Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön"

Transkript

1 Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

2 FK SYDFISKARNA - STYRELSEN Ordförande: Christer Svanbrink Vice ordförande: Rickard Nilsson Sekreterare: Andreas Möller Kassör: Jan Karlsson Övriga ledamöter: Roland Larsson Anders Norrman Linda Wolski Suppleanter: Mårten Gleerup Gert Magnusson Peter Ahlgren Tomas Gardahl Karin Nilsson Marcus Fossberg Tomas Svendsen Valberedning: Sven-Åke Strandberg Valberedning - suppleant: Bertil Påhlsson Revisorer: Firmatecknare: Fiskevårdsansvariga: Sven Johansson/Karin Nilsson Jan Karlsson, Christer Svanbrink, Anders Norrman, Rickard Nilsson, Marcus Fossberg, Linda Wolski Ansvarig utgivare Mårten Gleerup av Höringen: mobil: e-post: 2 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse sidan 3-6 Resultaträkning... sidan 7 Ekogruppen, Lona projektet naturinventering... sidan 8-11 Rapport från Anders Norrman... sidan 12 Fiskerapport från Kaj... sidan 13 Rapport från Eklöv... sidan Resultat klubbtävlingar sidan Fiske Borgasjön... sidan 24 Aktiviteter sidan 25 E-post adresser... sidan 26 Fotogalleri... sidan 27 Agenda sidan 28

3 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FK SYDFISKARNA 2013 SIDAN 1 (4) Ordförande: Christer Svanbrink (firmatecknare) Suppleanter: Marcus Fossberg Vice ordförande: Rickard Nilsson Mårten Gleerup Kassör: Jan Karlsson (firmatecknare) Gert Magnusson Sekreterare: Andreas Möller Peter Ahlgren Övriga ledamöter: Roland Larsson Kenneth Månsson Tomas Gardalh Mikkel Lottrup Anders Norrman Fiskevårdsansvar: Anders Norrman Marcus Fossberg Rickard Nilsson FK Sydfiskarna hade medlemmar. Alla seniorer SAMMANKOMSTER 2013 Årsmöte 2012: Månadsmöten: Planeringsmötet: Medlemsaktivitet: Arbetsinsatserna: Hölls i Rydsgårdshus den 7/ med 20 medlemmar närvarande 9 månadsmöten med protokoll har hållits i klubbstugan med genomsnitt 8 deltagare per möte Inför år 2014 hölls i Rydsgårdshus den 22/ med 10 deltagare 19 medlemmar har någon gång deltagit i Klubbens arbete med klubbstugan gräsröjning vid klubbstugan och vid Skivarpsån, trädhamling och trädplantering, fiskevård 2013 Miljö & fiskevård 266 tim övriga arbeten 204 tim. Totalt: 470 timmar. MEDLEMMARNAS JUBILEUMSPRIS 2013 För värdefulla insatser för FK Sydfiskarna 2013 Ingmar Olsson Skivarpsåns dikning och uppgrävningsföretag MILJÖ & FISKEVÅRD 2013 Sportfiskarna 5mars 2013 Skånedistriktet 2012 års miljöpris tilldelas: Fiskeklubben Sydfiskarna För ett engagerat fiskevårdsarbete Fiskevård: Anders Norrman Bevattning av tidigare planterade träd 3 inspektioner på lekområdena i Trunnerupsbäcken,Vidarpsbäcken och Varmlösabäcken Höströjning av nerfallna träd och grenar för att underlätta för vandrande fiskar. 3

4 Verksamhetsberättelse 2013 Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning/ Fiskesträckan SIDAN 2 (4) FK Sydfiskarna:Fiskesträckan Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning arbete 2013: Zon5 rensning av bladvass och stråvass. Vid pumphuset: stort träd borttaget ur ån.tre stora maskiner krävdes för att klara av jobbet. Stubbe som stoppade upp vattenflödet nedanför pumphuset togs bort. Zon4 rensning av bladvass knäckpilar togs bort.vattentröskeln nerströms koövergången rensades. Eroderade åkanter stenskoddes, Vass och sediment i svängan nedanför koövergången togs bort. Sträckan vid gamla grillplatsen rensad från vass, och svängen ovanför kaffestugan är rensad. Zon3 rensning av vass och sediment, nedfallna trädgrenar borttagna, stråvass bältet nedanför kaffestugan borttaget. Zon2 Alar som låg i ån togs bort, mindre rensning av vass och sediment ner till stora svängen norr om landsvägsbron. Zon1 Ingen rensning utförd. FK Sydfiskarna har med hjälp av lantbrukare med lastare lyft bort en stor pil som låg tvärs över ån FK Sydfiskarna avslutade arbetet med att lägga en stentröskel tvärs ån och lekbotten i närheten av koövergången i Zon 4 Klubbens målsättning är att få markägare och dikningsföretagets tillstånd att även i framtiden fortsätta med biotop och fiskevård. Elfiske: Eklövs fiske & fiskevård. Anders Eklöv & Anders Norrman Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK Sydfiskarna Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna Elfiske har utförts 2013 på 2 lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde.undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken &Trunnerupsbäcken. God förekomst av öring registrerades på båda lokaler. Miljöpåverkan Under året har inte upptäckts några utsläpp i vattendragen. Seminarium/Information. Kommunhuset 2 möten med Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund Information om förstudie kring LONA projektet. På uppdrag från Miljö&Hälsa Skurups kommun har Ekolog gruppen utfört inventering av flora & fauna på naturmarken, resultatet är redovisat för FK Sydfiskarna styrelsen. Information om nybildade Vattenrådet tillsammans med Skurup,Trelleborg och Vellinge kommun. Flugbindning: Ingen aktivitet Flugkastning : Ingen aktivitet Fiskeutbyte med Skönadals FV&SF 2 februari.2personer inbjudna till Ystadortes Fiskevårds-och Sportfiskeförening premiärfiske i Nybroån med ärtsoppa kl:12,00 14 april. 5personer från Skönadals FV&SF fiskade i Skivarpsån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. 21 april. 4personer från FK Sydfiskarna fiskade i Kabusaån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. Fisketillsynsmän under 2013 Kaj Johansson och Alf-Inge Waidringer Kaj och Alf-Inge har förordnande till

5 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 3 (4) ÅRETS FISKE Kortförsäljning Ekonomiskt blev 2013 sämre än 2012,kortförsäljningen inbringade 8 220kr 2011 kortförsäljningen kr 2012 kortförsäljning kr 2013 kortförsäljning 8 220kr Fiskperioder / priser Efter utvärdering av årets fiske beslutades att fortsätta med premiär den 1 januari Perioder och priser/dag för. Januari-februari. 250:- mars, april, maj 150:- juni-aug 20:- /dag 60:- /vecka. September 150 kr. juni-aug ungdomskort 100:- Fiskeregler Inga ändringar Fångstrapport medelvikt. störst zon fångstman Havsöring: 10 st. 2,3kg 3,0 kg 2 Anders Norrman Regnbåge Abborre, Sutare, Gädda och Mört Inga rapporter För övrigt så har vi utmärkta fångstrapporter på vår hemsida: Månadsrapporter Öring: Januari 5st. Februari 3st. Mars 2st. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats zon 2 och zon 4. Fisket i Borgasjön: Ett fåtal mindre gäddor har rapporterats, och återutsats, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. Klubben har förmånen att sportfiska i Borgasjön även 2014, samma fiskeregler och villkor som under 2013 FISKETÄVLINGAR / KLUBBMÄSTERSKAP 2013 Bo Nilsson blev klubbmästare 2013 och tog sin första inteckning på Vandringspriset. Det har varit 36 deltagare på våra 4 fisketävlingar Slutresultat i Klubbmästerskapet 2013 plats poäng plats poäng plats poäng 1 Bo Nilsson 17 7 Heinz Lindskog 6 10 Jerzy Madejski 1 2 Gert Magnusson 15 8 Rickard Nilsson 3 10 Marcus Mårtensson 1 3 Lars G Mårtensson 12 8 Christer Svanbrink 3 10 Kenneth Månsson 1 4 Mårten Gleerup 10 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Jan Karlsson 1 5 Tomas Gardahl 8 10 Kaj Johansson 1 10 Joakim Svensson 1 5 Thomas Svendsen 8 10 Karin Nilsson 1 10 Andreas Möller 1 6 Alex Nilsson 7 10 Bertil Pålsson 1 6 Gert Knutsson 7 10 Gunnar Lindström 1 5

6 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 4 (4 Mästarna i deltävlingarna 2013 Havsöring: Skivarpsån Horngädda: Falsterbokanalen Ingen Mårten Gleerup Deltagare: 12 personer Deltagare: 9 personer Havsöring: Skivarpsån Regnbåge: Blentarpssjön Ingen Gert Magnusson Deltagare: 10 personer Deltagare: 5 personer SAMMANFATTNING / ÖVRIGT 2013 Klubbens Miljö & Fiskevård: Har uppmärksammats bl.a. i ortens lokaltidningar Vattendragsförbundet: Klubben har deltagit vid två styrelsemöte. Sportfikeförbundet: Årsmötet Anders Norrman & Christer Svanbrink Klubbens plastbåt: Skänkt av Pär Johansson ligger upplagd på Kaffestugans strandbrink Höringen: Har utkommit med ett nummer. Hemsidan : Viktig info-källa som ofta uppdaterats Klubbstugan Tofthögshus under 2013: Vindskenor fastsatta, ytterdörr renoverad, ytterväggar vitkalkade och hussokel tjärad Malmö februari 2014 Andreas Möller Sekreterare Christer Svanbrink ordförande 6

7 FK Sydfiskarna FK Sydfiskarnas Resultaträkning 2013 Behållning den 1/ RESULTATRÄKNING ) Kapitalkonto: ,34 2) Företagskonto: ,94 3) Kontant i kassan: 977, , , ,28 INKOMSTER Medlemsavgifter ,00 Kortförsäljnig 8 220,00 Aktivteter / Tävlingar 0,00 Bidrag /fiskevård/verksamhet 5 000,00 Övriga inkomster 14, , ,19 UTGIFTER Månadsmöten / Årsmöte / Övriga ,85 Administration / Försäkringar / Avgifter 5 035,00 Kostnadsersättning/mil/tele/kortförsäljning 3 589,50 Medlemsaktiviteter/utbildning/tävlingar 409,34 Miljö / fiskevård 7 193,75 Maskiner / verktyg / övriga inventarier 403,00 Byggnader /hyra / elkostnader 4 247,70 Höringen 3 375,00 Övrigt 0, , , ,95 Förändring , ,33 1) Kapitalkonto: ,53 2) Företagskonto: ,80 3) Kontant i kassan: 161,00 Behållning den 31/ ,33 Skurup den 2/ Kassör: Jan Karlsson Ordförande: Christer Svanbrink 7

8 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter på uppdrag av Skurups kommun 8

9 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Öringtäthet, Skivarpsån O Skivarp äldre fisk (>0+) årsungar (0+) Tätheten av öring i Skivarpsån O Skivarp under åren Förslag till åtgärder för att gynna fisk De arbeten som utförts av FK Sydfiskarna är mycket bra och bör få fortsätta. Samråd måste naturligtvis fortsättningsvis också ske med dikningsföretaget. Eftersom fiskeklubben sköter de fiskvårdande åtgärderna förtjänstfullt presenteras inte här några nya förslag till fiskevårdande åtgärder. Det är bra om de lekbottnar som iordningställts med sten- och grusmaterial följs upp genom kontinuerliga besiktningar och vid behov kompletteras med nytt material. Utläggning av nytt material bör emellertid övervägas där det skett en igenslamning av utlagt bottenmaterial på grund av att strömhastigheten är för låg. Trädplanteringarna längs åns södra sida i västra delen av området kan med fördel kompletteras. Vid plantering bör inhemska arter naturliga för trakten väljas. Klibbal är till exempel att föredra framför gråal. Bottenfauna Metodik Metodiken och resultatbehandlingen beskrivs mer utförligt i bilagan. Bottenfaunan har undersökts, med en standardiserad håvmetod, vid två lokaler i Skivarpsån. Undersökningen gjordes den 24 april. Den ena lokalen (SKIV 6) ligger i områdets övre del, där ån har bra fall och turbulent vatten. Den andra (SKIV 8), ligger i den nedre, mer lugnflytande delen, i en mindre fallsträcka. Båda lokalerna har varit föremål för fiskevårdande åtgärder och substratet har förbättrats med grus, sten och block. Dessutom har en mindre håvinsats gjorts i en damm (Damm 1) i områdets sydöstra del den 24 april och 25 juni samt sökhåvning i några av de dammar som inventerades med avseende på groddjur. Provtagningen i ån valdes att genomföras enligt vedertagen metodik på två definierade provplatser som bedömdes vara mest intressanta och lämpliga för bottenfaunaprovtagning. Undersökning av fler lokaler bedömdes inte ge något mervärde. Provtagningen i ån kompletterades istället med provtagning i den damm som ligger inom undersökningsområdet. 26 Ekologgruppen i Landskrona AB 9

10 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Provlokaler för bottenfauna Lantmäteriet Sammanfattning av resultatet Vattendrag Artsammansättningen i Skivarpsåns båda vattendragslokaler var ganska typisk för ett skånskt, näringspåverkat vattendrag med goda syreförhållanden. Nattsländor var en ovanligt artrik grupp med sammanlagt 19 olika arter vid de två lokalerna. Dagsländorna var ganska artfattiga, endast tre arter noterades. Bäcksländor saknades helt, men många av bäcksländorna kläcks ur vattnet tidigt på våren. Dagsländan Baetis rhodani och sötvattensgråsuggan Gammarus pulex, som ofta dominerar i jordbrukspåverkade, rensade åar och bäckar, förekom rikligt i Skivarpsån. Dagsländan Heptagenia sulphurea, kräver grusig/stenig botten som inte rör på sig för mycket, dvs ett substrat som många arter i rinnande vatten önskar. Arten är renvattenkrävande och den hittades på båda lokalerna i mindre antal. Bäckvattenbaggarna Elmis aenea och Limnius volckmari förekom rikligt på båda lokalerna, vilket visade att bottnarna var renspolade och syresättningen god. En del föroreningsindikerande arter förekom, flertalet i låga antal. Den föroreningståliga gruppen fjädermygglarver förekom dock i mycket stort antal och utgjorde nästan 40 % av individantalet vid båda lokalerna, vilket inte är normalt i turbulenta bäckar. Troligen är det substratets karaktär med mycket findetritus och finsediment som orsakar detta. Föroreningspåverkan bedömdes vara svag, vilket får anses vara ett bra resultat i ett starkt jordbrukspåverkat vattendrag. Försurningspåverkan var obetydlig. Naturvärdet bedömdes vara allmänt. Den ekologiska statusen bedömdes vara hög både vad gäller påverkan av näringsämnen, försurning och ekologisk kvalitet Ekologgruppen i Landskrona AB

11 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Ån I ån förekommer gul näckros rikligt och i vattenkanten står blomvass, stor igelknopp och vass. I övrigt märks rörflen, jättegröe, ängskavle, rosendunört, älggräs och kåltistel i kanterna. Förslag till åtgärder Inga förslag till åtgärder föreslås inom detta område. Område 2 Området utgörs av öppna gräsmarker med stort inslag av buskar. I kanterna förekommer vitpil, hagtorn och körsbär i trädskiktet. Rader med balsampoppel genomkorsar det annars öppna området. Buskskiktet domineras av olika arter av rosor. Hagtorn är också vanlig. Buskarna förekommer såväl i kanterna som utspridda över de öppna ytorna. I område 2 dominerar olika arter av rosor buskskiktet. Flera av rosarterna är sällsynta och rödlistade, vilket har gjort området känt i botaniska kretsar. Rödlistade rosarter som påträffats inom området är sydäppelros (Rosa micrantha) och åkerros (Rosa agrestis) båda akut hotade enligt rödlistan för hotade arter samt västkustros (Rosa indora) som är starkt hotad. Totalt förekommer 13 olika rosarter inom detta begränsade område, vilket gör det unikt i Sverige. Buskskiktet är tätt inom vissa områden med en täckningsgrad som kan uppskattas till över 50%. En begynnande igenväxning av dessa områden kan konstateras. Jordarna verkar överlag vara förhållandevis väldränerade vilket sätter sin prägel på vegetationen som kan sägas vara torrängsartad och relativt artrik. Vegetationen utgörs av rödven, luddlosta, vitklöver, svartkämpar, knippfryle som dominerar med inslag av gulmåra, bergsyra, vårarv, knipparv, tusensköna, gul fetknopp, mjuknäva, grusstarr, snårstarr, fältveronika, hönsarv, stor ängssyra och timotej. I skuggiga partier under trädridåer och buskar förekommer våtarv, löktrav, skuggnäva och murgrönsveronika. Inom området förekommer mindre ytor med frodigare gräsmark och en mer trivial vegetation, tex i öster närmast vägen och i väster. 8 Ekologgruppen i Landskrona AB 11

12 Rapport från fiskevårdsansvarig Anders Norrman Rensning av fiskesträckan i Skivarpsån 2013 ZON 5 rensning av bladvass och stråvass i ån och på åkanten, ingen grävning i åbotten. Vid pumphuset, stort träd borttaget ur ån, krävdes tre stora maskiner som samarbetade för att klara av det. Sanden från rotvältan grävdes upp och lades på östra strandkanten. gamla grillplatsen rensad. Sträckan nedanför gamla grillplatsen rensad från vass i ån och på östra sidan. Mindre rensning där kommunen rensat. Svängen ovanför kaffestugan rensad. Ny tröskel nedanför koövergången. 15 ton lekgrus 35/50 utlagt. ZON 3 rensning av vass och sediment i svängen ovanför kaffestugan stora nedfallna trädgrenar borttagna. En al nersågad för att maskinen skulle kunna arbeta mellan två träd. Stråvass bältet ovanför kaffestugan borttaget i ån. Stubbe som stoppade vattenflödet nedanför pump huset i början av naturmarken togs bort. ZON 4 rensning av bladvass knäckpilarna togs bort, tröskel nedströms gångbron togs upp och rensades och lades ut igen. Eroderade kanter har blivit stenskodda med stor och mindre natursten. Stenröse i svängen ovanför poolerna borttaget. Vass och sediment i svängen nedanför bron vid koövergången borttaget, endast mindre rensning av vass i poolerna. Svängen uppströms ZON 2 två alar som låg i ån togs bort. Mindre rensning av vass ner till svängen vid handikappbryggan norr om väg bron, även mindre rensning av sediment i stora svängen norr om vägbron. ZON 1 stor trädgren som låg i ån och stoppade vattenflödet har tagits bort. Vassröjning längs åkanterna. Fiskevårdsansvarig/ Anders Norrman 12

13 Fiskerapport från Kaj Johansson Hej alla! Månadsrapporter Öring: medelvikt 2,7 kg Januari 2 st Februari 1st, Mars 2st, April. t.om. September inga rapporter. Anders Norrman tog årets största 3,3 kg i zon 4. Ny kontaktperson och klubbens tillsyningsman är Thomas Svendsen. e-post: mob C&R: Januari 3 st Februari 2 st. Gädda: September. 3 st. Den största (3,3 kg) tog Joel Dahlskog i zon 3. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats: zon 1 4. Fisket i Borgasjön: medelvikt 2,03 kg. 15 gäddor har rapporterats tiden marsseptember och är återutsatta, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Största gäddan (4,7 kg,) tog Thomas Svendsen den 16 sept. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. FK Sydfiskarna har förmånen att sportfiska i Borgasjön även under 2014, samma fiskeregler och villkor som under Martin Svedberg är sedan juli månad den person vi skall kontakta, via SMS, vid fiske i sjön och han meddelar även kombinationen till båtens hänglås om den skall användas. Den 17 mars sattes båten i sjön och Pär tog årets första gädda på 2,2 kg, den högg på en wobbler. Vid pennan Kaj Johansson Anmälan om fiske: SMS till Martin Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. 13

14 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Skivarpsån 2013 Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund FK-Sydfiskarna Lund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, Lund Telefon E-post: Hemsida: 14

15 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 1 Sammanfattning Under 2013 har elfiske utförts på två lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde. Undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Öring (Salmo trutta) registrerades på samtliga lokaler. Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd. Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket kan vara en orsak till lägre öringtätheter Utöver öring har förekomst av signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats under 2013 års elfiskeundersökningar. Sammanfattningsvis visar lokalerna på ingen eller obetydlig påverkan och klassas med god ekologisk status. 3 15

16 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 2 Inledning Under 2013 har två lokaler provfiskats inom Skivarpsåns avrinningsområde och är en uppföljning av tidigare års undersökningar (Eklöv ). Lokaler som undersöktes var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (bilaga 1). Från lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken finns elfiskedata från flera år, vilket medför att artsammansättning och beståndstätheter kan studeras över tid i dessa vattenområden. Lokalerna ingår i Skivarpsåns och Dybäcksåns recipientkontroll. Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna. Resultatet av årets undersökning ger information om vattendragens nuvarande status som biotop för strömlevande arter som öring, samt tjänstgöra som kunskapsunderlag för framtida vatten- och fiskevårdsåtgärder. Rätt tillämpat kan elfiskeundersökningar komplettera vattendragets övriga miljöövervakning. Vattenkemiska- och fysikaliska undersökningsparametrar dominerar ofta i vattendragens miljöövervakningsprogram vilket ger en relativt momentan bild över vattnets miljöförhållanden. Fiskfaunan, där förekomst respektive avsaknad av olika fiskarter och årsklasser, ger däremot ett mått på vattnets miljöförhållanden under motsvarande period som fisken uppehållit sig i det aktuella vattenområdet. Havsöringen, som under sina första levnadsår är stationär, lämpar sig speciellt väl som en s.k. biologisk indikator på miljöförändringar, eftersom de kräver en hög syrgashalt och relativt god vattenkvalitet (Eklöv 1998). 3 Material och metoder 3.1 Metodik elfiske Elfiske utfördes i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken på två lokaler den 9 oktober Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK-Sydfiskarna. Vid fisket medverkade Anders Norrman från SK-Sydfiskarna. De lokaler som undersöktes var; 1. Varmlösabäcken (öster Rydsgård), 2. Trunnerupsbäcken (öster Svenshög) (bilaga 1). Elfisket utfördes kvantitativt på en sträcka av m och genomfördes enligt rekommenderad metod från Fiskeriverket och Naturvårdverkets miljöhandbok (Degerman & Sers 1999, Naturvårdsverket 2002). Ett bensindrivet elaggregat av märket Lugab, 200 volt användes. Fisken som fångades samlades in efter varje avfiskning och förvarades i backar. Efter avfiskningarna på varje lokal längdmättes och vägdes all fisk. Före mätning bedövades fisken med Benzokainum. Fångsteffektivitet och täthet beräknades efter Bohlin (1984) uppdelat på årsungar (0+) respektive äldre ungar (>0+) för öring, täthet för övriga arter beräknades också. På varje lokal mättes bredden, medel- och maxdjup, beskuggning, strömhastigheten samt typ av bottensubstrat. Foto togs av varje lokal. Vattenprov togs för analys av ph och konduktivitet. 16 4

17 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Vid jämförelse av öringtäthet från tidigare år samt med andra åar, har elfiskedata från Skånska vattendrag använts (tabell 1) (Elfiskeregistret 2009, Eklöv & Olsson 1994). Tabell 1. Värden på öringtäthet för elfiske i Skånska vattendrag (data från Elfiskeregistret, ). Tätheterna anges i antal per 100 m 2. Vandrande bestånd Vattendragsbredd < 2 m 2-4 m 4-8 m > 8 m Öring Öring > Antal elfisken Bedömning av tillstånd och avvikelse Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalité har använts för att bedöma tillstånd och avvikelse från jämförvärdet (Wiederholm 1999). Vid bedömning av tillstånd indikerar ett lågt samlat index, klass 1, på ett vattendragets fiskfauna består av ett stort antal arter, mycket fisk med hög andel laxfisk med hög reproduktion. Om klassning hamnar runt 3 indikerar detta att vattendraget är nära medianen för svenska vattendrag. Höga index, klass 4-5, indikerar art- och individfattiga system med avsaknad av laxfisk, och kan tyda på att en negativ påverkan sker på vattendraget (tabell 2). Vid bedömning av avvikelse från jämförvärde indikerar ett lågt samalt index, klass 1, på ingen eller obetydlig avvikelse och höga index, klass 4-5, indikerar på stor till mycket stor avvikelse från jämförvärdet (tabell 3). Tabell 2. Klassning av tillstånd för fisk i vattendrag. Tillstånd, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Mycket lågt samlat index < 2 2 Lågt samlat index Måttligt högt samlat index Högt samlat index Mycket högt samlat index > 4.0 Tabell 3. Klassning av avvikelse från jämförvärden för fisk i vattendrag. Avvikelse från jämförvärde, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Ingen eller obetydlig avvikelse < Liten avvikelse Tydlig avvikelse Stor avvikelse Mycket stor avvikelse >

18 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 4 Resultat och kommentarer 4.1 Resultat elfiske Resultaten redovisas dels övergripande enligt nedan och i datablad (bilaga 2). De undersökta lokalerna (tabell 5) som elfiskades skiljde sig åt, dels i artförekomst och dels i öringtäthet. Öring registrerades på samtliga lokaler med varierande tätheter för de olika åldersklasserna (figur 1). Andra arter som registrerades var signalkräfta (tabell 6). Tabell 5. Åbredd (m), lokalens längd (m), medel- och maxdjup (m), medelström (m/s) samt dominerad substrat på elfiskelokalerna Koordinater Bredd Längd Medel- Max- Medel- Substrat Lokal djup djup ström 1. Varmlösabäcken ; ,1 25 0,20 0,40 0,3 sten-block 2. Trunnerupsbäcken ; ,0 25 0,20 0,40 0,3 sten-block Tabell 6. Beräknad täthet för öring (0+ anger årsungar, >0+ anger äldre öring) och signalkräfta vid 2013 års elfiske. öring gädda signal- Lokal 0+ >0+ kräfta 1. Varmlösabäcken 107,1 7,3 59,4 2. Trunnerupsbäcken 112,5 4 41,2 Figur 1. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref anger medelvärde för Skånska vattendrag (tabell 1). Lokal 1-2. Varmlösabäcken - Trunnerupsbäcken Två lokaler undersöktes inom Varmlösa - Trunnerupsbäcken, den nedre lokalen, Varmlösabäcken (lokal 1) har undersökts sedan 2001, den övre lokalen, Trunnerupsbäcken (lokal 2) från år Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd (figur 1, 2, 3). 18 7

19 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Figur 2. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). Andra arter som erhölls var signalkräfta som förekom rikligt på båda lokalerna. Ingen tydlig förändring eller negativ påverkan på fiskfaunan går att fastställa för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Figur 3. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). 4.2 Bedömning av påverkan De undersökta lokalerna visar på ingen eller obetydlig påverkan, har måttlig hög täthet av öring, låga index och klassas med god ekologisk status (tabell 7, figur 4). Måttligt höga tätheter (under medelvärdet för perioden) vid fisket 2013 kan bero på mycket låga vattenflöden under sommaren-hösten 2013, vilket begränsar fiskens livsutrymme i vattendragen med ökad konkurrens och predation (häger, mink). 8 19

20 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Tabell 7. Antal arter, individtäthet, biomassa, täthet laxfisk, bedömning av tillstånd, avvikelse och bedömning av påverkan för lokalerna 1-2 i Skivarpsån år Vattendrag Varmlösab. Trunnerupsb. Lokalnummer 1 2 Antal arter 2 2 Individtäthet Biomassa Täthet, laxfisk Tillstånd, SNV 2,4 2,2 Jämförvärde, SNV 1,7 1,7 Vattendrags - Index 2 2 Bedömning påverkan 1 1 Figur 4. Klassning av ekologisk status för fisk för de undersökta lokalerna 2013 enligt tabell Kommentarer till årets undersökning På samtliga lokaler leker havsöringen regelbundet. I Jämförelse med andra åar med motsvarande miljöförhållande (åbredd, djup och substratstorlek) var öringtätheterna vid årets fiske något under genomsnittet för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (figur 1). Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket sannolikt påverkat fisken negativt. Låga flöden under en lång period kan påverka överlevnad av fisk i mindre vattendrag, med ökad konkurrens och predation (häger, mink). Under tidigare år har höga tätheter av öring registrerats på samtliga lokaler och har visat på en låg påverkansgrad. 20 9

21 Resultat deltävling 3 Horngädda vid Falsterbokanalen Sydlig vind ca 6-7 m/s, molnigt och en del sol. Nio morgonpigga kombatanter mötte upp. Det blev en jämn och synnerligen spännande tävling. Undertecknad drog det längsta strået tätt följd av trippelt på andra (Tomas, Tomas och Bo) och faktiskt också dubbelt på tredje platsen (Heinz o Alex). Mårten Gleerup RESULTAT DELTÄVLING 3 Placering Tävlande Poäng Antal landade fiskar 1 Mårten Gleerup Tomas Gardahl Thomas Svendsen Bo Nilsson Heinz Lindskog Alex Nilsson Lars Göran Mårtensson Gert Magnusson Richard Nilsson 1-21

22 Resultat deltävling 4 Regnbåge, Blentarpssjön hos Lars Åke Jönsson söndagen Det var en molnfri och solig dag, lufttemperatur runt 15 grader. Lågt vattenstånd, kanske en meter under det normala och kristallklart vatten. Vi var fem som fiskade. Tolv bågar landades med en medelvikt på 1,27 kg. Fiskekorten kostade 200 kr/st. Det var spinnfiskarna som hade bäst fiskelycka denna dagen. Gert Magnusson landade den första bågen redan efter en halvtimme. Spinnfiskarna Gert M, Bo N. och Lars Göran tog full pott, trew fiskar var. Största fisken inom tävlingstiden vägde 1,3 kg landad av Gert Magnusson som från prisbordet valde en ABU röklåda. Bo valde en Peang. Gert K och Lars Göran delar på tredjepriset som var ett par fritidsstrumpor. Tyngsta fisken för dagen tog Bo Nilsson 2,0 kg, dock efter tävlingstiden. Christer landade en båge på 1,6 kg också efter tävlingstiden. Malmö Christer Svanbrink RESULTAT DELTÄVLINGEN 4 Placering Tävlande Poäng Största fisk kg 1 Gert Magnusson 10 1,3 2 Bo Nilsson 8 1,2 3 Gert Knutsson 6 1,1 4 Lars Göran Mårtensson 6 1,1 4 Christer Svanbrink 1-22

23 Slutresultat FK Sydfiskarnas Klubbtävling 2013 Det har varit 22 personer som deltagit vid 36 tillfällen på våra fyra deltävlingar. Bo Nilsson tog överlägset hem total segern med sammanlagt 17 poäng. På andra plats hittar vi Gert Magnusson och på tredje Lars Göran Mårtensson. Vi lyfter på hatten för Bo - verkligen mycket bra kämpat! Bo har nu en inskription i FK Sydfiskarnas åtråvärda vandringspokal. Prisutdelning ägde i sedvanlig ordning rum i samband med FK Sydfiskarnas årsmöte. SLUTRESULTAT FK SYDFISKARNAS KLUBBTÄVLING 2013 Placering Tävlande Poäng 1 Bo Nilsson 17 2 Gert Magnusson 15 3 Lars Göran Mårtensson 12 4 Mårten Gleerup 10 5 Tomas Gardahl 8 5 Thomas Svendsen 8 6 Gert Knutsson 7 6 Alex Nilsson 7 7 Heinz Lindskog 6 8 Christer Svanbrink 3 9 Rickard Nilsson 3 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Gunnar Lindström 1 10 Kaj Johansson 1 10 Karin Nilsson 1 10 Bertil Påhlsson 1 10 Jerzy Madejski 1 10 Marcus Mårtensson 1 10 Andreas Möller 1 10 Joakim Svensson 1 10 Kenneth Månsson 1 10 Jan Karlsson 1 23

24 FK Sydfiskarna regler för fiske i Borgasjön VILLKOR FÖR FK SYDFISKARNAS FISKE I BORGASJÖN 2014 Janstorp Klubbens Båt Slimminge 24 Anmälan om fiske: Medlemskortet SMS till Martin skall Svedberg, bäras väl synligt 06 vid 32 eller fisket, lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Anmälan Fiske under om fiske: helger: SMS anmäles till innan Martin helgen. Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Parkering: möjlig vid sjön. Fiske under helger: anmäles innan helgen. Parkering: kan ske vid sjön. Max 4 personer får fiska samtidigt och medlemskorten ska bäras väl synligt. Max Befintlig 4 personer: plastbåt: får tillhör fiska samtidigt FK Sydfiskarna och medlemskorten (Skönabecks personal skall bäras får använda väl synligt båten). Befintlig OBS plastbåt: båtens akter tillhör skall FK fästas Sydfiskarna vid bojen, årorna (Skönabecks låses tillsammans personal får med använda båten. båten) OBS Fiskeförbud: båtens akter gäller skall närmast fästas slottet, vid bojen, inom röd årorna markering låses och tillsammans under fåglarnas med båten häckningstid 15 maj gäller -15 närmast juni. slottet, inom Röd markering Fiskeförbud: Fångad fisk och tas under om hand fåglarnas av fiskaren häckningstid och får inte 15 lämnas maj-15juni kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C & R) till Fångad fisk: tas omhand av fiskaren och får inte lämnas kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C&R) Tillsyningen har Thomas Svendsen, Tel och Peter Ahlgren, till Tel Tillsyn har: Thomas Svendsen Tel: OBS! Båten har kombinationslås, kombinationen får du av Martin. OBS! ÖVRIGT; Båten Området har kombinationslås är naturområde, var kombinationen rädd om träd och buskar. får Du av Martin ÖVRIGT Området är naturområde, var rädd om träd o buskar

25 Aktiviteter 2014 tävlingar 2014 Fisketävling 3, Horngädda vid Falsterbokanalen den 11 maj. Månadsmöten klubbstugan. Glöm ej våra månadsmötena den andra måndagen varje månad i klubbstugan, Tofthögshus. Alla medlemmar är varmt välkomna! Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Fisketävling 4, Regnbåge, Blentarpssjön den 5 oktober. Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Torskfiske i sundet Lite info till er som vill prova båtfiske efter torsk. I Öresund är mars, april och början på maj bra fiskemånader och lite behagligare vädemässigt än vintermånaderna. Tumlaren och Amigo är bra turbåtar, som man dessutom kan förboka platser på. Gå in på deras hemsida, så ser ni all information: Planeringsmöte Planeringsmötet för styrelsemedlemmar planerar vi att ha i klubbstugan under oktober. I början på september kommer jag att maila datum för mötet till styrelsmedlemmar. Skriv in till Höringen redaktionen och tyck till om saker och ting. Kanske är det något du går och funderar på, något som kan förbättras eller varför inte tipsa om något du vill dela med dig av till dina fiskekompisar. Skriv ett mail eller skicka en wordfil till: så publiceras ditt inlägg i nästa nummer av Höringen. Christer Svanbrink 25

26 E-post adresser Peter Ahlgren Sven-Åke Malmström Pontus Ahlgren Henrik Malmqvist Lars-Erik Albin Lars G. Mårtensson Ingvar Andersson Markus Mårtensson Mathias Andersson Andreas Möller Rolf Andersson Tommy Möller Stefan Arnesson Bo Nilsson Gert O Blennow Karin Nilsson Jonas Dahl Ola Nilsson Marcus Fossberg Rickard Nilsson Tomas Gardalh Anders Norrman Mårten Gleerup Michael Perlborn Jan Göransson Bengt-Göran Pettersson Pontus Holm Ronny Porsedal Stefan Håkansson Bertil Påhlsson Kaj Johansson Lars Göran Radelius Sven Johansson Sven-Åke Strandberg Jan Karlsson Christer Svanbrink Gert Knutsson Thomas Svendsen Lars Krarup Joakim Svensson Kalle Landén Kjell Svensson Roland Larsson Lars Uno Svensson Fredrik Lindgren Fredrik Sävström Ingemar Lindeberg Leif Söderberg Gunnar Lindström Alf-Inge Waidringe Bo Ljungberg Linda Wolski Per-Johan Lundin Jerzy Madejski Gert Magnusson Nils-Erik Magnusson Uppdatering e-post adresser OBS! Kolla er e-post adress så att den stämmer, om inte skicka ett mail till med rätt adress. 26

27 Tagit någon bra fiskebild på sistone? Glöm inte maila den till Höringenredaktionen så får du kanske se den publicerad i nästa nummer. Adressen du skickar bilderna till är: Här några bilder från FK Sydfiskarnas årsmöte som hölls enligt stadgarna på Rydsgårdshus efter att en god buffé avnjutits. Efter mötet kaffe, lottdragning och prisutdelning. Ovan Bo Nilsson totalsegrare i klubbtävlingen som tar emot vandringspriset. Till vänster ses Ingmar Olsson ta emot FK Sydfiskarnas utmärkelse för värdefulla insatser, i detta fall för fin hjälp med diknings och grävarbete i Skivarpsån. 27

28 Alla medlemmar hälsas välkomna till våra månadsmöten i klubbstugan. På internet 10 mars Månadsmöte, klubbstugan, april Månadsmöte, klubbstugan, maj Tredje Klubbtävlingen, Horngädda, maj Månadsmöte, klubbstugan, juni Månadsmöte, klubbstugan, sept Månadsmöte, klubbstugan, okt Fjärde Klubbtävlingen, Regnbåge, okt Månadsmöte, klubbstugan, nov Månadsmöte, klubbstugan, dec Månadsmöte, klubbstugan, AGENDA 2014

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Premiär 1 januari Skivarpsån Första klubbtävlingen Skivarpsån Årsmöte Rydsgårdshus Andra klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen FK SYDFISKARNA - STYRELSEN

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Lund 2002-11-21 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com Innehåll

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, www.fontinalis.se, info@fontinalis.se, tel: 75897, org.-nr: 883-5559 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 2006. Meddelande 2006:16 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR MALPROVFISKE EMÅN 26 Meddelande 26:16 MALPROVFISKE EMÅN 26 Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 15 Meddelande

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB.

Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB. Inventering av Alnarpsån och Stations sdammen i Åkarp med avseendee på skyddsvärda arterr i vattenmiljöer. Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, På uppdrag av Tyréns AB, augusti 2011 Bakgrund

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Närvarande: Ordförande: Fredrik Ronquist Vice ordf. Dave Karlsson Eje Rosén Gunhild Kullenberg Göran Hoppe Helena Lager

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Datum 4--4 Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Ingående i Landvetter flygplats kontrollprogram år Swedavia EnviroPlanningAB Lilla Bommen 5 C, 4 4 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2013 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren C:A 98-03-20 Vi skickade första utkastet på ansökan till Länsstyrelsen. 98-04 98-08 Med jämna mellanrum kontaktade vi Länsstyrelsen för

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Årsmöte 2011 2011-11-14. HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2 På väg mot hav och fjord GÖTEBORG Mölnlycke Björröd Bollebygd Benareby Stora Bugärde Rävlanda Kållered Eskilsby och Snugga Hällingsjö

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04

Verksamhetsberättelse 2007. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04 Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades / konstituerades den 1 april

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer