LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015 LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 Förändringar som kan bidra till ett öppnare klimat Så här i försommartider kommer vårt intranät att förändras. Syftet med förändringen är att effektivisera kunskapsspridningen inom organisationen samt öka känslan av tillhörighet och gemenskap. 8 Vi effektiviserar kunskapsspridningen genom att flera använder intranätet oftare för att kommunicera det som sker i olika grupper t ex uppföljning av verksamhetsresultat och ekonomi, projekt, hur vi arbetar med prioriterade frågor, nya uppdrag mm. Vi kan öka vi-känslan genom att använda intranätet som är en snabb kanal, vi går från ett organisationsperspektiv till medarbetarperspektiv på sidornas uppbyggnad och vi får möjlighet till interaktion. Intranätet ska vara en mötesplats som är ett effektivt stöd för många i arbetet och som kan bidra till ett öppnare klimat. I en organisation som Trollhättans Stad händer förstås mycket intressant varje dag. Dela med dig! 10 Ledaren 2 Intranätet 3 Filmutbildningar 4 Ulrika bytte jobb 5 Mat för sinnena 6 7 Konsument 40 år 8 Sopspelet 9 Nyanställd 10 Cykelpendling 11 Tipstävling 11 Nytt från Rabatten 11 Tack 11 Krönika 12 Star for Life 12 Skräpplockarveckan 12 Att Trollhättan firar 100 år nästa år har vi berättat tidigare i Stadsporten. I detta nummer kan du läsa om Konsumentrådgivningen som fyller 40 år. Således en verksamhet i sina bästa år och som erbjuder rådgivning inför köp av varor eller tjänster, vilken rätt du har som konsument men också rådgivning i hushållsekonomi. Kompetensförsörjning, dvs att ha rätt personer på rätt plats i organisationen, har stor betydelse för både vår trivsel och arbetsprestationen. Vi erbjuder kompetensutveckling för våra anställda men rekrytering är förstås en viktig del i kompetensförsörjningen. Genom rekryteringen förser vi organisationen med sk nytt blod men vi skapar också möjligheter för redan anställda att använda sin kompetens på nya uppgifter och på sätt även utveckla sig själv. Läs om Ulrika som bytte personalfrågor till äldreomsorg. Läs också om Lillegårdens förskola där kocken Jennie inte bara använder ekologiskt odlade råvaror när det finns, utan också bjuder på mat som väcker barnens sinnen. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Kontoret Tillväxt och utveckling, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Jennie Butler väcker barnens sinnen och testar deras smaklökar. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall Detta är vårens sista nummer av Stadsporten och jag vill därför passa på att önska alla en trevlig och avkopplande semester! Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5 / 2015

3 NYHETER INTRANÄT MED ÖKAD VI-KÄNSLA Den 1 juni får intranätet ett nytt utseende både text- och layoutmässigt. Syftet är att öka vi-känslan i organisationen, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Gör din röst hörd. Intranätets startsida byter skepnad i juni och en av nyheterna är Öppet forum, där du kan göra din röst hörd. Snart kommer du att se en förändring på intranätet som har syftet att skapa ett bättre stöd för oss alla som arbetar i Trollhättans stad genom att ha ett tydligare medarbetarfokus i stället för organisationsfokus. Vi vill öka gemenskapen och vi-känslan i organisationen. Politikerna är våra uppdragsgivare och för att lyckas med våra uppdrag måste vi stödja varandra, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. Bland annat förändras startsidan med ny lay-out och ett nytt tilltal. Intranätet ska vara en mötesplats för alla anställda genom vara mer personlig och kunskapsorienterad och att ha mindre fokus på organisationsstruktur. ÖPPET FORUM Av flera nyheter på startsidan vill Annika Wennerblom särskilt slå ett slag för Öppet forum, där vem som helst i organisationen kan starta en samtalstråd om det som känns angeläget att diskutera. Det fria upplägget hoppas hon ska bidra till att stärka den interna dialogen. Genom att använda intranätet till en öppen diskussion ökar vi möjligheten till delaktighet, säger Annika Wennerblom och fortsätter: Det ska vara högt i tak. Och nu har vi ett verktyg där vi kan göra det på ett enkelt sätt. EFFEKTIVARE KUNSKAPSSPRIDNING En annan del i förändringen är en effektiv kunskaps- och informationsspridning genom att stärka innehållet för de Gemensamma nyheterna. Det som verksamheterna tycker är av övergripande intresse vill vi också ska synas mer på startsidan. Och under vinjetten Kalendern ska det framgå vilka möten som sker i organisationen. Oavsett vilket, är det bara att klicka på ikonen Tipsa redaktören så kommer det till undertecknads kännedom. Det blir också förändringar vad gäller de stadsgemensamma innehållssidorna. En omdisposition av vänsterspalten medför att de rent fysiskt flyttas till den horisontella toppnavigeringen. Innehållsmässigt får sidorna också ett ansiktslyft, där texterna har arbetats om och blir mer lättillgängliga. De förvaltningsspecifika sidorna har genomgått samma textbearbetning. Det ska bli enklare att hitta vad man söker genom informativa och vägledande texter, förklarar Annika Wennerblom. Varje sida inleds med en ingångstext som kortfattat beskriver funktionens innehåll och kontaktuppgifter. Med en gemensam tydlig struktur på huvud- och undermenyer och en enhetlig layout skapas också goda förutsättningar för att du ska hitta vad du söker. STADSPORTEN 2 /

4 NYHETER FILMER HJÄLPER NYANLÄNDA Föräldrar får information om förskolan på sitt modersmål Utbildningsförvaltningen ska ta fram en serie filmer om förskola och pedagogisk omsorg. Syftet är att på ett tydligt och lättfattligt sätt förklara för nyanlända som aldrig kommit i kontakt med begreppet, vad förskolan är och vad man som medborgare kan förvänta sig. TEXT: PER IVARSSON FOTO: ANDREAS GLEISNER Andreas Gleisner arbetar med att ta fram filmer som ska ge nyanlända grundläggande kunskaper om hur den svenska förskoleverksamheten fungerar. Kunskapsnivån hos nyanlända vad gäller förskoleverksamhet och dagbarnvårdare är väldigt varierande beroende på vilket land man kommer ifrån. Vårt mål med de här filmerna är att man som nyanländ ska kunna få en grundläggande förklaring - på sitt eget modersmål - kring vad förskolan är, vad barnen gör, och vilka mål verksamheten har, säger Andreas Gleisner, informatör på Utbildningsförvaltningen och projektledare. STOR OSÄKERHET Bakgrunden är att förvaltningen under en tid uppfattat hur många nyanlända flyktingar känner stor osäkerhet kring val av både skola och barnomsorg. Att välja förskola eller pedagogisk omsorg/dagmamma till sitt barn när man kommer från ett land där förskola är ett okänt begrepp kan vara svårt. Därför startade förvaltningen ett projekt med målet att kartlägga vilken information nyanlända får om skol- och förskolesystemet, samt vilka andra informationsvägar som finns. Resultatet av vår kartläggning har visat att vi absolut har förbättringsområden. Vi är ganska duktiga på att berätta om vilka förskolor som finns, om de har någon pedagogisk profil eller inriktning, men vi har mycket lite information som faktiskt på ett grundläggande sätt förklarar vad en förskola är för någon som aldrig hört uttrycket förut, säger Andreas Gleisner. Han menar att det grundläggande målet är att ge människor möjlighet att göra ett informerat val kring barnomsorg och skola, där valet baseras på relevant fakta. FILMER PÅ TRE SPRÅK Ytterligare en utmaning handlar om att informera människor som inte talar svenska, och i vissa fall är analfabeter och inte kan tillgodogöra sig skriftlig information över huvud taget. Mot bakgrund av det föll valet på att arbeta med film. I en första fas handlar det om att ta fram filmer på somaliska, arabiska och engelska. Filmerna läggs ut både på Trollhättans Stads hemsida och på Youtube. 4 STADSPORTEN 5 / 2015

5 REPORTAGE Sedan juni i fjol parkerar Ulrika Johansson sin cykel utanför Hemvården Rådjuret där hon nu arbetar som enhetschef. Hon är nöjd med sin nya tillvaro efter den interna jobbflyten och rekommenderar andra att följa hennes exempel. Ulrika stormtrivs efter jobbflytt Ulrika Johansson bytte arbetsplats internt och till den som funderar på en liknande manöver har hon bara en sak att säga: Gör det! TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Enhetschefen på Hemvården Rådjuret heter sedan 9 juni ifjol Ulrika Johansson. Det är egentligen inget konstigt med det utan helt i sin ordning, hon har bara följt sin uppgjorda plan. Jag läste det sociala omsorgsprogrammet i mitten på 90-talet med en tanke om att så småningom jobba som enhetschef, berättar hon. ETT JÄTTEBRA STÄLLE Och visst blev hon det till slut. Efter studierna började Ulrika arbeta på ett boende i Göteborg, därefter blev det Försäkringskassan i Trollhättan innan hon blev anställd som personalsekreterare i Trollhättans Stad Alltihop har varit bra lärdomar. Jag har egentligen jobbat med samma saker, men på olika sätt utifrån myndighetsutövning och arbetsgivarsidan. Sedan blev jag allt mer nyfiken på att få arbeta som enhetschef och tänkte: Att om jag inte försöker så vet jag ju inte hur det är, berättar hon. Nu är hon där och vet hur det är efter snart ett år som enhetschef på Hemvården Rådjuret. Det här är ett jättebra ställe och jag fick ett fantastiskt bra mottagande. Från alla! De var jättenöjda med sin förra chef så det kunde ha blivit hur som helst... men det har inte varit några bekymmer. TILLIT TILL PERSONALEN På personalkontoret bestämde hon bara över sig själv, nu har hon personalansvar för 35 personer. Hur går det? Det ska du egentligen fråga dem, säger Ulrika och skrattar innan hon fortsätter: Det har gått bra. Det är två väldigt självständiga grupper som löser de flesta av de problem som uppstår. Och den tilliten har jag, jag vet att de fixar det. Vad har varit svårast med jobbet? Löne- och utvecklingssamtal. För den enda erfarenheten jag har haft var löne- och utvecklingssamtal med mina egna chefer. Framförallt att sätta lön var svårt jag hade bara varit här ett halvår innan jag skulle göra det, men det blir kanske lättare nästa år. Den positiva tonen går ändå som en röd tråd genom samtalet när hon pratar om sin nya tillvaro. Varför trivs du så bra? Välkomnandet spelade in, men jag gillar att det händer saker och det gör det. Jag tycker om att bli utmanad, lösa situationer och få använda kreativiteten. Och det känns bra att få göra det tillsammans med en fantastisk personal. Och till alla i Trollhättans Stad som funderar på att göra en intern förflyttning är hennes budskap tydligt: Gör det! Vad har du att förlora? STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MATPEDAGOGIK SOM VÄCKER sinnena På förskolan Lillegården får elever använda flera sinnen när kocken Jennie Butler låter dem stifta bekantskap med både äkta och uppsydda rotfrukter. Jag ville arbeta mer med matpedagogik, låta barnen vara med och smaka, uppleva och känna, förklarar hon. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det ser inte riktigt ut som man tänker sig en förskolematsal: På ena bordet står tallrikar med rotfrukter tillagade på olika sätt, vid bordet bredvid sitter barnen och lyssnar uppmärksammat på kocken Jennie Butler som visar upp en av sina uppsydda rotfrukter, Moa morot. Vad roligt att se er igen! Har ni saknat Moa morot? Kommer i ihåg varför hon är så pigg och glad? Frågar Jennie. Ja, för hon har vitaminer i sig, säger ett av barnen. Precis. Det kan man ju se på den fina färgen, svarar Jennie. Moa morot går sedan laget runt, där alla barnen får känna på tygvarianten av rotfrukten innan hon låter dem provsmaka en tallrik med riven-, kokt-, rå- och ungsrostad morot. Liknande procedur upprepar sig sedan med Pelle palsternacka, Rita rödbeta, Putte Potatis och Berra broccoli. SAPERE-METODEN Idén att låta barnen uppleva mat med alla sinnen är hämtat från Sapere-metoden, vilken handlar om att uppleva mat med alla sinnen. Jennie fick höra talas om den av sin chef för ett par år sedan och det kändes naturligt för henne att arbeta på det spåret. Jag utgick från Sapere, men ville också göra min variant på det så jag spann vidare på alla våra sinnen och hur man i barnens värld skulle kunna göra det intressant. Det var då jag uppfann det här med känselteatern, säger Jennie. Inspirerad av den franska Sapere-metoden har Jennie Butler ut olika sätt som hon har presenterat. En bidragande faktor till d Hon menar att alla har rätt till sin smak och att få arbeta med barn på detta sätt trivs hon väldigt bra med. För barnen är denna dag ett kärt återseende. Det får träffa Jennies uppsydda figurer men också testa sina smaklökar igen. De har gått hennes Sapere-kurs, fått diplom och det som glädjer Jennie allra mest är deras mod. 6 STADSPORTEN 5/ 2015

7 REPORTAGE vecklat sin egen matpedagogik för att väcka barnens sinnen för mat på Lillegårdens förskola. Hon har fått dem att vilja smaka på samtliga rotfrukter tillagade på flera et tror hon grundar sig på att de har fått stifta bekantskap med hennes uppsydda matdockor. Det roligaste är att alla barnen har smakat på allt, utan att jag har sagt åt dem att de måste. Hur har du lyckats med det? Jag tror på det lekfulla bemötandet, att mina dockor har spelat roll. Det bekräftas bland annat av fyraåriga Esther Norlenius. Hon älskar alla tygfigurerna och hennes tallrik är tom efter allt provsmakande. Jag tyckte bäst om broccolin, säger Esther. Jennies nästa projekt är att involvera fler sinnen hos barnen genom sin känselteater, där också hörsel och lukt finns på planeringsstadiet. Min vision är att det så småningom ska bli ett helt koncept, där jag kan föreläsa för barn på andra förskolor. Vad gäller smaksinnet finns flera exempel på att barnen har förändrats efter hennes Sapere-kurs. Det är ett par föräldrar som har stuckit in huvudet här och berättat att man nu måste börja servera ugnsrostade rotfrukter hemma STADSPORTEN 5 /

8 REPORTAGE Konsument Trollhättan fyller 40 år, vilket här firas med glada leenden från medarbetarna Marina Lindberg, Linda Hallor, Sabah Embreus, Elisabet Berg och Anncharlotte Clowers. KONSUMENT FYLLER 40 ÅR I 40 år har Konsument Trollhättan funnits och varit en viktig spelare för medborgaren. Vi tycker att vi gör stor skillnad för konsumenten, säger enhetschefen Anncharlotte Clowers. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 1975 bildades konsumentnämnden i Trollhättan, men tankarna på dess tillkomst hade funnits där tidigare. Funktionen efterfrågades i en motion av Gunnar Engkvist (S) Där står bland annat att det ständigt ökade utbudet av varor och tjänster inom såväl privat som offentlig sektor har inte enbart medfört förbättringar för konsumenterna. Den enskilde har bland annat fått svårare att orientera sig på marknaden. Och det stämmer väldigt väl jämfört med hur vi har det idag, säger enhetschef Anncharlotte Clowers och läser några meningar ur verksamhetsberättelsen för 2014: Det är en utmaning att vara konsument. Telefon-, internet- och tv-abonnemang erbjuds i kombinationer som kan vara svåra och till och med omöjliga att jämföra. Valmöjligheterna är fl er än någonsin, utbudet enormt och ofta bara ett knapptryck bort. Anncharlotte har varit med nästan hela resan sedan starten började hon på avdelningen och är fortfarande kvar. Jag trivs så bra med det här jobbet, det händer alltid något nytt varje dag och man blir aldrig fullärd. Sedan är det också en tjusning med att konsumenterna oftast är väldigt bra att ha och göra med. Samtidigt ska vi vara opartiska inte ta ställning för konsument eller företag utan vara på konsumentlagens sida, säger hon. GÖR SKILLNAD Idag är många ärenden komplicerade, framförallt när det kommer till avtal och bindningstider för olika typer av abonnemang. Därifrån kan hämtas ett bra exempel på att Konsument Trollhättan gör skillnad: Över 40 kommuninvånare satt tills nyligen fast i dyra telefon- och internetabonnemang, men efter att man hjälpt till i kontakten med det berörda företaget har det hänt saker. För alla enskilda personer utom en har vi kunnat bryta kontraktet eller på annat sätt kunnat sänka kostnaden för privatpersonen, säger konsumentvägledare Linda Hallor. BRA SERVICE Det är också många medborgare som hör av sig till Konsument Trollhättan var man i kontakt med nästan personer, fördelade på mejl, telefon och besök. Vi tycker att vi ger en bra service till våra invånare. Det finns kommuner som inte tar emot besök alls eller hjälper till med att ringa upp företag. Här har vi drop-in och kan hjälpa till i kontakten med företag, säger konsumentvägledare Elisabet Berg. Hur och när 40-åringen ska firas är ännu inte bestämt i detalj. Men det kommer att bli tårta någon gång i höst, lovar Anncharlotte Clowers. 8 STADSPORTEN 5 / 2015

9 NYHETER Spel lär barnen sopsortera Att sortera sopor kanske inte är det roligaste som finns men att få göra det i ett spel är något helt annat. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic. TEXT PER IVARSSON FOTO: ANDREAS OLSSON För tre år sedan lanserades ett nytt utbildningskoncept om sopsortering för elever i förskolan och grundskolan. Syftet var att göra barnen mer medvetna om hur vi påverkar vår gemensamma miljö. Bland annat tog man fram sagoboken Milo och Miljön, där trollet Milo för en dag rymmer till staden och lär sig sortera sopor. ANIMERAD FILM POPULÄR Trollhättans Energis kommunikatör Kenneth Wilson arbetade då på Renhållningen i Trollhättans Stad, men har nu samma roll i det kommunala bolaget. Han var med och tog fram det nya materialet och tar fortfarande emot klassbesök på Returen och berättar för elever om det som rör miljö och återvinning. I höstas blev besöken än mer intressanta för barnen. Vi gjorde en animerad film om en mask som tog hand om sopor. Filmen skulle bara vara litet komplement, men den blev väldigt populär så då tänkte vi att man kunde göra något mer av det, berättar Kenneth. Och där är man nu: Masken har flyttat in i ett spel, där den ställs inför utmaningen att fånga och sortera restavfall på rätt sätt. Kenneth lät barnen på förskolan Vällingklockan testa spelet, där reaktionerna blev positiva. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic och får nickande medhåll av de jämngamla kompisarna Yoonis Mohamed och Elina Neziraj. Fullt fokus på uppgiften är det som gäller när barnen på Vällingklockans förskola Elmir Vekic, Elina Neziraj och Yoonis Mohamed spelar sopspelet på surfplattan. Det är roligt för masken äter saker, säger Elina. Speltillverkarna verkar ha lyckats skapa intresse för sin produkt i alla fall om man ser med vilket fullständigt fokus som de tre barnen på Vällingklockan tar sig an spelet, det är precis som att världen utanför surfplattan upphör att existera. SNABBLÄRDA Barnskötaren Carola Ericsson är imponerad av barnen. De lärde sig jättesnabbt hur spelet fungerar! Det passar dessutom bra in eftersom vi nyligen hade Skräpplockarveckan och pratade mycket om sopsortering inför det, säger Carola. Kenneth berättar att spelet i första hand riktar sig till barn i åldern 5-8 år och syftet är att barnen tidigt ska lära sig att ta ansvar för miljön. Det finns med i läroplanen att lära Och så här ser sopspelet ut. sig om miljön, kretsloppstänkande, hur man ska sortera avfall och så vidare. Det återkommer i olika skepnader under elevens skolgång. Fotnot: Sopspelet kan laddas ned gratis från sopspelet.se. På samma sida finns också information om en pågående tävling där man ska namnge masken. STADSPORTEN 5 /

10 PÅ JOBBET Jessica Sandell saknar inte storstadens puls och hoppas kunna trivas gott på förskolan Ejdern i Sjuntorp. I Sjuntorp för att stanna Barnskötaren Jessica Sandell arbetade 14 år på en förskola i Torslanda. I april började hon på förskolan Ejdern i Sjuntorp. Jag hoppas vara här minst lika länge, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Storstadstjejen Jessica Sandell har blivit landsbygdstjej. Torslanda är numer inte hemma, utan det är ett hus i Prässebo. Min kille bor där. Han har egen verksamhet så jag fick flytta upp, säger Jessica. Bostaden var alltså ordnad vilket snart också gällde för sysselsättningen. Det fanns bara en barnskötartjänst utannonserad. Jag sökte den och fick tjänsten, berättar hon. På hennes förra arbetsplats fanns nio avdelningar med 180 barn och antalet anställda var 34. På Ejderns förskola är det drygt 35 barn och sex anställda. Hur är den kontrasten? Det är svårt att säga eftersom jag bara har varit här en vecka, men jag kan känna att det är en väldig skillnad på verksamhet, säger Jessica. I Torslanda var hon exempelvis van att arbeta mer gruppvis med barnen och kanske kommer det och andra perspektiv från hur man gör i Torslanda att återspeglas i någon form på Ejderns verksamhet framöver. Jessica är som sagt barnskötare, men det har hon tankar på att förändra så småningom. Jag gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och då blev man barnskötare, men planen är att söka en valideringskurs till förskollärare. Hur går det till? Parallellt med att man arbetar är det studier en dag i veckan under tre års tid. Frånsett lite inhopp på Volvo och ett sommarvikariat på ett äldreboende har ändå barnen varit i fokus i Jessicas yrkesliv. Jag har alltid gillat barn! När jag var liten körde jag ofta grannarnas barnvagnar fram och tillbaka. Jag gillade också att passa barn. Vad det beror på vet jag inte, men man får så otroligt mycket tillbaka av barn. Och hon hoppas att 14 års arbete med våra yngsta samhällsmedborgare ska följas av minst lika många år till på förskolan Ejdern. Ja, jag vill att det här ska vara rätt. Sedan vet man aldrig vad som händer på vägen, men det är ändå mitt mål.... HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER JESSICA SANDELL, barnskötare, Förskolan Ejdern SOFIA KARLSSON, bitr rehab-chef, Tallbacken CARL HALLBLAD, förrätnningslantmätare, SBF ANNIKA DIDRIKSSON, kock, Förskolan Ejdern PAULA HEDSTRÖM, socialsekr, ASF TANJA KARJALAINEN, sjuksköt natt, Tallbacken CHRISTINA STENVALL, specialpedagog, Strömslunds skolan KATARINA ERIKSSON, behandlingssekr, Pilen ALMA SHAFIEE, sjuksköterska, Slättbergsvägen STADSPORTEN 5 / 2015

11 PÅ JOBBET Vinn biobiljetter! Daniel och Nils Larsson inspirerade besökarna på cykelpendlingens kick-off genom att berätta om sin cykeltur från USA:s väst- till östkust. Kick-off för cykelpendling mitten av maj hölls en Kick-off I för cykelpendlingsprojektet, vilket Trollhättans Stad och Högskolan deltar i. I samband med detta hölls en inspirationsföreläsning i stadshuset av Daniel Larsson och Nils Larsson som berättade om hur de cyklade från väst till öst i USA, genom öknar, höga berg och djupa dalar. Åhörarna inspirerades till att våga börja, att inte ge upp, att ha kul, att njuta av livet och av att man genomfört en prestation. Föreläsarnas Ord på vägen är bra att tänka på när man ska börja eller redan cykelpendlar till och från jobbet. STANS AKTIVASTE ARBETSPLATS? Om man inte vill cykla över USA:s kontinent går det bra att börja i det mindre formatet. Varför inte anta höstens utmaning att bli Trollhättans aktivaste arbetsplats? Tävlingsperioden är vecka 37 44? Reglerna är enkla: Rör på dig i vardagen och vinn både en bra hälsa och bra miljö! Samla ihop ett lag på arbetsplatsen och anta utmaningen! Mer information kommer under juni månad på Stadsportalen Rätt rad i senaste tipstävlingen: 1, X, 2, X, 1. Följande vann biobiljetter: Marina Lindblom, Beroendestödsteamet, Anita Kiuru, Stavreskolan, Christina Ahlsson, MÅG, Pernilla Andersson, Stavreskolan, Marie Egnell, förskolan Myrtuvan. 1. Vad heter den funktion där du kommer att kunna starta en samtalstråd på intranätets startsida? 1. Intra-write. X. Öppet forum. 2. Stadsdialogen. 2. Vad heter tygdockan som före ställer en broccoli? 1. Berra broccoli. X. Bosse broccoli. 2. Bertil broccoli. 3. Vilket år startade konsumentinformationen i Trollhättan? X Vi vill tacka arbetskamraterna på anläggningsavdelningen för blommor och presenter i samband med vår avtackning. Och tack för en trevlig kväll Lars Fredriksson och Stefan Doverstig NYA RESOR MED RABATTEN Är du intresserad av en miniweekend till Köpenhamn16-17 oktober eller en resa till Borås djurpark den 5 september? Gå in på Rabattens sida på Intranätet och läs mer om priser och biljettförsäljning. Där hittar du också flera nytecknade avtal och erbjudanden. 4. Var jobbade Ulrika Johansson innan hon kom till Rådjuret? 1. Personalkontoret. X. Blåvingen. 2. Tallbacken. 5. Var bor Jessica Sandell? 1. Sjuntorp. X. Upphärad. 2. Prässebo. Mejla ditt svar till se senast den 8/6 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 5 /

12 Star for Life FWD FRAMÅT FÖR FRIHERREN Rubriken är en förkortning av Forward, som betyder Framåt. I mitt fall handlar det ständigt om att se framåt, inte bakåt. Just nu och framåt har alltid varit min paroll för att hålla backspegeln så liten som möjligt. Framrutan är alltid större än backspegeln, sa en känd profil på Näringslivsenheten, Dick Eriksson, vid vårt första möte med den nya konstellationen kontoret för Tillväxt och Utveckling. Men, naturligtvis måste alla då och då titta i backspegeln för minnen, upplevelser, lärande. I nuet används med fördel spegeln vid bilkörning. Även om kollegan Livio Benedetto bestämt och ständigt hävdar att de flesta bilar i vår del av världen tillverkas utan backspeglar. Vi får vara nöjda om förarna tittar framåt och nedåt någon gång, för att upptäcka att bilen är utrustad med gaspedal De tre bokstäverna kan också stå för Final WorkDay. Allt har sin tid och nu har jag bestämt mig för att se till att skapa lite mer tid framåt, tid som inte alltid behöver vara så inrutad, inbokad och fylld av måsten. Min plan är att dansa ut från Stadshuset i samband med midsommardansen, för att förhoppningsvis skapa en långdans, som sträcker sig över ansenlig tid, över flera kontinenter, länder, städer, orter, tillsammans med alla familjemedlemmar, vänner och bekanta inblandade. Hur är det, hur känns det och vad ska du göra..? frågar flera i min närhet. Mitt korta och enkla svar är att jag ska NJUTA, utan att gå in på vad njutningen eller njutningarna kommer att innehålla. Precisering pågår och efter mitt försvinnande från Stadshuset och Trollhättans Stads organisation finns ett flertal områden att fördjupa sig i, utvecklas inom och växa med. Ett av de redan bestämda områdena är att jag skall återuppta mitt tidigare pianospel, som jag startade redan när jag var 10 år. Som det mesta, gick pianospelet i vågor under många år. Ibland var det full rulle och under långa perioder var pianot tyst. Eftersom jag lärde mig att spela efter noter direkt, klarar jag de flesta låtarna med lite träning. Och träningspass får det bli. Omställning är ju ett av våra vanligaste begrepp i arbetslivet idag och ett ord som kommer att gälla även mig i högsta grad. Genom att ha rätt inställning till omställning kan jag efter min avställning säkert uppgradera min ställning till rubrikens mer adliga titel Friherre Pär Löwenlid, näringslivsutvecklare Star for Lifes konserter engagerar både elever och välkända etablerade musiker. Här är det artisten The Moniker som spelar med gruppen. Star for Life skapar samhörighet Till hösten storsatsar flera av Trollhättans Stads skolor på internationell samverkan i musikens tecken. Genom ett samarbete med Star For Life kommer runt 900 elever från högstadieskolor i Trollhättan och Uddevalla att sjunga för livet tillsammans med körsångare från Sydafrika och gruppen Triple and Touch. Mikael Jageklint, musiklärare på Hjortmosseskolan är koordinator för de Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Star for Life använder musiken som ett viktigt instrument för att sprida kunskap och information om hiv och aids i södra Afrika. deltagande skolorna i Trollhättan. Jag har arbetat med Star for Life tidigare, och det jag sett då är hur elever fått fantastiska upplevelser av gemenskap och glädje som följt med dem länge. I år satsar vi stort på en konsert i september, och som det ser ut nu blir vi mellan elever som sjunger tillsammans. Jag tror att många elever kommer att få en upplevelse för livet. Totalt var ungefär 400 elever på Lextorpsskolan engagerade i Skräpplockarveckan. Man hittade mängder med saker som inte hörde hemma i naturen. Precis som övriga elever tog barnen i klass 3C uppgiften på yttersta allvar. Det är viktigt att plocka skräp. Fåglar, ekorrar och andra djur kan ju stoppa i sig det där annars, sa en av eleverna i klassen.

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013. Fokus lyckad förändring

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013. Fokus lyckad förändring TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013 Fokus lyckad förändring LEDARE Vi vill utveckla Trollhättan INNEHÅLL Då har vi kommit in en bit på det nya året och det känns helt naturligt att skriva

Läs mer

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015

TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015 CAMILLA TVÄTTAR SJÄLV TACK VARE SURFPLATTAN ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD SAMVERKAR FÖR INFLYTANDE STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Inflytande och delaktighet

Läs mer

MER VERKSTAD I VERKSTADEN MAN SKA ALDRIG GE UPP BYTA JOBB EN HIT FÖR BRITT

MER VERKSTAD I VERKSTADEN MAN SKA ALDRIG GE UPP BYTA JOBB EN HIT FÖR BRITT TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 6 SEPTEMBER 2013 MER VERKSTAD I VERKSTADEN MAN SKA ALDRIG GE UPP BYTA JOBB EN HIT FÖR BRITT INNEHÅLL LEDARE 5 9 Ledaren 2 Verkstaden 3 Entreprenörer 4 Byta jobb 5

Läs mer

STADSPORTEN 6 / 2013 1

STADSPORTEN 6 / 2013 1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2014 OMTYCKT MAGISTER TROGEN SIN SKOLA FILIALEN SAMLAR VERKSAMHER FLER PRISER TILL TROLLHÄTTAN STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 5 10 Ledaren 2 Prisad kommun

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det?

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? falun.se/aik Falu Kommuns modell för mottagande av ensamkommande flyktingbarn Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? Alla barn och ungdomar borde ha en självklar rätt att växa upp i fred och

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje

Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje Nyheter från Vivida Assistans Nr 2 2013 Din karriär Erika berättar om assistentarbete och karriär Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Assistenten. Assistenten som blir läkare. Utbildning i Viva är igång. Om validering på Almås. Anhörigvårdare presenteras

Assistenten. Assistenten som blir läkare. Utbildning i Viva är igång. Om validering på Almås. Anhörigvårdare presenteras Assistenten Tidskrift om personlig assistans i Borås Stad Årgång 8 Nummer 1 2014 Assistenten som blir läkare Utbildning i Viva är igång Om validering på Almås Anhörigvårdare presenteras om personlig assistans

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa En utbildningsbilaga från Stiftelsen Hantverk & Utbildning Vi får människor att växa Frank i Billion Dollar Babies: Det är lite rock n roll över Entreprenörskolan Bli hantverkslärling: Välj bland 68 olika

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer