LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015 LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 Förändringar som kan bidra till ett öppnare klimat Så här i försommartider kommer vårt intranät att förändras. Syftet med förändringen är att effektivisera kunskapsspridningen inom organisationen samt öka känslan av tillhörighet och gemenskap. 8 Vi effektiviserar kunskapsspridningen genom att flera använder intranätet oftare för att kommunicera det som sker i olika grupper t ex uppföljning av verksamhetsresultat och ekonomi, projekt, hur vi arbetar med prioriterade frågor, nya uppdrag mm. Vi kan öka vi-känslan genom att använda intranätet som är en snabb kanal, vi går från ett organisationsperspektiv till medarbetarperspektiv på sidornas uppbyggnad och vi får möjlighet till interaktion. Intranätet ska vara en mötesplats som är ett effektivt stöd för många i arbetet och som kan bidra till ett öppnare klimat. I en organisation som Trollhättans Stad händer förstås mycket intressant varje dag. Dela med dig! 10 Ledaren 2 Intranätet 3 Filmutbildningar 4 Ulrika bytte jobb 5 Mat för sinnena 6 7 Konsument 40 år 8 Sopspelet 9 Nyanställd 10 Cykelpendling 11 Tipstävling 11 Nytt från Rabatten 11 Tack 11 Krönika 12 Star for Life 12 Skräpplockarveckan 12 Att Trollhättan firar 100 år nästa år har vi berättat tidigare i Stadsporten. I detta nummer kan du läsa om Konsumentrådgivningen som fyller 40 år. Således en verksamhet i sina bästa år och som erbjuder rådgivning inför köp av varor eller tjänster, vilken rätt du har som konsument men också rådgivning i hushållsekonomi. Kompetensförsörjning, dvs att ha rätt personer på rätt plats i organisationen, har stor betydelse för både vår trivsel och arbetsprestationen. Vi erbjuder kompetensutveckling för våra anställda men rekrytering är förstås en viktig del i kompetensförsörjningen. Genom rekryteringen förser vi organisationen med sk nytt blod men vi skapar också möjligheter för redan anställda att använda sin kompetens på nya uppgifter och på sätt även utveckla sig själv. Läs om Ulrika som bytte personalfrågor till äldreomsorg. Läs också om Lillegårdens förskola där kocken Jennie inte bara använder ekologiskt odlade råvaror när det finns, utan också bjuder på mat som väcker barnens sinnen. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Kontoret Tillväxt och utveckling, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Jennie Butler väcker barnens sinnen och testar deras smaklökar. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall Detta är vårens sista nummer av Stadsporten och jag vill därför passa på att önska alla en trevlig och avkopplande semester! Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5 / 2015

3 NYHETER INTRANÄT MED ÖKAD VI-KÄNSLA Den 1 juni får intranätet ett nytt utseende både text- och layoutmässigt. Syftet är att öka vi-känslan i organisationen, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Gör din röst hörd. Intranätets startsida byter skepnad i juni och en av nyheterna är Öppet forum, där du kan göra din röst hörd. Snart kommer du att se en förändring på intranätet som har syftet att skapa ett bättre stöd för oss alla som arbetar i Trollhättans stad genom att ha ett tydligare medarbetarfokus i stället för organisationsfokus. Vi vill öka gemenskapen och vi-känslan i organisationen. Politikerna är våra uppdragsgivare och för att lyckas med våra uppdrag måste vi stödja varandra, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. Bland annat förändras startsidan med ny lay-out och ett nytt tilltal. Intranätet ska vara en mötesplats för alla anställda genom vara mer personlig och kunskapsorienterad och att ha mindre fokus på organisationsstruktur. ÖPPET FORUM Av flera nyheter på startsidan vill Annika Wennerblom särskilt slå ett slag för Öppet forum, där vem som helst i organisationen kan starta en samtalstråd om det som känns angeläget att diskutera. Det fria upplägget hoppas hon ska bidra till att stärka den interna dialogen. Genom att använda intranätet till en öppen diskussion ökar vi möjligheten till delaktighet, säger Annika Wennerblom och fortsätter: Det ska vara högt i tak. Och nu har vi ett verktyg där vi kan göra det på ett enkelt sätt. EFFEKTIVARE KUNSKAPSSPRIDNING En annan del i förändringen är en effektiv kunskaps- och informationsspridning genom att stärka innehållet för de Gemensamma nyheterna. Det som verksamheterna tycker är av övergripande intresse vill vi också ska synas mer på startsidan. Och under vinjetten Kalendern ska det framgå vilka möten som sker i organisationen. Oavsett vilket, är det bara att klicka på ikonen Tipsa redaktören så kommer det till undertecknads kännedom. Det blir också förändringar vad gäller de stadsgemensamma innehållssidorna. En omdisposition av vänsterspalten medför att de rent fysiskt flyttas till den horisontella toppnavigeringen. Innehållsmässigt får sidorna också ett ansiktslyft, där texterna har arbetats om och blir mer lättillgängliga. De förvaltningsspecifika sidorna har genomgått samma textbearbetning. Det ska bli enklare att hitta vad man söker genom informativa och vägledande texter, förklarar Annika Wennerblom. Varje sida inleds med en ingångstext som kortfattat beskriver funktionens innehåll och kontaktuppgifter. Med en gemensam tydlig struktur på huvud- och undermenyer och en enhetlig layout skapas också goda förutsättningar för att du ska hitta vad du söker. STADSPORTEN 2 /

4 NYHETER FILMER HJÄLPER NYANLÄNDA Föräldrar får information om förskolan på sitt modersmål Utbildningsförvaltningen ska ta fram en serie filmer om förskola och pedagogisk omsorg. Syftet är att på ett tydligt och lättfattligt sätt förklara för nyanlända som aldrig kommit i kontakt med begreppet, vad förskolan är och vad man som medborgare kan förvänta sig. TEXT: PER IVARSSON FOTO: ANDREAS GLEISNER Andreas Gleisner arbetar med att ta fram filmer som ska ge nyanlända grundläggande kunskaper om hur den svenska förskoleverksamheten fungerar. Kunskapsnivån hos nyanlända vad gäller förskoleverksamhet och dagbarnvårdare är väldigt varierande beroende på vilket land man kommer ifrån. Vårt mål med de här filmerna är att man som nyanländ ska kunna få en grundläggande förklaring - på sitt eget modersmål - kring vad förskolan är, vad barnen gör, och vilka mål verksamheten har, säger Andreas Gleisner, informatör på Utbildningsförvaltningen och projektledare. STOR OSÄKERHET Bakgrunden är att förvaltningen under en tid uppfattat hur många nyanlända flyktingar känner stor osäkerhet kring val av både skola och barnomsorg. Att välja förskola eller pedagogisk omsorg/dagmamma till sitt barn när man kommer från ett land där förskola är ett okänt begrepp kan vara svårt. Därför startade förvaltningen ett projekt med målet att kartlägga vilken information nyanlända får om skol- och förskolesystemet, samt vilka andra informationsvägar som finns. Resultatet av vår kartläggning har visat att vi absolut har förbättringsområden. Vi är ganska duktiga på att berätta om vilka förskolor som finns, om de har någon pedagogisk profil eller inriktning, men vi har mycket lite information som faktiskt på ett grundläggande sätt förklarar vad en förskola är för någon som aldrig hört uttrycket förut, säger Andreas Gleisner. Han menar att det grundläggande målet är att ge människor möjlighet att göra ett informerat val kring barnomsorg och skola, där valet baseras på relevant fakta. FILMER PÅ TRE SPRÅK Ytterligare en utmaning handlar om att informera människor som inte talar svenska, och i vissa fall är analfabeter och inte kan tillgodogöra sig skriftlig information över huvud taget. Mot bakgrund av det föll valet på att arbeta med film. I en första fas handlar det om att ta fram filmer på somaliska, arabiska och engelska. Filmerna läggs ut både på Trollhättans Stads hemsida och på Youtube. 4 STADSPORTEN 5 / 2015

5 REPORTAGE Sedan juni i fjol parkerar Ulrika Johansson sin cykel utanför Hemvården Rådjuret där hon nu arbetar som enhetschef. Hon är nöjd med sin nya tillvaro efter den interna jobbflyten och rekommenderar andra att följa hennes exempel. Ulrika stormtrivs efter jobbflytt Ulrika Johansson bytte arbetsplats internt och till den som funderar på en liknande manöver har hon bara en sak att säga: Gör det! TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Enhetschefen på Hemvården Rådjuret heter sedan 9 juni ifjol Ulrika Johansson. Det är egentligen inget konstigt med det utan helt i sin ordning, hon har bara följt sin uppgjorda plan. Jag läste det sociala omsorgsprogrammet i mitten på 90-talet med en tanke om att så småningom jobba som enhetschef, berättar hon. ETT JÄTTEBRA STÄLLE Och visst blev hon det till slut. Efter studierna började Ulrika arbeta på ett boende i Göteborg, därefter blev det Försäkringskassan i Trollhättan innan hon blev anställd som personalsekreterare i Trollhättans Stad Alltihop har varit bra lärdomar. Jag har egentligen jobbat med samma saker, men på olika sätt utifrån myndighetsutövning och arbetsgivarsidan. Sedan blev jag allt mer nyfiken på att få arbeta som enhetschef och tänkte: Att om jag inte försöker så vet jag ju inte hur det är, berättar hon. Nu är hon där och vet hur det är efter snart ett år som enhetschef på Hemvården Rådjuret. Det här är ett jättebra ställe och jag fick ett fantastiskt bra mottagande. Från alla! De var jättenöjda med sin förra chef så det kunde ha blivit hur som helst... men det har inte varit några bekymmer. TILLIT TILL PERSONALEN På personalkontoret bestämde hon bara över sig själv, nu har hon personalansvar för 35 personer. Hur går det? Det ska du egentligen fråga dem, säger Ulrika och skrattar innan hon fortsätter: Det har gått bra. Det är två väldigt självständiga grupper som löser de flesta av de problem som uppstår. Och den tilliten har jag, jag vet att de fixar det. Vad har varit svårast med jobbet? Löne- och utvecklingssamtal. För den enda erfarenheten jag har haft var löne- och utvecklingssamtal med mina egna chefer. Framförallt att sätta lön var svårt jag hade bara varit här ett halvår innan jag skulle göra det, men det blir kanske lättare nästa år. Den positiva tonen går ändå som en röd tråd genom samtalet när hon pratar om sin nya tillvaro. Varför trivs du så bra? Välkomnandet spelade in, men jag gillar att det händer saker och det gör det. Jag tycker om att bli utmanad, lösa situationer och få använda kreativiteten. Och det känns bra att få göra det tillsammans med en fantastisk personal. Och till alla i Trollhättans Stad som funderar på att göra en intern förflyttning är hennes budskap tydligt: Gör det! Vad har du att förlora? STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MATPEDAGOGIK SOM VÄCKER sinnena På förskolan Lillegården får elever använda flera sinnen när kocken Jennie Butler låter dem stifta bekantskap med både äkta och uppsydda rotfrukter. Jag ville arbeta mer med matpedagogik, låta barnen vara med och smaka, uppleva och känna, förklarar hon. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det ser inte riktigt ut som man tänker sig en förskolematsal: På ena bordet står tallrikar med rotfrukter tillagade på olika sätt, vid bordet bredvid sitter barnen och lyssnar uppmärksammat på kocken Jennie Butler som visar upp en av sina uppsydda rotfrukter, Moa morot. Vad roligt att se er igen! Har ni saknat Moa morot? Kommer i ihåg varför hon är så pigg och glad? Frågar Jennie. Ja, för hon har vitaminer i sig, säger ett av barnen. Precis. Det kan man ju se på den fina färgen, svarar Jennie. Moa morot går sedan laget runt, där alla barnen får känna på tygvarianten av rotfrukten innan hon låter dem provsmaka en tallrik med riven-, kokt-, rå- och ungsrostad morot. Liknande procedur upprepar sig sedan med Pelle palsternacka, Rita rödbeta, Putte Potatis och Berra broccoli. SAPERE-METODEN Idén att låta barnen uppleva mat med alla sinnen är hämtat från Sapere-metoden, vilken handlar om att uppleva mat med alla sinnen. Jennie fick höra talas om den av sin chef för ett par år sedan och det kändes naturligt för henne att arbeta på det spåret. Jag utgick från Sapere, men ville också göra min variant på det så jag spann vidare på alla våra sinnen och hur man i barnens värld skulle kunna göra det intressant. Det var då jag uppfann det här med känselteatern, säger Jennie. Inspirerad av den franska Sapere-metoden har Jennie Butler ut olika sätt som hon har presenterat. En bidragande faktor till d Hon menar att alla har rätt till sin smak och att få arbeta med barn på detta sätt trivs hon väldigt bra med. För barnen är denna dag ett kärt återseende. Det får träffa Jennies uppsydda figurer men också testa sina smaklökar igen. De har gått hennes Sapere-kurs, fått diplom och det som glädjer Jennie allra mest är deras mod. 6 STADSPORTEN 5/ 2015

7 REPORTAGE vecklat sin egen matpedagogik för att väcka barnens sinnen för mat på Lillegårdens förskola. Hon har fått dem att vilja smaka på samtliga rotfrukter tillagade på flera et tror hon grundar sig på att de har fått stifta bekantskap med hennes uppsydda matdockor. Det roligaste är att alla barnen har smakat på allt, utan att jag har sagt åt dem att de måste. Hur har du lyckats med det? Jag tror på det lekfulla bemötandet, att mina dockor har spelat roll. Det bekräftas bland annat av fyraåriga Esther Norlenius. Hon älskar alla tygfigurerna och hennes tallrik är tom efter allt provsmakande. Jag tyckte bäst om broccolin, säger Esther. Jennies nästa projekt är att involvera fler sinnen hos barnen genom sin känselteater, där också hörsel och lukt finns på planeringsstadiet. Min vision är att det så småningom ska bli ett helt koncept, där jag kan föreläsa för barn på andra förskolor. Vad gäller smaksinnet finns flera exempel på att barnen har förändrats efter hennes Sapere-kurs. Det är ett par föräldrar som har stuckit in huvudet här och berättat att man nu måste börja servera ugnsrostade rotfrukter hemma STADSPORTEN 5 /

8 REPORTAGE Konsument Trollhättan fyller 40 år, vilket här firas med glada leenden från medarbetarna Marina Lindberg, Linda Hallor, Sabah Embreus, Elisabet Berg och Anncharlotte Clowers. KONSUMENT FYLLER 40 ÅR I 40 år har Konsument Trollhättan funnits och varit en viktig spelare för medborgaren. Vi tycker att vi gör stor skillnad för konsumenten, säger enhetschefen Anncharlotte Clowers. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 1975 bildades konsumentnämnden i Trollhättan, men tankarna på dess tillkomst hade funnits där tidigare. Funktionen efterfrågades i en motion av Gunnar Engkvist (S) Där står bland annat att det ständigt ökade utbudet av varor och tjänster inom såväl privat som offentlig sektor har inte enbart medfört förbättringar för konsumenterna. Den enskilde har bland annat fått svårare att orientera sig på marknaden. Och det stämmer väldigt väl jämfört med hur vi har det idag, säger enhetschef Anncharlotte Clowers och läser några meningar ur verksamhetsberättelsen för 2014: Det är en utmaning att vara konsument. Telefon-, internet- och tv-abonnemang erbjuds i kombinationer som kan vara svåra och till och med omöjliga att jämföra. Valmöjligheterna är fl er än någonsin, utbudet enormt och ofta bara ett knapptryck bort. Anncharlotte har varit med nästan hela resan sedan starten började hon på avdelningen och är fortfarande kvar. Jag trivs så bra med det här jobbet, det händer alltid något nytt varje dag och man blir aldrig fullärd. Sedan är det också en tjusning med att konsumenterna oftast är väldigt bra att ha och göra med. Samtidigt ska vi vara opartiska inte ta ställning för konsument eller företag utan vara på konsumentlagens sida, säger hon. GÖR SKILLNAD Idag är många ärenden komplicerade, framförallt när det kommer till avtal och bindningstider för olika typer av abonnemang. Därifrån kan hämtas ett bra exempel på att Konsument Trollhättan gör skillnad: Över 40 kommuninvånare satt tills nyligen fast i dyra telefon- och internetabonnemang, men efter att man hjälpt till i kontakten med det berörda företaget har det hänt saker. För alla enskilda personer utom en har vi kunnat bryta kontraktet eller på annat sätt kunnat sänka kostnaden för privatpersonen, säger konsumentvägledare Linda Hallor. BRA SERVICE Det är också många medborgare som hör av sig till Konsument Trollhättan var man i kontakt med nästan personer, fördelade på mejl, telefon och besök. Vi tycker att vi ger en bra service till våra invånare. Det finns kommuner som inte tar emot besök alls eller hjälper till med att ringa upp företag. Här har vi drop-in och kan hjälpa till i kontakten med företag, säger konsumentvägledare Elisabet Berg. Hur och när 40-åringen ska firas är ännu inte bestämt i detalj. Men det kommer att bli tårta någon gång i höst, lovar Anncharlotte Clowers. 8 STADSPORTEN 5 / 2015

9 NYHETER Spel lär barnen sopsortera Att sortera sopor kanske inte är det roligaste som finns men att få göra det i ett spel är något helt annat. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic. TEXT PER IVARSSON FOTO: ANDREAS OLSSON För tre år sedan lanserades ett nytt utbildningskoncept om sopsortering för elever i förskolan och grundskolan. Syftet var att göra barnen mer medvetna om hur vi påverkar vår gemensamma miljö. Bland annat tog man fram sagoboken Milo och Miljön, där trollet Milo för en dag rymmer till staden och lär sig sortera sopor. ANIMERAD FILM POPULÄR Trollhättans Energis kommunikatör Kenneth Wilson arbetade då på Renhållningen i Trollhättans Stad, men har nu samma roll i det kommunala bolaget. Han var med och tog fram det nya materialet och tar fortfarande emot klassbesök på Returen och berättar för elever om det som rör miljö och återvinning. I höstas blev besöken än mer intressanta för barnen. Vi gjorde en animerad film om en mask som tog hand om sopor. Filmen skulle bara vara litet komplement, men den blev väldigt populär så då tänkte vi att man kunde göra något mer av det, berättar Kenneth. Och där är man nu: Masken har flyttat in i ett spel, där den ställs inför utmaningen att fånga och sortera restavfall på rätt sätt. Kenneth lät barnen på förskolan Vällingklockan testa spelet, där reaktionerna blev positiva. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic och får nickande medhåll av de jämngamla kompisarna Yoonis Mohamed och Elina Neziraj. Fullt fokus på uppgiften är det som gäller när barnen på Vällingklockans förskola Elmir Vekic, Elina Neziraj och Yoonis Mohamed spelar sopspelet på surfplattan. Det är roligt för masken äter saker, säger Elina. Speltillverkarna verkar ha lyckats skapa intresse för sin produkt i alla fall om man ser med vilket fullständigt fokus som de tre barnen på Vällingklockan tar sig an spelet, det är precis som att världen utanför surfplattan upphör att existera. SNABBLÄRDA Barnskötaren Carola Ericsson är imponerad av barnen. De lärde sig jättesnabbt hur spelet fungerar! Det passar dessutom bra in eftersom vi nyligen hade Skräpplockarveckan och pratade mycket om sopsortering inför det, säger Carola. Kenneth berättar att spelet i första hand riktar sig till barn i åldern 5-8 år och syftet är att barnen tidigt ska lära sig att ta ansvar för miljön. Det finns med i läroplanen att lära Och så här ser sopspelet ut. sig om miljön, kretsloppstänkande, hur man ska sortera avfall och så vidare. Det återkommer i olika skepnader under elevens skolgång. Fotnot: Sopspelet kan laddas ned gratis från sopspelet.se. På samma sida finns också information om en pågående tävling där man ska namnge masken. STADSPORTEN 5 /

10 PÅ JOBBET Jessica Sandell saknar inte storstadens puls och hoppas kunna trivas gott på förskolan Ejdern i Sjuntorp. I Sjuntorp för att stanna Barnskötaren Jessica Sandell arbetade 14 år på en förskola i Torslanda. I april började hon på förskolan Ejdern i Sjuntorp. Jag hoppas vara här minst lika länge, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Storstadstjejen Jessica Sandell har blivit landsbygdstjej. Torslanda är numer inte hemma, utan det är ett hus i Prässebo. Min kille bor där. Han har egen verksamhet så jag fick flytta upp, säger Jessica. Bostaden var alltså ordnad vilket snart också gällde för sysselsättningen. Det fanns bara en barnskötartjänst utannonserad. Jag sökte den och fick tjänsten, berättar hon. På hennes förra arbetsplats fanns nio avdelningar med 180 barn och antalet anställda var 34. På Ejderns förskola är det drygt 35 barn och sex anställda. Hur är den kontrasten? Det är svårt att säga eftersom jag bara har varit här en vecka, men jag kan känna att det är en väldig skillnad på verksamhet, säger Jessica. I Torslanda var hon exempelvis van att arbeta mer gruppvis med barnen och kanske kommer det och andra perspektiv från hur man gör i Torslanda att återspeglas i någon form på Ejderns verksamhet framöver. Jessica är som sagt barnskötare, men det har hon tankar på att förändra så småningom. Jag gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och då blev man barnskötare, men planen är att söka en valideringskurs till förskollärare. Hur går det till? Parallellt med att man arbetar är det studier en dag i veckan under tre års tid. Frånsett lite inhopp på Volvo och ett sommarvikariat på ett äldreboende har ändå barnen varit i fokus i Jessicas yrkesliv. Jag har alltid gillat barn! När jag var liten körde jag ofta grannarnas barnvagnar fram och tillbaka. Jag gillade också att passa barn. Vad det beror på vet jag inte, men man får så otroligt mycket tillbaka av barn. Och hon hoppas att 14 års arbete med våra yngsta samhällsmedborgare ska följas av minst lika många år till på förskolan Ejdern. Ja, jag vill att det här ska vara rätt. Sedan vet man aldrig vad som händer på vägen, men det är ändå mitt mål.... HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER JESSICA SANDELL, barnskötare, Förskolan Ejdern SOFIA KARLSSON, bitr rehab-chef, Tallbacken CARL HALLBLAD, förrätnningslantmätare, SBF ANNIKA DIDRIKSSON, kock, Förskolan Ejdern PAULA HEDSTRÖM, socialsekr, ASF TANJA KARJALAINEN, sjuksköt natt, Tallbacken CHRISTINA STENVALL, specialpedagog, Strömslunds skolan KATARINA ERIKSSON, behandlingssekr, Pilen ALMA SHAFIEE, sjuksköterska, Slättbergsvägen STADSPORTEN 5 / 2015

11 PÅ JOBBET Vinn biobiljetter! Daniel och Nils Larsson inspirerade besökarna på cykelpendlingens kick-off genom att berätta om sin cykeltur från USA:s väst- till östkust. Kick-off för cykelpendling mitten av maj hölls en Kick-off I för cykelpendlingsprojektet, vilket Trollhättans Stad och Högskolan deltar i. I samband med detta hölls en inspirationsföreläsning i stadshuset av Daniel Larsson och Nils Larsson som berättade om hur de cyklade från väst till öst i USA, genom öknar, höga berg och djupa dalar. Åhörarna inspirerades till att våga börja, att inte ge upp, att ha kul, att njuta av livet och av att man genomfört en prestation. Föreläsarnas Ord på vägen är bra att tänka på när man ska börja eller redan cykelpendlar till och från jobbet. STANS AKTIVASTE ARBETSPLATS? Om man inte vill cykla över USA:s kontinent går det bra att börja i det mindre formatet. Varför inte anta höstens utmaning att bli Trollhättans aktivaste arbetsplats? Tävlingsperioden är vecka 37 44? Reglerna är enkla: Rör på dig i vardagen och vinn både en bra hälsa och bra miljö! Samla ihop ett lag på arbetsplatsen och anta utmaningen! Mer information kommer under juni månad på Stadsportalen Rätt rad i senaste tipstävlingen: 1, X, 2, X, 1. Följande vann biobiljetter: Marina Lindblom, Beroendestödsteamet, Anita Kiuru, Stavreskolan, Christina Ahlsson, MÅG, Pernilla Andersson, Stavreskolan, Marie Egnell, förskolan Myrtuvan. 1. Vad heter den funktion där du kommer att kunna starta en samtalstråd på intranätets startsida? 1. Intra-write. X. Öppet forum. 2. Stadsdialogen. 2. Vad heter tygdockan som före ställer en broccoli? 1. Berra broccoli. X. Bosse broccoli. 2. Bertil broccoli. 3. Vilket år startade konsumentinformationen i Trollhättan? X Vi vill tacka arbetskamraterna på anläggningsavdelningen för blommor och presenter i samband med vår avtackning. Och tack för en trevlig kväll Lars Fredriksson och Stefan Doverstig NYA RESOR MED RABATTEN Är du intresserad av en miniweekend till Köpenhamn16-17 oktober eller en resa till Borås djurpark den 5 september? Gå in på Rabattens sida på Intranätet och läs mer om priser och biljettförsäljning. Där hittar du också flera nytecknade avtal och erbjudanden. 4. Var jobbade Ulrika Johansson innan hon kom till Rådjuret? 1. Personalkontoret. X. Blåvingen. 2. Tallbacken. 5. Var bor Jessica Sandell? 1. Sjuntorp. X. Upphärad. 2. Prässebo. Mejla ditt svar till se senast den 8/6 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 5 /

12 Star for Life FWD FRAMÅT FÖR FRIHERREN Rubriken är en förkortning av Forward, som betyder Framåt. I mitt fall handlar det ständigt om att se framåt, inte bakåt. Just nu och framåt har alltid varit min paroll för att hålla backspegeln så liten som möjligt. Framrutan är alltid större än backspegeln, sa en känd profil på Näringslivsenheten, Dick Eriksson, vid vårt första möte med den nya konstellationen kontoret för Tillväxt och Utveckling. Men, naturligtvis måste alla då och då titta i backspegeln för minnen, upplevelser, lärande. I nuet används med fördel spegeln vid bilkörning. Även om kollegan Livio Benedetto bestämt och ständigt hävdar att de flesta bilar i vår del av världen tillverkas utan backspeglar. Vi får vara nöjda om förarna tittar framåt och nedåt någon gång, för att upptäcka att bilen är utrustad med gaspedal De tre bokstäverna kan också stå för Final WorkDay. Allt har sin tid och nu har jag bestämt mig för att se till att skapa lite mer tid framåt, tid som inte alltid behöver vara så inrutad, inbokad och fylld av måsten. Min plan är att dansa ut från Stadshuset i samband med midsommardansen, för att förhoppningsvis skapa en långdans, som sträcker sig över ansenlig tid, över flera kontinenter, länder, städer, orter, tillsammans med alla familjemedlemmar, vänner och bekanta inblandade. Hur är det, hur känns det och vad ska du göra..? frågar flera i min närhet. Mitt korta och enkla svar är att jag ska NJUTA, utan att gå in på vad njutningen eller njutningarna kommer att innehålla. Precisering pågår och efter mitt försvinnande från Stadshuset och Trollhättans Stads organisation finns ett flertal områden att fördjupa sig i, utvecklas inom och växa med. Ett av de redan bestämda områdena är att jag skall återuppta mitt tidigare pianospel, som jag startade redan när jag var 10 år. Som det mesta, gick pianospelet i vågor under många år. Ibland var det full rulle och under långa perioder var pianot tyst. Eftersom jag lärde mig att spela efter noter direkt, klarar jag de flesta låtarna med lite träning. Och träningspass får det bli. Omställning är ju ett av våra vanligaste begrepp i arbetslivet idag och ett ord som kommer att gälla även mig i högsta grad. Genom att ha rätt inställning till omställning kan jag efter min avställning säkert uppgradera min ställning till rubrikens mer adliga titel Friherre Pär Löwenlid, näringslivsutvecklare Star for Lifes konserter engagerar både elever och välkända etablerade musiker. Här är det artisten The Moniker som spelar med gruppen. Star for Life skapar samhörighet Till hösten storsatsar flera av Trollhättans Stads skolor på internationell samverkan i musikens tecken. Genom ett samarbete med Star For Life kommer runt 900 elever från högstadieskolor i Trollhättan och Uddevalla att sjunga för livet tillsammans med körsångare från Sydafrika och gruppen Triple and Touch. Mikael Jageklint, musiklärare på Hjortmosseskolan är koordinator för de Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Star for Life använder musiken som ett viktigt instrument för att sprida kunskap och information om hiv och aids i södra Afrika. deltagande skolorna i Trollhättan. Jag har arbetat med Star for Life tidigare, och det jag sett då är hur elever fått fantastiska upplevelser av gemenskap och glädje som följt med dem länge. I år satsar vi stort på en konsert i september, och som det ser ut nu blir vi mellan elever som sjunger tillsammans. Jag tror att många elever kommer att få en upplevelse för livet. Totalt var ungefär 400 elever på Lextorpsskolan engagerade i Skräpplockarveckan. Man hittade mängder med saker som inte hörde hemma i naturen. Precis som övriga elever tog barnen i klass 3C uppgiften på yttersta allvar. Det är viktigt att plocka skräp. Fåglar, ekorrar och andra djur kan ju stoppa i sig det där annars, sa en av eleverna i klassen.

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03 dc 2011-10-03 Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Motivera mera! Bara en anledning för barn att idrotta!

Motivera mera! Bara en anledning för barn att idrotta! Motivera mera! November är här och det med dunder och brak! En fantastisk höst har bytts mot mörker och kyla. Som det så bör. För det är ju just november. För att muntra upp lite i tillvaron har du nu

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer Regler och riktlinjer för webbredaktörer Grundtanken med Haparandas nya webbsida är att skapa en bra upplevelse för användaren. Sidan ska vara informativ och lätt att navigera i, men samtidigt förmedla

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Eskilstuna 2015. Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling

Eskilstuna 2015. Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling Eskilstuna 2015 Betydelsen av god Service och... med Ulrika & Carina Brydling MOD är att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det som ska göras. MOD stärker individens självkänsla och hjälper dig

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Förtroendevalda 2015 Visions STYRELSE 2015 Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist 49 78 50 1:e Vice ordförande Andreas Gleisner 49 79 16 2:e Vice ordförande Therese Lennartsson 49 66

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer