v Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION"

Transkript

1 v Restaurang KOKA - Göteborg GRAN PRODUKTINFORMATION

2 v Skog INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 09 LÄGGNINGSANVISNINGAR 12 SKÖTSELANVISNINGAR

3 v Douglas tillverkning PRODUKTBESKRIVNING MASSIVA TILJOR AV GRAN Almedals tiljor i Douglasgran finns tillgängliga i olika bredder och längder. Tiljorna levereras i bredder mellan mm och i längder upp till 10 meter. Våra Douglastiljor levereras som standard alltid i fallande bredder och längder men kan även specialbeställas i bestämda bredder och längder. Tiljorna levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja alternativt färdigslipade för de som önskar ytbehandla tiljorna på plats efter installation. Tiljorna levereras med fasad kant. BESKRIVNING TORKNING Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt trägolvs slutliga formstabilitet. Luft- & kammartorkning under lång tid säkerställer torkningen. Allt material fuktkontrolleras före och efter tillverkning. RAKA TILJOR Före hyvling riktas råmaterialet genom parallellsågning. Det betyder att vi sågar bort råbrädornas kanter och ojämnheter innan de körs genom profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka tiljor, vilket självfallet underlättar läggningen. Almedals tiljor i Douglasgran bör hellimmas mot underlaget. Riktade och raka golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som inte riktats före hyvling. Ej riktade golvtiljor är i princip omöjliga att hellimma mot underlaget på grund av de stora krafter och spänningar som tiljorna har. FABRIKSBEHANDLADE ELLER FABRIKSSLIPADE Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta - vit eller naturell. Spackling förekommer. Vi ersätter inte trasiga kvistar med lagningskvist. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inläggning. Färdigbehandlade eller fabriksslipade golvtiljor innebär en väsentlig kostnadsbesparing jämfört med tiljor som skall slipas på plats. Observera att fabriksbehandlade tiljor skall installationspoleras med OSMO underhållsvax. YTBEHANDLINGAR För aktuella ytbehandlingar hänvisar vi till vår hemsida.

4 v Restaurang Koka - Göteborg PRODUKTBESKRIVNING SORTERING Almedals erbjuder som standard Douglasgran i en utseendesortering. TRÄSLAG Douglasgran ( Tyskland, Österrike ) TJOCKLEK 25 mm. Tjockare tiljor kan specialbeställas. BREDDER SPECIFIKATION Fallande bredder mellan mm enligt följande uppdelning: -50 kvm 250 mm = ca 50 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 25 % 300 mm = ca 25 % 350 mm = ca 25 % kvm 200 mm = ca 25 % 250 mm = ca 17 % 300 mm = ca 17 % 350 mm = ca 17 % 400 mm = ca 25 % LÄNGDER SPECIFIKATION Som standard fallande i intervaller mellan 2 5 meter, 5-7 meter och 7 10 meter. Kan även specialbeställas i fasta längder. Längsta tiljor 13 meter. Fördelning enligt följande: 2-5 meter: ca 50 % av 4-5 meter och 50 % 2-4 meter 5-7 meter: ca 70 % av 6-7 meter och 30 % 5-6 meter 7-10 meter: ca 70 % av 8-10 meter och 30 % 7-8 meter Observera att i de fall de angivna längderna inom beställt intervall inte får överskridas måste Almedals informeras. Alternativt kan längderna bli längre än vad som beställts. Dock utan prispåslag. LEVERANSALTERNATIV MIX Vi levererar i fallande bredder och längder. Bredder och längder som specifikation. FIXED WIDTH Vi levererar en bredd i fallande längder. Längder som specifikation. FIXED LENGTH Vi levererar en längd i fallande bredder. Bredder som specifikation. FIXED ALL Vi levererar en bredd och en längd. FUKTKVOT 8(±2)% TILLVERKNINGSMETOD Råmaterialet parallellsågas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet. PROFIL Långsidor med not och fjäder. Kortändar kapade vinkelrätt utan not och fjäder. TILLVERKNINGSTOLERANSER Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max ca 0,5 % av nominell bredd. Fogsprång: max ca 1,0mm. SPACKLING Spackling är ej begränsad. Observera att färgen på spackel kan avvika från kvist och trä VÄRMEMOTSTÅND 0,11-0,12 [W/(m*K) BRANDKLASSNING Euroklass Cfl-s 1 (golv i utrymmningsvägar, klass G)

5 v PRODUKTSPECIFIKATION GRAN FÖRETAGET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, KUNGSBACKA T , F PRODUKTBESKRIVNING TRÄSLAG Douglasgran URSPRUNGSLAND Tyskland och Österrike FUKTKVOT 8% (± 2) UTSEENDE KVISTAR ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist. KVISTHÅL mindre om ca 10mm bredd och 2 3mm djupa tillåts. YTVED (SPLINT /VITVED) sidsträngar om max ca 20% av tiljans bredd. YTSPRICKOR tillåts upp till max ca 300 mm och 2 mm bredd. HYVELURSLAG tillåts i begränsad omfattning. FÄRGNYANSER ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 300 mm längd. INSEKTSSKADOR ja, enstaka. SPACKLING Fabriksspackling tillåts. DIMENSIONER TJOCKLEK 25 mm BREDDER mm LÄNGDER Levereras som standard i fallande längder i intervallerna: 2-5 meter, 5-7 meter, 7 10 meter. Övriga längder på beställning. YTBEHANDLING Alla tiljor levereras som standard med en färdig hårdvaxoljad yta. Vit eller naturell. Alternativt kan tiljorna levereras med en fabriksslipad yta, färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inlägg ning. För aktuella ytbehandlingar se hemsida. SAMMANSÄTTNING FARLIGA ÄMNEN inga ANDRA ÄMNEN - MONTERING Tiljorna bör hellimmas mot underlaget. Alternativt kan de skruvas från ovansidan och pluggas. I detta fall måste golvet slipas och ytbehandlas efter installation.

6 v FÖRUTSÄTTNINGAR UNDERLAGETS JÄMNHET Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 11. Dock medger massiva tiljor rent praktiskt även läggning på något ojämnare underlag. Detta kan dock medföra större och ojämn springbildning, större nivåskillnader mellan tiljorna samt i vissa fall bom- och missljud. UNDERLAGETS FUKTKVOT Trä: Får ej överstiga 12 % fuktkvot eller 65 % RF. Betong: Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. UNDERLAGETS ALLMÄNNA BESKAFFENHET Rent, plant, fritt från damm, fett och smuts. UNDERLAGETS DRAGHÅLLFASTHET VID HELLIMNING 1,5 MPa AVJÄMNING / FLYTSPACKEL Avjämningsmassan skall vara minst 2mm tjock och med en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. RUMMETS TEMPERATUR C RUMMETS LUFTFUKTIGHET 30-60% RF GOLVVÄRME Vi hänvisar till Golvbranschens riktlinjer. BRUKSVÄRDEN Rummets temperatur: C Rummets luftfuktighet: 30-60% RF

7 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER TRÄBJÄLKLAG bärande på träbjälklag med ett centrumavstånd om 60cm. Vi rekommenderar dock att träbjälklaget kortlas / krysskolvas för att erhålla ett styvare bjälklag. Endast golvskruv för ändamålet och föreskriven metod skall användas. BEFINTLIGT BRÄDGOLV planslipas diagonalt med golvslipningsmaskiner och slippapper korn 16. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och skruvas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som skruvas eller skjuts fast med häftklammer. Om tiljorna skall läggas längs med det befintliga trägolvet och hellimmas, förutsätts att brädgolvet täcks med 4 9mm björkplywood som hellimmas mot underliggande brädgolv. Om tiljorna läggs på tvären över det befintliga brädgolvet krävs ingen plywoodskiva, dock rekommenderas i detta fall ett lager grålumppapp. SPÅNSKIVA, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas på tvären. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning. SPÅNSKIVA, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp. 22mm golvspånskiva läggs flytande mot underlaget. Tiljorna läggs tvärs spånskivorna och hellimmas eller skruvas. Se Hus-AMA KEJ 234 PLYWOOD, FAST MONTERAD Tiljorna skruvas eller hellimmas. Endast för ändamålet avsett parkettlim, typ MS-lim används för hellimning PLYWOOD, FLYTANDE Gjuten betongplatta med max 90% RF täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimum 20cm överlapp mm björkplywood läggs i två lag flytande mot underlaget. Viktigt att skivorna läggs med överlappning. Om tiljorna skall skruvas, kan de två lagen med björkplywood skjutas ihop med häftklammer. Tiljorna skruvas därefter i plywoodskivorna. Använd lämpliga skruv som ej punkterar den åldersbeständiga plasten. Om tiljorna skall hellimmas, måste de två lagen plywood limmas samman med parkettlim avsett för ändamålet. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 MDF SKIVA får endast användas som nivåjusterande mellanskikt där tiljorna spikas eller skruvas igenom skivmaterialet ner i underliggande spik- eller skruvbara material. HELLIMNING PÅ PLATTA PÅ MARK Betongens RF får ej överstiga 80%. Betongen måste skyddas mot fuktvandring underifrån. Tillskjutande fukt tillåts ej. HELLIMNING PÅ BETONG Observera att RF alltid skall mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 80 % RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning. Om betonggolvet ligger över varma eller kalla utrymmen såsom pannrum, bastu eller icke uppvärmt garage kan limning ej utföras. I dessa fall krävs åldersbeständig plast samt därefter flytande spån- el. plywoodskiva. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 och KEJ 234

8 v UNDERLAG & KONSTRUKTIONER FLYTSPACKLADE GOLV Tiljorna hellimmas efter samråd med limfabrikanten alternativt täcks det flytspacklade golvet med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp. Därefter flytande spån- eller plywoodskiva enligt ovanstående anvisningar. PLAST ELLER LINOLEUMMATTA Ej godkända som underlag för hellimning. STEN ELLER KLINKER Allmänt: Ytan slipas eller ruggas upp med slippapper. Limning utförs med lösningsmedelsbaserat parkettlim enl. limfabrikantens rekommendationer. Om stenen/ klinkers varit behandlad med polish eller liknande finns risken att limmet släpper från underlaget trots slipning. OBS. konsultera alltid limtillverkaren direkt. NÅLFILTS- ELLER HELTÄCKNINGSMATTA Rivs ut före läggning. CELLPLAST (EPS, EXPANDED POLYSTYREN) Täcks med åldersbeständig plast som läggs med minimi 20cm överlapp (detta gäller endast i de fall fuktskydd inte är inlagt under cellplasten). Därefter läggs flytande plywood eller spånskiva enligt ovanstående anvisningar. GIPS Täcks med minimum 15mm björkplywood som skruvas fast i underlaget. Därefter skruvas eller hellimmas tiljorna i/mot plywooden. Gips är ej godkänt som underlag för hellimning. GOLVVÄRME Inga hinder föreligger för läggning av Douglastiljor på golvvärme. Se branschriktlinjer från Golvbranschens riksorganisation. SKRUV Försänkt träskruv 5,0 x 40 mm LIM För nedlimning av trägolv mot underlaget skall alltid limleverantören konsulteras. Lämpligt lim kan vara EcoSiMP Flooring (Svanenmärkt) som har lång öppentid. Limmängden skall vara ca 1,5 kg/kvm.

9 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Almedals läggningsinstruktioner skall läsas före läggningsstart. Vid eventuella oklarheter skall Almedals kontaktas innan arbetet påbörjas. Innan golvläggningen påbörjas skall underlagets jämnhet vara kontrollerad och uppfylla standardkrav som framgår av AMA Hus 11. Massiva tiljor medger läggning även på något ojämnare underlag, dock med resultatet att springbildningen kan bli ojämn, fogsprång, bom- och missljud kan uppstå, samt att läggningen försvåras. Paketen skall hålla normal rumstemperatur innan de öppnas. Kontrollera att lokalen håller en rumstemperatur om ca 20 grader Celsius och 30-60% relativ luftfuktighet. Under arbetets gång skall tiljorna i möjligaste mån förvaras i plast för att undvika acklimatisering till rummets luftfuktighet. Skydda tiljornas kortändar från direkt solljus under lagring på arbetsplatsen. 1 Första tiljans placering? Tänk alltid igenom noggrant var den första tiljan skall läggas. Hur skall anslutningar mot trappor, sten eller klinkers lösas? Skall golvet läggas med ovanpåliggande täcklist, fastmonterad T-list eller med mjukfog? Dessa frågor bör alltid lösas före läggningsstart. Gör gärna upp en skiss över golvytan med alla mått utsatta. Saker att tänka på: - Placering med hänsyn till genomgående linjer till angränsande rum. - Skall golvets första och sista rad vara breddjusterade? - Längsgående eller tvärgående läggning? Det är normalt att lägga golv i rummets längdriktning men absolut inget krav. Att lägga tiljorna på tvären gör att rummet upplevs som bredare. - Är rummets väggar raka och/eller parallella i förhållande till varandra? Vilken sida av rummet är vikigast för ögat? - Placering med hänsyn till kökssocklar, köksö, trappor samt övriga typer av fasta installationer. 2 Sprid ut ett tiotal tiljor för att skapa en första bild av golvtiljornas karaktär avseende kvistmängd, kviststorlek och allmänt utseende. Golvtiljorna skall läggas med varierande kvistar och färgnyanser. Undvik att lägga tiljorna direkt från transportförpackningen utan att kontrollera och blanda. Tiljorna skall inte läggas i ett mönster som upprepas. 3 Syna alltid varje tilja noga innan den monteras. Tiljor med uppenbara fel eller skador som borde ha upptäckts i normalt ljus och vid en noggrann avsyning kan inte i efterhand reklameras. För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. 4 Det är ofta lämpligt att starta läggningen från mitten av rummet och arbeta ut mot långsidornas väggar. (för att kunna vända läggningsriktning tillhandahåller Almedalsgolv lösfjäder som tillåter läggning notspår mot notspår. ) Se bild nedan. 5 Slå ut startlinje med snörslå utifrån lämplig breddjustering. Räkna därefter ut bredden av 2 startbrädor och slå ut ytterligare en linje parallellt med startlinjen. Limma mellan linjerna men dra in limmet ca 5 mm från linjerna så limmet inte pressas ut under brädorna när dessa pressas ner i limmet. Limmet skall appliceras med limspridare med tänder vilka ger limryggar om ca 6 10 mm höjd (ca1,5kg / kvm). Limmet skall appliceras tvärs brädornas längsriktning och inte längs med. Se bild nedan. Limspridare utan tänder skall under inga omständigheter användas vid hellimning av Almedals Douglastiljor då detta oundvikligen leder till bomljud eftersom limmet inte kommer i kontakt med tiljornas baksidor i tillräcklig omfattning. De två startbrädorna bör låsas i sidled med hjälp av fastskruvade anhåll eller med, för ändamålet avsedda spännband. Brädorna skall belastas med ca 15 kilo var 60:e centimeter under ca timmar beroende på limmets härdningstid. Se bild nedan. Kila även fast brädornas kortändar mot väggarna så de inte kan glida isär i kortändarna. Se bild nedan.

10 v LÄGGNINGSANVISNINGAR Utgå aldrig från att väggar eller massiva brädor är helt raka. Första brädan kan i viss mån pressas rak mot distanser eller kilar som placeras mellan bräda och vägg. Om väggen inte är rak kan man rita väggens kontur på brädan och såga. Väggens kontur överförs genom att placera en mindre bit som motsvarar det största avståndet mellan bräda och vägg ovanpå brädan. För sedan denna bit längs med väggen och dra ett streck på brädan. Tänk på den eventuella breddjusteringen när detta moment utförs. Kanske måste strecket dras längre in på brädan för att minska dess bredd. I vissa fall dras startlinjen inte längs vägg, i dessa fall skruvas anhåll längs startlinjen mot vilka golvbrädorna pressas vid starten. Om möjligt startar man läggningen längs vägg med dörr för att avsluta vid vägg utan dörröppning. Detta för att undvika onödigt krångel vid läggning av sista brädraden vid dörrfoder. Där kortändarna kommer att gå in mot dörröppning är det viktigt att starta brädradens läggning vid dörren så att brädan kan skjutas in under dörrfoder. Fjädern skall vändas in mot rummet. Expansionsutrymme mot vägg minimum 10 mm. När de två första startraderna sitter helt fast kan läggningen fortsätta. Förbered en eller två raders läggning och fortsätt på samma sätt med att limma fältet däremellan. Håll in limmet ca 5 mm från brädornas långsidor. Skulle lim pressas ut längs sidorna skall det omgående skrapas bort innan det hinner härda. Varje gång nya brädor limmats skall dessa pressas samman mot varandra i sidled med hjälp av spännband alternativt anhåll. Säkerställ att kortändarnas skarvar inte tandar. Se bild nedan. Vid skruvning: Brädor bredare än 250 mm som skall skruvas måste skruvas uppifrån. Skruven placeras då ca 60 mm in från långsidan. Hål borras ur och tillhörande plugg monteras i hålet efter skruvning. Varje bräda skall alltid vara skruvad mellan 7-10 cm från kortändarna. Däremellan fördelas skruvarna jämnt med ett avstånd om ca cm. Skruvningen skall ske uppifrån genom förborrade hål på Ø 6mm och med uppborrat hål för plugg Ø 15mm. Tiljorna skruvas med försänkt träskruv med dimension 5.0x40mm. Därefter täcks borrhålet med träplugg. Vid läggning på golvbjälkar skall kortändarna inte skarvas över bjälkarna. OBS! Skarva aldrig två intilliggande rader i samma bjälklagsfack. Vid läggning på öppet bjälklag eller vid längder över 12 meter skall kortändesfjäder användas. Fjädern skall inte limmas. I detta fall fräses kortändesspår med hjälp av överhandsfräs. Almedals tillhandahåller lösfjäder i plywood eller Douglas. 6 Kontrollera alltid att första raden blev rak, justera vid behov. Om golvtiljorna inte ligger helt rakt kommer detta leda till att vinkelfel och tandning i kortändarna uppstår. 7 Slå ut parallella riktlinjer med snörslå för kontroll av eventuell breddavvikelse vid läggningen. 8 Förskjutningen mellan ändskarvarna bör vara minst ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall 50cm gälla. 9 Start- och ändbrädor bör inte vara kortare än ca 3 gånger brädans bredd. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. Skall golvet däremot läggas på bjälkar med ett centrumavstånd om 60cm skall minst 50cm gälla. 10 Undvik oavsiktlig mönsterläggning. Skarvarna bör inte hamna på ungefär samma ställen över hela läggningen. Vid hellimning / skruvning på ett täckt helt bärande underlag är detta uteslutande en estetisk fråga. 11 Sista brädraden: lägg sista brädan rakt ovanpå den näst sista brädan. Tag en kort överbliven bit och lägg den med fjädern mot väggen på sista brädan, för den lilla biten utmed väggen och rita av väggens kontur. Såga därefter brädan och lägg den på plats mot väggen.

11 v LÄGGNINGSANVISNINGAR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ UNDER LÄGGNINGEN För att undvika problem när tiljorna läggs ner i limmet bör de alltid provläggas först. Först därefter limmas undergolvet och tiljan placeras i limmet. Tiljorna skall belastas med cirka 15 kilo varje 60 cm under en period om timmar beroende på limmets härdningstid. Använd lämpligen hinkar som fylls med grus, sand eller sten. Eventuellt bananformade brädor pressas samman genom att använda en fastsatt kloss och en kil. Se bild nedan. Skulle ett flertal tiljor med bananform förekomma skall Almedals omgående informeras då detta kan vara skäl till reklamation. Använd ALLTID slagkloss för att slå samman brädorna. Under inga omständigheter får en avsågad bit användas då denna endast slår på brädans ovansida. Kraften skall fördelas på golvtiljans fjäder. Använd parkettjärn eller kofot för att pressa ihop slutbrädornas ändskarv. Om väggarna är av gips och det saknas ordentligt stöd vid golvnivån bör en skiva läggas mellan vägg och kofot då risken annars finns att man trycker sönder väggen. Läggning bör inte utföras utan hjälp av för ändamålet avsedda spännband och vikter. Vändning med lösfjäder, i vissa fall väljer vi att lägga första brädan i mitten av rummet eller liknande placering för att kunna breddjustera eller anpassa springor till angränsande rum. Här används Almedals lösfjäder för att kunna vända brädorna med notsidorna mot varandra. När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk.

12 12 v SKÖTSELANVISNINGAR GRAN INSTALLATIONSBEHANDLING När läggningen är klar och limmet härdat skall golvet installationsvaxas med OSMO underhållsvax innan det tas i bruk. Observera att ytbehandlingen är känslig för vatten under de första 2 veckorna innan vaxet är genomhärdat. Under denna period bör städning undvikas annat än med mycket torra metoder. ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén. Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt för att undvika alltför stora rörelser i golvmaterialet. Skydda trägolvet mot alla former av vatten. Torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av filt eller teflon (special) dock ej metall. STÄDNING Gör till regelbunden rutin att avlägsna synlig smuts, såsom damm, smulor, grus etc. Dammsugning, sopning alternativt torrmoppning avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvridna trasor eller moppar kan utföras vid behov. Torrmoppa omedelbart efteråt! - lämna aldrig en fuktig yta på ett oljat trägolv. För oljade golv tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa i vattnet. En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30% och skall inte jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa. starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel. 1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med trasa eller sk. skurblock. 2. Byt vid behov ut såpalösningen mot rengöringsmedel som rekommenderas av leverantören av ytbehandlingssystem. UNDERHÅLL AV HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV ELDFARA! Ett hårdvaxoljat golv skall med jämna mellanrum underhållas. Efter grundlig rengöring kompletteras grundbehandlingen med ny hårdvaxolja som tillför nytt skydd till golvet. Frekvenstätheten skiljer mycket beroende på lokalens användning. Olika leverantörer av hårdvaxolja har olika lösningar för rengöring och underhållsoljning. I publika miljöer används med fördel kombiskurmaskin med återfettande trägolvsåpa för städning. Organiskt material såsom trasor, papper rondeller etc. som varit i kontakt med golvolja baserad på linolja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten pga. självantändning. FLÄCKBORTTAGNING Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Trägolv skadas av för mycket vatten,

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri med Småa Innehållsförteckning Innehåll...sida Vad innebär självbyggeri?...4 Allmänt om kontantlyft och materialspecifikation...5...5 Generella ordningsregler...9

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. Vid målningsarbeten skall branschrådet

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer