Placeringsutsikter maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placeringsutsikter maj 2015"

Transkript

1 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av de bättre med en uppgång på otroliga procent. Efter en så stark utveckling är det nu en bra tidpunkt att se över sparandet och ta hem en del av vinsterna. Maria Landeborn Vi är många som har pengar sparade i fonder och aktier, och som nu har fått se våra pengar växa i värde under flera års tid. Avkastningen har varit fantastisk och det är lätt att lockas att fortsätta placera pengar på börsen. Frågan många nu ställer sig är hur länge den här trenden kan hålla i sig. Den amerikanska börsen har stigit under en längre tidsperiod än någonsin tidigare, men förutsättningarna ser också helt annorlunda ut. Aldrig tidigare har räntan varit så låg eller centralbankerna så fast beslutna att blåsa liv i tillväxt och inflation till varje pris. Inget varar dock för evigt och förr eller senare måste vi närma oss slutspurten på börsrallyt. Värt att komma ihåg är att börsnedgångar oftast är svåra att förutse, och även om vi tycker att uppgången har varit snabb, så brukar nedgången vara ännu snabbare. Oavsett hur börsen utvecklas framöver, så är det här ett bra tillfälle att tillåta sig själv att vara nöjd. Våga avstå från att försöka vara med på hela uppgången in i det sista, och välj placeringar med omsorg. Annars finns en risk att du också ofrivilligt får vara med när det går åt andra hållet, och att aktiedelen i portföljen dessutom har vuxit sig så stor att en nedgång blir väldigt kännbar. Aldrig tidigare har räntan varit så låg eller centralbankerna så fast beslutna att blåsa liv i tillväxt och inflation till varje pris. Med det sagt så finns det fortfarande en god chans att aktier kommer att fortsätta utvecklas väl ännu en tid, och för den som inte behöver sina pengar de närmsta åren så är det fortfarande aktiemarknaden som erbjuder störst potential. Vi tror dock att den potentialen nu skiljer sig mycket åt mellan olika regioner i världen, och även mellan olika tillgångsslag som aktier och obligationer. Skandias värdeindikator Vår utgångspunkt är att möjligheten till god avkastning på lång sikt beror på tre faktorer. Den första är hur aktiemarknaden är värderad både i absoluta tal och jämfört med andra marknader. Är den dyr eller billig, och finns det i så fall en rimlig anledning till varför det Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. innebär högst potential, och lägst potential.

2 ser ut som det gör? Den andra faktorn är tillväxten i företagens vinster som avgör vilket värde som skapas. Sist men inte minst tror vi att det spelar roll hur börsen har gått på både lång och kort sikt. De här tre variablerna väger vi samman till en ranking. Vi kallar den för Skandias värdeindikator, och den pekar ut var vi tror att det finns bäst respektive sämst förutsättningar för god börsutveckling på lång sikt. Börsutveckling sedan jan Procent, SEK I har börsen stigit kraftigt på både kort och lång sikt. Tillväxten är visserligen god, men värderingarna börjar bli väl höga. Trots det tror vi att kan fortsätta utvecklas väl tack vare att räntan kommer att vara låg och tillgången på pengar god under flera års tid. I valet mellan och är det säkrare kortet eftersom den amerikanska ekonomin står på fastare mark och risken för stora bakslag är mindre. befinner sig tidigare i konjunkturcykeln och det finns betydligt fler risker att väga in, inte minst av politiskt slag. Samtidigt är potentialen högre om återhämtningen tar fart och vi slipper stora negativa överraskningar. Den marknad vi bedömer har allra bäst potential att ge en god avkastning framöver är. Företagens tillväxt är god och värderingarna låga, vilket är en fin kombination. Framför allt tror vi på Japan som gynnas av såväl centralbanksstimulanser som utvecklingen i samhället. På indikatorns andra plats finns, den enda tillväxtmarknaden som idag gör skäl för namnet. Kina har länge varit dragloket i regionen men - Nordamerika Euroområdet Pacific EMEA vi tror på ett skifte där Indien blir det snabbast växande landet, inte minst tack vare omfattande politiska reformer. Mer om var vi ser att det finns högst och lägst potential att få god avkastning framöver kan du läsa om i det första numret av Placeringsutsikter. Vår förhoppning är att den ska ge dig en insikt i hur förutsättningarna ser ut på olika marknader, och vara ett värdefullt stöd när du placerar dina pengar. Maria Landeborn Placeringsutsikter i korthet Världens börser har stigit med procent om året i genomsnitt sedan 9. Hur ska man tänka kring sitt sparande nu? I rapporten finns tre övergripande budskap: Jaga inte slutspurten i börsrallyt Välj aktiemarknader med omsorg Räntesparande en krockkudde Första delen av Placeringsutsikter handlar om vilka förutsättningar som finns för sparande idag i form av låga räntor, svag konjunktur och flerårig börsuppgång. Den andra delen ger en inblick i sju olika aktiemarknader var finns högst och lägst potential att få en bra avkastning framöver? Till hjälp har vi Skandias Värdeindikator som utgår från värdering, vinsttillväxt och börsutveckling på de olika marknaderna. Vi tar också en titt på ränteplaceringar nu när räntan och avkastningen är nära noll. Slutligen har vi hittat två jokrar som kan sätta förutsättningarna ur spel. Skandias placeringsutsikter maj

3 Makroutblick Ljusglimtar i en riskfylld tid De gångna sex åren har varit en fantastisk period för investerare. Både aktie- och obligationsmarknaderna har gett mycket hög avkastning. Trots det har det knappast varit någon större fart på den globala konjunkturen. Istället är det centralbankernas massiva stimulanser som har eldat på humöret på de finansiella marknaderna. Men för att uppgången ska kunna vara uthållig måste optimismen övergå till att grundas på bättre konjunktur istället för centralbanksstimulanser. Tillväxten i den globala ekonomin efter finanskrisen har varit trög och flera länder har fortfarande inte återhämtat sig till nivåerna före krisen. För att stötta konjunkturen och pressa upp inflationen har centralbankerna runtom i världen kört gasen i botten genom räntesänkningar och köp av obligationer. Effekten på den reala ekonomin av dessa program går att ifrågasätta, men att de har bidragit till rejäla uppgångar på de finansiella marknaderna står utom tvivel. S&P och Feds balansräkning Index och biljoner dollar 9 S&P (vänster) Feds balansräkning (höger),,,,, Envis konjunktur vägrar ta fart Det finns några centrala förklaringar till varför den globala tillväxten inte tar fart. Dels handlar det om svag investeringskonjunktur som till stor del beror på att företagen inte ser tillräckligt stark efterfrågan samt att befintligt kapacitetsutnyttjande är förhållandevis lågt. Vidare hindras konjunkturen av fortsatt hög skuldsättning som håller nere konsumtionen. Det skapar en ond cirkel där trög tillväxt och låg inflation försvårar arbetet med skuldavveckling, och trög skuldavveckling hindrar ökad tillväxt. Dessutom dras många länder med budgetunderskott och höga statsskulder, vilket lämnar ytterst begränsat utrymme för finanspolitiska stimulanser. Mot den här bakgrunden har hoppet ställts till att centralbankernas ultraexpansiva penningpolitik ska få fart på de ekonomiska hjulen. Svagast valuta vinner En anledning till centralbankernas iver att expandera penningpolitiken är att de vill sätta press på den egna valutan. Målet är att fördyra importen och därigenom pressa upp inflationen, som är notoriskt låg i många länder, samt stärka konkurrenskraften för exportsektorn. Problemet är bara att så många centralbanker stimulerar samtidigt. Det skapar ett slags tävling mot botten där den som stimulerar mest vinner. Valutarörelserna under det senaste året har varit dramatiska. Den amerikanska dollarn har stigit till den högsta nivån på många år. Störst försvagning har vi sett i valutorna från de länder som har gjort stora penningpolitiska lättnader, däribland svenska kronan och euron, men också valutor från ekonomiskt svaga och råvaruberoende länder såsom brasilianska realen. De kraftiga valutarörelserna får stor effekt på börsutvecklingen. Till exempel har svenska börsen stigit närmare procent hittills i år räknat i svenska kronor, medan uppgången i dollar bara summerar till strax över 8 procent. Ännu större är effekten i vissa tillväxtmarknader där valutan har gjort mer för avkastningen än börsutvecklingen i sig. Skandias placeringsutsikter maj

4 - Svagare valuta mot USD Valutarörelser mot USD Procent sedan jan jan- apr- jul- okt- jan- apr- Det betyder att vi inte kan förlita oss på att central bankerna fortsätter att spela rollen som stöttepelare för börsen framöver. Någon annan måste ta över, och det måste vara konjunkturen. SEK Euro Yen Indiska rupier Sydafrikanska rand Brasilianska real Hög tid att skifta bort från centralbanker Sammantaget har index över världens samlade börser stigit med närmare procent i svenska kronor sedan botten efter finanskrisen 9. Det motsvarar en årsavkastning på nästan procent. Men efter sex år av börsuppgång är utrymmet litet för fortsatta besvikelser från börsföretagen eller i den ekonomiska statistiken. Dessutom går det inte att komma ifrån det faktum att stödet från centralbankerna inte varar för evigt. Så småningom kommer centralbankerna börja återgå till att bekämpa inflation, snarare än att försöka skapa den. Vi ser nu försiktiga tecken på att inflationstakten i många länder har bottnat i takt med att effekterna från fjolårets oljeprisfall börjar klinga av. Därtill har faktiskt inflationsförväntningarna i både och euroområdet börjat röra sig sakta uppåt. Vi är fortfarande långt ifrån en situation med hög inflation, men det gäller att komma ihåg att det inte krävs mer än omkring procent för att centralbankerna ska dra tillbaka stimulanserna och börja prata räntehöjning. är redan där och så småningom kommer fler länder att komma dit. Det betyder att vi inte kan förlita oss på att centralbankerna fortsätter att spela rollen som stöttepelare för börsen framöver. Någon annan måste ta över, och det måste vara konjunkturen. Viss uppväxling för konjunkturen i år Även om flera strukturella trender sannolikt kommer att fortsätta försvåra för konjunkturen att ta fart, finns det ett antal faktorer som talar för ett visst uppsving i den ekonomiska aktiviteten i år. Några av de främsta är det låga oljepriset, den allt mer expansiva globala penningpolitiken och dollarstyrkan. Problemet med dessa faktorer är dock att de är tveeggade svärd det finns både vinnare och förlorare. Det låga oljepriset gynnar framför allt världens konsumenter då prisfallet fungerar som en bred skattesänkning för hushållen. För råvaruproducerande länder och energiföretag för det dock med sig negativa konsekvenser. Samma sak gäller för dollarstyrkan. Även om det stärker konkurrenskraften för exportsektorerna i många länder, inte minst i, kommer det sannolikt skala bort några tiondelar från den amerikanska tillväxten i år. Dessutom riskerar den starka dollarn att göra det dyrare för länder och företag utanför som har tagit upp lån i dollar. Dit hör många tillväxtländer. Sammantaget är dock vår bedömning att de positiva effekterna överväger och att nettoeffekten för världskonjunkturen är positiv. Men konjunkturen är fortfarande bräcklig, förväntningarna på börsföretagen högt ställda och riskerna många. Det öppnar upp för en skakig resa på aktiemarknaderna framöver.,9,8,,,,,,, Global BNP-tillväxt Procent, årstakt (prognos) (prognos) Källa: IMF Skandias placeringsutsikter maj

5 Mer att ge trots hög värdering Stark börs under lång tid Stockholmsbörsen, av värdeindikatorn rankad som nummer fem, har gått starkt under flera års tid och det finns flera anledningar till det. På senare tid har offensiva räntesänkningar från Riksbanken försvagat den svenska kronan och gett börsen bränsle. Samtidigt som Riksbankens agerande signalerar att vi befinner oss i kris så ser många faktorer bra ut för den svenska ekonomin. Tillväxten är hög och ränteläget gynnsamt för både företag och konsumenter. Under en lång period har hushållen fått mer pengar i plånboken tack vare låga boräntor, sänkta skatter och god reallöneutveckling. Bland riskerna finns den kraftiga prisuppgången på bostadsmarknaden och svenska folkets växande skulder, som riskerar att bli ett problem när räntan så småningom höjs. När det gäller företagen väntas framför allt svenska exportbolag få draghjälp i år av den svaga svenska kronan och en ljusnande konjunkturbild i. Börsen behöver stöd av högre vinster När tog sin början hade vi en uppgång på närmare procent bakom oss sedan botten efter finanskrisen. Trots det har Stockholmsbörsen stigit cirka procent till bara sedan årsskiftet. Uppgången är stor, men inte omotiverad. Svenska bolag har klarat sig bra både under och efter krisen och den svenska ekonomin föll inte ner i en lika lång och djup konjunktursvacka som flera andra europeiska länder gjorde. Idag är många svenska börsbolag finansiellt starka, har bra balansräkningar och ger stabila utdelningar. De grundläggande faktorerna för en god utveckling även framöver finns på plats, men det går inte att bortse från att en bidragande orsak till uppgången är den extremt låga räntan och bristen på alternativ. Samtidigt som börsen har gått starkt så har företagens vinster inte nått upp till marknadens förväntningar förrän på senare tid. Missade prognoser har dock inte haft mer än tillfälliga effekter på börsuppgången. Marknaden har varit förlåtande, kanske framför allt på grund av bristen på alternativ. För väntas nu kraftiga vinstökningar och frågan är om bolagen kommer att leva upp till de högt ställda förväntningarna. Även om de inte når ända fram kan man åtminstone konstatera att vinsterna ökar och att det kan motivera uppgången som har varit, men för att börsen ska orka fortsätta uppåt behövs en fortsatt bättre konjunktur. Begränsad potential utan positiva överraskningar Skandias värdeindikator pekar ut som en av de aktiemarknader som har mindre potential. Framför allt beror det på att värderingarna är höga. Vinsttillväxten får däremot godkänt. Vi tror trots höga värderingar på en ganska ljus framtid för svenska aktier. Den svenska börsen får precis som många andra stöd av låga räntor och god tillgång på pengar, men det är inte den enda anledningen till uppgången. Den svenska konjunkturen är på rätt väg och vi ser dessutom en chans att exportsektorn får draghjälp av en bättre konjunktur i. Sammantaget är det här gynnsamma förutsättningar för en fortsatt god börsutveckling. 8 8 : Börsutveckling och värderingar 8 9 mån framåtblickande p/e-tal (vänster) MSCI Sweden (höger) 8 8 Skandias placeringsutsikter maj

6 Långsiktig vinnare med utmaningar i närtid Styrkan i ekonomin håller i sig Efter mycket stark utveckling under stora delar av har den amerikanska ekonomin visat svaghetstecken under årets första månader. Mycket av den trögare utvecklingen beror dock på tillfälliga faktorer som vädereffekter och strejker, och kommer inte påverka ekonomin under resten av året. Den starka dollarn är visserligen besvärlig för exportbolagen, men den underliggande, inhemska konjunkturen är alltjämt stark och vår bedömning är att det håller i sig under överskådlig framtid. Gradvis håller ett inflationstryck på att bildas i ekonomin, till stor del på grund av den låga arbetslösheten, vilket gör att sannolikt höjer sin styrränta senare i år. Det riskerar att skapa viss osäkerhet på de finansiella marknaderna. Men erfarenheterna visar att såväl konjunkturen som aktiemarknaderna generellt sett brukar ha mer att ge när räntan väl börjar höjas. Först längre fram i konjunkturen brukar räntehöjningar sätta stopp för börsuppgången. Hög kvalitet motiverar höga värderingar Trots en trög start på året är det de amerikanska börserna som har utvecklats allra bäst under den senaste femårsperioden. De främsta förklaringarna är omfattande penningpolitiska stimulanser, hygglig utveckling för konjunktur och bolagsvinster, samt frånvaro av den skuldkris som nyligen gick igenom. Efter den stora uppgången på aktiemarknaderna börjar dock värderingarna på -börserna se tämligen höga ut. Prislappen på amerikanska aktier har dock ofta varit högre än på andra marknader, men det går inte att komma ifrån att skillnaden har blivit allt större på senare tid. Ett skäl till den historiska värderingsskillnaden mellan och många andra marknader är att de amerikanska bolagen har en bättre förmåga att skapa vinsttillväxt. I år har dock bolagsvinsterna fått sig en törn till största del inom energi- och exportsektorerna till följd av nedgången för oljepriset och den starka dollarn. Den långsiktiga potentialen för amerikanska företag att öka sina vinster fortsätter dock att se mycket god ut. Given plats i portföljen trots kortsiktiga risker Den amerikanska aktiemarknaden är världens största, och företagens förmåga att växa är god. -fonder har därför sin givna plats i en långsiktig sparportfölj. Vår värdeindikator placerar på plats nummer tre, och tecknar därmed en ljus bild av den framtida potentialen. På kort sikt vill vi dock höja ett varningens finger. Kombinationen höga värderingar, stundande räntehöjning och trög vinstutveckling i år skapar onekligen risker. Till skillnad från företagen i och Japan saknar amerikanska bolag draghjälp från valuta och centralbanksstimulanser, och får istället förlita sig på konjunkturen för att växa. En särskilt viktig faktor för den amerikanska aktiemarknaden är därför inflationsutvecklingen. Om den tar fart kommer det tvinga fram fler räntehöjningar som efterhand riskerar att sätta stopp för börsfesten. Vi tror dock att det dröjer innan det scenariot blir verklighet Börsutveckling vs världen Procent sedan jan MSCI North America MSCI AC World Skandias placeringsutsikter maj

7 Börjar vädra morgonluft Tidiga tecken på bättre konjunktur För de europeiska börserna har börjat starkt. Flera av de stora börsindexen står på tvåsiffriga plustal. Stöd kommer framför allt från ECB som i januari meddelade att den kommer att köpa europeiska statsobligationer för totalt miljarder euro per månad till och med september. Dessutom börjar konjunkturen så sakta ta fart, vilket också bidrar till uppgången. Med det sagt är det fortfarande långt kvar till forna glansdagar och förbättringarna vi ser sker från låga nivåer. En sådan är utlåningen från banksektorn som äntligen har börjat växa, vilket är ett tecken på att bättre tider är att vänta. Den främsta ljuspunkten är Tyskland som utvecklas starkt inte minst i den privata sektorn tack vare låg arbetslöshet och stigande löner.,,,, ECB & Fed balansräkningar Biljoner EUR och USD, streckad linje är prognoser 9 ECB, Eur (vänster) Fed, USD (höger) ECB, oljepriset och euron nycklarna till fortsatt framgång Börsutvecklingen i har under åren efter finanskrisen varit trög jämfört med i, till stor del på grund av den europeiska skuldkrisen och den utdragna lågkonjunkturen. I svenska kronor har den amerikanska börsen stigit närmare procent de senaste fem åren, medan börserna i euroområdet gett knappt hälften.,,,,, Det som framför allt drar ner euroområdets betyg i Skandias värdeindikator är tillväxtutsikterna. Bara har ännu sämre potential. Det som talar för att tillväxten kan bli bättre framöver är om de faktorer som redan bidragit till börsuppgången, det vill säga ECB:s stimulanser, lägre oljepris och svagare euro, även ger skjuts åt konjunkturåterhämtningen. Vi har en förhoppning om att så kommer att vara fallet. Trots årets börsuppgång handlas dessutom europeiska aktier, precis som under det senaste decenniet, med en rabatt mot amerikanska aktier. Vi satsar på konjunkturen Euroområdet är den marknad som har näst lägst långsiktig potential i vår ranking. Det är framför allt den svaga tillväxten, men också relativt höga aktievärderingar, som drar ner betyget. Ur vårt perspektiv finns det dock en chans att konjunkturen kan överraska positivt. Det skulle motivera en fortsatt positiv börsutveckling även framöver. Riskerna är främst av politiskt slag. Grekland kan komma att lämna eurosamarbetet och effekterna av det är svåra att överblicka, och till hösten väntar ett viktigt val i Spanien. Sammantaget tycker vi dock att det är värt att satsa på att konjunkturåterhämtningen nu kommer, och därför är vi mer positiva till än vad värdeindikatorn visar. Skandias placeringsutsikter maj

8 Låga värderingar, högst potential Ekonomin är på gång Japan är inne i ett experiment där massiva penningpolitiska stimulanser och strukturreformer ska få fart på den sedan decennier svaga konjunkturen. Efter att tillväxten föll in i en svacka förra året, som till stor del kan tillskrivas höjd moms, har ekonomin visat klara tecken på återhämtning i år. Yenförsvagningen har gett stöd åt exportsektorn, vilket är välkommet, men den stora potentialen ligger i att få fart på hushållens konsumtion som utgör merparten av ekonomin. Här skapar mycket låg arbetslöshet, stigande löner och ökat kvinnligt deltagande i arbetskraften positiva förutsättningar. Japanerna har dessutom fått tjockare plånböcker till följd av det låga oljepriset och en stor del av hushållens tillgångar består dessutom av kontanta medel. Det skapar ytterligare potential för ett lyft i konsumtionen. Däremot är de statsfinansiella och demografiska utmaningarna omfattande. - Börsutveckling, gemensam valuta Procent sedan jan 99, USD MSCI Japan MSCI AC World Långt kvar till tidigare toppar Efter svag utveckling i mer än ett decennium har den japanska aktiemarknaden mer än fördubblats i värde under de senaste tre åren. Trots det har Japan-börsen fortfarande nästan procent kvar till sin högsta notering från 989 vilket kan jämföras med börsindexen i de flesta andra länder som har passerat tidigare högstanivåer på löpande band. Dessutom är värderingarna förhållandevis låga både i relation till historiska nivåer och till andra aktiemarknader. En viktig förklaring till de senaste årens börsuppgång är centralbankens stimulanser som utöver obligationsköp även innefattar köp av aktieinstrument. En följd av det är att valutan har försvagats, vilket gynnar exportbolagen. För svenska sparare påverkar dock en svagare yen avkastningen negativt. I Skandias värdeindikator är, som även innefattar bland annat Australien, den region som ser ut att ha störst möjlighet till vinsttillväxt framöver. Mycket av potentialen står att finna i just Japan. Faktorer som inte fångas upp av indikatorn är utvecklingen inom bolagsstyrning där vi ser positiva tecken. Bland annat har den japanska regeringen uppmanat företagen att utnyttja sitt egna kapital mer aktieägarvänligt genom att till exempel höja utdelningar och utöka återköpsprogram. Det har även signalerats sänkt bolagsskatt, vilket kan ge ytterligare bränsle åt bolagens vinster. Högst framtida potential Sammantaget är det på aktiemarknaderna i Pacificregionen, och då främst i Japan, som vi ser störst långsiktig potential för fortsatt börsuppgång. Den japanska börsens relativt sett låga värderingar och företagens förmåga att skapa vinsttillväxt är en mycket fin kombination. Det pågående skiftet i bolagsstyrningsfrågor, vilket kan attrahera mer utländskt kapital, stärker vår syn på Japan ytterligare. Den främsta risken för svenska sparare är om börsuppgången sammanfaller med försvagad valuta, vilket skulle hålla nere avkastningen i svenska kronor. 8 Skandias placeringsutsikter maj

9 Enda tillväxtmarknaden värd namnet Så mycket mer än bara Kina Under de senaste två decennierna har förknippats med Kina, den ekonomiska motorn i regionen som till stor del också har varit drivande i världsekonomin. Men de senaste åren har den kinesiska ekonomin förändrats. Från att ha drivits av tillväxt i den tunga tillverkningsindustrin har landet börjat växla om mot en mer konsumtionsinriktad ekonomi, vilket sänker tillväxttakten. För att stötta konjunkturen har myndigheterna på senare tid stimulerat ekonomin genom räntesänkningar och sänkta reservkrav för bankerna. Det senare får en direkt positiv inverkan på ekonomin då bankerna kan öka sin utlåning till den privata sektorn. är dock så mycket mer än bara Kina och vi ser en stark utveckling i många andra länder. Indien har på senare tid seglat upp som det snabbast växande landet. Det senaste året har landets regering påbörjat en reformering av ekonomin, och det låga oljepriset har gett extra draghjälp. Bränslesubventioner har tidigare varit en stor del av de offentliga finanserna, och när man nu minskar den utgiften har det gett utrymme för andra välbehövliga finanspolitiska åtgärder och stimulanser. BNP-tillväxt Procent, årstakt Blek börsutveckling trots hög tillväxt Börserna i har utvecklats bättre än dem i många andra tillväxtländer de senaste åren, vilket till stor del hänger ihop med skillnaden i ekonomisk utveckling mellan regionerna. Men i jämförelse med många utvecklade länder som till exempel ser börsutvecklingen blek ut. Fram till årsskiftet var det bara ett fåtal av de asiatiska börserna som hade stigit mer än procent i lokal valuta under den senaste femårsperioden. I år har det dock varit bättre fart, men den samlade avkastningen dras upp påtagligt av Kina som har haft ett börsrally på närmare procent på mindre än ett år. Detta till följd av att börserna i Hong Kong och på fastlandet integrerades med varandra. Sammantaget är värderingarna på de asiatiska börserna förhållandevis låga, men det är stora skillnader mellan olika länder. Dessutom ser tillväxtpotentialen framöver stark ut. Prognoser över BNP-tillväxten visar på stabil utveckling för regionen som helhet. En lägre tillväxttakt i Kina kompenseras av en högre tillväxt i Indien och i många av de mindre ekonomierna. Euroområdet Japan EMEA (utfall) (prognos) Källa: Bloomberg Låga värderingar och hög tillväxt lockar Kombinationen av hög tillväxt och förhållandevis låga värderingar skapar förutsättningar för god börsutveckling i framöver. Regionen rankas också näst högst i Skandias värdeindikator. Givet att faktiskt är den enda tillväxtmarknaden som lever upp till sitt namn tycker vi att värderingarna är omotiverat låga. Dessutom fångas många av de pågående strukturella förändringarna, som på lång sikt kan ge ytterligare positiva effekter, inte upp av indikatorn. Sett till enskilda länder tycker vi särskilt att Indien har påbörjat en spännande resa. Landet kommer sannolikt att ta över Kinas roll som den snabbast växande stjärnan. 9 Skandias placeringsutsikter maj

10 Hög risk och dystra utsikter Stora strukturella problem Under de senaste åren har den ekonomiska utvecklingen i varit den rakt motsatta från åren före finanskrisen och i år väntas tillväxten vara negativ i flera av länderna. Nedgången för metall- och oljepriser har drabbat regionen hårt, men flera av länderna var i dåligt skick redan tidigare. Lång tid av låga investeringar, stort reformbehov samt problem med byråkrati och korruption hämmar den ekonomiska utvecklingen. Dessutom är inflationen hög särskilt i Brasilien, vilket har tvingat fram räntehöjningar som ytterligare försvagar konjunkturen och dämpar investeringsviljan. Läget ser ljusare ut för den näst största marknaden, Mexiko. Åttio procent av landets export går till den växande amerikanska ekonomin, och arbetslösheten har varit i en sjunkande trend de senaste fem åren. Värdeminskningen för peson har dessutom stärkt landets konkurrenskraft. Brasilianska börsen tynger Till följd av den tröga ekonomiska utvecklingen är det inte så konstigt att börsutvecklingen i har varit svag. Av de större regionerna i världen är den enda som har haft negativ börsutveckling under de senaste fem åren, sett i gemensam valuta. Särskilt svagt har den brasilianska börsen gått. Även sett till förmåga att skapa vinsttillväxt är den region som har haft sämst utveckling jämfört med andra aktiemarknader på både lång och kort sikt. Utan konstruktiva reformer och investeringar i främst 8 Börsutveckling Procent, SEK Baserat på de ekonomiska utsikterna anser vi att en lägre värdering är motiverat och ser därför negativt på den långsiktiga potentialen för regionens aktiemarknader. infrastruktur kommer det vara svårt för företagen att få till högre tillväxt framöver. En faktor som indikatorn inte fångar upp är den stundande räntehöjningen från amerikanska centralbanken som riskerar att skapa kapitalutflöden ur regionen, vilket ytterligare försämrar möjligheten till välbehövliga investeringar i infrastruktur. Höga värderingar och lägst potential Trots utmaningarna är värderingarna på de latinamerikanska börserna knappast att betrakta som låga och regionen är den som hamnar längst ner i Skandias värdeindikator. Baserat på de ekonomiska utsikterna anser vi att en lägre värdering, särskilt i relation till andra aktiemarknader, är motiverat och ser därför negativt på den långsiktiga potentialen för regionens aktiemarknader. Den främsta brasklappen är att små positiva överraskningar kan ge stora effekter på börskurserna särskilt efter de senaste årens underprestation MSCI MSCI Brasilien MSCI Världen Skandias placeringsutsikter maj

11 Luras inte av låga värderingar Politiska risker väger tungt Flera av länderna i EMEA-regionen, som innefattar Östeuropa, Mellanöstern och Afrika, dras med ekonomiska svårigheter. Den sammanlagda tillväxten i regionen förväntas nätt och jämnt bli positiv i år och flertalet ekonomiska indikatorer pekar åt fel håll. Framför allt är det utvecklingen i Ryssland som oroar. Ekonomin har mattats av under flera år och på senare tid har nedgången i råvarupriser och sanktioner från västländerna skickat in landet i en djup recession. Utöver den tröga ekonomiska utvecklingen har det senaste årets händelser i Ukraina gett en tydlig påminnelse om innebörden av begreppet politisk risk. Råvaror och valutor sätter agendan För svenska sparare påverkas börsutvecklingen i EMEA-regionen i hög grad av råvarupriser och valutakursförändringar. Särskilt den ryska börsen följer utvecklingen för oljepriset väl. Inte sällan tenderar valutorna att röra sig mer än aktiemarknaderna. Under de senaste fem åren är uppgången i svenska kronor endast omkring procent för regionen som helhet, men i lokala valutor rör det sig istället om procent. Låg värdering räcker inte De låga genomsnittliga värderingarna på EMEA-börserna är den främsta anledningen till att regionens samlade ranking är ganska hygglig i Skandias värdeindikator. Vi tycker dock att de låga värderingarna rättfärdigas av de politiska och ekonomiska riskerna och ser begränsade möjligheter för framför allt den ryska börsen att skapa hög långsiktig avkastning. Dessutom ser den underliggande potentialen bland företagen att skapa vinsttillväxt dyster ut. I likhet med de latinamerikanska börserna kan dock små positiva överraskningar ge stora kurslyft, vilket vi har sett på den ryska börsen under inledningen av. Den stora fördelen för EMEA-börserna är de låga värderingarna. Huvudförklaringen är den ryska börsen som drar ner genomsnittet. Ryska aktier har visserligen alltid varit lägre värderade än snittet bland tillväxtmarknader, men på senare tid har rabatten ökat ännu mer till följd av ökade politiska risker och det låga oljepriset. För regionen som helhet är det dock stora skillnader mellan de olika börserna. I Sydafrika, som utgör den största delen av EMEA-index, har värderingarna stigit påtagligt mer än i andra tillväxtländer. 9 8 Ryska börsen och oljepriset USD 8 MSCI Ryssland (vänster) Olja (höger) Skandias placeringsutsikter maj

12 Ränteplaceringar En krockkudde i portföljen Obligationsmarknaden har under lång tid gett hög avkastning tack vare sjunkande räntor. När nu marknadsräntorna är nära noll eller till och med negativa, så finns inte längre så mycket utrymme för fortsatt räntenedgång. Det begränsar avkastningspotentialen för obligationer, men trots det har de sin givna plats i portföljen även framöver. Allt annat lika vad händer med avkastningen? Att obligationer handlas till negativa räntor är extremt. Även om räntorna fortfarande kan bli ännu lägre så talar det mesta ändå för att vi närmar oss någon form av botten. För att illustrera vad man kan vänta sig av obligationsplaceringar framöver antar vi därför att räntorna verkligen har bottnat, och att de kommer att ligga stilla under en period. Det betyder i princip att den avkastning som finns att hämta i räntefonder är den som kommer från kupongerna ( utdelningarna ) på obligationerna i fonden. För en kort räntefond, en penningmarknadsfond, så innebär nuvarande ränteläge att avkastningen blir nära noll. På det tillkommer en förvaltningsavgift för fonden. I bästa fall behåller alltså pengarna i en penningmarknadsfond sitt värde. En lång räntefond, det vill säga en obligationsfond, ger lite högre avkastning än så. Den genomsnittliga räntan ligger på omkring, procent, men även här tillkommer förvaltnings avgiften. Det innebär att den totala avkastningen från såväl korta som långa räntefonder kommer vara ytterst blygsam under översiktlig framtid. Förr eller senare kommer börsen också att gå ner, och därför är det klokt att alltid ha en del räntesparande i portföljen för att sprida risken. 9 Ränteindex, global Procent, USD 8 Statsobligationer Investment grade High yield En annan kategori av räntefonder är företagsobligationsfonder som i sin tur är uppdelade i två segment, hög risk (high yield) och låg risk (investment grade). Det finns också fonder som består av en kombination av de två. Både risken och räntenivån i en företagsobligationsfond är högre än i traditionella räntefonder. Givet att räntan ligger stilla på den här nivån kan en global high yield-fond ge en årsavkastning på upp till procent, medan en investment grade-fond kan ge procent. Det förutsätter även att kreditbetygen för företagen som gett ut obligationerna inte förändras. Medan penningmarknads- och obligationsfonder framför allt påverkas av hur räntan utvecklas, så finns det andra faktorer som är viktigare för företagsobligationsfonder. Dels finns en likviditetsrisk som gör att kursrörelserna i företagsobligationer kan bli väldigt stora om något oväntat händer. Dessutom påverkas avkastningen av hur kreditbetygen för bolagen som gett ut obligationerna förändras. Ett aktuellt exempel som Skandias placeringsutsikter maj

13 tydligt visar på riskerna var när oljepriset föll snabbt under hösten. Många high yield-fonder hade stora innehav i obligationer utgivna av bolag i oljesektorn, och när oljepriset halverades försämrades kreditutsikterna för oljebolagen. Det gjorde att värdet på obligationerna föll, och eftersom andrahandsmarknaden i viss mån är begränsad så blev kursrörelsen ännu större. Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att risk och avkastning alltid hänger ihop. En företagsobligationsfond kan ge högre avkastning än andra räntefonder trots det låga ränteläget, men risken är också högre. Stigande ränta slår olika Fördelen med penningmarknadsfonder är att de inte kommer att påverkas fullt så mycket den dag räntan stiger. Det beror på att innehaven i fonden har kort löptid och därmed omsätts relativt snabbt, och när innehaven förfaller ersätts de med nya på högre räntenivåer. Avkastningen idag är alltså låg, men kursrisken också begränsad. Obligationsfonder ger å andra sidan en liten positiv avkastning nu, men när räntan stiger så kommer de att minska mer i värde. Det beror på att den återstående löptiden på obligationerna i dessa fonder är längre. Det gör att värdeförändringen blir större när räntan ändras. I takt med att den genomsnittliga räntan på obligationerna i portföljen stiger, kommer dock obligationsfonder att kunna ge positiv avkastning även med stigande marknadsräntor. Företagsobligationsfonder påverkas på liknande sätt, men förändrad kredit- eller likviditetsrisk kan ge ännu större effekter. Varför spara i räntefonder som knappt ger avkastning? Det är svårt att tycka att räntesparande känns särskilt lockande när avkastningen pendlar runt noll och börsen bara verkar kunna gå åt ett håll. Som sparare gäller det då att se det i rätt ljus och att ställa in sig på att avkastningen kommer att vara begränsad under en period. Räntefonder ska vara ett komplement till aktier och en krockkudde i portföljen. Precis som alla andra tillgångar kommer de att utvecklas både bra och dåligt i perioder, men att tajma de svängarna är mycket svårt. Förr eller senare kommer börsen också att gå ner, och därför är det klokt att alltid ha en del räntesparande i portföljen för att sprida risken. 8 Statsobligationsräntor, år Procent Tyskland Penningmarknadsfond Placerar i räntebärande papper med en kort löptid, maximalt cirka år. Obligationsfond Placerar i räntebärande papper med lång löptid, år och uppåt. Företagsobligationsfonder (high yield) Placerar i obligationer utgivna av företag med låg kreditvärdighet. Företagsobligationsfonder (investment grade) Placerar i obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet. En god idé är att välja några olika räntefonder med olika risk. En kombination av korta och långa räntefonder, företagsobligationsfonder och en hedgefond med låg risk är ett utmärkt sätt att sänka risken i portföljen på både kort och lång sikt. Skandias placeringsutsikter maj

14 Tema: överraskningar Två jokrar i leken Plötsligt stigande inflation Ända sedan finanskrisen har inflation varit en bristvara i stora delar av världen. Under tiden har centralbankerna med alla medel försökt få inflationen att stiga. De har infört nollränta, minusränta och köpt obligationer för närmast astronomiska belopp allt har varit tillåtet, men inget har ännu fått önskad effekt. Anledningen till att inflationen inte stiger är en kombination av flera faktorer. Dit hör hög arbetslöshet och ett lågt kapacitetsutnyttjande, men även ett fallande oljepris har pressat ner inflationen ytterligare det senaste året. Låg ränta och god tillgång på pengar är en förutsättning för inflation, en annan är tillväxt. Det första har vi redan och det andra är något vi tror att vi kommer att få se i allt fler länder de närmaste åren. Lägg till att oljepriset har stabiliserats och att arbetsmarknaderna i stora länder som, Japan och Tyskland utvecklas starkt, så finns det ännu flera faktorer som talar för att inflationen kan börja få fäste. Frågan är vad som händer om alla dessa saker inträffar samtidigt och inflationen plötsligt stiger snabbare än någon kan förutse? Det enda sättet att stoppa en stigande inflation är genom räntehöjningar. Centralbankerna, som länge varit börsernas bästa vänner tack vare låga styrräntor, kan snabbt bli fiender att räkna med. Snabba räntehöjningar skulle sannolikt få börkurserna att vända ner och i vissa länder även drabba fastighetsmarknaden hårt. är ett sådant land, där bostadspriserna skjutit i höjden i takt med att räntorna sjunkit, och där hushållen nu är betydligt räntekänsligare än innan krisen. Stigande inflation kan med andra ord bli en otrevlig joker i leken. Euron stärks kraftigt innan återhämtningen fått fäste En annan joker som kan dyka upp är en oväntad förstärkning av euron innan återhämtningen i har fått ordenligt fäste. Att euron är så svag beror framför allt på att ECB sänkte sin styrränta flera gånger under förra året, och att man efter årsskiftet har börjat köpa obligationer för hisnande miljarder euro i månaden. En förnyad oro för Grexit, det vill säga att Grekland ställer in betalningarna och lämnar eurosamarbetet, har ytterligare satt press på valutan. Inflationen i euroområdet ligger idag kring nollstrecket, men den har stigit från de allra lägsta nivåerna i början av året. Detsamma gäller inflationsförväntningarna. När nu nedåtpressen på inflationen från oljepris raset klingar av och den svaga euron börjar driva upp importpriserna samtidigt som konjunkturen förstärks, finns förutsättningar för att inflationen ska nå upp till ECB:s mål snabbare än vad centralbanken väntar sig i dagsläget. Det skulle i sin tur kunna leda till att ECB drar tillbaka sina stimulanser i förväg, vilket skulle stärka euron. En ordnad uppgörelse med Grekland som leder till att landet lämnar valutaunionen med begränsade ekonomiska konsekvenser, har potential att ytterligare driva på en euroförstärkning. Sedan förra våren har euron försvagats med ungefär procent mot dollarn. Vi ser det inte som omöjligt att ovanstående scenario skulle kunna stärka euron lika mycket igen, och att det i sin tur kan sätta krokben för konjunkturåterhämtningen innan den ens hunnit få ordentligt fäste. Konsekvenserna vore varken bra för världsekonomin eller för den svenska ekonomin. Vi är ett litet exportberoende land och förhoppningen om en bättre svensk konjunktur står delvis till. Skandias placeringsutsikter maj

15 Medverkande till Placeringsutsikter: Maria Landeborn Sparekonom Johan Lundqvist Ekonom Christian Avenäs Ekonom Lars-Göran Orrevall Chef Skandias kapitalförvaltningsbolag Thomas Elofsson Chef investeringsstrategi Axel Brändström Chef investeringsstrategi Publiceringsdatum: Den maj Informationen i detta dokument baserar sig på uppgifter från källor som Skandia har bedömt som tillförlitliga. Skandia lämnar dock inga garantier för att de uppgifter som legat till grund för informationen har varit fullständiga eller korrekta. Informationen i dokumentet ska heller inte i något avseende betraktas som ett råd eller rekommendation eller liknande inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Vid behov av finansiella råd bör alltid en professionell finansiell rådgivare kontaktas. Informationen får inte mångfaldigas eller spridas utan tillstånd från Skandia. Skandias placeringsutsikter maj

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Gott om utmaningar på agendan 2016

Gott om utmaningar på agendan 2016 Marknadsbrev december januari 21/216 Gott om utmaningar på agendan 216 Börsuppgången har (snart) pågått i fyra år. Värderingarna är högre än de varit historiskt, men räntorna är lägre och tillgången på

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Fördel aktier trots svag tillväxt

Fördel aktier trots svag tillväxt Fördel aktier trots svag tillväxt Under de sju år som gått sedan finanskrisen har ett globalt aktieindex stigit med i genomsnitt 11 procent per år, men det senaste året har sentimentet förändrats. Marknaden

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer