WOOD. Fakta om trägolv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WOOD. Fakta om trägolv"

Transkript

1 WOOD Fakta om trägolv 1

2 2 Epoque Ek Winter Plank 162 mm

3 Tarkett är en av världens ledande trägolvstillverkare med anor som går tillbaka mer än 120 år. Våra golv återfinns i miljöer världen över. Trägolvs popularitet har ökat med en genomsnittlig tillväxt på drygt 5 % per år i Europa. Trägolv har blivit alternativ till ytor och sammanhang där trägolv tidigare inte använts så ofta, t ex i pubar och restauranger, i butiker och kontor, på arbetsplatser, i sjukhem och på hotell. Detta är en utveckling som inte enbart är knuten till mode och trender. Det har också blivit möjligt genom den tekniska utvecklingen av stabilare golvkonstruktioner, läggningsteknik, lacker, oljor, tillbehör och bättre grundkonstruktioner i byggnader. Här har vi samlat viktiga specifikationer och egenskaper över Tarketts trägolv. Information som krävs för installation av trägolv i offentliga och kommersiella miljöer. Innehåll Underhållstabell 8 Golvfamiljer 4 Renovering 9 Konstruktion 5 Ytskydd Träs hårdhet (Brinell) 6 Miljö 12 Test av slitage (Taber) 6 Låssytem 13 UV-påverkan 7 Teknisk spec 13 Golvärme 7 Tillbehör

4 Sortiment och ytbehandlingar Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Redan 1886 började Tarkett tillverka trägolv. Tarkett fick patent på 3-skiktsbrädan redan på 40-talet då den också introducerades. Tarketts trägolv är en kvalitetsprodukt gjord för att stå emot slitage och användning i olika miljöer. 3-skiktskonstruktionen ger extra stabilitet då den effektivt minskar träets naturliga rörelser, ytskyddssystemet Proteco skyddar mot slitage och repor samt gör golvet lätt att sköta. Proteco ger också golvet lång hållbarhet. Planka eller stav Tarkett tillverkar trägolv i olika mönster. Ett plankgolv består av en stav som täcker hela brädan, medan 2- och 3-stavsutföranden har två respektive tre rader stavar som figuren visar. De olika mönstren ger golven olika uttryck där 1-staven eller plankan skapar en lugnare yta och ger mer exklusivitet och där ett flerstavsgolv ger större variation och en livligare känsla. Kvaliteten är dock densamma. Ytan är viktig Tarkett har olika ytbehandlingar som ger golvet olika utseende och känsla. Men de olika ytbehandlingarna ger också golvet olika specifikationer som är av betydelse för val av rätt golv till en miljö. Proteco Lack som ger en blank yta, är Tarketts mest slitstarka ytbehandling. Den har också bäst reptålighet och är det mest lättskötta golvet. Proteco Natura, är en mattlack som ger en yta liknande ett oljat golv. Det är också en mycket slitstark lack med liknande egenskaper som Proteco Lack. Matta ytor kräver mer frekvent underhåll än Proteco Lack eftersom matta ytor drar till sig mer smuts. Proteco Hardwax, är en olja som innehåller hårdvax. Hårdvaxet fyller igen träets ytporer vilket ger ett betydligt bättre skydd än traditionella golvoljor som tränger ner i träet. Periodiskt underhåll som tillför olja och nytt vaxlager krävs ett antal gånger per år. 5-Tech är en enklare lack som Tarkett har på ett begränsat sortiment. Den har inte samma styrka och reptålighet som Proteco Lack och glansen är också något lägre. Utöver grundskydden ovan har Tarkett också produkter med laserade och borstade ytor. Lasyr täcker ytan på golvet som sedan skyddas med något av ytskydden ovan. Egenskaperna blir de samma som för övriga golv, men efter eventuell omslipning av golvet måste golvet laseras igen för att få tillbaka den ursprungliga kulören. Borstade golv framhäver strukturen i träet som också ger ett rustikare utseende. Dessa golv har också Proteco ytskydd. Ett borstat golv har inte samma skydd mot slitage som ett oborstat men slitaget är sådant att det snarare förstärker det rustika utseendet. Efter omslipning tappar golvet den borstade effekten. Ska golvet slipas om Livslängden kan också påverkas vid val av golv. Tarketts golv kan slipas om 2 5 gånger beroende på slitskiktets tjocklek. Viva som har fanér som slitskikt, är inte omslipningsbar. Salsa, Bravo och Epoque kan slipas om upp till 4 5 gånger, samma som för de flesta massiva golv se även sidan 9. Tarketts golvfamiljer Epoque De mest exklusiva designerna finns hos plankgolven i Epoque. Golven är 14 mm tjocka och finns i flera bredder. Epoque har ett slitskikt på ca 3,6 mm som kan slipas om 4 5 gånger. Alla Epoque- plank har fasade kanter, för en mer exklusiv känsla. Salsa / Bravo Dessa kollektioner erbjuder 14 mm golv och ett slitskikt om ca 3,6 mm och är omslipningsbara 4 5 gånger. Gemensamt för Salsa och Bravo är 3-stavs-designen. Skillnaden mellan de båda är att Bravo har en livligare karaktär. Rumba / Tango Rumba och Tango är kollektioner av 13 mm trägolv med ett 2,5 mm tjockt slitskikt. Det kan slipas om 2 3 gånger. Rumba finns som 3-stav och Tango kommer som plankgolv. Tango har fasade kanter. Viva Viva är ett 8,5 mm golv i äkta träfanér. Den tunna konstruktionen möjliggör oftast att lägga golvet på ett befintligt utan att kapa dörrar eller byta trösklar. Viva kan omlackeras men inte slipas om. Viva finns som plank, 2-stav och 3-stav. Professional Professional är en specialrange i 13, 14 eller 22 mm 3-stav framtagen för specifika projekt och konstruktioner. Se den aktuella kollektionen på 4

5 En stabil konstruktion Värmebehandling genomfärgar slitskiktet och ger en mörk varm och exotisk ton på vanliga träslag som ek, ask och björk. Salsa Ask Cognac 3-stav Epoque Ek Design Grey Contrast Plank Epoque Ek Borstad Plank På ett laserat golv är det enbart ytan som är infärgad. Efter omslipning måste golvet laseras på nytt. En borstad yta framhäver träets naturliga ådring. Ytskyddet blir något sämre även om skillnaderna är små. Genom att kombinera lasyr, borstning och faser kan vi idag skapa designade trägolv för nya och spännande interiörer. Trä är ett naturmaterial som påverkas av temperatur och luftfuktighet. I många länder är skillnaderna stora mellan sommar och vinter vilket får ett trägolv att svälla och krympa. Vid särskilt stora variationer kan ett trägolv få deformationer mellan plankorna. Tarketts konstruktion minimerar dessa effekter påtagligt. Torkningsprocess för stabilitet Trä är hygroskopiskt - det rör sig beroende av relativ luftfuktighet. Fuktkvoten är beroende av den omgivande luftfuktigheten som i sin tur är beroende av temperaturen. Träet sväller när luftfuktigheten ökar och krymper när den går ner. För att minimera rörelserna i det färdiga golvet måste träet först få en egen optimal fuktighet genom torkning. I Tarketts process utnyttjas avancerad teknik som säkerställer värden inom mycket snäva toleranser vilket ger stabila golv. Tre skikt motverkar rörelser För att minimera de naturliga rörelserna är våra trägolv uppbyggda i tre skikt. Genom att korsa fiberriktingarna i skikten motverkas effektivt rörelserna i träet och man får balans i golvet. Stående årsringar i mellanskiktet förhindrar osymmetriska förändringar och minimerar rörelser. Tarketts starka och limfria låssystem låser brädorna effektivt utan springor mellan dem. 3-skiktsgolv visavi massiva golv Tarkett tillverkar och säljer lamellparkett i 3-skiktsutförande. Fördelarna med ett flerskiktsgolv är flera i jämförelse med massiva golv. Flerskiktsgolv har upp till 3 gånger lägre rörelser än massiva konstruktioner viket ger planare golv med färre glipor. Tarketts trägolv klarar ett större spann mellan låg och hög relativ luftfuktighet än massiva konstruktioner. Den lägre rörligheten i 3-skiktsgolvvet ger mindre risk för fuktskador och dessutom bättre hygien. 3-skiktgolvens större stabilitet motverkar också upp- och nedgående rörelser, vilket ger mindre problem med konkavitet/ konvexitet i golvet. Epoque Ek Winter Plank 5

6 Brinell-testet är ett enkelt sätt att mäta träets hårdhet Testet (EN 1534) utförs genom att pressa en stålkula med belastning mot träets yta. Brinell-värdet avgörs av hur stort avtryck som lämnas i träet. Ju högre Brinellvärde, desto hårdare och tåligare mot intryck är golvet. Eftersom trä är ett levande material med naturliga variationer i strukturen varierar hårdheten på olika delar av träet. Där årsringarna ligger tätt är också träet hårdare, i trädens mitt finns kärnved som är hårdare än ytved. De Brinellvärden som anges är medelvärdet av flera mätningar på olika ställen över ytan. Hårdheten över tid ändras inte nämnvärt. Fuktkvoten i Tarketts trägolv varierar mellan ca 5-10 % vilket har marginell betydelse för hårdheten. Vid frekvent användning av ett trägolv pressas fibrerna samman vilket tenderar att göra golvet hårdare över tiden men även detta är marginellt och täcks inom spannet i Brinellskalan. Brinell Viva* Kanadensisk Lönn Ask Rödek Bok Ek Ek Java Ask Cognac Europeisk Lönn Valnöt Körsbär Björk 6,0 4,8 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 2, Trä som material är alltid hårdast longitudiellt, dvs över stubbytan vilket kan utnyttjas vid tillverkning av industrigolv av kubb-typ. Den typen av golv är ytterst sällsynta idag och har ersatts av andra golv. *Att Viva har ett högt Brinellvärde beror på att den hårda kärnan av HDF tar upp kraften från Brinellkulan. Trots att det tekniska mätvärdet är likvärdigt för samtliga Viva-golv kan man i praktiken märka en viss skillnad i hårdhet inom Viva-sortimentet beroende på fanérskiktets träslag. Taber-testet Taber testet (EN ) mäter slitstyrkan hos olika lacker. Det utförs genom att man fäster en bit lackbehandlat trägolv vid Taber-maskinen (se bild) som sedan sätts i rotation. Därefter utsätts lacken för ihållande slitage från sand. Antalet varv som krävs för att nöta igenom lacken visar hur starkt den är. Ju fler varv, desto starkare lack. Borstade ytor kan dock inte testas med Taber-metoden då ytan måste vara slät. Ett annat sätt att visa slitstyrkan är att använda kontorsstolstestet (EN ). Den lackbehandlade ytan utsätts för slitage från en kontorsstol med hjul. Tarketts produkter klarar testet mer än tio gånger bättre än minimikravet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Diagram: Relativ jämförelse Tarkett med Proteco lacquer vs konkurrenter Källa: Intern test från Tarkett R&D (2007) Tarkett Proteco lacquer 6

7 Trä ändrar färg Trä ändrar färg (ljusoxidation) då det exponeras för UV-ljus. Färgförändringen är en process som pågår tills en mättnad uppnåtts i regel efter 6-12 månader beroende av träslag och ljusintensitet. En del träslag påverkas mindre än andra och reagerar också olika fort. Körsbär mörknar och det går tämligen snabbt. Valnöt får en ljusare ton. Ljusa träslag som t ex ask, lönn och björk går mot gult men processen är inte så snabb som för körsbär. Ljusförändringarna är en naturlig process som inte går att undvika för trä. Nedanstående exempel är hämtat från Tarketts Grading Book där även fler träslag redovisas. Ek Valnöt Innan exponering av UV-ljus Efter exponering av UV-ljus Viva Ek Borstad 2-stav Trägolv på golvvärme Tarketts trägolv passar utmärkt att lägga på golvvärme med undantag för bok och lönn. Dessa träslag krymper och sväller mer än andra träslag vid olika relativ luftfuktighet, vilket kan leda till springor mellan stavar och brädor. Den relativa luftfuktigheten skall ligga mellan % såväl under läggning som efter. Normalt sett bidrar golvvärme till en något lägre luftfuktighet omedelbart över golvytan eftersom luftens temperatur där höjs i förhållande till rummet i övrigt. I områden med låg relativ luftfuktighet (< 30%) rekommenderar vi inte trägolv på golvvärme. Yttemperaturen på golvet får inte överstiga 27 C och detta gäller även under mattor och andra övertäckningar. Självbegränsande system rekommenderas för att ha full kontroll över max temperatur. Samtliga trägolvsinstallationer på golvvärme skall skyddas av ett underlagsmaterial med ångspärr som placeras enligt tillverkarens anvisningar, dock så nära trägolvet som möjligt. Epoque Ek Grey Contrast Plank 162 mm 7

8 Underhållstabell för Tarketts olika ytbehandlingar Tarketts ytbehandlingar ger ett utmärkt skydd mot slitage och mikrorepor. Starkast av ytbehandlingarna är Proteco lacquer som också ger ett av marknadens bästa skydd. Trots en stark yta behöver ett golv vårdas för att behålla sin fräschör och sitt representativa utseende över tid. I följande tabell har vi sammanställt grundläggande rekommendationer baserat på normalt slitage i offentlig miljö. Vid kraftig trafik och användning krävs mer frekvent underhåll. Tarkett kan också utfärda specifika underhållsinstruktioner för varje typ av projekt. Kontaka Tarkett för mer information. 5tech lacquer Dagligt underhåll: Lös smuts Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Sopborste Torrmopp Dammsugare Dagligt underhåll : Kraftigare nedsmutsning Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermoppmed Tarkett Bioclean Lätt fuktad mikrofibermopp med Osmo Rengöringsmedel (innehåller även olja för återskapning av ytan). Lätt fuktad mikrofibermopp med Tarkett Bioclean Periodiskt underhåll och grovrengöring Tarkett Lacquer Refresher 1-2 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 2-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Osmo Underhållsvax 3-4 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Tarkett Lacquer Refresher 1-3 ggr per år (eller mer beroende på nedsmutsning) Renovering Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Kontakta Tarkett Fläckborttagning: Frukt, bär, juice, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, the Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Fläckborttagning: Chocklad, fett, gummimärken, olja, tjära, asfalt Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Lösningsmedel, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Bläck, tusch, skokräm, målarfärg, färgkrita Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Spritlösning, eftertorka med vattenfuktad trasa Fläckborttagning: Urin, uppkastningar Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Osmo Rengöringsmedel Mild amoniakfri synthetiskt rengöringsmedel, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten Att tänka på vid skötsel och underhåll av matta golvbehandlingar Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil. En matt golvyta kräver mer underhåll än ett golv med högre glans. En matt yta drar alltid till sig mer smuts än en blank yta. En matt yta ändrar också karaktär på ett mer notabelt sätt än en blank. Detta är en viktig skillnad som uppskattas av en del medan andra tycker det är en mindre tilltalande egenskap. Den är dock naturlig. Eftersom en matt yta drar till sig mer smuts än en blank, krävs ett mer frekvent underhåll av Proteco Natura och Proteco Hardwax Oil behandlade golv (se tabell ovan). Trots detta kommer ytan att åldras mer på dessa golv jämfört med Proteco Lacquer. 8

9 Renovering av trägolv Samtliga trägolv från Tarkett är renoveringsbara och möjliga att slipa. Undantaget är Viva som inte kan slipas ner till trärent, men möjlig att finputsa och sedan lacka om. Om olyckan varit framme och gett märken och småskador på golvet, är hjälpen inte långt borta. Med Tarkett Repair Kit, är det lätt att reparera småskador. Kitten innehåller sandpapper, spackel (finns i flera toner) samt reparationslack. För större installationer med golv i flera träslag, har Tarkett tagit fram en Repair Box med minibrännare och vaxstavar i toner som matchar golven. Det går även blanda färgerna. Tarkett Repair Box rekommenderas som ett obligatoriskt tillbehör för inrättningar där slitaget är extra starkt och där risken för småskador är större. Ett Tarkett golv kan slipas om 2-3 gånger (Rumba, Tango) eller 4-5 gånger (Salsa, Epoque, Professional). Detta är typvärden. Vid lätt slipning, där man inte går igenom lacken, och som behandlas med Tarkett Refresher, kan golvet slipas betydligt fler gånger. På ytor som fått djupare intrycksmärken och kraftiga repor, kan det krävas en djupare slipning för att få golvet helt rent. Antalet möjliga omslipningar kan då vara färre än indikationen ovan. Omslipning av golv bör göras av fackmän. De har de rätta maskinerna och de har också de bästa rekommendationerna för ny ytbehandling efter det att slipning ner till trärent gjorts. Ett lackat golv som renslipats, ges full flexibilitet vid val av ny ytbehandling. Det kan lackas igen, det kan oljas, det kan laseras och på så sätt få ett helt nytt utseende. Ett oljat golv rekommenderas dock att oljas om igen, då olja tränger ner djupare i träet som gör den svårare att få bort vid omslipning. Ett borstat golv förlorar helt eller delvis den effekten efter nerslipning, beroende på hur djup omslipning som gjorts. Antalet möjliga omslipningar av ett borstat golv är också något lägre. Tarketts Epoque och Salsa kan slipas om lika många gånger som ett massivt golv trots tjockleksskillnaden i slitskiktet. En massiv bräda blir aldrig lika plan som ett Tarkettgolv, vilket innebär att ett tjockare lager måste slipas bort. Låsningssystemet i massiva konstruktioner sätter också gränser för antalet möjliga omslipningar. 9

10 Naturlig design som skyddas av Proteco En träyta behöver ett bra skydd mot slitage, fukt och fläckar. Tarkett svarar upp mot detta krav med marknadens mest slitstarka ytbehandlingskoncept som vi kallar Proteco. Tarkett lanserade Proteco-lacken 1997 och Proteco Natura (matt lack) något år senare. Båda lackerna är unika innovationer utvecklade av Tarkett. De testas regelbundet med Tabermetoden (EN se även sidan 6) som är den enda officiella testmetod som finns. Varje gång visar Proteco lackerna den högsta motståndskraften mot förslitning, nötning och mikrorepor. Proteco konceptet ger ett starkt trägolv samtidigt som den äkta träkänslan bevaras. Det finns många starka argument som talar för Proteco lack. 17 argument för Proteco lack! 1 Marknadens slitstarkaste lack.* 2 Gör trägolvet lätt att städa och underhålla. 3 Finns i 2 utföranden blank och matt. 4 Framhäver träets ådring och struktur. 5 Unikt patent** gör att Proteco lacken även skyddar de fasade kanterna på plankgolv. 6 Läggs på i 5 lager där varje lager fyller en unik funktion för att kombinera hårdhet med maximal slitstyrka. 7 Suverän vidhäftning mellan de 5 lagren som ytterligare förstärker skyddet. 8 Fri från formaldehyd. 9 Härdas med UV-ljus vilket skapar en starkare och mer homogen lack. 10 Skyddar mot små repor som lätt kan skapa en grå och trist yta från t.ex. fint grus i entréer. 11 Förlänger golvets livslängd. 12 Proteco Natura ger det oljade trägolvets utseende men med ett starkare skydd. 13 God elasticitet minimerar sprickbildning vid slagmärken. 14 Klarar slitage från kontorsstolar mycket bättre än andra trägolv. 15 Speciellt utformade tillbehör för skötsel & underhåll. 16 Ger trägolvet dess lyster. 17 Tillgänglig på alla träslag. * enligt officiella metoden för Tabertest EN ** patent PCT/SE2007/ Skillnader mellan olika ytbehandlingar En traditionell olja tränger in i träets porer. Träytan ligger relativt oskyddad. För att behålla skydd och fräschör krävs frekvent underhåll med förbättringsolja. Denna typ av oljade golv ingår inte i Tarketts sortiment. Proteco Hardwax oil. Genom att tillsätta hårdwax i oljan, fås en skyddande yta som ger ett bättre skydd mot slitage i ytskiktet. Det kräver mer frekvent underhåll än lackade golv men mindre än golv behandlade med traditionell olja. Proteco Lack och Proteco Natura är lacker som förseglar ytan på ett trägolv. Detta ger det starkaste skyddet mot slitage och mikrorepor. Du går på lacken. De båda lackerna är i stort sett lika starka men en matt yta kräver mer frekvent rengöring eftersom en matt yta drar till sig mer smuts. 10

11 Proteco hardwax oil Ett oljat golv skiljer sig från de lackade genom att ytan inte är förseglad. Det innebär att ytan är känsligare för slitage och repor. Proteco Hardwax Oil ger betydligt starkare skydd än traditionellt oljade golv där oljan penetrerar ner i träet, där inget förslitning sker. Den magiska komponenten i vår Proteco Hardwax Oil är hårdvaxen, som lägger sig kvar i ytskiktet och ger ett starkare skydd där det behövs. Effekten kan jämföras med en nyvaxad bil. Det ger en fuktavvisande och lättstädad yta. Golvet är färdigt att användas efter installation - ingen installationsoljning krävs. Golvet kan också renoveras fläckvis vid mindre skador utan behov av att olja om hela golvet. Samtliga komponenter kommer från växtriket vilket även inkluderar hårdvaxen - en helt igenom miljövänlig lösning. 5tech lacquer Tarkett erbjuder också en något enklare lack i ett begränsat sortiment. Vi kallar den 5Tech som härstammar från en äldre generation av lacker. Glansen är drygt 30-35% lägre än hos Proteco lacqer och taber värdet är också på en lägre nivå. Det ger ett sämre skydd mot förslitning men även skyddet mot mikroreport är svagare än lackerna i vårt Proteco koncept. 5Tech är en lack som fungerar utmärkt i rum och utrymmen där kraven ställs något lägre. Val av golv Att välja golv handlar mycket om smak vad gäller träslag, lasyrer och design. I fråga om lack eller olja, blank eller matt och lasyrer eller inte måste andra överväganden göras. Ett utrymme med stark trafik, ger större slitage och kräver mer periodiskt underhåll och grovrengöring än utrymmen med låg trafik. Ett mörkt laserat golv kan se mer slitet ut än ett olaserat i anslutning till entréer t ex. Efter en omslipning måste ett laserat golv laseras på nytt för att få samma ton. Det bör beaktas i utrymmen där slitaget är stort. Matta ytor drar till sig mer smuts än blanka. Ett matt golv kan därför vara ett mindra bra val där kraven är extra stora på god hygien. En blank yta är mer lättstädad än en matt. Golvets livslängd kan förlängas genom att lägga mattor där trafiken är som störst, dörrmattor och fuktavvisande mattor i anslutning till entréer och liknande. Allt fler vill byta golv efter 4-5 år, framför allt i trendiga butiker. Då blir argumentet att kunna slipa om ett golv mindre viktigt. Här kan den bästa lösningen vara ett golv ur Vivas sortiment. Det finns ingen universallösning om vilket trägolv och yta som passar bäst för olika utrymmen. Kontakta Tarkett för mer information. 11

12 Tarkett och miljön The Balanced Choice Trä är ett naturligt och förnyelsebart material. Trä är därför ett bra miljöval. Som en av världens ledande trägolvstillverkare har vi också ett stort ansvar att medverka till ett hållbart skogsbruk. För att bidra till och säkerställa en bra miljöhantering och uthålligt bruk av den känsliga skogsråvaran, samarbetar Tarkett med olika organ för miljöcertifiering. Exempel på externa certifieringsprogram där uppföljning sker en gång per år av externa revisorer. ISO vårt miljöprogram där samtliga miljömål och rutiner styrs. FSC Chain of Custody/Rainforest Alliance Våra enheter och säljbolag i Europa är certifierade för att tillverka och sälja FSC-märkta golv. Tarkett kan idag på beställning leverera FSC-certifierad ek, bok, ask och lönn. PEFC (från 2:a kvartalet 2010) certifierar främst europeiska skogar. Svanen miljömärkning Trä är en förnyelsebar råvara vilket gör det till ett bra miljöval. Samtliga Tarketts produkter har miljödeklarationer. Tarkett strävar efter att utveckla nya produkter från vanliga europeiska träslag med samma utseende och egenskaper som de tropiska träslagen. Värmebehandlade Ask Cognac och Ek Java är några exempel. Av spillet i tillverkningen gör vi pellets som används för energitillverkning. Tarkett har också kontinuerliga program för att minska energioch vattenåtgång i tillverkningsprocessen. Våra produktionsenheter är certifierade enligt ISO miljöledningssystem och ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Ett bra miljöval inkluderar även ägandet. Tarketts trägolv har mer än 5 gånger lägre emissioner än EU-normen E1. Det ger en bra inomhusmiljö. Ett trägolv från Tarkett är lätt att lägga, det är lätt att städa och underhålla utan behov av förorenande kemikalier. Proteco systemet underlättar också skötseln samtidigt som dess starka skydd garanterar lång livslängd och bra ekonomi. Tarkett har ett omfattande internt miljöarbete med kraftfulla mål för att minimera t ex konsumtion av vatten och energi samt återanvändningsprogram för spill. Som exempel tar vi drygt 50 % av fabrikens energibehov ur vårt eget spill (sågspån). Hela produktlivscykeln är en del i miljötänkandet som täcker kedjan från skogen, tillverkningen, ägandet och slutet av livscykeln. Tarkett formulerar detta i Tarkett Balanced Choice Våra omslipningsbara trägolv ger lång livslängd. I vårt sortiment finns golv som kan slipas upp till 5 gånger. Det gör att ett trägolv från Tarkett kan vara i generationer. När det väl är dags att byta, så är de mycket lätta att riva ut. Vid slutet av sin livscykel kan golvet återanvändas som energi. 12

13 Lätt att lägga! Tre smarta lösningar från Tarkett gör det enkelt att lägga trägolv utan lim i fogarna. Alla tre är lika starka. Skillnaderna ligger i hur läggningen sker, behov av verktyg och hur snabbt det går att lägga. Traditioner styr också. En del föredrar vik ner system medan andra vill arbeta med horisontella system. 2-lock är den nyaste s k 5G-lösningen för låssystem. Brädorna viks ner längsgående och snäpps ihop i kortändan med hjälp av ett inbyggt fjäderbelastat blad. Det är den mest effektiva lösningen för snabb installation. Tidsvinsten är uppemot 30 % mot övriga. T-lock identisk med 2-lock längs långsidan men saknar dennes lösning på kortsidan där brädan måste vikas ner. Ultraloc ett s k snäppsystem, där brädan slås in horisontellt med hammare och slagkloss. Tarkett har också fogar som limmas ihop, T&G (Tounge & Groove) på ett litet sortiment där annan läggningsteknik används. Exempel på detta är 22 mm som spikas ner i undergolvet. På sådana golv tillför inte limfria låssystem något. Samliga trägolv kan limmas ner mot undergolvet, oavsett låssystem. Golvytor större än 12m X 20m skall limmas mot undergolvet för att erhålla utlovade specifikationer. En annan anledning att limma mot undergolvet är att minska stegljud i rummet. Däremot ökar ljudöverföringen till rummet under. Teknisk information Family Epoque Tango Salsa Bravo Rumba Viva Professional Tjocklek (mm) ,5 22 Bredd (mm) 117/162/190/ / / / Längd (mm) 1075/1245/2000/2200/ /2200/ / / Tjocklek slitskikt (mm) ca 3,6 ca 2,5 ca 3,6 ca 3,6 ca 2,5 ca 0,6 ca 3,6 Vikt (kg/m 2 ) ca 8,0 ca 7,2 ca 8,0 ca 8,0 ca 7,2 8,1 14 Taber Test/Slitstyrka lack* pren genomnötning Proteco Lack (ant. varv) >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 >4000 genomnötning Proteco Natura (ant. varv) >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500 abrasiv nötning (mg/100revs) ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 ca 3,5 Stegljudsdämpning, vägt index. NF EN ISO / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔLw in db med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New Emission formaldehyd EN E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 Brandklassning EN Dfl Dfl Dfl Dfl Dfl Cfl Dfl Termisk resistans (RT m 2 K/W) endast golvbräda 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,054 0,152 med grålumppapp 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,074 0,182 med 2 mm Tarkofoam II New/Tarkoflex II New 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,094 0,192 Installation** Flytande (Fl)/ Nerlimmad (Gd) Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd Fl/Gd/Spik Läggning på golvvärme*** Max tempertur på golvet 27 C - termostatreglering * Data avser nya golv (2006). Metoden ej tillämplig för borstade golv pga av dess ytstruktur. ** Kontakta Tarkett för ytterligare information. *** Träslagen bok och lönn ej lämpade för golvvärme pga naturliga orsaker. Gäller ej Viva med dessa träslag. 13

14 Viktiga tillbehör för en lyckad installation Tarkett tillhandahåller ett fullt sortiment av tillbehör som höjer intrycket av den färdiga installationen dessutom installationsverktyg och golvvårdsprodukter. Snygga och smarta sockel- och övergångslister, trappnoslister och rörmanschetter förhöjer utseendet och känslan. Tillbehör som är viktiga för en effektiv och lyckad installation som t ex slag- och distansklossar, fukt- eller ångspärr och praktiska skyddskläder. Golvets akustiska egenskaper kan förbättras med rätt underlag, t ex Tarkoflex II som dämpar stegljud och som dessutom fungerar som fuktspärr. Tarkofoam II är stegljudsdämpande. Tystast golv får man genom nerlimning mot undergolvet. För stora ytor krävs också nerlimning. Tarkett har de rätta limmerna och tillbehören. Tarkett Bioclean och Tarkett Lackrefresher är effektiva hjälpmedel för att behålla golvets fräschör under lång tid. Om olyckan varit framme behövs reparationstillbehör, t ex lösa slitskikt, spackel i träslagens färger, förbättringslacker, färgade vaxstavar som levereras i reparationskit. Kontakta Tarkett för mer information ,

15 Limma direkt mot undergolvet De flesta trägolv läggs flytande, dvs golvet kan röra sig fritt mot undergolvet. Det är en lösning som fungerar utmärkt i många sammanhang, framför allt i bostäder där ytorna är mindre och belastningen lägre än i publika utrymmen. Ett trägolv som är större än 12 x 20 meter bör limmas direkt mot undergolvet eftersom den naturliga och totala rörelsen vid olika relativ luftfuktighet kan bli för stor med flytande läggning. När ett golv limmas mot underlaget rör sig golvet endast minimalt. Ett trägolv där tyngre föremål applicerats, t ex köksöar och tunga hyllsystem, bör också limmas ner, även på mindre ytor. Ett golv som är limmat mot underlaget får också bättre akustiska egenskaper. Stegljudsnivån blir betydligt lägre. I Tarketts sortiment finns limmer för olika undergolv. Tabellen ger en grov vägledning över lösningar för nerlimning mot undergolv. Kontakta Tarkett för mer information TyP AV Lim PRimER TyP AV undergolv TARKETT ADHESiVE D TARKETT ADHESiVE K TARKETT ADHESiVE ms TARKETT PRimER ms Ny betong - enligt norm X X X Gammal betong med mjuka limrester, mjuk yta X X Gammal utan gamla limrester X X Gammal betong med hårda limrester, hård yta X X X Betong med hög fuktkvot, upp emot 90% RF X X Undergolvsvärme X X Undergolvsvärme vid hög fuktighetskvot, uppemot 75% RF X X Gammalt trägolv X X X Dammfri spånskiva - enligt norm X X X Gammal spånskiva med limrester (hårda eller mjuka) X X Klinker golv X

16 ingång Tarkett - en stabil partner Tarkett är representerade i alla världsdelar med försäljning i mer än 100 länder. Totalt har Tarkettkoncernen drygt 9,000 stolta medarbetare som utvecklar, tillverkar, säljer och distribuerar mer än 300,000,000 m2 golv vart år. Det motsvarar ca 25 vardagsrum i timmen. Drygt 30 kvalitetscertifierade produktionsenheter är spridda över världen. Tarkett är krafigt decentraliserat med hög självständighet för länder att utveckla de golvlösningar som bäst svarar mot lokala krav och traditioner. Storleken ger styrka i forskning och utveckling, produktivitet och distribution samt en stabil finansiell bas. Unika lösningar för bättre livskvalitet Tarkett erbjuder unika golvlösningar för yrkesverksamma och slutanvändare som främjar livskvalitet och bidrar till effektiva och hållbara lösningar. Oavsett om projektet är en offentlig eller kommersiell miljö, bostads- eller idrottsanläggning, nybygge eller renovering, så har Tarkett flera lösningar till hands. Global kompetens, en bred produktportfölj med golvlösningar i vinyl, linoleum, textila, laminat, parkett och sport samt förståelse för kunders behov gör det möjligt för Tarkett att ständigt skapa bättre golvupplevelser. Alltid i rörelse Tarkett har tillverkat trägolv sedan 1886 mer än 120 år av erfarenhet och ett gediget kunnande samt alltid fokus på bättre lösningar har lett till en mängd innovationer där några blivit allmän standard på marknaden. Tradition och förnyelse All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan starten 1886 samlas i de golv som produceras idag. Samtidigt kombineras den genuina kunskapen med den absolut senaste tekniken vilket resulterar i nya, moderna, smarta och vackra golv. Utbudet imponerar och valfriheten är stor. Mer än bara trä att gå på Ett golv är ett golv. Men allt runt omkring har också betydelse. Är golven lätta att lägga? Är tillverkningen miljövänlig? Kan man återvinna golven? Finns det extra stark lack för att skydda golven? Finns det produkter för att sköta om golven? Är golven lättstädade och enkla att sköta? På alla dessa frågor är svaret JA! Det är en viktig del i framgången för Tarkett. DANmARK Tarkett A/S Lunikvej Greve Tel : Fax : Suomi/FiNLAND Tarkett oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NoRgE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERigE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Frågor och svar om trägolv

Frågor och svar om trägolv Frågor och svar om trägolv Hur många år håller golvet? Det är en knepig fråga ungefär som: Hur långt är ett snöre? Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i

Läs mer

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv Byggstädning lackerade trägolv trägolv Rengöring Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas.

Läs mer

Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet. Spännande mix av klassiker och nyheter

Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet. Spännande mix av klassiker och nyheter Parquet Magazine INSPIRATION, IDÉER OCH EN GUIDE TILL TARKETT TRÄGOLVSORTIMENT / 2010 Tema: DESIGN Pärlemor - en skimrande nyhet! Inspiration till ett vackrare hem Teknisk design och kvalitet Spännande

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 2 Lugn, behåll skorna på när du dansar! Upplev den säkra känslan med ett nytt laminatgolv från Tarkett. När du bjuder upp hemma i vardagsrummet kan du helt njuta av

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se 2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Lev naturligt med. Massiva golv

Lev naturligt med. Massiva golv Lev naturligt med Massiva golv Innehåll 4. Introduktion 6. Natura 8. Alpine 10. Noir 12. Terre Slät 13. Terre Borstad 14. Grigio slät 15. Grigio borstad 16. Lumiere 18. Lacca Natura 19. Lacca Bianco 20.

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv.

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv. v1.2 1 Hotel Scandic Opalen, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 2 Ek INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 08 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Golvkatalog. Känslan blir din

Golvkatalog. Känslan blir din Golvkatalog Känslan blir din 255115 Slottsplank Ek Vit 300 KÄNSLAN BLIR DIN Arenagolvet Slottspank Ek Vit 300 ger här en fint avvägd bas till det minimalistiska köket. Ytan är lätt borstad, vitoljad och

Läs mer

NANOFLOOR PRO 2008. Nanofloor

NANOFLOOR PRO 2008. Nanofloor NANOFLOOR PRO 2008 Nanofloor Grundlack & Spackel Topplack Golvbets Underhållningsprodukter lackade golv Golvolja & lut Underhållningsprodukter oljade golv Slippapper Register 4 6 8 10 12 14 16 18 Grundlack

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Instruktion för UNICLIC

Instruktion för UNICLIC Instruktion för UNICLIC Arena 06 07 SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör.

Läs mer

En UTvaLd KoLLEKTion av 1 00% PaRKETT. creating better environments

En UTvaLd KoLLEKTion av 1 00% PaRKETT. creating better environments handplockat En UTvaLd KoLLEKTion av 1 00% PaRKETT creating better environments Forshaga Parkett är en ny kollektion som vänder sig både till professionella inredare och kreativa privatpersoner. Kollektionen

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Underhållsguide. Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se. Skötsel och reparation av Kährs trägolv 1

Underhållsguide. Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se. Skötsel och reparation av Kährs trägolv 1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv 1 2013-01 SE Underhållsguide SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD Läggningsanvisning Flytande/2-lock WOOD FÖRUTSÄTTNINGAR Flytande läggning innebär att trägolvet inte ska förankras (d.v.s. spikas eller limmas) i undergolvet. Golvet ska kunna röra sig fritt med förändringar

Läs mer

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Ny teknik för vackra golv Idag läggs trägolv flytande eller med limning och mer sällan med traditionell uppspikning på reglar. De nya metoderna

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

HTC EZwood Träslipningsguide

HTC EZwood Träslipningsguide HTC EZwood Träslipningsguide SE Vem som helst kan slipa sitt trägolv! Inga märken vid start och stopp Du kan slipa utan hänsyn till golvets fiberriktning Slipningen är i det närmaste dammfri Du kommer

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Junckers Stavparkett Läggningsanvisning Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Hercules Engelskt mönster 4-dubbelt fiskben Rutmönster Innehållsförteckning Junckers systemlösningar

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

E N U T V A L D K O L L E K T I O N A V 1 0 0 % P A R K E T T. creating better environments

E N U T V A L D K O L L E K T I O N A V 1 0 0 % P A R K E T T. creating better environments handplockat E N U T V A L D K O L L E K T I O N A V 1 0 0 % P A R K E T T creating better environments Forshaga Parkett är en särskilt handplockad kollektion av våra populäraste naturgolv för dig som

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Modernisering och nyproduktion En snygg hissinteriör behöver inte vara dyr! Här visar vi 28 arkitektritade hisskorgar som byggs med rationell

Modernisering och nyproduktion En snygg hissinteriör behöver inte vara dyr! Här visar vi 28 arkitektritade hisskorgar som byggs med rationell Modernisering och nyproduktion En snygg hissinteriör behöver inte vara dyr! Här visar vi 28 arkitektritade hisskorgar som byggs med rationell modulariserad teknik. Tre enkla steg Hissinteriören, som står

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Trägolv LM Flooring. fr.329:-/m 2 NYHET. Gäller så länge lagret räcker. 1-stav. 30 års. Garanti. Trägolvsnyheter och mycket mer.

Trägolv LM Flooring. fr.329:-/m 2 NYHET. Gäller så länge lagret räcker. 1-stav. 30 års. Garanti. Trägolvsnyheter och mycket mer. Trägolv LM Flooring NYHET fr.329:-/m 2 Gäller så länge lagret räcker 1-stav 30 års Garanti Trägolvsnyheter och mycket mer Oktober/14 Kvalitetsprodukter med förmånlig garanti Vi har under åren blivit många

Läs mer

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING vårt hantverk på dina villkor Söker du någonting extra? Ställer du höga krav på materialval, design och kvalité?

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Träbehandling med känsla. Betsprodukter för både proffs och hemmafixare

Träbehandling med känsla. Betsprodukter för både proffs och hemmafixare Träbehandling med känsla Betsprodukter för både proffs och hemmafixare En nedärvd känsla för bets Redan i början av 1700-talet startades ett färgeri i Falun som senare kom att bli Herdins Färgverk. I

Läs mer

XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV

XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV UPOFLOOR XPRESSION OSLAGBARA MATERIALEGENSKAPER Fria från PVC, klor och mjukgörare Fria från ftalater, halogener och tungmetaller Överlägsen motståndskraft mot kemikalier

Läs mer

Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT

Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT Produkter 1 2 Iden här broschyren har vi samlat de flesta av våra produkter samt några tips om installation, skötsel och underhåll. Som du förstår skulle vi kunna prata om trä och hur man sköter och behandlar

Läs mer

wooden floors TRADITIONAL

wooden floors TRADITIONAL wooden floors TRADITIONAL ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VERLEGE- UND PFELEGEANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

Allting ser bättre ut på ett parkettgolv.

Allting ser bättre ut på ett parkettgolv. Allting ser bättre ut på ett parkettgolv. Allting ser bättre ut på ett parkettgolv. De där små stunderna. Njut av livet mitt i vardagen. En frisk fläkt som får dig att ge efter för ingivelsen, eller en

Läs mer

Bänkskivor som är värda att mötas runt. Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar

Bänkskivor som är värda att mötas runt. Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar Bänkskivor som är värda att mötas runt Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar Innehållsförteckning Laminat............... 3 Kompaktlaminat........ 4 Corian................

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Nya. Aquarelle. tarkett. med Aquarelle Våtrumskollektion

Nya. Aquarelle. tarkett. med Aquarelle Våtrumskollektion Nya tarkett Aquarelle Lättskött, vattentätt och SNYGGT med Aquarelle Våtrumskollektion Design och funktion Badrummet betyder allt mer för vårt välbefinnande. Här blir du pigg och fräsch efter en uppfriskande

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

2400mm. Vi kan golv i alla former!

2400mm. Vi kan golv i alla former! 2400mm Vi kan golv i alla former! Vi kan kalla oss proffs Att kalla sig proffs betyder inte bara att man är mycket skicklig på sitt jobb och lämnar ett högkvalitativt resultat efter sig, det innebär också

Läs mer

Naturens förträfflighet och bekvämlighet.

Naturens förträfflighet och bekvämlighet. Högkvalitativ komposit i kork för marina miljöer Lång livslängd i marina miljöer Känns alltid svalt under fötterna Bra halkfria egenskaper i blöta miljöer Lätt att rengöra Prefabricerade samt färdiga däck

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer