LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2015 LEKFULLHET ÖPPNAR BARNENS SMAKSINNEN LYCKAT JOBBYTE FÖR ULRIKA KONSUMENT TROLLHÄTTAN FYLLER 40 ÅR STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 Förändringar som kan bidra till ett öppnare klimat Så här i försommartider kommer vårt intranät att förändras. Syftet med förändringen är att effektivisera kunskapsspridningen inom organisationen samt öka känslan av tillhörighet och gemenskap. 8 Vi effektiviserar kunskapsspridningen genom att flera använder intranätet oftare för att kommunicera det som sker i olika grupper t ex uppföljning av verksamhetsresultat och ekonomi, projekt, hur vi arbetar med prioriterade frågor, nya uppdrag mm. Vi kan öka vi-känslan genom att använda intranätet som är en snabb kanal, vi går från ett organisationsperspektiv till medarbetarperspektiv på sidornas uppbyggnad och vi får möjlighet till interaktion. Intranätet ska vara en mötesplats som är ett effektivt stöd för många i arbetet och som kan bidra till ett öppnare klimat. I en organisation som Trollhättans Stad händer förstås mycket intressant varje dag. Dela med dig! 10 Ledaren 2 Intranätet 3 Filmutbildningar 4 Ulrika bytte jobb 5 Mat för sinnena 6 7 Konsument 40 år 8 Sopspelet 9 Nyanställd 10 Cykelpendling 11 Tipstävling 11 Nytt från Rabatten 11 Tack 11 Krönika 12 Star for Life 12 Skräpplockarveckan 12 Att Trollhättan firar 100 år nästa år har vi berättat tidigare i Stadsporten. I detta nummer kan du läsa om Konsumentrådgivningen som fyller 40 år. Således en verksamhet i sina bästa år och som erbjuder rådgivning inför köp av varor eller tjänster, vilken rätt du har som konsument men också rådgivning i hushållsekonomi. Kompetensförsörjning, dvs att ha rätt personer på rätt plats i organisationen, har stor betydelse för både vår trivsel och arbetsprestationen. Vi erbjuder kompetensutveckling för våra anställda men rekrytering är förstås en viktig del i kompetensförsörjningen. Genom rekryteringen förser vi organisationen med sk nytt blod men vi skapar också möjligheter för redan anställda att använda sin kompetens på nya uppgifter och på sätt även utveckla sig själv. Läs om Ulrika som bytte personalfrågor till äldreomsorg. Läs också om Lillegårdens förskola där kocken Jennie inte bara använder ekologiskt odlade råvaror när det finns, utan också bjuder på mat som väcker barnens sinnen. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Kontoret Tillväxt och utveckling, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Jennie Butler väcker barnens sinnen och testar deras smaklökar. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall Detta är vårens sista nummer av Stadsporten och jag vill därför passa på att önska alla en trevlig och avkopplande semester! Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5 / 2015

3 NYHETER INTRANÄT MED ÖKAD VI-KÄNSLA Den 1 juni får intranätet ett nytt utseende både text- och layoutmässigt. Syftet är att öka vi-känslan i organisationen, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Gör din röst hörd. Intranätets startsida byter skepnad i juni och en av nyheterna är Öppet forum, där du kan göra din röst hörd. Snart kommer du att se en förändring på intranätet som har syftet att skapa ett bättre stöd för oss alla som arbetar i Trollhättans stad genom att ha ett tydligare medarbetarfokus i stället för organisationsfokus. Vi vill öka gemenskapen och vi-känslan i organisationen. Politikerna är våra uppdragsgivare och för att lyckas med våra uppdrag måste vi stödja varandra, säger stadsdirektör Annika Wennerblom. Bland annat förändras startsidan med ny lay-out och ett nytt tilltal. Intranätet ska vara en mötesplats för alla anställda genom vara mer personlig och kunskapsorienterad och att ha mindre fokus på organisationsstruktur. ÖPPET FORUM Av flera nyheter på startsidan vill Annika Wennerblom särskilt slå ett slag för Öppet forum, där vem som helst i organisationen kan starta en samtalstråd om det som känns angeläget att diskutera. Det fria upplägget hoppas hon ska bidra till att stärka den interna dialogen. Genom att använda intranätet till en öppen diskussion ökar vi möjligheten till delaktighet, säger Annika Wennerblom och fortsätter: Det ska vara högt i tak. Och nu har vi ett verktyg där vi kan göra det på ett enkelt sätt. EFFEKTIVARE KUNSKAPSSPRIDNING En annan del i förändringen är en effektiv kunskaps- och informationsspridning genom att stärka innehållet för de Gemensamma nyheterna. Det som verksamheterna tycker är av övergripande intresse vill vi också ska synas mer på startsidan. Och under vinjetten Kalendern ska det framgå vilka möten som sker i organisationen. Oavsett vilket, är det bara att klicka på ikonen Tipsa redaktören så kommer det till undertecknads kännedom. Det blir också förändringar vad gäller de stadsgemensamma innehållssidorna. En omdisposition av vänsterspalten medför att de rent fysiskt flyttas till den horisontella toppnavigeringen. Innehållsmässigt får sidorna också ett ansiktslyft, där texterna har arbetats om och blir mer lättillgängliga. De förvaltningsspecifika sidorna har genomgått samma textbearbetning. Det ska bli enklare att hitta vad man söker genom informativa och vägledande texter, förklarar Annika Wennerblom. Varje sida inleds med en ingångstext som kortfattat beskriver funktionens innehåll och kontaktuppgifter. Med en gemensam tydlig struktur på huvud- och undermenyer och en enhetlig layout skapas också goda förutsättningar för att du ska hitta vad du söker. STADSPORTEN 2 /

4 NYHETER FILMER HJÄLPER NYANLÄNDA Föräldrar får information om förskolan på sitt modersmål Utbildningsförvaltningen ska ta fram en serie filmer om förskola och pedagogisk omsorg. Syftet är att på ett tydligt och lättfattligt sätt förklara för nyanlända som aldrig kommit i kontakt med begreppet, vad förskolan är och vad man som medborgare kan förvänta sig. TEXT: PER IVARSSON FOTO: ANDREAS GLEISNER Andreas Gleisner arbetar med att ta fram filmer som ska ge nyanlända grundläggande kunskaper om hur den svenska förskoleverksamheten fungerar. Kunskapsnivån hos nyanlända vad gäller förskoleverksamhet och dagbarnvårdare är väldigt varierande beroende på vilket land man kommer ifrån. Vårt mål med de här filmerna är att man som nyanländ ska kunna få en grundläggande förklaring - på sitt eget modersmål - kring vad förskolan är, vad barnen gör, och vilka mål verksamheten har, säger Andreas Gleisner, informatör på Utbildningsförvaltningen och projektledare. STOR OSÄKERHET Bakgrunden är att förvaltningen under en tid uppfattat hur många nyanlända flyktingar känner stor osäkerhet kring val av både skola och barnomsorg. Att välja förskola eller pedagogisk omsorg/dagmamma till sitt barn när man kommer från ett land där förskola är ett okänt begrepp kan vara svårt. Därför startade förvaltningen ett projekt med målet att kartlägga vilken information nyanlända får om skol- och förskolesystemet, samt vilka andra informationsvägar som finns. Resultatet av vår kartläggning har visat att vi absolut har förbättringsområden. Vi är ganska duktiga på att berätta om vilka förskolor som finns, om de har någon pedagogisk profil eller inriktning, men vi har mycket lite information som faktiskt på ett grundläggande sätt förklarar vad en förskola är för någon som aldrig hört uttrycket förut, säger Andreas Gleisner. Han menar att det grundläggande målet är att ge människor möjlighet att göra ett informerat val kring barnomsorg och skola, där valet baseras på relevant fakta. FILMER PÅ TRE SPRÅK Ytterligare en utmaning handlar om att informera människor som inte talar svenska, och i vissa fall är analfabeter och inte kan tillgodogöra sig skriftlig information över huvud taget. Mot bakgrund av det föll valet på att arbeta med film. I en första fas handlar det om att ta fram filmer på somaliska, arabiska och engelska. Filmerna läggs ut både på Trollhättans Stads hemsida och på Youtube. 4 STADSPORTEN 5 / 2015

5 REPORTAGE Sedan juni i fjol parkerar Ulrika Johansson sin cykel utanför Hemvården Rådjuret där hon nu arbetar som enhetschef. Hon är nöjd med sin nya tillvaro efter den interna jobbflyten och rekommenderar andra att följa hennes exempel. Ulrika stormtrivs efter jobbflytt Ulrika Johansson bytte arbetsplats internt och till den som funderar på en liknande manöver har hon bara en sak att säga: Gör det! TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Enhetschefen på Hemvården Rådjuret heter sedan 9 juni ifjol Ulrika Johansson. Det är egentligen inget konstigt med det utan helt i sin ordning, hon har bara följt sin uppgjorda plan. Jag läste det sociala omsorgsprogrammet i mitten på 90-talet med en tanke om att så småningom jobba som enhetschef, berättar hon. ETT JÄTTEBRA STÄLLE Och visst blev hon det till slut. Efter studierna började Ulrika arbeta på ett boende i Göteborg, därefter blev det Försäkringskassan i Trollhättan innan hon blev anställd som personalsekreterare i Trollhättans Stad Alltihop har varit bra lärdomar. Jag har egentligen jobbat med samma saker, men på olika sätt utifrån myndighetsutövning och arbetsgivarsidan. Sedan blev jag allt mer nyfiken på att få arbeta som enhetschef och tänkte: Att om jag inte försöker så vet jag ju inte hur det är, berättar hon. Nu är hon där och vet hur det är efter snart ett år som enhetschef på Hemvården Rådjuret. Det här är ett jättebra ställe och jag fick ett fantastiskt bra mottagande. Från alla! De var jättenöjda med sin förra chef så det kunde ha blivit hur som helst... men det har inte varit några bekymmer. TILLIT TILL PERSONALEN På personalkontoret bestämde hon bara över sig själv, nu har hon personalansvar för 35 personer. Hur går det? Det ska du egentligen fråga dem, säger Ulrika och skrattar innan hon fortsätter: Det har gått bra. Det är två väldigt självständiga grupper som löser de flesta av de problem som uppstår. Och den tilliten har jag, jag vet att de fixar det. Vad har varit svårast med jobbet? Löne- och utvecklingssamtal. För den enda erfarenheten jag har haft var löne- och utvecklingssamtal med mina egna chefer. Framförallt att sätta lön var svårt jag hade bara varit här ett halvår innan jag skulle göra det, men det blir kanske lättare nästa år. Den positiva tonen går ändå som en röd tråd genom samtalet när hon pratar om sin nya tillvaro. Varför trivs du så bra? Välkomnandet spelade in, men jag gillar att det händer saker och det gör det. Jag tycker om att bli utmanad, lösa situationer och få använda kreativiteten. Och det känns bra att få göra det tillsammans med en fantastisk personal. Och till alla i Trollhättans Stad som funderar på att göra en intern förflyttning är hennes budskap tydligt: Gör det! Vad har du att förlora? STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MATPEDAGOGIK SOM VÄCKER sinnena På förskolan Lillegården får elever använda flera sinnen när kocken Jennie Butler låter dem stifta bekantskap med både äkta och uppsydda rotfrukter. Jag ville arbeta mer med matpedagogik, låta barnen vara med och smaka, uppleva och känna, förklarar hon. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det ser inte riktigt ut som man tänker sig en förskolematsal: På ena bordet står tallrikar med rotfrukter tillagade på olika sätt, vid bordet bredvid sitter barnen och lyssnar uppmärksammat på kocken Jennie Butler som visar upp en av sina uppsydda rotfrukter, Moa morot. Vad roligt att se er igen! Har ni saknat Moa morot? Kommer i ihåg varför hon är så pigg och glad? Frågar Jennie. Ja, för hon har vitaminer i sig, säger ett av barnen. Precis. Det kan man ju se på den fina färgen, svarar Jennie. Moa morot går sedan laget runt, där alla barnen får känna på tygvarianten av rotfrukten innan hon låter dem provsmaka en tallrik med riven-, kokt-, rå- och ungsrostad morot. Liknande procedur upprepar sig sedan med Pelle palsternacka, Rita rödbeta, Putte Potatis och Berra broccoli. SAPERE-METODEN Idén att låta barnen uppleva mat med alla sinnen är hämtat från Sapere-metoden, vilken handlar om att uppleva mat med alla sinnen. Jennie fick höra talas om den av sin chef för ett par år sedan och det kändes naturligt för henne att arbeta på det spåret. Jag utgick från Sapere, men ville också göra min variant på det så jag spann vidare på alla våra sinnen och hur man i barnens värld skulle kunna göra det intressant. Det var då jag uppfann det här med känselteatern, säger Jennie. Inspirerad av den franska Sapere-metoden har Jennie Butler ut olika sätt som hon har presenterat. En bidragande faktor till d Hon menar att alla har rätt till sin smak och att få arbeta med barn på detta sätt trivs hon väldigt bra med. För barnen är denna dag ett kärt återseende. Det får träffa Jennies uppsydda figurer men också testa sina smaklökar igen. De har gått hennes Sapere-kurs, fått diplom och det som glädjer Jennie allra mest är deras mod. 6 STADSPORTEN 5/ 2015

7 REPORTAGE vecklat sin egen matpedagogik för att väcka barnens sinnen för mat på Lillegårdens förskola. Hon har fått dem att vilja smaka på samtliga rotfrukter tillagade på flera et tror hon grundar sig på att de har fått stifta bekantskap med hennes uppsydda matdockor. Det roligaste är att alla barnen har smakat på allt, utan att jag har sagt åt dem att de måste. Hur har du lyckats med det? Jag tror på det lekfulla bemötandet, att mina dockor har spelat roll. Det bekräftas bland annat av fyraåriga Esther Norlenius. Hon älskar alla tygfigurerna och hennes tallrik är tom efter allt provsmakande. Jag tyckte bäst om broccolin, säger Esther. Jennies nästa projekt är att involvera fler sinnen hos barnen genom sin känselteater, där också hörsel och lukt finns på planeringsstadiet. Min vision är att det så småningom ska bli ett helt koncept, där jag kan föreläsa för barn på andra förskolor. Vad gäller smaksinnet finns flera exempel på att barnen har förändrats efter hennes Sapere-kurs. Det är ett par föräldrar som har stuckit in huvudet här och berättat att man nu måste börja servera ugnsrostade rotfrukter hemma STADSPORTEN 5 /

8 REPORTAGE Konsument Trollhättan fyller 40 år, vilket här firas med glada leenden från medarbetarna Marina Lindberg, Linda Hallor, Sabah Embreus, Elisabet Berg och Anncharlotte Clowers. KONSUMENT FYLLER 40 ÅR I 40 år har Konsument Trollhättan funnits och varit en viktig spelare för medborgaren. Vi tycker att vi gör stor skillnad för konsumenten, säger enhetschefen Anncharlotte Clowers. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 1975 bildades konsumentnämnden i Trollhättan, men tankarna på dess tillkomst hade funnits där tidigare. Funktionen efterfrågades i en motion av Gunnar Engkvist (S) Där står bland annat att det ständigt ökade utbudet av varor och tjänster inom såväl privat som offentlig sektor har inte enbart medfört förbättringar för konsumenterna. Den enskilde har bland annat fått svårare att orientera sig på marknaden. Och det stämmer väldigt väl jämfört med hur vi har det idag, säger enhetschef Anncharlotte Clowers och läser några meningar ur verksamhetsberättelsen för 2014: Det är en utmaning att vara konsument. Telefon-, internet- och tv-abonnemang erbjuds i kombinationer som kan vara svåra och till och med omöjliga att jämföra. Valmöjligheterna är fl er än någonsin, utbudet enormt och ofta bara ett knapptryck bort. Anncharlotte har varit med nästan hela resan sedan starten började hon på avdelningen och är fortfarande kvar. Jag trivs så bra med det här jobbet, det händer alltid något nytt varje dag och man blir aldrig fullärd. Sedan är det också en tjusning med att konsumenterna oftast är väldigt bra att ha och göra med. Samtidigt ska vi vara opartiska inte ta ställning för konsument eller företag utan vara på konsumentlagens sida, säger hon. GÖR SKILLNAD Idag är många ärenden komplicerade, framförallt när det kommer till avtal och bindningstider för olika typer av abonnemang. Därifrån kan hämtas ett bra exempel på att Konsument Trollhättan gör skillnad: Över 40 kommuninvånare satt tills nyligen fast i dyra telefon- och internetabonnemang, men efter att man hjälpt till i kontakten med det berörda företaget har det hänt saker. För alla enskilda personer utom en har vi kunnat bryta kontraktet eller på annat sätt kunnat sänka kostnaden för privatpersonen, säger konsumentvägledare Linda Hallor. BRA SERVICE Det är också många medborgare som hör av sig till Konsument Trollhättan var man i kontakt med nästan personer, fördelade på mejl, telefon och besök. Vi tycker att vi ger en bra service till våra invånare. Det finns kommuner som inte tar emot besök alls eller hjälper till med att ringa upp företag. Här har vi drop-in och kan hjälpa till i kontakten med företag, säger konsumentvägledare Elisabet Berg. Hur och när 40-åringen ska firas är ännu inte bestämt i detalj. Men det kommer att bli tårta någon gång i höst, lovar Anncharlotte Clowers. 8 STADSPORTEN 5 / 2015

9 NYHETER Spel lär barnen sopsortera Att sortera sopor kanske inte är det roligaste som finns men att få göra det i ett spel är något helt annat. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic. TEXT PER IVARSSON FOTO: ANDREAS OLSSON För tre år sedan lanserades ett nytt utbildningskoncept om sopsortering för elever i förskolan och grundskolan. Syftet var att göra barnen mer medvetna om hur vi påverkar vår gemensamma miljö. Bland annat tog man fram sagoboken Milo och Miljön, där trollet Milo för en dag rymmer till staden och lär sig sortera sopor. ANIMERAD FILM POPULÄR Trollhättans Energis kommunikatör Kenneth Wilson arbetade då på Renhållningen i Trollhättans Stad, men har nu samma roll i det kommunala bolaget. Han var med och tog fram det nya materialet och tar fortfarande emot klassbesök på Returen och berättar för elever om det som rör miljö och återvinning. I höstas blev besöken än mer intressanta för barnen. Vi gjorde en animerad film om en mask som tog hand om sopor. Filmen skulle bara vara litet komplement, men den blev väldigt populär så då tänkte vi att man kunde göra något mer av det, berättar Kenneth. Och där är man nu: Masken har flyttat in i ett spel, där den ställs inför utmaningen att fånga och sortera restavfall på rätt sätt. Kenneth lät barnen på förskolan Vällingklockan testa spelet, där reaktionerna blev positiva. Det är jättekul, säger 6-åringen Elmir Vekic och får nickande medhåll av de jämngamla kompisarna Yoonis Mohamed och Elina Neziraj. Fullt fokus på uppgiften är det som gäller när barnen på Vällingklockans förskola Elmir Vekic, Elina Neziraj och Yoonis Mohamed spelar sopspelet på surfplattan. Det är roligt för masken äter saker, säger Elina. Speltillverkarna verkar ha lyckats skapa intresse för sin produkt i alla fall om man ser med vilket fullständigt fokus som de tre barnen på Vällingklockan tar sig an spelet, det är precis som att världen utanför surfplattan upphör att existera. SNABBLÄRDA Barnskötaren Carola Ericsson är imponerad av barnen. De lärde sig jättesnabbt hur spelet fungerar! Det passar dessutom bra in eftersom vi nyligen hade Skräpplockarveckan och pratade mycket om sopsortering inför det, säger Carola. Kenneth berättar att spelet i första hand riktar sig till barn i åldern 5-8 år och syftet är att barnen tidigt ska lära sig att ta ansvar för miljön. Det finns med i läroplanen att lära Och så här ser sopspelet ut. sig om miljön, kretsloppstänkande, hur man ska sortera avfall och så vidare. Det återkommer i olika skepnader under elevens skolgång. Fotnot: Sopspelet kan laddas ned gratis från sopspelet.se. På samma sida finns också information om en pågående tävling där man ska namnge masken. STADSPORTEN 5 /

10 PÅ JOBBET Jessica Sandell saknar inte storstadens puls och hoppas kunna trivas gott på förskolan Ejdern i Sjuntorp. I Sjuntorp för att stanna Barnskötaren Jessica Sandell arbetade 14 år på en förskola i Torslanda. I april började hon på förskolan Ejdern i Sjuntorp. Jag hoppas vara här minst lika länge, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Storstadstjejen Jessica Sandell har blivit landsbygdstjej. Torslanda är numer inte hemma, utan det är ett hus i Prässebo. Min kille bor där. Han har egen verksamhet så jag fick flytta upp, säger Jessica. Bostaden var alltså ordnad vilket snart också gällde för sysselsättningen. Det fanns bara en barnskötartjänst utannonserad. Jag sökte den och fick tjänsten, berättar hon. På hennes förra arbetsplats fanns nio avdelningar med 180 barn och antalet anställda var 34. På Ejderns förskola är det drygt 35 barn och sex anställda. Hur är den kontrasten? Det är svårt att säga eftersom jag bara har varit här en vecka, men jag kan känna att det är en väldig skillnad på verksamhet, säger Jessica. I Torslanda var hon exempelvis van att arbeta mer gruppvis med barnen och kanske kommer det och andra perspektiv från hur man gör i Torslanda att återspeglas i någon form på Ejderns verksamhet framöver. Jessica är som sagt barnskötare, men det har hon tankar på att förändra så småningom. Jag gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och då blev man barnskötare, men planen är att söka en valideringskurs till förskollärare. Hur går det till? Parallellt med att man arbetar är det studier en dag i veckan under tre års tid. Frånsett lite inhopp på Volvo och ett sommarvikariat på ett äldreboende har ändå barnen varit i fokus i Jessicas yrkesliv. Jag har alltid gillat barn! När jag var liten körde jag ofta grannarnas barnvagnar fram och tillbaka. Jag gillade också att passa barn. Vad det beror på vet jag inte, men man får så otroligt mycket tillbaka av barn. Och hon hoppas att 14 års arbete med våra yngsta samhällsmedborgare ska följas av minst lika många år till på förskolan Ejdern. Ja, jag vill att det här ska vara rätt. Sedan vet man aldrig vad som händer på vägen, men det är ändå mitt mål.... HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER JESSICA SANDELL, barnskötare, Förskolan Ejdern SOFIA KARLSSON, bitr rehab-chef, Tallbacken CARL HALLBLAD, förrätnningslantmätare, SBF ANNIKA DIDRIKSSON, kock, Förskolan Ejdern PAULA HEDSTRÖM, socialsekr, ASF TANJA KARJALAINEN, sjuksköt natt, Tallbacken CHRISTINA STENVALL, specialpedagog, Strömslunds skolan KATARINA ERIKSSON, behandlingssekr, Pilen ALMA SHAFIEE, sjuksköterska, Slättbergsvägen STADSPORTEN 5 / 2015

11 PÅ JOBBET Vinn biobiljetter! Daniel och Nils Larsson inspirerade besökarna på cykelpendlingens kick-off genom att berätta om sin cykeltur från USA:s väst- till östkust. Kick-off för cykelpendling mitten av maj hölls en Kick-off I för cykelpendlingsprojektet, vilket Trollhättans Stad och Högskolan deltar i. I samband med detta hölls en inspirationsföreläsning i stadshuset av Daniel Larsson och Nils Larsson som berättade om hur de cyklade från väst till öst i USA, genom öknar, höga berg och djupa dalar. Åhörarna inspirerades till att våga börja, att inte ge upp, att ha kul, att njuta av livet och av att man genomfört en prestation. Föreläsarnas Ord på vägen är bra att tänka på när man ska börja eller redan cykelpendlar till och från jobbet. STANS AKTIVASTE ARBETSPLATS? Om man inte vill cykla över USA:s kontinent går det bra att börja i det mindre formatet. Varför inte anta höstens utmaning att bli Trollhättans aktivaste arbetsplats? Tävlingsperioden är vecka 37 44? Reglerna är enkla: Rör på dig i vardagen och vinn både en bra hälsa och bra miljö! Samla ihop ett lag på arbetsplatsen och anta utmaningen! Mer information kommer under juni månad på Stadsportalen Rätt rad i senaste tipstävlingen: 1, X, 2, X, 1. Följande vann biobiljetter: Marina Lindblom, Beroendestödsteamet, Anita Kiuru, Stavreskolan, Christina Ahlsson, MÅG, Pernilla Andersson, Stavreskolan, Marie Egnell, förskolan Myrtuvan. 1. Vad heter den funktion där du kommer att kunna starta en samtalstråd på intranätets startsida? 1. Intra-write. X. Öppet forum. 2. Stadsdialogen. 2. Vad heter tygdockan som före ställer en broccoli? 1. Berra broccoli. X. Bosse broccoli. 2. Bertil broccoli. 3. Vilket år startade konsumentinformationen i Trollhättan? X Vi vill tacka arbetskamraterna på anläggningsavdelningen för blommor och presenter i samband med vår avtackning. Och tack för en trevlig kväll Lars Fredriksson och Stefan Doverstig NYA RESOR MED RABATTEN Är du intresserad av en miniweekend till Köpenhamn16-17 oktober eller en resa till Borås djurpark den 5 september? Gå in på Rabattens sida på Intranätet och läs mer om priser och biljettförsäljning. Där hittar du också flera nytecknade avtal och erbjudanden. 4. Var jobbade Ulrika Johansson innan hon kom till Rådjuret? 1. Personalkontoret. X. Blåvingen. 2. Tallbacken. 5. Var bor Jessica Sandell? 1. Sjuntorp. X. Upphärad. 2. Prässebo. Mejla ditt svar till se senast den 8/6 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 5 /

12 Star for Life FWD FRAMÅT FÖR FRIHERREN Rubriken är en förkortning av Forward, som betyder Framåt. I mitt fall handlar det ständigt om att se framåt, inte bakåt. Just nu och framåt har alltid varit min paroll för att hålla backspegeln så liten som möjligt. Framrutan är alltid större än backspegeln, sa en känd profil på Näringslivsenheten, Dick Eriksson, vid vårt första möte med den nya konstellationen kontoret för Tillväxt och Utveckling. Men, naturligtvis måste alla då och då titta i backspegeln för minnen, upplevelser, lärande. I nuet används med fördel spegeln vid bilkörning. Även om kollegan Livio Benedetto bestämt och ständigt hävdar att de flesta bilar i vår del av världen tillverkas utan backspeglar. Vi får vara nöjda om förarna tittar framåt och nedåt någon gång, för att upptäcka att bilen är utrustad med gaspedal De tre bokstäverna kan också stå för Final WorkDay. Allt har sin tid och nu har jag bestämt mig för att se till att skapa lite mer tid framåt, tid som inte alltid behöver vara så inrutad, inbokad och fylld av måsten. Min plan är att dansa ut från Stadshuset i samband med midsommardansen, för att förhoppningsvis skapa en långdans, som sträcker sig över ansenlig tid, över flera kontinenter, länder, städer, orter, tillsammans med alla familjemedlemmar, vänner och bekanta inblandade. Hur är det, hur känns det och vad ska du göra..? frågar flera i min närhet. Mitt korta och enkla svar är att jag ska NJUTA, utan att gå in på vad njutningen eller njutningarna kommer att innehålla. Precisering pågår och efter mitt försvinnande från Stadshuset och Trollhättans Stads organisation finns ett flertal områden att fördjupa sig i, utvecklas inom och växa med. Ett av de redan bestämda områdena är att jag skall återuppta mitt tidigare pianospel, som jag startade redan när jag var 10 år. Som det mesta, gick pianospelet i vågor under många år. Ibland var det full rulle och under långa perioder var pianot tyst. Eftersom jag lärde mig att spela efter noter direkt, klarar jag de flesta låtarna med lite träning. Och träningspass får det bli. Omställning är ju ett av våra vanligaste begrepp i arbetslivet idag och ett ord som kommer att gälla även mig i högsta grad. Genom att ha rätt inställning till omställning kan jag efter min avställning säkert uppgradera min ställning till rubrikens mer adliga titel Friherre Pär Löwenlid, näringslivsutvecklare Star for Lifes konserter engagerar både elever och välkända etablerade musiker. Här är det artisten The Moniker som spelar med gruppen. Star for Life skapar samhörighet Till hösten storsatsar flera av Trollhättans Stads skolor på internationell samverkan i musikens tecken. Genom ett samarbete med Star For Life kommer runt 900 elever från högstadieskolor i Trollhättan och Uddevalla att sjunga för livet tillsammans med körsångare från Sydafrika och gruppen Triple and Touch. Mikael Jageklint, musiklärare på Hjortmosseskolan är koordinator för de Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Star for Life använder musiken som ett viktigt instrument för att sprida kunskap och information om hiv och aids i södra Afrika. deltagande skolorna i Trollhättan. Jag har arbetat med Star for Life tidigare, och det jag sett då är hur elever fått fantastiska upplevelser av gemenskap och glädje som följt med dem länge. I år satsar vi stort på en konsert i september, och som det ser ut nu blir vi mellan elever som sjunger tillsammans. Jag tror att många elever kommer att få en upplevelse för livet. Totalt var ungefär 400 elever på Lextorpsskolan engagerade i Skräpplockarveckan. Man hittade mängder med saker som inte hörde hemma i naturen. Precis som övriga elever tog barnen i klass 3C uppgiften på yttersta allvar. Det är viktigt att plocka skräp. Fåglar, ekorrar och andra djur kan ju stoppa i sig det där annars, sa en av eleverna i klassen.

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden.

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden. Vårdbilden. Josefin Mirsch. I mediernas rapportering om vård och vårdpersonal framställs det mesta som svart eller vitt. Fotografen Josefin Mirsch ville se vid sidan av den gängse bilden och bjöd in Vårdförbundsmedlemmar

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Anette Hellman, PhD Institutionen för pedagogik Kommunikation och lärande Göteborgs Universitet Välkomna! Jag ska prata om: 1. Norm och normalitet

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03 dc 2011-10-03 Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer