Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön"

Transkript

1 Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

2 FK SYDFISKARNA - STYRELSEN Ordförande: Christer Svanbrink Vice ordförande: Rickard Nilsson Sekreterare: Andreas Möller Kassör: Jan Karlsson Övriga ledamöter: Roland Larsson Anders Norrman Linda Wolski Suppleanter: Mårten Gleerup Gert Magnusson Peter Ahlgren Tomas Gardahl Karin Nilsson Marcus Fossberg Tomas Svendsen Valberedning: Sven-Åke Strandberg Valberedning - suppleant: Bertil Påhlsson Revisorer: Firmatecknare: Fiskevårdsansvariga: Sven Johansson/Karin Nilsson Jan Karlsson, Christer Svanbrink, Anders Norrman, Rickard Nilsson, Marcus Fossberg, Linda Wolski Ansvarig utgivare Mårten Gleerup av Höringen: mobil: e-post: 2 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse sidan 3-6 Resultaträkning... sidan 7 Ekogruppen, Lona projektet naturinventering... sidan 8-11 Rapport från Anders Norrman... sidan 12 Fiskerapport från Kaj... sidan 13 Rapport från Eklöv... sidan Resultat klubbtävlingar sidan Fiske Borgasjön... sidan 24 Aktiviteter sidan 25 E-post adresser... sidan 26 Fotogalleri... sidan 27 Agenda sidan 28

3 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FK SYDFISKARNA 2013 SIDAN 1 (4) Ordförande: Christer Svanbrink (firmatecknare) Suppleanter: Marcus Fossberg Vice ordförande: Rickard Nilsson Mårten Gleerup Kassör: Jan Karlsson (firmatecknare) Gert Magnusson Sekreterare: Andreas Möller Peter Ahlgren Övriga ledamöter: Roland Larsson Kenneth Månsson Tomas Gardalh Mikkel Lottrup Anders Norrman Fiskevårdsansvar: Anders Norrman Marcus Fossberg Rickard Nilsson FK Sydfiskarna hade medlemmar. Alla seniorer SAMMANKOMSTER 2013 Årsmöte 2012: Månadsmöten: Planeringsmötet: Medlemsaktivitet: Arbetsinsatserna: Hölls i Rydsgårdshus den 7/ med 20 medlemmar närvarande 9 månadsmöten med protokoll har hållits i klubbstugan med genomsnitt 8 deltagare per möte Inför år 2014 hölls i Rydsgårdshus den 22/ med 10 deltagare 19 medlemmar har någon gång deltagit i Klubbens arbete med klubbstugan gräsröjning vid klubbstugan och vid Skivarpsån, trädhamling och trädplantering, fiskevård 2013 Miljö & fiskevård 266 tim övriga arbeten 204 tim. Totalt: 470 timmar. MEDLEMMARNAS JUBILEUMSPRIS 2013 För värdefulla insatser för FK Sydfiskarna 2013 Ingmar Olsson Skivarpsåns dikning och uppgrävningsföretag MILJÖ & FISKEVÅRD 2013 Sportfiskarna 5mars 2013 Skånedistriktet 2012 års miljöpris tilldelas: Fiskeklubben Sydfiskarna För ett engagerat fiskevårdsarbete Fiskevård: Anders Norrman Bevattning av tidigare planterade träd 3 inspektioner på lekområdena i Trunnerupsbäcken,Vidarpsbäcken och Varmlösabäcken Höströjning av nerfallna träd och grenar för att underlätta för vandrande fiskar. 3

4 Verksamhetsberättelse 2013 Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning/ Fiskesträckan SIDAN 2 (4) FK Sydfiskarna:Fiskesträckan Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning arbete 2013: Zon5 rensning av bladvass och stråvass. Vid pumphuset: stort träd borttaget ur ån.tre stora maskiner krävdes för att klara av jobbet. Stubbe som stoppade upp vattenflödet nedanför pumphuset togs bort. Zon4 rensning av bladvass knäckpilar togs bort.vattentröskeln nerströms koövergången rensades. Eroderade åkanter stenskoddes, Vass och sediment i svängan nedanför koövergången togs bort. Sträckan vid gamla grillplatsen rensad från vass, och svängen ovanför kaffestugan är rensad. Zon3 rensning av vass och sediment, nedfallna trädgrenar borttagna, stråvass bältet nedanför kaffestugan borttaget. Zon2 Alar som låg i ån togs bort, mindre rensning av vass och sediment ner till stora svängen norr om landsvägsbron. Zon1 Ingen rensning utförd. FK Sydfiskarna har med hjälp av lantbrukare med lastare lyft bort en stor pil som låg tvärs över ån FK Sydfiskarna avslutade arbetet med att lägga en stentröskel tvärs ån och lekbotten i närheten av koövergången i Zon 4 Klubbens målsättning är att få markägare och dikningsföretagets tillstånd att även i framtiden fortsätta med biotop och fiskevård. Elfiske: Eklövs fiske & fiskevård. Anders Eklöv & Anders Norrman Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK Sydfiskarna Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna Elfiske har utförts 2013 på 2 lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde.undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken &Trunnerupsbäcken. God förekomst av öring registrerades på båda lokaler. Miljöpåverkan Under året har inte upptäckts några utsläpp i vattendragen. Seminarium/Information. Kommunhuset 2 möten med Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund Information om förstudie kring LONA projektet. På uppdrag från Miljö&Hälsa Skurups kommun har Ekolog gruppen utfört inventering av flora & fauna på naturmarken, resultatet är redovisat för FK Sydfiskarna styrelsen. Information om nybildade Vattenrådet tillsammans med Skurup,Trelleborg och Vellinge kommun. Flugbindning: Ingen aktivitet Flugkastning : Ingen aktivitet Fiskeutbyte med Skönadals FV&SF 2 februari.2personer inbjudna till Ystadortes Fiskevårds-och Sportfiskeförening premiärfiske i Nybroån med ärtsoppa kl:12,00 14 april. 5personer från Skönadals FV&SF fiskade i Skivarpsån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. 21 april. 4personer från FK Sydfiskarna fiskade i Kabusaån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. Fisketillsynsmän under 2013 Kaj Johansson och Alf-Inge Waidringer Kaj och Alf-Inge har förordnande till

5 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 3 (4) ÅRETS FISKE Kortförsäljning Ekonomiskt blev 2013 sämre än 2012,kortförsäljningen inbringade 8 220kr 2011 kortförsäljningen kr 2012 kortförsäljning kr 2013 kortförsäljning 8 220kr Fiskperioder / priser Efter utvärdering av årets fiske beslutades att fortsätta med premiär den 1 januari Perioder och priser/dag för. Januari-februari. 250:- mars, april, maj 150:- juni-aug 20:- /dag 60:- /vecka. September 150 kr. juni-aug ungdomskort 100:- Fiskeregler Inga ändringar Fångstrapport medelvikt. störst zon fångstman Havsöring: 10 st. 2,3kg 3,0 kg 2 Anders Norrman Regnbåge Abborre, Sutare, Gädda och Mört Inga rapporter För övrigt så har vi utmärkta fångstrapporter på vår hemsida: Månadsrapporter Öring: Januari 5st. Februari 3st. Mars 2st. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats zon 2 och zon 4. Fisket i Borgasjön: Ett fåtal mindre gäddor har rapporterats, och återutsats, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. Klubben har förmånen att sportfiska i Borgasjön även 2014, samma fiskeregler och villkor som under 2013 FISKETÄVLINGAR / KLUBBMÄSTERSKAP 2013 Bo Nilsson blev klubbmästare 2013 och tog sin första inteckning på Vandringspriset. Det har varit 36 deltagare på våra 4 fisketävlingar Slutresultat i Klubbmästerskapet 2013 plats poäng plats poäng plats poäng 1 Bo Nilsson 17 7 Heinz Lindskog 6 10 Jerzy Madejski 1 2 Gert Magnusson 15 8 Rickard Nilsson 3 10 Marcus Mårtensson 1 3 Lars G Mårtensson 12 8 Christer Svanbrink 3 10 Kenneth Månsson 1 4 Mårten Gleerup 10 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Jan Karlsson 1 5 Tomas Gardahl 8 10 Kaj Johansson 1 10 Joakim Svensson 1 5 Thomas Svendsen 8 10 Karin Nilsson 1 10 Andreas Möller 1 6 Alex Nilsson 7 10 Bertil Pålsson 1 6 Gert Knutsson 7 10 Gunnar Lindström 1 5

6 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 4 (4 Mästarna i deltävlingarna 2013 Havsöring: Skivarpsån Horngädda: Falsterbokanalen Ingen Mårten Gleerup Deltagare: 12 personer Deltagare: 9 personer Havsöring: Skivarpsån Regnbåge: Blentarpssjön Ingen Gert Magnusson Deltagare: 10 personer Deltagare: 5 personer SAMMANFATTNING / ÖVRIGT 2013 Klubbens Miljö & Fiskevård: Har uppmärksammats bl.a. i ortens lokaltidningar Vattendragsförbundet: Klubben har deltagit vid två styrelsemöte. Sportfikeförbundet: Årsmötet Anders Norrman & Christer Svanbrink Klubbens plastbåt: Skänkt av Pär Johansson ligger upplagd på Kaffestugans strandbrink Höringen: Har utkommit med ett nummer. Hemsidan : Viktig info-källa som ofta uppdaterats Klubbstugan Tofthögshus under 2013: Vindskenor fastsatta, ytterdörr renoverad, ytterväggar vitkalkade och hussokel tjärad Malmö februari 2014 Andreas Möller Sekreterare Christer Svanbrink ordförande 6

7 FK Sydfiskarna FK Sydfiskarnas Resultaträkning 2013 Behållning den 1/ RESULTATRÄKNING ) Kapitalkonto: ,34 2) Företagskonto: ,94 3) Kontant i kassan: 977, , , ,28 INKOMSTER Medlemsavgifter ,00 Kortförsäljnig 8 220,00 Aktivteter / Tävlingar 0,00 Bidrag /fiskevård/verksamhet 5 000,00 Övriga inkomster 14, , ,19 UTGIFTER Månadsmöten / Årsmöte / Övriga ,85 Administration / Försäkringar / Avgifter 5 035,00 Kostnadsersättning/mil/tele/kortförsäljning 3 589,50 Medlemsaktiviteter/utbildning/tävlingar 409,34 Miljö / fiskevård 7 193,75 Maskiner / verktyg / övriga inventarier 403,00 Byggnader /hyra / elkostnader 4 247,70 Höringen 3 375,00 Övrigt 0, , , ,95 Förändring , ,33 1) Kapitalkonto: ,53 2) Företagskonto: ,80 3) Kontant i kassan: 161,00 Behållning den 31/ ,33 Skurup den 2/ Kassör: Jan Karlsson Ordförande: Christer Svanbrink 7

8 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter på uppdrag av Skurups kommun 8

9 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Öringtäthet, Skivarpsån O Skivarp äldre fisk (>0+) årsungar (0+) Tätheten av öring i Skivarpsån O Skivarp under åren Förslag till åtgärder för att gynna fisk De arbeten som utförts av FK Sydfiskarna är mycket bra och bör få fortsätta. Samråd måste naturligtvis fortsättningsvis också ske med dikningsföretaget. Eftersom fiskeklubben sköter de fiskvårdande åtgärderna förtjänstfullt presenteras inte här några nya förslag till fiskevårdande åtgärder. Det är bra om de lekbottnar som iordningställts med sten- och grusmaterial följs upp genom kontinuerliga besiktningar och vid behov kompletteras med nytt material. Utläggning av nytt material bör emellertid övervägas där det skett en igenslamning av utlagt bottenmaterial på grund av att strömhastigheten är för låg. Trädplanteringarna längs åns södra sida i västra delen av området kan med fördel kompletteras. Vid plantering bör inhemska arter naturliga för trakten väljas. Klibbal är till exempel att föredra framför gråal. Bottenfauna Metodik Metodiken och resultatbehandlingen beskrivs mer utförligt i bilagan. Bottenfaunan har undersökts, med en standardiserad håvmetod, vid två lokaler i Skivarpsån. Undersökningen gjordes den 24 april. Den ena lokalen (SKIV 6) ligger i områdets övre del, där ån har bra fall och turbulent vatten. Den andra (SKIV 8), ligger i den nedre, mer lugnflytande delen, i en mindre fallsträcka. Båda lokalerna har varit föremål för fiskevårdande åtgärder och substratet har förbättrats med grus, sten och block. Dessutom har en mindre håvinsats gjorts i en damm (Damm 1) i områdets sydöstra del den 24 april och 25 juni samt sökhåvning i några av de dammar som inventerades med avseende på groddjur. Provtagningen i ån valdes att genomföras enligt vedertagen metodik på två definierade provplatser som bedömdes vara mest intressanta och lämpliga för bottenfaunaprovtagning. Undersökning av fler lokaler bedömdes inte ge något mervärde. Provtagningen i ån kompletterades istället med provtagning i den damm som ligger inom undersökningsområdet. 26 Ekologgruppen i Landskrona AB 9

10 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Provlokaler för bottenfauna Lantmäteriet Sammanfattning av resultatet Vattendrag Artsammansättningen i Skivarpsåns båda vattendragslokaler var ganska typisk för ett skånskt, näringspåverkat vattendrag med goda syreförhållanden. Nattsländor var en ovanligt artrik grupp med sammanlagt 19 olika arter vid de två lokalerna. Dagsländorna var ganska artfattiga, endast tre arter noterades. Bäcksländor saknades helt, men många av bäcksländorna kläcks ur vattnet tidigt på våren. Dagsländan Baetis rhodani och sötvattensgråsuggan Gammarus pulex, som ofta dominerar i jordbrukspåverkade, rensade åar och bäckar, förekom rikligt i Skivarpsån. Dagsländan Heptagenia sulphurea, kräver grusig/stenig botten som inte rör på sig för mycket, dvs ett substrat som många arter i rinnande vatten önskar. Arten är renvattenkrävande och den hittades på båda lokalerna i mindre antal. Bäckvattenbaggarna Elmis aenea och Limnius volckmari förekom rikligt på båda lokalerna, vilket visade att bottnarna var renspolade och syresättningen god. En del föroreningsindikerande arter förekom, flertalet i låga antal. Den föroreningståliga gruppen fjädermygglarver förekom dock i mycket stort antal och utgjorde nästan 40 % av individantalet vid båda lokalerna, vilket inte är normalt i turbulenta bäckar. Troligen är det substratets karaktär med mycket findetritus och finsediment som orsakar detta. Föroreningspåverkan bedömdes vara svag, vilket får anses vara ett bra resultat i ett starkt jordbrukspåverkat vattendrag. Försurningspåverkan var obetydlig. Naturvärdet bedömdes vara allmänt. Den ekologiska statusen bedömdes vara hög både vad gäller påverkan av näringsämnen, försurning och ekologisk kvalitet Ekologgruppen i Landskrona AB

11 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Ån I ån förekommer gul näckros rikligt och i vattenkanten står blomvass, stor igelknopp och vass. I övrigt märks rörflen, jättegröe, ängskavle, rosendunört, älggräs och kåltistel i kanterna. Förslag till åtgärder Inga förslag till åtgärder föreslås inom detta område. Område 2 Området utgörs av öppna gräsmarker med stort inslag av buskar. I kanterna förekommer vitpil, hagtorn och körsbär i trädskiktet. Rader med balsampoppel genomkorsar det annars öppna området. Buskskiktet domineras av olika arter av rosor. Hagtorn är också vanlig. Buskarna förekommer såväl i kanterna som utspridda över de öppna ytorna. I område 2 dominerar olika arter av rosor buskskiktet. Flera av rosarterna är sällsynta och rödlistade, vilket har gjort området känt i botaniska kretsar. Rödlistade rosarter som påträffats inom området är sydäppelros (Rosa micrantha) och åkerros (Rosa agrestis) båda akut hotade enligt rödlistan för hotade arter samt västkustros (Rosa indora) som är starkt hotad. Totalt förekommer 13 olika rosarter inom detta begränsade område, vilket gör det unikt i Sverige. Buskskiktet är tätt inom vissa områden med en täckningsgrad som kan uppskattas till över 50%. En begynnande igenväxning av dessa områden kan konstateras. Jordarna verkar överlag vara förhållandevis väldränerade vilket sätter sin prägel på vegetationen som kan sägas vara torrängsartad och relativt artrik. Vegetationen utgörs av rödven, luddlosta, vitklöver, svartkämpar, knippfryle som dominerar med inslag av gulmåra, bergsyra, vårarv, knipparv, tusensköna, gul fetknopp, mjuknäva, grusstarr, snårstarr, fältveronika, hönsarv, stor ängssyra och timotej. I skuggiga partier under trädridåer och buskar förekommer våtarv, löktrav, skuggnäva och murgrönsveronika. Inom området förekommer mindre ytor med frodigare gräsmark och en mer trivial vegetation, tex i öster närmast vägen och i väster. 8 Ekologgruppen i Landskrona AB 11

12 Rapport från fiskevårdsansvarig Anders Norrman Rensning av fiskesträckan i Skivarpsån 2013 ZON 5 rensning av bladvass och stråvass i ån och på åkanten, ingen grävning i åbotten. Vid pumphuset, stort träd borttaget ur ån, krävdes tre stora maskiner som samarbetade för att klara av det. Sanden från rotvältan grävdes upp och lades på östra strandkanten. gamla grillplatsen rensad. Sträckan nedanför gamla grillplatsen rensad från vass i ån och på östra sidan. Mindre rensning där kommunen rensat. Svängen ovanför kaffestugan rensad. Ny tröskel nedanför koövergången. 15 ton lekgrus 35/50 utlagt. ZON 3 rensning av vass och sediment i svängen ovanför kaffestugan stora nedfallna trädgrenar borttagna. En al nersågad för att maskinen skulle kunna arbeta mellan två träd. Stråvass bältet ovanför kaffestugan borttaget i ån. Stubbe som stoppade vattenflödet nedanför pump huset i början av naturmarken togs bort. ZON 4 rensning av bladvass knäckpilarna togs bort, tröskel nedströms gångbron togs upp och rensades och lades ut igen. Eroderade kanter har blivit stenskodda med stor och mindre natursten. Stenröse i svängen ovanför poolerna borttaget. Vass och sediment i svängen nedanför bron vid koövergången borttaget, endast mindre rensning av vass i poolerna. Svängen uppströms ZON 2 två alar som låg i ån togs bort. Mindre rensning av vass ner till svängen vid handikappbryggan norr om väg bron, även mindre rensning av sediment i stora svängen norr om vägbron. ZON 1 stor trädgren som låg i ån och stoppade vattenflödet har tagits bort. Vassröjning längs åkanterna. Fiskevårdsansvarig/ Anders Norrman 12

13 Fiskerapport från Kaj Johansson Hej alla! Månadsrapporter Öring: medelvikt 2,7 kg Januari 2 st Februari 1st, Mars 2st, April. t.om. September inga rapporter. Anders Norrman tog årets största 3,3 kg i zon 4. Ny kontaktperson och klubbens tillsyningsman är Thomas Svendsen. e-post: mob C&R: Januari 3 st Februari 2 st. Gädda: September. 3 st. Den största (3,3 kg) tog Joel Dahlskog i zon 3. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats: zon 1 4. Fisket i Borgasjön: medelvikt 2,03 kg. 15 gäddor har rapporterats tiden marsseptember och är återutsatta, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Största gäddan (4,7 kg,) tog Thomas Svendsen den 16 sept. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. FK Sydfiskarna har förmånen att sportfiska i Borgasjön även under 2014, samma fiskeregler och villkor som under Martin Svedberg är sedan juli månad den person vi skall kontakta, via SMS, vid fiske i sjön och han meddelar även kombinationen till båtens hänglås om den skall användas. Den 17 mars sattes båten i sjön och Pär tog årets första gädda på 2,2 kg, den högg på en wobbler. Vid pennan Kaj Johansson Anmälan om fiske: SMS till Martin Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. 13

14 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Skivarpsån 2013 Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund FK-Sydfiskarna Lund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, Lund Telefon E-post: Hemsida: 14

15 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 1 Sammanfattning Under 2013 har elfiske utförts på två lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde. Undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Öring (Salmo trutta) registrerades på samtliga lokaler. Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd. Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket kan vara en orsak till lägre öringtätheter Utöver öring har förekomst av signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats under 2013 års elfiskeundersökningar. Sammanfattningsvis visar lokalerna på ingen eller obetydlig påverkan och klassas med god ekologisk status. 3 15

16 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 2 Inledning Under 2013 har två lokaler provfiskats inom Skivarpsåns avrinningsområde och är en uppföljning av tidigare års undersökningar (Eklöv ). Lokaler som undersöktes var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (bilaga 1). Från lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken finns elfiskedata från flera år, vilket medför att artsammansättning och beståndstätheter kan studeras över tid i dessa vattenområden. Lokalerna ingår i Skivarpsåns och Dybäcksåns recipientkontroll. Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna. Resultatet av årets undersökning ger information om vattendragens nuvarande status som biotop för strömlevande arter som öring, samt tjänstgöra som kunskapsunderlag för framtida vatten- och fiskevårdsåtgärder. Rätt tillämpat kan elfiskeundersökningar komplettera vattendragets övriga miljöövervakning. Vattenkemiska- och fysikaliska undersökningsparametrar dominerar ofta i vattendragens miljöövervakningsprogram vilket ger en relativt momentan bild över vattnets miljöförhållanden. Fiskfaunan, där förekomst respektive avsaknad av olika fiskarter och årsklasser, ger däremot ett mått på vattnets miljöförhållanden under motsvarande period som fisken uppehållit sig i det aktuella vattenområdet. Havsöringen, som under sina första levnadsår är stationär, lämpar sig speciellt väl som en s.k. biologisk indikator på miljöförändringar, eftersom de kräver en hög syrgashalt och relativt god vattenkvalitet (Eklöv 1998). 3 Material och metoder 3.1 Metodik elfiske Elfiske utfördes i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken på två lokaler den 9 oktober Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK-Sydfiskarna. Vid fisket medverkade Anders Norrman från SK-Sydfiskarna. De lokaler som undersöktes var; 1. Varmlösabäcken (öster Rydsgård), 2. Trunnerupsbäcken (öster Svenshög) (bilaga 1). Elfisket utfördes kvantitativt på en sträcka av m och genomfördes enligt rekommenderad metod från Fiskeriverket och Naturvårdverkets miljöhandbok (Degerman & Sers 1999, Naturvårdsverket 2002). Ett bensindrivet elaggregat av märket Lugab, 200 volt användes. Fisken som fångades samlades in efter varje avfiskning och förvarades i backar. Efter avfiskningarna på varje lokal längdmättes och vägdes all fisk. Före mätning bedövades fisken med Benzokainum. Fångsteffektivitet och täthet beräknades efter Bohlin (1984) uppdelat på årsungar (0+) respektive äldre ungar (>0+) för öring, täthet för övriga arter beräknades också. På varje lokal mättes bredden, medel- och maxdjup, beskuggning, strömhastigheten samt typ av bottensubstrat. Foto togs av varje lokal. Vattenprov togs för analys av ph och konduktivitet. 16 4

17 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Vid jämförelse av öringtäthet från tidigare år samt med andra åar, har elfiskedata från Skånska vattendrag använts (tabell 1) (Elfiskeregistret 2009, Eklöv & Olsson 1994). Tabell 1. Värden på öringtäthet för elfiske i Skånska vattendrag (data från Elfiskeregistret, ). Tätheterna anges i antal per 100 m 2. Vandrande bestånd Vattendragsbredd < 2 m 2-4 m 4-8 m > 8 m Öring Öring > Antal elfisken Bedömning av tillstånd och avvikelse Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalité har använts för att bedöma tillstånd och avvikelse från jämförvärdet (Wiederholm 1999). Vid bedömning av tillstånd indikerar ett lågt samlat index, klass 1, på ett vattendragets fiskfauna består av ett stort antal arter, mycket fisk med hög andel laxfisk med hög reproduktion. Om klassning hamnar runt 3 indikerar detta att vattendraget är nära medianen för svenska vattendrag. Höga index, klass 4-5, indikerar art- och individfattiga system med avsaknad av laxfisk, och kan tyda på att en negativ påverkan sker på vattendraget (tabell 2). Vid bedömning av avvikelse från jämförvärde indikerar ett lågt samalt index, klass 1, på ingen eller obetydlig avvikelse och höga index, klass 4-5, indikerar på stor till mycket stor avvikelse från jämförvärdet (tabell 3). Tabell 2. Klassning av tillstånd för fisk i vattendrag. Tillstånd, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Mycket lågt samlat index < 2 2 Lågt samlat index Måttligt högt samlat index Högt samlat index Mycket högt samlat index > 4.0 Tabell 3. Klassning av avvikelse från jämförvärden för fisk i vattendrag. Avvikelse från jämförvärde, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Ingen eller obetydlig avvikelse < Liten avvikelse Tydlig avvikelse Stor avvikelse Mycket stor avvikelse >

18 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 4 Resultat och kommentarer 4.1 Resultat elfiske Resultaten redovisas dels övergripande enligt nedan och i datablad (bilaga 2). De undersökta lokalerna (tabell 5) som elfiskades skiljde sig åt, dels i artförekomst och dels i öringtäthet. Öring registrerades på samtliga lokaler med varierande tätheter för de olika åldersklasserna (figur 1). Andra arter som registrerades var signalkräfta (tabell 6). Tabell 5. Åbredd (m), lokalens längd (m), medel- och maxdjup (m), medelström (m/s) samt dominerad substrat på elfiskelokalerna Koordinater Bredd Längd Medel- Max- Medel- Substrat Lokal djup djup ström 1. Varmlösabäcken ; ,1 25 0,20 0,40 0,3 sten-block 2. Trunnerupsbäcken ; ,0 25 0,20 0,40 0,3 sten-block Tabell 6. Beräknad täthet för öring (0+ anger årsungar, >0+ anger äldre öring) och signalkräfta vid 2013 års elfiske. öring gädda signal- Lokal 0+ >0+ kräfta 1. Varmlösabäcken 107,1 7,3 59,4 2. Trunnerupsbäcken 112,5 4 41,2 Figur 1. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref anger medelvärde för Skånska vattendrag (tabell 1). Lokal 1-2. Varmlösabäcken - Trunnerupsbäcken Två lokaler undersöktes inom Varmlösa - Trunnerupsbäcken, den nedre lokalen, Varmlösabäcken (lokal 1) har undersökts sedan 2001, den övre lokalen, Trunnerupsbäcken (lokal 2) från år Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd (figur 1, 2, 3). 18 7

19 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Figur 2. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). Andra arter som erhölls var signalkräfta som förekom rikligt på båda lokalerna. Ingen tydlig förändring eller negativ påverkan på fiskfaunan går att fastställa för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Figur 3. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). 4.2 Bedömning av påverkan De undersökta lokalerna visar på ingen eller obetydlig påverkan, har måttlig hög täthet av öring, låga index och klassas med god ekologisk status (tabell 7, figur 4). Måttligt höga tätheter (under medelvärdet för perioden) vid fisket 2013 kan bero på mycket låga vattenflöden under sommaren-hösten 2013, vilket begränsar fiskens livsutrymme i vattendragen med ökad konkurrens och predation (häger, mink). 8 19

20 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Tabell 7. Antal arter, individtäthet, biomassa, täthet laxfisk, bedömning av tillstånd, avvikelse och bedömning av påverkan för lokalerna 1-2 i Skivarpsån år Vattendrag Varmlösab. Trunnerupsb. Lokalnummer 1 2 Antal arter 2 2 Individtäthet Biomassa Täthet, laxfisk Tillstånd, SNV 2,4 2,2 Jämförvärde, SNV 1,7 1,7 Vattendrags - Index 2 2 Bedömning påverkan 1 1 Figur 4. Klassning av ekologisk status för fisk för de undersökta lokalerna 2013 enligt tabell Kommentarer till årets undersökning På samtliga lokaler leker havsöringen regelbundet. I Jämförelse med andra åar med motsvarande miljöförhållande (åbredd, djup och substratstorlek) var öringtätheterna vid årets fiske något under genomsnittet för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (figur 1). Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket sannolikt påverkat fisken negativt. Låga flöden under en lång period kan påverka överlevnad av fisk i mindre vattendrag, med ökad konkurrens och predation (häger, mink). Under tidigare år har höga tätheter av öring registrerats på samtliga lokaler och har visat på en låg påverkansgrad. 20 9

21 Resultat deltävling 3 Horngädda vid Falsterbokanalen Sydlig vind ca 6-7 m/s, molnigt och en del sol. Nio morgonpigga kombatanter mötte upp. Det blev en jämn och synnerligen spännande tävling. Undertecknad drog det längsta strået tätt följd av trippelt på andra (Tomas, Tomas och Bo) och faktiskt också dubbelt på tredje platsen (Heinz o Alex). Mårten Gleerup RESULTAT DELTÄVLING 3 Placering Tävlande Poäng Antal landade fiskar 1 Mårten Gleerup Tomas Gardahl Thomas Svendsen Bo Nilsson Heinz Lindskog Alex Nilsson Lars Göran Mårtensson Gert Magnusson Richard Nilsson 1-21

22 Resultat deltävling 4 Regnbåge, Blentarpssjön hos Lars Åke Jönsson söndagen Det var en molnfri och solig dag, lufttemperatur runt 15 grader. Lågt vattenstånd, kanske en meter under det normala och kristallklart vatten. Vi var fem som fiskade. Tolv bågar landades med en medelvikt på 1,27 kg. Fiskekorten kostade 200 kr/st. Det var spinnfiskarna som hade bäst fiskelycka denna dagen. Gert Magnusson landade den första bågen redan efter en halvtimme. Spinnfiskarna Gert M, Bo N. och Lars Göran tog full pott, trew fiskar var. Största fisken inom tävlingstiden vägde 1,3 kg landad av Gert Magnusson som från prisbordet valde en ABU röklåda. Bo valde en Peang. Gert K och Lars Göran delar på tredjepriset som var ett par fritidsstrumpor. Tyngsta fisken för dagen tog Bo Nilsson 2,0 kg, dock efter tävlingstiden. Christer landade en båge på 1,6 kg också efter tävlingstiden. Malmö Christer Svanbrink RESULTAT DELTÄVLINGEN 4 Placering Tävlande Poäng Största fisk kg 1 Gert Magnusson 10 1,3 2 Bo Nilsson 8 1,2 3 Gert Knutsson 6 1,1 4 Lars Göran Mårtensson 6 1,1 4 Christer Svanbrink 1-22

23 Slutresultat FK Sydfiskarnas Klubbtävling 2013 Det har varit 22 personer som deltagit vid 36 tillfällen på våra fyra deltävlingar. Bo Nilsson tog överlägset hem total segern med sammanlagt 17 poäng. På andra plats hittar vi Gert Magnusson och på tredje Lars Göran Mårtensson. Vi lyfter på hatten för Bo - verkligen mycket bra kämpat! Bo har nu en inskription i FK Sydfiskarnas åtråvärda vandringspokal. Prisutdelning ägde i sedvanlig ordning rum i samband med FK Sydfiskarnas årsmöte. SLUTRESULTAT FK SYDFISKARNAS KLUBBTÄVLING 2013 Placering Tävlande Poäng 1 Bo Nilsson 17 2 Gert Magnusson 15 3 Lars Göran Mårtensson 12 4 Mårten Gleerup 10 5 Tomas Gardahl 8 5 Thomas Svendsen 8 6 Gert Knutsson 7 6 Alex Nilsson 7 7 Heinz Lindskog 6 8 Christer Svanbrink 3 9 Rickard Nilsson 3 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Gunnar Lindström 1 10 Kaj Johansson 1 10 Karin Nilsson 1 10 Bertil Påhlsson 1 10 Jerzy Madejski 1 10 Marcus Mårtensson 1 10 Andreas Möller 1 10 Joakim Svensson 1 10 Kenneth Månsson 1 10 Jan Karlsson 1 23

24 FK Sydfiskarna regler för fiske i Borgasjön VILLKOR FÖR FK SYDFISKARNAS FISKE I BORGASJÖN 2014 Janstorp Klubbens Båt Slimminge 24 Anmälan om fiske: Medlemskortet SMS till Martin skall Svedberg, bäras väl synligt 06 vid 32 eller fisket, lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Anmälan Fiske under om fiske: helger: SMS anmäles till innan Martin helgen. Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Parkering: möjlig vid sjön. Fiske under helger: anmäles innan helgen. Parkering: kan ske vid sjön. Max 4 personer får fiska samtidigt och medlemskorten ska bäras väl synligt. Max Befintlig 4 personer: plastbåt: får tillhör fiska samtidigt FK Sydfiskarna och medlemskorten (Skönabecks personal skall bäras får använda väl synligt båten). Befintlig OBS plastbåt: båtens akter tillhör skall FK fästas Sydfiskarna vid bojen, årorna (Skönabecks låses tillsammans personal får med använda båten. båten) OBS Fiskeförbud: båtens akter gäller skall närmast fästas slottet, vid bojen, inom röd årorna markering låses och tillsammans under fåglarnas med båten häckningstid 15 maj gäller -15 närmast juni. slottet, inom Röd markering Fiskeförbud: Fångad fisk och tas under om hand fåglarnas av fiskaren häckningstid och får inte 15 lämnas maj-15juni kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C & R) till Fångad fisk: tas omhand av fiskaren och får inte lämnas kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C&R) Tillsyningen har Thomas Svendsen, Tel och Peter Ahlgren, till Tel Tillsyn har: Thomas Svendsen Tel: OBS! Båten har kombinationslås, kombinationen får du av Martin. OBS! ÖVRIGT; Båten Området har kombinationslås är naturområde, var kombinationen rädd om träd och buskar. får Du av Martin ÖVRIGT Området är naturområde, var rädd om träd o buskar

25 Aktiviteter 2014 tävlingar 2014 Fisketävling 3, Horngädda vid Falsterbokanalen den 11 maj. Månadsmöten klubbstugan. Glöm ej våra månadsmötena den andra måndagen varje månad i klubbstugan, Tofthögshus. Alla medlemmar är varmt välkomna! Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Fisketävling 4, Regnbåge, Blentarpssjön den 5 oktober. Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Torskfiske i sundet Lite info till er som vill prova båtfiske efter torsk. I Öresund är mars, april och början på maj bra fiskemånader och lite behagligare vädemässigt än vintermånaderna. Tumlaren och Amigo är bra turbåtar, som man dessutom kan förboka platser på. Gå in på deras hemsida, så ser ni all information: Planeringsmöte Planeringsmötet för styrelsemedlemmar planerar vi att ha i klubbstugan under oktober. I början på september kommer jag att maila datum för mötet till styrelsmedlemmar. Skriv in till Höringen redaktionen och tyck till om saker och ting. Kanske är det något du går och funderar på, något som kan förbättras eller varför inte tipsa om något du vill dela med dig av till dina fiskekompisar. Skriv ett mail eller skicka en wordfil till: så publiceras ditt inlägg i nästa nummer av Höringen. Christer Svanbrink 25

26 E-post adresser Peter Ahlgren Sven-Åke Malmström Pontus Ahlgren Henrik Malmqvist Lars-Erik Albin Lars G. Mårtensson Ingvar Andersson Markus Mårtensson Mathias Andersson Andreas Möller Rolf Andersson Tommy Möller Stefan Arnesson Bo Nilsson Gert O Blennow Karin Nilsson Jonas Dahl Ola Nilsson Marcus Fossberg Rickard Nilsson Tomas Gardalh Anders Norrman Mårten Gleerup Michael Perlborn Jan Göransson Bengt-Göran Pettersson Pontus Holm Ronny Porsedal Stefan Håkansson Bertil Påhlsson Kaj Johansson Lars Göran Radelius Sven Johansson Sven-Åke Strandberg Jan Karlsson Christer Svanbrink Gert Knutsson Thomas Svendsen Lars Krarup Joakim Svensson Kalle Landén Kjell Svensson Roland Larsson Lars Uno Svensson Fredrik Lindgren Fredrik Sävström Ingemar Lindeberg Leif Söderberg Gunnar Lindström Alf-Inge Waidringe Bo Ljungberg Linda Wolski Per-Johan Lundin Jerzy Madejski Gert Magnusson Nils-Erik Magnusson Uppdatering e-post adresser OBS! Kolla er e-post adress så att den stämmer, om inte skicka ett mail till med rätt adress. 26

27 Tagit någon bra fiskebild på sistone? Glöm inte maila den till Höringenredaktionen så får du kanske se den publicerad i nästa nummer. Adressen du skickar bilderna till är: Här några bilder från FK Sydfiskarnas årsmöte som hölls enligt stadgarna på Rydsgårdshus efter att en god buffé avnjutits. Efter mötet kaffe, lottdragning och prisutdelning. Ovan Bo Nilsson totalsegrare i klubbtävlingen som tar emot vandringspriset. Till vänster ses Ingmar Olsson ta emot FK Sydfiskarnas utmärkelse för värdefulla insatser, i detta fall för fin hjälp med diknings och grävarbete i Skivarpsån. 27

28 Alla medlemmar hälsas välkomna till våra månadsmöten i klubbstugan. På internet 10 mars Månadsmöte, klubbstugan, april Månadsmöte, klubbstugan, maj Tredje Klubbtävlingen, Horngädda, maj Månadsmöte, klubbstugan, juni Månadsmöte, klubbstugan, sept Månadsmöte, klubbstugan, okt Fjärde Klubbtävlingen, Regnbåge, okt Månadsmöte, klubbstugan, nov Månadsmöte, klubbstugan, dec Månadsmöte, klubbstugan, AGENDA 2014

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Premiär 1 januari Skivarpsån Första klubbtävlingen Skivarpsån Årsmöte Rydsgårdshus Andra klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen FK SYDFISKARNA - STYRELSEN

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2001 Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Lund 2002-01-14 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Nr 1 APRIL 2013 ÅRGÅNG 21 FK SYDFISKARNA

Nr 1 APRIL 2013 ÅRGÅNG 21 FK SYDFISKARNA Nr 1 APRIL 2013 ÅRGÅNG 21 FK SYDFISKARNA På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön Planeringsmöte Rydsgårdshus FK SYDFISKARNA - STYRELSEN

Läs mer

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening Lund 2011-12-16 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Höje å 2004

Fiskundersökningar i Höje å 2004 Fiskundersökningar i Höje å 2004 Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Lund 2004-10-19 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Lund 2002-11-22 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån BILAGA 7 Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003 Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån Lund 2004-03-04 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012 Österlens Vattenråd Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se Hemsida:

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014 Österlens Vattenråd Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015 Österlens Vattenråd Lund 2016-02-11 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 0733-109849 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2014

Fiskundersökningar i Sege å 2014 Fiskundersökningar i Sege å 2014 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Lund 2015-01-22 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000

Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Eklövs Fiskevård Elfiske 2000 Eklövs Fiskevård Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Anders Eklöv Eklövs Fiske & Fiskevård Håstad Mölla 225 94 Lund 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2011

Fiskundersökningar i Sege å 2011 Fiskundersökningar i Sege å 2011 Segeåns Vattendragsförbund Lund 2012-02-29 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Råån 2011

Fiskundersökningar i Råån 2011 Fiskundersökningar i Råån 2011 Rååns Fiskevårdsområdesförening Lund 2012-02-29 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Tullstorpsåprojektet Tullstorpsån Ekonomisk förening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011 Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011 Malmö stad Lund 2011-10-03 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post:

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2008

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2008 Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 28 Malmö kommun Lund 28-1-27 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2005

Fiskundersökningar i Sege å 2005 Fiskundersökningar i Sege å 5 Segeåns Vattendragsförbund Lund -- Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 5 9 Lund Telefon -93 E-post: eklov@fiskevard.se Hemsida:

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2008

Fiskundersökningar i Sege å 2008 Fiskundersökningar i Sege å 28 Segeåns Vattendragsförbund Lund 29-4-1 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014 Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014 Lunds kommun Lund 2014-09-01 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.se

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Lund 2002-11-21 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com Innehåll

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Fiskundersökningar i Råån 2015

Fiskundersökningar i Råån 2015 Fiskundersökningar i Råån 2015 Rååns Fiskevårdsområdesförening Lund 2016-02-08 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 0733-109849 E-post eklov@fiskevard.se

Läs mer

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 0 FISKERIVERKET 2006-02-10 Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 Sofia Nilsson Fiskeriverket, 11 FISKERIVERKET 2006-02-10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats.

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats. Recipientkontroll Elfiske Inledning Fältundersökningar Elfisken har utförts på tre lokaler inom s vattensystem (tabell ). Inom dessa lokaler har provytor tidigare definierats och markerats. På provytorna

Läs mer

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30)

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30) Provfiske Kävlingeån Sid 1 (30) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 5 3.3 Datablad provfiske 6 3.4 Fiskarter 27 3.5 Fisktätheter 2013 30

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning 1 Vattendragens biologiska värden 2 Träd och buskar i kanten Skuggar vattendraget hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur Viktiga för däggdjur

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Emåförbundet 2008 På uppdrag av Norrköpings kommun T. Nydén & P. Johansson Inledning Pjältån 2008 Denna rapport redovisar översiktligt genomförda

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken.

Läs mer

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Fortum Generation AB Att. Johnny Norrgård Gammelkroppa 682 92 Filipstad Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Bakgrund Föreliggande elfiske samt allmänna beskrivning av Kolsjöbäcken, är genomförd

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Brömsebäcken Grisbäcken Bruatorpsån Applerumsån Strömby å Glasholmsån Halltorpsån Hagbyån Fiskinventeringar på 14 lokaler och jämförelser

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter)

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat såsom fångade arter och tätheter vid olika elfisketillfällen,

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

FK Balans. Inbjuder i samarbete med. till 2017 års Lag-SM i Internationellt Mete. Sponsorer:

FK Balans. Inbjuder i samarbete med. till 2017 års Lag-SM i Internationellt Mete. Sponsorer: FK Balans Inbjuder i samarbete med & Sponsorer: till 2017 års Lag-SM i Internationellt Mete Inbjudan SM för lag 2017 Fk Balans bjuder tillsammans med Sportfiskarna in till SM för lag i Internationellt

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers (berit.sers@slu.se) I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat från hela landet.

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona.

Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. Verksamhetsberättelse för Sportfiskarna Karlskrona. Verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona vill härmed framföra 2015 år verksamhetsberättelse. Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske-

Läs mer

På gång. klubbtävlingen Skivarpsån. flugbindningskvällar i januari - klubbstugan

På gång. klubbtävlingen Skivarpsån. flugbindningskvällar i januari - klubbstugan Nr 2 NOV 2012 ÅRGÅNG 20 FK SYDFISKARNA... På gång Årsmöte Första Två Rydsgårdshus klubbtävlingen Skivarpsån flugbindningskvällar i januari - klubbstugan Andra klubbtävlingen Skivarpsån FK SYDFISKARNA -

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Hjälmsjön & Pinnåns Fiskevårdsområdesförening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Provfiske i Taxingeån 2015

Provfiske i Taxingeån 2015 En stor asphona från Taxingeån. Foto: Lars Fränstam. Fakta 2015:24 Provfiske i Taxingeån 2015 Publiceringsdatum 2015-11-04 Författare Rickard Gustafsson Kontakt Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Foto: Tony Söderlund Bakgrund Flottningen av timmer var som mest omfattande i Sverige mellan 1850-1950. Detta var den metod

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 Johan Persson och Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, Ylva Lönnerholm, Uppsala universitet Författare Johan Persson

Läs mer

l JÖNKÖPING$ KOMMUN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors.

l JÖNKÖPING$ KOMMUN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Norra Nissandalens FVOF l JÖNKÖPING$ KOMMUN Länsstyrelsen i Jönköpings län o FISKEVARD l NISSANS KALLFLODEN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan

Läs mer

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken- biotopvård för ökad biologisk mångfald Bakgrund Antalet rovfiskar minskar längst med kusten och påverkar ekologin i havet. När antalet

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009 Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Innehållsförteckning Förord...3 Vision...3 Bakgrund...2 Syfte...3 Restaureringen 2009...3 Dokumentation...4 Fiskeförbud...4 Inventering

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Ordförande

Läs mer

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)

Kemisk/fysikaliska mätresultat. Biologisk funktion. Raritet. Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0) Pauliströmsån Pauliströmsån är ett biflöde till Emån och rinner upp nordost om Eksjö i Jönköpings län och har sitt utlopp i Emån strax väster om Järnforsen. Uppströms finns bl.a. sjöarna Mycklaflon och

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte med intressenter i Marielundsbäcken

Minnesanteckningar från informationsmöte med intressenter i Marielundsbäcken Minnesanteckningar från informationsmöte med intressenter i Marielundsbäcken Kvibille Gästis 2014-05-21 Närvarande Markägare och arrendatorer: Karl-Olof Johnsson, Göran Andreasson, Thomas Nydén och Lars

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN foto: Jonas Nordigårds VM i AUSTRALIEN 2013 vinn kvalet och få en plats på VM! INBJUDAN Runt om i världen växer intresset för kajakfisket

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Bevarandeplan för Hovgårdsån

Bevarandeplan för Hovgårdsån Bevarandeplan för Hovgårdsån Bakgrund Länderna inom EU arbetar gemensamt för att bevara sitt växt- och djurliv för framtida generationer. En viktig del i arbetet är det ekologiska nätverket Natura 2000

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010 Peter Gustafsson 21-6-17 Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 22-21 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 18, 59 54 Sturefors Tel: 72-79268 Hemsideadress: www.ekologi.nu

Läs mer

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, www.fontinalis.se, info@fontinalis.se, tel: 75897, org.-nr: 883-5559 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer