Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar. September: Förprojekt. Välkomna vilka är vi på jobbet?"

Transkript

1 MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1(3) Mötesanteckningar Möte Projektgruppsmöte 2, Livskvalitetsprogrammet Plats Rådhuset, Oskar Trapp Tid, klockan Närvarande Camilla Alfredsson Mattias Alfredsson Ann-Sofie Andersson Thomas Augstsson Eva Fallgren Linda Ingolfsdottír Sofie Karlsborn Sofia Mattsson Åsa Nilsson Ida Offenbartl Mónika Rüll Lundin Linda Skoglund Johan Ström Stephan Thelandersson Christina Zoric Persson SLF UVN KFA VOF KF SFF SBF UVN SOF SLF Frånvarande Anna-Karin Bergman FOU Anteckningar: Välkomna vilka är vi på jobbet? Sofie hälsade välkomna och varje projektgruppsmedlem fick en kort stund till att presentera sig själva utifrån sin yrkesroll. Vi diskuterade förväntningarna efter måndagens kick-off. Såhär jobbar vi Sofie gick igenom de gemensamma förhållningsregler vi kom överens om vid måndagens kick off (något omformulerat och samlat). Dessa finns som bilaga 1 till mötesanteckningar från kickoffen. Tidplan Sofie förklarade hur tidplanen för projektgruppens kommande arbete ser ut: September: Förprojekt Ramar Metoder

2 Avgränsningar SID 2(6) Oktober december: Programskrivning Ta fram viljeinriktningar Diskutera kunskapsunderlag Bonus: Skiss över genomförandeplan Januari: Revideringar efter SG-feedback Februari: Remissgåva klar Efter februari kommer projektgruppen att vara vilande, om inte styrgruppen bestämmer något annat under projektets gång. Projektgruppen ska arbeta på de tio mötena, och förväntas inte lägga mycket tid mellan dessa möten (viss förberedelse inför mötena kommer att behövas). Förvaltningscheferna och styrgruppen tror att detta kommer att räcka. Svaren på några av projektgruppens frågor Sofie försökte ge svar på några av de frågor som bubblade i måndags, och som förklarar hur upplägg, process, ramar och innehåll för LKP ser ut. Styrdokumentshierarki: Programmet förväntas bli, vid sidan av översiktsplanen, ett av stadens viktigaste styrdokument för att säkra och utveckla livskvaliteten i Helsingborg. LKP har mer fokus på människan än ÖP. Vi ska skapa ett aktiverande program -> Vi ska ta fram viljeinriktningar som pekar mot den riktning dit staden är på väg. Sedan är det varje förvaltnings ansvar att sätta upp mål i förhållande till viljeinriktningarna i LKP. Att LKP skapas är också ett led i stadens övergripande arbete med att minska antalet styrdokument. Här landar Livskvalitetsprogrammet: Helsingborgs stad har bara tio mål. Livskvalitetsprogrammet är ett övergripande styrdokument. Vi kommer att sätta viljeinriktningar som ska hålla i åtta år. Kunskapsunderlaget som vi ska ta fram kommer att vara dynamiskt och föränderligt. Här har LKP sin stora möjlighet att göra skillnad, det kan vara väldigt flexibelt och anpassningsbart. I uppföljningen som kopplas till programmet ska det vara möjligt att gå in och se hur varje förvaltningen ligger i linje med stadens övergripande viljeinriktningar och ta fram konkreta tips på vilka områden förvaltningen behöver jobba mer med. Sammanfattning Livskvalitetsprogrammet är jämte ÖP 2010 stadens viktigaste styrdokument Livskvalitetsprogrammet ska vara ett aktiverande program

3 med viljeinriktningar, samt en implementeringsplan. Livskvalitetsprogrammet ska ha viljeinriktningar som håller i åtta år ( ) Viljeinriktningarna kompletteras med ett kunskapsunderlag, som kommer att vara dynamiskt och förändras över tiden. Arbetet med att ta fram mätbara mål görs i styrkortsarbetet, inte av oss. De konkreta målen görs i styrkortsarbetet. Risken att styrkortsarbetet är för kortsiktigt får vi bära med oss och hantera Viljeinriktning VS mål Viljeinriktningar pekar på vår strävan och en vilja till utveckling hit vill Helsingborg nå. Viljeinriktningar pekar på det önskade tillståndet.stadens definition av hållbar utveckling, och även till viss del visionstexterna är exempel på viljeinriktningar. Mål är mätbara och SMARTA, och ofta mer tydligt definierade. Staden är fossilfri 2020 är ett exempel på mål(formulering). Renée, ordförande för styrgruppen, vill att vi ska skjuta väldigt högt. Styrgruppen vill att vi ska överraska i december när vi ger dem ett första utkast. I januari kan styrgruppen börja ta ner oss lite på jorden och ge oss feedback för att sedan strama åt det sista. Medskick från Ann-Marie Stålgren Ann-Marie Stålgren från ekonomi och styrning (SLF) deltog vid förra styrgruppsmötet för att hjälpa till att reda ut hur LKP bör formuleras. Hon gav styrgruppen en hel del medskick som vidarebefordrades till projektgruppen. Sammanställningen av Ann- Maries medskick är sammanställda i bilaga 1. Vår guldgruva LKP ska inte förringa allt det arbete som redan gjorts, och görs, i staden för att leda mot en hållbar utveckling. LKP kan snarare vara en möjlighet att samla och strama upp på detta arbete och visa att vi med ödmjukhet använder oss av all kunskap som redan finns i staden och dess styrning. I LKP skapar vi en mer heltäckande bild och kompletterar de vita fält inom miljö och hälsa som finns idag. Vi har en vision för Helsingborg 2035, och allt stadens arbete ska sträva dit. De enskilda visionstexterna pratar väldigt mycket om livskvalitet, men med väldigt breda penseldrag. Detta kan vara en utmärkt källa till hur staden redan strategiskt tänkt kring vilka kvaliteter man vill att helsingborgarna ska uppleva i Helsingborg. En sommarpraktikant har gjort en fantastisk sammanställning av existerande målformuleringar från ett 60-tal av stadens existerande styrdokument som rör miljö och hälsa, och har en lista på 723 målformuleringar. Dessa är bara för oss att använda oss av. Vi behöver inte uppfinna en mängd nya hjul i arbetet med LKP, utan tar vi avstamp i det som staden redan har gjort och gör idag, så kommer vi långt. Sedan kan vi med hjälp av det underlaget hitta de områden där vi idag inte gör något och måste få igång arbetet. SID 3(6) Gemensam målbild

4 Vi behöver skapa en gemensam målbild för begreppet Livskvalitet. Dels att kommunicera utåt när vi beskriver vårt arbete, men också en intern målbild för vårt arbete vad vi vill uppnå. Redan i måndags fastnade gruppen för följande definitioner av livskvalitet: Nationalencyklopedin: Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Nic Marks: Mesta möjliga lycka till minsta möjliga avtryck. Hört i gruppen: Livskvalitet är att kunna göra det jag vill i den miljön jag vill med de människor jag vill. I Helsingborg har alla invånare möjlighet att uppleva hög livskvalitet. Projektgruppen arbetade i mindre grupper med att beskriva vad är livskvalitet i Helsingborg? Sammanställningen av formuleringarna finns som bilaga 2. Sofie fick i uppdrag att samla ihop och göra ett förslag på en gemensam beskrivning av Livskvalitet i Helsingborg, samt en intern gemensam målbild. Dessa skickas ut till gruppen för feedback och beslutas vid nästa projektgruppsmöte. SID 4(6) PERSONAS en övning i objektivitet Utifrån sju påhittade personas, där man valde en att utgå från, fick gruppen arbeta enskilt och i mindre grupper för att försöka resonera om vad livskvalitet skulle kunna betyda för respektive persona. Syftet med denna övningen var: Öva på att se livskvalitet från en objektiv synvinkel -> Vi är en homogen grupp. Komma fram till om vi besitter fördomar. Skapa ännu mer tillit i gruppen Bekräfta vår subjektiva expertis inspirerat av Viktoria Walldins föreläsning. Vi i gruppen kan nog ganska mycket om livskvalitet, även om vi kanske inte alltid tror det. Personas finns med som bilaga 3. De mindre grupperna fick presentera sina tankar för övriga grupper, och responsen som gavs var att varje grupp med stor sannolikhet hade tolkat respektive persona på ett bra sätt. Därmed belkräftades bilden av att vi som grupp redan har en stor kunskap om och förståelse för vad livskvalitet innebär. Nästa möte 15/9 kl i fält och på Miljöförvaltningen, Borgen plan 2. Projektgruppsmedlemmarna kommer att ge sig ut till olika platser på stan två och två och genomföra djupintervjuer för att få en utökad bild av helsingborgarnas syn på livskvalitet och sin livssituation. Instruktioner kommer ut i god tid före mötesdagen. Vid anteckningarna Linda Ingolfsdottír och Sofie Karlsborn

5 Bilaga 1 Sammanfattning av Ann-Marie Ståhlgrens medskick till projektet SID 5(6) Vi ska ha i åtanke att ett styrande dokument inte ska vara en pålaga eller belastning utan ett tydligt hjälpmedel för att staden ska kunna prioritera sitt arbete. Programmet ska uttrycka stadens viljeinriktningar, och dessa ska ha en långsiktighet som sträcker sig över hela programmets giltighetstid. Programmet får inte konkurrera med styrkorten, utan viljeyttringarna i programmet ska komplettera styrkortsarbetet. Programmet ska fungera som ett dynamiskt kunskapsunderlag. Siffror bör undvikas i programmets viljeinriktningar. Programmet får inte begränsa politikens styre. Politikerna beslutar om viljeinriktningarna, men styr inte över genomförandet. Viljeinriktningarna ska vara realistiska med hänsyn till genomförandet. Det är ytterst viktigt att i programmet/projektet reda ut vem som ska följa upp viljeinriktningar, och ansvara för stadsövergripande sammanställning och uppföljning. Kunskapsunderlaget ska kunna uppdateras, för att anpassa sig till programmets och stadens behov, och utomstående händelser/trender m.m. Kunskapsunderlag, analys, uppföljningar och rekommendationer måste ligga rätt i tiden, med hänsyn till stadens övergripande planeringsprocess (årshjul) för mål och styrning.

6 Bilaga 2 Projektgruppens beskrivningar av livskvalitet i Helsingborg SID 6(6) Största möjliga upplevda lycka för alla med minsta möjliga sociala, ekologiska och ekonomiska avtryck. Gott liv är något staden kan arbeta för: Tak över huvudet, upplevelse av trygghet etc. Alla i Helsingborg lever ett gott liv, där miljö och natur inte äventyras. Äventyras används istället för avtryck för att förhindra att människor känner att de inte får göra något avtryck överhuvudtaget. Inspiration togs från Maslows behovspyramid: Det är lätt att känna om man inte har ett gott liv, upplever livskvalitet och NE:s definition. I Helsingborg har vi en hållbar livskvalité med en ökad och upplevd känsla av välbefinnande både för kropp och själ. Det kan vara livskvalité att supa varje dag, men det är inte hållbart. I Helsingborg finns det goda livet där mänsklig livskvalitet är likvärdig med naturens tillgångar. Min frihet sträcker sig så långt som din frihet börjar. Invånare, besökare och företag i Helsingborg bör tänka att det har trygghet inför framtiden, förväntningarna framåt -> hur ser de ut? Livskvalité både på kort och lång sikt. Viktigt att definitionen av livskvalité har en koppling till visionen så att vin inte uppfinner ett nytt hjul.

Mötesanteckningar. Välkomna vilka är vi? Alla gruppmedlemmar presenteras med en one-liner och en selfie.

Mötesanteckningar. Välkomna vilka är vi? Alla gruppmedlemmar presenteras med en one-liner och en selfie. MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1(3) Mötesanteckningar Möte Kick off för projektgruppen, Livskvalitetsprogrammet 2016-2024 Plats Dunkers Kulturhus Tid, klockan 09.00 16.00 Närvarande

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer