Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations, drift & skötselmanual 2015-1 LIGHT LIGHT-ECM"

Transkript

1 Installations, drift & skötselmanual LIGHT LIGHT-ECM

2

3 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INNEHÅLL DEL 1: FÖR INSTALLATÖR DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 RÖRSSYSTEM 4 REKOMMENDATIONER 14 ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4 RÖRSSYSTEM 5 INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 DRIFTSBEGRÄNSNINGAR 6 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL 15 ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER 6 Klockinställning 15 Struktur 6 ON/OFF daglig timer 15 Värmeväxlare 6 Nödkörningsknapp ON/OFF 15 Luftfilter 6 Offset för T1 temperaturavläsnings kalibrering 16 Fläktmotorgrupp 6 SWING 16 Dekorpanel 6 Automatisk version 16 Bortledning av kondensavatten 6 Manuell version 16 REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR 6 BATTERIER & NÖDKÖRNINGSKNAPP (beskrivning) 16 Installation av enhet 6 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL 17 MOTTAGANDE, LAGRING OCH FLYTT AV ENHET 7 UNDERHÅLL VID SÄSONGSSLUT 17 INSTALLATIONSTILLBEHÖR 7 HUR GÖR JAG OM VAL AV INSTALLATIONSPLATS 7 SKROTNING AV ENHET 17 INSTALLATION 7 Montage av kassett 7 Fastsättning av panel 7 LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM 7 Friskluft 7 VATTENANSLUTNINGAR 8 Standard vattenanslutning till värme/kyla system 8 Kassetter med intern kontrollenhet 8 Kassetter med och utan intern kontrollenhet 8 INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL 8 BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN 9 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 9 Åtkomst till Kontrollpanel 9 ELSCHEMOR: LIGHT NC 10 LIGHT-ECM NC 11 LIGHT RC 12 LIGHT-ECM RC 13 FELKODER 18 3

4 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 2 -RÖRSSYSTEM Fig Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) ø 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt Panel vikt netto kg kg

5 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ALLMÄNNA DIMENSIONER FÖR 4-RÖRSSYSTEM Fig C 84 84C Antal fläktar st Antal batterier st Vattenanslutning (ø ISO 228 inv. gas) standardbatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" extrabatteri ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Lufttillförsel till angränsande rum (ø) mm Lufttillförsel till angränsande rum (BxH) mm 300x x x x x x150 Friskluftsintag (ø) mm Friskluftsintag (BxH) mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 Nettovikt kg Panel vikt netto kg

6 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DRIFTSBEGRÄNSNINGAR SOMMAR (KYLA) Min. inkommande vattentemperatur +4 C Max. drifttryck 8 bar Max. rumstemperatur +35 C Max. luftfuktighet i rum 80% VINTER (VÄRME) Max. inkommande vattentemperatur +70 C Max. drifttryck 8 bar Min. rumstemperatur +4 C Max. luftfuktighet i rum 80% Max. rumstemperatur +35 C VARNING! Stratifikationen ökar vid ökad temperatur på inkommande vatten! Enheten har följande driftsbegränsningar och kan EJ installeras: i utrymmen med stora luftväxlingar av värme och fuktighet utomhus i omgivningar med explosionsrisk i korrosiv atmosfär ALLMÄN INFORMATION OCH HUVUDKOMPONENTER FLÄKTMOTORGRUPP Centrifugalfläkt med statiskt och dynamiskt balanserat fläkthjul i plast. Elmotor konstruerad enligt internationell standard.försedd med överbelastningsskydd och permanent ansluten driftskondensator. Motorn är direktkopplad och vibrationsdämpad. Mycket effektiv och tyst drift. DEKORPANEL Dekorpanelen har en innovativ design och kan installeras i både bostads-/ kontorsmiljö samt i kommersiella utrymmen. Den vita (RAL 9010) panelen är av lättvikts- men stark plast. Monteringen till enheten är snabb och enkel. 4 justerbara luftriktare garanterar den bästa luftfördelningen i rummet. Central returluftsgrill med luftfilter som kan demonteras för enkel åtkomst till interna delar utan att behöva enheten från taket. BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN Kondensuppsamling består av: intern plasttråg för uppsamling från värmeväxlaren extern uppsamlingsskål i plast för uppsamling under ventiler och vattenanslutningar elektrisk pump, integrerad i enheten och ansluten till extern koppling REKOMMENDATIONER TILL INSTALLATÖR Vid mottagande av gods kontrolleras detta för ev. skador som skall anmälas omgående. För korrekt drift av enhet skall den installeras i enlighet med instruktioner i denna manual. Demontering av installerad enhet får endast utföras av kompetent utbildad personal. Efter installation bör man ha en genomgång med ägare/brukare om drift och skötsel av anläggning med denna manual som referens och lämnas hos denne eftersom det är en del av anläggningen. Behandla enheten varsamt för att undvika repor och andra skador. 1 1 Ställbar luftutblåsning 2 Returluftsintag med luftfilter 3 Elbox 4 Monteringspunkter Fig. 03 INSTALLATION AV ENHET Läs igenom denna manual innan installation påbörjas. Enheten överensstämmer med lågspännings- (EEC/73/23) och elektromagnetisk kompabilitet (EEC/89/336) direktiven. Installation skall utföras av kompetent utbildad personal. Lokala föreskrifter samt gällande säkerhetsanvisningar skall alltid följas. Elanslutningar får endast utföras av behörig personal. Skyddsjordning måste utföras och följa lokala föreskrifter Kontrollera att spänning och frekvens på elanslutning överensstämmer med dataskylt på enheten. Strömstyrkan måste vara tillräcklig för drift av samtliga enheter på samma anslutning. Elanslutningar måste uppfylla samtliga lokala krav. Vid behov, använd 25 mm I.D. isolerat plaströr med lämplig längd för att leda bort kondensvatten. Efter installation kontrolleras systemets drift och förklaring av funktioner för ägare/brukare. VARNING! Gör anläggningen strömlös innan servicearbete och åtkomst till interna STRUKTUR Tillverkad av galvaniserad stålplåt och komplett med fastsättningskonsoller på två sidor för enkel fastsättning i tak. Termoakustisk isolering med polystyren. Anslutning för lufttillförsel till angränsande rum med förberedda utgångar, antingen ø150mm eller rektangulärt 350x100mm placerade på enhetens två sidor. Friskluftsingång med förberedd ø80mm anslutning. VÄRMEVÄXLARE Batteri med kopparrör expanderade på aluminiumlameller. Vattenanslutningar som är enkelt åtkomliga och med invändig gänga och luft-/tömningsventil. LUFTFILTER Består av ram i galvaniserat stål som håller luftfiltret på plats och placerat i innerdelen av frontpanelen. Enkel åtkomst för rengöring antingen med dammsugare eller genom att skölja det med vatten delar skall utföras Tillverkaren fråntar sig allt ansvar för skador som uppkommit genom modifieringar och felaktig el- och vattenanslutning. Underlåtenhet av att följa instruktioner för installation eller driftsanvisningar enligt denna manual makulerar omgående alla garantier Underlåtenhet att iaktta elsäkerhetsanvisningar kan orsaka brand vid ev. kortslutning Installera/använd inte skadad enhet. Vid driftproblem skall enheten stängas av och kopplas ifrån elmatning, varefter kompetent servicepersonal skall kontaktas Underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal. Allt förpackningsmaterial för denna enhet är återanvändbart. 6

7 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT MOTTAGNING, LAGRING & FLYTT AV ENHET Vid mottagandet kontrolleras att godset överensstämmer med det angivna på fraktsedeln. Om detta inte stämmer med originalordern eller delar fattas samt upptäckt av synliga skador, skall detta omgående anmälas till transportföretaget. Installera eller använd inte skadade enheter. Aggregatet kan lagerhållas i Väderskyddat rum med temperatur mellan +4 C och +40 C. Transportera den emballerade enheten så nära som möjligt till installationsplatsen. För att undvika skador på aggregatet är plastdetaljer (frontapanel och grill) packade separat. Vid installation kan lämplig lyftanordning användas. (Fig. 04). Använd gängad stång och lämplig förankring enligt fig. 07 nedan, (detta material är inte inkluderat.) A B C D Fig. 07 VARNING! Lyft kassetten i de fyra hörnen. Lyft- eller flytta inte enheten i röranslutningar eller utgången för kondensvatten. Fig. 04 Använd vattenpass (Fig. 08), för att kontrollera att enheten är i våg samt försäkra er om att fastsättningen är korrekt utförd. I omgivningar med hög luftfuktighet måste fastsättningsdetaljer i metall isoleras för att förhindra kondensutfällningar INSTALLATIONSTILLBEHÖR Är inkluderade i leveransen. Kartong nr. 1 har en monteringsmall för enklare installation. VAL AV INSTALLATIONSPLATS REKOMENDATION! Enheten måste installeras mot stabilt och vibrationsfritt underlag. Det får inte finnas några hinder i vägen för luftutblåsningen som kan påverka luftfördelningen i rummet. Montera inte i närheten av värmealstrande källor, ånga eller brandfarliga gaser. Installera enheten nära ett eluttag eller direkt till fast elmatning. Montera inte enheten så att den utsätts för direkt sol. Placeringen skall på ett enkelt sätt kunna dränera kondensvatten. Periodvis utförda kontroller och servicearbeten kräver fritt utrymme runt aggregatet, se fig. 05. Installera aggregatet så att enkel åtkomst finns till luftfiltret. INSTALLATION MONTERING AV KASSETT Välj ett utrymme där man kan erhålla ett fritt utrymme på minst 140cm runt enheten, (se Fig. 05). Kontrollera även att installationen inte påverkar befintlig el- och rörinstallation. >140 Fig. 08 FASTSÄTTNING AV PANEL Efter installation av enheten monteras grillen med 4 bifogade 4 skruvar (Fig. 09). VARNING: Det är mycket viktigt att montera grillen i rätt läge för korrekt anslutning till enhetens fastsättningsram. Fig. 09 För fastsättning används bifogade 4 skruvar. Använd inga andra skruvar då dessa kan skada kondensvattenskålen. Böj eller förminska inte rören hos enheten. Tag inte bort rörändarnas skydd förrän röranslutning skall ske. Drag inte åt grillens skruvar för hart då denna kan deformeras. 100 < H > 350 Fig. 05 Fastställ läge och storlek för håltagning i undertak med hjälp av monteringsmallen (Fig. 06). LUFTANSLUTNING TILL ANGRÄNSANDE RUM Förberedda anslutningar medger anslutning av luftkanal för friskluftintag och för luftbehandling av närliggande rum. Demontera färdigskuren utformad isoleringen för anslutning och öppna förberedd anslutning. FRISKLUFT Demontera de förberedda anslutningarna och isoleringen. Luftkanalerna kan vara av flexibel polyester (med inv. stålspiral) eller korrugerad aluminium försedd med kondensisolering (glasfiber 12±25 mm tjocklek). Som avslutande komplettering av installation skall ytor som inte isolerats täckas med kondensisolering (t.ex.: 6 mm expanderad neopren). Om dessa instruktioner inte efterföljs kan det uppstå skador genom kondensdroppning. Tillverkaren kan ej stå till svars för denna underlåtenhet. Fig. 06 7

8 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM B A IN UT UT IN Fig. 13 A B C D Urtag för luft till angränsande rum ø 150 mm Urtag för luft till angränsande rum 350x100 mm (TILLBEHÖR) ø 80 mm friskluftsanslutning Friskluftsurtag 100x45 mm För luftanslutningar till angränsande rum samt friskluftsintag, öppna de förberedda urtagen och tag bort isoleringen. VARNING! Anslutning till angränsande rum kräver stängning av åtminstone motsvarande kanalslut. VATTENANSLUTNING STANDARD VATTENANSLUTNING TILL VÄRME/KYLA SYSTEM. VARNING! INSTALLATION AV VENTIL ÄR OBLIGATORISKT! Justeringsventil Just. Fig. 10 Följande förklarar varför det är nödvändigt att installera 3-vägsventil: Kassetter med intern kontrollenhet 1) Om vattenflödet inte stängs av via ventilen då önskad rumstemperatur har uppnåtts av givaren, fortsätter värmeväxlaren med antingen värme eller kyla med egenkonvektion. Detta resulterar i att enheten inte kommer att justera rumstemperaturen korrekt eftersom den fortsätter att värma/kyla. 2) Kassetten har ett skyddssystem som ingriper genom att stänga vattenflödet via ventilen i följande fall: a) Vid problem att föra bort kondensvatten (om ventilen inte stänger fortsätter vattenflödet och batteriet kommer att kondensera och som då orsakar kondensvattenskålen att svämma över). b) Felaktigt vald driftsfunktion på fjärrkontrollen: värme istället för kyla c) Vattentemperaturen stiger till 80 C (detta skadar huvudbehållaren för kondensat). 3) Aggregatet har konstruerats för att ha kontinuerlig ventilation och värma eller kyla rummet genom att stänga eller öppna vattenflödet och utföra optimal justering av rumsluften.. Kassetter med och utan intern kontrollenhet 4) Om enheten är avstängd under längre perioder efter kyldrift och vattenflödet inte stängts av kan det komma kondensvattendroppar genom luftutblåset, vilket i sin tur leder till ett droppande aggregat. VARNING! UT IN Shut off valve Avstängningsventil 3-vägs vent 3-vägsventil UT IN Fig. 11 Använd alltid rätt storlek på skiftnyckel för åtdragning av anslutningsmuttrar. Det är nödvändigt att isolera rör, ventiler och anslutningar korrekt för att förhindra kondensering som kan orsaka dropp i undertak och orsaka stora skador. Vattenanslutningarna är fixerade till enheten för att undvika skador vid anslutning. Lämpligt montageverktyg är en skiftnyckel. Den övre batterianslutningen hare n avluftningsventil och den undre anslutningen en tömningsventil anpassad till 10mm fast nickel eller skruvmejsel. (Batteriet är endast partiellt tömningsbart manuellt och bör därför blåsas igenom med luft för att säkerställa komplett tömning). INSTALLATION AV EXTRA DROPPSKÅL Fig. 14 UT IN a) Tag bort plasthatten från utgången på kondensvattenutloppet. Tryck INTE in denna i kassetten! Passa in utloppsröret i droppskålen. b) Fäst droppskålen i enheten med bifogade skruvar samt kontrollera att skålen är i våg. Fig. 12 8

9 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN VARNING! BORTLEDNING AV KONDENSVATTEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR KORREKT DRIFT AV ENHETEN. MONTERA RÖREN PÅ ETT LÄMPLIGT OCH KORREKT SÄTT. För att erhålla korrekt avrinning på kondensvattnet måste avledningsröret ha ett fall på 3% utan hinder. Installera ett lås 50mm djupt för att förhindra obehaglig lukt. Fig. 20: kondensvattenledningen är i samma nivå som kassetter. VARNING! Kontrollera att kondensvattenskålen lutar så att korrekt tömning kan ske till kondensvattenledningen INNAN UNDERTAKET TÄCKS IGEN! Om kondensvattenlarmet aktiveras stängs zonventilen och fläkten stoppar. Det går att tömma kondensvatten vid 200 mm höjd ovan enheten. Vid tömning med högre nivåskillnad skall kondensvattenpump med uppsamlingsbehållare och flottör användas (inte inkluderad som standardtillbehör). Det rekommenderas att montera en avstängningsventil för att stoppa flödet om det skulle uppstå fel på pumpen. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ÅTKOMST TILL KONTROLLPANEL. < 100 mm < 200 mm < 100 mm Fig. 16 Tömningshöjderna i Fig. 16 måste följas noga. Följande skisser beskriver några exempel på korrekt montage av kondensvattenledning. (Fig ) och felaktiga (Fig ). Fig. 21 RÄTT! Fig. 17 Fig. 17: när flera enheter monteras nära ihop och endast ett kondensvattenrör eller slang används, skall man försäkra sig om att kapaciteten på detta är tillräcklig och att den förläggs med svag lutning. Fig. 21a VARNING! Innan elarbeten påbörjas måste man kontrollera att all elmatning till enheten har stängts av och att arbetsbrytaren står i avstängt läge. 3% Fig. 18: kondensvattenledningen måste klammas/fastsättas för att undvika deformering av densamma. Den utförs även med svag lutning för att säkerställa korrekt dränering 50 Endast behörig elektriker får utföra elanslutningar. Kontrollera att elmatningen är 1-fas 230Vac/1/50 Hz (± 10%). Drift av anläggning med andra spänningar kan orsaka felaktig funktion och makulerar samtidigt alla garantier. Elmatningen till kassetten skall vara försedd med minst en arbetsbrytare i enlighet med Europastandard EN Kontrollera att elsystemet är tillräckligt för att driva kassett samt andra enheter som också används. Alla mekaniska och elektriska alterneringar utanför givna direktiv makulerar alla garantier. Elmatningar till enhet i kanal eller rör skall anslutas in i kassetten. Öppna 4 skruvar och metallhöljet över elboxen (se Fig. 21) för att nå elpanelen. Alla elanslutningar skall utföras på plint i elboxen (se Fig. 21a) FEL! Fig. 19: inga bockar på, eller uppåtgående kondensvattenledning. Fig. 19 9

10 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR MODELL LIGHT NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH 3-HASTIGHETS MOTOR 10

11 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM NC KASSETTMODELL MED VÄGGMONTERAD KONTROLL OCH EC MOTOR Pic

12 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM ELSCHEMA FÖR LIGHT RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH 3-HASTIGHETSMOTOR Pic

13 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT ELSCHEMA FÖR LIGHT-ECM RC KASSETTMODELL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL OCH EC MOTOR Pic

14 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM DEL 2: FÖR ÄGARE/BRUKARE REKOMMENDATIONER Läs igenom punkterna nedan för korrekt användning: Vid ev. fel på anläggningen skall alltid auktoriserad personal tillkallas. Alla försök att demontera eller reparera delar kan medföra stora risker samt möjliga elchocker. Takkassetten innehåller inga delar som skall serviceunderhållas av ägare/brukare. Vid flytt av enhet samt nyinstallation av anläggning skall alltid behörig personal anlitas, För ej in fingrar eller några föremål i luftutblås- eller intagsgaller. Inuti enheten finn en fläkt som snurrar med hög hastighet och kan orsaka personskador. Utsätt inte personer för direkt drag med kall luft under långa perioder. Direkt och långvarig exponering av kall luft kan vara farligt för hälsan. Detta gäller speciellt utrymmen för barn, äldresamt sjuka människor. Vid fel i anläggning (t ex brand lukt) stoppas all drift omedelbart, stäng av all eltillförsel till enheten samt tillkalla auktoriserad personal. Fortsatt användande av enheten i sådan situation kan orsaka brand eller elfara. Installera enheten och den trådlösa fjärrkontrollen minst 2 meter från TV eller radioapparater som kan påverkas. Påverkan av signaler kan orsaka driftproblem hos kassetten. Blockera eller tack ej över varken luftutblås eller intag för returluft. Blockering av dessa öppningar kan orsaka effektförluster på driften samt möjliga skada. Använd inte takkassetten för användning av lagerhållning av mat eller växter samt konst och precisionsverktyg. Kvalitén hos sådana objekt kan försämras. Utsätt inte djur eller plantor för direkt luftflöde från enheten. Det kan vara negativt att dessa utsätts för långvarigt drag. Rikta inte luftflödet mot öppna spisar eller andra värmekällor. Detta kan orsaka felaktig förbränning och brandfara. Vädra rummet emellanåt. Öppna fönster och släpp in friskluft emellanåt för att förbättra syretillförsel. Detta gäller för installation utan friskluftanslutning. Låt inte enheten komma i direkt kontakt med vatten. Fara för elektriskt överslag och spänningsförande delar. Kontrollera installationen så att inga ev. skador har uppstått. Efter en tids användning skall översyn och kontroll av anläggning utföras av kompetent utbildad personal. Enheten får ej utsättas för eldfarliga gaser. Använd ALLTID enheten med monterade returluftsfilter. Användning utan dessa returluftsfilter kan orsaka igensättning inuti enheten med damm so mi sin tur påverkar driften negativt med nedsatt funktion. Stäng av elmatningen till takkassetten då den inte skall användas under en längre period. Tag ut batterierna ur fjärrkontrollen då den inte skall användas under en längre period. Detta är för att förhindra att batterierna kan börja läcka. Stäng av enheten ENDAST med ONIOFF brytaren (infraröd eller väggmonterad kontroll). TILLVERKAREN UNDANTAR SIG ALLT ANSVAR OM INSTRUKTIONERNA I DENNA MANUAL INTE EFTERFÖLJS. INSTALLATION SOM INTE UTFÖRS KORREKT KAN ORSAKA FELAKTIG FUNKTION ELLER SKADA PÅ ANLÄGGNINGEN SAMT UTSÄTTA PERSONER FÖR FARA. 14

15 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT INFRARÖD FJÄRRKONTROLL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL FÖR LIGHT RC OCH LIGHT-ECM RC Klocka (realtid) Timer Aktiv Ej aktiv Temperature scale Set-point Inställd display temp. Fan Fläkthastighet speeds display Fläkt fläkt Modes Driftval display Cool kyla Låg låg Med. med. Hög hög Auto auto Heat värme Auto auto Swing Luftriktare blades display Manual manuell swing Auto auto swing by mode System Turn system FRÅN OFF Fan Val speed av fläkthastighet selection Justering Clock adjustment klocka Mode Driftval selection Set-point Just. temp. adjustment inställning System Turn system TILL / sända ON / Send ändringar changes i inställningar Anm. VISSA FUNKTIONER KAN HA FÖRDRÖJNING PÅ C:A 5 SEK. MELLAN ATT SÄNDA SIGNAL FRÅN INFRARÖD KONTROLL OCH ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR HOS ENHETEN. Fig. 26 HANDHAVANDE AV INFRARÖD FJÄRRKONTROLL KLOCKINSTÄLLNING Tryck på [Select] knappen - "CLOCK SET" blinkar. Tryck på [+] eller [-] knapparna - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] igen för att återgå till normal display. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. ONIOFF DAGLIG TIMER Starttid Tryck på [Select] knappen 2 ggr - "PROGRAM & START" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Stopptid Tryck på [Select] knappen - "PROGRAM & STOP" blinkar. Tryck på [Select] knappen - timmar blinkar. Justera timmar med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - minuter blinkar. Justera minuter med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [Select] knappen - TIMER blinkar. Välj TIMER ON ( ) eller OFF ( ) med [+] eller [-] knapparna. Tryck på [On/Send] knappen för att överföra informationen till takkassetten. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF IR mottagaren på takkassetten innehåller en [On/Off] nödkörningsknapp som kan användas för start och stopp av enhet då fjärrkontroll fattas eller inte fungerar. [On/Off] knappen skall hållas intryckt i mer än 3 sek. och tills enheten lämnar ljudsignal (men inte längre än 10 sek). Vid tryck startar eller stoppas enheten. Vid start med nödkörningsknapp körs enheten med Auto-växling enligt inställd rumstemperatur med värme (21 C) och kyla (24 C). Fläkthastigheten är mellanfart. Se ytterligare beskrivning under "BATTERIER" sid

16 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM OFFSET FÖR T1 TEMPERATURAVLÄSNINGS KALIBRERING Använd denna funktion då endast en takkassett är installerad och utan väggmonterad kontroll. Teknisk personal mäter rummets temperaturbehov alltefter man gör offsetinställning för T1. För att kunna utföra detta måste följande utföras: Tryck och håll in nödkörningsknappen [On/Off] i mer än 15 sekunder. Systemet går in i "Kalibreringsläge". I detta läge kommer en ljudsignal att låta var 5:e sek. samt både blå och röd LED blinkar tillsammans och ljudsignal fortsätter under hela kalibreringen. I detta "kalibreringsläge" justerar teknikern inställningsvärdet i fjärrkontrollen till aktuell rumstemperatur och skickar detta till IR-mottagaren. Denna temperatur avläses och skillnaden från aktuell T1 mätning räknas in i offset T1 = "Kalibrering av returluftsensor" och följaktligen kommer parametern att uppdateras Om ingen information skickas från fjärrkontrollen inom 2 minuter från kalibreringsstart återgår systemet automatiskt till normalt driftläge. Efter att "kalibreringstemperaturen" har skickats från fjärrkontrollen, återgår systemet till normal drift. BATTERIER Vid låg batterinivå visas displayen på fjärrkontrollen svagt. Om batterierna inte byts ut stängs displayen av helt och hållet. Batteribyte enligt nedan: Drag ned batterilocket. Tag bort de gamla batterierna.. Vänta 10 minuter innan insättning av nya batterier. Sätt in två nya AAA batterier - Kontrollera polariteten. Skjut tillbaka batterilocket. VIKTIGT! FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE FÖRRÄN MINST 10 MINUTER HAR P ASSERAT EFTER BATTERIBYTE. SWING AUTOMATISK VERSION För endast modell RC gäller att luftriktarna automatiskt stalls in beroende på driftval. Vid kyldrift ställer sig lamellerna i parallellt läge för att utnyttja fördelarna med Coanda effekten och i värmedrift ställer dom sig med öppningsläge på 35 för att utnyttja effekten av antistratifikation. Om det automatiska läget (visas i displayen ) har ändrats i manuellt läge (symbol ) och man vill återgå till fabriksinställning, gör enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val av auto swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. Utblåsningen ställer sig i läge inställt av tillverkaren. NÖDKÖRNINGSKNAPP ON/OFF Fig. 27 MANUELL VERSION Om man vill ändra luftutblåsningen från standardläge manuellt, gör man enligt följande: - Tryck på [Select] knappen 5 ggr och ikon blinkar. - Tryck på [+] knappen för val manuell swing. - Tryck på [On/Send] knappen för att skicka informationen till aggregatet. På detta sätt ändras läget. Fig. 28 Om fjärrkontrollen har svaga batterier eller något annat fel, kan takkassetten startas med nödkörningsknappen på IR-mottagaren. Denna nås genom öppningen på returluftsgallret. Starta enheten Tryck och knappen intryckt i c:a 3 sek. tills en ljudsignal hörs. Takkassetten startar då i "AUTOLÄGE" med inställning för värme 21 C eller kyla 24 C och mellanfart på fläkt. Stoppa enheten Tryck och håll in knappen i c:a 3 sek. 16

17 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL VARNING! Gör enheten strömlös innan rengöring påbörjas. Använd en trasa fuktad i ljummet vatten (max 40 C) och milt rengöringsmedel för rengöring av takkassetten. Använd inga lösningsmedel. RENGÖRING AV RETURLUFTSFILTER Detta filter måste rengöras med dammsugare och sköljas i ljummet vatten. Det kan även vara lämpligt att använda ett svagt tvättmedel. Kontrollera att filtret är tort innan det återmonteras i takkassetten. VARNING! Får ej utsättas för direkt solsken. ÖPPNA PANELEN 1. Leta upp markeringen "PULL" på panelen, så att den kommer i "öppningskanten", och drag nedåt utan att lossa den från upphängningarna, enligt (Fig a) Fig. 33 OBS! KÖR ALDRIG ENHETEN UTAN LUFTFILTER! 2. Lossa "stop-filter" låset med en skruvmejsel. (Fig. 31). Fig. 30a UNDERHÅLL VID SÄSONGSLUT Rengör luftfilter och montera tillbaka. Vid solig väderlek körs kassetten i fläktläge (utan värme/kyla) några timmar för att låta den torka helt invändigt. Gör enheten strömlös och stäng av arbetsbrytaren. HUR GÖR JAG OM... Kassetten startar inte? Kontrollera att ström finns fram till enheten... elsäkringen är hel... att arbetsbrytaren är tillslagen... om det varit något fel i strömförsörjningen Värmer eller kyler sämre än tidigare? Kontrollera att inställd temperatur är korrekt... om något fönster eller dörr är öppet... luftfilter smutsigt/igensatt... det inte finns några hinder som påverkar fri luftcirkulation... om kassetten är utsatt för direkt solsken. 3. Lossa luftfiltret genom att trycka upp (Fig. 32). Fig. 31 SKROTNING AV ENHET Anläggningen är konstruerad för många års användning. Vid ev. skrotning måste utbildad personal tillkallas för ett säkert utfört arbete. Det första steget innan skrotning är att göra enheten helt strömlös och koppla ifrån den från elmatning. Enheten är uppbyggd av återvinningsbart material (koppar, aluminium, mässing, plast) hopmonterad med skruvar och tryckfästen för enkel separation av olika delar. VIKTIGT! Återställ "stop-filter" låset efter att luftfiltret åter satts på Fig. plats

18 INSTALLATIONS, DRIFT Vers Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM FELKODER Röd LED blinkar 2 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 3 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 4 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 5 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 6 gånger med paus mellan Röd LED blinkar 7 gånger med paus mellan Öppen LARMKONTAKT ECM FEL öppen T3>=75 C T3<=4 C T1 fel T2 fel T3 fel Hög vattennivå ECM motorlarm Över- eller undertemp. på vatten Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 18

19 Kassettmodell LIGHT & LIGHT-ECM Vers INSTALLATIONS, DRIFT Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen. 19

20 TPi Klimatimport AB Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen.

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 Bruksanvisning FOMA Värmepump Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 1 Bästa kund Modell 4000/4300/5500/6800 Köldmedia: R407C Fyllning 4000/4300: 1280g Fyllning 5500/6800: 1190g Vi gratulerar dig till valet

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer