v Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION"

Transkript

1 v Restaurang KOKA - Göteborg GRAN PRODUKTINFORMATION

2 v Skog INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 09 LÄGGNINGSANVISNINGAR 12 SKÖTSELANVISNINGAR

3 v Douglas tillverkning PRODUKTBESKRIVNING MASSIVA TILJOR AV GRAN Almedals tiljor i Douglasgran finns tillgängliga i olika bredder och längder. Tiljorna levereras i bredder mellan mm och i längder upp till 10 meter. Våra Douglastiljor levereras som standard alltid i fallande bredder och längder men kan även specialbeställas i bestämda bredder och längder. Tiljorna levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja alternativt färdigslipade för de som önskar ytbehandla tiljorna på plats efter installation. Tiljorna levereras med fasad kant. BESKRIVNING TORKNING Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt trägolvs slutliga formstabilitet. Luft- & kammartorkning under lång tid säkerställer torkningen. Allt material fuktkontrolleras före och efter tillverkning. RAKA TILJOR Före hyvling riktas råmaterialet genom parallellsågning. Det betyder att vi sågar bort råbrädornas kanter och ojämnheter innan de körs genom profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka tiljor, vilket självfallet underlättar läggningen. Almedals tiljor i Douglasgran bör hellimmas mot underlaget. Riktade och raka golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som inte riktats före hyvling. Ej riktade golvtiljor är i princip omöjliga att hellimma mot underlaget på grund av de stora krafter och spänningar som tiljorna har. FABRIKSBEHANDLADE ELLER FABRIKSSLIPADE Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta - vit eller naturell. Spackling förekommer. Vi ersätter inte trasiga kvistar med lagningskvist. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inläggning. Färdigbehandlade eller fabriksslipade golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som skall slipas på plats. Observera att fabriksbehandlade tiljor skall installationspoleras med OSMO underhållsvax. YTBEHANDLINGAR För aktuella ytbehandlingar hänvisar vi till vår hemsida.

4 v Restaurang Koka - Göteborg PRODUKTBESKRIVNING SORTERING Almedals erbjuder som standard Douglasgran i en utseendesortering. TRÄSLAG Douglasgran ( Tyskland, Österrike ) TJOCKLEK 25 mm. Tjockare tiljor kan specialbeställas. BREDDER SPECIFIKATION Fallande bredder mellan mm enligt följande uppdelning: -50 kvm 250 mm = ca 50 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 25 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 17 % 300 mm = ca 17 % 350 mm = ca 17 % 400 mm = ca 25 % LÄNGDER SPECIFIKATION Som standard fallande i intervaller mellan 2 5 meter, 5-7 meter och 7 10 meter. Kan även specialbeställas i fasta längder. Längsta tiljor 13 meter. Fördelning enligt följande: 2-5 meter: ca 50 % av 4-5 meter och 50 % 2-4 meter 5-7 meter: ca 70 % av 6-7 meter och 30 % 5-6 meter 7-10 meter: ca 70 % av 8-10 meter och 30 % 7-8 meter Observera att i de fall de angivna längderna inom beställt intervall inte får överskridas måste Almedals informeras. Alternativt kan längderna bli längre än vad som beställts. Dock utan prispåslag. LEVERANSALTERNATIV MIX Vi levererar i fallande bredder och längder. Bredder och längder som specifikation. FIXED WIDTH Vi levererar en bredd i fallande längder. Längder som specifikation. FIXED LENGTH Vi levererar en längd i fallande bredder. Bredder som specifikation. FIXED ALL Vi levererar en bredd och en längd. FUKTKVOT 8(±2)% TILLVERKNINGSMETOD Råmaterialet parallellsågas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet. PROFIL Långsidor med not och fjäder. Kortändar kapade vinkelrätt utan not och fjäder. TILLVERKNINGSTOLERANSER Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max ca 0,5 % av nominell bredd. Fogsprång: max ca 1,0mm. SPACKLING Spackling är ej begränsad. Observera att färgen på spackel kan avvika från kvist och trä VÄRMEMOTSTÅND 0,11-0,12 [W/(m*K) BRANDKLASSNING Euroklass Cfl-s 1 (golv i utrymmningsvägar, klass G)

5 v PRODUKTSPECIFIKATION GRAN FÖRETAGET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, KUNGSBACKA T , F PRODUKTBESKRIVNING TRÄSLAG Douglasgran URSPRUNGSLAND Tyskland och Österrike FUKTKVOT 8% (± 2) UTSEENDE KVISTAR ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist. KVISTHÅL mindre om ca 10mm bredd och 2 3mm djupa tillåts. YTVED (SPLINT /VITVED) sidsträngar om max ca 20% av tiljans bredd. YTSPRICKOR tillåts upp till max ca 300 mm och 2 mm bredd. HYVELURSLAG tillåts i begränsad omfattning. FÄRGNYANSER ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 300 mm längd. INSEKTSSKADOR ja, enstaka. SPACKLING Fabriksspackling tillåts. DIMENSIONER TJOCKLEK 25 mm BREDDER mm LÄNGDER Levereras som standard i fallande längder i intervallerna: 2-5 meter, 5-7 meter, 7 10 meter. Övriga längder på beställning. YTBEHANDLING Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta. Vit eller naturell. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inlägg ning. För aktuella ytbehandlingar se hemsida. SAMMANSÄTTNING FARLIGA ÄMNEN inga ANDRA ÄMNEN - MONTERING Tiljorna bör hellimmas mot underlaget. Alternativt kan de skruvas från ovansidan och pluggas. I detta fall måste golvet slipas och ytbehandlas efter installation.

6 v FÖRUTSÄTTNINGAR UNDERLAGETS JÄMNHET Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 11. Dock medger massiva tiljor rent praktiskt även läggning på något ojämnare underlag. Detta kan dock medföra större och ojämn springbildning, större nivåskillnader mellan tiljorna samt i vissa fall bom- och missljud. UNDERLAGETS FUKTKVOT Trä: Får ej överstiga 12 % fuktkvot eller 65 % RF. Betong: Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. UNDERLAGETS ALLMÄNNA BESKAFFENHET Rent, plant, fritt från damm, fett och smuts. UNDERLAGETS DRAGHÅLLFASTHET VID HELLIMNING 1,5 MPa AVJÄMNING / FLYTSPACKEL Avjämningsmassan skall vara minst 2mm tjock och med en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. RUMMETS TEMPERATUR C RUMMETS LUFTFUKTIGHET 30-60% RF GOLVVÄRME Vi hänvisar till Golvbranschens riktlinjer. BRUKSVÄRDEN Rummets temperatur: C Rummets luftfuktighet: 30-60% RF

7 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER TRÄBJÄLKLAG bärande på träbjälklag med ett centrumavstånd om 60cm. Vi rekommenderar dock att träbjälklaget kortlas / krysskolvas för att erhålla ett styvare bjälklag. Endast golvskruv för ändamålet och föreskriven metod skall användas. BEFINTLIGT BRÄDGOLV planslipas diagonalt med golvslipningsmaskiner och slippapper korn 16. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och skruvas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som skruvas eller skjuts fast med häftklammer. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och hellimmas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som hellimmas mot underliggande brädgolv. Om tiljorna läggs på tvären över det befintliga brädgolvet krävs ingen plywoodskiva, dock rekommenderas i detta fall ett lager grålumppapp. SPÅNSKIVA, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas på tvären. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning. SPÅNSKIVA, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp. 22mm golvspånskiva läggs flytande mot underlaget. Tiljorna läggs tvärs spånskivorna och hellimmas eller skruvas. Se Hus-AMA KEJ 234 PLYWOOD, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning PLYWOOD, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp mm björkplywood läggs i två lag flytande mot underlaget. Viktigt att skivorna läggs med överlappning. Om tiljorna skall skruvas, kan de två lagen med björkplywood skjutas ihop med häftklammer. Tiljorna skruvas därefter i plywoodskivorna. Använd lämpliga skruv som ej punkterar den åldersbeständiga plasten. Om tiljorna skall hellimmas, måste de två lagen plywood limmas samman med parkettlim avsett för ändamålet. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 MDF SKIVA får endast användas som nivåjusterande mellanskikt där tiljorna spikas eller skruvas igenom skivmaterialet ner i underliggande spik- eller skruvbara material. HELLIMNING PÅ PLATTA PÅ MARK Betongens RF får ej överstiga 80%. Betongen måste skyddas mot fuktvandring underifrån. Tillskjutande fukt tillåts ej. HELLIMNING PÅ BETONG Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. Om betonggolvet ligger över varma eller kalla utrymmen såsom pannrum, bastu eller icke uppvärmt garage kan limning ej utföras. I dessa fall krävs åldersbeständig plast samt därefter flytande spån- el. plywoodskiva. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 och KEJ 234

8 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER FLYTSPACKLADE GOLV Tiljorna hellimmas efter samråd med limfabrikanten alternativt täcks det flytspacklade golvet med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp. Därefter flytande spån- eller plywoodskiva enligt ovanstående anvisningar. PLAST ELLER LINOLEUMMATTA Ej godkända som underlag för hellimning. STEN ELLER KLINKER Allmänt: Ytan slipas eller ruggas upp med slippapper. Limning utförs med lösningsmedelsbaserat parkettlim enl. limfabrikantens rekommendationer. Om stenen/ klinkers varit behandlad med polish eller liknande finns risken att limmet släpper från underlaget trots slipning. OBS. konsultera alltid limtillverkaren direkt. NÅLFILTS- ELLER HELTÄCKNINGSMATTA Rivs ut före läggning. CELLPLAST (EPS, EXPANDED POLYSTYREN) Täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp (detta gäller endast i de fall fuktskydd inte är inlagt under cellplasten). Därefter läggs flytande plywood eller spånskiva enligt ovanstående anvisningar. GIPS Täcks med minimum 15mm björkplywood som skruvas fast i underlaget. Därefter skruvas eller hellimmas tiljorna i/mot plywooden. Gips är ej godkänt som underlag för hellimning. GOLVVÄRME Inga hinder föreligger för läggning av Douglastiljor på golvvärme. Se branschriktlinjer från Golvbranschens riksorganisation. SKRUV Försänkt träskruv 5,0 x 40 mm LIM För nedlimning av trägolv mot underlaget skall alltid limleverantören konsulteras. Lämpligt lim kan vara EcoSiMP Flooring (Svanenmärkt) som har lång öppentid. Limmängden skall vara ca 1,5 kg/kvm.

9 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Almedals läggningsinstruktioner skall läsas före läggningsstart. Vid eventuella oklarheter skall Almedals kontaktas innan arbetet påbörjas. Innan golvläggningen påbörjas skall underlagets jämnhet vara kontrollerad och uppfylla standardkrav som framgår av AMA Hus 11. Massiva tiljor medger läggning även på något ojämnare underlag, dock med resultatet att springbildningen kan bli ojämn, fogsprång, bom- och missljud kan uppstå, samt att läggningen försvåras. Paketen skall hålla normal rumstemperatur innan de öppnas. Kontrollera att lokalen håller en rumstemperatur om ca 20 grader Celsius och 30-60% relativ luftfuktighet. Under arbetets gång skall tiljorna i möjligaste mån förvaras i plast för att undvika acklimatisering till rummets luftfuktighet. Skydda tiljornas kortändar från direkt solljus under lagring på arbetsplatsen. 1 Första tiljans placering? Tänk alltid igenom noggrant var den första tiljan skall läggas. Hur skall anslutningar mot trappor, sten eller klinkers lösas? Skall golvet läggas med ovanpåliggande täcklist, fastmonterad T-list eller med mjukfog? Dessa frågor bör alltid lösas före läggningsstart. Gör gärna upp en skiss över golvytan med alla mått utsatta. Saker att tänka på: - Placering med hänsyn till genomgående linjer till angränsande rum. - Skall golvets första och sista rad vara breddjusterade? - Längsgående eller tvärgående läggning? Det är normalt att lägga golv i rummets längdriktning men absolut inget krav. Att lägga tiljorna på tvären gör att rummet upplevs som bredare. - Är rummets väggar raka och/eller parallella i förhållande till varandra? Vilken sida av rummet är vikigast för ögat? - Placering med hänsyn till kökssocklar, köksö, trappor samt övriga typer av fasta installationer. 2 Sprid ut ett tiotal tiljor för att skapa en första bild av golvtiljornas karaktär avseende kvistmängd, kviststorlek och allmänt utseende. Golvtiljorna skall läggas med varierande kvistar och färgnyanser. Undvik att lägga tiljorna direkt från transportförpackningen utan att kontrollera och blanda. Tiljorna skall inte läggas i ett mönster som upprepas. 3 Syna alltid varje tilja noga innan den monteras. Tiljor med uppenbara fel eller skador som borde ha upptäckts i normalt ljus och vid en noggrann avsyning kan inte i efterhand reklameras. För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. 4 Det är ofta lämpligt att starta läggningen från mitten av rummet och arbeta ut mot långsidornas väggar. (för att kunna vända läggningsriktning tillhandahåller Almedalsgolv lösfjäder som tillåter läggning notspår mot notspår. ) Se bild nedan. 5 Slå ut startlinje med snörslå utifrån lämplig breddjustering. Räkna därefter ut bredden av 2 startbrädor och slå ut ytterligare en linje parallellt med startlinjen. Limma mellan linjerna men dra in limmet ca 5 mm från linjerna så limmet inte pressas ut under brädorna när dessa pressas ner i limmet. Limmet skall appliceras med limspridare med tänder vilka ger limryggar om ca 6 10 mm höjd (ca1,5kg / kvm). Limmet skall appliceras tvärs brädornas längsriktning och inte längs med. Se bild nedan. Limspridare utan tänder skall under inga omständigheter användas vid hellimning av Almedals Douglastiljor då detta oundvikligen leder till bomljud eftersom limmet inte kommer i kontakt med tiljornas baksidor i tillräcklig omfattning. De två startbrädorna bör låsas i sidled med hjälp av fastskruvade anhåll eller med, för ändamålet avsedda spännband. Brädorna skall belastas med ca 15 kilo var 60:e centimeter under ca timmar beroende på limmets härdningstid. Se bild nedan. Kila även fast brädornas kortändar mot väggarna så de inte kan glida isär i kortändarna. Se bild nedan.

10 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Utgå aldrig från att väggar eller massiva brädor är helt raka. Första brädan kan i viss mån pressas rak mot distanser eller kilar som placeras mellan bräda och vägg. Om väggen inte är rak kan man rita väggens kontur på brädan och såga. Väggens kontur överförs genom att placera en mindre bit som motsvarar det största avståndet mellan bräda och vägg ovanpå brädan. För sedan denna bit längs med väggen och dra ett streck på brädan. Tänk på den eventuella breddjusteringen när detta moment utförs. Kanske måste strecket dras längre in på brädan för att minska dess bredd. I vissa fall dras startlinjen inte längs vägg, i dessa fall skruvas anhåll längs startlinjen mot vilka golvbrädorna pressas vid starten. Om möjligt startar man läggningen längs vägg med dörr för att avsluta vid vägg utan dörröppning. Detta för att undvika onödigt krångel vid läggning av sista brädraden vid dörrfoder. Där kortändarna kommer att gå in mot dörröppning är det viktigt att starta brädradens läggning vid dörren så att brädan kan skjutas in under dörrfoder. Fjädern skall vändas in mot rummet. Expansionsutrymme mot vägg minimum 10 mm. När de två första startraderna sitter helt fast kan läggningen fortsätta. Förbered en eller två raders läggning och fortsätt på samma sätt med att limma fältet däremellan. Håll in limmet ca 5 mm från brädornas långsidor. Skulle lim pressas ut längs sidorna skall det omgående skrapas bort innan det hinner härda. Varje gång nya brädor limmats skall dessa pressas samman mot varandra i sidled med hjälp av spännband alternativt anhåll. Säkerställ att kortändarnas skarvar inte tandar. Se bild nedan. Vid skruvning: Brädor bredare än 250 mm som skall skruvas måste skruvas uppifrån. Skruven placeras då ca 60 mm in från långsidan. Hål borras ur och tillhörande plugg monteras i hålet efter skruvning. Varje bräda skall alltid vara skruvad mellan 7-10 cm från kortändarna. Däremellan fördelas skruvarna jämnt med ett avstånd om ca cm. Skruvningen skall ske uppifrån genom förborrade hål på Ø 6mm och med uppborrat hål för plugg Ø 15mm. Tiljorna skruvas med försänkt träskruv med dimension 5.0x40mm. Därefter täcks borrhålet med träplugg. Vid läggning på golvbjälkar skall kortändarna inte skarvas över bjälkarna. OBS! Skarva aldrig två intilliggande rader i samma bjälklagsfack. Vid läggning på öppet bjälklag eller vid längder över 12 meter skall kortändesfjäder användas. Fjädern skall inte limmas. I detta fall fräses kortändesspår med hjälp av överhandsfräs. Almedals tillhandahåller lösfjäder i plywood eller Douglas. 6 Kontrollera alltid att första raden blev rak, justera vid behov. Om golvtiljorna inte ligger helt rakt kommer detta leda till att vinkelfel och tandning i kortändarna uppstår. 7 Slå ut parallella riktlinjer med snörslå för kontroll av eventuell breddavvikelse vid läggningen. 8 Förskjutningen mellan ändskarvarna bör vara minst ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall 50cm gälla. 9 Start- och ändbrädor bör inte vara kortare än ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall minst 50cm gälla. 10 Undvik oavsiktlig mönsterläggning. Skarvarna bör inte hamna på ungefär samma ställen över hela läggningen. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. 11 Sista brädraden: lägg sista brädan rakt ovanpå den näst sista brädan. Tag en kort överbliven bit och lägg den med fjädern mot väggen på sista brädan, för den lilla biten utmed väggen och rita av väggens kontur. Såga därefter brädan och lägg den på plats mot väggen.

11 v LÄGGNINGSANVISNINGAR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ UNDER LÄGGNINGEN För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Först därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. Tiljorna skall belastas med cirka 15 kilo varje 60 cm under en period om timmar beroende på limmets härdningstid. Använd lämpligen hinkar som fylls med grus, sand eller sten. Eventuellt bananformade brädor pressas samman genom att använda en fastsatt kloss och en kil. Se bild nedan. Skulle ett flertal tiljor med bananform förekomma skall Almedals omgående informeras då detta kan vara skäl till reklamation. Använd ALLTID slagkloss för att slå samman brädorna. Under inga omständigheter får en avsågad bit användas då denna endast slår på brädans ovansida. Kraften skall fördelas på golvtiljans fjäder. Använd parkettjärn eller kofot för att pressa ihop slutbrädornas ändskarv. Om väggarna är av gips och det saknas ordentligt stöd vid golvnivån bör en skiva läggas mellan vägg och kofot då risken annars finns att man trycker sönder väggen. Läggning bör inte utföras utan hjälp av för ändamålet avsedda spännband och vikter. Vändning med lösfjäder, i vissa fall väljer vi att lägga första brädan i mitten av rummet eller liknande placering för att kunna breddjustera eller anpassa springor till angränsande rum. Här används Almedals lösfjäder för att kunna vända brädorna med notsidorna mot varandra. När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk.

12 12 v SKÖTSELANVISNINGAR GRAN INSTALLATIONSBEHANDLING När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk. Observera att ytbehandlingen är känslig för vatten under de första 2 veckorna innan vaxet är genomhärdat. Under denna period bör städning undvikas annat än med mycket torra metoder. ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén. Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt för att undvika alltför stora rörelser i golvmaterialet. Skydda trägolvet mot alla former av vatten. Torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av filt eller teflon (special) dock ej metall. STÄDNING Gör till regelbunden rutin att avlägsna synlig smuts, såsom damm, smulor, grus etc. Dammsugning, sopning alternativt torrmoppning avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvridna trasor eller moppar kan utföras vid behov. Torrmoppa omedelbart efteråt! - lämna aldrig en fuktig yta på ett oljat trägolv. För oljade golv tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa i vattnet. En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30% och skall inte jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa. starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel. 1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med trasa eller sk. skurblock. 2. Byt vid behov ut såpalösningen mot rengöringsmedel som rekommenderas av leverantören av ytbehandlingssystem. UNDERHÅLL AV HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV ELDFARA! Ett hårdvaxoljat golv skall med jämna mellanrum underhållas. Efter grundlig rengöring kompletteras grundbehandlingen med ny hårdvaxolja som tillför nytt skydd till golvet. Frekvenstätheten skiljer mycket beroende på lokalens användning. Olika leverantörer av hårdvaxolja har olika lösningar för rengöring och underhållsoljning. I publika miljöer används med fördel kombiskurmaskin med återfettande trägolvsåpa för städning. Organiskt material såsom trasor, papper rondeller etc. som varit i kontakt med golvolja baserad på linolja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten pga. självantändning. FLÄCKBORTTAGNING Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Trägolv skadas av för mycket vatten,

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv.

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv. v1.2 1 Hotel Scandic Opalen, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 2 Ek INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 08 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Junckers Stavparkett Läggningsanvisning Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Hercules Engelskt mönster 4-dubbelt fiskben Rutmönster Innehållsförteckning Junckers systemlösningar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

wooden floors TRADITIONAL

wooden floors TRADITIONAL wooden floors TRADITIONAL ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VERLEGE- UND PFELEGEANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD Läggningsanvisning Flytande/2-lock WOOD FÖRUTSÄTTNINGAR Flytande läggning innebär att trägolvet inte ska förankras (d.v.s. spikas eller limmas) i undergolvet. Golvet ska kunna röra sig fritt med förändringar

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Instruktion för UNICLIC

Instruktion för UNICLIC Instruktion för UNICLIC Arena 06 07 SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör.

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Frågor och svar om trägolv

Frågor och svar om trägolv Frågor och svar om trägolv Hur många år håller golvet? Det är en knepig fråga ungefär som: Hur långt är ett snöre? Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Stilren bänkskiva i betong

Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Med en gjuten bänkskiva i betong får köket ett speciellt och personligt utseende. Att gjuta bänkskivan är ett äkta hantverk som du kan göra hemma.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL En instruktion för slipning och ytbehandling av TRÄGOLV Ett äkta trägolv kan slipas och ytbehandlas för att återskapa dess värde och skönhet. WoodCenter har allt du behöver för att slipa och ytbehandla

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT

Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT Produkter 1 2 Iden här broschyren har vi samlat de flesta av våra produkter samt några tips om installation, skötsel och underhåll. Som du förstår skulle vi kunna prata om trä och hur man sköter och behandlar

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv Byggstädning lackerade trägolv trägolv Rengöring Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas.

Läs mer

Lev naturligt med. Massiva golv

Lev naturligt med. Massiva golv Lev naturligt med Massiva golv Innehåll 4. Introduktion 6. Natura 8. Alpine 10. Noir 12. Terre Slät 13. Terre Borstad 14. Grigio slät 15. Grigio borstad 16. Lumiere 18. Lacca Natura 19. Lacca Bianco 20.

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Ny teknik för vackra golv Idag läggs trägolv flytande eller med limning och mer sällan med traditionell uppspikning på reglar. De nya metoderna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar.

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Har ni frågor om dansmattor och dansgolv i alla dess skiftande former så tveka inte att kontakta AB Ilmonte. Vi har mer än 25 års erfarenhet inom området

Läs mer

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar Nr 527 Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar A Beskrivning I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befintligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker

Läs mer

Lägga trägolv. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Lägga trägolv. 1Massiva trägolv.

Lägga trägolv. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Lägga trägolv. 1Massiva trägolv. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt Lägga trägolv Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Läggning av Shingel typ K och Plano S

Läggning av Shingel typ K och Plano S Läggning av Shingel typ K och Plano S När underlagstäckningen är klar (se broschyr Icopal underlagstäckning) kan du börja lägga shingeltaket. OBSERVERA! Bilderna illustrerar Shingel typ K, som har lim

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se 2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer