Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida :"

Transkript

1 DANDERYDS GYMNASIUM 25 oktober 2012

2 Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Besök skolverkets hemsida : Läs din skolmail ofta! Det är på den vi meddelar dig om ditt individuella val. Det är också dit vi mailar om vi har några frågor om ditt val. 2

3 Viktig information Viktiga datum och svar på de vanligaste frågorna (FAQ) När och hur ska jag göra mitt val? Det Individuella kursvalet görs i Dexter. Tid: måndag den 5 november 2012 till och med söndagen den 11 november Viktigt! Gör en utskrift av din valblankett, Den är din kvittens på att ditt val fungerat. Min inloggning till Dexter fungerar inte? Vänd dig i god tid till Monica Lindroth och Sabine Ekblad på Elev Kursadministrationen så hjälper de dig. Hur många poäng har jag kvar att välja kurser för? På din studieplan i Dexter ser du hur många poäng du har kvar att välja. Det står under poängkolumnen vid kursen INDV Kontrollera i din studieplan vilka kurser som du har. Dessa ska du inte välja som individuellt val. Ska jag välja för alla individuella valpoäng som jag har? Du väljer för ett år i taget, så går du i ÅK1 väljer du kurser för Åk2. I katalogen står även de kurser som planeras för Åk3 så att du kan tänka igenom vad du vill ha då när du planerar dina studier. Måste jag göra reservval? Ja! Kurser med för få sökande kan bli inställda och då måste du ha ett reservval som går att aktivera. Annars riskerar du att det inte finns plats kvar i den kursen du kan tänka dig som reserv. Hur och var kan jag få datorhjälp för att göra mina val? Datasupport kan du få hos Sabine Ekblad (se anslag på dörren om vilka tider som gäller) Jag vill söka kurser, men har inga individuella valpoäng kvar. Hur ansöker jag om utökat program? Du som vill ansöka om utökat program ska skriva de kurser som du önskar på blanketten Ansökan om utökat program. Blanketten finns på It`s Learning i mappen Individuella valet. OBS! Du måste först använda de individuella valpoäng som du har kvar innan du kan söka utökat program. Utökade kurser tilldelas sist i mån av plats, vilket gör att du kan få vänta till kursstart innan du kan se om du har fått kursen. Utökat program ska alltid beviljas av rektor efter mentor tillstyrkt på blanketten. Lämna in din Ansökan om utökat program till din studievägledare senast 12 nov Hur vet jag vilka kurser jag har fått av de jag sökt till nästa läsår? När valkörningarna är klara syns det på din studieplan vilka kurser du har fått, preliminärt den 11 januari Du får också ett meddelande på din skolmail med uppmaningen att kontrollera vilka kurser du har fått. Under valbearbetningen är det viktigt att du läser din skolmail ofta eftersom det är där vi kontaktar dig om vi har några frågor. Vi garanterar inte att alla kurser i katalogen startar. Kurser med för få sökande kan ställas in. Varför ser jag inte den kurs jag sökt på min studieplan? Om du har sökt kurser som utökat program ser du det senare. Kursen kan vara inställd pga att för få sökt den, du har då fått ett av dina reservval som passar in schemamässigt. Saknar du poäng måste du göra tilläggsval, senast 16 mars 2012 (blankett finns hos Sabine Ekblad). Schemapositioner Blå position = morgonlektion tisdagar och torsdagar Gul position = morgonlektion måndagar och onsdagar Det finns inte möjlighet att senare kunna byta individuella valkurser, så tänk igenom dina val noggrant! På skolverkets hemsida finns den fullständiga kursplanen för kurserna. All information om det individuella valet finns också på It`s Learning i mappen Individuella valet Valet i Dexter är öppet från den 5 november till och med den 11 november 3

4 Administration, Data och Media Administration 1 Kurskod: ADMADM01 Du lär dig att planera och utföra administrativt arbete, dvs arbete med att stödja, förvalta och sköta företags eller organisationers verksamhet. Kursen ger dig bl. a. kunskaper i att använda datorprogram och tekniker för att skapa olika typer av dokument, kunskaper om sekretess- och arbetsmiljöfrågor, kunskaper om lagar och bestämmelser inom området, samt hur man arbetar på ett ergonomisk och miljömedvetet sätt. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Journalistik, reklam och information 1 Kurskod: MEEJOU01 Journalistik, reklam och information är en kurs som ger dig kunskaper i grundläggande kommunikationsteorier och om olika steg i kommunikationsprocessen. Vi analyserar olika mediers styrkor och svagheter beroende på målgrupper. Vi studerar lagstiftning och etiska regler samt internationella överenskommelser kring media och reklam i olika medier. För mer info, kontakta: Anna Sigrid Pettersson Textkommunikation Kurskod: MEETET0 I Textkommunikation kommer vi att producera journalistiska texter med intervjuer och research utifrån journalistiska och etiska principer med rätt språk och uttryck beroende på målgrupp. Vi kommer skriva och analysera reklam- och informationstexter samt använda oss av olika informationskanaler och källor och kritiskt granska deras relevans och trovärdighet. För mer info, kontakta: Anna Sigrid Pettersson Webbutveckling 1 Kurskod: WEBWEU01 Kursen ger dig kunskaper i att bygga en webbplats med hjälp av olika verktyg och tekniker. Där ingår att skapa struktur, och att designa text och bild. Du får en introduktion om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Dessutom behandlar kursen de standarder som används på webben, webbens historia och dess samhällspåverkan samt de lagar och bestämmelser som är tillämpliga. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Webbutveckling 2 Kurskod: WEBWEU02 Förkunskaper: Webbutveckling 1 Denna kurs ger dig kunskaper för att utveckla en applikation på webben, där ingår: att fastställa dess målsättning, planering och specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Du får lära dig använda märkspråk (html) och stilmallar (css), och att hantera bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik. Frågor som interoperabilitet och kvalitetssäkring tas upp, samt frågor om etik och integritet inom webbens värld. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Programmering poäng Åk2,3 Kurskod: PRRPRR01 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Programmering poäng Åk3 Kurskod: PRRPRR02 Förkunskaper: Programmering 1 Kursen skall ge kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik. Kursen ger också kunskaper om analys- och designmetoder samt Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh CAD 1 50 poäng, Åk2, 3 Kurskod: CADCAD01 Du får kunskaper i datorstödd design och konstruktion, göra tekniska ritningar i en 3D-miljö med den avancerade programvaran Pro/E-Creo. Det är ett professionellt verktyg som används av många svenska företag. CAD används av t.ex. konstruktörer, industridesigner, arkitekter, elektronikingenjörer m.fl. Kursen fokuserar på mekanisk konstruktion där du får möjlighet att välja ett eget projekt som avslutningsarbete. Kanske konstruera och rita något till hemmet eller varför inte ta chansen att rita upp den uppfinning du har gått och tänkt på Nyfiken på CAD? Gå till och se vad man kan göra För mer info, kontakta: Henrik Sjödin CAD 2 50 poäng, Åk2, 3 Kurskod: CADCAD02 Förkunskapskrav: CAD 1 Du som har läst CAD1 på annan skola bör först rådgöra med kursansvarig innan du söker kursen. Du får utökade kunskaper i datorstödd design och konstruktion. Kursen bygger vidare på kunskaper du fick i CAD1. Verktygslådan utökas till att omfatta mer avancerade verktyg i 3D miljön. Nya sätt att 3D-modellera på introduceras. Du blir säkrare på korrekt måttsättning och lämplig vyplacering i 2Dmiljön. Du får också en orientering om de analysfunktioner som erbjuds i ett modernt CAD-program t.ex. hållfasthetsberäkningar med hjälp av Finita Element Metoden FEM. För mer info, kontakta: Henrik Sjödin 4

5 Ekonomi, Handel Entreprenörskap 100 poäng, Åk2 Rätten och samhället Kurskod: ENTENR0 Entreprenörskap baseras på begrepp, teorier, modeller och metoder inom till exempel psykologi, företagsekonomi, retorik och juridik. Du utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter där grundläggande färdigheter i att genomföra/utvärdera ett projekt betonas. Du får lära dig ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning, hur produkter och idéer skyddas av lagar och bestämmelser, till exempel upphovsrätt. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Kurskod: ENTENP0 Entreprenörskap och företagande Förkunskapskrav: Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Kursen utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter och ger fördjupade färdigheter att starta, driva, avsluta och utvärdera ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du lär dig företagsekonomiska metoder inom kalkylering, marknadsföring och redovisning, men också hur produktutveckling, marknadsundersökningar samt utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet och resultat går till. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Kurskod: FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka lagar och bestämmelser, som påverkar företagens verksamhet. I olika projekt omvandlas sedan idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och målinriktat arbete. För mer info, kontakta: Marie Näsholm Kurskod: FÖRMAD0 Marknadsföring Förkunskaper: företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande. Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och bestämmelser som styr marknadsföring, men även om etik och hållbar utveckling. Du får diskutera metoder för marknads- och omvärldsanalys. inom och utom företaget samt vid internationella kontakter. Kursen behandlar begreppet marknadsstrategi och betonar marknadsplanens betydelse. Du får även lära dig vikten av För mer info om juridik, kontakta: Eva Lundberg Affärsjuridik 100 poäng, Åk2 Praktisk marknadsföring poäng, Åk2, ÅK3 5 Kurskod: JURRÄT0 Kurskod: HANPRA01 Handel med både varor och tjänster är en länk mellan producent och konsument. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i praktisk marknadsföring och affärsdrift. Du får utveckla förmågan att kommunicera och möta kunder på ett kvalitetsmedvetet och serviceinriktat sätt. Du får en ökad förståelse för företagandets villkor, lär dig göra ekonomiska beräkningar och riskbedömningar samt övar dig att lösa problem. Du lär dig även utforma säljstödsmaterial och exponera varor på säljande sätt För mer info, kontakta: Håkan Seltén Internationell ekonomi 100 poäng, Åk2, ÅK3 Kurskod: SAMINE0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap1a2 eller Samhällskunskap1b Interna onell ekonomi är en kurs som behandlar såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska aspekter på handeln. Hur handeln har utvecklats genom historien och hur den idag påverkar världen globalt beskrivs och förklaras. Kursen ger dig en god förståelse för hur poli ska och ekonomiska kra er påverkar varandra. Vilka orsaker och konsekvenser som den globala resursfördelningen har på miljön och välfärden är också en central del i kursens innehåll. Till de företagsekonomiska aspekterna hör exempelvis a förklara vilka strategiska överväganden som görs av företag inför en utlandssatsning samt betydelsen av förståelse för skilda affärskulturer i kontakter mellan företag i olika länder. För mer info, kontakta: Daniel Brändström Redovisning 2 Kurskod: FÖRRED02 Förkunskapskrav: Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Kursen ger dig fördjupade kunskaper om redovisningsprinciper, lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning och utveckling. Du får lära dig registrering av affärshändelser, värdering av företagets tillgångar och skulder, periodiseringar samt skatteplanering av företagets resultat. Dessutom ingår arbete med bokslut, beskattning, revision och räkenskapsanalys, där du även lär dig metoder för att identifiera, analysera och lösa redovisningsproblem. Rätten och samhället tar upp övergripande rättsområden, som är viktiga att känna till för såväl privatpersoner som för företagare. Kursen behandlar i huvudsak straff- och processrätt samt straffrättsliga ideologier i ett historiskt och nutida perspektiv. Kunskap om den svenska rättsordningen, våra grundlagar samt Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter stimulerar eleven till ett aktivt samhällsengagemang och utvecklar elevens skapar förståelse för alla människors lika värde. Kunskap om internationell rätt ger insikt i svensk rätts beroende av främst EU-rätten. Kurskod: JURAFF0 Kursen behandlar avtal, köp, marknadsrätt, fordringar, skulder, associationsrätt, immaterialrätt och hyresrätt; rättsområden som är relevanta inom affärslivet. Svensk rättsordning och förhållandet till EU-rätt och internationell rätt sett ur företags synvinkel berörs. Elevens förmåga att kritiskt granska och analysera olika rättsliga regleringars betydelse utvecklas. Kursen ger en god grund för yrkeslivet och företagandet. Privatjuridik Juridik Kurskod: JURPRI0 Kursen behandlar rättsområden av särskild vikt för den enskilde individen och syftar till att ge goda kunskaper om familjelivets och arbetslivets rättsliga reglering. Studierna bidrar också till att trygga den enskilde som konsument och avtalspart exempelvis inom fastighets- och hyresområdet samt försäkringsområdet. Den ger också en introduktion till svensk rättsordning och dess förhållande till EU-rätt och internationell rätt samt straff- och processrätt

6 BILD Bild och form 1b Kurskod: BILBIL01b I kursen arbetar vi med bildproduktion i både nya och i traditionella metoder. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för ditt skapande. För mer info, kontakta: Rober Lindström Design 1 Estetiska:Bild, Design Musik Kurskod: DESDES01 Kursen tar upp designprocessen som vi omsätter med praktiska uppgifter inom många olika områden, som inredning, mode, bruksföremål och arkitektur.. Vi arbetar med olika uppdrag där vi finner idéer och lösningar till färdiga produkter, som vi presenterar med texter, bilder och modeller För mer info, kontakta: Marie Skaregård MUSIK Bruksspel och ackompanjemang Kurskod: MUSBRU0 Kompa på gitarr eller Piano En kurs för både nybörjare och den mer avancerade. Vi lär oss hur man kompar olika slags musik och hur man kan variera sitt spel på ett bra sätt. Du får också kunskap om ackordens uppbyggnad och annan enklare harmonilära För mer info, kontakta: Anders Henriksson Ensemble 1 Att spela/sjunga i band Kurskod: MUSENS01 Fotografisk bild 1 Kurskod: FOTFOT01 Målet är att lära sig grunderna i fotografering. Innehåll: Kamerateknik, grunderna i bildframställning och arbeten kring den fotografiska bildens byggstenar. Kursen skall ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik För mer info, kontakta: Niklas Park Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT02 Förkunskapskrav: Fotografisk bild 1 Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. För mer info, kontakta: Niklas Park Teater åk 3 Estetisk kommunikation poäng, Kurskod: ESTEST01 It s in Apple s DNA that technology alone is not enough it s technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our heart sing... Steve Jobs I kursen möter du kreativa former och uttryck för att kommunicera idéer. Du övar social kompetens i samarbetsprojekt. Din fantasiförmåga utvecklas och du lär dig värdesatta mångfalden av idéer, synsätt och angreppssätt. Syftet är att genomföra en produktion som kan innehålla allt från en beskrivning av spindlars liv till en modevisning. För mer info, kontakta: Martin Lange Sceniskt karaktärsarbete poäng, åk2,3 Kurskod: TEASCN01 Genom lekar och övningar tillsammans med dina kamrater övar du under avspända former upp din förmåga till samspel och improvisation. Genom karaktärsskapande utvecklar du din nyfikenhet, närvaro och glädje. Målet är att utifrån olika karaktärer skapa en teaterföreställning som berör, roar och oroar! För mer info, kontakta: Martin Lange Är du sugen på att spela i band? Här är kursen för dig som sjungen eller spelar något instrument. Kanske spelar du gitarr, piano, trumpet, saxofon, fiol, trombon, trummor, Vad som helst eller så är du sångare. För mer info, kontakta: Staffan Isbäck Musik 100 poäng, Åk2 Kurskod: MUSMU0 Ett musikaliskt smörgåsbord. Tyngdvikten ligger vid att spela och sjunga. Vi har flera fina musiksalar med mycket bra utrustning. Du får också möjlighet att göra låtar/texter och spela in musik i vår studio Abbey Road. Vi lär oss ackordens och musikens uppbyggnad och lyssnar aktivt på olika slags musik. Detta och mycket annat lär du dig på denna kurs Musikproduktion Musikstudio Kurskod: MUSMUS01 Lär dig att spela in musik vår studio Abbey Road. Vi arbetar med olika slags musik och olika inspelningstekniker! Vi gör digitala inspelningar i Pro- Tools miljö men även analoga inspelningar på rullbanspelare Kören gör ca fyra konserter per år. Bland annat vid det traditionella luciafirandet och vid skolavslutningarna. Vi sjunger pop, gospel, körvisor och klassisk repertoar. Körsång poäng, Åk2 Kurskod: MUSKÖS01 Körsång poäng åk 3 Kurskod: MUSKÖS02 Kom och delta i skolans stora kör! Vi sjunger all slags körmusik gospel, poplåtar, visor, klassiska pärlor. Naturligtvis står vi för skolans fina Luciafirande och sjunger på avslutningar och evenemang. Varje år har vi en större konsert och planerar för körresor inom och utom landet. För mer info, kontakta: Anders Henriksson 6

7 Idrott och Hälsa Idrott och hälsa 1 - specialisering Dans 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SD Kursen vänder sig till dig som vill träna dans och få djupare kunskaper om kroppens rörelse till musik. Vi provar olika dansformer t ex Salsa, Quickstep, Street, Jazz och olika sorters gruppträning. Du kommer lära dig göra musikanalys, sätta ihop ett eget gympapass samt utveckla egna koreogra ier. Kursen innehåller även träningslära. För mer info, kontakta: Marie Fåhræus Idrott och hälsa 1 - specialisering Fotboll 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SF Kursen är riktad till dig som tycker om att spela fotboll. Framförallt handlar kursen om individuell färdighetsträning. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. För mer info, kontakta: Daniel Kalles-Pettersson Idrott och hälsa 1 - specialisering Boll- och Racket spel 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SR Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktiskt/ teoretisk förståelse. Vi tränar lagidrotter (t ex innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och racketspel (t ex badminton tennis och pingis), för att ge en djupare inblick de olika spelen. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson Kursen är riktad till dig som är intresserad av ledarskap Träningslära 1 Kurskod: TRNTRN poäng, Åk2 Träningslära vänder sig till dig som vill lära dig hur du ska få ut det mesta av din träning. Kursen varvar teori och praktik inom konditionsträning, styrketräning och funktionell träning. Du kommer även att lära dig att förebygga, behandla olika former av skador och kostens betydelse för fysisk aktivitet. För mer info, kontakta: Annika Gratz Idrott och hälsa 1 specialisering Friluftsliv 100poäng Kurskod: IDRIDR01SN Minnen för livet: en tur med långfärdsskridskor på spegelblank is i Stockholms skärgård, kajakpaddling längs ina kuststräckor med solen i ansiktet, övernattning i tält/vindskydd på Bogesundslandet med cykel som färdmedel. Detta är en kurs som ger upplevelser, njutning och sätter en känsla i hela kroppen. Vill du vara en del i detta? För mer info, kontakta: Ulla Wikander Idrott och Hälsa 2 Kurskod IDRIDR02 Förkunskapskrav: IDRIDR01 kan ge behörighet/ Idrott och hälsa 2 är en fortsättningskurs på Idrott och hälsa 1. Denna kurs riktar sig till dig som ytterligare vill fördjupa dig i kroppens förmågor och funktion utifrån ett hälsoperspektiv. Kursen är praktisk med inslag av teori. Vill du inte ligga på sof locket under Åk3, utan värnar om din fysiska status då är Idrott och hälsa 2 svaret. En utmärkt kurs som ger stimulans och stärker dig i skolarbetet under studentåret. För mer info, kontakta: Pär Anders Axelsson 7

8 Matematik För mer info, kontakta: Susanne Gennow Matematik 2b Kurskod: MATMAT02b 100 poäng, Åk2 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 1b I kursen behandlas bl.a. linjära funktioner, andragradsfunktioner, andragradsekvationer, linjära ekvationssystem, några geometriska satser, logaritmer, beräkningsmetoder vid budgetering, statistiska metoder, normalfördelning. Behörighetskrav till många utbildningar Matematik 3b Kurskod: MATMAT03b kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 2a eller 2b I kursen behandlas bl.a. polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, bl.a. i ekonomi. Matematik 4 Kurskod: MATMAT04 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: matematik 3b eller 3c I kursen behandlas bl.a. komplexa tal, trigonometri och trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt deriveringsregler för dessa funktioner, bevismetoder, integraler, differentialekvationer. Behörighetskrav till bl.a. läkarutbildning, civilingenjörsutbildning. Matematik 5 Kurskod: MATMAT05 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 4 I kursen behandlas differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, lösning med digitala verktyg samt diskret matematik Matematik Specialisering-KTH:s Matematiska Cirkel Förkunskapskrav: Matematik 4 Kurskod: MATMAT00S AA För dig som går på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och vill fördjupa dig i matematik. Träffar på KTH en gång i månaden. KAn läsas på ett eller två år. I kursen ingår bl.a. linjär algebra, analys, kombinatorik. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. Matematik Kurskod: MATMAT00S TT Specialisering Talteori/Topologi 100 Poäng, Åk3 Förkunskapskrav: MATMAT00S1,MATMAT00S2 Enbart för dig som går Spetsutbildning matematik I kursen kommer bl. a behandla mängdlära och topologi, grupper och ringar, talteori, matematikens utveckling. Naturvetenskap Biologi 1 Kurskod: BIOBIO01 kan ge behörighet Kursen behandlar följande områden inom biologi: Ekologi och hållbar utveckling, Genetik, Evolution, Arbetssätt: Teori varvat med fältstudier, mikroskopering och andra biologiska arbetsmetoder. För mer info, kontakta: Maria Hals Biologi 2 Kurskod: BIOBIO02 kan ge behörighet Förkunskapskrav: Biologi 1 Kursen behandlar fysiologi och livscykler hos celler, växter, svampar och djur. Huvuddelen av kursen ägnas åt människans fysiologi. Genom teori, fysiologiska experiment, odling av bakterier och ev dissektioner lär vi oss mer om fysiologiska likheter och skillnader hos organismer och hur dessa kan ha utvecklats För mer info, kontakta: Maria Hals Bioteknik Kurskod: BIOBIT0 Förkunskapskrav: Biologi 1 Bioteknik är ett av de snabbast växande vetenskapsområdena just nu. Bakterier, jästceller, cancerceller, och stamceller har haft stor betydelse för den snabba utvecklingen. Kursen ger fördjupade kunskaper om bioteknikens möjligheter och metoder inom medicin, industri, kriminalteknik och forskning. Ett stort inslag av praktiska moment gör att du får prova på både mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Att identifiera en brottsling med DNA-sekvensering, skapa en självlysande bakterie och hitta en cancergen är exempel på experiment som ingår. Vissa laborationer utförs på Stockholms universitet och Vetenskapens hus. Du får även inblick i hur genetiska databaser fungerar, ta del av aktuell forskning, och diskutera stamceller, genmodifierade organismer och kloning ur ett etiskt perspektiv. För mer info, kontakta: Erica Cavellán 8

9 Naturvetenskap forts Teater Fysik 2 Kurskod: FYSFYS poäng, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: fysik 1a eller 1b2 Fördjupar området Rörelse och krafter till studier av tvådimensionell rörelse och kraft, samt enklare simulering. Applicerar de tidigare kunskaperna i fysik samt utvidgar kunnandet till beskrivning och studier av Vågor, elektromagnetism och signaler. I en del fall inom vitt skilda områden och storleksskalor. Inledning till fysikens metoder för beskrivning av Universums utveckling och struktur. Fortsatt tillämpning och fördjupning av Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder, med koppling till etiska, filosofiska och religiösa frågor För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Fysik 3 Kurskod: FYSFYS03 Förkunskapskrav: fysik 2 Fortsatt fördjupning av Rörelse och krafter, med utvidgade modeller som även tar hänsyn till förluster, även i flera dimensioner med tillämpningar. Viss relativitetsteori. Inledning till kvantfysiken och dess beskrivning av Materia och material Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används. Fortsatt fördjupning av Fysikens arbetssätt och matematiska metoder, med betoning på vetenskaplighet, planering, analys och redovisning För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Kemi 2 Kurskod: KEMKEM poäng, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: Kemi 1 I Kemi 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om kemiska reaktioner, analysmetoder, organiska ämnen och livets kemi. Experiment och resultatbearbetning är en viktig del av undervisningen, som kopplas till modern forskning. Kemin i samhället omkring oss diskuteras ur olika perspektiv igenom hela kursen. För mer info, kontakta: Hjalmar Messing Naturkunskap 2 Kurskod: NAKNAK02 Förkunskapskrav: Naturkunskap 1a2 eller 1b Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen behandlar följande innehåll: Universums utveckling, Evolution, Kemi, Människokroppen Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. För mer info, kontakta: Maria Hals Naturvetenskaplig specialisering - Läkemedel och Hjärnan Kurskod: NAVNAT00S BK Förkunskapskrav Biologi2 och Kemi 2 Kursen behandlar hur olika la kemedel, gifter och droger sa som koffeinet i kaffe, alvedon, etanol, mor in, och so mnmedel pa verkar ma nniskokroppen pa molekyla r niva. Hur ma nniskokroppen fungerar, med fokus pa hja rnan och nervsystemet a r centralt i kursen. Kursen tar ocksa upp vad det molekyla rt inneba r att uppleva lycka och ka rlek. Du kommer att fa la ra dig mer om bakomliggande orsaker till patologiska tillsta nd som magsa r, schizofreni, depression, drogberoende, cancer och HIV. Med fo rela sningar och problemlo sning utforskas hur la kemedel mot olika sjukdomar ser ut och fungerar. Genom givna sjukdomsfall, mordga tor, aktuell forskning och experimentella fo rso k befa ster du dina kunskaper. Kontakta Olle Rönnholm, Erica Cavellán Naturvetenskaplig specialisering - Ekologi, Kenya Kurskod: NAVNAT00S EK Förkunskapskrav: Biologi2 I samarbete med svenska skolan i Kenya fördjupar vi oss i förutsättningar för hållbar utveckling i ett utvecklingsland, ett land som också samtidigt går framåt rent ekonomiskt. Vi lär oss om savannens ekologi, människornas förutsättningar och hur man skapar ett socialt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Kursen innefattar en resa till Kenya under vårterminen där du i grupp kommer att få genomföra fältstudier. Vi kommer att vara på plats i Kenya under ca 2 veckor och en kostnad på 3500 kr utgår för safarikostnader samt vaccinationer och visum. (Max 15 elever) (Särskild uttagning gäller via personlig intervju och uppsats. En kommitté bestående av rektor, ämnesansvarig i biologi, kursansvarig lärare och kurator avgör deltagande) För mer info, kontakta: Maria Hals Fysik Specialisering Från Makrokosmos till Mikrokosmos 100 p åk 3 Kurskod: NAVNAT00S FY Fysiken har ambitionen att beskriva och behandla både stort och smått och helst med så enkla medel som möjligt. Utgångspunkten i kursen är att tillämpa den fysik som behandlats i tidigare kurser, men att vi vid behov utvidgar teorin en smula. I den här kursen börjar vi med att ta upp fenomen och processer, med tillhörande fysik, i det extremt storskaliga perspektivet, som galaxer och stjärnor. Med ett rejält kliv nedåt i storleksordningarna tar vi en titt på det direkt observerbara i vår omgivning, t ex väder, klimat, geofysik, alternativt fysiken själv och dess metoder. Ytterligare ett rejält steg storleksmässigt tar oss till den atomära och kanske subatomära världen. För mer info, kontakta: Lars Gråsjö 9

10 Samhälls- och Beteendevetenskap Filosofi 1 50 poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: FIOFIO01 Målet för kursen är att eleven får insikt i de principiella problem som gäller kunskapen om världen och om människan. Detta innebär att olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar skall behandlas, liksom det filosofiska tänkandets utveckling. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Filosofi 2 50 poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: FIOFIO02 Förkunskapskrav: Filosofi 1 Kursen innebär en fördjupning av frågor som behandlas i Filosofi 1. Här behandlar vi de klassiska frågorna om verklighetsuppfattningar, om kunskap och värdeteori samt logisk analys. Vi gör också en samhällsfilosofisk fördjupning där vi t ex tar upp frågor om makt, frihet och rättvisa. En viktig del av kursen utgörs av en egen fördjupning i en vald filosofisk fråga. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Geografi 1 Kurskod: GEOGEO poäng, Åk2 Undrar du varför världen ser ut som den gör? Hur försöker vi lösa stora miljöproblem och klimatproblematiken? Hur ser vi till att alla människor har tillgång till rent vatten och hur påverkas vi av globaliseringen oberoende på var på jorden vi bor? I samband med frågor om hållbar utveckling analyseras och diskuteras konsekvenser av människans utnyttjande av jordens resurser. Undervisningen består i övningar, arbeten, exkursioner m.m. För mer info, kontakta: Sara Karlsson Geografi 2 Samarbete med Stockholms universitet Förkunskapskrav: Geografi 1 Kurskod: GEOGEO02 Som en dal av kursen kommer du som elev att bedriva delar av dina studier i samarbete med Stockholms universitet, med möjlighet att plocka ut 7,5 högskolepoäng. På Dagy kommer vi att lägga fokus på hur vi i framtiden kan bygga hållbara städer och hur vi handskas med gränsöverskridande miljöproblem, infrastrukturella förändringar och hur näringsliv och företag, som miljöaktörer i en global ekonomi, påverkar samhället. Infrastruktur och bebyggelse, samhällsplanering och turism är några teman som vi arbetar med under kursens gång.för mer info, kontakta: Sara Karlsson Geografiska Kurskod: GEOGEO0 informationssystem Idag är GIS-kunniga personer väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden och verkar inom ett stort antal områden. GIS används för att konstruera kartor, se rörelsemönster i dataanvändning och mobiltelefoni, logistiska lösningar och inom försvaret, bara för att nämna några användningsområden. I kursen arbetar vi med att samla in och tolka data i form av flyg- och satellitbilder, analyserar dessa med hjälp av GPS-teknik och olika dataprogram och vi konstruerar kartor utifrån det material som vi samlat in. För mer info, kontakta: Sara Karlsson Historia 2a Kurskod: HISHIS02a Förkunskapskrav: historia 1a2 eller historia 1b Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i historieämnet. Vill du veta mer om vilken betydelse historien har för individen, grupper och samhällen? Vill du ha mer kunskap i hur har historien använts i olika medier? Då är det här kursen för dig. I kursen arbetar vi med tematiska fördjupningar där du med hjälp av olika källor och förklarningsmodeller undersöker och gräver efter historiska förklaringar. För mer info, kontakta: Carina Lundkvist, Åsa Åman Historia 3 Kurskod: HISHIS03 Förkunskapskrav: historia 2a eller historia 2b-kultur Dagböcker från en soldat under andra världskriget, domstolsprotokoll eller brev från emigranterna från USA, dessa primärkällor kan du få läsa under denna kurs. Kursen innebär att du får fördjupa dig än mer kring hur en historiker arbetar. Kursen riktar sig mot dig som vill få större förståelse från den lilla historien till den stora historien och tals är fokus på denna kurs, globalisering är ett nyckelord För mer info, kontakta: Carina Lundkvist, Åsa Åman Hum. och samhällsvetenskap Specialisering: Kriminologi Kurskod: HUMHUM00S KR Förkunskapskrav: historia 2a eller historia 2b-kultur Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering har inriktning dels mot kriminologi och dels mot dina rättigheter och skyldigheter som enskild och som konsument även ur ett internationellt perspektiv. Inom kriminologin studeras bl a olika aspekter av brott och straff samt varför vissa tycker att avvikande beteenden bör kriminaliseras och bestraffas. Samhällets åtgärder för att minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet tas också upp. Även viktimologi, dvs. läran om offer för brott, kommer att beröras. För mer info, kontakta: Marie Nordlund Politik och hållbar utveckling Kurskod: HÅLPOL0 Världen utsätts ständigt för miljöutmaningar, teknisk utveckling och samhälleliga framsteg. Det nutida samspelet mellan människa och hennes omgivning är avgörande för hur framtida generationer ska kunna leva utan att beröras av den påverkan vi gör just nu. Politik är en viktig del av denna utveckling. Vilka miljölagar finns och vilka lagar borde stiftas för en problemfri framtid? Vi diskuterar utifrån lokala, regionala, nationella och internationella aspekter För mer info, kontakta: Sara Karlsson 10

11 Samhälls- och Beteendevetenskap forts Psykologi 1 50 Poäng, Åk2 Kurskod: PSKPSY01 Kursen skall syfta till att utveckla kunskap om de faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan som individ och tillsammans med andra. Psykologiundervisningen skall medverka till att utveckla elevernas förståelse för mänskligt beteende utifrån olika psykologiska perspektiv För mer info, kontakta: Malin Åneman Psykologi 2a 50 Poäng, Åk3 Kurskod: PSKPSY02a Förkunskapskrav: Psykologi 1 Kursen skall ge eleven en fördjupning och breddning i ämnet psykologi. Centrala teman i kursen är: Människans livsvillkor, Psykisk hälsa och ohälsa, Utvecklingspsykologi arv/miljö, Individen i förhållande till samhällsutvecklingen. För mer info, kontakta: Malin Åneman Psykologi 2b 50 Poäng, Åk3 Kurskod: PSKPSY02b Förkunskapskrav: Psykologi 1 Kursen skall ge eleven fördjupning och breddning inom olika psykologiska tillämpningsområden. Eleven har stort inflytande över kursens innehåll relevant för elevens programinriktning. För mer info, kontakta: Malin Åneman Religionskunskap 2 50 Poäng, Åk3 Kurskod: RELREL02 Förkunskapskrav: Religionskunskap 1 I kursen får du bland annat läsa om olika nyreligiösa rörelser, t ex Jehovas vittnen. Du får läsa om privatreligiositet, där man som individ utformar en egen religion eller religionstolkning. Du får även läsa om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet och om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom får du läsa etik, till exempel djuretik, miljöetik eller etik i mänskliga relationer För mer info, kontakta: Malin Nord Samhällskunskap 2 Kurskod: SAMSAM poäng,, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: samhällskunskap1a2 eller samhällskunskap 1b I kursen Samhällskunskap 2 jobbar vi till stor del med tematiska fördjupningar inom olika samhällsfrågor. Du får fördjupa dig inom frågor som rör teorier kring ekonomisk utveckling både nationellt och internationellt. Du får även läsa om samhällets politiska utveckling utifrån ett ideologiskt perspektiv, exempelvis nationalism och jämställdhet samt hur vi påverkas av olika strukturer i samhället. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner, Daniel Brändström Samhällskunskap 3 Kurskod: SAMSAM03 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 2 I kursen Samhällskunskap 3 ligger fokus på frågor som rör globalisering utifrån exempelvis ekonomiska och politiska perspektiv, vilka utmaningar står vi inför? Du kommer även att få arbeta med frågor som rör vetenskapsteori och fördjupa dig inom samhällsvetenskapiga metoder. Denna kurs ger dig en bra förberedelse inför framtida studier på universitet eller högskola. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner, Daniel Brändström Sociologi 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOISOO0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen skall ge kunskap om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskap om t.ex. diskriminering, jämställdhet, etnicitet och andra aktuella sociala frågor. Hur påverkar och påverkas människan av det samhälle som hon lever i? Kontaktpersoner: Malin Åneman Internationella relationer 100 Poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMINR0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen vänder sig till elever som vill fördjupa sig i internationella relationer. Vi kommer att ta upp olika aktörer som stater, internationella företag, NGO, internationella institutioner och media. Vad dessa gör och vilken inverkan de har på nu pågående konflikter, internationell rätt, miljö, resursfördelning och globaliseringen i allmänhet. Olika redovisningsformer kommer att användas t.ex. debatter och rapporter. För mer info, kontakta: Gert Bergman Etnicitet och kulturmöten 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOIETN0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b I kursen får du bland annat läsa om kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Du får lära dig innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Du läser om migration, folkomflyttningar, vilka orsaker som finns bakom migration, och vilka konsekvenser detta får för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället och politiska beslut. Du får jobba med källkritik och studera aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor För mer info, kontakta: Malin Nord Egna anteckningar

12 Språk Engelska 7 Kurskod: ENGENG07 kan ge meritngpoä Förkunskapskrav: Engelska 6 Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på elevernas intresseområden och studieinriktning. I kursen ingår muntlig kommunikation och förståelse av talad engelska av skiftande slag, muntlig och skriftlig presentation av valt arbete samt läsning och tolkning av skönlitteratur inom olika genrer. Läsning av sakprosatexter och facktexter ur olika samhällsperspektiv ingår också. För mer info, kontakta: Olof Rundcrantz Engelska 7 med diplominriktning Kurskod: En poäng, åk 3 Denna kurs, som är unik för Danderyds gymnasium, följer ämnesplanen för Engelska 7. (Se beskrivning av Engelska 7.) Utöver detta förbereds eleverna inför det engelska språkdiplomet CAE och det amerikanska språkdiplomet TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter att studera i hela den engelskspråkiga världen. Kursen är stimulerande men också krävande och därför måste alla intresserade genomgå ett antagningsprov. För information om antagningsprovet kontakta Elisabet Melin Kontaktperson: Elisabet Melin Moderna språk Latin Språk och Kultur 1 Kurskod:LATLAT01 Kan ge behörighet Språket som överlevde ett imperium Latinet är både språk och kulturhistoria. Många av Europas språk har utvecklats ur latinet eller som i svenskans och engelskans fall lånat in många ord från latinet. Under kursen läggs grunden för en allmän förståelse av latin som språk och dess inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Kursen ger ett basordförråd och grundläggande kunskaper i latinsk formlära. Ordförrådet är i första hand inriktat på ord som finns kvar i de moderna språken. Vi studerar också romersk historia, kultur och samhällsliv. För mer info, kontakta: Anna Åkebring Kontaktpersoner för Moderna språk är: Franska Anna Axelsson Italienska Jenny Leone Nordström Japanska Tomoko Ogawa Lillrank Kinesiska Lu Wang Ryska Paul Meyer Spanska Alexandra Rönneblad Tyska Lasse Svensson Tyskt språkdiplom Om du vill jobba i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds gymnasium erbjuder testet på två nivåer A2 och B1 för elever som läser kursen tyska 4. Kurs poäng (Nybörjarkurs) Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation i olika situationer. Kurs poäng kan ge i vissa fall meritpoäng Förkunskaper: Kurs 1 i det språk du väljer. Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer. Kurs poäng kan behörighet/ meritpoäng Förkunskaper. Kurs 2 i det språk du väljer Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa, samtala och skriva utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer och att själv uttrycka dig på språket muntligt såväl som skriftligt. Franska Kurs 1 MODFRE01 Åk2 Kurs 2 MODFRE02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODFRE03 Åk3 Italienska Kurs 1 MODITA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODITA02 Åk2,ÅK3 Japanska Kurs 2 MODJPN02 Åk2 Kurs 1 MODJPN01 ÅK3 Kinesiska Kurs 1 MODCHI01 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODCHI03 Åk2, Åk3 Kurs 4 MODFRE04 Åk2 Kurs 5 MODFRE05 Åk3 Kurs 3 MODITA03 Åk3 Kurs 3 MODJPN03 ÅK3 Kurs 2 MODCHI02 Åk2,ÅK3 Kurs 4 MODCHI04 Åk2, Åk3 12 Kurs poäng kan ge meritpoäng Förkunskaper: Kurs 3 i det språk du väljer. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Kurs poäng kan ge meritpoäng Förkunskaper: Kurs 4 i det språk du väljer. Ma let med kursen a r att du fritt ska kunna anva nda spra ket fo r olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en sto rre spra klig sa kerhet. Du la ser, skriver och diskuterar utifra n olika typer av texter och media. Du fa r a ven tillfa lle att fo rdjupa dig utifra n egna intressen eller studieinriktning. Ryska Kurs 1 MODRUS01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODRUS02 ÅK3 Spanska Kurs 1 MODSPA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODSPA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODSPA03 Åk2,Åk3 Tyska Kurs 1 MODGER01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODGER02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODGER03 ÅK3 Kurskod Kurs 3 MODRUS03 Åk2,ÅK3 Kurs 4 MODSPA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODSPA05 Åk3 Kurs 4 MODGER04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODGER05 Åk3

13 Svenska/Pedagogik Film- och TV-kunskap Kurskod: KOSFIL0 Kursen ger en film- och tv-historisk översikt, en inblick i olika genrer, stilistiska drag, tolkningsmodeller, närliggande estetiska konstformer som musik, bildkonst och teater, samt etiska diskussioner kring censur, demokrati och yttrandefrihet. För mer info, kontakta: Olof Rundcrantz Kommunikation Kurskod: PEDKOU0 Kursen ger kunskap om hur sociala, språkliga och kulturella faktorer påverkar kommunikationen. Kroppsspråkets betydelse och hur man kommunicerar i svåra situationer är andra delar av kursen. Du får möjlighet att pröva olika metoder och hjälpmedel inom informationsteknik liksom att träna din kritiska förmåga. För mer info, kontakta: : Lu Wang Konstarterna och samhället Kurskod: KOSKOS0 50 poäng, Åk2, Åk3 Kan ej läsas om du läser Samtida kulturutryck. Kursen ger en bred överblick av olika uttryck för konstnärligt skapande i dagens samhälle. Elevernas eget skapande och intressen kopplas till aktuella kultur- och konstföreteelser. Olika uttrycksmedel, konstutövningens villkor och vägar till förståelse av konst, liksom den aktuella kulturdebatten tas upp. För mer info, kontakta: Claes Folkesson Kultur- och idéhistoria Kurskod: KOSKUL0 Vi studerar huvuddragen i hur kultur och tänkande tar sig uttryck i olika epoker. I kursen får vi också utifrån analys av enskilda verk anledning att reflektera över de frågor som människan genom historien har bearbetat i konst, filosofi och vetenskap. För mer info, kontakta: Margareta Hedman Litteratur Kurskod: SVELIT0 Förkunskapskrav: Svenska 1 I den här kursen läser vi olika typer av litteratur och använder litteraturvetenskapens verktyg och begrepp för att nå fördjupad förståelse. Du får insikt i hur litteratur, förhåller sig till idéer och strukturer i sin samtid. Vi diskuterar hur man kan värdera texter och resonerar kring begrepp som bra och dålig litteratur. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Människans språk Kurskod:MÄKMÄK poa ng a k 2,3. Ämnet människans språk behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i världen i dag och vad det innebär att kunna ett språk. Språkens släktskap och ursprung studeras liksom sambanden mellan språk, tanke och hjärna. Eleverna ges praktisk möjlighet att diskutera och analysera språkets olika roll i varierande sociala sammanhang, tider, kulturer och hur vi utvecklar vårt eget språk. Kontaktperson: Anna Åkebring Retorik Kurskod: SVERET0 Förkunskapskrav: Svenska 1 Utifrån den klassiska retoriken får du träna muntlig framställning, i praktik och teori, enskilt och i grupp. Du får också arbeta med grundläggande retoriska begrepp för att kunna analysera muntlig framställning i olika medier. För mer info, kontakta: Gunilla Kågström Samtida kulturuttryck Kurskod: KOSSAT0 Kan ej läsas om du läser Konstarterna och samhället. Kursen ger en bred överblick av olika uttryck för konstnärlig skapande i dagens samhälle. Elevernas eget skapande och intresse kopplas till aktuella kultur- och konstföreteelser. Uttrycksmedel, konstutövningens villkor och förståelse av konst tas upp, liksom ämnen som kreativitet, konstnärens roll och ansvar. Dessutom gör vi en djupare analyser med hjälp av begrepp och teorier som förekommer inom den aktuella kulturdebatten. För mer info, kontakta: Claes Folkesson Skrivande Kurskod: SVESKR0 Förkunskapskrav: Svenska 1 Du provar att skriva olika skönlitterära och journalistiska texter. Du lär dig mer om den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man förbereder och arbetar fram en text. Genom att läsa andras texter och studera hur författare arbetar ökar du din säkerhet som skribent. Du tränar dig även hela tiden på att få och ge respons på de texter som du och de andra kursdeltagarna skriver. För mer info, kontakta: Lasse Svensson, 13

14 Så här gör du ditt val i Dexter... Valet är öppet 5 11 november 1. Logga in i Dexter. 2. Klicka på länken under Aktuellt 3. Klicka på Individuellt val 4. Gör ditt val genom att klicka på pilarna, först i vänster ruta (schemaposition) och sedan i höger ruta (Kurs) Detta blir dina 1:a handsval. 1. klicka på pilen i schemaposition 2 välj kurs i rullisten Kurs Du ska välja mellan XXX och XXX poäng Det går även att klicka först i kurs och sedan i schemapos. 5. Därefter ska du göra ett reservval på samma sätt i nästa ruta. 6. När du är klar med dina val så klicka på 7. Skriv ut din valblankett genom att klicka på skriv ut sparade val (uppe till höger i rutan) Utskriften är ditt kvitto på att ditt val har gått in i valmodulen, Det är viktigt att du kontrollerar att valen blev rätt. Spara utskriften. När vet jag vad jag fått för kurser? Du får ett meddelande/instruktioner på din skolmail som uppmanar dig att titta på din studieplan i Dexter. Vi beräknar att vara klara ungefär vecka Valet i Dexter stängs söndagen den 11 november kl

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1,

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1, Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

PF2(NA2,SA2,TE2) PF3(NA3,SA3,TE3) Rödmarkerade grupper har annan praktiktid än övriga i valgruppen

PF2(NA2,SA2,TE2) PF3(NA3,SA3,TE3) Rödmarkerade grupper har annan praktiktid än övriga i valgruppen Följande kurser kommer erbjudas som individuellt val läsåret 15/16. Bestämt antal sökande krävs för att kursen ska starta Indval Block A Indval Block B E Egen tid PF Programfördjupningstid PF2(NA2,SA2,TE2)

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Lunds kommun Polhemskolan Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Val inför Åk 2 - EK Ekonomiprogrammet Våra utgångspunkter Skapa en helhet i utbildningen Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Kunna kombinera studier & idrott Ekonomiprogrammet

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Individuellt val till läsåret 2015/2016

Individuellt val till läsåret 2015/2016 Individuellt val till läsåret 2015/2016 I studieplanen framgår att du ska läsa 200 poäng individuellt val under din gymnasietid. Till detta val väljer du 100 poäng som ditt förstahandsval samt 200 poäng

Läs mer

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2

Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2 EKONOMI programmet Två inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som: redovisning, kalkylering, marknadsföring, företagande samt ledarskap och organisation. Inriktningen

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur.

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur. Kurslitteratur Kurs Kurskod Titel Förlag ISBN Administration 1 ADMADM01 Administration 1 978-91-47-11396-5 Administration 2 ADMADM02 Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik, Fakta & uppgifter 978-91-47-11623-2

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se

Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se VISION I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL ÅRSKURS 2 LÄSÅRET 2013/2014

INDIVIDUELLA VAL ÅRSKURS 2 LÄSÅRET 2013/2014 Individuellt val till årskurs 3, läsåret 2013/2014 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt val ska ej göras, valet

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014 BILBIL01b, Bild och form 1b Kursbeskrivning: I kursen arbetar vi med bildens grunder och diskuterar dem. Vi behandlar många olika tekniker och motiv som t

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2015-2016 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Samhälle-Global s. 8 Forskning-Journalistik

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer