Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations, drift & skötselmanual 2015-1 LIGHT LIGHT-ECM"

Transkript

1 Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

2

3 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INNEHÅLL DEL 1: FÖR INSTALLATÖR DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 RÖRSSYSTEM 4 REKOMMENDATIONER 14 ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4 RÖRSSYSTEM 5 INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 DRIFTSBEGRÄNSNINGAR 6 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER 6 Klockinställning 15 Struktur 6 ON/OFF daglig timer 15 Värmeväxlare 6 Nödkörningsknapp ON/OFF 15 Luftfilter 6 Offset för T1 temperaturavläsnings kalibrering 16 Fläktmotorgrupp 6 SWING 16 Dekorpanel 6 Automatisk version 16 Bortledning av kondensavatten 6 Manuell version 16 REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR 6 BATTERIER & NÖDKÖRNINGSKNAPP (beskrivning) 16 Installation av enhet 6 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL 17 MOTTAGANDE, LAGRING OCH FLYTT AV ENHET 7 UNDERHÅLL VID SÄSONGSSLUT 17 INSTALLATIONSTILLBEHÖR 7 HUR GÖR JAG OM VAL AV INSTALLATIONSPLATS 7 SKROTNING AV ENHET 17 INSTALLATION 7 Montage av kassett 7 Fastsättning av panel 7 LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM 7 Friskluft 7 VATTENANSLUTNINGAR 8 Standard vattenanslutning till värme/kyla system 8 Kassetter med intern kontrollenhet 8 Kassetter med och utan intern kontrollenhet 8 INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL 8 BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN 9 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 9 Åtkomst till Kontrollpanel 9 ELSCHEMOR: LIGHT NC 10 LIGHT-ECM NC 11 LIGHT RC 12 LIGHT-ECM RC 13 FELKODER 18 3

4 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 -RÖRSSYSTEM Fig Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) ø 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt Panel vikt netto kg kg

5 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4-RÖRSSYSTEM Fig C 84 84C Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) standardbatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" extrabatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt kg Panel vikt netto kg

6 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DRIFTSBEGRÄNSNINGAR SOMMAR (KYLA) Min. inkommande vattentemperatur +4 C Max. drifttryck 8 bar Max. rumstemperatur +35 C Max. luftfuktighet i rum 80% VINTER (VÄRME) Max. inkommande vattentemperatur +70 C Max. drifttryck 8 bar Min. rumstemperatur +4 C Max. luftfuktighet i rum 80% Max. rumstemperatur +35 C VARNING! Stratifikationen ökar vid ökad temperatur på inkommande vatten! Enheten har följande driftsbegränsningar och kan EJ installeras: i utrymmen med stora luftväxlingar av värme och fuktighet utomhus i omgivningar med explosionsrisk i korrosiv atmosfär ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER FLÄKTMOTORGRUPP Centrifugalfläkt med statiskt och dynamiskt balanserat fläkthjul i plast. Elmotor konstruerad enligt internationell standard.försedd med överbelastningsskydd och permanent ansluten driftskondensator. Motorn är direktkopplad och vibrationsdämpad. Mycket effektiv och tyst drift. DEKORPANEL Dekorpanelen har en innovativ design och kan installeras i både bostads-/ kontorsmiljö samt i kommersiella utrymmen. Den vita (RAL 9010) panelen är av lättvikts- men stark plast. Monteringen till enheten är snabb och enkel. 4 justerbara luftriktare garanterar den bästa luftfördelningen i rummet. Central returluftsgrill med luftfilter som kan demonteras för enkel åtkomst till interna delar utan att behöva enheten från taket. BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN Kondensuppsamling består av: intern plasttråg för uppsamling från värmeväxlaren extern uppsamlingsskål i plast för uppsamling under ventiler och vattenanslutningar elektrisk pump, integrerad i enheten och ansluten till extern koppling REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR Vid mottagande av gods kontrolleras detta för ev. skador som skall anmälas omgående. För korrekt drift av enhet skall den installeras i enlighet med instruktioner i denna manual. Demontering av installerad enhet får endast utföras av kompetent utbildad personal. Efter installation bör man ha en genomgång med ägare/brukare om drift och skötsel av anläggning med denna manual som referens och lämnas hos denne eftersom det är en del av anläggningen. Behandla enheten varsamt för att undvika repor och andra skador. 1 1 Ställbar luftutblåsning 2 Returluftsintag med luftfilter 3 Elbox 4 Monteringspunkter Fig. 03 INSTALLATION AV ENHET Läs igenom denna manual innan installation påbörjas. Enheten överensstämmer med lågspännings- (EEC/73/23) och elektromagnetisk kompabilitet (EEC/89/336) direktiven. Installation skall utföras av kompetent utbildad personal. Lokala föreskrifter samt gällande säkerhetsanvisningar skall alltid följas. Elanslutningar får endast utföras av behörig personal. Skyddsjordning måste utföras och följa lokala föreskrifter Kontrollera att spänning och frekvens på elanslutning överensstämmer med dataskylt på enheten. Strömstyrkan måste vara tillräcklig för drift av samtliga enheter på samma anslutning. Elanslutningar måste uppfylla samtliga lokala krav. Vid behov, använd 25 mm I.D. isolerat plaströr med lämplig längd för att leda bort kondensvatten. Efter installation kontrolleras systemets drift och förklaring av funktioner för ägare/brukare. VARNING! Gör anläggningen strömlös innan servicearbete och åtkomst till interna STRUKTUR Tillverkad av galvaniserad stålplåt och komplett med fastsättningskonsoller på två sidor för enkel fastsättning i tak. Termoakustisk isolering med polystyren. Anslutning för lufttillförsel till angränsande rum med förberedda utgångar, antingen ø150mm eller rektangulärt 350x100mm placerade på enhetens två sidor. Friskluftsingång med förberedd ø80mm anslutning. VÄRMEVÄXLARE Batteri med kopparrör expanderade på aluminiumlameller. Vattenanslutningar som är enkelt åtkomliga och med invändig gänga och luft-/tömningsventil. LUFTFILTER Består av ram i galvaniserat stål som håller luftfiltret på plats och placerat i innerdelen av frontpanelen. Enkel åtkomst för rengöring antingen med dammsugare eller genom att skölja det med vatten delar skall utföras Tillverkaren fråntar sig allt ansvar för skador som uppkommit genom modifieringar och felaktig el- och vattenanslutning. Underlåtenhet av att följa instruktioner för installation eller driftsanvisningar enligt denna manual makulerar omgående alla garantier Underlåtenhet att iaktta elsäkerhetsanvisningar kan orsaka brand vid ev. kortslutning Installera/använd inte skadad enhet. Vid driftproblem skall enheten stängas av och kopplas ifrån elmatning, varefter kompetent servicepersonal skall kontaktas Underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal. Allt förpackningsmaterial för denna enhet är återanvändbart. 6

7 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT MOTTAGNING, LAGRING & FLYTT AV ENHET Vid mottagandet kontrolleras att godset överensstämmer med det angivna på fraktsedeln. Om detta inte stämmer med originalordern eller delar fattas samt upptäckt av synliga skador, skall detta omgående anmälas till transportföretaget. Installera eller använd inte skadade enheter. Aggregatet kan lagerhållas i Väderskyddat rum med temperatur mellan +4 C och +40 C. Transportera den emballerade enheten så nära som möjligt till installationsplatsen. För att undvika skador på aggregatet är plastdetaljer (frontapanel och grill) packade separat. Vid installation kan lämplig lyftanordning användas. (Fig. 04). Använd gängad stång och lämplig förankring enligt fig. 07 nedan, (detta material är inte inkluderat.) A B C D Fig. 07 VARNING! Lyft kassetten i de fyra hörnen. Lyft- eller flytta inte enheten i röranslutningar eller utgången för kondensvatten. Fig. 04 Använd vattenpass (Fig. 08), för att kontrollera att enheten är i våg samt försäkra er om att fastsättningen är korrekt utförd. I omgivningar med hög luftfuktighet måste fastsättningsdetaljer i metall isoleras för att förhindra kondensutfällningar INSTALLATIONSTILLBEHÖR Är inkluderade i leveransen. Kartong nr. 1 har en monteringsmall för enklare installation. VAL AV INSTALLATIONSPLATS REKOMENDATION! Enheten måste installeras mot stabilt och vibrationsfritt underlag. Det får inte finnas några hinder i vägen för luftutblåsningen som kan påverka luftfördelningen i rummet. Montera inte i närheten av värmealstrande källor, ånga eller brandfarliga gaser. Installera enheten nära ett eluttag eller direkt till fast elmatning. Montera inte enheten så att den utsätts för direkt sol. Placeringen skall på ett enkelt sätt kunna dränera kondensvatten. Periodvis utförda kontroller och servicearbeten kräver fritt utrymme runt aggregatet, se fig. 05. Installera aggregatet så att enkel åtkomst finns till luftfiltret. INSTALLATION MONTERING AV KASSETT Välj ett utrymme där man kan erhålla ett fritt utrymme på minst 140cm runt enheten, (se Fig. 05). Kontrollera även att installationen inte påverkar befintlig el- och rörinstallation. >140 Fig. 08 FASTSÄTTNING AV PANEL Efter installation av enheten monteras grillen med 4 bifogade 4 skruvar (Fig. 09). VARNING: Det är mycket viktigt att montera grillen i rätt läge för korrekt anslutning till enhetens fastsättningsram. Fig. 09 För fastsättning används bifogade 4 skruvar. Använd inga andra skruvar då dessa kan skada kondensvattenskålen. Böj eller förminska inte rören hos enheten. Tag inte bort rörändarnas skydd förrän röranslutning skall ske. Drag inte åt grillens skruvar för hart då denna kan deformeras. 100 < H > 350 Fig. 05 Fastställ läge och storlek för håltagning i undertak med hjälp av monteringsmallen (Fig. 06). LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM Förberedda anslutningar medger anslutning av luftkanal för friskluftintag och för luftbehandling av närliggande rum. Demontera färdigskuren utformad isoleringen för anslutning och öppna förberedd anslutning. FRISKLUFT Demontera de förberedda anslutningarna och isoleringen. Luftkanalerna kan vara av flexibel polyester (med inv. stålspiral) eller korrugerad aluminium försedd med kondensisolering (glasfiber 12±25 mm tjocklek). Som avslutande komplettering av installation skall ytor som inte isolerats täckas med kondensisolering (t.ex.: 6 mm expanderad neopren). Om dessa instruktioner inte efterföljs kan det uppstå skador genom kondensdroppning. Tillverkaren kan ej stå till svars för denna underlåtenhet. Fig. 06 7

8 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM B A IN UT UT IN Fig. 13 A B C D Urtag för luft till angränsande rum ø 150 mm Urtag för luft till angränsande rum 350x100 mm (TILLBEHÖR) ø 80 mm friskluftsanslutning Friskluftsurtag 100x45 mm För luftanslutningar till angränsande rum samt friskluftsintag, öppna de förberedda urtagen och tag bort isoleringen. VARNING! Anslutning till angränsande rum kräver stängning av åtminstone motsvarande kanalslut. VATTENANSLUTNING STANDARD VATTENANSLUTNING TILL VÄRME/KYLA SYSTEM. VARNING! INSTALLATION AV VENTIL ÄR OBLIGATORISKT! Justeringsventil Just. Fig. 10 Följande förklarar varför det är nödvändigt att installera 3-vägsventil: Kassetter med intern kontrollenhet 1) Om vattenflödet inte stängs av via ventilen då önskad rumstemperatur har uppnåtts av givaren, fortsätter värmeväxlaren med antingen värme eller kyla med egenkonvektion. Detta resulterar i att enheten inte kommer att justera rumstemperaturen korrekt eftersom den fortsätter att värma/kyla. 2) Kassetten har ett skyddssystem som ingriper genom att stänga vattenflödet via ventilen i följande fall: a) Vid problem att föra bort kondensvatten (om ventilen inte stänger fortsätter vattenflödet och batteriet kommer att kondensera och som då orsakar kondensvattenskålen att svämma över). b) Felaktigt vald driftsfunktion på fjärrkontrollen: värme istället för kyla c) Vattentemperaturen stiger till 80 C (detta skadar huvudbehållaren för kondensat). 3) Aggregatet har konstruerats för att ha kontinuerlig ventilation och värma eller kyla rummet genom att stänga eller öppna vattenflödet och utföra optimal justering av rumsluften.. Kassetter med och utan intern kontrollenhet 4) Om enheten är avstängd under längre perioder efter kyldrift och vattenflödet inte stängts av kan det komma kondensvattendroppar genom luftutblåset, vilket i sin tur leder till ett droppande aggregat. VARNING! UT IN Shut off valve Avstängningsventil 3-vägs vent 3-vägsventil UT IN Fig. 11 Använd alltid rätt storlek på skiftnyckel för åtdragning av anslutningsmuttrar. Det är nödvändigt att isolera rör, ventiler och anslutningar korrekt för att förhindra kondensering som kan orsaka dropp i undertak och orsaka stora skador. Vattenanslutningarna är fixerade till enheten för att undvika skador vid anslutning. Lämpligt montageverktyg är en skiftnyckel. Den övre batterianslutningen hare n avluftningsventil och den undre anslutningen en tömningsventil anpassad till 10mm fast nickel eller skruvmejsel. (Batteriet är endast partiellt tömningsbart manuellt och bör därför blåsas igenom med luft för att säkerställa komplett tömning). INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL Fig. 14 UT IN a) Tag bort plasthatten från utgången på kondensvattenutloppet. Tryck INTE in denna i kassetten! Passa in utloppsröret i droppskålen. b) Fäst droppskålen i enheten med bifogade skruvar samt kontrollera att skålen är i våg. Fig. 12 8

9 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN VARNING! BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR KORREKT DRIFT AV ENHETEN. MONTERA RÖREN PÅ ETT LÄMPLIGT OCH KORREKT SÄTT. För att erhålla korrekt avrinning på kondensvattnet måste avledningsröret ha ett fall på 3% utan hinder. Installera ett lås 50mm djupt för att förhindra obehaglig lukt. Fig. 20: kondensvattenledningen är i samma nivå som kassetter. VARNING! Kontrollera att kondensvattenskålen lutar så att korrekt tömning kan ske till kondensvattenledningen INNAN UNDERTAKET TÄCKS IGEN! Om kondensvattenlarmet aktiveras stängs zonventilen och fläkten stoppar. Det går att tömma kondensvatten vid 200 mm höjd ovan enheten. Vid tömning med högre nivåskillnad skall kondensvattenpump med uppsamlingsbehållare och flottör användas (inte inkluderad som standardtillbehör). Det rekommenderas att montera en avstängningsventil för att stoppa flödet om det skulle uppstå fel på pumpen. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ÅTKOMST TILL KONTROLLPANEL. < 100 mm < 200 mm < 100 mm Fig. 16 Tömningshöjderna i Fig. 16 måste följas noga. Följande skisser beskriver några exempel på korrekt montage av kondensvattenledning. (Fig ) och felaktiga (Fig ). Fig. 21 RÄTT! Fig. 17 Fig. 17: när flera enheter monteras nära ihop och endast ett kondensvattenrör eller slang används, skall man försäkra sig om att kapaciteten på detta är tillräcklig och att den förläggs med svag lutning. Fig. 21a VARNING! Innan elarbeten påbörjas måste man kontrollera att all elmatning till enheten har stängts av och att arbetsbrytaren står i avstängt läge. 3% Fig. 18: kondensvattenledningen måste klammas/fastsättas för att undvika deformering av densamma. Den utförs även med svag lutning för att säkerställa korrekt dränering 50 Endast behörig elektriker får utföra elanslutningar. Kontrollera att elmatningen är 1-fas 230Vac/1/50 Hz (± 10%). Drift av anläggning med andra spänningar kan orsaka felaktig funktion och makulerar samtidigt alla garantier. Elmatningen till kassetten skall vara försedd med minst en arbetsbrytare i enlighet med Europastandard EN Kontrollera att elsystemet är tillräckligt för att driva kassett samt andra enheter som också används. Alla mekaniska och elektriska alterneringar utanför givna direktiv makulerar alla garantier. Elmatningar till enhet i kanal eller rör skall anslutas in i kassetten. Öppna 4 skruvar och metallhöljet över elboxen (se Fig. 21) för att nå elpanelen. Alla elanslutningar skall utföras på plint i elboxen (se Fig. 21a) FEL! Fig. 19: inga bockar på, eller uppåtgående kondensvattenledning. Fig. 19 9

10 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR MODELL LIGHT NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH 3-HASTIGHETS MOTOR 10

11 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH EC MOTOR Pic

12 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR LIGHT RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH 3-HASTIGHETSMOTOR Pic

13 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH EC MOTOR Pic

14 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE REKOMMENDATIONER Läs igenom punkterna nedan för korrekt användning: Vid ev. fel på anläggningen skall alltid auktoriserad personal tillkallas. Alla försök att demontera eller reparera delar kan medföra stora risker samt möjliga elchocker. Takkassetten innehåller inga delar som skall serviceunderhållas av ägare/brukare. Vid flytt av enhet samt nyinstallation av anläggning skall alltid behörig personal anlitas, För ej in fingrar eller några föremål i luftutblås- eller intagsgaller. Inuti enheten finn en fläkt som snurrar med hög hastighet och kan orsaka personskador. Utsätt inte personer för direkt drag med kall luft under långa perioder. Direkt och långvarig exponering av kall luft kan vara farligt för hälsan. Detta gäller speciellt utrymmen för barn, äldresamt sjuka människor. Vid fel i anläggning (t ex brand lukt) stoppas all drift omedelbart, stäng av all eltillförsel till enheten samt tillkalla auktoriserad personal. Fortsatt användande av enheten i sådan situation kan orsaka brand eller elfara. Installera enheten och den trådlösa fjärrkontrollen minst 2 meter från TV eller radioapparater som kan påverkas. Påverkan av signaler kan orsaka driftproblem hos kassetten. Blockera eller tack ej över varken luftutblås eller intag för returluft. Blockering av dessa öppningar kan orsaka effektförluster på driften samt möjliga skada. Använd inte takkassetten för användning av lagerhållning av mat eller växter samt konst och precisionsverktyg. Kvalitén hos sådana objekt kan försämras. Utsätt inte djur eller plantor för direkt luftflöde från enheten. Det kan vara negativt att dessa utsätts för långvarigt drag. Rikta inte luftflödet mot öppna spisar eller andra värmekällor. Detta kan orsaka felaktig förbränning och brandfara. Vädra rummet emellanåt. Öppna fönster och släpp in friskluft emellanåt för att förbättra syretillförsel. Detta gäller för installation utan friskluftanslutning. Låt inte enheten komma i direkt kontakt med vatten. Fara för elektriskt överslag och spänningsförande delar. Kontrollera installationen så att inga ev. skador har uppstått. Efter en tids användning skall översyn och kontroll av anläggning utföras av kompetent utbildad personal. Enheten får ej utsättas för eldfarliga gaser. Använd ALLTID enheten med monterade returluftsfilter. Användning utan dessa returluftsfilter kan orsaka igensättning inuti enheten med damm so mi sin tur påverkar driften negativt med nedsatt funktion. Stäng av elmatningen till takkassetten då den inte skall användas under en längre period. Tag ut batterierna ur fjärrkontrollen då den inte skall användas under en längre period. Detta är för att förhindra att batterierna kan börja läcka. Stäng av enheten ENDAST med ONIOFF brytaren (infraröd eller väggmonterad kontroll). TILLVERKAREN UNDANTAR SIG ALLT ANSVAR OM INSTRUKTIONERNA I DENNA MANUAL INTE EFTERFÖLJS. INSTALLATION SOM INTE UTFÖRS KORREKT KAN ORSAKA FELAKTIG FUNKTION ELLER SKADA PÅ ANLÄGGNINGEN SAMT UTSÄTTA PERSONER FÖR FARA. 14

15 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INFRARÖD FJÄRRKONTROLL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL FÖR LIGHT RC OCH LIGHT-ECM RC Klocka (realtid) Timer Aktiv Ej aktiv Temperature scale Set-point Inställd display temp. Fan Fläkthastighet speeds display Fläkt fläkt Modes Driftval display Cool kyla Låg låg Med. med. Hög hög Auto auto Heat värme Auto auto Swing Luftriktare blades display Manual manuell swing Auto auto swing by mode System Turn system FRÅN OFF Fan Val speed av fläkthastighet selection Justering Clock adjustment klocka Mode Driftval selection Set-point Just. temp. adjustment inställning System Turn system TILL / sända ON / Send ändringar changes i inställningar Anm. VISSA FUNKTIONER KAN HA FÖRDRÖJNING PÅ C:A 5 SEK. MELLAN ATT SÄNDA SIGNAL FRÅN INFRARÖD KONTROLL OCH ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR HOS ENHETEN. Fig. 26 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL KLOCKINSTÄLLNING Tryck på [Select] knappen - "CLOCK SET" blinkar. Tryck på [+] eller [-] knapparna - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen för att återgå till normal display. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. ONIOFF DAGLIG TIMER Starttid Tryck på [Select] knappen 2 ggr - "PROGRAM & START" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Stopptid Tryck på [Select] knappen - "PROGRAM & STOP" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - TIMER blinkar. Välj TIMER ON ( ) eller OFF ( ) med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF IR mottagaren på takkassetten innehåller en [On/Off] nödkörningsknapp som kan användas för start och stopp av enhet då fjärrkontroll fattas eller inte fungerar. [On/Off] knappen skall hållas intryckt i mer än 3 sek. och tills enheten lämnar ljudsignal (men inte längre än 10 sek). Vid tryck startar eller stoppas enheten. Vid start med nödkörningsknapp körs enheten med Auto-växling enligt inställd rumstemperatur med värme (21 C) och kyla (24 C). Fläkthastigheten är mellanfart. Se ytterligare beskrivning under "BATTERIER" sid

16 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM OFFSET FÖR T1 TEMPERATURAVLÄSNINGS KALIBRERING Använd denna funktion då endast en takkassett är installerad och utan väggmonterad kontroll. Teknisk personal mäter rummets temperaturbehov alltefter man gör offsetinställning för T1. För att kunna utföra detta måste följande utföras: Tryck och håll in nödkörningsknappen [On/Off] i mer än 15 sekunder. Systemet går in i "Kalibreringsläge". I detta läge kommer en ljudsignal att låta var 5:e sek. samt både blå och röd LED blinkar tillsammans och ljudsignal fortsätter under hela kalibreringen. I detta "kalibreringsläge" justerar teknikern inställningsvärdet i fjärrkontrollen till aktuell rumstemperatur och skickar detta till IR-mottagaren. Denna temperatur avläses och skillnaden från aktuell T1 mätning räknas in i offset T1 = "Kalibrering av returluftsensor" och följaktligen kommer parametern att uppdateras Om ingen information skickas från fjärrkontrollen inom 2 minuter från kalibreringsstart återgår systemet automatiskt till normalt driftläge. Efter att "kalibreringstemperaturen" har skickats från fjärrkontrollen, återgår systemet till normal drift. BATTERIER Vid låg batterinivå visas displayen på fjärrkontrollen svagt. Om batterierna inte byts ut stängs displayen av helt och hållet. Batteribyte enligt nedan: Drag ned batterilocket. Tag bort de gamla batterierna.. Vänta 10 minuter innan insättning av nya batterier. Sätt in två nya AAA batterier - Kontrollera polariteten. Skjut tillbaka batterilocket. VIKTIGT! FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE FÖRRÄN MINST 10 MINUTER HAR P ASSERAT EFTER BATTERIBYTE. SWING AUTOMATISK VERSION För endast modell RC gäller att luftriktarna automatiskt stalls in beroende på driftval. Vid kyldrift ställer sig lamellerna i parallellt läge för att utnyttja fördelarna med Coanda effekten och i värmedrift ställer dom sig med öppningsläge på 35 för att utnyttja effekten av antistratifikation. Om det automatiska läget (visas i displayen ) har ändrats i manuellt läge (symbol ) och man vill återgå till fabriksinställning, gör enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val av auto swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. Utblåsningen ställer sig i läge inställt av tillverkaren. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF Fig. 27 MANUELL VERSION Om man vill ändra luftutblåsningen från standardläge manuellt, gör man enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val manuell swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. På detta sätt ändras läget. Fig. 28 Om fjärrkontrollen har svaga batterier eller något annat fel, kan takkassetten startas med nödkörningsknappen på IR-mottagaren. Denna nås genom öppningen på returluftsgallret. Starta enheten Tryck och knappen intryckt i c:a 3 sek. tills en ljudsignal hörs. Takkassetten startar då i "AUTOLÄGE" med inställning för värme 21 C eller kyla 24 C och mellanfart på fläkt. Stoppa enheten Tryck och håll in knappen i c:a 3 sek. 16

17 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL VARNING! Gör enheten strömlös innan rengöring påbörjas. Använd en trasa fuktad i ljummet vatten (max 40 C) och milt rengöringsmedel för rengöring av takkassetten. Använd inga lösningsmedel. RENGÖRING AV RETURLUFTSFILTER Detta filter måste rengöras med dammsugare och sköljas i ljummet vatten. Det kan även vara lämpligt att använda ett svagt tvättmedel. Kontrollera att filtret är tort innan det återmonteras i takkassetten. VARNING! Får ej utsättas för direkt solsken. ÖPPNA PANELEN 1. Leta upp markeringen "PULL" på panelen, så att den kommer i "öppningskanten", och drag nedåt utan att lossa den från upphängningarna, enligt (Fig a) Fig. 33 OBS! KÖR ALDRIG ENHETEN UTAN LUFTFILTER! 2. Lossa "stop-filter" låset med en skruvmejsel. (Fig. 31). Fig. 30a UNDERHÅLL VID SÄSONGSLUT Rengör luftfilter och montera tillbaka. Vid solig väderlek körs kassetten i fläktläge (utan värme/kyla) några timmar för att låta den torka helt invändigt. Gör enheten strömlös och stäng av arbetsbrytaren. HUR GÖR JAG OM... Kassetten startar inte? Kontrollera att ström finns fram till enheten... elsäkringen är hel... att arbetsbrytaren är tillslagen... om det varit något fel i strömförsörjningen Värmer eller kyler sämre än tidigare? Kontrollera att inställd temperatur är korrekt... om något fönster eller dörr är öppet... luftfilter smutsigt/igensatt... det inte finns några hinder som påverkar fri luftcirkulation... om kassetten är utsatt för direkt solsken. 3. Lossa luftfiltret genom att trycka upp (Fig. 32). Fig. 31 SKROTNING AV ENHET Anläggningen är konstruerad för många års användning. Vid ev. skrotning måste utbildad personal tillkallas för ett säkert utfört arbete. Det första steget innan skrotning är att göra enheten helt strömlös och koppla ifrån den från elmatning. Enheten är uppbyggd av återvinningsbart material (koppar, aluminium, mässing, plast) hopmonterad med skruvar och tryckfästen för enkel separation av olika delar. VIKTIGT! Återställ "stop-filter" låset efter att luftfiltret åter satts på Fig. plats

18 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM FELKODER Röd LED blinkar 2 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 3 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 4 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 5 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 6 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 7 gånger med paus mellan Öppen LARMKONTAKT ECM FEL öppen T3>=75 C T3<=4 C T1 fel T2 fel T3 fel Hög vattennivå ECM motorlarm Över- eller undertemp. på vatten Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 18

19 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 19

20 TPi Klimatimport AB Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen.

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) Generalagent: TPi Klimatimport AB Spjutvägen 5 H, 175 61 Järfälla, info@tpiab.com www.tpiab.com 2002-05-16 EG INNEHÅLL 1. UPPACKNING 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3.

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELMANUAL FLÄKTKONVEKTORER MED CENTRIFUGALFLÄKT

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELMANUAL FLÄKTKONVEKTORER MED CENTRIFUGALFLÄKT INSTALLATIONS OCH SKÖTSELMANUAL FLÄKTKONVEKTORER MED CENTRIFUGALFLÄKT FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Produkten är tillverkad i enlighet med Lågspänningsdirektiv 2006/95/CEE EMC direktiv 89/336/ EEC Maskindirektiv

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

CF-V RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : VIKTIGT

CF-V RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : VIKTIGT VERTIKAL FLÄKTKYLARE MED VATTENBATTERI CF-V 31-41-51-71-91-101- 121-142-182-202-242 RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : 1.0 RUTIMÄSSIGT UNDERHÅLL 1.1 - AGGREGAT 1.2 VATTEN SYSTEM 1.3 - ELSYSTEM 1.4 - TRANSMISSION

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER

ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER Spänning 230V~ Värme/Kyla funktion Temperaturområde +5 C till +35 1 Hastighetsväljare 2 Driftval: Kyla - OFF - Värme 3 Termostatinställning för rumstemperatur

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer