 5Tech är en lack som fungerar utmärkt i rum och utrymmen där kraven ställs något lägre. Val av golv Att välja golv handlar mycket om smak vad gäller träslag, lasyrer och design. I fråga om lack eller olja, blank eller matt och lasyrer eller inte måste andra överväganden göras. Ett utrymme med stark trafik, ger större slitage och kräver mer periodiskt underhåll och grovrengöring än utrymmen med låg trafik. Ett mörkt laserat golv kan se mer slitet ut än ett olaserat i anslutning till entréer t ex. Efter en omslipning måste ett laserat golv laseras på nytt för att få samma ton. Det bör beaktas i utrymmen där slitaget är stort. Matta ytor drar till sig mer smuts än blanka. Ett matt golv kan därför vara ett mindra bra val där kraven är extra stora på god hygien. En blank yta är mer lättstädad än en matt. Golvets livslängd kan förlängas genom att lägga mattor där trafiken är som störst, dörrmattor och fuktavvisande mattor i anslutning till entréer och liknande. Allt fler vill byta golv efter 4-5 år, framför allt i trendiga butiker. Då blir argumentet att kunna slipa om ett golv mindre viktigt. Här kan den bästa lösningen vara ett golv ur Vivas sortiment. Det finns ingen universallösning om vilket trägolv och yta som passar bäst för olika utrymmen. Kontakta Tarkett för mer information. 11

12 Tarkett och miljön The Balanced Choice Trä är ett naturligt och förnyelsebart material. Trä är därför ett bra miljöval. Som en av världens ledande trägolvstillverkare har vi också ett stort ansvar att medverka till ett hållbart skogsbruk. För att bidra till och säkerställa en bra miljöhantering och uthålligt bruk av den känsliga skogsråvaran, samarbetar Tarkett med olika organ för miljöcertifiering. Exempel på externa certifieringsprogram där uppföljning sker en gång per år av externa revisorer. ISO vårt miljöprogram där samtliga miljömål och rutiner styrs. FSC Chain of Custody/Rainforest Alliance Våra enheter och säljbolag i Europa är certifierade för att tillverka och sälja FSC-märkta golv. Tarkett kan idag på beställning leverera FSC-certifierad ek, bok, ask och lönn. PEFC (från 2:a kvartalet 2010) certifierar främst europeiska skogar. Svanen miljömärkning Trä är en förnyelsebar råvara vilket gör det till ett bra miljöval. Samtliga Tarketts produkter har miljödeklarationer. Tarkett strävar efter att utveckla nya produkter från vanliga europeiska träslag med samma utseende och egenskaper som de tropiska träslagen. Värmebehandlade Ask Cognac och Ek Java är några exempel. Av spillet i tillverkningen gör vi pellets som används för energitillverkning. Tarkett har också kontinuerliga program för att minska energioch vattenåtgång i tillverkningsprocessen. Våra produktionsenheter är certifierade enligt ISO miljöledningssystem och ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Ett bra miljöval inkluderar även ägandet. Tarketts trägolv har mer än 5 gånger lägre emissioner än EU-normen E1. Det ger en bra inomhusmiljö. Ett trägolv från Tarkett är lätt att lägga, det är lätt att städa och underhålla utan behov av förorenande kemikalier. Proteco systemet underlättar också skötseln samtidigt som dess starka skydd garanterar lång livslängd och bra ekonomi. Tarkett har ett omfattande internt miljöarbete med kraftfulla mål för att minimera t ex konsumtion av vatten och energi samt återanvändningsprogram för spill. Som exempel tar vi drygt 50 % av fabrikens energibehov ur vårt eget spill (sågspån). Hela produktlivscykeln är en del i miljötänkandet som täcker kedjan från skogen, tillverkningen, ägandet och slutet av livscykeln. Tarkett formulerar detta i Tarkett Balanced Choice Våra omslipningsbara trägolv ger lång livslängd. I vårt sortiment finns golv som kan slipas upp till 5 gånger. Det gör att ett trägolv från Tarkett kan vara i generationer. När det väl är dags att byta, så är de mycket lätta att riva ut. Vid slutet av sin livscykel kan golvet återanvändas som energi. 12

13 Lätt att lägga! Tre smarta lösningar från Tarkett gör det enkelt att lägga trägolv utan lim i fogarna. Alla tre är lika starka. Skillnaderna ligger i hur läggningen sker, behov av verktyg och hur snabbt det går att lägga. Traditioner styr också. En del föredrar vik ner system medan andra vill arbeta med horisontella system. 2-lock är den nyaste s k 5G-lösningen för låssystem. Brädorna viks ner längsgående och snäpps ihop i kortändan med hjälp av ett inbyggt fjäderbelastat blad. Det är den mest effektiva lösningen för snabb installation. Tidsvinsten är uppemot 30 % mot övriga. T-lock identisk med 2-lock längs långsidan men saknar dennes lösning på kortsidan där brädan måste vikas ner. Ultraloc ett s k snäppsystem, där brädan slås in horisontellt med hammare och slagkloss. Tarkett har också fogar som limmas ihop, T&G (Tounge & Groove) på ett litet sortiment där annan läggningsteknik används. Exempel på detta är 22 mm som spikas ner i undergolvet. På sådana golv tillför inte limfria låssystem något. Samliga trägolv kan limmas ner mot undergolvet, oavsett låssystem. Golvytor större än 12m X 20m skall limmas mot undergolvet för att erhålla utlovade specifikationer. En annan anledning att limma mot undergolvet är att minska stegljud i rummet. Däremot ökar ljudöverföringen till rummet under. Teknisk information Family Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Tjocklek (mm) ,5 22 Bredd (mm) 117/162/190/ / / / Längd (mm) 1075/1245/2000/2200/ /2200/ / / Tjocklek slitskikt (mm) ca 3,6 ca 2,5 ca 3,6 ca 3,6 ca 2,5 ca 0,6 ca 3,6 Vikt (kg/m 2 ) ca 8,0 ca 7,2 ca 8,0 ca 8,0 ca 7,2 8,1 14 Taber Test/Slitstyrka lack* pren genomnötning Proteco Lack (ant. varv) >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 genomnötning Proteco Natura (ant. varv) >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 abrasiv nötning (mg/100revs) ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 Stegljudsdämpning, vägt index. NF EN ISO / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔLw in db med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New Emission formaldehyd EN E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 Brandklassning EN Dfl Dfl Dfl Dfl Dfl Cfl Dfl Termisk resistans (RT m 2 K/W) endast golvbräda 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,054 0,152 med grålumppapp 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,074 0,182 med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,094 0,192 Installation** Flytande (Fl)/ Nerlimmad (Gd) Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd/Spik Läggning på golvvärme*** Max tempertur på golvet 27 C - termostatreglering * Data avser nya golv (2006). Metoden ej tillämplig för borstade golv pga av dess ytstruktur. ** Kontakta Tarkett för ytterligare information. *** Träslagen bok och lönn ej lämpade för golvvärme pga naturliga orsaker. Gäller ej Viva med dessa träslag. 13

14 Viktiga tillbehör för en lyckad installation Tarkett tillhandahåller ett fullt sortiment av tillbehör som höjer intrycket av den färdiga installationen dessutom installationsverktyg och golvvårdsprodukter. Snygga och smarta sockel- och övergångslister, trappnoslister och rörmanschetter förhöjer utseendet och känslan. Tillbehör som är viktiga för en effektiv och lyckad installation som t ex slag- och distansklossar, fukt- eller ångspärr och praktiska skyddskläder. Golvets akustiska egenskaper kan förbättras med rätt underlag, t ex Tarkoflex II som dämpar stegljud och som dessutom fungerar som fuktspärr. Tarkofoam II är stegljudsdämpande. Tystast golv får man genom nerlimning mot undergolvet. För stora ytor krävs också nerlimning. Tarkett har de rätta limmerna och tillbehören. Tarkett Bioclean och Tarkett Lackrefresher är effektiva hjälpmedel för att behålla golvets fräschör under lång tid. Om olyckan varit framme behövs reparationstillbehör, t ex lösa slitskikt, spackel i träslagens färger, förbättringslacker, färgade vaxstavar som levereras i reparationskit. Kontakta Tarkett för mer information ,

15 Limma direkt mot undergolvet De flesta trägolv läggs flytande, dvs golvet kan röra sig fritt mot undergolvet. Det är en lösning som fungerar utmärkt i många sammanhang, framför allt i bostäder där ytorna är mindre och belastningen lägre än i publika utrymmen. Ett trägolv som är större än 12 x 20 meter bör limmas direkt mot undergolvet eftersom den naturliga och totala rörelsen vid olika relativ luftfuktighet kan bli för stor med flytande läggning. När ett golv limmas mot underlaget rör sig golvet endast minimalt. Ett trägolv där tyngre föremål applicerats, t ex köksöar och tunga hyllsystem, bör också limmas ner, även på mindre ytor. Ett golv som är limmat mot underlaget får också bättre akustiska egenskaper. Stegljudsnivån blir betydligt lägre. I Tarketts sortiment finns limmer för olika undergolv. Tabellen ger en grov vägledning över lösningar för nerlimning mot undergolv. Kontakta Tarkett för mer information TyP AV Lim PRimER TyP AV undergolv TARKETT ADHESiVE D TARKETT ADHESiVE K TARKETT ADHESiVE ms TARKETT PRimER ms Ny betong - enligt norm X X X Gammal betong med mjuka limrester, mjuk yta X X Gammal utan gamla limrester X X Gammal betong med hårda limrester, hård yta X X X Betong med hög fuktkvot, upp emot 90% RF X X Undergolvsvärme X X Undergolvsvärme vid hög fuktighetskvot, uppemot 75% RF X X Gammalt trägolv X X X Dammfri spånskiva - enligt norm X X X Gammal spånskiva med limrester (hårda eller mjuka) X X Klinker golv X

16 ingång Tarkett - en stabil partner Tarkett är representerade i alla världsdelar med försäljning i mer än 100 länder. Totalt har Tarkettkoncernen drygt 9,000 stolta medarbetare som utvecklar, tillverkar, säljer och distribuerar mer än 300,000,000 m2 golv vart år. Det motsvarar ca 25 vardagsrum i timmen. Drygt 30 kvalitetscertifierade produktionsenheter är spridda över världen. Tarkett är krafigt decentraliserat med hög självständighet för länder att utveckla de golvlösningar som bäst svarar mot lokala krav och traditioner. Storleken ger styrka i forskning och utveckling, produktivitet och distribution samt en stabil finansiell bas. Unika lösningar för bättre livskvalitet Tarkett erbjuder unika golvlösningar för yrkesverksamma och slutanvändare som främjar livskvalitet och bidrar till effektiva och hållbara lösningar. Oavsett om projektet är en offentlig eller kommersiell miljö, bostads- eller idrottsanläggning, nybygge eller renovering, så har Tarkett flera lösningar till hands. Global kompetens, en bred produktportfölj med golvlösningar i vinyl, linoleum, textila, laminat, parkett och sport samt förståelse för kunders behov gör det möjligt för Tarkett att ständigt skapa bättre golvupplevelser. Alltid i rörelse Tarkett har tillverkat trägolv sedan 1886 mer än 120 år av erfarenhet och ett gediget kunnande samt alltid fokus på bättre lösningar har lett till en mängd innovationer där några blivit allmän standard på marknaden. Tradition och förnyelse All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan starten 1886 samlas i de golv som produceras idag. Samtidigt kombineras den genuina kunskapen med den absolut senaste tekniken vilket resulterar i nya, moderna, smarta och vackra golv. Utbudet imponerar och valfriheten är stor. Mer än bara trä att gå på Ett golv är ett golv. Men allt runt omkring har också betydelse. Är golven lätta att lägga? Är tillverkningen miljövänlig? Kan man återvinna golven? Finns det extra stark lack för att skydda golven? Finns det produkter för att sköta om golven? Är golven lättstädade och enkla att sköta? På alla dessa frågor är svaret JA! Det är en viktig del i framgången för Tarkett. DANmARK Tarkett A/S Lunikvej Greve Tel : Fax : Suomi/FiNLAND Tarkett oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NoRgE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERigE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Presentation Ekens Golv AB sid 3 Undergolvsarbeten, fräsning, slipning av betong. sid 4 Sandavjämning före parkettläggning sid 4 Vattenskador, renovering och underhåll sid 5 Plattsättning

Läs mer

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning 1 Golvkunskap Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07 Inledning Sedan städning blivit ett etablerat yrke, som kräver kunskaper och kompetens samt ger en hel del människor sin dagliga utkomst,

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank en riktig bygghandel 35 vinnarprodukter till Galapriser Nu startar 2013 års byggsäsong! 1395:- Spara 500:- Ett riktigt bollplank 0:- Patrik Andersson, XL-BYGG Ransta Snickeri KAMPANJERBJUDANDENA GÄLLER

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

PRISLISTA 2015. PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI

PRISLISTA 2015. PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI PRISLISTA 2015 PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI 1 2 INNEHÅLL Priser: HANDTUFTADE, VÄVDA OCH TRYCKTA MATTOR A-Ö... 4 HELTÄCKNINGSMATTOR OCH GÅNGMATTOR A-Ö... 17 SK APA EN UNIK,

Läs mer

Forbo Flooring AB Box 172, 401 22 Göteborg 031-89 20 00 031-28 44 47 08-602 34 00 info.sweden@forbo.com www.forbo.se. Tel Fax Stockholm: Tel E-Mail

Forbo Flooring AB Box 172, 401 22 Göteborg 031-89 20 00 031-28 44 47 08-602 34 00 info.sweden@forbo.com www.forbo.se. Tel Fax Stockholm: Tel E-Mail Tel Fax Stockholm: Tel E-Mail Forbo Flooring AB Box 172, 401 22 Göteborg 031-89 20 00 031-28 44 47 08-602 34 00 info.sweden@forbo.com www.forbo.se 8839 49676/200501 PDF file created with WIZCIT, 09/Nov/2004

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

TACK VARE EGEN PRODUKTION KAN VI LOVA. högsta kvalitet till marknadens konkurrenskraftigaste priser. 45 000 000 m 2 betonggolv. Installerat på mer än

TACK VARE EGEN PRODUKTION KAN VI LOVA. högsta kvalitet till marknadens konkurrenskraftigaste priser. 45 000 000 m 2 betonggolv. Installerat på mer än www.betonggolv.com TACK VARE EGEN PRODUKTION KAN VI LOVA högsta kvalitet till marknadens konkurrenskraftigaste priser. Installerat på mer än 45 000 000 m 2 betonggolv. HÅRDBETONG HERKULIT STRÖ Herkulit

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN LINOLEUM

DEN NYA GENERATIONEN LINOLEUM Forbo Flooring Systems is part of the Forbo Forbo Group, Flooring a global ingår leader i den in schweiziska flooring, bonding Forbokoncernen and movement och systems, erbjuder and ett offers komplett

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009 Årsmöte i Arrie Arrie gamla kyrka. Målning av Lars Gullstrand 1881. Vi samlas i huset längst till höger på målningen, men observera att kyrkan är ombyggd och

Läs mer

Värmekatalogen. ebeco.com

Värmekatalogen. ebeco.com Värmekatalogen ebeco.com V ä r m e k a t a l o g e n 1 Det här märket hjälper dig att spara energi! Ebeco erbjuder energibesparande lösningar. Vår nya Energy Saversymbol gör det lättare för dig att välja

Läs mer

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN 1 2 Vi märker våra mest energibesparande produkter med fjärilssymbolen. INNEHÅLLS FÖRTECKNING 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VÄRMEN SOM GÖR UNDER

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD PROFESSIONELL MÖBELVÅRD PRODUKTKATALOG MÖBELVÅRDS- PRODUKTER MATERIAL-LÄRA PRODUKTER REKLAMATIONS- ORSAKER ERNST P. AB Box 16006, 412 21 Göteborg Tel (031) 703 07 70 Fax (031) 703 07 79 info@ernstp.se

Läs mer

IDO Badrumskollektion 2014

IDO Badrumskollektion 2014 IDO Badrumskollektion 2014 2 IDO Innehåll Innehåll Historia...4 IDO designers...6 Inspiration...8 IDO Smart...14 Att planera sitt badrum...18 Sköt om ditt badrum....21 Badrumsmöbler...22 Speglar...48 Badrumsmöbler,

Läs mer

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD PROFESSIONELL MÖBELVÅRD MÖBELVÅRDS- GUIDEN MATERIAL-LÄRA PRODUKTER REKLAMATIONS- ORSAKER ERNST P. AB Box 16006, 412 21 Göteborg Tel (031) 703 07 70 Fax (031) 703 07 79 ERNST P. AB Norge, Tel +47 32 89

Läs mer