DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen"

Transkript

1 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på att förändras. Kunderna nås allt oftare på elektronisk väg via information på internet. Direkt kontakt med kunderna kan företagarna få på mässor eller andra evenemang där de säljer sina produkter. Kunder som köper hantverk över nätet har i allmänhet förtroende för företagaren och dennes produkter från förut. All marknadsföring utgår från en produkt som intresserar kunden. Kunden hittar sällan sin väg till företagarens verkstad, och då endast om den ligger till exempel nära ett turistmål eller om det finns också andra intressanta objekt till buds. Konsumenterna styrs allt mer till olika servicecentrum, som har ett mångsidigt urval under ett och samma tak. Följaktligen börjar de också förvänta sig mångsidighet och allt oftare söka sig till sådana centrum. Hur passar hantverksföretagarens verkstad och tjänster in i denna typ av konsumtion och kundströmstrend? Hur ofta har du stött på en inspirerande hantverksverkstad i köpcentren längs vägarna? I detta kapitel presenteras först resultaten från intervjuerna om månadens produkt och tillverkare på Hantverksnätet, som avslöjar vad företagarna i branschen anser vara den bästa möjliga marknadsföringen. Därefter presenterar vi idéer om framtida marknadsföring och företagstjänster, den internationella näthandelns möjligheter samt resultat från workshopar. Slutligen begrundar vi den framtida marknadsföringens utveckling. Hantverkföretagens bästa marknadsföringsmetoder Från mars 2004 till april 2007 har sammanlagt 38 Produkt och tillverkare-intervjuer producerats för Hantverksnätet inom projektet Taito Craftnet. Marketta Luutonens artikel Pajalta verkkoon ja asiakkaille (Från verkstaden till nätet och kunderna) grundar sig på Produkt och tillverkare intervjuerna, där företagarna berättar om sina erfarenheter av marknadsföring: Många av de företagare som intervjuades påminde om att all marknadsföring utgår från en bra produkt. Ett nyetablerat företag eller en ny produkt behöver mycket synlighet. Företaget och dess produkter görs kända på mässor och andra försäljningsevenemang. Samarbete med andra företagare är ett bra sätt att öka företagets synlighet och förbättra marknadsföringsmöjligheterna. Det är av största vikt att företagarna samarbetar med aktörer inom turism och andra branscher i regionen. En nöjd kund och en bra samarbetspartner är företagets bästa budbärare då de berättar om dess produkter och tjänster. En effektiv form av marknadsföring är att synas i tv och tidningsartiklar. Direktförsäljning fungerar bäst i kombination med turism. De flesta hantverksföretagare marknadsför företagets produkter personligen. Det är ändå viktigt att ha återförsäljare; de utgör oftast en central försäljningskanal för etablerade företag. Den elektroniska marknadsföringen blir allt viktigare, och allmän välkändhet i kombination med webbsidor är ett effektivt verktyg. Att göra ett företag känt kräver många olika metoder och aktivitet från företagarens sida. Det är viktigt att i enlighet med företagets resurser synas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Företagarnas erfarenheter kan sammanfattas som fyra punkter: 1) utgångsläget är en bra produkt eller tjänst samt ett fungerande företag, 2) personlig kontakt med företagaren på mässor samt kunder och

2 2 samarbetspartner som budbärare, 3) kunderna förväntar sig att företaget kan nås elektroniskt, och 4) aktiv marknadsföring via många kanaler, både genom samarbete och personligen. Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster Målet med workshopen Tulevaisuuden markkinointia ja yrityspalveluiden oivalluksia (Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster), som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen, var att undersöka och begrunda olika marknadsföringsmetoder med hjälp av vilka hantverken i framtiden når ut till konsumenterna samt att komma med idéer om företagstjänster som främjar marknadsföringen av hantverks- och konstindustriföretag. I workshopen deltog hantverksföretagare, Taitoföretagsrådgivare, representanter för olika läroanstalter samt projektchefer för pågående projekt i branschen. Gruppordförande Tuulevi Aschan inledde workshopen med att presentera Rolf Jensens uppfattning om framtidens konsumentmarknad. Exemplen var anpassade för och tagna ur hantverks- och konstindustribranschen. Enligt Jensen finns framtidens konsumenter på följande marknader: äventyrsmarknaden, gemenskaps-, vänskaps- och kärleksmarknaden, omsorgsmarknaden, Vem är jagmarknaden, marknaden för sinnesro och övertygelsernas marknad. Gruppen diskuterade och kom med idéer om beaktansvärda marknadsföringsmetoder samt planerade utifrån dessa tjänster som främjar företagandet inom branschen. Gruppen såg företagarens mångfacetterade roll och den press denna medför som en utmaning. En och samma person måste ofta fungera som planerare, tillverkningsexpert, marknadsförare och lagerarbetare. Marknadsföringen, i synnerhet marknadsföringen av egna produkter, upplevdes genomgående som en tuff utmaning. Ändå höjdes röster för nya marknadsområden och kundgrupper. Eftersom alla är intresserade av högre täckning, fick diskussionen ett särskilt lyft av de positiva erfarenheter man haft på marknader där hantverksprodukter och -tjänster är mer främmande. Deltagarna tände på idén om gerillamarknadsföring som en lämplig marknadsföringsmetod med tanke på småföretagarens strategi och kostnadsstruktur. Alla praktiska idéer på områden där deltagarna hade upptäckt ett klart behov eller problem väckte också stort intresse. Tjänster saknas för sådana vardagliga uppgifter som företagaren inte längre själv vill ta sig an i sitt yrke. Som exempel kan nämnas skrivservicen. Under workshopen begrundades och planerades följande metoder för marknadsföring och företagstjänster i framtiden. Identitetsträning går ut på att företagarna får hjälp med att identifiera sina starka sidor, undersöka hur dessa kan stärkas ytterligare samt lära sig värdera sina starka sidor högre. Det konstaterades att det finns ett behov av en företagstjänst som erbjuder produktanalys i förhållande till målgruppen och styrd marknadsföringsplanering som skräddarsytts utifrån denna analys. Verksamhet på marknaden för hälsofrämjande tjänster och stöd för därtill ansluten nätverksbildning efterlystes, likaså workshopar tillsammans med företagare inom hälsa och välbefinnande. När det gäller att komma in på marknaden för arbetsplatscoachning behövs produktifieringskurser för att sammanställa aktivitetstjänster till ett servicepaket som kan säljas till arbetsplatserna. En idé som lyftes fram särskilt kraftigt var att marknadsföra produkter till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av hantverks- och konstindustrin. Man bollade med idéer om att skräddarsy gåvotjänster, utveckla kund- och produktprofileringen i form av expertservice och coachning samt stödja uppbyggandet av kontaktnät. Ett förslag som lades fram var att anordna coachning för att främja korsmarknadsföring hantverkarna emellan. Denna skulle innefatta marknadsföringsstyrning i studio-/butiksförhållanden, där egenskaperna och säljargumenten för produkterna definieras. På så sätt skulle företagarna ha goda resurser att marknadsföra varandras produkter. En marknadsföringsmetod som diskuterades var gerillamarknadsföring, för vilken företagarna skulle behöva workshoputbildning och gerillacoachning. Även webbmediemöjligheterna dryftades. Gruppen övervägde möjligheten att arrangera en workshop för att säkerställa att de nya webbmediemetoderna, som uppdateras hela tiden, utnyttjas. Betydelsen av tematiska diskussionsspalter begrundades och en gemensam uppdateringstjänst för företagarnas webbsidor efterlystes. Det finns också ett behov av en skrivservice inom hantverks- och konstindustribranschen. Deltagarna önskade att det fanns en tjänst, där en expert utifrån kärnmeddelanden skriver och utformar säljande och marknadsföringsinriktad text, bland annat mediemeddelanden, fackartiklar och webbtexter.

3 3 Utvecklingen skulle främjas av Speakers forum evenemang, där människor från olika branscher kan ventilera sina uppfattningar om hantverk och hantverkstjänster, friska upp atmosfären i branschen och bidra med nya, fördomsfria aspekter. Den internationella näthandelns möjligheter Målet med workshopen Kansainvälisen verkkokaupankäynnin mahdollisuudet (Den internationella näthandelns möjligheter) som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen var att sammanställa och begrunda utvecklingsidéer för att främja den internationella näthandeln inom hantverksområdet och konstindustrin samt samarbetet mellan aktörerna i branschen. I workshopen deltog bland annat företagare inom hantverk och design, projektchefer för pågående projekt i branschen samt experter inom affärsverksamhet på nätet. Som ordförande för workshopen fungerade Arja Ranta-aho från It- Mind Oy. I början av workshopen jämförde och diskuterade deltagarna med hjälp av företagsexempel vilka utmaningar och möjligheter den internationella näthandeln erbjuder dels nyetablerade företagare, dels nätverk som har fungerat redan en längre tid. Under workshopen diskuterades problemet att små hantverksföretag inte har resurser att sätta igång med internationell handel på egen hand. Det är tryggare för dessa företag att börja exportera sina produkter via nätverk eller i samarbete med ett större finländskt företag. Också säkerställandet av produktionen och samarbetet med underleverantörer upplevdes som en utmaning, framför allt frågan om hur man kan skydda produkten och specialkompetensen bakom dess produktion. Erfarenheter av underleverantörsföretag som i fortsättningen har utnyttjat produktidén och specialkompetensen bakom tillverkningen av en produkt för egen vinning har gjort företagarna försiktiga. Utvecklingsidéer Främja nätverksbaserad affärsverksamhet Nätverksbaserad affärsverksamhet gör det möjligt för ett litet företag att tryggt och kontrollerat utvidga sitt marknadsområde. Verksamhetsmodellen förbättrar företagets möjligheter att expandera sin verksamhet. Coacha företagen att bygga upp och utveckla en webbplats och/eller nätbutik samt samarbeta i nätverk och bedriva nätverksbaserad affärsverksamhet. Utvecklingen av affärsverksamheten på nätet drivs som ett utvecklingsprojekt för hela företaget och som en naturlig del av dess verksamhet och marknadsföring. Utveckla virtuell handledning och virtuella läromedel Affärsverksamheten på nätet och de relaterade teknikerna utvecklas snabbt. Det gäller för aktörerna att aktivt följa utvecklingen och reagera på snabba förändringar i verksamhetsmiljön. Den virtuella miljön gör det möjligt att snabbt sprida information och bilda nätverk med företag som ligger långt borta geografiskt sett. Producera expertservice och information på nätet särskilt när det gäller kommunikation, deltagande i olika evenemang i branschen, internationalisering och affärsverksamhet på nätet. Kundkontakterna skapas ofta på andra sätt än via nätet, varför företagen bör bedriva aktiv kommunikation och söka kunder på bred front. Små företag har begränsat med resurser och kompetens. Företagen behöver stöd och handledning på de olika delområdena inom kommunikation. Kartlägga nya modeller för affärsverksamhet på nätet och marknadsplatsernas verksamhet. Tyngdpunkten läggs på att främja internationell affärsverksamhet på nätet via köp- och anskaffningsportaler samt kanaler som erbjuder marknadsplatser. Detta förutsätter att utvecklingen på de internationella marknadsplatserna uppföljs aktivt och att samarbetsmöjligheterna utreds. Uppfölja och producera forskningsinformation om affärsverksamhet på nätet och den internationella marknaden i samarbete med aktörer i branschen. Främjande av samarbete för att samla in och förmedla forsknings- och marknadsinformation tillsammans med olika aktörer (yrkeshögskolor, universitet, Finpro osv.).

4 4 Ut på den framtida marknaden Marketta Luutonen Under utvecklingsdagen fördes mångsidiga diskussioner om marknadsföringens viktigaste utmaningar. Marknadsföringen utgör en fast del av företagets hela verksamhet, och en framgångsrik marknadsföring förutsätter bra produkter och tjänster. Något som väckte eftertanke var i synnerhet frågan hur ett företag kan skilja sig från mängden och hitta sin egen identitet. Detta i sig är inte heller tillräckligt, utan produkterna och tjänsterna skall produktifieras och utvecklas så att de blir lättillgängliga för kunden. Många av de problem som hantverksföretagen tampas med hänger ihop med företagets litenhet. Ett litet företag kan fungera effektivt genom att bilda nätverk och utnyttja olika former av samarbete och externa tjänster. Det är viktigt att företagaren stannar upp och funderar över vilka produkter han eller hon tillverkar, för vilket behov, och för vem. Designutvecklarna har under den senaste tiden betonat att det kundcentrerade tänkandet bör fördjupas och att företagarna bör utveckla sina produkter tillsammans med kunderna. Detta är bekant för många hantverksföretagare. Produkter utvecklas ofta utifrån kundens önskemål. Den möjlighet som ett litet och flexibelt företag har att personifiera och skräddarsy produkter kan vara en resurs också med tanke på marknadsföringen. Det finns ett naturligt samband mellan hantverk och turism. Turister vill ha upplevelser och minnen som är kännetecknande för kulturen på den ort de besöker och som skiljer sig från kulturen i hemlandet. Det finns således många möjligheter att skapa olika tjänster och individuella produkter. Tjänster och produkter som turisten själv får vara med om att tillverka är kanske de mest attraktiva. Hantverksföretagarnas viktigaste resurser är deras färdighet och förmågan att tillverka individuella produkter och tjänster, betjäna personligen och berätta historier som kunden kan relatera till sitt eget liv. Framgångsrik försäljning förutsätter också att företagaren är genuint engagerad och förstår kundens perspektiv. Tuulevi Aschan Identitetscoachning är något som många små företag behöver. Det behövs ofta hjälp av en utomstående expert för att utreda vilken image företaget och företagaren har samt objektivt granska det egna företaget och företagandet. Experten kan hjälpa företagaren att identifiera sina starka sidor så att han eller hon kan stärka dem ytterligare och värdera dem högre. Den nuvarande allmänna produktutvärderingen kunde utvecklas till en produktanalys i förhållande till målgruppen. På basis av denna analys kunde man genomföra skräddarsydd marknadsföringsplanering. Också när det gäller att kombinera aktivitetstjänster med coachning inom växelverkan, teamarbete, arbetshälsa m.m. behövs expertis till exempel i form av utbildning. Den effektivaste utbildningen är i det här fallet att lära sig av någon som redan har gjort arbetet i fråga och som kan visa att så här lyckades jag. Det vore också på sin plats med en aktörs- och kompetensbank inom hälsa och välbefinnande. Vem kunde alltså koncentrera sig på att föra fram hälsofrämjande hantverk med fart? Det finns ett behov av välbefinnande, och tjänster bör produktifieras kring detta behov. Tjänster för hälsa och välbefinnande är ett växande område på dagens marknad. Spacentren erbjuder välbefinnande bl.a. i form av lymf- och shindomassage. Dessa tjänster tillhandahålls ofta av en liknande grupp småföretagare som hantverksföretagarna. Ett spacenter kan också vara utrustat med ett lugnt terum och en butik. Hur kan man alltså på ett enhetligt sätt betjäna kunder som letar efter välbefinnande? Även en hantverksföretagare kan skapa välbefinnande med såväl konkreta produkter som tjänster. Hur skulle det vara med ett aktivitets-spa? I nummer 2/2007 av tidningen Voi hyvin presenterades ett samarbete mellan tre verkstäder en avslappnings-, en känslobearbetnings- och en keramikverkstad, av vilka den sista leds av Helena Sarvela. Att främja denna typ av serviceproduktion kräver utan tvivel någon form av styrning. Detsamma gäller marknadsföringen av hantverksprodukter och -tjänster till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av dessa oavsett om det är fråga om idrottsvärlden eller till exempel IT-branschen. Bör man alltså satsa på utbildning eller coachning i dessa fall?

5 5 Gerillamarknadsföring kommer antagligen att bli en av hantverkarnas viktigaste marknadsföringsmetoder i framtiden. Med gerillamarknadsföring avses sådana atypiska marknadsföringsmetoder som ger maximalt resultat med minimal insats och som utnyttjas av företagare som har mer ambition än pengar. Gerillamarknadsförare investerar i första hand inte pengar, utan snarare tid, energi och fantasi. De söker sig till de ställen där kunderna finns och lägger in riktade marknadsföringsstötar, ibland även chockerande sådana. Dessa metoder kostar i regel ingenting. Gerillamarknadsförare söker också efter möjligheter att samarbeta med sina konkurrenter. Det finns ytterligare en faktor som styr marknadsföringen, nämligen varumärket. Ponera att ett hantverks och en hantverksföretagares varumärke i framtiden är allt mer gripbart, doftande, synligt och hörbart. Redan i dag vädjar många företagares varumärken inte bara till vår syn, utan också vårt känselsinne, och vissa även till vårt luktsinne. Som exempel på detta kan nämnas olika material och hur de känns samt doften av stearinljus eller tvålar. Men kunde alla våra mottagliga sinnen kanske utnyttjas i ännu högre grad? För närvarande tar vi emot mer än 80 procent av all information visuellt. Konsumenterna håller på att drunkna i ett oavbrutet informationsflöde och förmår inte längre komma ihåg alla meddelanden som de bara förnimmer med ögonen. De starkaste varumärkena i framtiden är utan tvekan de som vädjar till alla våra sinnen, oavsett om det är fråga om en produkt, en butik, en gatupratare eller en monter. Upplevelsen och mötet får en starkare betydelse som marknadsföringsmetod. Det som berör och fastnar i minnet, det går hem. Arja Ranta-aho Internationell näthandel kräver en helt ny typ av kompetens av småföretagarna inom hantverks- och konstindustrin, detta på grund av teknikerna, den internationella affärspraxisen och lagstiftningen. I samarbete med flera andra företagare är detta dock en bra och resultatrik möjlighet. Exempelföretaget i workshopen, Finspirit Oy (nuförtiden Kalevala Spirit Oy), har redan i tio års tid systematiskt byggt upp såväl en traditionell handel i Tyskland som en global elektronisk affärsverksamhet. En liten aktör stöter dock på precis samma problem och hinder som en internationell koncern. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett litet eller ett större företag; internationell affärsverksamhet kräver alltid dels specialkompetens när det gäller produkternas lämplighet för målmarknaden, kulturkännedom och språkkunskaper, dels näsa för rätt prissättning och potentiella kundgrupper. Logistiken är ett kapitel för sig inom den internationella näthandeln. Det kan kosta överraskande mycket att skicka produkter från Finland per post. Dessutom kan man inte alltid räkna med att posten utomlands fungerar lika pålitligt och snabbt som i Finland, så visst finns det utmaningar. Småföretagare gör därför klokt i att utvidga sin verksamhet internationellt via ett lämpligt nätverk. Här spelar företagarens egen ambition och företagets varumärke en stor roll. Dessa faktorer får allt större betydelse inom den internationella handeln. Den rätta kanalen ut på den internationella marknaden är för ett litet företag alltså att hitta ett nätverk och koncentrera sig på den egna produktionen och hur denna kan säkerställas. Alla andra ärenden och åtgärder i anslutning till den internationella näthandeln tar nätverket hand om. Finland är ett ansett land, men det krävs mycket arbete för att hävda sig i den hårda konkurrensen. Affärsverksamheten på nätet och dess olika former för oss närmare den internationella kunden. Det gäller bara att hålla fast i den egna identiteten och göra den mer synlig för den internationella marknaden såväl elektroniskt som traditionellt. Näthandeln kommer att växa stort i framtiden. Nya sätt att sälja produkter över nätet skapas hela tiden, bland annat internationella elektroniska marknadsplatser. De största utmaningarna i den internationella miljön är fortfarande språk och kulturkännedom. Utvecklingen av tekniken och affärsverksamhetsformerna stödjer en snabb effektivisering av näthandeln. Datasäkerheten är en avgörande utmaning, men inget hinder. Bankernas system för elektronisk identifiering och verifieringen av smartkort utvecklas i samma takt som missbrukarna utvecklar olika sätt att göra intrång i dessa. Internationell affärsverksamhet på nätet är i rätt miljö en stor möjlighet för småföretagare, och företagarna bör sporras i denna riktning.

6 6 Bild: Idéer om framtida marknader, företagstjänster och produkter (Tuulevi Aschan, Onnenoma) Förbundet för Hemslöjd och konsthantverk Taito rf

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Den Maritima Skärgården internationellt känd

Den Maritima Skärgården internationellt känd Den Maritima Skärgården internationellt känd MÅL: att skapa en attraktiv, samordnad och välkänd skärgård => se Lappland Skapa tydliga portar till skärgården (gateway, destination => kriterier och val)

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr Företag till salu [DEMOPROSPEKT] Guldsmedsbutiken AB Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken Prisidé: 1 500 000 kr Omsättning: 3 000 000 kr! Butik på central adress! Produkter från

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa Lovisanejden 2015 TTT projektets ledningsgrupp 4.11.2010 Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa 29.10.2010 Lovisanejden 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Energibranschen 5 1.1 Målsättning

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer