KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT"

Transkript

1 KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC.

2 Svensk generalagent; CADMAC La Cours gata 4, Helsingborg, Tel , Fax sida 2

3 FÖRORD Detta häfte, visar dig, hur du enkelt skapar ett projekt med PC SCHEMATIC Automation. Det finns flera häften i denna Kom i gång serie, som vart och ett har ett syfte. Kom i gång o Visar enkla delar av skärmen, de olika verktygslinjerna, var du hittar de olika ritobjekten o Använd den som en uppslagsbok, när du själv kommit igång att rita. o Visar hur du konstruerar en liten styrning, där alla komponenter finns i databasen. Det färdiga projektet innehåller både elektriska och mekaniska ritningar samt diverse listor o Det färdiga projektet liknar PCSMOTORDEMO1. Så du kan alltid kontrollera om du fått allt med. I o visar hur du gör en hus-installation. o det färdiga projektet liknar PCSINSTDEMO. II o visar hur, du gör en dokumentation av en mindre plc. o det färdiga projektet liknar PCSPLCDEMO1. När du läser häftet, kan du följa exemplet. När du är igenom exemplet, har du provat de mest vanliga funktionerna i programmet och kommer att kunna göra ditt eget projekt. De exempel som är gjorda baserar sig på Automation (kan skilja sig från demo version 11) Det är gjort markeringar i texten som berättar mer om några funktioner, men det är inte nödvändigt att läsa dessa för att kunna göra projektet sida 3

4 INNEHÅLL Forord 3 Effektkretsschema 6 Styrekretssschema 6 Starta ett nytt projekt 7 Effektkretsschema 8 Placera en motor 8 Placera nästa motor direkt från databasen 10 Ett par tips for at spara tid.. 12 Förbind motorn med faserna 13 Sätt in motorskydd 15 Sätt in relä 3-polig kontakt 16 Styrekretsschema 17 Relä spole ooch styrekretskontakter 18 Sätt in plintar med varudata från plockmenyn 20 Rikttning på plintar 20 Sätt in kabel 21 Riktning på kablar 21 Hur sidorna hänger ihop 22 Sammanställningsritning 23 Måttsättning 24 Listor i projektet 25 Den sista finishen 26 Indsättning av nya sider 26 Ta bort önödiga sidor 26 Nya sidenummer 26 Index 27 sida 4

5 MITT FÖRSTA PROJEKT Här kan du se hur du kan göra ditt första projekt, genom att använda mallar, som finns i programmet. Detta projekt bygger på förutsättningen att du använder databasen för att hitta komponenter. Projektet liknar PCSMOTORDEMO1. sida 5

6 Effektkretsschema PC SCHEMATIC Automation Projekttitel: MOTORDEMO1 Sagsnr.: demo Projektrev.: Side 5 Kunde: PC SCHEMATIC A/S DCC: Målestok: 1:1 Sidetitel: Filnavn: Effektkredsskema PCSMOTORDEMO1 Tegningsnr.: Konstr. (projekt/side): kh Siderev.: / Sidst udskrevet: Forrige side: Næste side: Diagrammer 6 Sideref.: ; Godk. (dato/init): / Sidst rettet: Antal sider ialt: 15 Styrekretsschema PC SCHEMATIC Automation Projekttitel: MOTORDEMO1 Sagsnr.: demo Projektrev.: Side 6 Kunde: PC SCHEMATIC A/S DCC: Målestok: 1:1 Sidetitel: Filnavn: Styrestrømsskema PCSMOTORDEMO1 Tegningsnr.: Konstr. (projekt/side): kh Siderev.: / Sidst udskrevet: Forrige side: Næste side: 5 Tavlelayout Sideref.: ; Godk. (dato/init): / Sidst rettet: Antal sider ialt: 15 sida 6

7 STARTA ETT NYTT PROJEKT Börja med att utforma ett projekt som visar de båda sheman som visas på sidan Gå in på Fil Ny Välj PCSstart PCSstart är en projektmall, som innehåller de sidor, som projektet består av. När du trycker OK, kommer denna dialogbox fram. Skriv Mitt första projekt i projekttiteln. Du kan också skriva in de andra upplysningar, eller om du hellre vill göra det senare med hjälp av projektdata på verktygslisten. Når du trycker OK, kan du se titlen på första sidan av ditt projekt. sida 7

8 EFFEKTKRETSSCHEMAT Det finns olika sätt att starta ett projekt. Om du någorlunda vet hur dina elritningar ska se ut, är det troligen enklast att börja med att göra dessa, och därefter rita tavlan. Det är detta sätt som kommer att visas nedan. Gå till sidan 6 i projektet, där finns en sida, som är utformad för att rita ett effektkrtsschema på. Den är förberedd med tre faser, PE och N. PLACERA EN MOTOR Klicka på en motor Plockmenyn Starta med at placera ut symbolen av en motor. Välj symbolen MOTOR i pickmenuen. Namnet M kommer automatiskt fram, men du skall väja ett nummer. Detta gör du genom att trycka på for at få nästa lediga nummer. I dialogboxen kan du nu eller direkt skriva in typ och artikelnummer. dessa data kommer med i dina komponent- och stycklistor, välja knappen Databas for at komme direkt till komponentdatabasen, på detta sätt, kan du också få data på tillverkare, priser mm. med på komponent- och stycklistor I detta exempel har vi valt att endast använda komponenter, som finns i databasen, därför väljer vi databas-knappen. sida 8

9 När du väljer databas-knappen, letar programmet i databasen efter de komponenter, som använder den symbolen, du har placerat ut på ritningen. Komponenter er varor, som identifieras med hjälp av. typ og artikelnummer. Symboler visar endast elektriska funktioner. Komponenters elektriska funktioner visas m.h.a. ett eller flera symboler. Databasen innehåller komponenter, och olika upplysningar om dessa, nedan också vilka elektriska och mekaniska symboler, som användes för att rita dem. Här kan du välja mellan 4 olika motorer. Välj motorn med 1,1 kw. När du trycker OK, kommer du tillbaks till Automation, och dialogboxen ser ut så här: Typ og artikelnummer är ifyllt med data från databasen, och motorns anslutningsnamn finns också med Det er en god idé at trycka på allaknappen, då du på det sättet, ändrar data på alla de symboler, som hör till samma komponent. sida 9

10 Placera nästa motor direkt från databasen Du kan också gå direkt till databasen för att hämta dina komponenter. Tryck[D] på tangentbordet för att öppna databasen. [D] är genvägen istället för Funktioner Databas Databasmenu Varugrupper Tillverkare Här återfinner du de komponenter, som uppfyller det du söker efter Här kan du söka efter Typ och artikelnummer Du kommer in i detta fönster där du kan välja komponenter från tillverkare varugrupper typ artikelnummer sida 10

11 Välj varugruppen Motorer, pumpar Nu kan du se, alla de motorer, som finns i databasen. välj en 3-fas motor 1,1 kw dubbelklicka eller tryck på OK Du kommer tillbaka till Automation, denne gången med motorsymbolen i hårkorset, så det är bara att placera ut motorn på din ritning. sida 11

12 När du placerar symbolen i ritningen, kommer dialogboxen fram med typ og artikelnr. Tryck på for at få nästa lediga nummer. Tryck OK, og så kan du forbinda motoren med streck. Ett par tips för att spara tid.. Gå in i databasen igen og hämta de två sista motorerna og placera dem i projektet. Låt bli att använda tid för att placera dem exakt i ritningen När alla fyra motorerna är placerade i projektet, markerar du dem med musen, högerklickar i dialogboxen väljer du Fördela. Klicka med musen var den första motorn ska placeras gärne direkt i strömkretsen och välj ett avstånd på 40 mm i x-led, och välj lägg på linje och i namnordning. Klicka på OK. På detta sätt blir alla fyra motorerna placerade i linje i vars sin strömkrets. sida 12

13 Forbind motorerna med faserna Motorerna ska förbindas med faserna. Detta skall ske med elektriska linjer, eftersom på detta sätt kommer det att vara elektrisk förbindelse mellan faserna och motorerna Det enklaste sättet är att välja den elektriska linjen i plockmenyn: När du trycker på linjen här aktiverar du också pennan i verktygsmenyn, och i programmet kan man endast rita när pennan är aktiv. Om du vill skifta manuellt mellan olika ritkomandon, kan du läsa mer i KOM I GÅNG häftet under Ritobjekt Starta med att fästa linjen vid motorn. När du ser en liten fyrkant, har du fått fast i anslutningspunkten. Om du inte träffar en anslutningspunkt, kommer denna lilla dialogruta fram. Tryck Esc och försök igen. sida 13

14 Klicka här, och flytta pennan upp till L1, och klicka igen. Linjen avslutas automatiskt, när du klickar på L1, och det kommer en svart punkt, som berättar, at der är en elektrisk forbindelse. Fortsätt med att förbinda de två andra faserna till motorn. Dessa linjer är i verkligheten ledare i en kabel. Hur detta hänger ihop visas på sidan 21. TIPS Du kan också använda Routeren till att koppla motorerna: Klicka på en motor, tryck på tangenten [½]. Nu kan du se, hur motorerna kan kopplas. Ddu kan också trycka på tangenten[<] (hoppa över linjen) eller [3] (skifta plats på linjerna) och se andra möjligheter. När du är nöjd, tryck på knappen [1]. [1] gör de anslutningar, som för närvarande är markerade Du stänger av funktionen genom att trycka [½]. Se mer i manualen om ROUTER. Det är en funktion, som gör automatiska linjer. sida 14

15 Sätt in motorskydd Tryck [D] för at gå till databasen. Databasfält Kriterier Söktext Om du inte vet något om en komponent, kan du söka i BESKRIVNING i databasen: Starta med att välja fliken 2. Söknyckel. Välj databaseffältet BESKRIVNING eller DESCRIPTION (beroende på vilken databas du har). Välj et kriteriet, t.ex. innehåller. Och skriv in början av ordet MOTORSKYDD och svaret kommer fram i fönstret. Välj type 1a. I Automation kommer nu denna plockmenyn fram: Den visar alla elektriska symboler för denna komponent. Symbolerna har tal på anslutningspunkterna, som svarar till terminalerna på själva komponenten. sida 15

16 Klicka på den första symbolen den skall sättas in i effektkretsschemat. När du placerar symbolen, öppnas linjen automatiskt. I dialogboxsen skall du åter ge komponenten ett namn m.h.a. så att den får namnet F1. Sätt in ett relä 3-polig kontakt Gå derefter tillbaka till databasen tryck på tangenten. [D]. Välg fliken Detalj nr. / Typ. Skriv in PCSCON06 i Typfältet. Klicka OK. Denna databas-plockmenyn kommer upp. Komponenten innehåller all dessa symboler. Placera den 3-poliga kontakten (nr. 2 från vänster). Kalla den K1. Upprepa de två sidsta punkterna, så att det finns motorskydd och 3-polig kontakt på alla motorer. sida 16

17 STYREKRETSSCHEMA Gå til sidan 7 i projektet. Här skall du nu placera och forbinda de sista symbolerna, motorskydd och reläer, som visas i i styrekretsen. Du kan se det färdiga schemat på side 6. Du kan få hjälp av programmet att komma ihåg, vad du redan har placerat i projektet: Högerklicka på ett ställe i sidan och välj Visa tillgängliga fönster (skift+f9). Så får du fram en plocklista, som du skal använda, när du skall sätte in de sista symbolerna. OBSERVERA!! Om du går in i databasen (igen) för att hitta styrekretsskontakterna blir det fel!! Det betyder nämligen att du vill sätta in ytterligare en komponent. Använd istället alla funktioner för den komponent, du valde till effektkretsschemat. sida 17

18 Relä spole och styrekretskontakter Börja med att förbinda reläet K1. Dubbelklicka på den i på den i Visa tillgängliga fönster (skift+f9). Nu kommer det fram ett fönster med de symboler, som ännu inte är förbundna i komponenten. Välj den första symbolen aktiveringsspolen, och placera den på ritningen. När du placerar en aktiveringsspole, kommer det automatisk en referenssymbol en växlande kontakt som visar var de olika kontakterna i reläet. Nu skall styrekretsschemat göras, så reläerna blir förbundna. Placera alla fyra spolarna, markera alla med musen, välj Fördela och fördela med 40 mm. Se ev.. om Fördela på sidan 12. Efterät ska de förbindas med L1 og N. Använd routeren som tidigare. Fortsätt med att placere och forbinde de olika lediga symbolerna tills du er färdig med styrekretsen. Om du använder alla symbolerna i en komponent, försvinner den från listan. sida 18

19 Hjälpkontakt från databasen (användes ej i detta projektet) Saknar du kontaktfunktioner till ditt relä, kan du hämta hjälpkontakter i databasen. En hjälpkontakt är en extra komponent, dvs. ett nytt artikelnummer. Gå in i databasen (genväg [D]). Gå till fliken söknyckel och sök efter komponenter som visat ovanför. Välj den hjälpkontakt, som passar, och placera en kontakt i projektet. Om du har en hjälpkontakt, dvs en extra komponent med kontaktfunktioner, monterat, visas dess placering i den växlande kontakten för dess aktiveringsspole. Når du placerar den, skal du ge den namn genom att trycka på,, vilket ger dig en lista över möjliga namn på kontakten. På så vis, är du säker på, att kontakten kommer i det rätt i den växlande kontakten. Du kan läsa mer om, hur du arbetar med ritobjekten linje symbol text i det första KOM I GÅNG häftet och naturligvis i manualen. sida 19

20 SÄTT IN KOPPLINGSPLINTAR MED VARUDATA FRÅN PLOCKMENYN Gå nu tillbaka till effektkretsschemat, för att placera de sista komponenterna, dvs. kopplingsplintar och kablar. Du kan placera terminaler direkt på de enkla ledningarna, en åt gången, men det kan göras snabbare med funktionen Multiplacering. Hämta en terminal i plockmenyn, välj den terminal som visas på bilden till vänster. Placera hårkorset till vänster om den första ledningen, högerklicka och välj Starta Multiplacering. Du får en peka-ut-linje i hårkorset, som du drar över alla ledningarna. Riktning på plintar När linjen går över alla de önskade ledningarna, ska du åter högerklicka och välja Utför multiplacering. Nu kommer den vanliga komponentdialogen fram, och här ska du namnge alla terminaler i i kopplingsplinten på en gång, med löpande terminalnummer. Skriv -X1:1. -X1 är kopplingsplintens namn :1 är den första terminalens nummer på kopplingsplinten. Aktivera automatisk uppräkning genom att hålla <Ctrl> nere, medan du klickar på med musen. Så får du ett + före namnet, som visar, at det sker en automatisk uppräkning. Klicka på OK. Når du har placerat dina terminaler, kan du se, att alla terminalerna har två anslutningspunkter, och att den ena är fylld. Detta beror på, att det är praktiskt att kunna se skillnad på plintens två sidor: den inre sidan (in i tavlan) och den externa sidan (ut från tavlan) Riktningen har betydelse för, hur terminal listor och terminal planer blir sorterat. Är riktningen felaktig i förhållande till ditt projekt, kan du markera, plinten högerklicka och välja Växla anslutningar. sida 20

21 SÄTT IN KABEL De tre ledarna mellan plint och motor är en kabel. Detta skall markeras i projektet. Det görs på följande sätt: Hämta en 4-ledar kabel utan skärm i pickmenyn. När fönstret rullar ner, klickar du på den önskade kabeln. Du får kabel-symbolen i hårkorset. Placera det lite till vänster om den första ledaren i kabaget. När du placerar symbolen, kommer den vanliga dialogboxen fram, där du kan se, typ, artikelnr. och antal ledere i kablen. Ge kablen namnet W1. Nåär du har klickat OK, kommer det fram en peka-udlinje, som du skall använda till att peka de ledere i kablet. Eftersom du har hentet kablet i databasen, har varje ledare även färg. Peka nu ut de olika ledarna, en åt gången. Välg en färg. Hoppa över den grön-gule (GNYE) När alle tre ledarna är utpekade, trycker du <Esc>. Upprepa detta även för kablarna W2, -W3 og W4. Riktning på kablar Lägg märke till den lilla pilen vid sidan om kabelns namn. Detta är en riktningspil, som har betydelse för sortering av kabellistor och ritningar. Är riktningen felaktig i förhållande till ditt projekt, kan du markera den, högerklicka och välja Vänd riktning. sida 21

22 SAMBANDET MELLAN SIDORNA När symbolerna för de olika komponenterna är förbundna både på effektkretsschemat och styrekretsschemat, kan du klicka på, mellan de olika komponenternas delar. Den växlande kontakten är en referenssymbol, dvs. Att den innehåller referenser till de andra symbolerna. Referenserna är aktiva länkar, som du kan klicka på, på samma sätt, som när du använder hyperlänkar. Det finns en referens mellan symbolerna i en komponent, det finns referens mellan signalnamn i ett projekt. Prova att klicka på några länkar. Prova också att markera en av symbolerna i reläet med ett högerklick Välj komponent. När du gör det, kommer det fram en dialogbox, som visar alla symbolerna i komponenten och deras placering. Om du klickar på en av dem, kommer du till den. Detta fönster kan också användas för att hoppa vidare till de mekaniska symbolerna på sammanställningsritningen, om det finns en sådan. sida 22

23 SAMMANSTÄLLNINGSRITNING När du placerat komponenter från databasen i dina elektriska kretsar, kan du göra en sammanställningsritning dvs. en ritning av hur tavlan ser ut. Det finns inbyggt en dialogbox för att hjälpa dig med detta. Starta med att gå till sida 9 i projektet, som är en mekanisk sida (GRP=grundplan). Högerklicka på ett ställe på sidan, och välj punkten Mekanisk placering. I dialogboxen kan du välja olika metoder till att placera dina tavlekomponenter på. Du kan vælge Placera alt. Detta är ofta en oöverskådlig metod, men om du kombinerar den med Manuell placering från lista kan det vara en utmärkt metod för små projekt. En bra metod kan vara at välja Placera utvalda. Här kan du välja en rad komponenter genom att använda jokertecknet *. Om du t.ex skriver [-X*], får du alle terminalernai projektet, som därmed kan placeras. Därefter kan du välja alla tryk [-S*] och placera dessa osv.. Efterhand har du placerat de olika komponenterna i projektet, och till sist kan du kontrollera, att alla komponenterna är placerade genom att kombinera Placera allt med Placear bara symboler, som ej finns på andre sidor. Prova de olika inställningar som finns i dialogboxen. sida 23

24 Sidan är knutet till ett fält i databasen, som innehåller mekaniska symboler för komponenterna. Om du föröker att hämta en komponent, när du står på denna sidan, får du de mekaniska symbolerna, och ej de elektriska, som du får på kretsschemabladen. Det betyder, at du faktiskt också kan starta på denna sidan med att placera dina komponenter, och därefter göra kretsschemabladen m.h.a. funktionen Visa tillgängliga fönster. Allt vad du gör på denna sidan är måttfast, dvs. Det är valt en skala för sidan. Om du inte kan ha alla komponenterna på sidan, kan du ändra skalan på sidan: 1. Klicka på sidskalan i den lodrätta verktygslisten (1:2). (en bit ner) 2. I inställningar väljer du den önskade skalan Måttsättning Allt är måttfast på en mekanisk sida, dvs. at du kan sätta riktiga mått på olika föremål. Måttsättning (Mått) finns under rullemenyn Funktioner. När du väljer funktionen Mått får du en peka-ut-penna i hårkorset. Du skall peka där, du vill måttsätta. Den snappar automatiskt till ändan av de olika strecken. Du kan hålla <Ctrl> nere medan du klickar med musen, för att måttsätta på ett godtyckligt ställe. Om ditt mått är snett kan du skifta mellan sneda/lodräta/horisontella måttsättningar genom att trycka på <mellanrumstangenten> innan du klickar med med musen. När du har satt de olika måtten, kan du avbryta med. <Esc>. sida 24

25 LISTOR I PROJEKTET Start-mallen, innehåller sidor med de olika listor, som skall vara med i ett projekt. Det er kapitelindex, innehållslistor, stycklistor, komponentlistor, terminallistor och kabellistor. Alla dessa listor kan du uppdatera genom att gå till menyn Listor Opdatera alla listor. Du kan också uppdatera en lista åt gången, antingen här eller genom att högerklicka på varje sida. Det finns också länkar till olika listor: via innehållslistan kan du hoppa till en sida via komponentlistan till en komponent via terminallistan til en terminal osv.. Välj innehållsförteckningen på sidan 3 i projektet. Det fattas titlar för de olika kretsschemabladen. Det enklaste sättet att döpa dessa på, är att använda Funktioner Objektlistare (genväg [F7]). Här kan du skriva in titlarna på följande sätt: Aktivera pennan. Dubbelklicka i kolumnen Titel för sidan 6. Skriv Effektkretsschema och tryck <Enter>. Upprepa för styrekretsen sidan 7. Stäng Objeklistare. Uppdatera listorna igen. Se innehållsförteckningen. Du kan rätta många andra data med Objektlistaren. Prova det. Om du rättar något med Objektlistaren, rättar du det samtidigt i projektet, dvs. du behöver inte spara eller göra något annat. Det är de redan. sida 25

26 DEN SISTA FINISHEN Du har börjat arbeta med en mall. Det betyder, att du någon gång är tvungen att sätta in extra sidor, andre gånger är du tvungen att radera sidor. Därefter behöver du ge sidorna i projektet nya sidnummer. Alla dessa uppgifter kan utföras via Sidemenyn. Tryck på ikonen verktygsmenyn. i den lodrätta Sätt in nya sidor Här kan du sätta in nya sidor. Ta bort överflödiga sidor Här kan du även ta bort överflödiga sidor. Nya sidnummer Om du markerar en eller flera sidor, kan du ändra sidnummerna på de valda sidorna. Alla komandon finns i översta linjen i dialogboxen. sida 26

27 INDEX Aktiva referenser, 22 Effektkretsschema, 8 Hjälpkontakt, 19 Huvudströmsschema, 8 Hyperlinks, 22 Indsättning av sidor, 26 Kabellistor, 25 Komponentlistor, 25 Links, 25 Listor, 25 Mekanisk sida, 23 Måttsättning, 24 Objektlistor, 25 Referenssymbol, 18 Radera sidor, 26 Relä Kontakter, 16 Spole, 16 Sammanställningsritning, 23 Sid-menyn, 26 Sid-skala, 24 Stycklista, 25 Styrströmskrets, 17 Styrströmsschema, 17 Tavel-layout, 23 Terminallistor, 25 Viktiga scheman, 17 Växlande kontakt, 18 Ändra sidnummer, 26 sida 27