Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liiketalouden osaajaksi. Bli proffs inom företagsekonomi"

Transkript

1 1 Liiketalouden osaajaksi Bli proffs inom företagsekonomi

2 Liiketalouden osaajia kolmella kielellä Vamkista valmistuvan liiketalouden tradenomin osaamista voidaan hyödyntää usealla alalla. Koulutuksemme antaa monipuoliset valmiudet niin yrittäjyyteen kuin toisen palvelukseen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erityisesti kaksikielisen, kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen. Kirsti Melin, tutkimusjohtaja 2 Vaasassa kaupallisella koulutuksella ja kielikylpyopetuksella on yli satavuotiset perinteet. Tänään Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin liiketalouden koulutusohjelmissa ahkeroi lähes 900 tradenomiopiskelijaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tutkinto on mahdollista opiskella myös työn ohessa iltaisin. Vaasanseudun kaksikielisyys on osa myös Vamkin toimintaa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Opintojaksoja voi valita myös toisella kotimaisella kielellä kaksikielisistä ja samansisältöisistä ohjelmista. Vamkista valmistuvalla tradenomilla on lisäksi ainutlaatuisia jatko-opintomahdollisuuksia joko yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopisto-opintoihin Vaasan yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin kanssa räätälöityjen koulutuspolkujen kautta. Vamk monialainen, monikielinen ja kansainvälinen: 3500 opiskelijaa, 240 työntekijää, 17 koulutusohjelmaa kolmella kielellä valmistuvat tradenomit, insinöörit, restonomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit työllistyvät hyvin erityisesti Vaasanseudulle kaksi ajanmukaista ja korkeatasoista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja tai työharjoittelua ulkomailla Kansainvälisesti kotona ja maailmalla Liiketalouden tutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä tai tutkinnon kielestä riippumatta valita opintojaksoja englanniksi. Opiskelijavaihto on merkittävä osa Vamkin kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Esimerkiksi aasialaiseen bisneskulttuuriin voi tutustua Bangkokin lähellä sijaitsevassa Rangsit Universityssa. Vaasa länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus yli korkeakouluopiskelijan kaupunki yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia Suomen aurinkoisin kaupunki! Liiketalouden opetustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, kauniilla ja historiallisesti arvokkaalla kampuksella. Uusrenesanssityylinen, vuonna 1880 rakennettu päärakennus on nähnyt monia vaiheita: se on toiminut muun muassa sotilassairaalana ja 1940-luvulta 60-luvun loppuun asti kauppaoppilaitoksena.

3 Företagsekonomi på tre språk En tradenomutbildning inom företagsekonomi vid Vyh kan komma till nytta inom flera branscher. Vår utbildning ger mångsidiga färdigheter för företagsverksamhet såväl som för uppgifter inom den privata och offentliga sektorn. I synnerhet arbetsgivarna i den tvåspråkiga, internationella och exportinriktade Vasatrakten uppskattar våra språkkunniga tradenomer med goda baskunskaper i företagsekonomi. Kirsti Melin, forskningsdirektör Handelsutbildningen och språkbadsundervisningen har över hundra år bakom sig. I dag har utbildningsprogrammen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska vid Vasa yrkeshögskola nästan 900 flitiga studerande. Det är även möjligt att studera kvällstid parallellt med arbetet och på det sättet avlägga examen. Tvåspråkigheten i Vasaregionen är även en del av verksamheten vid Vyh. Man kan genomgå hela utbildningsprogrammet på antingen svenska eller finska. Man kan också välja studiehelheter på det andra inhemska språket från ett motsvarande utbildningsprogram med samma innehåll. En utexaminerad tradenom från Vyh har dessutom unika möjligheter att fortsätta studera och avlägga till högre yrkeshögskoleexamen i företags- och affärsverksamhet eller att fortsätta med universitetsstudier vid Vasa universitet eller Svenska Handelshögskolan via skräddarsydda utbildningsavtal. Internationellt både på hemmaplan och ute i världen Man kan avlägga examen i företagsekonomi även på engelska eller välja kurser vars undervisningsspråk är engelska oberoende av vilket utbildningsprogram man huvudsakligen studerar inom. Studerandeutbyte är en betydande del av Vyh:s internationella profil. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands för våra studerande. Bl.a. kan man bekanta sig med asiatisk affärskultur vid Rangsit University i Thailand. 3 Vasa yrkeshögskola många olika utbildningsområden finns representerade, flerspråkig och internationell: 3500 studerande, 240 anställda, 17 olika UP på tre språk de utexaminerade tradenomerna, ingenjörerna, restonomerna, sjukvårdarna, hälsovårdarna och socionomerna hittar snabbt arbete i Vasatrakten två moderna och högklassiga campusområden i närheten av stadens centrum alla studerande har möjlighet att arbetspraktik eller studier utomlands Vasa en livlig utbildnings-, kultur- och turiststad med invånare vid Finlands västkust, motorn i Österbottens näringsliv har över studerande över 70 % av invånarna talar finska som modersmål och ca 25 % svenska, språken kombineras smidigt internationell storindustri med underleverantörer och en livskraftig servicesektor, sysselsättningsgraden är bland de bästa i landet Finlands soligaste stad! Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i företagsekonomi är belägna i Vasa centrum på ett vackert och historiskt värdefullt campusområde. Huvudbyggnaden i nyrenässansstil från 1880 har använts för många olika syften: den har bl.a. fungerat som soldatsjukhus och mellan 1940 och slutet av 1960-talet som handelsläroverk.

4 Teoriat todeksi työelämän toimeksiannoilla Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja yksityisen ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Käytäntöä painottavissa perus- ja ammattiopinnoissa opitaan yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. Puolentoista vuoden mittaisissa suuntaavissa opinnoissa voi valita erityisosaamisekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon. Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Liiketalouden työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö muun muassa vaasalaisten suuryritysten sekä Rannikko- Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 4 Opiskelussa teoria kytkeytyy käytäntöön aidoissa työelämän haasteissa, joita opiskelijat pääsevät ratkomaan. Eri opintojaksoihin sisällytetyllä Yritysklinikan toimeksiannoilla toteutetaan ohjaavien opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä erityisesti Vaasan alueen pk-yrityksille. Opiskelijat voivat myös jo opiskeluaikana saada esimakua yrittäjyydestä Business Factoryssä, jossa perustetaan ja kehitetään osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen liiketoimintaa. Osuuskuntien tavoitteisiin päästään kunkin osallistujan henkilökohtaisesta panoksesta syntyvänä yhteistyönä, jossa opiskelijayrittäjän tukena ovat opettajat ja tiimikaverit. Lisäksi opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikeideoita vaasalaisille kauppakeskuksille sekä Ideapark-liikekaupungille. LIIKETALOUS Tradenomi, Liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op FÖRETAGSEKONOMI Tredenom, YH-examen i företagsekonomi, 210 sp INTERNATIONAL BUSINESS Bachelor of Business Administration BBA, Degree Programme in International Business, 210 ects Lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille on tarjolla Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

5 Ovi maailmalle Vamkin International Business -koulutusohjelma antaa valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä niin ulkomailla kuin Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Koulutus kohentaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin samassa koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien kautta. Koulutusohjelmassa voi erikoistua kansainväliseen markkinointiin, ulkomaankauppaan sekä aasialaiseen liiketoimintaan. Tutkintoon sisältyvä kolmen kuukauden työharjoittelu tai vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua vieraaseen liiketoimintakulttuuriin ja arkielämään. Liiketalouden osaaja voi valita erityisosaamisalueekseen kansainvälisen kaupan, markkinoinnin, oikeushallinnon tai taloushallinnon hallitsee viestinnän, tietotekniikan ja matemaattisia aineita sekä omaa valmiudet yrittäjyyteen on kielitaitoinen, joustava, uudistumiskykyinen ja yrittäjähenkinen työllistyy monipuolisesti valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin esimerkiksi koti- tai ulkomaisessa markkinoinnissa, viennin, tuonnin tai huolinnan tehtävissä, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävissä tai julkis- ja oikeushallinnossa Oikeushallinnon opinnot ovat suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa työ elämän tarpeisiin ja painottuvat juridisiin aineisiin. Suuntautumisvaihtoehdosta työllistytään oikeuslaitoksen sekä muun julkisen sektorin, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden erilaisiin oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. 5

6 Verkliga uppdrag omsätter teorin i praktiken Utbildningsprogrammet i företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter för krävande förmans- och expertuppgifter inom den privata och offentliga sektorn. Studierna som betonar praktiska färdigheter går ut på att studerandena lär sig företagsverksamhet, att tänka helhetsmässigt och arbeta självständigt. Under de ett och halvt år långa inriktade studierna kan man inrikta sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning. 6 I studierna omsätter man även teori i praktiken med hjälp av autentiska arbetsuppdrag som studeranden får utföra. Företagskliniken vid yrkeshögskolan tar emot uppdrag av småoch medelstora företag i Vasaregionen. Dessa forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs under olika kurser av studeranden under lärarhandledning. Studeranden kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I den här miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare. Dessutom har studerande deltagit i planeringen av köpcentra i Vasa samt affärsstaden Ideapark. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i företagsekonomi ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke, det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med bl.a. storföretagen i Vasa samt Kust-Österbottens Företagare r.f. erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov. Dörren ut i världen Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram International Business ger färdigheter att arbeta i en mångkulturell arbetsgemenskap både utomlands såväl som i internationella företag som är verksamma i Finland. Utbildningen bygger upp språkkunskaperna och introducerar nya kulturer med hjälp av de utländska utbytesstuderande som genomgår samma kursprogram samt de utländska lärare som undervisar i programmet. I det här utbildningsprogrammet kan man specialisera sig på internationell marknadsföring, utrikeshandel samt asiatisk affärsverksamhet. Tre månaders arbetspraktik eller studerandeutbyte utomlands ingår i examen vilket erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med både affärsverksamhet och vardagsliv i en främmande kultur. FÖRETAGSEKONOMI LIIKETALOUS INTERNATIONAL BUSINESS Tradenom, Tradenomi, Bachelor of Business Administration BBA YH-examen i företagsekonomi 210 sp, Liiketalouden AMK-tutkinto 210 op, Degree Programme in International Business 210 ects En tradenom med examen i företagsekonomi kan specialisera sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning behärskar kommunikation, datateknik och matematiska ämnen samt har färdigheter för företagsverksamhet är språkkunnig och flexibel har förmågan att förnya sig och har företagaranda har mångsidiga sysselsättningsmöjligheter enligt sitt inriktningsalternativ, man kan t.ex. arbeta med expert- och förmansuppgifter inom marknadsföring både på hemma marknaden och på den utländska marknaden, export och spedition, intern och extern redovisning eller med justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning

7 Arbetsgivare värdesätter internationell erfarenhet. Vid Vyh förverkligas internationaliseringen bl.a. i mångkulturella studiegrupper. Ungefär 300 utländska studerande kommer årligen till skolan både för att avlägga examen och för kortare utbytesstudier. Skolan får även besök av utländska gästföreläsare från sina samarbetsskolor. 7

8 .Gj 34 8 Liiketalouden osaaja on yrittäjähenkinen, uudistumiskykyinen ja kielitaitoinen. Vamkin liiketalouden koulutusohjelman kautta löydät oman paikkasi työelämässä. Förnyelse, språkkunskap och entreprenörsanda utmärker tradenomer med examen i företagsekonomi. Hitta din plats i arbetslivet genom Vasa yrkeshögskola. Yhteystiedot Kontaktuppgifter Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Liiketalous Företagsekonomi Raastuvankatu Rådhusgatan Vaasa Vasa Puh. tfn Fax S-posti E-post:

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Case Wärtsilä. Flerspråkighet i arbetssituationer Monikielisyys työtilanteissa Multilingualism in work situations ANNI MALKAMÄKI KJELL HERBERTS

Case Wärtsilä. Flerspråkighet i arbetssituationer Monikielisyys työtilanteissa Multilingualism in work situations ANNI MALKAMÄKI KJELL HERBERTS ANNI MALKAMÄKI KJELL HERBERTS Case Wärtsilä Flerspråkighet i arbetssituationer Monikielisyys työtilanteissa Multilingualism in work situations VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 194

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING URVALSGUIDE 2015 DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING # 14 # 17 # 25 # 23 EFTERFRÅGAN PÅ KVINNLIGA CHEFER Det behövs även kvinnliga diplomingenjörer till mansdominerade företag

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2 Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2011 Innehåll Rektors årsöversikt... 4 Ny ingenjörsutbildning på engelska i Vasa... 6 Diplomingenjörsutbildning på svenska i Vasa...

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja 1.6.2009-15.3.2010 Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011.

HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011. ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Gemensam ansökan 7.3-12.4.2011. ANSÖK! SE ARCADA.FI Joint application 3.1-15.2.2011. VI SNOKAR I LOTTAS KALENDER S. 4 HÄLSOVÅRDEN GER VALMÖJLIGHETER S. 8 PET - EN KLUBB FÖR

Läs mer

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan

Läs mer

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Enkäten om UF-verkningarna 2014 Innehåll Ni öppnade mina ögon för min egen framtid Verkningar av programmet UF Ett år som företagare Verkningar

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Morgondagens språkbad. Taina Juurakko-Paavola

Morgondagens språkbad. Taina Juurakko-Paavola Morgondagens språkbad Taina Juurakko-Paavola Morgondagens språkbad Taina Juurakko-Paavola Svenska kulturfonden beställde år 2012 av fil.dr. Taina Juurakko-Paavola en utvärdering för internt bruk av fondernas

Läs mer

NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013

NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013 NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013 SAMMANFATTNING Syftet med rapporten Nycklar till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013 är att uppdatera den mer omfattande utredningen från

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015 www.vyi.fi Välkommen till vår skola! Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab - Det är ett nöje att få skapa förutsättningar för våra ungdomars framtid. Och då känns

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer