Om teckning, tecken, text och teori;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om teckning, tecken, text och teori;"

Transkript

1 CON TEXT Eirin Marie Solheim Pedersen Om teckning, tecken, text och teori; aktteckning i ett kontextuellt, diskursivt och paradigmatisk perspektiv.

2 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I Eirin Marie Solheim Pedersen, 2004 ISSN x ISBN CON-TEXT Avhandling 16 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt ved Arkitekthøgskolen i Oslo UTGIVER: Arkitekthøgskolen i Oslo BILDE OMSLAG: Eirin Pedersen TRYKK: Unipub DESIGN AV BASISMAL: BMR

3 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - D E D I K A T I O N Avhandlingen är tillägnad Gregory Bateson utan vars tänkande den aldrig kunnat bli till. i

4 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I ii

5 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning iii Bildförteckning ix Förord xiii Avhandlingens devis 1 Sammanfattning 3 Summary I N L E D N I N G EN BÖRJAN; om perspektiv och 9 målsättning med avhandlingsarbetet : om avhandlingens ämnesområde och några 12 begreppsliga avklaringar PERSONLIG OCH FAGLIG BAKGRUND; om 16 varför jag gör ett kunstfagligt doktorgradsprojekt ETT FÖRSTA "KUNSTFAGLIGT PROJEKT"; 19 min hovedoppgave 1.1 UPPTAKT TILL AVHANDLINGENS 23 FRÅGESTÄLLNINGAR;om frågeställningar genererade genom hovedfagsarbetet : varför ingår aktundervisning ännu i utbildningen av konstnärer? : kan aktteckning vara något mer än ett redskap 25 för att öva uppteckningsförmågan? : har reflektion om inre processer någon plats i 30 konstnärsutbildningen? : har konstnären och det konstnärliga arbetet 33 kön? iii

6 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G : kan konstnärligt arbete vara förenligt med forskning? 1.2 VAD VAR DET JAG VILLE UPPNÅ MED ÄNNU ETT KUNSTFAGLIGT PROJEKT; om frågeställningar 1.3 HUR BLEV JAG SKRIVFÖR; om synliggörandet av en process D E L I INLEDANDE REDOGÖRELSE; om en 59 kunskapsteoretisk avklaringsprocess : om "objektivitet" och "subjektivitet" KUNSKAPSTEORETISK POSITIONERING; 75 om Batesons kommunikationsteoretiska perspektiv : avslutande dryftande om semiotik BEGREPP FÖR ATT TALA TEORETISKT; 86 inledning OM KONTEXT; enligt Bateson : om text och kontext (yttring och genre) INLEDNING; om diskursanalys : OM DISKURS; enligt Foucault OM PARADIGM; enligt Kuhn : om kritik av Kuhns paradigmförståelse ATT FÖRSTÅ OCH ANVÄNDA BEGREPP; 126 avslutande reflektion 2.2 PARADIGMFÖRSTÅELSE OCH KONSTVÄRLDEN; om teoretisk vinkling 131 D E L I I UPPTAKT; om utgångspunkt och målsättning FAGLIG POSITIONERING; om sökande efter 143 förebilder 3.2 FÄLTARBETE I EGEN MILJÖ; om bakgrund METODOLOGISK AVKLARING; om det observerande självets position. 152 iv

7 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G DOKTORGRADSPROJEKTETS 161 FÄLTARBETE; om omfattning och innehåll ATT GÖRA FÄLTARBETE PÅ EN KONSTAKADEMI; avslutande reflektion REFLEKTION FRÅN AKTUNDERVISNINGS 171 LÄRORUM; om teckningssal, kvardröjande reliker och blick : om teckningssalen : om reliker i aktens lärorum : om blick LINJEN SOM THE SITE OF MEANING 187 OCH TECKNING SOM VISUELL REFLEKTION; om bakgrund och teoretisk vinkling till akttecknandet under fältarbetet Målsättning 187 Bakgrund 188 Teoretisk förståelse 189 Problemställningar för mitt visuella arbete VISUELL REFLEKTION; innehållsförteckning till medföljande CD 195 D E L I I I INLEDNING; om utgångspunkt och 199 målsättning 4.1 FÖRELÄSNINGAR I KONSTHISTORIA; om om min obehagskänsla : om dilemmat med alltför många likadana 206 bilder (eller problemet med att inte vara uppmärksam på sin publik) NÄRLÄSNING AV BÖCKER OM AKTEN; 209 om en "obehaglig" och en "icke-obehaglig" bok : om analysen av den obehagliga boken 211 The Nude : om analysen av den behagliga boken 226 The Female Nude NÅGOT FALLER PÅ PLATS; om Nead versus Clark och föreläsningar i konsthistoria 240 v

8 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ÄNNU ETT STEG NÄRMARE MIN OBEHAGS-KÄNSLA; om konnässörstraditionen och om att se sin publik 4.2 EN SKISS FÖR FORTSATT ARBETE; om modellarbete som en diskurs för konstituering av konstnären D E L I V INLEDNING; om utgångspunkt och 261 målsättning TEXTREFERENSER; om fagfält, metodisk 266 infallsvinkel och forskningsmaterial : om den litteratur som jag har använt för att 272 "bygga berättelsen" om konstakademiernas historia och ge en bild av undervisningen 5.1 EN BERÄTTELSE OM KONSTAKADEMIER; 283 om konstutövning i rennässansens Italien : om begreppet accademia och uppkomsten av 286 akademier : om arbetet med att förändra "konstnärens" 290 status under renässansen : om instiftandet av två officiella konst- 292 akademier : om disegno, en filosofisk-estetisk diskurs om 298 teckning KONSTAKADEMIER OCH TECKNINGS- 302 UNDERVISNING EFTER RENÄSSANSEN; om 1600-talets franska konstakademi : om 1700-talets akademietablering och dess 308 filosofisk-estetiska kontext 5.2 EN BILD AV TECKNINGSUNDERVISNING; 312 om den tidiga franska konstakademins undervisningsmodell : om didaktiskt innehåll i 1800-talets 316 akademiska teckningsundervisning : om akademisk teckning, några kommentarer PARADIGMPERSPEKTIV PÅ TECKNINGSFÄLTET; avslutande resonemang 327 vi

9 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G A V S L U T N I N G AVSLUTANDE REFLEKTION 339 R E F E R E N S E R 349 vii

10 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - B I L D F Ö R T E C K N I N G viii

11 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - B I L D F Ö R T E C K N I N G B I L D F Ö R T E C K N I N G ( om inte annat anges är teckningar och fotografier av Eirin Pedersen) 1."croquis"/ 34x23 cm / blyerts på papper / 1995 (omslag) 2. Gregory Bateson / omslagsfoto från Steps to an i Ecology of Mind (1987) 3. "på huk"/ 33x28 cm / kolstift på papper / "på knä"/ 38x30 cm / kolstift på papper / I N L E D N I N G 5. "fighting for a space of my own"/ 70x100cm / 7 pastellkrita på papper / "min första akt"/ 15x20 cm / blyerts på papper / "händer och fot"/ 65x50 cm / blyerts på papper / "croquis"/ 41x28 cm / blyerts på papper / "meditation över Giacomettis metod"/ 50x65 cm / 31 blyerts och stomp på papper / "croquis: två modeller som rör sig IV"/ 34x50 cm / 37 kolstift på papper / "liten vit fyrkant"/ 46x61 cm / olja på duk / D E L I 12. "croquis: fot"/ 29x42 cm / blyerts på papper / "croquis: huvud"/ 29x42 cm / blyerts på papper / ix

12 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - B I L D F Ö R T E C K N I N G 14. "croquis: kropp"/ 42x29 cm / blyerts på papper / "croquis: rörlig modell"/ 34x50 cm / kolstift på papper / "händer och stol"/ 65x50 cm / blyerts på papper / D E L I I 17. "croquis: två modeller som rör sig III"/ 34 x54cm / / kolstift på papper / "The Women s Life Class"/ Alice Barber Stephens (1879 / Foto: Pennsylvania Academy of the Fine Art 19. Material från anatomikurs (1992) / Statens Kunstakademi v/ Calina Yttredal 20. Från Människan i fokus (1966) s. 211 / / Almqvist & Wiksell:Stockholm 21. Från Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / Planch VII / / Diderot et d Alembert (1772) 22. "Studier av mänskliga ögon och ögonbryn"/ / Charles Le Brun / Musée du Louvre, Paris (G.M. 6759) D E L I I I 23. "atleter i St. Petersburg"/ fotografi / "Ephebe av Kritio"/ c. 480 f. K "Apollo av Piombino"/ c. 490 f.k Gammal kvinna som tvättar sina fötter / etsning / 219 /Rembrandt 27. "croquis: fem gånger två minuter"/ 42x59 cm / 233 / blyerts på papper 28. "både kvinna och man"/ 64x52 cm / blyerts 248 på papper / 1987 x

13 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - B I L D F Ö R T E C K N I N G D E L I V 29. "parafras på frontespis ACADEMIA LEONAR 259 DI VICI"/ silver och blod på ikongrunderad träplatta / / 30x30 cm / "sommarträdgården i St.Petersburg"/ 262 / fotografi / "staty i Danmark"/ fotografi / "blindteckning"/ blyerts på papper / 42x59 cm / "Målarakademi"/ gravyr av N. Dorigny efter Carlo 283 Maratta / Foto: Courtesy Trustees of the British Museum 34. "En målares akademi i Rom"/ gravyr ( ) / 312 / Foto: The Metropolitan Museum of Art, New York 35. "Ansiktsdelar från Apollo Pythian"/ gravyr av 318 Gérard Audran (1683) / I Les Proportions des corps humain Bibliothèque Nationale / cliché Bibliothèque Nationale de France, Paris 36. "Gipsmodeller från Åbo ritskola"/ Willner-Rönnholm 318 (1996): Konstnärsslit och vardagsdröm. Åbo Ritskola s "frontespis ACADEMIA LEONAR DI VICI"/ gravyr / 335 / Foto: Museum of Art, Rhode Island School of Design A V S L U T N I N G 38. "a space of my own"/ 70x100 cm/ pastellkrita på papper / "urdhvayoni"/ 27x22 cm / blyerts, kol och vit grund på pannå / xi

14 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - B I L D F Ö R T E C K N I N G xii

15 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - F Ö R O R D FÖRORD Jag vill först tacka min huvudhandledare Halina Dunin-Woyseth för att hon trott på mig och varit ett stöd för mig genom hela avhandlingsprocessen, något som säkert inte alltid varit lätt. För att överhuvudtaget kunna påbörja mitt arbete behövde jag en person som trodde på mig och på min möjlighet att genomföra projektet, den personen har varit Halina. Jag är speciellt tacksam för att hon låtit min process ha sin gång, så att jag kunnat göra mina misstag och lära av dem. När jag har behövt henne har hon varit där. Jag vill också tacka mina många andra hjälpare: min andra handledare Sigmund Ongstad för att han givit mig fagligt motstånd och goda råd, och för att han stått löpet ut. Lena Månström för att hon hört på mig, sett ting, diskuterat med mig och uppmuntrat mig - och inte minst hjälpt mig med att få en dialog med min egen text. Jag vill också tacka Norges Forskningsråd för att de gav mig stipendium som gjorde det möjligt att sätta igång med projektet och Arkitekthøgskolen i Oslo för att de vid en tidpunkt gjorde det möjligt att fortsätta och vid en annan att avsluta. Ett tack också till Jan Sæther och Jaroslav Kozlowski för att de ville ha mig som elev; Hanne Wilhjelm för att hon ställt upp som hjälpande läsare i en period när jag hade ont om tid och behövde konkreta råd och praktisk hjälp.tack till min dotter, Ragnhild Pedersen som hjälpt mig med bildbearbetning och design, och till Helga Eriksen, Sigrid Øyrehagen och Tom Gundersen för de läst min text, kommenterat den och inte minst, funnits till hands både med uppmuntran och med pengar när det har behövts. Tack till xiii

16 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - F Ö R O R D Eva Rygg, Berit Skorpen, Ingeborg Hatlem och många andra för ekonomiskt bistånd och vänskap och till personalen på biblioteken på Kunsthøgskolen i Oslo avd. Statens Kunstakademi och Arkitekthøgskolen för deras tålamod med mina långa låneperioder. Och till slut ett tack till Hector LiKanleo för att han gjorde så att jag höll fast i avhandlingsarbetet, oavsett vad som än annars hände. O M A V H A N D L I N G S T E X T E N : Min avhandling har behövt en lång tid för att bli till; jag har arbetat aktivt med den under minst fem år. Den behövde speciell födelsehjälp och min viktigaste hjälpare i det arbetet har varit Lena Månström. Utan hennes arbete med att göra min text till svenska, hade det varit betydligt svårare för mig att kunna avsluta avhandlingsarbetet. Lena kom till min hjälp vid en tidpunkt när jag hade gått vilse i orden och de enskilda meningarna och var desperat för att jag inte hade ett modersmål längre; hennes arbete gjorde det möjligt för mig att komma i kontakt med min egen text. Trots Lenas arbete, finns det norska ord i min text. Jag har praktiserat svorsk så länge att svenska och norska blivit ett språk för mig. Några norska ord har jag därför inte velat ge från mig, eftersom det inte finns ett lika bra ord på svenska. Jag har inte markerat dem i texten, utan låtit dem ingå som om de vore svenska. Fag: Det handlar om den innehållsmässiga aspekten av en profession, yrke, hantverk eller disciplin. Ibland är det detsamma som "ämne" och ibland "professionell", men absolut inte "fack"; det engelska subject ligger nog nära. I texten förekommer det som fagområde, faglig, hovedfag, fagligt innehåll, fagfält, kunstfag, kunstfaglig. Förhoppningsvis hjälper kontexten till med betydelsen. Kunstfaglig forskning: På engelska motsvaras det av practice-based research. Jag har inte lyckats finna ut om det finns ett motvarande fagbegrepp på svenska, så jag har använt det norska. Erkjennelse: Det är det man får när erfarenhet reflekteras, ett ord som jag inte funnit någon svensk motsvarighet till. Ibland ligger "insikt" nära erkjennelse, ibland "kunskap". På norska sätts det i relation till resultat av "tankemessig bearbeiding av erfaringer; komme till sannhetserkjennelse". xiv

17 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - F Ö R O R D S P R Å K V A S K? Eirin hade länge talat om att hennes text så småningom skulle behöva språkvaskas. När det började bli aktuellt kändes det naturligt för mig att ta mig an det. Jag hade ju följt Eirins tankar och text genom åren och trodde att jag visste ungefär vad jag gav mig in på. Det visade sig att jag faktiskt inte alls hade förstått vad det skulle innebära. Vaska på svenska tvätta, göra rent vad kan det innebära i samband med text? Jag har bytt mängder av för till av, massor av om till på och otaliga att till som. Jag har skrivit om oräkneliga inte bara utan även. Jag har tagit bort högvis att således, emellertid och ikke, ändrat en mängd det till den och jag har grubblat över möjliga bra svenska ord för klönete, dröfting, erkännelse och betimligt. Jag har rumsterat en hel del i texten, men kan man egentligen säga att jag har rengjort den? Texten har vandrat mellan oss ett antal gånger, jag har ändrat, Eirin har ändrat, ibland tror jag att hon har ändrat tillbaka det ser bättre ut på norsk!? För det mesta har vi blivit överens (vi tror båda att vi fått som vi vill). Ur turerna fram och tillbaka har så småningom innehållet stigit fram allt tydligare. Så slår det mig att det kanske inte alls är rengöring det handlar om, det kanske är vaska, som i vaska guld! Tillsammans har vi vaskat fram det språk som nu bär Eirins fölelser, dröftingar, undringar och konklusioner. Det är vad språkvask handlar om! Numera undrar min familj varför jag har övergått till att prata en helt ny dialekt. Min dotter säger att jag har lyft ut språk ur Eirins text och satt in det i mitt huvud! En arbetsskada som jag tar med nöje, det har varit fantastiskt att få ha en liten, liten del i Eirins arbete. Tack Eirin, för förtroendet. Lena Oslo oktober 2004 Eirin Marie Solheim Pedersen xv

18 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - F Ö R O R D xvi

19 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - A N S L A G ANSLAG It has been said so often, we should not strive for limitation, but for liberation. We should not condemn anything without first making a determined effort to discover life. It is better to believe the dead living, than the living dead. If only once "på huk" (33x28 cm) 4. "på knä" (38x30 cm) 1 Wassily Kandinsky (okänd referens) 1

20 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - S A M M A N F A T T N I N G 2

21 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - S A M M A N F A T T N I N G SAMMANFATTNING Teckning efter modell är utgångspunkten för avhandlingen. Den handlar om mitt arbete med att utveckla ett diskusivt språk, som också är personligt, och om min undersökning av modellteckning utifrån ett kontextuellt, diskursivt och paradigmatiskt perspektiv. Ett viktigt metodiskt grepp för avhandlingstexten är redogörelse. Avhandlingen kan förstås i ett grundforskningsperspektiv och jag ställer grundläggande frågor om konstnärligt arbete inom en akademisk diskurs (forskningsbaserad konst). I avhandlingen behandlas frågeställningar som sträcker sig från artikuleringen av ett kunskapsteoretiskt perspektiv (kommunikationsteori och semiotik), via erövrandet av teoretiska begrepp (kontext, diskurs, paradigm) och metoder för analys (observerande deltagande, textanalys, användnng av historiska fakta) till forskarsubjektets positionering i texten (det observerande självets postion). Avhandlingen består av en inledning, fyra delar och en avslutning. De fyra delarna ( I-IV) kan ses som spår, som följts till ett temporärt uppehåll. De olika delarna har, liksom avhandlingen som helhet, en bild, ett citat och en överskrift som devis (deviserna hänvisar till utgångspunkten för texten och sammanfattar vad den handlar om). Avhandlingstextens skriftlig del kompletteras av ett bildmaterial, som i huvudsak är mitt eget (teckningar och fotografier). Det egna bildmaterialet kommer från min hovedoppgave och från det "fältarbete", som jag genomförde på Statens Kunstakademi i Oslo under mitt doktorgradsprojekt. Materialet presenteras dels som tryckta bilder och dels digitalt på en medföljande CD-ROM. De digitala teckningarna är uttryck för min visuella reflektion över teckning efter modell. Bildmaterialet knyter an till det underliggande temat för avhandlingen - konstitueringen av ett skapande subjekt. 3

22 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - S A M M A N F A T T N I N G Textens delar uttrycker olika former för positionering, i Inledningen är positionen generell och personlig, i Del I är den kunskapsteoretiskt orienterad. Del II, Del III och Del IV har begreppen kontext, diskurs och paradigm,som utgångspunkt för undersökningen av arbete med modell. Begreppen skall förstås som "kommunikationsrum" och tillsammans med matchande metoder (fältarbete, dekonstruktion (närläsning) och undersökning av historiska fakta) använder jag dem för att markera en analytisk position i förhållande till ämnet. I avslutningen är positioneringen åter personlig, med både ett retrospektivt och ett framåtblickande perspektiv. I inledningen presenteras målsättning och frågeställningar, samt den personliga och fagliga bakgrunden för projektet. Det är speciellt betydelsen av mitt hovedfagsprojekt som här lyfts fram, eftersom det har fungerat som ett förprojekt för formuleringen av doktorgradsprojektets frågeställningar. Även hovedfaget hade teckning efter modell som utgångspunkt och det var mitt första kunstfagliga projekt. Inledningen avslutas med en redogörelse för skrivprocessen, för att ge en bakgrund till den djupt personliga infallsvinkel som jag har valt för avhandlingstexten. Del I utgår från mitt behov av kunskapsteoretisk avklaring. Där redogör jag för mitt arbete med att förkasta det positivistiskt färgade forskningsideal, som jag tyckte mig möta inom den kunstfagliga diskursen och för mitt arbete med att bli teoretiskt talande. Det sistnämda har inneburit att etablera ett kommunikationsteoretisk och semiotiskt perspektiv, baserat på Gregory Batesons, Michel Foucaults och Thomas S. Kuhns tänkande. Del I avslutas med att jag dryftar paradigmbegreppet som ett teoretiskt redskap för att analysera grundläggande förändringar inom konstfältet. Del II har en konceptuell vinkel till modellteckning. Delen börjar med ett avklarande avsnitt, där jag positionerar mina både kunstfagliga projekt inom den konceptuella riktningen inom konsten. Med utgångspunkt i det "fältarbete" jag har gjort i en konstnärlig utbildningskontext, gör jag sedan en metodologisk reflektion över att använda "sig själv" som kontext för information. Så kommer en essayistisk reflektion, som tar utgångspunkt i teckningssalen som en kontext för centrala kulturella fenomen. Jag fokuserar i det avsnittet på skelettet, muskelmannen och leddockan, som kvardröjande reliker i aktteckningens lärorum, och på blickens betydelse. Delen avslutas med en redogörelse för den teoretiska utgångspunkten för mitt arbete med teckning och modell. Teckning blir här sedd som en kontext för avgränsning och subjektkonstituering och baseras på Donald Winnicotts förståelse av mellanrummet och Gregory Batesons en skillnad som gör en skillnad. Min visuella reflektion presenteras på en medföljande CD-ROM. 4

23 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - S A M M A N F A T T N I N G I Del III är det mitt obehag med den kvinnliga akten, som är utgångspunkt för min analys. Jag intar en diskursiv vinkel till temat genom att göra närgångna analyser av några "texter" om akten (föreläsningar och böcker), för att på så sätt undersöka orsaken till min känsla. Genom min dekonstruktion visar sig aktgenren som en sexualiserad och könad diskurs och en diskurs för konstituering av ett paradigmatiskt manligt subjekt. Orsaken till mitt obehag har sin grund i en avvisning av kvinnor (mig) som skapande subjekt. Delen avslutas med en skissartad formulering av en teoretisk infallsvinkel till ett fortsatt arbete med aktteckning / kroppen. Utgångpunkten för Del IV är ett historiskt perspektiv på teckning efter modell. Mot bakgrund av Kuhns paradigmbegrepp ser jag på förhållandet mellan aktteckning, etableringen av konstakademier och konstitueringen av konstnärer som en egen yrkesgrupp (skiljd från hantverkare). Texten är baserad på forskning inom området och har en narrativ karaktär. Eftersom jag uppfattar teckning av människokroppen och instiftandet av konstakademier, som historiskt situerade kontexter för konstitueringen av konstnären, ser jag annekterandet och utvecklingen av teckning som ett specifikt kunskapsfält för konstnärer. För mig gör den förståelsen uttalandet "teckning ligger bakom all konstutövning" meningsfullt. I Del IV redogör jag också för det didaktiska innehållet i konstakademiernas aktundervisning och diskuterar det sedan i förhållande till egna erfarenheter. Avslutningsvis dryftar jag förändringar inom aktteckningsdiskursen i ett paradigmatiskt perspektiv. I avslutningen tar jag utgångspunkt i "avhandling" som en diskurs för erkjennelse och gör en personligt färgad reflektion över det jag lärt genom avhandlingsarbetet; över de olika spår som jag följt och det som jag inte haft möjlighet att gå närmare in på, men som ändå funnits i ytterkanten av arbetet (genusaspekten). Till slut skissar jag några möjliga riktningar för mitt fortsatta arbete med teckning. 5

24 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - S A M M A N F A T T N I N G 6

25 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N L E D N I N G INLEDNING 5. fighting for a space of my own 7

26 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N L E D N I N G 8

27 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N L E D N I N G A woman is mute within our culture in that when she speaks she speaks as a man 2 POSITIONERING; om målsättning, bakgrund och frågeställningar, samt en redogörelse för skrivprocessen 1.0 EN BÖRJAN; om perspektiv och målsättning med mitt doktorgradsprojekt Min doktorsavhandling ingår i ett större personligt projekt, som handlar om att avklara vad konstnärligt arbete kan vara för mig. Jag tänker mig att mitt djupt personliga projekt också är av professionellt intresse 3 och med utgångspunkt i mitt intresse för teckning efter modell och för akunder-visning, vill jag med detta doktorgradsprojekt, liksom med mitt hovedfags-projekt, bidra till diskussionen om förhållandet mellan akademisk forskning och konst. Jag ser mina projekt som försök att reda ut om en konstnärlig och en vetenskaplig vinkling till ett ämne, låter sig förenas inom ramen för det jag benämner forskningsbaserad konst 4. Sedan mitt doktor-gradsprojekt i hög grad är riktat mot konstvärlden 5 är det i det perspektivet ett försök att undersöka om en doktorsavhandling kan ses som ett verk och accepteras som konst. Mitt projekt är följaktligen en undersökning av vad som kan tillåtas inom ramen för kunstfaglig forskning 6, men också ett försök att positionera 7 ett 2 Einzig, Barbara red. (1996): Thinking about Art. Conversations with Susan Hiller s. xiv not 11 3 Eftersom jag beviljades, som en av de första i Norge med konstnärlig bakgrund, ett tre-årigt doktorgradsstipend av Norges Forskningsråd kan det tyda på att mitt projekt ansågs ha fagligt intresse. 4 Med begreppet forskningsbaserad konst menar jag ett koncept som omfattar någon form av akademiskt orienterad text och konstnärligt arbete. Både mitt doktorgradsprojekt och mitt hovedfagsprojekt har denna struktur och projekt hänvisar här till den arbets- och tankeprocess som ligger bakom arbetet med ett konkret "verk". Mitt hovedfagsprojekt är utfört på hovedfagsnivå, och "verket" bestod av en utställning av teckningar och en uppsats - hovedoppgaven (se mer om den i avsnitt 1.0.2). På motsvarande sätt kallar jag denna avhandlingstext, det konstnärliga arbetet och den tanke- och arbetsprocess knuten till genomförandet av doktorgraden för doktorgradsprojekt. 5 Jag baserar min förståelse av begreppet "konstvärld" på Solhjells definition. För en utförlig definition se avsnitt Kunstfaglig forskning är den norska beteckningen på det som i Storbritannien kallas practice-based research, dvs forskning inom estetiska ämnen. 7 För en definition om positioneringsbegreppet se not 12 9

28 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N L E D N I N G sådant arbete inom både en akademisk och en konstnärlig kontext, således både som avhandling och som konstverk. Jag har medvetet positionerat mitt projekt i förhållande till konstvärlden, eftersom jag är konstnär 8, om än en något otraditionell sådan, eftersom jag också har en gedigen akademisk utbildning 9. Jag är intresserad av teori och teoretisk reflektion, och vill arbeta med bild och text. Andra inom det kunstfagliga fältet har det inte nödvändigtvis på samma sätt; det finns många infallsvinklar 10. Fördelen med ett så oetablerat fagområde, som det kunstfagliga, är att gränserna inte är dragna, varken teoretiskt eller metodologiskt. Möjligheterna till faglig utprovning är därför stora. Med mina två kunstfagliga projekt har jag velat undersöka om de skiljelinjer som en gång drogs mellan konst och vetenskap är relevanta också idag. Inom ramen för den crossover-kultur som vi lever i, frågar jag om det är möjligt (och/eller önskvärt) att upprätthålla dessa gränser. Kanske är gränsdragningen mellan epistemologi och estetik, den "arbetsdelning" mellan vetenskap och konst som engång drogs, inte längre giltig. Debatten om kunstfaglig forskning har ännu inte kommit så långt i Norden, i Storbritannien har den pågått sedan begynnelsen av talet 11. Hur det än är med svaren, så menar jag att det inom ramen för ett kunstfagligt projekt är viktigt att ställa dessa frågor, det är också befogat att undersöka de kriterier som gränsdragningen mellan konst och vetenskap grundas på. Då kunstfaglig forskning är ett fagområde under uppbyggnad har grundläggande frågor av teoretisk och metodologisk art knappt hunnit ställas, än mindre besvaras. Därför blev det helt nödvändigt för mig att reda ut problemställningar som handlar om kunskapsteoretiskt perspektiv, metodiska infallsvinklar och begreppsanvändning. Mitt projekt måste därför förstås i relation till en grundforskningskontext, något som avhandlingens omfattning också måste ses i förhållande till. Ur det perspektivet har det också varit nödvändigt för mig att ställa frågor om genren "akademisk doktorsav-handling" och om begreppet "text" 12. Jag ställer frågan om hur subjektiv en avhandlingstext kan vara; går det att referera till känslor, inre bilder, förnimmelser och samtidigt vara inom en akademisk diskurs? Jag har också frågat i hur hög grad författarsubjektets process kan vara närvarande inom denna genre, genom att låta 8 För en närmare diskussion om vad som är konst och vem som är konstnär se de Duve, Thierry (2003): Kant efter Duchamp och Vilks, Lars (1999): Det konstnärliga uppdraget? En historia om KONSTHISTORIA, KONTEXTKONST och DET METAFYSISKA ÖVERSKOTTET. 9 Jag har en filosofie kandidatexamen från Stockholms Universitet (1976) bestående av socialantropologi, etnologi och religionshistoria. När jag avbröt mina akademiska studier i Sverige hade jag blivit antagen till forskarutbildningen i socialantropologi. 10 För en presentation av några andra kunstfagliga projekt på doktorgradsnivå i Norge se Dunin-Woyseth, Halina (2003b): Faglig relevans. Ett møte med fem forskere fra de skapande og utøvende fag. 11 Dunin-Woyseth, Halina (2003a): A continuum from scientific Research to Creative Practice? Noen tanker omkring forskning i skapende og utøvende fag. 12 En diskussion om genre- och textbegreppen finns i kapitel 2, avsnitt

29 O M T E C K N I N G, T E C K E N, T E X T O C H T E O R I - I N L E D N I N G mina egna skriv/arbets-och tankeprocesser synliggörs. På ett mer generellt plan frågar jag därmed om genren avhandling kan användas för personlig positionering 13 och som ett redskap för erkjen-nelse. Om avhandling kan förstås som "text" i utvidgad betydelse har också varit en viktig frågeställning, och jag frågar om konstnärligt arbete kan ingå som en självständig del av avhandlingstexten genom att låta mina egna teckningar ingå som visuell reflektion och inte enbart som illustration till skriften. Arbetet med den här avhandlingen kan liknas vid ett arkeologiskt arbete i Foucaults anda, eller som en nödvändig form av städarbete; ett arbete som inte främst har handlat om att göra rent, utan mer om att leta fram, sortera bort och bestämma vad som kan vara användbart. Detta arbete har kanske främst varit knutnet till den "positivistiska forskningstraditionen" och handlat om att klargöra grundläggande föreställningar om vad vetenskapligt arbete kan vara, till forskarens position i förhållande till detta arbete och till vad en avhandling är. Jag har tänkt om arbetet som att städa bort en del mentala och känslomässiga spöken" hos mig själv. Att fördriva dessa har samtidigt betytt att artikulerat en ny kunskapsteoretisk utgångspunkt för mig själv och för mitt vidare kunstfagliga arbete. I förlängningen av städarbetet tog arbetet med att tillägna mig teoretiska begrepp, analysmetoder och praktisk skrivfärdighet vid. Jag blev då tvungen att förhålla mig till frågan om hur en akademiskt hållbar text blir till, vad det innebär att skriva en text när jag stod utan både personligt och professionellt språk. Jag påbörjade mitt doktorgradsprojekt med en medvetenhet om jag led av en form av "diskursiv stumhet" och när författandet av avhandlingstexten skulle ta vid, insåg jag att jag var språklös på ett sätt som övergick min fattningsförmåga. Arbetet med att finna en faglig begreppsapparat och ett personligt språk, som kunde göra det möjligt att förmedla mina tankar, insikter och reflektioner har därför varit avhandlingsarbetets centrala punkt. Reflektionen runt min språklöshet gjorde mig uppmärksam på att mitt språkliga projekt måste förstås i ett större sammanhang; det var inte bara relaterat till min personlig historia, utan också till könsproblematik och faglig 13 Positionering har med konstruktionen av subjektivitet att göra och är ett sätt att visa att det skrivande subjektet kan inta olika positioner, i sin text såväl som utanför den. Positionering är av relationell karaktär, dvs den uppstår i förhållande till något som yttras. Genom att positionera sig själv positionerar man också de andra och vice versa. Positionering uttrycker i en triadisk uppfattning av yttringen (utsagan) var den yttrande befinner sig. Den som yttrar sig måste alltid balansera yttringens form (struktur) med dess innehåll (referenselement) och dess användning (handling). Ongstad skriver att det alltid varit enklare i den analytiska och pedagogiska forskningen, att hantera referenspositionering (det-positionering eller det epistemologiska [kunskaps-] aspektet) och handlingspositionering (du-positionering eller det etiska [handlings-] aspektet) än självpositioneringen (som är den emotionella positioneringen eller den estetiska aspekten). Självpositionering är en positionering där "selvet gis prioritet som kommunikativt fokus". Harré, Rom och Luc van Langenhove (1991): Varieties of Positionering; Ongstad, Sigmund (1997a): (Post)moderne selv-posisjonering og didaktikk. Om semiotiske tegntriader som didaktisk og vitenskapsteoretisk utfordring och (1999): Vad är positioneringsanalys? 11