Effektivare tillredning spar miljoner. LKAB 370 går igenom alla processer Sid 4 5. Säkerheten går alltid först!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare tillredning spar miljoner. LKAB 370 går igenom alla processer Sid 4 5. Säkerheten går alltid först!"

Transkript

1 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # OKTOBER 2012 EXTRA BILAGA: Säkerheten först! Tävla & vinn! 15 Rensning i reningen 09 Dammsäkerhet i Nalo 16 Succé för nya centret Effektivare tillredning spar miljoner LKAB 370 går igenom alla processer Sid 4 5 Grete Solvang Stoltz, sid 2 Säkerheten går alltid först!

2 2011 blev ett rekord år när det gäller att minska antalet olycksfall med frånvaro. Vi minskade antalet olycksfall med hela 40 procent inom koncernen. Tyvärr har inte vi lyckats fortsätta denna minskning under 2012 och vi har haft några månader under sommaren med många olycksfall. Företagshälsovården har därför analyserat alla olycksfall som inträffat under denna period. Säkerheten ALLTID Först! lera av olycksfallen med frånvaro under perioden inträffade Fvid utförande av arbetsmoment. Brister i agerande, exempelvis rutiner, kommunikation och ordning & reda finns som bakomliggande faktorer i många av de inträffade olycksfallen. Rutiner, instruktioner och riskanalyser finns i många fall framtaget för de aktuella arbetena men dessa har i många fall inte använts som stöd inför att utföra arbetet. Detta påtalar vikten av att gå igenom riskanalyser, rutiner och instruktioner inför arbeten. Det är också viktigt att gå genom utbildning i hantering av verktyg samt ha dialog och genomgång av verktyg på arbetsplatserna. Att vi inte nått målet gör att vi fokuserar ännu mera på säkerhetsarbetet. Till detta nummer av LKAB Veckobladet finns en bilaga för Säkerheten först. Där kan du bland annat läsa om en arbetsplats, Skivservice, som lyckats mycket bra i detta arbete. Denna arbetsplats har kört sin verksamhet i två år utan olycksfall. Bra jobbat! Hoppas detta goda exempel kan inspirera oss alla till att kavla upp ärmarna ytterligare och ta nya krafttag för att nå noll olycksfall i LKAB. Ingen skall behöva skadas på jobbet i LKAB. Det skall inte vara acceptabelt att tumma på säkerheten i LKAB. Det gäller för oss på LKAB och i lika hög grad för våra entreprenörer och leverantörer. Säkerheten går ALLTID först! Vi som medarbetare skall alltid kunna säga ifrån om säkerheten eller hälsan inte är som den borde. LKAB står alltid bakom det i alla lägen. I dessa tider jobbar nog många med sina verksamhetsplaner. När ni sitter där och planerar tillsammans glöm då inte att ta en diskussion om säkerhetsarbetet på din arbetsplats. Ta gemensamt fram mål för säkerhetsarbetet på arbetsplatsen samt göra en aktivitetsplan för hur ni i din grupp skall ta er dit. Följ sedan upp hur det går på de arbetsplatsträffar som kommer under Når vi målet, måste vi vidta några korrigerade åtgärder etc. På så sätt blir vi alla delaktiga och därmed engagerade och vi bedriver ett förbättringsarbete. På LKAB vill vi erbjuda de bästa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Tillsammans med PTK-facken har vi sedan 2010 bedrivit ett förbättringsarbete genom att implementera en process för prestationsutveckling på LKAB. I grunden tror vi på glädjen i att utvecklas och göra ett riktigt bra jobb. Detta kan du läsa mera om i detta nummer av LKAB Veckobladet. På LKAB vill vi erbjuda de bästa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas GRETE SOLVANG STOLTZ, PERSONALDIREKTÖR Omslagsbild: Roland Paulsson, driftservice vid pelletsverken i Malmberget en i trion som belönades för sitt förslag. Foto: Runar Gudmundsson ANSVAR SVARAR Mattias Henriksson, gruvoperatör, Kiruna: Jag håller ordning! Karin Winman Ahlander och Stig Starlind. CITATET Säkerheten går ALLTID först i LKAB GRETE SOLVANG STOLTZ, personaldirektör Vad gör du för att öka säkerheten på ditt jobb? Foto: ULRIKA Westerberg Personalkonsulenter fångar problemen i tid KIRUNA. Hälsan har under året utökat staben med två personalkonsulenter. Vi ska jobba mer förebyggande och fånga problemen medan de är hanterliga, säger Stig Starlind, personalkonsulent i Kiruna. Annette Forslund, Stig Starlind, som även tidigare bland annat arbetat med missbruksfrågor inom LKAB, samt Karin Winman Ahlander, med bakgrund som socionom inom kommunal verksamhet, bildar ett lag. Vi hjälper till med utredning, kartläggning och rådgivning. Därefter är det respektive chef som beslutar om åtgärd, förklarar Karin Winman Ahlander, personalkonsulent i Kiruna. De är alla tre överens om att den psykosociala arbetsmiljön är lika betydelsefull som den fysiska. Därför behöver vi tillsammans inom LKAB regelbundet lyfta de här frågorna både i vardagen och vid sammankomster som till exempel arbetsplatsträffar, säger Karin Winman Ahlander. Ulrika Westerberg Erik Wylinder, öppningsborrare, Kiruna: Tänker efter innan jag gör ett arbetsmoment, 30 sekunders riskanalys. Karina Lundström, driftoperatör, Kiruna: Jag jobbar efter 30-sekundersregeln och säkerheten först. för Skivservice i Kiruna tummen upp som arbetar målmedvetet med säkerhet och varit olycksfria i två år hitills. Ny organisation för materialförsörjningen LKAB. Materialförsörjningen (PIF) på verksamhetsorterna, Svappavaara, Kiruna och Malmberget flyttas från Mining till Inköp (EP) från den 15 oktober. Totalt berörs cirka 70 personer av den nya organisationen. Vi har flera beröringspunkter mellan materialförsörjningen och inköpsavdelningen, att samordna skapar fördelar i kommersiella frågor och då är det naturligt att vi är i samma organisation, säger Tage Lundin, chef för inköpsavdelningen. I samarbete med Mining ska Inköp arbeta för att materialförsörjningen är den självklara leverantören till alla verksamheter. Inköpen på stan och direkt av leverantörer ska minska. Här ser jag en stor ekonomisk potential, menar Tage Lundin. Försörjningen av oljor, bentonit och cement berörs inte av omorganisationen. MARITHA MOSSBERG Porten, Komin eller Hemmaplan? Hjälp oss att döpa vårt nya intranät. LKAB:s nya intranät ska introduceras under 2013, men vi vill redan nu få namnförslag från dig! Såhär ser det nya intranätet ut i demoversion. Namnet ska fungera i hela koncernen och gärna spegla de egenskaper som intranätet kommer att ha: koncerngemensamt, användarvänligt, socialt och dynamiskt. Som inspiration kan berättas att Familjebostäders intranät heter Porten, Komin är Malmö stads och kanske den fyndigaste av alla; Svenska spels intranät, som naturligtvis heter Hemmaplan. Mejla ditt namnförslag till com senast den 2 november. Tina Benson 02 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

3 LKAB 370: Tillredningen spar miljoner Effektivare tillredning sparar upp till 50 miljoner kronor per år. Adam Johansson, borrare på tillredningen i KUJ, är nöjd med det nya arbetssättet som hjälpt till att kapa hindertiderna. Foto: Fredric Alm KIRUNA. Genom att optimera processen har tillredningen i KUJ, Kiruna underjordsgruva, ökat den egna produktionen med 12 procent. Vi räknar med en besparing på miljoner kronor per år. Allt i linje med LKAB 370, säger Lennart Stålnacke, sektionschef på tillredningen. Tillredningen har under en längre tid dragits med halvdåliga produktionssiffror. Analyser visar att störningar i salvcykeln varit den största bidragande orsaken till att hela kedjan tappat produktionsfart. I maj 2011 inleddes därför arbetet med att optimera processen och se över de nio olika momenten i tillredningens salvcykel. Vi började med en brainstorming och en handlingsplan. Därefter har vi intervjuat medarbetarna och varit med dem i deras vardag för att få se var flaskhalsarna sitter, berättar Lennart Stålnacke. Det har varit ett ypperligt sätt att arbeta på, att kunna gå till operatören och faktiskt fråga vad som behövs för att jobbet ska kunna utföras optimalt. Med hjälp av stöttning från processoptimeringsprojektet i KUJ där också skyddsombud och fackliga representanter ingår har arbetet fortskridit. Det har handlat om att kapa hindertiderna för att få mindre ståtid både vad gäller medarbetare och maskiner, säger Roger Jatko, samordnare på tillredningen. Just samordningsbiten har kommit att bli en viktigt kugge i hjulet för tillredningen. Fyra samordnare har tillsatts för de 190 medarbetarna och som är indelade i fyra arbetslag. Varje morgon inleds med att arbetslaget, med borrare, bultare, skrotare et cetera träffas i respektive kur för att få en genomgång av arbetsupplägget för dagen som finns väl synligt på en whiteboard i kuren. Alla blir medvetna om vilka jobb som ska utföras under arbetsdagen för att nå ett så optimalt resultat som möjligt, säger Roger Jatko. Jag tycker det känns jättebra. Det har blivit mer av ett lagarbete och det märks att vi arbetar mer effektivt, säger Adam Johansson, borrare på tillredningen. Tack vare processomptimeringen har tillredningen hittills i år lyckats driva fler ortmeter i egen regi jämfört med samma period förra året. Samtidigt som målet i år varit ortmeter vågar Lennart Stålnacke tro på ortmeter under Vi har redan gjort en rejäl resa men ännu är vi inte framme. Hittills har vi plockat de lågt hängande frukterna, nu ska vi jobba vidare med människorna och med teambuilding. Ulrika Westerberg Salvcykel: Tillredning består av ett antal moment som bildar en salvcykel. Salvcykeln innefattar borrning, laddning, lastning, maskin- och kontrollskrotning, rensning, sprutning, bultning och gavelrensning. Varje genomförd salvcykel ger en färdig ortsalva. Mumma för verken Gamla Konsulngruvan åter i drift KIRUNA. I över 20 år har den gamla Konsuln legat och gottat till sig. Nu får den höghaltiga järnmalmen i den gamla fyndigheten se dagsljuset. Det här är mumma för verken och ger ett rejält tillskott i kassan, säger Stefan Fagerkull, projektledare för Konsuln. Produktionen i Konsuln strax söder om Kirunagruvan är i full gång. Konsuln startades under 1970-talet. I samband med stålkrisen på 70- och 80-talen lades gruvan i träda men startade åter 1989 för ett års produktion. Den vattenfylldes När marknaden svängde och efterfrågan på järnmalm tog fart under 2000-talet var det självklart att ta fram den gamla dokumentationen av gruvan och för ett år sedan inleddes tömningen av närmare 600 miljoner liter vatten. I gruvan byggs ny elmatning, nya tilluftfläktar för ventilation och ny värmeanläggning för den inkommande friskluften. Det gamla skipschaktet används som frånluftsschakt, berättar Stefan Fagerkull. Ungefär 1 miljon ton 64-procentig järnmalm finns i gruvan. Men det kan vara mer än så. För att få reda på hur stor malmkroppen är och i vilken riktning den lutar utförs kärnborrning på 345-metersnivån. Konsuln sysselsätter idag 25 personer. Produktionen flyter tämligen störningsfritt och har inte något nämnvärt bergtryck eftersom malmen nästan ligger i dagen. Samtidigt är nyfikenheten kring den gamla malmskatten stor och många vill besöka den nygamla gruvan. Eftersom ortarna är mindre än i KUJ och malmen fraktas med lastbil blir det lätt trångt. Därför vill vi att obehöriga ska ansöka om tillstånd inför ett besök på arbetsplatsen för säkerhetens skull, säger Stefan Fagerkull. Ulrika Westerberg Roger Niemi, skyddsombud, Stefan Fagerkull, projektledare för Konsuln, Sune Önnerlöv, Bergteamet, produktionschef samt Ingemar Strand, byggledare för Konsuln. Foto: Fredric Alm 04 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

4 Maritha Mossberg: Magiska ögonblick Lars-Eric Aaro och Peter Schmid invigningstalade på LKAB Wassars invigning i Flemingsberg. Foto: Peppe Ericsson LKAB Wassara har invigt nya produktionslokaler i Huddinge HUDDINGE. LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro tillsammans med LKAB:s koncernledning och LKAB Wassaras personal invigde de nya produktionslokalerna den 11 oktober. Totalt kom 120 personer för att vara med om den historiska händelsen. LKAB Wassaras vd Peter Schmid började med att hälsa alla välkomna och berätta hur stolt han är över att få inviga de nya lokalerna. Nu har vi ändamålsenliga lokaler och nya maskiner så att vi kan säkerställa kapacitet, kvalitet och en resurssnål produktion. Vi har även en rad andra positiva förändringar i företaget. Det inkluderar sju nya distributörer runtom i världen och en ny grafisk profil för produktvarumärket Wassara som syns i det nya marknadsföringsmaterialet vi nu tar framsade Peter Schmid. Vi tror starkt på Wassaras unika vattendrivna borrteknik, sa Lars-Eric Aaro i sitt tal. Wassara-hammaren har borrat över 17 miljoner meter spränghål i Kiruna och Malmberget och sänkt LKAB:s produktionskostnader dramatiskt, något som var direkt avgörande för företagets överlevnad på 90-talet. Vi kommer även att öppna ett Borrtekniskt Center i Malmberget för att kunna driva forskning och utveckling, tillsammans med LKAB, i ett högre tempo än idag. Leif Boström, ekonomidirektör i LKAB och LKAB Wassaras styrelseordförande är nöjd med invigningen. Det är väldigt roligt att få förverkliga en del i LKAB Wassaras strategiplan för en resurssnål och säker produktion. Det här är en mycket viktig del av vår långsiktiga strategi för tillväxt, säger han. Kent Boström Det här är en mycket viktig del av vår långsiktiga strategi för tillväxt NYTÄNKANDE 9,0 är gränsvärdet för tillåtna högsta svängningshastigheten vid sprängningar i Malmberget vid uppsatta mätpunkter. Riktvärdet är 5,0 mm per sekund, som inte får överskridas i mer än 10 procent av fallen. Nu är mätresultaten för tredje kvartalet 2012 klara. Vid ett tillfälle uppmättes 3,0 mm i Hermelinsbacken den 10 juli. För seismiska händelser uppmättes vibrationer på 3,8 vid Hertiggatan den 8 juli och den 18 augusti. För övriga mätstationer låg uppmätta vibrationsvärden under 1,0 i mer än 90 procent av fallen. LKAB klarade med andra ord både gränsvärden och riktvärden utan anmärkningar. Det här kommer att underlätta vårt arbete med lättillgängliga prylar, säger Glenn Lund. Foto: Maritha Mossberg Närbutik öppen dygnet runt MALMBERGET. Nu har en närbutik öppnats på LKAB:s industriområde i Vitåfors. Det handlar om varor som kabelskor, rörmuffar, och liknande smådelar för akuta lösningar totalt artiklar. Butiken kommer att vara öppen dygnet runt alla dagar under året. Det här blir bra och underlättar vårt arbete och planering att prylar finns lättillgängliga, säger Glenn Lund underhållsansvarig. Syftet är att öka tillgängligheten av viktiga artiklar för underhållet ovan jord, i första hand VVS- och elavdelningen. Närbutiken ska ge service när akuta behov uppstår, som när mjölken tar slut hemma. Butiken ägs av leverantörerna och är obemannad. Personer med behörigheten använder en handscanner för att handla. Projektet räknar med en besparing på 10 till 20 procent på kostnaderna för akuta varor. Här binds inget kapital, när varan hämtas skickas en faktura från leverantören. Shopen är inrymd i de blå modulbarackerna en bit från centralförrådet i Vitåfors. Sedan tidigare finns en liknande närbutik i Svappavara. Närbutiken är ett komplement till centralförrådet som även i fortsättningen ska vara experterna och ha merparten av alla artiklar och reservdelar, förklarar Terttu Kult, på inköpsavdelningen. Maritha Mossberg tt en stor industri och utsikten över ett industriområde Akan skänka ett magiskt ögonblick det trodde jag inte. En morgon när höstdimman lättade för några veckor sedan körde jag in mot Kiruna och LKAB. Dimman steg upp som vit ånga från Sjömalmsgropen vid foten av Kiirunavaara. I det vindstilla höstdiset syntes vit rök ur skorstenarna på industriområdet. På bangården stod ett tågsätt med malmvagnarna lastade med nybakade pelletskulor. Från varje malmvagn steg små vita rökpelare mot skyn från pelletsen som fortfarande var varm. Något sådant har jag aldrig sett förut, för mig blev det ett magiskt ögonblick. När dimman stiger från bergen i Jämtland säger ortsbefolkningen att jättarna kokar messmör. I Värmland sägs att det är älvorna som dansar. På Island har inte jag hört talas om jättar eller älvor men däremot småfolk. Island brukar beskrivas som sagornas ö och där finns känslan av saga och mystik, där vattnet i varma källor tämjs och transporteras i långa pipelines till städerna för att ge värme i elementen och varmt vatten i kranarna. Men aldrig har jag frusit så mycket som när jag besökte de varma källornas land. Det var i juni och ishavsvinden blåste genom märg och ben. Inte någon förtrollande känsla, men det är något jag aldrig glömmer. Ett magiskt eller trolskt ögonblick hittar vi oftast i vardagen när vi tar oss tid att känna efter och att stanna upp. Kanske inte så sagolikt men åtminstone för mig minnesvärt var när jag fick se guldvagnen passera utanför fönstret första gången. Varje dag har en kort stund av förtrollning det handlar bara om att vi ger oss själva tiden att känna igen den. Lite som i arbetet med säkerheten först, tänka efter före då hinner vi uppfatta det sagolika liksom farorna. Varje dag har en kort stund av förtrollning 06 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

5 Mikael Eriksson, Tony Ärlebrand, Siw Tottie, Conny Isaksson, Mikael Lövdahl, Tomas Jönsson, Anders Jansson, Benny Sjödin och Jan Holmlund. Foto: KAJSA LINDMARK Verksamhetsplan för 2013 tar form GÄLLIVARE. I den lilla konferenslokalen på Grand hotell i Gällivare sitter en grupp från laddning och sprängämnesförråd och diskuterar. Uppgiften för dagen är att bryta ner LKAB:s strategiska mål till arbetsplatsnivå. Verksamhetsplaneringen pågår för fullt i LKAB. Innan året är slut kommer uppskattningsvis 250 grupper att ha analyserat sina arbetsplatser. Den röda tråden är viktig för att skapa ett framgångsrikt företag, säger Jan Holmlund, chef för laddning och förråd i Malmberget. Före lunch tittade laddargänget på nuläget och innan det är dags för eftermiddagsfika redovisar de sina tankar om hur drömläget för 2015 ser ut. Detta mål ska förverkligas genom en aktivitetslista som gruppen tar fram tillsammans. Det är bra att vi får framföra våra åsikter, säger Mikael Lövdahl, laddare. Får vi genomföra förbättringarna är det bra, säger Benny Sjödin, förrådsman. Målet med verksamhetsplanering är att säkerställa att alla verksamheter har rätt fokus och att det dagliga arbetet strävar mot att uppnå LKAB:s övergripande mål, både för 2013 och på längre sikt. 08 VECKOBLADET # NR KAJSA LINDMARK Göran Olovsson, Roger Klemo, Johan Enback, Hans-Peter Arnberg, Bosse Rytting, Jonny Hoffman, Jim Kostet och Tina Hedlund. Foto: MARITHA MOSSBERG Prestationsutveckling det goda samtalet KIRUNA. Nu har steg två i utbildningen för prestationsutvecklingen dragit igång. Det tar lång tid att genomföra ett sådant förändringsarbete. Men vi har fått en mycket bra start, konstaterar Tina Hedlund, avtalschef HRC och ansvarig för prestationsutveckling. Prestationsutveckling är verktyget som ska ge stöd i samtalet mellan chef och medarbetare. En dialog om den individuella utvecklingen av prestationen. I nivå två av prestationsutvecklingsutbildningen är mycket inriktat på själva samtalet, utvärdering av prestation, feedback och att varje medarbetare ska bli sedd och respekterad. En fördjupad träning i att sätta bra mål och för att nå dit gäller träning. Tina Hedlund konstaterar att cirka 95 procent av alla tjänstemän har haft sitt samtal och då är inte tjänstlediga, föräldralediga och sjukskrivna borträknade. Det är oerhört bra, säger hon. Prestationsutvecklingen handlar om att få med alla anställda gällande LKAB:s mål och värderingar, så att alla drar åt samma håll. Ett mål ska vara: Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. När alla dessa kriterier är uppfyllda är målet SMART. Målen ska också vara utmanande och engagerande för medarbetarna. LKAB vill ha anställda som trivs och är engagerade. Vi ska jobba mot tydliga mål utifrån företagets värderingar, säger Tina Hedlund. Göran Olofsson, avdelningschef samhällsomvandlingen, Kiruna, konstaterar att grunden är att alla gör lika bedömning av målen med det verktyg som ges. Företagets grundvärderingar ska ner i organisationen, säger han efter avslutad utbildning. Alla ska ha fokus på mål och värderingar med ett större fokus än tidigare på just värderingar. Genom det goda samtalet ska vi uppnå vår prestation, säger Tina Hedlund. Maritha Mossberg Sandmagasinet på Nalo högre och säkrare MALMBERGET. Sandmagasinet på Nalo-området i Malmberget har tagits i drift efter ännu en dammhöjning på tre meter. Säkerheten har höjts med ny dammteknik, och ett nytt utskov har byggts. Det renade vattnet leds till klarningsdammen via en lång rörledning. Agneta Nilsson och Nils-Arne Lindblom öppnar för nya dammtekniken i Nalo. Foto: Mauritz Magnusson VECKOBLADET # NR

6 Dammhöjningar är regelbundet återkommande vid våra gruvor. Eftersom sandnivån vid Nalo höjs med omkring en meter per år, höjer vi dammen vart tredje år. Den här gången har vi infört ny dammteknik som höjer säkerheten och följer miljömyndigheternas senaste krav och har förberett magasinet för nästa höjning, säger Agneta Nilsson, projektledare för dammhöjningen. Ett inslag av senaste teknik är så kalllad spigottering, en metod som innebär att långa stränder bildas av sanden längs dammkroppen medan vattnet rinner av in mot mitten av dammen på sin väg mot utskovet. Eftersom Jag är mycket nöjd med hur projektet genomförts Utskovet. det inte blir något vattentryck mot dammen ökar säkerheten. Utsläppspunkterna till sandmagasinet flyttas hela tiden så att man behåller en jämn strand med lutning från dammvallen och inåt. Den nya dammen är också tät och hårdpackad. Utskovskanalen tar emot det sedimenterade och klarnade vattnet. Utskovet är en mycket viktig anläggning. Det består av en kanal och ett bräddavlopp mot en utskovsledning. Bräddningen ser till att det bara är klarnat vatten som rinner ut. Sanden har avsatts och sedimenterats i magasinet innan det når hit. Det är viktigt att vi har en långsam vattenrö- relse så att all anrikningssand hinner sjunka till botten innan utskovet, säger Nils-Arne Lindblom, mediaingenjör vid dammsystemen. Rörledningen slutar i klarningsdammen efter sandmagasinet. Därifrån återtas vattnet till LKAB:s processer i anrikningsverket. Systemet bygger helt på recirkulation, säger Nils-Arne Lindblom. Jag är mycket nöjd med hur projektet genomförts. Nu har vi fått en bra, modern och säker anläggning som fyller miljökraven, säger Agneta Nilsson. Mauritz Magnusson Nalomagasinet i ny design med senaste höjningen. Foto: FREDRIC ALM Tilloppsledningen till sandmagasinet är fem kilometer lång. Stränderna är till för att öka dammsäkerheten. Foto: MAURITZ MAGNUSSON SÅ FUNGERAR SANDMAGASINET: Sandmagasinet är en förut- som pumpas upp från Malmbergsgruvan. sättning för gruvdriften. I anrikningsverken används stora Recirkulation tillsammans mängder vatten när gråberget med gruvvatten gör att vi är skiljs från järnmalmen. LKAB nästan självförsörjande på renar råmalmen från omkring vatten för anrikningen. Endast 50 procents järnhalt till över vissa tider på året krävs mindre 71,6 procent som högst i tillskott av färskvatten från Malmberget. Mellanskillnaden Linaälven, inte för volymens är gråberg i form av sand. Efter skull utan mer för att höja separationen tas slurryn av kvaliteten på processvattnet. anrikningssand och vatten omhand och förs till sandmagasi- vi överskott av vatten. Då rin- Enstaka gånger under året har net i Nalo. Efter sedimentering ner renat vatten från klarningsdammen genom bräddning till i Nalo och i klarningsdammen återtas vattnet igen och recirkulerar till anrikningsprocessen. vi har tillstånd att släppa ut är Linaälvens system. Det vatten Till klarningsbassängen leds mycket rent, säger Nils-Arne också det renade gruvvattnet Lindblom. LKAB:s SANDMAGASIN I NALO: Dammlängd, omkrets: 6,3 kilometer Areal: hektar (1,8 kvadratkilometer) Dammhöjd max: 43 meter Vattenvolym: kubikmeter Sandvolym: 29 miljoner kubikmeter Årlig tillväxt: 1,5 miljoner kubikmeter anrikningssand Tilloppsledning: 5 kilometer Utskovskanal: 142 meter Rörledning utskov: 1,7 kilometer Flöde: 26 miljoner kubikmeter processvatten/år (3 000 kbm/tim) Gruvvatten: 5 miljoner kubikmeter/år (570 kbm/tim) till klarningsdamm Intag från Lina älv: kubikmeter/år till klarningsdamm Överskott till Lina älv: 3,5 miljoner kubikmeter från klarningsdamm /årsgenomsnitt VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

7 Tävlingscykel till jobbet är vardag för Kent Tano. Foto: MAURITZ MAGNUSSON Forskning med tävlingsglöd Kent Tano jobbar med tävlingsglöd i forskarblicken. LKAB:s heta processer är hans vardag. Det är också tävlingscykeln. GÄLLIVARE. Kent tar cykeln till jobbet varje morgon året om, i ur och skur, snö eller sommarsol. På vintern byter han till mountainbike med dubbdäck. På fritiden tävlar han gärna i motionslopp på 10 mil, tävlingscyklist som han var i ungdomen, motionstävlare idag. Jag cyklar för att jag mår bra av det, säger han.. Varför behövs ditt jobb? 1 Vårt uppdrag är att säkra produkternas konkurrenskraft och processernas effektivitet. Vi driver aktiviteter för att klara det. Vi jobbar dessutom med recepten som gör att LKAB kan leva upp till löftet, Performance in Ironmaking. Finns det något mål 2 med forskningen, eller blir man aldrig klar? Vi lovar att kunderna skall få effektivare processer och lägre driftkostnader med LKAB:s produkter. Eftersom världen hela tiden förändras måste vi utvecklas så att vi kan hålla det försprång vi lovat. Vi måste också jobba med framtidens processkrav och miljökrav. Vad händer om vi inte forskar? Duger inte våra produkter som de är? 3 Vi skulle klara oss mycket bra på kort sikt, eftersom vi skaffat oss ett försprång. Men omvärlden förändras. Kunderna ställer hela tiden nya krav. Vi måste också bryta malm på allt större djup. Redan nästa år startas en idéstudie om nästa huvudnivå i Malmberget efter den nyligen invigda M Vi skall klara både bergsäkerhet, storskalighet, effektivitet och kostnader när vi går mer än femtonhundra meter under jord. Det blir en utmaning. Engagemang är en viktig förutsättning för att lösa svåra problem Hur många forskare finns i LKAB? 4 Har vi några fördelar av dem? Inom forskningen är vi 115 personer på tre orter. Vi måste vara effektiva och spara på kostnader som alla andra i företaget. Men det är inte smart att spara på lösningar av våra framtidsfrågor. Vi måste också forska på plats, där malmen och våra processer finns. LKAB har skapat ett kompetenscentrum för gruvdrift och malmförädling. Olivinpellets och storskalig skivrasbrytning är två exempel på egen utveckling som givit LKAB stora fördelar på marknaden. Vilka krav ställer du på en bra 5 chef? En bra chef har stort engagemang och är lyhörd. Bra chefer levererar det de lovat att de skall göra. En bra chef visar uppskattning till alla medarbetare. Vad är ENA för dig? 6 Nytänkande är naturligt för oss forskare. Engagemang är en viktig förutsättning för att lösa svåra problem. Ansvar är att leva upp till kundernas förväntningar. MAURITZ MAGNUSSON Namn: Kent Tano Ålder: 57 år Yrke: Forskningschef Anställd: I LKAB 1984, civilingenjör inom teknisk fysik, jobbade tidigare med sjukvård och teknik Bor: Villa i Gällivare, född och uppvuxen här Familj: Hustru, tre barn i vuxen ålder som bor i Umeå, Stockholm och Barcelona Fritid: Gillar sport, är en tävlingsmänniska, deltar i motionslopp 2 5 gånger per säsong, har cyklat Laponialoppet, i norra Italien och i Pyrenéerna från Medelhavet till Atlanten. Bäst med Gällivare: Nära till allt, korta avstånd, bra kommunikationer, underbar natur, tydliga årstider, vårvintern är fantastisk. Övriga meriter: Håller koll på medtävlare och trampar extra om någon kommer upp jämsides. Har åkt Dundret runt på skidor 28 gånger siktar på 30 gånger. Doktorerade i mineralteknik. 12 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

8 Hans Nilsson och Robert Hansson, operatör vid primärvärmen, hoppas på en dimmfri vinter vid Giman. LKAB har investerat i nya varmluftsfläktar och ridåvärme vid infarten för att lösa problemen. Foto: Mauritz Magnusson Ingen dimma med ridåvärme? MALMBERGET. Temperaturen sjunker nu stadigt varje dag, och höstvintern är här. Ett vinterproblem har tidigare varit stark kyla som skapat dimma i Giman, Gruvinfart Malmberget. I år hoppas personalen vid mediacentralen på en dimmfri vinter och säkrare nedfart i gruvan. Under två år har värme och ventilation förstärkts vid gruvinfarten. Det senaste är ridåvärme, som installerats i höst. Tidigare har värmepaket och fler kraftiga fläktar byggts ovanpå Giman. Vi såg redan i fjol att problemen med dimma i Giman lättade, säger Robert Hansson, utvecklingsingenjör vid media. Med en värmeridå stängs kylan ute och flyttar kondensationspunkten längre från infarten. Problemen uppstod tidigare när kall utomhusluft mötte varm och fuktig luft från gruvan i tunneln vid infarten. Det bästa är att vi med nya kulvertar kunnat ansluta överskottsvärme från kompressorerna som annars skulle ha kylts bort i kyldammen. Den uppvärmda luften vid Giman kostar ingen ny energi, ett miljövänligt samspel, säger Robert Hansson. För två år sedan började ett utvecklingsprojekt för att minska problemen. Den första vintern användes provisorisk uppvärmning av luften i tunnelöppningen. Till förra årets vinter grävdes fjärrvärmerör från kompressorkylningen till Giman och en värmeväxlare installerades. Stora fläktar och värmepaket såg till att ge infarten uppvärmd luft. Ridåfläktarna ser till att blåsa en ridå av uppvärmd luft precis vid kanten till tunnelöppningen. Därmed flyttas kondensationspunkten utåt och uppåt, eftersom varm luft stiger. Vi har gjort simuleringar i datormodeller. Om de stämmer med verkligheten kan problemen minska betydligt. Målet är att klara -22 grader utan dimma och trafikstörningar. Kalla dagar har vi ju kvar trafikljus, bommar och andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten, säger Robert Hansson. Mauritz Magnusson Målet är att klara -22 grader utan dimma och trafikstörningar ANSVAR Rensning med vatten kom som en ljus idé från ovan, säger Patrik Eriksson. Rengöring med vatten för säkerhetens skull MALMBERGET. Det är trevligt att vi fått belöning för vårt förslag till bättre arbetsmiljö. Men den största belöningen är säkerheten på jobbet! Det säger Stig Henningsen, Roland Paulsson och Patrik Eriksson vid driftservice i pelletsverken i Malmberget. De hade ett besvärligt problem att lösa rensningen av reaktortornet till reningen av rökgaser vid MK 3, som är LKAB:s nyaste pelletsverk i Malmberget. I tornet används kalk som blandas med vatten till en kalkmjölk. Kalkmjölken sprayas i en dimma genom gasen och reagerar med olika föroreningar som då klumpar ihop sig och faller ned till botten av tornet. Under reningsprocessen kletar emellertid en del kalk fast invändigt i tornets övre del. För att få loss beläggningen användes tidigare järnspett och tryckluft vid rensning under stopp för underhållsarbeten. Det var ett besvärligt jobb som medförde arbetsmiljörisker. Vi spettade genom tre olika luckor runt tornet, men det fanns hela tiden risk att tunga sjok av kalk skulle falla ned medan vi höll på. Stig Henningsen. Patrik Eriksson. Vi fick en säkrare arbetsmiljö Foto: Runar Gudmundsson Arbetsmiljön var inte bra. Olycksfall har inträffat, säger Stig Henningsen. Lösningen på problemet fanns inom arbetsgruppen: Vi började resonera om hur vi kan göra det här arbetet bättre och säkrare. Någon av oss kläckte idén om att vattenbegjuta kalkavlagringarna. Vi diskuterade fram lösningen i gruppen, säger Patrik Eriksson. De testade metoden på sin arbetsplats vid nästa avställning. Det visade sig att kalken blöttes upp av vattnet, blev allt tyngre för att till slut falla ned av sin egen tyngd. Lösningen var både enkel, säker och rationell. Gruppen skisserade ett förslag som även innehöll tekniska lösningar med vattenförsörjning och trycksättning liksom hantering av rensmassorna. I förslagskommittén blev gensvaret positivt, och gruppens förslag belönades för både enkelhet och arbetsmiljö. Vi fick en liten slant att dela på. Men viktigast är att vi fick en säkrare arbetsmiljö och att vårt förslag uppmärksammades, säger Roland, Stig och Patrik. Mauritz Magnusson 14 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

9 Centret imponerar på kungligheter och ministrar MALMBERGET. LKAB:s nya Forskningscenter och Besökscenter har imponerat på gäster sedan invigningen den 14 juni. Här har kungligheter, ministrar, kunder, forskare, allmänhet och LKAB-anställda mötts. Personalen har hunnit flytta in, och alla VIPbesök styrs numera till Besökscenter. Forskningscentret har dockats ihop med laboratoriet för agglomerering som invigdes i fjol. Totalt är tre byggnader sammandockade, medan tidigare forskningsstation för anrikning och mineraler ligger intill. Inom gångavstånd ligger också LKAB:s gamla kulforskningsstation, CK-lab. I mitten av alla dessa forskningsinstitutioner finns Besökscenter. Underförstått skall LKAB:s kunskap och vetenskap göra ett första intryck på besökare. Vårt mål är att skapa en forskningsmiljö som attraherar de bästa förmågorna inom vårt område, säger Pierre Eriksson, verksamhetskoordinator vid FoU. En arbetsgrupp har arbetat med att skaffa bästa teknik för instrument och utrustning till husets nya laboratorier, en viktig del av investeringen. Besökscenter är en egen flygel i byggnaden. Hjärtat utgörs av entré och reception med ett showroom i dubbel våningshöjd. Här kan gäster och anställda samlas för olika aktiviteter från fem till 100 personer. I showroom möter den 24 kvadratmeter stora mediaväggen besökare redan på långt håll. Rummets fond utgörs av Det har varit mycket arbete med att få allt på plats en vägg bestående av 192 sammankopplade monitorer för film- och mediaäventyr. Stämningen kan anpassas med ljussättningen. Ljudanläggning och akustik har ägnats stor omsorg. Materialen i byggnaden representerar miljön. LKAB:s svarta guld, magnetit, hämtas ur gruvan till golv med dragningskraft i besöksdelen. Det svarta kontrasteras av fjällbjörksfanér i väggarna. Exteriören är utförd i svartfärgade 25 cm grova träpaneler. Taket täcks av zinkplåt. Arkitekturen är ett sätt att öppna bolaget för alla kategorier av besökare, säger Lennart Sjögren, arkitekt hos White i Umeå, som ritat byggnaden. Projektet omfattar inte bara forskningscentret och besökscentret. Även Frejakontoret i Vitåfors ingår. Totalt har vi byggt 115 nya arbetsplatser för 140 miljoner kronor inklusive utrustningen, säger Mikael Alldén, projektchef. Foto: FREDRIC ALM Det har varit mycket arbete med att få allt på plats och trimma in systemen. En del återstår, säger Pierre Eriksson. Forskningscenter med Besökscenter blir en byggnad vi kan känna oss stolta över. Vi märker att besökare blir imponerade, säger Frank Hojem, chef för samhällskontakter i LKAB. Vi har fått en ny nivå på våra VIPbesök, säger Alf Kungstedt, guide. Totalyta: kvm Antal arbetsrum: 44 kontor, bibliotek, laboratorier Funktioner: Laboratorier, forskning, besök, information, It, konferens, möten Konferens: Showroom 100 personer, mediavägg 24 kvm, ljud o ljus Konferensrum: Styrelserum, videokonferens, utbildningssal, smartboardkonferens Labutrustning: Bl a svepelektronmikroskop, pilothall, ugnsrum, spektrometer, mikroskophall, thermoanalys m fl Personal: Omklädning 60 personer, lunchrum 60 personer Besöksgrupper: omklädning för gruv- produktionsbesök Reception: Backoffice, information, mottagning Energi: Fjärrvärme Energiprestanda: 100 kwh/kvm/ år av tillåtna 140 kwh/kvm/ enligt energinorm BBR 16 klimatzon 1 MAURITZ MAGNUSSON Vi har fått en ny nivå på våra VIP-besök Världens bästa laboratorium KIRUNA. LKAB får fantastiska resultat i de internationella provningsjämförelser där laboratoriernas analysverksamhet kontrolleras. När vår vd säger att vi har världens bästa pellets ska han också veta att vi har världens bästa analysverksamhet som bekräftar det, säger Peter Johansson, laboratorieingenjör. Sex gånger per år jämförs prover från järnmalmsfyndigheter i hela världen. Från LKAB deltar drift- och våtkemiska laboratoriet. LKAB har historiskt sett alltid legat bra till i dessa internationella jämförelser och sommaren 2012 är inget undantag. 280 laboratorier tar emot anonyma prover för analys. Resultaten visar om/ hur mycket våra resultat avviker mot medelvärdet för samtliga laboratorier som deltar, förklarar Peter, vilket ger ett kvitto på våra analysmetoder. Det kemiska laboratoriet i Kiruna är indelat i tre enheter: Driftslaboratoriet analyserar prover från råmalm till färdig produkt. Våtkemiska laboratoriet analyserar främst totalinnehållet av järn i färdiga produkter. Miljölaboratoriet analyserar främst vatten- och stoftprover. Miljölaboratoriet gör liknande jämförelse fyra gånger per år. Laboratoriet är godkänt enligt ISO och använder i dag 25 nationellt godkända analysmetoder. Antalet miljöanalyser växer i takt med att kraven på LKAB ökar gällande miljöfrågor. Det är väldigt viktigt att miljölaboratoriets analyser är korrekta eftersom resultatet påverkar LKAB:s miljötillstånd, säger Linda Dahlström, produktionschef. YLVA SIEVERTSSON LKAB:s analyser står sig gott i forskarvärlden. Verksamheten räknas till världens bästa. Foto: YLVA SIEVERTSSON 16 VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

10 SVARAR Alexander Hjärtström, mekaniker KK2/KK3, Kiruna: För att kolla upp min hälsa. Hälsosam kick-off MALMBERGET. LKAB Hälsan har gjort avspark inför hösten. Det blev kö till kontrollplatsen för blodtryck och blodsocker utanför matsalen på 500- metersnivån i Malmberget när företagshälsovården kom dit. Varför är du här i dag? Adam Dresh-Sandström, mekaniker KK2/KK3, Kiruna: Jag vill hitta en balans mellan träning och jobb. LKAB har fina möjligheter till friskvård. Ny sköterska i Malmberget Ann-Chatrine Åman. Foto: MARITHA MOSSBERG MALMBERGET. Från den första oktober har Ann-Chatrine Åman anställts som företagssköterska i Malmberget. Hon kommer närmast från akut- och ambulanssjukvården, Gällivare sjukhus. Jag vill vara lyhörd för vilka förväntningar som finns på mig från verksamheten. Det är viktigt för mig Pia Eliasson-Lax, tullansvarig på Centralförrådet, Kiruna: Jag bryr mig om min hälsa. Mikael Landström får blodsockret testat av Ann-Chatrine Åman företagssköterska. Foto: Maritha Mossberg Vi är här för att tala om att vi finns, säger Mervi Söyrinki, sjukvårdsbiträde hos LKAB:s företagshälsovård. Hälsans kick-off tillsammans med LKAB Fritid har skett på produktionsorterna, Svappavaara, Malmberget och Kiruna. Där presenterades företagets hälsovård och några av friskvårdsaktörerna som erbjuder LKAB:s anställda olika former av träning. Stundtals var det kö för att mäta blodtryck, blodsocker och göra kroppsscanning, som förutom vikten mäter fettprocent och muskelmassa. Jag tog tillfället i akt att kontrollera blodsocker och blodtryck, säger Mikael Landström, som satte sig i stolen för att genomgå en liten hälsokontroll. Hans Johansson lät göra en kroppsscanning för att kontrollera fettprocent och muskelmassa. Jag har inte tränat på ett halvår och ville kolla hur jag ligger till. Bra att företagshälsovården kommer ut i verksamheten, säger han. att besöka så många arbetsplatser som möjligt inom LKAB så jag kan få kunskap om de olika arbetsmiljöerna, säger Ann-Chatrine Åman. Eftersom hon har arbetat inom ambulanssjukvården vill hon gärna skapa en nära kontakt med LKAB:s egen räddningstjänst. MARITHA MOSSBERG Carola Olsson, hälsoutvecklare i Malmberget, Svappavaara och Luleå, konstaterar att de har nått ut till många människor. Det har varit mycket uppskattat. Jag är väldigt nöjd, säger hon. Förutom hälsoinformation demonstrerades nyheter av olika skyddsutrustningar. Maritha Mossberg Namn: Ann-Chatrine Åman Bor: Gällivare. Familj: Sambo, två vuxna barn och hund. Intressen: Träning och friluftsliv i alla former både vinter och sommar, och så har hon kört folkrace. SOVRAT Tack! Ett stort tack till alla arbetskamrater för uppvaktningen på min 50-årsdag. Peter Tartu Tack till mina arbetskamrater, Gruv 12:an, Arbetsledning, Chefer för presenter vid min pensionering, efter 47 år i LKAB. Roger Sundgren Tack till arbetskamrater och ledning i Malmberget för all uppvaktning och presenter vid min gruvpensionering. Jan Erik Sedig Stort tack till mina arbetskamrater på skiftlag 1 i Kulis och anrikningsverk i Svappavaara för avslutningsfesten i samband med min pensionsavgång. Per-Erik Backe Ett stort tack till LKAB-Fritid gänget för den fantastiska festen ni ordnade. Det var jätteskoj! Manu med Nicolina och Fabbe Tack till LKAB och arbetskamraterna för hågkomsten vid Roger Strands bortgång. Mamma och syskonen Det Händer i LKAB 29/10 LKAB Akademis skolkonferens! 31/10: Nordan Malmberget, teater Imitera. 7-14/11: Kiruna, Arctic Light film festival. 17/11: Gällivare Tomtarnas Vinterspel /11 LKAB Wassara inviger borrtekniskt centrum i Malmberget. 23/11: Kiruna kyrka, konsert Magnus Carlsson Änglarnas tid. Mauritz Magnusson Maritha Mossberg Bidra till Sovrat! Maila: Ring: Skriv: LKAB Insidan, CI, Malmberget /11: Gällivare FIS Cross Country World Cup. 27/11: Gällivare Museum Konstklubben Utställning. På nytt jobb Ann Töyrä produktionschef vid rasborrningen, Kiruna Stina Johansson produktionschef för öppnings- och specialborrningen, Kiruna Helena Axheim sektionschef för underhållet vid sovring-anrikning i Kiruna. Lediga jobb Produktionschef, Malmberget Sektionschef, Kiruna/Malmberget Mekaniker, Kiruna Maskinförare, Malmberget Mekaniker, Malmberget Reparatör, Malmberget Middle office medarbetare, Luleå Handlare - Front office, Luleå LKAB från Insidan MÅNADERNA SOM GICK: 22/10 Mark- och miljödomstolen gjorde syn i Mertainen. 15/10 Kung XVI Gustaf och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien besöker LKAB i Kiruna. 11/10 LKAB Wassara inviger nya lokaler i Huddinge. 2/10 Hälsokickoff i Malmberget, Kiruna och Svappavaara. 1/10 Wassara byter namn till LKAB Wassara. 25/9 Tömningen av dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara startar. För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB Communications, Box 952, Luleå. Citera oss gärna, men ange källan. Johanna Fogman Kajsa Lindmark Ulrika Westerberg LKAB-klassikern Nu kan du genomföra en LKABklassiker oavsett var du bor! 5 av 8 av nedanstående aktiviteter ska genomföras: Löpning eller promenadlopp på minst 5 km. Obligatorisk. Skidor eller skidlopp minst 5 km. Obligatoriskt. Trimorientering-Naturpass sommar eller vinter. Kravet är att ta minst 25 av 50 kontroller under sommarorienteringen eller 15 av 25 under vinterorienteringen. Simning 1000m (40 längder) under en dag. Eller simkurs 10 ggr. Vandring minst 8 km under en dag. Cykling 25 km under en dag. 3 timmars spinning får tillgodoräknas. Gruppträning. 10 tillfällen av gruppträning hos någon av våra samarbetspartners (se nedan) eller LKAB Fritid. Styrketräning 10 tillfällen på något av LKAB:s gym i Kiruna, Svappavaara, Malmberget, Narvik. När du genomfört detta får du en gåva från LKAB. Skicka ditt protokoll senast den 30/ till LKAB Hälsan, Jana Bjuhr. Protokollet finns på Insidan. Sikta på världscupen! World Cup november. Hellnerstadion, Dundret, Gällivare. Fri entré för LKAB-anställda med familjer. Passerkortet gäller som entré. Se kommande information på Insidan. Tina Benson Utkommer 23 november. Manusstopp 15 november Ylva Sievertsson E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde Produktion: Vinter Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk Anders Lindberg VECKOBLADET # NR VECKOBLADET # NR

11 GRUVOR FÖRÄDLING GRUVOR HAMNAR FÖRÄDLING Råmalm, tusen ton Period: 1 jan - 14 okt Förädlingsverk, Råmalm, tusen tusen ton ton Period: 1 jan - Period: 14 okt 1 jan - 14 okt KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special Leveranser, Förädlingsverk, tusen tusen ton ton Period: 1 jan okt sept KIRUNA Pelletsverk KK Pelletsverk KK Pelletsverk KK Anrikningsverk special SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter SVAPPAVAARA Pelletsverk SK MALMBERGET Pelletsverk BUV bandugnsverk Pelletsverk MK Anrikningsverk till fines ANR Totalt förädlade produkter Norra: Kiruna Södra: Malmberget ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 30 september 48 Totalt 2011: 49 st 32 Dagbrott: Svappavaara FÄRDIGA PRODUKTER Pellets Fines (inkl. KMR) Norra: Kiruna 30 ARBETSMILJÖ, KONCERN Antal olycksfall med frånvaro i hela LKAB-koncernen. Period: 1 jan - 30 september tkr Södra: Malmberget 35 Totalt 2011: 49 st 32 Dagbrott: Svappavaara FÄRDIGA PRODUKTER Pellets Fines (inkl. KMR) Norra: Narvik 20 Södra: Luleå Totalt levererat 30 PRODUKTKVALITET Produktkvalitet i leveranser, månadsvärde. Kvalitetsmål: 96 % 25 tkr KOMMENTARER Period: 1 okt - 14 okt NORRA, TUSEN TON Råmalm - 39,9 Pelletsverk KK2-5,1 Pelletsverk KK3 + 9,6 Pelletsverk KK4-58,2 Svappavaara - 30,5 Specialprodukter ± 0 5 ¹ ² ³ 4 0 UPPNÅDD BELÖNING ackumulerat 2012 t o m augusti : kr 2011: kr KOMMENTARER Period: 1 okt - 14 okt ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION NORRA, TUSEN TON Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion Råmalm avser moderbolag och - 39,9 ¹ Pelletsverk anslutna KK2 dotterbolag. - 5,1 ² ¹) Lokproblem, högspännings Pelletsverk bortfall, KK3 skut/häng problem. + 9,6 ²) Slurrybrist pga. stopp i KA1. Pelletsverk KK4-58,2 ³ ³) Försenad uppstart efter fu-stopp samt problem med pallets i kylaren. 4 4 ) Stopp pga. reparation Svappavaara nya utfrakten, rågodsficka samt grizzly galler. - 30,5 5 ) Lastplatsbrist, lastmaskinbrist. Specialprodukter ± K-värde oktober 2012: UPPNÅDD 96,0 % BELÖNING ackumulerat t o m augusti 2012: kr 2011: kr ARBETSMILJÖ KVALITET PRODUKTION SÖDRA, TUSEN TON Värdena för arbetsmiljö, kvalitet 5 och Råmalm produktion avser moderbolag -28,3 och 6 Fines (MAF + MAC) anslutna dotterbolag. - 0,3 7 ¹) MPBO Lokproblem, BUV högspännings bortfall, skut/häng - problem. 43,7 ²) 8 MPBO Slurrybrist MK3 pga. stopp i KA ,6 ³) Försenad uppstart efter fu-stopp samt problem med pallets i kylaren. 4 ) 6 Stopp ) Råmaterialbrist pga. reparation nya utfrakten, rågodsficka samt grizzly galler. 5 7, ) 8 Lastplatsbrist, ) Sligbrist lastmaskinbrist VECKOBLADET # NR Grafik: Mediagrafik & illustration

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015.

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #2 MARS 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. Nu går energijakten vidare Stora vinster att göra i befintliga processer Sid 14-15 06 18 20 22 Bolagets

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 04 Bergbultar spar pengar 05 Malm renas med potatis 06 Trafiksäkerhet i gruvan 18 Fler steg för hälsan LKAB rockar loss Så firades nya nivån Sid 9 11 FOTO:

Läs mer

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013

Frisk luft i gruvorna. Ny styrning av ventilationen Sid 16-17. Vår budget styrs av omvärlden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 6 # OKTOBER 2013 09 Skrotarna säkrar gruvan 06 P-trubbel 08 Minskad sjukskrivning 12 Kristallen i Victorias famn Frisk luft i gruvorna Ny styrning av ventilationen Sid 16-17

Läs mer

Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande

Lättare på vågen med gröna tips Jana visar vägen till bättre hälsa Sid 18. Utveckling och framtid kräver. nytänkande FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # APRIL 2013 09 Ny central för fjärrstyrd lastning 08 Ordning på bryggan 06 Yrkesstolthet i verkstaden 12 Samtalet: Älgar och betong Lättare på vågen med gröna tips Jana

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #5 aug 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 14 16 18 700 plantor blir nya träd Lokförare växlar spår Högtflygande planer med ny drönare Skeppslastare

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Brandsäkert i gruva och verk

Brandsäkert i gruva och verk FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #4 juni 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 16 18 20 Ny panoramautbildning Finance roll Krossmontage Brandstation invigd Brandsäkert i gruva och

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hjulen som håller kulor i rullning

Hjulen som håller kulor i rullning NR 7 2011 23 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Hjulen som håller kulor i rullning 1 100 vagnar, över 4 000 hjulpar, fler än 8 000 LKAB-hjul rullar längs Malmbanan. De ska se till att malmen kommer

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil Volvo på väg transportmagasinet från volvo lastvagnar i Sverige # 3/4 2010 årgång 49 USA Rena lastbilar I heta Arizona Gas följ med volvos metandiesellastbil Störst Världens största testrigg Minskar vikten

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014 Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften År, årstider, dag och natt Vi har fyra årstider; vår, sommar,

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

LKAB sätter kurs på O-Ringen

LKAB sätter kurs på O-Ringen FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 4 # JUNI 2013 04 Process med resultat 11 Kimit ökar sprängkraft 18 Ny bentonitanläggning 22 Frånvaro analyseras LKAB sätter kurs på O-Ringen Tävlingspartner i Boden Sid 21

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 3 LKAB klättrar på ranking 9 Biobränsle för miljön 14 Besatt av energi 18 Wassara flyttar in LKAB testar naturgas i full skala Tema om energi Sid 5-16 FOTO: FREDRIC

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Som jag har skrivit om tidigare i nyhetsbreven så har vi på RA Kommunikationsteknik AB en tjänst inom vårt

Läs mer

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan.

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan. VÅRT VÄRLDSOMSPÄNNANDE SÖKANDE EFTER INSPIRERANDE ARKITEKTUR HAR DEN HÄR GÅNGEN FÖRT OSS TILL DET VÄSTLIGASTE LANDET PÅ AFRIKAS FASTLAND, NÄRMARE BESTÄMT TILL SENEGAL. DÄR HAR VI HITTAT ETT HUS MED ETT

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer