KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT"

Transkript

1 KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC.

2 Svensk generalagent; CADMAC La Cours gata 4, Helsingborg, Tel , Fax sida 2

3 FÖRORD Detta häfte, visar dig, hur du enkelt skapar ett projekt med PC SCHEMATIC Automation. Det finns flera häften i denna Kom i gång serie, som vart och ett har ett syfte. Kom i gång o Visar enkla delar av skärmen, de olika verktygslinjerna, var du hittar de olika ritobjekten o Använd den som en uppslagsbok, när du själv kommit igång att rita. o Visar hur du konstruerar en liten styrning, där alla komponenter finns i databasen. Det färdiga projektet innehåller både elektriska och mekaniska ritningar samt diverse listor o Det färdiga projektet liknar PCSMOTORDEMO1. Så du kan alltid kontrollera om du fått allt med. I o visar hur du gör en hus-installation. o det färdiga projektet liknar PCSINSTDEMO. II o visar hur, du gör en dokumentation av en mindre plc. o det färdiga projektet liknar PCSPLCDEMO1. När du läser häftet, kan du följa exemplet. När du är igenom exemplet, har du provat de mest vanliga funktionerna i programmet och kommer att kunna göra ditt eget projekt. De exempel som är gjorda baserar sig på Automation (kan skilja sig från demo version 11) Det är gjort markeringar i texten som berättar mer om några funktioner, men det är inte nödvändigt att läsa dessa för att kunna göra projektet sida 3

4 INNEHÅLL Forord 3 Effektkretsschema 6 Styrekretssschema 6 Starta ett nytt projekt 7 Effektkretsschema 8 Placera en motor 8 Placera nästa motor direkt från databasen 10 Ett par tips for at spara tid.. 12 Förbind motorn med faserna 13 Sätt in motorskydd 15 Sätt in relä 3-polig kontakt 16 Styrekretsschema 17 Relä spole ooch styrekretskontakter 18 Sätt in plintar med varudata från plockmenyn 20 Rikttning på plintar 20 Sätt in kabel 21 Riktning på kablar 21 Hur sidorna hänger ihop 22 Sammanställningsritning 23 Måttsättning 24 Listor i projektet 25 Den sista finishen 26 Indsättning av nya sider 26 Ta bort önödiga sidor 26 Nya sidenummer 26 Index 27 sida 4

5 MITT FÖRSTA PROJEKT Här kan du se hur du kan göra ditt första projekt, genom att använda mallar, som finns i programmet. Detta projekt bygger på förutsättningen att du använder databasen för att hitta komponenter. Projektet liknar PCSMOTORDEMO1. sida 5

6 Effektkretsschema PC SCHEMATIC Automation Projekttitel: MOTORDEMO1 Sagsnr.: demo Projektrev.: Side 5 Kunde: PC SCHEMATIC A/S DCC: Målestok: 1:1 Sidetitel: Filnavn: Effektkredsskema PCSMOTORDEMO1 Tegningsnr.: Konstr. (projekt/side): kh Siderev.: / Sidst udskrevet: Forrige side: Næste side: Diagrammer 6 Sideref.: ; Godk. (dato/init): / Sidst rettet: Antal sider ialt: 15 Styrekretsschema PC SCHEMATIC Automation Projekttitel: MOTORDEMO1 Sagsnr.: demo Projektrev.: Side 6 Kunde: PC SCHEMATIC A/S DCC: Målestok: 1:1 Sidetitel: Filnavn: Styrestrømsskema PCSMOTORDEMO1 Tegningsnr.: Konstr. (projekt/side): kh Siderev.: / Sidst udskrevet: Forrige side: Næste side: 5 Tavlelayout Sideref.: ; Godk. (dato/init): / Sidst rettet: Antal sider ialt: 15 sida 6

7 STARTA ETT NYTT PROJEKT Börja med att utforma ett projekt som visar de båda sheman som visas på sidan Gå in på Fil Ny Välj PCSstart PCSstart är en projektmall, som innehåller de sidor, som projektet består av. När du trycker OK, kommer denna dialogbox fram. Skriv Mitt första projekt i projekttiteln. Du kan också skriva in de andra upplysningar, eller om du hellre vill göra det senare med hjälp av projektdata på verktygslisten. Når du trycker OK, kan du se titlen på första sidan av ditt projekt. sida 7

8 EFFEKTKRETSSCHEMAT Det finns olika sätt att starta ett projekt. Om du någorlunda vet hur dina elritningar ska se ut, är det troligen enklast att börja med att göra dessa, och därefter rita tavlan. Det är detta sätt som kommer att visas nedan. Gå till sidan 6 i projektet, där finns en sida, som är utformad för att rita ett effektkrtsschema på. Den är förberedd med tre faser, PE och N. PLACERA EN MOTOR Klicka på en motor Plockmenyn Starta med at placera ut symbolen av en motor. Välj symbolen MOTOR i pickmenuen. Namnet M kommer automatiskt fram, men du skall väja ett nummer. Detta gör du genom att trycka på for at få nästa lediga nummer. I dialogboxen kan du nu eller direkt skriva in typ och artikelnummer. dessa data kommer med i dina komponent- och stycklistor, välja knappen Databas for at komme direkt till komponentdatabasen, på detta sätt, kan du också få data på tillverkare, priser mm. med på komponent- och stycklistor I detta exempel har vi valt att endast använda komponenter, som finns i databasen, därför väljer vi databas-knappen. sida 8

9 När du väljer databas-knappen, letar programmet i databasen efter de komponenter, som använder den symbolen, du har placerat ut på ritningen. Komponenter er varor, som identifieras med hjälp av. typ og artikelnummer. Symboler visar endast elektriska funktioner. Komponenters elektriska funktioner visas m.h.a. ett eller flera symboler. Databasen innehåller komponenter, och olika upplysningar om dessa, nedan också vilka elektriska och mekaniska symboler, som användes för att rita dem. Här kan du välja mellan 4 olika motorer. Välj motorn med 1,1 kw. När du trycker OK, kommer du tillbaks till Automation, och dialogboxen ser ut så här: Typ og artikelnummer är ifyllt med data från databasen, och motorns anslutningsnamn finns också med Det er en god idé at trycka på allaknappen, då du på det sättet, ändrar data på alla de symboler, som hör till samma komponent. sida 9

10 Placera nästa motor direkt från databasen Du kan också gå direkt till databasen för att hämta dina komponenter. Tryck[D] på tangentbordet för att öppna databasen. [D] är genvägen istället för Funktioner Databas Databasmenu Varugrupper Tillverkare Här återfinner du de komponenter, som uppfyller det du söker efter Här kan du söka efter Typ och artikelnummer Du kommer in i detta fönster där du kan välja komponenter från tillverkare varugrupper typ artikelnummer sida 10

11 Välj varugruppen Motorer, pumpar Nu kan du se, alla de motorer, som finns i databasen. välj en 3-fas motor 1,1 kw dubbelklicka eller tryck på OK Du kommer tillbaka till Automation, denne gången med motorsymbolen i hårkorset, så det är bara att placera ut motorn på din ritning. sida 11

12 När du placerar symbolen i ritningen, kommer dialogboxen fram med typ og artikelnr. Tryck på for at få nästa lediga nummer. Tryck OK, og så kan du forbinda motoren med streck. Ett par tips för att spara tid.. Gå in i databasen igen og hämta de två sista motorerna og placera dem i projektet. Låt bli att använda tid för att placera dem exakt i ritningen När alla fyra motorerna är placerade i projektet, markerar du dem med musen, högerklickar i dialogboxen väljer du Fördela. Klicka med musen var den första motorn ska placeras gärne direkt i strömkretsen och välj ett avstånd på 40 mm i x-led, och välj lägg på linje och i namnordning. Klicka på OK. På detta sätt blir alla fyra motorerna placerade i linje i vars sin strömkrets. sida 12

13 Forbind motorerna med faserna Motorerna ska förbindas med faserna. Detta skall ske med elektriska linjer, eftersom på detta sätt kommer det att vara elektrisk förbindelse mellan faserna och motorerna Det enklaste sättet är att välja den elektriska linjen i plockmenyn: När du trycker på linjen här aktiverar du också pennan i verktygsmenyn, och i programmet kan man endast rita när pennan är aktiv. Om du vill skifta manuellt mellan olika ritkomandon, kan du läsa mer i KOM I GÅNG häftet under Ritobjekt Starta med att fästa linjen vid motorn. När du ser en liten fyrkant, har du fått fast i anslutningspunkten. Om du inte träffar en anslutningspunkt, kommer denna lilla dialogruta fram. Tryck Esc och försök igen. sida 13

14 Klicka här, och flytta pennan upp till L1, och klicka igen. Linjen avslutas automatiskt, när du klickar på L1, och det kommer en svart punkt, som berättar, at der är en elektrisk forbindelse. Fortsätt med att förbinda de två andra faserna till motorn. Dessa linjer är i verkligheten ledare i en kabel. Hur detta hänger ihop visas på sidan 21. TIPS Du kan också använda Routeren till att koppla motorerna: Klicka på en motor, tryck på tangenten [½]. Nu kan du se, hur motorerna kan kopplas. Ddu kan också trycka på tangenten[<] (hoppa över linjen) eller [3] (skifta plats på linjerna) och se andra möjligheter. När du är nöjd, tryck på knappen [1]. [1] gör de anslutningar, som för närvarande är markerade Du stänger av funktionen genom att trycka [½]. Se mer i manualen om ROUTER. Det är en funktion, som gör automatiska linjer. sida 14

15 Sätt in motorskydd Tryck [D] för at gå till databasen. Databasfält Kriterier Söktext Om du inte vet något om en komponent, kan du söka i BESKRIVNING i databasen: Starta med att välja fliken 2. Söknyckel. Välj databaseffältet BESKRIVNING eller DESCRIPTION (beroende på vilken databas du har). Välj et kriteriet, t.ex. innehåller. Och skriv in början av ordet MOTORSKYDD och svaret kommer fram i fönstret. Välj type 1a. I Automation kommer nu denna plockmenyn fram: Den visar alla elektriska symboler för denna komponent. Symbolerna har tal på anslutningspunkterna, som svarar till terminalerna på själva komponenten. sida 15

16 Klicka på den första symbolen den skall sättas in i effektkretsschemat. När du placerar symbolen, öppnas linjen automatiskt. I dialogboxsen skall du åter ge komponenten ett namn m.h.a. så att den får namnet F1. Sätt in ett relä 3-polig kontakt Gå derefter tillbaka till databasen tryck på tangenten. [D]. Välg fliken Detalj nr. / Typ. Skriv in PCSCON06 i Typfältet. Klicka OK. Denna databas-plockmenyn kommer upp. Komponenten innehåller all dessa symboler. Placera den 3-poliga kontakten (nr. 2 från vänster). Kalla den K1. Upprepa de två sidsta punkterna, så att det finns motorskydd och 3-polig kontakt på alla motorer. sida 16

17 STYREKRETSSCHEMA Gå til sidan 7 i projektet. Här skall du nu placera och forbinda de sista symbolerna, motorskydd och reläer, som visas i i styrekretsen. Du kan se det färdiga schemat på side 6. Du kan få hjälp av programmet att komma ihåg, vad du redan har placerat i projektet: Högerklicka på ett ställe i sidan och välj Visa tillgängliga fönster (skift+f9). Så får du fram en plocklista, som du skal använda, när du skall sätte in de sista symbolerna. OBSERVERA!! Om du går in i databasen (igen) för att hitta styrekretsskontakterna blir det fel!! Det betyder nämligen att du vill sätta in ytterligare en komponent. Använd istället alla funktioner för den komponent, du valde till effektkretsschemat. sida 17

18 Relä spole och styrekretskontakter Börja med att förbinda reläet K1. Dubbelklicka på den i på den i Visa tillgängliga fönster (skift+f9). Nu kommer det fram ett fönster med de symboler, som ännu inte är förbundna i komponenten. Välj den första symbolen aktiveringsspolen, och placera den på ritningen. När du placerar en aktiveringsspole, kommer det automatisk en referenssymbol en växlande kontakt som visar var de olika kontakterna i reläet. Nu skall styrekretsschemat göras, så reläerna blir förbundna. Placera alla fyra spolarna, markera alla med musen, välj Fördela och fördela med 40 mm. Se ev.. om Fördela på sidan 12. Efterät ska de förbindas med L1 og N. Använd routeren som tidigare. Fortsätt med att placere och forbinde de olika lediga symbolerna tills du er färdig med styrekretsen. Om du använder alla symbolerna i en komponent, försvinner den från listan. sida 18

19 Hjälpkontakt från databasen (användes ej i detta projektet) Saknar du kontaktfunktioner till ditt relä, kan du hämta hjälpkontakter i databasen. En hjälpkontakt är en extra komponent, dvs. ett nytt artikelnummer. Gå in i databasen (genväg [D]). Gå till fliken söknyckel och sök efter komponenter som visat ovanför. Välj den hjälpkontakt, som passar, och placera en kontakt i projektet. Om du har en hjälpkontakt, dvs en extra komponent med kontaktfunktioner, monterat, visas dess placering i den växlande kontakten för dess aktiveringsspole. Når du placerar den, skal du ge den namn genom att trycka på,, vilket ger dig en lista över möjliga namn på kontakten. På så vis, är du säker på, att kontakten kommer i det rätt i den växlande kontakten. Du kan läsa mer om, hur du arbetar med ritobjekten linje symbol text i det första KOM I GÅNG häftet och naturligvis i manualen. sida 19

20 SÄTT IN KOPPLINGSPLINTAR MED VARUDATA FRÅN PLOCKMENYN Gå nu tillbaka till effektkretsschemat, för att placera de sista komponenterna, dvs. kopplingsplintar och kablar. Du kan placera terminaler direkt på de enkla ledningarna, en åt gången, men det kan göras snabbare med funktionen Multiplacering. Hämta en terminal i plockmenyn, välj den terminal som visas på bilden till vänster. Placera hårkorset till vänster om den första ledningen, högerklicka och välj Starta Multiplacering. Du får en peka-ut-linje i hårkorset, som du drar över alla ledningarna. Riktning på plintar När linjen går över alla de önskade ledningarna, ska du åter högerklicka och välja Utför multiplacering. Nu kommer den vanliga komponentdialogen fram, och här ska du namnge alla terminaler i i kopplingsplinten på en gång, med löpande terminalnummer. Skriv -X1:1. -X1 är kopplingsplintens namn :1 är den första terminalens nummer på kopplingsplinten. Aktivera automatisk uppräkning genom att hålla <Ctrl> nere, medan du klickar på med musen. Så får du ett + före namnet, som visar, at det sker en automatisk uppräkning. Klicka på OK. Når du har placerat dina terminaler, kan du se, att alla terminalerna har två anslutningspunkter, och att den ena är fylld. Detta beror på, att det är praktiskt att kunna se skillnad på plintens två sidor: den inre sidan (in i tavlan) och den externa sidan (ut från tavlan) Riktningen har betydelse för, hur terminal listor och terminal planer blir sorterat. Är riktningen felaktig i förhållande till ditt projekt, kan du markera, plinten högerklicka och välja Växla anslutningar. sida 20

21 SÄTT IN KABEL De tre ledarna mellan plint och motor är en kabel. Detta skall markeras i projektet. Det görs på följande sätt: Hämta en 4-ledar kabel utan skärm i pickmenyn. När fönstret rullar ner, klickar du på den önskade kabeln. Du får kabel-symbolen i hårkorset. Placera det lite till vänster om den första ledaren i kabaget. När du placerar symbolen, kommer den vanliga dialogboxen fram, där du kan se, typ, artikelnr. och antal ledere i kablen. Ge kablen namnet W1. Nåär du har klickat OK, kommer det fram en peka-udlinje, som du skall använda till att peka de ledere i kablet. Eftersom du har hentet kablet i databasen, har varje ledare även färg. Peka nu ut de olika ledarna, en åt gången. Välg en färg. Hoppa över den grön-gule (GNYE) När alle tre ledarna är utpekade, trycker du <Esc>. Upprepa detta även för kablarna W2, -W3 og W4. Riktning på kablar Lägg märke till den lilla pilen vid sidan om kabelns namn. Detta är en riktningspil, som har betydelse för sortering av kabellistor och ritningar. Är riktningen felaktig i förhållande till ditt projekt, kan du markera den, högerklicka och välja Vänd riktning. sida 21

22 SAMBANDET MELLAN SIDORNA När symbolerna för de olika komponenterna är förbundna både på effektkretsschemat och styrekretsschemat, kan du klicka på, mellan de olika komponenternas delar. Den växlande kontakten är en referenssymbol, dvs. Att den innehåller referenser till de andra symbolerna. Referenserna är aktiva länkar, som du kan klicka på, på samma sätt, som när du använder hyperlänkar. Det finns en referens mellan symbolerna i en komponent, det finns referens mellan signalnamn i ett projekt. Prova att klicka på några länkar. Prova också att markera en av symbolerna i reläet med ett högerklick Välj komponent. När du gör det, kommer det fram en dialogbox, som visar alla symbolerna i komponenten och deras placering. Om du klickar på en av dem, kommer du till den. Detta fönster kan också användas för att hoppa vidare till de mekaniska symbolerna på sammanställningsritningen, om det finns en sådan. sida 22

23 SAMMANSTÄLLNINGSRITNING När du placerat komponenter från databasen i dina elektriska kretsar, kan du göra en sammanställningsritning dvs. en ritning av hur tavlan ser ut. Det finns inbyggt en dialogbox för att hjälpa dig med detta. Starta med att gå till sida 9 i projektet, som är en mekanisk sida (GRP=grundplan). Högerklicka på ett ställe på sidan, och välj punkten Mekanisk placering. I dialogboxen kan du välja olika metoder till att placera dina tavlekomponenter på. Du kan vælge Placera alt. Detta är ofta en oöverskådlig metod, men om du kombinerar den med Manuell placering från lista kan det vara en utmärkt metod för små projekt. En bra metod kan vara at välja Placera utvalda. Här kan du välja en rad komponenter genom att använda jokertecknet *. Om du t.ex skriver [-X*], får du alle terminalernai projektet, som därmed kan placeras. Därefter kan du välja alla tryk [-S*] och placera dessa osv.. Efterhand har du placerat de olika komponenterna i projektet, och till sist kan du kontrollera, att alla komponenterna är placerade genom att kombinera Placera allt med Placear bara symboler, som ej finns på andre sidor. Prova de olika inställningar som finns i dialogboxen. sida 23

24 Sidan är knutet till ett fält i databasen, som innehåller mekaniska symboler för komponenterna. Om du föröker att hämta en komponent, när du står på denna sidan, får du de mekaniska symbolerna, och ej de elektriska, som du får på kretsschemabladen. Det betyder, at du faktiskt också kan starta på denna sidan med att placera dina komponenter, och därefter göra kretsschemabladen m.h.a. funktionen Visa tillgängliga fönster. Allt vad du gör på denna sidan är måttfast, dvs. Det är valt en skala för sidan. Om du inte kan ha alla komponenterna på sidan, kan du ändra skalan på sidan: 1. Klicka på sidskalan i den lodrätta verktygslisten (1:2). (en bit ner) 2. I inställningar väljer du den önskade skalan Måttsättning Allt är måttfast på en mekanisk sida, dvs. at du kan sätta riktiga mått på olika föremål. Måttsättning (Mått) finns under rullemenyn Funktioner. När du väljer funktionen Mått får du en peka-ut-penna i hårkorset. Du skall peka där, du vill måttsätta. Den snappar automatiskt till ändan av de olika strecken. Du kan hålla <Ctrl> nere medan du klickar med musen, för att måttsätta på ett godtyckligt ställe. Om ditt mått är snett kan du skifta mellan sneda/lodräta/horisontella måttsättningar genom att trycka på <mellanrumstangenten> innan du klickar med med musen. När du har satt de olika måtten, kan du avbryta med. <Esc>. sida 24

25 LISTOR I PROJEKTET Start-mallen, innehåller sidor med de olika listor, som skall vara med i ett projekt. Det er kapitelindex, innehållslistor, stycklistor, komponentlistor, terminallistor och kabellistor. Alla dessa listor kan du uppdatera genom att gå till menyn Listor Opdatera alla listor. Du kan också uppdatera en lista åt gången, antingen här eller genom att högerklicka på varje sida. Det finns också länkar till olika listor: via innehållslistan kan du hoppa till en sida via komponentlistan till en komponent via terminallistan til en terminal osv.. Välj innehållsförteckningen på sidan 3 i projektet. Det fattas titlar för de olika kretsschemabladen. Det enklaste sättet att döpa dessa på, är att använda Funktioner Objektlistare (genväg [F7]). Här kan du skriva in titlarna på följande sätt: Aktivera pennan. Dubbelklicka i kolumnen Titel för sidan 6. Skriv Effektkretsschema och tryck <Enter>. Upprepa för styrekretsen sidan 7. Stäng Objeklistare. Uppdatera listorna igen. Se innehållsförteckningen. Du kan rätta många andra data med Objektlistaren. Prova det. Om du rättar något med Objektlistaren, rättar du det samtidigt i projektet, dvs. du behöver inte spara eller göra något annat. Det är de redan. sida 25

26 DEN SISTA FINISHEN Du har börjat arbeta med en mall. Det betyder, att du någon gång är tvungen att sätta in extra sidor, andre gånger är du tvungen att radera sidor. Därefter behöver du ge sidorna i projektet nya sidnummer. Alla dessa uppgifter kan utföras via Sidemenyn. Tryck på ikonen verktygsmenyn. i den lodrätta Sätt in nya sidor Här kan du sätta in nya sidor. Ta bort överflödiga sidor Här kan du även ta bort överflödiga sidor. Nya sidnummer Om du markerar en eller flera sidor, kan du ändra sidnummerna på de valda sidorna. Alla komandon finns i översta linjen i dialogboxen. sida 26

27 INDEX Aktiva referenser, 22 Effektkretsschema, 8 Hjälpkontakt, 19 Huvudströmsschema, 8 Hyperlinks, 22 Indsättning av sidor, 26 Kabellistor, 25 Komponentlistor, 25 Links, 25 Listor, 25 Mekanisk sida, 23 Måttsättning, 24 Objektlistor, 25 Referenssymbol, 18 Radera sidor, 26 Relä Kontakter, 16 Spole, 16 Sammanställningsritning, 23 Sid-menyn, 26 Sid-skala, 24 Stycklista, 25 Styrströmskrets, 17 Styrströmsschema, 17 Tavel-layout, 23 Terminallistor, 25 Viktiga scheman, 17 Växlande kontakt, 18 Ändra sidnummer, 26 sida 27

TUTORIAL. Motorstyrning

TUTORIAL. Motorstyrning TUTORIAL Motorstyrning Hur man gör ett enkelt projekt med hjälp av de vanligaste funktionerna i PC Schematic Automation. Utvecklad av PC SCHEMATIC A/S. th Senast uppdaterad: 29 April 2013 Doc.nr. 74-100

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Elwin komma igång. Copyright 2006-2016 3xM Automation

Elwin komma igång. Copyright 2006-2016 3xM Automation Elwin komma igång I Elwin användarehandbok Innehållsförteckning Part I Komma igång 1 1 Innehållsförteckning... 1 2 Guide A1... - Datorinställningar 2 3 Guide A2... - Skapa ditt första projekt 2 4 Guide

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Elwin Komma igång. Copyright 2006-2009 3xM Software

Elwin Komma igång. Copyright 2006-2009 3xM Software Elwin Komma igång Copyright 2006-2009 3xM Software I Elwin - Komma igång Innehållsförteckning Part I Komma igång 3 1 Innehållsförteckning... 3 2 Guide A1 - Datorinställningar... 4 3 Guide A2 - Skapa...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer