Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida :"

Transkript

1 DANDERYDS GYMNASIUM 25 oktober 2012

2 Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Besök skolverkets hemsida : Läs din skolmail ofta! Det är på den vi meddelar dig om ditt individuella val. Det är också dit vi mailar om vi har några frågor om ditt val. 2

3 Viktig information Viktiga datum och svar på de vanligaste frågorna (FAQ) När och hur ska jag göra mitt val? Det Individuella kursvalet görs i Dexter. Tid: måndag den 5 november 2012 till och med söndagen den 11 november Viktigt! Gör en utskrift av din valblankett, Den är din kvittens på att ditt val fungerat. Min inloggning till Dexter fungerar inte? Vänd dig i god tid till Monica Lindroth och Sabine Ekblad på Elev Kursadministrationen så hjälper de dig. Hur många poäng har jag kvar att välja kurser för? På din studieplan i Dexter ser du hur många poäng du har kvar att välja. Det står under poängkolumnen vid kursen INDV Kontrollera i din studieplan vilka kurser som du har. Dessa ska du inte välja som individuellt val. Ska jag välja för alla individuella valpoäng som jag har? Du väljer för ett år i taget, så går du i ÅK1 väljer du kurser för Åk2. I katalogen står även de kurser som planeras för Åk3 så att du kan tänka igenom vad du vill ha då när du planerar dina studier. Måste jag göra reservval? Ja! Kurser med för få sökande kan bli inställda och då måste du ha ett reservval som går att aktivera. Annars riskerar du att det inte finns plats kvar i den kursen du kan tänka dig som reserv. Hur och var kan jag få datorhjälp för att göra mina val? Datasupport kan du få hos Sabine Ekblad (se anslag på dörren om vilka tider som gäller) Jag vill söka kurser, men har inga individuella valpoäng kvar. Hur ansöker jag om utökat program? Du som vill ansöka om utökat program ska skriva de kurser som du önskar på blanketten Ansökan om utökat program. Blanketten finns på It`s Learning i mappen Individuella valet. OBS! Du måste först använda de individuella valpoäng som du har kvar innan du kan söka utökat program. Utökade kurser tilldelas sist i mån av plats, vilket gör att du kan få vänta till kursstart innan du kan se om du har fått kursen. Utökat program ska alltid beviljas av rektor efter mentor tillstyrkt på blanketten. Lämna in din Ansökan om utökat program till din studievägledare senast 12 nov Hur vet jag vilka kurser jag har fått av de jag sökt till nästa läsår? När valkörningarna är klara syns det på din studieplan vilka kurser du har fått, preliminärt den 11 januari Du får också ett meddelande på din skolmail med uppmaningen att kontrollera vilka kurser du har fått. Under valbearbetningen är det viktigt att du läser din skolmail ofta eftersom det är där vi kontaktar dig om vi har några frågor. Vi garanterar inte att alla kurser i katalogen startar. Kurser med för få sökande kan ställas in. Varför ser jag inte den kurs jag sökt på min studieplan? Om du har sökt kurser som utökat program ser du det senare. Kursen kan vara inställd pga att för få sökt den, du har då fått ett av dina reservval som passar in schemamässigt. Saknar du poäng måste du göra tilläggsval, senast 16 mars 2012 (blankett finns hos Sabine Ekblad). Schemapositioner Blå position = morgonlektion tisdagar och torsdagar Gul position = morgonlektion måndagar och onsdagar Det finns inte möjlighet att senare kunna byta individuella valkurser, så tänk igenom dina val noggrant! På skolverkets hemsida finns den fullständiga kursplanen för kurserna. All information om det individuella valet finns också på It`s Learning i mappen Individuella valet Valet i Dexter är öppet från den 5 november till och med den 11 november 3

4 Administration, Data och Media Administration 1 Kurskod: ADMADM01 Du lär dig att planera och utföra administrativt arbete, dvs arbete med att stödja, förvalta och sköta företags eller organisationers verksamhet. Kursen ger dig bl. a. kunskaper i att använda datorprogram och tekniker för att skapa olika typer av dokument, kunskaper om sekretess- och arbetsmiljöfrågor, kunskaper om lagar och bestämmelser inom området, samt hur man arbetar på ett ergonomisk och miljömedvetet sätt. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Journalistik, reklam och information 1 Kurskod: MEEJOU01 Journalistik, reklam och information är en kurs som ger dig kunskaper i grundläggande kommunikationsteorier och om olika steg i kommunikationsprocessen. Vi analyserar olika mediers styrkor och svagheter beroende på målgrupper. Vi studerar lagstiftning och etiska regler samt internationella överenskommelser kring media och reklam i olika medier. För mer info, kontakta: Anna Sigrid Pettersson Textkommunikation Kurskod: MEETET0 I Textkommunikation kommer vi att producera journalistiska texter med intervjuer och research utifrån journalistiska och etiska principer med rätt språk och uttryck beroende på målgrupp. Vi kommer skriva och analysera reklam- och informationstexter samt använda oss av olika informationskanaler och källor och kritiskt granska deras relevans och trovärdighet. För mer info, kontakta: Anna Sigrid Pettersson Webbutveckling 1 Kurskod: WEBWEU01 Kursen ger dig kunskaper i att bygga en webbplats med hjälp av olika verktyg och tekniker. Där ingår att skapa struktur, och att designa text och bild. Du får en introduktion om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Dessutom behandlar kursen de standarder som används på webben, webbens historia och dess samhällspåverkan samt de lagar och bestämmelser som är tillämpliga. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Webbutveckling 2 Kurskod: WEBWEU02 Förkunskaper: Webbutveckling 1 Denna kurs ger dig kunskaper för att utveckla en applikation på webben, där ingår: att fastställa dess målsättning, planering och specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Du får lära dig använda märkspråk (html) och stilmallar (css), och att hantera bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik. Frågor som interoperabilitet och kvalitetssäkring tas upp, samt frågor om etik och integritet inom webbens värld. För mer info, kontakta: Elisabeth Morberg Bõlenius Programmering poäng Åk2,3 Kurskod: PRRPRR01 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Programmering poäng Åk3 Kurskod: PRRPRR02 Förkunskaper: Programmering 1 Kursen skall ge kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik. Kursen ger också kunskaper om analys- och designmetoder samt Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh CAD 1 50 poäng, Åk2, 3 Kurskod: CADCAD01 Du får kunskaper i datorstödd design och konstruktion, göra tekniska ritningar i en 3D-miljö med den avancerade programvaran Pro/E-Creo. Det är ett professionellt verktyg som används av många svenska företag. CAD används av t.ex. konstruktörer, industridesigner, arkitekter, elektronikingenjörer m.fl. Kursen fokuserar på mekanisk konstruktion där du får möjlighet att välja ett eget projekt som avslutningsarbete. Kanske konstruera och rita något till hemmet eller varför inte ta chansen att rita upp den uppfinning du har gått och tänkt på Nyfiken på CAD? Gå till och se vad man kan göra För mer info, kontakta: Henrik Sjödin CAD 2 50 poäng, Åk2, 3 Kurskod: CADCAD02 Förkunskapskrav: CAD 1 Du som har läst CAD1 på annan skola bör först rådgöra med kursansvarig innan du söker kursen. Du får utökade kunskaper i datorstödd design och konstruktion. Kursen bygger vidare på kunskaper du fick i CAD1. Verktygslådan utökas till att omfatta mer avancerade verktyg i 3D miljön. Nya sätt att 3D-modellera på introduceras. Du blir säkrare på korrekt måttsättning och lämplig vyplacering i 2Dmiljön. Du får också en orientering om de analysfunktioner som erbjuds i ett modernt CAD-program t.ex. hållfasthetsberäkningar med hjälp av Finita Element Metoden FEM. För mer info, kontakta: Henrik Sjödin 4

5 Ekonomi, Handel Entreprenörskap 100 poäng, Åk2 Rätten och samhället Kurskod: ENTENR0 Entreprenörskap baseras på begrepp, teorier, modeller och metoder inom till exempel psykologi, företagsekonomi, retorik och juridik. Du utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter där grundläggande färdigheter i att genomföra/utvärdera ett projekt betonas. Du får lära dig ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning, hur produkter och idéer skyddas av lagar och bestämmelser, till exempel upphovsrätt. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Kurskod: ENTENP0 Entreprenörskap och företagande Förkunskapskrav: Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Kursen utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter och ger fördjupade färdigheter att starta, driva, avsluta och utvärdera ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du lär dig företagsekonomiska metoder inom kalkylering, marknadsföring och redovisning, men också hur produktutveckling, marknadsundersökningar samt utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet och resultat går till. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Kurskod: FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka lagar och bestämmelser, som påverkar företagens verksamhet. I olika projekt omvandlas sedan idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och målinriktat arbete. För mer info, kontakta: Marie Näsholm Kurskod: FÖRMAD0 Marknadsföring Förkunskaper: företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande. Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och bestämmelser som styr marknadsföring, men även om etik och hållbar utveckling. Du får diskutera metoder för marknads- och omvärldsanalys. inom och utom företaget samt vid internationella kontakter. Kursen behandlar begreppet marknadsstrategi och betonar marknadsplanens betydelse. Du får även lära dig vikten av För mer info om juridik, kontakta: Eva Lundberg Affärsjuridik 100 poäng, Åk2 Praktisk marknadsföring poäng, Åk2, ÅK3 5 Kurskod: JURRÄT0 Kurskod: HANPRA01 Handel med både varor och tjänster är en länk mellan producent och konsument. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i praktisk marknadsföring och affärsdrift. Du får utveckla förmågan att kommunicera och möta kunder på ett kvalitetsmedvetet och serviceinriktat sätt. Du får en ökad förståelse för företagandets villkor, lär dig göra ekonomiska beräkningar och riskbedömningar samt övar dig att lösa problem. Du lär dig även utforma säljstödsmaterial och exponera varor på säljande sätt För mer info, kontakta: Håkan Seltén Internationell ekonomi 100 poäng, Åk2, ÅK3 Kurskod: SAMINE0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap1a2 eller Samhällskunskap1b Interna onell ekonomi är en kurs som behandlar såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska aspekter på handeln. Hur handeln har utvecklats genom historien och hur den idag påverkar världen globalt beskrivs och förklaras. Kursen ger dig en god förståelse för hur poli ska och ekonomiska kra er påverkar varandra. Vilka orsaker och konsekvenser som den globala resursfördelningen har på miljön och välfärden är också en central del i kursens innehåll. Till de företagsekonomiska aspekterna hör exempelvis a förklara vilka strategiska överväganden som görs av företag inför en utlandssatsning samt betydelsen av förståelse för skilda affärskulturer i kontakter mellan företag i olika länder. För mer info, kontakta: Daniel Brändström Redovisning 2 Kurskod: FÖRRED02 Förkunskapskrav: Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Kursen ger dig fördjupade kunskaper om redovisningsprinciper, lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning och utveckling. Du får lära dig registrering av affärshändelser, värdering av företagets tillgångar och skulder, periodiseringar samt skatteplanering av företagets resultat. Dessutom ingår arbete med bokslut, beskattning, revision och räkenskapsanalys, där du även lär dig metoder för att identifiera, analysera och lösa redovisningsproblem. Rätten och samhället tar upp övergripande rättsområden, som är viktiga att känna till för såväl privatpersoner som för företagare. Kursen behandlar i huvudsak straff- och processrätt samt straffrättsliga ideologier i ett historiskt och nutida perspektiv. Kunskap om den svenska rättsordningen, våra grundlagar samt Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter stimulerar eleven till ett aktivt samhällsengagemang och utvecklar elevens skapar förståelse för alla människors lika värde. Kunskap om internationell rätt ger insikt i svensk rätts beroende av främst EU-rätten. Kurskod: JURAFF0 Kursen behandlar avtal, köp, marknadsrätt, fordringar, skulder, associationsrätt, immaterialrätt och hyresrätt; rättsområden som är relevanta inom affärslivet. Svensk rättsordning och förhållandet till EU-rätt och internationell rätt sett ur företags synvinkel berörs. Elevens förmåga att kritiskt granska och analysera olika rättsliga regleringars betydelse utvecklas. Kursen ger en god grund för yrkeslivet och företagandet. Privatjuridik Juridik Kurskod: JURPRI0 Kursen behandlar rättsområden av särskild vikt för den enskilde individen och syftar till att ge goda kunskaper om familjelivets och arbetslivets rättsliga reglering. Studierna bidrar också till att trygga den enskilde som konsument och avtalspart exempelvis inom fastighets- och hyresområdet samt försäkringsområdet. Den ger också en introduktion till svensk rättsordning och dess förhållande till EU-rätt och internationell rätt samt straff- och processrätt

6 BILD Bild och form 1b Kurskod: BILBIL01b I kursen arbetar vi med bildproduktion i både nya och i traditionella metoder. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för ditt skapande. För mer info, kontakta: Rober Lindström Design 1 Estetiska:Bild, Design Musik Kurskod: DESDES01 Kursen tar upp designprocessen som vi omsätter med praktiska uppgifter inom många olika områden, som inredning, mode, bruksföremål och arkitektur.. Vi arbetar med olika uppdrag där vi finner idéer och lösningar till färdiga produkter, som vi presenterar med texter, bilder och modeller För mer info, kontakta: Marie Skaregård MUSIK Bruksspel och ackompanjemang Kurskod: MUSBRU0 Kompa på gitarr eller Piano En kurs för både nybörjare och den mer avancerade. Vi lär oss hur man kompar olika slags musik och hur man kan variera sitt spel på ett bra sätt. Du får också kunskap om ackordens uppbyggnad och annan enklare harmonilära För mer info, kontakta: Anders Henriksson Ensemble 1 Att spela/sjunga i band Kurskod: MUSENS01 Fotografisk bild 1 Kurskod: FOTFOT01 Målet är att lära sig grunderna i fotografering. Innehåll: Kamerateknik, grunderna i bildframställning och arbeten kring den fotografiska bildens byggstenar. Kursen skall ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik För mer info, kontakta: Niklas Park Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT02 Förkunskapskrav: Fotografisk bild 1 Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. För mer info, kontakta: Niklas Park Teater åk 3 Estetisk kommunikation poäng, Kurskod: ESTEST01 It s in Apple s DNA that technology alone is not enough it s technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our heart sing... Steve Jobs I kursen möter du kreativa former och uttryck för att kommunicera idéer. Du övar social kompetens i samarbetsprojekt. Din fantasiförmåga utvecklas och du lär dig värdesatta mångfalden av idéer, synsätt och angreppssätt. Syftet är att genomföra en produktion som kan innehålla allt från en beskrivning av spindlars liv till en modevisning. För mer info, kontakta: Martin Lange Sceniskt karaktärsarbete poäng, åk2,3 Kurskod: TEASCN01 Genom lekar och övningar tillsammans med dina kamrater övar du under avspända former upp din förmåga till samspel och improvisation. Genom karaktärsskapande utvecklar du din nyfikenhet, närvaro och glädje. Målet är att utifrån olika karaktärer skapa en teaterföreställning som berör, roar och oroar! För mer info, kontakta: Martin Lange Är du sugen på att spela i band? Här är kursen för dig som sjungen eller spelar något instrument. Kanske spelar du gitarr, piano, trumpet, saxofon, fiol, trombon, trummor, Vad som helst eller så är du sångare. För mer info, kontakta: Staffan Isbäck Musik 100 poäng, Åk2 Kurskod: MUSMU0 Ett musikaliskt smörgåsbord. Tyngdvikten ligger vid att spela och sjunga. Vi har flera fina musiksalar med mycket bra utrustning. Du får också möjlighet att göra låtar/texter och spela in musik i vår studio Abbey Road. Vi lär oss ackordens och musikens uppbyggnad och lyssnar aktivt på olika slags musik. Detta och mycket annat lär du dig på denna kurs Musikproduktion Musikstudio Kurskod: MUSMUS01 Lär dig att spela in musik vår studio Abbey Road. Vi arbetar med olika slags musik och olika inspelningstekniker! Vi gör digitala inspelningar i Pro- Tools miljö men även analoga inspelningar på rullbanspelare Kören gör ca fyra konserter per år. Bland annat vid det traditionella luciafirandet och vid skolavslutningarna. Vi sjunger pop, gospel, körvisor och klassisk repertoar. Körsång poäng, Åk2 Kurskod: MUSKÖS01 Körsång poäng åk 3 Kurskod: MUSKÖS02 Kom och delta i skolans stora kör! Vi sjunger all slags körmusik gospel, poplåtar, visor, klassiska pärlor. Naturligtvis står vi för skolans fina Luciafirande och sjunger på avslutningar och evenemang. Varje år har vi en större konsert och planerar för körresor inom och utom landet. För mer info, kontakta: Anders Henriksson 6

7 Idrott och Hälsa Idrott och hälsa 1 - specialisering Dans 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SD Kursen vänder sig till dig som vill träna dans och få djupare kunskaper om kroppens rörelse till musik. Vi provar olika dansformer t ex Salsa, Quickstep, Street, Jazz och olika sorters gruppträning. Du kommer lära dig göra musikanalys, sätta ihop ett eget gympapass samt utveckla egna koreogra ier. Kursen innehåller även träningslära. För mer info, kontakta: Marie Fåhræus Idrott och hälsa 1 - specialisering Fotboll 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SF Kursen är riktad till dig som tycker om att spela fotboll. Framförallt handlar kursen om individuell färdighetsträning. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. För mer info, kontakta: Daniel Kalles-Pettersson Idrott och hälsa 1 - specialisering Boll- och Racket spel 100 poäng, Åk2 Kurskod: IDRIDR01SR Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktiskt/ teoretisk förståelse. Vi tränar lagidrotter (t ex innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och racketspel (t ex badminton tennis och pingis), för att ge en djupare inblick de olika spelen. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson Kursen är riktad till dig som är intresserad av ledarskap Träningslära 1 Kurskod: TRNTRN poäng, Åk2 Träningslära vänder sig till dig som vill lära dig hur du ska få ut det mesta av din träning. Kursen varvar teori och praktik inom konditionsträning, styrketräning och funktionell träning. Du kommer även att lära dig att förebygga, behandla olika former av skador och kostens betydelse för fysisk aktivitet. För mer info, kontakta: Annika Gratz Idrott och hälsa 1 specialisering Friluftsliv 100poäng Kurskod: IDRIDR01SN Minnen för livet: en tur med långfärdsskridskor på spegelblank is i Stockholms skärgård, kajakpaddling längs ina kuststräckor med solen i ansiktet, övernattning i tält/vindskydd på Bogesundslandet med cykel som färdmedel. Detta är en kurs som ger upplevelser, njutning och sätter en känsla i hela kroppen. Vill du vara en del i detta? För mer info, kontakta: Ulla Wikander Idrott och Hälsa 2 Kurskod IDRIDR02 Förkunskapskrav: IDRIDR01 kan ge behörighet/ Idrott och hälsa 2 är en fortsättningskurs på Idrott och hälsa 1. Denna kurs riktar sig till dig som ytterligare vill fördjupa dig i kroppens förmågor och funktion utifrån ett hälsoperspektiv. Kursen är praktisk med inslag av teori. Vill du inte ligga på sof locket under Åk3, utan värnar om din fysiska status då är Idrott och hälsa 2 svaret. En utmärkt kurs som ger stimulans och stärker dig i skolarbetet under studentåret. För mer info, kontakta: Pär Anders Axelsson 7

8 Matematik För mer info, kontakta: Susanne Gennow Matematik 2b Kurskod: MATMAT02b 100 poäng, Åk2 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 1b I kursen behandlas bl.a. linjära funktioner, andragradsfunktioner, andragradsekvationer, linjära ekvationssystem, några geometriska satser, logaritmer, beräkningsmetoder vid budgetering, statistiska metoder, normalfördelning. Behörighetskrav till många utbildningar Matematik 3b Kurskod: MATMAT03b kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 2a eller 2b I kursen behandlas bl.a. polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, bl.a. i ekonomi. Matematik 4 Kurskod: MATMAT04 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: matematik 3b eller 3c I kursen behandlas bl.a. komplexa tal, trigonometri och trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt deriveringsregler för dessa funktioner, bevismetoder, integraler, differentialekvationer. Behörighetskrav till bl.a. läkarutbildning, civilingenjörsutbildning. Matematik 5 Kurskod: MATMAT05 kan ge behörighet/ meritpoäng Förkunskapskrav: Matematik 4 I kursen behandlas differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, lösning med digitala verktyg samt diskret matematik Matematik Specialisering-KTH:s Matematiska Cirkel Förkunskapskrav: Matematik 4 Kurskod: MATMAT00S AA För dig som går på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och vill fördjupa dig i matematik. Träffar på KTH en gång i månaden. KAn läsas på ett eller två år. I kursen ingår bl.a. linjär algebra, analys, kombinatorik. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. Matematik Kurskod: MATMAT00S TT Specialisering Talteori/Topologi 100 Poäng, Åk3 Förkunskapskrav: MATMAT00S1,MATMAT00S2 Enbart för dig som går Spetsutbildning matematik I kursen kommer bl. a behandla mängdlära och topologi, grupper och ringar, talteori, matematikens utveckling. Naturvetenskap Biologi 1 Kurskod: BIOBIO01 kan ge behörighet Kursen behandlar följande områden inom biologi: Ekologi och hållbar utveckling, Genetik, Evolution, Arbetssätt: Teori varvat med fältstudier, mikroskopering och andra biologiska arbetsmetoder. För mer info, kontakta: Maria Hals Biologi 2 Kurskod: BIOBIO02 kan ge behörighet Förkunskapskrav: Biologi 1 Kursen behandlar fysiologi och livscykler hos celler, växter, svampar och djur. Huvuddelen av kursen ägnas åt människans fysiologi. Genom teori, fysiologiska experiment, odling av bakterier och ev dissektioner lär vi oss mer om fysiologiska likheter och skillnader hos organismer och hur dessa kan ha utvecklats För mer info, kontakta: Maria Hals Bioteknik Kurskod: BIOBIT0 Förkunskapskrav: Biologi 1 Bioteknik är ett av de snabbast växande vetenskapsområdena just nu. Bakterier, jästceller, cancerceller, och stamceller har haft stor betydelse för den snabba utvecklingen. Kursen ger fördjupade kunskaper om bioteknikens möjligheter och metoder inom medicin, industri, kriminalteknik och forskning. Ett stort inslag av praktiska moment gör att du får prova på både mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Att identifiera en brottsling med DNA-sekvensering, skapa en självlysande bakterie och hitta en cancergen är exempel på experiment som ingår. Vissa laborationer utförs på Stockholms universitet och Vetenskapens hus. Du får även inblick i hur genetiska databaser fungerar, ta del av aktuell forskning, och diskutera stamceller, genmodifierade organismer och kloning ur ett etiskt perspektiv. För mer info, kontakta: Erica Cavellán 8

9 Naturvetenskap forts Teater Fysik 2 Kurskod: FYSFYS poäng, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: fysik 1a eller 1b2 Fördjupar området Rörelse och krafter till studier av tvådimensionell rörelse och kraft, samt enklare simulering. Applicerar de tidigare kunskaperna i fysik samt utvidgar kunnandet till beskrivning och studier av Vågor, elektromagnetism och signaler. I en del fall inom vitt skilda områden och storleksskalor. Inledning till fysikens metoder för beskrivning av Universums utveckling och struktur. Fortsatt tillämpning och fördjupning av Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder, med koppling till etiska, filosofiska och religiösa frågor För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Fysik 3 Kurskod: FYSFYS03 Förkunskapskrav: fysik 2 Fortsatt fördjupning av Rörelse och krafter, med utvidgade modeller som även tar hänsyn till förluster, även i flera dimensioner med tillämpningar. Viss relativitetsteori. Inledning till kvantfysiken och dess beskrivning av Materia och material Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används. Fortsatt fördjupning av Fysikens arbetssätt och matematiska metoder, med betoning på vetenskaplighet, planering, analys och redovisning För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Kemi 2 Kurskod: KEMKEM poäng, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: Kemi 1 I Kemi 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om kemiska reaktioner, analysmetoder, organiska ämnen och livets kemi. Experiment och resultatbearbetning är en viktig del av undervisningen, som kopplas till modern forskning. Kemin i samhället omkring oss diskuteras ur olika perspektiv igenom hela kursen. För mer info, kontakta: Hjalmar Messing Naturkunskap 2 Kurskod: NAKNAK02 Förkunskapskrav: Naturkunskap 1a2 eller 1b Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen behandlar följande innehåll: Universums utveckling, Evolution, Kemi, Människokroppen Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. För mer info, kontakta: Maria Hals Naturvetenskaplig specialisering - Läkemedel och Hjärnan Kurskod: NAVNAT00S BK Förkunskapskrav Biologi2 och Kemi 2 Kursen behandlar hur olika la kemedel, gifter och droger sa som koffeinet i kaffe, alvedon, etanol, mor in, och so mnmedel pa verkar ma nniskokroppen pa molekyla r niva. Hur ma nniskokroppen fungerar, med fokus pa hja rnan och nervsystemet a r centralt i kursen. Kursen tar ocksa upp vad det molekyla rt inneba r att uppleva lycka och ka rlek. Du kommer att fa la ra dig mer om bakomliggande orsaker till patologiska tillsta nd som magsa r, schizofreni, depression, drogberoende, cancer och HIV. Med fo rela sningar och problemlo sning utforskas hur la kemedel mot olika sjukdomar ser ut och fungerar. Genom givna sjukdomsfall, mordga tor, aktuell forskning och experimentella fo rso k befa ster du dina kunskaper. Kontakta Olle Rönnholm, Erica Cavellán Naturvetenskaplig specialisering - Ekologi, Kenya Kurskod: NAVNAT00S EK Förkunskapskrav: Biologi2 I samarbete med svenska skolan i Kenya fördjupar vi oss i förutsättningar för hållbar utveckling i ett utvecklingsland, ett land som också samtidigt går framåt rent ekonomiskt. Vi lär oss om savannens ekologi, människornas förutsättningar och hur man skapar ett socialt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Kursen innefattar en resa till Kenya under vårterminen där du i grupp kommer att få genomföra fältstudier. Vi kommer att vara på plats i Kenya under ca 2 veckor och en kostnad på 3500 kr utgår för safarikostnader samt vaccinationer och visum. (Max 15 elever) (Särskild uttagning gäller via personlig intervju och uppsats. En kommitté bestående av rektor, ämnesansvarig i biologi, kursansvarig lärare och kurator avgör deltagande) För mer info, kontakta: Maria Hals Fysik Specialisering Från Makrokosmos till Mikrokosmos 100 p åk 3 Kurskod: NAVNAT00S FY Fysiken har ambitionen att beskriva och behandla både stort och smått och helst med så enkla medel som möjligt. Utgångspunkten i kursen är att tillämpa den fysik som behandlats i tidigare kurser, men att vi vid behov utvidgar teorin en smula. I den här kursen börjar vi med att ta upp fenomen och processer, med tillhörande fysik, i det extremt storskaliga perspektivet, som galaxer och stjärnor. Med ett rejält kliv nedåt i storleksordningarna tar vi en titt på det direkt observerbara i vår omgivning, t ex väder, klimat, geofysik, alternativt fysiken själv och dess metoder. Ytterligare ett rejält steg storleksmässigt tar oss till den atomära och kanske subatomära världen. För mer info, kontakta: Lars Gråsjö 9

10 Samhälls- och Beteendevetenskap Filosofi 1 50 poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: FIOFIO01 Målet för kursen är att eleven får insikt i de principiella problem som gäller kunskapen om världen och om människan. Detta innebär att olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar skall behandlas, liksom det filosofiska tänkandets utveckling. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Filosofi 2 50 poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: FIOFIO02 Förkunskapskrav: Filosofi 1 Kursen innebär en fördjupning av frågor som behandlas i Filosofi 1. Här behandlar vi de klassiska frågorna om verklighetsuppfattningar, om kunskap och värdeteori samt logisk analys. Vi gör också en samhällsfilosofisk fördjupning där vi t ex tar upp frågor om makt, frihet och rättvisa. En viktig del av kursen utgörs av en egen fördjupning i en vald filosofisk fråga. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Geografi 1 Kurskod: GEOGEO poäng, Åk2 Undrar du varför världen ser ut som den gör? Hur försöker vi lösa stora miljöproblem och klimatproblematiken? Hur ser vi till att alla människor har tillgång till rent vatten och hur påverkas vi av globaliseringen oberoende på var på jorden vi bor? I samband med frågor om hållbar utveckling analyseras och diskuteras konsekvenser av människans utnyttjande av jordens resurser. Undervisningen består i övningar, arbeten, exkursioner m.m. För mer info, kontakta: Sara Karlsson Geografi 2 Samarbete med Stockholms universitet Förkunskapskrav: Geografi 1 Kurskod: GEOGEO02 Som en dal av kursen kommer du som elev att bedriva delar av dina studier i samarbete med Stockholms universitet, med möjlighet att plocka ut 7,5 högskolepoäng. På Dagy kommer vi att lägga fokus på hur vi i framtiden kan bygga hållbara städer och hur vi handskas med gränsöverskridande miljöproblem, infrastrukturella förändringar och hur näringsliv och företag, som miljöaktörer i en global ekonomi, påverkar samhället. Infrastruktur och bebyggelse, samhällsplanering och turism är några teman som vi arbetar med under kursens gång.för mer info, kontakta: Sara Karlsson Geografiska Kurskod: GEOGEO0 informationssystem Idag är GIS-kunniga personer väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden och verkar inom ett stort antal områden. GIS används för att konstruera kartor, se rörelsemönster i dataanvändning och mobiltelefoni, logistiska lösningar och inom försvaret, bara för att nämna några användningsområden. I kursen arbetar vi med att samla in och tolka data i form av flyg- och satellitbilder, analyserar dessa med hjälp av GPS-teknik och olika dataprogram och vi konstruerar kartor utifrån det material som vi samlat in. För mer info, kontakta: Sara Karlsson Historia 2a Kurskod: HISHIS02a Förkunskapskrav: historia 1a2 eller historia 1b Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i historieämnet. Vill du veta mer om vilken betydelse historien har för individen, grupper och samhällen? Vill du ha mer kunskap i hur har historien använts i olika medier? Då är det här kursen för dig. I kursen arbetar vi med tematiska fördjupningar där du med hjälp av olika källor och förklarningsmodeller undersöker och gräver efter historiska förklaringar. För mer info, kontakta: Carina Lundkvist, Åsa Åman Historia 3 Kurskod: HISHIS03 Förkunskapskrav: historia 2a eller historia 2b-kultur Dagböcker från en soldat under andra världskriget, domstolsprotokoll eller brev från emigranterna från USA, dessa primärkällor kan du få läsa under denna kurs. Kursen innebär att du får fördjupa dig än mer kring hur en historiker arbetar. Kursen riktar sig mot dig som vill få större förståelse från den lilla historien till den stora historien och tals är fokus på denna kurs, globalisering är ett nyckelord För mer info, kontakta: Carina Lundkvist, Åsa Åman Hum. och samhällsvetenskap Specialisering: Kriminologi Kurskod: HUMHUM00S KR Förkunskapskrav: historia 2a eller historia 2b-kultur Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering har inriktning dels mot kriminologi och dels mot dina rättigheter och skyldigheter som enskild och som konsument även ur ett internationellt perspektiv. Inom kriminologin studeras bl a olika aspekter av brott och straff samt varför vissa tycker att avvikande beteenden bör kriminaliseras och bestraffas. Samhällets åtgärder för att minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet tas också upp. Även viktimologi, dvs. läran om offer för brott, kommer att beröras. För mer info, kontakta: Marie Nordlund Politik och hållbar utveckling Kurskod: HÅLPOL0 Världen utsätts ständigt för miljöutmaningar, teknisk utveckling och samhälleliga framsteg. Det nutida samspelet mellan människa och hennes omgivning är avgörande för hur framtida generationer ska kunna leva utan att beröras av den påverkan vi gör just nu. Politik är en viktig del av denna utveckling. Vilka miljölagar finns och vilka lagar borde stiftas för en problemfri framtid? Vi diskuterar utifrån lokala, regionala, nationella och internationella aspekter För mer info, kontakta: Sara Karlsson 10

11 Samhälls- och Beteendevetenskap forts Psykologi 1 50 Poäng, Åk2 Kurskod: PSKPSY01 Kursen skall syfta till att utveckla kunskap om de faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan som individ och tillsammans med andra. Psykologiundervisningen skall medverka till att utveckla elevernas förståelse för mänskligt beteende utifrån olika psykologiska perspektiv För mer info, kontakta: Malin Åneman Psykologi 2a 50 Poäng, Åk3 Kurskod: PSKPSY02a Förkunskapskrav: Psykologi 1 Kursen skall ge eleven en fördjupning och breddning i ämnet psykologi. Centrala teman i kursen är: Människans livsvillkor, Psykisk hälsa och ohälsa, Utvecklingspsykologi arv/miljö, Individen i förhållande till samhällsutvecklingen. För mer info, kontakta: Malin Åneman Psykologi 2b 50 Poäng, Åk3 Kurskod: PSKPSY02b Förkunskapskrav: Psykologi 1 Kursen skall ge eleven fördjupning och breddning inom olika psykologiska tillämpningsområden. Eleven har stort inflytande över kursens innehåll relevant för elevens programinriktning. För mer info, kontakta: Malin Åneman Religionskunskap 2 50 Poäng, Åk3 Kurskod: RELREL02 Förkunskapskrav: Religionskunskap 1 I kursen får du bland annat läsa om olika nyreligiösa rörelser, t ex Jehovas vittnen. Du får läsa om privatreligiositet, där man som individ utformar en egen religion eller religionstolkning. Du får även läsa om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet och om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom får du läsa etik, till exempel djuretik, miljöetik eller etik i mänskliga relationer För mer info, kontakta: Malin Nord Samhällskunskap 2 Kurskod: SAMSAM poäng,, Åk2 kan ge behörighet Förkunskapskrav: samhällskunskap1a2 eller samhällskunskap 1b I kursen Samhällskunskap 2 jobbar vi till stor del med tematiska fördjupningar inom olika samhällsfrågor. Du får fördjupa dig inom frågor som rör teorier kring ekonomisk utveckling både nationellt och internationellt. Du får även läsa om samhällets politiska utveckling utifrån ett ideologiskt perspektiv, exempelvis nationalism och jämställdhet samt hur vi påverkas av olika strukturer i samhället. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner, Daniel Brändström Samhällskunskap 3 Kurskod: SAMSAM03 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 2 I kursen Samhällskunskap 3 ligger fokus på frågor som rör globalisering utifrån exempelvis ekonomiska och politiska perspektiv, vilka utmaningar står vi inför? Du kommer även att få arbeta med frågor som rör vetenskapsteori och fördjupa dig inom samhällsvetenskapiga metoder. Denna kurs ger dig en bra förberedelse inför framtida studier på universitet eller högskola. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner, Daniel Brändström Sociologi 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOISOO0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen skall ge kunskap om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskap om t.ex. diskriminering, jämställdhet, etnicitet och andra aktuella sociala frågor. Hur påverkar och påverkas människan av det samhälle som hon lever i? Kontaktpersoner: Malin Åneman Internationella relationer 100 Poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMINR0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen vänder sig till elever som vill fördjupa sig i internationella relationer. Vi kommer att ta upp olika aktörer som stater, internationella företag, NGO, internationella institutioner och media. Vad dessa gör och vilken inverkan de har på nu pågående konflikter, internationell rätt, miljö, resursfördelning och globaliseringen i allmänhet. Olika redovisningsformer kommer att användas t.ex. debatter och rapporter. För mer info, kontakta: Gert Bergman Etnicitet och kulturmöten 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOIETN0 Förkunskapskrav: Samhällskunskap 1a2 eller 1b I kursen får du bland annat läsa om kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Du får lära dig innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Du läser om migration, folkomflyttningar, vilka orsaker som finns bakom migration, och vilka konsekvenser detta får för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället och politiska beslut. Du får jobba med källkritik och studera aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor För mer info, kontakta: Malin Nord Egna anteckningar

12 Språk Engelska 7 Kurskod: ENGENG07 kan ge meritngpoä Förkunskapskrav: Engelska 6 Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på elevernas intresseområden och studieinriktning. I kursen ingår muntlig kommunikation och förståelse av talad engelska av skiftande slag, muntlig och skriftlig presentation av valt arbete samt läsning och tolkning av skönlitteratur inom olika genrer. Läsning av sakprosatexter och facktexter ur olika samhällsperspektiv ingår också. För mer info, kontakta: Olof Rundcrantz Engelska 7 med diplominriktning Kurskod: En poäng, åk 3 Denna kurs, som är unik för Danderyds gymnasium, följer ämnesplanen för Engelska 7. (Se beskrivning av Engelska 7.) Utöver detta förbereds eleverna inför det engelska språkdiplomet CAE och det amerikanska språkdiplomet TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter att studera i hela den engelskspråkiga världen. Kursen är stimulerande men också krävande och därför måste alla intresserade genomgå ett antagningsprov. För information om antagningsprovet kontakta Elisabet Melin Kontaktperson: Elisabet Melin Moderna språk Latin Språk och Kultur 1 Kurskod:LATLAT01 Kan ge behörighet Språket som överlevde ett imperium Latinet är både språk och kulturhistoria. Många av Europas språk har utvecklats ur latinet eller som i svenskans och engelskans fall lånat in många ord från latinet. Under kursen läggs grunden för en allmän förståelse av latin som språk och dess inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Kursen ger ett basordförråd och grundläggande kunskaper i latinsk formlära. Ordförrådet är i första hand inriktat på ord som finns kvar i de moderna språken. Vi studerar också romersk historia, kultur och samhällsliv. För mer info, kontakta: Anna Åkebring Kontaktpersoner för Moderna språk är: Franska Anna Axelsson Italienska Jenny Leone Nordström Japanska Tomoko Ogawa Lillrank Kinesiska Lu Wang Ryska Paul Meyer Spanska Alexandra Rönneblad Tyska Lasse Svensson Tyskt språkdiplom Om du vill jobba i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds gymnasium erbjuder testet på två nivåer A2 och B1 för elever som läser kursen tyska 4. Kurs poäng (Nybörjarkurs) Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation i olika situationer. Kurs poäng kan ge i vissa fall meritpoäng Förkunskaper: Kurs 1 i det språk du väljer. Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer. Kurs poäng kan behörighet/ meritpoäng Förkunskaper. Kurs 2 i det språk du väljer Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa, samtala och skriva utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer och att själv uttrycka dig på språket muntligt såväl som skriftligt. Franska Kurs 1 MODFRE01 Åk2 Kurs 2 MODFRE02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODFRE03 Åk3 Italienska Kurs 1 MODITA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODITA02 Åk2,ÅK3 Japanska Kurs 2 MODJPN02 Åk2 Kurs 1 MODJPN01 ÅK3 Kinesiska Kurs 1 MODCHI01 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODCHI03 Åk2, Åk3 Kurs 4 MODFRE04 Åk2 Kurs 5 MODFRE05 Åk3 Kurs 3 MODITA03 Åk3 Kurs 3 MODJPN03 ÅK3 Kurs 2 MODCHI02 Åk2,ÅK3 Kurs 4 MODCHI04 Åk2, Åk3 12 Kurs poäng kan ge meritpoäng Förkunskaper: Kurs 3 i det språk du väljer. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Kurs poäng kan ge meritpoäng Förkunskaper: Kurs 4 i det språk du väljer. Ma let med kursen a r att du fritt ska kunna anva nda spra ket fo r olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en sto rre spra klig sa kerhet. Du la ser, skriver och diskuterar utifra n olika typer av texter och media. Du fa r a ven tillfa lle att fo rdjupa dig utifra n egna intressen eller studieinriktning. Ryska Kurs 1 MODRUS01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODRUS02 ÅK3 Spanska Kurs 1 MODSPA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODSPA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODSPA03 Åk2,Åk3 Tyska Kurs 1 MODGER01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODGER02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODGER03 ÅK3 Kurskod Kurs 3 MODRUS03 Åk2,ÅK3 Kurs 4 MODSPA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODSPA05 Åk3 Kurs 4 MODGER04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODGER05 Åk3

13 Svenska/Pedagogik Film- och TV-kunskap Kurskod: KOSFIL0 Kursen ger en film- och tv-historisk översikt, en inblick i olika genrer, stilistiska drag, tolkningsmodeller, närliggande estetiska konstformer som musik, bildkonst och teater, samt etiska diskussioner kring censur, demokrati och yttrandefrihet. För mer info, kontakta: Olof Rundcrantz Kommunikation Kurskod: PEDKOU0 Kursen ger kunskap om hur sociala, språkliga och kulturella faktorer påverkar kommunikationen. Kroppsspråkets betydelse och hur man kommunicerar i svåra situationer är andra delar av kursen. Du får möjlighet att pröva olika metoder och hjälpmedel inom informationsteknik liksom att träna din kritiska förmåga. För mer info, kontakta: : Lu Wang Konstarterna och samhället Kurskod: KOSKOS0 50 poäng, Åk2, Åk3 Kan ej läsas om du läser Samtida kulturutryck. Kursen ger en bred överblick av olika uttryck för konstnärligt skapande i dagens samhälle. Elevernas eget skapande och intressen kopplas till aktuella kultur- och konstföreteelser. Olika uttrycksmedel, konstutövningens villkor och vägar till förståelse av konst, liksom den aktuella kulturdebatten tas upp. För mer info, kontakta: Claes Folkesson Kultur- och idéhistoria Kurskod: KOSKUL0 Vi studerar huvuddragen i hur kultur och tänkande tar sig uttryck i olika epoker. I kursen får vi också utifrån analys av enskilda verk anledning att reflektera över de frågor som människan genom historien har bearbetat i konst, filosofi och vetenskap. För mer info, kontakta: Margareta Hedman Litteratur Kurskod: SVELIT0 Förkunskapskrav: Svenska 1 I den här kursen läser vi olika typer av litteratur och använder litteraturvetenskapens verktyg och begrepp för att nå fördjupad förståelse. Du får insikt i hur litteratur, förhåller sig till idéer och strukturer i sin samtid. Vi diskuterar hur man kan värdera texter och resonerar kring begrepp som bra och dålig litteratur. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Människans språk Kurskod:MÄKMÄK poa ng a k 2,3. Ämnet människans språk behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i världen i dag och vad det innebär att kunna ett språk. Språkens släktskap och ursprung studeras liksom sambanden mellan språk, tanke och hjärna. Eleverna ges praktisk möjlighet att diskutera och analysera språkets olika roll i varierande sociala sammanhang, tider, kulturer och hur vi utvecklar vårt eget språk. Kontaktperson: Anna Åkebring Retorik Kurskod: SVERET0 Förkunskapskrav: Svenska 1 Utifrån den klassiska retoriken får du träna muntlig framställning, i praktik och teori, enskilt och i grupp. Du får också arbeta med grundläggande retoriska begrepp för att kunna analysera muntlig framställning i olika medier. För mer info, kontakta: Gunilla Kågström Samtida kulturuttryck Kurskod: KOSSAT0 Kan ej läsas om du läser Konstarterna och samhället. Kursen ger en bred överblick av olika uttryck för konstnärlig skapande i dagens samhälle. Elevernas eget skapande och intresse kopplas till aktuella kultur- och konstföreteelser. Uttrycksmedel, konstutövningens villkor och förståelse av konst tas upp, liksom ämnen som kreativitet, konstnärens roll och ansvar. Dessutom gör vi en djupare analyser med hjälp av begrepp och teorier som förekommer inom den aktuella kulturdebatten. För mer info, kontakta: Claes Folkesson Skrivande Kurskod: SVESKR0 Förkunskapskrav: Svenska 1 Du provar att skriva olika skönlitterära och journalistiska texter. Du lär dig mer om den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man förbereder och arbetar fram en text. Genom att läsa andras texter och studera hur författare arbetar ökar du din säkerhet som skribent. Du tränar dig även hela tiden på att få och ge respons på de texter som du och de andra kursdeltagarna skriver. För mer info, kontakta: Lasse Svensson, 13

14 Så här gör du ditt val i Dexter... Valet är öppet 5 11 november 1. Logga in i Dexter. 2. Klicka på länken under Aktuellt 3. Klicka på Individuellt val 4. Gör ditt val genom att klicka på pilarna, först i vänster ruta (schemaposition) och sedan i höger ruta (Kurs) Detta blir dina 1:a handsval. 1. klicka på pilen i schemaposition 2 välj kurs i rullisten Kurs Du ska välja mellan XXX och XXX poäng Det går även att klicka först i kurs och sedan i schemapos. 5. Därefter ska du göra ett reservval på samma sätt i nästa ruta. 6. När du är klar med dina val så klicka på 7. Skriv ut din valblankett genom att klicka på skriv ut sparade val (uppe till höger i rutan) Utskriften är ditt kvitto på att ditt val har gått in i valmodulen, Det är viktigt att du kontrollerar att valen blev rätt. Spara utskriften. När vet jag vad jag fått för kurser? Du får ett meddelande/instruktioner på din skolmail som uppmanar dig att titta på din studieplan i Dexter. Vi beräknar att vara klara ungefär vecka Valet i Dexter stängs söndagen den 11 november kl

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan 2013-11-18

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Individuellt val vid

Individuellt val vid Norra Real Individuellt val vid Norra Real Information till åk 1 och 2 vt. 2015 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se 113 55 STOCKHOLM Fax : 08-508 323 02 www.norrareal.stockholm.se

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Innehåll Innehåll 3 Innehåll Komvux Malmö Pauli... 7 Information... 7 Receptionen... 7 Studie- och yrkesvägledning...

Läs mer