Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb"

Transkript

1 Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb ) Upprop och, fastställande av röstlängd för mötet. 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3) Fastställande av dagordningen. 4) Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5) Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare. 6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9) Fastställande av medlemsavgifter. 10) Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 11) Val av: a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år; b) tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år; d) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år; e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande. 12) Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast tre veckor före mötet. 13) Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

2 Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb ( ) 2012/2013 Styrelse: Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Jerri Bergström, ordförande Camilla Cummings Niklas Persson (t.o.m ) Shervin Aghilipour (fr.o.m ) Linda Wingmark Carolina Alamanos Kenneth Lindgren Lotta Lindgren Patrik Nilsson Shervin Aghilipour (t.o.m ) Johanna Eldin Ericsson Ulf Sjöberg Dennis Stenberg Styrelsen har under säsongen 2012/2013 hållit 10 styrelsemöten Funktionärer: Skridsko- och konståkningsskola Skridskouthyrning Ekonomi Tester och tävlingar Showen Isförhandlingar Närvarokort IP-rådet Webmaster Linda Wingmark och Carolina Alamanos Jerri Bergström Taina Lehtonen Eva Filppa, Camilla Linde, Ewa Lindgren, Mia Norlén och Carina Almström Camilla Cummings, Johanna Eldin Ericsson, m.fl. Jerri Bergström Jerri Bergström Jerri Bergström Shervin Aghilipour Medlemmar: Antalet medlemmar har under säsongen varit 181 stycken (205 förra säsongen). Medlemmar Ålder Kvinnor Män TOT

3 Träningsverksamhet: Våra 58 singelåkare har under säsongen tränats av Tanja Magnusson, Christina Halmi, Susanna Holmström, Eva Filppa, Mikaela Broo, Sabina Nilsson, Anna Magnusson, Karin Bennemo, Antonia Hoffman, och Hanne Nimand (balett). Skridskoskolan och konståkningsskolan har haft 79 deltagare och tränare har varit Lena Hoffman, Antonia Hoffman, Karin Bennemo, Alfred Berg och Matilda Berg. Vuxenkonståkningsskolan har haft 9 deltagare. Viveka Viksten har varit deras tränare. Så gott som alla våra åkare har haft extra träningstillfällen inför showen. Tävlingsdeltagande: Under säsongen har flertalet av våra singelåkare deltagit i tävlingar i Sverige. ELIT Troll Cupen, januari, Trollhättan Ungdom 15 A Cornelia Nilsson 2:a LKF Trofén Linköping januari Junior A herrar Nicky Obreykov 1: a SM 2012, December 2012 Växjö Junior A herrar Nicky Obreykov 1:a Junior A damer Klara Fröberg 8 Ungdom 15 A Cornelia Nilsson 6:a Älta Elit Cup, november 2012 Junior A Klara Fröberg 11:a Ungdom 15 A Cornelia Nilsson 2:a Luleå 6-7 oktober Ungdom 15 A Cornelia Nilsson 3:e Junior A Klara Fröberg 2:a Linnécupen i Uppsala, september 2012 Ungdom 15A Cornelia Nilsson, 1:a Junior A Klara Fröberg 4:a 2

4 INTERCLUB GUDRUN LINDMARKS TROFÉ, MALMÖ november 2012 Junior A herrar Nicky Obreykov 1:a LERUMSCUPEN februari 2013 Junior A herrar Nicky Obreykov 1:a SUNDSCUPEN, Helsingborg 2-3 mars 2013 Ungdom 15A Cornelia Nilsson, 4:a ELITSERIEFINALEN, Skövde, 5-7 april 2013 Junior A herrar Nicky Obreykov 2:a Stockholm Trophy Upplands Väsby februari 2013 Debs B Girls Sara Andersson 9:a Debs A Girls Nellie Linde 3:a Junior B Ladies Veronika Azizova 3:a A-TÄVLING EIF Piruetten, 8-9 december Ungdom 13 A Nellie Linde 5:a Junior A Veronika Azizova 2:a Ungdom 15A Cornelia Nilsson, 3:a SKF-TROFÉN, Bromma mars 2013 Junior A herrar Nicky Obreykov 1:a Ungdom 15A Cornelia Nilsson, 1:a Tyresö Cupen, september 2012 Junior A Veronika Azizova 1:a Ungdom 13 A Nellie Linde 5:e DM Stockholm, Åkersberga, 3 februari 2013 Ungdom 13 A Nellie Linde 10:a 3

5 KLUBBTÄVLING Mavala-Trofén (Lidingö), 6-7 oktober 2012 Junior A Åsa Gran 2:a plats Ungdom 13 A Nellie Linde 2:a plats Ungdom B 13 2 Elin Lindgren 6:e plats Isprinsessan (Husby ishall), januari 2013 Junior B 2 Matilda Berg 3: a Minior B A Filippa Almström 7: a Minior B B Sophie Andersson 7: a Ungdom 13 A Nellie Linde 2: a Junior A Åsa Gran 4: a Junior B 1 Karin Bennemo 2: a Ungdom 13 B B Sara Andersson 2: a Älta Cupen, november 2012 Ungdom pojkar Alfred Berg 2:a Minior B Filippa Almström 12:a Ungdom 13 B fick Filippa Eriksson 12:a Ungdom 15 B Elin Lindgren 3:a Junior B 2 Elin Larsson 5:a Matilda Berg 10 Boo Cupen, oktober 2012 Minior B Sophie Andersson 6:a Ungdom 13 B grupp 2 Sara Andersson 10:a Filippa Eriksson 16:e Junior B2 Elin Larsson 8:e Ungdom B 15 2 Elin Lindgren 15:e Junior B 1 Karin Bennemo 1:a Ungdom 15 B 2 Elin Lindgren 8: a 4

6 STJÄRNTÄVLING Istappen (Uppsala), januari 2013 Ungdom 15 C 1 Rebecca Hyllander 5:a Ungdom 13 C 3 Michelle Nilsson 6:a Ungdom 13 C 3 Felicia Viklund 6:a Ungdom 13 C 1 Julia Lindgren 1:a Emelie Alamanos 8: a Elvira Wingmark 8: a Johanna Stenhols 8: a Minior C 1 Mica Bürger 6: a Melissa Stålander 6: a Isabel Fontes 6: a Vigganskäret, januari 2013 Minior C 1 Mica Bürger 5: a Minior C 3 Melissa Stålander 4: a Ungdom 13 C 1 Eva Gauffin 5: a Ungdom 13 C 2 Florence Cummings 2: a Ungdom 13 C 3 Elvira Wingmark 5: a Felicia Viklund 5: a Ungdom 13 C 4 Julia Lindgren 1: a Michelle Nilsson 5: a Ungdom 15 C Rebecca Hyllander 5: a Adventsskäret (Tumba), 8 december 2012 Ungdom 13 C gr.1 Julia Lindgren 1:a 5

7 Österskäret, november 2012 Ungdom 13 C gr. 1 Astrid Albertsson 7:a SKK Pokalen, oktober 2012 Minior C1 Melissa Stålander 9:a Ungdom 13 C gr. 3 Julia Lindgren 3:a Minior C2 Mica Bürger 9:a Minior C gr. 3 Melissa Stålander 5:a Ungdom 13 C1 Julia Lindgren 1:a Minior C gr. 2 Mica Bürger 7:a Ungdom 13 C2 Florence Cummings 5:a Utbildning: Stockholms konståkningsförbund; Veronika Azizova, domarutbildning steg 1 Alfred Berg, tränarutbildning grundkurs Cornelia Bergström, Elin Larsson, Elin Mattsson, Matilda Berg, Olivia Stenberg och Viveka Viksten tränarutbildning steg 1A Karin Bennemo tränarutbildning steg 2A Svenska konståkningsförbundet; Sabina Nilsson, tränarutbildning steg 3B Arrangemang: Vallentunalägret samlade 79 deltagare under vecka 33 där deltagarna var allt från nybörjare till avancerade åkare. Årets show, World on ice, visades upp den 15 och 16 mars Arrangörer var Sabina Nilsson, Mikaela Broo, Johanna Eldin Ericsson, Camilla Cummings m.fl. Affärsverksamhet: Föreningen har under den gångna säsongen skaffat intäkter genom bl.a. sponsorer, showen, uthyrning/slipning av skridskor och genom kommunala och statliga bidrag samt kioskverksamhet vid showen. 6

8

9 Vallentuna konståkningsklubb Org.nr: Resultaträkning Föreningens intäkter Not Åkarintäkter kr kr Bidrag till aktiviteter kr kr Lägerintäkter kr kr Showintäkter kr kr Övriga intäkter kr kr Medlemsavgifter kr Summa intäkter kr kr Föreningens kostnader Ishyra kr kr Tävlingskostnader kr kr Showkostnader kr kr Externa tränarkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Redovisningstjänster - kr kr Revisionsarbeten kr Övriga kostnader kr kr Summa rörelsekostnader kr kr Rörelseresultat kr kr Resultat från finansiella poster Ränteintäkter kr 646 kr Övr skuldrelaterade 109 kr Summa finansiella poster kr 646 kr Årets resultat kr kr

10 Vallentuna konståkningsklubb Org.nr: Balansräkning Tillgångar Not Ingående balans Utgående balans Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar kr kr Andra kortfristiga fordringar kr - kr Avräkning för skatter och avgifter - kr 368 kr Övr förutbetalda kostn och upplupna int kr kr Summa fordringar kr kr Kassa och bank Summa kassa och bank kr kr Summa omsättningstillgångar kr kr SUMMA TILLGÅNGAR kr kr EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat kr kr Föregående års resultat kr Årets resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder kr kr Övriga kortfristiga skulder kr kr Upplupna kostn och förutbetalda int kr kr Lagstadg soc avgifter och skatter kr Upplupna löner kr Summa kortfristiga skulder kr kr SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL kr kr

11 Vallentuna konståkningsklubb Org.nr: Tilläggsupplysningar Upplysningar till enskilda poster Not 1 Bidrag till aktiviteter Under året har bidrag inkommit med: Kommunbidrag aktivitet kr Statliga bidrag kr Ledarutbildningsbidrag kr Idrottslyftet kr kr Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Övriga intäkter Bl.a Tester, tävlingar, skridskohyra, försäljning samt avg för externt läger som VKK administrerade Externa tränarkostnader Under externa tränarkostnader ingår Inhyrd isträning Inhyrd fysträning Inhyrd dansträning Personalkostnader I personalkostnader ingår löner sociala avgifter, AMF, bilers och traktamenten Övriga kostnader Ingår licenser, tester, el t klubbrum, utbildning, försäkringar, annonser, styrelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Not 6 Not 7 Övr förutbetalda kostn och upplupna int Ishyra Rimbo Leverantörsskulder Ishyra Vallentuna jan-mars Fora, NPS kr kr

12 Not 8 Övr upplupna kostnader och förutbet int Periodisering åkaravg för maj (eftersäsong) Inbetalningar läger 2013 och medlemsavg Revision kr kr kr kr

13

14 Verksamhetsplan Vallentuna konståkningsklubb säsongen

15 Hej och välkommen till Vallentuna Konståkningsklubb, Det här är ett informationshäfte från Vallentuna Konståkningsklubb (VKK). Här går vi kortfattat igenom olika delar av vad en åkare i VKK möts av. Vår förhoppning med detta informationshäfte är att du ska få en överblick över klubbens verksamhet. Inom VKK använder vi oss främst av hemsidan för att administrera information. Det är viktigt att du där tar del av den och håller dig uppdaterad. Vår adress är: Inom Vallentuna Konståkningsklubb bedriver vi träning på olika nivåer, allt ifrån skridskoskola, konståkningsskola till våra vuxengrupper, C, B, A och Elitgrupper. Varje grupp har sin specifika inriktning. De olika grupperna finns för att få en struktur på träningen och tillgodose åkarnas behov. Tränarna placerar åkarna i lämplig grupp med lämpligt antal träningstimmar. Avgörande för inplaceringen är åkarens ålder satt i relation till dennes kunskapsnivå och bedömda utvecklingspotential. Uppflyttning till högre nivå görs av ansvariga tränare. Nedan följer beskrivningar av de olika delar som ingår i verksamheten. Än en gång välkommen till VKK! /Styrelsen

16 Balett Under issäsongen bedriver vi balett som ett komplement till isträningen. Den skall gynna utvecklingen på isen så att åkarna får bättre hållning, balans och taktkänsla samt lära sig att uttrycka sig med sin kropp. Detta erbjuds till tävlingsåkarna när klubben har tillgång till ledare. Barmarksträning Under eftersäsongen och inför sommarlovet, då vi inte har så mycket isträning, tränar vi för att bygga upp oss till nästa säsong. Denna träning vänder sig i första hand till A- och B åkare men även till C åkare som har för avsikt att åka på läger under sommarmånaderna. Fysträning Under issäsongen bedriver vi fysträning som ett komplement till isträningen. Den skall gynna utvecklingen på isen och består av styrka, smidighet, koordination samt grenspecifika övningar. Föräldraengagemang VKK förväntar sig att föräldrar hjälper till med olika arrangemang som t.ex. isshow, skridskoskola, försäljningar etc. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöten och via hemsidan. Meddela berörd tränare om barnet ej kan närvara vid träning. Information VKK kommer ut med en Klubbinfo varje månad under huvudsäsongen (sept-april) samt information vid behov från styrelsen. Denna information kommer att läggas ut på hemsidan. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad genom dessa. Undrar man över träningarna pratar man med berörd tränare och gäller det verksamheten i övrigt skall man vända sig till någon i styrelsen. Isshow Varje vår anordnar VKK en isshow som vänder sig till samtliga åkare i klubben samt eventuellt några inbjudningsåkare. Deltagandet i antal nummer är anpassat till ålder, kunskap och grupptillhörighet. Det är showansvariga tränare som avgör detta. Isshowen är ett viktigt inslag i klubbens verksamhet dels vad det gäller att få in pengar samt för att visa utåt vilken bred och kvalificerad träning som bedrivs i klubben. Varje år sker en isförhandling med kommunen om vilken helg i mars showen äger rum. Veckorna före showens datum ställs all vanlig träning in. Klubbarrangemang Kan exempelvis vara uppvisning av program innan man kan delta på riktiga tävlingar. Kan även vara klubbtävling. VKK beslutar år från år vad som ska arrangeras. Licenser Alla åkare som skall testa samt tävlar skall vara försäkrade genom licenser. Licensen är en olycksfallsförsäkring som gäller när åkaren utövar sin idrott och under resor till och från. Denna licens ingår i VKK s träningsavgift.

17 Lov Under loven (höst, jul, sport och påsk) bedriver VKK träning under vanliga träningstider då ishallen har öppet om vi har tillgång till tränare. Ibland kan det vara stängt när det är röda dagar. När det finns tränartillgång kan vi köra extra träningar. Det finns läger som bedrivs runtom i Sverige under loven och vill man träna mer än vad VKK erbjuder kan man söka dem i samråd med tränarna. Läger Runt om i Sverige och andra länder anordnas det sommarläger. Sommarläger är bra att åka på om man vill utvecklas i sin konståkning. VKK anordnar alltid ett läger i augusti. Till alla läger gäller ett sista ansökningsdatum samt att det är först till kvarn som gäller då det alltid är begränsat med antal platser. Sommarläger planeras tillsammans med tränarna. Nedvarvning Varje tävlingsåkare skall jogga ned sig efter ispass samt stretcha. Nya åkare VKK värvar inte åkare från andra klubbar. När åkare söker medlemskap i klubben skall referenser tas av föregående tränare samt styrelsen i den klubben som åkaren söker sig ifrån. Om VKK tar emot åkare från annan klubb får åkaren åka på s.k. patcher i ca två månader för att se om samarbetet kan fungera i VKK. I övrigt så följer VKK de övergångsbestämmelser som Svenska Konståkningsförbundet bestämt. Om det kommer en förfrågan om medlemskap är det en fråga styrelsen ska besluta om. Omklädningsrum VKK lämnar varje år vid uppstart önskemål om att få två omklädningsrum. Ett omklädningsrum måste vara helt föräldrafritt för att ta hänsyn till de äldre åkare som vill byta om samt ha lugn och ro mellan ispassen. Det andra omklädningsrummet kan användas av yngre åkare som behöver hjälp med sin utrustning. Åkarna bör kunna knyta sin skridskor själv vid 8 års ålder. Träna gärna hemma. Patchåkare Externa åkare ska alltid under ordinarie säsong (sept-mars) betala 60kr per timme. Dessa platser får dock bara erbjudas då plats finns på isen. Betalning ska ske via klubbens postgiro en gång per månad. För tider utanför ordinarie säsong kan priserna variera beroende på VKK s kostnader för is och tränare. Prissättning Bestäms vid varje säsongsuppstart när antal timmar, tränare och gruppindelning är fastställd.

18 Program För att kunna tävla måste åkarna ha tävlingsprogram. Bekostas av åkarna själva enligt gruppinformationen som finns. Kostnad för klippning av musik är 2 min 300 kr, 2,5 min 350 kr, 3 min 400 kr, 3,5 min 450 kr, 4 min 500 kr och 4,5 min 550 kr. Koreografikostnaden är 285 kr per pass. Programval görs i samråd med tränarna/koreograf. Till sitt tävlingsprogram behöver man en tävlingsdräkt och hur den ska se ut planeras tillsammans med tränarna/koreograf. Regler För att få verksamheten att fungera så bra som möjligt är det viktigt att tränings- och tävlingsregler följs. Sammandrag/Projekt Det anordnas sammandrag och projekt av distrikt och SKF (Svenska Konståkningsförbundet). Det är tränarna som avgör vilka VKK ska vara med på. Vilka åkare som blir uttagna är beroende av vad distrikten och SKF (Svenska Konståkningsförbundet) har för krav. Tester Tävlingsklasserna i svensk konståkning är indelade efter ålder och tester. Testerna är indelade i BASIC (steg och skridskoåkning) och FRI (hopp och piruetter). Inom BASIC finns det 4 steg och inom FRI finns det 7 steg. Mer information om testsystemet kan man hitta på Svenska Konståkningsförbundets hemsida. Tränare Det är VKK s avsikt att ha långvariga och bra relationer med sina ordinarie tränare. Dessa anlitas genom säsongsanställning. Skrivet kontrakt ska upprättas med alla tränare som engageras i större omfattning. Då temporära behov uppstår anlitas vikarie. Specialkompetens hyrs in vid speciella tillfällen då behov uppstår. Tävlingar Det anordnas ett stort antal tävlingar varje säsong av klubbar, distrikt eller SKF (Svenska Konståkningsförbundet). Det är allt ifrån stjärntävlingar till elittävlingar. Tränarna avgör vilka tävlingar som åkarna ska bli anmälda till. Uppflyttning När det är dags för uppflyttning i grupper görs det i samråd mellan berörda tränare och åkaren. Oftast blir det då en annan träningsavgift. Uppvärmning Tävlingsåkare skall värma upp min före ispass. Detta för att kunna prestera bättre och minska skaderisken.

19 Utrustning Rätt utrustning (skridskor) är A och O för den som vill lära sig åka bra skridskor/konståkning. Tränarna kan ge vägledning av vad som är lämpligt. För att skridskorna ska fungera bra krävs rätt skötsel av dem. Torka alltid av skridskorna efter varje träning, skydden skall inte sättas på igen. Förvara skridskorna på en torr och tempererad plats mellan träningarna. Håll skenorna slipade. När man har riktiga konståkningsskridskor är det viktigt att slipa hos kunniga. Företag som säljer riktig konståkningsutrustning är duktiga på att vägleda vad som passar åkarna. Det brukar också finnas bra information på deras hemsidor. Det är också viktigt att ha rätt utrustning vid fyspassen. Hopprep och ett par ordentliga joggingskor ska varje tävlingsåkare ha. Det är också viktigt att ha rätt utrustning vid balettpassen. Ledaren informerar vid uppstart vad som krävs. Utvecklingssamtal Hålls med tävlingsåkarna 1-2 ggr/säsong. Tränarna och åkare/förälder bokar tid gemensamt. Mål samt överenskommelse informeras till övriga berörda tränare.

20 Organisation, roller och ansvarsfördelning I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga rollerna inom klubben och de ansvarsområden som finns mellan dessa. Dessa meningar bör inte läsas bokstavstroget, sunt förnuft skall alltid gälla. Alla som är med och arbetar aktivt inom klubben bär ett gemensamt ansvar för att klubbens bästa skall sättas framför individuella önskemål. Styrelsen ansvarar för följande: Leda föreningen samt dra upp grundläggande riktlinjer och principer för hur arbetet inom klubben skall bedrivas Övervaka och styra klubbens ekonomi Sköta kontakter med kommunen, andra klubbar, föreningsråd och distrikts-/specialförbund Styrelsemöten protokollförs och arkiveras Publicera klubbinfo på hemsidan Det hålls ca 10 möten per år, dock minst 6st Anordna föräldramöte inför varje säsong Planera och organisera tävlingar och andra engagemang som klubben skall ordna Föra dialog med huvudtränare och övriga tränare Organisera arbetet i olika delområden/projekt i vilka även ej styrelsemedlemmar skall ingå Svara för bidragsansökningar Arbetsgivaransvar Styrelsen skall INTE ansvara för följande: Detaljstyra träning, vare sig planering eller genomförande Hantera vikarier Förslag till arbetsuppgifter för ordföranden Leda arbetet inom styrelsen Tillse att fattade beslut verkställs Utveckla och underhålla klubbens regler och riktlinjer Samordna och stimulera arbetet i styrelse, utskott och bland ledare Attest och teckningsrätt (vid ekonomiska frågor minst två personer i föreningen) Svara för kontakter med myndigheter Leda styrelsens förhandlingar Övervaka föreningens stadgar Organisera och administrera föreningens årsmöte Föra styrelsens och föreningens talan Sammanställa verksamhetsberättelse tillsammans med sekreteraren

21 Förslag till arbetsuppgifter för kassören Utarbeta underlag, svara för och sammanställa budget Ansvara för ekonomisk förvaltning Se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter Driva in fordringar och verkställa utbetalningar samt att förvara verifikationer för dessa Svara för att föreningen har en korrekt bokföring Föra medlemsregister i samråd med sekreteraren Ansvara för att deklaration upprättas samt att arbetsgivar- och kontrolluppgifter inlämnas Licensregistrering hos Folksam Sammankallande för ekonomiska utskottet Förslag till arbetsuppgifter för sekreteraren Svara för material och utgivning av klubbinfo Skriva protokoll och minnesanteckningar Föra medlemsregister i samråd med kassören Registrera och förvara skrivelser Underteckna utgående skrivelser Sammanställa verksamhetsberättelse tillsammans med ordförande Upprätta förslag till dagordning Förslag till arbetsuppgifter för utbildningsansvarig I samråd med klubbens huvudtränare svara för utbud, planering och uppföljning av kurser Registrera och uppdatera de som genomfört utbildningar Förslag till arbetsuppgifter för tävlingsansvarig Anmäla till stjärn- och klubbtävlingar (lathund finns) Inhämta licens- och testkort av åkarna samt uppdatera dem Rapportera resultat till webbansvarig Förslag till arbetsuppgifter för testansvarig Organisera upp tester på hemmaplan (lathund finns)

22 Elit-grupper Mål: Arbeta vidare med sin åkning för att nå det som krävs för att delta i Elitserien och ev. internationella tävlingar. Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskap och den egna motivationen/satsningen. Åkaren ska vara minst 12 år. Tränare: Träningen hålls till största delen av ledare med utbildning steg 3-4. Träning: Tränar på is 5 ggr på försäsong och 6 ggr på huvudsäsong, 2 fyspass och 1 balettpass/vecka (då det finns ledare). Åker man i Elit-serien skall man försöka komma upp i ca 12-15h is/vecka. Elitåkare behöver några pass enskild träning och gott om utrymme på isen varje vecka. Licens: Ingår i träningsavgiften. Tester: Betalas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när man är redo för test. Program: Musikklippning och koreografi bekostas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när det är dags för program. Det finns möjlighet för åkaren att ansöka om bidrag hos klubben för koreografikostnader. Tävlingar: Klubben betalar serieavgiften för Elitserien när vi har åkare som kvalat in. Elitserietävlingar blir man tilldelade och uttagna till av Svenska Konståkningsförbundet. Klubben betalar halva startavgiften på tilldelade tävlingar. Den andra halvan betalas av åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. När tävlingarna ligger utanför distriktet så betalar klubben halva kostnaden för resa och boende och den andra halvan betalas av åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. Tävlingarna planeras tillsammans med tränarna. Här försöker vi även stötta åkarna så att de kan få åka på någon/några internationella tävlingar. Utvecklingssamtal: Hålls med tränarna 1-2gg/säsong. Eftersäsong: Obligatorisk och betalas av åkarna själva. Barmarksträning: Obligatorisk. Läger: Obligatoriskt minst 4 veckor för Elitserieåkare. Förväntas delta på klubbens eget läger i augusti. Läger planeras tillsammans med tränarna. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr i kursavgift. Föräldraengagemang: Föräldrar till dessa grupper förväntas hjälpa till med olika arrangemang som klubben ordnar som t.ex. isshow, försäljningar och skridskoskola etc. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöten och via hemsidan. Dessa grupper får vara med i VKK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer och det inte kolliderar med någon tävling som istället prioriteras.

23 A-grupper Mål: Arbeta vidare med sin åkning för att nå de tester som krävs för att bli eller fortsätta att vara A-åkare. Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskap och den egna motivationen/satsningen. Tränare: Träningen hålls till största delen av ledare med utbildning steg 3-4. Träning: Tränar på is 4-5 ggr på försäsong och 6 ggr på huvudsäsong, 2 fyspass och 1 balettpass/vecka (då det finns ledare). Åker man i A- serien skall man träna minst 10 h på is/vecka, miniorer 8 h. Åker man klubbtävlingar skall man träna minst 7-8 h på is/vecka. Licens: Ingår i träningsavgiften. Tester: Betalas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när man är redo för test. Program: Musikklippning och koreografi bekostas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när det är dags för program. Det finns möjlighet för åkaren att ansöka om bidrag hos klubben för koreografikostnader. Tävlingar: Klubben betalar serieavgiften för A- serien när vi har åkare som kvalat in. A-serietävlingar blir man tilldelade och uttagna till av Svenska Konståkningsförbundet. Klubben betalar halva startavgiften på tilldelade tävlingar. Den andra halvan betalas av åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. När tävlingarna ligger utanför distriktet så betalar klubben halva kostnaden för resa och boende och den andra halvan betalas av åkaren själv. Åker man klubbtävlingar betalar klubben halva startavgiften på de tävlingar man kommer med på som man kommit överens om med tränarna. Den andra halvan betalas av åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. När tävlingarna ligger utanför distriktet så betalar klubben halva kostnaden för resa och boende och den andra halvan betalas av åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. Tävlingarna planeras tillsammans med tränarna. Utvecklingssamtal: Hålls med tränarna 1-2gg/säsong. Eftersäsong: Obligatorisk och betalas av åkarna själva. Barmarksträning: Obligatorisk. Läger: Obligatoriskt minst 3 veckor för A-serieåkare. Obligatoriskt minst 2 veckor för klubbtävlingsåkare. Förväntas delta på klubbens eget läger i augusti. Läger planeras tillsammans med tränarna. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr i kursavgift. Föräldraengagemang: Föräldrar till dessa grupper förväntas hjälpa till med olika arrangemang som klubben ordnar som t.ex. isshow, försäljningar och skridskoskola etc. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöten och via hemsidan. Dessa grupper får vara med i VKK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer och det inte kolliderar med någon tävling som istället prioriteras.

24 B-grupper Mål: Arbeta vidare med sin åkning för att nå de tester som krävs för att bli eller fortsätta att vara B-åkare. Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskap, eget engagemang och intresse till mer träning. Tränare: Träningen hålls av ledare med utbildning motsvarande åkarnas nivå eller högre. Träning: Tränar 3-5 ggr på is/vecka, 2 fyspass/vecka samt 1 balettpass/vecka (då det finns ledare). Licens: Ingår i träningsavgiften. Tester: Tränarna bestämmer när det är dags att testa och de betalas av åkaren själv. Program: Musikklippning och koreografi bekostas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när det är dags för program. Tävlingar: Åker man klubbtävlingar i distriktet betalar klubben halva startavgiften på tävlingar man kommer med på. Den andra halvan betalar åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. Åker man av föreningen erbjudna klubbtävlingar utanför distriktet så bekostas halva startavgiften och tränarkostnad av klubben. Resekostnader samt ev. boende betalas av åkaren själv. Vilka tävlingar man blir anmäld till bestäms i samråd med tränarna och det är bara klubben som kan anmäla åkare till tävling. I första hand tävlar åkare i denna kategori i distriktet. Eftersäsong: Förväntas att delta samt betalas av åkaren själv. Barmarksträning: Obligatorisk. Läger: Förväntas att delta på klubbens eget läger i augusti. Minst 2 veckor för klubbåkare och minst 1 vecka för stjärnåkare. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr i kursavgift. Föräldraengagemang: Föräldrar förväntas hjälpa till med olika arrangemang som klubben ordnar som t.ex. isshow, försäljningar, skridskoskola etc. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöten och via hemsidan. Dessa grupper får vara med i Vallentuna KK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer och det inte kolliderar med någon tävling som istället prioriteras.

25 C- grupper Innehar skridskoskolemärke 6. Mål: Arbeta vidare med grunderna i konståkning. Klara tester för att kunna börja delta i Stjärntävlingar (klubbens krav är Fri 1 och Basic Grund). Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskap, eget engagemang och intresse till mer träning. Tränare: Träningen hålls av ledare med utbildning motsvarande åkarens nivå eller högre. Träning: Tränar2-5 ggr på is/vecka, 2 fyspass/vecka och ett balettpass/vecka (då det finns ledare). Licens: Ingår i träningsavgiften (licens behövs för att ta tester samt tävla). Tester: Tränarna bestämmer när det är dags att testa och de betalas av åkaren själv. Program: Musikklippning och koreografi bekostas av åkaren själv och det är tränarna som avgör när det är dags för program. Tävlingar: Klubben betalar halva startavgiften på tävlingar man kommer med på. Den andra halvan betalar åkaren själv. Klubben ordnar medföljande tränare och betalar tränarkostnaden. Dessa åkare tävlar inom distriktet. Vilka tävlingar man blir anmäld till bestäms i samråd med tränarna och det är bara klubben som kan anmäla åkare till tävling. Eftersäsong: Förväntas att delta samt betalas av åkaren själv. Barmarksträning: Förväntas att delta. Läger: Förväntas att delta på klubbens eget läger i augusti samt gärna 1 vecka till under sommaren. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? Kr i kursavgift. Föräldraengagemang: Föräldrar förväntas hjälpa till med olika arrangemang som klubben ordnar som t.ex. isshow, försäljningar, skridskoskola etc. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöte och via hemsidan. Dessa grupper får vara med i Vallentuna KK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer och det inte kolliderar med någon tävling som istället prioriteras.

26 Hobby/Show grupper Åkare som inte vill tävla men fortsätta att träna konståkning. Innehar lägst test Fri 1 och Basic grund. Mål: Arbeta vidare med grunder i konståkning samt inrikta träningen på shownummer till klubbens årliga show som hålls i mars månad. Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskaper och tillgången på tränare. Tränare: Träningen hålls av ledare med utbildning motsvarande åkarens nivå eller högre. Träning: Tränar 1-3 ggr på is/vecka och 1 fyspass/vecka under huvudsäsongen. Erbjuds 1 balettpass/vecka (då det finns ledare och plats). Eftersäsong: Erbjuds då det finns plats. Barmarksträning: Erbjuds. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr i kursavgift. Föräldraengagemang: Föräldrar förväntas hjälpa till med olika arrangemang som klubben ordnar som t.ex. isshow och försäljningar. Föräldrar förväntas även ta del av information vid föräldramöten och via hemsidan. Dessa grupper får vara med i VKK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer.

27 Skridskoskola För dig som är nybörjare på att åka skridskor. Mål: Lära sig skridskoåkning av så god kvalité som möjligt samt ta märke 1, 2 och 3. Tränarna avgör när det är dags för märkestagning och märkena bekostas av åkaren själv (50 kr/st). Det är frivilligt att köpa dem. Grupper: Grupperna är indelade efter vad som är lämpligt för åkarnas ålder och kunskap. Tränare: Träningen hålls av ledare som har egen erfarenhet av konståkning. Träning: Tränar 1pass/vecka oktober-februari. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr kursavgift. Konståkningsskola För dig som gått i skridskoskola och vill lära dig mer. Mål: Lära sig mer konståkningsinriktade övningar av så god kvalité som möjligt samt ta märke 4, 5 och 6. Tränarna avgör när det är dags för märkestagning och märkena bekostas av åkaren själv (50 kr/st). Det är frivilligt att köpa dem. Grupper: Grupperna är indelade efter vad som är lämpligt för åkarnas ålder och kunskap. Tränare: Träningen hålls av ledare som har egen erfarenhet av konståkning och är grundutbildade eller högre. Träning: Tränar 1 pass/vecka oktober-februari. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr kursavgift. Information om verksamheten läggs ut på hemsidan. Dessa grupper får vara med i Vallentuna KK s årliga isshow som hålls i slutet på mars.

28 Vuxen-/ungdomskonståkningsskolan Mål: Arbeta vidare med grunder i konståkning. Grupper: Grupperna delas in efter åkarnas kunskaper och tillgången på tränare. Tränare: Träningen hålls av ledare med utbildning motsvarande åkarnas nivå eller högre. Träning: Tränar 1-2 ggr på is/vecka under huvudsäsongen. 1 pass är med ledare. Avgift: 300 kr medlemsavgift och? kr i kursavgift. Dessa grupper får vara med i VKK s årliga isshow som hålls i slutet på mars om de så själva väljer.

29 Vallentuna KK, budget Föreningens intäkter Åkarintäkter Bidrag till aktiviteter Lägerintäkter Showintäkter Övriga intäkter Medlemsavgifter Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Föreningens kostnader Ishyra Tävlingskostnader Showkostnader Personalkostnader Redovisningstjänster Revisionsarbeten Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

30 Valberedningens förslag till årsmötet 17 juni i Vallentuna Konståkningsklubb Styrelseordförande på 1 år: Shervin Aghilipour Ledamöter på 2 år: Lina Alamanos Patrik Nilsson Camilla Lindhe Suppleanter på 1 år: Lars Bennemo Johanna Eldin Ericsson Lotta Lindgren Revisorer på 1 år: Ulf Sjöberg Dennis Stenberg, suppleant Med vänliga hälsningar Anneli Berg, Lena Larsson & Camilla Lindhe, av årsmötet utsedd valberedning

Verksamhetsplan. Vallentuna konståkningsklubb Säsongen

Verksamhetsplan. Vallentuna konståkningsklubb Säsongen Verksamhetsplan Vallentuna konståkningsklubb Säsongen 2016-2017 Hej och välkommen till Vallentuna Konståkningsklubb, Det här är ett informationshäfte från Vallentuna Konståkningsklubb (VKK). Här går vi

Läs mer

Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb

Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb Dagordning årsmöte i Vallentuna konståkningsklubb 2014-06-17 1) Upprop och, fastställande av röstlängd för mötet. 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3) Fastställande av dagordningen. 4) Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb ( ) 2009/2010

Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb ( ) 2009/2010 Vallentuna konståkningsklubb 2009-05-01 2010-04-30 Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb (816000-4076) 2009/2010 Styrelse: Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Jerri Bergström,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb ( ) 2015/2016

Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb ( ) 2015/2016 Verksamhetsberättelse Vallentuna Konståkningsklubb (816000-4076) 2015/2016 Styrelse: Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Linda Wingmark, ordförande Anna Böschen, vice ordförande Chatarina

Läs mer

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel Gruppbeskrivningar 2013-2014 Göteborgs Konståkningsklubb Singel A1 B1 A2 B2 F3 C1, C2 F2 F1 Skridskoskolan Svenska Konståkningsförbundet tillämpar tester för att dela in åkaren i ålderskategori och i olika

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015 Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Budget 2014-2015 Föreningsverksamhet Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen

Läs mer

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR 2016-2017 Hammarö Konståkningsklubb Vi bedriver konståkningsträning för barn och ungdomar i Hammarö ishall. Föreningen är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Vi

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Anne Lindahl Tina Johansson Ulrica van

Läs mer

IFK Västerås Konståkningsklubb

IFK Västerås Konståkningsklubb Värt att veta för nyare tävlingsåkare och föräldrar Välkommen till att tävla i konståkning med! Som ny tävlingsåkare kan det finnas många frågor om hur konståkningsvärlden fungerar. Detta är en introduktion,

Läs mer

Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2012

Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2012 Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2012 Boo SK Konståkningssektion är en sektion inom Boo Sportklubb. Medlemsantalet var under året cirka 140 personer, varav cirka 20 personer är över 20

Läs mer

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR 2015-2016 Hammarö Konståkningsklubb Vi bedriver konståkningsträning för barn och ungdomar i Hammarö ishall. Föreningen är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Vi

Läs mer

Regelverk för BKK Innehåll

Regelverk för BKK Innehåll Regelverk för BKK Innehåll Regler för åkare Koreografi Obligatorisk träning utanför isen Obligatorisk för- och eftersäsong Obligatoriskt hemmaläger Obligatoriskt sommarläger Tävling Test Föräldraregler

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Adjungerade ledamöter Revisorer Ordinarie

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Idrottslig Organisation 2016/2017

Idrottslig Organisation 2016/2017 Välkommen till VFKK VFKK Västra Frölunda Konståkningsklubb är en av Sveriges större klubbar inom konståkning, och den största i Göteborg. I VFKK bedriver vi olika sorters träning i singelåkning skridskoskola

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

KKS. Konståknings Klubben i Sollentuna. Rutiner KKS. Upprättad av: KKS styrelse

KKS. Konståknings Klubben i Sollentuna. Rutiner KKS. Upprättad av: KKS styrelse KKS Konståknings Klubben i Sollentuna Rutiner KKS Upprättad av: KKS styrelse C:\KKS_rutiner2\_KKS_rutiner_åkare_tävlingar.doc Sidan: 1 av 8 1. MÅLSÄTTNING... 3 2. FÖRÄLDRAR OCH ÅKARE... 3 2.1. FÖRÄLDRAR...

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2015

Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Boo SK Konståkningssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Boo SK Konståkning är en sektion inom Boo Sportklubb. Medlemsantalet var under året 175 personer, varav merparten är kvinnor/flickor. Vi hade 27

Läs mer

Föräldramöte. 21 september 2016

Föräldramöte. 21 september 2016 Föräldramöte 21 september 2016 STYRGRUPPEN Linda Maria Mariann Sofia LOK-stödet Lägga upp aktiviteter i kalendern Hemsida Tränarsamordning (boka tränare ) Kassör Inköp Bokning externa tränare till träningsdagar

Läs mer

Gruppbeskrivningar GKK Singel

Gruppbeskrivningar GKK Singel Gruppbeskrivningar GKK Singel 2016-2017 I GKK Singel tycker vi att det är viktigt med en god gemenskap. Vi är väl medvetna om att vissa grupper förändras från säsong till säsong. Detta innebär att man

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009 Museiföreningen Najadens Vänner Stadgar 2010 24 Till: Avgår ordförande, sekreterare eller kassör före mandattidens utgång skall fyllnadsval utlysas av styrelsen Avgår annan ledamot än ovanstående skall

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017

Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017 Avgifter och åtaganden säsongen 2016/2017 Hej, Nu är det dags för en ny säsong och med det kommer också det ofrånkomliga med avgifterna. Vi har inte höjt våra träningsavgifter på ett par år men i år behöver

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

Sätra KonståkningsSällskap. Verksamhetsberättelse

Sätra KonståkningsSällskap. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse säsongen 2011-2012 Förord Så är det tredje verksamhetsåret för Sätra KonståkningsSällskap till ända! Ett år som började ganska oroligt med ovisshet om kanske den viktigaste komponenten

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014

Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014 Avgifter och åtaganden säsongen 2013/2014 Medlemsavgift: 400 kr / familj: Medlemsavgiften betalas av alla åkare och gäller för hela familjen. Alla i familjen anmäls med namn och fullständigt personnummer

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Tävlingsinformation Här följer information till dig i LeKK som ska tävla. Vem får tävla? Svenska Konståkningsförbundets beslutar om svenska tävlingsregler. Den åkare som har i vart fall grundtest i friåkning

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

https://www.facebook.com/ifkvasteraskk, https://www.konstakning.se #ifkvasteraskk #ifktagg

https://www.facebook.com/ifkvasteraskk, https://www.konstakning.se #ifkvasteraskk #ifktagg IFK VÄSTERÅS KONSTÅKNINGSKLUBB GEMENSAMMA MÅL & INRIKTNING 2015-2016 IFK Västerås Konståkningsklubbs huvudmålsättning är att erbjuda kvalificerad träning, där alla har möjlighet att utvecklas i sin egen

Läs mer

STADGAR. för TÄBY SLALOMKLUBB. (Initialer: TSLK) Org.nr Antagna vid årsmöte Reviderade vid årsmöte

STADGAR. för TÄBY SLALOMKLUBB. (Initialer: TSLK) Org.nr Antagna vid årsmöte Reviderade vid årsmöte STADGAR för TÄBY SLALOMKLUBB (Initialer: TSLK) Org.nr. 816000-6576 Antagna vid årsmöte 1996-09-26 Reviderade vid årsmöte 2014-06-03 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att träna och undervisa klubbens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Konståknings Klubben i Sollentuna. Information, regler och riktlinjer

Konståknings Klubben i Sollentuna. Information, regler och riktlinjer Konståknings Klubben i Sollentuna Information, regler och riktlinjer KKS Konståkningsklubben Sollentuna Hej, Telefon 08-96 46 66 Välkommen till Konståkningsklubben i Sollentuna, KKS! Email Hemsida Adress

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR för SÖDERTELGE VOLLEY BK Stiftad den 11 april 1973

STADGAR för SÖDERTELGE VOLLEY BK Stiftad den 11 april 1973 STADGAR för SÖDERTELGE VOLLEY BK Stiftad den 11 april 1973 Antagna den 16 april 1985 Fastställda av Årsmöte den 18 april 1985 Reviderade den 26 maj 1993 Reviderade den 25 juni 2006 Reviderade den 2 juni

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer