Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi"

Transkript

1 1 Liiketalouden osaajaksi Bli proffs inom företagsekonomi

2 Liiketalouden osaajia kolmella kielellä Vamkista valmistuvan liiketalouden tradenomin osaamista voidaan hyödyntää usealla alalla. Koulutuksemme antaa monipuoliset valmiudet niin yrittäjyyteen kuin toisen palvelukseen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erityisesti kaksikielisen, kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen. Kirsti Melin, tutkimusjohtaja 2 Vaasassa kaupallisella koulutuksella ja kielikylpyopetuksella on yli satavuotiset perinteet. Tänään Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin liiketalouden koulutusohjelmissa ahkeroi lähes 900 tradenomiopiskelijaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tutkinto on mahdollista opiskella myös työn ohessa iltaisin. Vaasanseudun kaksikielisyys on osa myös Vamkin toimintaa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Opintojaksoja voi valita myös toisella kotimaisella kielellä kaksikielisistä ja samansisältöisistä ohjelmista. Vamkista valmistuvalla tradenomilla on lisäksi ainutlaatuisia jatko-opintomahdollisuuksia joko yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopisto-opintoihin Vaasan yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin kanssa räätälöityjen koulutuspolkujen kautta. Vamk monialainen, monikielinen ja kansainvälinen: 3500 opiskelijaa, 240 työntekijää, 17 koulutusohjelmaa kolmella kielellä valmistuvat tradenomit, insinöörit, restonomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit työllistyvät hyvin erityisesti Vaasanseudulle kaksi ajanmukaista ja korkeatasoista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja tai työharjoittelua ulkomailla Kansainvälisesti kotona ja maailmalla Liiketalouden tutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä tai tutkinnon kielestä riippumatta valita opintojaksoja englanniksi. Opiskelijavaihto on merkittävä osa Vamkin kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Esimerkiksi aasialaiseen bisneskulttuuriin voi tutustua Bangkokin lähellä sijaitsevassa Rangsit Universityssa. Vaasa länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus yli korkeakouluopiskelijan kaupunki yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia Suomen aurinkoisin kaupunki! Liiketalouden opetustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, kauniilla ja historiallisesti arvokkaalla kampuksella. Uusrenesanssityylinen, vuonna 1880 rakennettu päärakennus on nähnyt monia vaiheita: se on toiminut muun muassa sotilassairaalana ja 1940-luvulta 60-luvun loppuun asti kauppaoppilaitoksena.

3 Företagsekonomi på tre språk En tradenomutbildning inom företagsekonomi vid Vyh kan komma till nytta inom flera branscher. Vår utbildning ger mångsidiga färdigheter för företagsverksamhet såväl som för uppgifter inom den privata och offentliga sektorn. I synnerhet arbetsgivarna i den tvåspråkiga, internationella och exportinriktade Vasatrakten uppskattar våra språkkunniga tradenomer med goda baskunskaper i företagsekonomi. Kirsti Melin, forskningsdirektör Handelsutbildningen och språkbadsundervisningen har över hundra år bakom sig. I dag har utbildningsprogrammen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska vid Vasa yrkeshögskola nästan 900 flitiga studerande. Det är även möjligt att studera kvällstid parallellt med arbetet och på det sättet avlägga examen. Tvåspråkigheten i Vasaregionen är även en del av verksamheten vid Vyh. Man kan genomgå hela utbildningsprogrammet på antingen svenska eller finska. Man kan också välja studiehelheter på det andra inhemska språket från ett motsvarande utbildningsprogram med samma innehåll. En utexaminerad tradenom från Vyh har dessutom unika möjligheter att fortsätta studera och avlägga till högre yrkeshögskoleexamen i företags- och affärsverksamhet eller att fortsätta med universitetsstudier vid Vasa universitet eller Svenska Handelshögskolan via skräddarsydda utbildningsavtal. Internationellt både på hemmaplan och ute i världen Man kan avlägga examen i företagsekonomi även på engelska eller välja kurser vars undervisningsspråk är engelska oberoende av vilket utbildningsprogram man huvudsakligen studerar inom. Studerandeutbyte är en betydande del av Vyh:s internationella profil. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands för våra studerande. Bl.a. kan man bekanta sig med asiatisk affärskultur vid Rangsit University i Thailand. 3 Vasa yrkeshögskola många olika utbildningsområden finns representerade, flerspråkig och internationell: 3500 studerande, 240 anställda, 17 olika UP på tre språk de utexaminerade tradenomerna, ingenjörerna, restonomerna, sjukvårdarna, hälsovårdarna och socionomerna hittar snabbt arbete i Vasatrakten två moderna och högklassiga campusområden i närheten av stadens centrum alla studerande har möjlighet att arbetspraktik eller studier utomlands Vasa en livlig utbildnings-, kultur- och turiststad med invånare vid Finlands västkust, motorn i Österbottens näringsliv har över studerande över 70 % av invånarna talar finska som modersmål och ca 25 % svenska, språken kombineras smidigt internationell storindustri med underleverantörer och en livskraftig servicesektor, sysselsättningsgraden är bland de bästa i landet Finlands soligaste stad! Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i företagsekonomi är belägna i Vasa centrum på ett vackert och historiskt värdefullt campusområde. Huvudbyggnaden i nyrenässansstil från 1880 har använts för många olika syften: den har bl.a. fungerat som soldatsjukhus och mellan 1940 och slutet av 1960-talet som handelsläroverk.

4 Teoriat todeksi työelämän toimeksiannoilla Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja yksityisen ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Käytäntöä painottavissa perus- ja ammattiopinnoissa opitaan yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. Puolentoista vuoden mittaisissa suuntaavissa opinnoissa voi valita erityisosaamisekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon. Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Liiketalouden työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö muun muassa vaasalaisten suuryritysten sekä Rannikko- Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 4 Opiskelussa teoria kytkeytyy käytäntöön aidoissa työelämän haasteissa, joita opiskelijat pääsevät ratkomaan. Eri opintojaksoihin sisällytetyllä Yritysklinikan toimeksiannoilla toteutetaan ohjaavien opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä erityisesti Vaasan alueen pk-yrityksille. Opiskelijat voivat myös jo opiskeluaikana saada esimakua yrittäjyydestä Business Factoryssä, jossa perustetaan ja kehitetään osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen liiketoimintaa. Osuuskuntien tavoitteisiin päästään kunkin osallistujan henkilökohtaisesta panoksesta syntyvänä yhteistyönä, jossa opiskelijayrittäjän tukena ovat opettajat ja tiimikaverit. Lisäksi opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikeideoita vaasalaisille kauppakeskuksille sekä Ideapark-liikekaupungille. LIIKETALOUS Tradenomi, Liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op FÖRETAGSEKONOMI Tredenom, YH-examen i företagsekonomi, 210 sp INTERNATIONAL BUSINESS Bachelor of Business Administration BBA, Degree Programme in International Business, 210 ects Lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille on tarjolla Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

5 Ovi maailmalle Vamkin International Business -koulutusohjelma antaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Koulutus kohentaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin samassa koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien kautta. Koulutusohjelmassa voi erikoistua kansainväliseen markkinointiin, ulkomaankauppaan sekä aasialaiseen liiketoimintaan. Tutkintoon sisältyvä kolmen kuukauden työharjoittelu tai vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua vieraaseen liiketoimintakulttuuriin ja arkielämään. Liiketalouden osaaja voi valita erityisosaamisalueekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon hallitsee viestinnän, tietotekniikan ja matemaattisia aineita sekä omaa valmiudet yrittäjyyteen on kielitaitoinen, joustava, uudistumiskykyinen ja yrittäjähenkinen työllistyy monipuolisesti valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin esimerkiksi koti- tai ulkomaisessa markkinoinnissa, viennin, tuonnin tai huolinnan tehtävissä, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävissä tai julkis- ja oikeushallinnossa Oikeushallinnon opinnot ovat suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa työ elämän tarpeisiin ja painottuvat juridisiin aineisiin. Suuntautumisvaihtoehdosta työllistytään oikeuslaitoksen sekä muun julkisen sektorin, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden erilaisiin oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. 5

6 Verkliga uppdrag omsätter teorin i praktiken Utbildningsprogrammet i företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter för krävande förmans- och expertuppgifter inom den privata och offentliga sektorn. Studierna som betonar praktiska färdigheter går ut på att studerandena lär sig företagsverksamhet, att tänka helhetsmässigt och arbeta självständigt. Under de ett och halvt år långa inriktade studierna kan man inrikta sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning. 6 I studierna omsätter man även teori i praktiken med hjälp av autentiska arbetsuppdrag som studeranden får utföra. Företagskliniken vid yrkeshögskolan tar emot uppdrag av småoch medelstora företag i Vasaregionen. Dessa forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs under olika kurser av studeranden under lärarhandledning. Studeranden kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I den här miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare. Dessutom har studerande deltagit i planeringen av köpcentra i Vasa samt affärsstaden Ideapark. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i företagsekonomi ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke, det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med bl.a. storföretagen i Vasa samt Kust-Österbottens Företagare r.f. erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov. Dörren ut i världen Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram International Business ger färdigheter att arbeta i en mångkulturell arbetsgemenskap både utomlands såväl som i internationella företag som är verksamma i Finland. Utbildningen bygger upp språkkunskaperna och introducerar nya kulturer med hjälp av de utländska utbytesstuderande som genomgår samma kursprogram samt de utländska lärare som undervisar i programmet. I det här utbildningsprogrammet kan man specialisera sig på internationell marknadsföring, utrikeshandel samt asiatisk affärsverksamhet. Tre månaders arbetspraktik eller studerandeutbyte utomlands ingår i examen vilket erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med både affärsverksamhet och vardagsliv i en främmande kultur. FÖRETAGSEKONOMI LIIKETALOUS INTERNATIONAL BUSINESS Tradenom, Tradenomi, Bachelor of Business Administration BBA YH-examen i företagsekonomi 210 sp, Liiketalouden AMK-tutkinto 210 op, Degree Programme in International Business 210 ects En tradenom med examen i företagsekonomi kan specialisera sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning behärskar kommunikation, datateknik och matematiska ämnen samt har färdigheter för företagsverksamhet är språkkunnig och flexibel har förmågan att förnya sig och har företagaranda har mångsidiga sysselsättningsmöjligheter enligt sitt inriktningsalternativ, man kan t.ex. arbeta med expert- och förmansuppgifter inom marknadsföring både på hemma marknaden och på den utländska marknaden, export och spedition, intern och extern redovisning eller med justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning

7 Arbetsgivare värdesätter internationell erfarenhet. Vid Vyh förverkligas internationaliseringen bl.a. i mångkulturella studiegrupper. Ungefär 300 utländska studerande kommer årligen till skolan både för att avlägga examen och för kortare utbytesstudier. Skolan får även besök av utländska gästföreläsare från sina samarbetsskolor. 7

8 .Gj 34 8 Liiketalouden osaaja on yrittäjähenkinen, uudistumiskykyinen ja kielitaitoinen. Vamkin liiketalouden koulutusohjelman kautta löydät oman paikkasi työelämässä. Förnyelse, språkkunskap och entreprenörsanda utmärker tradenomer med examen i företagsekonomi. Hitta din plats i arbetslivet genom Vasa yrkeshögskola. Yhteystiedot Kontaktuppgifter Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Liiketalous Företagsekonomi Raastuvankatu Rådhusgatan Vaasa Vasa Puh. tfn Fax S-posti E-post:

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

VAMK energisk kompetens

VAMK energisk kompetens VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar -

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Miniworkshop, 16 april 2008 - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Öppen källkod inom offentlig sektor 15-16 april 2008, Kista Science Tower Conference Karl-Johan Smeds Innehåll 1. Inledning

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan

Läs mer

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja 1.6.2009-15.3.2010 Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen

Läs mer

Alumniregister för utexaminerade logistiker från Arcada

Alumniregister för utexaminerade logistiker från Arcada Alumniregister för utexaminerade logistiker från Arcada Camilla Weckström Diana Welander Examensarbete / Degree Thesis Internationell Affärslogistik Förnamn Efternamn 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 22 juni 2005 Nr 423 428 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor... 2415 424 Statsrådets

Läs mer

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET - UTFÖRD SOMMAREN/HÖSTEN 2007 AV REKRYTERINGSASSISTENT NICOLINA ZILLIACUS Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015 www.vyi.fi Välkommen till vår skola! Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab - Det är ett nöje att få skapa förutsättningar för våra ungdomars framtid. Och då känns

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara!

missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara! Nya perspektiv på arbetet inom missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara! Erfarenhet ger kraft projektet Utvecklingsprojektet för missbrukar- och mentalvårdsarbete i Borgå, Lovisa och Askola

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Datero NYTT 10 (2/2010) Vasa 1.12.2010

Datero NYTT 10 (2/2010) Vasa 1.12.2010 Datero NYTT 10 (2/2010) Vasa 1.12.2010 1. Dateros personal hösten 2010: Anneli Haapaharju fortsätter som vikarierande pedagogisk handledare. Hon har lyckats komma bra in i sina uppgifter och lagt vikt

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer