RAPPORT FÖR HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET PÅ DAGHEMMET FYRKLÖVERN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FÖR HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET PÅ DAGHEMMET FYRKLÖVERN 2013"

Transkript

1 RAPPORT FÖR HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET PÅ DAGHEMMET FYRKLÖVERN

2 Inledning På daghemmet Fyrklövern i Pargas har vi plats för 62 barn i åldern 1-6 år. Vi är indelade i fyra grupper: Humlorna för barn i åldern 1-3 år, Fjärilarna med barn i åldern 3-5 år, Nyckelpigorna, en integrerad grupp med barn i åldern 3-5 år samt förskolegruppen Trollsländorna. Daghemmet är en del av Folkhälsanhuset i Åboland. Processen för vårt hälsofrämjande arbete kördes igång hösten 2012 genom en Kick off i Åbo där en del av vår personal deltog. Efter det började arbetet på enheten med hela personalgruppen på 16 personer. På en personalkväll brainstormade vi hur vi tänker om hälsofrämjande och vad det innebär. Efter det började vi plocka ut vad vi tycker är extra viktigt och intressant för oss. Vi valde ut temat social och emotionell hälsa. Valet av område beror delvis på att alla i personalen fått utbildning i mobbningsförebyggande arbete och vi ser vår mobbningsplan som en del av vårt hälsofrämjande arbete( finns som bilaga). Målet för vårt hälsofrämjande arbete är att varje barn ska känna sig som en del av sin grupp, vianda. Syfte med målen är: * att barnen gärna kommer till dagis, kamratrelationer ses som en trygghet *barnen leker varierande lekar med olika kompisar *nya dagisbarn blir väl mottagna av såväl barn som vuxna. När val av tema var gjort skissade vi upp en handlingsplan för hela enheten och sedan gjorde alla grupper en egen plan för hur man arbetar i den egna gruppen. Personalen har även under hela processens gång deltagit i gemensamma personalkvällar som ordnats med olika teman inom det hälsofrämjande arbetet. Vi har byggt upp rapporteringen av vårt arbete genom att de olika grupperna i daghemmet presentera på vilka olika sätt vi arbetat med social och emotionell hälsa samt en utvärdering av vår handlingsplan för hälsofrämjande arbete. Som bilagor finns vår plan för det mobbningsförebyggande arbetet samt protokoll hur den utarbetats och resultatet av vårt hälsofrämjande arbetet på gården. 2

3 Start och Stegvis hos Fjärilarna Vi valde att dela in barnen i två grupper, 3-4 åringarna som har Start och 5-åringarna som har Stegvis. Dessa grupper delades ytterligare in i två för att vi skulle få mindre grupper och barnen får mer vuxen tid och blir sedda och hörda. Vi valde även att upprepa lektionerna två gånger så att alla barn skulle ha möjlighet att få vara med på alla lektioner eftersom vi har barn som är oregelbundet i dagvård. Det har varit lyckat att ha lektionerna två gånger för samtliga barn eftersom vi på det sättet har kunnat upprepa och befästa språk- och nyckelbegrepp. Start-gruppen har fört loggbok och barnen har fått utvärdera med smileys. I fortsättningen vill vi förankra både Start och Stegvis mera i vardagen. Reflektionshörnan hos Fjärilarna Tanken är att skapa en lugn hörna dit barnen kan dra sig tillbaka och finna lugn och ro. Detta är ännu under arbete. Kompislotto hos Fjärilarna Kompislotto har blivit en del av vår vardag. Tack vare kompislotto har barnen fått upptäcka nya kompisar och lekar. Vi tycker att kompislotto har utvecklat barnens lekoch samspelsfärdigheter. I och med kompislotto utmanas barnen till lek över åldersgränserna. I början kunde barnen uttrycka sitt missnöje med att inte få leka med bästisen genom att sucka och himla med ögonen. Nu har detta minskat och barnen ser det som helt naturligt att leka med vem som helst. 3

4 Grupptheraplay och samspelslekar hos Fjärilarna Grupptheraplaygrupperna har varit lyckade och omtyckta av barnen. Vi vuxna upplever att tankesättet ger mycket positivt även i den vardagliga verksamheten. I vardagen försöker vi undvika negativa tillsägelser och utgår från att lekarna är inkluderande och inte exkluderande. Som personal upplever vi att de grupptheraplayinspirerade stunderna ger oss mycket positiv energi och kontakten till barnen har blivit starkare och varmare. Detta kommer att vara en del av vår vardag även i fortsättningen. Hjälpa varandra/trivselregler hos Fjärilarna Under våren har vi haft ett gemensamt projekt där vi funderat på hur vi kan vara goda vänner. Vi har skrivit ner barnens tankar och fotograferat barnen i situationer där de visat prov på prosociala färdigheter. Projektet har resulterat i ett kollage (se bild). Barnen har kunnat se sig själva i dessa situationer i en positiv anda och sporrats till att hjälpa varandra och vara goda vänner. Med tanke på framtiden kunde det vara bra att starta med ett dylikt projekt på hösten för att få igång en bra gruppgemenskap. 4

5 Kompismassage i Nyckelpigorna Nyckelpigorna har hela året haft kompismassage regelbundet. Det stärker barnens vänskapsband och ökar känslan av att man vill ta hand om varandra. Vi masserar med mandarindoftande olja som vi kallar solskensolja för man blir så varm och glad av den. Tack kära vän för massagestunden! De yngre barnen får också massage men då med mera vuxenhjälp. Julkalendern hos Nyckelpigorna Under december månad fick Nyckelpigorna spännande post varje dag, det var deras vän tomten Ada (hon var en gammal bekant från förra julen) som hade uppmärksammat alla hjälpsamma barn, speciellt glad var hon om någon varit en god vän och tex lagt märke till en kompis som känt sig ensam, varit ledsen eller hjälpt till då någon behövt hjälp. Alla gruppens barn blev nämnda i tomten Adas brev. Barnen förundrades över hur tomtarna kan se och lägga märke till allting som händer här på dagis. 5

6 Vad har Ada skrivit idag? Vilken överraskning!! Ada kom på besök! Hon åt jullunch med oss och bjöd på pepparkakor som hon bakat och dekorerat åt alla barnen. Klädsel i Nyckelpigorna Vi har tidigare lagt märke till att vissa av barnen var väldigt uppmärksamma på sin egen och andras klädsel och utseende och kommenterade ofta vad kompisen hade på sig. Detta gjorde många barn ledsna och bekymrade, de var stressade över ifall de var tillräckligt fina eller inte. Hemma blev det mycket bråk om vilka kläder barnen skulle ha på till dagis. Vi beslöt oss därför att vi slutar kommentera barnens eller vuxnas kläder, smycken el.dyl. eftersom det inte är viktigt hur man ser ut. I stället uppmärksammar vi gärna barnets glada ögon, snälla händer osv. I och med att vi vuxna slutade uppmärksamma yttre detaljer, samt ingrep så fort vi hörde barnen prata om utseendet, upphörde klädpratet överraskande snabbt och idag förekommer sällan sådana kommentarer mera. 6

7 Födelsedag i Humlorna Vi firar födelsedag i humlorna genom att födelsedagsbarnet får välja en krona och sätta sig i vår båt. Sedan drar vi lott om vem av de andra barnen som får hålla födelsedagsbarnet sällskap i båten. Då vi drar lott har vi en blå påse med alla barnens djurbilder (de barn som inte ännu har suttit i båten tillsammans med en kompis som fyller år). På det sättet får alla barn någon gång sitta i båten. Som födelsedags gåva får alla humlor ett kompis - monster. Grupptheraplay i Humlorna Vi har delat upp barnen i tre grupper med 3-4 barn per grupp för att skapa en lugn och trevlig lekstund. Vi börjar med intåg t.ex. alla barn får hålla i ett rep och så går vi runt på dagis och till sist in i vilorummet där vi har lekstunden. Vi sätter oss i en liten ring där vi vuxna bestämmer vem som sitter var och börjar med att sjunga för alla barnen i tur och ordning. Sedan har vi check-up där vi tar en närmare titt på alla barn för att se att alla har det bra och mår bra. De vuxna har bestämt innehållet för lekstunden, vi tar hand om varandra och har roligt tillsammans. Kompislotto i Trollsländorna Genom att vi vuxna lottar lekpar åt barnen blir det inget stressmoment för barnen vem de ska välja, eller rädsla för att inte bli vald. Situationer då vi använt oss av kompislotto är främst lekstunden efter mellanmålet, men vi har även lottat paren när vi ska ut på promenad/i trafiken/till skogen. Barnen ser gärna att vi har lottning av par. 7

8 Lottningen kan gå till på olika sätt, vanligtvis omblandas barnens namnlappar och vi drar två namn, ibland behövs det vara tre för att gå jämnt ut, medan paret sedan får tillsammans välja lek. Oftast är barnen överens om vilken lek som ska lekas. Ibland har de svårt att bestämma sig och då har vi vuxna eller barnen dragit lott mellan de två/tre lekar, som barnen hade svårt att välja mellan. Det finns gånger vi vuxna har lottat både paret och leken, vi vuxna har då ansett att variationen i lekarna inte har varit så stor med tanke på utbudet på vår lek-/stationstavla. Några enstaka gånger har vi bett barnen komma i tur och ordning och välja en lek, just den leken barnet vill leka och lagt ett anonymt krux under den valda leken. Vi vuxna har sett till att ingen blir ensam i sin valda lek. Med dessa små medel har kompislotto blivit väldigt omtyckt och det förväntas ske varje dag. Barnen har inte någon skillnad på med vem de leker, viktigast är att de får leka det de valt. Den här gången hade den vuxna lottat både lekpar och lek.ibland lottar barnen själv leken då de inte kan komma överens om vilken lek de ska välja. Det resulterade i en rolig hemlek för två pojkar. SET social och emotionell kompetens i Trollsländorna Trollsländorna har inte haft samspelslekar (grupptheraplay) men vi har arbetat med SET social och emotionell träning. Sagorna om kattungen Nisse har hjälpt barnen att känna igen och sätta namn på sina känslor. Efter varje saga finns olika övningar till den känslan som just då behandlas. Vi har funderat på var i kroppen känslan upplevs, vilken färg den har, barnen har fått berätta om någon gång som de har upplevt känslan, vi har dramatiserat, målat till musik och gett kompismassage med hjälp av en saga. Barnen har gjorts uppmärksamma på vilka strategier det finns för att komma ur en känsla som är jobbig att vara i och att alla känslor har en funktion, att vi måste få vara t ex ledsna när vi är det. Men vi får inte skada 8

9 någon eller ha sönder något. Det viktiga är att alla känner sig trygga för då kan vi ha roligt tillsammans. Trivselregler i Trollsländorna Bland de första sakerna som vi gjorde i höstas (2012) var att diskutera hur vi ska trivas ihop. Det gällde inomhus så väl som utomhus och hur vi ska vara gentemot de andra grupperna, som vi delar daghemmet med. Diskussionen var mycket givande och resulterade i följande: För att vi i Trollsländorna skall trivas: Ute på gården - rör vi oss endast innanför förskole-/daghemsgården - kastar vi snöbollar på röda väggen invid förskolans fönster 9

10 - tänker vi på att leka så ingen skadar sig Inomhus - klär av oss skorna vid ytterdörren, hänger in i torkskåpet våta kläder och hänger upp våra ytterkläder vid vår plats (hylla) - vi håller ordning på våra egna kläder och saker - rör vi oss gående - ger vi ro åt varandra, arbets- och matro - lyssnar på varandra då någon talar, markerar när vi har något att säga (i samlingen) - vi äter upp det vi tagit på vår mattallrik och vi har ett trevligt bordsskick Övrigt - vi hälsar på alla, barn som vuxna - vi väljer lek på lektavlan och ger lekro Förändringar på gården Under våra diskussioner hur vi vill jobba hälsofrämjande och under arbetet med vår mobbningsplan gjorde vi en kartläggning över våra utrymmen inne och ute. Vi kom fram till att ett ställe där mobbning kan förekomma på gården är bakom ena knuten på gården. Förslag gjordes på att göra öppningar i väggen för kiosk/butik lek. Vi hörde oss för med fastighetschefen och han gav klartecken, här kan ni följa med hur arbetet fortskred: 10

11 11

12 12

13 Resultatet blev lyckat, knuten blev ljus och fin. Barnen fick en ny fin lekplats som inspirerar till nya fina lekar och personalen har bättre insyn över vad som sker på hela gården. 13

14 Handlingsplan för daghemmet: Fyrklövern Område: Att stärka barnens kamrat relationer Tidpunkt: Läsåret Mål: Att varje barn känner sig som en del av gruppen, Vi-anda. Målkriterier: Hur kan vi se att målet är uppnått? 1. Barnen kommer gärna till dagis 2. Kamratrelationer ses som en trygghet 3. Barnen leker varierande lekar med olika kompisar 4. Nya dagisbarn blir välmottagna Konkreta insatser under läsåret: Mobbningsförebygg ande plan Mobbningsförebygg ande kväll för föräldrar Vi undviker att barnen själva väljer par Vi är aktivt med när barnen väljer par Kompislotto Syfte: Att personalen jobbar mobbningsförebygga nde. Skapa gemensamma riktlinjer Synliggöra för föräldrarna. Göra föräldrarna delaktiga Att ingen blir utanför. Undvika klickbildningar Ansvarig : Frida Frida Alla i personal en Tills. med: Övrig person al Övrig person al Föräldr ar När/de n: Hösten 2012 Våren 2013 Hösten 2012 Dokumenteri ng: Handlingsplan en Protokoll över hur vi gått tillväga Direkt respons skrivs ner Protokoll från mötet Observatione r -Mindre stressmomen t -En naturlig del av vardagen -Ingen blir lämnad ensam -Mindre negativa kommentarer 14

15 Inte lekar/tävlingar där ett barn känner sig obekväm Grupptheraplay och samspelslekar SET i förskolan (Trollsländorna) Födelsedagsinbjudni ngar skickas per post Trivselregler som skapas tillsammans med barnen Vi läser böcker om kamratrelationer Det ska kännas roligt för alla, ingen behöver känna sig ängslig Alla i personal en Skapa vi-anda Moni Övrig person al Ingen ska känna sig utanför Barnen är delaktiga i att skapa en god atmosfär på daghemmet Alla i personal en Alla i personal en Föräldr ar Barnen Hösten Inga såna lekar leks i daghemmet där barnen känna kan sig obekväma -Vuxenstöd med ifall barnen vill leka ta fatt -I alla grupper finns utbildad personal för theraplay - alla daghems grupper har theraplay -lyckats väldigt bra - kompislistor har gjorts i samråd med föräldrarna för kontaktuppgif ter Trivselreglern a -Vi har tillsammans med barnen diskuterat hur vi ska trivas ihop -Vi följer litteratur listan som vi fått på hälsofrämjan de kvällen 15

16 Utvärdering Hur utvärderar vi? Utvärderingsdag Personalmöten 26.2 och Hur involverar vi barnen? Hur involverar vi föräldrarna? Hur involverar vi nyanställda? - Diskussioner tillsammans med barnen - Deltagande - Daglig verksamhet På föräldramötet fick alla föräldrar skriva upp vad de vill att deras barn ska komma ihåg från sin daghemstid. Föräldrakväll våren 2013=> skjuts upp till hösten 2013 pga daghemmets föräldraförening ordnar en föreläsning om fostran för föräldrarna. Genomgång av handlingsplanen, mobbningsförebyggande planen samt enhetens plan för småbarnsfostran. 16

17 Avslutning: Det hälsofrämjande arbetet har gett oss många nya tankar och förhållningsätt i vårt arbete. Vårt val av tema har lett till många givande diskussioner om tankar och olika värderingar som finns. Alla i personalen har varit delaktiga och aktivt deltagit under hela processen. Barnen har varit delaktiga genom att vi tillsammans med dem diskuterat och funderat över hur vi vill ha det för att alla ska må bra. Vi har under arbetets gång fått många nya idéer av varandra men även tillsammans funderat på olika lösningar för att kunna stöda den sociala och emotionella hälsan hos barnen. Vi har, genom att utvärdera under hela processen gång lärt oss mycket. Det mest krävande under hela processen har varit dokumentationen, eftersom vårt val av tema inte är något konkret som går att skriva ner utan mera ett förhållningssätt. Det kan även konstateras att det är bara en del av resultatet med vårt hälsofrämjande arbete som presenteras här, en större del är de diskussioner, tankar och lösningar som vi i personalen tillsammans har utarbetat under processen. Vi hoppas och tror att vårt arbete kommer att bära frukt i form av socialt kompetenta barn och senare vuxna som skickas ut i vårt samhälle! 17

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER Tack! Ett stort tack till Christina Hedström, ABF för ett roligt och inspirerande samarbete med att ta fram materialet. My Vingren, projektledare för Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus Entreprenörskap i förskolan Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap och genus 2 Entreprenörskap och genus i förskolan i Västerås Under 2007/2008 pågick projektet EIS, Entreprenörskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/11

Kvalitetsredovisning 2010/11 Kvalitetsredovisning 2010/11 2 Innehåll Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet 3 Prioriterade mål för upprättad kvalitetsredovisning 3 Sammanfattning och analys kring upprättad kvalitetsredovisning

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Furubackens förskola 20 mar 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Furubackens förskola 20 mar 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Furubackens förskola 20 mar 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-03-20 09:49: Det är klart att ni blir godkända med en sådan fin rapport! Det är inspirerande

Läs mer

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar.

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Genom våra ögon NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Författare

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I DAGHEMMET DOMUS Daghemmet Domus grundvärden i planen för småbarnsfostran baserar sig på konventionen om barnens rättigheter (1991), som skall trygga barnens uppväxt och utveckling.

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer