Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2003-03-05"

Transkript

1 Ämne - Svenska Ämne - Engelska Kurskod Kurs - Svenska Kurs - Engelska Poäng Administration Administration ADM200 Administrativ service A Administrative Service A 30 Administration Administration ADM201 Administrativ service B Administrative Service B 90 Administration Administration ADM202 Affärskommunikation Business Communication 40 Administration Administration ADM207 Affärskommunikation, engelsk Business Communication, English 40 Administration Administration ADM208 Affärskommunikation, fransk Business Communication, French 40 Administration Administration ADM209 Affärskommunikation, spansk Business Communication, Spanish 40 Administration Administration ADM210 Affärskommunikation, tysk Business Communication, German 40 Administration Administration ADM203 Anteckningsstenografi Shorthand 40 Administration Administration ADM215 Konferensadministration Conference Administration 40 Administration Administration ADM204 Offentlig förvaltning Public Administration 40 Administration Administration ADM211 Textbehandling A Textual Skills A 30 Administration Administration ADM212 Textbehandling B Textual Skills B 30 Administration Administration ADM213 Textbehandling C Textual Skills C 60 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT200 Grävmaskin och grävlastare Excavators and Loaders 250 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT201 Hjullastare - anläggning Wheel-mountedloaders - Machinery 100 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT202 Hjullastare - godshantering Wheel-mountedloaders - Hoisting 65 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT203 Mobilkran Mobile Cranes 220 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT204 Teleskoplastare Telescopic Loaders 190 Anläggningsmaskinteknik Machine Plant AMT205 Väghyvel Road Graders 290 Arbetsmiljökunskap Working Environment Studies ARB200 Arbete i lag Working in a team 30 Arbetsmiljökunskap Working Environment Studies ARB201 Arbetsmiljö - yrkesliv The working environment - professional life 30 Arrangering och komposition Arrangement and composition ARKO200 Arrangering och komposition Arrangement and composition 60 Bagerikunskap Baking BAK200 Bageri - grundkurs Baking - basic course 90 Bagerikunskap Baking BAK201 Bageri - produktion Baking - production 310 Barn- och fritidskunskap Child-Care and Leisure Studies BAF200 Barn och fritid som verksamhetsområde Child-Care and Leisure 200 Barn- och fritidskunskap Child-Care and Leisure Studies BAF201 Fritid som socialt fenomen Leisure as a Social Phenomenon 120 Barn- och fritidskunskap Child-Care and Leisure Studies BAF202 Utveckling, livsvillkor och socialisation Development, Living Conditions and Socialization 120 Barn- och fritidskunskap Child-Care and Leisure Studies BAF203 Yrke och lärande Occupations and Learning 50 Barn- och fritidspedagogik Child - Care and Leisure - Educational Methods BAP200 Hälsopedagogik Health Education 80 Barn- och fritidspedagogik Child - Care and Leisure - Educational Methods BAP201 Kommunikationsprocesser Communication Processes 85 Barn- och fritidspedagogik Child - Care and Leisure - Educational Methods BAP202 Pedagogiskt ledarskap Educational Leadership 85 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV200 Animation, lek och idrott Activation, Play and Sports 50 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV201 Anläggningar och miljöer A Facilities A 160 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV202 Anläggningar och miljöer B Facilities B 200 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV203 Badverksamhet Swimming 250 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV205 Barn- och skolbarnsomsorg Child-Minding - Pre-shcool and School-Age 250 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV204 Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd Children and Young People with special needs 200 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV206 Biblioteksverksamhet Library Activities 150

2 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV207 Handikapp och fritid Disability and Leisure 90 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV208 Kultur och folkbildning Culture and Popular Education 150 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV209 Natur och friluftsliv Nature and Outdoor Activities 50 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV210 Skapande dramatik Creative Drama 40 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV211 Skidåkning Skiing 40 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV212 Ungdoms- och föreningsarbete Youth and Association Work 200 Barn- och fritidsverksamhet Children and Leisure BAV213 Verksamhet och service Work and Service 40 Barn och musik Children and Music BAMU200 Barn och musik Children and Music 30 Barn, dans och teater Children, Dance and Drama BDT200 Barn, dans och teater Children, Dance and Drama 50 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF200 Badverksamhet Swimming 250 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF201 Barn i förskola, skola och fritidshem Children in pre-school, school and leisure-time centres 250 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF202 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation 150 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF203 Fritid för funktionshindrade Recreation for disabled 50 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF204 Kultur och folkbildning Culture and popular education 200 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF205 Projekt och arrangemang Projects and enterprise 50 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Children, culture and recreation BKF206 Ungdoms- och föreningsarbete Youth and organisational work 200 Beredningsteknik Dressing and preparation BRT200 Färgning och beredning Dyeing and pre-treatment 50 Beredningsteknik Dressing and preparation BRT201 Garvning Tanning 50 Bild Art BL200 Bild Art 160 Bild Art BL201 Bild och form B Art and Design B 40 Bild och text i tryck Images and Text in Print BTT200 Bild och text i tryck Picture and Text in Print 80 Biologi Biology BI200 Biologi A Biology A 50 Biologi Biology BI201 Biologi B Biology B 60 Byggteknik Construction methods BYT200 Anläggning A Buildning Sites A 90 Byggteknik Construction methods BYT201 Anläggning B Building Sites B 120 Byggteknik Construction methods BYT202 Armering Reinforcement 190 Byggteknik Construction methods BYT203 Beklädnader Coverings 130 Byggteknik Construction methods BYT204 Beläggning Surface Treatments 120 Byggteknik Construction methods BYT205 Bergborrning Drilling 180 Byggteknik Construction methods BYT206 Bergsprängning Rock Blasting 140 Byggteknik Construction methods BYT207 Betong Concrete 190 Byggteknik Construction methods BYT208 Byggnadsträ- och betongteknik Timber and Concrete 190 Byggteknik Construction methods BYT209 Fasadmurning Faced Brickwork 220 Byggteknik Construction methods BYT210 Fasadmålning Front Painting 85 Byggteknik Construction methods BYT211 Fordonsglasning Vehicle Glazing 190 Byggteknik Construction methods BYT212 Fuktisolering Damp-proofing 40 Byggteknik Construction methods BYT213 Garneringsarbeten Facing Work 190

3 Byggteknik Construction methods BYT214 Glasning - metallkonstruktioner Glazing - metal constructions 190 Byggteknik Construction methods BYT215 Grundläggning Foundation Laying 120 Byggteknik Construction methods BYT216 Gröna ytor Green Areas 105 Byggteknik Construction methods BYT217 Installationsteknik - ventilation Installation Technology - Ventilation 230 Byggteknik Construction methods BYT218 Isoleringsteknik - plåt Insulation Technology - Sheet Metal 90 Byggteknik Construction methods BYT219 Isolerrutor Sealed Glazing Units 130 Byggteknik Construction methods BYT220 Kanalisolering Duct Insulation 90 Byggteknik Construction methods BYT222 Ledningsbyggnad Pipe Construction 120 Byggteknik Construction methods BYT223 Löd- och svetsteknik Soldering and Welding Technology 85 Byggteknik Construction methods BYT224 Maskinteknik - berg Mechanical Engineering - rock 60 Byggteknik Construction methods BYT225 Mattor och plattor i torra utrymmen Matting and Tiles in Dry Areas 220 Byggteknik Construction methods BYT226 Murning Masonry 190 Byggteknik Construction methods BYT227 Målning - fönster Painting - windows 90 Byggteknik Construction methods BYT228 Målning -- invändiga snickerier Painting - indoor carpentry 130 Byggteknik Construction methods BYT255 Planglas A Plate glass A 125 Byggteknik Construction methods BYT256 Planglas B Plate glass B 190 Byggteknik Construction methods BYT230 Plaster Plasices 90 Byggteknik Construction methods BYT231 Primärisolering Primary Insulation 190 Byggteknik Construction methods BYT221 Profilerad plåt Profiled Sheet Metal 90 Byggteknik Construction methods BYT232 Putsning Plastering 90 Byggteknik Construction methods BYT234 Reparation och underhållsarbeten - plåt Repairs and Maintenance - Sheet Metal 140 Byggteknik Construction methods BYT233 Reparation och underhåll av golv Repairs and Maintenance - Flooring 230 Byggteknik Construction methods BYT235 Rostskydd A Rust Protection A 30 Byggteknik Construction methods BYT236 Serviceteknik - ventilation Service Technology - Ventilation 140 Byggteknik Construction methods BYT237 Skrotning - utlastning - bergförstärkning Scrapping - Removal - Rock Supporting 80 Byggteknik Construction methods BYT238 Snickeri och inredning Joinery and Interior Design 130 Byggteknik Construction methods BYT239 Sprutmålning Spray Painting 90 Byggteknik Construction methods BYT240 Stensättning Stone Paving 120 Byggteknik Construction methods BYT241 Stommar Frameworks 190 Byggteknik Construction methods BYT242 Systemform System Design 65 Byggteknik Construction methods BYT243 Tak, väggar och väv Roofs, Walls and Fabrics 220 Byggteknik Construction methods BYT244 Taktäckning - plan plåt Roofing - Sheet Metal 230 Byggteknik Construction methods BYT245 Textila golv Textile Flooring 80 Byggteknik Construction methods BYT246 Traditionell formbyggnad Traditional Form-work 130 Byggteknik Construction methods BYT247 Trä- och laminatgolv Wooden and Laminated Flooring 195 Byggteknik Construction methods BYT248 Ventilationsteknik - grundkurs Ventilation Technology - Basic Course 90 Byggteknik Construction methods BYT249 Våtrum - golvläggning Wet Areas Flooring 190 Byggteknik Construction methods BYT250 Våtrum - måleri Wet Areas - Painting 130 Byggteknik Construction methods BYT251 Vägbyggnad Road Building 120 Byggteknik Construction methods BYT252 Väggbeklädnader - måleri Panelling - Painting 140 Byggteknik Construction methods BYT253 Värme- och ljudisolering Heat and Sound-Insulation 40 Byggteknik Construction methods BYT254 Ytbeklädnad av isolering Insulation Coverings 180 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK200 Armering - fördjupning Reinforcement - Advanced Course 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK201 Blockmurning Block Masonry 60

4 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK202 Bly- och konstglas Lead and Art Glass 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK203 Butiksinredningar Shop Interiors 60 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK204 Dekorativ målning Decorative Painting 190 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK205 Håltagning - borrande skärning Drilling with Cutting Tools 90 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK206 Håltagning - material och transportteknik Hole-Cutting - materials and transportation 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK207 Håltagning - sågande skärning Hole-Cutting - sawing 90 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK208 Industriell målning Industrial Painting 230 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK209 Inramningar Framing 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK210 Kopparslageri och förtenning Copper Work and Tin-Plating 50 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK211 Luftbehandlingsteknik Air Treatment Technology 120 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK213 Plattsättning - byggkeramikteknik Tiling - Building Ceramics 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK212 Plattsättning - golv Tiling - Flooring 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK214 Plattsättning - väggar Tiling - Walls 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK215 Reparation och ombyggnad Repairs and Rebuilding 190 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK216 Rostskydd B Rust Protection B 60 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK217 Skorstenar - öppna spisar Chimneys - Open Fireplaces 190 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK218 Skumisolering Foam Insulation 90 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK219 Specialgolv Special Flooring 190 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK220 Stavparkett Parquet Board 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK221 Stenmontering - golv- och trappläggning Stone Work - Flooring and Stairs 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK222 Stenmontering - material och bearbetningsteknik Stone Work - Materials and Processing 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK223 Stenmontering - vägg- och fasadmontering Stone Work - Walls and Front 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK226 Ställningsbyggnad - konstruktionsteknik Scaffolding - Construction Technology 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK224 Ställningsbyggnad - rörställningar Scaffolding - Tube Scaffolding 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK225 Ställningsbyggnad - system- och specialställningar Scaffolding - System and Special Scaffolding 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK227 Taktäckning - bitumen och element Roofing - Bitumen and Prefabricated Units 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK228 Taktäckning - duk och folie Roofing - Canvas and Sheeting 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK229 Taktäckning - tätskiktsteknik Roofing - Sealing Layer Techniques 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK230 Trappbeklädnader Stair Covering 60 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK231 Undertaksmontering - bärverks- och systemtak Ceilings - Supporting and System Ceilings 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK233 Undertaksmontering - fasta tak Ceilings - Fixed Ceilings 130 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK232 Undertaksmontering - funktionsteknik Ceilings - Functional Technolgy 40 Byggyrkesteknik Structural Engineering BYRK234 Äldre målningstekniker Traditional Painting Techniques 130 Charkuterikunskap Butchery CHK200 Charkuteri - grundkurs Butchery - Basic Course 70 Charkuterikunskap Butchery CHK201 Charkuteri - produktion Butchery - Production 200 CNC-teknik CNC technology CNC200 CAD/CAM-teknik CAD/CAM technology 40 CNC-teknik CNC technology CNC201 CNC-teknik A CNC technology A 30 CNC-teknik CNC technology CNC202 CNC-teknik B CNC technology B 60 CNC-teknik CNC technology CNC203 CNC-teknik C CNC technology C 130 CNC-teknik CNC technology CNC204 CNC-teknik D CNC technology D 130 CNC-teknik CNC technology CNC205 FMS-teknik A FMS technology A 130

5 CNC-teknik CNC technology CNC206 FMS-teknik B FMS technology B 130 CNC-teknik CNC technology CNC207 Robotteknik Robotics 30 Dans form och gestaltning Dance, Form and Interpretation DFG200 Dans, form och gestaltning A Dance, Form and Interpretation A 130 Dans form och gestaltning Dance, Form and Interpretation DFG201 Dans, form och gestaltning B Dance, Form and Interpretation B 100 Dans form och gestaltning Dance, Form and Interpretation DFG202 Dans, form och gestaltning C Dance, Form and Interpretation C 70 Dans- och teaterhistoria History of Dance and Drama DTHI200 Dans- och teaterhistoria History of Dance and Drama 40 Dansimprovisation och komposition Dance Improvisation and Composition DSIK200 Dansimprovisation och komposition Dance Improvisation and Composition 60 Dansträning Dance Training DST200 Dansträning Dance Training 80 Datakunskap Computer Science DA201 CAD-teknik CAD-technology 50 Datakunskap Computer Science DA202 Datakommunikation - fördjupningskurs Computer Science - Advanced Course 80 Datakunskap Computer Science DA203 Datakommunikation - grundkurs Computer Communication - Basic Course 50 Datakunskap Computer Science DA200 Datakunskap - grundkurs Computer Science - Basic Course 30 Datakunskap Computer Science DA204 Fleranvändarsystem Multi-user systems 60 Datakunskap Computer Science DA205 Lokala nätverk Local Networks 60 Datakunskap Computer Science DA206 PC-datorer Personal Computers 60 Datakunskap Computer Science DA207 Programmering Assembler Programming Assembler 60 Datakunskap Computer Science DA208 Programmering Basic/Pascal Programming with Basic/Pascal 60 Datakunskap Computer Science DA209 Programmering C/C++ Programming C/C++ 80 Datakunskap Computer Science DA210 Standardprogram - fördjupningskurs Standard Programming - Advanced Course 80 Datakunskap Computer Science DA212 Standardprogram - grundkurs Standard Programming - Basic Course 60 Datoranvändning Use of computers DAA200 Datorkunskap Computing 50 Datorgrafik med ljud Computer Graphics with Sound DGL200 Datorgrafik med ljud Computer Graphics with Sound 40 Datorteknik Computer technology DTR200 Databashantering Database management 60 Datorteknik Computer technology DTR201 Datorkommunikation Computer communications 90 Datorteknik Computer technology DTR202 IT-samordning IT co-ordination 180 Datorteknik Computer technology DTR203 Lokala nätverk - administration Local networks - administration 80 Datorteknik Computer technology DTR204 Lokala nätverk - teknologier Local networks - technologies 170 Datorteknik Computer technology DTR205 Persondatorer Personal computers 60 Datorteknik Computer technology DTR206 Programmering - Basic/Pascal Programming - Basic/Pascal 60 Datorteknik Computer technology DTR207 Programmering - C/C++ Programming - C/C++ 90 Datorteknik Computer technology DTR208 Programmering - Java Programming - Java 60 Datorteknik Computer technology DTR209 Webbdesign Web design 80 Dirigering och ensembleledning Conducting and Ensemble-Leading DIR200 Dirigering och ensembleledning Conducting and Ensemble-Leading 60 Djurkunskap Animal Studies DJR200 Avel Breeding 30 Djurkunskap Animal Studies DJR201 Djur för forskningsändamål Animals for Research Purposes 70 Djurkunskap Animal Studies DJR202 Djurhållning i park Keeping animals in Parks 200 Djurkunskap Animal Studies DJR203 Djurkunskap - grundkurs Animal Studies - Basic Course 50 Djurkunskap Animal Studies DJR204 Djursjukvård Animal Health Care 200 Djurkunskap Animal Studies DJR205 Etologi Ethology 30 Djurkunskap Animal Studies DJR206 Hästens utbildning och arbete Training and Working with Horses 200 Djurkunskap Animal Studies DJR207 Hästskötsel och uppfödning Horse Care and Rearing 100 Djurkunskap Animal Studies DJR208 Lantbruksdjurs skötsel Farm Animal Care 150 Djurkunskap Animal Studies DJR209 Sällskapsdjur Pets 100

6 Djurkunskap Animal Studies DJR210 Yrkesmässig stall- och hästskötsel Professional Stable and Horse Handling 200 Dramatisk form och komposition Dramatic Form and Composition DRAM200 Dramatisk form och komposition Dramatic Form and Composition 60 Eldistribution Distribution of Electricity ELD206 Drift och underhåll Operating and Maintenance 150 Eldistribution Distribution of Electricity ELD200 Drift och underhåll av apparater och system Operating and Maintaining Apparatus and Systems 150 Eldistribution Distribution of Electricity ELD201 Högspänningsnät Primary Network 100 Eldistribution Distribution of Electricity ELD207 Högspänningsnät High Tension System 100 Eldistribution Distribution of Electricity ELD202 Kontrollanläggningar Monitoring Equipment 70 Eldistribution Distribution of Electricity ELD208 Kontrollanläggningar Monitoring Equipment 70 Eldistribution Distribution of Electricity ELD203 Lågspänningsnät Low Tension System 120 Eldistribution Distribution of Electricity ELD209 Lågspänningsnät Low Tension System 120 Eldistribution Distribution of Electricity ELD204 Nätstationer i jordkabelnät Network Stations in the Underground Cable Network 50 Eldistribution Distribution of Electricity ELD210 Nätstationer i jordkabelnät Network Stations in the Underground Cable Network 50 Eldistribution Distribution of Electricity ELD205 Transformatorstationer Transformer Stations 50 Eldistribution Distribution of Electricity ELD211 Transformatorstationer Transformer Stations 50 Elektronik Electronics ENK200 Analoga elektronikkretsar Analogue electronic circuits 130 Elektronik Electronics ENK208 Analoga elektronikkretsar - högfrekvensteknik Analogue electronic circuits - high frequency electrical engineering 50 Elektronik Electronics ENK209 Analoga elektronikkretsar - lågfrekvensteknik Analogue electronic circuits - low frequency electrical engineering 100 Elektronik Electronics ENK201 Digitalteknik - grundkurs Digital technology - basic course 50 Elektronik Electronics ENK210 Digitalteknik A Digital technology A 50 Elektronik Electronics ENK211 Digitalteknik B Digital technology B 50 Elektronik Electronics ENK202 Elektronik - grundkurs Electronics - basic course 40 Elektronik Electronics ENK212 Elektronik - grundkurs Electronics foundation 50 Elektronik Electronics ENK203 Industri- och kraftelektronikkretsar Industrial and electronic power circuits 60 Elektronik Electronics ENK213 Industri- och kraftelektronikkretsar Industrial and power electronic circuits 60 Elektronik Electronics ENK204 Mikroprocessorteknik Microprocessing technology 70 Elektronik Electronics ENK214 Mikroprocessorteknik Microprocessors 70 Elektronik Electronics ENK205 Mjuklödning och kontaktpressning Sweating and contact pressing 40 Elektronik Electronics ENK206 Optoelektronik Optoelectronics 30 Elektronik Electronics ENK215 Optoelektronik Optronics 30 Elektronik Electronics ENK207 Ytmontering Surface assembly 30 Elektronik Electronics ENK216 Ytmontering Surface mounting 30 Elektroniksystem Electronic systems ENSY200 Antenn-, mobiltelefon- och kommunikationsradioinstallation Aerial,mobile telephone and communication radio installation 30 Elektroniksystem Electronic systems ENSY217 Antenn-, mobiltelefon- och kommunikationsradioinstallation Aerial. mobile telephony and radio communication installation 30 Elektroniksystem Electronic systems ENSY201 Digitala ljudutrustningar Digital audio equipment 40 Elektroniksystem Electronic systems ENSY218 Digitala ljudutrustningar Digital audio equipment 60 Elektroniksystem Electronic systems ENSY202 Fax och kopiatorer Fax and copy machines 40 Elektroniksystem Electronic systems ENSY220 Fax- och kopiatorservice Fax and copying services 40 Elektroniksystem Electronic systems ENSY203 Flygavionik Aviation 70 Elektroniksystem Electronic systems ENSY204 Flygavionik - service och underhåll Aviation - service and maintenance 90 Elektroniksystem Electronic systems ENSY205 Flyginstrument Flight instruments 90

7 Elektroniksystem Electronic systems ENSY206 Färg-TV och bildskärmar Colour television and VDUs 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY221 Färg-tv och bildskärmsteknik Colour TV and display technology 180 Elektroniksystem Electronic systems ENSY207 Hemsatellitanläggningar Home satellite equipment 40 Elektroniksystem Electronic systems ENSY222 Hemsatellitanläggningar Home satellite equipment 60 Elektroniksystem Electronic systems ENSY208 Industriell elektronik Industrial electronics 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY223 Industriell elektronik Industrial electronics 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY209 Kommunikationsradio- och mobiltelefoner Communications radio and mobile telephones 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY224 Kommunikationsradioservice Communication radio service 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY225 Ljud- och hifi-anläggningar Sound and HI-Fi Systems 90 Elektroniksystem Electronic systems ENSY210 Ljud- och hi-fi-anläggningar Sound and Hi-Fi equipment 90 Elektroniksystem Electronic systems ENSY211 Ljudproduktionsteknik Sound production technology 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY226 Ljudproduktionsteknik Sound production technology 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY212 Marinelektronik Marine electronics 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY227 Marinelektronik Marine electronics 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY213 Mikrovågsutrustningar Microwave equipment 60 Elektroniksystem Electronic systems ENSY228 Mikrovågsutrustningar Microwave equipment 60 Elektroniksystem Electronic systems ENSY214 Videoanläggningar Video equipment 40 Elektroniksystem Electronic systems ENSY229 Videoanläggningar Video equipment 50 Elektroniksystem Electronic systems ENSY215 Videobandspelare Video records 90 Elektroniksystem Electronic systems ENSY230 Videobandspelare och videokameror Video recorders and video cameras 120 Elektroniksystem Electronic systems ENSY216 Videoproduktionsteknik Video production technology 130 Elektroniksystem Electronic systems ENSY231 Videoproduktionsteknik Video production technology 130 Elinstallation Electrical Installation ELI200 Belysningsteknik Lighting technology 50 Elinstallation Electrical Installation ELI204 Belysningsteknik Lighting technology 50 Elinstallation Electrical Installation ELI201 Elinstallationer - bostäder och kontor Electric installation - domestic and offices 190 Elinstallation Electrical Installation ELI205 Elinstallationer - grundkurs Electric installation - basic course 360 Elinstallation Electrical Installation ELI202 Elinstallationer - industrier Electric installation - industries 190 Elinstallation Electrical Installation ELI203 Elinstallationer - motorstyrning Electric installation - motor-controlled 170 Elinstallation Electrical Installation ELI206 Elinstallationer - motorstyrning Electric installation - motor-controlled 120 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU200 Begränsad behörighet BB2 Limited authorisation BB2 30 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU205 Elkompetens A Electrical competence A 50 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU206 Elkompetens B Electrical competence B 80 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU201 Elmaskiner Electrical machinery 40 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU207 Elmekanik Electrical mechanisms 70 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU202 Elsäkerhet Electrical safety 30 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU208 Elsäkerhet Electrical safety 30 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU203 Likström och 1-fas växelström Direct current and single phase alternating current 90 Elkunskap Electrical Engineering Studies ELKU204 Växelström 3-fas Alternating current three phase 30 Ellära Electricity ELL200 Likström och enfas växelström A Direct current and single phase alternating current A 60 Ellära Electricity ELL201 Likström och enfas växelström B Direct current and single phase alternating current B 60 Ellära Electricity ELL202 Växelström trefas Alternating current three phase 30 Energiteknik Energy Technology ENETE200 Energi A Energy A 90

8 Energiteknik Energy Technology ENETE201 Energi B Energy B 120 Energiteknik Energy Technology ENETE202 Energiomvandling Energy conversion 50 Engelska English EN200 Engelska A English A 110 Engelska English EN201 Engelska B English B 40 Engelska English EN204 Engelska C English C 30 Ensemble Ensemble ENS200 Ensemble Ensemble 130 Estetisk orientering General Arts ESO200 Bild och form A Art and design A 30 Estetisk orientering General Arts ESO201 Kroppen som uttrycksmedel The body as a means of expression 30 Estetisk orientering General Arts ESO202 Medieteknik och konst Media technology and art 30 Estetisk orientering General Arts ESO203 Musik och ljudskapande Making music and sound 30 Estetisk verksamhet Artistic Activities ESV200 Estetisk verksamhet Arts education 30 Expo Expo EXPO200 Expo A Expo A 120 Expo Expo EXPO201 Expo B Expo B 150 Fartygsteknik Shipping FTT206 Brandskydd ombord Fire safety on board 40 Fartygsteknik Shipping FTT207 Fartyg, däck, drift och underhåll Ships, decks, operation and maintenance 440 Fartygsteknik Shipping FTT208 Fartyg, maskin, drift och underhåll Ships, machinery, operation and maintenance 470 Fartygsteknik Shipping FTT209 Fartygsbefäl klass VIII Ship's officers Class VIII 100 Fartygsteknik Shipping FTT210 Fiske A Fishing A 560 Fartygsteknik Shipping FTT211 Fiske B Fishing B 40 Fartygsteknik Shipping FTT212 Livräddning och överlevnad Emergency training and survival 100 Fartygsteknik Shipping FTT213 Maskinbefäl klass VI, motorfartyg Engineering officer Class VI Motor Vessels 100 Fartygsteknik Shipping FTT214 Miljö och säkerhet Environment and safety 40 Fartygsteknik Shipping FTT215 Roro/passagerarfartyg RORO/passenger vessels 30 Fartygsteknik Shipping FTT216 Tanklasthantering Tanker loading 30 Fartygsteknik Shipping FTT217 Vakttjänst - däck Watchkeeping on deck 100 Fartygsteknik Shipping FTT218 Vakttjänst - Maskin Watchkeeping - machines 100 Fastighetsteknik Real Estate Management FASTE200 Byggnader och utrustning Buildings and equipment 130 Fastighetsteknik Real Estate Management FASTE201 Förvaltning Administration 70 Fastighetsteknik Real Estate Management FASTE202 Köks- och tvättutrustning Kitchen and Laundering equipment 80 Fastighetsteknik Real Estate Management FASTE203 Städning och rengöring Cleaning 110 Fastighetsteknik Real Estate Management FASTE204 Yttre miljö Outdoor environment 150 Filosofi Philosophy FS200 Filosofi Philosophy 40 Flygyrkesteknik Aviation Technolgy FLYRK200 Flygplan och helikopter - service och underhåll Aircraft and helicopters - service and maintenance 120 Flygyrkesteknik Aviation Technolgy FLYRK201 Flygsystemteknik Systems technology 155 Flygyrkesteknik Aviation Technolgy FLYRK202 Flygteknik - grundkurs Aviation - basic course 90 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK200 Eldrivna fordon Electric vehicles 40 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK201 Fordonsel och elektronik Vehicle electronics 160 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK202 Fordonskontroll Vehicle control 60 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK203 Fordonsservice och underhåll Vehicle service and maintenance 100 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK204 Fordonsteknik - grundkurs Vehicle technology - basic course 110 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK205 Mark och anläggning Ground and constructions 50 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK206 Personbil - grundkurs Cars - basic course 160 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK207 Småmaskiner - skötsel och underhåll Small machinery - care and maintenance 30

9 Fordonsyrkesteknik Vehicle Technology FYRK208 Tunga fordon - grundkurs Heavy vehicles - basic course 90 Form Design FRM200 Form Design 160 Formgivning - miljö Creative Design - Environment FGMI200 Formgivning - miljö Creative design - environment 80 Formgivning - textil, mode Creative Design - Fashion FGTX200 Formgivning - textil, mode Creative design - textiles, fashion 120 Formgivning - textil, väv Creative Design - Weaving FGTV200 Formgivning - textil, väv Creative design - textiles, weaving 120 Formgivning i keramik och glas Creative Design - Ceramics and Glass FGKG200 Formgivning i keramik och glas Creative design - ceramics and glass 80 Formgivning i metall Creative Design in Metals FGME200 Formgivning i metall Creative design in metal 120 Formgivning i trä Creative Design in Wood FGTR200 Formgivning i trä Creative design in wood 120 Formgodsteknik Moulded Goods Technology FOGT200 Gjuteriteknik Casting technology 215 Formgodsteknik Moulded Goods Technology FOGT201 Gjuteriteknik - grundkurs Casting technology - basic course 450 Formgodsteknik Moulded Goods Technology FOGT202 Plastteknik - härdplast Plastics technology - hard plastics 200 Formgodsteknik Moulded Goods Technology FOGT203 Plastteknik - termoplast Plastics technology - thermoplastics 200 Fothälsovårdskunskap Chiropody FOT200 Fothälsovård Chiropody 205 Fotografisk bild Photography FBL200 Fotografisk bild A Photography A 120 Fotografisk bild Photography FBL201 Fotografisk bild B Photography B 150 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer Recreation centres and environments FAF200 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer A Recreation centres and environments A 150 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer Recreation centres and environments FAF201 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer B Recreation centres and environments B 150 Fysik Physics FY200 Fysik Physics 220 Fysik Physics FY201 Fysik A Physics A 90 Fysik Physics FY202 Fysik B Physics B 130 Fysisk träning Physical Training FYTRÄ200 Fysisk träning Physical training 80 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT200 Dieselmotorer Diesel engines 160 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT201 Flygmotorer - grundkurs Aircraft engines - basic course 90 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT202 Flygmotorer - kolv och gasturbin Aircraft engines - pistons and gas turbines 140 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT203 Flygmotorer - service och underhåll Aircraft engines - service and maintenance 90 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT204 Kraft- och värmeproduktion Power and heatproduction 100 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT205 Ottomotorer Otto cycle engines 160 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT206 Systemteknik - dieselmotorer Systems technology - diesel engines 80 Förbränningsmotorteknik Combustion Engine Technology FÖMT207 Systemteknik - ottomotorer Systems technology - otto cycle engines 130 Fördjupning i humaniora eller Advanced course in Humanities and Social samhällsvetenskap Science HS200 Fördjupning i humaniora eller samhällsvetenskap Advanced course in humanities and social science 60 Företagsekonomi Business Economics FE202 Export och import Export and import 60 Företagsekonomi Business Economics FE207 Finansiering och kalkylering Financing and calculation 50 Företagsekonomi Business Economics FE201 Företagsekonomi A Business economics A 30 Företagsekonomi Business Economics FE203 Företagsekonomi B Business economics B 160 Företagsekonomi Business Economics FE204 Internationell ekonomi International economics 40 Företagsekonomi Business Economics FE205 Organisation och ledarskap Organisation and leadership 40 Företagsekonomi Business Economics FE206 Personaladministration Personnel administration 60 Företagsekonomi Business Economics FE200 Småföretagande Small Enterprises 60 Gehörs- och musiklära Music theory GEMU200 Gehörs- och musiklära Music Theory 130 Geografi Geography GE200 Geografi A Geography A 50 Geografi Geography GE201 Geografi B Geography B 90

10 Gjuteriteknik Casting technology GJU201 Gjuteriteknik - handformning Casting technology hand moulding 140 Gjuteriteknik Casting technology GJU202 Gjuteriteknik - maskinformning Casting technology machine moulding 140 Gjuteriteknik Casting technology GJU203 Gjuteriteknik - pressgjutning Casting technology die-casting 140 Gjuteriteknik Casting technology GJU204 Gjuteriteknik A Casting technology A 70 Gjuteriteknik Casting technology GJU205 Gjuteriteknik B Casting technology B 140 Gjuteriteknik Casting technology GJU206 Gjuteriteknik C Casting technology C 140 Grafik Graphic Art GFK200 Grafik Graphic art 40 Grafisk bildproduktion Graphics production GRAB200 Grafisk bildreproduktion A Graphics production A 120 Grafisk bildproduktion Graphics production GRAB201 Grafisk bildreproduktion B Graphics production B 150 Grafisk form Graphic design GRAF200 Grafisk form A Graphic Design A 120 Grafisk form Graphic design GRAF201 Grafisk form B Graphic Design B 150 Grafisk montering Graphic design GRAM200 Grafisk montering A Graphical construction A 120 Grafisk montering Graphic design GRAM201 Grafisk montering B Graphical construction B 150 Grekiska Greek GRK200 Grekiska Greek 110 Handel Commerce HNDL200 Bransch- och produktkunskap Sector and product knowledge 60 Handel Commerce HNDL201 Försäljning och service Sales and service 60 Handel Commerce HNDL202 Inköp och varuhantering Shop management 90 Handel Commerce HNDL209 Ledarskap i butik Shop management 40 Handel Commerce HNDL203 Personlig försäljning Personal sales 60 Handel Commerce HNDL204 Praktisk marknadsföring Practical marketing A 80 Handel Commerce HNDL207 Praktisk marknadsföring A Practical marketing A 30 Handel Commerce HNDL208 Praktisk marknadsföring B Practical marketing B 60 Handel Commerce HNDL205 Reklam i butik Shop advertising 60 Handel Commerce HNDL206 Transport och spedition Transport and shipping 60 Handel- och administration Commerce and Administration HAD200 Handel och administration Commerce and administration 280 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK206 Hantverksorientering Handicrafts overview 135 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK201 Maskin- och verktygskännedom Machines and tools 30 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK203 Materialkunskap Material studies 40 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK202 Materialkunskap - grundkurs Material studies - basic course 40 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK204 Reparation och lagerhållning Repairs and storekeeping 40 Hantverkskunskap Handicraft Studies HVK205 Service - hantverksyrken Service - handicraft trades 60 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT205 Hantverksteknik - fördjupningskurs Handicraft skills - advanced course 190 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT200 Hantverksteknik - grundkurs Handicraft skills - basic course 130 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT201 Hantverksteknik A Handicraft skills A 130 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT202 Hantverksteknik B Handicraft skills B 190 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT203 Hantverksteknik C Handicraft skills C 145 Hantverksteknik Handicraft Techniques HNT204 Hantverksteknik D Handicraft skills D 130 Historia History HI200 Historia A History A 80 Historia History HI201 Historia B History B 110 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU200 Blommor och dekorationer Flowers and decorations 50 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU201 Hotell A Hotel A 50 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU202 Hotell B Hotel B 200 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU203 Hotell C Hotel C 170 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU204 Husfru Housekeeping 110

11 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU205 Konferens Conferences 110 Hotellkunskap Hotel Studies HOTKU206 Reception Reception 150 Husbyggnadsteknik Buildning Construction HUS200 Byggkunskap Construction studies 60 Husbyggnadsteknik Buildning Construction HUS201 Hus- och anläggningsbyggnad, måleri och byggplåt - grundkurs Building and civil engineering, painting and structural sheet steel - foundation 215 Husbyggnadsteknik Buildning Construction HUS202 Mät- och avvägningsteknik Weighing and measuring techniques 30 Husbyggnadsteknik Buildning Construction HUS203 Ritningsläsning - grundkurs Reading plans - basic course 30 Hygien Hygiene HGN200 Livsmedelshygien A Food hygiene A 30 Hygien Hygiene HGN201 Livsmedelshygien B Graphical construction B 30 Hygien Hygiene HGN202 Livsmedelskontroll Food control 30 Hälsokunskap Health HÄ200 Hälsa Health 30 Hälsokunskap Health HÄ201 Hälso- och omsorgskunskap Health and care studies 80 Idrott och hälsa Physical Education and Health IDH200 Idrott och hälsa A Physical education and health A 80 Idrott och hälsa Physical Education and Health IDH201 Idrott och hälsa B Physical education and health B 50 Illustration Illustration ILU200 Illustration Illustration 150 Individ och samhälle Individual and society IOS200 Barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd Children, youth and adults in need of special support 200 Individ och samhälle Individual and society IOS201 Fritidskunskap Recreation knowledge 100 Individ och samhälle Individual and society IOS202 Utveckling, livsvillkor och socialisation Development, living conditions and socialisation 200 Instrument/sång Instrument/song INSÅ201 Instrument/sång A Instrument/song A 30 Instrument/sång Instrument/song INSÅ202 Instrument/sång B Instrument/song B 30 Instrument/sång Instrument/song INSÅ204 Instrument/sång C Instrument/song C 30 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK200 Chassikomponenter - personbil Chassi components - cars 120 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK201 Chassikomponenter - tunga fordon Chassi components - heavy vehicles 110 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK202 Flygteknisk underhållsteknik Aeronautic maintenance technology 120 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK203 Karosseri och inredning Body work and interiors 90 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK204 Karosserikonstruktioner Body construction 70 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK205 Luftfartyg - grundkurs Aircraft - basic course 120 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK211 Luftkonditioneringssystem Air conditioning systems 60 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK212 Riktbänksystem Levelling bench 370 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK208 Riktningsteknik Levelling techniques 130 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK207 Riktningsteknik - grundkurs Levelling techniques - basic course 60 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK209 Skadebesiktning Damage inspection 50 Karosseri- och skrov Body Work and Hull KASK213 Skarvningsteknik Joining techniques 200 Kemi Chemistry KE202 Kemi - process A Chemistry - process A 50 Kemi Chemistry KE203 Kemi - process B Chemistry - process B 100 Kemi Chemistry KE200 Kemi A Chemistry A 140 Kemi Chemistry KE201 Kemi B Chemistry B 40 Kemiska industriprocesser Chemical industrial processes KIP200 Produktion Production 420 Kemiska industriprocesser Chemical industrial processes KIP201 Produktionsutrustning A Production equipment A 45 Kemiska industriprocesser Chemical industrial processes KIP202 Produktionsutrustning B Production equipment B 200 Konditorikunskap Patisserie Studies KOND200 Choklad - konfektyr Chocolate - confectionery 100 Konditorikunskap Patisserie Studies KOND201 Konditori - grundkurs Patisserie - basic course 70 Konditorikunskap Patisserie Studies KOND202 Konditori - produktion Patisserie - production 260

12 Konfektionsteknik Clothing KNF200 Konfektion A Clothing A 190 Konfektionsteknik Clothing KNF201 Konfektion B Clothing 190 Konfektionsteknik Clothing KNF202 Konfektion C Clothing C 190 Konfektionsteknik Clothing KNF203 Skinn A Leather A 190 Konfektionsteknik Clothing KNF204 Skinn B Leather B 190 Konfektionsteknik Clothing KNF205 Skinn C Leather C 190 Konst-och formgivningshistoria History of Art and Design KFHI200 Konst- och formgivningshistoria History of art and design 40 Kraft- och värmeteknik Power and Heating Technology KRV200 Alternativ energihantering Alternative energy 100 Kraft- och värmeteknik Power and Heating Technology KRV201 Hetvatten, ånggeneratorer och ångturbiner Hot water, steam generators and turbines 160 Kraft- och värmeteknik Power and Heating Technology KRV202 Kraft- och värmesystem Power and heating systems 160 Kraftöverföringsteknik Power Transmission Technology KÖT200 Drivlina - personbil Driving rope - cars 140 Kraftöverföringsteknik Power Transmission Technology KÖT201 Drivlina - tunga fordon Driving rope - heavy vehicles 190 Kultur- och stilhistoria History of Culture and Style KSHI200 Kultur- och stilhistoria History of culture and style 80 Kulturhistoria Cultural history KUHI200 Konst- och kulturanalys History of art and culture 40 Kulturhistoria Cultural history KUHI201 Kultur- och ide'historia History of culture and ideas 60 Kulturhistoria Cultural history KUHI202 Samtida konst Contemporary art 50 Kyl- och värmepumpsteknik Cooling and Heat-Pump Technology KYVP200 Kyl - drift, underhåll och service Cooling - operating, maintenance and service 230 Kyl- och värmepumpsteknik Cooling and Heat-Pump Technology KYVP201 Kyl - grundkurs Cooling - basic course 120 Kyl- och värmepumpsteknik Cooling and Heat-Pump Technology KYVP202 Kyl - installation Cooling - installation 230 Kyl- och värmepumpsteknik Cooling and Heat-Pump Technology KYVP203 Kyl - säkerhet och normer Refrigeration - safety and standards 60 Körsång Choral singing KÖR200 Körsång Choral singing 40 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC201 Fordonslackering Vehicle painting 275 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC208 Fordonslackering - grundkurs Vehicle painting - basic course 120 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC202 Färglära och nyansering Colours and shades 75 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC203 Lackering - tunga fordon Painting - heavy vehicles 150 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC204 Lackeringssystem Painting systems 270 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC205 Plastreparationer Plastic repairs 100 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC209 Sprutmålning - lackering Spray painting - lacquering 175 Lackeringsteknik Enamel-Painting Techniques LAC207 Textning och schablonering Lettering and stencilling 30 Latin med allmän språkkunskap Latin LAS200 Latin med allmän språkkunskap Latin and general language studies 240 Livsmedelskunskap Food Science LMK200 Drycker Drinks 60 Livsmedelskunskap Food Science LMK203 Livsmedel - bageri och konditori Food science - bakery and patisserie 40 Livsmedelskunskap Food Science LMK204 Livsmedel - styckning och charkuteri Food science - butchery 40 Livsmedelskunskap Food Science LMK201 Livsmedel A Food science A 40 Livsmedelskunskap Food Science LMK202 Livsmedel B Food science B 40 Livsmedelskunskap Food Science LMK205 Livsmedelskemi Food chemistry 50 Livsmedelskunskap Food Science LMK206 Livsmedelsprocesser A Food processes A 200 Livsmedelskunskap Food Science LMK207 Livsmedelsprocesser B Food processes B 200 Livsmedelsteknik Food Technology LIV200 Livsmedelsteknik Food technology 120 Ljudmedier Sound Media LJUM200 Ljudmedier A Sound media A 120 Ljudmedier Sound Media LJUM201 Ljudmedier B Sound media B 150 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL200 Arbetssätt och lärande Ways of working and learning 50

13 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL201 Fritidens aktiviteter Recreation activities 50 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL202 Hälsopedagogik Health education 80 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL203 Kommunikation Communication 80 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL204 Ledarskap inom lek och idrott Leadership in games and sports 50 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL205 Natur och friluftsliv A Nature and outdoor activities A 50 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL206 Natur och friluftsliv B Nature and outdoor activities B 50 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL207 Pedagogiskt ledarskap Pedagogical leadership 100 Lärande och pedagogiskt ledarskap Learning and pedagogical leadership LPL208 Skapande dramatik Creative drama 50 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX200 Beskärning Pruning 40 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX201 Botanik Botany 30 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX202 Jordbearbetning och hydroteknik Soil preparation and hydrotechnique 40 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX203 Marklära Soil science 30 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX204 Växtkunskap Plant studies 100 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX205 Växtnäring och gödsling Plant nutrients and fertilising 40 Mark- och växtkunskap Soil and Plant Studies MRVX206 Växtskydd Plant protection 40 Marknadsföring Marketing MRKFÖ200 Marknadsföring Marketing 100 Massa och papper Pulp and paper MOP200 Efterbearbetning Post-processing 30 Massa och papper Pulp and paper MOP201 Kartongtillverkning Cardboard manufacture 150 Massa och papper Pulp and paper MOP202 Massa och pappersteknik - grundkurs Pulp and paper technology - basic course 120 Massa och papper Pulp and paper MOP203 Massatillverkning Pulp production 250 Massa och papper Pulp and paper MOP204 Mekanisk massatillverkning Mechanical pulp production 150 Massa och papper Pulp and paper MOP205 Mäldberedning Beating 50 Massa och papper Pulp and paper MOP206 Pappers- och kartongtillverkning Paper and cardboard manufacture 225 Massa och papper Pulp and paper MOP207 Papperstillverkning Paper production 150 Massa och papper Pulp and paper MOP208 Returfibrer Recycled fibres 30 Massa och papper Pulp and paper MOP209 Sulfatmassatillverkning Sulphate pulp production 150 Massa och papper Pulp and paper MOP210 Sulfitmassatillverkning Sulphite pulp production 150 Massa och papper Pulp and paper MOP211 Wellpapp och solidpapp Corrugated board and solid board 100 Massa och papper Pulp and paper MOP212 Vidarebehandling av massa Further treatment of pulp 150 Massa och papper Pulp and paper MOP213 Vätskekartong och grafisk kartong Cardboard for a) liquids and b) graphics 100 Massa och papper Pulp and paper MOP214 Ytbehandling - papper/kartong Surface treatment paper/cardboard 50 Matematik Mathematics MA200 Matematik A Mathematics A 110 Matematik Mathematics MA201 Matematik B Mathematics B 40 Matematik Mathematics MA203 Matematik C Mathematics C 50 Matematik Mathematics MA204 Matematik D Mathematics D 40 Matematik Mathematics MA205 Matematik E Mathematics E 60

14 Material- och maskinkunskap Equipment and Machinery Studies MMK201 Hotellutrustning Hotel equipment 40 Material- och maskinkunskap Equipment and Machinery Studies MMK202 Köks- och serveringsutrustning Kitchen and canteen equipment 30 Material- och maskinkunskap Equipment and Machinery Studies MMK203 Livsmedelsutrustning A Food preparation equipment A 30 Material- och maskinkunskap Equipment and Machinery Studies MMK204 Livsmedelsutrustning B Food preparation equipment B 30 Matlagning Cookery MATL200 Dietmatlagning Special Diets 70 Matlagning Cookery MATL201 Gastronomi Gastronomy 60 Matlagning Cookery MATL202 Hushållning Housekeeping 30 Matlagning Cookery MATL203 Kallkök - grundkurs Buffet preparation - basic course 80 Matlagning Cookery MATL211 Kallkök - restaurang Buffet preparation - restaurants 70 Matlagning Cookery MATL205 Storkök Catering 70 Matlagning Cookery MATL206 Storköksproduktion Catering - production 360 Matlagning Cookery MATL207 Varm- och kallkök - restaurang A Hot dishes and buffet - restaurant A 150 Matlagning Cookery MATL210 Varm- och kallkök - restaurang B Hot dishes and buffet - restaurant B 290 Matlagning Cookery MATL208 Varmkök - grundkurs Hot dishes - basic course 90 Matlagning Cookery MATL212 Varmkök - restaurang Hot dishes - restaurants 70 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE200 Elektromedicinska utrustningar Electromedical equipment 65 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE206 Elektromedicinska utrustningar Electromedical equipment 65 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE201 Gas- och vätsketeknik Gas and liquid technology 50 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE207 Gas- och vätsketeknik Gas and liquid technology 50 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE202 Kemisk analysteknik Chemical analysis 80 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE208 Kemisk analysteknik Chemical analysis 80 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE203 Medicin för tekniker Medicine for technicians 120 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE209 Medicin för tekniker Medicine for technicians 120 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE204 Medicinsk elektronik Medical electronics 65 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE210 Medicinsk elektronik Medical electronics 65 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE205 Radiologiska utrustningar Radiological equipment 50 Medicinsk teknik Medical Technology MEDTE211 Radiologiska utrustningar Radiological equipment 50 Medieformer och medieuttryck Media Forms and Media Expression MDU200 Medieformer och medieuttryck Media forms and media expression 220 Mediekommunikation Media Communication MDK200 Mediekommunikation A Media communication A 80 Mediekommunikation Media Communication MDK201 Mediekommunikation B Media communication B 150 Mediekunskap Media Studies MDE200 Mediekunskap Media studies 80 Medieteknik Media Techniques MDT200 Medieteknik Media techniques 90 Miljökunskap Environmental Studies MILJÖ201 Miljökunskap Environmental studies 60 Miljökunskap Environmental Studies MILJÖ200 Miljökunskap - energi Environmental studies - energy 30 Miljökunskap Environmental Studies MILJÖ202 Miljö-process Environment - process 50 Modedesign Fashion design MODE200 Dator - design Computers - design 60 Modedesign Fashion design MODE201 Fackteckning och design A Technical drawing and design A 60 Modedesign Fashion design MODE202 Fackteckning och design B Technical drawing and design B 30 Modedesign Fashion design MODE203 Färg- och formlära A Colour and form design A 30 Modedesign Fashion design MODE204 Färg- och formlära B Colour and form design B 30 Modellteknik Model Technology MOD200 Designmodeller Design models 120 Modellteknik Model Technology MOD207 Designmodeller Design models 120 Modellteknik Model Technology MOD201 Industrimodeller Industrial models 120 Modellteknik Model Technology MOD208 Industrimodeller Industrial models 120

15 Modellteknik Model Technology MOD202 Modellteknik A Model technology A 190 Modellteknik Model Technology MOD209 Modellteknik A Model technology A 190 Modellteknik Model Technology MOD203 Modellteknik B Model technology B 60 Modellteknik Model Technology MOD210 Modellteknik B Model technology B 60 Modellteknik Model Technology MOD204 Modellteknik C Model technology C 170 Modellteknik Model Technology MOD211 Modellteknik C Model technology C 170 Modellteknik Model Technology MOD205 Modellteknik D Model technology D 235 Modellteknik Model Technology MOD212 Modellteknik D Model technology D 235 Modellteknik Model Technology MOD206 Teknikmetoder Techniques and methods 120 Modellteknik Model Technology MOD213 Teknikmetoder Techniques and methods 120 Multimedia Multimedia MUM200 Multimedia A Multimedia A 100 Multimedia Multimedia MUM201 Multimedia B Multimedia B 100 Musik för dans och teater Music for dance and drama MUDT200 Musik för dans och teater Music for dance and drama 30 Musik och kommunikation Music and Communication MUKO200 Musik och kommunikation Music and communication 60 Musikhistoria History of music MUHI200 Musikhistoria History of music 40 Musikproduktion och ljudteknik Music production and sound technology MULJ200 Musikproduktion och ljudteknik A Music production and sound technology A 40 Musikproduktion och ljudteknik Music production and sound technology MULJ201 Musikproduktion och ljudteknik B Music production and sound technology B 40 Måleri och skulptur Painting and Sculpture MGS200 Måleri och skulptur Painting and sculpture 120 Människokunskap Human Science MÄNK200 Etik och livsfrågor Ethics and vital questions 30 Människokunskap Human Science MÄNK201 Medicinsk grundkurs A Basic medical course A 55 Människokunskap Human Science MÄNK202 Medicinsk grundkurs B Basic medical course B 90 Människokunskap Human Science MÄNK203 Människan - socialt och kulturellt Mankind - socially and culturally 50 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE209 Fastighetsautomation A Property automation A 50 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE210 Fastighetsautomation B Property automation B 60 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE200 Flerloopsreglering Multi-loop control 190 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE211 Flerloopsreglering Multi-loop control 140 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE202 Industriell mätteknik - fördjupningskurs Industrial measurement techniques - advanced course 140 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE212 Industriell mätteknik - gas- och vätskemätningar Industrial instrumentation - gas and liquid metering 80 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE201 Industriell mätteknik - grundkurs Industrial measurement techniques - basic course 50 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE213 Industriell mätteknik A Industrial measurement techniques A 50 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE214 Industriell mätteknik B Industrial measurement techniques B 60 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE203 Processkunskap Process technology 80 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE215 Processkunskap Process technology 80 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE204 Reglerteknik - fördjupningskurs Control techniques - advanced course 60 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE205 Reglerteknik - grundkurs Control techniques - basic course 40 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE216 Reglerteknik A Control techniques A 40 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE217 Reglerteknik B Control techniques B 90 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE206 Servoteknik Servo engineering 50 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE207 Styr- och reglerteknik - grundkurs Control engineering technology - foundation 70 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE208 Övervakningssystem Monitoring systems 80 Mät och reglerteknik Measurement and Control Techniques MÄTE218 Övervakningssystem Monitoring systems 80 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO200 Datoriserad mönsterhantering A Computer designed patterns A 60 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO201 Datoriserad mönsterhantering B Computer designed patterns B 130

16 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO202 Datoriserad mönsterhantering C Computer designed patterns C 130 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO203 Mönsterkonstruktion A Designing patterns A 60 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO204 Mönsterkonstruktion B Designing patterns B 60 Mönsterkonstruktion Designing patterns MKO205 Mönsterkonstruktion C Designing patterns C 30 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM200 Ekologi Ecology 30 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM201 Fiskevård Fishery conservation 70 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM202 Kretslopp i mark, vatten och luft Cycles of earth, water and air 40 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM203 Källsortering och kompostering Sorting refuse and composting 30 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM204 Mikrobiologi och genetik Microbiology and genetics 50 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM205 Miljö- och naturvård Environmental protection 40 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM206 Vattenvård Water conservation 70 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM207 Viltvård Game conservation 50 Natur och miljökunskap Environmental Science NAM208 Växt- och djurliv Plant and animal life 30 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP200 Arbete med avverkningsmaskiner Working with felling machinery 150 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP202 Avverkningsaggregat för jordbrukstraktor Felling aggregate for agricultural tractors 80 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP201 Avverkningsarbete med motorsåg Felling with chain saws 120 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP203 Beredning av animalieprodukter Preparing animal products 30 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP204 Beståndsanläggning och beståndsvård Stock and stock conservation 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP235 Blomsterbinderi Flower binding 50 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP205 Ekologisk odling Organic farming 40 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP206 Fiskfoder och utfodring Fish feed and feeding 70 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP207 Fiskodling Fish breeding 200 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP208 Frukt- och bärodling Fruit and berry cultivation 30 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP209 Golfbaneskötsel Golf course maintenance 60 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP210 Grovfoderproduktion Bulk feed production 60 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP211 Inomhusplanteringar Indoor plant cultivation 50 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP212 Kräft- och musselodling Crayfish and mussel cultivation 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP213 Kustnära fiske Onshore fishing 200 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP214 Mjölk- och nötköttproduktion Milk and beef production 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP215 Motorsåg och röjmotorsåg Chain saws and clearance saws 65 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP216 Naturbrukets yrkesmiljöer Careers in natural resource use 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP220 Odling - planering och specialisering Cultivation - planning and specialising 50 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP217 Odling av grönsaker på friland Outdoor vegetable growing 50 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP218 Odling i växthus Cultivation in greenhouses 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP219 Odling på åker Arable farming 80 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP221 Plantskoleskötsel Plant school management 50 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP222 Produktion av energi- och industriråvara Prod. of raw materials for energy and industrial purpose 30 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP223 Röjningsarbete Clearance work 35 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP224 Skogsskötsel - fördjupningskurs Forestry - advanced course 150 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP225 Skogsskötsel - grundkurs Forestry - basic course 150 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP226 Svin och andra djurslag Pigs and other animals 80 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP227 Transport med småskalig teknik Transportation using small-scale technology 30 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP228 Trädgårdsanläggning Landscape architecture - Gardens 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP229 Trädgårdsanläggning - stenarbete Landscape architecture - stonework 40

17 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP230 Trädgårdsanläggning - underhåll och skötsel Landscape architecture - maintenance and care 100 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP231 Virkesbehandling Timber processing 60 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP232 Virkesmätning Timber measuring 150 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP233 Virkestransport med jordbrukstraktor Timber transportation by agricultural tractor 60 Naturbruksproduktion Natural Resource use as Industry NAP234 Virkestransport med skotare Timber transportation by scooter 140 Naturbruksteknik Countryside Skills NABT200 Handredskap och verktyg Hand-held implements and tools 30 Naturbruksteknik Countryside Skills NABT201 Körning med basmaskin Hauling with basic machinery 60 Naturbruksteknik Countryside Skills NABT202 Reparationsteknik Repair technology 100 Naturbruksteknik Countryside Skills NABT203 Växthusteknik Greenhouse technology 40 Naturkunskap Nature Studies NK200 Naturkunskap A Natural science A 30 Naturkunskap Nature Studies NK201 Naturkunskap B Natural science B 70 Näringskunskap Nutritional Science NÄR200 Dietetik Dietetics 50 Näringskunskap Nutritional Science NÄR201 Näringslära A Nutrition A 30 Näringskunskap Nutritional Science NÄR202 Näringslära B Nutrition B 30 Omvårdnadskunskap Health Care OKU200 Omvårdnad - akutsjukvård Health care - emergency treatment 205 Omvårdnadskunskap Health Care OKU201 Omvårdnad - primärvård Health care - primary treatment 205 Omvårdnadskunskap Health Care OKU202 Omvårdnad - psykiatri Health care - psychiatry 205 Omvårdnadskunskap Health Care OKU203 Omvårdnad - sjuka barn och ungdomar Health care - children and young people 205 Omvårdnadskunskap Health Care OKU204 Omvårdnad A Health care A 120 Omvårdnadskunskap Health Care OKU205 Omvårdnad B Health care B 180 Plastteknik Plastics technology PLT201 Plastteknik - härdplast Plastics technology - thermoplastics 200 Plastteknik Plastics technology PLT200 Plastteknik - termoplast Plastics technology - thermosetting plastics 200 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ201 Plåtbearbetning - fördjupningskurs Sheet metal - advanced course 210 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ200 Plåtbearbetning - grundkurs Sheet metal - basic course 40 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ202 Plåtbearbetning - tillverkningsteknik Sheet metal - production technology 150 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ203 Plåtbearbetning A Sheet metal A 40 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ204 Plåtbearbetning B Sheet metal B 180 Plåtteknik Sheet Metal Technology PLÅ205 Plåtbearbetning C Sheet metal C 180 Processteknik Process Technology PRC200 Bi- och restprodukter By-products and residual products 50 Processteknik Process Technology PRC201 Efterbearbetning Finishing 30 Processteknik Process Technology PRC243 Efterbehandling Finishing 50 Processteknik Process Technology PRC202 Energiomvandling Energy transformation 60 Processteknik Process Technology PRC244 Gjutteknik Casting technology 50 Processteknik Process Technology PRC204 Kartongtillverkning Cardboard manufacture 150 Processteknik Process Technology PRC205 Kemi - process A Chemistry - process A 60 Processteknik Process Technology PRC206 Kemi - process B Chemistry - process B 100 Processteknik Process Technology PRC207 Klippande bearbetning Cutting 40 Processteknik Process Technology PRC208 Kvalitetskontroll Quality control 30 Processteknik Process Technology PRC209 Livsmedelskemi Food chemistry 60 Processteknik Process Technology PRC210 Livsmedelsprocesser A Food processes A 190 Processteknik Process Technology PRC211 Livsmedelsprocesser B - förpackning Food processes B - packaging 190 Processteknik Process Technology PRC212 Livsmedelsråvaror Raw food produse 100 Processteknik Process Technology PRC213 Massa- och pappersteknik - grundkurs Pulp and paper techniques - basic course 120 Processteknik Process Technology PRC214 Mekanisk massatillverkning Mechanical pulp production 160

18 Processteknik Process Technology PRC245 Metallografi Metallography 100 Processteknik Process Technology PRC246 Metallurgi - grundkurs Metallurgy foundation 60 Processteknik Process Technology PRC217 Mikrobiologi Microbiology 60 Processteknik Process Technology PRC218 Miljö - process Environment - processes 60 Processteknik Process Technology PRC219 Mäldberedning Beating 60 Processteknik Process Technology PRC220 Papperstillverkning Paper production 150 Processteknik Process Technology PRC221 Plastisk bearbetning Plastic processing 60 Processteknik Process Technology PRC247 Processmetallurgi Process metallurgy 120 Processteknik Process Technology PRC223 Produktion - fabriksindustri Production - manufacturing industry 420 Processteknik Process Technology PRC224 Produktion - kemiindustri Production - chemical industry 420 Processteknik Process Technology PRC225 Produktionsutrustning - fabriksindustri Production equipment - manufacturing industry 200 Processteknik Process Technology PRC226 Produktionsutrustning - kemiindustri Production equipment - chemical industry 200 Processteknik Process Technology PRC227 Produktionsutrustning A Production equipment A 45 Processteknik Process Technology PRC228 Produktionsutrustning B Production equipment B 90 Processteknik Process Technology PRC229 Produktionsövervakning Production monitoring 60 Processteknik Process Technology PRC230 Pulvermetallurgi Powder metallurgy 60 Processteknik Process Technology PRC231 Returfiber Recycled fibres 30 Processteknik Process Technology PRC232 Rörtillverkning Pipe production 40 Processteknik Process Technology PRC241 Sulfatmassatillverkning Sulphate pulp production 160 Processteknik Process Technology PRC242 Sulfitmassatillverkning Sulphite pulp production 160 Processteknik Process Technology PRC234 Tråd- och stångtillverkning Wire and bar production 40 Processteknik Process Technology PRC238 Wellpapp och solidpapp Corrugated board and solid board 135 Processteknik Process Technology PRC235 Vidarebehandling av massa Further treatment of pulp 160 Processteknik Process Technology PRC248 Värmelära och ungsteknik Heating and ovens 80 Processteknik Process Technology PRC237 Vätskekartong och grafisk kartong Cardboard for liquids and graphics 135 Processteknik Process Technology PRC239 Ytbehandling - papper/kartong Surface processing - paper/board 50 Produktionsteknik Production Technology PRT200 Kvalitetsteknik Quality technology 30 Produktionsteknik Production Technology PRT202 Kvalitetsteknik Quality technology 30 Produktionsteknik Production Technology PRT201 Produktionsteknik Production technology 30 Produktionsteknik Production Technology PRT203 Produktionsteknik Production technology 30 Psykologi Psychology PS200 Psykologi Psychology 40 Redovisning Accountancy RD200 Redovisning och beskattning Accountancy and taxation 100 Religionskunskap Religious studies RE200 Religionskunskap A Religious studies A 30 Religionskunskap Religious studies RE201 Religionskunskap B Religious studies B 30 Rytmik med dans Rhythm and Dance RYDS200 Rytmik med dans Rhythm and dance 40 Rättskunskap Law RK200 Affärsjuridik Business law 40 Rättskunskap Law RK201 Rättskunskap Law 40 Rörlig bild Moving Pictures RBL200 Rörlig bild A Moving pictures A 120 Rörlig bild Moving Pictures RBL201 Rörlig bild B Moving pictures B 150 Samhällskunskap Civics SH200 Samhällskunskap A Civics A 90 Samhällskunskap Civics SH201 Samhällskunskap B Civics B 110 Samhällskunskap Civics SH202 Samhällskunskap C Civics C 100 Scenisk gestaltning Scenic Interpretation SCGE200 Scenisk gestaltning A Scenic interpretation A 130 Scenisk gestaltning Scenic Interpretation SCGE201 Scenisk gestaltning B Scenic interpretation B 100

19 Scenisk gestaltning Scenic Interpretation SCGE202 Scenisk gestaltning C Scenic interpretation C 70 Sceniskt musikprojekt Scenic music project SCMU200 Sceniskt musikprojekt Scenic music project 60 Scenografi Scengraphy SCEN200 Scenografi Stage design 60 Screenteknik Screen Techniques SCR200 Screenteknik Screen techniques 75 Servering Serving SERV200 Servering A Serving A 60 Servering Serving SERV201 Servering B Serving B 90 Servering Serving SERV202 Servering C Serving C 360 Social omsorgskunskap Social Welfare Studies SOO200 Omsorg om person med utvecklingsstörning Care of a mentally retarded 205 Social omsorgskunskap Social Welfare Studies SOO201 Rehabilitering och habilitering Rehabilitation and habilitation 205 Social omsorgskunskap Social Welfare Studies SOO202 Social omsorg A Social welfare A 120 Social omsorgskunskap Social Welfare Studies SOO203 Social omsorg B Social welfare B 180 Social omsorgskunskap Social Welfare Studies SOO204 Teknik inom omsorg, omvårdnad eller tandvård Techniques used in care, nursing and dental treatment 30 Specialidrott Specialised Physical Education SC200 Specialidrott A Specialised physical education A 190 Specialidrott Specialised Physical Education SC201 Specialidrott B Specialised physical education B 100 Styckningskunskap Butchery STYK200 Styckning - andra djurslag Butchery - other animals 60 Styckningskunskap Butchery STYK201 Styckning - gris Butchery - pigs 120 Styckningskunskap Butchery STYK202 Styckning - grundkurs Butchery - basic course 90 Styckningskunskap Butchery STYK203 Styckning - nöt Butchery - beef 160 Styr- och reglersystem Control Systems STRSY200 Broms- och hjälpsystem - tunga fordon Braking and auxiliary systems - heavy vehicles 190 Styr- och reglersystem Control Systems STRSY201 Flyg - elsystem - grundkurs Avionics - basic course 120 Styr- och reglersystem Control Systems STRSY204 Hydraulik - tunga fordon Hydraulics - heavy vehicles 190 Styr- och reglersystem Control Systems STRSY203 Hydrauliska bromssystem Hydraulic brake systems 160 Styrteknik Control Engineering STR200 Automationsenheter Automation units 110 Styrteknik Control Engineering STR206 Automationsenheter Automation units 110 Styrteknik Control Engineering STR201 Avancerad PLC Advanced PLC 90 Styrteknik Control Engineering STR207 Avancerade styrsystem Advanced control systems 90 Styrteknik Control Engineering STR202 CNC-teknik - service och underhåll CNC technology - service and maintenace 70 Styrteknik Control Engineering STR208 CNC-teknik - service och underhåll CNC technology - service and maintenace 70 Styrteknik Control Engineering STR205 Industrirobot - service Industrial robots - service 70 Styrteknik Control Engineering STR209 Industrirobotservice Industrial process control systems 70 Styrteknik Control Engineering STR210 Servoteknik Servo engineering 50 Styrteknik Control Engineering STR203 Styrning, mätning och reglering med PC Controlling, measuring and regulating using a PC 80 Styrteknik Control Engineering STR204 Styrteknik - grundkurs Control engineering - basic course 70 Styrteknik Control Engineering STR211 Styrteknik A Control engineering A 70 Styrteknik Control Engineering STR212 Styrteknik B Control engineering B 80 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF200 Bi- och restprodukter By-products and residual products 50 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF201 Efterbehandling Finishing 50 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF202 Gjutteknik Casting technology 50 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF203 Klippande bearbetning Cutting processing 40 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF204 Metallografi Metallography 100 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF205 Metallurgi - grundkurs Metallurgy foundation 80 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF206 Plastisk bearbetning Plastics processing 60 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF207 Processmetallurgi Process metallurgy 120

20 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF208 Pulvermetallurgi Powder metallurgy 60 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF209 Rörtillverkning Manufacturing of tubing 40 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF210 Tråd- och stångtillverkning Wire and bar steel manufacturing 40 Stål- och metallframställning Steel and metal manufacturing SMF211 Värmelära och ugnsteknik Heating and ovens 80 Svenska Swedish SV203 A: Språket och människan A: Language and people 80 Svenska Swedish SV204 B: Språk - litteratur - samhälle B: Language - literature - society 120 Svenska Swedish SV202 C:Skriftlig och muntlig kommunikation C: Written and oral communication 50 Svenska som andraspråk Swedish as a second language SV2201 Svenska som andraspråk A Swedish as a second language A 80 Svenska som andraspråk Swedish as a second language SV2202 Svenska som andraspråk B Swedish as a second language B 120 Svetsteknik Welding SVSTE200 Bågsvets - tunga fordon Arc welding - heavy vehicles 40 Svetsteknik Welding SVSTE215 Bågsvetsmetoder Arc methods - basic course 40 Svetsteknik Welding SVSTE226 Bågsvetsmetoder - grundkurs Arc methods - basic course 40 Svetsteknik Welding SVSTE206 Gassvetsning Gas welding 100 Svetsteknik Welding SVSTE207 Gassvetsning - grundkurs Gas welding - basic course 30 Svetsteknik Welding SVSTE227 Lödning och skärning A Soldering and cutting A 30 Svetsteknik Welding SVSTE228 Lödning och skärning B Soldering and cutting B 50 Svetsteknik Welding SVSTE209 Lödning, skärning Soldering, cutting 50 Svetsteknik Welding SVSTE216 Manuell metallbågsvetsning A Manual metal-arc welding A 150 Svetsteknik Welding SVSTE229 Manuell metallbågsvetsning A1 Manual metal-arc welding A1 75 Svetsteknik Welding SVSTE230 Manuell metallbågsvetsning A2 Manual metal-arc welding A2 75 Svetsteknik Welding SVSTE217 Manuell metallbågsvetsning B Manual metal-arc welding B 200 Svetsteknik Welding SVSTE231 Manuell metallbågsvetsning B1 Manual metal-arc welding B1 100 Svetsteknik Welding SVSTE232 Manuell metallbågsvetsning B2 Manual metal-arc welding B2 100 Svetsteknik Welding SVSTE218 Manuell metallbågsvetsning C Manual metal-arc welding C 120 Svetsteknik Welding SVSTE233 Manuell metallbågsvetsning C1 Manual metal-arc welding C1 60 Svetsteknik Welding SVSTE234 Manuell metallbågsvetsning C2 Manual metal-arc welding C2 60 Svetsteknik Welding SVSTE235 Manuell metallbågsvetsning C3 Manual metal-arc welding C3 160 Svetsteknik Welding SVSTE219 Manuell metallbågsvetsning D Manual metal-arc welding D 160 Svetsteknik Welding SVSTE220 MIG/MAG-svetsning A MIG/MAG-welding A 120 Svetsteknik Welding SVSTE236 MIG/MAG-svetsning A1 MIG/MAG-welding A1 60 Svetsteknik Welding SVSTE237 MIG/MAG-svetsning A2 MIG/MAG-welding A2 60 Svetsteknik Welding SVSTE221 MIG/MAG-svetsning B MIG/MAG-welding B 120 Svetsteknik Welding SVSTE238 MIG/MAG-svetsning B1 MIG/MAG-welding B1 60 Svetsteknik Welding SVSTE239 MIG/MAG-svetsning B2 MIG/MAG-welding B2 60 Svetsteknik Welding SVSTE222 MIG/MAG-svetsning C MIG/MAG-welding C 80 Svetsteknik Welding SVSTE240 MIG/MAG-svetsning C MIG/MAG-welding C 80 Svetsteknik Welding SVSTE212 Svetsarprövning Welder test 40 Svetsteknik Welding SVSTE241 Svetsarprövning Welder test 40 Svetsteknik Welding SVSTE214 Svetsteknik - bilskadereparationer Welding technology - car repairing 150 Svetsteknik Welding SVSTE223 TIG-svetsning A TIG-welding A 100 Svetsteknik Welding SVSTE242 TIG-svetsning A1 TIG-welding A1 50 Svetsteknik Welding SVSTE243 Tig-svetsning A2 TIG-welding A2 50 Svetsteknik Welding SVSTE224 TIG-svetsning B TIG-welding B 100 Svetsteknik Welding SVSTE244 TIG-svetsning B1 TIG-welding B1 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad Ämne - Svenska Ämne - Engelska Kurskod Kurs - Svenska Kurs - Engelska Poäng Administration Administration ADM200 Administrativ service A Administrative Service A 30 Administration Administration ADM201

Läs mer

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK Grävmaskin och grävlastare AMT200 Eleven förstår sambanden mellan arbetsmetod, tid, kostnad och kvalitet vid utförandet av arbetsuppgifter med grävmaskiner

Läs mer

Ämne Sv Ämne En Kurskod Kurs Sv Kurs En Poäng Administration Administration ADM1201 Administration A Administration A 50 Administration

Ämne Sv Ämne En Kurskod Kurs Sv Kurs En Poäng Administration Administration ADM1201 Administration A Administration A 50 Administration Administration Administration ADM1201 Administration A Administration A 50 Administration Administration ADM1202 Administration B Administration B 200 Administration Administration ADM1203 Affärskommunikation

Läs mer

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16 Ämne Sv Ämne En Kurskod Kurs Sv Kurs En Poäng Administration Administration ADM1201 Administration A Administration A 50 Administration Administration ADM1202 Administration B Administration B 200 Administration

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK. Ämne: DATORANVÄNDNING. Ämne: DATORTEKNIK

ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK. Ämne: DATORANVÄNDNING. Ämne: DATORTEKNIK ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK CNC-teknik A CNC201 Eleven förstår samband mellan programmering och bearbetning i CNC-styrda verkstygsmaskiner och använder dessa kunskaper vid utförandet av arbetsuppgifterna.

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

INDUSTRIPROGRAMMET (IP)

INDUSTRIPROGRAMMET (IP) INDUSTRIPROGRAMMET (IP) Ämne: BEREDNINGSTEKNIK Färgning och beredning BRT200 Eleven utför arbetsuppgifter i samband med färgning och beredning av textiler och tar ansvar för samt bedömer resultat i förhållande

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad Byggprogrammet, BP inriktning Husbyggnad Kärnämnen: Engelska A Estetisk verksamhet Idrott och hälsa A Matematik A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Individuellt val

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Äldre kurser som tillsammans utgör äldre motsvarighet till ett av dagens ämnen kan ha funnits inom ett eller flera olika äldre ämnen.

Äldre kurser som tillsammans utgör äldre motsvarighet till ett av dagens ämnen kan ha funnits inom ett eller flera olika äldre ämnen. Tabell över äldre motsvarigheter till dagens ämnen i gymnasieskolan vid tillämpning av punkten 9 i övergångsbestämmelserna till behörighetsförordningen Tillämpliga bestämmelser I punkten 9 i övergångsbestämmelserna

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

GyVux 1994/97:17 Läsåret 1997/98. Programhandledning. Programöversikter samt förteckning över ämnen och kurser SKOLVERKET

GyVux 1994/97:17 Läsåret 1997/98. Programhandledning. Programöversikter samt förteckning över ämnen och kurser SKOLVERKET GyVux 1994/97:17 Läsåret 1997/98 Prgramhandledning Prgramöversikter samt förtekning över ämnen h kurser SKLVERKET Beställningsadress: Frites Kundtjänst, 106 47 Stkhlm Fax 08-690 91 91, telefn 08-690 91

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 Tyresö Gymnasium Timplan för: EC00 Timplan: 08 Elprogrammet ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 24 24 24 24 IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 NK1201 Naturkunskap A (50 p) KÄ T K RE1201

Läs mer

EN1201 Engelska A KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100. MA1201 Matematik A KÄ T K 100

EN1201 Engelska A KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100. MA1201 Matematik A KÄ T K 100 Tyresö Gymnasium Timplan för: BP00 Timplan: 10 Byggprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A KÄ T K 100 45 ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45 IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100 MA1201 Matematik

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

GR SYV nätverk 28 nov

GR SYV nätverk 28 nov GR SYV nätverk 28 nov AGENDA Status Euroskills Återkoppling från höstens studieresor Diskussion om möjligheter utifrån er horisont med fokus på eleven Tänka inför, under och efter Samköra med andra befintliga

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

DATUM 2016 TÄVLINGEN. Invigning 30 november Tävlingsdagar 1-3 december Avslutningceremoni 4 december

DATUM 2016 TÄVLINGEN. Invigning 30 november Tävlingsdagar 1-3 december Avslutningceremoni 4 december EVENEMANGET DATUM 2016 Invigning 30 november Tävlingsdagar 1-3 december Avslutningceremoni 4 december TÄVLINGEN 500 deltagande ungdomar upp till 25 år 30-tal länder Ca 35 tävlingar Svenska Mässan är tävlingsarena

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Tyresö Gymnasium Timplan för: BP00 Timplan: 08 Byggprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 45 ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45 25 25 25 25 IDH1201 Idrott och hälsa A

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Med stöd av 4 kap. 5 gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver Skolverket

Läs mer

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan KOMPETENS ENLIGT COLUMN 1 I STCW-KODEN A-III /1, Delmål Vaktmaskinmästare KURSER VID MASKINTEKNIk- UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2013 2006 2000 Function: Marine engineeringat the operational level

Läs mer

GyVux 1994:6. Fordonsprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer SKOLVERKET

GyVux 1994:6. Fordonsprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer SKOLVERKET GyVux 1994:6 Fordonsprogrammet Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer SKOLVERKET CE Fritzes AB, Allmänna Förlaget Beställningar: Fritzes kundtjänst, 10647 Stockholm Fax 08-20 50 21, Telefon

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; HSVFS 2011:11 Utkom från trycket den 28 december

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

ENERGIPROGRAMMET (EN)

ENERGIPROGRAMMET (EN) ENERGIPROGRAMMET (EN) Ämne: ELEKTRONIK Elektronik - grundkurs ENK212 Eleven utför uppkoppling, funktionskontroll samt mätning och felsökning på enklare elektronikkretsar. Eleven motiverar val av instrument,

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 Kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) www.figy.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Historia 1b Matematik

Läs mer

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Industri, 3 platser Som verkstadstekniker bearbetar man arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. Man lär

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 HALVFART Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i blanketten! Bifoga alltid gymnasiebetyg,

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Gymn. poäng. Administrativ service B ADM Administration B ADM

Gymn. poäng. Administrativ service B ADM Administration B ADM TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING I SLUTBETYG FRÅN 1997 2002 I tabellen listas de gamla kurser i slutbetyg 1997 2002 som vid utbyteskomplettering i slutbetyg kan ersättas av nya kurser (gy 2000 och gy11/vux12).

Läs mer

Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET

Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET byggprogrammet building the world Bygg din framtid och din personliga utveckling på byggprogrammet. Här får du en bred grundutbildning om byggprocessen med inblick

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

GvVux 1994/98:3. Elprogrammet. Ltoåret 1998/99. Ändringar och tillägg SKOLVERKET

GvVux 1994/98:3. Elprogrammet. Ltoåret 1998/99. Ändringar och tillägg SKOLVERKET GvVux 1994/98:3 Elprogrammet Ltoåret 1998/99 Ändringar och tillägg SKOLVERKET Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Våren 2012 Kursstart: januari 2012, Sista ansökningsdatum: 14 november, 2011 Ansökan Ansökan görs på webben Kompletteringar i form av kopior på betyg och övriga dokument

Läs mer

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid KARAKTÄRSÄMNEN 700 Arbetsmiljö & Säkerhet 50 50 Arbetssätt & Lärande 50 50 Barn-, Kultur- & Fritidsverksamhet inkl APU 100 100 Datorkunskap 50 50 Fritidskunskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer