Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA. På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön"

Transkript

1 Nr 1 MARS 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Tredje klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen Fjärde klubbtävlingen Regnbåge Blentarpssjön

2 FK SYDFISKARNA - STYRELSEN Ordförande: Christer Svanbrink Vice ordförande: Rickard Nilsson Sekreterare: Andreas Möller Kassör: Jan Karlsson Övriga ledamöter: Roland Larsson Anders Norrman Linda Wolski Suppleanter: Mårten Gleerup Gert Magnusson Peter Ahlgren Tomas Gardahl Karin Nilsson Marcus Fossberg Tomas Svendsen Valberedning: Sven-Åke Strandberg Valberedning - suppleant: Bertil Påhlsson Revisorer: Firmatecknare: Fiskevårdsansvariga: Sven Johansson/Karin Nilsson Jan Karlsson, Christer Svanbrink, Anders Norrman, Rickard Nilsson, Marcus Fossberg, Linda Wolski Ansvarig utgivare Mårten Gleerup av Höringen: mobil: e-post: 2 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse sidan 3-6 Resultaträkning... sidan 7 Ekogruppen, Lona projektet naturinventering... sidan 8-11 Rapport från Anders Norrman... sidan 12 Fiskerapport från Kaj... sidan 13 Rapport från Eklöv... sidan Resultat klubbtävlingar sidan Fiske Borgasjön... sidan 24 Aktiviteter sidan 25 E-post adresser... sidan 26 Fotogalleri... sidan 27 Agenda sidan 28

3 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FK SYDFISKARNA 2013 SIDAN 1 (4) Ordförande: Christer Svanbrink (firmatecknare) Suppleanter: Marcus Fossberg Vice ordförande: Rickard Nilsson Mårten Gleerup Kassör: Jan Karlsson (firmatecknare) Gert Magnusson Sekreterare: Andreas Möller Peter Ahlgren Övriga ledamöter: Roland Larsson Kenneth Månsson Tomas Gardalh Mikkel Lottrup Anders Norrman Fiskevårdsansvar: Anders Norrman Marcus Fossberg Rickard Nilsson FK Sydfiskarna hade medlemmar. Alla seniorer SAMMANKOMSTER 2013 Årsmöte 2012: Månadsmöten: Planeringsmötet: Medlemsaktivitet: Arbetsinsatserna: Hölls i Rydsgårdshus den 7/ med 20 medlemmar närvarande 9 månadsmöten med protokoll har hållits i klubbstugan med genomsnitt 8 deltagare per möte Inför år 2014 hölls i Rydsgårdshus den 22/ med 10 deltagare 19 medlemmar har någon gång deltagit i Klubbens arbete med klubbstugan gräsröjning vid klubbstugan och vid Skivarpsån, trädhamling och trädplantering, fiskevård 2013 Miljö & fiskevård 266 tim övriga arbeten 204 tim. Totalt: 470 timmar. MEDLEMMARNAS JUBILEUMSPRIS 2013 För värdefulla insatser för FK Sydfiskarna 2013 Ingmar Olsson Skivarpsåns dikning och uppgrävningsföretag MILJÖ & FISKEVÅRD 2013 Sportfiskarna 5mars 2013 Skånedistriktet 2012 års miljöpris tilldelas: Fiskeklubben Sydfiskarna För ett engagerat fiskevårdsarbete Fiskevård: Anders Norrman Bevattning av tidigare planterade träd 3 inspektioner på lekområdena i Trunnerupsbäcken,Vidarpsbäcken och Varmlösabäcken Höströjning av nerfallna träd och grenar för att underlätta för vandrande fiskar. 3

4 Verksamhetsberättelse 2013 Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning/ Fiskesträckan SIDAN 2 (4) FK Sydfiskarna:Fiskesträckan Skivarpsåns Diknings&Uppgrävning arbete 2013: Zon5 rensning av bladvass och stråvass. Vid pumphuset: stort träd borttaget ur ån.tre stora maskiner krävdes för att klara av jobbet. Stubbe som stoppade upp vattenflödet nedanför pumphuset togs bort. Zon4 rensning av bladvass knäckpilar togs bort.vattentröskeln nerströms koövergången rensades. Eroderade åkanter stenskoddes, Vass och sediment i svängan nedanför koövergången togs bort. Sträckan vid gamla grillplatsen rensad från vass, och svängen ovanför kaffestugan är rensad. Zon3 rensning av vass och sediment, nedfallna trädgrenar borttagna, stråvass bältet nedanför kaffestugan borttaget. Zon2 Alar som låg i ån togs bort, mindre rensning av vass och sediment ner till stora svängen norr om landsvägsbron. Zon1 Ingen rensning utförd. FK Sydfiskarna har med hjälp av lantbrukare med lastare lyft bort en stor pil som låg tvärs över ån FK Sydfiskarna avslutade arbetet med att lägga en stentröskel tvärs ån och lekbotten i närheten av koövergången i Zon 4 Klubbens målsättning är att få markägare och dikningsföretagets tillstånd att även i framtiden fortsätta med biotop och fiskevård. Elfiske: Eklövs fiske & fiskevård. Anders Eklöv & Anders Norrman Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK Sydfiskarna Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna Elfiske har utförts 2013 på 2 lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde.undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken &Trunnerupsbäcken. God förekomst av öring registrerades på båda lokaler. Miljöpåverkan Under året har inte upptäckts några utsläpp i vattendragen. Seminarium/Information. Kommunhuset 2 möten med Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund Information om förstudie kring LONA projektet. På uppdrag från Miljö&Hälsa Skurups kommun har Ekolog gruppen utfört inventering av flora & fauna på naturmarken, resultatet är redovisat för FK Sydfiskarna styrelsen. Information om nybildade Vattenrådet tillsammans med Skurup,Trelleborg och Vellinge kommun. Flugbindning: Ingen aktivitet Flugkastning : Ingen aktivitet Fiskeutbyte med Skönadals FV&SF 2 februari.2personer inbjudna till Ystadortes Fiskevårds-och Sportfiskeförening premiärfiske i Nybroån med ärtsoppa kl:12,00 14 april. 5personer från Skönadals FV&SF fiskade i Skivarpsån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. 21 april. 4personer från FK Sydfiskarna fiskade i Kabusaån. Efter korvgrillning fortsatte fisket. Fisketillsynsmän under 2013 Kaj Johansson och Alf-Inge Waidringer Kaj och Alf-Inge har förordnande till

5 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 3 (4) ÅRETS FISKE Kortförsäljning Ekonomiskt blev 2013 sämre än 2012,kortförsäljningen inbringade 8 220kr 2011 kortförsäljningen kr 2012 kortförsäljning kr 2013 kortförsäljning 8 220kr Fiskperioder / priser Efter utvärdering av årets fiske beslutades att fortsätta med premiär den 1 januari Perioder och priser/dag för. Januari-februari. 250:- mars, april, maj 150:- juni-aug 20:- /dag 60:- /vecka. September 150 kr. juni-aug ungdomskort 100:- Fiskeregler Inga ändringar Fångstrapport medelvikt. störst zon fångstman Havsöring: 10 st. 2,3kg 3,0 kg 2 Anders Norrman Regnbåge Abborre, Sutare, Gädda och Mört Inga rapporter För övrigt så har vi utmärkta fångstrapporter på vår hemsida: Månadsrapporter Öring: Januari 5st. Februari 3st. Mars 2st. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats zon 2 och zon 4. Fisket i Borgasjön: Ett fåtal mindre gäddor har rapporterats, och återutsats, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. Klubben har förmånen att sportfiska i Borgasjön även 2014, samma fiskeregler och villkor som under 2013 FISKETÄVLINGAR / KLUBBMÄSTERSKAP 2013 Bo Nilsson blev klubbmästare 2013 och tog sin första inteckning på Vandringspriset. Det har varit 36 deltagare på våra 4 fisketävlingar Slutresultat i Klubbmästerskapet 2013 plats poäng plats poäng plats poäng 1 Bo Nilsson 17 7 Heinz Lindskog 6 10 Jerzy Madejski 1 2 Gert Magnusson 15 8 Rickard Nilsson 3 10 Marcus Mårtensson 1 3 Lars G Mårtensson 12 8 Christer Svanbrink 3 10 Kenneth Månsson 1 4 Mårten Gleerup 10 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Jan Karlsson 1 5 Tomas Gardahl 8 10 Kaj Johansson 1 10 Joakim Svensson 1 5 Thomas Svendsen 8 10 Karin Nilsson 1 10 Andreas Möller 1 6 Alex Nilsson 7 10 Bertil Pålsson 1 6 Gert Knutsson 7 10 Gunnar Lindström 1 5

6 Verksamhetsberättelse 2013 SIDAN 4 (4 Mästarna i deltävlingarna 2013 Havsöring: Skivarpsån Horngädda: Falsterbokanalen Ingen Mårten Gleerup Deltagare: 12 personer Deltagare: 9 personer Havsöring: Skivarpsån Regnbåge: Blentarpssjön Ingen Gert Magnusson Deltagare: 10 personer Deltagare: 5 personer SAMMANFATTNING / ÖVRIGT 2013 Klubbens Miljö & Fiskevård: Har uppmärksammats bl.a. i ortens lokaltidningar Vattendragsförbundet: Klubben har deltagit vid två styrelsemöte. Sportfikeförbundet: Årsmötet Anders Norrman & Christer Svanbrink Klubbens plastbåt: Skänkt av Pär Johansson ligger upplagd på Kaffestugans strandbrink Höringen: Har utkommit med ett nummer. Hemsidan : Viktig info-källa som ofta uppdaterats Klubbstugan Tofthögshus under 2013: Vindskenor fastsatta, ytterdörr renoverad, ytterväggar vitkalkade och hussokel tjärad Malmö februari 2014 Andreas Möller Sekreterare Christer Svanbrink ordförande 6

7 FK Sydfiskarna FK Sydfiskarnas Resultaträkning 2013 Behållning den 1/ RESULTATRÄKNING ) Kapitalkonto: ,34 2) Företagskonto: ,94 3) Kontant i kassan: 977, , , ,28 INKOMSTER Medlemsavgifter ,00 Kortförsäljnig 8 220,00 Aktivteter / Tävlingar 0,00 Bidrag /fiskevård/verksamhet 5 000,00 Övriga inkomster 14, , ,19 UTGIFTER Månadsmöten / Årsmöte / Övriga ,85 Administration / Försäkringar / Avgifter 5 035,00 Kostnadsersättning/mil/tele/kortförsäljning 3 589,50 Medlemsaktiviteter/utbildning/tävlingar 409,34 Miljö / fiskevård 7 193,75 Maskiner / verktyg / övriga inventarier 403,00 Byggnader /hyra / elkostnader 4 247,70 Höringen 3 375,00 Övrigt 0, , , ,95 Förändring , ,33 1) Kapitalkonto: ,53 2) Företagskonto: ,80 3) Kontant i kassan: 161,00 Behållning den 31/ ,33 Skurup den 2/ Kassör: Jan Karlsson Ordförande: Christer Svanbrink 7

8 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter på uppdrag av Skurups kommun 8

9 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Öringtäthet, Skivarpsån O Skivarp äldre fisk (>0+) årsungar (0+) Tätheten av öring i Skivarpsån O Skivarp under åren Förslag till åtgärder för att gynna fisk De arbeten som utförts av FK Sydfiskarna är mycket bra och bör få fortsätta. Samråd måste naturligtvis fortsättningsvis också ske med dikningsföretaget. Eftersom fiskeklubben sköter de fiskvårdande åtgärderna förtjänstfullt presenteras inte här några nya förslag till fiskevårdande åtgärder. Det är bra om de lekbottnar som iordningställts med sten- och grusmaterial följs upp genom kontinuerliga besiktningar och vid behov kompletteras med nytt material. Utläggning av nytt material bör emellertid övervägas där det skett en igenslamning av utlagt bottenmaterial på grund av att strömhastigheten är för låg. Trädplanteringarna längs åns södra sida i västra delen av området kan med fördel kompletteras. Vid plantering bör inhemska arter naturliga för trakten väljas. Klibbal är till exempel att föredra framför gråal. Bottenfauna Metodik Metodiken och resultatbehandlingen beskrivs mer utförligt i bilagan. Bottenfaunan har undersökts, med en standardiserad håvmetod, vid två lokaler i Skivarpsån. Undersökningen gjordes den 24 april. Den ena lokalen (SKIV 6) ligger i områdets övre del, där ån har bra fall och turbulent vatten. Den andra (SKIV 8), ligger i den nedre, mer lugnflytande delen, i en mindre fallsträcka. Båda lokalerna har varit föremål för fiskevårdande åtgärder och substratet har förbättrats med grus, sten och block. Dessutom har en mindre håvinsats gjorts i en damm (Damm 1) i områdets sydöstra del den 24 april och 25 juni samt sökhåvning i några av de dammar som inventerades med avseende på groddjur. Provtagningen i ån valdes att genomföras enligt vedertagen metodik på två definierade provplatser som bedömdes vara mest intressanta och lämpliga för bottenfaunaprovtagning. Undersökning av fler lokaler bedömdes inte ge något mervärde. Provtagningen i ån kompletterades istället med provtagning i den damm som ligger inom undersökningsområdet. 26 Ekologgruppen i Landskrona AB 9

10 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Provlokaler för bottenfauna Lantmäteriet Sammanfattning av resultatet Vattendrag Artsammansättningen i Skivarpsåns båda vattendragslokaler var ganska typisk för ett skånskt, näringspåverkat vattendrag med goda syreförhållanden. Nattsländor var en ovanligt artrik grupp med sammanlagt 19 olika arter vid de två lokalerna. Dagsländorna var ganska artfattiga, endast tre arter noterades. Bäcksländor saknades helt, men många av bäcksländorna kläcks ur vattnet tidigt på våren. Dagsländan Baetis rhodani och sötvattensgråsuggan Gammarus pulex, som ofta dominerar i jordbrukspåverkade, rensade åar och bäckar, förekom rikligt i Skivarpsån. Dagsländan Heptagenia sulphurea, kräver grusig/stenig botten som inte rör på sig för mycket, dvs ett substrat som många arter i rinnande vatten önskar. Arten är renvattenkrävande och den hittades på båda lokalerna i mindre antal. Bäckvattenbaggarna Elmis aenea och Limnius volckmari förekom rikligt på båda lokalerna, vilket visade att bottnarna var renspolade och syresättningen god. En del föroreningsindikerande arter förekom, flertalet i låga antal. Den föroreningståliga gruppen fjädermygglarver förekom dock i mycket stort antal och utgjorde nästan 40 % av individantalet vid båda lokalerna, vilket inte är normalt i turbulenta bäckar. Troligen är det substratets karaktär med mycket findetritus och finsediment som orsakar detta. Föroreningspåverkan bedömdes vara svag, vilket får anses vara ett bra resultat i ett starkt jordbrukspåverkat vattendrag. Försurningspåverkan var obetydlig. Naturvärdet bedömdes vara allmänt. Den ekologiska statusen bedömdes vara hög både vad gäller påverkan av näringsämnen, försurning och ekologisk kvalitet Ekologgruppen i Landskrona AB

11 Utdrag av Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Naturmarken och Skivarpsåns mynning -- Naturinventering och förslag till utvecklingsmöjligheter Ån I ån förekommer gul näckros rikligt och i vattenkanten står blomvass, stor igelknopp och vass. I övrigt märks rörflen, jättegröe, ängskavle, rosendunört, älggräs och kåltistel i kanterna. Förslag till åtgärder Inga förslag till åtgärder föreslås inom detta område. Område 2 Området utgörs av öppna gräsmarker med stort inslag av buskar. I kanterna förekommer vitpil, hagtorn och körsbär i trädskiktet. Rader med balsampoppel genomkorsar det annars öppna området. Buskskiktet domineras av olika arter av rosor. Hagtorn är också vanlig. Buskarna förekommer såväl i kanterna som utspridda över de öppna ytorna. I område 2 dominerar olika arter av rosor buskskiktet. Flera av rosarterna är sällsynta och rödlistade, vilket har gjort området känt i botaniska kretsar. Rödlistade rosarter som påträffats inom området är sydäppelros (Rosa micrantha) och åkerros (Rosa agrestis) båda akut hotade enligt rödlistan för hotade arter samt västkustros (Rosa indora) som är starkt hotad. Totalt förekommer 13 olika rosarter inom detta begränsade område, vilket gör det unikt i Sverige. Buskskiktet är tätt inom vissa områden med en täckningsgrad som kan uppskattas till över 50%. En begynnande igenväxning av dessa områden kan konstateras. Jordarna verkar överlag vara förhållandevis väldränerade vilket sätter sin prägel på vegetationen som kan sägas vara torrängsartad och relativt artrik. Vegetationen utgörs av rödven, luddlosta, vitklöver, svartkämpar, knippfryle som dominerar med inslag av gulmåra, bergsyra, vårarv, knipparv, tusensköna, gul fetknopp, mjuknäva, grusstarr, snårstarr, fältveronika, hönsarv, stor ängssyra och timotej. I skuggiga partier under trädridåer och buskar förekommer våtarv, löktrav, skuggnäva och murgrönsveronika. Inom området förekommer mindre ytor med frodigare gräsmark och en mer trivial vegetation, tex i öster närmast vägen och i väster. 8 Ekologgruppen i Landskrona AB 11

12 Rapport från fiskevårdsansvarig Anders Norrman Rensning av fiskesträckan i Skivarpsån 2013 ZON 5 rensning av bladvass och stråvass i ån och på åkanten, ingen grävning i åbotten. Vid pumphuset, stort träd borttaget ur ån, krävdes tre stora maskiner som samarbetade för att klara av det. Sanden från rotvältan grävdes upp och lades på östra strandkanten. gamla grillplatsen rensad. Sträckan nedanför gamla grillplatsen rensad från vass i ån och på östra sidan. Mindre rensning där kommunen rensat. Svängen ovanför kaffestugan rensad. Ny tröskel nedanför koövergången. 15 ton lekgrus 35/50 utlagt. ZON 3 rensning av vass och sediment i svängen ovanför kaffestugan stora nedfallna trädgrenar borttagna. En al nersågad för att maskinen skulle kunna arbeta mellan två träd. Stråvass bältet ovanför kaffestugan borttaget i ån. Stubbe som stoppade vattenflödet nedanför pump huset i början av naturmarken togs bort. ZON 4 rensning av bladvass knäckpilarna togs bort, tröskel nedströms gångbron togs upp och rensades och lades ut igen. Eroderade kanter har blivit stenskodda med stor och mindre natursten. Stenröse i svängen ovanför poolerna borttaget. Vass och sediment i svängen nedanför bron vid koövergången borttaget, endast mindre rensning av vass i poolerna. Svängen uppströms ZON 2 två alar som låg i ån togs bort. Mindre rensning av vass ner till svängen vid handikappbryggan norr om väg bron, även mindre rensning av sediment i stora svängen norr om vägbron. ZON 1 stor trädgren som låg i ån och stoppade vattenflödet har tagits bort. Vassröjning längs åkanterna. Fiskevårdsansvarig/ Anders Norrman 12

13 Fiskerapport från Kaj Johansson Hej alla! Månadsrapporter Öring: medelvikt 2,7 kg Januari 2 st Februari 1st, Mars 2st, April. t.om. September inga rapporter. Anders Norrman tog årets största 3,3 kg i zon 4. Ny kontaktperson och klubbens tillsyningsman är Thomas Svendsen. e-post: mob C&R: Januari 3 st Februari 2 st. Gädda: September. 3 st. Den största (3,3 kg) tog Joel Dahlskog i zon 3. Bästa fångstmetod: Wobbler / Jigg Bästa fångstplats: zon 1 4. Fisket i Borgasjön: medelvikt 2,03 kg. 15 gäddor har rapporterats tiden marsseptember och är återutsatta, gäddorna behöver sparas då det finns stora mängder småfisk i sjön. Största gäddan (4,7 kg,) tog Thomas Svendsen den 16 sept. Vårt fiske i sjön har bedrivits utan klagomål. FK Sydfiskarna har förmånen att sportfiska i Borgasjön även under 2014, samma fiskeregler och villkor som under Martin Svedberg är sedan juli månad den person vi skall kontakta, via SMS, vid fiske i sjön och han meddelar även kombinationen till båtens hänglås om den skall användas. Den 17 mars sattes båten i sjön och Pär tog årets första gädda på 2,2 kg, den högg på en wobbler. Vid pennan Kaj Johansson Anmälan om fiske: SMS till Martin Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. 13

14 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Skivarpsån 2013 Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund FK-Sydfiskarna Lund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, Lund Telefon E-post: Hemsida: 14

15 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 1 Sammanfattning Under 2013 har elfiske utförts på två lokaler inom Skivarpsåns avrinningsområde. Undersökta lokaler var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Öring (Salmo trutta) registrerades på samtliga lokaler. Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd. Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket kan vara en orsak till lägre öringtätheter Utöver öring har förekomst av signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats under 2013 års elfiskeundersökningar. Sammanfattningsvis visar lokalerna på ingen eller obetydlig påverkan och klassas med god ekologisk status. 3 15

16 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 2 Inledning Under 2013 har två lokaler provfiskats inom Skivarpsåns avrinningsområde och är en uppföljning av tidigare års undersökningar (Eklöv ). Lokaler som undersöktes var belägna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (bilaga 1). Från lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken finns elfiskedata från flera år, vilket medför att artsammansättning och beståndstätheter kan studeras över tid i dessa vattenområden. Lokalerna ingår i Skivarpsåns och Dybäcksåns recipientkontroll. Undersökningen 2013 har finansierats av FK-Sydfiskarna. Resultatet av årets undersökning ger information om vattendragens nuvarande status som biotop för strömlevande arter som öring, samt tjänstgöra som kunskapsunderlag för framtida vatten- och fiskevårdsåtgärder. Rätt tillämpat kan elfiskeundersökningar komplettera vattendragets övriga miljöövervakning. Vattenkemiska- och fysikaliska undersökningsparametrar dominerar ofta i vattendragens miljöövervakningsprogram vilket ger en relativt momentan bild över vattnets miljöförhållanden. Fiskfaunan, där förekomst respektive avsaknad av olika fiskarter och årsklasser, ger däremot ett mått på vattnets miljöförhållanden under motsvarande period som fisken uppehållit sig i det aktuella vattenområdet. Havsöringen, som under sina första levnadsår är stationär, lämpar sig speciellt väl som en s.k. biologisk indikator på miljöförändringar, eftersom de kräver en hög syrgashalt och relativt god vattenkvalitet (Eklöv 1998). 3 Material och metoder 3.1 Metodik elfiske Elfiske utfördes i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken på två lokaler den 9 oktober Elfisket utfördes på uppdrag av Skivarpsåns och Dybäcksåns Vattendragsförbund och FK-Sydfiskarna. Vid fisket medverkade Anders Norrman från SK-Sydfiskarna. De lokaler som undersöktes var; 1. Varmlösabäcken (öster Rydsgård), 2. Trunnerupsbäcken (öster Svenshög) (bilaga 1). Elfisket utfördes kvantitativt på en sträcka av m och genomfördes enligt rekommenderad metod från Fiskeriverket och Naturvårdverkets miljöhandbok (Degerman & Sers 1999, Naturvårdsverket 2002). Ett bensindrivet elaggregat av märket Lugab, 200 volt användes. Fisken som fångades samlades in efter varje avfiskning och förvarades i backar. Efter avfiskningarna på varje lokal längdmättes och vägdes all fisk. Före mätning bedövades fisken med Benzokainum. Fångsteffektivitet och täthet beräknades efter Bohlin (1984) uppdelat på årsungar (0+) respektive äldre ungar (>0+) för öring, täthet för övriga arter beräknades också. På varje lokal mättes bredden, medel- och maxdjup, beskuggning, strömhastigheten samt typ av bottensubstrat. Foto togs av varje lokal. Vattenprov togs för analys av ph och konduktivitet. 16 4

17 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Vid jämförelse av öringtäthet från tidigare år samt med andra åar, har elfiskedata från Skånska vattendrag använts (tabell 1) (Elfiskeregistret 2009, Eklöv & Olsson 1994). Tabell 1. Värden på öringtäthet för elfiske i Skånska vattendrag (data från Elfiskeregistret, ). Tätheterna anges i antal per 100 m 2. Vandrande bestånd Vattendragsbredd < 2 m 2-4 m 4-8 m > 8 m Öring Öring > Antal elfisken Bedömning av tillstånd och avvikelse Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalité har använts för att bedöma tillstånd och avvikelse från jämförvärdet (Wiederholm 1999). Vid bedömning av tillstånd indikerar ett lågt samlat index, klass 1, på ett vattendragets fiskfauna består av ett stort antal arter, mycket fisk med hög andel laxfisk med hög reproduktion. Om klassning hamnar runt 3 indikerar detta att vattendraget är nära medianen för svenska vattendrag. Höga index, klass 4-5, indikerar art- och individfattiga system med avsaknad av laxfisk, och kan tyda på att en negativ påverkan sker på vattendraget (tabell 2). Vid bedömning av avvikelse från jämförvärde indikerar ett lågt samalt index, klass 1, på ingen eller obetydlig avvikelse och höga index, klass 4-5, indikerar på stor till mycket stor avvikelse från jämförvärdet (tabell 3). Tabell 2. Klassning av tillstånd för fisk i vattendrag. Tillstånd, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Mycket lågt samlat index < 2 2 Lågt samlat index Måttligt högt samlat index Högt samlat index Mycket högt samlat index > 4.0 Tabell 3. Klassning av avvikelse från jämförvärden för fisk i vattendrag. Avvikelse från jämförvärde, fisk Klass Benämning Samlat index 1 Ingen eller obetydlig avvikelse < Liten avvikelse Tydlig avvikelse Stor avvikelse Mycket stor avvikelse >

18 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård 4 Resultat och kommentarer 4.1 Resultat elfiske Resultaten redovisas dels övergripande enligt nedan och i datablad (bilaga 2). De undersökta lokalerna (tabell 5) som elfiskades skiljde sig åt, dels i artförekomst och dels i öringtäthet. Öring registrerades på samtliga lokaler med varierande tätheter för de olika åldersklasserna (figur 1). Andra arter som registrerades var signalkräfta (tabell 6). Tabell 5. Åbredd (m), lokalens längd (m), medel- och maxdjup (m), medelström (m/s) samt dominerad substrat på elfiskelokalerna Koordinater Bredd Längd Medel- Max- Medel- Substrat Lokal djup djup ström 1. Varmlösabäcken ; ,1 25 0,20 0,40 0,3 sten-block 2. Trunnerupsbäcken ; ,0 25 0,20 0,40 0,3 sten-block Tabell 6. Beräknad täthet för öring (0+ anger årsungar, >0+ anger äldre öring) och signalkräfta vid 2013 års elfiske. öring gädda signal- Lokal 0+ >0+ kräfta 1. Varmlösabäcken 107,1 7,3 59,4 2. Trunnerupsbäcken 112,5 4 41,2 Figur 1. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref anger medelvärde för Skånska vattendrag (tabell 1). Lokal 1-2. Varmlösabäcken - Trunnerupsbäcken Två lokaler undersöktes inom Varmlösa - Trunnerupsbäcken, den nedre lokalen, Varmlösabäcken (lokal 1) har undersökts sedan 2001, den övre lokalen, Trunnerupsbäcken (lokal 2) från år Tätheten av öring var måttlig hög och låg något under medelvärdet för perioden som lokalerna har undersökts, samt under medelvärdet för Skånska vattendrag med motsvarande bredd (figur 1, 2, 3). 18 7

19 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Figur 2. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). Andra arter som erhölls var signalkräfta som förekom rikligt på båda lokalerna. Ingen tydlig förändring eller negativ påverkan på fiskfaunan går att fastställa för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken. Figur 3. Täthet av öring (antal/100 m 2 ) fångad vid elfiske på lokal anger årsungar och >0+ äldre öring. Ref. anger elfiskeregistrets jämförvärde (tabell 1). 4.2 Bedömning av påverkan De undersökta lokalerna visar på ingen eller obetydlig påverkan, har måttlig hög täthet av öring, låga index och klassas med god ekologisk status (tabell 7, figur 4). Måttligt höga tätheter (under medelvärdet för perioden) vid fisket 2013 kan bero på mycket låga vattenflöden under sommaren-hösten 2013, vilket begränsar fiskens livsutrymme i vattendragen med ökad konkurrens och predation (häger, mink). 8 19

20 Fiskundersökningar i Skivarpsån Eklövs Fiske och Fiskevård Skivarpsån 2013 Eklövs Fiskevård Tabell 7. Antal arter, individtäthet, biomassa, täthet laxfisk, bedömning av tillstånd, avvikelse och bedömning av påverkan för lokalerna 1-2 i Skivarpsån år Vattendrag Varmlösab. Trunnerupsb. Lokalnummer 1 2 Antal arter 2 2 Individtäthet Biomassa Täthet, laxfisk Tillstånd, SNV 2,4 2,2 Jämförvärde, SNV 1,7 1,7 Vattendrags - Index 2 2 Bedömning påverkan 1 1 Figur 4. Klassning av ekologisk status för fisk för de undersökta lokalerna 2013 enligt tabell Kommentarer till årets undersökning På samtliga lokaler leker havsöringen regelbundet. I Jämförelse med andra åar med motsvarande miljöförhållande (åbredd, djup och substratstorlek) var öringtätheterna vid årets fiske något under genomsnittet för lokalerna i Varmlösabäcken och Trunnerupsbäcken (figur 1). Låg nederbörd under sommaren - hösten 2013 medförde mycket låga vattenflöden långt fram på hösten, vilket sannolikt påverkat fisken negativt. Låga flöden under en lång period kan påverka överlevnad av fisk i mindre vattendrag, med ökad konkurrens och predation (häger, mink). Under tidigare år har höga tätheter av öring registrerats på samtliga lokaler och har visat på en låg påverkansgrad. 20 9

21 Resultat deltävling 3 Horngädda vid Falsterbokanalen Sydlig vind ca 6-7 m/s, molnigt och en del sol. Nio morgonpigga kombatanter mötte upp. Det blev en jämn och synnerligen spännande tävling. Undertecknad drog det längsta strået tätt följd av trippelt på andra (Tomas, Tomas och Bo) och faktiskt också dubbelt på tredje platsen (Heinz o Alex). Mårten Gleerup RESULTAT DELTÄVLING 3 Placering Tävlande Poäng Antal landade fiskar 1 Mårten Gleerup Tomas Gardahl Thomas Svendsen Bo Nilsson Heinz Lindskog Alex Nilsson Lars Göran Mårtensson Gert Magnusson Richard Nilsson 1-21

22 Resultat deltävling 4 Regnbåge, Blentarpssjön hos Lars Åke Jönsson söndagen Det var en molnfri och solig dag, lufttemperatur runt 15 grader. Lågt vattenstånd, kanske en meter under det normala och kristallklart vatten. Vi var fem som fiskade. Tolv bågar landades med en medelvikt på 1,27 kg. Fiskekorten kostade 200 kr/st. Det var spinnfiskarna som hade bäst fiskelycka denna dagen. Gert Magnusson landade den första bågen redan efter en halvtimme. Spinnfiskarna Gert M, Bo N. och Lars Göran tog full pott, trew fiskar var. Största fisken inom tävlingstiden vägde 1,3 kg landad av Gert Magnusson som från prisbordet valde en ABU röklåda. Bo valde en Peang. Gert K och Lars Göran delar på tredjepriset som var ett par fritidsstrumpor. Tyngsta fisken för dagen tog Bo Nilsson 2,0 kg, dock efter tävlingstiden. Christer landade en båge på 1,6 kg också efter tävlingstiden. Malmö Christer Svanbrink RESULTAT DELTÄVLINGEN 4 Placering Tävlande Poäng Största fisk kg 1 Gert Magnusson 10 1,3 2 Bo Nilsson 8 1,2 3 Gert Knutsson 6 1,1 4 Lars Göran Mårtensson 6 1,1 4 Christer Svanbrink 1-22

23 Slutresultat FK Sydfiskarnas Klubbtävling 2013 Det har varit 22 personer som deltagit vid 36 tillfällen på våra fyra deltävlingar. Bo Nilsson tog överlägset hem total segern med sammanlagt 17 poäng. På andra plats hittar vi Gert Magnusson och på tredje Lars Göran Mårtensson. Vi lyfter på hatten för Bo - verkligen mycket bra kämpat! Bo har nu en inskription i FK Sydfiskarnas åtråvärda vandringspokal. Prisutdelning ägde i sedvanlig ordning rum i samband med FK Sydfiskarnas årsmöte. SLUTRESULTAT FK SYDFISKARNAS KLUBBTÄVLING 2013 Placering Tävlande Poäng 1 Bo Nilsson 17 2 Gert Magnusson 15 3 Lars Göran Mårtensson 12 4 Mårten Gleerup 10 5 Tomas Gardahl 8 5 Thomas Svendsen 8 6 Gert Knutsson 7 6 Alex Nilsson 7 7 Heinz Lindskog 6 8 Christer Svanbrink 3 9 Rickard Nilsson 3 9 Alf Inge Waidringer 2 10 Gunnar Lindström 1 10 Kaj Johansson 1 10 Karin Nilsson 1 10 Bertil Påhlsson 1 10 Jerzy Madejski 1 10 Marcus Mårtensson 1 10 Andreas Möller 1 10 Joakim Svensson 1 10 Kenneth Månsson 1 10 Jan Karlsson 1 23

24 FK Sydfiskarna regler för fiske i Borgasjön VILLKOR FÖR FK SYDFISKARNAS FISKE I BORGASJÖN 2014 Janstorp Klubbens Båt Slimminge 24 Anmälan om fiske: Medlemskortet SMS till Martin skall Svedberg, bäras väl synligt 06 vid 32 eller fisket, lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Anmälan Fiske under om fiske: helger: SMS anmäles till innan Martin helgen. Svedberg, eller lämna telefonmeddelande med namn och tidpunkt för fisket. Parkering: möjlig vid sjön. Fiske under helger: anmäles innan helgen. Parkering: kan ske vid sjön. Max 4 personer får fiska samtidigt och medlemskorten ska bäras väl synligt. Max Befintlig 4 personer: plastbåt: får tillhör fiska samtidigt FK Sydfiskarna och medlemskorten (Skönabecks personal skall bäras får använda väl synligt båten). Befintlig OBS plastbåt: båtens akter tillhör skall FK fästas Sydfiskarna vid bojen, årorna (Skönabecks låses tillsammans personal får med använda båten. båten) OBS Fiskeförbud: båtens akter gäller skall närmast fästas slottet, vid bojen, inom röd årorna markering låses och tillsammans under fåglarnas med båten häckningstid 15 maj gäller -15 närmast juni. slottet, inom Röd markering Fiskeförbud: Fångad fisk och tas under om hand fåglarnas av fiskaren häckningstid och får inte 15 lämnas maj-15juni kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C & R) till Fångad fisk: tas omhand av fiskaren och får inte lämnas kvar i skogen. Klubben för statistik: lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C&R) Tillsyningen har Thomas Svendsen, Tel och Peter Ahlgren, till Tel Tillsyn har: Thomas Svendsen Tel: OBS! Båten har kombinationslås, kombinationen får du av Martin. OBS! ÖVRIGT; Båten Området har kombinationslås är naturområde, var kombinationen rädd om träd och buskar. får Du av Martin ÖVRIGT Området är naturområde, var rädd om träd o buskar

25 Aktiviteter 2014 tävlingar 2014 Fisketävling 3, Horngädda vid Falsterbokanalen den 11 maj. Månadsmöten klubbstugan. Glöm ej våra månadsmötena den andra måndagen varje månad i klubbstugan, Tofthögshus. Alla medlemmar är varmt välkomna! Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Fisketävling 4, Regnbåge, Blentarpssjön den 5 oktober. Start kl 9.00, vi tävlar till Startavgift 20:-/deltagare. Torskfiske i sundet Lite info till er som vill prova båtfiske efter torsk. I Öresund är mars, april och början på maj bra fiskemånader och lite behagligare vädemässigt än vintermånaderna. Tumlaren och Amigo är bra turbåtar, som man dessutom kan förboka platser på. Gå in på deras hemsida, så ser ni all information: Planeringsmöte Planeringsmötet för styrelsemedlemmar planerar vi att ha i klubbstugan under oktober. I början på september kommer jag att maila datum för mötet till styrelsmedlemmar. Skriv in till Höringen redaktionen och tyck till om saker och ting. Kanske är det något du går och funderar på, något som kan förbättras eller varför inte tipsa om något du vill dela med dig av till dina fiskekompisar. Skriv ett mail eller skicka en wordfil till: så publiceras ditt inlägg i nästa nummer av Höringen. Christer Svanbrink 25

26 E-post adresser Peter Ahlgren Sven-Åke Malmström Pontus Ahlgren Henrik Malmqvist Lars-Erik Albin Lars G. Mårtensson Ingvar Andersson Markus Mårtensson Mathias Andersson Andreas Möller Rolf Andersson Tommy Möller Stefan Arnesson Bo Nilsson Gert O Blennow Karin Nilsson Jonas Dahl Ola Nilsson Marcus Fossberg Rickard Nilsson Tomas Gardalh Anders Norrman Mårten Gleerup Michael Perlborn Jan Göransson Bengt-Göran Pettersson Pontus Holm Ronny Porsedal Stefan Håkansson Bertil Påhlsson Kaj Johansson Lars Göran Radelius Sven Johansson Sven-Åke Strandberg Jan Karlsson Christer Svanbrink Gert Knutsson Thomas Svendsen Lars Krarup Joakim Svensson Kalle Landén Kjell Svensson Roland Larsson Lars Uno Svensson Fredrik Lindgren Fredrik Sävström Ingemar Lindeberg Leif Söderberg Gunnar Lindström Alf-Inge Waidringe Bo Ljungberg Linda Wolski Per-Johan Lundin Jerzy Madejski Gert Magnusson Nils-Erik Magnusson Uppdatering e-post adresser OBS! Kolla er e-post adress så att den stämmer, om inte skicka ett mail till med rätt adress. 26

27 Tagit någon bra fiskebild på sistone? Glöm inte maila den till Höringenredaktionen så får du kanske se den publicerad i nästa nummer. Adressen du skickar bilderna till är: Här några bilder från FK Sydfiskarnas årsmöte som hölls enligt stadgarna på Rydsgårdshus efter att en god buffé avnjutits. Efter mötet kaffe, lottdragning och prisutdelning. Ovan Bo Nilsson totalsegrare i klubbtävlingen som tar emot vandringspriset. Till vänster ses Ingmar Olsson ta emot FK Sydfiskarnas utmärkelse för värdefulla insatser, i detta fall för fin hjälp med diknings och grävarbete i Skivarpsån. 27

28 Alla medlemmar hälsas välkomna till våra månadsmöten i klubbstugan. På internet 10 mars Månadsmöte, klubbstugan, april Månadsmöte, klubbstugan, maj Tredje Klubbtävlingen, Horngädda, maj Månadsmöte, klubbstugan, juni Månadsmöte, klubbstugan, sept Månadsmöte, klubbstugan, okt Fjärde Klubbtävlingen, Regnbåge, okt Månadsmöte, klubbstugan, nov Månadsmöte, klubbstugan, dec Månadsmöte, klubbstugan, AGENDA 2014

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA

Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA Nr 2 DEC 2014 ÅRGÅNG 22 FK SYDFISKARNA På gång... Premiär 1 januari Skivarpsån Första klubbtävlingen Skivarpsån Årsmöte Rydsgårdshus Andra klubbtävlingen Horngädda Falsterbokanalen FK SYDFISKARNA - STYRELSEN

Läs mer

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Lund 2002-11-21 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com Innehåll

Läs mer

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, www.fontinalis.se, info@fontinalis.se, tel: 75897, org.-nr: 883-5559 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps

Läs mer

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Datum 4--4 Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Ingående i Landvetter flygplats kontrollprogram år Swedavia EnviroPlanningAB Lilla Bommen 5 C, 4 4 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus SPINNPOSTEN Nr 3-2012 Havskatt, Anarhichas lupus SFK Spinnaren Philip Nilsson och Karl Bundy vid KM i mete i Sallerupsdammen 2 Bo Johnsson med sitt nya klubbrekord på harr, 1660 g Spinnpost nr 3 Augusti

Läs mer

SPINNPOSTEN Nr 4-2012

SPINNPOSTEN Nr 4-2012 SPINNPOSTEN Nr 4-2012 Färna, Leuciscus cephalus SFK Spinnaren Johan Lindström med en imponerande sandskädda på 420 g. 2 Tobias Karlsson drillar en tung regnbåge i Trollemölla. Spinnpost nr 4 November 2012

Läs mer

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes Svartälven -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Date: 2013-11-22 Authors: Lennart Henrikson,

Läs mer

Vätternharren. Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet. i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner

Vätternharren. Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet. i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Vätternharren Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 97 från Vätternvårdsförbundet (Rapport 1-29 utgavs av Kommittén för Vätterns vattenvårds.

Läs mer

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning NATUR I LINKÖPING 5:1 Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning Stångån genom Linköping Inventering och naturvärdesbedömning Linköpings kommun 5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1-. BAKGRUND...

Läs mer

-bottenfauna, groddjur, fisk och flora

-bottenfauna, groddjur, fisk och flora Inventeringar i Albäcken med omgivning 2012/2013 -bottenfauna, groddjur, fisk och flora På uppdrag av Trelleborgs kommun Titel: Beställare: Författare: Foto: Omslag: Inventeringar av Albäcken med omgivning

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

SPINNPOSTEN Nr 1-2015

SPINNPOSTEN Nr 1-2015 SPINNPOSTEN Nr 1-2015 Marulk, Lophius piscatorius SFK Spinnaren Michael med en sik på 2360 g från Skräbeån. 2 Claes med en torsk på 6,7 kg, fångad vid fiske från Tumlaren i november. Spinnpost nr 1 Januari

Läs mer

Fiskevårdsplan för Västersjöns FVOF Hushållningssällskapet Kalmar på uppdrag av Västersjöns FVOF. Fiskevårdsplan för VÄSTERSJÖNS FVOF

Fiskevårdsplan för Västersjöns FVOF Hushållningssällskapet Kalmar på uppdrag av Västersjöns FVOF. Fiskevårdsplan för VÄSTERSJÖNS FVOF Fiskevårdsplan för Västersjöns FVOF Fiskevårdsplan för VÄSTERSJÖNS FVOF 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt: Sida: Förord..... 3 Sammanfattning........ 4 Förvaltning......... 5 Fiskevattnet..... 12 Fiskbeståndet..

Läs mer

Vinneå - för god ekologisk status

Vinneå - för god ekologisk status Vinneå - för god ekologisk status Handlingsprogram för 2011-2014 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrundsbeskrivning Vinneå... 4 Syfte och målsättning... 7 Åtgärdspaket... 9 Finansiering... 19 Förväntade

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2014. SFK Spinnaren. Knaggrocka, Raja clavata

SPINNPOSTEN. Nr 2-2014. SFK Spinnaren. Knaggrocka, Raja clavata SPINNPOSTEN Nr 2-2014 Knaggrocka, Raja clavata SFK Spinnaren Casper och Rasmus Dahl med varsin nyfångad regnbåge 2 Mycket folk vid Sallerupspremiären 8 mars Spinnpost nr 2 April 2014 Ordföranden har ordet

Läs mer

- 2 - E-post: linda.storkull@grkom.se Hemsida: www.gotaalvvvf.org

- 2 - E-post: linda.storkull@grkom.se Hemsida: www.gotaalvvvf.org Rapport avseende Vattendragskontroll 27 Denna rapport utgör en sammanställning av under 27 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som

Läs mer

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Vattenriket i fokus 2013:02 Jonas Dahl januari 2013 1 Titel: Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Utgiven av: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Författare:

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16 Miljöhänsyn vid dikesrensningar Innehåll Miljöstörningar vid dikesrensningar......................... 1 Tänk efter före!.................................... 2 Behöver det rensas?..............................................

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans VAKET M e d l e m s t i d n i n g f ö r S t e n u n g s u n d s S p o r t f i s k e k l u b b Årgång 29 Nummer 2, 2006 Sidan två Ordföranden har ordet Säveån Ett vatten i förändring Fiskevårdsgruppen Stenungsund

Läs mer

Förvaltnings- och utvecklingsplan. för Övre Åsundens fiskevårdsområde

Förvaltnings- och utvecklingsplan. för Övre Åsundens fiskevårdsområde Förvaltnings- och utvecklingsplan för Övre Åsundens fiskevårdsområde 1 Uppdragsgivare: Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kontaktperson: Omslagsfoton: Illustrationer: Övre Åsundens fvof Kontaktperson:

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Framsidans bild är tagen upp mot cykelbron vid gamla Grisbacka tullmjölkvarn Förord I Västerbottens län är många vattendrag kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län

Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:3 Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering

Läs mer

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Fiskevårdsplan Roxen 2011. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2011:17.

Fiskevårdsplan Roxen 2011. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2011:17. Fiskevårdsplan Roxen 2011 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Titel: Fiskevårdsplan Roxen 2011 Författare: Petter Tibblin Utgiven av: Länsstyrelsen Östergötland. Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland

Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland Förslag till åtgärdsprogram 2011-2014 Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland www.hushallningssallskapet.se/s Finansierat via ett LONA-projekt

Läs mer