v Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION"

Transkript

1 v Restaurang KOKA - Göteborg GRAN PRODUKTINFORMATION

2 v Skog INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 09 LÄGGNINGSANVISNINGAR 12 SKÖTSELANVISNINGAR

3 v Douglas tillverkning PRODUKTBESKRIVNING MASSIVA TILJOR AV GRAN Almedals tiljor i Douglasgran finns tillgängliga i olika bredder och längder. Tiljorna levereras i bredder mellan mm och i längder upp till 10 meter. Våra Douglastiljor levereras som standard alltid i fallande bredder och längder men kan även specialbeställas i bestämda bredder och längder. Tiljorna levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja alternativt färdigslipade för de som önskar ytbehandla tiljorna på plats efter installation. Tiljorna levereras med fasad kant. BESKRIVNING TORKNING Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt trägolvs slutliga formstabilitet. Luft- & kammartorkning under lång tid säkerställer torkningen. Allt material fuktkontrolleras före och efter tillverkning. RAKA TILJOR Före hyvling riktas råmaterialet genom parallellsågning. Det betyder att vi sågar bort råbrädornas kanter och ojämnheter innan de körs genom profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka tiljor, vilket självfallet underlättar läggningen. Almedals tiljor i Douglasgran bör hellimmas mot underlaget. Riktade och raka golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som inte riktats före hyvling. Ej riktade golvtiljor är i princip omöjliga att hellimma mot underlaget på grund av de stora krafter och spänningar som tiljorna har. FABRIKSBEHANDLADE ELLER FABRIKSSLIPADE Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta - vit eller naturell. Spackling förekommer. Vi ersätter inte trasiga kvistar med lagningskvist. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inläggning. Färdigbehandlade eller fabriksslipade golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som skall slipas på plats. Observera att fabriksbehandlade tiljor skall installationspoleras med OSMO underhållsvax. YTBEHANDLINGAR För aktuella ytbehandlingar hänvisar vi till vår hemsida.

4 v Restaurang Koka - Göteborg PRODUKTBESKRIVNING SORTERING Almedals erbjuder som standard Douglasgran i en utseendesortering. TRÄSLAG Douglasgran ( Tyskland, Österrike ) TJOCKLEK 25 mm. Tjockare tiljor kan specialbeställas. BREDDER SPECIFIKATION Fallande bredder mellan mm enligt följande uppdelning: -50 kvm 250 mm = ca 50 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 25 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 17 % 300 mm = ca 17 % 350 mm = ca 17 % 400 mm = ca 25 % LÄNGDER SPECIFIKATION Som standard fallande i intervaller mellan 2 5 meter, 5-7 meter och 7 10 meter. Kan även specialbeställas i fasta längder. Längsta tiljor 13 meter. Fördelning enligt följande: 2-5 meter: ca 50 % av 4-5 meter och 50 % 2-4 meter 5-7 meter: ca 70 % av 6-7 meter och 30 % 5-6 meter 7-10 meter: ca 70 % av 8-10 meter och 30 % 7-8 meter Observera att i de fall de angivna längderna inom beställt intervall inte får överskridas måste Almedals informeras. Alternativt kan längderna bli längre än vad som beställts. Dock utan prispåslag. LEVERANSALTERNATIV MIX Vi levererar i fallande bredder och längder. Bredder och längder som specifikation. FIXED WIDTH Vi levererar en bredd i fallande längder. Längder som specifikation. FIXED LENGTH Vi levererar en längd i fallande bredder. Bredder som specifikation. FIXED ALL Vi levererar en bredd och en längd. FUKTKVOT 8(±2)% TILLVERKNINGSMETOD Råmaterialet parallellsågas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet. PROFIL Långsidor med not och fjäder. Kortändar kapade vinkelrätt utan not och fjäder. TILLVERKNINGSTOLERANSER Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max ca 0,5 % av nominell bredd. Fogsprång: max ca 1,0mm. SPACKLING Spackling är ej begränsad. Observera att färgen på spackel kan avvika från kvist och trä VÄRMEMOTSTÅND 0,11-0,12 [W/(m*K) BRANDKLASSNING Euroklass Cfl-s 1 (golv i utrymmningsvägar, klass G)

5 v PRODUKTSPECIFIKATION GRAN FÖRETAGET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, KUNGSBACKA T , F PRODUKTBESKRIVNING TRÄSLAG Douglasgran URSPRUNGSLAND Tyskland och Österrike FUKTKVOT 8% (± 2) UTSEENDE KVISTAR ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist. KVISTHÅL mindre om ca 10mm bredd och 2 3mm djupa tillåts. YTVED (SPLINT /VITVED) sidsträngar om max ca 20% av tiljans bredd. YTSPRICKOR tillåts upp till max ca 300 mm och 2 mm bredd. HYVELURSLAG tillåts i begränsad omfattning. FÄRGNYANSER ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 300 mm längd. INSEKTSSKADOR ja, enstaka. SPACKLING Fabriksspackling tillåts. DIMENSIONER TJOCKLEK 25 mm BREDDER mm LÄNGDER Levereras som standard i fallande längder i intervallerna: 2-5 meter, 5-7 meter, 7 10 meter. Övriga längder på beställning. YTBEHANDLING Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta. Vit eller naturell. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inlägg ning. För aktuella ytbehandlingar se hemsida. SAMMANSÄTTNING FARLIGA ÄMNEN inga ANDRA ÄMNEN - MONTERING Tiljorna bör hellimmas mot underlaget. Alternativt kan de skruvas från ovansidan och pluggas. I detta fall måste golvet slipas och ytbehandlas efter installation.

6 v FÖRUTSÄTTNINGAR UNDERLAGETS JÄMNHET Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 11. Dock medger massiva tiljor rent praktiskt även läggning på något ojämnare underlag. Detta kan dock medföra större och ojämn springbildning, större nivåskillnader mellan tiljorna samt i vissa fall bom- och missljud. UNDERLAGETS FUKTKVOT Trä: Får ej överstiga 12 % fuktkvot eller 65 % RF. Betong: Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. UNDERLAGETS ALLMÄNNA BESKAFFENHET Rent, plant, fritt från damm, fett och smuts. UNDERLAGETS DRAGHÅLLFASTHET VID HELLIMNING 1,5 MPa AVJÄMNING / FLYTSPACKEL Avjämningsmassan skall vara minst 2mm tjock och med en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. RUMMETS TEMPERATUR C RUMMETS LUFTFUKTIGHET 30-60% RF GOLVVÄRME Vi hänvisar till Golvbranschens riktlinjer. BRUKSVÄRDEN Rummets temperatur: C Rummets luftfuktighet: 30-60% RF

7 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER TRÄBJÄLKLAG bärande på träbjälklag med ett centrumavstånd om 60cm. Vi rekommenderar dock att träbjälklaget kortlas / krysskolvas för att erhålla ett styvare bjälklag. Endast golvskruv för ändamålet och föreskriven metod skall användas. BEFINTLIGT BRÄDGOLV planslipas diagonalt med golvslipningsmaskiner och slippapper korn 16. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och skruvas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som skruvas eller skjuts fast med häftklammer. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och hellimmas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som hellimmas mot underliggande brädgolv. Om tiljorna läggs på tvären över det befintliga brädgolvet krävs ingen plywoodskiva, dock rekommenderas i detta fall ett lager grålumppapp. SPÅNSKIVA, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas på tvären. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning. SPÅNSKIVA, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp. 22mm golvspånskiva läggs flytande mot underlaget. Tiljorna läggs tvärs spånskivorna och hellimmas eller skruvas. Se Hus-AMA KEJ 234 PLYWOOD, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning PLYWOOD, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp mm björkplywood läggs i två lag flytande mot underlaget. Viktigt att skivorna läggs med överlappning. Om tiljorna skall skruvas, kan de två lagen med björkplywood skjutas ihop med häftklammer. Tiljorna skruvas därefter i plywoodskivorna. Använd lämpliga skruv som ej punkterar den åldersbeständiga plasten. Om tiljorna skall hellimmas, måste de två lagen plywood limmas samman med parkettlim avsett för ändamålet. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 MDF SKIVA får endast användas som nivåjusterande mellanskikt där tiljorna spikas eller skruvas igenom skivmaterialet ner i underliggande spik- eller skruvbara material. HELLIMNING PÅ PLATTA PÅ MARK Betongens RF får ej överstiga 80%. Betongen måste skyddas mot fuktvandring underifrån. Tillskjutande fukt tillåts ej. HELLIMNING PÅ BETONG Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. Om betonggolvet ligger över varma eller kalla utrymmen såsom pannrum, bastu eller icke uppvärmt garage kan limning ej utföras. I dessa fall krävs åldersbeständig plast samt därefter flytande spån- el. plywoodskiva. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 och KEJ 234

8 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER FLYTSPACKLADE GOLV Tiljorna hellimmas efter samråd med limfabrikanten alternativt täcks det flytspacklade golvet med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp. Därefter flytande spån- eller plywoodskiva enligt ovanstående anvisningar. PLAST ELLER LINOLEUMMATTA Ej godkända som underlag för hellimning. STEN ELLER KLINKER Allmänt: Ytan slipas eller ruggas upp med slippapper. Limning utförs med lösningsmedelsbaserat parkettlim enl. limfabrikantens rekommendationer. Om stenen/ klinkers varit behandlad med polish eller liknande finns risken att limmet släpper från underlaget trots slipning. OBS. konsultera alltid limtillverkaren direkt. NÅLFILTS- ELLER HELTÄCKNINGSMATTA Rivs ut före läggning. CELLPLAST (EPS, EXPANDED POLYSTYREN) Täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp (detta gäller endast i de fall fuktskydd inte är inlagt under cellplasten). Därefter läggs flytande plywood eller spånskiva enligt ovanstående anvisningar. GIPS Täcks med minimum 15mm björkplywood som skruvas fast i underlaget. Därefter skruvas eller hellimmas tiljorna i/mot plywooden. Gips är ej godkänt som underlag för hellimning. GOLVVÄRME Inga hinder föreligger för läggning av Douglastiljor på golvvärme. Se branschriktlinjer från Golvbranschens riksorganisation. SKRUV Försänkt träskruv 5,0 x 40 mm LIM För nedlimning av trägolv mot underlaget skall alltid limleverantören konsulteras. Lämpligt lim kan vara EcoSiMP Flooring (Svanenmärkt) som har lång öppentid. Limmängden skall vara ca 1,5 kg/kvm.

9 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Almedals läggningsinstruktioner skall läsas före läggningsstart. Vid eventuella oklarheter skall Almedals kontaktas innan arbetet påbörjas. Innan golvläggningen påbörjas skall underlagets jämnhet vara kontrollerad och uppfylla standardkrav som framgår av AMA Hus 11. Massiva tiljor medger läggning även på något ojämnare underlag, dock med resultatet att springbildningen kan bli ojämn, fogsprång, bom- och missljud kan uppstå, samt att läggningen försvåras. Paketen skall hålla normal rumstemperatur innan de öppnas. Kontrollera att lokalen håller en rumstemperatur om ca 20 grader Celsius och 30-60% relativ luftfuktighet. Under arbetets gång skall tiljorna i möjligaste mån förvaras i plast för att undvika acklimatisering till rummets luftfuktighet. Skydda tiljornas kortändar från direkt solljus under lagring på arbetsplatsen. 1 Första tiljans placering? Tänk alltid igenom noggrant var den första tiljan skall läggas. Hur skall anslutningar mot trappor, sten eller klinkers lösas? Skall golvet läggas med ovanpåliggande täcklist, fastmonterad T-list eller med mjukfog? Dessa frågor bör alltid lösas före läggningsstart. Gör gärna upp en skiss över golvytan med alla mått utsatta. Saker att tänka på: - Placering med hänsyn till genomgående linjer till angränsande rum. - Skall golvets första och sista rad vara breddjusterade? - Längsgående eller tvärgående läggning? Det är normalt att lägga golv i rummets längdriktning men absolut inget krav. Att lägga tiljorna på tvären gör att rummet upplevs som bredare. - Är rummets väggar raka och/eller parallella i förhållande till varandra? Vilken sida av rummet är vikigast för ögat? - Placering med hänsyn till kökssocklar, köksö, trappor samt övriga typer av fasta installationer. 2 Sprid ut ett tiotal tiljor för att skapa en första bild av golvtiljornas karaktär avseende kvistmängd, kviststorlek och allmänt utseende. Golvtiljorna skall läggas med varierande kvistar och färgnyanser. Undvik att lägga tiljorna direkt från transportförpackningen utan att kontrollera och blanda. Tiljorna skall inte läggas i ett mönster som upprepas. 3 Syna alltid varje tilja noga innan den monteras. Tiljor med uppenbara fel eller skador som borde ha upptäckts i normalt ljus och vid en noggrann avsyning kan inte i efterhand reklameras. För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. 4 Det är ofta lämpligt att starta läggningen från mitten av rummet och arbeta ut mot långsidornas väggar. (för att kunna vända läggningsriktning tillhandahåller Almedalsgolv lösfjäder som tillåter läggning notspår mot notspår. ) Se bild nedan. 5 Slå ut startlinje med snörslå utifrån lämplig breddjustering. Räkna därefter ut bredden av 2 startbrädor och slå ut ytterligare en linje parallellt med startlinjen. Limma mellan linjerna men dra in limmet ca 5 mm från linjerna så limmet inte pressas ut under brädorna när dessa pressas ner i limmet. Limmet skall appliceras med limspridare med tänder vilka ger limryggar om ca 6 10 mm höjd (ca1,5kg / kvm). Limmet skall appliceras tvärs brädornas längsriktning och inte längs med. Se bild nedan. Limspridare utan tänder skall under inga omständigheter användas vid hellimning av Almedals Douglastiljor då detta oundvikligen leder till bomljud eftersom limmet inte kommer i kontakt med tiljornas baksidor i tillräcklig omfattning. De två startbrädorna bör låsas i sidled med hjälp av fastskruvade anhåll eller med, för ändamålet avsedda spännband. Brädorna skall belastas med ca 15 kilo var 60:e centimeter under ca timmar beroende på limmets härdningstid. Se bild nedan. Kila även fast brädornas kortändar mot väggarna så de inte kan glida isär i kortändarna. Se bild nedan.

10 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Utgå aldrig från att väggar eller massiva brädor är helt raka. Första brädan kan i viss mån pressas rak mot distanser eller kilar som placeras mellan bräda och vägg. Om väggen inte är rak kan man rita väggens kontur på brädan och såga. Väggens kontur överförs genom att placera en mindre bit som motsvarar det största avståndet mellan bräda och vägg ovanpå brädan. För sedan denna bit längs med väggen och dra ett streck på brädan. Tänk på den eventuella breddjusteringen när detta moment utförs. Kanske måste strecket dras längre in på brädan för att minska dess bredd. I vissa fall dras startlinjen inte längs vägg, i dessa fall skruvas anhåll längs startlinjen mot vilka golvbrädorna pressas vid starten. Om möjligt startar man läggningen längs vägg med dörr för att avsluta vid vägg utan dörröppning. Detta för att undvika onödigt krångel vid läggning av sista brädraden vid dörrfoder. Där kortändarna kommer att gå in mot dörröppning är det viktigt att starta brädradens läggning vid dörren så att brädan kan skjutas in under dörrfoder. Fjädern skall vändas in mot rummet. Expansionsutrymme mot vägg minimum 10 mm. När de två första startraderna sitter helt fast kan läggningen fortsätta. Förbered en eller två raders läggning och fortsätt på samma sätt med att limma fältet däremellan. Håll in limmet ca 5 mm från brädornas långsidor. Skulle lim pressas ut längs sidorna skall det omgående skrapas bort innan det hinner härda. Varje gång nya brädor limmats skall dessa pressas samman mot varandra i sidled med hjälp av spännband alternativt anhåll. Säkerställ att kortändarnas skarvar inte tandar. Se bild nedan. Vid skruvning: Brädor bredare än 250 mm som skall skruvas måste skruvas uppifrån. Skruven placeras då ca 60 mm in från långsidan. Hål borras ur och tillhörande plugg monteras i hålet efter skruvning. Varje bräda skall alltid vara skruvad mellan 7-10 cm från kortändarna. Däremellan fördelas skruvarna jämnt med ett avstånd om ca cm. Skruvningen skall ske uppifrån genom förborrade hål på Ø 6mm och med uppborrat hål för plugg Ø 15mm. Tiljorna skruvas med försänkt träskruv med dimension 5.0x40mm. Därefter täcks borrhålet med träplugg. Vid läggning på golvbjälkar skall kortändarna inte skarvas över bjälkarna. OBS! Skarva aldrig två intilliggande rader i samma bjälklagsfack. Vid läggning på öppet bjälklag eller vid längder över 12 meter skall kortändesfjäder användas. Fjädern skall inte limmas. I detta fall fräses kortändesspår med hjälp av överhandsfräs. Almedals tillhandahåller lösfjäder i plywood eller Douglas. 6 Kontrollera alltid att första raden blev rak, justera vid behov. Om golvtiljorna inte ligger helt rakt kommer detta leda till att vinkelfel och tandning i kortändarna uppstår. 7 Slå ut parallella riktlinjer med snörslå för kontroll av eventuell breddavvikelse vid läggningen. 8 Förskjutningen mellan ändskarvarna bör vara minst ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall 50cm gälla. 9 Start- och ändbrädor bör inte vara kortare än ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall minst 50cm gälla. 10 Undvik oavsiktlig mönsterläggning. Skarvarna bör inte hamna på ungefär samma ställen över hela läggningen. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. 11 Sista brädraden: lägg sista brädan rakt ovanpå den näst sista brädan. Tag en kort överbliven bit och lägg den med fjädern mot väggen på sista brädan, för den lilla biten utmed väggen och rita av väggens kontur. Såga därefter brädan och lägg den på plats mot väggen.

11 v LÄGGNINGSANVISNINGAR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ UNDER LÄGGNINGEN För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Först därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. Tiljorna skall belastas med cirka 15 kilo varje 60 cm under en period om timmar beroende på limmets härdningstid. Använd lämpligen hinkar som fylls med grus, sand eller sten. Eventuellt bananformade brädor pressas samman genom att använda en fastsatt kloss och en kil. Se bild nedan. Skulle ett flertal tiljor med bananform förekomma skall Almedals omgående informeras då detta kan vara skäl till reklamation. Använd ALLTID slagkloss för att slå samman brädorna. Under inga omständigheter får en avsågad bit användas då denna endast slår på brädans ovansida. Kraften skall fördelas på golvtiljans fjäder. Använd parkettjärn eller kofot för att pressa ihop slutbrädornas ändskarv. Om väggarna är av gips och det saknas ordentligt stöd vid golvnivån bör en skiva läggas mellan vägg och kofot då risken annars finns att man trycker sönder väggen. Läggning bör inte utföras utan hjälp av för ändamålet avsedda spännband och vikter. Vändning med lösfjäder, i vissa fall väljer vi att lägga första brädan i mitten av rummet eller liknande placering för att kunna breddjustera eller anpassa springor till angränsande rum. Här används Almedals lösfjäder för att kunna vända brädorna med notsidorna mot varandra. När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk.

12 12 v SKÖTSELANVISNINGAR GRAN INSTALLATIONSBEHANDLING När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk. Observera att ytbehandlingen är känslig för vatten under de första 2 veckorna innan vaxet är genomhärdat. Under denna period bör städning undvikas annat än med mycket torra metoder. ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén. Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt för att undvika alltför stora rörelser i golvmaterialet. Skydda trägolvet mot alla former av vatten. Torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av filt eller teflon (special) dock ej metall. STÄDNING Gör till regelbunden rutin att avlägsna synlig smuts, såsom damm, smulor, grus etc. Dammsugning, sopning alternativt torrmoppning avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvridna trasor eller moppar kan utföras vid behov. Torrmoppa omedelbart efteråt! - lämna aldrig en fuktig yta på ett oljat trägolv. För oljade golv tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa i vattnet. En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30% och skall inte jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa. starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel. 1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med trasa eller sk. skurblock. 2. Byt vid behov ut såpalösningen mot rengöringsmedel som rekommenderas av leverantören av ytbehandlingssystem. UNDERHÅLL AV HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV ELDFARA! Ett hårdvaxoljat golv skall med jämna mellanrum underhållas. Efter grundlig rengöring kompletteras grundbehandlingen med ny hårdvaxolja som tillför nytt skydd till golvet. Frekvenstätheten skiljer mycket beroende på lokalens användning. Olika leverantörer av hårdvaxolja har olika lösningar för rengöring och underhållsoljning. I publika miljöer används med fördel kombiskurmaskin med återfettande trägolvsåpa för städning. Organiskt material såsom trasor, papper rondeller etc. som varit i kontakt med golvolja baserad på linolja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten pga. självantändning. FLÄCKBORTTAGNING Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Trägolv skadas av för mycket vatten,

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK

Läs mer

v1.0 01/18/11 Svenska Mässan, Göteborg Europeisk ek Typ1/2 ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION

v1.0 01/18/11 Svenska Mässan, Göteborg Europeisk ek Typ1/2 ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 Svenska Mässan, Göteborg Europeisk ek Typ1/2 PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 2 Lägenhet TYP 3, Ytbehandling 1178 INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 Översikt PRODUKTSPECIFIKATION 05 EUROPESISK

Läs mer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMATION v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Ek typ 2 INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 EUROPEISK EK

Läs mer

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT

Läs mer

v1.2 1506 COS, Palladiumhuset - Göteborg ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION

v1.2 1506 COS, Palladiumhuset - Göteborg ÄDELTRÄTILJOR PRODUKTINFORMATION v1.2 1506 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMATION v1.2 1506 2 Restaurang Palace, Göteborg - Ek typ 2 INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 EUROPEISK EK TYP

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

v1.1 Arkitekthögskolan Umeå KUBBGOLVINDUSTRY PRODUKTINFORMATION

v1.1 Arkitekthögskolan Umeå KUBBGOLVINDUSTRY PRODUKTINFORMATION v1.1 PRODUKTINFORMATION v1.1 2 INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 05 FURU 06 GRAN 07 LÄRK TEKNISKA ANVISNINGAR 08 FÖRUTSÄTTNINGAR 09 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 11 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

v1.1 Hard Rock Cafe, Göteborg Ek KUBBGOLVBASE PRODUKTINFORMATION

v1.1 Hard Rock Cafe, Göteborg Ek KUBBGOLVBASE PRODUKTINFORMATION v1.1 Hard Rock Cafe, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.1 2 Aftonstjärnans kulturförening, Göteborg Furu INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 05 FURU 06 GRAN 07 LÄRK 08 RÖKT LÄRK

Läs mer

v1.2 1509 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.2 1509 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.2 1509 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 1509 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

v1.2 1402 Nudie Jeans - London KUBBGOLVINDUSTRY PRODUKTINFORMATION

v1.2 1402 Nudie Jeans - London KUBBGOLVINDUSTRY PRODUKTINFORMATION v1.2 1402 Nudie Jeans - London PRODUKTINFORMATION v1.2 1402 2 Gårdsentré - Stockholm INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 FURU 06 GRAN 07 LÄRK 08 TILLBEHÖR 09 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv.

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv. v1.2 1 Hotel Scandic Opalen, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 2 Ek INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 08 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning gotlandsgolvet 2.0 Lägganvisning Österby Brädgård AB 1 januari 2010 Österby Brädgård AB Österbyväg 28 62141 Visby 0498-259990 www.osterbybradgard.com 1. Förberedelser Installation _ gotlandsgolvet 2.0

Läs mer

PRODUKTINFORMATION & TEKNISKA ANVISNINGAR

PRODUKTINFORMATION & TEKNISKA ANVISNINGAR CA VA HOVÅS / YTBEHANDLING 1698 PRODUKTINFORMATION & TEKNISKA ANVISNINGAR PARKETTSTAV 1 PARKETTSTAV PRODUKTBESKRIVNING 02 MASSIV PARKETTSTAV 03 BESKRIVNING 05 MILJÖDOKUMENT 06 MÖNSTER 09 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

v Sundbyberg Bibliotek Rökt Ek KUBBGOLVBASE PRODUKTINFORMATION

v Sundbyberg Bibliotek Rökt Ek KUBBGOLVBASE PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Söderparkskolan, Kävlinge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 FURU 06 GRAN 07 LÄRK 08 RÖKT LÄRK

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder 02 SE Läggningsvägledning Douglas fallande längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i fallande längder Februari 2011 Golv med fast fjäder och ändnot Dimension i mm: 28 x 150 I 28 x 200 I 28

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder 01 SE Läggningsvägledning Douglas hela längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i hela längder Februari 2011 Golv med lös fjäder och golv med fast fjäder Innehåll Allmän information 4 Läggning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum Click 2016-11-21 Allmän information Ytmaterialet till Marmoleum Click är riktig linoleum. Det är ett

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Slitstarka trägolv från Bohuslän

Slitstarka trägolv från Bohuslän Slitstarka trägolv från Bohuslän GOLV SOM DU VILL HA DEM DET NATURLIGA VALET Som en av få leverantörer i Europa distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm trägolvsplankor. Varje tilja slipas och inspekteras

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-11-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett

Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett ALLMÄNT Uniclic Multifit är ett epokgörande system för installation av parkett. Bräderna kan enkelt monteras ihop tack vare den sinnrika utformningen

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV Följer du läggningsanvisningen så kommer du att få glädje av ditt golv i många

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska Installations Guide trall 15 års Garanti sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri Version 4 / Februari 2012 / Svenska 1 Det senaste provresultatet Klassificering C, DIN 51.097: Resysta erbjuder den bästa

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING

SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING Skötsel & underhåll 4 Installationsanvisning 6 Ansvar för användare / installatör / ägare 6 Produktspecifikation 6 Inspektion & förberedelser 7 Installation

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATIONSANVISNINGAR INSTALLATIONSANVISNINGAR 1/5 Bästa kund Tack för att Ni valt ett kvalitetsgolv från Par-ky. Innan installationen, är det viktigt att läsa dessa instruktioner noggrant. INSTALLATIONSMATERIAL (bild 1) Par-ky

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Junckers Stavparkett Läggningsanvisning Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Hercules Engelskt mönster 4-dubbelt fiskben Rutmönster Innehållsförteckning Junckers systemlösningar

Läs mer

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution 1 Underlagets jämnhet 2 meters mätlängd Max 3 mm OBS! Max 3 mm nivåskillnad över 2 meters mätlängd 2 Max 4,5 % vatteninnehåll i underlaget RF i betong max 95 % Porig asfalt Asfalt 3 Luftfuktighet vid läggningstillfället

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN MONTERINGSANVISNING RULLVARA 1 (3) MATERIALET Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Läggningsanvisning. flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm. trägolv

Läggningsanvisning. flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm. trägolv Läggningsanvisning flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm trägolv Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej ska förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Underlaget ska

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura 2017-03-30 Förutsättningar Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV I mer än 45 år har vi levererat noggrant utvalda plankgolv världen över. Varje planka som skapas i vårt småländska familjeföretag i Mörkaskog

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2017 ersätter april 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SKÖTSELANVISNING SKÖTSELANVISNING Skötselanvisning för Forbo Parkett 2016-09-22 ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén! Över 80 % av all smuts dras

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer