PRO Gysinge. 6 oktober Johan Lönnroth. En könsmaktsomordnad omsorgsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO Gysinge. 6 oktober 2011. Johan Lönnroth. En könsmaktsomordnad omsorgsförsäkring"

Transkript

1 PRO Gysinge 6 oktober 2011 Johan Lönnroth En könsmaktsomordnad omsorgsförsäkring

2 Några ovetenskapliga övertygelser: 1. Det behövs en offentlig omsorgsförsäkring, oberoende av ålder och samordnad med sjukförsäkring och stöd till funktionshindrade. 2. Försäkringen skall minska klassklyftorna. 3. Försäkringen skall bidra till jämställdhet och ändrad könsmaktsordning. 4. Försäkringen måste internationaliseras och makten över försäkringsfonderna demokratiseras.

3 1. Det behövs en offentlig omsorgsförsäkring, solidariskt finansierad. Den ska vara oberoende av ålder och samordnad med sjukförsäkring och stöd till funktionshindrade. Varför offentlig och solidariskt finansierad: Anna Hedborg. Marta Szebehely i Konkurrensens konsekvenser SNS 2011: I Stockholm hävdar äldreomsorgsinspektörer att äldre personal väljer att stanna i kommunal tjänst vid privatisering. De tränger då ut annan personal eftersom de privata inte måste ta över de kommunalt anställda. Det har påverkat kvalitén negativt. Politiker är mer positiva till privat regi än personalen.

4 Varför oberoende av ålder? PRO = ÄRO? Diskrimineringslag (2008:567): 4 : Ingen får missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med ålder. Marta Szebehely i SNS-rapport 2011: En person över 65 med personlig assistans sa: Jag hade tur som fick stroke före 65. Kostnaden för stöd till funktionshindrade +60%. Kostnad äldreomsorg: minus. Varför inte lika mycket brukarmakt till alla??? Är inte rentav nästan alla lagar och avtal om pensioner diskriminerande? Att vi inte kan lönearbeta så länge vi vill? Eller att jag som är född på juldan 1937 får behålla det gamla pensionssystemet, vilket diskriminerar alla yngre? Pensionär enligt Svenska Akademins ordbok: person som åtnjuter pension, understödstagare. Tänk om barn skulle kallas barnbidragare! Lika lite som Pippi ville bli stor vill jag bli pensionär! Hellre äldre världsmedborgare (mitt engelska lexikon: pensionär = senior citizen )

5 2. Försäkringen skall minska klassklyftorna. Långtidsutredningen 2003/04: I ett livsinkomstperspektiv bidrar äldreomsorgen till att öka ojämnlikheten mellan individer. LO om LU 2004: Den ideala formen av offentlig finansiering liknar en skatt i sina fördelningseffekter men samtidigt en försäkringsmässig avgift så att den inte snedvrider konsumtions- och produktionsbeslut. Det finns en klassaspekt på detta också. Över tid är det framför allt bland äldre med låg utbildning som anhörigomsorgen har ökat. Högutbildade har ofta mer resurser och kan köpa privat hjälp, till exempel städning och tvätt. (Marta Szebehely i Svenska Dagbladet ). Den som själv är eller har resursstarka anhöriga har betydligt större chans att få extratjänster och extra tid. I många kommuner är det billigare för personer med medel- eller hög pension att köpa privat hjälp med skattereduktion än att anlita hemtjänsten. (Marta Szebehely i SNS-rapporten)

6 3. Försäkringen skall bidra till jämställdhet och ändrad könsmaktsordning. Svenska Dagbladet 3 oktober 2011: Döttrar står för en stor del av vården av de gamla. När det gäller vård av barn har politiker med kampanjer och styrmedel försökt förmå papporna att ta större ansvar. Men vi har inte sett några kampanjer där söner uppmanas att ta hand om sina gamla föräldrar. - Det beror delvis på att när man frågar äldre själva så vill de inte ha barnens omsorg. De vill hellre ha hemtjänst, framför allt när det gäller omfattande hjälp och omvårdnad. Det går inte att säga att döttrar och söner ska dela det här jämlikt för då skulle man köra över de gamla, säger Marta Szebehely. I enkäter är det fler yngre som svarar att de vill hjälpa sina föräldrar än äldre som svarar att de vill ha hjälp av barnen. Till en del handlar det om att de inte vill ligga barnen till last, men också om integritet. Ska vi således acceptera den könsmaktsordning som dagens äldre generation vuxit upp med???

7 Lite privat: Felaktig klassbakgrund. Min styvmor (född 1913) bodde efter pappas död ensam i sju år och sa i det längsta nej till hemtjänsten. Vi syskon hälsade på så att hon skulle få minst två besök i veckan. Från 2005 fick hon hemtjänst två dagar i veckan. Sedan 2009 bor hon på ett äldreboende hon vägrade i det längsta flyta dit, men gav till sist med sig. Troligen mest för att hon inte ville vara till last. Nu trivs hon hyggligt, men lever mest i en annan värld. Vi fem syskon turas om att hälsa på. Hon kostar samhället minst det dubbla jämfört med när hon bodde hemma. Mamma manodepressiv. Beckomberga och Lillhagen på 40- och femtiotal. Aldrig mer Min mamma (född 1908) bodde de sista åren av livet på ett äldreboende i Stockholm, där hon hade sin pappa och tre syskon. Vi tre bröder och en syster bodde i Göteborg, hon ville inte flytta dit, inte ligga till last. Vi hälsade på ibland, men hade ständigt dåligt samvete. Mamma dog ensam efter en hjärtattack När min pappa (född 1910) fick stroke sommaren 2000 turades vi fyra söner och en dotter alla boende i Göteborg om att bo hos honom och avlösa min styvmor (född 1913) när hon tog ledigt ett par veckor då och då och bodde hos sin dotter i Dalsland. Vi var alla fem syskon heltidsarbetande tills min storebror gick i pension Min syster (född 1945) tog fler nätter (och mer städ och tvätt) än oss bröder. Kort tid var pappa inlagd på sjukhem, men vantrivdes trots duktig och sympatisk personal. Han dog i mars 2002 efter en månad på ett korttidsboende där vi besökte honom varje dag. Jag var där när han dog. Det var ibland ångestfyllt och jobbigt, men vi lärde oss mycket och jag tror ingen av oss ångrar det.

8 Jag tror att det jag lärt mig av att hjälpa mina äldre anhöriga gör att jag bättre kan ta till vara mig själv. Ensamma äldre män som övergivits av kvinnor eller är änklingar mår ofta dåligt och dör tidigt. Om vi män erövrar de kvinnliga förmågorna klarar vi oss bättre både i parrelationer och som ensamma. Hur vill jag ha det när jag inte klarar mig själv? Helst vill jag bli omhändertagen av fru (72), dotter (50), son (47) och/eller sex barnbarn. Son och två barnbarn bor utomlands. De andra finns i eller strax utanför Göteborg. Om ingen av dem kan eller vill ta hand om mig, vill jag i första hand bo i äldrekooperativ av typ kollektivhus gärna kommunägt med kooperativ hyresrätt - ihop med gamla vänner. I andra hand i av kommunen eller av ett icke-kapitalistiskt litet företag (det viktiga är inte vinsten utan ägarens engagemang och närvaro i omsorgen) bedriven äldreomsorg. Helst nära där jag bor på Södra Guldheden i Göteborg. Personalen ska ha bra betalt och helst vara tvåkönad.

9 Är jag reaktionär när jag tror på att framtidens omsorg till stor del måste klaras av anhöriga? Jo, kanske lite. Jag tror att kärlek oftast är viktigare än professionalitet på detta område! Även inom sjukvården kommer fler att (via nätet) kunna lära sig självbot. SKL Från fattigvård till valfrihet 2011: Snittårskostnaden 2009 för en boende för service och omvårdnad var drygt 536 tusen kronor medan en som bodde kvar hemma kostade knappt 200 tusen. De anhöriga är missnöjda med för tidiga hemgångar inom slutenvården, med bristande information och de tycker att deras ansvar är för stort. Emmas siffror på raset i vårdutbildningarna. Enligt socialdepartementet fattas årsarbetare i äldreomsorgen 2030.

10 Förslag: Brukarmakt som i LASS. Men starkare kontroll!! Den försäkrade får efter utredning av försäkringskassan ett behovsbaserat belopp som kan användas till ersättning till anhöriga, till hemtjänst eller till särskilt boende (som i den tyska försäkringen, fast beloppet bestäms enbart efter behov, inte som i Tyskland efter val av omsorgsform). Skall anhörigas ersättning vara typ vårdbiträdeslön eller ges efter inkomstbortfallsprincipen? Lagfäst rätt till tjänstledighet. Den summa som går till anhörigas lön delas upp i kvoter enligt arvsrättens laglotter: Make eller maka tar hälften av tilldelad tid, söner och döttrar delar lika på resten. Pengar till en anhörig som inte använder sin kvot fryser inne. Om en tvåbarnspappa och änkling vill låta dottern ta hela barnkvoten förlorar han sonens andel. Vill någon avvika från denna fördelning måste detta motiveras på ett sätt som godkänns av alla inblandade anhöriga. Försäkringskassan kan då ge dispens om det finns ömmande skäl.

11 4. Försäkringen måste internationaliseras och makten över försäkringsfonderna demokratiseras. Möjligheten at ta ut sin försäkring i andra länder måste öka i takt med att arbetskraften blir mer rörlig. Ingen nationalstat kan avskärma sina finansiella tillgångar från den globala finansmarknaden. Rudolf Meidner 1998: För Marx och Engels var den svåra uppgiften att expropriera exploatörerna. För tjugohundratalets socialister är uppgiften enklare: att bruka den makt som ligger i löntagarnas redan existerande och ständigt växande kapital.

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin 2011 1 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 Med anledning av den internationella kvinnodagen Äldres döttrar en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd Sedan slutet av 1990-talet

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

VEM SKA TA HAND OM SVÄRMOR?

VEM SKA TA HAND OM SVÄRMOR? VEM SKA TA HAND OM SVÄRMOR? Allt fler unga kvinnor i Japan vägrar följa traditionen. 11 FEBRUARI 2007 reportage mode mat dryck hälsa kryss 11 FEBRUARI 2007 1 För tre år sedan slutade Mariko Uchiyama sitt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hur klarar vi äldreomsorgen?

Hur klarar vi äldreomsorgen? Hur klarar vi äldreomsorgen? Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under senare år. De totala resurserna har minskat samtidigt som antalet äldre över 80 år har ökat. Konkurrensutsättning och valfrihet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

31 Gustav om tio år uttal

31 Gustav om tio år uttal 31 Gustav om tio år uttal Hur vill du att ditt liv ska se ut om `tio år? Jag skulle nog helst vilja `leva ett `vanligt `familjeliv, ha hus och barn och ett jobb som jag känner mig trygg i men som absolut

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer