fotografering grafik & media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fotografering grafik & media"

Transkript

1 Gymnasial vuxenutbildning 2015 fotografering grafik & media HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS Studera i grupp i sal eller helt på distans. Avans utbildning tfn e-post.

2 Avans kurser 2015 Vinterns kurskalender heltidskurser i vinter Grafisk kommunikation & design Kurskod: SAM poäng. Se sid 4 Digital fotografering Kurskod: SAM poäng. Se sid 6 Alla kurser som kan läsas på distans Alla våra kurser kan läsas på distans via vår kursportal. Det ingår då inte utbildning i Adobes programvaror men det finns alternativa gratis-program som man kan använda istället. Annars räcker det gott med Microsoft Office eller Open Office för att kunna utföra det mesta som ska vara med i redovisningarna. Här följer de mest populära kurserna; Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Fotografisk bild 4 Grafisk Illustration Grafisk Illustration med pixelgrafik Grafisk Illustration med vektorgrafik Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Grafisk produktion 1 Grafisk produktion 2 Journalistik, reklam och information 1 Journalistik, reklam och information 2 Textkommunikation Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 GIMP - pixelgrafik INKSCAPE - vektorgrafik SCRIBUS - layout NVU - webbpublicering ,

3 Ämne grafisk kommunikation Grafisk illustration Kurskod: GRAGRI poäng. Grafisk illustration i pixelgrafik Kurskod: GRAGRP poäng. Grafisk illustration i vektorgrafik Kurskod: GRAGRV poäng. Grafisk kommunikation 1 Kurskod: GRAGRA poäng. Grafisk kommunikation 2 Kurskod: GRAGRA poäng. Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Kurskod: GRAGRA poäng. Original, reprod. och prepress Kurskod: GRAGRR poäng. Grafisk produktion 1 Kurskod: GRFGRF poäng. Grafisk produktion 2 Kurskod: GRFGRF poäng. Grafisk produktion 3 Kurskod: GRFGRF poäng. Grafisk produktion 4 Kurskod: GRFGRF poäng. Webbutveckling 1 Kurskod: WEBWEU poäng. Webbutveckling 2 Kurskod: WEBWEU poäng. Webbutveckling 3 Kurskod: WEBWEU poäng. Studier i ämnet grafisk kommunikation syftar till att du utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. Begrepp som målgrupp och sammanhang, utifrån till exempel ålder och kön, är centrala för förståelsen för skapandet av grafiska idéer. Utifrån de processer som studeras ges möjlighet att utveckla kreativa, estetiska och tekniska förmågor. Dessutom ges möjlighet att utveckla förmåga att analysera processerna utifrån relevanta vetenskapliga metoder inom bildteori, kommunikationsteori och marknadsföringsteori. Även utveckla kunskaper om grafiska arbetsflöden och om hur delarna originalproduktion, bild- och färghantering, utskriftshantering och optimering för tryck eller webb bygger på varandra. Förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav. Endast i kursen Grafisk kommunikation & design är det genomgångar i Adobes programvaror. Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete och kommunikation vid grafisk produktion. Studierna i ämnet grafisk produktion syftar till att du utvecklar kunskaper om den grafiska processens olika steg, från tryckanpassade original till trycktekniker och efterbearbetning. Du ges också möjlighet att utveckla kunskaper om automatiska och manuella arbetsflöden och om utrustning samt programvaror för framställning av grafiska produkter. Studierna i ämnet webbteknik syftar till att utveckla färdigheter i att skapa produkter med hjälp av webbteknik. Här ges du möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika sorters applikationslogik, god användbarhet, tillgänglighet och säkerhet. I kurserna ingår att använda utvecklingsverktyg för att producera och kontrollera framställning av den kod som driver webbplatser eller applikationer.

4 Ämnen mediekommunikation & produktion Journalistik, reklam och information 1 Kurskod: MEEJOU poäng. Journalistik, reklam och information 2 Kurskod: MEEJOU poäng. Textkommunikation Kurskod: MEETET poäng. Medieproduktion 1 Kurskod: MEPMEI poäng. Medieproduktion 2 Kurskod: MEPMEI poäng. När du läser någon av kurserna i Mediekommunikation i grupp, ingår genomgångar i de marknadsledande Adobeprogrammen. Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Acrobat Pro Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras. Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både medieområdet och det estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är tillsammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar områdets utveckling även i ett internationellt perspektiv eftersom medieproduktioner ofta har en global spridning. Mediekommunikation Studierna i ämnet mediekommunikation syftar till att utveckla kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och om den process som äger rum mellan sändare och mottagare av ett budskap. Du ges möjlighet att utveckla din språkförmåga samt att med hjälp av relevant teknik formulera och presentera olika typer av information. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras. Ger också möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, informationens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycksformer. Dessutom ges möjlighet att skriva och utforma olika journalistiska texter, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern teknik. Medieproduktion Studierna i ämnet medieproduktion syftar till att utveckla kunskaper om produktionsprocessens olika steg där frågor om produktinnehåll, marknad, målgrupp och i vilket sammanhang produkten publiceras ingår. Genom praktiskt arbete utvecklas förståelse för hur medieproduktioner skapas. Möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan innehåll, form och funktion samt förmåga att samarbeta. Ingår gör också medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt, problematiseras. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. I undervisningen får du möjlighet att pröva alternativa tillvägagångssätt för att utveckla din kreativitet. I undervisningen ges möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika medieproduktioner, prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsatta tidsramar. Du ges även möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning ,

5 Grafisk kommunikation & design 500 poäng heltidsstudier Grafisk kommunikation & design Kurskod: SAM3010 (kurspaket) Vill du utveckla din kreativa förmåga? Tycker du om att skapa och vill vara en viktig länk i marknadsföringsprocesser? I utbildningen Grafisk Kommunikation & design får du mycket goda kunskaper i allt från typografi, färglära och layout till bildhantering och originalframställning. Du får utveckla fulländade reklam- och informationsprodukter med den senaste tekniken och programmen som proffsen använder. Utbildningen är anpassad att ge en ökad bredd inom områden för vad bl.a. annonsbyråer och reklambranschen efterfrågar. Teori blandas med praktiska verklighetsnära övningar där du kommer att få skapa allt från professionella presentationer, flygblad, broschyrer samt annonser till kompletta mässmontrar. Denna utbildning är perfekt för dig som vill studera vidare eller jobba inom reklam & grafisk design, eller bara vill få utveckla dina kunskaper till nästa nivå. Du kommer att bli en stark resurs för företag som sköter sin information och marknadsföring på egen hand. Följande är några av de program du kommer att lära dig arbeta med: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 500 gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1 heldag i veckan och övrig tid sker via distans. All undervisning är kostnadsfri förutom kopieringsavgiften som är på 100 kr/termin. Kunskapskrav: God vana att använda datorer. Delkurser i utbildningen Grafisk kommunikation 1 GRAGRA poäng Grafisk kommunikation 2 GRAGRA poäng Original, reproduktion och prepress GRAGRR0 100 poäng Grafisk produktion1 GRFGRF poäng Grafisk produktion2 GRFGRF poäng Kursstart: 2 februari, Kursslut: 29 maj Sista ansökningsdag: 9 januari ,

6 Ämne Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Kurskod: FOTFOT poäng. Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT poäng. Fotografisk bild 3 Kurskod: FOTFOT poäng. Fotografisk bild 4 Kurskod: FOTFOT poäng. När du läser någon av kurserna i Fotografisk bild ingår genomgångar i de marknadsledande Adobeprogrammen. Gäller endast om du läser kursen i grupp. Adobe Photoshop Adobe Bridge Adobe LightRoom objektiv bländare slutare sökare bildsensor monitor kamerahus Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar. Ämnets syfte Ämnet fotografisk bild syftar till att utveckla kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför får du möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Utvecklar även kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att du ska kunna placera dina egna bilder i ett sammanhang ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling. I undervisningen ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom kommer studierna bidra till att du utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang. Undervisningen i ämnet Fotografisk bild ger dig förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området. 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften. 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling. 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande. tfn , e-post.

7 Digital fotografering 500 poäng heltidsstudier Digital fotografering Kurskod: SAM3030 (kurspaket) Har du starka funderingar på att bli en professionell fotograf, eller vill du bara bli bättre på att ta bilder? I utbildningen Digital fotografering kommer du att få lära allt från hur en kamera är konstruerad till hur man tar hänsyn till gestaltningslagar i samband med fotografering. Dessutom får du lära dig att redigera och montera bilder via den senaste tekniken och programmen som proffsen använder t.ex. att använda RAW-formatet. Utbildningen är anpassad utifrån att den fotografiska tekniken automatiseras alltmer och fotografisk bild kommer därmed att ta större plats i samhället. Den digitala tekniken gör det enklare än med den mekaniska tekniken att manipulera eller förändra bildens innehåll. Därför ställs det högre krav på ett etiskt förhållningssätt och på färdigheter i digital bildbehandling. I Datorstudion finns tillgång till fonder, lampor och blixtar med softboxar för laborationer. Eventuellt kan något av projektarbetena leda till en fotoutställning. Följande program kommer du att arbeta i: Adobe Photoshop CS6 Adobe Lightroom Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 500 gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1 heldag i veckan och övrig tid sker via distans. All undervisning är kostnadsfri förutom kopieringsavgiften som är på 100kr/ termin. Kunskapskrav: God vana att använda datorer. Andra krav: Tillgång till egen digitalkamera Delkurser i utbildningen Fotografisk bild 1 FOTFOT poäng Fotografisk bild 2 FOTFOT poäng Fotografisk bild 3 FOTFOT poäng Fotografisk bild 4 FOTFOT poäng Bildteori BIDBIT0 100 poäng Kursstart: 2 februari, Kursslut: 29 maj Sista ansökningsdag: 9 januari tfn , e-post.

8 Avans kurser 2015 ÖTC Fagerbacken 28 om oss Avans är ett lokalt förankrat utbildningsföretag och har bedrivit utbildning i 25 år inom många olika yrkes- och ämnesområden. Det som är vår främsta styrka är vår breda kompetens och att vi bedriver verksamhet professionellt inom de områden vi utbildar i. Från och med 2002 har vi uppdraget att för Östersunds kommun bedriva utbildning inom områdena grafik, media och multimedia. vårt kursutbud I den här broschyren finns de kurser du kan läsa hos oss. Våra heltidskurser ger mycket goda kunskaper inom ett eller flera yrkesområden. Dessutom finns ett stort urval av fristående kurser som ger kunskaper inom ett visst område och tillhörande programvaror. Alla kurser går att läsa på distans och studietakt samt startdatum kan då bestämmas helt till dina studiemöjligheter och behov. att studera hos avans Vissa föredrar att läsa kurser i grupp och i ett klassrum med gemensamma genomgångar av en fysisk närvarande utbildare. Just därför har vi valt att fortsätta med den klassiska undervisningsmodellen som vi naturligtvis har anpassat till dagens önskemål om hänsynstagande till individens behov. Vi varvar föreläsningar med övningar och egna studier. Oavsett vilken kurs du väljer så kan du delta i de schemalagda genomgångarna i olika programvaror som är antingen för- eller eftermiddagar samt vissa kvällar. Övriga studier kan genomföras hemifrån. Under hela kurstiden har du som deltagare tillgång till vår webbaserade utbildningsplattform där övningar och uppgifter tillhörande kursen/erna kan inhämtas. Där finns också inspelade programgenomgångar för dem som inte kan delta i våra salsgenomgångar och har programmen på sin egna dator. att läsa på distans För dig som inte vill läsa i grupp, har svårt att komma ifrån vid de tider träffarna är, har valt att läsa på annan tidsperiod än de utannonserade kurserna eller bor för långt ifrån oss, kan med fördel läsa kurser på distans. Fördelarna är många då det helt och hållet är du som bestämmer när, var och hur kursen/erna ska läsas. Du är inte helt utelämnad utan får god studieguidening av utbildare via telefon, e-post samt den webbaserade utbildningsplattformen. Eftersom vi inte kan låna ut programvaror som ingår i våra kurser kan vi i stället rekommendera alternativa gratisprogram som kan laddas ner från Internet. Kurserna är alltså inte programberoende utan kan läsas med enklare och billigare medel. Det är ett måste att du har tillgång till dator och Internet för att kunna genomföra studierna. utbildare Alla våra utbildare är mycket kunniga inom de områden de utbildar i och arbetar också proffesionellt med Webb, reklam och annan grafisk och medial produktion. Detta och deras goda förmåga att kommunicera och lära ut gör att du får en bra utbildning med verklighetsnära övningar och diskussioner och stort utrymme för flexibilitet. lärartäthet Ny teknik har medfört ett mer flexibelt lärande där individen har ett stort svängrum gällande val av studietakt och metoder samt interaktiva studieplattformar. Utbilarna finns närvarande de dagar då genomgångar genomförs och övrig tid finns de tillgängliga via e-post, telefon samt vår utbildningsplattform som de för övrigt ständigt uppdaterar och underhåller. lokaler och utrustning Våra ändamålsenliga utbildningslokaler finns i Östersund. Lokalerna är ljusa, stora och trevliga. De är handikappanpassade. Utbildningslokalerna är utrustade med kraftfulla datorer som motsvarar programvarornas och användarnas krav samt ergonomiska bord och stolar. Nära till buss! studielitteratur I samband med kursstart ger vi förslag på lämplig studielitteratur att ha i kursen. I de flesta fall finns en speciell bok som kursen byggs runt och den rekommenderar vi att du köper för att lättare kunna följa med i kursen. Förutom boktips så kommer du under utbildningen att få många tips på webbadresser där en hel del relevant information finns tillgänglig. studieplan och betyg Alla våra kurser är gymnasiala och berättigar till studiestöd via CSN. Studieplaner samt betygskriterier finns att tillgå via ansökan Om du tillhör Östersunds kommun går du in på https://ostersund.alvis.gotit.se/student/. Där registrerar du dig som studerande för att kunna göra kursansökningar. Bor du i annan kommun, prata med komvux om hur du skall gå tillväga når du ansöker om kurser i annan kommun. tfn , e-post.

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2013 fotografering grafik & media Studera i grupp och på distans. Du kan också starta studierna I samarbete med när du vill! Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. utbildning@avans.se

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech

kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech Innehåll: Klassrumskurser InDesign... 6 Photoshop för tryck... 6 Illustrator för tryck... 6 PDF för dokumenthantering... 7 Interaktiva

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster InfoMediaTech klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster W W W. I N F O M E D I AT E C H. C O M - i n f o @ i n f o m e d i a t e c h. c o m Innehåll: Investera i din framtid - du behöver bara

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2012/13

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2012/13 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2012/13 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 26 januari 2012 kl. 08.30 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt val 2012/13 Individuellt val läses

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Missa inte årets Creative day. Vår mesta och bästa hittills! Se sista sidan Var

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer