Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations, drift & skötselmanual 2015-1 LIGHT LIGHT-ECM"

Transkript

1 Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

2

3 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INNEHÅLL DEL 1: FÖR INSTALLATÖR DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 RÖRSSYSTEM 4 REKOMMENDATIONER 14 ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4 RÖRSSYSTEM 5 INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 DRIFTSBEGRÄNSNINGAR 6 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER 6 Klockinställning 15 Struktur 6 ON/OFF daglig timer 15 Värmeväxlare 6 Nödkörningsknapp ON/OFF 15 Luftfilter 6 Offset för T1 temperaturavläsnings kalibrering 16 Fläktmotorgrupp 6 SWING 16 Dekorpanel 6 Automatisk version 16 Bortledning av kondensavatten 6 Manuell version 16 REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR 6 BATTERIER & NÖDKÖRNINGSKNAPP (beskrivning) 16 Installation av enhet 6 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL 17 MOTTAGANDE, LAGRING OCH FLYTT AV ENHET 7 UNDERHÅLL VID SÄSONGSSLUT 17 INSTALLATIONSTILLBEHÖR 7 HUR GÖR JAG OM VAL AV INSTALLATIONSPLATS 7 SKROTNING AV ENHET 17 INSTALLATION 7 Montage av kassett 7 Fastsättning av panel 7 LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM 7 Friskluft 7 VATTENANSLUTNINGAR 8 Standard vattenanslutning till värme/kyla system 8 Kassetter med intern kontrollenhet 8 Kassetter med och utan intern kontrollenhet 8 INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL 8 BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN 9 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 9 Åtkomst till Kontrollpanel 9 ELSCHEMOR: LIGHT NC 10 LIGHT-ECM NC 11 LIGHT RC 12 LIGHT-ECM RC 13 FELKODER 18 3

4 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 -RÖRSSYSTEM Fig Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) ø 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt Panel vikt netto kg kg

5 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4-RÖRSSYSTEM Fig C 84 84C Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) standardbatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" extrabatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt kg Panel vikt netto kg

6 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DRIFTSBEGRÄNSNINGAR SOMMAR (KYLA) Min. inkommande vattentemperatur +4 C Max. drifttryck 8 bar Max. rumstemperatur +35 C Max. luftfuktighet i rum 80% VINTER (VÄRME) Max. inkommande vattentemperatur +70 C Max. drifttryck 8 bar Min. rumstemperatur +4 C Max. luftfuktighet i rum 80% Max. rumstemperatur +35 C VARNING! Stratifikationen ökar vid ökad temperatur på inkommande vatten! Enheten har följande driftsbegränsningar och kan EJ installeras: i utrymmen med stora luftväxlingar av värme och fuktighet utomhus i omgivningar med explosionsrisk i korrosiv atmosfär ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER FLÄKTMOTORGRUPP Centrifugalfläkt med statiskt och dynamiskt balanserat fläkthjul i plast. Elmotor konstruerad enligt internationell standard.försedd med överbelastningsskydd och permanent ansluten driftskondensator. Motorn är direktkopplad och vibrationsdämpad. Mycket effektiv och tyst drift. DEKORPANEL Dekorpanelen har en innovativ design och kan installeras i både bostads-/ kontorsmiljö samt i kommersiella utrymmen. Den vita (RAL 9010) panelen är av lättvikts- men stark plast. Monteringen till enheten är snabb och enkel. 4 justerbara luftriktare garanterar den bästa luftfördelningen i rummet. Central returluftsgrill med luftfilter som kan demonteras för enkel åtkomst till interna delar utan att behöva enheten från taket. BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN Kondensuppsamling består av: intern plasttråg för uppsamling från värmeväxlaren extern uppsamlingsskål i plast för uppsamling under ventiler och vattenanslutningar elektrisk pump, integrerad i enheten och ansluten till extern koppling REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR Vid mottagande av gods kontrolleras detta för ev. skador som skall anmälas omgående. För korrekt drift av enhet skall den installeras i enlighet med instruktioner i denna manual. Demontering av installerad enhet får endast utföras av kompetent utbildad personal. Efter installation bör man ha en genomgång med ägare/brukare om drift och skötsel av anläggning med denna manual som referens och lämnas hos denne eftersom det är en del av anläggningen. Behandla enheten varsamt för att undvika repor och andra skador. 1 1 Ställbar luftutblåsning 2 Returluftsintag med luftfilter 3 Elbox 4 Monteringspunkter Fig. 03 INSTALLATION AV ENHET Läs igenom denna manual innan installation påbörjas. Enheten överensstämmer med lågspännings- (EEC/73/23) och elektromagnetisk kompabilitet (EEC/89/336) direktiven. Installation skall utföras av kompetent utbildad personal. Lokala föreskrifter samt gällande säkerhetsanvisningar skall alltid följas. Elanslutningar får endast utföras av behörig personal. Skyddsjordning måste utföras och följa lokala föreskrifter Kontrollera att spänning och frekvens på elanslutning överensstämmer med dataskylt på enheten. Strömstyrkan måste vara tillräcklig för drift av samtliga enheter på samma anslutning. Elanslutningar måste uppfylla samtliga lokala krav. Vid behov, använd 25 mm I.D. isolerat plaströr med lämplig längd för att leda bort kondensvatten. Efter installation kontrolleras systemets drift och förklaring av funktioner för ägare/brukare. VARNING! Gör anläggningen strömlös innan servicearbete och åtkomst till interna STRUKTUR Tillverkad av galvaniserad stålplåt och komplett med fastsättningskonsoller på två sidor för enkel fastsättning i tak. Termoakustisk isolering med polystyren. Anslutning för lufttillförsel till angränsande rum med förberedda utgångar, antingen ø150mm eller rektangulärt 350x100mm placerade på enhetens två sidor. Friskluftsingång med förberedd ø80mm anslutning. VÄRMEVÄXLARE Batteri med kopparrör expanderade på aluminiumlameller. Vattenanslutningar som är enkelt åtkomliga och med invändig gänga och luft-/tömningsventil. LUFTFILTER Består av ram i galvaniserat stål som håller luftfiltret på plats och placerat i innerdelen av frontpanelen. Enkel åtkomst för rengöring antingen med dammsugare eller genom att skölja det med vatten delar skall utföras Tillverkaren fråntar sig allt ansvar för skador som uppkommit genom modifieringar och felaktig el- och vattenanslutning. Underlåtenhet av att följa instruktioner för installation eller driftsanvisningar enligt denna manual makulerar omgående alla garantier Underlåtenhet att iaktta elsäkerhetsanvisningar kan orsaka brand vid ev. kortslutning Installera/använd inte skadad enhet. Vid driftproblem skall enheten stängas av och kopplas ifrån elmatning, varefter kompetent servicepersonal skall kontaktas Underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal. Allt förpackningsmaterial för denna enhet är återanvändbart. 6

7 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT MOTTAGNING, LAGRING & FLYTT AV ENHET Vid mottagandet kontrolleras att godset överensstämmer med det angivna på fraktsedeln. Om detta inte stämmer med originalordern eller delar fattas samt upptäckt av synliga skador, skall detta omgående anmälas till transportföretaget. Installera eller använd inte skadade enheter. Aggregatet kan lagerhållas i Väderskyddat rum med temperatur mellan +4 C och +40 C. Transportera den emballerade enheten så nära som möjligt till installationsplatsen. För att undvika skador på aggregatet är plastdetaljer (frontapanel och grill) packade separat. Vid installation kan lämplig lyftanordning användas. (Fig. 04). Använd gängad stång och lämplig förankring enligt fig. 07 nedan, (detta material är inte inkluderat.) A B C D Fig. 07 VARNING! Lyft kassetten i de fyra hörnen. Lyft- eller flytta inte enheten i röranslutningar eller utgången för kondensvatten. Fig. 04 Använd vattenpass (Fig. 08), för att kontrollera att enheten är i våg samt försäkra er om att fastsättningen är korrekt utförd. I omgivningar med hög luftfuktighet måste fastsättningsdetaljer i metall isoleras för att förhindra kondensutfällningar INSTALLATIONSTILLBEHÖR Är inkluderade i leveransen. Kartong nr. 1 har en monteringsmall för enklare installation. VAL AV INSTALLATIONSPLATS REKOMENDATION! Enheten måste installeras mot stabilt och vibrationsfritt underlag. Det får inte finnas några hinder i vägen för luftutblåsningen som kan påverka luftfördelningen i rummet. Montera inte i närheten av värmealstrande källor, ånga eller brandfarliga gaser. Installera enheten nära ett eluttag eller direkt till fast elmatning. Montera inte enheten så att den utsätts för direkt sol. Placeringen skall på ett enkelt sätt kunna dränera kondensvatten. Periodvis utförda kontroller och servicearbeten kräver fritt utrymme runt aggregatet, se fig. 05. Installera aggregatet så att enkel åtkomst finns till luftfiltret. INSTALLATION MONTERING AV KASSETT Välj ett utrymme där man kan erhålla ett fritt utrymme på minst 140cm runt enheten, (se Fig. 05). Kontrollera även att installationen inte påverkar befintlig el- och rörinstallation. >140 Fig. 08 FASTSÄTTNING AV PANEL Efter installation av enheten monteras grillen med 4 bifogade 4 skruvar (Fig. 09). VARNING: Det är mycket viktigt att montera grillen i rätt läge för korrekt anslutning till enhetens fastsättningsram. Fig. 09 För fastsättning används bifogade 4 skruvar. Använd inga andra skruvar då dessa kan skada kondensvattenskålen. Böj eller förminska inte rören hos enheten. Tag inte bort rörändarnas skydd förrän röranslutning skall ske. Drag inte åt grillens skruvar för hart då denna kan deformeras. 100 < H > 350 Fig. 05 Fastställ läge och storlek för håltagning i undertak med hjälp av monteringsmallen (Fig. 06). LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM Förberedda anslutningar medger anslutning av luftkanal för friskluftintag och för luftbehandling av närliggande rum. Demontera färdigskuren utformad isoleringen för anslutning och öppna förberedd anslutning. FRISKLUFT Demontera de förberedda anslutningarna och isoleringen. Luftkanalerna kan vara av flexibel polyester (med inv. stålspiral) eller korrugerad aluminium försedd med kondensisolering (glasfiber 12±25 mm tjocklek). Som avslutande komplettering av installation skall ytor som inte isolerats täckas med kondensisolering (t.ex.: 6 mm expanderad neopren). Om dessa instruktioner inte efterföljs kan det uppstå skador genom kondensdroppning. Tillverkaren kan ej stå till svars för denna underlåtenhet. Fig. 06 7

8 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM B A IN UT UT IN Fig. 13 A B C D Urtag för luft till angränsande rum ø 150 mm Urtag för luft till angränsande rum 350x100 mm (TILLBEHÖR) ø 80 mm friskluftsanslutning Friskluftsurtag 100x45 mm För luftanslutningar till angränsande rum samt friskluftsintag, öppna de förberedda urtagen och tag bort isoleringen. VARNING! Anslutning till angränsande rum kräver stängning av åtminstone motsvarande kanalslut. VATTENANSLUTNING STANDARD VATTENANSLUTNING TILL VÄRME/KYLA SYSTEM. VARNING! INSTALLATION AV VENTIL ÄR OBLIGATORISKT! Justeringsventil Just. Fig. 10 Följande förklarar varför det är nödvändigt att installera 3-vägsventil: Kassetter med intern kontrollenhet 1) Om vattenflödet inte stängs av via ventilen då önskad rumstemperatur har uppnåtts av givaren, fortsätter värmeväxlaren med antingen värme eller kyla med egenkonvektion. Detta resulterar i att enheten inte kommer att justera rumstemperaturen korrekt eftersom den fortsätter att värma/kyla. 2) Kassetten har ett skyddssystem som ingriper genom att stänga vattenflödet via ventilen i följande fall: a) Vid problem att föra bort kondensvatten (om ventilen inte stänger fortsätter vattenflödet och batteriet kommer att kondensera och som då orsakar kondensvattenskålen att svämma över). b) Felaktigt vald driftsfunktion på fjärrkontrollen: värme istället för kyla c) Vattentemperaturen stiger till 80 C (detta skadar huvudbehållaren för kondensat). 3) Aggregatet har konstruerats för att ha kontinuerlig ventilation och värma eller kyla rummet genom att stänga eller öppna vattenflödet och utföra optimal justering av rumsluften.. Kassetter med och utan intern kontrollenhet 4) Om enheten är avstängd under längre perioder efter kyldrift och vattenflödet inte stängts av kan det komma kondensvattendroppar genom luftutblåset, vilket i sin tur leder till ett droppande aggregat. VARNING! UT IN Shut off valve Avstängningsventil 3-vägs vent 3-vägsventil UT IN Fig. 11 Använd alltid rätt storlek på skiftnyckel för åtdragning av anslutningsmuttrar. Det är nödvändigt att isolera rör, ventiler och anslutningar korrekt för att förhindra kondensering som kan orsaka dropp i undertak och orsaka stora skador. Vattenanslutningarna är fixerade till enheten för att undvika skador vid anslutning. Lämpligt montageverktyg är en skiftnyckel. Den övre batterianslutningen hare n avluftningsventil och den undre anslutningen en tömningsventil anpassad till 10mm fast nickel eller skruvmejsel. (Batteriet är endast partiellt tömningsbart manuellt och bör därför blåsas igenom med luft för att säkerställa komplett tömning). INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL Fig. 14 UT IN a) Tag bort plasthatten från utgången på kondensvattenutloppet. Tryck INTE in denna i kassetten! Passa in utloppsröret i droppskålen. b) Fäst droppskålen i enheten med bifogade skruvar samt kontrollera att skålen är i våg. Fig. 12 8

9 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN VARNING! BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR KORREKT DRIFT AV ENHETEN. MONTERA RÖREN PÅ ETT LÄMPLIGT OCH KORREKT SÄTT. För att erhålla korrekt avrinning på kondensvattnet måste avledningsröret ha ett fall på 3% utan hinder. Installera ett lås 50mm djupt för att förhindra obehaglig lukt. Fig. 20: kondensvattenledningen är i samma nivå som kassetter. VARNING! Kontrollera att kondensvattenskålen lutar så att korrekt tömning kan ske till kondensvattenledningen INNAN UNDERTAKET TÄCKS IGEN! Om kondensvattenlarmet aktiveras stängs zonventilen och fläkten stoppar. Det går att tömma kondensvatten vid 200 mm höjd ovan enheten. Vid tömning med högre nivåskillnad skall kondensvattenpump med uppsamlingsbehållare och flottör användas (inte inkluderad som standardtillbehör). Det rekommenderas att montera en avstängningsventil för att stoppa flödet om det skulle uppstå fel på pumpen. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ÅTKOMST TILL KONTROLLPANEL. < 100 mm < 200 mm < 100 mm Fig. 16 Tömningshöjderna i Fig. 16 måste följas noga. Följande skisser beskriver några exempel på korrekt montage av kondensvattenledning. (Fig ) och felaktiga (Fig ). Fig. 21 RÄTT! Fig. 17 Fig. 17: när flera enheter monteras nära ihop och endast ett kondensvattenrör eller slang används, skall man försäkra sig om att kapaciteten på detta är tillräcklig och att den förläggs med svag lutning. Fig. 21a VARNING! Innan elarbeten påbörjas måste man kontrollera att all elmatning till enheten har stängts av och att arbetsbrytaren står i avstängt läge. 3% Fig. 18: kondensvattenledningen måste klammas/fastsättas för att undvika deformering av densamma. Den utförs även med svag lutning för att säkerställa korrekt dränering 50 Endast behörig elektriker får utföra elanslutningar. Kontrollera att elmatningen är 1-fas 230Vac/1/50 Hz (± 10%). Drift av anläggning med andra spänningar kan orsaka felaktig funktion och makulerar samtidigt alla garantier. Elmatningen till kassetten skall vara försedd med minst en arbetsbrytare i enlighet med Europastandard EN Kontrollera att elsystemet är tillräckligt för att driva kassett samt andra enheter som också används. Alla mekaniska och elektriska alterneringar utanför givna direktiv makulerar alla garantier. Elmatningar till enhet i kanal eller rör skall anslutas in i kassetten. Öppna 4 skruvar och metallhöljet över elboxen (se Fig. 21) för att nå elpanelen. Alla elanslutningar skall utföras på plint i elboxen (se Fig. 21a) FEL! Fig. 19: inga bockar på, eller uppåtgående kondensvattenledning. Fig. 19 9

10 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR MODELL LIGHT NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH 3-HASTIGHETS MOTOR 10

11 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH EC MOTOR Pic

12 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR LIGHT RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH 3-HASTIGHETSMOTOR Pic

13 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH EC MOTOR Pic

14 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE REKOMMENDATIONER Läs igenom punkterna nedan för korrekt användning: Vid ev. fel på anläggningen skall alltid auktoriserad personal tillkallas. Alla försök att demontera eller reparera delar kan medföra stora risker samt möjliga elchocker. Takkassetten innehåller inga delar som skall serviceunderhållas av ägare/brukare. Vid flytt av enhet samt nyinstallation av anläggning skall alltid behörig personal anlitas, För ej in fingrar eller några föremål i luftutblås- eller intagsgaller. Inuti enheten finn en fläkt som snurrar med hög hastighet och kan orsaka personskador. Utsätt inte personer för direkt drag med kall luft under långa perioder. Direkt och långvarig exponering av kall luft kan vara farligt för hälsan. Detta gäller speciellt utrymmen för barn, äldresamt sjuka människor. Vid fel i anläggning (t ex brand lukt) stoppas all drift omedelbart, stäng av all eltillförsel till enheten samt tillkalla auktoriserad personal. Fortsatt användande av enheten i sådan situation kan orsaka brand eller elfara. Installera enheten och den trådlösa fjärrkontrollen minst 2 meter från TV eller radioapparater som kan påverkas. Påverkan av signaler kan orsaka driftproblem hos kassetten. Blockera eller tack ej över varken luftutblås eller intag för returluft. Blockering av dessa öppningar kan orsaka effektförluster på driften samt möjliga skada. Använd inte takkassetten för användning av lagerhållning av mat eller växter samt konst och precisionsverktyg. Kvalitén hos sådana objekt kan försämras. Utsätt inte djur eller plantor för direkt luftflöde från enheten. Det kan vara negativt att dessa utsätts för långvarigt drag. Rikta inte luftflödet mot öppna spisar eller andra värmekällor. Detta kan orsaka felaktig förbränning och brandfara. Vädra rummet emellanåt. Öppna fönster och släpp in friskluft emellanåt för att förbättra syretillförsel. Detta gäller för installation utan friskluftanslutning. Låt inte enheten komma i direkt kontakt med vatten. Fara för elektriskt överslag och spänningsförande delar. Kontrollera installationen så att inga ev. skador har uppstått. Efter en tids användning skall översyn och kontroll av anläggning utföras av kompetent utbildad personal. Enheten får ej utsättas för eldfarliga gaser. Använd ALLTID enheten med monterade returluftsfilter. Användning utan dessa returluftsfilter kan orsaka igensättning inuti enheten med damm so mi sin tur påverkar driften negativt med nedsatt funktion. Stäng av elmatningen till takkassetten då den inte skall användas under en längre period. Tag ut batterierna ur fjärrkontrollen då den inte skall användas under en längre period. Detta är för att förhindra att batterierna kan börja läcka. Stäng av enheten ENDAST med ONIOFF brytaren (infraröd eller väggmonterad kontroll). TILLVERKAREN UNDANTAR SIG ALLT ANSVAR OM INSTRUKTIONERNA I DENNA MANUAL INTE EFTERFÖLJS. INSTALLATION SOM INTE UTFÖRS KORREKT KAN ORSAKA FELAKTIG FUNKTION ELLER SKADA PÅ ANLÄGGNINGEN SAMT UTSÄTTA PERSONER FÖR FARA. 14

15 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INFRARÖD FJÄRRKONTROLL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL FÖR LIGHT RC OCH LIGHT-ECM RC Klocka (realtid) Timer Aktiv Ej aktiv Temperature scale Set-point Inställd display temp. Fan Fläkthastighet speeds display Fläkt fläkt Modes Driftval display Cool kyla Låg låg Med. med. Hög hög Auto auto Heat värme Auto auto Swing Luftriktare blades display Manual manuell swing Auto auto swing by mode System Turn system FRÅN OFF Fan Val speed av fläkthastighet selection Justering Clock adjustment klocka Mode Driftval selection Set-point Just. temp. adjustment inställning System Turn system TILL / sända ON / Send ändringar changes i inställningar Anm. VISSA FUNKTIONER KAN HA FÖRDRÖJNING PÅ C:A 5 SEK. MELLAN ATT SÄNDA SIGNAL FRÅN INFRARÖD KONTROLL OCH ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR HOS ENHETEN. Fig. 26 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL KLOCKINSTÄLLNING Tryck på [Select] knappen - "CLOCK SET" blinkar. Tryck på [+] eller [-] knapparna - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen för att återgå till normal display. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. ONIOFF DAGLIG TIMER Starttid Tryck på [Select] knappen 2 ggr - "PROGRAM & START" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Stopptid Tryck på [Select] knappen - "PROGRAM & STOP" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - TIMER blinkar. Välj TIMER ON ( ) eller OFF ( ) med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF IR mottagaren på takkassetten innehåller en [On/Off] nödkörningsknapp som kan användas för start och stopp av enhet då fjärrkontroll fattas eller inte fungerar. [On/Off] knappen skall hållas intryckt i mer än 3 sek. och tills enheten lämnar ljudsignal (men inte längre än 10 sek). Vid tryck startar eller stoppas enheten. Vid start med nödkörningsknapp körs enheten med Auto-växling enligt inställd rumstemperatur med värme (21 C) och kyla (24 C). Fläkthastigheten är mellanfart. Se ytterligare beskrivning under "BATTERIER" sid

16 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM OFFSET FÖR T1 TEMPERATURAVLÄSNINGS KALIBRERING Använd denna funktion då endast en takkassett är installerad och utan väggmonterad kontroll. Teknisk personal mäter rummets temperaturbehov alltefter man gör offsetinställning för T1. För att kunna utföra detta måste följande utföras: Tryck och håll in nödkörningsknappen [On/Off] i mer än 15 sekunder. Systemet går in i "Kalibreringsläge". I detta läge kommer en ljudsignal att låta var 5:e sek. samt både blå och röd LED blinkar tillsammans och ljudsignal fortsätter under hela kalibreringen. I detta "kalibreringsläge" justerar teknikern inställningsvärdet i fjärrkontrollen till aktuell rumstemperatur och skickar detta till IR-mottagaren. Denna temperatur avläses och skillnaden från aktuell T1 mätning räknas in i offset T1 = "Kalibrering av returluftsensor" och följaktligen kommer parametern att uppdateras Om ingen information skickas från fjärrkontrollen inom 2 minuter från kalibreringsstart återgår systemet automatiskt till normalt driftläge. Efter att "kalibreringstemperaturen" har skickats från fjärrkontrollen, återgår systemet till normal drift. BATTERIER Vid låg batterinivå visas displayen på fjärrkontrollen svagt. Om batterierna inte byts ut stängs displayen av helt och hållet. Batteribyte enligt nedan: Drag ned batterilocket. Tag bort de gamla batterierna.. Vänta 10 minuter innan insättning av nya batterier. Sätt in två nya AAA batterier - Kontrollera polariteten. Skjut tillbaka batterilocket. VIKTIGT! FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE FÖRRÄN MINST 10 MINUTER HAR P ASSERAT EFTER BATTERIBYTE. SWING AUTOMATISK VERSION För endast modell RC gäller att luftriktarna automatiskt stalls in beroende på driftval. Vid kyldrift ställer sig lamellerna i parallellt läge för att utnyttja fördelarna med Coanda effekten och i värmedrift ställer dom sig med öppningsläge på 35 för att utnyttja effekten av antistratifikation. Om det automatiska läget (visas i displayen ) har ändrats i manuellt läge (symbol ) och man vill återgå till fabriksinställning, gör enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val av auto swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. Utblåsningen ställer sig i läge inställt av tillverkaren. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF Fig. 27 MANUELL VERSION Om man vill ändra luftutblåsningen från standardläge manuellt, gör man enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val manuell swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. På detta sätt ändras läget. Fig. 28 Om fjärrkontrollen har svaga batterier eller något annat fel, kan takkassetten startas med nödkörningsknappen på IR-mottagaren. Denna nås genom öppningen på returluftsgallret. Starta enheten Tryck och knappen intryckt i c:a 3 sek. tills en ljudsignal hörs. Takkassetten startar då i "AUTOLÄGE" med inställning för värme 21 C eller kyla 24 C och mellanfart på fläkt. Stoppa enheten Tryck och håll in knappen i c:a 3 sek. 16

17 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL VARNING! Gör enheten strömlös innan rengöring påbörjas. Använd en trasa fuktad i ljummet vatten (max 40 C) och milt rengöringsmedel för rengöring av takkassetten. Använd inga lösningsmedel. RENGÖRING AV RETURLUFTSFILTER Detta filter måste rengöras med dammsugare och sköljas i ljummet vatten. Det kan även vara lämpligt att använda ett svagt tvättmedel. Kontrollera att filtret är tort innan det återmonteras i takkassetten. VARNING! Får ej utsättas för direkt solsken. ÖPPNA PANELEN 1. Leta upp markeringen "PULL" på panelen, så att den kommer i "öppningskanten", och drag nedåt utan att lossa den från upphängningarna, enligt (Fig a) Fig. 33 OBS! KÖR ALDRIG ENHETEN UTAN LUFTFILTER! 2. Lossa "stop-filter" låset med en skruvmejsel. (Fig. 31). Fig. 30a UNDERHÅLL VID SÄSONGSLUT Rengör luftfilter och montera tillbaka. Vid solig väderlek körs kassetten i fläktläge (utan värme/kyla) några timmar för att låta den torka helt invändigt. Gör enheten strömlös och stäng av arbetsbrytaren. HUR GÖR JAG OM... Kassetten startar inte? Kontrollera att ström finns fram till enheten... elsäkringen är hel... att arbetsbrytaren är tillslagen... om det varit något fel i strömförsörjningen Värmer eller kyler sämre än tidigare? Kontrollera att inställd temperatur är korrekt... om något fönster eller dörr är öppet... luftfilter smutsigt/igensatt... det inte finns några hinder som påverkar fri luftcirkulation... om kassetten är utsatt för direkt solsken. 3. Lossa luftfiltret genom att trycka upp (Fig. 32). Fig. 31 SKROTNING AV ENHET Anläggningen är konstruerad för många års användning. Vid ev. skrotning måste utbildad personal tillkallas för ett säkert utfört arbete. Det första steget innan skrotning är att göra enheten helt strömlös och koppla ifrån den från elmatning. Enheten är uppbyggd av återvinningsbart material (koppar, aluminium, mässing, plast) hopmonterad med skruvar och tryckfästen för enkel separation av olika delar. VIKTIGT! Återställ "stop-filter" låset efter att luftfiltret åter satts på Fig. plats

18 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM FELKODER Röd LED blinkar 2 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 3 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 4 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 5 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 6 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 7 gånger med paus mellan Öppen LARMKONTAKT ECM FEL öppen T3>=75 C T3<=4 C T1 fel T2 fel T3 fel Hög vattennivå ECM motorlarm Över- eller undertemp. på vatten Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 18

19 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 19

20 TPi Klimatimport AB Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen.

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva.

Flyttbar luftkonditionering 28S. Bruksanvisning. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel: 0171-41 45 60 Fax: 0171-41 45 69 E-post: info@egiva. Flyttbar luftkonditionering S Bruksanvisning raktorgatan Enköping el: 0-0 Fax: 0-9 E-post: info@egiva.se Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Aggregatdelar, tillbehör... anöverpanel... Fjärrkontroll... Drift...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10)

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Frånluftsåtervinning EL 280 SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Installationshandledning Frånluftsåtervinningsenhet EL 280 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13608 Utgåva 1.0 Copyright

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 1 Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 2 ALLMÄNT Blästerhuvan NCS ger ett effektiv skydd för såväl andningsorgan som de delar av kroppen som måste skyddas för mekaniska påverkan av blästermedlet.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer