Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi"

Transkript

1 1 Liiketalouden osaajaksi Bli proffs inom företagsekonomi

2 Liiketalouden osaajia kolmella kielellä Vamkista valmistuvan liiketalouden tradenomin osaamista voidaan hyödyntää usealla alalla. Koulutuksemme antaa monipuoliset valmiudet niin yrittäjyyteen kuin toisen palvelukseen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erityisesti kaksikielisen, kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen. Kirsti Melin, tutkimusjohtaja 2 Vaasassa kaupallisella koulutuksella ja kielikylpyopetuksella on yli satavuotiset perinteet. Tänään Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin liiketalouden koulutusohjelmissa ahkeroi lähes 900 tradenomiopiskelijaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tutkinto on mahdollista opiskella myös työn ohessa iltaisin. Vaasanseudun kaksikielisyys on osa myös Vamkin toimintaa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Opintojaksoja voi valita myös toisella kotimaisella kielellä kaksikielisistä ja samansisältöisistä ohjelmista. Vamkista valmistuvalla tradenomilla on lisäksi ainutlaatuisia jatko-opintomahdollisuuksia joko yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopisto-opintoihin Vaasan yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin kanssa räätälöityjen koulutuspolkujen kautta. Vamk monialainen, monikielinen ja kansainvälinen: 3500 opiskelijaa, 240 työntekijää, 17 koulutusohjelmaa kolmella kielellä valmistuvat tradenomit, insinöörit, restonomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit työllistyvät hyvin erityisesti Vaasanseudulle kaksi ajanmukaista ja korkeatasoista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja tai työharjoittelua ulkomailla Kansainvälisesti kotona ja maailmalla Liiketalouden tutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä tai tutkinnon kielestä riippumatta valita opintojaksoja englanniksi. Opiskelijavaihto on merkittävä osa Vamkin kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Esimerkiksi aasialaiseen bisneskulttuuriin voi tutustua Bangkokin lähellä sijaitsevassa Rangsit Universityssa. Vaasa länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus yli korkeakouluopiskelijan kaupunki yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia Suomen aurinkoisin kaupunki! Liiketalouden opetustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, kauniilla ja historiallisesti arvokkaalla kampuksella. Uusrenesanssityylinen, vuonna 1880 rakennettu päärakennus on nähnyt monia vaiheita: se on toiminut muun muassa sotilassairaalana ja 1940-luvulta 60-luvun loppuun asti kauppaoppilaitoksena.

3 Företagsekonomi på tre språk En tradenomutbildning inom företagsekonomi vid Vyh kan komma till nytta inom flera branscher. Vår utbildning ger mångsidiga färdigheter för företagsverksamhet såväl som för uppgifter inom den privata och offentliga sektorn. I synnerhet arbetsgivarna i den tvåspråkiga, internationella och exportinriktade Vasatrakten uppskattar våra språkkunniga tradenomer med goda baskunskaper i företagsekonomi. Kirsti Melin, forskningsdirektör Handelsutbildningen och språkbadsundervisningen har över hundra år bakom sig. I dag har utbildningsprogrammen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska vid Vasa yrkeshögskola nästan 900 flitiga studerande. Det är även möjligt att studera kvällstid parallellt med arbetet och på det sättet avlägga examen. Tvåspråkigheten i Vasaregionen är även en del av verksamheten vid Vyh. Man kan genomgå hela utbildningsprogrammet på antingen svenska eller finska. Man kan också välja studiehelheter på det andra inhemska språket från ett motsvarande utbildningsprogram med samma innehåll. En utexaminerad tradenom från Vyh har dessutom unika möjligheter att fortsätta studera och avlägga till högre yrkeshögskoleexamen i företags- och affärsverksamhet eller att fortsätta med universitetsstudier vid Vasa universitet eller Svenska Handelshögskolan via skräddarsydda utbildningsavtal. Internationellt både på hemmaplan och ute i världen Man kan avlägga examen i företagsekonomi även på engelska eller välja kurser vars undervisningsspråk är engelska oberoende av vilket utbildningsprogram man huvudsakligen studerar inom. Studerandeutbyte är en betydande del av Vyh:s internationella profil. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands för våra studerande. Bl.a. kan man bekanta sig med asiatisk affärskultur vid Rangsit University i Thailand. 3 Vasa yrkeshögskola många olika utbildningsområden finns representerade, flerspråkig och internationell: 3500 studerande, 240 anställda, 17 olika UP på tre språk de utexaminerade tradenomerna, ingenjörerna, restonomerna, sjukvårdarna, hälsovårdarna och socionomerna hittar snabbt arbete i Vasatrakten två moderna och högklassiga campusområden i närheten av stadens centrum alla studerande har möjlighet att arbetspraktik eller studier utomlands Vasa en livlig utbildnings-, kultur- och turiststad med invånare vid Finlands västkust, motorn i Österbottens näringsliv har över studerande över 70 % av invånarna talar finska som modersmål och ca 25 % svenska, språken kombineras smidigt internationell storindustri med underleverantörer och en livskraftig servicesektor, sysselsättningsgraden är bland de bästa i landet Finlands soligaste stad! Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i företagsekonomi är belägna i Vasa centrum på ett vackert och historiskt värdefullt campusområde. Huvudbyggnaden i nyrenässansstil från 1880 har använts för många olika syften: den har bl.a. fungerat som soldatsjukhus och mellan 1940 och slutet av 1960-talet som handelsläroverk.

4 Teoriat todeksi työelämän toimeksiannoilla Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja yksityisen ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Käytäntöä painottavissa perus- ja ammattiopinnoissa opitaan yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. Puolentoista vuoden mittaisissa suuntaavissa opinnoissa voi valita erityisosaamisekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon. Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Liiketalouden työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö muun muassa vaasalaisten suuryritysten sekä Rannikko- Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 4 Opiskelussa teoria kytkeytyy käytäntöön aidoissa työelämän haasteissa, joita opiskelijat pääsevät ratkomaan. Eri opintojaksoihin sisällytetyllä Yritysklinikan toimeksiannoilla toteutetaan ohjaavien opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä erityisesti Vaasan alueen pk-yrityksille. Opiskelijat voivat myös jo opiskeluaikana saada esimakua yrittäjyydestä Business Factoryssä, jossa perustetaan ja kehitetään osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen liiketoimintaa. Osuuskuntien tavoitteisiin päästään kunkin osallistujan henkilökohtaisesta panoksesta syntyvänä yhteistyönä, jossa opiskelijayrittäjän tukena ovat opettajat ja tiimikaverit. Lisäksi opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikeideoita vaasalaisille kauppakeskuksille sekä Ideapark-liikekaupungille. LIIKETALOUS Tradenomi, Liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op FÖRETAGSEKONOMI Tredenom, YH-examen i företagsekonomi, 210 sp INTERNATIONAL BUSINESS Bachelor of Business Administration BBA, Degree Programme in International Business, 210 ects Lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille on tarjolla Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

5 Ovi maailmalle Vamkin International Business -koulutusohjelma antaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Koulutus kohentaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin samassa koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien kautta. Koulutusohjelmassa voi erikoistua kansainväliseen markkinointiin, ulkomaankauppaan sekä aasialaiseen liiketoimintaan. Tutkintoon sisältyvä kolmen kuukauden työharjoittelu tai vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua vieraaseen liiketoimintakulttuuriin ja arkielämään. Liiketalouden osaaja voi valita erityisosaamisalueekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon hallitsee viestinnän, tietotekniikan ja matemaattisia aineita sekä omaa valmiudet yrittäjyyteen on kielitaitoinen, joustava, uudistumiskykyinen ja yrittäjähenkinen työllistyy monipuolisesti valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin esimerkiksi koti- tai ulkomaisessa markkinoinnissa, viennin, tuonnin tai huolinnan tehtävissä, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävissä tai julkis- ja oikeushallinnossa Oikeushallinnon opinnot ovat suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa työ elämän tarpeisiin ja painottuvat juridisiin aineisiin. Suuntautumisvaihtoehdosta työllistytään oikeuslaitoksen sekä muun julkisen sektorin, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden erilaisiin oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. 5

6 Verkliga uppdrag omsätter teorin i praktiken Utbildningsprogrammet i företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter för krävande förmans- och expertuppgifter inom den privata och offentliga sektorn. Studierna som betonar praktiska färdigheter går ut på att studerandena lär sig företagsverksamhet, att tänka helhetsmässigt och arbeta självständigt. Under de ett och halvt år långa inriktade studierna kan man inrikta sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning. 6 I studierna omsätter man även teori i praktiken med hjälp av autentiska arbetsuppdrag som studeranden får utföra. Företagskliniken vid yrkeshögskolan tar emot uppdrag av småoch medelstora företag i Vasaregionen. Dessa forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs under olika kurser av studeranden under lärarhandledning. Studeranden kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I den här miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare. Dessutom har studerande deltagit i planeringen av köpcentra i Vasa samt affärsstaden Ideapark. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i företagsekonomi ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke, det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med bl.a. storföretagen i Vasa samt Kust-Österbottens Företagare r.f. erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov. Dörren ut i världen Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram International Business ger färdigheter att arbeta i en mångkulturell arbetsgemenskap både utomlands såväl som i internationella företag som är verksamma i Finland. Utbildningen bygger upp språkkunskaperna och introducerar nya kulturer med hjälp av de utländska utbytesstuderande som genomgår samma kursprogram samt de utländska lärare som undervisar i programmet. I det här utbildningsprogrammet kan man specialisera sig på internationell marknadsföring, utrikeshandel samt asiatisk affärsverksamhet. Tre månaders arbetspraktik eller studerandeutbyte utomlands ingår i examen vilket erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med både affärsverksamhet och vardagsliv i en främmande kultur. FÖRETAGSEKONOMI LIIKETALOUS INTERNATIONAL BUSINESS Tradenom, Tradenomi, Bachelor of Business Administration BBA YH-examen i företagsekonomi 210 sp, Liiketalouden AMK-tutkinto 210 op, Degree Programme in International Business 210 ects En tradenom med examen i företagsekonomi kan specialisera sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning behärskar kommunikation, datateknik och matematiska ämnen samt har färdigheter för företagsverksamhet är språkkunnig och flexibel har förmågan att förnya sig och har företagaranda har mångsidiga sysselsättningsmöjligheter enligt sitt inriktningsalternativ, man kan t.ex. arbeta med expert- och förmansuppgifter inom marknadsföring både på hemma marknaden och på den utländska marknaden, export och spedition, intern och extern redovisning eller med justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning

7 Arbetsgivare värdesätter internationell erfarenhet. Vid Vyh förverkligas internationaliseringen bl.a. i mångkulturella studiegrupper. Ungefär 300 utländska studerande kommer årligen till skolan både för att avlägga examen och för kortare utbytesstudier. Skolan får även besök av utländska gästföreläsare från sina samarbetsskolor. 7

8 .Gj 34 8 Liiketalouden osaaja on yrittäjähenkinen, uudistumiskykyinen ja kielitaitoinen. Vamkin liiketalouden koulutusohjelman kautta löydät oman paikkasi työelämässä. Förnyelse, språkkunskap och entreprenörsanda utmärker tradenomer med examen i företagsekonomi. Hitta din plats i arbetslivet genom Vasa yrkeshögskola. Yhteystiedot Kontaktuppgifter Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Liiketalous Företagsekonomi Raastuvankatu Rådhusgatan Vaasa Vasa Puh. tfn Fax S-posti E-post:

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar.

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar. Vasa yrkeshögskola Flerspråkig och internationell Vasa yrkeshögskola Vi är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder högklassig och arbetslivsorienterad utbildning

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier:

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier: Utbildningsprogrammet för turism, unga Utbildningningsprogrammet i ett nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättning gar Den professione lla utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO perustettu v. 1880 Etelä-Pohjanmaan vanhin suomenkielinen oppikoulu opiskelijoita n. 740 Kombi-opiskeljoita

Läs mer

1. MOGNADSPROVET OCH ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

1. MOGNADSPROVET OCH ANDRA INHEMSKA SPRÅKET Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö BEDÖMNING AV KUNSKAPER I FINSKA OCH SVENSKA OCH MOGNADSPROVEN I YRKESHÖGSKOLESTUDIERNA SAMT TILLGODORÄKNANDE AV SPRÅK

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

Undervisningsplan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Undervisningsplan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Page 1 of 5 Undervisningsplan Obligatoriska grund- och yrkesstudier 129 sp. Studierna inleds med föreläsningsserien Studia Mentoria. I handledningsmodellen vid utbildningsprogrammet i företagsekonomi får

Läs mer

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN?

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? Sara Vägar TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? En studie av utexaminerade åren 1999 2011 vid Vasa Yrkeshögskola Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet

Läs mer

VAMK energisk kompetens

VAMK energisk kompetens VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt

Läs mer

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar -

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Miniworkshop, 16 april 2008 - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Öppen källkod inom offentlig sektor 15-16 april 2008, Kista Science Tower Conference Karl-Johan Smeds Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Helsingfors Kulturutskottet

Helsingfors Kulturutskottet Helsingfors 2.5.2017 Kulturutskottet SiV@eduskunta.fi Ärende: Begäran om utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

Utbildad i två kulturer. Internationella studerande på den finländska arbetsmarknaden

Utbildad i två kulturer. Internationella studerande på den finländska arbetsmarknaden Utbildad i två kulturer Internationella studerande på den finländska arbetsmarknaden Förord Syftet med denna broschyr är att ge läsaren en bild av potentialen hos Vasaområdets internationella studerande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4 ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. ANSÖK! SE ARCADA.FI Gemensam ansökan, vuxenutbildning 7.3 12.4.2011. Välkommen tillbaka till högskolan för livet S. 2 Masterarbetet

Läs mer

Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål

Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål 1 (5) Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006 1. Resultat i sammandrag Allmänna utvecklingsmål Under året planerades och förbereddes en ny yrkeshögskola till vilken verksamheten

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Turism och kosthåll, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Turism och kosthåll, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Turism och kosthåll, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011. www.oph.fi www.edu.fi

IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011. www.oph.fi www.edu.fi IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011 www.oph.fi www.edu.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stordia Idrottssektorns utbildnings- och examensmodell 3 Grundläggande yrkesutbildning 4-5 Yrkesexamina och specialyrkesexamina

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

ARBETSGIVARNAS SYNPUNKTER PÅ TRADENOMUTBILDNINGEN

ARBETSGIVARNAS SYNPUNKTER PÅ TRADENOMUTBILDNINGEN Olli Nylund ARBETSGIVARNAS SYNPUNKTER PÅ TRADENOMUTBILDNINGEN Case: Bokföringsbyråer Företagsekonomi och tursim 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND VÅR AMBITION ÄR LANDSKAPETS FRAMGÅNG STRATEGI 2020 FÖR FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE 2 DEN HÄR BROSCHYREN VILL HJÄLPA DIG OCH DIN ARBETSGEMENSKAP PÅ VÄGEN MOT

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Hemhögskola * Matrikelnummer * / Studerandenummer. Med en blankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid en fakultet/avdelning vid en högskola.

Hemhögskola * Matrikelnummer * / Studerandenummer. Med en blankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid en fakultet/avdelning vid en högskola. Med en blankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid en fakultet/avdelning vid en högskola. OBS! Fält märkta med stjärna (*) är obligatoriska. Personbeteckningens slutdel * (för utländsk studerande

Läs mer

Tradenomer inom ekonomiförvaltning kan de vad som krävs?

Tradenomer inom ekonomiförvaltning kan de vad som krävs? Tradenomer inom ekonomiförvaltning kan de vad som krävs? Emma Dahlgren Examensarbete för tradenom (YH)- examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Vasa 2017 EXAMENSARBETE Författare: Emma Dahlgren

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

OM TILLGODORÄKNANDE, VALIDERING OCH INTEGRERING

OM TILLGODORÄKNANDE, VALIDERING OCH INTEGRERING OM TILLGODORÄKNANDE, VALIDERING OCH INTEGRERING PRAXIS OCH RESULTAT FRÅN YRKESHÖGSKOLEVÄRLDEN Workshop med ED Annica Isacsson & PM Alisa Pettersson Haaga-Helia Åbo Akademi 1.12.2017 Fakta om Haaga-Heliasta

Läs mer

Det andra inhemska språket inom polisens verksamhet språkliga färdigheter

Det andra inhemska språket inom polisens verksamhet språkliga färdigheter Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.) 2013. Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7. 8.2.2013. VAKKI Publications

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013 Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN UF ett år som företagare är studieprogram riktat till grundskolans niondeklassister

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren 2003-2009 Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant Internationell praktik Bli internationell anställ en utländsk praktikant Bästa arbetsgivare! CIMO ordnar tillsammans med läroanstalter, studentorganisationer och arbetsförvaltningen praktikmöjligheter

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 2.9.2016 1 Ett internationellt universitet Åbo Akademi ett av Finlands i proportion mest internationella

Läs mer

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET Kandidatavhandling Ossi Lupunen Jyväskylä universitet Institutionen för språk Svenska språket 2.5.2011 2 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Målen för lärarutbildningen 2013 2016

Målen för lärarutbildningen 2013 2016 SOOL Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa

Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa Sirpa Sipola, Marit West-Sjöholm Under läsåret 2011 12 genomfördes ett

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Bästa åhörare, mina damer och herrar, jag är väldigt glad att få vara här i dag och delta

Läs mer

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. REKTORS HÄLSNING... 5 2. VASA YRKESHÖGSKOLA...7 2.1. VERKSAMHETENS

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

Leader Pohjanmaa

Leader Pohjanmaa Leader Pohjanmaa 13.6.2016 Leader erityispiirteet Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Leader-periaatteet: paikallisuus, läheisyys, kumppanuus Suomessa 55 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli

Läs mer

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål 1 (5) Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007 1. Resultat i sammandrag Allmänna utvecklingsmål Under året fortsatte uppbyggandet av organisationen för Yrkeshögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Elektroteknik, 240 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Elektroteknik, 240 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Elektroteknik, 240 sp vid Högskolan på Åland Study Programme in Electrical Engineering with Specialization in Ship Automation and Marine Systems Utbildningsplanen

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825

Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825 Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825 Genomförare: Arcada, Novia, Optima, Prakticum, Vamia och Yrkesakademin i Österbotten Under tiden: Augusti 2016 till juli 2019 Finansieras: NTM centralen i Norra

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli 2011-06-21 Mötesanteckningar samrådsgrupp Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli Tid och plats: Den 21 juni 2011 kl. 14.00 16.00 i kommunhuset i Kalix. Närvarande: Reijo Tarkkonen Kalix finska

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2005-2006

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2005-2006 Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2005-2006 STUDERANDEHANDBOK 2005 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REKTORS HÄLSNING...5 VASA YRKESHÖGSKOLA...7 VERKSAMHETENS ALLMÄNNA

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av yrkeshögskolelagen (932/2014): 1 Examina som avläggs vid yrkeshögskola

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar STATSRÅDET BESLUT om tillstånd för yrkeshögskola 12.12.2013 Dnr OKM/19/533/2013 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Wolffskavägen 35 B, vån 4 65200 Vasa Ansökan Beslut Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ansökt

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial

Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial Finlands Studentkårers Förbund r.f. Lappbrinken 2 00180 Helsingfors Åbo Akademis Studentkårs kommentarer till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmötesmaterial På begäran avger Åbo Akademis Studentkår

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer