Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi"

Transkript

1 1 Liiketalouden osaajaksi Bli proffs inom företagsekonomi

2 Liiketalouden osaajia kolmella kielellä Vamkista valmistuvan liiketalouden tradenomin osaamista voidaan hyödyntää usealla alalla. Koulutuksemme antaa monipuoliset valmiudet niin yrittäjyyteen kuin toisen palvelukseen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erityisesti kaksikielisen, kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen. Kirsti Melin, tutkimusjohtaja 2 Vaasassa kaupallisella koulutuksella ja kielikylpyopetuksella on yli satavuotiset perinteet. Tänään Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin liiketalouden koulutusohjelmissa ahkeroi lähes 900 tradenomiopiskelijaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tutkinto on mahdollista opiskella myös työn ohessa iltaisin. Vaasanseudun kaksikielisyys on osa myös Vamkin toimintaa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Opintojaksoja voi valita myös toisella kotimaisella kielellä kaksikielisistä ja samansisältöisistä ohjelmista. Vamkista valmistuvalla tradenomilla on lisäksi ainutlaatuisia jatko-opintomahdollisuuksia joko yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopisto-opintoihin Vaasan yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin kanssa räätälöityjen koulutuspolkujen kautta. Vamk monialainen, monikielinen ja kansainvälinen: 3500 opiskelijaa, 240 työntekijää, 17 koulutusohjelmaa kolmella kielellä valmistuvat tradenomit, insinöörit, restonomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit työllistyvät hyvin erityisesti Vaasanseudulle kaksi ajanmukaista ja korkeatasoista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja tai työharjoittelua ulkomailla Kansainvälisesti kotona ja maailmalla Liiketalouden tutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä tai tutkinnon kielestä riippumatta valita opintojaksoja englanniksi. Opiskelijavaihto on merkittävä osa Vamkin kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Esimerkiksi aasialaiseen bisneskulttuuriin voi tutustua Bangkokin lähellä sijaitsevassa Rangsit Universityssa. Vaasa länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus yli korkeakouluopiskelijan kaupunki yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia Suomen aurinkoisin kaupunki! Liiketalouden opetustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, kauniilla ja historiallisesti arvokkaalla kampuksella. Uusrenesanssityylinen, vuonna 1880 rakennettu päärakennus on nähnyt monia vaiheita: se on toiminut muun muassa sotilassairaalana ja 1940-luvulta 60-luvun loppuun asti kauppaoppilaitoksena.

3 Företagsekonomi på tre språk En tradenomutbildning inom företagsekonomi vid Vyh kan komma till nytta inom flera branscher. Vår utbildning ger mångsidiga färdigheter för företagsverksamhet såväl som för uppgifter inom den privata och offentliga sektorn. I synnerhet arbetsgivarna i den tvåspråkiga, internationella och exportinriktade Vasatrakten uppskattar våra språkkunniga tradenomer med goda baskunskaper i företagsekonomi. Kirsti Melin, forskningsdirektör Handelsutbildningen och språkbadsundervisningen har över hundra år bakom sig. I dag har utbildningsprogrammen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska vid Vasa yrkeshögskola nästan 900 flitiga studerande. Det är även möjligt att studera kvällstid parallellt med arbetet och på det sättet avlägga examen. Tvåspråkigheten i Vasaregionen är även en del av verksamheten vid Vyh. Man kan genomgå hela utbildningsprogrammet på antingen svenska eller finska. Man kan också välja studiehelheter på det andra inhemska språket från ett motsvarande utbildningsprogram med samma innehåll. En utexaminerad tradenom från Vyh har dessutom unika möjligheter att fortsätta studera och avlägga till högre yrkeshögskoleexamen i företags- och affärsverksamhet eller att fortsätta med universitetsstudier vid Vasa universitet eller Svenska Handelshögskolan via skräddarsydda utbildningsavtal. Internationellt både på hemmaplan och ute i världen Man kan avlägga examen i företagsekonomi även på engelska eller välja kurser vars undervisningsspråk är engelska oberoende av vilket utbildningsprogram man huvudsakligen studerar inom. Studerandeutbyte är en betydande del av Vyh:s internationella profil. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands för våra studerande. Bl.a. kan man bekanta sig med asiatisk affärskultur vid Rangsit University i Thailand. 3 Vasa yrkeshögskola många olika utbildningsområden finns representerade, flerspråkig och internationell: 3500 studerande, 240 anställda, 17 olika UP på tre språk de utexaminerade tradenomerna, ingenjörerna, restonomerna, sjukvårdarna, hälsovårdarna och socionomerna hittar snabbt arbete i Vasatrakten två moderna och högklassiga campusområden i närheten av stadens centrum alla studerande har möjlighet att arbetspraktik eller studier utomlands Vasa en livlig utbildnings-, kultur- och turiststad med invånare vid Finlands västkust, motorn i Österbottens näringsliv har över studerande över 70 % av invånarna talar finska som modersmål och ca 25 % svenska, språken kombineras smidigt internationell storindustri med underleverantörer och en livskraftig servicesektor, sysselsättningsgraden är bland de bästa i landet Finlands soligaste stad! Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i företagsekonomi är belägna i Vasa centrum på ett vackert och historiskt värdefullt campusområde. Huvudbyggnaden i nyrenässansstil från 1880 har använts för många olika syften: den har bl.a. fungerat som soldatsjukhus och mellan 1940 och slutet av 1960-talet som handelsläroverk.

4 Teoriat todeksi työelämän toimeksiannoilla Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja yksityisen ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Käytäntöä painottavissa perus- ja ammattiopinnoissa opitaan yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. Puolentoista vuoden mittaisissa suuntaavissa opinnoissa voi valita erityisosaamisekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon. Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Liiketalouden työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö muun muassa vaasalaisten suuryritysten sekä Rannikko- Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 4 Opiskelussa teoria kytkeytyy käytäntöön aidoissa työelämän haasteissa, joita opiskelijat pääsevät ratkomaan. Eri opintojaksoihin sisällytetyllä Yritysklinikan toimeksiannoilla toteutetaan ohjaavien opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä erityisesti Vaasan alueen pk-yrityksille. Opiskelijat voivat myös jo opiskeluaikana saada esimakua yrittäjyydestä Business Factoryssä, jossa perustetaan ja kehitetään osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen liiketoimintaa. Osuuskuntien tavoitteisiin päästään kunkin osallistujan henkilökohtaisesta panoksesta syntyvänä yhteistyönä, jossa opiskelijayrittäjän tukena ovat opettajat ja tiimikaverit. Lisäksi opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikeideoita vaasalaisille kauppakeskuksille sekä Ideapark-liikekaupungille. LIIKETALOUS Tradenomi, Liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op FÖRETAGSEKONOMI Tredenom, YH-examen i företagsekonomi, 210 sp INTERNATIONAL BUSINESS Bachelor of Business Administration BBA, Degree Programme in International Business, 210 ects Lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille on tarjolla Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

5 Ovi maailmalle Vamkin International Business -koulutusohjelma antaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Koulutus kohentaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin samassa koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien kautta. Koulutusohjelmassa voi erikoistua kansainväliseen markkinointiin, ulkomaankauppaan sekä aasialaiseen liiketoimintaan. Tutkintoon sisältyvä kolmen kuukauden työharjoittelu tai vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua vieraaseen liiketoimintakulttuuriin ja arkielämään. Liiketalouden osaaja voi valita erityisosaamisalueekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon hallitsee viestinnän, tietotekniikan ja matemaattisia aineita sekä omaa valmiudet yrittäjyyteen on kielitaitoinen, joustava, uudistumiskykyinen ja yrittäjähenkinen työllistyy monipuolisesti valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin esimerkiksi koti- tai ulkomaisessa markkinoinnissa, viennin, tuonnin tai huolinnan tehtävissä, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävissä tai julkis- ja oikeushallinnossa Oikeushallinnon opinnot ovat suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa työ elämän tarpeisiin ja painottuvat juridisiin aineisiin. Suuntautumisvaihtoehdosta työllistytään oikeuslaitoksen sekä muun julkisen sektorin, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden erilaisiin oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. 5

6 Verkliga uppdrag omsätter teorin i praktiken Utbildningsprogrammet i företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter för krävande förmans- och expertuppgifter inom den privata och offentliga sektorn. Studierna som betonar praktiska färdigheter går ut på att studerandena lär sig företagsverksamhet, att tänka helhetsmässigt och arbeta självständigt. Under de ett och halvt år långa inriktade studierna kan man inrikta sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning. 6 I studierna omsätter man även teori i praktiken med hjälp av autentiska arbetsuppdrag som studeranden får utföra. Företagskliniken vid yrkeshögskolan tar emot uppdrag av småoch medelstora företag i Vasaregionen. Dessa forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs under olika kurser av studeranden under lärarhandledning. Studeranden kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I den här miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare. Dessutom har studerande deltagit i planeringen av köpcentra i Vasa samt affärsstaden Ideapark. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i företagsekonomi ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke, det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med bl.a. storföretagen i Vasa samt Kust-Österbottens Företagare r.f. erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov. Dörren ut i världen Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram International Business ger färdigheter att arbeta i en mångkulturell arbetsgemenskap både utomlands såväl som i internationella företag som är verksamma i Finland. Utbildningen bygger upp språkkunskaperna och introducerar nya kulturer med hjälp av de utländska utbytesstuderande som genomgår samma kursprogram samt de utländska lärare som undervisar i programmet. I det här utbildningsprogrammet kan man specialisera sig på internationell marknadsföring, utrikeshandel samt asiatisk affärsverksamhet. Tre månaders arbetspraktik eller studerandeutbyte utomlands ingår i examen vilket erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med både affärsverksamhet och vardagsliv i en främmande kultur. FÖRETAGSEKONOMI LIIKETALOUS INTERNATIONAL BUSINESS Tradenom, Tradenomi, Bachelor of Business Administration BBA YH-examen i företagsekonomi 210 sp, Liiketalouden AMK-tutkinto 210 op, Degree Programme in International Business 210 ects En tradenom med examen i företagsekonomi kan specialisera sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning behärskar kommunikation, datateknik och matematiska ämnen samt har färdigheter för företagsverksamhet är språkkunnig och flexibel har förmågan att förnya sig och har företagaranda har mångsidiga sysselsättningsmöjligheter enligt sitt inriktningsalternativ, man kan t.ex. arbeta med expert- och förmansuppgifter inom marknadsföring både på hemma marknaden och på den utländska marknaden, export och spedition, intern och extern redovisning eller med justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning

7 Arbetsgivare värdesätter internationell erfarenhet. Vid Vyh förverkligas internationaliseringen bl.a. i mångkulturella studiegrupper. Ungefär 300 utländska studerande kommer årligen till skolan både för att avlägga examen och för kortare utbytesstudier. Skolan får även besök av utländska gästföreläsare från sina samarbetsskolor. 7

8 .Gj 34 8 Liiketalouden osaaja on yrittäjähenkinen, uudistumiskykyinen ja kielitaitoinen. Vamkin liiketalouden koulutusohjelman kautta löydät oman paikkasi työelämässä. Förnyelse, språkkunskap och entreprenörsanda utmärker tradenomer med examen i företagsekonomi. Hitta din plats i arbetslivet genom Vasa yrkeshögskola. Yhteystiedot Kontaktuppgifter Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Liiketalous Företagsekonomi Raastuvankatu Rådhusgatan Vaasa Vasa Puh. tfn Fax S-posti E-post:

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar.

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar. Vasa yrkeshögskola Flerspråkig och internationell Vasa yrkeshögskola Vi är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder högklassig och arbetslivsorienterad utbildning

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN?

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? Sara Vägar TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? En studie av utexaminerade åren 1999 2011 vid Vasa Yrkeshögskola Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet

Läs mer

VAMK energisk kompetens

VAMK energisk kompetens VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar -

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Miniworkshop, 16 april 2008 - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Öppen källkod inom offentlig sektor 15-16 april 2008, Kista Science Tower Conference Karl-Johan Smeds Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013 Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN UF ett år som företagare är studieprogram riktat till grundskolans niondeklassister

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. REKTORS HÄLSNING... 5 2. VASA YRKESHÖGSKOLA...7 2.1. VERKSAMHETENS

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Det andra inhemska språket inom polisens verksamhet språkliga färdigheter

Det andra inhemska språket inom polisens verksamhet språkliga färdigheter Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.) 2013. Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII 7. 8.2.2013. VAKKI Publications

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 1.4.2012 INNEHÅLL 1 kapitlet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift... 1 3 Utbildningsområden...

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

JARKKO KORPELA. Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen

JARKKO KORPELA. Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen JARKKO KORPELA Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen 96 Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen muodollinen perusta ammatillisessa koulutuksessa on heikko. Ihmisoikeusaiheisia sisältöjä toteutetaan silti

Läs mer

Japanologi Ansökningsguide Universitetsavdelningen FKF, Vasa

Japanologi Ansökningsguide Universitetsavdelningen FKF, Vasa Japanologi Ansökningsguide Universitetsavdelningen FKF, Vasa Fria kristliga folkhögskolan Vi gläder oss mycket över samarbetet med FKF i Vasa och önskar studerandena i Vasa lycka till med studierna och

Läs mer

INTRODUKTION. 3 1. VARFÖR LÖNAR DET FÖR DITT FÖRETAG ATT ANSTÄLLA EN UTLÄNDSK PRAKTIKANT?. 4 2. ALLMÄNT OM PRAKTIK VID VASA YRKESHÖGSKOLA. 5 2. 6 2.

INTRODUKTION. 3 1. VARFÖR LÖNAR DET FÖR DITT FÖRETAG ATT ANSTÄLLA EN UTLÄNDSK PRAKTIKANT?. 4 2. ALLMÄNT OM PRAKTIK VID VASA YRKESHÖGSKOLA. 5 2. 6 2. INTERNATIONAL TRAINEE HANDBOOK DÅ DITT FÖRETAG VILL ANSTÄLLA EN UTLÄNDSK PRAKTIKANT FRÅN VASA YRKESHÖGSKOLA INNEHÅLL INTRODUKTION... 3 1. VARFÖR LÖNAR DET FÖR DITT FÖRETAG ATT ANSTÄLLA EN UTLÄNDSK PRAKTIKANT?...

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola)

TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola) 1 TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola) Temagruppens sammansättning (9 medlemmar) Johan Franzon, ordinarie medlem Ritva Hartama-Heinonen,

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Mega T ASENTOHOITOTYYNY

Mega T ASENTOHOITOTYYNY Mega T ASENTOHOITOTYYNY T-mallinen asentohoitotyyny moneen käyttöön Tukityynyksi niin vuoteeseen kuin esim. geriatriseen tuoliin Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen VAKIOKOKO 80 x 60 cm MATERIAALIT

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

SVENSKA SPRÅKET PÅ ELISAS OCH SONERAS NÄTSIDOR

SVENSKA SPRÅKET PÅ ELISAS OCH SONERAS NÄTSIDOR 1 SVENSKA SPRÅKET PÅ ELISAS OCH SONERAS NÄTSIDOR Kandidatavhandling Sanni Nelimarkka Kandidatavhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk 28.04.2014 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-05-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-513 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Organisering av finskt förvaltningsområde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja 1.6.2009-15.3.2010 Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer